Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0052

Οδηγία 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα της δεύτερης βρεφικής ηλικίας που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες

OJ L 179, 1.7.1992, p. 129–130 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 019 P. 216 - 217
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 019 P. 216 - 217
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 128 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 128 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 19 - 20

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2016; καταργήθηκε από 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/52/oj

31992L0052

Οδηγία 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα της δεύτερης βρεφικής ηλικίας που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 179 της 01/07/1992 σ. 0129 - 0130
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 19 σ. 0216
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 19 σ. 0216


ΟΔΗΓΙΑ 92/52/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 1992 για τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα της δεύτερης βρεφικής ηλικίας που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι οι κοινοτικοί κανόνες για τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα της δεύτερης βρεφικής ηλικίας, καθορίζονται στην οδηγία 89/398/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή (4) και στην οδηγία 91/321/ΕΟΚ της Επιτροπής (5)-

ότι δεδομένης της φύσης των εν λόγω προϊόντων είναι σκόπιμο οι κοινοτικοί κανόνες ή τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά τη σύνθεσή τους να καταστούν εφαρμοστέα για τα προϊόντα αυτά που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες-

ότι προκειμένου να αποτραπεί η ακατάλληλη χρήση των εν λόγω προϊόντων, η οποία ενδέχεται να βλάψει την υγεία των βρεφών, είναι επίσης σκόπιμο να επεκταθεί η εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων που διέπουν την επισήμανση των παρασκευασμάτων για βρέφη και των παρασκευασμάτων της δεύτερης βρεφικής ηλικίας στα προϊόντα αυτού του είδους που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες-

ότι τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας 91/321/ΕΟΚ μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο εντός της Κοινότητας από την 1η Δεκεμβρίου 1992- ότι καμία νομοθεσία δεν απαγορεύει την εξαγωγή αυτών των προϊόντων στις τρίτες χώρες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία αφορά στα παρασκευάσματα για βρέφη και στα παρασκευάσματα της δεύτερης βρεφικής ηλικίας κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) της οδηγίας 91/321/ΕΟΚ τα οποία προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 δύνανται να εξαχθούν από την Κοινότητα μόνο εφόσον ανταποκρίνονται προς την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

1. Κανένα άλλο προϊόν εκτός από τα παρασκευάσματα για βρέφη δεν είναι δυνατόν να προβάλλεται ως κατάλληλο από μόνο του να ικανοποιήσει τις ανάγκες διατροφής των βρεφών κατά τους πρώτους τέσσερις έως έξι μήνες της ζωής τους.

2. Επιπλέον, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 πρέπει να ανταποκρίνονται:

α) στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 της οδηγίας 91/321/ΕΟΚ ή στα σχετικά εφαρμοστέα παγκόσμια πρότυπα που έχουν θεσπισθεί με την Codex Alimentarius-

β) στις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφοι 2 έως 6 της οδηγίας 91/321/ΕΟΚ-

γ) στις διατάξεις της οδηγίας 89/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1989 σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο (6),

εκτός εάν άλλως ζητείται ή ορίζεται από διατάξεις που έχει θεσπίσει η εισάγουσα χώρα.

3. Αυτά τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ετικέτα σε ενδεδειγμένη γλώσσα και κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται τυχόν κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των παρασκευασμάτων για βρέφη και των αντιστοίχων της δεύτερης βρεφικής ηλικίας.

4. Οι προδιαγραφές, απαγορεύσεις και περιορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 6 της οδηγίας 91/321/ΕΟΚ εφαρμόζονται και για την παρουσίαση των συγκεκριμένων προϊόντων και ιδίως για την μορφή, όψη ή συσκευασία της και για τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να απαγορεύουν τις εξαγωγές προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα οδηγία, από 1ης Ιουνίου 1994.

Τα μέτρα αυτά, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις της αναφοράς αυτής, εκδίδονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 18 Ιουνίου 1992.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Vitor MARTINS

(1) EE αριθ. C 124 της 16. 5. 1992. σ. 14 και

EE αριθ. C 155 της 20. 6. 1992. σ. 18.

(2) ΕΕ αριθ. C 125 της 18. 5. 1992.

(3) ΕΕ αριθ. C 106 της 27. 4. 1992, σ. 4.

(4) ΕΕ αριθ. L 186 της 30. 6. 1989, σ. 27.

(5) ΕΕ αριθ. L 175 της 4. 7. 1991, σ. 35.

(6) EE αριθ. L 186 της 30. 6. 1989, σ. 21. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/238/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 107 της 27. 4. 1991, σ. 50).

Top