EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0670

Οδηγία 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1991 σχετικά με την αμοιβαία αποδοχή των αδειών άσκησης επαγγέλματος και προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας

OJ L 373, 31.12.1991, p. 21–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003 P. 88 - 92
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003 P. 88 - 92
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 270 - 274
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 270 - 274
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 270 - 274
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 270 - 274
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 270 - 274
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 270 - 274
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 270 - 274
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 270 - 274
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 270 - 274
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 010 P. 67 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 07/04/2008; καταργήθηκε από 32008R0216

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/670/oj

31991L0670

Οδηγία 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1991 σχετικά με την αμοιβαία αποδοχή των αδειών άσκησης επαγγέλματος και προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 373 της 31/12/1991 σ. 0021 - 0025
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 6 τόμος 3 σ. 0088
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 6 τόμος 3 σ. 0088


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 1991 σχετικά με την αμοιβαία αποδοχή των αδειών άσκησης επαγγέλματος του προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας (91/670/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 84 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι, για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η ασφάλεια των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών, πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει, σε επαρκή αριθμό, ιπτάμενο τεχνικό προσωπικό το οποίο να διαθέτει τα αναγκαία επαγγελματικά προσόντα και άδειες G ότι, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μέχρι το τέλος του 1992 απαιτεί την ύπαρξη αποτελεσματικού συστήματος αεροπορικών μεταφορών, που να διευκολύνει την κυκλοφορία των προσώπων στο εσωτερικό της Κοινότητας G ότι οι αεροπορικές μεταφορές αποτελούν πολύ δυναμικό και γρήγορα αναπτυσσόμενο τομέα με ιδιαίτερα διεθνή χαρακτήρα ότι, κατά συνέπεια, η ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση προσωπικού μπορεί να διατηρείται αποτελεσματικότερα σε κοινοτικό παρά σε εθνικό επίπεδο G ότι είναι, ως εκ τούτου, ουσιώδες η κοινή πολιτική μεταφορών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας να επεκταθεί, ώστε να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία του ιπτάμενου τεχνικού προσωπικού στην Κοινότητα G ότι οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας ιπτάμενου τεχνικού προσωπικού διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών G ότι τα προσόντα που απαιτούνται για την απόκτηση της άδειας δεν έχουν καθοριστεί μέχρι στιγμής σε κοινοτικό επίπεδο G ότι, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη διατηρούν την ευχέρεια να καθορίζουν το επίπεδο των προσόντων αυτών με τρόπο που να εγγυάται την ασφάλεια των υπηρεσιών που παρέχονται από τα αεροσκάφη που έχουν υπολογισθεί στο έδαφός τους G ότι, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει η συνθήκη, δεν μπορούν να απαιτούν από υπήκοο άλλου κράτους μέλους να έχει τα προσόντα αυτά, τα οποία, σε γενικές γραμμές, τα κράτη καθορίζουν μόνο σε συνάρτηση με το εθνικό τους σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει ήδη αποκτήσει αυτά τα προσόντα σε άλλο κράτος μέλος G ότι, για να διευκολυνθεί η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συνθήκη και να διασφαλιστεί η κινητικότητα του ιπτάμενου τεχνικού προσωπικού, πρέπει να καθιερωθεί κοινοτική διαδικασία αποδοχής των αδειών και των προσόντων του εν λόγω προσωπικού G ότι η αναγνώριση των αδειών χειριστού ιδιωτικών αεροπλάνων μπορεί ήδη να θεσπιστεί σε όλα τα κράτη μέλη G ότι, εφόσον οι επαγγελματίες χειριστές αεροσκαφών, προκειμένου να μπορούν να κυβερνούν αεροσκάφος νηολογημένο σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο έχουν λάβει την άδειά τους, οφείλουν να υποβληθούν σε συμπληρωματικές δοκιμασίες, θα πρέπει να τους δίνεται το ταχύτερο δυνατό η δυνατότητα να το πράξουν G ότι οι δυνατότητες κατάρτισης που προσφέρονται στα κράτη μέλη, δεν είναι πάντα ανάλογες με τη ζήτηση, και ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 της συνθήκης, τα κράτη μέλη πρέπει να δέχονται χωρίς διακρίσεις τους υπηκόους άλλων κρατών μελών στα δημόσια και ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης και στις εξετάσεις επαγγελματικής επάρκειας G ότι, για να επιτευχθεί πλήρης αμοιβαία αναγνώριση των αδειών, το Συμβούλιο θα εκδώσει, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο των εργασιών των διεθνών οργανισμών, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής υποβλητέας πριν από την 1η Ιουλίου 1992, τα μέτρα με τα οποία θα εγκαθιδρύονται εναρμονισμένες απαιτήσεις στο θέμα των αδειών και των προγραμμάτων κατάρτισης, και ότι κάθε κράτος μέλος θ' αναγνωρίζει κάθε άδεια που ανταποκρίνεται σ' αυτές τις απαιτήσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για τις διαδικασίες αμοιβαίας αποδοχής των αδειών που χορηγούν τα κράτη μέλη στο ιπτάμενο τεχνικό προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως:

