Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0045

Οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τη θανάτωση άγριων θηραμάτων και την εμπορία κρέατός των

OJ L 268, 14.9.1992, p. 35–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 045 P. 35 - 52
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 045 P. 35 - 52
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 135 - 153
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 135 - 153
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 135 - 153
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 135 - 153
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 135 - 153
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 135 - 153
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 135 - 153
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 135 - 153
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 135 - 153

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; καταργήθηκε από 32004L0041

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/45/oj

31992L0045

Οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τη θανάτωση άγριων θηραμάτων και την εμπορία κρέατός των

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 268 της 14/09/1992 σ. 0035 - 0053
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 45 σ. 0035
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 45 σ. 0035


ΟΔΗΓΙΑ 92/45/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 1992 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τη θανάτωση άγριων θηραμάτων και την εμπορία κρέατός των

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι το κρέας θηραμάτων περιλαμβάνεται στον κατάλογο προϊόντων του παραρτήματος ΙΙ της συνθήκης- ότι η εμπορία κρέατος άγριων θηραμάτων συνιστά πηγή συμπληρωματικού εισοδήματος για ένα τμήμα του γεωργικού πληθυσμού-

ότι, για να εξασφαλιστεί η ορθολογική ανάπτυξη του τομέα αυτού και να αυξηθεί η παραγωγικότητά του, πρέπει να θεσπιστούν, σε κοινοτικό επίπεδο, κανόνες που αφορούν τα υγειονομικά προβλήματα και κανόνες υγειονομικού ελέγχου της παραγωγής και της διανομής κρέατος θηραμάτων-

ότι πρέπει να εξαλειφθούν οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, ώστε να ενθαρρυνθούν οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές του κρέατος αυτού με την προοπτική της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς-

ότι οι ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν στα κατοικίδια ζώα και τον άνθρωπο μπορούν να εξαπλωθούν με το κρέας αυτό- ότι πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την καταπολέμηση του κινδύνου αυτού-

ότι πρέπει να καθοριστούν οι συνθήκες υγιεινής υπό τις οποίες πρέπει να λαμβάνεται, να υφίσταται επεξεργασία και να επιθεωρείται το κρέας άγριων θηραμάτων, προκειμένου να προλαμβάνονται οι μολύνσεις ή οι τροφικές δηλητηριάσεις-

ότι πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες υγιεινής τους οποίους πρέπει να τηρούν τα εργαστήρια επεξεργασίας άγριων θηραμάτων προκειμένου να εγκρίνονται για τις συναλλαγές-

ότι, για την οργάνωση και την παρακολούθηση των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη μέλη και για τα ληπτέα μέτρα διασφάλισης, πρέπει να γίνεται παραπομπή στους γενικούς κανόνες της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (4)-

ότι τα ολόκληρα άγρια θηράματα και το κρέας άγριων θηραμάτων που εισάγονται από τρίτες χώρες πρέπει να υπόκεινται στις στοιχειώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία για τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών και να ελέγχεται η τήρηση των απαιτήσεων αυτών σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ (5)-

ότι πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις για τις μικρές ποσότητες κρέατος άγριων θηραμάτων-

ότι πρέπει να προβλεφθούν προσωρινές παρεκκλίσεις για να μπορέσουν τα εργαστήρια επεξεργασίας άγριων θηραμάτων να συμμορφωθούν προς τις νέες απαιτήσεις-

ότι πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η μέριμνα να θεσπίζει μέτρα εφαρμογής της παρούσας οδηγίας- ότι, προς το σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία που θα θεσπίζει στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής-

ότι η προθεσμία μεταγραφής η οποία στο άρθρο 23 ορίζεται για την 1η Ιανουαρίου 1994 δεν πρέπει να έχει επιπτώσεις στην κατάργηση των κτηνιατρικών ελέγχων στα σύνορα την 1η Ιανουαρίου 1993,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους υγειονομικούς όρους και τους όρους υγειονομικού ελέγχου που εφαρμόζονται για τη θανάτωση άγριων θηραμάτων, καθώς και για την προετοιμασία και την εμπορία κρέατος άγριων θηραμάτων.

(&{Θ%};) ΕΕ αριθ. 395 της 30. 12. 1989, σ. 13. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας αυτής έγινε με την οδηγία 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56).

(&{Θ&};) Οδηγία 90/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1990 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (ΕΕ αριθ. L 373 της 31. 12. 1990, σ. 1). Η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την οδηγία 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56).

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

α) στην παραχώρηση, από τον κυνηγό στον καταναλωτή ή το λιανοπωλητή, μικρών ποσοτήτων ολόκληρων άγριων θηραμάτων, μη εκδαρμένων ή αποπτερωμένων και, αν πρόκειται για μικρά άγρια θηράματα, μη εκσπλαχνισμένων-

β) στην παραχώρηση μικρών ποσοτήτων κρέατος άγριων θηραμάτων στον τελικό καταναλωτή-

γ) στον τεμαχισμό και την αποθήκευση του κρέατος άγριων θηραμάτων σε καταστήματα λιανικής πώλησης ή σε χώρους δίπλα στα σημεία πώλησης, όπου ο τεμαχισμός και η αποθήκευση πραγματοποιούνται με μοναδικό σκοπό την άμεση και επιτόπου πώληση στον καταναλωτή.

Οι προαναφερόμενες ενέργειες αυτές πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται στους υγειονομικούς ελέγχους που απαιτούν οι εθνικές ρυθμίσεις σχετικά με το λιανικό εμπόριο.

3. Οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις συναλλαγές ή τις εισαγωγές από τρίτες χώρες δεν εφαρμόζονται στα κυνηγετικά τρόπαια ούτε στα θανατωμένα ολόκληρα άγρια θηράματα τα οποία μεταφέρουν ταξιδιώτες στο προσωπικό τους αυτοκίνητο, εφόσον πρόκειται για μικρή ποσότητα μικρών άγριων θηραμάτων ή ενός μόνον ολόκληρου μεγάλου άγριου θηράματος και μάλλον αποκλείεται, λόγω των περιστάσεων, να προορίζονται τα ολόκληρα αυτά θηράματα για το εμπόριο ή για να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς και εφόσον τα εν λόγω θηράματα δεν προέρχονται από χώρα ή τμήμα χώρας από όπου απαγορεύεται το εμπόριο κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 ή του άρθρου 18.

Άρθρο 2

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) "άγρια θηράματα": τα άγρια χερσαία θηρευόμενα θηλαστικά (συμπεριλαμβανομένων των άγριων θηλαστικών που ζουν σε κλειστή περιοχή υπό συνθήκες ελευθερίας παρόμοιες προς τις συνθήκες των άγριων θηραμάτων) καθώς και τα θηρευόμενα άγρια πτηνά που δεν καλύπτονται από το άρθρο 2 της οδηγίας 91/495/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφόμενων θηραμάτων ( 1)-

β) "μεγάλα άγρια θηράματα": τα άγρια θηλαστικά της τάξης των οπληφόρων-

γ) "μικρά άγρια θηράματα": τα άγρια θηλαστικά της οικογένειας των κονικλοειδών και τα θηρευόμενα άγρια πτηνά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση-

δ) "κρέας άγριων θηραμάτων": όλα τα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τμήματα των άγριων θηραμάτων-

ε) "εργαστήριο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων": κάθε εγκατάσταση, εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 7, στην οποία υφίστανται επεξεργασία τα άγρια θηράματα και στην οποία λαμβάνεται κρέας άγριων θηραμάτων το οποίο ελέγχεται σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής της παρούσας οδηγίας-

στ) "κέντρο συλλογής": κάθε χώρος στον οποίο τα θανατωμένα άγρια θηράματα διατηρούνται σύμφωνα με τους ( 1) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 41.

όρους υγιεινής του κεφαλαίου ΙV παράγραφος 2 του παραρτήματος Ι προκειμένου να μεταφερθούν σε εργαστήριο επεξεργασίας-

ζ) "εμπορία": η διατήρηση ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, η προσφορά προς πώληση, η πώληση, η παράδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εμπορίας κρέατος άγριων θηραμάτων για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην Κοινότητα, εκτός από την παραχώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2-

η) "συναλλαγές": οι συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 2 της συνθήκης.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν, κατά περίπτωση, οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ( 2), καθώς και ο ορισμός του νωπού κρέατος ο οποίος περιέχεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων ( 3).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Διατάξεις για την κοινοτική παραγωγή και τις συναλλαγές

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το κρέας άγριων θηραμάτων:

α) να προέρχεται από άγρια θηράματα:

- που έχουν θανατωθεί σε κυνηγετική περιοχή και με τα μέσα που εγκρίνει η εθνική νομοθεσία περί θήρας,

- που δεν προέρχονται από περιοχή για την οποία ισχύουν περιοριστικά μέτρα κατ' εφαρμογή της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων (&{Θ%};), της οδηγίας 91/494/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές νωπών κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες (&{Θ&};) και της οδηγίας 91/495/ΕΟΚ, ή από κυνηγετική περιοχή η οποία υπάγεται σε περιοριστικά μέτρα κατ' εφαρμογή των άρθρων 10 και 11 της παρούσας οδηγίας,

- που, αμέσως μετά τη θανάτωσή τους προετοιμάστηκαν σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος Ι και μεταφέρθηκαν, εντός δώδεκα το πολύ ωρών, είτε σε εργαστήριο επεξεργασίας, όπως αναφέρεται στο ( 2) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29. Η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την οδηγία 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56).

( 3) ΕΕ αριθ. 121 της 29. 7. 1964, σ. 2012/64. Η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την οδηγία 91/497/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 69).

(&{Θ%};) ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 24. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας αυτής έγινε με την οδηγία 91/266/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 134 της 29. 5. 1991, σ. 45).

(&{Θ&};) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 35.

στοιχείο β), είτε σε κέντρο συλλογής, όπου πρέπει να ψυχθούν στις θερμοκρασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος Ι και από όπου πρέπει να μεταφερθούν προς ένα εργαστήριο επεξεργασίας, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β), εντός δώδεκα ωρών ή, όταν, στις γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές το επιτρέπουν οι κλιματολογικές συνθήκες, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί από την αρμόδια αρχή ώστε να μπορεί ο επίσημος κτηνίτρος του εν λόγω εργαστηρίου επεξεργασίας να διενεργήσει, υπό ικανοποιητικές συνθήκες, τη μεταθανάτια επιθεώρηση που αναφέρεται στο κεφάλαιο V του παραρτήματος Ι-

β) να λαμβάνεται:

ι) είτε σε εργαστήριο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων που πληροί τους γενικούς όρους των κεφαλαίων Ι και ΙΙ του παραρτήματος Ι και που έχει εγκριθεί για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7,

ii) είτε, αν πρόκειται για μεγάλα άγρια θηράματα, σε εγκατάσταση εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ ή, αν πρόκειται για μικρά άγρια θηράματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1971 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών ( 1), υπό την προϋπόθεση ότι:

- τα ολόκληρα αυτά θηράματα εκδέρονται σε χώρους διαφορετικούς από τους χώρους που χρησιμοποιούνται για το κρέας που καλύπτεται από τις εν λόγω οδηγίες ή σε διαφορετικό χρόνο,

- οι εγκαταστάσεις αυτές λαμβάνουν ειδική έγκριση για τις ανάγκες της παρούσας οδηγίας,

- λαμβάνονται μέτρα για τη σαφή αναγνώριση του κρέατος που λαμβάνεται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και του κρέατος που λαμβάνεται δυνάμει των οδηγιών 64/433/ΕΟΚ και 71/118/ΕΟΚ-

γ) να προέρχεται από θανατωμένα ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε μακροσκοπικό έλεγχο από τον επίσημο κτηνίατρο, προκειμένου:

- να εντοπιστούν τυχόν ανωμαλίες. Για το σκοπό αυτό, ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να βασίζει τη διάγνωσή του σε οποιαδήποτε πληροφορία του παράσχει ο κυνηγός, ενδεχομένως βάσει βεβαίωσης προβλεπόμενης από την αρμόδια αρχή στους κανόνες κυνηγιού, όσον αφορά τη συμπεριφορά του ζώου πριν τη θανάτωσή του,

