EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R4064

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων

/* RECTIFICATIF389R4064 */

OJ L 395, 30.12.1989, p. 1–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 001 P. 31 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 001 P. 31 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 001 P. 31 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 001 P. 31 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 001 P. 31 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 001 P. 31 - 42
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 001 P. 31 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 001 P. 31 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 001 P. 31 - 42

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; καταργήθηκε από 32004R0139 . Latest consolidated version: 01/03/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/4064/oj

31989R4064

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων /* RECTIFICATIF389R4064 */

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 395 της 30/12/1989 σ. 0001 - 0012
Φινλανδική ειδική έκδοση: σ. 0082
Σουηδική ειδική έκδοση: σ. 0016


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 4064/89 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ιΕχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 87 και 235,

την πρόταση της Επιτροπής^(1 ),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2 ),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3 ),

Εκτιμώντας ότι :

1 . ^για την επίτευξη των στόχων της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, το άρθρο 3 στοιχείο στ ) αναθέτει ως στόχο στην Κοινότητα "την εγκαθίδρυση καθεστώτος που να εξασφαλίζει ανόθευτο ανταγωνισμό εντός της κοινής αγοράς"

2 . ^αυτός ο στόχος είναι ουσιώδης για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς που προβλέπεται για το 1992 και για τη μελλοντική της εμβάθυνση

3 . ^η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων οδηγεί και θα οδηγήσει σε σημαντικές αναδιαρθρώσεις των επιχειρήσεων μέσα στην Κοινότητα, ιδιαίτερα με τη μορφή συγκεντρώσεων

4 . ^μια τέτοια εξέλιξη πρέπει να τύχει ευνοϊκής υποδοχής επειδή συμφωνεί με τις επιταγές ενός δυναμικού ανταγωνισμού και ότι είναι δυνατόν να τονώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, να βελτιώσει τους όρους ανάπτυξης και να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο στην Κοινότητα

5 . ^πρέπει να εξασφαλισθεί, ωστόσο, ότι η διαδικασία αναδιάρθρωσης δεν θα αποδειχθεί στη διάρκεια του

χρόνου επιβλαβής για τον ανταγωνισμό ότι το κοινο -

τικό δίκαιο πρέπει, ως εκ τούτου, να συμπεριλάβει διατάξεις που να ρυθμίζουν τις συγκεντρώσεις οι οποίες μπορεί να παρακωλύσουν σημαντικά τον ουσιαστικό ανταγωνισμό στην κοινή αγορά, ή σε μεγάλο τμήμα της

6 . ^τα άρθρα 85 και 86, αν και ισχύουν για ορισμένες συγκεντρώσεις δυνάμει της νομολογίας του Δικαστηρίου, δεν επαρκούν, ωστόσο, για να συμπεριλάβουν όλες τις συγκεντρώσεις που ενδέχεται να αποδειχθούν ασυμβίβαστες με το σύστημα ανόθευτου ανταγωνισμού που επιδιώκει η συνθήκη

7 . ^επιβάλλεται, επομένως, η θέσπιση ενός νέου νομικού μέσου, υπό μορφή κανονισμού, που θα εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των συγκεντρώσεων ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στη διάρθρωση του ανταγωνισμού στην Κοινότητα και ο οποίος θα είναι ο μόνος που θα ισχύει για τέτοιες συγκεντρώσεις

8 . ^ο κανονισμός αυτός θα πρέπει, κατά συνέπεια, να βασίζεται όχι μόνο στο άρθρο 87 αλλά, κυρίως, στο άρθρο 235 της συνθήκης, δυνάμει του οποίου η Κοινότητα μπορεί να λαμβάνει τις πρόσθετες εξουσίες δράσης που απαιτούνται για να επιτύχει τους σκοπούς της, επίσης όσον αφορά τις συγκεντρώσεις στις αγορές των γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης

9 . ^οι διατάξεις που θα θεσπιστούν με τον κανονισμό αυτό πρέπει να ισχύουν για τις σημαντικές διαρθρωτικές μεταβολές των οποίων τα αποτελέσματα στην αγορά υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα ενός κράτους μέλους

10 . ^το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει, ως εκ τούτου, να καθοριστεί σύμφωνα με τη γεωγραφική έκταση των δραστηριοτήτων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και να περιορισθεί με όρια ποσοτικού χαρακτήρα ώστε να καλύπτει μόνον εκείνες τις συγκεντρώσεις που έχουν κοινοτική διάσταση ότι, μετά από την αρχική φάση εφαρμογής αυτού του κανονισμού, πρέπει να αναθεωρηθούν τα εν λόγω όρια με βάση την αποκτηθείσα πείρα

11 . ^υπάρχει πράξη συγκέντρωσης κοινοτικών διαστάσεων όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων υπερβαίνει ένα δεδομένο επίπε -

δο, τόσο στο διεθνές όσο και στο κοινοτικό πεδίο, και όταν δύο τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη συγκέντρωση έχουν το αποκλειστικό ή ουσιαστικό τους πεδίο δραστηριοτήτων σε διαφορετικό κράτος μέλος ή όταν, παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις δρουν κατά κύριο λόγο σε ένα και το αυτό κράτος μέλος, μία τουλάχιστον από αυτές αναπτύσσει ουσιαστικές δραστηριότητες σε τουλάχιστον ένα άλλο κράτος μέλος ότι αυτό ισχύει επίσης όταν οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις που δεν έχουν το κύριο πεδίο δραστηριοτήτων τους εντός της Κοινότητας αλλά αναπτύσσουν εκεί ουσιαστικές δραστηριότητες

12 . ^στα πλαίσια του καθεστώτος που θα θεσπιστεί για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και με την επιφύλαξη του άρθρου 90 παράγραφος 2 της συνθήκης, θα πρέπει να τηρηθεί η βασική αρχή της μη δημιουργίας διακρίσεων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα αποτέλεσμα αυτού, στο δημόσιο τομέα, είναι ότι για τον

υπολογισμό του κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης που συμμετέχει στη συγκέντρωση, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιχειρήσεις που συνιστούν οικονομικό σύνολο με αυτόνομη εξουσία λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την κατοχή του κεφαλαίου τους ή από τους κανόνες διοικητικής εποπτείας που ισχύουν για αυτές

13 . ^για να καθοριστεί εάν οι συγκεντρώσεις κοινοτικών διαστάσεων είναι ή όχι συμβατές με την κοινή αγορά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη διατήρησης και ανάπτυξης ουσιαστικού ανταγωνισμού στην κοινή αγορά για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα οφείλει να τοποθετεί τις εκτιμήσεις της στα γενικά πλαίσια της επίτευξης των βασικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της συνθήκης, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας τον οποίο προβλέπει το άρθρο^130^Α της συνθήκης

14 . ^ο παρών κανονισμός πρέπει να καθιερώνει την αρχή βάσει της οποίας θα κηρύσσονται ασυμβίβαστες προς την κοινή αγορά οι συγκεντρώσεις κοινοτικών διαστάσεων που δημιουργούν ή ενισχύουν θέση που συνεπάγεται τη σημαντική παρακώλυση του ουσιαστικού ανταγωνισμού στην κοινή αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της

15. ^οι συγκεντρώσεις οι οποίες, λόγω του περιορισμένου μεριδίου αγοράς των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, δεν μπορούν να παρακωλύσουν τον ουσιαστικό ανταγωνισμό, μπορούν να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά ότι, με την επιφύλαξη των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης, μια τέτοια ένδειξη ισχύει, κυρίως, όταν το μερίδιο αγοράς των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει το 25 %, ούτε στην κοινή αγορά ούτε σε σημαντικό τμήμα αυτής

16 . ^η Επιτροπή πρέπει να είναι αρμόδια για τη λήψη όλων των αποφάσεων με τις οποίες θα κρίνεται εάν οι συγκεντρώσεις κοινοτικών διαστάσεων είναι ή όχι συμβατές προς την κοινή αγορά, καθώς και τις αποφάσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση του ουσιαστικού ανταγωνισμού

