EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0037

Οδηγία 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων

OJ L 199, 9.8.1993, p. 54–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 193
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 193
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 193
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 193
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 193
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 193
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 193
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 193
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 193

No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2006; καταργήθηκε από 32004L0018 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/37/oj

31993L0037

Οδηγία 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 199 της 09/08/1993 σ. 0054 - 0083


ΟΔΗΓΙΑ 93/37/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2 το άρθρο 66 και το άρθρο 100 Α,

την πρόταση της Επιτροπής(1) ,

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(2) ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3) ,

Εκτιμώντας:

ότι η οδηγία 71/305/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1971 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων(4) , έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό- ότι θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας και εξορθολογισμού, να κωδικοποιηθεί η εν λόγω οδηγία-

ότι η ταυτόχρονη πραγματοποίηση της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις συμβάσεις δημοσίων έργων, που συνάπτονται εντός των κρατών μελών για λογαριασμό του κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου περιλαμβάνει όχι μόνο την κατάργηση των περιορισμών αλλά επίσης το συντονισμό των εθνικών διαδικασιών ως προς τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων-

ότι, κατά τον εν λόγω συντονισμό, πρέπει να ληφθούν υπόψη, κατά το δυνατόν, οι διαδικασίες και οι πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος-

ότι η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες συμβάσεις έργων οι οποίες συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών που διέπονται από την οδηγία 90/531/ΕΟΚ-

ότι, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη σημασία των παραχωρήσεων στα δημόσια έργα, καθώς και του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, κρίνεται σκόπιμο να περιληφθούν στην παρούσα οδηγία οι κανόνες δημοσιότητας που θα ακολουθούνται στο θέμα αυτό-

ότι οι συμβάσεις έργων των οποίων το ποσό δεν υπερβαίνει τα 5 000 000 Ecu είναι δυνατόν να τίθενται εκτός του προβλεπόμενου από την παρούσα οδηγία ανταγωνισμού και ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα μέτρα συντονισμού δεν πρέπει να εφαρμόζονται επ' αυτών-

ότι επιβάλλεται να προβλεφθούν οι εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες τα μέτρα συντονισμού των διαδικασιών είναι δυνατόν να μην εφαρμόζονται, οι περιπτώσεις όμως αυτές πρέπει να ορισθούν περιοριστικά-

ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση πρέπει να θεωρείται εξαιρετική και να εφαρμόζεται, συνεπώς, μόνο σε περιοριστικά απαριθμούμενες περιπτώσεις-

ότι επιβάλλεται να προβλεφθούν κοινοί κανόνες στον τεχνικό τομέα, λαμβανομένης υπόψη της κοινοτικής πολιτικής σε θέματα τυποποίησης και προτύπων-

ότι η ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων απαιτεί τη δημοσιότητα των σχετικών προκηρύξεων, οι οποίες γίνονται από τις αναθέτουσες αρχές των κρατών μελών, εντός της Κοινότητας- ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στις προκηρύξεις αυτές πρέπει να επιτρέπουν στους εργολήπτες της Κοινότητας να κρίνουν αν οι προτεινόμενες συμβάσεις τους ενδιαφέρουν- ότι, για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να τους χορηγούνται επαρκή στοιχεία ως προς τις παροχές που πρέπει να εκπληρώσουν, καθώς και ως προς τους όρους που σχετίζονται με τις παροχές αυτές- ότι, ειδικότερα, στις κλειστές διαδικασιες, η δημοσιότητα έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους εργολήπτες των κρατών μελών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις συμβάσεις ζητώντας από τις αναθέτουσες αρχές προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών υπό τους απαιτούμενους όρους-

ότι οι πρόσθετες πληροφορίες για τις συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνονται, όπως συνηθίζεται στα κράτη μέλη, στη συγγραφή υποχρεώσεων για κάθε σύμβαση ή σε άλλο ισοδύναμο έγγραφο-

ότι θα πρέπει να προβλεφθούν κοινοί κανόνες συμμετοχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων, οι οποίοι να συμπεριλαμβάνουν τόσο κριτήρια ποιοτικής επιλογής όσο και κριτήρια για την ανάθεση του έργου-

ότι είναι σκόπιμο να μπορούν να προσαρμόζονται ορισμένοι τεχνικοί όροι που αφορούν τις προκηρύξεις, τις ανακοινώσεις και τις στατιστικές εκθέσεις που απαιτούνται από την παρούσα οδηγία, ανάλογα με την εξέλιξη των τεχνικών αναγκών- ότι το παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας αναφέρεται στη γενική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (NACE)- ότι η Κοινότητα δύναται να αναθεωρεί ή να αντικαθιστά, ανάλογα με τις ανάγκες, την κοινή ονοματολογία και ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διατάξεις που θα επιτρέπουν την ανάλογη προσαρμογή των αναφορών που γίνονται στην ονοματολογία (NACE) στο εν λόγω παράρτημα ΙΙ-

ότη η παρούσα οδηγία δεν θα έπρεπε να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης και εφαρμογής που εμφαίνονται στο παράρτημα VΙΙ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:

α) οι συμβάσεις δημοσίων έργων είναι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας συναπτόμενες εγγράφως μεταξύ, αφενός, ενός εργολήπτη και, αφετέρου, μιας αναθέτουσας αρχής, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο β), και οι οποίες έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε τόσο την εκτέλεση όσο και μελέτη έργων που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ ή ενός έργου, όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο γ), είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς αναφερόμενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες-

β) ως αναθέτουσες αρχές νοούνται το κράτος, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις που συγκροτούνται από έναν ή περισσότερους από τους προαναφερόμενους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Ως οργανισμός δημοσίου δικαίου νοείται κάθε οργανισμός:

- που δημιουργήθηκε ειδικά για να ικανοποιήσει ανάγκες γενικού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα και

- που έχει νομική προσωπικότητα και

- του οποίου, είτε η δραστηριότητα χρηματοδοτείται κατά πλειοψηφία από το κράτος, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, είτε η διαχείριση υπόκειται σε έλεγχο από το κράτος ή τους οργανισμούς αυτούς, είτε άνω του ημίσεος του αριθμού των μελών του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας ορίζεται από το κράτος, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Οι κατάλογοι των οργανισμών και των κατηγοριών των οργανισμών δημοσίου δικαίου που πληρούν στα κριτήρια που απαριθμούνται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος στοιχείου περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι. Οι κατάλογοι αυτοί είναι όσο το δυνατόν πληρέστεροι, μπορούν δε να αναθεωρηθούν με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 35. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη κοινοποιούν κατά διαστήματα στην Επιτροπή τις μεταβολές που επήλθαν στους προαναφερθέντες καταλόγους τους-

γ) ως έργο νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία-

δ) η παραχώρηση δημοσίων έργων είναι μια σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με τις αναφερόμενες στο στοιχείο α) συμβάσεις εκτός του ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής-

ε) οι ανοικτές διαδικασίες είναι οι εθνικές διαδικασίες στα πλαίσια των οποίων όλοι οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά-

στ) οι κλειστές διαδικασίες είναι οι εθνικές διαδικασίες στα πλαίσια των οποίων μόνον οι εργολήπτες που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλλουν προσφορά-

ζ) οι διαδικασίες με διαπραγμάτευση είναι οι εθνικές διαδικασίες στα πλαίσια των οποίων η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στους εργολήπτες της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς-

η) ο εργολήπτης που έχει υποβάλει προσφορά αναφέρεται ως προσφέρων- εκείνος που έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση αναφέρεται ως υποψήφιος.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι αναθέτουσες αρχές να τηρούν ή να επιβάλλουν την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας όταν επιδοτούν άμεσα κατά ποσοστό ανώτερο του 50 % μια σύμβαση έργων που έχει συναφθεί από άλλη αρχή.

2. Η παράγραφος 1 αφορά μόνο τις συμβάσεις που περιλαμβάνονται στην ομάδα 502 της κλάσης 50 της γενικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (NACE) και τις συμβάσεις που αφορούν οικοδομικές εργασίες για νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής και σχόλης, σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια και κτίρια που χρησιμοποιούνται για διοικητικούς σκοπούς.

Άρθρο 3

1. Στην περίπτωση κατά την οποία οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων, εφαρμόζονται οι κανόνες δημοσιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 3, 6, 7 και 9 έως 13, και στο άρθρο 15, εφόσον η αξία της σύμβασης παραρχώρησης ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 5 000 000 Ecu.

2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί:

- είτε να επιβάλει στον ανάδοχο συμβάσεως παραχωρήσεως δημοσίων έργων να αναθέσει σε τρίτους συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30 % της συνολικής αξίας των έργων που αποτελούν το αντικείμενο της παραχώρησης, προβλέποντας ταυτοχρόνως ότι οι υποψήφιοι θα έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν το εν λόγω ποσοστό. Το ελάχιστο αυτό ποσοστό πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου,

- είτε να καλέσει τους υποψήφιους αναδόχους παραχωρήσεως να υποδείξουν οι ίδιοι, στις προσφορές τους, το ποσοστό, εφόσον τούτο υπάρχει, της συνολικής αξίας των έργων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της παραχώρησης και που προτίθενται να αναθέσουν σε τρίτους.

3. Όταν ο ανάδοχος παραχωρήσεως είναι ο ίδιος μία από τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β), υποχρεούται, προκειμένου για έργα που θα εκτελεσθούν από τρίτους, να τηρήσει τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι ανάδοχοι συμβάσεως παραχωρήσεως δημοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές να εφαρμόζουν τους κανόνες δημοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 4, 6, 7 και 9 έως 13 και στο άρθρο 16, κατά τη σύναψη των συμβάσεων έργων με τρίτους, όταν η αξία αυτών των συμβάσεων ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 5 000 000 Ecu. Ωστόσο, δεν απαιτείται δημοσιότητα όταν μια σύμβαση έργων πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής των περιπτώσεων που απαριθμούνται στο άρθρο 7 παράγραφος 3.

