EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0259

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους

OJ L 30, 6.2.1993, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 70
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 70
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 161 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 161 - 188

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2007; καταργήθηκε από 32006R1013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/259/oj

31993R0259

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 030 της 06/02/1993 σ. 0001 - 0028
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 12 σ. 0043
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 12 σ. 0043


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Φεβρουαρίου 1993 σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 130P,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι η Κοινότητα έχει υπογράψει τη σύμβαση της Βασιλείας της 22ας Μαρτίου 1989 σχετικά με τον έλεγχο των διασυνοριακών μεταφορών επικινδύνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους-

ότι διατάξεις που αφορούν τα απόβλητα περιέχονται στο άρθρο 39 της σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ της 15ης Δεκεμβρίου 1989-

ότι η Κοινότητα έχει εγκρίνει την απόφαση του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ της 30ής Μαρτίου 1992 σχετικά με τον έλεγχο των διασυνοριακών μεταφορών επικινδύνων αποβλήτων που προορίζονται για αξιοποίηση-

ότι, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η οδηγία 84/631/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1984 για την επιτήρηση και τον έλεγχο εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας των διασυνοριακών μεταφορών επικινδύνων αποβλήτων (4) πρέπει να αντικατασταθεί από έναν κανονισμό-

ότι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους αποτελεί εθνική αρμοδιότητα- ότι θα έπρεπε, πάντως, τα εθνικά συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους να τηρούν κάποια ελάχιστα κριτήρια, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας-

ότι είναι σημαντικό να οργανωθεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταφορών αποβλήτων με τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη διαφύλαξης, προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος-

ότι η οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975 περί των στερεών αποβλήτων (5) προβλέπει, στο άρθρο 5 παράγραφος 1, ότι ένα ολοκληρωμένο και επαρκές δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων, που θα δημιουργηθεί από τα κράτη μέλη με κατάλληλα μέτρα, σε συνεργασία, όπου χρειάζεται ή ενδείκνυται, με άλλα κράτη μέλη, πρέπει να καταστήσει την Κοινότητα ως σύνολο αυτάρκη στη διάθεση αποβλήτων και να επιτρέψει στα κράτη μέλη να κινηθούν προς αυτόν το στόχο ατομικά, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές συνθήκες ή την ανάγκη ειδικευμένων εγκαταστάσεων για ορισμένα είδη αποβλήτων-ότι το άρθρο 7 της ίδιας οδηγίας προβλέπει την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων, ενδεχομένως σε συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη, τα οποία και θα κοινοποιούνται στην Επιτροπή, και ορίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίσουν τις μεταφορές αποβλήτων που δεν είναι σύμφωνες με τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που έχουν καταρτίσει και ότι ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά-

ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν διαφορετικές διαδικασίες ανάλογα με το είδος των αποβλήτων και τον προορισμό τους, και ιδίως αν προορίζονται για διάθεση ή αξιοποίηση-

ότι οι μεταφορές αποβλήτων πρέπει προηγουμένως να κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές ούτως ώστε να είναι ενήμερες, ιδίως για το είδος, τη διακίνηση και τη διάθεση ή αξιοποίηση των αποβλήτων, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να προβάλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς τη μεταφορά-

ότι τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις αρχές της εγγύτητας, της προτεραιότητας αξιοποίησης και της αυτάρκειας σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ, λαμβάνοντας μέτρα, σύμφωνα με τη συνθήκη, για τη γενική ή μερική απαγόρευση ή προβάλλοντας συστηματικά αντιρρήσεις για τις μεταφορές αποβλήτων για διάθεση, εκτός από την περίπτωση επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται στο κράτος μέλος αποστολής σε τόσο μικρή ποσότητα ώστε η πρόβλεψη νέων ειδικευμένων εγκαταστάσεων διάθεσης σε αυτό το κράτος δεν θα ήταν οικονομικά συμφέρουσα- ότι το ειδικό πρόβλημα της διάθεσης τόσο μικρών ποσοτήτων απαιτεί συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών καθώς και ενδεχόμενη προσφυγή σε κοινοτική διαδικασία-

ότι οι εξαγωγές αποβλήτων προς διάθεση σε τρίτες χώρες πρέπει να απαγορεύονται για να προστατεύεται το περιβάλλον των χωρών αυτών- ότι πρέπει να ισχύουν παρεκκλίσεις για τις εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΖΕΣ οι οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση της Βασιλείας-

ότι οι εξαγωγές αποβλήτων προς αξιοποίηση σε χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ πρέπει να υπάγονται σε απαιτήσεις περιβαλλοντικώς ορθής διαχείρισης των αποβλήτων-

ότι οι συμφωνίες ή οι ρυθμίσεις περί εξαγωγών αποβλήτων για αξιοποίηση, με χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ, πρέπει να αναθεωρούνται περιοδικά από την Επιτροπή, η οποία θα υποβάλει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σχετικές προτάσεις για την επανεξέταση των όρων υπό τους οποίους γίνονται οι εξαγωγές αυτές, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας απαγόρευσής τους-

ότι οι μεταφορές αποβλήτων προς αξιοποίηση που περιλαμβάνονται στον πράσινο κατάλογο της απόφασης του ΟΟΣΑ πρέπει να εξαιρούνται κατά κανόνα από τις διαδικασίες ελέγχου του παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι τα απόβλητα αυτά, εφόσον αξιοποιούνται σωστά, στη χώρα προορισμού, δεν θα πρέπει κανονικά να συνιστούν κίνδυνο για το περιβάλλον- ότι είναι αναγκαίες ορισμένες παρεκκλίσεις από την εξαίρεση αυτή σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και την απόφαση του ΟΟΣΑ- ότι είναι επίσης αναγκαίες ορισμένες παρεκκλίσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των μεταφορών αυτών εντός της Κοινότητας και να ληφθούν υπόψη εξαιρετικές περιπτώσεις- ότι τα απόβλητα αυτά πρέπει να υπάγονται στην οδηγία 75/442/ΕΟΚ-

ότι οι εξαγωγές αποβλήτων προς αξιοποίηση οι οποίες περιλαμβάνονται στον πράσινο κατάλογο του ΟΟΣΑ, προς χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ, πρέπει να γίνονται αντικείμενο διαβουλεύσεων της Επιτροπής με τη χώρα προορισμού- ότι μπορεί να είναι σκόπιμο, υπό το πρίσμα των διαβουλεύσεων αυτών, να υποβάλει η Επιτροπή προτάσεις στο Συμβούλιο-

ότι οι εξαγωγές αποβλήτων προς αξιοποίηση σε χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της Βασιλείας πρέπει να ρυθμίζονται από ειδικές συμφωνίες μεταξύ των χωρών αυτών και της Κοινότητας- ότι τα κράτη μέλη πρέπει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να είναι σε θέση να συνάπτουν, μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού, διμερείς συμφωνίες για την εξαγωγή συγκεκριμένων αποβλήτων, πριν συνάψει η Κοινότητα παρόμοιες συμφωνίες, σε περίπτωση αποβλήτων προς αξιοποίηση, προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε διακοπή της επεξεργασίας αποβλήτων και, σε περίπτωση αποβλήτων προς διάθεση, όταν η χώρα αποστολής δεν έχει ούτε μπορεί ευλόγως να αποκτήσει την τεχνική ικανότητα και τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για τη διάθεση των αποβλήτων κατά περιβαλλοντικώς ορθό τρόπο-

ότι πρέπει να προβλεφθεί κάποια ρύθμιση για την επιστροφή των αποβλήτων ή τη διάθεσή τους, ή την αξιοποίησή τους, κατά εναλλακτικό και περιβαλλοντικώς ορθό τρόπο, αν η μεταφορά δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το έγγραφο παρακολούθησης ή τις ρήτρες της σύμβασης-

ότι, σε περίπτωση παρανόμου μεταφοράς, το άτομο του οποίου η συμπεριφορά αποτελεί το αίτιο της μεταφοράς αυτής οφείλει να πάρει πίσω ή/και να διαθέσει τα απόβλητα ή να τα αξιοποιήσει, κατά εναλλακτικό και περιβαλλοντικώς ορθό τρόπο, και ότι, ελλείψει αυτού, υποχρεούνται να επέμβουν οι ίδιες οι αρμόδιες αρχές αποστολής ή προοορισμού, ανάλογα με την περίπτωση-

ότι είναι σημαντικό να προβλεφθεί σύστημα χρηματικών εγγυήσεων, ή άλλη ανάλογη ασφάλεια-

ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή τις σχετικές πληροφορίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού-

ότι πρέπει να καταρτισθούν τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό έγγραφα και να αναπροσαρμοστούν τα παραρτήματα σύμφωνα με κοινοτική διαδικασία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις μεταφορές αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους.

2. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού τα ακόλουθα:

α) οι εκφορτώσεις στην ξηρά αποβλήτων που παράγονται από την κανονική λειτουργία των πλοίων, και των εξεδρών ανοικτής θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων και των καταλοίπων, εφόσον τα απόβλητα αυτά αποτελούν αντικείμενο συγκεκριμένης διεθνούς πράξης με δεσμευτικό χαρακτήρα-

β) οι μεταφορές αποβλήτων της πολιτικής αεροπορίας-

γ) οι μεταφορές ραδιενεργών αποβλήτων που ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 92/3/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών καθώς και προς και από την Κοινότητα (6)-

δ) οι μεταφορές αποβλήτων που καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, εφόσον καλύπτονται ήδη από άλλη σχετική νομοθεσία-

ε) οι μεταφορές αποβλήτων προς την Κοινότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου για την προστασία του περιβάλλοντος που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ανταρκτική.

3. α) Εξαιρούνται επίσης από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι μεταφορές αποβλήτων που προορίζονται για αξιοποίηση και απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, εκτός από τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στα στοιχεία β), γ), δ) και ε) στο άρθρο 11 και στο άρθρο 17 παράγραφοι 1, 2 και 3.

β) Τα απόβλητα αυτά υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. Πρέπει ιδίως:

- να προορίζονται μόνο για δεόντως εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις, οι οποίες να έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ,

- να υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις των άρθρων 8, 12, 13 και 14 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

γ) Πάντως, ορισμένα από τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ μπορούν να υπόκεινται σε έλεγχο εάν, μεταξύ άλλων, παρουσιάζουν κάποια από τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα (7) σαν να επρόκειτο για απόβλητα των παραρτημάτων ΙΙΙ ή IV.

Τα απόβλητα αυτά καθώς και η απόφαση σχετικά με το ποια από τις δύο διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθεί, καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. Τα απόβλητα αυτά απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ α.

δ) Σε έκτακτες περιπτώσεις, οι μεταφορές αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ μπορούν, για λόγους που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος ή τη δημόσια υγεία, να ελέγχονται από τα κράτη μέλη, σαν να επρόκειτο για απόβλητα των παραρτημάτων ΙΙΙ ή IV.

Τα κράτη μέλη τα οποία χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αυτή κοινοποιούν αμέσως τις εκάστοτε περιπτώσεις στην Επιτροπή και ενημερώνουν, ενδεχομένως, τα άλλα κράτη μέλη, αιτιολογώντας την απόφασή τους. Η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώνει το μέτρο αυτό, ιδίως, με την ενδεχόμενη προσθήκη των αποβλήτων αυτών στο παράρτημα ΙΙ α, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

ε) Όταν τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ μεταφέρονται κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού ή της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν τις ανάλογες διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α) "απόβλητα", τα απόβλητα όπως ορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ-

β) "αρμόδιες αρχές", οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται είτε από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 36, είτε από τρίτες χώρες-

γ) "αρμόδια αρχή αποστολής", η αρμόδια αρχή που ορίζεται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 36, για την περιοχή από την οποία εκκινεί η αποστολή, ή που ορίζεται από τρίτες χώρες-

δ) "αρμόδια αρχή προορισμού", η αρμόδια αρχή που ορίζεται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 36, για την περιοχή στην οποία καταλήγει η μεταφορά, ή πραγματοποιείται η φόρτωση σε πλοίο των αποβλήτων προτού διατεθούν στη θάλασσα, με την επιφύλαξη των υφισταμένων συμβάσεων σχετικά με τη διάθεση στη θάλασσα, ή που ορίζεται από τρίτες χώρες-

ε) "αρμόδια αρχή διαμετακόμισης", η μια και μόνη αρχή την οποία ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 36, για το κράτος διαμέσου του οποίου διαμετακομίζονται τα απόβλητα-

στ) "ανταποκριτής", ο κεντρικός φορέας που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος και από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 37-

ζ) "κοινοποιών", κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπέχει την υποχρέωση κοινοποίησης, συγκεκριμένα δε τα ακόλουθα πρόσωπα που προτίθενται να μεταφέρουν ή να ενεργήσουν για τη μεταφορά αποβλήτων:

i) το πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα παρήγαγε τα απόβλητα (αρχικός παραγωγός), ή

ii) όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, εγκεκριμένη από κράτος μέλος για τον σκοπό αυτό επιχείρηση συλλογής αποβλήτων, ή εγκεκριμένος ή καταχωρημένος εργολάβος ή μεσίτης που φροντίζουν για τη διάθεση των αποβλήτων, ή

iii) εάν τα πρόσωπα αυτά είναι άγνωστα ή δεν έχουν έγκριση, το πρόσωπο το οποίο έχει την κατοχή ή τον νόμιμο έλεγχο των αποβλήτων (κάτοχος) ή

iv) σε περίπτωση εισαγωγής ή διαμετακόμισης των αποβλήτων διά μέσου της Κοινότητας, το διοριζόμενο από τη νομοθεσία του κράτους μέλους αποστολής πρόσωπο, ή, αν δεν έχει γίνει διορισμός, το πρόσωπο που έχει την κατοχή ή το νόμιμο έλεγχο των αποβλήτων (κάτοχος)-

η) "παραλήπτης", το πρόσωπο ή η επιχείρηση προς το οποίο ή την οποία μεταφέρονται τα απόβλητα, είτε για αξιοποίηση είτε για διάθεση-

θ) "διάθεση", η διάθεση όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ-

ι) "εξουσιοδοτημένο κέντρο", κάθε επιχείρηση ή εγκατάσταση, εξουσιοδοτημένη ή διαθέτουσα άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 75/439/ΕΟΚ (8), τα άρθρα 9, 10 και 11 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ ή το άρθρο 6 της οδηγίας 76/403/ΕΟΚ (9)-

ια) "αξιοποίηση", όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ-

ιβ) "κράτος αποστολής", κάθε κράτος προς το οποίο προβλέπεται να λάβει ή λαμβάνει χώρα η εκκίνηση μεταφοράς αποβλήτων-

ιγ) "κράτος προορισμού", κάθε κράτος προς το οποίο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται μεταφορά αποβλήτων για διάθεση ή αξιοποίηση ή για φόρτωση σε πλοίο προτού διατεθούν στη θάλασσα, με την επιφύλαξη των υφισταμένων συμβάσεων σχετικά με τη διάθεση στη θάλασσα-

ιδ) "κράτος διαμετακόμισης", κάθε κράτος, εκτός του κράτους αποστολής ή προορισμού, μέσω του οποίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται μεταφορά αποβλήτων-

ιε) "έγγραφο παρακολούθησης", το τυποποιημένο έγγραφο παρακολούθησης που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 42-

ιστ) "σύμβαση της Βασιλείας", η σύμβαση της Βασιλείας της 22ας Μαρτίου 1989 περί του ελέγχου των διασυνοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων και της διαθέσεώς τους-

ιζ) "τέταρτη σύμβαση της Λομέ", η σύμβαση της Λομέ της 15ης Δεκεμβρίου 1989-

ιη) "απόφαση του ΟΟΣΑ", η απόφαση του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ της 30ής Μαρτίου 1992 περί ελέγχου των διασυνοριακών μεταφορών που προορίζονται για αξιοποίηση.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Κεφάλαιο Α Απόβλητα προς διάθεση

Άρθρο 3

1. Όταν ο κοινοποιών προτίθεται να μεταφέρει απόβλητα προς διάθεση από ένα κράτος μέλος σε άλλο ή/και να τα διαμετακομίσει μέσω ενός ή περισσοτέρων άλλων κρατών μελών, και με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 2 και του άρθρου 26 παράγραφος 2, διαβιβάζει κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή προορισμού και αποστέλλει αντίγραφο της κοινοποίησης στις αρμόδιες αρχές αποστολής και διαμετακόμισης και στον παραλήπτη.