- να εξακριβώνεται ότι ο θάνατος δεν οφείλεται σε άλλους λγους εκτός του κυνηγιού-

δ) να προέρχεται από ολόκληρα άγρια θηράματα:

- τα οποία έχουν υποστεί χειρισμό υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής, σύμφωνα με το παράρτημα Ι μεφάλαιο ΙΙΙ και IV,

- τα οποία έχουν ελεγχθεί μετά τη θανάτωση, σύμφωνα με το κεφάλαιο V του παραρτήματος Ι, από επίσημο κτηνίατρο ή από βοηθούς που διαθέτου

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το κρέας άγριων θηραμάτων:

α) να προέρχεται από άγρια θηράματα:

- που έχουν θανατωθεί σε κυνηγετική περιοχή και με τα μέσα που εγκρίνει η εθνική νομοθεσία περί θήρας,

- που δεν προέρχονται από περιοχή για την οποία ισχύουν περιοριστικά μέτρα κατ' εφαρμογή της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων (&{Θ%};), της οδηγίας 91/494/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές νωπών κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες (&{Θ&};) και της οδηγίας 91/495/ΕΟΚ, ή από κυνηγετική περιοχή η οποία υπάγεται σε περιοριστικά μέτρα κατ' εφαρμογή των άρθρων 10 και 11 της παρούσας οδηγίας,

- που, αμέσως μετά τη θανάτωσή τους προετοιμάστηκαν σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος Ι και μεταφέρθηκαν, εντός δώδεκα το πολύ ωρών, είτε σε εργαστήριο επεξεργασίας, όπως αναφέρεται στο ( 2) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29. Η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την οδηγία 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56).

( 3) ΕΕ αριθ. 121 της 29. 7. 1964, σ. 2012/64. Η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την οδηγία 91/497/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 69).

(&{Θ%};) ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 24. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας αυτής έγινε με την οδηγία 91/266/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 134 της 29. 5. 1991, σ. 45).

(&{Θ&};) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 35.

στοιχείο β), είτε σε κέντρο συλλογής, όπου πρέπει να ψυχθούν στις θερμοκρασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος Ι και από όπου πρέπει να μεταφερθούν προς ένα εργαστήριο επεξεργασίας, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β), εντός δώδεκα ωρών ή, όταν, στις γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές το επιτρέπουν οι κλιματολογικές συνθήκες, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί από την αρμόδια αρχή ώστε να μπορεί ο επίσημος κτηνίτρος του εν λόγω εργαστηρίου επεξεργασίας να διενεργήσει, υπό ικανοποιητικές συνθήκες, τη μεταθανάτια επιθεώρηση που αναφέρεται στο κεφάλαιο V του παραρτήματος Ι-

β) να λαμβάνεται:

ι) είτε σε εργαστήριο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων που πληροί τους γενικούς όρους των κεφαλαίων Ι και ΙΙ του παραρτήματος Ι και που έχει εγκριθεί για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7,

ii) είτε, αν πρόκειται για μεγάλα άγρια θηράματα, σε εγκατάσταση εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ ή, αν πρόκειται για μικρά άγρια θηράματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1971 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών ( 1), υπό την προϋπόθεση ότι:

- τα ολόκληρα αυτά θηράματα εκδέρονται σε χώρους διαφορετικούς από τους χώρους που χρησιμοποιούνται για το κρέας που καλύπτεται από τις εν λόγω οδηγίες ή σε διαφορετικό χρόνο,

- οι εγκαταστάσεις αυτές λαμβάνουν ειδική έγκριση για τις ανάγκες της παρούσας οδηγίας,

- λαμβάνονται μέτρα για τη σαφή αναγνώριση του κρέατος που λαμβάνεται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και του κρέατος που λαμβάνεται δυνάμει των οδηγιών 64/433/ΕΟΚ και 71/118/ΕΟΚ-

γ) να προέρχεται από θανατωμένα ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε μακροσκοπικό έλεγχο από τον επίσημο κτηνίατρο, προκειμένου:

- να εντοπιστούν τυχόν ανωμαλίες. Για το σκοπό αυτό, ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να βασίζει τη διάγνωσή του σε οποιαδήποτε πληροφορία του παράσχει ο κυνηγός, ενδεχομένως βάσει βεβαίωσης προβλεπόμενης από την αρμόδια αρχή στους κανόνες κυνηγιού, όσον αφορά τη συμπεριφορά του ζώου πριν τη θανάτωσή του,

- να εξακριβώνεται ότι ο θάνατος δεν οφείλεται σε άλλους λγους εκτός του κυνηγιού-

δ) να προέρχεται από ολόκληρα άγρια θηράματα:

- τα οποία έχουν υποστεί χειρισμό υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής, σύμφωνα με το παράρτημα Ι μεφάλαιο ΙΙΙ και IV,

- τα οποία έχουν ελεγχθεί μετά τη θανάτωση, σύμφωνα με το κεφάλαιο V του παραρτήματος Ι, από επίσημο κτηνίατρο ή από βοηθούς που διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα που θα καθοριστούν με τη διαδικα( 1) ΕΕ αριθ. L 55 της 8. 3. 1971, σ. 23. Η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την οδηγία 90/654/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 353 της 17. 12. 1990, σ. 48).

σία του άρθρου 22 και που ενεργούν υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου,

- τα οποία δεν παρουσιάζουν άλλες αλλοιώσεις, εκτός από τις τραυματικές κακώσεις που συνέβησαν κατά τη θανάτωση ή εντοπισμένες δυσμορφίες ή αλλοιώσεις, εφόσον διαπιστώνεται, εν ανάγκη με τις κατάλληλες εργαστηριακές δοκιμασίες, ότι αυτές δεν καθιστούν το κρέας ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση ή επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία,

- των οποίων, εάν πρόκειται για ολόκληρα μικρά θηράματα που δεν έχουν εκσπλαχνισθεί αμέσως μετά τη θανάτωση, σύμφωνα με το παράρτημα Ι κεφάλαιο V παράγραφος 1, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ζώων της ίδιας προέλευσης έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση από επίσημο κτηνίατρο.

Εάν διαπιστώνει την παρουσία ασθένειας που είναι δυνατόν να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή ελαττωμάτων όπως αυτά που αναφέρονται στο κεφάλαιο V παράγραφος 4 του παραρτήματος Ι, ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να επεκτείνει τον έλεγχο σε ολόκληρη την παρτίδα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του εκτενέστερου αυτού, ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί είτε να αποκλείει ολόκληρη την παρτίδα από την ανθρώπινη κατανάλωση είτε να εξετάζει κάθε επιμέρους σφάγιο.

2. Ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να μεριμνά ώστε το κρέας άγριων θηραμάτων να αποκλείεται από την ανθρώπινη κατανάλωση:

i) εάν διαπιστώνεται ότι παρουσιάζει κάποιο από τα ελαττώματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο V σημείο 3 στοιχείο ε) του παραρτήματος Ι ή εάν έχει κατασχεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του εν λόγω κεφαλαίου,

ii) εάν οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) τρίτη περίπτωση του παρόντος άρθρου επέτρεψαν να διαγνωσθεί η παρουσία ασθένειας που είναι δυνατόν να μεταδοθεί στον άνθρωπο,

iii) εάν προέρχεται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ουσίες που ενδέχεται να καθιστούν το κρέας επικίνδυνο ή επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία και για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική απόφαση, με τη διαδικασία του άρθρου 22, μετά από γνώμη της επιστημονικής κτηνιατρικής επιτροπής. Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν οι εθνικοί κανόνες περί των εν λόγω ουσιών, τηρουμένων των γενικών διατάξεων της συνθήκης,

iv) εάν, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων κοινοτικών κανόνων περί ιονισμού, έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με ιονίζουσες ή υπεριώδεις ακτινοβολίες ή με άλλες ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν τις οργανοληπτικές του ιδιότητες ή με χρωστικές εκτός από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη σήμανση καταλληλότητας.

3. Το κρέας αγριοχοίρων ή άλλων ειδών ευαίσθητων στην τριχίνωση πρέπει να υποβάλλεται σε ανάλυση δια τεχνητής πέψεως σύμφωνα με την οδηγία 77/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί αναζητήσεως τριχινών κατά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπών κρεάτων που προέρχονται από χοιροειδή κατοικίδια ( 2) ή σε τριχινοσκόπηση με μικροσκοπική εξέταση πολλαπλών δειγμάτων από κάθε ζώο τα οποία λαμβάνονται τουλάχιστον από τους μασητήρες και ( 2) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 67. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας αυτής έγινε με την οδηγία 89/321/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 133 της 17. 5. 1989, σ. 33).

τους διαφραγματικούς μύες, από τους μύες του αντιβραχίου, από τους ενδοπλευρικούς μύες και από τους μύες της γλώσσας.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία βάσει πρότασης της Επιτροπής και μετά από γνώμη της επιστημονικής κτηνιατρικής επιτροπής, καθορίζει, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994, τις λεπτομέρειες όσον αφορά την ανάλυση δια τεχνικής πέψεως που ενδείκνυται για τη διάγνωση της τριχίνωσης στους αγριόχοιρους ή άλλα είδη άγριων θηραμάτων που είναι ευαίσθητα στην τριχίνωση. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται στην τριχινοσκόπηση ή στη μικροσκοπική εξέταση για τη διάγνωση της τριχίνωσης.

4. Το κρέας άγριων θηραμάτων που χαρακτηρίζεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει:

i) να φέρει σήμα καταλληλότητας σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII του παραρτήματος Ι.

Η ενδεχόμενη τροποποίηση ή συμπλήρωση των διατάξεων του προαναφερόμενου κεφαλαίου μπορεί να αποφασίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 22, για να ληφθούν υπόψη ιδίως οι διάφοροι τρόποι εμπορικής παρουσίασης, υπό την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνονται στους κανόνες υγιεινής της παρούσας οδηγίας.

Η οδηγία 80/897/ΕΟΚ της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 1980 σχετικά με τη σήμανση καταλληλότητας των μεγάλων συσκευασιών νωπών κρεάτων πουλερικών ( 1) εφαρμόζεται στο κρέας μικρών άγριων θηραμάτων,

ii) να αποθηκεύεται, σύμφωνα με το κεφάλαιο Χ του παραρτήματος Ι, ύστερα από μεταθανάτια επιθεώρηση η οποία διενεργείται, υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής, σε εργαστήρια επεξεργασίας άγριων θηραμάτων εγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας οδηγίας, ή σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένες σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ ή το άρθρο 5 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ ή σε ψυκτικές αποθήκες εγκεκριμένες και ελεγχόμενες σύμφωνα με άρθρο 10 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ,

iii) να συνοδεύεται κατά τη μεταφορά του:

- από εμπορικό συνοδευτικό έγγραφο το οποίο θεωρείται από τον επίσημο κτηνίατρο. Το έγγραφο αυτό πρέπει:

- εκτός από τις ενδείξεις που προβλέπονται στο κεφάλαιό VII παράγραφος 2 του παραρτήματος Ι, να περιλαμβάνει, για το κατεψυγμένο κρέας, σαφή ένδειξη του μήνα και του έτους κατάψυξης και να φέρει κωδικό αριθμό ο οποίος επιτρέπει την αναγνώριση του επίσημου κτηνιάτρου,

- να διατηρείται από τον παραλήπτη επί ένα τουλάχιστον έτος προκειμένου να υποβληθεί, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, στην αρμόδια αρχή.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος σημείου, και ιδίως οι λεπτομέρειες που αφορούν την απονομή των κωδικών αριθμών και την κατάρτιση ενός ή περισσοτέρων καταλόγων για την αναγνώριση των επίσημων κτηνιάτρων, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 22,

- από πιστοποιητικό υγείας και υγειονομικού ελέγχου, σύμφωνο προς το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ, αν πρόκειται για κρέας που προέρχεται από εργαστήριο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων το οποίο βρίσκεται σε περιοχή ή ζώνη υπό περιορισμό ή για κρέας που προορίζεται για άλλο κράτος μέλος, αλλά ( 1) ΕΕ αριθ. L 251 της 24. 9. 1980, σ. 10.

