Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2027

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2027/93 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2999/92 όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασμό της Μαδέρας με προϊόντα του τομέα των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, και για τον καθορισμό του ισοζυγίου εφοδιασμού για την περίοδο απο 1ης Ιουλίου 1993 έως 90 Ιουνίου 1994

OJ L 184, 27.7.1993, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; καταργήθηκε εμμέσως από 32002R0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2027/oj

31993R2027

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2027/93 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2999/92 όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασμό της Μαδέρας με προϊόντα του τομέα των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, και για τον καθορισμό του ισοζυγίου εφοδιασμού για την περίοδο απο 1ης Ιουλίου 1993 έως 90 Ιουνίου 1994

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 184 της 27/07/1993 σ. 0021 - 0022


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2027/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2999/92 όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασμό της Μαδέρας με προϊόντα του τομέα των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, και για τον καθορισμό του ισοζυγίου εφοδιασμού για την περίοδο απο 1ης Ιουλίου 1993 έως 90 Ιουνίου 1994

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 1992 για ειδικά μέτρα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3714/92 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας:

ότι οι ποσότητες των προϊόντων που επωφελούνται του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού καθορίζονται στο πλαίσιο των προβλέψεων που καθορίζονται περιοδικώς και αναθεωρούνται συναρτήσει των βασικών αναγκών της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές παραγωγές και τα παραδοσιακά ρεύματα συναλλαγών 7 ότι, για να υπάρξει εγγύηση για την ικανοποίηση των αναγκών όσον αφορά τις ποσότητες, την τιμή και την ποιότητα και μεριμνώντας για να διαφυλαχθεί το μέρος εφοδιασμού από την Κοινότητα, η ενίσχυση που θα χορηγηθεί στα προϊόντα που κατάγονται από την υπόλοιπη Κοινότητα καθορίζεται με όρους ισοδύναμους για τον τελικό χρήστη, με το πλεονέκτημα που θα προέκυπτε από την απαλλαγή από δασμούς κατά την εισαγωγή για τα προϊόντα που κατάγονται από τρίτες χώρες 7

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2999/92 της Επιτροπής (3) έχει θεσπίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού της Μαδέρας με μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, καθώς και το προβλεπόμενο ισοζύγιο που καθορίζει τις ποσότητες που μπορούν να επωφεληθούν του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1992 έως 30 Ιουνίου 1993 7

ότι, από την εκτίμηση των αναγκών της αγοράς της Μαδέρας για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1993 έως 30 Ιουνίου 1994, οδηγούμεθα στον καθορισμό ισοζυγίου προβλέψεων εφοδιασμού του αρχιπελάγους της Μαδέρας που θα περιλαμβάνει για τα συγκεκριμένα προϊόντα του τομέα των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών τις ίδιες ποσότητες με εκείνες που είχαν καθοριστεί για την προηγούμενη περίοδο 7

ότι, από την εξέταση της λειτουργίας του καθεστώτος των πιστοποιητικών κατά τη διάρκεια της περιόδου από Ιούλιο 1992 έως Ιούνιο 1993 οδηγούμεθα στη διαπίστωση ότι πρέπει να παραταθεί η διάρκεια ισχύος τους κατά δύο μήνες σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Μεταποιημένων Προϊόντων με βάση τα Οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2999/92 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Για την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92, έχει καθοριστεί μια ενίσχυση ύψους 10 Ecu ανά 110 χιλιόγραμμα για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού. Το ποσό αυτό καθορίζεται εις τρόπον ώστε να διαφυλαχθεί το μέρος του εφοδιασμού εκ μέρους της Κοινότητας, λαμβανομένων υπόψη των παραδοσιακών ρευμάτων συναλλαγών.»

2. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

« Άρθρο 6

Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών λήγει την τελευταία ημέρα του τρίτου μηνός που έπεται εκείνου της εκδόσεώς των.»

4. Το παράρτημα αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1993.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1993.

Για την Επιτροπή

Renι STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 173 της 27. 6. 1992, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 378 της 23. 12. 1992, σ. 23.

(3) ΕΕ αριθ. L 301 της 17. 10. 1992, σ. 7.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού της Μαδέρας με μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1993 έως 30 Ιουνίου 1994

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Top