Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2186

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 σχετικά με τον κοινοτικό συντονισμό της ανάπτυξης μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς

OJ L 196, 5.8.1993, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 024 P. 150 - 154
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 024 P. 150 - 154
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 013 P. 10 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 013 P. 10 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 24/03/2008; καταργήθηκε από 32008R0177

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2186/oj

31993R2186

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 σχετικά με τον κοινοτικό συντονισμό της ανάπτυξης μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 196 της 05/08/1993 σ. 0001 - 0005
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 24 σ. 0150
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 24 σ. 0150


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουλίου 1993 σχετικά με τον κοινοτικό συντονισμό της ανάπτυξης μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 213,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι η ενιαία αγορά αυξάνει την ανάγκη βελτίωσης της συγκρισιμότητας των στατιστικών που καταρτίζονται για την αντιμετώπιση των κοινοτικών αναγκών και ότι, ενόψει της βελτίωσης αυτής, χρειάζεται ένας κοινός ορισμός και μια κοινή περιγραφή του πεδίου των επιχειρήσεων και των άλλων μονάδων, η δραστηριότητα των οποίων αποτελεί αντικείμενο στατιστικών-

ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν και να ενημερώνονται μητρώα των μονάδων αυτών προκειμένου να καταστεί δυνατή η συλλογή πληροφοριών γι' αυτές-

ότι αυξάνεται συνεχώς η ανάγκη για πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση των επιχειρήσεων, ανάγκη η οποία λόγω της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στον τομέα των κοινοτικών στατιστικών, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί-

ότι τα μητρώα επιχειρήσεων που μπορούν να χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς, αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την παρακολούθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της οικονομίας που προκύπτουν από μέτρα όπως ένωση, συνεργασία, εξαγορά, συγχώνευση και απορρόφηση-

ότι η σπουδαιότητα του ρόλου που διαδραματίζουν οι δημόσιες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εθνικής οικονομίας των κρατών μελών αναγνωρίζεται ιδιαίτερα με την οδηγία 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής (1), στο άρθρο 2 της οποίας παρέχεται ορισμός τους και ότι, συνεπώς, επιβάλλεται ο προσδιορισμός τους σε ένα μητρώο επιχειρήσεων-

ότι, ελλείψει μητρώων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς ορισμένες στατιστικές πληροφοριίες, ιδιαίτερα στους τομείς που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), όπως ο τομέας των υπηρεσιών, δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμες-

ότι τα μητρώα αποτελούν στοιχείο που επιτρέπει το συγκερασμό των αλληλοσυγκρουόμενων αναγκών της αύξησης των πληροφοριών που αφορούν τις επιχειρήσεις και, παράλληλα, της ελάφρυνσης του διοικητικού φόρτου των εν λόγω επιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα που προβλέπονται στην περίπτωση των ΜΜΕ από τη σύσταση 90/246/ΕΟΚ (2), ιδιαίτερα μέσω της χρησιμοποίησης πληροφοριών που υπάρχουν ήδη στα διοικητικά και νομικά μητρώα-

ότι τα μητρώα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς, αποτελούν ένα βασικό στοιχείο των συστημάτων πληροφοριών που αφορούν τις επιχειρήσεις, επιτρέποντας τη διεξαγωγή και το συντονισμό των στατιστικών ερευνών, με την παροχή μιας βάσης δειγματοληψίας, δυνατοτήτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων και μέσων για την παρακολούθηση των όσων ζητούνται από τις επιχειρήσεις, και ιδίως από εκείνες που αναφέρονται στις οδηγίες 78/660/ΕΟΚ (3) και 83/349/ΕΟΚ (4)-

ότι η θέσπιση ενός νέου συστήματος συλλογής στατιστικών για τις συναλλαγές σε αγαθά και υπηρεσίες, μεταξύ των κρατών μελών, απαιτεί την καταγραφή σε μητρώο όλων των υπόχρεων παροχής πληροφοριών και ότι θα ήταν επιθυμητό το μητρώο αυτό να προέλθει από ένα κεντρικό μητρώο επιχειρήσεων που θα χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς-