17 . ^για να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός έλεγχος, πρέπει να υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις να κοινοποιούν εκ των προτέρων τις συγκεντρώσεις κοινοτικών διαστάσεων καθώς και να αναστέλλεται η πραγματοποίηση των συγκεντρώσεων αυτών για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επιφυλάσσοντας συγχρόνως τη δυνατότητα παρατάσεως της αναστολής αυτής ή παρεκκλίσεως σε περίπτωση ανάγκης για λόγους ασφαλείας δικαίου, το κύρος των συναλλαγών πρέπει να προστατευθεί κατά το αναγκαίο μέτρο

18 . ^πρέπει να προβλεφθεί προθεσμία εντός της οποίας η Επιτροπή οφείλει να κινήσει διαδικασία όσον αφορά κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, καθώς και προθεσμία εντός της οποίας οφείλει να εκδόσει οριστική απόφαση για το αν η συγκέντρωση συμβιβάζεται ή όχι προς την κοινή αγορά

19 . ^πρέπει να κατοχυρωθεί το δικαίωμα ακρόασης των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων εκ μέρους της Επιτροπής εφόσον έχει κινηθεί η διαδικασία η ευκαιρία ακρόασης πρέπει να παρέχεται επίσης στα μέλη των διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων και στους αναγνωρισμένους αντι -

προσώπους των εργαζομένων στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, καθώς και σε τρίτους που έχουν προς τούτο έννομο συμφέρον

20 . ^η Επιτροπή πρέπει να ενεργεί σε στενή και συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών των οποίων συγκεντρώνει τις παρατηρήσεις και πληροφορίες

21 . ^για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η Επιτροπή χρειάζεται τη συνδρομή των κρατών μέλων και πρέπει, επίσης, να διαθέτει την εξουσία να ζητεί τις πληροφορίες και να διεξάγει τους ελέγχους που απαιτούνται για την εκτίμηση των συγκεντρώσεων

22 . ^η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού πρέπει να εξασφαλίζεται με την επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινών φαίνεται, ως εκ τούτου, ενδεδειγμένο να αναγνωρισθεί στο Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 172 της συνθήκης, πλήρης σχετική δικαιοδοσία

23 . ^η έννοια της συγκέντρωσης πρέπει να ορισθεί κατά τρόπο που να καλύπτει μόνο τις συγκεντρώσεις που καταλήγουν σε διαρκή μεταβολή της διάρθρωσης των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων συνεπώς, πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού οι ενέργειες που έχουν ως στόχο ή αποτέλεσμα το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς ανεξάρτητων επιχειρήσεων, ενέργειες οι οποίες πρέπει να εξετάζονται σύμφωνα με τις κατάλληλες διατάξεις των εκτελεστικών κανονισμών των άρθρων 85 ή 86 της συνθήκης η διάκριση αυτή πρέπει να γίνεται, ιδίως, σε περίπτωση σύστασης κοινών επιχειρήσεων

24 . ^δεν υπάρχει συντονισμός της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις συμφωνούν να αποκτήσουν από κοινού τον έλεγχο μιας ή περισσοτέρων άλλων

επιχειρήσεων, με στόχο και αποτέλεσμα να κατανείμουν μεταξύ τους τις επιχειρήσεις αυτές ή το ενεργητικό τους

25 . ^η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν αποκλείεται όταν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δέχονται περιορισμούς που συνδέονται άμεσα και είναι απαραίτητοι για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης

26 . ^η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη του ελέγχου του Δικαστηρίου

27 . ^τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία τους περί ανταγωνισμού στις συγκεντρώσεις κοινοτικών διαστάσεων, εκτός αν τούτο προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό οι σχετικές εξουσίες των εθνικών αρχών πρέπει να περιοριστούν μόνο στις περι -

πτώσεις όπου, ελλείψει παρεμβάσεως της Επιτροπής,

ο ουσιαστικός ανταγωνισμός κινδυνεύει να παρεμποδι -

στεί κατά σημαντικό τρόπο στο έδαφος ενός κράτους μέλους και όπου τα συμφέροντα αυτού του κράτους μέλους ως προς τον ανταγωνισμό δεν θα μπορούσαν να προστατευθούν αρκετά με άλλον τρόπο μέσω του παρόντος κανονισμού τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη οφείλουν να ενεργούν με ταχύτητα σε παρόμοιες περιπτώσεις ο παρών κανονισμός δεν μπορεί να καθορίσει μία και μόνη ημερομηνία για τη θέσπιση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, λόγω των διαφορών μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών

28 . ^η αποκλειστική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στις συγκεντρώσεις κοινοτικών διαστάσεων γίνεται με την επιφύλαξη του άρθρου 223 της συνθήκης και δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα αναγκαία για την προστασία άλλων εννόμων συμφερόντων, εκτός των λαμβανομένων υπόψη στον παρόντα κανονισμό, εφόσον τα εν λόγω συμφέροντα είναι σύμφωνα προς τις γενικές αρχές και τις λοιπές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου

29 . ^οι συγκεντρώσεις οι οποίες δεν αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό υπάγονται κατ'αρχήν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών πρέπει, πάντως, να επιφυλαχθεί στην Επιτροπή η εξουσία να παρεμβαίνει, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου κράτους μέλους, στις περιπτώσεις που ο πραγματικός ανταγωνισμός παρεμποδίζεται σημαντικά στο έδαφος αυτού του κράτους μέλους

30 . ^πρέπει να παρακολουθούνται οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται στις τρίτες χώρες οι συγκεντρώσεις στις οποίες συμμετέχουν επιχειρήσεις της Κοινότητας, να παρασχεθεί δε στην Επιτροπή η δυνατότητα να λαμβάνει από το Συμβούλιο την κατάλληλη εντολή διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επιτύχει την αντιμετώπιση των κοινοτικών επιχειρήσεων χωρίς δυσμενείς διακρίσεις

31 . ^ο παρών κανονισμός δεν θίγει κατ' ουδένα τρόπο τα συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων, όπως έχουν αναγνωριστεί εντός των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1 . Ο παρών κανονισμός ισχύει για όλες τις συγκεντρώσεις κοινοτικών διαστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 .

2 . Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μια πράξη συγκέντρωσης επιχειρήσεων είναι κοινοτικών διαστάσεων όταν :

α ) ^ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν σε διεθνή κλίμακα όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα πέντε δισεκατομμύρια Ecu και

β ) ^δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, καθεμία χωριστά, εντός της Κοινότητας συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 250 εκατομμυρίων Ecu,

εκτός αν κάθε επιχείρηση πραγματοποιεί άνω των δύο τρίτων του ολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα μόνο κράτος μέλος .

3 . Τα όρια της παραγράφου 2 θα επανεξετασθούν πριν από το τέλος του τετάρτου έτους μετά την έκδοση του παρόντος κανονισμού εκ μέρους του Συμβουλίου, που θα αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής .

Άρθρο 2

Εκτίμηση των συγκεντρώσεων

1 . Προκειμένου να εξακριβωθεί αν οι συγκεντρώσεις επιχειρήσεων οι εμπίπτουσες στον παρόντα κανονισμό συμβιβάζονται με την κοινή αγορά, γίνεται σχετική εκτίμηση σε συνάρτηση με τις διατάξεις που ακολουθούν.

Κατά την εκτίμηση αυτή, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη :

α ) ^την ανάγκη διατήρησης και ανάπτυξης ουσιαστικού ανταγωνισμού μέσα στην κοινή αγορά με γνώμονα, μεταξύ άλλων, τη διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών και τον πραγματικό ή δυνητικό ανταγωνισμό εκ μέρους κοινοτικών και μη επιχειρήσεων

β ) ^τη θέση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στην αγορά και τη χρηματική και οικονομική δύναμή τους, τις δυνατότητες επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών, την πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, την ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων κατά την είσοδο, την εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, τα συμφέροντα των ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτών καθώς και την εξέλιξη της τεχνικής και οικονομικής προόδου, εφόσον η εξέλιξη αυτή είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί εμπόδιο για τον ανταγωνισμό .