2. Η κοινοποίηση πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα στάδια της μεταφοράς, από τον τόπο αποστολής μέχρι τον τελικό προορισμό.

3. Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με το έγγραφο παρακολούθησης, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή αποστολής.

4. Κατά την κοινοποίηση, ο κοινοποιών συμπληρώνει το έγγραφο παρακολούθησης και παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες και έγγραφα, εφόσον του το ζητήσουν οι αρμόδιες αρχές.

5. Ο κοινοποιών παρέχει, στο έγγραφο παρακολούθησης, πληροφορίες οι οποίες ιδίως αφορούν:

- την προέλευση, τη σύνθεση και την ποσότητα των διαθετέων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση του άρθρου 2 στοιχείο ζ) ii), της ταυτότητας του παραγωγού και, αν πρόκειται για απόβλητα διαφόρων προελεύσεων, λεπτομερή κατάλογο των αποβλήτων καθώς και, αν είναι γνωστή, την ταυτότητα των αρχικών παραγωγών,

- τις ρυθμίσεις όσον αφορά το ακολουθητέο δρομολόγιο και την ασφάλιση που καλύπτει τις ζημίες τρίτων,

- τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ασφάλεια της μεταφοράς, και ιδίως, για την τήρηση εκ μέρους του μεταφορέα των επιβαλλομένων από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη όρων για τη μεταφορά,

- την ταυτότητα του παραλήπτη των αποβλήτων, τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το κέντρο διάθεσης καθώς και τον τύπο και τη διάρκεια της αδείας βάσει της οποίας λειτουργεί. Το κέντρο πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα τεχνικά μέσα για τη διάθεση των εν λόγω αποβλήτων, υπό συνθήκες που δεν εγκλείουν κινδύνους ούτε για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το περιβάλλον,

- τις ενέργειες διάθεσης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΑ της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

6. Ο κοινοποιών πρέπει να συνάπτει σύμβαση με τον παραλήπτη για τη διάθεση των αποβλήτων.

Στη σύμβαση μπορεί να παρέχονται, εν μέρει ή εν όλω, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Η σύμβαση πρέπει να επιβάλλει την υποχρέωση:

- στον κοινοποιούντα, σύμφωνα με το άρθρο 25 και το άρθρο 26 παράγραφος 2, να πάρει πίσω τα απόβλητα αν η μεταφορά δεν ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν ή αν πραγματοποιηθεί κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού,

- στον παραλήπτη, να δώσει στον κοινοποιούντα, το ταχύτερο δυνατόν και πάντως εντός 180 ημερών από την παραλαβή των αποβλήτων, πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι τα απόβλητα διατέθηκαν κατά περιβαλλοντικώς ορθό τρόπο.

Αντίγραφο αυτής της σύμβασης πρέπει να παρέχεται στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήσεώς της.

Εάν τα απόβλητα μεταφέρονται μεταξύ δύο εγκαταστάσεων που ελέγχονται από το ίδιο νομικό πρόσωπο, η σύμβαση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από δήλωση του εν λόγω νομικού προσώπου που αναλαμβάνει να διαθέσει τα απόβλητα.

7. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 έως 6 θεωρούνται εμπιστευτικές σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

8. Μια αρμόδια αρχή αποστολής μπορεί, σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία, να αποφασίσει να διαβιβάσει την κοινοποίηση η ίδια αντί του κοινοποιούντος στην αρμόδια αρχή προορισμού, με αντίγραφά της στον παραλήπτη και στην αρμόδια αρχή διαμετακόμισης.

Η αρμόδια αρχή αποστολής μπορεί να αποφασίσει να μην προβεί σε κοινοποίηση εάν έχει να προβάλει άμεσες αντιρρήσεις κατά της μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3. Ενημερώνει αμέσως τον κοινοποιούντα για τις αντιρρήσεις αυτές.

Άρθρο 4

1. Μόλις παραλάβει την κοινοποίηση, η αρμόδια αρχή προορισμού αποστέλλει, εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών, απόδειξη παραλαβής στον κοινοποιούντα και αντίγραφό της στις λοιπές ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές και στον παραλήπτη.

2. α) Η αρμόδια αρχή προορισμού διαθέτει προθεσμία 30 ημερών από την αποστολή της απόδειξης παραλαβής για να λάβει απόφαση με την οποία επιτρέπεται, υπό όρους ή άνευ όρων, ή απορρίπτεται η μεταφορά. Μπορεί επίσης να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.

Η αρμόδια αρχή δίνει την έγκρισή της μόνον εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εκ μέρους της ή εκ μέρους των λοιπών αρμόδιων αρχών. Η έγκριση εξαρτάται από οιονδήποτε όρο μεταφοράς αναφέρεται στο στοιχείο δ).

Η αρμόδια αρχή προορισμού αποφασίζει σχετικά το νωρίτερο 21 ημέρες από την αποστολή της απόδειξης παραλαβής. Μπορεί, ωστόσο, να λάβει την απόφασή της και νωρίτερα αν έχει τη γραπτή συγκατάθεση των άλλων ενδιαφερόμενων αρμόδιων αρχών.

Η αρμόδια αρχή προορισμού στέλνει την απόφασή της στον κοινοποιούντα εγγράφως, με αντίγραφα στις λοιπές ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές-

β) οι αρμόδιες αρχές αποστολής και διαμετακόμισης δύνανται, εντός 20 ημερών από την αποστολή της απόδειξης παραλαβής, να προβάλουν αντιρρήσεις. Μπορούν επίσης να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες. Οι εν λόγω αντιρρήσεις διαβιβάζονται εγγράφως στον κοινοποιούντα με αντίγραφα στις λοιπές ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές-

γ) οι αντιρρήσεις και όροι που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) πρέπει να βασίζονται στην παράγραφο 3-

δ) οι αρμόδιες αρχές αποστολής και διαμετακόμισης δύνανται, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την αποστολή της απόδειξης παραλαβής, να επιβάλουν όρους όσον αφορά τη μεταφορά των αποβλήτων εντός της περιοχής δικαιοδοσίας τους.

Οι όροι αυτοί κοινοποιούνται εγγράφως στον κοινοποιούντα, με αντίγραφα στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, και καταχωρούνται στο έγγραφο παρακολούθησης. Οι όροι αυτοί δεν μπορούν να είναι αυστηρότεροι από τους όρους που επιβάλλονται σε παρόμοιες μεταφορές που διενεργούνται εξ ολοκλήρου εντός της περιοχής δικαιοδοσίας τους και πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις υπάρχουσες συμφωνίες, και ιδίως τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

3. α) i) Προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι αρχές της εγγύτητας, της προτεραιότητας αξιοποίησης και της αυτάρκειας σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα, σύμφωνα με τη συνθήκη, για τη γενική ή μερική απαγόρευση των μεταφορών αποβλήτων ή να προβάλουν συστηματικά αντιρρήσεις για τις εν λόγω μεταφορές. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στην Επιτροπή που ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη,

ii) σε περίπτωση επικίνδυνων αποβλήτων (όπως ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ) που παράγονται σε κράτος μέλος αποστολής σε τόσο μικρή συνολική ποσότητα κατ' έτος ώστε η πρόβλεψη νέων ειδικευμένων εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων σε αυτό το κράτος μέλος δεν θα ήταν οικονομικά συμφέρουσα, δεν εφαρμόζεται το σημείο i),

iii) το κράτος μέλος προορισμού συνεργάζεται με το κράτος μέλος αποστολής που θεωρεί ότι το σημείο ii) ισχύει προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα διμερώς. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική λύση, το ένα ή άλλο κράτος μέλος μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στην Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται σχετικά σχετικά σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ-

β) οι αρμόδιες αρχές αποστολής και προορισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές συνθήκες ή την ανάγκη ειδικευμένων εγκαταστάσεων για ορισμένα είδη αποβλήτων, δύνανται να προβάλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις για τη σχεδιαζόμενη μεταφορά αν δεν είναι σύμφωνη με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ, και ιδίως με τα άρθρα 5 και 7:

i) προκειμένου να εφαρμόσουν την αρχή της αυτάρκειας σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο-

ii) σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εγκατάσταση πρέπει να διαθέσει απόβλητα από πλησιέστερη πηγή και η αρμόδια αρχή έχει δώσει προτεραιότητα στα απόβλητα αυτά-

iii) προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι μεταφορές συμφωνούν με τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων-

γ) εξάλλου, οι αρμόδιες αρχές αποστολής, προορισμού και διαμετακόμισης μπορούν να προβάλλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις για τη σχεδιαζόμενη μεταφορά:

- εάν δεν είναι σύμφωνη με τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την προστασία της υγείας,

- εάν ο κοινοποιών ή ο παραλήπτης έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για παράνομη διακίνηση.

Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή αποστολής μπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει όλες τις μεταφορές στις οποίες είναι αναμεμειγμένο το εν λόγω πρόσωπο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή

- εάν η μεταφορά αντίκειται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί από το ενδιαφερόμενο ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

4. Εάν, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2, οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι τα προβλήματα που προεκάλεσαν τις αντιρρήσεις τους έχουν επιλυθεί και ότι πληρούνται οι όροι μεταφοράς, ενημερώνουν αμέσως τον κοινοποιούντα εγγράφως, με αντίγραφα στον παραλήπτη και στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές.

Εάν κατόπιν υπάρξει κάποια σημαντική αλλαγή των όρων μεταφοράς, πρέπει να γίνει νέα κοινοποίηση.

5. Η αρμόδια αρχή προορισμού εκφράζει την έγκρισή της σφραγίζοντας καταλλήλως το έγγραφο παρακολούθησης.

Άρθρο 5

1. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον αφού ο κοινοποιών λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή προορισμού.

2. Όταν ο κοινοποιών λάβει άδεια, συμπληρώνει το έγγραφο παρακολούθησης με την ημερομηνία αποστολής και ό,τι άλλα στοιχεία χρειάζονται και αποστέλλει αντίγραφα στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της μεταφοράς.

3. Αντίγραφο ή, αν το ζητήσουν οι αρμόδιες αρχές, ένα αντίτυπο του εγγράφου παρακολούθησης, μαζί με τη σφραγίδα της έγκρισης, συνοδεύει κάθε μεταφορά.

4. Όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη μεταφορά συμπληρώνουν, στα υποδεικνυόμενα σημεία, το έγγραφο παρακολούθησης, το υπογράφουν και κρατούν αντίγραφο.

5. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των αποβλήτων προς διάθεση, ο παραλήπτης διαβιβάζει στον κοινοποιούντα και στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές αντίγραφο του συμπληρωμένου εγγράφου παρακολούθησης, πλην του αναφερόμενου στην παράγραφο 6 πιστοποιητικού.

6. Το ταχύτερο δυνατόν, και πάντως εντός προθεσμίας 180 ημερών από την παραλαβή των αποβλήτων, ο παραλήπτης αποστέλλει υπ' ευθύνη του στον κοινοποιούντα και στις άλλες ενδιαφερόμενες αρχές πιστοποιητικό για τη διάθεση των αποβλήτων. Το πιστοποιητικό αυτό περιλαμβάνεται ή επισυνάπτεται στο έγγραφο παρακολούθησης που συνοδεύει τα μεταφερόμενα απόβλητα.

Κεφάλαιο Β Απόβλητα προς αξιοποίηση

Άρθρο 6

1. Όταν ο κοινοποιών προτίθεται να μεταφέρει απόβλητα προς αξιοποίηση που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ από ένα κράτος μέλος σε άλλο ή/και να τα διαμετακομίσει μέσω ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, και με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 2 και του άρθρου 26 παράγραφος 2, διαβιβάζει κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή προορισμού και αποστέλλει αντίγραφο της κοινοποίησης στις αρμόδιες αρχές αποστολής και διαμετακόμισης, και στον παραλήπτη.

2. Η κοινοποίηση πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα ενδιάμεσα στάδια της μεταφοράς, από τον τόπο αποστολής μέχρι τον τελικό προορισμό.

3. Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με το έγγραφο παρακολούθησης, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή αποστολής.

4. Κατά την κοινοποίηση, ο κοινοποιών συμπληρώνει το έγγραφο παρακολούθησης και παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες και έγγραφα, εφόσον του το ζητήσουν οι αρμόδιες αρχές.

5. Ο κοινοποιών παρέχει, στο έγγραφο παρακολούθησης, πληροφορίες οι οποίες αφορούν ιδίως:

- την προέλευση, τη σύνθεση και την ποσότητα των προς αξιοποίηση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του παραγωγού και, αν πρόκειται για απόβλητα διαφόρων προελεύσεων, λεπτομερή κατάλογο των αποβλήτων καθώς και, αν είναι γνωστή, την ταυτότητα των αρχικών παραγωγών,

- τις ρυθμίσεις όσον αφορά το ακολουθητέο δρομολόγιο και την ασφάλιση που καλύπτει τις ζημίες τρίτων,

- τα ληπτέα μέτρα για την ασφάλεια της μεταφοράς, και ιδίως για την τήρηση εκ μέρους του μεταφορέα των επιβαλλομένων από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη όρων για τη μεταφορά,

- την ταυτότητα του παραλήπτη των αποβλήτων, τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το κέντρο αξιοποίησης, καθώς και τον τύπο και τη διάρκεια της αδείας βάσει της οποίας λειτουργεί. Το κέντρο πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα τεχνικά μέσα για την αξιοποίηση των εν λόγω αποβλήτων, υπό συνθήκες που δεν εγκλείουν κινδύνους ούτε για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το περιβάλλον,

- τις δραστηριότητες αξιοποίησης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ Β της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ,

- την προβλεπόμενη διαδικασία διάθεσης των αποβλήτων που θα απομείνουν μετά την ανακύκλωση,

- την ποσότητα του ανακυκλωμένου υλικού σε σχέση με τα εναπομένοντα απόβλητα,

- την υπολογιζόμενη αξία του ανακυκλωμένου υλικού.

6. Ο κοινοποιών πρέπει να συνάπτει σύμβαση με τον παραλήπτη για την αξιοποίηση των αποβλήτων.