ότι το επίπεδο κατάρτισης μητρώων που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς, διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών- ότι η ανάπτυξη των εν λόγω μητρώων που είναι μεγάλα και δαπανηρά, δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο σε δύο φάσεις και η πρώτη φάση πρέπει να αφορά την εναρμόνιση των βασικών μονάδων αυτών των μητρώων, μέσα σε καθορισμένες προθεσμίες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Σκοπός Τα κράτη μέλη δημιουργούν, για στατιστικούς σκοπούς, ένα ή περισσότερα εναρμονισμένα μητρώα με τους ορισμούς και την κάλυψη που προβλέπουν τα ακόλουθα άρθρα.

Άρθρο 2

Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοείται ως:

α) "νομική μονάδα": η νομική μονάδα κατά την έννοια του μέρους ΙΙ στοιχείο Α σημείο 3 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 (5)-

β) "επιχείρηση": η επιχείρηση κατά την έννοια του μέρους ΙΙΙ στοιχείο Α του παραρτήματος του αυτού κανονισμού.

Στη συνέχεια, η σχέση επιχείρησης και νομικής μονάδας προσδιορίζεται ως εξής:

- η επιχείρηση συνδέεται με μία ή περισσότερες νομικές μονάδες και

- η νομική μονάδα ευθύνεται για την επιχείρηση-

γ) "τοπική μονάδα": η τοπική μονάδα κατά την έννοια του μέρους ΙΙΙ στοιχείο ΣΤ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 696/93.

Η σχέση τοπικής μονάδας και επιχείρησης προσδιορίζεται ως εξής:

- η τοπική μονάδα εξαρτάται από επιχείρηση.

2. Ο παρών κανονισμός αφορά τις μονάδες εκείνες που ασκούν, εν όλω ή εν μέρει, παραγωγική δραστηριότητα.

Άρθρο 3

Κάλυψη 1. Σύμφωνα με τους όρισμούς του άρθρου 2 και με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, στο μητρώο καταχωρούνται:

- όλες οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα που συμβάλει στη δημιουργία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε αγοραίες τιμές (ΑΕΠ),

- οι νομικές μονάδες που ευθύνονται γι' αυτές,

- οι τοπικές μονάδες που εξαρτώνται από αυτές.

Εξαιρούνται, ωστόσο, τα νοικοκυριά:

- στο βαθμό που η παραγωγή τους αυτοκαταναλώνεται,

- στο βαθμό που παρέχουν υπηρεσίες εκμίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων ή ακινήτων υπό καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ομάδα 70/2 της στατιστικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE αναθ. 1) που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 (6).

Είναι προαιρετικό να συμπεριληφθούν:

- οι επιχειρήσεις των οποίων η κύρια δραστηριότητα εμπίπτει στους τίτλους Α, Β ή Λ της NACE αναθ. 1,

- οι νομικές μονάδες που είναι υπεύθυνες γι' αυτές,

- οι τοπικές μονάδες που εξαρτώνται από αυτές.

Αποφασίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9, κατά πόσον καταχωρούνται στο μητρώο οι μικρές, άνευ στατιστικής σημασίας, επειχειρήσεις των κρατών μελών.

2. Οι επιχειρήσεις, οι νομικές και οι τοπικές μονάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταχωρούνται εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

3. Η χωριστή καταχώρηση των νομικών μονάδων είναι προαιρετική, υπό τον όρο ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες αυτές περιέχονται στις καταχωρήσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις.

Οι λεπτομέρειες της καταχώρησης αυτής αποφασίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 9.

