EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0581

94/581/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 1994 περί χορήγησης συνδρομής από το χρηματοδοτικό μέσο συνοχής για το στάδιο έργου που αφορά την ύδρευση του Δουβλίνου (στάδιο Ι) στην Ιρλανδία (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

OJ L 226, 31.8.1994, p. 11–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/581/oj

31994D0581

94/581/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 1994 περί χορήγησης συνδρομής από το χρηματοδοτικό μέσο συνοχής για το στάδιο έργου που αφορά την ύδρευση του Δουβλίνου (στάδιο Ι) στην Ιρλανδία (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 226 της 31/08/1994 σ. 0011 - 0019


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 1994 περί χορηγήσεως συνδρομής από το χρηματοδοτικό μέσο συνοχής για το στάδιο έργου που αφορά την ύδρευση του Δουβλίνου (στάδιο Ι) στην Ιρλανδία αριθ. ΤΣ: 93/07/61/015 (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (94/581/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 792/93 του Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 1993 για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου συνοχής (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 566/94 (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας:

ότι, βάσει του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 792/93, θεσπίζεται χρηματοδοτικό μέσο συνοχής διά του οποίου η Κοινότητα παρέχει οικονομική συνδρομή για έργα στους τομείς του περιβάλλοντος και των διευρωπαϊκών δικτύων υποδομής των μεταφορών-

ότι εφαρμόζονται κατ' αναλογία, βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 792/93, ορισμένες διατάξεις των τίτλων VI και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το συντονισμό των παρεμβάσεων των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων μεταξύ τους καθώς και με τις παρεμβάσεως της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφιστάμενων χρηματοδοτικών οργάνων (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2082/93 (4)-

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 792/93 ορίζει στο άρθρο 2 τον τύπο των έργων που μπορεί να υποστηρίξει το χρηματοδοτικό μέσο συνοχής-

ότι το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 792/93 καθορίζει ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διασφαλίζεται επαρκής δημοσιότητα στη λειτουργία του χρηματοδοτικού μέσου- ότι τα κατάλληλα μέτρα για το σκοπό αυτό προβλέπονται στο παράρτημα V της παρούσας απόφασης-

ότι ως "έργο" νοείται επίσης το "στάδιο έργου"-

ότι η κυβέρνηση της Ιρλανδίας υπέβαλε στις 24 Ιουνίου 1993 αίτηση χορήγησης συνδρομής από το χρηματοδοτικό μέσο συνοχής για έργο που αφορά την ύδρευση του Δουβλίνου (στάδιο Ι) στην Ιρλανδία-

ότι η αίτηση συνδρομής αφορά έργο επιλέξιμο βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 792/93-

ότι η αίτηση συνδρομής περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 792/93 και πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 8 του εν λόγω κανονισμού-

ότι το έργο πρόκειται να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων του άρθρου 130 Π της συνθήκης, που αφορά το περιβάλλον-

ότι το έργο είναι αποτέλεσμα μέτρων που έχουν ληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 130 Ρ της συνθήκης-

ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 792/93, έχουν καθοριστεί στάδια του έργου, ανεξάρτητα από τεχνική και χρηματοδοτική άποψη, ενόψει της χορήγησης αρωγής από το χρηματοδοτικό μέσο-

ότι στο άρθρο 1 του δημοσιονομικού κανονισμού της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 610/90 (6), προβλέπεται ότι οι νομικές υποχρεώσεις που συνομολογούνται για ενέργειες, των οποίων η υλοποίηση εκτείνεται σε περισσότερα από ένα οικονομικά έτη, περιλαμβάνουν προθεσμία εκτέλεσης, η οποία πρέπει να καθορίζεται δεόντως έναντι του κράτους μέλους, κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης-

ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 792/93, η Επιτροπή και το κράτος μέλος διασφαλίζουν τη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου-

ότι οι διατάξεις σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη συστηματική παρακολούθηση και την αξιολόγηση προβλέπονται στα παραρτήματα ΙΙΙ και IV της παρούσας απόφασης-

ότι η μη τήρηση των εν λόγω διατάξεων είναι δυνατόν να επιφέρει την αναστολή ή τη μείωση της χορήγησης της συνδρομής, βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 792/93-

ότι πληρούνται όλοι οι απαραίτητοι όροι,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται το στάδιο έργου που αφορά την ύδρευση του Δουβλίνου (στάδιο Ι), το οποίο εκτελείται στην Ιρλανδία και περιγράφεται στο παράρτημα Ι, για τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1993 έως 31 Δεκεμβρίου 1994.