2 . Οι συγκεντρώσεις που δεν δημιουργούν ούτε ενισχύουν δεσπόζουσα θέση, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται σε μεγάλο βαθμό ο ουσιαστικός ανταγωνισμός στην κοινή αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της, πρέπει να κηρύσσονται συμβατές με την κοινή αγορά .

3 . Οι συγκεντρώσεις που δημιουργούν ή ενισχύουν δεσπόζουσα θέση, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται σε σημαντικό βαθμό ο ουσιαστικός ανταγωνισμός στην κοινή αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της, πρέπει να κηρύσσονται ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά .

Άρθρο 3

Ορισμός της συγκέντρωσης

1 . Συγκέντρωση πραγματοποιείται :

α ) ^εφόσον συγχωνεύονται δύο ή περισσότερες προηγουμένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή

β ) ^εφόσον :

- ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μία τουλάχιστον επιχείρηση, ή

- μία ή περισσότερες επιχειρήσεις

αποκτούν, άμεσα ή έμμεσα, με αγορά συμμετοχών στο κεφάλαιο ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο, τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων .

2 . Οι πράξεις, συμπεριλαμβανομένης και της σύστασης κοινής επιχείρησης, που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα το συντονισμό της συμπεριφοράς, σε θέματα ανταγωνι -

σμού επιχειρήσεων που παραμένουν ανεξάρτητες, δεν απο -

τελούν συγκέντρωση κατά την έννοια της παραγράφου 1

στοιχείο β ).

Η δημιουργία κοινής επιχείρησης, η οποία μόνιμα εκπληροί όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής ενότητας και δεν συνεπάγεται το συντονισμό της συμπεριφοράς σε θέματα ανταγωνισμού, είτε μεταξύ των ιδρυτικών επιχειρήσεων, είτε μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και της κονής επιχείρησης, αποτελεί πράξη συγκέντρωσης κατά την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο β ).

3 . Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα, και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών περιστάσεων, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, και ιδίως από :

α ) ^δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης

β ) ^δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της σύνθεσης, των συσκέψεων ή των αποφάσεων των οργάνων μιας επιχείρησης .

4 . Ο έλεγχος αποκτάται από το ή τα πρόσωπα ή επιχειρήσεις που :

α ) ^είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι εκ των συμβάσεων αυτών ή

β ) ^χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων αυτών ή δικαιούχοι εκ των συμβάσεων αυτών, δικαιούνται να ασκούν τα εξ αυτών απορρέοντα δικαιώματα .

5 . Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση :

α ) ^στις περιπτώσεις που πιστωτικοί οργανισμοί ή άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ή ασφαλιστικές εταιρείες, των οποίων οι συνήθεις δραστηριότητες περιλαμβάνουν την εμπορία και τη διαπραγμάτευση τίτλων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, κατέχουν προσωρινά συμμετοχές, τις οποίες απέκτησαν σε μια επιχείρηση με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους, εφόσον δεν ασκούν τα δικαιώματα ψήφου που παρέχουν αυτές οι συμμετοχές με σκοπό να καθορίσουν τη συμπεριφορά της επιχείρησης αυτής σε θέματα ανταγωνισμού, ή εφόσον ασκούν τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου με μοναδικό σκοπό την προετοιμασία της διάθεσης του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης αυτής ή των περιουσιακών στοιχείων της, ή τη διάθεση των συμμετοχών αυτών, η δε διάθεση αυτή πραγματοποιείται εντός έτους από την ημερομηνία απόκτησης η προθεσμία αυτή μπορεί, κατόπιν αιτήσεως, να παραταθεί από την Επιτροπή, όταν οι εν λόγω οργανισμοί ή εταιρείες δικαιολογούν ότι δεν ήταν εύλογα δυνατή η εμπρόθεσμη διάθεση

β ) ^όταν τον έλεγχο ασκεί πρόσωπο εντεταλμένο από τη δημόσια αρχή δυνάμει της νομοθεσίας κράτους μέλους σχετικά με την εκκαθάριση, την πτώχευση, την αφερεγγυότητα, την παύση πληρωμών, τον πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία

γ ) ^όταν οι πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β ) πραγματοποιούνται από εταιρείες χαρτοφυλακίου, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της τέταρτης οδηγίας ( 78/660/ΕΟΚ ) του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών^(4 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 84/569/ΕΟΚ^(5 ), με τον περιορισμό, ωστόσο, ότι τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις κατεχόμενες συμμετοχές ασκούνται μόνο, κυρίως με το διορισμό των μελών του διευθυντικού και του εποπτικού οργάνου των επιχειρήσεων τις συμμετοχές των οποίων κατέχουν, για τη διασφάλιση της ακέραιας αξίας των επενδύσεων αυτών και όχι για τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών σε θέματα ανταγωνισμού .

Άρθρο 4

Προηγούμενη κοινοποίηση των πράξεων συγκέντρωσης

1 . Οι κατά τον παρόντα κανονισμό πράξεις συγκέντρωσης κοινοτικών διαστάσεων πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή το αργότερο μέσα σε μια εβδομάδα από τη σύναψη της συμφωνίας, ή τη δημοσίευση της προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής, ή την απόκτηση συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης . Η προθεσμία αρχίζει να τρέχει από την επέλευση του πρώτου εκ των συμβάντων αυτών .

2 . Οι πράξεις συγκέντρωσης που συνίστανται σε συγχώνευση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α ) ή σε απόκτηση από κοινού του ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β ) πρέπει να κοινοποιούνται από κοινού από τους συμμετέχοντες στις πράξεις αυτές . Στις λοιπές περιπτώσεις, η κοινοποίηση πρέπει να

γίνεται από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που αποκτά τον έλεγχο του συνόλου ή μέρους μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων .

3 . ιΟταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι μια κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, δημοσιεύει το γεγονός της κοινοποίησης, μνημονεύοντας τα ονόματα των συμμετεχόντων, τη φύση της πράξης συγκέντρωσης και τους σχετικούς οικονομικούς τομείς . Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων προς προστασία του επιχειρηματικού τους απορρήτου .

Άρθρο 5

Υπολογισμός του κύκλου εργασιών

1 . Ο συνολικός κύκλος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 περιλαμβάνει τα ποσά που απορρέουν από την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από τις εν λόγω επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονομικού έτους και αντιστοιχούν στις συνήθεις δραστηριότητές τους, αφού αφαιρεθούν οι εκπτώσεις επί των πωλήσεων καθώς και ο φόρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών . Στον συνολικό κύκλο εργασιών μιας ενδιαφερόμενης επιχείρησης δεν περιλαμβάνονται οι εσωτερικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των επιχειρήσεων οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου .

Ο κύκλος εργασιών που έχει πραγματοποιηθεί είτε στην Κοινότητα είτε σε ένα κράτος μέλος, περιλαμβάνει την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή καταναλωτές, είτε στην Κοινότητα, είτε στο εν λόγω κράτος μέλος .

2 . Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν η συγκέντρωση πραγματοποιείται με την απόκτηση τμημάτων μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, ασχέτως αν αυτά τα τμήματα έχουν ή όχι νομική προσωπικότητα, υπολογίζεται για τον ή τους εκχωρούντες μόνον ο κύκλος εργασιών που αφορά τα εκχωρούμενα τμήματα .

Ωστόσο, δύο ή περισσότερες πράξεις κατά το πρώτο εδάφιο, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια διετούς περιόδου μεταξύ των ιδίων προσώπων ή επιχειρήσεων θεωρούνται ως μία μόνο συγκέντρωση που πραγματοποιείται την ημερομηνία της τελευταίας πράξης .

3 . Αντί του κύκλου εργασιών υπολογίζεται :

α ) ^για τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α ), το ένα δέκατο του συνόλου των ισολογισμών.

ιΟσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β ) και το τελευταίο σκέλος της φράσης, ο συνολικός κύκλος εργασιών που έχει πραγματοποιηθεί μέσα στην Κοινότητα αντικαθίσταται από το ένα δέκατο του συνόλου των ισολογισμών επί τον λόγο των απαιτήσεων έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων και της πελατείας, οι οποίες προκύπτουν από πράξεις με κατοίκους της Κοινότητας, προς το συνολικό ποσό των απαιτήσεων αυτών .

ιΟσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφος 2 τελευταίο σκέλος της φράσης, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται μέσα σε ένα κράτος μέλος αντικαθίσταται από

το ένα δέκατο του συνόλου των ισολογισμών επί τον λόγο των απαιτήσεων έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων και της πελατείας, οι οποίες προκύπτουν από πράξεις με κατοίκους του εν λόγω κράτους μέλους, προς το συνολικό ποσό των απαιτήσεων αυτών

β ) ^για τις ασφαλιστικές εταιρείες, η αξία των ανεκκαθάριστων ασφαλίστρων που περιλαμβάνουν όλα τα εισπραχθέντα και προς είσπραξη ποσά δυνάμει των αφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν συναφθεί από αυτές ή για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων που έχουν εκχωρηθεί στους αντασφαλιστές και μετά την έκπτωση των φόρων ή των οιονεί φόρων οι οποίοι εισπράττονται βάσει του ποσού των ασφαλίστρων ή του συνολικού μεγέθους του ποσού αυτού . ιΟσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β ) και το τελευταίο σκέλος της φράσης, λαμβάνονται υπόψη αντίστοιχα τα ανεκκαθάριστα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι κάτοικοι της Κοινότητας ή οι κάτοικοι ενός κράτους μέλους .

4 . Με τη επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, ο κύκλος εργασιών μιας ενδιαφερομένης επιχειρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 προκύπτει από το άθροισμα των κύκλων εργασιών των ακόλουθων επιχειρήσεων :

α ) ^της ενδιαφερομένης επιχειρήσεως

β ) ^επιχειρήσεων, στις οποίες οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις διαθέτουν άμεσα ή έμμεσα :

- είτε περισσότερο από το ήμισυ του κεφαλαίου ή του κεφαλαίου εκμετάλλευσης,

- είτε περισσότερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου,

- είτε την εξουσία να διορίζουν περισσότερο από το ήμισυ των μελών του εποπτικού ή διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν κατά νόμο τη συγκεκριμένη επιχείρηση,

- είτε το δικαίωμα να διαχειρίζονται τις υποθέσεις της επιχείρησης

γ ) ^των επιχειρήσεων που διαθέτουν, σε μια ενδιαφερόμενη επιχείρηση, τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που αναφέρει το στοιχείο β )

δ ) ^των επιχειρήσεων στις οποίες μια επιχείρηση αναφερόμενη στο στοιχείο γ ) διαθέτει τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που αναφέρει το στοιχείο β )

ε ) ^των επιχειρήσεων στις οποίες περισσότερες επιχειρήσεις, που αναφέρουν τα στοιχεία α ) έως δ ), διαθέτουν από κοινού τα δικαιώματα ή εξουσίες που αναφέρει το στοιχείο β ).

5 . ιΟταν επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαθέτουν από κοινού δικαιώματα ή εξουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο β ) κατά τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2, πρέπει :

α ) ^να μην λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών μεταξύ της κοινής επιχείρησης και καθεμιάς από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή κάθε άλλης επιχείρησης συνδεδεμένης με μια από αυτές κατά την έννοια της παραγράφου 4 στοιχεία β ) έως ε )

β ) ^να λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών μεταξύ

της κοινής επιχείρησης και κάθε τρίτης επιχείρησης . Ο εν λόγω κύκλος εργασιών καταλογίζεται εξίσου στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Άρθρο 6

Εξέταση της κοινοποίησης και έναρξη της διαδικασίας

1 . Η Επιτροπή εξετάζει την κοινοποίηση μόλις την λάβει .

α) ^εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εκδίδει σχετική απόφαση

β ) ^εάν διαπιστώσει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, αν και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με την κοινή αγορά, αποφασίζει να μην αντιταχθεί και την κηρύσσει συμβατή προς την κοινή αγορά

γ ) ^εάν, αντιθέτως, διαπιστώσει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με την κοινή αγορά, αποφασίζει να κινήσει τη διαδικασία .

2 . Η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις σχετικά με την απόφασή της καθώς και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών .

Άρθρο 7

Αναστολή της συγκέντρωσης

1 . Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, μια συγκέντρωση οριζόμενη στο άρθρο 1 δεν πραγματοποιείται ούτε πριν από την κοινοποίησή της ούτε στο διάστημα των τριών εβδομάδων που ακολουθούν την κοινοποίησή της .

2 . Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή, μετά από προκαταρκτική εξέταση της κοινοποίησης εντός της χρονικής περιόδου που ορίζει η παράγραφος 1, το κρίνει απαραίτητο για την εξασφάλιση της πλήρους αποτελεσματικότητας οιωνδήποτε μεταγενεστέρων αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4, μπορεί να αποφασίσει με δική της πρωτοβουλία την παράταση της αναστολής μιας συγκέντρωσης εξ ολοκλήρου ή εν μέρει έως ότου λάβει οριστική απόφαση, ή να λαμβάνει άλλα μέτρα προς τον σκοπό αυτό .

3 . Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν παρακωλύουν την πραγματοποίηση δημόσιας προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής που έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, υπό τον όρο ότι ο αποκτών δεν ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους, ή τα ασκεί μόνον για να διατηρήσει την πλήρη αξία της επένδυσής του και βάσει παρεκκλίσεως, η οποία παρέχεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παρά -

γραφο 4 .

4 . Η Επιτροπή μπορεί, μετά από αίτηση, να επιτρέψει παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις

παραγράφους 1, 2 και 3 προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές ζημίες εις βάρος μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η πράξη συγκέντρωσης, ή εις βάρος ενός τρίτου . Η παρέκκλιση μπορεί να συνοδεύεται από όρους και υποχρεώσεις που σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν συνθήκες ουσιαστικού ανταγωνισμού . Μπορεί να ζητείται και να παρέχεται οποτεδήποτε, είτε πριν την κοινοποίηση είτε μετά τη συναλλαγή .

5 . Το κύρος κάθε συναλλαγής που πραγματοποιείται χωρίς να τηρούνται οι παράγραφοι 1 και 2 εξαρτάται από την απόφαση που λαμβάνεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β ) ή του άρθρου 8 παράγραφοι 2 ή 3,

ή από την εφαρμογή του τεκμηρίου του άρθρου 10 παρά -

γραφος 6.

Πάντως, το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει καθόλου το κύρος των συναλλαγών επί τίτλων, περιλαμβανομένων και των τίτλων που είναι μετατρέψιμοι σε άλλους τίτλους, που γίνονται δεκτοί προς διαπραγμάτευση σε αγορά ρυθμιζόμενη και επιτηρούμενη από αρχές αναγνωρισμένες από τη δημόσια αρχή, η οποία λειτουργεί κανονικά και στην οποία το κοινό έχει άμεση ή έμμεση πρόσβαση, εκτός εάν οι αγοραστές ή οι πωλητές γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται χωρίς να τηρούνται οι παράγραφοι 1 ή 2 .

Άρθρο 8

Εξουσίες της Επιτροπής να λαμβάνει αποφάσεις

1 . Κάθε διαδικασία που κινείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ ) περατούται με την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 .

2 . ιΟταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι μια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενδεχομένως μετά από τροποποιήσεις που επέφεραν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, πληροί το κριτήριο του άρθρου 2 παράγραφος 2, εκδίδει απόφαση με την οποία κηρύσσει τη συγκέντρωση συμβατή με την κοινή αγορά .