Άρθρο 4

Στοιχεία προς καταχώρηση Οι καταχωρούμενες μονάδες προσδιορίζονται από έναν κωδικό αριθμό και περιγραφικά στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 5

Ενημέρωση του μητρώου 1. Ενημερώνονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο:

α) τα στοιχεία που εισάγονται και εξάγονται από το μητρώο-

β) οι μεταβλητές που αναφέροντια στο παράρτημα ΙΙ παράγραφος 1 στοιχεία β) και στ)-

γ) οι μεταβλητές που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ παράγραφος 3 στοιχεία β), γ), δ), ε) και η), για τις μονάδες που αποτελούν αντικείμενο ετήσιων ερευνών, εφόσον οι μεταβλητές αυτές χρησιμοποιούνται στις έρευνες.

Γενικά, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται με βάση διοικητικά μητρώα ή ετήσιες έρευνες, ενημερώνονται κάθε χρόνο, ενώ οι υπόλοιπες πληροφορίες ενημερώνονται κάθε τέσσερα χρόνια.

2. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν αντίγραφο του μητρώου, ως έχει, το οποίο διατηρούν επί δέκα χρόνια προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ανάλυσης.

Άρθρο 6

Πρόσβαση στις πληροφορίες Όταν η Επιτροπή, αφού λάβει τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 9, διατυπώσει σχετικό αίτημα, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε στατιστικές αναλύσεις του μητρώου και διαβιβάζουν τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που έχουν χαρακτηρισθεί από τα κράτη μέλη ως εμπιστευτικά με βάση εθνικές νομοθεσίες ή πρακτικές σε θέματα στατιστικού απορρήτου, σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΟΚ) αριθ. 1588/90 του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο (7).

Άρθρο 7

Πρόσβαση στα διοικητικά ή νομικά μητρώα Επιτρέπεται σε κάθε εθνική στατιστική υπηρεεσία να συλλέγει, για στατιστικούς σκοπούς, τις πληροφορίες που αναφέρει ο παρών κανονισμός, στα διοικητικά ή νομικά αρχεία, που δημιουργούνται στο εθνικό έδαφος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 8

Λεπτομέρειες εφαρμογής Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 3, 4, 5 και 6 και των παραρτημάτων Ι και ΙΙ και τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προσαρμογή των εν λόγω λεπτομερειών, καθώς και οι ενδεχόμενες παρεκκλίσεις από τα άρθρα 3, 4 και 5 και από τα παραρτήματα, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 9.

Άρθρο 9

Διαδικασία 1. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ (8), σχέδιο των προς λήψη μέτρων. Η επιτροπή εκφέρει γνώμη επί του σχεδίου αυτού, εντός προθεσμίας που μπορεί να καθορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγονται χαρακτήρα του θέματος. Η γνώμη εκφέρεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης, προκειμένου για την έκδοση αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στα πλαίσια της επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται όπως ορίζει το προαναφερθέν άρθρο. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία.

2. α) η επιτροπή θεσπίζει μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως-

β) εάν όμως τα μέτρα αυτά δεν συμφωνούν με τη γνώμη της επιτροπής, ανακοινώνονται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή αναστέλλει επί τρίμηνο, υπολογιζόμενο από την ημερομηνία της ανακοίνωσης αυτής, την εφαρμογή των μέτρων που έχει αποφασίσει.

Το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει διαφορετική απόφαση εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 10

Έκθεση της Επιτροπής Εντός προθεσμίας τεσσάρων ετών μετά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, η οποία, ενδεχομένως, συνοδεύεται από κατάλληλες προτάσεις προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αποκτηθείσα πείρα.

Άρθρο 11

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 1993.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. OFFECIERS-VAN DE WIELE

(1) Οδηγία 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1980 περί της διαφάνειας των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων (ΕΕ αριθ. L 195 της 29. 7. 1980, σ. 35). Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 85/413/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 229 της 28. 8. 1985 σ. 20).