2. Κατά την έννοια της παρούσας απόφασης και των παραρτημάτων της, ως "έργο" νοείται επίσης το "στάδιο έργου".

Άρθρο 2

1. Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, η οποία λαμβάνεται ως βάση της παρούσας απόφασης, ανέρχεται σε 11 049 000 Ecu.

2. Το ποσοστό κοινοτικής αρωγής που χορηγείται στο έργο αυτό καθορίζεται σε 85 %.

3. Το μέγιστο ποσό της συνεισφοράς από το χρηματοδοτικό μέσο συνοχής καθορίζεται σε 9 391 650 Ecu.

4. Η συνεισφορά δεσμεύεται για τον προϋπολογισμό του 1994.

Άρθρο 3

1. Η κοινοτική αρωγή βασίζεται στο σχέδιο χρηματοδότησης που καταρτίστηκε για το έργο και εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ.

2. Οι δεσμεύσεις και οι πληρωμές της κοινοτικής αρωγής που χορηγείται για το εν λόγω έργο πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διάταξεις του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 792/93 και όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3. Το ποσό της πρώτης προκαταβολής που θα καταβληθεί καθορίζεται σε 2 183 650 Ecu.

Άρθρο 4

1. Η κοινοτική αρωγή καλύπτει τις δαπάνες του έργου στην Ιρλανδία για τις οποίες υπάρχουν νομικά δεσμευτικές ρυθμίσεις και για τις οποίες η απαιτούμενη χρηματοδότηση έχει διατεθεί ειδικά σε εργασίες που πρόκειται να περατωθούν το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994.

2. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993 θεωρούνται ως μη επιλέξιμες για αρωγή.

3. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εθνικών δαπανών πληρωμών για το έργο καθορίζεται σε δώδεκα το πολύ μήνες μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 5

1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις κοινοτικές πολιτικές, και ιδίως με τα άρθρα 7, 30, 52 και 59 της συνθήκης, καθώς και σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, ειδικότερα δε σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες που αφορούν το συντονισμό των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων έργων και συμβάσεων προμηθειών.

2. Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει το δικαίωμα της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 169 της συνθήκης.

Άρθρο 6

Συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος IV της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 7

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διασφαλίζει επαρκή δημοσιότητα για το έργο όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα V.

Άρθρο 8

Έκαστο παράρτημα της παρούσας απόφασης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Άρθρο 9

Η μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης μπορεί να συνεπάγεται τη μείωση ή την αναστολή της αρωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος VI.

Άρθρο 10

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιρλανδία.

Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 1994.

Για την Επιτροπή

Peter SCHMIDHUBER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 79 της 1. 4. 1993, σ. 74.(2) ΕΕ αριθ. L 72 της 16. 3. 1994, σ. 1.(3) ΕΕ αριθ. L 374 της 31. 12. 1988, σ. 1.(4) ΕΕ αριθ. L 193 της 31. 7. 1993, σ. 20.(5) ΕΕ αριθ. L 356 της 31. 12. 1977, σ. 1.(6) ΕΕ αριθ. L 70 της 16. 3. 1990, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Τίτλος του έργου

Ύδρευση Δουβλίνου (στάδιο Ι)

2. Οργανισμός αρμόδιος για την υποβολή της αίτησης

2.1. Ονομασία: Department of the Environment

2.2. Διεύθυνση: Water and Sanitary Services Section

O'Connell Bridge House

Dublin 2

Ireland

3. Οργανισμός αρμόδιος για την εκτέλεση του έργου

3.1. Ονομασία: Dun Laoghaire Corporation

Dublin Corporation

3.2. Διεύθυνση: Town Hall, Marine Road

Dun Laoghaire

Civic Offices, Wood Quay

Dublin 8

4. Τόπος του έργου

4.1. Κράτος μέλος: Ιρλανδία

4.2. Περιφέρεια: Co. Dublin

5. Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά την κατασκευή νέων ταμιευτήρων και κεντρικών αγωγών διανομής, καθώς και εργασίες αποκατάστασης των σωληνώσεων για την αναβάθμιση του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Dun Laoghaire, με στόχο την υδροδότηση μιας μεγάλης περιοχής της πόλης του Δουβλίνου με επαρκείς ποσότητες νερού καλής ποιότητας.