Δεν θεωρούνται ως τρίτοι οι επιχειρήσεις οι οποίες συνιστούν κοινοπραξία για να επιτύχουν την παραχώρηση ούτε οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τις επιχειρήσεις αυτές.

Ως συνδεδεμένη επιχείρηση νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος παραχωρήσεως μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή, ή κάθε επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκήσει κυρίαρχη επιρροή στον ανάδοχο παραχωρήσεως ή η οποία, όπως και ο ανάδοχος παραχωρήσεως, υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων του τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή τεκμαίρεται όταν μια επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα:

- κατέχει την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαίου της επιχείρησης ή

- διαθέτει την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται μα τα μερίδια τα οποία εκδίδει η επιχείρηση ή

- μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης.

Ο περιοριστικός κατάλογος αυτών των επιχειρήσεων επισυνάπτεται στην αίτηση υποψηφιότητας για την παραχώρηση. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται σε συνάρτηση με τις μεταγενέστερες μεταβολές που σημειώνονται στους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

α) στις συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς που αναφέρονται στα άρθρα 2, 7, 8 και 9 της οδηγίας 90/531/ΕΟΚ και στις συμβάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας-

β) στις συμβάσεις έργων που έχουν χαρακτηρισθεί απόρρητες ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο εκάστοτε κράτος μέλος ή όταν το απαιτεί η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων του κράτους μέλους.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις δημοσίων έργων οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάμει:

α) διεθνούς συμφωνίας, η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με τη συνθήκη, μεταξύ ενός κράτους μέλους και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών και που αφορά εργασίες για την πραγματοποίηση ή την εκμετάλλευση ενός έργου από κοινού από τα υπογράφοντα κράτη- κάθε συμφωνία ανακοινώνεται στην Επιτροπή, η οποία μπορεί να προβεί σε διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής επί των δημοσίων συμβάσεων, που έχει συσταθεί με την απόφαση 71/306/ΕΟΚ(5) -

β) διεθνούς συμφωνίας της οποίας η σύναψη συνδέεται με τη στάθμευση στρατιωτικών δυνάμεων και αφορά επιχειρήσεις κράτους μέλους ή τρίτης χώρας-

γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού.

Άρθρο 6

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις συμβάσεις δημοσίων έργων το ποσό των οποίων, υπολογιζόμενο χωρίς το ΦΠΑ, είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 5 000 000 Ecu.

2. α) Οι τιμές κατωτάτου ορίου στα εθνικά νομίσματα αναθεωρούνται καταρχήν κάθε δύο έτη και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 1992. Οι τιμές αυτές υπολογίζονται με βάση τη μέση ημερήσια τιμή, σε Ecu, των εν λόγω νομισμάτων, κατά το διάστημα των 24 μηνών που λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης η οποία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου. Οι τιμές αυτές δημοσιεύονται στη Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου-

β) η μέθοδος υπολογισμού που προβλέπεται στο στοιχείο α) θα επανεξετασθεί από τη συμβουλευτική επιτροπή επί των δημοσίων συμβάσεων, βάσει πρότασης της Επιτροπής, καταρχήν δύο έτη μετά την πρώτη εφαρμογή της.

3. Όταν ένα έργο υποδιαιρείται σε πολλά τμήματα, καθένα από τα οποία αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης σύμβασης, για τον υπολογισμό του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αξία κάθε τμήματος. Όταν τα άθροισμα της αξίας των τμημάτων φτάνει ή υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται για όλα τα τμήματα. Ωστόσο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή της παραγράφου 1 για τα τμήματα των οποίων η αξία, υπολογιζόμενη χωρίς το ΦΠΑ, είναι κατώτερη από 1 000 000 Ecu, εφόσον τα άθροισμα του ποσού των τμημάτων αυτών δεν υπερβαίνει το 20 % του αθροίσματος της αξίας όλων των τμημάτων.

4. Κανένα έργο και καμία σύμβαση δεν δύναται να κατατμηθεί προς αποφυγή της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

5. Για τον υπολογισμό του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθώς και στο άρθρο 7, λαμβάνεται υπόψη, εκτός από τα ποσά των συμβάσεων δημοσίων έργων, και η προϋπολογιζόμενη αξία των προμηθειών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων και τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές.

Άρθρο 7

1. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων δημοσίων έργων, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 1 στοιχεία ε), στ) και ζ), προσαρμοσμένες στην παρούσα οδηγία.

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις έργων χρησιμοποιώντας τη διαδικασία με διαπραγμάτευση, αφού δημοσιεύσουν προηγουμένως προκήρυξη διαγωνισμού και επιλέξουν τους υποψηφίους με βάση ποιοτικά και γνωστά εκ των προτέρων κριτήρια, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε περίπτωση μη κανονικών προσφορών μετά από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, ή σε περίπτωση κατάθεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες σύμφωνα με εθνικές διατάξεις συμβατές προς εκείνες του τίτλου IV, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς. Οι αναθέτουσες αρχές δεν δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού εάν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση γίνονται δεκτές όλες οι επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια των άρθρων 24 έως 29 και οι οποίες, κατά την προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές σύμφωνα με τις τυπικές προϋποθέσεις της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης-

β) για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιμής ή ολοκλήρωσης σχεδίου και όχι για να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης-

γ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισμό των τιμών.

3. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις έργων προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά ή καμία κατάλληλη προσφορά σε προκηρυχθέντα διαγωνισμό ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας, εφόσον οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς. Στην Επιτροπή διαβιβάζεται σχετική έκθεση ύστερα από αίτησή της-

β) για τα έργα, η εκτέλεση των οποίων, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, είναι δυνατόν να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο εργολήπτη-

γ) στα απόλυτα αναγκαία πλαίσια, όταν ο κατεπείγων χαρακτήρας, ο οποίος προκύπτει από γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που απαιτούνται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση του κατεπείγοντος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη-

δ) για τις συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον εργολήπτη που εκτελεί το αρχικό έργο:

- όταν αυτές οι εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωρισθούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές,

- ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της.

Ωστόσο, το συνολικό ποσό των συναπτομένων συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % του ποσού της κύριας σύμβασης-

ε) για τα νέα έργα που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρομοίων που ανατέθηκαν στην ίδια επιχείρηση, ανάδοχο μιας πρώτης σύμβασης που συνήφθη με την ίδια αναθέτουσα αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα είναι σύμφωνα με ένα βασικό σχέδιο και ότι αυτό το σχέδιο έχει αποτελέσει το αντικείμενο μιας πρώτης σύμβασης που συνήφθη σύμφωνα με τις διαδικασίες της παραγράφου 4.

Η δυνατότητα προσφυγής σ' αυτή τη διαδικασία πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού, το δε συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τα νέα έργα λαμβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές για την εφαρμογή του άρθρου 6. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει μόνο επί μια τριετία από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.

4. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν τις συμβάσεις τους προσφεύγοντας είτε στην ανοικτή είτε στην κλειστή διαδικασία.

Άρθρο 8

1. Η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα που υποβάλλει σχετική αίτηση, τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του ή της προσφοράς του και, στην περίπτωση υποβολής προσφοράς, γνωστοποιεί και την επωνυμία του αναδόχου.

2. Η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί στους υποψηφίους ή προσφέροντες που υποβάλλουν σχετική αίτηση τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μη συνάψει τελικά τη σύμβαση ή να αρχίσει εκ νέου τη σχετική διαδικασία. Πληροφορεί επίσης την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την απόφαση αυτή.

3. Για κάθε συναπτόμενη σύμβαση, οι αναθέτουσες αρχές καταρτίζουν ένα πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- την επωνυμία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης,

- τις επωνυμίες των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους,

- τις επωνυμίες των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους λόγους του αποκλεισμού τους,

- την επωνυμία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του, καθώς και, εφόσον συντρέχει λόγος, το τμήμα σύμβασης που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους,

- σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, τις περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 και οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στις διαδικασίες αυτές.

Το πρακτικό αυτό, ή τα σπουδαιότερα σημεία του, ανακοινώνεται στην Επιτροπή μετά από αίτησή της.

Άρθρο 9

Στις συμβάσεις μελέτης και κατασκευής οικισμών κοινωνικού χαρακτήρα, για τις οποίες λόγω της σπουδαιότητος, του πολυπλόκου της κατασκευής και της προβλεπόμενης διάρκειας των έργων απαιτείται για την κατάρτιση των σχεδίων ευθύς εξαρχής στενή συνεργασία στα πλαίσια ομάδας αποτελούμενης από εκπροσώπους των αναθετουσών αρχών, εμπειρογνωμόνων και του εργολήπτη που πρόκειται να επιφορτισθεί με την εκτέλεση των έργων, μπορεί να εφαρμοσθεί ειδική διαδικασία αναθέσεως προκειμένου να επιλεγεί ο καταλληλότερος προς ένταξη στην ομάδα εργασίας εργολήπτης.

Ειδικότερα, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού την κατά το δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή των προς εκτέλεση έργων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες να είναι δυνατόν να διαμορφώσουν σαφή ιδέα περί του μελετουμένου έργου. Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην εν λόγω προκήρυξη, σύμφωνα με τα άρθρα 24 έως 29, τους προσωπικούς, τεχνικούς και οικονομικούς όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι.

Όταν γίνεται προσφυγή στη διαδικασία αυτή, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τους κοινούς κανόνες δημοσιότητας που αφορούν την κλειστή διαδικασία και εκείνους που αφορούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 10

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ εμφαίνονται στα κείμενα γενικού περιεχομένου ή στα τεύχη δημοπράτησης κάθε σύμβασης.

2. Με την επιφύλαξη των εθνικών τεχνικών κανόνων αναγκαστικού δικαίου, εφόσον οι κανόνες αυτοί συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο, οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται από τις αναθέτουσες αρχές με παραπομπή είτε στα εθνικά πρότυπα που μεταφέρουν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά είτε σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις είτε σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές.