(2) Σύσταση 90/246/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 1990 σχετικά με την εφαρμογή πολιτικής για την απλούστευση των διοικητικών υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα κράτη μέλη (ΕΕ αριθ. L 141 της 2. 6. 1990, σ. 55).

(3) Τετάρτη οδηγία (78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών (ΕΕ αριθ. L 222 της 14. 8. 1978, σ. 11). Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/605/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 317 της 16. 11. 1990 σ. 60).

(4) Έβδομη οδηγία (83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (ΕΕ αριθ. L 193 της 18. 7. 1983, σ. 1). Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/605/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 317 της 16. 11. 1990 σ. 60).

(5) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993 για τις στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ αριθ. L 76 της 30. 3. 1993, σ. 1).

(6) ΕΕ αριθ. L 293 της 24. 10. 1980, σ. 1.

(7) ΕΕ αριθ. L 151 της 15. 6. 1990, σ. 1.

(8) ΕΕ αριθ. L 181 της 28. 6. 1989, σ. 47.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Προθεσμίες καταχώρησης στο μητρώο Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 και καταχωρούνται στα μητρώα σύμφωνα με το άρθρο 3, εγγράφονται στα μητρώα πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996. Στις νομικές και τοπικές μονάδες παραχωρείται συμπληρωματική προθεσμία ενός έτους.

(1) ΕΕ αριθ. L 195 της 29. 7. 1980, σ. 35.

(2) ΕΕ αριθ. L 316 της 16. 11. 1991, σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3046/92 (ΕΕ αριθ. L 307 της 23. 10. 1992, σ. 27).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κωδικός αριθμός και περιγραφικά στοιχεία 1. Οι καταχωρήσεις που αφορούν μια νομική μονάδα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) κωδικός αριθμός αναγνώρισης-

β) όνομα ή εταιρική επωνυμία, διεύθυνση (περιλαμβανομένου και του ταχυδρομικού κώδικα), και προαιρετικά: αριθμοί τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τέλεφαξ, καθώς και διεύθυνση τηλετύπου-

γ) υποχρέωση της νομικής μονάδας να δημοσιεύει τους ετήσιους λογαριασμούς της (ναι/όχι)-

δ) η ημερομηνία νομικής σύστασης, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα ή διοικητικής έγκρισης ως οικονομικού παράγοντα, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα-

ε) ημερομηνία κατά την οποία η νομική μονάδα παύει να υποστηρίζει νομικά την επιχείρηση-

στ) νομική μορφή της μονάδας-

ζ) εταιρική επωνυμία και διεύθυνση μιας ενδεχόμενης μη εγκατεστημένης νομικής μονάδας, εφόσον δεν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, η οποία ελέγχει τη νομική μονάδα (προαιρετικά)-

η) κωδικός αριθμός αναγνώρισης της νομικής μονάδας του μητρώου που ελέγχει τη νομική μονάδα (προαιρετικά)-

θ) χαρακτήρας "δημόσιας επιχείρησης" της νομικής μονάδας, κατά την έννοια της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής (1) (ναι/όχι) (μόνον εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα)-

ι) αναφορά σε άλλα συναφή μητρώα, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών μητρώων που περιέχουν πληροφορίες χρήσιμες για στατιστικούς σκοπούς, στα οποία εμφανίζεται η εν λόγω νομική μονάδα-

ια) αναφορά στο μητρώο ενδοκοινοτικών φορέων που καταρτίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 1991 σχετικά με τις στατιστικές όσον αφορά τις ανταλλαγές αγαθών μεταξύ των κρατών μελών (2).