Η απόφαση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από όρους και υποχρεώσεις για να εξασφαλιστεί ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι της Επιτροπής όσον αφορά την τροποποίηση του αρχικού σχεδίου συγκέντρωσης . Η απόφαση που κηρύσσει τη συγκέντρωση συμβατή με την κοινή αγορά καλύπτει επίσης τους περιορισμούς που συνδέονται άμεσα και είναι απαραίτητοι για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης .

3 . ιΟταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι μια συγκέντρωση πληροί το κριτήριο του άρθρου 2 παράγραφος 3, εκδίδει απόφαση με την οποία η εν λόγω συγκέντρωση κηρύσσεται ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά .

4 . Σε περίπτωση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, με απόφαση που λαμβάνεται βάσει της παραγράφου 3 ή με χωριστή απόφαση, είτε το διαχωρισμό των επιχειρήσεων ή των στοιχείων του

ενεργητικού που συγκεντρώθηκαν είτε την παύση του κοινού ελέγχου ή κάθε άλλη κατάλληλη ενέργεια, προκειμένου να αποκατασταθεί ο ουσιαστικός ανταγωνισμός .

5 . Η Επιτροπή μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση που εξέδωσε βάσει της παραγράφου 2 :

α ) ^αν η κήρυξη του συμβατού βασίστηκε σε ανακριβή στοιχεία, για τα οποία είναι υπεύθυνη μια από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ή αν η έκδοση της απόφασης προκλήθηκε δολίως

β ) ^αν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παραβούν κάποιον από τους όρους που συνοδεύουν την απόφαση .

6 . Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, η Επιτροπή μπορεί να λάβει απόφαση δυνάμει της παραγράφου 3, χωρίς να δεσμεύεται από την προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3.

Άρθρο 9

Παραπομπή στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών

1 . Με απόφαση την οποία κοινοποιεί αμελλητί στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και για την οποία πληροφορεί τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει μια περίπτωση κοινοποιούμενης συγκεντρώσεως στις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις .

2 . Μέσα σε προθεσμία τριών εβδομάδων από την παραλαβή του αντιγράφου της κοινοποιήσεως, ένα κράτος μέλος μπορεί να ανακοινώσει στην Επιτροπή, η οποία και ενημερώνει σχετικά τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ότι μια συγκέντρωση απειλεί να δημιουργήσει ή να ενισχύσει μια δεσπόζουσα θέση, που έχει ως αποτέλεσμα τη σε σημαντικό βαθμό παρεμπόδιση του ουσιαστικού ανταγωνισμού σε μια αγορά στο εσωτερικό αυτού του κράτους μέλους, η οποία παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά μιας διακεκριμένης αγοράς, είτε πρόκειται για ένα σημαντικό τμήμα της κοινής αγοράς, είτε όχι .

3 . Αν η Επιτροπή θεωρήσει ότι, λαμβάνοντας υπόψη την οικεία αγορά αγαθών ή υπηρεσιών και τη γεωγραφική αγορά αναφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 7, η διακεκριμένη αυτή αγορά και η προβαλλόμενη απειλή είναι υπαρκτές :

α ) ^είτε χειρίζεται η ίδια την υπόθεση προκειμένου να διατηρήσει ή να επαναφέρει τον ουσιαστικό ανταγωνισμό στη σχετική αγορά

β ) ^είτε παραπέμπει την υπόθεση στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους προκειμένου να εφαρμοσθεί η εθνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού του εν λόγω κράτους .

Αν, αντιθέτως, η Επιτροπή κρίνει ότι η διακεκριμένη αυτή αγορά και η προβαλλόμενη απειλή δεν υφίστανται, λαμβάνει σχετική απόφαση την οποία απευθύνει προς το οικείο κράτος μέλος .

4 . Οι αποφάσεις περί παραπομπής ή αρνήσεως παραπομπής που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 πραγματοποιούνται :

α ) ^είτε, κατά κανόνα, εντός της προθεσμίας των έξι εβδομάδων που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1

δεύτερο εδάφιο, όταν η Επιτροπή δεν έχει κινήσει τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β )

β ) ^είτε σε μέγιστη προθεσμία τριών μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξεως συγκέντρωσης, εφόσον η Επιτροπή έχει κινήσει τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ ), χωρίς να προβεί στις προκαταρκτικές ενέργειες για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο ή του άρθρου 8 παράγραφοι 3 ή 4, για να διατηρήσει ή να επαναφέρει τον ουσιαστικό ανταγωνισμό στη σχετική αγορά .

5 . Αν εντός της προθεσμίας των τριών μηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο β ), η Επιτροπή, παρά την υπόμνηση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, δεν έχει λάβει την απόφαση περί παραπομπής ή αρνήσεως της παραπομπής που προβλέπεται στην παράγραφο 3, ούτε έχει προβεί στις προκαταρκτικές ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφος 4 στοιχείο β ), θεωρείται ότι έχει αποφασίσει την παραπομπή της υποθέσεως στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο β ).

6 . Η δημοσίευση των εκθέσεων ή η αναγγελία των συμπερασμάτων της εξέτασης της σχετικής πράξης από τις αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους πραγματοποιούνται το αργότερο τέσσερις μήνες μετά την παραπομπή εκ μέρους της Επιτροπής .

7 . Η γεωγραφική αγορά αναφοράς συνίσταται σε μια περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παρεμβαίνουν στην προσφορά και τη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών, στην οποία οι συνθήκες ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από τις γειτονικές περιοχές, ιδίως λόγω υφισταμένων συνθηκών ανταγωνισμού αισθητά διαφορετικών από τις συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές αυτές . Κατά την εκτίμηση αυτή, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η φύση και τα χαρακτηριστικά των σχετικών αγαθών και υπηρεσιών, η ύπαρξη εμποδίων εισόδου στην αγορά, οι προτιμήσεις των καταναλωτών, καθώς και η ύπαρξη, μεταξύ της εξεταζόμενης περιοχής και των γειτονικών περιοχών, μεγάλων διαφορών στα μερίδια που κατέχουν οι επιχειρήσεις στην αγορά ή αξιοσημείωτων διαφορών στις τιμές .

8 . Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει μόνον τα μέτρα που είναι απολύτως αναγκαία για τη διατήρηση ή την επαναφορά του ουσιαστικού ανταγωνισμού στη σχετική αγορά .

9 . Σύμφωνα με τις κατάλληλες διατάξεις της συνθήκης, κάθε κράτος μέλος μπορεί να καταθέσει προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου και να ζητήσει, ιδίως, την εφαρμογή του άρθρου 186, προκειμένου να επιτύχει την εφαρμογή της εθνικής του νομοθεσίας περί ανταγωνισμού .

10 . Το παρόν άρθρο επανεξετάζεται το αργότερο πριν από το τέλος του τετάρτου έτους μετά την έκδοση του παρόντος κανονισμού .

Άρθρο 10

Προθεσμίες για την κίνηση της διαδικασίας και τη λήψη των αποφάσεων

1 . Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 6 παράγραφος 1 αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται το αργότερο εντός προθεσμίας ενός μηνός . Η προθεσμία αυτή τρέχει από την επομένη της παραλαβής της κοινοποίησης, ή, εάν τα στοιχεία που πρέπει να παρασχεθούν κατά την κοινοποίηση δεν είναι πλήρη, από την επομένη της παραλαβής των πλήρων στοιχείων .

Η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε έξι εβδομάδες εάν η Επιτροπή παραλάβει αίτηση κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 .

2 . Οι κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 2 αποφάσεις σχετικά με τις κοινοποιούμενες συγκεντρώσεις πρέπει να λαμβάνονται μόλις διαπιστωθεί ότι έχουν αρθεί οι σοβαρές αμφιβολίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ ), ιδίως λόγω των τροποποιήσεων που επέφεραν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, και το αργότερο εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3 .

3 . Με επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 6, οι κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 3 αποφάσεις σχετικά με τις κοινοποιούμενες συγκεντρώσεις πρέπει να λαμβάνονται το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της κίνησης της διαδικασίας .

