EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0692

Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον

OJ L 377, 31.12.1991, p. 48–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 208 - 214
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 208 - 214
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 181 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 181 - 189

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2018; καταργήθηκε από 32018D0853 . Latest consolidated version: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/692/oj

31991L0692

Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 377 της 31/12/1991 σ. 0048 - 0054
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 10 σ. 0208
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 10 σ. 0208


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Δεκεμβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 130 P,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι ορισμένες κοινοτικές οδηγίες σε θέματα περιβάλλοντος προβλέπουν την κατάρτιση από τα κράτη μέλη μιας έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών αυτών G ότι οι εκθέσεις αυτές αποτελούν βασικά στοιχεία μιας συνθετικής έκθεσης που καταρτίζεται από την Επιτροπή G ότι ορισμένες άλλες οδηγίες σχετικές με θέματα περιβάλλοντος δεν προβλέπουν τη σύνταξη τέτοιων εκθέσεων G ότι οι σχετικές με την κατάρτιση εκθέσεων υπάρχουσες διατάξεις χαρακτηρίζονται από ανομοιομορφία τόσο σε ό,τι αφορά την περιοδικότητα όσο και το περιεχόμενό τους G ότι θα πρέπει να εισαχθεί η υποχρέωση αυτή για τα κράτη μέλη όπως και για την Επιτροπή, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της εφαρμογής των οδηγιών αυτών στο σύνολο του εδάφους της Κοινότητας και να παρασχεθούν στην κοινή γνώμη τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία τα σχετικά με το θέμα G ότι είναι επομένως απαραίτητο να εναρμονιστούν οι υπάρχουσες σχετικές διατάξεις ώστε να καταστούν πληρέστερες και αποτελεσματικότερες για κάθε μεμονώμενο τομέα G ότι ενδείκνυται να καθοριστεί η περιοδικότητα της υποβολής των εν λόγω εκθέσεων και η διαβίβασή τους στην Επιτροπή εκ μέρους των κρατών μελών, σε τρία χρόνια με ένα μεσοδιάστημα ενός έτους ανά συγκεκριμένο τομέα G ότι οι εκθέσεις θα συντάσσονται βάσει ερωτηματολογίου που καταρτίζει η Επιτροπή, επικουρούμενη από μια επιτροπή, και το οποίο διαβιβάζεται στα κράτη μέλη έξι μήνες πριν από την έναρξη της καλυπτόμενης από την έκθεση περιόδου G ότι η Επιτροπή δημοσιεύει συνθετική έκθεση ανά τομέα εντός εννέα μηνών από την ανακοίνωση των αντίστοιχων εκθέσεων των κρατών μελών G ότι, ειδικότερα, όσον αφορά την εφαρμογή γης οδηγίας 76/160/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 1975 για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1985, η σχετική έκθεση πρέπει να δημοσιεύεται κάθε χρόνο και αρκετά έγκαιρα ώστε να ενημερώνεται το κοινό για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης κατά την πλέον πρόσφατη περίοδο G ότι τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη δεν συνεπάγονται την έκδοση νομοθετικών ή κανονιστικών πράξεων, αφ' ής στιγμής η κατάρτιση των εκθέσεων για την εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών δεν απαιτεί τη θέσπιση τέτοιων διατάξεων σε επίπεδο κρατών μελών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στον εξορθολογισμό και τη βελτίωση ανά τομέα των διατάξεων που αφορούν τη διαβίβαση πληροφοριών και τη δημοσίευση εκθέσεων για ορισμένες κοινοτικές οδηγίες του τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 155 πρώτη περίπτωση της συνθήκης.

Άρθρο 2

1. Το κείμενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε τρία χρόνια, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μέσω μιας τομεακής έκθεσης η οποία καλύπτει και τις άλλες σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Η έκθεση αυτή καταρτίζεται βάσει ερωτηματολογίου ή σχεδιαγράμματος το οποίο καταρτίζει η Επιτροπή με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ (*). Το ερωτηματολόγιο ή το σχεδιάγραμμα αυτό αποστέλλεται στα κράτη μέλη έξι μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου που καλύπτει η έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εννέα μηνών από τη λήξη της τριετίας την οποία καλύπτει.

Η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο από 1993 μέχρι και 1995.

Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών μελών, η Επιτροπή δημοσιεύει μια κοινοτική έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας.

(*) ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 48.».