3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από την παράγραφο 2:

α) εάν τα πρότυπα, οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές δεν περιλαμβάνουν καμία διάταξη ως προς την εξακρίβωση της καταλληλότητας ενός προϊόντος ή εάν δεν υπάρχουν τεχνικά μέσα για να εξακριβωθεί κατά ικανοποιητικό τρόπο αν ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τα εν λόγω πρότυπα, με τις εν λόγω εγκρίσεις ή με τις εν λόγω κοινές τεχνικές προδιαγραφές-

β) εάν τα εν λόγω πρότυπα, οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές υποχρεώνουν την αναθέτουσα αρχή να χρησιμοποιήσει προϊόντα ή υλικά ακατάλληλα για τις εν χρήσει εγκαταστάσεις της ή που θα συνεπάγονται δυσανάλογα έξοδα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσκολίες, αλλά μόνο στα πλαίσια μιας σαφώς καθορισμένης στρατηγικής και με την προοπτική να υιοθετηθούν, εντός καθορισμένης προθεσμίας, ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές-

γ) εάν το συγκεκριμένο έργο αποτελεί πραγματική καινοτομία για το οποίο δεν θα ήταν σκόπιμη η χρησιμοποίηση των υπαρχόντων προτύπων, των υπαρχουσών ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων ή των κοινών τεχνικών προδιαγραφών.

4. Οι αναθέτουσες αρχές που προσφεύγουν στην εφαρμογή της παραγράφου 3 αναφέρουν τους λόγους, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή στη συγγραφή υποχρεώσεων- σε κάθε περίπτωση, αναφέρουν τους λόγους αυτούς στα εσωτερικά τους έγγραφα και ενημερώνουν σχετικά τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, μετά από σχετική αίτησή τους.

5. Εάν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές, οι τεχνικές προδιαγραφές:

α) καθορίζονται με αναφορά στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που αναγνωρίζονται ως σύμφωνες προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που απαριθμούνται στις κοινοτικές οδηγίες τις σχετικές με την τεχνική εναρμόνιση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις εν λόγω οδηγίες, και ιδίως σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών(6) -

β) μπορούν να καθορίζονται με αναφορά στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά τη μελέτη, τον υπολογισμό και την υλοποίηση των έργων και τη χρησιμοποίηση των προϊόντων-

γ) μπορούν να καθορίζονται με αναφορά σε άλλα έγγραφα.

Στην περίπτωση αυτή είναι προτιμότερη η αναφορά κατά σειρά προτίμησης:

i) στα εθνικά πρότυπα που μεταφέρουν τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα τα οποία έχουν εγκριθεί από τη χώρα της αναθέτουσας αρχής,

ii) στα άλλα πρότυπα και εθνικές τεχνικές εγκρίσεις της χώρας αναθέτουσας αρχής,

iii) σε οποιοδήποτε άλλο πρότυπο.

6. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την εισαγωγή, στις συμβατικές ρήτρες συγκεκριμένης συμβάσεως, τεχνικών προδιαγραφών που μνημονεύουν προϊόντα συγκεκριμένης κατασκευής ή προελεύσεως ή ιδιαίτερες μεθόδους και που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένες επιχειρήσεις, εκτός αν οι προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται από το αντικείμενο της συμβάσεως. Απαγορεύεται ιδίως η αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης καταγωγής ή ορισμένης παραγωγής- επιτρέπεται, ωστόσο, η αναφορά αυτή, αν συνοδεύεται από τη μνεία "ή ισοδύναμο", όταν οι αναθέτουσες αρχές αδυνατούν να προβούν σε περιγραφή του αντικειμένου της συμβάσεως μέσω προδιαγραφών που να είναι αρκούντως ακριβείς και κατανοητές σ' όλους τους ενδιαφερομένους.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 11

1. Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν, με ενδεικτική προκήρυξη, τα κύρια χαρακτηριστικά των συμβάσεων έργων που προτίθενται να συνάψουν, των οποίων τα ποσά είναι ίσα ή μεγαλύτερα του κατωτάτου ορίου που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

2. Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται να συνάψουν μια σύμβαση δημοσίων έργων με διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση στις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 7 παράγραφος 2, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με σχετική προκήρυξη.

3. Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται να προσφύγουν στη διαδικασία της παραχώρησης δημοσίων έργων γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με σχετική προκήρυξη.

4. Οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές και που προτίθενται να συνάψουν σύμβαση έργων με τρίτους, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 4, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με σχετική προκήρυξη.

5. Οι αναθέτουσες αρχές που συνήψαν μια σύμβαση γνωστοποιούν το αποτέλεσμα της σχετικής διαδικασίας με ανακοίνωση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να μη δημοσιεύονται ορισμένες πληροφορίες για τη σύναψη μιας σύμβασης, εφόσον η κοινολόγησή τους θα εμπόδιζε την εφαρμογή των νόμων, θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έβλαπτε τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ εργοληπτών.

6. Οι προκηρύξεις και ανακοινώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 5 συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που εμφαίνονται στα παραρτήματα ΙV, V και VΙ και περιέχουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα παραρτήματα αυτά.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν την ικανοποίηση άλλων όρων εκτός από αυτούς που προβλέπονται στα άρθρα 26 και 27, όταν ζητούν τις πληροφορίες που αφορούν τους όρους οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θέτουν στους υποψήφιους εργολήπτες, προκειμένου να τους επιλέξουν (παράρτημα ΙV Β σημείο 11, παράρτημα ΙV Γ σημείο 10 και παράρτημα ΙV Δ σημείο 9).

7. Οι προκηρύξεις και ανακοινώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 5 αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές, το ταχύτερο δυνατόν, και με τον καταλληλότερο τρόπο, προς την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στην περίπτωση της επισπευσμένης διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 14, αποστέλλονται με τέλεξ, με τηλεγράφημα ή με τηλεομοιοτυπία.

Η προκήρυξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αποστέλλεται το ταχύτερο δυνατόν μετά από την έγκριση του προγράμματος στο οποίο εντάσσονται οι συμβάσεις έργων που οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να συνάψουν.

Η ανακοίνωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 αποστέλλεται, το αργότερο, 48 ημέρες μετά από τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης.

8. Οι προκηρύξεις και ανακοινώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 5 δημοσιεύονται αναλυτικά την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην τράπεζα δεδομένων TED, στις επίσημες γλώσσες των Κοινοτήτων, ενώ μόνο το κείμενο της γλώσσας του πρωτοτύπου θεωρείται αυθεντικό.

9. Οι προκηρύξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 δημοσιεύονται αναλυτικά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην τράπεζα δεδομένων TED στις πρωτότυπες γλώσσες. Μια σύνοψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες των Κοινοτήτων, ενώ μόνο το κείμενο της γλώσσας του πρωτοτύπου θεωρείται αυθεντικό.

10. Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοιντοτήτων δημοσιεύει τις προκηρύξεις το αργότερο σε δώδεκα ημέρες από την ημερομηνία αποστολής τους. Στην περίπτωση της επισπευσμένης διαδικασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 14, η προθεσμία αυτή περιορίζεται σε πέντε ημέρες.

11. Μια προκήρυξη δεν πρέπει να δημοσιεύεται στις επίσημες εφημερίδες ή στον τύπο της χώρας της αναθέτουσας αρχής πριν από την ημερομηνία αποστολής της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία αυτή. Η προκήρυξη αυτή δεν πρέπει να περιέχει πληροφορίες άλλες από εκείνες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

12. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστολής.

13. Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων και ανακοινώσεων διαγωνισμών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν τις Κοινότητες. Η προκήρυξη ή ανακοίνωση δεν πρέπει να υπερβαίνει σε έκταση τη μία σελίδα της εν λόγω Εφημερίδας, δηλαδή τις 650 λέξεις περίπου. Σε κάθε φύλλο της εν λόγω Εφημερίδας, το οποίο περιλαμβάνει μία ή περισσότερες προκηρύξεις ή ανακοινώσεις, δημοσιεύονται και τα υποδείγματα τα οποία ακολουθούν οι δημοσιευόμενες προκηρύξεις ή ανακοινώσεις.

Άρθρο 12

1. Στις ανοικτές διαδικασίες, η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές, δεν μπορεί ναι είναι μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

2. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να μειωθεί σε 36 ημέρες, εάν οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει την προκήρυξη που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IVA, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται στους εργολήπτες από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός έξι ημερών από την παραλαβή της αίτησής τους.

4. Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις συγγραφές υποχρεώσεων πρέπει να παρέχονται από τις αναθέτουσες αρχές το αργότερο έξι ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί γαι την παραλαβή των προσφορών.

5. Στις περιπτώσεις που οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα ή πληροφορίες δεν είναι δυνατόν, λόγω του όγκου τους, να παρασχεθούν εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, ή όταν οι προσφορές μπορούν να καταρτισθούν μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπια εξέταση των εγγράφων που προσαρτώνται στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να παρατείνονται ανάλογα.

Άρθρο 13

1. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2, η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 37 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

2. Οι αναθέτουσες αρχές καλούν ταυτοχρόνως και εγγράφως τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους. Η πρόσκληση συνοδεύεται απο τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα, περιλαμβάνει δε τουλάχιστον:

α) κατά περίπτωση, τη διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να ζητηθεί η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα και την προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης, καθώς και το ύψος και τον τρόπο πληρωμής του ποσού που ενδεχομένως απαιτείται ως αντίτιμο αυτών των εγγράφων-

β) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν-

γ) αναφορά στην ήδη δημοσιευθείσα προκήρυξη-

δ) αναφορά των εγγράφων στοιχείων που ενδεχομένως πρέπει να επισυναφθούν, είτε για την τεκμηρίωση δηλώσεων που πρέπει να επαληθευθούν και στις οποίες ο υποψήφιος προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 7, είτε για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, υπό όρους ίδιους με εκείνους που προβλέπονται στα άρθρα 26 και 27-

ε) τα κριτήρια για την ανάθεση του έργου, εφόσον δεν αναφέρονται στην προκήρυξη.