πρόκειται να διαμετακομιστεί με σφραγισμένο μέσω τρίτης χώρας,

iv) να μεταφέρεται υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής σύμφωνα με το κεφάλαιο ΧΙ του παραρτήματος Ι,

iv) επιπλέον, στην περίπτωση τεμαχίων σφαγίου ή αποστεωμένου κρέατος μικρών άγριων πτερωτών θηραμάτων, να έχει ληφθεί υπό συνθήκες όμοιες με εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 3 στοιχείο β) της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ, σε εγκαταστάσεις ειδικά εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας οδηγίας,

vi) με την επιφύλαξη της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση και την παρουσίαση των τροφίμων που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή καθώς επίσης και τη διαφήμισή τους ( 2) να φέρει ετικέτα, σύμφωνα με την οδηγία 79/112/ΕΟΚ, στην οποία πρέπει να αναγράφεται το είδος του ζώου.

Άρθρο 4

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:

α) το κρέας το οποίο χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση να μπορεί να αναγνωρίζεται εύκολα σε σχέση με το κρέας που χαρακτηρίζεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση-

β) το κρέας το οποίο χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση να υποβάλλεται σε επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τη θέσπιση υγειονομικών κανόνων για τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών αποβλήτων, τη διάθεσή τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια και για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ ( 3).

2. Το κρέας που προέρχεται από ζώνη που υπόκειται σε υγειονομικούς περιορισμούς υπόκειται σε ειδικούς κανόνες που θεσπίζονται κατά περίπτωση με τη διαδικασία του άρθρου 22.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται, εφόσον απαιτείται, με τη διαδικασία του άρθρου 22.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μόνον:

1. ολόκληρα άγρια θηράματα χωρίς δέρμα και σπλάχνα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4, ή το νωπό κρέας άγριων θηραμάτων-

2. ολόκληρα μικρά θηράματα με εκδαρμένα ή μη αποπτερωμένα και μη εκσπλαχνισμένα, μη κατεψυγμένα ή υπερκατεψυγμένα και ελεγχόμενα σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β σημείο ii) τρίτη περίπτωση, εφόσον υφίστανται χειρισμούς και αποθηκεύονται χωριστά από το νωπό κρέας που καλύπτεται από την οδηγία 64/433/ΕΟΚ, το κρέας πουλερικών και το κρέας εκδαρμένων ή αποπτερωμένων άγριων θηραμάτων-

( 2) ΕΕ αριθ. L 33 της 8. 2. 1979, σ. 1. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας αυτής έγινε με την οδηγία 91/72/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 42 της 16. 2. 1991, σ. 27).

( 3) ΕΕ αριθ. L 363 της 27. 12. 1990, σ. 51.

3. ολόκληρα άγρια θηράματα, μη εκδαρμένα, τα οποία:

α) πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) πρώτη και δεύτερη περίπτωση, στοιχείο γ) και στοιχείο δ) πρώτη περίπτωση-

β) έχουν υποβληθεί σε μεταθανάτια επιθεώρηση των σπλάχνων σε εργαστήριο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων-

γ) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό, σύμφωνο προς υπόδειγμα που θα καταρτιστεί με τη διαδικασία του άρθρου 22, το οποίο υπογράφεται από τον επίσημο κτηνίατρο και με το οποίο βεβαιώνεται ότι τα αποτελέσματα της μεταθανάτιας επιθεώρησης που προβλέπεται στο στοιχείο β) είναι ικανοποιητικά και ότι το κρέας έχει χαρακτηριστεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση-

δ) έχουν υποβληθεί σε θερμοκρασία τουλάχιστον -1 oC και:

i) κατώτερη των +7 oC και έχουν διατηρηθεί στη θερμοκρασία αυτή κατά τη μεταφορά τους μέχρι ένα εργαστήριο επεξεργασίας εντός επτά το πολύ ημερών από τη μεταθανάτια επιθεώρηση που αναφέρεται στο στοιχείο β)

ή

ii) κατώτερη του +1 oC και έχουν διατηρηθεί στη θερμοκρασία αυτή κατά τη μεταφορά τους μέχρι ένα εργαστήριο επεξεργασίας εντός 15 το πολύ ημερών από τη μεταθανάτια επιθεώρηση που αναφέρεται στο στοιχείο β).

Το κρέας που προέρχεται από τα ολόκληρα αυτά μη εκδαρμένα μεγάλα άγρια θηράματα μπορεί να φέρει το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 σημείο i) μόνο εφόσον, μετά την εκδορά στο εργαστήριο επεξεργασίας προορισμού, έχει υποβληθεί σε μεταθανάτια επιθεώρηση σύμφωνα με το κεφάλαιο V του παραρτήματος Ι και έχει χαρακτηριστεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση από τον επίσημο κτηνίατρο.

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:

- τα εργαστήρια επεξεργασίας άγριων θηραμάτων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος Ι και στα οποία έχουν χορηγηθεί οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8, να μην μπορούν να εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 7, τα δε προϊόντα που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις αυτές να μη φέρουν το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο VΙΙ του παραρτήματος Ι και να μη μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών,

- τα ολόκληρα άγρια θηράματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 3 να μην μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών ούτε να εισάγονται από τρίτες χώρες,

- τα παραπροϊόντα άγριων θηραμάτων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση να αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μόνον εφόσον έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία, σύμφωνα με την οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας ( 1).

( 1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 85 και, για το κωδικοποιημένο διατακτικό, ΕΕ αριθ. L 57 της 2. 3. 1992, σ. 4. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία και ενημερώθηκε από την οδηγία 92/5/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 57 της 2. 3. 1992, σ. 1).

Άρθρο 7

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο των εγκεκριμένων εργαστηρίων επεξεργασίας άγριων θηραμάτων, καθένα από τα οποία έχει αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης. Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν, για την επεξεργασία άγριων θηραμάτων, εγκαταστάσεις εγκεκριμένες σύμφωνα με τις οδηγίες 64/433/ΕΟΚ και 71/118/ΕΟΚ, εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές είναι εξοπλισμένες για τη μεταποίηση του κρέατος άγριων θηραμάτων και εφόσον λειτουργούν υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων υγιεινής της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τον εν λόγω κατάλογο αυτό στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

Ένα κράτος μέλος εγκρίνει ένα εργαστήριο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων μόνο αν εξασφαλίζεται ότι αυτό ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Εάν διαπιστωθούν παραλείψεις όσον αφορά την υγιεινή, και όταν τα μέτρα που προβλέπονται στο κεφάλαιο V παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος Ι δεν επαρκούν για την επανόρθωσή τους, η αρμόδια αρχή αναστέλλει προσωρινά την έγκριση.

Εάν ο ασκών την εκμετάλλευση ή ο διαχειριστής του εργαστηρίου επεξεργασίας άγριων θηραμάτων δεν επανορθώσει τις διαπιστωνόμενες παραλείψεις εντός της προθεσμίας που ορίζει η αρμόδια αρχή, η αρχή αυτή ανακαλεί την έγκριση.

Εάν γίνει έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 12, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτόν. Τα άλλα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενημερώνονται σχετικά με την αναστολή ή την ανάκληση μιας έγκρισης.

2. Ο ασκών την εκμετάλλευση ή ο διαχειριστής του εργαστηρίου επεξεργασίας άγριων θηραμάτων οφείλει να ελέγχει τακτικά, σύμφωνα με την παράγραφο 4, τη γενική υγιεινή των συνθηκών παραγωγής στην εγκατάστασή του, διενεργώντας και μικροβιολογικούς ελέγχους.

Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται στα εργαλεία, τις εγκαταστάσεις και τις μηχανές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής και, εν ανάγκη, στα προϊόντα.

Ο ασκών την εκμετάλλευση ή ο διαχειριστής του εργαστηρίου επεξεργασίας άγριων θηραμάτων οφείλει να γνωστοποιεί στον επίσημα κτηνίατρο ή τους πραγματογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής τη φύση, τη συχνότητα και το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων προς το σκοπό αυτό ελέγχων, καθώς και, αν είναι αναγκαίο, το όνομα του εργαστηρίου που έκανε τον έλεγχο.

Το είδος των ελέγχων, η συχνότητά τους καθώς και οι μέθοδοι δειγματοληψίας και βακτηριολογικού ελέγχου καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 22.

3. Ο ασκών την εκμετάλλευση ή ο διαχειριστής του εργαστηρίου επεξεργασίας άγριων θηραμάτων πρέπει να καταρτίζει πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού, ώστε το προσωπικό να μπορεί να συμμορφώνεται προς τους όρους υγιεινής παραγωγής που αντιστοιχούν στη διάρθρωση της παραγωγής του.

Ο επίσημος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για το εργαστήριο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων πρέπει να συμμετέχει στην εκπόνηση και την εφαρμογή του προγράμματος αυτού.

4. Η επιθεώρηση και ο έλεγχος των εργαστηρίων επεξεργασίας άγριων θηραμάτων διεξάγονται υπό την ευθύνη του επίσημου κτηνιάτρου, ο οποίος μπορεί να επικουρείται από βοηθητικό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ. Ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να μπορεί να εισέρχεται ελεύθερα σε όλα τα μέρη των εργαστηρίων επεξεργασίας άγριων θηραμάτων, ανά πάσα στιγμή, για να διαπιστώνει την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και, εάν έχει αμφιβολίες όσον αφορά την προέλευση του κρέατος ή των θανατωμένων άγριων θηραμάτων, να έχει πρόσβαση στα λογιστικά έγγραφα που του επιτρέπουν να προσδιορίσει την κυνηγετική περιοχή προέλευσης.

Ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να προβαίνει σε τακτικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Ανάλογα με τις αναλύσεις αυτές, ο κτηνίατρος μπορεί να διατάσσει συμπληρωματικές μικροβιολογικές εξετάσεις σε όλα τα στάδια της παραγωγής ή στα προϊόντα.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών περιλαμβάνονται σε έκθεση, της οποίας τα συμπεράσματα ή οι υποδείξεις γνωστοποιούνται στον ασκούντα την εκμετάλλευση ή τον διαχειριστή της εγκατάστασης, ο οποίος φροντίζει να επανορθώσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής.

Άρθρο 8

1. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1996, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στα εργαστήρια επεξεργασίας άγριων θηραμάτων τα οποία, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας, δεν κρίθηκαν σύμφωνα προς τους προβλεπόμενους όρους έγκρισης, να παρεκκλίνουν από ορισμένες απαιτήσεις του παραρτήματος Ι, εφόσον το κρέας άγριων θηραμάτων που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις αυτές φέρει την εθνική σφραγίδα.

2. Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χορηγούνται μόνο στα εργαστήρια επεξεργασίας άγριων θηραμάτων που υποβάλλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια αρχή πριν από την 1η Απρίλιου 1993.

Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα εργασιών στο οποίο να προσδιορίζεται η προθεσμία εντός της οποίας η εγκατάσταση μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Πριν από την 1η Οκτωβρίου 1992, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κριτήρια βάσει των οποίων κρίνουν αν μια εγκατάσταση ή μια κατηγορία εγκαταστάσεων εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη αναθέτουν σε κεντρική υπηρεσία ή οργανισμό το έργο της συλλογής και της εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της μεταθανάτιας επιθεώρησης που διενεργεί ο επίσημος κτηνίατρος και τα οποία αφορούν τη διάγνωση ασθενειών που είναι δυνατόν να μεταδοθούν στον άνθρωπο.