6. Στόχοι

- βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού,

- αύξηση των αποθεμάτων και της πίεσης σε ολόκληρο το δίκτυο,

- μείωση των διαρροών,

- κάλυψη των μελλοντικών βιομηχανικών και οικιακών αναγκών σε νερό,

- βελτίωση των δυνατοτήτων πυρόσβεσης.

7. Χρονοδιάγραμμα

""" ID="1">16. 3. 1987 > ID="2">1993 "> ID="1">18. 8. 1987 > ID="2">1993 "> ID="1">1993 > ID="2">1999 "> ID="1">1999 ">

8. Ανάλυση κόστους-οφέλους

Η ανάλυση κόστους-οφέλους αναφέρει ότι το κύριο όφελος από το έργο θα προκύψει από εξοικονόμηση επενδυτικών κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση του υπάρχοντος δικτύου σε λειτουργία, από την αύξηση του τουρισμού και της εμπορικής δραστηριότητας, από την εξοικονόμηση υδατικών πόρων (χάρις στη μεγάλη μείωση των διαρροών) και τη μείωση των ζημιών από φωτιές εξαιτίας της ανεπαρκούς παροχής νερού.

9. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Δεν απαιτείται αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο αυτο. Η αίτηση που υποβλήθηκε για το έργο αναφέρει ότι η προκαταρκτική έκθεση και οι έρευνες έλαβαν υπόψη όλα τα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα.

10. Συνολικό κόστος

"(x 1 000 Ecu) >(1)"> ID="1">11 000 > ID="2">- > ID="3">11 000 "">

(1) Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 1993.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

"ΕΡΓΟ: 93/07/61/015 "(x 1 000 Ecu) >Έτος (1)""> ID="1">5 138,000 > ID="2">5 138,000 > ID="3">100 > ID="4">4 367,300 > ID="5">85 > ID="6">770,700 > ID="7">15 > ID="8">770,700 "> ID="1">5 911,000 > ID="2">5 911,000 > ID="3">100 > ID="4">5 024,350 > ID="5">85 > ID="6">886,650 > ID="7">15 > ID="8">886,650 "> ID="1""" ID="1">11 049,000 > ID="2">11 049,000 > ID="3">100 > ID="4">9 391,650 > ID="5">85 > ID="6">1 657,350 > ID="7">15 > ID="8">1 657,350 "">

(1) Συνολική επιλέξιμη δαπάνη για το έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι χρηματοδοτικές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 792/93 εφαρμόζονται ως εξής:

Κοινοτική αρωγή

2. Η κοινοτική αρωγή εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό των επιλέξιμων δαπανών. Εάν οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί διαφέρουν από τις αρχικά προβλεπόμενες δαπάνες, η χορηγούμενη κοινοτική αρωγή αναπροσαρμόζεται ανάλογα, χωρίς όμως να δύναται να υπερβεί το μέγιστο ποσό που αναφέρεται στην απόφαση. Για τη μεταβολή του ποσοτού κοινοτικής χρηματοδότησης ή του μεγίστου ποσού της αρωγής απαιτείται τροποποίηση της απόφασης σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο σημείο 12.

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές

3. Το κράτος μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι, για το έργο, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της παρούσας απόφασης, όλοι οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση και την υλοποίηση των ενεργειών αυτών τηρούν είτε χωριστό σύστημα λογιστικής είτε κατάλληλη λογιστική κωδικοποίηση όλων των σχετικών συναλλαγών, πράγμα που διευκολύνει τον έλεγχο των δαπανών από την Κοινότητα και τις εθνικές ελεγκτικές αρχές.

4. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό και οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 4 και 5 και του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 792/93.

5. Όλες οι πληρωμές της ενίσχυσης που χορηγείται από την Επιτροπή δυνάμει της παρούσας απόφασης καταβάλλονται στην αρχή που ορίζει το κράτος μέλος, η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για την επιστροφή στην Επιτροπή κάθε υπερβάλλοντος ποσού. Οι πληρωμές γίνονται σε ένα και μόνο τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνεται από το κράτος μέλος. Κατά γενικό κανόνα, η Επιτροπή προβαίνει σε πληρωμές, το αργότερο δύο μήνες μετά την παραλαβή έγκυρης αίτησης.

6. Το κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι αιτήσεις πληρωμής και οι δηλώσεις για τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί είνει σύμφωνες με το σχέδιο χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος προβλεπομένων δαπανών, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση, όπως αυτό έχει ενδεχομένως τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες των σημείων 12 και 13.

7. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88, όλες οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε Ecu.