4 . Η προθεσμία της παραγράφου 3 αναστέλλεται κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις που η Επιτροπή, λόγω περιστάσεων για τις οποίες ευθύνεται μία από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, υποχρεώθηκε να συγκεντρώσει πληροφορίες με απόφαση κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 ή να διατάξει τη διενέργεια ελέγχου με απόφαση κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 .

5 . ιΟταν το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση που ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει απόφαση της Επιτροπής δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι προθεσμίες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό ισχύουν εκ νέου από την ημέρα απαγγελίας της αποφάσεως του Δικαστηρίου .

6 . Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία β ) ή γ ) ή δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 ή 3, εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος άρθρου αντίστοιχα, θεωρείται ότι η συγκέντρωση είναι σύμφωνα με την κοινή αγορά, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 .

Άρθρο 11

Αίτηση πληροφοριών

1 . Η Επιτροπή, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων της βάσει του παρόντος κανονισμού, μπορεί να συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τις κυβερνήσεις, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β ) καθώς και από τις επιχειρήσεις και τις ενώσεις επιχειρήσεων .

2 . ιΟταν η Επιτροπή απευθύνει αίτηση παροχής πληροφοριών προς ένα πρόσωπο, επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, διαβιβάζει συγχόνως αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια

αρχή του κράτους μέλους, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η κατοικία του προσώπου ή η έδρα της επιχείρησης ή της ένωσης επιχειρήσων .

3 . Στην αίτησή της, η Επιτροπή αναφέρει τη νομική βάση και το σκοπό αίτησής της καθώς και τις προβλεπόμενες από το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β ) κυρώσεις για την περίπτωση παροχής ανακριβών πληροφοριών .

4 . Τις πληροφορίες υποχρεούνται να παράσχουν στην περίπτωση επιχειρήσεων οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ή οι αντιπρόσωποί τους και στην περίπτωση νομικών προσώπων, εταιρειών ή ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα, τα πρόσωπα τα οποία τις εκπροσωπούν σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό τους .

5 . Αν ένα πρόσωπο, μια επιχείρηση ή μια ένωση επιχειρήσεων δεν παρέχει τις πληροφορίες που έχουν ζητηθεί μέσα στην καθορισμένη από την Επιτροπή προθεσμία ή τις παρέχει κατά τρόπο ελλιπή, η Επιτροπή τις ζητεί με απόφαση . Η απόφαση καθορίζει ακριβώς τις αιτούμενες πληροφορίες, ορίζει εύλογη προθεσμία εντός της οποίας οι πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν και αναφέρει τις κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β ) και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α ) καθώς και το δικαίωμα προσφυγής κατά της αποφάσεως ενώπιον του Δικαστηρίου .

6 . Η Επιτροπή κοινοποιεί συγχρόνως αντίγραφο της απόφασής της στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η κατοικία του προσώπου ή η έδρα της επιχείρησης ή της ένωσης επιχειρήσεων .

Άρθρο 12

ιΕλεγχοι από τις αρχές των κρατών μελών

1 . Μετά από αίτηση της Επιτροπής, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διεξάγουν τους ελέγχους, τους οποίους η Επιτροπή κρίνει ενδεδειγμένους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 ή τους οποίους διατάσσει με απόφαση κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 3 . Οι υπάλληλοι των αρμοδίων αρχών των κράτων μελών, στους οποίους έχει ανατεθεί η διεξαγωγή των ελέγχων, ασκούν τα καθήκοντά τους επιδεικνύοντας έγγραφο ένταλμα το οποίο εκδίδει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στο έδαφος του οποίου πρέπει να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος . Το ένταλμα μνημονεύει το αντικείμενο και το σκοπό του ελέγχου .

2 . Οι υπάλληλοι της Επιτροπής μπορούν, κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής ή της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου πρέπει να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, να συνδράμουν τους υπαλλήλους της αρχής αυτής κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους .

Άρθρο 13

Ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής

1 . Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων της, βάσει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει κάθε απαραίτητο έλεγχο στις επιχειρήσεις ή τις ενώσεις επιχειρήσεων .

Για το σκοπό αυτό, οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της Επιτροπής έχουν την εξουσία :

α ) ^να ελέγχουν τα βιβλία και τα άλλα επαγγελματικά έγγραφα

β ) ^να λαμβάνουν ή να απαιτούν αντίγραφα ή αποσπάσματα των επαγγελματικών βιβλίων και εγγράφων

γ ) ^να ζητούν επί τόπου προφορικές διευκρινίσεις

δ ) ^να εισέρχονται σε όλους τους χώρους, τα ακίνητα και τα μεταφορικά μέσα των επιχειρήσεων .

2 . Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της Επιτροπής για τους ελέγχους αυτούς ασκούν την εξουσία τους επιδεικνύοντας έγγραφο ένταλμα που μνημονεύει το αντικείμενο και το σκοπό του ελέγχου καθώς και τις προβλεπόμενες από το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο γ ) κυρώσεις, για την περίπτωση που τα αιτούμενα βιβλία ή τα άλλα επαγγελματικά έγγραφα επιδειχθούν κατά τρόπο ελλιπή . Η Επιτροπή γνωστοποιεί γραπτώς, σε εύλογο χρόνο πριν από τον έλεγχο στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στο έδαφος του οποίου θα διενεργηθεί ο έλεγχος, την αποστολή ελέγχου και την ταυτότητα των εντεταλμένων υπαλλήλων .

3 . Οι επιχειρήσεις και οι ενώσεις επιχειρήσεων υποχρεούνται να υφίστανται τους ελέγχους, οι οποίοι διατάσσονται με απόφαση της Επιτροπής . Η απόφαση αναφέρει το αντικείμενο και το σκοπό του ελέγχου, ορίζει το χρόνο έναρξης του ελέγχου και αναφέρει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ ) και το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο β) κυρώσεις καθώς και το δικαίωμα προσφυγής κατά της αποφάσεως ενώπιον του Δικαστηρίου .

4 . Η Επιτροπή ενημερώνει εγγράφως και εγκαίρως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στο έδαφος του οποίου θα διενεργηθεί ο έλεγχος για την πρόθεσή της να λάβει απόφαση βάσει της παραγράφου 3 . Λαμβάνει την εν λόγω απόφαση, μετά από ακρόαση της ανωτέρω αρχής .

5 . Οι υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί ο έλεγχος, μπορούν, μετά από αίτηση της αρχής αυτής ή της Επιτροπής, να παράσχουν τη συνδρομή τους στους υπαλλήλους της Επιτροπής κατά την εκπλήρωση του έργου τους .

6 . ιΟταν μια επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων αντιτίθεται στη διενέργεια ελέγχου που διατάσσεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος παρέχει στους εντεταλμένους υπαλλήλους της Επιτροπής την απαραίτητη συνδρομή για τη διενέργεια του ελέγχου . Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη λαμβάνουν εντός προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή, τα απαραίτητα μέτρα .

Άρθρο 14

Πρόστιμα

1 . Η Επιτροπή μπορεί, με απόφαση, να επιβάλει στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1

στοιχείο β ), στις επιχειρήσεις ή στις ενώσεις επιχειρήσεων πρόστιμα ύψους 1^000 μέχρι 50^000 Ecu όταν, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας :

α ) ^παραλείπουν να κοινοποιήσουν μια πράξη συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4

β ) ^παρέχουν ανακριβή ή πλαστά στοιχεία κατά την κοινοποίηση που γίνεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 4

γ ) ^παρέχουν ανακριβείς πληροφορίες σε απάντηση αίτησης που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 ή δεν παρέχουν πληροφορίες μέσα στην καθοριζόμενη με απόφαση βάσει του άρθρου 11 προθεσμία

δ ) ^επιδεικνύουν κατά τρόπο ελλιπή, κατά τη διενέργεια του ελέγχου που γίνεται βάσει των άρθρων 12 ή 13, τα βιβλία ή άλλα επαγγελματικά ή εταιρικά έγγραφα, που τους ζητούνται, ή δεν δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο διατεταγμένο με απόφαση που έχει ληφθεί δυνάμει του άρθρου 13 .