Σε περίπτωση διάγνωσης μιας τέτοιας ασθένειας, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης περίπτωσης γνωστοποιούνται το συντομότερο δυνατό στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές που έχουν υπό τον έλεγχό τους την κυνηγετική περιοχή προέλευσης των ύποπτων αγρίων θηραμάτων.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα στοιχεία για ορισμένες ασθένειες, ιδίως στην περίπτωσης διάγνωσης ασθενειών που είναι δυνατό να μεταδοθούν στον άνθρωπο.

Με τη διαδικασία του άρθρου 22, η Επιτροπή θεσπίζει, τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και ιδίως:

- τη συχνότητα με την οποία πρέπει να υποβάλλονται οι πληροφορίες στην Επιτροπή,

- τη φύση των πληροφοριών,

- τις ασθένειες για τις οποίες πρέπει να συλλέγονται πληροφορίες,

- τον τρόπο συλλογής και εκμετάλλευσης των πληροφοριών.

Άρθρο 10

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διενεργείται τακτικά έρευνα της υγειονομικής κατάστασης των άγριων θηραμάτων στις κυνηγετικές περιοχές που βρίσκονται στο έδαφός τους.

2. Για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση διάγνωσης ασθενείας που είναι δυνατόν να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή τα ζώα ή διαπίστωσης παρουσίας καταλοίπων που υπερβαίνουν τα αποδεκτά επίπεδα, το έργο της συλλογής και της εκμετάλλευσης των πορισμάτων των υγειονομικών επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ανατίθεται σε μια κεντρική υπηρεσία ή οργανισμό.

3. Σε περίπτωση διάγνωσης μιας ασθένειας ή μιας κατάστασης όπως που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα αποτελέσματα της έρευνας της συγκεκριμένης περίπτωσης πρέπει να ανακοινώνονται το ταχύτερο στην αρμόδια αρχή που ευθύνεται για την επιτήρηση της κυνηγετικής περιοχής.

4. Σε συνάρτηση με την επιζωοτική κατάσταση, η αρμόδια αρχή διενεργεί ειδικές εργαστηριακές δοκιμές στα άγρια θηράματα με σκοπό την ανίχνευση της παρουσίας των ασθενειών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1982 για την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων μέσα στην Κοινότητα ( 1).

Η παρουσία των ασθενειών αυτών κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

Άρθρο 11

1. Κάθε κράτος μέλος συμπληρώνει τα σχέδιά του για την ανίχνευση καταλοίπων, που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 86/469/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου ( 1) ΕΕ αριθ. L 378 της 31. 12. 1982, σ. 58. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας αυτής έγινε με την απόφαση 90/134/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 76 της 22. 3. 1990, σ. 23).

1986 σχετικά με την εξέταση των ζώων και του νωπού κρέατος για την παρουσία καταλοίπων ( 1), με σκοπό να υποβάλλεται το κρέας άγριων θηραμάτων, εφόσον είναι αναγκαίο, στους προβλεπόμενους ελέγχους για τη δειγματοληπτική ανίχνευση της παρουσίας μολυσματικών στο περιβάλλον.

2. Με βάση τα πορίσματα των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στο άρθρο 10 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να αποκλείονται από τις συναλλαγές τα άγρια θηράματα που προέρχονται από κυνηγετικές περιοχές που παρουσιάζουν πρόβλημα σύμφωνα με τον έλεγχο, καθώς και το κρέας των θηραμάτων αυτών.

3. Με τη διαδικασία του άρθρου 22, η Επιτροπή θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 12

Στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, πραγματογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, μπορούν δε ιδίως να ελέγχουν, σε αντιπροσωπευτικό ποσοστό εργαστηρίων επεξεργασίς άγριων θηραμάτων, αν οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν για την τήρηση της παρούσας οδηγίας από τα εγκεκριμένα εργαστήρια επεξεργασίας. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με το αποτέλεσμα των διεξαγόμενων ελέγχων.

Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου διεξάγεται έλεγχος, παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στους πραγματογνώμονες κατά την εκτέλεση της αποστολής τους.

Οι λεπτομέρειες αφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 22.

Άρθρο 13

1. Σε περίπτωση υποψίας για μη τήρηση της κτηνιατρικής νομοθεσίας ή αμφιβολιών ως προς την καταλληλότητα του κρέατος και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ο επίσημος κτηνίατρος ή η αρμόδια αρχή διενεργεί τους κτηνιατρικούς ελέγχους που κρίνει αναγκαίους.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν διοικητικά ή/και ποινικά μέτρα προκειμένου να τιμωρείται κάθε παράβαση της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας, ιδίως όταν διαπιστώνεται ότι τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά ή έγγραφα δεν αντιστοιχούν προς την πραγματική κατάσταση του κρέατος άγριων θηραμάτων, ότι τα σήματα αναγνώρισης δεν συμφωνούν προς τη νομοθεσία αυτή, ότι το κρέας άγριων θηραμάτων δεν έχει προσκομιστεί για έλεγχο ή ότι η αρχική χρήση του κρέατος αυτού δεν τηρήθηκε.

Άρθρο 14

1. Οι κανόνες της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προπτική την υλοποίηση της ( 1) ΕΕ αριθ. L 275 της 26. 9. 1986, σ. 36. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας αυτής έγινε με την απόφαση 89/187/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 66 της 10. 3. 1989, σ. 37).

εσωτερικής αγοράς, εφαρμόζονται ιδιαίτερα όσον αφορά την οργάνωση των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τη χώρα προορισμού και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται μετά τη διεξαγωγή των ελέγχων αυτών καθώς και τα μέτρα διασφάλισης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με τα υγειονομικά προβλήματα που αφορούν την παραγωγή και τη διανομή του κρέατος άγριων θηραμάτων στο έδαφος της Κοινότητας.

2. Η οδηγία 89/662/ΕΟΚ, τροποποιείται ως εξής:

α) στο παράρτημα Α, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

"- οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου την 16ης Ιουνίου 1992 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τη θανάτωση άγριων θηραμάτων και την εμπορία του κρέατός των (ΕΕ αριθ. L 268 της 14. 9. 1992, σ. 35)."-

β) στο παράρτημα Β, η περίπτωση "- κρέας άγριων θηραμάτων" διαγράφεται.

3. Στο άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

"- στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 92/45/ΕΟΚ(*) και το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 5.

(*) ΕΕ αριθ. L 268 της 14. 9. 1992, σ. 35."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Διατάξεις για τις εισαγωγές στην Κοινότητα

Άρθρο 15

Οι διατάξεις που εφαρμόζονται στην εμπορία κρέατος άγριων θηραμάτων που εισάγεται από τρίτες χώρες πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται για την παραγωγή και την εμπορία κρέατος άγριων θηραμάτων που έχει ληφθεί σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8.

Άρθρο 16

1. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 15, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις των ακόλουθων παραγράφων.

2. Στην Κοινότητα μπορούν να εισάγονται μόνον ολόκληρα άγρια θηράματα ή κρέας άγριων θηραμάτων:

α) που προέρχονται από τρίτες χώρες ή τμήματα εδάφους από τα οποία δεν απαγορεύονται οι εισαγωγές για λόγους υγειονομικού ελέγχου-

β) που προέχονται από τρίτη χώρα η οποία αναφέρεται σε κατάλογο που θα καταρτιστεί συμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο α)-

γ) που συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο προς υπόδειγμα που θα καταρτιστεί με τη διαδικασία του άρθρου 22, το οποίο υπογράφεται από την αρμόδια αρχή και το οποίο πιστοποιεί ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις απαιτήσεις που δημοσιεύονται στο κεφάλαιο ΙΙ, πληρούν τους τυχόν συμπληρωματικούς όρους ή παρέχουν τις ισοδύναμες εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ) και προβλέπονται στο παράρτημα Ι.

3. Με τη διαδικασία του άρθρου 22 καταρτίζονται:

α) ένας προσωρινός κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που είναι σε θέση να παράσχουν στα κράτη μέλη και την Επιτροπή τις απαιτήσεις, όρους και εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) καθώς και ο κατάλογος των εγκαταστάσεων για τις οποίες είναι σε θέση να παράσχουν τις εγγυήσεις αυτές.

Ο προσωρινός αυτός κατάλογος καταρτίζεται με βάση τους καταλόγους των εγκαταστάσεων που εγκρίνονται και επιθεωρούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, αφού προηγουμένως η Επιτροπή εξακριβώσει ότι τηρούν τις γενικές αρχές και κανόνες της παρούσας οδηγίας-

β) η ενημέρωση του καταλόγου αυτού ανάλογα με τους ελέγχους που προβλέπονται στην παράγραφο 4-

γ) αφενός, οι ειδικοί όροι και, αφετέρου, οι ισοδύναμες εγγυήσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας εκτός από εκείνες βάσεις των οποίων το κρέας αποκλείεται από την ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και εκείνες τον άρθρου 5, καθώς και εκείνες που προβλέπονται στα κεφάλαιο IV και V του παραρτήματος Ι και, για την τριχινοσκόπηση με τεχνητή πέψη, σύμφωνα με την οδηγία 77/96/ΕΟΚ, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι και οι εγγυήσεις αυτές δεν μπορούν να είναι λιγότερο αυστηροί από εκείνους που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ εκτός από εκείνους που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 8.

4. Πραγματογνώμονες της Επιτροπής και των κρατών μελών διενεργούν επιτόπιους έλεγχους προκειμένου να εξακριβωθεί:

α) εάν οι εγγυήσεις που προσφέρουν οι τρίτες χώρες όσον αφορά τις προϋποθέσεις παραγωγής και εμπορίας μπορούν να θεωρούνται ισοδύναμες προς τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που ισχύουν στην Κοινότητα-

β) εάν πληρούνται οι όροι που απορρέουν από το άρθρο 18.

Οι πραγματογνώμονες των κρατών μελών στους οποίους ανατίθεται η δριεξαγωγή των ελέγχων αυτών ορίζονται από την Επιτροπή μετά από πρόταση των κρατών μελών.

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται για λογαριασμό της Κοινότητας, η οποία αναλαμβάνει τις αντίστοιχες δαπάνες. Η περιοδικότητα και οι λεπτομέρειες αυτών των ελέγχων ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22.

5. Μέχρι την οργάνωση των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 4, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται για την επιθεώρηση στις τρίτες χώρες, με την επιφύλαξη ενημέρωσης στα πλαίσια της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, σε ό,τι αφορά τις παραλείψεις από τους κανόνες υγιεινής που διαπιστώθηκαν κατά τις επιθεωρήσεις αυτές.

Άρθρο 17

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα ολόκληρα άγρια θηράματα ή το κρέας άγριων θηραμάτων να εισάγονται στην Κοινότητα μόνον εφόσον:

- συνοδεύονται από το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο γ), το οποίο καλύπτει τόσο τις υγειονομικές απαιτήσεις όσο και τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου και το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή κατά τη στιγμή της φόρτωσης,

- υπέστησαν επιτυχώς τους ελέγχους που προβλέπονται από την οδηγία 90/675/ΕΟΚ.

2. Μέχρις ότου καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου:

- εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες που ισχύουν για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες για τις οποίες δεν έχουν θεσπιστεί κοινοτικές απαιτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί δεν είναι ευνοϊκότεροι από τους κανόνες του κεφαλαίου ΙΙ,

- οι εισαγωγές πρέπει να διενεργούνται υπό τους όρους του άρθρου 11 της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ,

- οι συναλλαγές ολόκληρων άγριων θηραμάτων ή κρέατος άγριων θηραμάτων που εισάγονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο πρέπει να εξαρτώνται από την προηγούμενη συμφωνία της χώρας προορισμού.