3. Στις κλειστές διαδικασίες, η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 40 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης.

4. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στην παράγραφο 3 μπορεί να μειωθεί σε 26 ημέρες, εάν οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει την προκήρυξη που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV Α, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

5. Οι αιτήσεις συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων μπορούν να γίνουν με επιστολή, με τηλεγράφημα, με τέλεξ, με τηλεομοιοτυπία ή με τηλεφώνημα. Στις τέσσερις τελευταίες περιπτώσεις, πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή αποστελλόμενη πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

6. Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων πρέπει να παρέχονται από τις αναθέτουσες αρχές το αργότερο έξι ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την παραλαβή των προσφορών.

7. Εφόσον οι προσφορές είναι δυνατόν να καταρτισθούν μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπια εξέταση των εγγράφων που προσαρτώνται στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 πρέπει να παρατείνονται ανάλογα.

Άρθρο 14

1. Σε περίπτωση κατά την οποία επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 13, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να καθορίσουν τις ακόλουθες προθεσμίες:

α) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης-

β) προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης.

2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπόθεσμα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων πρέπει να παρέχονται από τις αναθέτουσες αρχές το αργότερο τέσσερις ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την παραλαβή των προσφορών.

3. Οι αιτήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς και οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών πρέπει να γίνονται με το ταχύτερο δυνατόν μέσο. Όταν οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται με τηλεγράφημα, με τέλεξ, με τηλεομοιοτυπία ή με τηλεφώνημα, πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή, αποστελλόμενη πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 15

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να προσφύγουν στη διαδικασία παραχώρησης δημοσίων έργων, ορίζουν προθεσμία, για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για την παραχώρηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη την 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

Άρθρο 16

Στις συμβάσεις έργων που συνάπτονται από αναδόχους συμβάσεως παραχωρήσεως δημοσίων έργων που δεν είναι οι ίδιοι αναθέτουσες αρχές, οι ανάδοχοι παραχωρήσεως καθορίζουν την προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 37 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης, και την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 40 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή της πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών.

Άρθρο 17

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιεύουν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκηρύξεις για τις συμβάσεις δημοσίων έργων που δεν υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας περί υποχρεωτικής δημοσιότητας.

ΤΙΤΛΟΣ IV ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κεφάλαιο 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 18

Η ανάθεση του έργου γίνεται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στο κεφάλαιο 3 του παρόντος τίτλου, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 19, μετά από έλεγχο της επάρκειας των εργοληπτών που δεν αποκλείσθηκαν δυνάμει του άρθρου 24, τον οποίο διεξάγουν οι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με τα κριτήρια οικονομικής, χρηματοδοτικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται στα άρθρα 26 έως 29.

Άρθρο 19

Όταν η ανάθεση του έργου γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές προσφορές που υποβάλλουν οι προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές αυτές ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν καθορίσει οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές.

Στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών των προσφορών. Εάν δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, αυτό πρέπει να αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απορρίπτουν την υποβολή εναλλακτικής προσφοράς αποκλειστικά και μόνο επειδή έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί με αναφορά σε εθνικά πρότυπα που μεταφέρουν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, ή ακόμα με αναφορά στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 5 στοιχεία α) και β).

Άρθρο 20

Στη συγγραφή υποχρεώσεων, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα να της ανακοινώσει, στην προσφορά του, το τμήμα της σύμβασης που ενδεχομένως προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους.

Η ανακοίνωση αυτή δεν προδικάζει το ζήτημα της ευθύνης του κύριου εργολήπτη.

Άρθρο 21

Οι κοινοπραξίες εργοληπτών επιτρέπεται να υποβάλλουν προσφορές. Οι εν λόγω κοινοπραξίες δεν είναι δυνατόν να υποχρεωθούν να περιβληθούν ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά- η επιλεγείσα κοινοπραξία μπορεί, ωστόσο, να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, όταν της ανατεθεί το έργο.

Άρθρο 22

1. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν, βάσει των πληροφορίων σχετικά με την προσωπική κατάσταση του εργολήπτη καθώς και των πληροφοριών και των διατυπώσεων που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση των ελάχιστων οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί, τους υποψηφίους που πρόκειται να κληθούν για να υποβάλουν προσφορά ή να διαπραγματευθούν, μεταξύ εκείνων που διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται βάσει των άρθρων 24 έως 29.

2. Όταν οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στην κλειστή διαδικασία για τη σύναψη μιας σύμβασης, μπορούν να προβλέπουν τα όρια μεταξύ των οποίων πρέπει να κυμαίνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων τις οποίες σκοπεύουν να προσκαλέσουν. Στην περίπτωση αυτή, τα όρια αναφέρονται στην προκήρυξη. Τα όρια αυτά καθορίζονται σε συνάρτηση με τη φύση του προς εκτέλεση έργου. Το κατώτερο από τα όρια αυτά δεν πρέπει να είναι μικρότερο από πέντε, το δε μεγαλύτερο μπορεί να ορισθεί σε 20.

Εν πάση περιπτώσει, ο αριθμός των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί για να υποβάλουν προσφορά πρέπει να επαρκεί για την εξασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού.

3. Όταν οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για τη σύναψη μιας σύμβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί για διαπραγμάτευση δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων υποψηφίων.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές καλούν προς συμμετοχή στο διαγωνισμό, χωρίς διακρίσεις και τους εργολήπτες των άλλων κρατών μελών που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και με τους ίδιους όρους με αυτούς που εφαρμόζουν για τους εθνικούς εργολήπτες.

Άρθρο 23

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί ή είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από ένα κράτος μέλος να αναφέρει στη συγγραφή υποχρεώσεων την αρχή ή τις αρχές από τις οποίες οι προσφέροντες μπορούν να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διατάξεις περί προστασίας και περί συνθηκών εργασίας που ισχύουν στο κράτος μέλος, στην περιοχή ή στην τοποθεσία όπου πρόκειται να εκτελεστεί το έργο και οι οποίες πρέπει να εφαρμοσθούν για τις εργασίες στο εργοτάξιο κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης.

2. Η αναθέτουσα αρχή που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ζητεί από τους προσφέροντες ή από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του διαγωνισμού να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την προετοιμασία της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας και περί συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτελέσεως των έργων. Αυτή η διάταξη δεν εμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παράγραφος 4 σχετικά με την επαλήθευση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών.

Κεφάλαιο 2

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Άρθρο 24

Κάθε εργολήπτης μπορεί να αποκλεισθεί από τη συμμετοχή στο διαγωνσιμό όταν:

α) βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τις εθνικές νομοθεσίες-

β) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κηρύξεως πτωχεύσεως, εκκαθαρίσεως, αναγκαστικής διαχειρίσεως, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τις εθνικές νομοθεσίες-

γ) έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου-

δ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο μπορούν να διαθέσουν οι αναθέτουσες αρχές-

ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής-

στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής-

ζ) είναι ένοχος σημαντικής ψευδούς δηλώσεως κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.

Όταν ή αναθέτουσα αρχή ζητά από τον εργολήπτη να αποδείξει ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ), ε) και στ), δέχεται ως επαρκή απόδειξη:

- για τα στοιχεία α), β) ή γ), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιμο έγγραφο εκδοθέν από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προελεύσεως από το οποίο εμφαίνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές,

- για τα στοιχεία ε) και στ), πιστοποιητικό εκδοθέν από την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους.

Αν η ενδιαφερόμενη χώρα δεν εκδίδει τα ανωτέρω έγγραφα ή πιστοποιητικά, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν με ένορκη δήλωση ή, στο κράτος μέλος, όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη ένορκης βεβαίωσης, από υπεύθυνο δήλωση που γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή του αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας προελεύσεως.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές και τους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την έκδοση των ανωτέρω εγγράφων και ενημερώνουν αμέσως σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Άρθρο 25

Κάθε εργολήπτης που επιθυμεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμό δημοσίων έργων μπορεί να κληθεί να αποδείξει την εγγραφή του στο επαγγελματικό μητρώο υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος:

- στο Βέλγιο, στο "Registre du Commerce" - "Handelsregister",

- στη Δανία, στο "Handelsregistret", "Aktieselskabesregistret" και "Erhvervsregistret",

- στη Γερμανία, στο "Handelsregister" και το "Handwerksrolle",

- στην Ελλάδα, στο "Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων - ΜΕΕΠ" του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ),

- στην Ισπανία, στο "Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria Comercio y Turismo",

- στη Γαλλία, στο "Registre du commerce", και το "Repertoire des metiers",

- στην Ιταλία, στο "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato",

- στο Λουξεμβούργο, στο "Registre aux firmes", και το "Role de la Chambre des metiers",

- στις Κάτω Χώρες, στο "Handelsregister",

- στην Πορτογαλία, στη "Commisao de Alvaras de Empresas de Obras Publicas e Particulares (CAEOPP)",

- στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να υποβάλει πιστοποιητικό από το "Registrar of Companies" ή το "Registrar of Friendly Societies" ή, διαφορετικά βεβαίωση η οποία να διευκρινίζει ότι ο ενδιαφερόμενες δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία.

Άρθρο 26

1. Η χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα του εργολήπτη μπορεί, κατά γενικό κανόνα, να αποδειχθεί με ένα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις-

β) ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών της επιχειρήσεως, εφόσον η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εργολήπτης-

γ) δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχειρήσεως και περί του κύκλου εργασιών της όσον αφορά την εκτέλεση έργων κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών.

2. Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν, στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, ποιό ή ποιά δικαιολογητικά επέλεξαν καθώς και ποιά άλλα δικαιολογητικά, εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), πρέπει να προσκομισθούν.