2. Το κείμενο που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 παρεμβάλλεται στις οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σύμφωνα με τις ενδείξεις των οδηγιών αυτών.

Άρθρο 3

Το άρθρο 13 της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 13 Κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από τις 31 Δεκεμβρίου 1993, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας κατά το έτος αυτό. Η έκθεση αυτή καταρτίζεται βάσει ερωτηματολογίου ή σχεδιαγράμματος το οποίο καταρτίζει η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ (*). Το ερωτηματολόγιο ή το σχεδιάγραμμα αυτό αποστέλλεται στα κράτη μέλη έξι μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου που καλύπτει η έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή πριν από τη λήξη του καλυπτόμενου έτους.

Εντός τεσσάρων μηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών μελών, η Επιτροπή δημοσιεύει μια κοινοτική έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας.

(*) ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 48.».

Άρθρο 4

1. Το κείμενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε τρία χρόνια, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μέσω μιας τομεακής έκθεσης η οποία καλύπτει και τις άλλες σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Η έκθεση αυτή καταρτίζεται βάσει ερωτηματολογίου ή του σχεδιαγράμματος το οποίο καταρτίζει η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ (*). Το ερωτηματολόγιο ή το σχήμα αυτό αποστέλλεται στα κράτη μέλη έξι μήνεςπριν από την έναρξη της περιόδου που καλύπτει η έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται Επιτροπή εντός έξι μηνών από το λήξη της τριετίας την οποία καλύπτει.

Η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο από 1994 μέχρι και 1996.

Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών μελών, η Επιτροπή δημοσιεύει μια κοινοτική έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας.

(*) ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 48.».

2. Το κείμενο που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 παρεμβάλλεται στις οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτημα IV, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εν λόγω παράρτημα.

3. Το ακόλουθο κείμενο παρεμβάλλεται στις οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτημα V, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εν λόγω παράρτημα.

«Κάθε χρόνο, η Επιτροπή διαβιβάζει στα κράτη μέλη τις πληροφορίες που συλλέγει κατ' εφαρμογήν του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 5

Το κείμενο των διατάξεων που αναφέρεται στο παράρτημα VI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε τρία χρόνια, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μέσω μιας τομεακής έκθεσης η οποία καλύπτει και τις άλλες σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Η έκθεση αυτή καταρτίζεται βάσει ερωτηματολογίου ή σχεδιαγράμματος το οποίο καταρτίζει η Επιτροπή με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ (*). Το ερωτηματολόγιο ή το σχεδιάγραμμα αυτό αποστέλλεται στα κράτη μέλη έξι μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου που καλύπτει η έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός έξι μηνών από τη λήξη της τριετίας την οποία καλύπτει.

Η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο από 1995 μέχρι και 1997.

Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών μελών, η Επιτροπή δημοσιεύει μια κοινοτική έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας.

(*) ΕΕ αριθ. L 372 της 31. 12. 1991, σ. 48.».

Άρθρο 6

Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό εντός προθεσμίας που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που λαμβάνει το Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως. Εάν όμως τα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή τα ανακοινώνει αμέσως στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή:

- η Επιτροπή μπορεί να αναβάλει, για ένα μήνα το πολύ από την ημερομηνία της ανακοίνωσης αυτής, την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν από αυτήν,

- το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει διαφορετική απόφαση εντός της περιόδου που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση.

Άρθρο 7

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις:

- των άρθρων 2 και 3, το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 1993,

- του άρθρου 4, το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 1994,

- του άρθρου 5, το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 1995.

Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Οι υπάρχουσες διατάξεις των διαφόρων οδηγιών οι οποίες τροποποιούνται με νέες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο.

3. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή εκδίδονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 1991.

Για το ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςY. VAN ROOY

(1)ΕΕ αριθ. C 214, της 29. 8. 1990, σ. 6.

(2)ΕΕ αριθ. C 19 της 28. 1. 1991, σ. 587.

(3)ΕΕ αριθ. C 60 της 8. 3. 1991, σ. 15.

(4)ΕΕ αριθ. L 31 της 5. 2. 1976, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Διατάξεις που τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας

α) Άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας (1).

β) Άρθρο 14 της οδηγίας 78/176/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 1978 περί των αποβλήτων που προέρχονται από τη βιομηχανία διοξειδίου του τιτανίου (2), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 83/29/ΕΟΚ (3).