Άρθρο 18

Στους καταλόγους του άρθρου 16 παράγραφος 2 μπορούν να εγγράφονται μόνον τρίτες χώρεςή τμήματα τρίτων χωρών:

α) από τις οποίες δεν απαγορεύονται οι εισαγωγές λόγω της παρουσίας μιας από τις ασθένειες του παραρτήματος Α του καταλόγου ΙΟΕ (Διεθνούς γραφείου επιζωοτιών) ή οποιασδήποτε άλλης εξωτικής της Κοινότητας ασθένειας, ή κατ' εφαρμογή των άρθρων 6, 7 και 14 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ ( 1), ή κατ' εφαρμογή των άρθρων 9 έως 12 της οδηγίας 91/494/ΕΟΚ-

β) οι οποίες, λόγω της νομοθεσίας του και της οργάνωσης της κτηνιατρικής υπηρεσίας τους και των υπηρεσιών επιθεώρησής της, των εξουσιών των υπηρεσιών αυτών και του ελέγχου στον οποίον υπόκεινται, έχουν αναγνωρισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/494/ΕΟΚ, ότι είναι σε θέση να εξασφαλίζουν την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας τους ή

( 1) Οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών (ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 28). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/497/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 69).

γ) των οποίων η κτηνιατρική υπηρεσία είναι σε θέση να εξασφαλίζει την τήρηση υγειονομικών απαιτήσεων τουλάχιστον ισοδύναμων προς εκείνες που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ.

Άρθρο 19

Οι αρχές και κανόνες της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ εφαρμόζονται, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και την παρακολούθηση των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη μέλη καθώς και τα ληπτέα μέτρα διασφάλισης.

Μέχρις ότου εφαρμοστούν οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 30 της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές εθνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 2 της εν λόγω οδηγίας, με την επιφύλαξη της τήρησης των αρχών και κανόνων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Τελικές διατάξεις

Άρθρο 20

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κοινοτικούς κανόνες που θεσπίζονται για την προστασία της πανίδας.

Άρθρο 21

Τα παραρτήματα τροποποιούνται από το Συμβούλιο, που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, με σκοπό, ιδίως, την προσαρμογή τους στην τεχνολογική πρόοδο.

Άρθρο 22

1. Σε περίπτωση αναφοράς στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 68/361/ΕΟΚ ( 1), στο εξής καλούμενη "επιτροπή", συγκαλείται αμέσως από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε με αίτηση ενός κράτους μέλους.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό εντός προθεσμίας που ορίζεται από τον πρόεδρο σε συνάρτηση με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία του προβλέπεταιστο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων τις οποίες το Συμβούλιο καλείται να λάβει μετά από πρόταση της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία, στο πλαίσιο της επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει.

3. α) Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής και τα θέτει αμέσως σε εφαρμογή-

β) όταν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή όταν δεν έχει διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Αν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρότασης, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει με απλή πλειοψηφία κατά των εν λόγω μέτρων.

Άρθρο 23

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994, ενημερώνουν δε αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή στους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3. Ο καθορισμός της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας μεταγραφής στην 1η Ιανουαρίου 1994 δεν θίγει την κατάργηση των κτηνιατρικών ελέγχων στα σύνορα η οποία προβλέπεται από την οδηγία 89/662/ΕΟΚ.

Άρθρο 24

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 16 Ιουνίου 1992.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Arlindo MARQUES CUNHA

( 1) ΕΕ αριθ. L 255 της 18. 10. 1968, σ. 23.

(1) ΕΕ αριθ. C 327 της 30. 12. 1989, σ. 40 και

ΕΕ αριθ. C 311 της 12. 12. 1990, σ. 5.(2) ΕΕ αριθ. C 260 της 15. 10. 1990, σ. 154.(3) ΕΕ αριθ. C 124 της 21. 5. 1990, σ. 7.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικοί όροι έγκρισης των εργαστηρίων επεξεργασίας

Τα εργαστήρια επεξεργασίας πρέπει να έχουν τουλάχιστον:

1. τους ακόλουθους χώρους:

- επαρκώς ευρύ ψυκτικό χώρο για την παραλαβή των ολόκληρων άγριων θηραμάτων,

- χώρο για την επιθεώρηση και, ενδεχομένως, τον εκσπλαχνισμό, την εκδορά και την αποπτέρωση,

- επαρκώς ευρύ χώρο για τον τεμαχισμό και την πρώτη συσκευασία εφόσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται στην εν λόγω εγκατάσταση. Ο χώρος αυτός πρέπει να διαθέτει επαρκείς διατάξεις ψύξης, καθώς και συσκευή μέτρησης της θερμοκρασίας,

- χώρο για τη δεύτερη συσκευασία και την αποστολή, εφόσον οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται στο εργαστήριο και πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο κεφάλαιο VIII σημείο 5 του παρόντος παραρτήματος και, εάν δεν πληρούνται οι όροι αυτοί, χωριστό χώρο για την αποστολή,

- επαρκώς ευρείς χώρους ψύξης, για την αποθήκευση του κρέατος άγριων θηραμάτων-

2. στους χώρους όπου το κρέας παράγεται, υφίσταται επεξεργασία και αποθηκεύεται, καθώς και στους χώρους και τους διαδρόμους όπου μεταφέρεται κρέας:

α) δάπεδο από αδιάβροχο και άσηπτο υλικό δυνάμενο να καθαρισθεί και να απολυμανθεί εύκολα, διαστρωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η ροή των υδάτων- τα ύδατα πρέπει να διοχετεύονται υπό κάλυψη σε αποχετεύσεις με εσχάρες και σιφόνια για να προλαμβάνεται η δυσοσμία.

Πάντως:

- στην περίπτωση των ψυκτικών χώρων, αρκεί εξοπλισμός κατάλληλος για την εύκολη απομάκρυνση του νερού,

- στην περίπτωση των χώρων αποθήκευσης καθώς και στις ζώνες και τους διαδρόμους όπου μεταφέρεται κρέας, αρκεί δάπεδο από αδιάβροχο και άσηπτο υλικό-

β) λείους, ανθετικούς και στεγανούς τοίχους, με βαφή ανοικτού χρώματος, δυνάμενους να πλυθούν μέχρις ύψους τουλάχιστον δύο μέτρων, και, στους ψυκτικούς χωρούς ή τις αποθήκες μέχρις ύψους τουλάχιστον αντίστοιχου της αποθηκεύσεως. Οι γωνίες των τοίχων με το δάπεδο πρέπει να είναι στρογγυλεμένες ή παρόμοια τελειωμένες, εξαιρέσει των χώρων αποθήκευσης.

Ωστόσο, η χρησιμοποίηση ξύλινων τοίχων για τους χώρους αποθήκευσης των εργαστηρίων επεξεργασίας άγριων θηραμάτων που λειτουργούν κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας δεν συνιστά λόγο ανακλήσεως της εγκρίσεως-

γ) πόρτες από αναλλοίωτο υλικό και, αν είναι από ξύλο, επενδυμένες με λείο αδιάβροχο υλικό σε όλες τους τις επιφάνειες-

δ) άσηπτα και άοσμα μονωτικά υλικά-

ε) επαρκή εξαερισμό και καλή απομάκρυνση των υδρατμών-

στ) επαρκή φυσικό ή τεχνητό φωτισμό που να μην αλλοιώνει τα χρώματα-

ζ) οροφή καθαρή και που να διατηρείται εύκολα καθαρή- αν δεν υπάρχει, η εσωτερική επιφάνεια της στέγης πρέπει να πληροί τους όρους αυτούς-

3. α) εξοπλισμό σε επαρκή αριθμό και ευρισκόμενο όσον το δυνατόν πλησιέστερα στους χώρους εργασίας, για τον καθαρισμό και την απολύμανση των χεριών καθώς και τον καθαρισμό των εργαλείων με ζεστό νερό. Οι βρύσες δεν πρέπει να μπορούν να τίθενται σε λειτουργία με το χέρι. Για το πλύσιμο των χεριών, οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ζεστό και κρύο τρεχούμενο νερό ή νερό εκ των προτέρων αναμειγμένο, στην κατάλληλη θερμοκρασία, με υλικά καθαρισμού και απολυμάνσεως, καθώς και υγιεινά μέσα για το στέγνωμα των χεριών-

β) εξοπλισμό για την απολύμανση των εργαλείων- το νερό δεν πρέπει να έχει θερμοκρασία κατώτερη των 82 oC-

4. κατάλληλες συσκευές προστασίας από τα ανεπιθύμητα ζώα, όπως έντομα ή τρωκτικά-

5. α) συσκευές και εργαλεία εργασίας, όπως τράπεζες τεμαχισμού, αφαιρετές επιφάνειες τεμαχισμού, δοχεία, ιμάντες μεταφοράς και πριόνια, από ανοξείδωτο υλικό, από τα οποία δεν κινδυνεύει να αλλοιωθεί το κρέας και τα οποία καθορίζονται και απολυμαίνονται εύκολα. Οι επιφάνειες που έρχονται ή μπορεί να έρθουν σε επαφή με το κρέας, συμπεριλαμβανομένων των αρμών και συγκολλήσεων, πρέπει να διατηρούνται λείες. Η χρήση ξύλου απαγορεύεται εκτός των χώρων όπου βρίσκεται αποκλειστικά κρέας που έχει συσκευασθεί υπό υγιεινές συνθήκες-

β) εργαλεία και εξοπλισμό από ανοξείδωτο υλικό που πληροί τις υγειονομικές απαιτήσεις για:

- το χειρισμό του κρέατος,

- την αποθήκευση των δοχείων που χρησιμοποιούνται για το κρέας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε ούτε το κρέας ούτε το δοχεία να έρχονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο και τους τοίχους-

γ) εξοπλισμό για τον υγιεινό χειρισμό και την προστασία του κρέατος κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση, καθώς και κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους παραλαβής και διαλογής-

δ) ειδικά στεγανά δοχεία από αναλλοίωτο υλικό, εφοδιασμένα με κάλυμμα και σύστημα κλεισίματος που εμποδίζει τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αφαιρούν το περιεχόμενο των δοχείων, προοριζόμενα για την τοποθέτηση κρέατος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ή χώρο που κλειδώνεται και προορίζεται για την τοποθέτηση του κρέατος αυτού, αν πλεονάζουσες ποσότητες καθιστούν αυτό αναγκαίο ή αν το κρέας αυτό δεν απομακρύνεται ή δεν καταστρέφεται στο τέλος της ημέρας εργασίας. Αν το κρέας αυτό απομακρύνεται με αγωγούς, η κατασκευή και εγκατάσταση των αγωγών πρέπει να αποκλείει κάθε κίνδυνο μόλυνσης του κρέατος-

ε) μέσα για την υγιεινή αποθήκευση των υλικών πρώτης και δεύτερης συσκευασίας, εφόσον οι εργασίες αυτές εκτελούνται στην εγκατάσταση-

6. εξοπλισμό ψύξεως για να διατηρείται στο κρέας η εσωτερική θερμοκρασία που απαιτείται από την παρούσα οδηγία. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να περιλαμβάνει σύστημα αποστράγγισης που να επιτρέπει την εκκένωση των συμπυκνούμενων υδρατμών κατά τρόπο που να μη δημιουργείται κίνδυνος μόλυνσης του κρέατος-

7. εγκατάσταση που να επιτρέπει τον εφοδιασμό σε πόσιμο νερό, το οποίο ανταποκρίνεται στις παραμέτρους των παραρτημάτων Δ και Ε της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ ( 1), υπό επαρκή πίεση και σε επαρκή ποσότητα. Εντούτοις, κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να υπάρχει εγκατάσταση εφοδιασμού με μη πόσιμο νερό για την παραγωγή ατμού, για πυροσβεστική χρήση και για την ψύξη του ψυκτικού εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι οι αγωγοί που εγκαθίστανται για τη χρήση αυτή αποκλείουν τη χρησιμοποίηση αυτού του νερού για άλλους σκοπούς και δεν παρουσιάζουν κίνδυνο μολύνσεως του νωπού κρέατος. Οι αγωγοί του μη πόσιμου νερού πρέπει να διακρίνονται ευκρινώς από τους αγωγούς του πόσιμου νερού-

8. σύστημα παροχής επαρκούς ζεστού πόσιμου νερού, κατά την έννοια της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ-

9. σύστημα διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της υγιεινής-

10. χώρο επαρκώς διαρρυθμισμένο, που να κλειδώνεται, στην αποκλειστική διάθεση της κτηνιατρικής υπηρεσίας ή, στην περίπτωση των χώρων αποθήκευσης, κατάλληλη διαρρύθμιση-

11. εξοπλισμό που επιτρέπει την αποτελεσματική διεξαγωγή, ανά πάσα στιγμή, των κτηνιατρικών επιθεωρήσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία-

12. επαρκή αριθμό αποδυτηρίων με λείους, αδιάβροχους και επιδεκτικούς πλυσίματος τοίχους και δάπεδο, με νιπτήρες, ντους και αποχωρητήρια με καζανάκι, κατάλληλα εξοπλισμένα ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των καθαρών τμημάτων του κτιρίου.