8. Οι δηλώσεις δαπανών που στηρίζουν τις αντίστοιχες αιτήσεις πληρωμής καταρτίζονται σε Ecu ή στο εθνικό νόμισμα.

9. Τα κράτη μέλη, τα οποία υποβάλλουν τις δηλώσεις δαπανών σε Ecu, μετατρέπουν σε Ecu τα ποσά των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί σε εθνικό νόμισμα, χρησιμοποιώντας την ισοτιμία του μηνός, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εν λόγω δαπάνες καταχωρίσθηκαν στα λογιστικά βιβλία των αρχών που είναι υπεύθυνες για την οικονομική διαχείριση των έργων. Η Επιτροπή ενημερώνει μηνιαίως τα κράτη μέλη ως προς την ισχύουσα ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό.

10. Οι δηλώσεις δαπανών σε εθνικό νόμισμα μετατρέπονται σε Ecu με την ισοτιμία του μήνα, κατά τον οποίο παραλήφθηκαν από την Επιτροπή.

Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

11. Κάθε ποσό αχρεωστήτως καταβληθέν επιστρέφεται στην Επιτροπή από την αρχή η οποία ορίζεται στο σημείο 5. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται υπόκεινται σε προσαύξηση με τόκους υπερημερίας σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88. Εάν η εν λόγω αρχή δεν επιστρέψει το οφειλόμενο στην Κοινότητα ποσό, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος επιστρέφει το εν λόγω ποσό στην Επιτροπή.

Διαδικασία τροποποίησης της απόφασης που αφορά το έργο

12. Οι τροποποιήσεις της απόφασης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:

α) οι τροποποιήσεις που συνεπάγονται ουσιώδη μεταβολή των στόχων ή των χαρακτηριστικών του έργου, αύξηση ή μείωση του ποσοστού χρηματοδότησης ή του μέγιστου ποσού συνδρομής, ή ουσιώδη τροποποίηση του σχεδίου χρηματοδότησης και του χρονοδιαγράμματος, προβλεπομένων δαπανών αποτελούν αντικείμενο απόφασης της Επιτροπής, κατόπιν αιτήσεως του κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, μετά από διαβούλευση με το κράτος μέλος-

β) για τις λοιπές τροποποιήσεις το κράτος μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή πρόταση τροποποίησης. Η Επιτροπή γνωστοποιεί τις παρατηρήσεις της ή τη συναίνεσή της εντός 20 εργασίμων ημερών από την παραλαβή της εν λόγω πρότασης. Οι τροποποιήσεις εγκρίνονται μετά την έκφραση της συναίνεσης της Επιτροπής.

13. Μεταβολή των προβλεπομένων ετησίων δαπανών κατώτερη του 10 % του συνόλου των προβλεπομένων δαπανών για το έργο δεν θεωρείται ουσιώδης τροποποίηση του σχεδίου χρηματοδότησης και του χρονοδιαγράμματος προβλεπομένων δαπανών.

Διαδικασία περάτωσης του έργου

14. Οι προθεσμίες για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων που συνομολογούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και για την πραγματοποίηση των πληρωμών αναφέρονται στο άρθρο 4. Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να τροποποιούνται προ της εκπνοής τους και σύμφωνα με τη διαδικασία του σημείου 12 στοιχείο β), εφόσον η παράταση δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Προς το σκοπό αυτό, το κράτος μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή πρόταση τροποποίησης συνοδευόμενη από στοιχεία που δικαιολογούν την τροποποίηση. Όταν η παράταση υπερβαίνει το ένα έτος, εφαρμόζεται η διαδικασία του σημείου 12 στοιχείο α).

15. Εάν δεν υπάρχει παράταση της προθεσμίας, οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιείται μετά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 της απόφασης, δεν είναι επιλέξιμη για τη χορήγηση αρωγής από το χρηματοδοτικό μέσο συνοχής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1. Ο εθνικός οργανισμός που είναι αρμόδιος για την υλοποίηση, επιφορτίζεται με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των έργων. Για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή κοινοτική συνεισφορά για μέτρα τεχνικής υποστήριξης.

Α. Παρακολούθηση

2. Ως παρακολούθηση νοείται σύστημα πληροφόρησης σχετικά με την πορεία της εκτέλεσης του έργου. Για την παρακολούθηση χρησιμοποιούνται οικονομικοί δείκτες και, κατά περίπτωση, φυσικοί δείκτες, οι οποίοι επιτρέπουν τη σύγκριση της πραγματικής πορείας εκτέλεσης του έργου με το σχέδιο χρηματοδότησης που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης που εμφανίζεται στο παράρτημα Ι.

3. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων πραγματοποιείται μέσω:

- της επιτροπής παρακολούθησης που συνιστάται για κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος,

- εκθέσεων,

- δειγματοληπτικών ελέγχων.

Επιτροπή παρακολούθησης

4. Η επιτροπή παρακολούθησης που συνιστάται για την παρακολούθηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το χρηματοδοτικό μέσο συνοχής στην Ιρλανδία, επιφορτίζεται με την παρακολούθηση του έργου που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας απόφασης. Η εν λόγω επιτροπή διενεργεί τακτικούς ελέγχους της πορείας εκτέλεσής του και προτείνει ενδεχομένως τις αναγκαίες προσαρμογές.

Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού προέδρου, η λειτουργία και η συχνότητα των συνεδριάσεων της επιτροπής, αποφασίζονται με κοινή συμφωνία του κράτους μέλους και της Επιτροπής εντός τριών μηνών το πολύ μετά την έγκριση του πρώτου έργου στην Ιρλανδία.

5. Αρμοδιότητα της επιτροπής:

α) παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση του έργου και διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σύμφωνα με το αρχικώς εγκεκριμένο σχέδιο-

β) εκφέρει γνώμη σχετικά με τα σχέδια ετησίων εκθέσεων εκτέλεσης που αναφέρονται στο σημείο 6-

γ) προτείνει, κατά περίπτωση, τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων που καθορίστηκαν για το έργο-

δ) εξασφαλίζει δημοσιότητα για το έργο-

ε) διασφαλίζει ότι τηρούνται οι κοινοτικές πολιτικές, ιδιαίτερα η πολιτική περιβάλλοντος-

στ) αποφασίζει με συμφωνία της Επιτροπής και του κράτους μέλους τυχόν πρόσθετες αρμοδιότητες της επιτροπής.

Τα αναγκαία έγγραφα για τις συνεδριάσεις της επιτροπής, πρέπει εν γένει, να είναι διαθέσιμα τρεις εβδομάδες ενωρίτερα.

Εκθέσεις

6. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88, συντάσσονται ετήσιες εκθέσεις για κάθε πλήρες έτος εκτέλεσης καθώς και τελική έκθεση για το έργο που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας απόφασης.

Η πρώτη ετήσια έκθεση που αφορά το παρόν έργο υποβάλλεται στην Επιτροπή από την αρμόδια αρχή το αργότερο 15 μήνες μετά την έκδοση της απόφασης με την οποία εγκρίνεται το έργο. Η έκθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- περιγραφή της πορείας του έργου,

- ανάλυση των διαφορών σε σχέση με το αρχικώς προβλεπόμενο σχέδιο πορείας του έργου,

- αναφορά των κυριοτέρων προβλημάτων που έχουν ανακύψει και των μέτρων που έχουν ληφθεί για την επίλυσή τους.

Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις, η Επιτροπή και το κράτος μέλος μπορούν να προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, σε αναθεώρηση του σχεδίου χρηματοδότησης του έργου και στις αναγκαίες προσαρμογές.

Στην τελική έκθεση, η οποία πρέπει να υποβληθεί έξι μήνες μετά τη φυσική ολοκλήρωση του έργου, αναφέρονται οι εκτελεσθείσες εργασίες καθώς και η συμφωνία τους με την απόφαση έγκρισης του έργου και δίδεται μια πρώτη εκτίμηση σχετικά με τη δυνατότητα επίτευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.

Η καταβολή του υπολοίπου της κοινοτικής αρωγής υπόκειται στον όρο της έγκρισης της τελικής έκθεσης.

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι

7. Μπορούν να διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 τόσο από το κράτος μέλος όσο και από την Επιτροπή. Το κράτος μέλος και η Επιτροπή ανταλλάσσουν αμέσως όλες τις συναφείς πληροφορίες που αφορούν τα αποτελέσματα.

8. Κατά τη διάρκεια περιόδου τριών ετών μετά την τελευταία πληρωμή που αφορά το έργο, η αρχή που είναι αρμόδια για την εκτέλεση διατηρεί στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.