Στη σύμβαση μπορεί να περιέχονται, εν μέρει ή εν όλω, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Η σύμβαση πρέπει να επιβάλλει την υποχρέωση:

- στον κοινοποιούντα, σύμφωνα με το άρθρο 25 και το άρθρο 26 παράγραφος 2, να πάρει πίσω τα απόβλητα αν η μεταφορά δεν ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν ή αν πραγματοποιηθεί κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού,

- στον παραλήπτη, να παράσχει την κοινοποίηση της αρχικής χώρας αποστολής, αν τα αξιοποιητέα απόβλητα μεταφερθούν περαιτέρω σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα,

- στον παραλήπτη, να δώσει στον κοινοποιούντα, το ταχύτερο δυνατόν και πάντως εντός 180 ημερών από την παραλαβή των αποβλήτων, πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι τα απόβλητα αξιοποιήθηκαν κατά περιβαλλοντικώς ορθό τρόπο.

Αντίγραφο αυτής της σύμβασης πρέπει να παρέχεται στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήσεώς της.

Εάν τα απόβλητα μεταφέρονται μεταξύ δύο εγκαταστάσεων που ελέγχονται από το ίδιο νομικό πρόσωπο, η σύμβαση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από δήλωση του εν λόγω νομικού προσώπου που αναλαμβάνει να αξιοποιήσει τα απόβλητα.

7. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 έως 6 θεωρούνται εμπιστευτικές σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

8. Μια αρμόδια αρχή αποστολής μπορεί, σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία, να αποφασίσει να διαβιβάσει την κοινοποίηση η ίδια αντί του κοινοποιούντος στην αρμόδια αρχή προορισμού, με αντίγραφά της στον παραλήπτη και στην αρμόδια αρχή διαμετακόμισης.

Άρθρο 7

1. Μόλις παραλάβει την κοινοποίηση, η αρμόδια αρχή προορισμού αποστέλλει, εντός προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών, απόδειξη παραλαβής στον κοινοποιούντα και αντίγραφό της στις άλλες αρμόδιες αρχές και στον παραλήπτη.

2. Οι αρμόδιες αρχές προορισμού, αποστολής και διαμετακόμισης διαθέτουν προθεσμία 30 ημερών από την αποστολή της απόδειξης παραλαβής για να προβάλουν αντιρρήσεις κατά της μεταφοράς. Οι αντιρρήσεις αυτές οφείλουν να βασίζονται στην παράγραφο 4. Διαβιβάζονται δε εγγράφως στον κοινοποιούντα και στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές εντός της προθεσμίας των 30 ημερών.

Οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίσουν να δώσουν γραπτή συγκατάθεση εντός διαστήματος μικρότερου των 30 ημερών.

Η γραπτή συγκατάθεση ή αντίρρηση μπορεί να διαβιβαστεί ταχυδρομικά ή με τέλεφαξ ακολουθούμενο από ταχυδρομική διαβίβαση. Η συγκατάθεση αυτή λήγει εντός ενός ημερολογιακού έτους εκτός εάν άλλως ορίζεται.

3. Οι αρμόδιες αρχές αποστολής, προορισμού και διαμετακόμισης δύνανται, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την αποστολή της απόδειξης παραλαβής, να επιβάλουν όρους όσον αφορά την μεταφορά αποβλήτων εντός της περιοχής δικαιοδοσίας τους.

Οι όροι αυτοί κοινοποιούνται εγγράφως, με αντίγραφα στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, και καταχωρούνται στο έγγραφο παρακολούθησης. Οι όροι αυτοί δεν μπορούν να είναι αυτηρότεροι από τους όρους που επιβάλλονται σε παρόμοιες μεταφορές που διενεργούνται εξ ολοκλήρου εντός της περιοχής δικαιοδοσίας τους και λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις υπάρχουσες συμφωνίες, και ιδίως τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

4. α) Οι αρμόδιες αρχές προορισμού και αποστολής δύνανται να προβάλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις για τη σχεδιαζόμενη μεταφορά:

- σύμφωνα με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ, και ιδίως το άρθρο 7, ή,

- εάν δεν είναι σύμφωνη με τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την προστασία της υγείας, ή,

- εάν ο κοινοποιών ή ο παραλήπτης έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για παράνομη διακίνηση. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή αποστολής μπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει όλες τις μεταφορές στις οποίες είναι αναμεμιγμένο το εν λόγω πρόσωπο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ή,

- εάν η μεταφορά αντίκειται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί από το ενδιαφερόμενο ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ή,

- εάν ο λόγος αξιοποιήσιμων προς μη αξιοποιήσιμα απόβλητα, η εκτιμώμενη αξία των υλικών που θα αξιοποιηθούν εν τέλει ή το κόστος της αξιοποίησης και το κόστος της διάθεσης του μη αξιοποιηθέντος μέρους δεν δικαιολογούν την αξιοποίηση από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη-

β) οι αρμόδιες αρχές διαμετακόμισης μπορούν να προβάλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις κατά της σχεδιαζόμενης μεταφοράς, βάσει της δεύτερης, της τρίτης και της τέταρτης περίπτωσης του στοιχείου α).

5. Εάν, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2, οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι τα προβλήματα που προκάλεσαν τις αντιρρήσεις τους έχουν επιλυθεί και ότι πληρούνται οι όροι μεταφοράς, ενημερώνουν αμέσως τον κοινοποιούντα εγγράφως, με αντίγραφο στον παραλήπτη και στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές.

Εάν κατόπιν υπάρξει κάποια σημαντική αλλαγή των όρων μεταφοράς, πρέπει να γίνει νέα κοινοποίηση.

6. Αν έχει δοθεί εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση, η αρμόδια αρχή εκφράζει την έγκρισή της σφραγίζοντας καταλλήλως το έγγραφο παρακολούθησης.

Άρθρο 8

1. Εάν δεν προβληθεί καμία αντίρρηση, η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την προέλευση της προθεσμίας των 30 ημερών. Η σιωπηρή συναίνεση λήγει, ωστόσο, ένα ημερολογιακό έτος μετά την ημερομηνία αυτή.

Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να δώσουν εγγράφως τη συγκατάθεσή τους, η αποστολή μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις ληφθούν όλες οι αναγκαίες συγκαταθέσεις.

2. Ο κοινοποιών συμπληρώνει το έγγραφο παρακολούθησης με την ημερομηνία αποστολής και ό,τι άλλα στοιχεία χρειάζονται και αποστέλλει αντίγραφα στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές τρεις εργάσιμες ημέρες πριν να πραγματοποιηθεί η μεταφορά.

3. Αντίγραφο, ή, αν το ζητήσουν οι αρμόδιες αρχές, ένα αντίτυπο του εγγράφου παρακολούθησης συνοδεύει κάθε μεταφορά.

4. Όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη μεταφορά συμπληρώνουν το έγγραφο παρακολούθησης, στα υποδεικνυόμενα σημεία, το υπογράφουν και κρατούν αντίγραφο.

5. Εντός προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την παραλαβή των αποβλήτων προς αξιοποίηση, ο παραλήπτης διαβιβάζει στον κοινοποιούντα και στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές αντίγραφο του συμπληρωμένου εγγράφου παρακολούθησης, εκτός από το αναφερόμενο στην παράγραφο 6 πιστοποιητικό.

6. Το ταχύτερο δυνατόν, και πάντως εντός προθεσμίας 180 εργασίμων ημερών από την παραλαβή των αποβλήτων, ο παραλήπτης αποστέλλει υπ' ευθύνη του στον κοινοποιούντα και στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές πιστοποιητικό για την αξιοποίηση των αποβλήτων. Το πιστοποιητικό αυτό περιλαμβάνεται ή επισυνάπτεται στο έγγραφο παρακολούθησης που συνοδεύει τα μεταφερόμενα απόβλητα.

Άρθρο 9

1. Οι αρμόδιες αρχές στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγονται συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αξιοποίησης, μπορούν να αποφασίζουν, παρά το άρθρο 7, ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων ορισμένων τύπων προς μια συγκεκριμένη εγκατάσταση αξιοποίησης. Οι αποφάσεις αυτές μπορούν να έχουν χρονικά περιορισμένη ισχύ- πάντως, μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή.

2. Οι αρμόδιες αρχές που κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας γνωστοποιούν στην Επιτροπή το όνομα και τη διεύθυνση της εγκατάστασης αξιοποίησης, τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, τους τύπους αποβλήτων στους οποίους εφαρμόζεται η απόφαση και την καλυπτόμενη χρονική περίοδο. Οφείλουν, επίσης, να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή οι τυχόν ανακλήσεις.

Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τις πληροφορίες αυτές στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές εντός της Κοινότητας και στη Γραμματεία του ΟΟΣΑ.

3. Για κάθε σχεδιαζόμενη μεταφορά αποβλήτων προς τέτοιες εγκαταστάσεις απαιτείται κοινοποίηση προς τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6. Η κοινοποίηση αυτή πρέπει να παραληφθεί πριν από την εκκίνηση της μεταφοράς.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποστολής και διαμετακόμισης μπορούν να προβάλουν αντιρρήσεις για κάθε τέτοια μεταφορά βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 4, ή να επιβάλουν όρους ως προς τη διεξαγωγή της.

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρμόδιες αρχές ενεργώντας βάσει του εθνικού τους δικαίου, καλούνται να αναθεωρήσουν τη σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 6, ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Στις περιπτώσεις αυτές, η ενημερωτική ειδοποίηση συν τις συμβάσεις ή τα μέρη συμβάσεων που πρόκειται να αναθεωρηθούν πρέπει να φθάσουν επτά ημέρες πριν την εκκίνηση της μεταφοράς ώστε να γίνει ορθώς η σχετική αναθεώρηση.

5. Ως προς την πραγματική μεταφορά, εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφοι 2 έως 6.

Άρθρο 10

Οι μεταφορές αποβλήτων προς αξιοποίηση που απαριθμεί το παράρτημα IV και αποβλήτων που δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί στα παραρτήματα II, III ή IV, υπόκεινται στις ίδιες διαδικασίες με εκείνες που ορίζονται στα άρθρα 6 έως 8, εκτός εάν απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων αρμόδιων αρχών πριν αρχίσει η μεταφορά.

Άρθρο 11

1. Για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των μεταφορών αποβλήτων για αξιοποίηση που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, πρέπει να συνοδεύονται από τις ακόλουθες πληροφορίες, υπογεγραμμένες από τον κάτοχο:

α) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του κατόχου-

β) τη συνήθη εμπορική ονομασία των αποβλήτων-

γ) την ποσότητα των αποβλήτων-

δ) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του παραλήπτη-

ε) τις δραστηριότητες αξιοποίησης, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ Β της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ-

στ) την υπολογιζόμενη ημερομηνία αποστολής.

2. Οι πληροφορίες που καθορίζονται στην παράγραφο 1 θεωρούνται εμπιστευτικές σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

Κεφάλαιο Γ Μεταφορά αποβλήτων προς διάθεση και αξιοποίηση μεταξύ κρατών μελών με διαμετακόμιση μέσω τρίτων χωρών

Άρθρο 12

Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 έως 10, σε περίπτωση μεταφοράς αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών με διαμετακόμιση μέσω ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών:

α) ο κοινοποιών αποστέλλει αντίγραφο της κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή/στις αρμόδιες αρχές της ή των τρίτων χωρών-

β) η αρμόδια αρχή προορισμού ρωτά την αρμόδια αρχή του ή των τρίτων χωρών κατά πόσον επιθυμεί να αποστείλει την έγγραφη συναίνεσή της για τη σχεδιαζόμενη μεταφορά:

- εντός 60 ημερών προκειμένου για κράτος μέλος της σύμβασης της Βασιλείας, εκτός αν έχει παραιτηθεί από αυτό το δικαίωμα δυνάμει της εν λόγω σύμβασης ή,

- εντός προθεσμίας που συμφωνείται μεταξύ των αρμόδιων αρχών προκειμένου για κράτος μη μέλος της σύμβασης της Βασιλείας.

Και στις δύο περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή προορισμού παρέχει, ενδεχομένως, την έγκρισή της μόνον αφού λάβει τη συγκεκριμένη συναίνεση.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ

Άρθρο 13

1. Οι τίτλοι II, VII και VIII δεν εφαρμόζονται στις αποστολές εντός ενός και του αυτού κράτους μέλους.

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν πάντως κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των μεταφορών αποβλήτων εντός της δικαιοδοσίας τους. Το σύστημα αυτό πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη της συνοχής με το κοινοτικό σύστημα που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα συστήματά τους για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των μεταφορών αποβλήτων. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν το σύστημα των τίτλων II, VII και VIII εντός της δικαιοδοσίας τους.

ΤΙΤΛΟΣ IV ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κεφάλαιο Α Εξαγωγή αποβλήτων προς διάθεση

Άρθρο 14

1. Απαγορεύονται όλες οι εξαγωγές αποβλήτων προς διάθεση, εκτός αν προορίζονται για χώρες της ΕΖΕΣ οι οποίες είναι επίσης συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της Βασιλείας.

2. Ωστόσο, με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 2 και του άρθρου 26 παράγραφος 2, απαγορεύονται επίσης οι εξαγωγές αποβλήτων προς διάθεση σε χώρα της ΕΖΕΣ:

α) όταν η χώρα προορισμού της ΕΖΕΣ απαγορεύει κάθε εισαγωγή των αποβλήτων αυτών ή δεν έχει δώσει γραπτή συγκατάθεση για τη συγκεκριμένη εισαγωγή των αποβλήτων αυτών-

β) εάν η αρμόδια αρχή αποστολής στην Κοινότητα έχει λόγους να πιστεύει ότι τα απόβλητα δεν θα τύχουν διαχείρισης με ορθές περιβαλλοντικώς μεθόδους στην εν λόγω χώρα προορισμού της ΕΖΕΣ.

3. Η αρμόδια αρχή αποστολής απαιτεί να γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων προς διάθεση για τα οποία έχει δοθεί άδεια εξαγωγής σε χώρες της ΕΖΕΣ σύμφωνα με ορθές περιβαλλοντικώς μεθόδους καθόλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους καθώς και στο κράτος προορισμού.

Άρθρο 15

1. Ο κοινοποιών διαβιβάζει την κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή αποστολής με το έγγραφο παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5, με αντίγραφα στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές και στον παραλήπτη των αποβλήτων. Το έγγραφο παρακολούθησης εκδίδεται από την αρμόδια αρχή αποστολής.

Μόλις παραλάβει την κοινοποίηση, η αρμόδια αρχή αποστολής αποστέλλει στον κοινοποιούντα, εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών, απόδειξη παραλαβής της κοινοποίησης, με αντίγραφα στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές.

2. Η αρμόδια αρχή προορισμού διαθέτει προθεσμία 70 ημερών από την αποστολή της απόδειξης παραλαβής για να λάβει απόφαση με την οποία επιτρέπεται, υπό όρους ή άνευ όρων, ή απορρίπτεται η μεταφορά. Μπορεί επίσης να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.

Η αρμόδια αρχή δίνει την άδειά της μόνον εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εκ μέρους της ή εκ μέρους των λοιπών αρμόδιων αρχών και εφόσον έχει λάβει από τον κοινοποιούντα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 αντίγραφα. Η άδεια συνοδεύεται, ενδεχομένως, από οποιονδήποτε από τους όρους μεταφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Η αρμόδια αρχή αποστολής αποφασίζει το ενωρίτερο 61 ημέρες από την αποστολή της απόδειξης παραλαβής.