Τα αποχωρητήρια αυτά δεν πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με τους χώρους εργασίας. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν ντους στις ψυκτικές αποθήκες όπου μόνον παραλαμβάνεται και αποθηκεύεται υγιεινά συσκευασμένο κρέας. Οι νιπτήρες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ζεστό και κρύο τρεχούμενο νερό ή με νερό εκ των προτέρων αναμεμειγμένο, στην κατάλληλη θερμοκρασία, με υλικό καθαρισμού και απολύμανσης των χεριών, καθώς και με υγιεινά μέσα για το στέγνωμα των χεριών. Οι βρύσες των νιπτήρων δεν πρέπει να μπορούν να τίθενται σε λειτουργία με τα χέρια ή τους βραχίονες. Επαρκής αριθμός τέτοιων νιπτήρων πρέπει να βρίσκεται κοντά στα αποχωρητήρια-

13. ένα κατάλληλο χώρο και επαρκή μέσα για τον καθαρισμό και την απολύμανση των μεταφορικών μέσων, εκτός από τις ψυκτικές αποθήκες όπου μόνο παραλαμβάνεται και αποθηκεύεται, πριν από την αποστολή του, υγιεινά συσκευασμένο κρέας. Ωστόσο, αυτοί οι χώροι και τα μέσα δεν είναι υποχρεωτικοί αν υπάρχουν διατάξεις που επιβάλλουν τον καθαρισμό και την απολύμανση των μεταφορικών μέσων σε επίσημα εγκεκριμένους χώρους-

14. δωμάτιο ή χώρο για την αποθήκευση απορρυπαντικών, απολυμαντικών και παρόμοιων ουσιών.

( 1) Οδηγία 80/778/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 περί της ποιότητας του πόσιμου νερού (ΕΕ αριθ. L 229 της 30. 8. 1980, σ. 11). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/656/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 353 της 17. 12. 1990, σ. 59).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Υγιεινή του προσωπικού, των χώρων και του υλικού στις εγκαταστάσεις

1. Απαιτείται σχολαστική καθαριότητα εκ μέρους του προσωπικού, καθώς και στους χώρους και στα υλικά. Συγκεκριμένα:

α) το προσωπικό που χειρίζεται κρέας ή που εργάζεται σε χώρους ή ζώνες όπου γίνεται χειρισμός, συσκευασία ή μεταφορά αυτού του κρέατος πρέπει ιδίως να φορεί καθαρά και ευκολοκαθάριστα καλύμματα κεφαλής και υποδήματα, ανοικτόχρωμα ενδύματα εργασίας, και εφόσον χρειάζεται, καλύμματα αυχένα ή άλλα προστατευτικά ρούχα. Το προσωπικό που ασχολείται με την επεξεργασία ή το χειρισμό κρέατος πρέπει να φορά καθαρά ενδύματα εργασίας στην αρχή κάθε ημέρας εργασίας και, ενδεχομένως, να τα αλλάζει όσες άλλες φορές χειάζεται μέσα στην ημέρα, επίσης δε να πλένει και να απολυμαίνει τα χέρια του πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ίδιας εργάσιμης ημέρας, καθώς και σε κάθε επανάληψη της εργασίας. Τα άτομα τα οποία ήλθαν σε επαφή με ασθενή θηράματα ή μολυσμένο κρέας οφείλουν αμέσως να πλένουν επιμελώς τα χέρια και τους βραχίονες με ζεστό νερό, εν συνεχεία δε να τα απολυμαίνουν. Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στους χώρους εργασίας και αποθηκεύσεως, στις ζώνες εκφόρτωσης, παραλαβής, διαλογής και φόρτωσης και σε όσες άλλες ζώνες και διαδρόμους γίνεται μεταφορά κρέατος άγριων θηραμάτων-

β) η είσοδος ζώων στις εγκαταστάσεις απαγορεύεται. Πρέπει να εξασφαλίζεται η συστηματική εξολόθρευση των τρωτικών, των εντόμων και οποιουδήποτε άλλου βλαβερού ζωυφίου-

γ) τα υλικά και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του κρέατος πρέπει να συντηρούνται και να καθαρίζονται καλά, πρέπει δε να καθαρίζονται επιμελώς και να απολυμαίνονται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της αυτής εργάσιμης ημέρας, καθώς και στο τέλος των εργασιών της ημέρας και προ της επαναχρησιμοποιήσεώς τους, εφόσον έχουν ρυπανθεί.

2. Οι χώροι, τα εργαλεία και το υλικό εργασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται γι' άλλους σκοπούς εκτός από την επεξεργασία νωπού κρέατος, κρέατος πουλερικών ή κρέατος θηραμάτων. Ο τεμαχισμός τριχοφόρων άγριων θηραμάτων και πτερωτών άγριων θηραμάτων πρέπει να πραματοποιείται σε διαφορετική χρονική στιγμή και η αίθουσα τεμαχισμού πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πλήρως πριν ξαναρχίσει ο τεμαχισμός κρέατος άλλης κατηγορίας.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον τεμαχισμό του κρέατος πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο το σκοπό αυτό.

3. Απαγορεύεται το κάρφωμα των μαχαιριών στο κρέας, ο καθαρισμός του κρέατος με ύφασμα ή άλλα υλικά και η εμφύσηση.

4. Το κρέας και τα δοχεία που το περιέχουν δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο.

5. Για όλες τις λειτουργίες πρέπει να χρησιμοποιείται πόσιμο νερό. Εντούτοις, κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η χρήση μη πόσιμου νερού για την παραγωγή ατμού υπό την προϋπόθεση ότι οι αγωγοί ποι είναι εγκατεστημένοι για το σκοπό αυτό δεν επιτρέπουν τη χρήση του νερού αυτού για άλλους σκοπούς και δεν παρουσιάζουν κίνδυνο μολύνσεως του κρέατος. Εξάλλου, κατ' εξαίρεση, δύναται να επιτρέπεται η χρήση μη πόσιμου νερού για την ψύξη των ψυκτικών μηχανημάτων. Οι αγωγοί του μη πόσιμου νερού πρέπει να διακρίνονται ευκρινώς από τους αγωγούς του πόσιμου νερού.

6. Απαγορεύεται η διασκόρπιση πριονιδιού ή κάθε άλλου αναλόγου υλικού στο δάπεδο των χώρων εργασίας και αποθηκεύσεως κρέατος.

7. Τα απορρυπαντικά, τα απολυμαντικά και οι παρόμοιες ουσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να μην προσβάλλει τον εξοπλισμό, τα εργαλεία επεξεργασίας και το κρέας. Μετά τη χρησιμοποίησή τους, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία επεξεργασίας πρέπει να ξεπλένονται καλά με πόσιμο νερό.

8. Η επεξεργασία και ο χειρισμός του κρέατος πρέπει να απαγορεύεται στα άτομα τα οποία δύνανται να το μολύνουν.

Κατά την πρόσληψη, κάθε πρόσωπο που ασχολείται με την επεξεργασία και το χειρισμό του κρέατος οφείλει να αποδεικνύει, με ιατρικό πιστοποιητικό, ότι, από ιατρική άποψη, τίποτα δεν κωλύει την απασχόλησή του αυτή. Η ιατρική παρακολούθηση του προσώπου αυτού ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία που ισχύει στο οικείο κράτος μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Υγιεινή της προετοιμασίας των άγριων θηραμάτων, του τεμαχισμού και του χειρισμού του κρέατος άγριων

θηραμάτων

1. Το ολόκληρα άγρια θηράματα πρέπει, αμέσως μετά τη θανάτωση, να υποβάλλονται στις ακόλουθες εργασίες:

- τα μεγάλα άγρια θηράματα πρέπει να εκκοιλιάζονται και να εκσπλαχνίζονται,

- τα θωρακικά σπλάχνα, εάν έχουν αποσπασθεί από το σφάγιο, καθώς και το συκώτι και η σπλήνα, πρέπει να συνοδεύουν το ολόκληρο θήραμα μέχρι το εργαστήριο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων και να προσδιορίζονται ως προερχόμενα από αυτό, ώστε ο επίσημος κτηνίατρος να μπορεί να πραγματοποιεί τη μεταθανάτια επιθεώρηση των σπλάχνων συνάρτηση με το υπόλοιπο σφάγιο- τα άλλα κοιλιακά σπλάχνα πρέπει να αφαιρούνται και να επιθεωρούνται επιτόπου. Το κεφάλι μπορεί να αφαιρείται για τα κυνηγετικά τρόπαια,

- τα μικρά άγρια θηράματα μπορούν, με την επιφύλαξη της περίπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) τρίτη περίπτωση της παρούσας οδηγίας, να εκσπλαχνίζονται πλήρως ή εν μέρει, επί τόπου ή στο εργαστήριο επεξεργασίας, όταν τα θηράματα μεταφέρονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 4 oC εντός δώδεκα ωρών μετά τη θανάτωση στο εν λόγω εργαστήριο επεξεργασίας.

2. Τα άγρια θηράματα πρέπει να ψύχονται αμέσως μετά τις εργασίες που προβλέπονται στο σημείο 1, ώστε η εσωτερική θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους + 7 oC εάν πρόκειται για μεγάλα θηράματα ή τους + 4 oC εάν πρόκειται για μικρά θηράματα. Εάν η εξωτερική θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή, τα θανατωμένα θηράματα πρέπει να μεταφέρονται το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο εντός δώδεκα ωρών μετά το κυνήγι, είτε στο εργαστήριο επεξεργασίας είτε σε κέντρο συλλογής, υπό την προϋπόθεση ότι:

- τα ολόκληρα μεγάλα άγρια θηράματα πρέπει να μεταφέρονται, με ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής, και ιδίως χωρίς να συσσωρεύονται και να στοιβάζονται, προς εργαστήριο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων, το συντομότερο δυνατό μετά τις εργασίες που προβλέπονται στο σημείο 1,

- κατά τη μεταφορά προς το εργαστήριο επεξεργασίας, τα ολόκληρα άγρια θηράματα των οποίων τα σπλάχνα έχουν ήδη υποβληθεί σε κτηνιατρική επιθεώρηση πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του κτηνίατρου στην οποία αναφέρεται το θετικό αποτέλεσμα της εν λόγω επιθεώρησης και η υπολογιζόμενη ώρα της θανάτωσης.

3. Ο εκσπλαχνισμός πρέπει να διενεργείται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατά την άφιξη στο εργαστήριο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ), εάν δεν προαγματοποιήθηκε επί τόπου. Οι πνεύμονες, η καρδιά, το συκώτι, τα νεφρά, η σπλήνα και ο μεσοθωράκιος υμήν δύνανται είτε να αφαιρούνται είτε να παραμένουν συνδεδεμένοι με το σφάγιο δια των φυσικών τους συνδέσεων.

4. Μέχρι το τέλος της επιθεώρησης, τα μη επιθεωρημένα σφάγια και παραπροϊόντα δεν πρέπει να μπορούν έλθουν σε επαφή με τα ήδη επιθεωρημένα σφάγια και παραπροϊόντα, απαγορεύεται δε η αφαίρεση, ο τεμαχισμός ή η περαιτέρω επεξεργασία του σφαγίου.

5. Το κρέας που κρατείται προς παρακολούθηση ή έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, τα στομάχια, τα έντερα και τα μη εδώδιμα υποπροϊόντα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το κρέας που χαρακτηρίζεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και πρέπει να τοποθετούνται το συντομότερο δυνατόν σε ειδικούς χώρους ή δοχεία, σχεδιασμένα και τοποθετημένα ούτως ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μόλυνση άλλου κρέατος.

