EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0119

Οδηγία 90/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 1990 σχετικά με την αποδοχή για αναπαραγωγή των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής

OJ L 71, 17.3.1990, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 84 - 85
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 84 - 85
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 241 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 241 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 10 - 10

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; καταργήθηκε από 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/119/oj

31990L0119

Οδηγία 90/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 1990 σχετικά με την αποδοχή για αναπαραγωγή των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 071 της 17/03/1990 σ. 0036 - 0036
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 32 σ. 0084
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 32 σ. 0084


*****

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 5ης Μαρτίου 1990

σχετικά με την αποδοχή για αναπαραγωγή των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής

(90/119/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία 88/661/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τους ζωοτεχνικούς κανόνες που εφαρμόζονται για τα αναπαραγωγά χοιροειδή (1), και ιδίως το άρθρο 8,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι η οδηγία 88/661/ΕΟΚ αποσκοπεί ιδίως στην προοδευτική ελευθέρωση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής· ότι για το σκοπό αυτό απαιτείται μια συμπληρωματική εναρμόνιση όσων αφορά την αποδοχή αυτών των ζώων στην αναπαραγωγή·

ότι οι διατάξεις σχετικά με την αποδοχή για αναπαραγωγή αφορούν τόσο τα ζώα, όσο και τα σπέρματα, τα ωάρια και τα έμβρυά τους·

ότι γι' αυτό το λόγο, οι εθνικές διατάξεις οι σχετικές με την αποδοχή στην αναπαραγωγή των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής καθώς και των σπερμάτων, ωαρίων και εμβρύων τους δεν πρέπει να συνιστούν απαγόρευση, περιορισμό ή παρεμπόδιση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, είτε πρόκειται για φυσική αναπαραγωγή, είτε για τεχνητή γονιμοποίηση ή/και λήψη ωαρίων και εμβρύων·

ότι οι θηλυκοί και οι αρσενικοί υβριδικοί χοίροι αναπαραγωγής καθώς και το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυά τους δεν πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο απαγορεύσεων, περιορισμών ή παρεμποδίσεων όσον αφορά την αναπαραγωγή·

ότι η διάταξη σύμφωνα με την οποία προσωπικό επισήμως εγκεκριμένο πρέπει να χειρίζεται το σπέρμα, τα ωάρια και έμβρυα, είναι ικανή να παράσχει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την υλοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου·

ότι, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην Ισπανία και την Πορτογαλία, είναι ανάγκη να προβλεφθεί συμπληρωματική προθεσμία για τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα εν λόγω κράτη μέλη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, με την επιφύλαξη κανόνων υγειονομικού ελέγχου, να μην απαγορεύονται, περιορίζονται ή παρεμποδίζονται:

- η αποδοχή για αναπαραγωγή των θηλυκών υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής,

- η αποδοχή για φυσική γονιμοποίηση των αρσενικών υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής,

- η αποδοχή για τεχνητή γονιμοποίηση των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής των οποίων η γενεά έχει υποβληθεί σε δοκιμασία απόδοσης και εκτίμησης της γενετικής αξίας τους,

- η χρησιμοποίηση του σπέρματος των ζώων που αναφέρονται στην τρίτη περίπτωση,

- η αποδοχή για επίσημες δοκιμασίες αρσενικών υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής ή η χρησιμοποίηση του σπέρματός τους εντός των ποσοτικών ορίων που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου της απόδοσής τους και την εκτίμηση της γενετικής τους αξίας,

- η χρησιμοποίηση των ωαρίων και των εμβρύων που προέρχονται από θηλυκά ζώα υβριδικής αναπαραγωγής.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, με την επιφύλαξη των κανόνων υγειονομικού ελέγχου, επίσημα εγκεκριμένος οργανισμός ή προσωπικό να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αποθεματοποιεί το σπέρμα, τα ωάρια και έβρυα προκειμένου αυτά να διατεθούν στο εμπόριο.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1991. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Ωστόσο, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία διαθέτουν συμπληρωματική προθεσμία δύο ετών για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 1990.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. WALSH

(1) ΕΕ αριθ. L 382 της 31. 12. 1988, σ. 36.

Top