Μπορεί, ωστόσο, να λάβει την απόφασή της ενωρίτερα αν έχει τη γραπτή συγκατάθεση των άλλων αρμοδίων αρχών.

Η αρμόδια αρχή αποστολής αποστέλλει επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, στο τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα και στον παραλήπτη των αποβλήτων.

3. Οι αρμόδιες αρχές αποστολής και διαμετακόμισης στην Κοινότητα δύνανται, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την αποστολή της απόδειξης παραλαβής, να προβάλουν αντιρρήσεις βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3. Μπορούν δε να απαιτήσουν πρόσθετες πληροφορίες. Οι τυχόν αντιρρήσεις πρέπει να διαβιβάζονται γραπτώς στον κοινοποιούντα, με αντίγραφα στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές.

4. Ο κοινοποιών διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή αποστολής αντίγραφο:

α) της γραπτής συγκατάθεσης της χώρας προορισμού της ΕΖΕΣ για την προβλεπόμενη μεταφορά-

β) της διαβεβαίωσης από τη χώρα προορισμού της ΕΖΕΣ ότι υπάρχει σύμβαση μεταξύ του κοινοποιούντος και του παραλήπτη στην οποία προβλέπεται η ορθή περιβαλλοντικώς διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων- εφόσον ζητηθεί, παρέχεται αντίγραφο της σύμβασης.

Η σύμβαση πρέπει επίσης να ορίζει ότι ο παραλήπτης πρέπει να παρέχει στον κοινοποιούντα και στην ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή:

- εντός προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την παραλαβή των διαθετέων αποβλήτων, αντίγραφο του εγγράφου παρακολούθησης πλήρως συμπληρωμένου εκτός από την αναφερόμενη στη δεύτερη περίπτωση πιστοποίηση,

- το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο 180 ημέρες από την παραλαβή των αποβλήτων, πιστοποιητικό διάθεσης υπ' ευθύνη του. Το έντυπο του πιστοποιητικού αυτού αποτελεί μέρος που εγγράφου παρακολούθησης που συνοδεύει τη μεταφορά.

Η σύμβαση πρέπει, επιπροσθέτως, να ορίζει ότι αν ο παραλήπτης εκδώσει ανακριβές πιστοποιητικό συνεπεία του οποίου αποδεσμευθεί η χρηματική ασφάλεια, βαρύνεται με το κόστος που συνεπάγεται η υποχρέωση να επιστραφούν τα απόβλητα στην περιοχή δικαιοδοσίας της αρμόδιας αρχής αποστολής και να διατεθούν κατά εναλλακτικό και περιβαλλοντικώς ορθό τρόπο-

γ) της γραπτής συγκατάθεσης για την προβλεπόμενη μεταφορά εκ μέρους του ή των άλλων κρατών διαμετακόμισης, εκτός αν αυτό ή αυτά έχουν υπογράψει της σύμβαση της Βασιλείας και έχουν παραιτηθεί από αυτή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αυτής.

5. Οι αρμόδιες αρχές διαμετακόμισης εντός της Κοινότητας διαθέτουν προθεσμία 60 ημερών μετά την αποστολή της απόδειξης παραλαβής για να επιβάλουν όρους σχετικά με τη μεταφορά των αποβλήτων στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.

Οι όροι αυτοί, οι οποίοι πρέπει να διαβιβάζονται γραπτώς στον κοινοποιούντα με αντίγραφο στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, δεν μπορεί να είναι αυτηρότεροι από εκείνους που ορίζονται για παρόμοιες μεταφορές που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της περιοχής δικαιοδοσίας της εν λόγω αρμόδιας αρχής.

6. Η αρμόδια αρχή αποστολής εκφράζει την έγκρισή της, σφραγίζοντας καταλλήλως το έγγραφο παρακολούθησης.

7. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον αφού λάβει ο παραλήπτης άδεια από την αρμόδια αρχή αποστολής.

8. Όταν ο κοινοποιών λάβει την άδεια, συμπληρώνει το έγγραφο παρακολούθησης με την ημερομηνία αποστολής και ό,τι άλλα στοιχεία χρειάζονται και αποστέλλει αντίγραφα στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές τρεις εργάσιμες ημέρες πριν να πραγματοποιηθεί η μεταφορά. Κάθε μεταφορά συνοδεύεται από ένα αντίγραφο ή, αν το ζητήσουν οι αρμόδιες αρχές, ένα αντίτυπο του εγγράφου παρακολούθησης μαζί με τη σφραγίδα της άδειας.

Όλες οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος στη μεταφορά συμπληρώνουν το έγγραφο παρακολούθησης, στα υποδεικνυόμενα σημεία, το υπογράφουν και κρατούν αντίγραφό του.

Ο μεταφορέας υποβάλλει ένα αντίτυπο του εγγράφου παρακολούθησης στο τελευταίο τελωνείο εξόδου όταν τα απόβλητα βγουν από την Κοινότητα.

9. Αμέσως μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, το τελωνείο εξόδου διαβιβάζει αντίγραφο του εγγράφου παρακολούθησης στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια.

10. Στην περίπτωση που, 42 ημέρες μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, η αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια δεν έχει ενημερωθεί από τον παραλήπτη για την παραλαβή των αποβλήτων, ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή προορισμού.

Το ίδιο πράττει αν, 180 ημέρες μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, η αρμόδια αρχή που έδωσε την άδεια, δεν έχει λάβει από τον παραλήπτη το πιστοποιητικό διάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

11. Μια αρμόδια αρχή αποστολής μπορεί, σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία, να αποφασίσει να διαβιβάσει την κοινοποίηση η ίδια αντί του κοινοποιούντος, με αντίγραφο στον παραλήπτη και στην αρμόδια αρχή διαμετακόμισης.

Η αρμόδια αρχή αποστολής μπορεί να αποφασίσει να μην προβεί σε κοινοποίηση εάν έχει να προβάλει άμεσες αντιρρήσεις κατά της μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3. Ενημερώνει αμέσως τον κοινοποιούντα για τις αντιρρήσεις αυτές.

12. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, θεωρούνται εμπιστευτικές σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

Κεφάλαιο Β Εξαγωγή αποβλήτων προς αξιοποίηση

Άρθρο 16

1. Απαγορεύεται κάθε εξαγωγή αποβλήτων προς αξιοποίηση εκτός αν πρόκειται:

α) προς χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ-

β) προς άλλες χώρες:

- οι οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της Βασιλείας ή/και με τις οποίες η Κοινότητα, ή η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς, ή περιφερειακές συμφωνίες ή διακανονισμούς σύμφωνα με το άρθρο 11 της σύμβασης της Βασιλείας και την παράγραφο 2 ή

- με τις οποίες διάφορα κράτη μέλη έχουν συνάψει κατ' ιδίαν διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι εν λόγω συμφωνίες και διακανονισμοί είναι συμβατοί με την κοινοτική νομοθεσία και με το άρθρο 11 της σύμβασης της Βασιλείας και την παράγραφο 2. Οι συμφωνίες και οι διακανονισμοί αυτοί κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή από τη δική τους ημερομηνία εφαρμογής, ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται, η δε ισχύς τους λήγει όταν συναφθούν συμφωνίες ή διακανονισμοί σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση.

2. Οι συμφωνίες και οι διακανονισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), πρέπει να εξασφαλίζουν την περιβαλλοντικώς ορθή διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 της σύμβασης της Βασιλείας, και ιδίως πρέπει:

α) να εξασφαλίζουν ότι οι εργασίες αξιοποίησης διεξάγονται σε εγκεκριμένο κέντρο το οποίο πληροί τις απαιτήσεις περιβαλλοντικώς ορθής διαχείρισης-

β) να καθορίζουν τους όρους επεξεργασίας των μη αξιοποιήσιμων συστατικών των αποβλήτων και, ενδεχομένως, να υποχρεώνουν τον κοινοποιούντα να τα πάρει πίσω-

γ) να παρέχουν, ενδεχομένως, τη δυνατότητα να εξετάζεται επιτόπου εάν οι συμφωνίες είναι συμβατές με τα ισχύοντα στις οικείες χώρες-

δ) να επανεξετάζονται περιοδικά από την Επιτροπή, και για πρώτη φορά στις 31 Δεκεμβρίου 1996 το αργότερο, με βάση την κτηθείσα πείρα και τη δυνατότητα των οικείων χωρών να πραγματοποιούν τις δραστηριότητες αξιοποίησης κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την περιβαλλοντικώς ορθή διαχείριση. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της επανεξέτασης αυτής. Εάν η επανεξέταση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι περιβαλλοντικές εγγυήσεις είναι ανεπαρκείς, πρέπει να επανεξετάζεται η συνέχιση των εξαγωγών αποβλήτων υπό τους όρους αυτούς, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας απαγόρευσής τους.

3. Ωστόσο, με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 2 και του άρθρου 26 παράγραφος 2, απαγορεύονται οι εξαγωγές αποβλήτων προς αξιοποίηση προς τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 χώρες:

α) όταν η συγκεκριμένη χώρα απαγορεύει κάθε εισαγωγή των αποβλήτων αυτών ή δεν έχει συγκατατεθεί για τη συγκεκριμένη εισαγωγή των αποβλήτων αυτών-

β) αν η αρμόδια αρχή αποστολής έχει λόγους να πιστεύει ότι τα απόβλητα δεν θα τύχουν διαχείρισης με περιβαλλοντικώς ορθές μεθόδους στη συγκεκριμένη χώρα.

4. Η αρμόδια αρχή αποστολής απαιτεί να γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων για τα οποία έχει δοθεί άδεια εξαγωγής προς αξιοποίηση, σύμφωνα με περιβαλλοντικώς ορθό τρόπο, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους καθώς και στο κράτος προορισμού.

Άρθρο 17

1. Όσον αφορά τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, η Επιτροπή πρέπει να κοινοποιήσει, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, σε κάθε χώρα στην οποία η απόφαση του ΟΟΣΑ δεν ισχύει, τον κατάλογο των αποβλήτων που περιέχονται στο εν λόγω παράρτημα και να ζητήσει γραπτή επιβεβαίωση ότι αυτά τα απόβλητα δεν υπόκεινται σε έλεγχο στη χώρα προορισμού καθώς και ότι η χώρα αυτή δέχεται την αποστολή ορισμένων κατηγοριών αποβλήτων χωρίς την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου που ισχύουν για τα παραρτήματα ΙΙΙ ή IV, ή να αναφέρει εάν τέτοιου είδους απόβλητα υπόκεινται στις διαδικασίες αυτές ή στη διαδικασία του άρθρου 15.

Αν δεν έχει δοθεί αυτή η επιβεβαίωση έξι μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλει τις κατάλληλες προτάσεις στο Συμβούλιο.

2. Όταν εξάγονται απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, τα απόβλητα αυτά προορίζονται για αξιοποίηση σε εγκατάσταση η οποία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, λειτουργεί ή έχει άδεια λειτουργίας στη χώρα εισαγωγής. Επιπλέον, πρέπει να καθιερωθεί, σε περιπτώσεις που θα καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 75/422/ΕΟΚ, σύστημα παρακολούθησης βασιζόμενο στην προηγούμενη αυτόματη παροχή αδειών εξαγωγής.

Το σύστημα αυτό πρέπει να προβλέπει ότι, σε κάθε περίπτωση, αποστέλλεται αμελλητί αντίγραφο της άδειας εξαγωγής στις αρχές της εν λόγω χώρας.

3. Όταν τα απόβλητα αυτά υπάγονται σε έλεγχο στη χώρα προορισμού ή κατόπιν αιτήσεως της χώρας αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή όταν η χώρα προορισμού κοινοποιεί, σύφμωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης της Βασιλείας, ότι θεωρεί ορισμένα είδη αποβλήτων του παραρτήματος ΙΙ ως επικίνδυνα, οι εξαγωγές των εν λόγω αποβλήτων προς την οικεία χώρα πρέπει να υπάγονται σε έλεγχο. Το κράτος μέλος εξαγωγής ή η Επιτροπή κοινοποιεί όλες αυτές τις περιπτώσεις στην επιτροπή η οποία ιδρύεται βάσει του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ- η Επιτροπή καθορίζει, μετά από διαβουλεύσεις με τη χώρα προορισμού, ποιες από τις διαδικασίες ελέγχου πρέπει να εφαρμόζονται, δηλαδή από αυτές που ισχύουν για τα παραρτήματα ΙΙΙ ή IV ή η διαδικασία του άρθρου 15.

4. Όταν εξάγονται από την Κοινότητα απόβλητα απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙΙ προς αξιοποίηση σε χώρες και διά μέσου χωρών στις οποίες εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ, εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7 και 8 καθώς και το άρθρο 9 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5, αλλά μόνο στις αρμόδιες αρχές εντός της Κοινότητας προκειμένου για τις διατάξεις περί αρμόδιων αρχών αποστολής και διαμετακόμισης.

5. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές της χώρας εξαγωγής και των κοινοτικών χωρών διαμετακόμισης ενημερώνονται για την αναφερόμενη στο άρθρο 9 απόφαση.

6. Όταν εξάγονται από την Κοινότητα απόβλητα προς αξιοποίηση απαριθμούμενα στο παράρτημα IV ή απόβλητα προς αξιοποίηση που δεν έχουν ακόμη ταξιονομηθεί στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV, σε χώρες και διά μέσου χωρών στις οποίες εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ, εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν το άρθρο 10.

7. Επιπλέον, όταν εξάγονται απόβλητα σύμφωνα με τις παραγράφους 4 ώς 6:

- ο μεταφορέας παραδίδει στο τελευταίο τελωνείο εξόδου ένα αντίτυπο του εγγράφου παρακολούθησης όταν τα απόβλητα εξέρχονται από την Κοινότητα,

- αμέσως μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, το τελωνείο εξόδου διαβιβάζει αντίγραφο του εγγράφου παρακολούθησης στην αρμόδια αρχή εξαγωγής,

- εάν, 42 ημέρες μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, η αρμόδια αρχή εξαγωγής δεν έχει ενημερωθεί από τον παραλήπτη για την παραλαβή των αποβλήτων, ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή προορισμού,

- η σύμβαση πρέπει να ορίζει ότι, εάν ένας παραλήπτης εκδίδει εσφαλμένο πιστοποιητικό με αποτέλεσμα την απελευθέρωση της οικονομικής εγγύησης, το πρόσωπο αυτό βαρύνεται με τα έξοδα που προκύπτουν από την υποχρέωση επιστροφής των αποβλήτων στην περιοχή δικαιοδοσίας της αρμόδιας αρχής αποστολής και τη διάθεση ή αξιοποίησή τους κατά εναλλακτικό και περιβαλλοντικώς ορθό τρόπο.

8. Όταν εξάγονται απόβλητα προς αξιοποίηση απαριθμούμενα στα παραρτήματα ΙΙΙ και IV και απόβλητα προς αξιοποίηση που δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί στο παράρτημα ΙΙ, ΙΙΙ ή IV προς χώρες διά μέσου χωρών στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ:

- εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν το άρθρο 15, εκτός από την παράγραφο 3,

- αιτιολογημένες αντιρρήσεις μπορούν να εγείρονται μόνον σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4,

- εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά με διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) και βάσει της διαδικασίας ελέγχου είτε των παραγράφων 4 ή 6 του παρόντος άρθρου είτε του άρθρου 15.