3. Αν ο εργολήπτης, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές, μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοδοτική του ικανότητα με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο οι αναθέτουσες αρχές κρίνουν κατάλληλο.

Άρθρο 27

1. Η απόδειξη των τεχνικών ικανοτήτων του εργολήπτη μπορεί να συνάγεται από:

α) τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του εργολήπτη ή/και των στελεχών της επιχειρήσεως, ιδίως δε του ή των υπεύθυνων για την εκτέλεση των έργων-

β) τον κατάλογο των εκτελεσθέντων έργων κατά την τελευταία πενταετία, ο οποίος πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλής εκτελέσεως των σημαντικότερων έργων. Τα εν λόγω πιστοποιητικά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτελέσεως των έργων και προσδιορίζουν αν τα έργα εκτελέσθησαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Αν είναι ανάγκη, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή-

γ) δήλωση για τα τεχνικά μέσα, και τον μηχανικό και τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο εργολήπτης για την εκτέλεση των έργων-

δ) δήλωση για το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και για τον αριθμό των στελεχών της επιχειρήσεως κατά την τελευταία τριετία-

ε) δήλωση για το τεχνικό προσωπικό ή για τις τεχνικές υπηρεσίες που θα διαθέσει ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου, ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι στην επιχείρηση.

2. Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν, στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, ποιά από τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να προσκομισθούν.

Άρθρο 28

Εντός των ορίων των άρθρων 24 έως 27, η αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να καλέσει τον εργολήπτη να συμπληρώσει ή να διευκρινίσει τα υποβληθέντα πιστοποιητικά ή έγγραφα.

Άρθρο 29

1. Τα κράτη μέλη τα οποία έχουν επισήμους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών οφείλουν να τους προσαρμόσουν στις διατάξεις του άρθρου 24 στοιχεία α) έως δ) και ζ) και των άρθρων 25, 26 και 27.

2. Οι εργολήπτες που είναι εγγεγραμμένοι στους επίσημους καταλόγους είναι δυνατόν, επ' ευκαιρία κάθε συμβάσεως, να υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή πιστοποιητικό εγγραφής εκδοθέν από την αρμόδια αρχή. Το πιστοποιητικό αυτό μνημονεύει τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο καθώς και την κατάταξη που προκύπτει από τον κατάλογο αυτόν.

3. Η εγγραφή στους επίσημους καταλόγους, πιστοποιούμενη από τους αρμόδιους οργανισμούς, συνιστά, για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών μελών, τεκμήριο καταλληλότητας, για έργα που αντιστοιχούν στην κατάταξη του εργολήπτη αυτού μόνο κατά την έννοια του άρθρου 24 στοιχεία α) έως δ) και ζ), του άρθρου 25, του άρθρου 26 στοιχεία β) και γ) και του άρθρου 27 στοιχεία β) και δ).

Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή στους επίσημους καταλόγους δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αμφισβήτηση. Όσον αφορά πάντως την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, μπορεί ζητηθεί, επ' ευκαιρία κάθε συμβάσεως, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε εγγεγραμμένο εργολήπτη.

Οι αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών μελών εφαρμόζουν τις προηγούμενες διατάξεις μόνο προς όφελος εργοληπτών που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα η οποία έχει καταρτίσει τον επίσημο κατάλογο.

4. Για την εγγραφή εργολήπτη των άλλων κρατών μελών σε επίσημο κατάλογο, είναι δυνατόν να ζητηθούν μόνο εκείνες οι αποδείξεις και δηλώσεις που ζητούνται από τους εθνικούς εργολήπτες και, εν πάση περιπτώσει, μόνο εκείνες που προβλέπονται από τα άρθρα 24 έως 27.

5. Τα κράτη μέλη που τηρούν επίσημους καταλόγους οφείλουν να γνωστοποιούν στα άλλα κράτη μέλη τη διεύθυνση του οργανισμού στον οποίο μπορούν να απευθύνονται οι αιτήσεις για εγγραφή.

Κεφάλαιο 3

Κριτήρια για την ανάθεση του έργου

Άρθρο 30

1. Τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τα δημόσια έργα είναι τα ακόλουθα:

α) είτε αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή-

β) είτε, αν η ανάθεση γίνεται στον υποβάλλοντα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, προσφορά, διάφορα κριτήρια, ανάλογα με το αντικείμενο της οικείας συμβάσεως: π.χ. η τιμή, η προθεσμία εκτελέσεως, τα έξοδα λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η τεχνική αξία.

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), οι αναθέτουσες αρχές μνημονεύουν, στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στην προκήρυξη, όλα τα κριτήρια για την ανάθεση του έργου τα οποία προτίθενται να χρησιμοποιήσουν και, εν δυνατόν, κατά φθίνουσα τάξη σπουδαιότητας.

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν ένα κράτος μέλος βασίζει την ανάθεση των έργων σε άλλα κριτήρια, στα πλαίσια ρυθμίσεων που ισχύουν κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας και σκοπός των οποίων είναι να δίνουν το προβάδισμα σε ορισμένους προσφέροντες, υπό τον όρο ότι οι ρυθμίσεις αυτές συμβιβάζονται με τη συνθήκη.

4. Εάν, για μια δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τις προβλεπόμενες εργασίες, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητά εγγράφως τις διευκρινίσεις που κρίνει σκόπιμες για τα στοιχεία της προσφοράς και επαληθεύει τα στοιχεία της προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη την παρεχόμενη αιτιολόγηση.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λαμβάνει υπόψη την αιτιολόγηση σχετικά με την οικονομία που επιτυγχάνεται χάρη στη μέθοδο κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο προσφέρων εκτελεί τις εργασίες ή την πρωτοτυπία της μελέτης του.

Εάν τα έγγραφα στοιχεία της σύμβασης προβλέπουν την ανάθεση στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή την απόρριψη των προσφορών τις οποίες θεωρεί υπερβολικά χαμηλές.

Εντούτοις, για τη χρονική περίοδο μέχρι το τέλος του έτους 1992 και εφόσον η ισχύουσα εθνική νομοθεσία το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή μπορεί κατ' εξαίρεση και χωρίς καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας, να απορρίπτει προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τις προβλεπόμενες εργασίες, χωρίς να υποχρεούται να τηρεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, σε περίπτωση κατά την οποία οι προσφορές αυτές, για μια δεδομένη σύμβαση, είναι τόσο πολλές ώστε η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρή καθυστέρηση και να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσιο συμφέρον που σχετίζεται με την υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης. Η προσφυγή σ' αυτή την έκτακτη διαδικασία αναφέρεται στην ανακοίνωση που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5.

Άρθρο 31

1. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992, την εφαρμογή των ισχυουσών εθνικών διατάξεων σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων που αποσκοπούν στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την αύξηση της αποσχόλησης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές ή στις φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές, υπό τον όρο ότι εν λόγω διατάξεις συμβιβάζονται με τη συνθήκη, ιδίως δε με τις αρχές του αποκλεισμού κάθε διακρίσεως λόγω ιθαγένειας, της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών καθώς και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 30 παράγραφος 3.

Άρθρο 32

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εθνικές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 και στο άρθρο 31, καθώς και τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους.

2. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, κάθε χρόνο, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στη συμβουλευτική επιτροπή επί των δημοσίων συμβάσεων.

ΤΙΤΛΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

Ο υπολογισμός των προθεσμιών για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1971 περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες(7) .

Άρθρο 34

1. Για να καταστεί δυνατή η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή στατιστική κατάσταση σχετικά με τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τις αναθέτουσες αρχές το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 1993 για το προηγηθέν έτος και στη συνέχεια στις 31 Οκτωβρίου κάθε δεύτερου έτους.

Ωστόσο, όσον αφορά την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, η ημερομηνία της 31ης Οκτωβρίου 1993 αντικαθίσταται από την ημερομηνία της 31ης Οκτωβρίου 1995.

2. Στις στατιστικές καταστάσεις διευκρινίζονται τουλάχιστον ο αριθμός και η αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν από κάθε αναθέτουσα αρχή ή κατηγορία αναθετουσών αρχών καθ' υπέρβαση του κατώτατου ορίου, διακρίνοντας, στο μέτρο του δυνατού, κατά διαδικασία, κατηγορία έργων και ιθαγένεια του εργολήπτη στον οποίο ανατέθηκε το έργο, στην περίπτωση δε των διαδικασιών με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 7, αναφέροντας τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων έργων που έχουν ανατεθεί σε κάθε κράτος μέλος και σε τρίτες χώρες.

3. Η Επιτροπή καθορίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 35 παράγραφος 3, τη φύση των συμπληρωματικών στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 35

1. Το παράρτημα Ι τροποποιείται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 εφόσον, σε συνάρτηση ιδίως με τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών, κρίνεται αναγκαίο:

α) να αποκλεισθούν από το παράρτημα αυτό οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο β)-

β) να περιληφθούν στο παράρτημα αυτό οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου που πληρούν τα κριτήρια αυτά.

2. Οι όροι για τη σύνταξη, διαβίβαση, παραλαβή, μετάφραση, συγκέντρωση και διανομή των προκηρύξεων και ανακοινώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 11, καθώς και των στατιστικών εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 34, η ονοματολογία που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ, καθώς και οι όροι για την αναφορά, στις προκηρύξεις και ανακοινώσεις, σε συγκεκριμένα εδάφια της ονοματολογίας, μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3.

3. Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιτροπής της υποβάλει σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η εν λόγω επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και, αν χρειασθεί, προβαίνει σε ψηφοφορία.

Η γνώμη καταχωρείται στα πρακτικά. Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η θέση του στα πρακτικά αυτά.

Η Επιτροπή εξετάζει με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής και την ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη τη γνώμη αυτή.

4. Τα τροποποιημένα κείμενα των παραρτημάτων Ι και ΙΙ οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 2 δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 36

1. Η οδηγία 71/305/ΕΟΚ(8) καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης και εφαρμογής που αναφέρονται στο παράρτημα VII.

2. Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα VIII.

Άρθρο 37

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 14 Ιουνίου 1993.

Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. TROJBORG

(1) ΕΕ αριθ. C 46 της 20. 2. 1992, σ. 79.

(2) ΕΕ αριθ. C 125 της 18. 5. 1992, σ. 171, και ΕΕ αριθ. C 305 της 23. 11. 1992, σ. 73.

(3) ΕΕ αριθ. C 106 της 27. 4. 1992, σ. 11.

(4) ΕΕ αριθ. L 185 της 16. 8. 1971, σ. 5. Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/531/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 297 της 29. 10. 1990, σ. 1).

(5) ΕΕ αριθ. L 185 της 16. 8. 1971, σ. 15. Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 77/63/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 13 της 15. 1. 1977, σ. 15).

(6) ΕΕ αριθ. L 40 της 11. 2. 1989, σ. 12.

(7) ΕΕ αριθ. L 124 της 8. 6. 1971, σ. 1.

(8) Συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που την τροποποίησαν, ήτοι:

- η οδηγία 78/669/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 225 της 16. 8. 1978, σ. 41),

- η οδηγία 89/440/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 210 της 21. 7. 1989, σ. 1),

- η απόφαση 90/380/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 187 της 19. 7. 1990, σ. 55),

- το άρθρο 35 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/531/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 297 της 29. 10. 1990, σ. 1) και

- η οδηγία 93/4/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 38 της 16. 2. 1993, σ. 31).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β) Ι. ΒΕΛΓΙΟ Οργανισμοί

- Archives generales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provincien,

- Conseil autonome de l'enseignement communautaire - Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs,

- Radio et television belges, emissions neerlandaises - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen,

- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et television belge de la Communaute de langue allemande - Centrum voor Belgische Radio en Televisie voor de Duitstalige Gemeenschap),

- Bibliotheque royale Albert Ier - Koninklijke Bibliotheek Albert I,

- Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chomage - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen,

- Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidite - Hulpkas voor Ziekte- en Invalideitsverzekeringen,

- Caisse nationale des pensions de retraite et de survie - Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen,

- Caisse de secours et de prevoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag,

- Caisse nationale des calamites - Nationale Kas voor de Rampenschade,

- Caisse speciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid,

- Caisse speciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie du bois - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders in de Houtnijverheid,

- Caisse speciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupes dans les entreprises de batellerie - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart,

- Caisse speciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupes dans les entreprises de chargement, dechargement et manutention de marchandises dans les ports debarcaderes, entrepots et stations (appelee habituellement "Caisse speciale de compensation pour allocations famililales des regions maritimes") - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: "Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten"),

- Centre informatique pour la Region bruxelloise - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest,

- Commissariat general de la Communaute flamande pour la cooperation internationale - Commissariaat-generaal voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap,

- Commissariat general pour les ralations internationales de la Communaute francaise de Belgique - Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van Belgie,

- Conseil central de l'economie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,

- Conseil economique et social de la Region wallonne - Sociaal-economische Raad van het Waals Gewest,

- Conseil national du travail - Nationale Arbeidsraad,

- Conseil superieur des classes moyennes - Hoge Raad voor de Middenstand,

- Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidie - Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs,

- Fondation royale - Koninklijke Schenking,

- Fons communautaire de garantie des batiments scolaires - Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor Schoolgebouwen,

- Fonds d'aide medicale urgente - Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulp,

- Fonds des accidents du travail - Fonds voor Arbeidsongevallen,

- Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor Beroepsziekten,

- Fonds des routes - Wegenfonds,

- Fonds d'indemnisation des travailleurs licencies en cas de fermeture d'entreprises - Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers,

- Fonds national de garantie pour la reparation des degats houillers - Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade,

- Fonds national de retraite des ouvriers mineurs - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers,

- Fonds pour le financement des prets a des Etats etrangers - Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten,

- Fonds pour la remuneration des mousses enroles a bord des batiments de peche - Fonds voor Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen,

- Fonds wallon d'avances pour la reparation des dommages provoques par des pompages et des prises d'eau souterraine - Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door Grondwaterzuiveringen en Afpompingen,

- Institut d'aeronomie spatiale - Instituut voor Ruimte-aeronomie,

- Institut belge de normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie,

- Institut bruxellois de l'environnement - Brussels Instituut voor Milieubeheer,

- Institut d'expertise veterinaire - Instituut voor Veterinaire Keuring,

- Institut economique et social des classes moyennes - Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand,

- Institut d'hygiene et d'epidemiologie - Instituut voor Hygiene en Epidemiologie,

- Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes - Franstalig Instituut voor Permanente Vorming voor de Middenstand,

- Institut geographique national - Nationaal Geografisch Instituut,

- Institut geotechnique de l'Etat - Rijksinstituut voor Grondmechanica,

- Institut national d'assurance maladie-invalidite - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,

- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs independants - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen,

- Institut national des industries extractives - Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven,

- Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre - National Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers,

- Institut pour l'amelioration des conditions de travail - Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden,

- Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture - Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw,

- Institut royal belge des sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,

- Institut royal belge du patrimoine artistique - Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium,

- Institut royal de meteorologie - Koninklijk Meteorologisch Instituut,

- Enfance et famille - Kind en Gezin,

- Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen,

- Memorial national du fort de Breendonck - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck,

- Musee royal de l'Afrique centrale - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika,

- Musees royaux d'art et d'histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis,

- Musees royaux des beaux-arts de Belgique - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie,

- Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van Belgie,

- Office belge de l'economie et de l'agriculture - Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw,

- Office belge du commerce exterieur - Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel,

- Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communaute militaire - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap,

- Office de la naissance et de l'enfance - Dienst voor Borelingen en Kinderen,

- Office de la navigation - Dienst voor de Scheepvaart,

- Office de promotion du tourisme de la Communaute francaise - Dienst voor de Promotie van het Toerisme van de Franse Gemeenschap,

- Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires - Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van Militairen,

- Office de securite sociale d'outre-mer - Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid,

- Office national d'allocations familiales pour travailleurs salaries - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers,

- Office national de l'emploi - Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening,

- Office national des debouches agricoles et horticoles - Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten,

- Office national de securite sociale - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,

- Office national de securite sociale des administrations provinciales et locales - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten,

- Office national des pensions - Rijksdienst voor Pensioenen,

- Office national des vacances annuelles - Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie,

- Office nationaal du lait - Nationale Zuiveldienst,

- Office regional bruxellois de l'emploi - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling,

- Office regional et communautaire de l'emploi et de la formation - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming,

- Office regulateur de la navigation interieure - Dienst voor Regeling der Binnenvaart,

- Societe publique des dechets pour la Region flamande - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest,

- Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van Belgie,

- Organisme national des dechets radioactifs et des matieres fissiles - Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffen,

- Palais des beaux-arts - Paleis voor Schone Kunsten,

- Pool des marins de la marine marchande - Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij,

- Port autonome de Charleroi - Autonome Haven van Charleroi,

- Port autonome de Liege - Autonome Haven van Luik,

- Port autonome de Namur - Autonome Haven van Namen,

- Radio et television belges de la Communaute francaise - Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap,

- Regie des batiments - Regie der Gebouwen,

- Regie des voies aeriennes - Regie der Luchtwegen,

- Regie des postes - Regie der Posterijen,

- Regies des telegraphes et des telephones - Regie van Telegraaf en Telefoon,

- Conseil economique et social pour la Flandre - Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen,

- Societe anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles - Naamloze Vennootschap "Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel",

- Societe du logement de la Region bruxelloise et societes agrees - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,

- Societe nationale terrienne - Nationale Landmaatschappij,

- Theatre royal de la Monnaie - De Koninklijke Muntschouwburg,

- Universites relevant de la Communaute flamande - Universiteiten afhangende van de Vlaamse Gemeenschap,

- Universites relevant de la Communaute francaise - Universiteiten afhangende van de Franse Gemeenschap,

- Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle - Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding,

- Fonds flamand de construction d'institutions hospitalieres et medico-sociales - Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen,

- Societe flamande du logement et societes agreees - Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,

- Societe regionale wallonne du logement et societes agreees - Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting en erkende maatschappijen,

- Societe flamande d'epuration des eaux - Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering,

- Fonds flamand du logement des familles nombreuses - Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen.

Categorias de organismos

- les centres publics d'aide sociale (Centros publicos de asistencia social),

- les fabriques d'eglise (Consejos eclesiasticos).

ΙΙ. ΔΑΝΙΑ Οργανισμοί

- Kobenhavns Havn,

- Danmarks Radio,

- TV 2/Danmark,

- TV2 Reklame A/S,

- Danmarks' Nationalbank,

- A/S Storebaeltsforbindelsen,

- A/S Oresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlaeg i Danmark),

- Kobenhavns Lufthavn A/S,

- Byfornyelsesselskabet Kobenhavn,

- Tele Danmark A/S avec ses filiales,

- Fyns Telefon A/S,

- Jydsk Telefon Aktieselskab A/S,

- Kjobenhavns Telefon Aktieselskab,

- Tele Sonderjylland A/S,

- Telecom A/S,

- Tele Danmark Mobil A/S.

Κατηγορίες

- De kommunale havne (δημοτικοί λιμένες),

- Andre Forvaltningssubjekter (λοιποί διοικητικοί οργανισμοί του δημοσίου ).

ΙΙΙ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1. Κατηγορίες

Οι φορείς, ιδρύματα και οργανισμοί δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από το κράτος ή τα "Laender" ή τις τοπικές αρχές ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

1.1. Φορείς

- Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (επιστημονικές ανώτατες σχολές και φοιτητικές οργανώσεις),

- berufsstaendige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftspruefer-, Architekten-, Arzte- und Apothekerkammern) [επαγγελματικές ενώσεις (σύλλογοι δικηγόρων, συμβολαιογράφων, φοροτεχνικών, ελεγκτών, αρχιτεκτόνων, ιατρών και φαρμακοποιών)],

- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungstraeger) [κοινωνικές ασφαλίσεις (ταμεία ασθενειών, ασφαλιστικοί φορείς ατυχημάτων, ταμεία συντάξεων)],

- kassenaerztliche Vereinigungen (ενώσεις ιατρών ασφαλιστικών ταμείων),

- Genossenschaften und Verbaende (συνεταιρισμοί και σύνδεσμοι).

