Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0036

93/36/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1992 που τροποποιεί την απόφαση 89/152/ΕΟΚ η οποία επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να προβλέψουν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις πατάτες για ανθρώπινη κατανάλωση, καταγωγής Κούβας (Τα κείμενα στην γερμανική, γαλλική και ολλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

OJ L 16, 25.1.1993, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/36/oj

31993D0036

93/36/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1992 που τροποποιεί την απόφαση 89/152/ΕΟΚ η οποία επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να προβλέψουν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις πατάτες για ανθρώπινη κατανάλωση, καταγωγής Κούβας (Τα κείμενα στην γερμανική, γαλλική και ολλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 016 της 25/01/1993 σ. 0040 - 0041


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 1992 που τροποποιεί την απόφαση 89/152/ΕΟΚ η οποία επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να προβλέψουν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις πατάτες για ανθρώπινη κατανάλωση καταγωγής Κούβας (Τα κείμενα στην ολλανδική, γαλλική και γερμανική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(93/36/ΕΟΚ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/103/ΕΟΚ (2) της Επιτροπής και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

τα αιτήματα που υπέβαλαν το Βέλγιο, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες,

Εκτιμώντας:

ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, οι κόνδυλοι πατάτας καταγωγής Κούβας, δεν μπορούν, καταρχήν, να εισαχθούν στην Κοινότητα επειδή υπάρχει κίνδυνος εισαγωγής εξωτικών ασθενειών της πατάτας οι οποίες δεν είναι γνωστές στην Κοινότητα-

ότι η παραγωγή πρώιμης πατάτας για ανθρώπινη κατανάλωση στην Κούβα, από σπόρους πατάτας προς φύτευση οι οποίοι προέρχονται από τα κράτη μέλη, αποτελεί καθιερωμένη πρακτική- ότι ένα τμήμα του πρώτου εφοδιασμού της Κοινότητας με πατάτες για ανθρώπινη κατανάλωση προέρχεται από εισαγωγές του προϊόντος αυτού από την Κούβα-

ότι, με τις αποφάσεις 87/306/ΕΟΚ (3), 88/223/ΕΟΚ (4), 89/152/ΕΟΚ (5) και 91/593/ΕΟΚ (6), το Συμβούλιο και η Επιτροπή επέτρεψαν παρόμοιες παρεκκλίσεις με ειδικούς τεχνικούς όρους όσον αφορά τις πατάτες για ανθρώπινη κατανάλωση καταγωγής Κούβας-

ότι η απόφαση 91/593/ΕΟΚ ορίζει ότι η άδεια αυτή λήγει στις 30 Απριλίου 1992-

ότι οι διατάξεις που θεσπίζονται στα παραρτήματα της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ υπεβλήθησαν σε επανεξέταση για να ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση του κινδύνου εμφάνισης παρασίτων ώστε να προσαρμοστούν οι εν λόγω διατάξεις στην ιδέα της ενιαίας αγοράς-

ότι η αξιολόγηση του κινδύνου εμφάνισης παρασίτων απετέλεσε τη βάση για τροποποίηση και αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων της εν λόγω οδηγίας-

ότι, εντούτοις, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 91/683/ΕΟΚ (7) τα κράτη μέλη θα θέσουν σε ισχύ τους νόμους, κανονισμούς ή διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την οδηγία 91/683/ΕΟΚ έξι μήνες μετά την αναθεώρηση των παραρτημάτων Ι έως V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ-

ότι, φαίνεται ότι έχει καθυστερήσει η αναθεώρηση αυτή-

ότι η άδεια εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της κατάργησης των ενδοκοινοτικών συνοριακών ελέγχων, από την 1η Ιανουαρίου 1993-

ότι οι περιστάσεις δικαιολογούν την παροχή της εν λόγω αδείας-

ότι πρέπει, συνεπώς, να παραταθεί περαιτέρω η άδεια-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 89/152/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, οι όροι "30 Απριλίου 1992" αντικαθίστανται από τους όρους "30 Απριλίου 1993, τελευταία ημερομηνία εισόδου στην Κοινότητα".

2. Στο παράρτημα ΙΙ σημείο 8, ο όρος "1991" αντικαθίσταται από τον όρο ". . .".

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 1992.

Για την Επιτροπή

Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20.

(2) ΕΕ αριθ. L 363 της 11. 12. 1992, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 153 της 13. 6. 1987, σ. 41.

(4) ΕΕ αριθ. L 100 της 19. 4. 1988, σ. 44.

(5) ΕΕ αριθ. L 59 της 2. 3. 1989, σ. 29.

(6) ΕΕ αριθ. L 316 της 16. 11. 1991, σ. 47.

(7) ΕΕ αριθ. L 376 της 31. 12. 1991, σ. 29.

Top