2. Οι καταχωρήσεις που αφορούν τις τοπικές μονάδες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) κωδικός αριθμός αναγνώρισης-

β) όνομα, διεύθυνση και λοιπές πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση και αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο β) του παρόντος παραρτήματος-

γ) κωδικός δραστηριότητας σε τετραψήφιο επίπεδο ("τάξη" της NACE αναθ. 1)-

δ) ενδεχόμενες δευτερεύουσες δραστηριότητες σε επίπεδο τετραψηφίων κωδικών της NACE αναθ. 1 (προαιρετικά)-

ε) μέγεθος του εργατικού δυναμικού όπως αναφέρεται στο σημείο 3 στοιχείο ε) του παρόντος παραρτήματος-

στ) ημερομηνία έναρξης των δραστηριοτήτων των οποίων ο κωδικός αναφέρεται στο στοιχείο γ)-

ζ) ημερομηνία οριστικής παύσης των δραστηριοτήτων-

η) κωδικός γεωγραφικής θέσης (εδαφικές μονάδες)-

θ) αναφορά σε συναφή μητρώα στα οποία εμφανίζεται η συγκεκριμένη μονάδα και τα οποία περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς-

ι) κωδικός αριθμός αναγνώρισης στο μητρώο της επιχείρησης από την οποία εξαρτάται η τοπική μονάδα-

ια) η δραστηριότητα που ασκείται στην τοπική μονάδα είναι βοηθητική της δραστηριοτήτας της επιχείρησης από την οποία εξαρτάται (ναι/όχι).

3. Οι καταχωρήσεις που αφορούν μια επιχείρηση περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) κωδικός αριθμός αναγνώρισης-

β) κωδικός αριθμός αναγνώρισης της νομικής μονάδας (ή των νομικών μονάδων) που παρέχει (ή παρέχουν) νομική υποστήριξη στην επιχείρηση-

γ) κωδικός δραστηριότητας της επιχείρησης που αντιστοιχεί στο επίπεδο τετραψήφιου κωδικού (τάξη) της NACE αναθ. 1. Η ταξινόμηση μιας επιχείρησης καθορίζεται από την τάξη της NACE αναθ. 1, στην οποία η επιχείρηση αυτή αναπτύσσει την κύρια δραστηριότητά της ή το σύνολο των δραστηριοτήτων της-

δ) ενδεχόμενες δευτερεύουσες δραστηριότητες, σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού της NACE αναθ. 1 εφόσον, επί του συνόλου των δραστηριοτήτων, αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10 % της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στο κόστος των συντελεστών κάθε μίας δραστηριότητας, ή τουλάχιστον το 5 % της εθνικής δραστηριότητας του τύπου αυτού- το σημείο αυτό αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο ερευνών-

ε) μέγεθος: μετράται βάσει του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων, και, ελλέιψει αυτού, με την κατάταξη σε μια από τις ακόλουθες τάξεις που καθορίζονται σε συνάρτηση με τον αριθμό των απασχολουμένων ατόμων: 0, 1, 3-4, 5-9, 10-19, 20-49, 50-99, 100-149, 150-199, 200-249, 250-499, 500-999 και 1 000- πάνω από τον αριθμό 1 000 πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των χιλιάδων-

στ) ημερομηνία έναρξης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης-

ζ) ημερομηνία οριστικής παύσης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης-

η) καθαρό ποσό του κύκλου εργασιών, που παράγεται από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών (με εξαίρεση τους χρηματοπιστωτικούς ενδιάμεσους)- ελλείψει αυτού, καταχώρηση σε μια τάξη μεγέθους που ορίζεται ως εξής (σε εκατομμύρια Ecu): ]0,1], ]1,2], ]2,4], ]4,5], ]5,10], ]10,20], ]20,40], ]40,50], ]50,100], ]100,200], ]200,500], ]500,1000], ]1000,5000], ]5000 + (Προεραιτικά για τους κύκλους εργασιών που δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατομμύρια Ecu)-

θ) καθαρό ενεργητικό (στοιχεία του ενεργητικού μετά τις αποσβέσεις μείον τα στοιχεία του παθητικού-μόνο για τους χρηματοπιστωτικούς ενδιάμεσους (προαιρετικά).

Top