γ) Άρθρο 16 της οδηγίας 78/659/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1978 περί της ποιότητος των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1985.

δ) Άρθρο 8 της οδηγίας 79/869/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1979 περί των μεθόδων μετρήσεως και περί της συχνότητας των δειγματοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων τα οποία προορίζονται για την παραγωγή ποσίμου ύδατος στα κράτη μέλη (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81/855/ΕΟΚ (6).

ε) Άρθρο 14 της οδηγίας 79/923/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 1979 περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή (7).

στ) Άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1979 περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (8).

ζ) Άρθρο 5 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 82/176/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1982 περί των οριακών τιμών και των ποιοτικών στόχων για τις απορρίψεις υδραγρύρου από το βιομηχανικό τομέα της ηλεκτρολύσεως των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων (9).

η) Άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 83/513/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 1983 για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις καδμίου (10).

θ) Άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 84/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 1984 για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους όσον αφορά τις απορρίψεις υδραργύρου σε τομείς άλλους εκτός του τομέα της ηλεκτρολύσεως των χλωριούχων αλάτων των αλκαλίων (11).

ι) Άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 84/491/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1984 σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις εξαχλωροκυκλοεξανίου (12).

ια) Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ (13), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/415/ΕΟΚ (14).

(1)ΕΕ αριθ. L 129 της 18. 5. 1976, σ. 23.

(2)ΕΕ αριθ. L 54 της 25. 2. 1978, σ. 19.

(3)ΕΕ αριθ. L 32 της 3. 2. 1983, σ. 28.

(4)ΕΕ αριθ. L 222 της 14. 8. 1978, σ. 1.

(5)ΕΕ αριθ. L 271 της 29. 10. 1979, σ. 44.

(6)ΕΕ αριθ. L 319 της 7. 11. 1981, σ. 16.

(7)ΕΕ αριθ. L 281 της 10. 11. 1979, σ. 47.

(8)ΕΕ αριθ. L 20 της 26. 1. 1980, σ. 43.

(9)ΕΕ αριθ. L 81 της 27. 3. 1982, σ. 29.

(10)ΕΕ αριθ. L 291 της 24. 10. 1983, σ. 1.

(11)ΕΕ αριθ. L 74 της 17. 3. 1984, σ. 49.

(12)ΕΕ αριθ. L 274 της 17. 10. 1984, σ. 11.

(13)ΕΕ αριθ. L 181 της 4. 7. 1986, σ. 16.

(14)ΕΕ αριθ. L 219 της 14. 8. 1990, σ. 49.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Οδηγίες που συμπληρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας

α) Οδηγία 75/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1975 περί της απαιτούμενης ποιότητος των υδάτων επιφάνειας που προορίζονται για την παραγωγή ποσίμου ύδατος στα κράτη μέλη (1), όπως τροποποίηθηκε τελευταία από την οδηγία 79/869/ΕΟΚ (2).

Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας παρεμβάλλεται ως άρθρο 9α.

β) Οδηγία 80/778/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 περί της ποιότητας του πόσιμου νερού (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81/858/ΕΟΚ (4).

Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας παρεμβάλλεται ως άρθρο 17α.

(1)ΕΕ αριθ. L 194 της 25. 7. 1975, σ. 26.

(2)ΕΕ αριθ. L 271 της 29. 10. 1979, σ. 44.

(3)ΕΕ αριθ. L 229 της 30. 8. 1980, σ. 11.

(4)ΕΕ αριθ. L 319 της 7. 11. 1981, σ. 19.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Διατάξεις που τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας

α) Άρθρο 8 της οδηγίας 80/779/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 περί των οριακών τιμών και των ενδεικτικών τιμών της ποιότητας της ατμοσφαίρας για το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούμενα σωματίδια (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/427/ΕΟΚ (2).

β) Άρθρο 18 της οδηγίας 82/501/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1982 περί του κινδύνου ατυχημάτων μεγάλης εκτάσεως τον οποίον περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες (3), όπως τροποποίηθηκε τελευταία από την οδηγία 88/610/ΕΟΚ (4).

γ) Άρθρο 6 της οδηγίας 82/884/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1982 για την οριακή τιμή του μολύβδου που περιέχεται στην ατμόσφαιρα (5).