α) άδεια: κάθε έγκυρος τίτλος που έχει εκδοθεί από ένα κράτος μέλος και που επιτρέπει στον κάτοχό του να ασκεί καθήκοντα, ως ιπτάμενο τεχνικό προσωπικό, μέσα σε αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας νηολογημένο σε κράτος μέλος. Ο ορισμός αυτός ισχύει επίσης για τα προσόντα που προϋποθέτει η άδεια G β) προσόντα: οι ενδείξεις που αναγράφονται στη άδεια ή σε ξεχωριστό έγγραφο, με τις οποίες διευκρινίζονται οι ειδικοί όροι, τα δικαιώματα ή οι περιορισμοί που συνεπάγεται η συγκεκριμένη άδεια G γ) αποδοχή άδειας: κάθε πράξη αναγνώρισης ή επικύρωσης από κράτος μέλος άδειας που έχει χορηγηθεί από άλλο κράτος μέλος καθώς και των δικαιωμάτων που συνεπάγεται και των βεβαιώσεων που είναι προσαρτημένες στην άδεια αυτή. Η αποδοχή, η οποία μπορεί να λάβει την μορφή χορήγησης εθνικής αδείας, δεν πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος μεγαλύτερη από τη διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας G δ) αναγνώριση: η παροχή του δικαιώματος να γίνεται χρήση, σε αεροσκάφος νηολογημένο σε κράτος μέλος, της άδειας που έχει χορηγηθεί από άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τα δικαιώματα που παρέχει η άδεια αυτή G ε) επικύρωση: η ρητή βεβαίωση ενός κράτους μέλους σύμφωνα με την οποία η άδεια που έχει χορηγήσει άλλο κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως και οι άδειες που χορηγεί το ίδιο G στ) ιπτάμενο τεχνικό προσωπικό: προσωπικό με τη σχετική άδεια, το οποίο καλείται να ασκήσει καθήκοντα αφορώντα άμεσα την οδήγηση του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ο ορισμός αυτός ισχύει για τους επί του αεροσκάφους ευρισκόμενους πιλότους, πλοηγούς και μηχανικούς.

Άρθρο 3

1. Κάθε κράτος μέλος αποδέχεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και χωρίς επιπρόσθετες δοκιμασίες, κάθε άδεια που έχει χορηγηθεί από άλλο κράτος μέλος καθώς και όλα τα δικαιώματα που συνεπάγεται και όλες τις βεβαιώσεις που είναι προσαρτημένες σε αυτή.

2. Κάθε πρόσωπο που κατέχει άδεια χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων η οποία έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος μπορεί να κυβερνά αεροσκάφη νηολογημένα σε άλλο κράτος μέλος. Η αναγνώριση αυτή περιορίζεται στην άσκηση των δικαιωμάτων του κατόχου άδειας χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών και των συναφών προσόντων για τις πτήσεις όψεως που πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας με αεροσκάφη που διαθέτουν πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας με πλήρωμα έναν μόνο χειριστή.

Άρθρο 4

1. Το άρθρο 3 παράγραφος 1 εφαρμόζεται όταν μια άδεια, η οποία έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος και υποβάλλεται σε άλλο κράτος μέλος προς αποδοχή, βασίζεται σε απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του κράτους μέλους υποδοχής. Προκειμένου να επιτρέψει στις αρμόδιες υπηρεσίες να κρίνουν την ισοτιμία των αδειών που χορηγούνται από άλλα κράτη μέλη, η Επιτροπή καταρτίζει, και διαβιβάζει σε όλα τα κράτη μέλη πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992, συγκριτικό πίνακα των απαιτήσεων οι οποίες ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος για τη χορήγηση αδειών που αφορούν τα ίδια καθήκοντα.