9. Το κράτος μέλος διατηρεί στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις κατάλληλες εθνικές εκθέσεις που αφορούν τους πραγματοποιηθέντες δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Β. Αξιολόγηση

10. Κατόπιν αιτήσεως του κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, μπορεί να διενεργείται αξιολόγηση του έργου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του, προκειμένου να εκτιμηθεί, κατά πόσο το έργο προχωρεί σύμφωνα με τους αρχικώς καθορισμένους στόχους, και για να διατυπωθούν προτάσεις προσαρμογής, ώστε να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την εκτέλεση. Η επιτροπή παρακολούθησης λαμβάνει υπόψη της την αξιολόγηση.

11. Μπορεί να πραγματοποιείται εκ των υστέρων αξιολόγηση της επίπτωσης του έργου από αξιολογητή, ο οποίος ορίζεται με κοινή συμφωνία του κράτους μέλους και της Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση του έργου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος οφείλει να διασφαλίζει ότι το ευρύ κοινό γνωρίζει το ρόλο που διαδραματίζει η Κοινότητα στη χρηματοδότηση του έργου. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μέτρα:

- Πινακίδες κατάλληλου μεγέθους, οι οποίες καταρτίζονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του κράτους μέλους και της Επιτροπής, τοποθετούνται στο έργο. Οι πινακίδες αυτές πρέπει να αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ποσοστό (80/85 %). Τα ενδεικνυόμενα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρέπει να αναγράφονται σε κάθε πινακίδα,

- το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος γνωστοποιεί στο κοινό την ύπαρξη του έργου, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο οπτικοακουστικό μέσο. Το σχετικό ενημερωτικό υλικό πρέπει να αναφέρεται στους στόχους και στις ενέργειες καθώς και στα πλεονεκτήματα για το κοινό που πρόκειται να προκύψουν από το έργο,

- το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος παρέχει τα αναγκαία έντυπα και φυλλάδια καθώς και άλλα ενημερωτικά στοιχεία. Μπορεί να χρησιμοποιεί κοινοτικά δίκτυα για τη διάθεση των εν λόγω εντύπων και φυλλαδίων,

- το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διασφαλίζει εξαρχής την ύπαρξη διαφάνειας και τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε είδους πληροφορία σχετική με το έργο, εφόσον ζητείται από το κοινό. Όσον αφορά τα έργα στον τομέα του περιβάλλοντος, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1).

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαβουλεύεται με την Επιτροπή ως προς τις πρωτοβουλίες, τις οποίες προτίθεται να αναλάβει προς το σκοπό αυτό, εντός δύο μηνών από την έγκριση της απόφασης. Υποβάλλει επίσης κάθε έτος στην Επιτροπή έκθεση επί των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας που έχουν ληφθεί.

(1) ΕΕ αριθ. L 158 της 23. 6. 1990, σ. 56.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 1. Το κράτος μέλος και οι δικαιούχοι διασφαλίζουν ότι η κοινοτική χρηματοδότηση χρησιμοποιείται για τους προβλεπόμενους σκοπούς.

2. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι, για συγκεκριμένο έργο, η υποχρέωση αυτή ή άλλοι όροι της απόφασης ή οι κοινοτικές πολιτικές δεν έχουν τηρηθεί ή δεν τηρούνται, διενεργεί την ενδεικνυόμενη έρευνα της υπόθεσης και ειδικά ζητεί από το κράτος μέλος ή άλλη αρχή που αυτό ορίζει για την εκτέλεση του έργου να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σε καθορισμένη χρονική περίοδο.

Σε συνέχεια της έρευνας αυτής, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει πληρωμές των κοινοτικών κονδυλίων. Στην περίπτωση αυτή, κοινοποιεί τις ενέργειές της στην αρμόδια για την εκτέλεση του έργου αρχή στο κράτος μέλος. Στην κοινοποίηση αυτή αναφέρονται και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σχετικά με τα κοινοτικά κονδύλια που έχουν ήδη καταβληθεί για το έργο.

3. Για τα έργα ως προς τα οποία έχουν γίνει οι ανωτέρω ενέργειες, η τρέχουσα καθώς και οι υπόλοιπες πληρωμές θεωρούνται ότι τελούν σε πλήρη ή μερική αναστολή, έως ότου η Επιτροπή βεβαιωθεί ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

4. Αν από την έρευνα διαπιστωθεί τελικώς ότι οι όροι και οι διατάξεις της απόφασης και της κοινοτικής πολιτικής δεν έχουν τηρηθεί και ότι δεν ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα από το κράτος μέλος, η αρωγή μειώνεται ή παύει. Όσον αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ισχύουν οι διατάξεις του σημείου 11 του παραρτήματος ΙΙΙ.

Top