2 . Η Επιτροπή μπορεί, με απόφαση, να επιβάλει σε πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις πρόστιμα ύψους μέχρι 10 % του συνολικού κύκλου εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 5, αν εκ προθέσεως ή εξ αμελείας :

α ) ^παραβούν μια από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με απόφαση λαμβανόμενη δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4 ή δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

β ) ^πραγματοποιούν συγκέντρωση χωρίς να τηρούν το

άρθρο 7 παράγραφος 1 ή απόφαση η οποία λαμβάνεται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2

γ ) ^πραγματοποιούν συγκέντρωση που έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά με απόφαση ληφθείσα κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 3 ή δεν λαμβάνουν τα μέτρα που διατάσσονται με απόφαση ληφθείσα κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 4 .

3 . Κατά τον καθορισμό του ύψους του πρόστιμου, λαμβάνονται υπόψη η φύση και η σοβαρότητα της παράβασης .

4 . Οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει των παραγράφων 1 και 2 δεν έχουν ποινικό χαρακτήρα.

Άρθρο 15

Επιβολή χρηματικών ποινών

1 . Η Επιτροπή μπορεί, με απόφαση, να επιβάλει κατά προσώπων, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β ), επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων χρηματικές ποινές ύψους μέχρι 25^000 Ecu ανά ημέρα υπερημερίας από την ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφασή της, για να τις υποχρεώσει :

α ) ^να παράσχουν, κατά τρόπο πλήρη και ακριβή, πληροφορία που έχει ζητήσει με απόφασή της κατ' εφαρμογή του άρθρου 11

β ) ^να υποβληθούν σε έλεγχο που έχει διαταχθεί με απόφασή της κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 .

2 . Η Επιτροπή μπορεί, με απόφαση, να επιβάλει κατά των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1

στοιχείο β ) ή επιχειρήσεων χρηματικές ποινές ύψους μέχρι 100^000 Ecu ανά ημέρα υπερημερίας από την ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφασή της, για να τις υποχρεώσει :

α ) ^να εκτελέσουν υποχρέωση η οποία επιβάλλεται με απόφαση λαμβανόμενη κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 4 ή του άρθρου 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

β ) ^να εφαρμόσουν τα μέτρα που διατάσσονται από απόφαση η οποία έχει ληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 4 .

3 . Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β ), οι επιχειρήσεις ή οι ενώσεις επιχειρήσεων συμμορφωθούν προς την υποχρέωση για την εκπλήρωση της οποίας επιβλήθηκε η χρηματική ποινή, η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει το οριστικό ποσό της χρηματικής ποινής σε ύψος κατώτερο απ' αυτό που είχε καθοριστεί με την αρχική απόφαση .

Άρθρο 16

ιΕλεγχος του Δικαστηρίου

Επί των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων της Επιτροπής, με τις οποίες καθορίζεται πρόστιμο ή χρηματική ποινή, το Δικαστήριο αποφαίνεται κατά πλήρη δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 172 της συνθήκης, μπορεί δε να άρει, να μειώσει ή να αυξήσει το πρόστιμο ή τη χρηματική ποινή που έχει επιβληθεί .

Άρθρο 17

Επαγγελματικό απόρρητο

1 . Οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται κατ' εφαρμογή των άρθρων 11, 12, 13 και 18 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό που επιδιώκεται με την αίτηση παροχής πληροφοριών, τον έλεγχο ή την ακρόαση .

2 . Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 και των άρθρων 18 και 20, η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καθώς και οι υπάλληλοί τους και το λοιπό προσωπικό υποχρεούνται να μην κοινολογούν τις πληροφορίες τις οποίες έχουν συγκεντρώσει κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και οι οποίες, λόγω της φύσεώς τους, καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο .

3 . Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν αποκλείουν τη δημοσίευση γενικών πληροφοριών ή μελετών, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνουν ατομικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις ή τις ενώσεις επιχειρήσεων.

Άρθρο 18

Ακρόαση των ενδιαφερομένων και των τρίτων

1 . Πριν λάβει τις αποφάσεις που προβλέπονται στο

άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 4, στο άρθρο 8 παράγραφος 2

δεύτερο εδάφιο και παράγραφοι 3, 4 και 5, καθώς και στα άρθρα 14 και 15, η Επιτροπή παρέχει στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων την ευκαι -

ρία να εκφράσουν, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έως τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής επιτροπής, την άποψή τους επί των κατ' αυτών αιτιάσεων που έχουν ληφθεί υπόψη .

2 . Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι αποφάσεις παρατάσεως της αναστολής και παρεκκλίσεως από την αναστολή που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 4 μπορούν να ληφθούν, προσωρινά, χωρίς να δοθεί προηγουμένως στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων η ευκαιρία να γνωστοποιήσουν την άποψή τους, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή θα τους παράσχει την ευκαιρία αυτή το συντομότερο δυνατόν μετά τη λήψη της αποφάσεως .

3 . Η Επιτροπή βασίζει τις αποφάσεις της μόνο στις αιτιάσεις επί των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπόρεσαν να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους . Τα δικαιώματα αμύνης των ενδιαφερομένων διασφαλίζονται πλήρως κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας . Η πρόσβαση στο φάκελο είναι ελεύθερη τουλάχιστον για τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη, χωρίς να αγνοείται το έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων να τηρείται το επαγγελματικό τους απόρρητο .

4 . Εφόσον η Επιτροπή ή οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών το κρίνουν αναγκαίο, μπορούν επίσης να παράσχουν ακρόαση και σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα . Αν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποδεικνύουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, και ιδίως τα μέλη των οργάνων διοίκησης ή διεύθυνσης των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ή οι αναγνωρισμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών, υποβάλουν αίτηση ακρόασης, η εν λόγω αίτηση γίνεται δεκτή .

Άρθρο 19

Σχέσεις με τις αρχές των κρατών μελών

1 . Η Επιτροπή διαβιβάζεστις αρμόδιες αρχές των κρα -

τών μελών, εντός προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών, αντί -

γραφο των κοινοποιήσεων καθώς και, το συντομότερο δυνα -

τόν, τα σπουδαιότερα έγγραφα, τα οποία της διαβιβάζο -

νται ή εκδίδει η ίδια, βάσει του παρόντος κανονισμού . 2 . Η Επιτροπή διεξάγει τις διαδικασίες που προβλέπο -

νται στον παρόντα κανονισμό διατηρώντας στενή και

μόνιμη επαφή με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι

οποίες δικαιούνται να υποβάλλουν παρατηρήσεις επί των

εν λόγω διαδικασιών . Για την εφαρμογή του άρθρου 9, συγ -

κεντρώνει τις ανακοινώσεις των αρμοδίων αρχών των κρα -

τών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω

άρθρου και τους δίνει την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν την

άποψή τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μέχρι την έκ -

δοση αποφάσεως δυνάμει της παραγράφου 3 του εν

λόγω άρθρου, επιτρέποντάς τους προς το σκοπό αυτό την

πρόσβαση στο φάκελό της .

3 . Πριν από την έκδοση απόφασης, βάσει του άρθρου 8 παράγραφοι 2 έως 5 καθώς και των άρθρων 14 και 15 ή πριν από τη θέσπιση των διατάξεων βάσει του άρθρου 23, ζητείται η γνώμη συμβουλευτικής επιτροπής για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων .

4 . Η συμβουλευτική επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους των αρχών των κρατών μελών . Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή δύο αντιπροσώπους οι οποίοι σε περίπτωση

κωλύματος μπορούν να αντικαθίστανται από άλλον αντιπρόσωπο . Ο ένας τουλάχιστον από τους αντιπροσώπους αυτούς πρέπει να είναι αρμόδιος στον τομέα των συμφωνιών και δεσποζουσών θέσεων .