6. Ο καθαρισμός, ο χειρισμός, η περαιτέρω επεξεργασία και η μεταφορά του κρέατος, συμπεριλαμβανομένων των παραπροϊόντων, πρέπει να γίνονται σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις της υγιεινής. Όταν το κρέας συσκευάζεται με δεύτερη συσκευασία, πρέπει να τηρούνται οι όροι του κεφαλαίου VΙΙΙ. Το συσκευασμένο κρέας πρέπει να αποθηκεύεται σε χωριστό θάλαμο απ' ό,τι το ασυσκεύαστο κρέας.

7. Οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν για την επιθεώρηση των κυνηγετικών τροπαίων που προορίζονται να διατηρηθούν από τους κυνηγούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Προδιαγραφές για το κρέας άγριων θηραμάτων που προορίζεται για τεμαχισμό

1. Ο τεμαχισμός σε τεμάχια μικρότερα από το σφάγιο, και, για τα μεγάλα άγρια θηράματα, σε ημιμόρια, καθώς και η αποστέωση, επιτρέπονται μόνο σε εργαστήρια επεξεργασίας εγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας οδηγίας ή σύμφωνα με τις οδηγίες 64/433/ΕΟΚ και 71/118/ΕΟΚ, τα οποία διαθέτουν αίθουσες εκδοράς και τεμαχισμού.

2. Ο ασκών την εκμετάλλευση ή ο διαχειριστής της εγκατάστασης υποχρεούται να διευκολύνει τις εργασίες ελέγχου της επιχειρήσεως, και ιδίως να πραγματοποιεί κάθε χειρισμό που κρίνεται χρήσιμος, και να θέτει στη διάθεση της υπηρεσίας ελέγχου τους αναγκαίους εξοπλισμούς. Ιδιαίτερα, πρέπει να είναι σε θέση, σε κάθε αίτηση, να γνωρίζει στον επίσημο κτηνίατρο που είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο, την προέλευση του κρέατος που εισάγεται στην εγκατάστασή του και την καταγωγή των θανατωμένων άγριων θηραμάτων.

3. α) Το κρέας άγριων θηραμάτων πρέπει να εισάγεται στους χώρους εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες. Αμέσως μετά τον τεμαχισμό και, ενδεχομένως, τη δεύτερη συσκευασία, το κρέας πρέπει να μεταφέρεται σε κατάλληλο ψυκτικό χώρο-

β) το κρέας που εισάγεται σε ένα χώρο τεμαχισμού πρέπει να ελέγχεται και, εν ανάγκη, να καθαρίζεται. Η θέση εργασίας όπου γίνονται οι εργασίες αυτές πρέπει να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και επαρκή φωτισμό-

γ) κατά τη διάρκεια του τεμαχισμού, της αποστεώσεως και της πρώτης και δεύτερης συσκευασίας, το κρέας διατηρείται σε συνεχή εσωτερική θερμοκρασία το πολύ + 7 oC για τα μεγάλα θηράματα ή + 4 oC για τα μικρά άγρια θηράματα. Κατά τη διάρκεια του τεμαχισμού, η θερμοκρασία του χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους + 12 oC-

δ) ο τεμαχισμός πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε ρύπανση του κρέατος. Τα θραύσματα των οστών και οι θρόμβοι αίματος πρέπει να αφαιρούνται. Το κρέας που προέρχεται από τον τεμαχισμό και δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση συγκεντρώνεται βαθμηδόν στις εγκαταστάσεις, σοχεία ή χώρους που προβλέπονται στο σημείο 5 στοιχείο δ) του κεφαλαίου Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Μεταθανάτια υγειονομική επιθεώρηση

1. Εντός 18 ωρών από την εισδοχή τους στο εργαστήριο επεξεργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) τρίτη περίπτωση, όλα τα τμήματα των άγριων θηραμάτων πρέπει να υποβάλλονται σε επιθεώρηση, για να ελέγχεται αν το κρέας άγριων θηραμάτων είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Ειδικότερα, η σωματική κοιλότητα πρέπει να είναι ανοικτή ώστε να είναι δυνατή η μακροσκοπική επιθεώρηση.

2. Εάν το απαιτήσει ο επίσημος κτηνίατρος, η σπονδυλική στήλη και το κεφάλι πρέπει να τέμνονται κατά μήκος.

3. Στα πλαίσια της επιθεώρησης μετά τη θανάτωση, ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να πραγματοποιεί:

α) μακροσκοπική εξέταση του άγριου θηράματος και των οργάνων του.

Εάν τα αποτελέσματα της μακροσκοπικής εξέτασης δεν επιτρέπουν να συναχθούν σχετικά συμπεράσματα, πρέπει να πραγματοποιείται διεξοδικότερη επιθεώρηση σε εργαστήριο. Οι διεξοδικότερες επιθεωρήσεις μπορούν να περιορίζονται σε επαρκή αριθμό δειγματοληψιών για την αξιολόγηση του συνόλου των άγριων θηραμάτων που θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός κυνηγίου-

β) αναζήτηση ανωμαλιών συστάσεως, χρώματος και οσμής-

γ) ψηλάφιση των οργάνων, εάν το κρίνει αναγκαίο-

δ) δειγματοληπτική ανάλυση των καταλοίπων, ιδίως όταν αυτό δικαιολογείται λόγω σοβαρών υπονοιών.

Όταν πραγματοποιείται διεξοδικότερη επιθεώρηση λόγω σοβαρών υπονοιών, πρέπει να αναμένονται τα πορίσματα αυτής της επιθεώρησης πριν γίνει αξιολόγηση του συνόλου των θηραμάτων που θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου κυνηγίου, ή ορισμένων από αυτά τα οποία μπορεί να υποτεθεί, λόγω των περιστάσεων, ότι παρουσιάζουν τις ίδιες ανωμαλίες-

ε) αναζήτηση χαρακτηριστικών τα οποία υποδεικνύουν ότι το κρέας ενέχει κινδύνους για την υγεία. Αυτό γίνεται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) όταν ο κυνηγός έχει αναφέρει ανωμαλίες της συμπεριφοράς ή διαταραχή της γενικής κατάστασης του ζώντος θηράματος,

ii) στην περίπτωση όγκων ή αποστημάτων, εφόσον παρουσιάζονται πολλαπλά ή διασκορπισμένα σε εσωτερικά όργανα ή τους μυικούς ιστούς,

iii) στην περίπτωση αρθρίτιδας, ορχίτιδας, αλλοίωσης του συκωτιού ή της σπλήνας, φλεγμονής των εντέρων ή της ομφαλικής περιοχής,

ιω) στην περίπτωση παρουσίας ξένων σωμάτων στις κοιλότητες του σώματος, ιδίως δε στο εσωτερικό του στομάχου και των εντέρων ή στα ούρα, εφόσον έχει αλλοιωθεί το χρώμα του υπεζωκώτα και του περιτοναίου,

ω) στην περίπτωση σχηματισμού σημαντικής ποσότητας αερίων στο γαστρεντερικό σωλήνα με ταυτόχρονη αλλοίωση του χρωματισμού των εσωτερικών οργάνων,

ωι στην περίπτωση σοβαρών αλλοιώσεων του χρώματος, της σύστασης ή της οσμής, των μυικών ιστών ή των οργάνων,

ωιι) στην περίπτωση ανοικτών καταγμάτων, εφόσον δεν σχετίζονται άμεσα με τη θήρα,

viii) στην περίπτωση γενικής ή εντοπισμένης καχεξίας ή υδραιμίας,

ιχ) στην περίπτωση προσφάτων συγκολλήσεων οργάνων με τον υπεζωκώτα και το περιτόναιο,

χ) στην περίπτωση άλλων προφανών σημαντικών αλλαγών, όπως π.χ. σήψη.

4. Ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να διατάσσει την κατάσχεση κάθε κρέατος άγριων θηραμάτων:

- το οποίο παρουσιάζει τραύματα, εκτός των πρόσφατων τραυμάτων λόγω της θανάτωσης, εντοπισμένες δυσμορφίες ή ανωμαλίες, στο μέτρο που αυτά τα τραύματα, οι δυσμορφίες ή ανωμαλίες επηρεάζουν την καταλληλότητα του κρέατος άγριων θηραμάτων ή ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία,

- που προέρχεται από ζώα τα οποία δεν θανατώθηκαν σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις περί θήρας,

- σχετικά με το οποίο διαπιστώθηκαν, κατά την μεταθανάτια επιθεώρηση, τα προβλεπόμενα στο σημείο 3 στοιχείο ε),

- που προέρχεται από ολόκληρα μικρά άγρια θηράματα που κατασχέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) τέταρτη περίπτωση,

- στο οποίο διαπιστώθηκε τριχίνωση.

5. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο επισημος κτηνίατρος μπορεί να προβαίνει, στα υπό εξέταση τμήματα των ζώων, σε άλλες τομές και επιθεωρήσεις που είναι αναγκαίες για την οριστική διάγνωση.

Όταν ο επίσημος κτηνίατρος διαπιστώνει ότι δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο ή ότι παρεμποδίζεται η κατάλληλη υγειονομική επιθεώρηση, μπορεί να παρεμβαίνει στη χρησιμοποίηση εξοπλισμού ή χώρων και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έως και την προσωρινή διακοπή της διαδικασίας παραγωγής.

6. Τα αποτελέσματα της μεταθανάτιας υγειονομικής επιθεώρησης πρέπει να καταγράφονται από τον επίσημο κτηνίατρο και, εφόσον διαπιστωθεί η παρουσία ασθενειών μεταδιδόμενων στον άνθρωπο που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) τρίτη περίπτωση ή στο άρθρο 9, τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να κοινοποιούνται στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές που έχουν υπό τον έλεγχο τους την κυνηγετική περιοχή από την οποία προέρχονται τα άγρια θηράματα, καθώς και στο υπεύθυνο για την περιοχή αυτή πρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Υγειονομικός έλεγχος του τεμαχισμένου και του αποθηκευμένου κρέατος άγριων θηραμάτων

Ο έλεγχος του επίσημου κτηνιάτρου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

- έλεγχο των εισόδων και εξόδων κρέατος,

- υγειονομική επιθεώρηση του κρέατος που βρίσκεται στα εργαστήρια επεξεργασίας,

- υγειονομική επιθεώρηση του κρέατος προ των εργασιών τεμαχισμού και κατά την έξοδό του από τα εργαστήρια επεξεργασίας,

- έλεγχο της καθαριότητας των χώρων, των εγκαταστάσεων και των εργαλείων, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο Ι, καθώς και της υγιεινής του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των ενδυμάτων του,

- κάθε άλλο έλεγχο τον οποίο ο επίσημος κτηνίατρος κρίνει χρήσιμο για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Σήμανση καταλληλότητας

1. Η σήμανση καταλληλότητας πρέπει να πραγματοποιείται υπό την ευθύνη του επίσημου κτηνιάτρου. Για το σκοπό αυτό, αυτός κατέχει:

α) τα εργαλεία που προορίζονται για τη σήμανση καταλληλότητας του κρέατος, τα οποία παραδίδει στο βοηθητικό προσωπικό μόνο κατά τη στιγμή της σημάνσεως και για το αναγκαίο γι' αυτήν χρονικό διάστημα-

β) τις ετικέτες και το υλικό πρώτης συσκευασίας εφόσον αυτές φέρουν ήδη ένα από τα σήματα που προβλέπονται στο σημείο 2. Οι ετικέτες αυτές και το υλικό αυτό πρώτης συσκευασίας και κλεισίματος παραδίδονται στο βοηθητικό προσωπικό από τον επίσημο κτηνίατρο τη στιγμή κατά την οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν και σε αριθμό αντίστοιχο προς τις ανάγκες.