1.2. Ιδρύματα και οργανισμοί

Τα νομικά πρόσωπα με μη βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, που υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο και ασκούν δραστηριότητες προς το γενικό συμφέρον, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

- Rechtsfaehige Bundesanstalten (ομοσπονδιακά ιδρύματα με νομική προσωπικότητα),

- Versorgungsanstalten und Studentenwerke (ταμεία προνοίας),

- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (ιδρύματα πολιτιστικά, αρωγής και αλληλεγγύης).

2. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

Τα νομικά πρόσωπα με μη βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, που υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο και ασκούν δραστηριότητες προς το γενικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των "Kommunale Versorgungsunternehmen", ιδίως στους ακόλουθος τομείς:

- Gesundheitswesen (Krankenhaeuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkoerperbeseitigungsanstalten) [υγειονομικοί φορείς (νοσοκομεία, θεραπευτικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα, κέντρα κτηνιατρικού ελέγχου)],

- Kultur (oeffentliche Buehnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gaerten) πολιτιστικός τομέας (κρατικές σκηνές, ορχήστρες, μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία ζωολογικοί και βοτανικοί κήποι)],

- Soziales (Kindergaerten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Buergerhaeuser, Frauenhaeuser, Altersheime, Obdachlosenunterkuenfte) [κοινωνικός τομέας (νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, κέντρα αναψυγής, άσυλα παιδιών και νεολαίας, εγκαταστάσεις απασχόλησης ελευθέρου χρόνου, δημοτικές και κοινοτικές κατοικίες, οίκοι γυναικών, γηροκομεία, καταλύματα αστέγων)],

- Sport (Schwimmbaeder, Sportanlagen und -einrichtungen) [τομέα του αθλητισμού (κολυμβητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις)],

- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) [ασφάλειας (πυροσβεστική υπηρεσία, υπηρεσίες διασώσεως)],

- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) [εκπαίδευση (κέντρα μετεκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης), λαϊκά πανεπιστήμια)],

- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Grossforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsfoerderung) [επιστήμη, έρευνα και ανάπτυξη (ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες και ενώσεις, κέντρα προώθησης της επιστήμης)],

- Entsorgung (Strassenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) [καθαριότητα (υπηρεσίες οδοκαθαριστών, απορριμάτων και αποχετεύσεων)],

- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) [τομέας των οικοδομών και της οικιακής οικονομίας (σχέδιο πόλεων, πολεοδομία, οργανισμοί κατοικιών, μεσίτες κατοικιών)],

- Wirtschaft (Wirtschaftsfoerderungsgesellschaften) [οικονομία (επιχειρήσεις οικονομικής προώθησης)],

- Friedhofs- und Bestattungswesen (υπηρεσίες νεκροταφείων και ταφής),

- Zusammenarbeit mit den Entwicklungslaendern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) [συνεργασία με τις υπό ανάπτυξη χώρες (χρηματοδότηση, τεχνική βοήθεια, αναπτυξιακή βοήθεια, κατάρτιση)].

IV. ΕΛΛΑΔΑ Κατηγορίες

Τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των οποίων οι συμβάσεις δημοσίων έργων υπόκεινται στον έλεγχο του κράτους.

V. ΙΣΠΑΝΙΑ Κατηγορίες

- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (διοικητικοί φορείς και κοινοί οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας),

- Organismos Autonomos de la Administracion del Estado (αυτόνομοι οργανισμοί της κρατικής διοίκησης),

- Organismos Autonomos de las Comunidades Autonomas (αυτόνομοι οργανισμοί αυτόνομων κοινοτήτων),

- Organismos Autonomos de las Entidades Locales (αθτόνομοι οργανισμοί τοπικών αρχών),

- Otras entidades sometidas a la legislacion de contratos del Estado espanol (λοιποί φορείς υπαγόμενοι στη νομοθεσία του ισπανικού κράτους στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων).

VI. ΓΑΛΛΙΑ Οργανισμοί

1. Δημόσια ιδρύματα:

1.1. επιστημονικού, πολιτιστικού και επαγγελματικού χαρακτήρα:

- College de France,

- Conservatoire national des arts et metiers,

- Observatoire de Paris.

1.2. επιστημονικά και τεχνολογικά:

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS),

- Institut national de la recherche agronomique,

- Institut national de la sante et de la recherche medicale,

- Institut francais de recherche scientifique pour le developpement en cooperation (ORSTOM).

1.3. διοικητικού χαρακτήρα:

- Agence nationale pour l'emploi,

- Caisse nationale des allocations familiales,

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries,

- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries,

- Office national des anciens combattants et victimes de la guerre,

- Agences financieres de bassins.

Κατηγορίες

1. Εθνικά δημόσια ιδρύματα:

- universites (πανεπιστήμια),

- ecoles normales d'instituteurs (παιδαγωγικές ακοδημίες)

2. Δημόσια ιδρύματα διοικητικού χαρακτήρα σε εθνικό, περιφερειακό, νομαρχικό ή τοπικό επίπεδο:

- colleges (γυμνάσια),

- lycees

- etablissements publics hospitaliers (δημόσια νοσοκομεία),

- οφφιψεσ πθβλιψσ δ'ηαβιτατιονσ ά λοζερ μοδέρέ (ΟΠΗΛΜ) (δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικές κατοικίες).

3. Ενώσεις αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης:

- syndicats de communes (ενώσεις κοινοτήτων),

- districts (επαρχίες),

- communautes urbaines (δήμοι),

- institutions interdepartementales et interregionales (διαπεριφερειακοί οργανισμοί).

VII. ΙΡΛΑΝΔΙΑ Οργανισμοί

- Shannon Free Airport Development Company Ltd.,

- Local Government Computer Services Board,

- Local Government Staff Negotiations Board,

- Coras Trachtala (Irish Export Board),

- Industrial Development Authority,

- Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),

- Coras Beostoic agus Feola (CFB) Irish Meat Board),

- Bord Falite Eireann (Irish Tourism Board),

- Udaras na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions),

- An Bord Pleanala (Irish Planning Board).

Κατηγορίες

- Third Level Education Bodies of a Public Character (δημόσια ιδρύματα ανωτάτης εκπαίδευσης),

- National Training, Cultural or Research Agencies (εθνικοί, πολιτιστικοί ή ερευνητικοί οργανισμοί),

- Hospital Boards of a Public Character (νομοσκομειακά συμβούλια δημόσιου χαρακτήρα),

- National Health & Social Agencies of a Public Character (εθνικοί οργανισμοί υγείας και κοινωνικής πρόνοιας δημόσιου χαρακτήρα),

- Central & Regional Fishery Boards (κεντρικά και περιφερειακά συμβούλια αλιείας).

VIII. ΙΤΑΛΙΑ Οργανισμοί

- Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

- Enti portuali e aeroportuali (λιμενικές και αερολιμενικές αρχές),

- Consorzi per le opere idrauliche (όμιλοι επιχειρήσεων για υδραυλικά έργα),

- Le universita statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le universita (κρατικά πανεπιστήμια, πανεπιστημιακά ινστιτούτα, όμιλοι επιχειρήσεων για τις εργασίες χωροθέτησης των πανεπιστημίων),

- Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (ανώτατα επιστημονικά και πολιτιστικά ινστιτούτα, αστεροσκοπεία, κέντρα αστροφυσικής γεωφυσικής και ηφαιστειολογίας),

- Enti di ricerca e sperimentazione (ερευνητικοί οργανισμοί),

- Le instituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (δημόσιοι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας),

- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (φορείς που διαχειρίζονται υποχρεωτικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας),

- Consorzi di bonifica (όμιλοι επιχειρήσεων εγγείων βελτιώσεων),

- Enti di sviluppo o di irrigazione (οργανισμοί ανάπτυξης ή ύδρευσης),

- Consorzi per le aree industriali (όμιλοι επιχειρήσεων για τις βιομηχανικές ζώνες),

- Comunita montane (ενώσεις τοπικών αρχών ορεινών περιοχών),

- Enti preposti a servici di pubblico interesse (οργανισμοί κοινής οφελείας),

- Enti pubblici preposti ad attivita di sprettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (δημόσιοι οργανισμοί των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν τα θεάματα, τα σπορ και τον ελεύθερο χρόνο),

- Enti culturali e di promozione artistica (πολιπιστικοί οργανισμοί και οργανισμοί προαγωγής των τεχών).

IX. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Κατηγορίες

- Les etablissements publics de l'Etat places sous la surveillance d'un membre du gouvernement (δημόσια ιδρύματα του κράτους που εποπτεύονται από μέλος της κυβέρνησης),

- Les etablissements publics places sous la surveillance des communes (δημόσια ιδρύματα που εποπτεύονται από κοινότητες),

- Les syndicats de communes crees en vertu de la loi du 14 fevrier 1900 telle qu'elle a ete modifiee par la suite (ενώσεις κοινοτήτων που συστάθηκαν δυνάμει του νόμου της 14ης Φεβρουαρίου 1900, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).

X. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Οργανισμοί

- De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties.

Κατηγορίες

- De waterschappen (υπηρεσίες υδραυλικών έργων),

- De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), de academische ziekenhuizen [ινστιτούτα επιστημονικής εκπαίδευσης (1985) (wet op het Wetenschappelijk Onderwijs) (1985), πανεπιστημιακές κλινικές].

XI. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Κατηγορίες

- Estabelecimentos publicos de ensino, investigacao cientifica e saude δημόσια εκπαιδευτικά, επιστημονικά και υγειονομικά ιδρύματα),

- Institutos publicos sem caracter comercial ou industrial (δημόσια ινστιτούτα μη εμπορικού ή βιομηχανικού χαρακτήρα),

- Fundacoes publicas (μη δημόσιοι οργανισμοί),

- Administracoes gerais e juntas autonomas (οργανισμοί γενικής διοίκησης και αυτόνομα συμβούλια).