2. α) Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή γνωμοδότηση σχετικά με την ισοτιμία αδείας, που του έχει υποβληθεί προς αποδοχή, εντός προθεσμίας τριών εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης G β) η Επιτροπή πρέπει να εκφέρει τη γνώμη της εντός προθεσμίας δύο μηνών. Το οικείο κράτος μέλος διαθέτει ακολούθως ένα μήνα για να απαντήσει στον υποψήφιο G γ) εάν το κράτος μέλος δεν ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής, είναι υποχρεωμένο να δώσει απάντηση στον υποψήφιο εντός προθεσμίας τριών μηνών G δ) οι αναφερόμενες στα παραπάνω στοιχεία α), β) και γ) προθεσμίες εφαρμόζονται από τη στιγμή που καθίστανται διαθέσιμες όλες οι αναγκαίες πληροφορίες.

3. Εάν, μετά την εξέταση μιας άδειας από το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται προς αποδοχή, υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες όσον αφορά την ισοτιμία της, το κράτος μέλος αυτό μπορεί, κατά παρέκκλιση των αρχών που θεσπίζονται με το άρθρο 3 παράγραφος 1, να κρίνει ότι απαιτούνται συμπληρωματικές προϋποθέσεις ή/και δοκιμασίες, για να είναι δυνατή η αποδοχή της άδειας. Ο κάτοχος της άδειας, καθώς και το κράτος μέλος που έχει χορηγήσε την άδεια και η Επιτροπή ενημερώνονται γραπτώς. Το κράτος μέλος υποδοχής στο οποίο υποβάλλεται προς αποδοχή η άδεια οφείλει να προσφέρει στον κάτοχο της άδειας τη δυνατότητα να υποβληθεί σε συμπληρωματική δοκιμασία το ταχύτερο δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, χωρίς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας.

4. Όταν ο υποψήφιος ικανοποιήσει τις συμπληρωματικές προϋποθέσεις ή/και υποστεί επιτυχώς τις δοκιμασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, το κράτος μέλος υποδοχής αποδέχεται αμέσως την εν λόγω άδεια.

5. Εντούτοις, όσον αφορά τις άδειες χειριστών αεροσκάφους και παρά τις παραγράφους 1 μέχρι 4, τα κράτη μέλη αποδέχονται κάθε άδεια που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος 1 της σύμβασης του Σικάγου σχετικά με τη διεθνή πολιτική αεροπορία, εφόσον ο κάτοχός της έχει ικανοποιήσει τις ειδικές απαιτήσεις επικύρωσης που προβλέπονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι υπήκοοι των άλλων κρατών μελών γίνονται δεκτοί στα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματά τους, καθώς και στις εθνικές εξετάσεις και στις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας υπό τους αυτούς ακριβώς όρους όπως και οι δικοί τους υπήκοοι.

Άρθρο 6

Όταν ένα κράτος μέλος χορηγεί άδεια βάσει άλλης αδείας ή συστατικού στοιχείου αδείας η οποία έχει χορηγηθεί από τρίτη χώρα, το γεγονός αυτό αναγράφεται στην άδεια. Τα άλλα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να αποδέχονται αυτή την άδεια ή αυτό το συστατικό στοιχείο αδείας.

Άρθρο 7

1. Τα κράτη μέλη, ύστερα από διαβούλευση με την Επιτροπή, θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις της αναφοράς αυτής εκδίδονται από τα κράτη μέλη.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

4. Τα κράτη μέλη αλληλοβοηθούνται κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και ανταλλάσσουν πληροφορίες, σε περίπτωση ανάγκης, σχετικά με τις άδειες που έχουν αποδεχθεί βάσει ισοτιμίας.

5. Τα εμπιστευτικά στοιχεία που αποκτώνται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 1991.

Για το ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςH. MAIJ-WEGGEN

(1)ΕΕ αριθ. C 10 της 16. 1. 1990, σ. 12 και ΕΕ αριθ. C 175 της 6. 7. 1991, σ. 14.

(2)ΕΕ αριθ. C 284 της 12. 11. 1990, σ. 198.

(3)ΕΕ αριθ. C 124 της 21. 5. 1990, σ. 18.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Top