2. α) Το σήμα καταλληλότητας πρέπει να είναι:

ι) ένα πεντάγωνο που φέρει, πολύ ευανάγνωστα, τα ακόλουθα στοιχεία:

- στο επάνω μέρος, το όνομα ολογράφως, ή το ή τα αρχικά της χώρας αποστολής του κρέατος με κεφαλαία: για την Κοινότητα, τα ακόλουθα γράμματα: B, D, DK, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK,

- στο κέντρο, τον αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης του εργαστηρίου επεξεργασίας άγριων θηραμάτων ή ενδεχομένως, του εργαστηρίου τεμαχισμού,

- στο κάτω μέρος, ένα από τα ακόλουθα αρχικά: CEE, EOF, EWG, EOK, EEC, EEG, ή το αρκτικόλεξο που επιτρέπει την αναγνώριση της τρίτης χώρας καταγωγής,

Το ύψος των γραμμάτων και των αριθμών πρέπει να αντιστοιχεί στις σχετικές απαιτήσεις του κεφαλαίου ΧΙ του παραρτήματος Ι της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ για τα μεγάλα άγρια θηράματα και του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/495/ΕΟΚ για το μικρά άγρια θηράματα,

ii) μια πεντάγωνη σφραγίδα, αρκετά μεγάλη για να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο στοιχείο α)-

β) τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη σήμανση πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις της υγιεινής, οι δε πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο α) πρέπει να εμφαίνονται απολύτως ευανάγνωστα-

γ) ι) το σήμα καταλληλότητας που αναφέρεται στο στοιχείο α) πρέπει να γίνεται:

- πάνω στο γυμνό σφάγιο, με σφραγίδα που περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαριθμούνται στο στοιχείο α),

- πάνω ή, ευκρινώς, κάτω από το περιτύλιγμα ή την άλλη συσκευασία των συσκευασμένων σφαγίων,

- πάνω ή, ευκρινώς, κάτω από τα περιτυλίγματα ή την άλλη συσκευασια των τμημάτων των σφαγίων που συσκευάζονται σε μικρές ποσότητες,

ii) Το σήμα καταλληλότητας που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο ii) πρέπει να επιτίθεται στις συσκευασίες μεγάλου μεγέθους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII Πρώτη και δεύτερη συσκευασία κρέατος άγριων θηραμάτων

1. α) Η δεύτερη συσκευασία (π.χ. ξυλοκιβώτια, χαρτοκιβώτια) πρέπει να είναι σύμφωνη προς όλους τους κανόνες υγιεινής και ιδίως:

- να μη δύναται να αλλοιώνει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρέατος,

- να μη δύναται να μεταδόσει στο κρέας ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία,

- να είναι αρκετά στερεή ώστε να εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία του κρέατος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και των χειρισμών-

β) η δεύτερη συσκευασία δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται για τη συσκευασία του κρέατος άγριων θηραμάτων, εκτός εάν είναι από ανοξείδωτο υλικό που καθαρίζεται εύκολα και εάν έχει προηγουμένως καθαρισθεί και απολυμανθεί.

2. Όταν, ενδεχομένως, το τεμαχισμένο κρέας άγριων θηραμάτων συσκευάζεται σε πρώτη συσκευασία, η εργασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μετά τον τεμαχισμό και κατά τρόπο σύμφωνο προς τους κανόνες υγιεινής.

Η πρώτη αυτή συσκευασία πρέπει να είναι διαφανής και άχρωμη και να ανταποκρίνεται, επιπλέον, στους όρους που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο α) πρώτη και δεύτερη περίπτωση, δεν δύναται δε να χρησιμοποιείται δεύτερη φορά για την πρώτη συσκευασία κρέατος άγριων θηραμάτων.

3. Το κρέας άγριων θηραμάτων που φέρει πρώτη συσκευασία πρέπει να συσκευάζεται σε δεύτερη συσκευασία.

4. Ωστόσο, εάν η πρώτη συσκευασία ανταποκρίνεται σε όλες τις προστατευτικές προϋποθέσεις της δεύτερης συσκευασίας, δεν πρέπει να είναι διαφανής ή άχρωμη και δεν είναι απαραίτητο να τίθεται εντός δεύτερου περιέκτη, εφόσον πληρούνται οι άλλοι όροι του σημείου 1.

5. Ο τεμαχισμός, η αποστέωση και η πρώτη και η δεύτερη συσκευασία, δύνανται να γίνονται στον ίδιο χώρο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο χώρος πρέπει να είναι αρκετά ευρύς και διευθετημένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι υγιεινές συνθήκες των εργασιών-

β) η πρώτη και η δεύτερη συσκευασία τοποθετούνται, αμέσως μετά την κατασκευή τους, σε ερμητικό προστατευτικό περιτύλιγμα, που προφυλάσσει από κάθε φθορά κατά τη μεταφορά προς την εγκατάσταση, και αποθηκεύονται υπό υγιεινές συνθήκες σε χωριστό χώρο της εγκατάστασης-

γ) οι αποθήκες του υλικού συσκευασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη και βλαβερά ζωύφια και να μην επικοινωνούν με χώρους που περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το κρέας. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να αποθηκεύονται επί του δαπέδου-

δ) οι δεύτερες συσκευασίες συναρμολογούνται υπό υγιεινές συνθήκες πριν από την είσοδο τους στο χώρο-

ε) οι δεύτερες συσκευασίες εισάγονται υπό υγιεινές συνθήκες στους χώρους συσκευασίας και χρησιμοποιούνται αμέσως, ο δε χειρισμός τους δεν πρέπει να γίνεται από προσωπικό που χειρίζεται το κρέας-

στ) αμέσως μετά την πρώτη συσκευασία, το κρέας πρέπει να τοποθετείται στις προβλεπόμενες για το σκοπό αυτό αποθήκες.

6. Οι συσκευασίες που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο μπορούν να περιέχουν μόνο τεμαχισμένο κρέας άγριων θηραμάτων που ανήκουν στο ίδιο ζωικό είδος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ Πιστοποιητικό καταλληλότητας

Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού καταλληλότητας, που πρέπει να συνοδεύει το κρέας άγριων θηραμάτων κατά τη μεταφορά του προς τον τόπο προορισμού, πρέπει να εκδίδεται από επίσημο κτηνίατρο κατά τη στιγμή της φόρτωσης.

Το πιστοποιητικό πρέπει να ανταποκρίνεται, ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό του, στο υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ, πρέπει δε να συντάσσεται τουλάχιστον στην ή τις επίσημες γλώσσες του τόπου προορισμού και να αποτελείται από ένα μόνο φύλλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ Αποθήκευση

Ύστερα από τη μεταθανάτια επιθεώρηση, το κρέας άγριων θηραμάτων πρέπει να ψύχεται ή να καταψύχεται και να διατηρείται σε θερμοκρασία η οποία δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τους 4 oC στην περίπτωση μικρών θηραμάτων και τους 7 oC στην περίπτωση μεγάλων θηραμάτων εφόσον ψύχονται, ή τους -12 oC εάν καταψύχονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ Μεταφορά

1. Το κρέας άγριων θηραμάτων πρέπει να αποστέλλεται με τρόπο ώστε, κατά την διάρκεια της μεταφοράς του, να προστατεύεται από ο, ιδήποτε μπορεί να το μολύνει ή να το αλλοιώσει, λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας και των συνθηκών μεταφοράς καθώς και του χρησιμοποιούμενου μεταφορικού μέσου. Ιδιαίτερα, τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές αυτές πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση των θερμοκρασιών που ορίζονται στο κεφάλαιο Χ.

2. Το κρέας άγριων θηραμάτων δεν μπορεί να μεταφέρεται μέσα σε μεταφορικά μέσα που δεν είναι καθαρά και δεν έχουν απολυμανθεί.

3. Τα σφάγια και τα ημιμόρια, εξαιρέσει του κατεψυγμένου κρέατος που είναι συσκευασμένο σε δεύτερη συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υγιεινής, πρέπει να μεταφέρονται πάντα αναρτημένα, εκτός από την περίπτωση της αεροπορικής μεταφοράς.

Τα άλλα κομμάτια πρέπει να αναρτώνται ή να τοποθετούνται επί υποστηριγμάτων, εφόσον δεν περιέχονται εντός δεύτερης συσκευασίας ή δεν ευρίσκονται εντός δοχείων από ανοξείδωτα υλικά, Τα υποστηρίγματα αυτά, τα μέσα συσκευασίας ή τα δοχεία πρέπει να ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις της υγιεινής, και ιδίως όσον αφορά τη δεύτερη συκευασία, τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, δύναται δε να επαναχρησιμοποιούνται μόνον αφού καθαρισθούν και απολυμανθούν.

4. Ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να βεβαιώνεται, πριν από την αποστολή, ότι τα μεταφορικά μέσα καθώς και οι συνθήκες φορτώσεως, είναι σύμφωνα με τους όρους υγιεινής του παρόντος κεφαλαίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

για κρέας άγριων θηραμάτων ( 1), που προορίζεται για κράτος μέλος, κατόπιν διαμετακόμισης μέσω τρίτης χώρας.

Χώρα αποστολής: .

Αριθ. ( 2): .

Υπουργείο: .

Αρμόδια υπηρεσία: .

Σχετ. ( 2): .

Ι. Ταυτότητα του κρέατος

Κρέας άγριων θηραμάτων από .

(είδος ζώου)

Είδος τεμαχίων: .

Είδος δεύτερης συσκευασίας: .

Αριθμός μονάδων δεύτερης συσκευασίας: .

Καθαρό βάρος: .

ΙΙ. Προέλευση του κρέατος

Διεύθυνση(εις) και αριθμός(οί) κτηνιατρικής έγκρισης της (των) εγκατάστασης(σεων): .

.

.

Διεύθυνση(εις) και αριθμός(οί) κτηνιατρικής έγκρισης του (των) εγκεκριμένου(ων) εργαστηρίου(ων) τεμαχισμού (&{Θ%};): .

.

.

ΙΙΙ. Προορισμός του κρέατος άγριων θηραμάτων

Το κρέας αποστέλλεται

από: .

(τόπος αποστολής)

στο: .

(χώρα και τόπος προορισμού)

με το ακόλουθο μεταφορικό μέσο ( 3): .

Όνομα και διεύθυνση αποστολέως: .

.

Όνομα και διεύθυνση παραλήπτη: .

.( 1) Κρέας άγριων θηραμάτων που δεν έχει υποστεί καμία επεξεργασία, πλην της ψύξης, δυναμένη να εξασφαλίσει τη συντήρησή του.

( 2) Προαιρετικό.

( 3) Για τα βαγόνια και τα φορτηγά σημειώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας, για τα αεροπλάνα ο αριθμός πτήσεως και για τα πλοία η ονομασία του πλοίου.

(&{Θ%};) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

IV. Βεβαίωσηκαταλληλότητος

Ο υπογεγραμμένος, επίσημος κτηνίατρος, ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΊ ότι:

α) το κρέας άγριων θηραμάτων των ειδών που αναφέρονται ανωτέρω έχει ληφθεί σε εργαστήριο επεζεργασία που βρίσκεται σε περιοχή ή ζώνη για την οποία ισχύουν περιοριστικά μέτρα για λόγους υγειονομικού ελέγχου και έχει κριθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατααλωση μετά από κτηνιατρική επιθεώρηση, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με την οδηγία 92/45/ΕΟΚ ( 1)-

β) τα οχήματα ή τα μηχανικά μέσα μεταφοράς, καθώς και οι συνθήκες φορτώσεως της αποστολής αυτής είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις υγιεινής που καθορίζονται στη προαναφερόμενη οδηγία-

γ) τα ολόκληρα άγρια θηράματα/το κρέας ( 2) άγριων θηραμάτων προορίζονται για κράτος μέλος κατόπιν διαμετακόμισης μέσω τρίτης χώρας.

(τόπος) .

από .

.

(υπογραφή του επίσημου κτηνιατρου)

( 1) Συμπεριλαμβανομένης της τριχινοσκόπησης που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3.

( 2) Διαγραφεται η περιττή ένδειξη.

Top