XII. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Οργανισμοί

- Central Blood Laboratories Authority,

- Design Council,

- Health and Safety Executive,

- National Research Development Corporation,

- Public Health Laboratory Services Board,

- Advisory, Conciliation and Arbitration Service,

- Commission for the New Towns,

- Development Board For Rural Wales,

- English Industrial Estates Corporation,

- National Rivers Authority,

- Northern Ireland Housing Executive,

- Scottish Enterprise,

- Scottish Homes,

- Welsh Development Agency.

Κατηγορίες

- Universities and polytechnics, maintained schools and colleges (πανεπιστήμια και πολυτεχνεία, δημόσια σχολεία και κολέγια),

- National Museums and Galleries (εθνικά μουσεία και πινακοθήκες),

- Research Councils (ερευνητικά κέντρα),

- Fire Authorities (πυροσβεστικές αρχές),

- National Health Service Authorities (υγειονομικές εθνικές υπηρεσίες),

- Police Authorities (αστυνομικές αρχές),

- New Town Development Corporations (οργανισμοί ανάπτυξης νέων οικισμών),

- Urban Development Corporations (οργανισμοί οικιστικής ανάπτυξης).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (NACE)

/* ΠΙΝΑΚΕΣ: δείτε Ε.Ε. */

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

1. τεχνικές προδιαγραφές: όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στις συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά μιας εργασίας, ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό μιας εργασίας, ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, την ασφάλεια, τις διαστάσεις, καθώς και τις απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό, το προϊόν ή την προμήθεια ειδών όσον αφορά το σύστημα εξασφάλισης της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και τις ετικέτες. Περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες σχεδιασμού και υπολογισμού του έργου, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων, καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωθέντα έργα, καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που αποτελούν τα έργα αυτά-

2. πρότυπα: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από κάποιον αναγνωρισμένο οργανισμό κανονιστικών αρμοδιοτήτων, με σκοπό την επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, η τήρηση όμως της οποίας καταρχήν δεν είναι υποχρεωτική-

3. ευρωπαϊκά πρότυπα: τα πρότυπα που έχουν εγκριθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) ή από την ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC) ως "ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)" ή ως "κείμενα εναρμόνισης (HD)", σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών-

4. ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση: η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Η ευρωπαϊκή έγκριση χορηγείται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για το σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος μέλος-

5. κοινές τεχνικές προδιαγραφές: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη, και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων-

6. ουσιώδεις απαιτήσεις: οι απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και ορισμένους άλλους τομείς γενικού συμφέροντος, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα έργα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α. Προκαταρκτική ενημέρωση 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλεγράφου, τηλετύπου και τηλεομοιοτυπίας της αναθέτουσας αρχής

2. α) Τόπος εκτέλεσης του έργου

β) Φύση και έκταση των εργασιών και, σε περίπτωση που το έργο υποδιαιρείται σε πολλά μέρη, βασικά χαρακτηριστικά των μερών αυτών με αναφορά στο έργο

γ) Αν είναι γνωστός, υπολογισμός της ψαλίδας του κόστους των προβλεπόμενων εργασιών

3. α) Προσωρινή ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών σύναψης της ή των συμβάσεων

β) Αν είναι γνωστή, προσωρινή ημερομηνία έναρξης των εργασιών

γ) Αν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών

4. Αν είναι γνωστοί όροι χρηματοδότησης του έργου και αναθεώρησης των τιμών ή/και παραπομπή στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις

5. Λοιπές πληροφορίες

6. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης

7. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Β. Ανοικτές διαδικασίες 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλεγράφου τηλετύπου και τηλεομοιοτυπίας της αναθέτουσας αρχής

2. α) Επιλεγής τρόπος συνάψεως της σύμβασης

β) Τύπος της σύμβασης η οποία αποτελεί το αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών

3. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου

γ) Εφόσον το έργο ή η σύμβαση χωρίζεται σε πολλά τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφοράς για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα

δ) Στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο του έργου ή της σύμβασης στην περίπτωση που αυτή περιλαμβάνει και τη σύνταξη μελετών

4. Ενδεχομένως ταχθείσα προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών

5. α) Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να ζητηθεί η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά τεύχη της σύμβασης

β) Ενδεχομένως, αναφορά του ύψους και του τρόπου καταβολής του ποσού που απαιτείται ως αντίτιμο των παραπάνω τευχών

6. α) Ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών

β) Διεύθυνση όπου πρέπει να διαβιβασθούν οι προσφορές

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές

7. α) Ενδεχομένως, πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών

8. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις

9. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων

10. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία εργοληπτών, εφόσον της ανατεθεί το έργο

11. Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει κατ' ελάχιστον να πληρούν οι εργολήπτες

12. Προθεσμία κατά την οποία ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του

13. Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση της σύμβασης. Τα κριτήρια, πέραν από εκείνο της χαμηλότερης τιμής αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων

14. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών

15. Λοιπές πληροφορίες

16. Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρκτικής ενημέρωσης ή επισήμανση της τυχόν παράλειψης δημοσιεύσεώς της

17. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης

18. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Γ. Κλειστές διαδικασίες 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλεγράφου, τηλετύπου και τηλεομοιοτυπίας της αναθέτουσας αρχής

2. α) Επιλεγής τρόπος συνάψεως της σύμβασης

β) Ενδεχομένως αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία

γ) Τύπος της σύμβασης, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της πρόσκλησης για υποβολής προσφορών

3. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου

γ) Εφόσον το έργο ή η σύμβαση χωρίζεται σε πολλά τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφοράς για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα

δ) Στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο του έργου της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή περιλαμβάνει και τη σύνταξη μελετών

4. Ενδεχομένως ταχθείσα προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών

5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία εργοληπτών, εφόσον της ανατεθεί η το έργο

6. α) Ημερομηνία λήξης της παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν οι αιτήσεις

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις

7. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την αποστολή των προσκλήσεων υποβολής των προσφορών

8. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις

9. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων

10. Λοιπές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του κάθε εργολήπτη, καθώς και όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει κατ' ελάχιστον να πληροί

11. Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση του έργου, εφόσον δεν περιέχονται στην πρόσκληση υποβολής των προσφορών

12. Ενδεχομένως, απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών

13. Λοιπές πληροφορίες

14. Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρκτικής ενημέρωσης ή επισήμανση της τυχόν παράλειψης δημοσιεύσεώς της

15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης

16. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Δ. Διαδικασίες με διαπραγμάτευση 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλεγράφου, τηλετύπου και τηλεομοιοτυπίας της αναθέτουσας αρχής

2. α) Επιλεγής τρόπος συνάψεως της σύμβασης

β) Ενδεχομένως, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία

γ) Τύπος της σύμβασης η οποία αποτελεί το αντικείμενο της ηρόσκλησης για υποβολή πληροφοριών

3. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου

γ) Εφόσον το έργο ή η σύμβαση χωρίζεται σε πολλά τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφοράς για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα

δ) Στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή περιλαμβάνει και τη σύνταξη μελετών

4. Ενδεχομένως ταχθείσα προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών

5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία εργοληπτών, εφόσον της ανατεθεί το έργο

6. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν οι αιτήσεις

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις

7. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις

8. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων

9. Λοιπές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του κάθε εργολήπτη, καθώς και στοιχεία και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει κατ' ελάχιστον να πληρούν οι εργολήπτες

10. Ενδεχομένως, απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών

11. Ενδεχομένως, επωνυμία και διεύθυνση των προμηθευτών που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή

13. Λοιπές πληροφορίες

14. Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρκτικής ενημέρωσης

15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης

16. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ε. Συναφθείσες συμβάσεις 1. Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής

2. Επιλεγείσα διαδικασία συνάψεως της σύμβασης

3. Ημερομηνία συνάψεως της σύμβασης

4. Κριτήρια για την ανάθεση του έργου

5. Αριθμός των παραληφθεισών προσφορών

6. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου (ή των αναδόχων) του έργου

7. Φύση και έκταση των πραγματοποιηθεισών εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του κατασκευασθέντος έργου

8. Τιμή ή φάσμα των τιμών (ελάχιστη/μέγιστη) που έχουν καταβληθεί

9. Ενδεχομένως, αξία και τμήμα της σύμβασης που ενδέχεται να δοθεί ως υπεργολαβία σε τρίτους

10. Λοιπές πληροφορίες

11. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

12. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

13. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλεγράφου, τηλετύπου και τηλεομοιοτυπίας της αναθέτουσας αρχής

2. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών

β) Αντικείμενο της παραχώρησης- φύση και έκταση των εργασιών

3. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν οι υποψηφιότητες

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι υποψηφιότητες

4. Προσωπική κατάσταση και όροι τεχνικού και οικονομικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι

5. Κριτήρια βάσει των οποίων θα ανατεθεί το έργο

6. Ενδεχομένως, ελάχιστο ποσοστό των εργασιών που θα ανατεθούν σε τρίτους

7. Λοιες πληροφορίες

8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης

9. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 1. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου

2. Ενδεχομένως, ταχθείσα προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών

3. Επωνυμία και διεύθυνση του οργανισμού από τον οποίο μπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά τεύχη της σύμβασης

4. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ή/και παραλαβής των προσφορών

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν οι αιτήσεις

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις

5. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις

6. Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο εργολήπτης

7. Κριτήρια βάσει των οποίων θα ανατεθεί το έργο

8. Λοιπές πληροφορίες

9. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης

10. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

/* ΠΙΝΑΚΕΣ: δείτε Ε.Ε. */

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

/* ΠΙΝΑΚΕΣ: δείτε Ε.Ε. */

Top