Κεφάλαιο Γ Εξαγωγή αποβλήτων σε κράτη ΑΚΕ

Άρθρο 18

1. Απαγορεύεται κάθε εξαγωγή αποβλήτων σε κράτη ΑΚΕ.

2. Η απαγόρευση αυτή δεν κωλύει κράτος μέλος, προς το οποίο ένα κράτος ΑΚΕ έχει αποφασίσει να εξάγει απόβλητα προς επεξεργασία, να τα επιστρέφει επεξεργασμένα στο κράτος ΑΚΕ καταγωγής.

3. Σε περίπτωση επανεξαγωγής προς τα κράτη ΑΚΕ, κάθε μεταφορά πρέπει να συνοδεύεται από ένα αντίτυπο του εγγράφου παρακολούθησης με τη σφραγίδα της έγκρισης.

ΤΙΤΛΟΣ V ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κεφάλαιο Α Εισαγωγή αποβλήτων προς διάθεση

Άρθρο 19

1. Απαγορεύεται κάθε εισαγωγή αποβλήτων προς διάθεση στην Κοινότητα, εκτός αν προέρχονται από:

α) χώρες της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της Βασιλείας-

β) άλλες χώρες

- οι οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της Βασιλείας, ή

- με τις οποίες η Κοινότητα, ή η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς συμβατούς με την κοινοτική νομοθεσία και σύμφωνα με το άρθρο 11 της σύμβασης της Βασιλείας, και που εξασφαλίζουν ότι η διάθεση γίνεται σε εγκεκριμένο κέντρο και τηρεί τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικώς ορθής διαχείρισης, ή

- με τις οποίες διάφορα κράτη μέλη έχουν συνάψει κατ' ιδίαν διμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμβατούς με την κοινοτική νομοθεσία και σύμφωνα με το άρθρο 11 της σύμβασης της Βασιλείας, όπου προβλέπονται οι ίδιες εγγυήσεις με τις προαναφερόμενες και εξασφαλίζεται ότι τα απόβλητα κατάγονται από τη χώρα αποστολής και ότι η διάθεσή τους θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στο κράτος μέλος το οποίο έχει συνάψει τη συμφωνία ή το διακανονισμό. Οι εν λόγω συμφωνίες ή διακανονισμοί κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή από τη δική τους ημερομηνία εφαρμογής, ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται, η δε ισχύς τους λήγει όταν συναφθούν συμφωνίες ή διακανονισμοί σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση ή

- με τις οποίες διάφορα κράτη μέλη συνάπτουν κατ' ιδίαν διμερείς συμφωνίες ή δικανονισμούς μετά από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, υπό τους όρους της παραγράφου 2.

2. Με τον παρόντα κανονισμό, το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να συνάπτουν κατ' ιδίαν διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς μετά από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε έκτακτες περιπτώσεις για τη διάθεση συγκεκριμένων αποβλήτων, όταν η διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων δεν θα γίνει κατά ορθό περιβαλλοντικώς τρόπο στη χώρα αποστολής. Οι εν λόγω συμφωνίες και διακανονισμοί πρέπει να είναι συμβατοί με τους όρους της παραγράφου 1 στοιχείο β) τρίτη περίπτωση και να κοινοποιούνται στην Επιτροπή πριν από τη σύναψή τους.

3. Οι χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) πρέπει να υποβάλουν προηγουμένως δεόντως αιτιολογημένη αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού, επικαλούμενα το ότι δεν διαθέτουν και δεν μπορούν ευλόγως να αποκτήσουν τα αναγκαία τεχνικά μέσα και τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις ώστε να διαθέσουν τα απόβλητα κατά περιβαλλοντικώς ορθό τρόπο.

4. Η αρμόδια αρχή προορισμού απαγορεύει την εισαγωγή αποβλήτων στην περιοχή δικαιοδοσίας της αν έχει λόγους να πιστεύει ότι τα απόβλητα αυτά δεν πρόκειται να τύχουν περιβαλλοντικώς ορθής διαχείρισης στην περιοχή της.

Άρθρο 20

1. Απευθύνεται κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή προορισμού με το έγγραφο παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5, με αντίγραφα στον παραλήπτη των αποβλήτων και στις αρμόδιες αρχές διαμετακόμισης. Το έγγραφο παρακολούθησης εκδίδεται από την αρμόδια αρχή προορισμού.

Μόλις παραλάβει την κοινοποίηση, η αρμόδια αρχή προορισμού αποστέλλει, εντός προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών, γραπτή απόδειξη παραλαβής στον κοινοποιούντα, με αντίγραφα στις αρμόδιες αρχές διαμετακόμισης στην Κοινότητα.

2. Η αρμόδια αρχή προορισμού επιτρέπει τη μεταφορά μόνον εφόσον δεν έχει αντιρρήσεις ούτε η ίδια ούτε καμιά από τις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές.

Η άδεια εξαρτάται από οιονδήποτε από τους όρους μεταφοράς οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 5.

3. Οι αρμόδιες αρχές προορισμού και διαμετακόμισης στην Κοινότητα μπορούν, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την αποστολή του αντιγράφου της απόδειξης παραλαβής, να προβάλουν αντιρρήσεις βασισμένες στο άρθρο 4 παράγραφος 3.

Μπορούν επίσης να ζητούν πρόσθετες πληροφορίες. Οι αντιρρήσεις αυτές διαβιβάζονται γραπτώς στον κοινοποιούντα, με αντίγραφα στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές στην Κοινότητα.

4. Η αρμόδια αρχή προορισμού διαθέτει προθεσμία 70 ημερών από την αποστολή της απόδειξης παραλαβής για να λάβει απόφαση με την οποία επιτρέπεται, υπό όρους ή άνευ όρων, ή απορρίπτεται η μεταφορά. Μπορεί επίσης να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.

Η αρμόδια αρχή προορισμού αποστέλλει επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης στις αρμόδιες αρχές διαμετακόμισης στην Κοινότητα, στον παραλήπτη και στο τελωνείο εισόδου στην Κοινότητα.

Η αρμόδια αρχή προορισμού αποφασίζει το ενωρίτερο 61 ημέρες από την αποστολή της απόδειξης παραλαβής. Ωστόσο, η αρμόδια αυτή αρχή μπορεί να αποφασίζει ενωρίτερα αν έχει τη γραπτή συναίνεση των άλλων αρμόδιων αρχών.

Η αρμόδια αρχή προορισμού εκφράζει την έγκρισή της σφραγίζοντας καταλλήλως το έγγραφο παρακολούθησης.

5. Οι αρμόδιες αρχές προορισμού και διαμετακόμισης εντός της Κοινότητας διαθέτουν προθεσμία 60 ημερών από την αποστολή της απόδειξης παραλαβής για να προσδιορίσουν προϋποθέσεις σχετικές με τη μεταφορά των αποβλήτων. Οι εν λόγω προϋποθέσεις, που πρέπει να γνωστοποιούνται στον κοινοποιούντα, με αντίγραφα στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, δεν μπορούν να είναι αυστηρότερες από αυτές που επιβάλλονται σε παρόμοιες μεταφορές που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εντός της περιοχής δικαιοδοσίας της εν λόγω αρμόδιας αρχής.

6. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιείται μόνον αφού ο κοινοποιών λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή προορισμού.

7. Όταν ο κοινοποιών λάβει την άδεια, συμπληρώνει την ημερομηνία αποστολής και ό,τι άλλα στοιχεία χρειάζονται στο έγγραφο παρακολούθησης και αποστέλλει αντίγραφα στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές τρεις εργάσιμες ημέρες προτού πραγματοποιηθεί η μεταφορά. Ο μεταφορέας υποβάλλει ένα αντίτυπο του εγγράφου παρακολούθησης στο τελωνείο εισόδου στην Κοινότητα.

Κάθε μεταφορά συνοδεύεται από ένα αντίγραφο ή, αν το ζητήσουν οι αρμόδιες αρχές, ένα αντίτυπο του εγγράφου παρακολούθησης μαζί με τη σφραγίδα της άδειας.

Όλες οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος στη μεταφορά συμπληρώνουν το έγγραφο παρακολούθησης, στα υποδεικνυόμενα σημεία, το υπογράφουν και κρατούν αντίγραφο.

8. Εντός προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την παραλαβή των αποβλήτων για διάθεση, ο παραλήπτης διαβιβάζει στον κοινοποιούντα και στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές αντίγραφο του συμπληρωμένου εγγράφου παρακολούθησης, πλην του αναφερομένου στην παράγραφο 9 πιστοποιητικού.

9. Το ενωρίτερο δυνατόν και το αργότερο 180 ημέρες από την παραλαβή των αποβλήτων, ο παραλήπτης αποστέλλει πιστοποιητικό διάθεσης υπ' ευθύνη του στον κοινοποιούντα και στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί τμήμα του εγγράφου παρακολούθησης το οποίο συνοδεύει τη μεταφορά ή προσαρτάται σ' αυτό.

Κεφάλαιο Β Εισαγωγή αποβλήτων προς αξιοποίηση

Άρθρο 21

1. Απαγορεύεται κάθε εισαγωγή αποβλήτων προς αξιοποίηση στην Κοινότητα, εκτός αν προέρχονται από:

α) χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ-

β) άλλες χώρες:

- οι οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της Βασιλείας ή/και με τις οποίες η Κοινότητα, ή η Κοινότητα και τα κράτη μέλη έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς ή περιφερειακές συμφωνίες ή διακανονισμούς συμβατούς με την κοινοτική νομοθεσία και σύμφωνα με το άρθρο 11 της σύμβασης της Βασιλείας, και οι οποίοι εγγυώνται ότι η αξιοποίηση πραγματοποιείται σε εγκεκριμένο κέντρο και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ορθής περιβαλλοντικώς διαχείρισης, ή

- με τις οποίες κράτη μέλη έχουν συνάψει κατ' ιδίαν διμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι εν λόγω συμφωνίες ή διακανονισμοί είναι συμβατοί με την κοινοτική νομοθεσία και με το άρθρο 11 της σύμβασης της Βασιλείας και παρέχουν τις ίδιες με τις προαναφερόμενες εγγυήσεις. Οι εν λόγω συμφωνίες ή διακανονισμοί κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή από τη δική τους ημερομηνία εφαρμογής, ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται, η δε ισχύς τους λήγει όταν συναφθούν συμφωνίες ή διακανονισμοί σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση ή

- με τις οποίες κράτη μέλη συνάπτουν κατ' ιδίαν διμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, υπό τους όρους της παραγράφου 2.

2. Με τον παρόντα κανονισμό, το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να συνάπτουν κατ' ιδίαν διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς μετά από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε έκτακτες περιπτώσεις για την αξιοποίηση συγκεκριμένων αποβλήτων, εφόσον τα κράτη μέλη θεωρούν απαραίτητη τη σύναψη των συμφωνιών ή διακανονισμών αυτών για να αποφευχθεί κάθε διακοπή της επεξεργασίας αποβλήτων προτού συναφθούν από την Κοινότητα οι εν λόγω συμφωνίες και διακανονισμοί. Οι εν λόγω συμφωνίες και διακανονισμοί πρέπει να είναι συμβατοί με την κοινοτική νομοθεσία και με το άρθρο 11 της σύμβασης της Βασιλείας- κοινοποιούνται στην Επιτροπή πριν από τη σύναψή τους και η ισχύς τους λήγει όταν συναφθούν συμφωνίες ή διακανονισμοί σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση.

Άρθρο 22

1. Όταν εισάγονται απόβλητα προς αξιοποίηση από χώρες και διά μέσου χωρών στις οποίες εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι εξής διαδικασίες ελέγχου:

α) για τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ: τα άρθρα 6, 7 και 8 καθώς και το άρθρο 9 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 και το άρθρο 17 παράγραφος 5-

β) για τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV και τα απόβλητα που δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ ή IV: το άρθρο 10.

2. Όταν εισάγονται απόβλητα προς αξιοποίηση απαριθμούμενα στα παραρτήματα ΙΙΙ και IV και απόβλητα προς αξιοποίηση που θα έχουν ακόμη ταξινομηθεί στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV από χώρες και διά μέσου χωρών στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ:

- εφαρμόζεται κατ' αναλογία το άρθρο 20,

- αιτιολογημένες αντιρρήσεις μπορούν να εγείρονται μόνον σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4,

εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) και βάσει της διαδικασίας ελέγχου είτε του άρθρου 20 είτε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

ΤΙΤΛΟΣ VI ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ Ή ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κεφάλαιο Α Απόβλητα προς διάθεση και αξιοποίηση (εκτός από την καλυπτόμενη από το άρθρο 24 διαμετακόμιση)

Άρθρο 23

1. Όταν απόβλητα προς διάθεση και, εκτός των περιπτώσεων που καλύπτονται από το άρθρο 24, αξιοποίηση, μεταφέρονται μέσω ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, η κοινοποίηση πραγματοποιείται με το έγγραφο παρακολούθησης στην τελευταία αρμόδια αρχή διαμετακόμισης εντός της Κοινότητας, ενώ αντίγραφο διαβιβάζεται στον παραλήπτη, στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, καθώς και στα τελωνεία εισόδου και εξόδου της Κοινότητας.

2. Η τελευταία αρμόδια αρχή διαμετακόμισης εντός της Κοινότητας γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση την παραλαβή της κοινοποίησης στον κοινοποιούντα. Οι άλλες κοινοτικές αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν, βάσει της παραγράφου 5, τις αντιδράσεις τους στην τελευταία ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή διαμετακόμισης εντός της Κοινότητας, η οποία απαντά γραπτώς στον κοινοποιούντα εντός προθεσμίας 60 ημερών, εγκρίνοντας τη μεταφορά, με ή χωρίς επιφυλάξεις, ή επιβάλλοντας, εφόσον χρειάζεται, τους όρους τους οποίους έθεσαν οι λοιπές αρμόδιες αρχές διαμετακόμισης ή ακόμα αρνούμενη την άδεια εκτέλεσης της μεταφοράς ή ζητώντας πρόσθετες πληροφορίες. Κάθε άρνηση ή κάθε επιφύλαξη πρέπει να αιτιολογείται. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει θεωρημένο αντίγραφο της απόφασης της στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές καθώς και στα τελωνεία εισόδου και εξόδου της Κοινότητας.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 2 και του άρθρου 26 παράγραφος 2, η μεταφορά στην Κοινότητα επιτρέπεται μόνον εφόσον ο κοινοποιών έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση της τελευταίας αρμόδιας αρχής διαμετακόμισης. Η αρχή αυτή εκφράζει την έγκρισή της σφραγίζοντας καταλλήλως το έγγραφο παρακολούθησης.

4. Οι αρμόδιες αρχές διαμετακόμισης στην Κοινότητα διαθέτουν προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίηση για να προσδιορίσουν, αν απαιτείται, τις προϋποθέσεις για τη μεταφορά των αποβλήτων.