δ) Άρθρο 8 της οδηγίας 85/203/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1985 σχετικά με τις προδιαγραφές ποίοτητας του αέρα για το διοξείδιο του αζώτου (6), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 85/580/ΕΟΚ (7).

ε)Άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 87/217/EOK) του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 1987 σχετικά με την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον αμίαντο (8).

(1)ΕΕ αριθ. L 229 της 30. 8. 1980, σ. 30.

(2)ΕΕ αριθ. L 201 της 14. 7. 1989, σ. 53.

(3)ΕΕ αριθ. L 230 της 5. 8. 1982, σ. 1.

(4)ΕΕ αριθ. L 336 της 7. 12. 1988, σ. 14.

(5)ΕΕ αριθ. L 378 της 31. 12. 1982, σ. 15.

(6)ΕΕ αριθ. L 87 της 27. 3. 1985, σ. 36.

(7)ΕΕ αριθ. L 372 της 31. 12. 1985, σ. 36.

(8)ΕΕ αριθ. L 85 της 28. 3. 1987, σ. 40.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Οδηγίες που τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας

α) Οδηγία 75/716/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερόμενων στην περιεκτικότητα σε θείο ορισμένων υγρών καυσίμων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 87/219/ΕΟΚ (2).

Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας παρεμβάλλεται ως άρθρο 7α.

β) Οδηγία 84/360/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1984 σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστάσεις (3).

Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας παρεμβάλλεται ως άρθρο 15α.

(1)ΕΕ αριθ. L 307 της 27. 11. 1975, σ. 22.

(2)ΕΕ αριθ. L 91 της 3. 4. 1987, σ. 19.

(3)ΕΕ αριθ. L 188 της 16. 7. 1984, σ. 20.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Οδηγίες που συμπληρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας

α) Οδηγία 80/779/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 περί των οριακών τιμών και των ενδεικτικών τιμών της ποιότητος της ατμοσφαίρας για το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούμενα σωματίδια, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 89/427/ΕΟΚ.

Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας παρεμβάλλεται ως άρθρο 7 παράγραφος 4.

β) Οδηγία 82/884/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1982 για την οριακή τιμή του μολύβδου που περιέχεται στην ατμόσφαιρα.

Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας παρεμβάλλεται ως άρθρο 5 παράγραφος 4.

γ) Οδηγία 85/203/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1985 σχετικά με τις προδιαγραφές ποιότητας του αέρα για το διοξείδιο του αζώτου, όπως τροποποίηθηκε από την οδηγία 85/580/ΕΟΚ.

Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας παρεμβάλλεται ως άρθρο 7 παράγραφος 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Διατάξεις που τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας

α) Άρθρο 18 της οδηγίας 75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1975 περί διαθέσεως των χρησιμοποιήμένων ορυκτελαίων (1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 87/101/ΕΟΚ (2).

β) Άρθρο 12 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975 περί των στερεών αποβλήτων (3), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/156/ΕΟΚ (4).

γ) Άρθρο 10 της οδηγίας 76/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 1976 περί της εξαλείψεως των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (5).

δ) Άρθρο 16 της οδηγίας 78/319/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 1978 περί των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1985.

ε) Άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 84/631/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1984 για την επιτήρηση και τον έλεγχο εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των διασυνοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 87/112/ΕΟΚ της Επιτροπής (8).

στ) Άρθρο 6 της οδηγίας 85/339/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για τις συσκευασίες υγρών τροφίμων (9).

γ) Άρθρο 17 της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία (10).

(1)ΕΕ αριθ. L 194 της 25. 7. 1975, σ. 23.

(2)ΕΕ αριθ. L 42 της 12. 2. 1987, σ. 43.

(3)ΕΕ αριθ. L 194 της 25. 7. 1975, σ. 39.

(4)ΕΕ αριθ. L 78 της 26. 3. 1991, σ. 32.

(5)Εε αριθ. L 108 της 26. 4. 1976, σ. 41.

(6)ΕΕ αριθ. L 84 της 31. 3. 1978, σ. 43.

(7)ΕΕ αριθ. L 236 της 13. 12. 1984, σ. 31.

(8)ΕΕ αριθ. L 48 της 17. 2. 1987, σ. 31.

(9)ΕΕ αριθ. L 176 της 6. 7. 1985, σ. 18.

(10)ΕΕ αριθ. L 181 της 4. 7. 1986, σ. 6.

Top