EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R1866

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1866/90 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1990 περί ρυθμίσεων σχετικά με τη χρησιμοποίηση του Ecu στην εκτέλεση του προϋπολογισμού των διαρθρωτικών ταμείων

OJ L 170, 3.7.1990, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 32 - 33
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 32 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2000; καταργήθηκε από 300R0643 . Latest consolidated version: 18/11/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1866/oj

31990R1866

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1866/90 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1990 περί ρυθμίσεων σχετικά με τη χρησιμοποίηση του Ecu στην εκτέλεση του προϋπολογισμού των διαρθρωτικών ταμείων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 170 της 03/07/1990 σ. 0036 - 0037
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 33 σ. 0032
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 33 σ. 0032


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1866/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Ιουλίου 1990

περί ρυθμίσεων σχετικά με τη χρησιμοποίηση του Ecu στην εκτέλεση του προϋπολογισμού των διαρθρωτικών ταμείων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988 για τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το συντονισμό των παρεμβάσεων των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων μεταξύ τους, καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφιστάμενων χρηματοδοτικών οργάνων (1), και ιδίως το άρθρο 22,

κατόπιν διαβουλεύσεως με την Επιτροπή για την ανάπτυξη και τη μετατροπή που αναφέρεται στο άρθρο 124 της συνθήκης,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 προβλέπει ότι στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων τα ποσά των αποφάσεων, αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών της Επιτροπής εκφράζονται και καταβάλλονται σε Ecu σύμφωνα με λεπτομέρειες εκτέλεσης που πρέπει να καθοριστούν· ότι η εν λόγω διάταξη δεν έχει τροποποιήσει, αυτό καθεαυτό, το αγρονομισματικό καθεστώς που έχει θεσπιστεί από το Συμβούλιο· ότι πρέπει, συνεπώς, να διευκρινιστεί ότι ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει την εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, του συντελεστή μετατροπής που έχει καθοριστεί στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1678/85 του Συμβουλίου (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1179/90 (3) για τα ποσά που έχουν καθοριστεί σε Ecu από το Συμβούλιο στο πλαίσιο της πολιτικής των γεωργικών διαρθρώσεων·

ότι, λαμβανομένου υπόψη του μεταβατικού χαρακτήρα του άρθρου 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4256/88 του Συμβουλίου (4), ενδείκνυται να μην εφαρμοσθεί το νέο σύστημα στο τμήμα βοήθειας του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Προσανατολισμού, για την εμπορία και τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, προϊόντων δασοκομίας καθώς και προϊόντων αλιείας, μόνο στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 866/90 (5) και (ΕΟΚ) αριθ. 867/90 (6), όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4256/88, για τα γεωργικά προϊόντα και προϊόντα δασοκομίας και, από τις 31 Δεκεμβρίου 1990, για τα προϊόντα αλιείας·

ότι η Επιτροπή Γεωργικών Διαρθρώσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Σχέδια

Τα σχέδια που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6 και 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 υποβάλλονται από τα κράτη μέλη εκφρασμένα σε Ecu ή σε εθνικό νόμισμα.

Άρθρο 2

Κατάρτιση των κοινοτικών πλαισίων στήριξης

Τα σχέδια χρηματοδότησης των κοινοτικών πλαισίων στήριξης καταρτίζονται σε σταθερές τιμές, σε Ecu.

Άρθρο 3

Υποβολή των αιτήσεων συνδρομής

Τα σχέδια χρηματοδότησης των αιτήσεων συνδρομής, που υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 14 έως 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88, υποβάλλονται στην Επιτροπή εκφρασμένα σε Ecu ή σε εθνικό νόμισμα.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η τιμή συναλλάγματος αναφοράς είναι η τιμή συναλλάγματος που ισχύει κατά τον μήνα της παραλαβής της αίτησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 91 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 610/86 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 1986 για τις περί λεπτομερειών εκτέλεσης ορισμένων διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού της 21ης Δεκεμβρίου 1977 (7).

Άρθρο 4

Αποφάσεις χορήγησης συνδρομής από την Επιτροπή

Το ποσό της συνδρομής καθώς και το σχέδιο χρηματοδότησης που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή εκφράζονται σε σταθερές τιμές, σε Ecu.

Άρθρο 5

Πληρωμές

1. Οι δηλώσεις των δαπανών με βάση τις αντίστοιχες αιτήσεις πληρωμών εκφράζονται σε Ecu ή σε εθνικό νόμισμα.

2. Τα κράτη μέλη, που υποβάλλουν τις δηλώσεις τους δαπανών σε Ecu, μετατρέπουν σε Ecu τα ποσά των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε εθνικό νόμισμα, χρησιμοποιώντας την τιμή συναλλάγματος που ισχύει κατά τον μήνα στη διάρκεια του οποίου οι εν λόγω δαπάνες έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία των οργανισμών που είναι υπεύ

θυνοι για τη χρηματοδοτική διαχείριση των προγραμμάτων. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή ενημερώνει κάθε μήνα τα κράτη μέλη σχετικά με το συντελεστή που εφαρμόζεται.

3. Οι δηλώσεις των δαπανών σε εθνικό νόμισμα μετατρέπονται σε Ecu στην τιμή συναλλάγματος που ισχύει κατά τον μήνα στη διάρκεια του οποίου παρελήφθησαν από την Επιτροπή.

4. Τα κράτη μέλη διευκρινίζουν στις αιτήσεις για συνδρομή που αναφέρονται στο άρθρο 3 ποιο από τα δύο συστήματα που περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υπόψη για την υποβολή των δηλώσεων δαπανών.

5. Οι πληρωμές της χρηματοδοτικής συνδρομής που πραγματοποιούνται από την Επιτροπή καταβάλλονται σε Ecu στην αρχή που έχει οριστεί από το κράτος μέλος για την παραλαβή των πληρωμών.

Άρθρο 6

Μεταβατικές διατάξεις

Στον τομέα ενιαύσιων βάσει του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Προσανατολισμού, για τα μέτρα εμπορίας και μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, προϊόντων δασοκομίας και προϊόντων αλιείας, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 866/90 για τα γεωργικά προϊόντα και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 867/90 για τα προϊόντα δασοκομίας, και, από τις 31 Δεκεμβρίου 1990, για τα προϊόντα αλιείας.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 1990.

Για την Επιτροπή

Henning CHRISTOPHERSEN

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ αριθ. L 374 της 31. 12. 1988, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 11.

(3) ΕΕ αριθ. L 119 της 11. 5. 1990, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. L 374 της 31. 12. 1988, σ. 25.

(5) ΕΕ αριθ. L 91 της 6. 4. 1990, σ. 1.

(6) ΕΕ αριθ. L 91 της 6. 4. 1990, σ. 7.

(7) ΕΕ αριθ. L 360 της 19. 12. 1986, σ. 1.

Top