Οι εν λόγω προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να γνωστοποιούνται στον κοινοποιούντα, με αντίγραφα στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, δεν μπορούν να είναι αυστηρότερες από αυτές που ισχύουν για παρόμοιες μεταφορές που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εντός της περιοχής δικαιοδοσίας της εν λόγω αρμόδιας αρχής.

5. Το έγγραφο παρακολούθησης εκδίδεται από την τελευταία αρμόδια αρχή διαμετακόμισης στην Κοινότητα.

6. Αφού ο κοινοποιών λάβει την άδεια, συμπληρώνει το έγγραφο παρακολούθησης και αποστέλλει αντίγραφα στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές τρεις εργάσιμες ημέρες πριν πραγματοποιηθεί η μεταφορά.

Κάθε μεταφορά συνοδεύεται από ένα αντίτυπο του εγγράφου παρακολούθησης, μαζί με τη σφραγίδα της άδειας.

Κατά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, ο μεταφορέας παραδίδει αντίτυπο του εγγράφου παρακολούθησης στο τελωνείο εξόδου.

Όλες οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος στη μεταφορά συμπληρώνουν το έγγραφο παρακολούθησης, στα υποδεικνυόμενα σημεία, το υπογράφουν και κρατούν αντίγραφο.

7. Αμέσως μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, το τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα διαβιβάζει αντίγραφο του εγγράφου παρακολούθησης στην τελευταία αρμόδια αρχή διαμετακόμισης στην Κοινότητα.

Εξάλλου, το αργότερο 42 ημέρες από την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, ο κοινοποιών δηλώνει ή βεβαιώνει στην αρμόδια αρχή ότι τα απόβλητα αυτά έχουν φθάσει στον προβλεπόμενο προορισμό τους, με αντίγραφα στις λοιπές αρμόδιες αρχές διαμετακόμισης.

Κεφάλαιο Β Διαμετακόμιση αποβλήτων προς αξιοποίηση από και προς χώρα στην οποία εφαρμόζεται η απόφαση ΟΟΣΑ

Άρθρο 24

1. Για τη διαμετακόμιση αποβλήτων προς αξιοποίηση απαριθμούμενων στα παραρτήματα ΙΙΙ και IV, προερχομένων από χώρα στην οποία εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ και μεταφερόμενων προς αξιοποίηση σε άλλη χώρα στην οποία εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ διά μέσου κράτους μέλους, απαιτείται κοινοποίηση σε όλες τις αρμόδιες αρχές διαμετακόμισης του ενδιαφερόμενου ή των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

2. Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με το έγγραφο παρακολούθησης.

3. Μόλις παραλάβουν την κοινοποίηση, η ή οι αρμόδιες αρχές διαμετακόμισης αποστέλλουν, εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών, απόδειξη παραλαβής στον κοινοποιούντα και στον παραλήπτη.

4. Η ή οι αρμόδιες αρχές διαμετακόμισης μπορούν να προβάλλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις για τη σχεδιαζόμενη μεταφορά, βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 4. Οι τυχόν αντιρρήσεις γνωστοποιούνται εγγράφως στον κοινοποιούντα και στις αρμόδιες αρχές διαμετακόμισης των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών εντός προθεσμίας 30 ημερών από την αποστολή της απόδειξης παραλαβής.

5. Η αρμόδια αρχή διαμετακόμισης μπορεί να αποφασίσει να εκφράσει εγγράφως τη συναίνεσή της εντός προθεσμίας συντομότερης από 30 ημέρες.

Σε περίπτωση διαμετακόμισης αποβλήτων απαριθμούμενων στο παράρτημα IV και αποβλήτων που δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV, η συναίνεση πρέπει να δίνεται εγγράφως πριν αρχίσει η μεταφορά.

6. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιείται μόνον εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις.

ΤΙΤΛΟΣ VII ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

1. Όταν η μεταφορά αποβλήτων, για την οποία έχουν συμφωνήσει οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, δεν είναι δυνατό να περατωθεί σύμφωνα με τους όρους του εγγράφου παρακολούθησης ή της σύμβασης που αναφέρεται στα άρθρα 3 και 6, η αρμόδια αρχή αποστολής, εντός προθεσμίας 90 ημερών αφότου ενημερώθηκε σχετικά, μεριμνά ώστε ο κοινοποιών να επανεισαγάγει τα απόβλητα στην περιοχή δικαιοδοσίας της ή σε άλλο σημείο του κράτους αποστολής, εκτός αν έχει πεισθεί ότι η διάθεση ή η αξιοποίησή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί με εναλλακτικό και περιβαλλοντικώς ορθό τρόπο.

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, γίνεται νέα κοινοποίηση. Κανένα κράτος μέλος αποστολής ή διαμετακόμισης δεν μπορεί να αντιταχθεί στην επιστροφή των αποβλήτων αυτών, εφόσον το ζητήσει η αρμόδια αρχή προορισμού με δεόντως αιτιολογημένη αίτηση, εξηγώντας τους λόγους της.

3. Η υποχρέωση του κοινοποιούντος και η επικουρική υποχρέωση του κράτους αποστολής να πάρει πίσω τα απόβλητα παύει όταν ο παραλήπτης εκδώσει το αναφερόμενο στα άρθρα 5 και 8 πιστοποιητικό.

Άρθρο 26

1. Κάθε μεταφορά αποβλήτων, η οποία:

α) πραγματοποιείται χωρίς να έχει αποσταλεί η κοινοποίηση σε όλες τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές με τον παρόντα κανονισμό, ή

β) πραγματοποιείται χωρίς τη συναίνεση των ενδιαφερόμενων αρμόδιων αρχών με τον παρόντα κανονισμό, ή

γ) πραγματοποιείται χωρίς τη συναίνεση των ενδιαφερόμενων αρμόδιων αρχών η οποία όμως έχει αποσπασθεί με πλαστογράφηση, παραπλάνηση ή απάτη, ή

δ) δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στο έγγραφο παρακολούθησης, ή

ε) οδηγεί σε διάθεση ή αξιοποίηση των αποβλήτων κατά παράβαση των κοινοτικών ή διεθνών κανόνων, ή

στ) αντίκειται στα άρθρα 14, 16, 19 και 21,

θεωρείται παράνομη μεταφορά αποβλήτων.

2. Αν για μια τέτοια παράνομη μεταφορά υπεύθυνος είναι ο κοινοποιών, η αρμόδια αρχή αποστολής μεριμνά ώστε τα εν λόγω απόβλητα:

α) να επιστρέφονται από τον κοινοποιούντα ή, εάν είναι αναγκαίο, από την ίδια την αρμόδια αρχή στο κράτος αποστολής ή, εάν αυτό είναι πρακτικώς ανέφικτο,

β) να διατίθενται ή να αξιοποιούνται άλλως, κατά περιβαλλοντικώς ορθό τρόπο,

εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η αρμόδια αρχή ενημερώθηκε για την παράνομη μεταφορά ή εντός άλλης προθεσμίας την οποία τυχόν συμφωνούν οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές.

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνεται νέα κοινοποίηση. Κανένα κράτος μέλος αποστολής ή διαμετακόμισης δεν μπορεί να αντιταχθεί στην επιστροφή των αποβλήτων αυτών, εφόσον το ζητήσει η αρμόδια αρχή προορισμού με δεόντως αιτιολογημένη αίτηση, εξηγώντας τους λόγους της.

3. Αν για μια τέτοια παράνομη μεταφορά υπεύθυνος είναι ο παραλήπτης, η αρμόδια αρχή προορισμού μεριμνά ώστε τα εν λόγω απόβλητα να διατίθενται με περιβαλλοντικώς ορθό τρόπο από τον παραλήπτη ή, εάν αυτό είναι πρακτικώς ανέφικτο, από την ίδια την αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας 30 ημερών αφότου ενημερώθηκε για την παράνομη μεταφορά ή εντός άλλης προθεσμίας την οποία τυχόν συμφωνούν οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές. Προς το σκοπό αυτόν, οι αρχές αυτές συνεργάζονται, στο μέτρο του δυνατού, για τη διάθεση ή την αξιοποίηση των αποβλήτων με περιβαλλοντικώς ορθό τρόπο.

4. Όταν η ευθύνη για την παράνομη μεταφορά δεν μπορεί να καταλογισθεί ούτε στον κοινοποιούντα ούτε στον παραλήπτη, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν τη διάθεση ή την αξιοποίηση των εν λόγω αποβλήτων με περιβαλλοντικώς ορθό τρόπο. Γι' αυτή τη συνεργασία, ορίζονται κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα νομοθετικά μέτρα για να απαγορεύουν και να τιμωρούν την παράνομη μεταφορά αποβλήτων.

Άρθρο 27

1. Κάθε μεταφορά αποβλήτων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού προϋποθέτει τη σύσταση χρηματικής εγγύησης ή άλλης ανάλογης ασφάλειας που να καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 25 και 26, καθώς και της διάθεσης ή αξιοποίησης.

2. Οι εγγυήσεις αυτές επιστρέφονται όταν αποδεικνύεται μέσω:

- του πιστοποιητικού διάθεσης ή αξιοποίησης ότι τα απόβλητα έχουν φθάσει στον προορισμό τους και έχουν διατεθεί ή αξιοποιηθεί με περιβαλλοντικώς ορθό τρόπο,

- του εντύπου ελέγχου Τ 5 που συντάσσεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2823/87 της Επιτροπής (10) ότι, σε περίπτωση διαμετακόμισης μέσω της Κοινότητας, τα απόβλητα έχουν εξέλθει της Κοινότητας.

3. Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για τη διάταξη εσωτερικού δικαίου που θεσπίζει κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε όλα τα κράτη μέλη.

Άρθρο 28

1. Συμμορφούμενος προς τις υποχρεώσεις που υπέχει κατ' εφαρμογή των άρθρων 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 ή 24, ο κοινοποιών μπορεί να ακολουθεί διαδικασία γενικής κοινοποίησης όταν απόβλητα προς διάθεση ή αξιοποίηση με τα ίδια φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά μεταφέρονται κατά περιόδους στον ίδιο παραλήπτη ακολουθώντας το ίδιο δρομολόγιο. Εάν, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, δεν είναι δυνατό να ακολουθηθεί το δρομολόγιο αυτό, ο κοινοποιών ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες αρχές, το ταχύτερο δυνατόν, ή πριν αρχίσει η μεταφορά, εάν κατά τη στιγμή αυτή είναι ήδη γνωστή η ανάγκη αλλαγής δρομολογίου.

Σε περίπτωση που η αλλαγή δρομολογίου είναι γνωστή πριν αρχίσει η μεταφορά και αυτό καθιστά αρμόδιες αρχές άλλες από εκείνες που αφορά η γενική κοινοποίηση, δεν χρησιμοποιείται η διαδικασία αυτή.

2. Στα πλαίσια της διαδικασίας γενικής κοινοποίησης, μια ενιαία κοινοποίηση μπορεί να καλύπτει πολλές μεταφορές αποβλήτων για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους. Το εν λόγω χρονικό διάστημα δύναται να συντομευθεί κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων αρμόδιων αρχών.

3. Οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές συμφωνούν για τη χρησιμοποίηση της διαδικασίας γενικής κοινοποίησης υπό τον όρο ότι παρέχονται μετέπειτα πρόσθετες πληροφορίες. Εάν η σύνθεση των αποβλήτων δεν είναι αυτή που αναφέρεται στην κοινοποίηση ή εάν δεν τηρούνται οι όροι που έχουν επιβληθεί για τη μεταφορά τους, οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους σχετικά με τη διαδικασία αυτή, με επίσημη ειδοποίηση προς τον κοινοποιούντα. Αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής αποστέλλεται στις λοιπές ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές.

4. Η γενική κοινοποίηση πραγματοποιείται μέσω του εγγράφου παρακολούθησης.

Άρθρο 29

Τα απόβλητα για τα οποία γίνονται διαφορετικές κοινοποιήσεις δεν πρέπει να αναμειγνύονται κατά τη μεταφορά.

Άρθρο 30

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα απόβλητα μεταφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων και των επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ και τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους των μεταφορών.

2. Οι έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται ιδίως:

- στο σημείο προέλευσης, με αντικείμενο τον παραγωγό των αποβλήτων, τον κάτοχό τους ή τον κοινοποιούντα,

- στον προορισμό τους, με αντικείμενο τον τελικό παραλήπτη,

- στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας,

- εντός της Κοινότητας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

3. Οι έλεγχοι μπορούν να περιλαμβάνουν έλεγχο εγγράφων, επιβεβαίωση ταυτότητας και, εάν είναι σκόπιμο, υλικό έλεγχο των αποβλήτων.

Άρθρο 31

1. Το έγγραφο παρακολούθησης τυπώνεται και συμπληρώνεται και κάθε περαιτέρω έγγραφο ή πληροφορία που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 6 παρέχεται σε γλώσσα την οποία δέχεται η αρμόδια αρχή:

- αποστολής, που αναφέρεται στα άρθρα 3, 7, 15 και 17, στην περίπτωση μεταφοράς αποβλήτων εντός της Κοινότητας καθώς και στην περίπτωση εξαγωγής αποβλήτων,

- προορισμού, που αναφέρεται στα άρθρα 20 και 22, στην περίπτωση εισαγωγής αποβλήτων,

- διαμετακόμισης, που αναφέρεται στα άρθρα 23 και 24.

Ο κοινοποιών αποστέλλει στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, εφόσον του το ζητήσουν, μετάφραση σε γλώσσα δεκτή από αυτές.

2. Περαιτέρω λεπτομέρειες μπορούν να καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

ΤΙΤΛΟΣ VIII ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Οι διατάξεις των συμβάσεων διεθνών μεταφορών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, στις οποίες τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη, εφαρμόζονται εφόσον καλύπτουν τα αναφερόμενα στον παρόντα κανονισμό απόβλητα.

Άρθρο 33

1. Οι προσήκουσες διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή της διαδικασίας κοινοποίησης και παρακολούθησης, καθώς και οι συνήθεις δαπάνες των κατάλληλων αναλύσεων και ελέγχων μπορούν να χρεώνονται στον κοινοποιούντα.

2. Οι δαπάνες επιστροφής των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής, της διάθεσης ή της αξιοποίησής τους, με άλλο εναλλακτικό και περιβαλλοντικώς ορθό τρόπο, δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 1 και του άρθρου 26 παράγραφος 2, χρεώνονται στον κοινοποιούντα ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικώς εφικτό, στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

3. Οι δαπάνες διάθεσης ή της αξιοποίησης των αποβλήτων, με άλλο εναλλακτικό και περιβαλλοντικώς ορθό τρόπο, δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 3, χρεώνονται στον παραλήπτη.

4. Οι δαπάνες διάθεσης ή αξιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της αποστολής των αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 4, χρεώνονται στον κοινοποιούντα ή/και τον παραλήπτη, ανάλογα με την απόφαση των ενδιαφερόμενων αρμόδιων αρχών.

Άρθρο 34

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 και των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων περί αστικής ευθύνης και ανεξάρτητα από τον τόπο διάθεσης ή αξιοποίησης των αποβλήτων, ο παραγωγός των αποβλήτων λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διάθεση ή την αξιοποίηση ή για την ανάθεση της διάθεσης ή της αξιοποίησης των αποβλήτων με τρόπο ώστε να προστατεύεται η ποιότητα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ και με την οδηγία 91/689/ΕΟΚ.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίζουν την τήρηση των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 υποχρεώσεων.

Άρθρο 35

Κάθε έγγραφο που απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές ή αποστέλλεται από αυτές, φυλάσσεται στην Κοινότητα, επί τρία τουλάχιστον έτη, από τις αρμόδιες αρχές, τον κοινοποιούντα και τον παραλήπτη.

Άρθρο 36

Τα κράτη μέλη ορίζουν την ή τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Όσον αφορά τη διαμετακόμιση, μία μόνον αρμόδια αρχή ορίζεται από κάθε κράτος μέλος.

Άρθρο 37

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ορίζουν, έναν τουλάχιστον ανταποκριτή επιφορτισμένο να ενημερώνει ή να συμβουλεύει τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις που απευθύνονται σ' αυτόν. Ο ανταποκριτής της Επιτροπής διαβιβάζει στους ανταποκριτές των κρατών μελών τα ερωτήματα που του υποβάλλονται και τα οποία αφορούν τα κράτη μέλη αυτά, και αντιστρόφως.

2. Κατόπιν αιτήσεως των κρατών μελών, ή εάν κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή συγκαλεί κατά περιόδους τους ανταποκριτές προκειμένου να εξετάζει μαζί τους τα ζητήματα που τίθενται από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 38

1. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο τρεις μήνες πριν την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνου και τηλετύπου/τελεφάξ των αρμόδιων αρχών και των ανταποκριτών, καθώς και τη σφραγίδα των αρμόδιων αρχών.

Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις μεταβολές των στοιχείων αυτών.

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τα στοιχεία αυτά στα άλλα κράτη μέλη καθώς και στη Γραμματεία της σύμβασης της Βασιλείας.

Επιπλέον, η Επιτροπή διαβιβάζει στα κράτη μέλη τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

Άρθρο 39

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν τελωνεία εισόδου και εξόδου από την Κοινότητα, για τις μεταφορές αποβλήτων που εισέρχονται στην Κοινότητα ή την εγκαταλείπουν και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον κατάλογο αυτών των τελωνείων και, όταν αυτό ενδείκνυται, τον ενημερώνει.

2. Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να ορίσουν τα τελωνεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καμιά μεταφορά αποβλήτων δεν μπορεί να πραγματοποιείται από άλλα μεθοριακά σημεία ενός κράτους μέλους για την είσοδο ή την έξοδο από την Κοινότητα.

Άρθρο 40

Εάν κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, τα κράτη μέλη, σε επαφή με την Επιτροπή, συνεργάζονται με άλλα μέρη της σύμβασης της Βασιλείας και με διακρατικούς οργανισμούς, είτε απευθείας είτε μέσω της Γραμματείας της σύμβασης της Βασιλείας, ιδίως με την ανταλλαγή πληροφοριών, την προαγωγή νέων και περιβαλλοντικώς ορθών τεχνολογιών και την εκπόνηση των ενδεδειγμένων κωδίκων δεοντολογίας.

Άρθρο 41

1. Πριν από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 της σύμβασης της Βασιλείας και την αποστέλλουν στη Γραμματεία της σύμβασης της Βασιλείας, με αντίγραφό της στην Επιτροπή.

2. Κάθε τρία χρόνια, η Επιτροπή, βασιζόμενη στις εκθέσεις αυτές, καταρτίζει έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη. Προς το σκοπό αυτόν, η Επιτροπή μπορεί να ζητά πληροφορίες με το άρθρο 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ (11).

Άρθρο 42

1. Το αργότερο τρεις μήνες από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή συντάσσει και ακολούθως, εφόσον απαιτείται, αναπροσαρμόζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, το τυποποιημένο έγγραφο παρακολούθησης, καθώς και το έντυπο του πιστοποιητικού διάθεσης και αξιοποίησης, (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εγγράφου παρακολούθησης είτε, ενδιαμέσως, είναι προσαρτημένο στο υπάρχον έγγραφο παρακολούθησης κατ' εφαρμογή της οδηγίας 84/631/ΕΟΚ), λαμβάνοντας ιδίως υπόψη:

- τα οικεία άρθρα του παρόντος κανονισμού,

- τις οικείες διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες.

2. Η ισχύουσα μορφή του εγγράφου παρακολούθησης χρησιμοποιείται κατ' αναλογίαν μέχρις ότου συνταχθεί το νέο έγγραφο παρακολούθησης. Το έντυπο του πιστοποιητικού διάθεσης και αξιοποίησης που πρέπει να προσαρτηθεί στο υπάρχον έγγραφο παρακολούθησης, θα συνταχθεί το συντομότερο δυνατόν.

3. Με την επιφύλαξη της διαδιακασίας που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και δ) όσον αφορά το παράρτημα ΙΙ Α, τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV αναπροσαρμόζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το άρθρο 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη μόνον οι αλλαγές που έχουν ήδη συμφωνηθεί βάσει του μηχανισμού αναθεώρησης του ΟΟΣΑ.

4. Η διαδικασία της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και στη θέσπιση του ορισμού της περιβαλλοντικώς ορθής διαχείρισης, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών.

Άρθρο 43

Η οδηγία 84/631/ΕΟΚ καταργείται από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οιαδήποτε μεταφορά διεξαγόμενη δυνάμει των άρθρων 4 και 5 της εν λόγω οδηγίας πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 44

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται 15 μήνες από την δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 1993.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. HELVEG PETERSEN

(1) ΕΕ αριθ. C 115 της 6. 5. 1992, σ. 4.

(2) ΕΕ αριθ. C 94 της 13. 4. 1992, σ. 276 και Γνώμη που διατυπώθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1993 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ αριθ. C 269 της 14. 10. 1991, σ. 10.

(4) ΕΕ αριθ. L 326 της 13. 12. 1984, σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/692/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 48).

(5) ΕΕ αριθ. L 194 της 25. 7. 1975, σ. 39. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/156/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 78 της 26. 3. 1991, σ. 32).

(6) ΕΕ αριθ. L 35 της 12. 2. 1992, σ. 24.

(7) ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 20.

(8) ΕΕ αριθ. L 194 της 25. 7. 1975, σ. 23. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/692/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 48).

(9) ΕΕ αριθ. L 108 της 26. 4. 1976, σ. 41.

(10) ΕΕ αριθ. L 270 της 23. 9. 1987, σ. 1.

(11) ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 48.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 (1) 1. ADR

ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων (1957)

2. COTIF

σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (1985) περί των οποίων ο λόγος στο παράρτημα Ι

RID

κανονισμός σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων (1985)

3. Σύμβαση SOLAS

διεθνής σύμβαση του 1974 για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα

4. Κώδικας IMDG (1)

διεθνής ναυτιλιακός κώδικας για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων

5. Σύμβαση του Σικάγου

σύμβαση για τη διεθνή πολιτική αεροπορία (1944) της οποίας το παράρτημα 18 εξετάζει τις εναέριες μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων (ΙΤ: τεχνικές οδηγίες για την ασφάλεια των εναερίων μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων)

6. Σύμβαση MARPOL

διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (1973-1978)

7. ADNR

κανονισμός για τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών στο Ρήνο (1970)

(1) Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τις συμβάσεις που ισχύουν κατά τη στιγμή της έκδοση του παρόντος κανονισμού.

(2) Από 1ης Ιανουαρίου 1985, ο κώδικας IMDG ενσωματώνεται στη σύμβαση SOLAS.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (1)() Α. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ (2)() Τα απορρίμματα και θραύσματα των ακόλουθων πολυτίμων μετάλλων και των κραμμάτων αυτών:

7112 10 - Απορρίμματα χρυσού

7112 20 - Απορρίμματα πλατίνας (ο όρος "πλατίνα" καλύπτει την πλατίνα, το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθήνιο)

7112 90 - Απορρίμματα άλλων πολυτίμων μετάλλων π.χ. του αργύρου

Σημ: 1. Ο υδράργυρος αποκλείεται ρητώς ως συστατικό των μετάλλων αυτών

2. Τα απορρίμματα που προέρχονται από ηλεκτρικές συσκευές θα συνίστανται αποκλειστικά από μέταλλα ή κράμματα

3. Ηλεκτρονικά θραύσματα (θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε ορισμένες προδιαγραφές που θα προσδιοριστούν με το μηχανισμό αναθεώρησης)

Τα ακόλουθα απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (σιδερικά): πλινθωμένα απορρίμματα σιδήρου και χάλυβα:

7204 10 - Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου

7204 21 - Απορρίμματα και θραύσματα ανοξείδωτου χάλυβα

7204 29 - Απορρίμματα και θραύσματα άλλων χαλυβοκραμμάτων

7204 30 - Απορρίμματα και θραύσματα από επικασιτερωμένο σίδηρο και χάλυβα

7204 41 - Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα, αποκόμματα, υπολείμματα αλέσματος, πριονίσματα, ρινίσματα και απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα

7204 49 - Άλλα σιδηρούχα απορρίμματα και θραύσματα

7204 50 - Πλινθωμένα απορρίμματα

ex 7302 10 - Μεταχειρισμένες τροχιές σιδήρου και χάλυβα

Απορρίμματα και θραύσματα των ακολούθων μη σιδηροόυχων μετάλλων και των κραμμάτων αυτών:

7404 00 - Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού

7503 00 - Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου

7602 00 - Απορρίμματα και θραύσματα αλουμινίου

ex 7802 00 - Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου

7902 00 - Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου

8002 00 - Απορρίμματα και θραύσματα κασσιτέρου

ex 8101 91 - Απορρίμματα και θραύσματα βολφραμίου

ex 8102 91 - Απορρίμματα και θραύσματα μολυβδενίου

ex 8103 10 - Απορρίμματα και θραύσματα τανταλίου

8104 20 - Απορρίμματα και θραύσματα μαγνησίου

ex 8105 10 - Απορρίμματα και θραύσματα κοβαλτίου

ex 8106 00 - Απορρίμματα και θραύσματα βισμουθίου

ex 8107 10 - Απορρίμματα και θραύσματα καδμίου

ex 8108 10 - Απορρίμματα και θραύσματα τιτανίου

ex 8109 10 - Απορρίμματα και θραύσματα ζιρκονίου

ex 8110 00 - Απορρίμματα και θραύσματα αντιμονίου

ex 8111 00 - Απορρίμματα και θραύσματα μαγγανίου

ex 8112 11 - Απορρίμματα και θραύσματα βηρυλλίου

ex 8112 20 - Απορρίμματα και θραύσματα χρωμίου

ex 8112 30 - Απορρίμματα και θραύσματα γερμανίου

ex 8112 40 - Απορρίμματα και θραύσματα βαναδίου

ex 8112 91 Απορρίμματα και θραύσματα

- Αφνίου

- Ινδίου

- Νιοβίου

- Ρηνίου

- Γαλλίου

- Θαλλίου

ex 2805 30 Απορρίμματα και θραύσματα θορίου και σπανίων γαιών

ex 2804 90 Απορρίμματα και θραύσματα σεληνίου

ex 2804 50 Απορρίμματα και θραύσματα τελλουρίου

Β. ΑΛΛΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΞΗ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

2620 11 Συμπήγματα γαλβανισμού

Αφροί και νήματα ψευδαργύρου:

- Συμπήγματα επιφανείας γαλβανισμού (> 90 % Zn)

- Συμπήγματα πυθμένα γαλβανισμού (> 92 % Zn)

- Νήματα χυτηρίου υπό πίεση (> 85 % Zn)

- Νήματα γαλβανισμού εν θερμώ (ασυνεχής μέθοδος) (> 92 % Zn)

- Υπολείμματα από ξάφρισμα αλουμινίου

Κατάλοιπα που προέρχονται από ξάφρισμα αλουμινίου

ex 2620 90 Σκωρίες από την επεξεργασία πολυτίμων μετάλλων και χαλκού που προορίζονται για περαιτέρω ανάκτηση

Γ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΩΡΥΞΕΩΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ex 2504 90 Απορρίμματα φυσικού γραφίτη

ex 2514 00 Απορρίμματα σχιστολίθου, έστω και χοντρικά κατεργασμένου ή απλώς κομμένου με πριόνι ή άλλο τρόπο

2525 30 Απορρίμματα μαρμαρυγίας

ex 2529 21 Άστριος, λεθκίτης, νεφελίνης κσι νεφελοσυενίτης, αργυραδάμας με κατά βάρος περιεκτικότητα σε φθοριούχο ασβέστιο 97 % ή λιγότερο

ex 2804 61 ex 2804 69 Απορρίμματα πυριτίου σε στερεά μορφή εκτός εκείνων που χρησιμοποιούνται σε εργασίες χυτηρίου

Δ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΡΦΗ

Που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα:

3915 Απορρίμματα, ξύσματα και θραύσματα πλαστικών υλών

3915 10 - από πολυμερή αιθυλενίου

3915 20 - από πολυμερή στυρολίου

3915 30 - από πολυμερή χλωριούχου βινυλίου

3915 90 Πολυμερισμένα ή συμπολυμερισμένα

- πολυπροπυλενίου

- απορρίμματα και θραύσματα τετραφθαλικού πολυαιθυλενίου

- συμπολυμερή ακρυλονιτριλίου

- συμπολυμερή βουταδιενίου

- συμπολυμερή στυρολίου

- πολυαμίδια

- τετραφθαλικό πολυβουτυλένιο

- πολυανθρακικά άλατα

- θειούχα άλατα πολυφαινυλίου

- ακρυλικά πολυιμερή

- παραφίνες (C10 - C13)

- πολυουθεράνες (που δεν περιέχουν χλωροφθοράνθρακες)

- σιλικόνες

- πολυμεθακρυλικό μεθύλιο

- πολυβινυλική αλκοόλη

- βουτυράλη πολυβενυλίου

- οξικό πολυβινύλιο

- πολυτετραφθοροαιθυλένιο (τεφλόν, PTFE)

3915 90 Ρητίνες ή προϊόντα συμπυκνώσεως

- ουρεϊκές ρητίνες φορμαλδεΰδης

- φαινολικές ρητίνες φορμαλδεΰδης

- μελαμινικές ρητίνες φορμαλδεΰδης

- εποξειδικές ρητίνες

- αλκυδικές ρητίνες

- πολυαμίδια

Ε. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ

4707 00 Απορρίμματα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού:

4707 10 - από χαρτιά ή χαρτόνια κραφτ αλεύκαστα ή από κυματοειδή χαρτιά ή χαρτόνια

4707 20 - από άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που λαμβάνονται κυρίως από λευκασμένο χημικό πολτό, μη χρωματισμένα στη μάζα

4707 30 - από χαρτιά ή χαρτόνια που λαμβάνονται κυρίως από μηχανικό πολτό (εφημερίδες, περιοδικά και συναφή έντυπα)

4707 90 - άλλα, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα:

1. επικολλητά χαρτόνια

2. μη ξεδιαλεγμένα απορρίμματα και κατάλοιπα

ΣΤ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ex 7001 00 Υαλόσκονη και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί εκτός από γυαλιά από καθοδικές λυχνίες και άλλα ενεργοποιημένα γυαλιά

Απορρίμματα ινών από γυαλί

Ζ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ex 6900 00 Απορρίμματα κεραμικών προϊόντων που έχουν ψηθεί αφού λάβουν μορφή ή διαπλαστούν, συμπεριλαμβανομένων και των κεραμικών δοχείων

ex 8113 00 Απορρίμματα και θραύσματα κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων

Κεραμικές ίνες, που δεν προσδιορίζονται αλλού

Η. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

5003 Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται τα ακατάλληλα για ξετύλιγμα κουκούλια, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια):

5003 10 - Μη λαναρισμένα ή χτενισμένα

5003 90 - Άλλα

5103 Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτίδια:

5103 10 - Αποχτενίδια από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5103 20 - Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5103 30 - Απορρίμματα από χοντροειδείς τρίχες

5202 Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):

5202 10 - Απορρίμματα από νήματα

5202 91 - Ξεφτίδια

5202 99 - Άλλα

5301 30 Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι

ex 5302 90 Στουπιά και απορρίμματα (στα οποία περιλαμβάνονται απορρίμματα και ξεφτίδια) από καννάβι (Cannabis sativa L.)

ex 5303 90 Στουπιά και απορρίμματα (στα οποία περιλαμβάνονται τα απορρίμματα από ίνες και τα ξεφτίδια) από γιούτα και άλλες υγαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών (με εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το ραμί)

ex 5304 90 Στουπιά και απορρίμματα (στα οποία περιλαμβάνονται τα απορρίμματα από ίνες και τα ξεφτίδια) από σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους αγαύη

ex 5305 19 Στουπιά και απορρίμματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από ίνες και τα ξεφτίδια) κοκοφοίνικα

ex 5305 29 Στουπιά και απορρίμματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) αβάκα (καννάβι Μανίλας ή Musa textilis Nee)

ex 5305 99 Στουπιά κα απορρίμματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίματα από ίνες και τα ξεφτίδια) από ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

5505 Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνιτές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αποκτενίδια, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια):

5505 10 - Από συνθετικές ίνες

5505 20 - Από τεχνιτές ίνες

6309 00 Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη

6310 Ράκη, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, από υφαντικές ύλες σε μορφή υπολειμμάτων ή άχρηστων ειδών:

6310 10 - Διαλεγμένα

6310 90 - Άλλα

Θ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

4004 00 Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρυμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους

4012 20 Μεταχειρισμένα ελαστικά τροχοφόρων

ex 4017 00 Απορρίμματα και θραύσματα σκληρυμένου καουτσούκ (εβονίτη π.χ.)

Ι. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΦΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ

4401 30 Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές

4501 90 Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη

ΙΑ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2301 00 Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, αποξηραμένα, αποστειρωμένα και σταθεροποιημένα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου αλλά κατάλληλα για άλλους σκοπούς. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών

2302 00 Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπρίων

2303 00 Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων

2304 00 Πίτες και άλλα υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σογιέλαιου που χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές

2305 00 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδέλαιου που χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές

2306 00 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών αραχιδέλαιου που χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές

ex 2307 00 Οινολάσπες

ex 2308 00 Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

1522 00 Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών ουσιών ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών

1802 00 Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου

ΙΒ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑΣ, ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

0502 00 Απορρίμματα από τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες ασβού και άλλες τρίχες για την ψηκτροποιία

0503 00 Απορρίμματα από χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) έστω και σε επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς υπόθεμα

0505 90 Απορρίμματα από δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους

0506 90 Απορρίμματα από κόκαλα και οστεώδες άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποζελατινωμένα

4110 00 Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα, ή ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα εκτός των ιλύων από δέρματα

ΙΓ. ΑΛΛΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

8908 00 Πλοία και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση, που έχουν δεόντως αδειάσει από κάθε φορτίο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως επικίνδυνη ουσία ή επικίνδυνα απόβλητα

Κατεστραμένα οχήματα που δεν περιέχουν κανένα υγρό

0501 00 Απορρίμματα ανθρωπίνων μαλλιών

ex 0511 91 Απορρίμματα ψαριών

Μεταχειρισμένα ανοδικά ηλεκτρόδια από οπτάνθρακα (κοκ) πετρελαίου ή και πίσσα πετρελαίου

Γύψος από αποθείωση καπνού

Απορρίμματα επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων από κατεδαφίσεις

ex 2621 Αιωρούμενη τέφρα, κατακαθείμενη τέφρα και σκωρίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα (3)()

Απορρίμματα αχύρου

Θραύσματα σκυροδέρματος

Μεταχειρισμένοι καταλύτες:

- Ρευστοί καταλύτες πυρολύσεως

- Καταλύτες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα

- Μεταλλικοί καταλύτες μεταπτώσεως

Απενεργοποιημένα μηκύλια μυκήτων από την παραγωγή πενικιλλίνης που χρησιμοποιούνται σαν ζωοτροφές

2618 00 Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα

ex 2619 00 Σκουριές που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα (4)()

3103 20 Σκουριές αποφωσφόρωσης που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα και χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για φωσφορικά λιπάσματα

ex 2621 00 Σκουριές που προέρχονται από την κατεργασία του χαλκού, χημικώς σταθεροποιημένες, με σημαντική περιεκτικότητα σε σίδηρο (άνω του 20 %) και κατεργασμένες βάσει βιομηχανικών προδιαγραφών (π.χ. DIN 4301 και DIN 8201) που προορίζονται κυρίως για την οικοδομή και για λειαντικές εφρμογές

ex 2621 00 Εξουδετερωμένη ερυθρά ιλύς που προέρχεται από την παραγωγή αλουμίνας

ex 2621 00 Χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας

Θείο σε στερεά μορφή

ex 2836 50 Ανθρακικό ασβέστιο που προέρχεται από την παραγωγή κυαναμιδίου (με pH κάτω του 9)

Χλωριούχο νάτριο, ασβέστιο και κάλιο

Απορρίμματα φωτογραφικού χάρτου και φωτογραφικών ταινιών που δεν περιέχουν άργυρο

Φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης, χωρίς μπαταρίες

ex 2818 10 Ανθρακοπυρίτιο (καρβορούνδιο)

(1)() Η ένδειξη "ex" προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο είδος που συγκαταλέγεται σ' ένα κεφάλαιο του εναρμονισμένου τελωνειακού συστήματος.

(2)() Τα απορρίμματα υπό μορφή "που δεν επιδέχεται διασπορά" δεν περιλαμβάνουν τα απορρίμματα υπό μορφή σκόνης, ιλύος ή στερεών που περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα σε υγρή μορφή.

(3)() Ο τίτλος αυτός θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε ορισμένες προδιαγραφές που θα καθορίσει ο μηχανισμός αναθεώρησης.

(4)() Ο τίτλος αυτός θα καλύπτει τη χρησιμοποίηση των σκωριών αυτών ως πηγής διοξειδίου του τιτανίου και του βαναδίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (1)() ex 2619 00 Σκουριές, σκουριές υψικαμίνων αποσφυροκοπήματα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα (2)()

2620 19 Τέφρες και κατάλοιπα ψευδαργύρου

2620 20 Τέφρες και κατάλοιπα μολύβδου

2620 30 Τέφρες και κατάλοιπα χαλκού

2620 40 Τέφρες και κατάλοιπα αλουμινίου

2620 50 Τέφρες και κατάλοιπα βαναδίου

2620 90 Τέφρες και κατάλοιπα που περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές ενώσεις που δεν προσδιορίζονται αλλού

Κατάλοιπα από την παραγωγή αλουμίνας, που δεν προσδιορίζονται αλλού

2621 00 Άλλες σκουριές και τέφρες που δεν προσδιορίζονται αλλού

Κατάλοιπα καύσεως αστικών απορριμμάτων

2713 90 Κατάλοιπα παραγωγής/επεξεργασίας οπτάνθρακα ή/και ασφάλτου από πετρέλαιο εκτός των μεταχειρισμένων ανοδικών ηλεκτροδίων

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές μολύβδου και οξέως, ολόκληρες ή τεμαχισμένες

Απόβλητα λαδιών που δεν είναι κατάλληλα για την αρχικώς προβλεπόμενη χρήση

Μίγματα και γαλακτώματα λαδιών/νερού ή υδρογονανθράκων/νερού

Απόβλητα από την παραγωγή, παρασκευή και χρήση μελάνης, βαφών, χρωστικών υλών και ουσιών, χρωμάτων, λάκας ή βερνικιού

Απόβλητα από την παραγωγή, παρασκευή και χρήση ρητινών, λατέξ, πλαστικοποιητών ή κόλλας και συγκολλητικών υλικών

Απόβλητα από την παραγωγή, παρασκευή και χρήση προϊόντων και υλικών αναπαραγωγής και φωτογραφικών υλικών που δεν προσδιορίζονται αλλού

Φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης με μπαταρίες

Απόβλητα από την κατεργασία της επιφανείας μετάλλων και πλαστικών με μη κυανιούχα προϊόντα

Απόβλητα ασφαλτικού τσιμέντου

Φαινόλες, φαινοδικές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της χλωροφαινόλης, υπό μορφή υγρών ή ιλύος

Απόβλητα επεξεργασμένου φελλού και ξύλου

Μεταχειρισμένες μπαταρίες και συσσωρευτές, ολόκληροι ή τεμαχισμένοι, εκτός των συσσωρευτών μολύβδου ή οξέως καθώς και απορρίμματα και θραύσματα που προέρχονται από την κατασκευή μπαταριών και συσσωρευτών που δεν προσδιορίζονται αλλού

ex 3915 90 Νιτροκυτταρίνη

ex 7001 00 Γυαλί από καθοδικές λυχνίες και άλλα ενεργοποιημένα γυαλιά

ex 4110 00 Πριονίδι, τέφρα, ιλύς και αλεύρι από δέρματα

ex 2529 21 Ιλύες από ασβεστοφθορίδια

Άλλες ανόργανες ενώσεις του φθορίου υπό μορφή υγρών ή ιλύων

Σκωρίες ψευδαργύρου με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο έως 18 %

Ιλύες γαλβανισμού

Υγρά απόβλητα από τον επιφανειακό καθαρισμό μετάλλων

Άμμος που έχει χρησιμοποιηθεί σε εργασίες χυτηρίου

Ενώσεις θαλλίου

Πολυχλωριωμένο ναφθαλίνιο

Αιθέρες

Κατάλοιπα πολυτίμων μετάλλων σε στερεά μορφή που περιέχουν ίχνη ανοργάνων κυανιδίων

Διαλύματα υπεροξειδίου του υδρογόνου

Καταλύτες τριαιθυλαμίνης που έχουν χρησιμοποιηθεί για την προπαρασκευή της άμμου χυτηρίων

ex 2804 80 Απόβλητα και κατάλοιπα αρσενικού

ex 2805 40 Απόβλητα και κατάλοιπα υδραργύρου

Τέφρα, ιλύς, σκόνη και άλλα κατάλοιπα πολυτίμων μετάλλων όπως:

- τέφρα καύσεως εντύπων κυκλωμάτων

- τέφρα από φιλμ

Μεταχειρισμένοι καταλύτες που δεν περιλαμβάνονται στον πράσινο κατάλογο

Κατάλοιπα εκχυλίσεως για την κατεργασία του ψευδαργύρου, σκόνες και ιλύες όπως ιαροσίτης, αιματίτης, γιαιτίτης, κ.λπ.

Απόβλητα ενύδρων αλάτων αλουμινίου

Απόβλητα αλουμίνας

Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται, έχουν μονυνθεί από μία εκ των ακολούθων ουσιών:

- Ανόργανα κυανίδια, εκτός των καταλοίπων πολυτίμων μετάλλων σε στερεά μορφή που περιέχουν ίχνη ανοργάνων κυανιδίων

- Οργανικά κυανίδια

Απόβλητα που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη και δεν διέπονται από διαφορετική νομοθεσία

Απόβλητα που προέρχονται από την κατασκευή, παρασκευή και χρήση προϊόντων για τη συντήρηση του ξύλου

Ιλύες μολυβδούχου βενζίνης

Κατάλοιπα εργασιών αμμοβολής

Χλωροφθοριωμένοι υδρογονάνθρακες

Halons

Κατάλοιπα διάλυσης αυτοκινήτων (μικρά τεμάχια: πλούσας, υφασμάτων απορρίμματα πλαστικών)

Θερμικά υγρά (από μεταφορά θερμότητας)

Υδραυλικά υγρά

Υγρά φρένων

Αντιπηκτικά υγρά

Ιοντοεναλλακτικές ρητίνες

Απόβλητα του πορτοκαλί καταλόγου που θα πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα με το μηχανισμό αναθεώρησης του ΟΟΣΑ Οργανικές ενώσεις φωσφόρου

Μη αλογονωμένοι διαλύτες

Αλογονωμένοι διαλύτες

Κατάλοιπα διϋλύσεως μη υδατικά, αλογονωμένα ή μη αλογονωμένα που προέρχονται από εργασίας ανάκτησης διαλυτών

Υγρή κόπρος χοίρων: περιττώματα

Ιλύες υπονόμων

Οικιακά απόβλητα

Απόβλητα από την παραγωγή, την παρασκευή και τη χρησιμοποίηση βιοκτόνων και φυτοφαρμακευτικών προϊόντων

Απόβλητα από την παραγωγή και την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων

Όξινα διαλύμματα

Βασικά διαλύμματα

Παρασκευάσματα που επενεργούν στην επιφανειακή τάση

Ανόργανες ενώσεις αλογονιδίων, που δεν προσδιορίζονται αλλού

Απόβλητα βιομηχανικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη της ρύπανσης για τον καθαρισμό αερίων εκπομπών, που δεν προσδιορίζονται αλλού

Γύψος από βιομηχανικές χημικές κατεργασίες

(1)() Η ένδειξη "ex" προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο είδος που συγκαταλέγεται σε ένα κεφάλαιο του εναρομονισμένου τελωνειακού συστήματος.

(2)() Στα απόβλητα αυτά περιλαμβάνονται οι τέφρες, κατάλοιπα, σκουριές, σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης, προϊόντα εξαφρίσματος, αποσφυροκοπήματα, σκόνες ιλύες και πίτες, εκτός εάν ένα υλικό αναφέρεται σαφώς αλλού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Απόβλητα, ουσίες και είδη που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν μολυνθεί από πολυχλωριωμένο διφαινύλιο (PCB) ή/και πολυχλωριωμένο τριφαινύλιο (PCT) ή/και πολυβρωμιωμένο διφαινύλιο (PBB) συμπεριλαμβανομένων και όλων των αναλόγων πολυβρωμιωμένων ενώσεων με συγκέντρωση ίση ή ανώτερη των 50 mg/kg.

Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν μολυνθεί από μία εκ των ακολούθων ουσιών:

- κάθε προϊόν της οικογένειας των πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων

- κάθε προϊόν της οικογένειας των πολυχλωριωμένων διβενζοπαραδιοξινών

Αμίαντος (σκόνη και ίνες)

Κεραμικές ίνες με ιδιότητες ανάλογες με εκείνες του αμιάντου

Απόβλητα του κόκκινου καταλόγου που θα πρέπει να επανεξεταστούν κατά προτεραιότητα με το μηχανισμό αναθεώρησης του ΟΟΣΑ Πισσώδη απόβλητα (εκτός των ασφαλτικών τσιμέντων) εξευγενισμού, διϋλύσεως ή κάθε εργασίας πυρολύσεως

Υπεροξείδια, εκτός του υπεροξειδίου του υδρογόνου

Top