5 . Η διαβούλευση της συμβουλευτικής επιτροπής γίνεται σε κοινή συνεδρίαση που συγκαλείται από την Επιτροπή η οποία και έχει την Προεδρία . Μαζί με τη σχετική πρόσκληση αποστέλλεται και σύνοψη της υπόθεσης με μνεία των σημαντικότερων εγγράφων και ένα προσχέδιο απόφασης για κάθε υπό εξέταση περίπτωση . Η συνεδρίαση πραγματοποιείται τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης . Η Επιτροπή μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να συντομεύσει καταλλήλως την προθεσμία αυτή ώστε να αποφευχθεί σοβαρή ζημία σε μία ή περισσότερες συμμετέχουσες επιχειρήσεις .

6 . Η συμβουλευτική επιτροπή εκφέρει γνώμη επί του σχεδίου απόφασης της Επιτροπής, ενδεχομένως μετά από ψηφοφορία . Η συμβουλευτική επιτροπή μπορεί να εκφέρει γνώμη, ακόμη και αν απουσιάζουν μέλη της και δεν εκπροσωπούνται . Η γνώμη αυτή καταχωρείται εγγράφως και επισυνάπτεται στο σχέδιο απόφασης . Η Επιτροπή λαμβάνει, όσο είναι δυνατόν, υπόψη της τη γνώμη που διατύπωσε η συμβουλευτική επιτροπή και την ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκε υπόψη η γνώμη αυτή .

7 . Η συμβουλευτική επιτροπή μπορεί να προτείνει τη δημοσίευση της γνώμης . Η Επιτροπή μπορεί να προβεί στη δημοσίευση αυτή . Προτού αποφασισθεί η δημοσίευση, λαμβάνεται δεόντως υπόψη το έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων να τηρηθεί το επαγγελματικό τους απόρρητο καθώς και το συμφέρον των συμμετεχουσών επιχειρήσεων να γίνει η δημοσίευση αυτή .

Άρθρο 20

Δημοσίευση των αποφάσεων

1 . Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις αποφάσεις που λαμβάνει κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφοι 2 έως 5 .

2 . Η δημοσίευση μνημονεύει τα ονόματα των συμμετεχόντων μερών και τα ουσιώδη στοιχεία της απόφασης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων προς διαφύλαξη του επιχειρηματικού τους απορρήτου .

Άρθρο 21

Αρμοδιότητα

1 . Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη λήψη των αποφάσεων που προβλέπει ο παρών κανονισμός, με την επιφύλαξη του ελέγχου εκ μέρους του Δικαστηρίου .

2 . Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία που διέπει τον ανταγωνισμό στις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων κοινοτικών διαστάσεων .

Το πρώτο εδάφιο δεν προδικάζει την εξουσία των κρατών μελών να προβαίνουν στις αναγκαίες έρευνες για την εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 2 και να λαμβάνουν, μετά την

παραπομπή, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β ) ή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5, τα μέτρα που είναι απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 8 .

3 . Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη δικαιούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία έννομων συμφερόντων που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, εφόσον τα συμφέροντα αυτά συμβιβάζονται με τις γενικές αρχές και τις λοιπές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου .

Θεωρούνται ως έννομα συμφέροντα, κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου, η δημόσια ασφάλεια, η πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και οι κανόνες χρηστής διαχείρισης .

Κάθε άλλο δημόσιο συμφέρον ανακοινώνεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στην Επιτροπή και αναγνωρίζεται από αυτήν, αφού εξετάσει κατά πόσο συμβιβάζεται με τις γενικές αρχές και τις λοιπές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, πριν τεθούν σε ισχύ τα εν λόγω μέτρα . Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εντός ενός μηνός από την εν λόγω ανακοίνωση .

Άρθρο 22

Εφαρμογή του παρόντος κανονισμού

1 . Ο παρών κανονισμός είναι ο μόνος που εφαρμόζε -

ται στις πράξεις συγκέντρωσης, όπως αυτές ορίζονται στο

άρθρο 3 .

2 Οι κανονισμοί αριθ . 17^(6 ), ( ΕΟΚ ) αριθ . 1017/68^(7 ), ( ΕΟΚ ) αριθ . 4056/86^( 8 ) και ( ΕΟΚ ) αριθ . 3975/87^(9 ) δεν εφαρμόζονται στις συγκεντρώσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 .

3 . Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, ύστερα από αίτηση κράτους μέλους, ότι μια πράξη συγκέντρωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, αλλά χωρίς κοινοτικές διαστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 1, δημιουργεί ή ενισχύει δεσπόζουσα θέση με αποτέλεσμα να παρακωλύεται σε σημαντικό βαθμό ο ουσιαστικός ανταγωνισμός στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους, μπορεί, εφόσον η συγκέντρωση αυτή επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, να εκδώσει τις αποφάσεις που προβλέπει το άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4 .

4 . Εφαρμόζονται το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α )

και β ) καθώς και τα άρθρα 5, 6, 8 και 10 έως 20 . Η προθεσμία για την κίνηση της διαδικασίας που καθορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης του κράτους μέλους . Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία η πράξη της συγκέντρωσης κοινοποιήθηκε στο οικείο κράτος μέλος ή πραγματοποιήθηκε . Η προθεσμία αυτή αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε το πρώτο εκ των δύο αυτών συμβάντων .

5 . Η Επιτροπή λαμβάνει, κατ' εφαρμογή της παραγρά -

φου 3, μόνον τα μέτρα που είναι απολύτως αναγκαία για την

διατήρηση ή επαναφορά του ουσιαστικού ανταγωνισμού στο έδαφος του κράτους μέλους που υπέβαλε την αίτηση παρέμβασης .

6 . Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την αναθεώρηση των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 .

Άρθρο 23

Εκτελεστικές διατάξεις

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίσει τις εκτελεστικές διατάξεις που αφορούν τη μορφή, το περιεχόμενο και τις λοιπές διαδικασίες κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4, τις προθεσμίες που ορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 καθώς και τις ακροάσεις που πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 .

Άρθρο 24

Σχέσεις με τις τρίτες χώρες

1 . Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις δυσκολίες γενικής φύσεως που συναντούν οι επιχειρήσεις τους, όταν προβαίνουν στις κατά το άρθρο 3 συγκεντρώσεις σε τρίτη χώρα .

2 . Το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και εν συνεχεία περιοδικά, η Επι -

τροπή καταρτίζει για πρώτη φορά έκθεση με αντικείμενο τη μεταχείριση της οποίας τυγχάνουν οι κοινοτικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 3 και 4 κατά την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων σε τρίτες χώρες . Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω εκθέσεις στο Συμβούλιο, συνοδευόμενες ενδεχομένως από συστάσεις .

3 . ιΟταν η Επιτροπή, είτε βάσει των αναφερομένων στην παράγραφο 2 εκθέσεων είτε βάσει άλλων πληροφοριών, διαπιστώνει ότι η μεταχείριση που επιφυλάσσει μια τρίτη χώρα στις κοινοτικές επιχειρήσεις δεν είναι συγκρίσιμη με τη μεταχείριση της οποίας τυγχάνουν οι επιχειρήσεις της χώρας αυτής στην Κοινότητα, μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο προτάσεις για να της δοθεί η κατάλληλη εντολή διεξαγωγής διαπραγματεύσεων με σκοπό την παροχή ανάλογης μεταχείρισης στις επιχειρήσεις της Κοινότητας .

4 . Τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του παρόντος άρθρου πρέπει να είναι σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τις οποίες υπέχουν η Κοινότητα ή τα κράτη μέλη - με την επιφύλαξη του άρθρου 234 της συνθήκης - βάσει διεθνών συμφωνιών, διμερών ή πολυμερών .

Άρθρο 25

ιΕναρξη ισχύος

1 . Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από τις

21 Σεπτεμβρίου 1990 .

2 . Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε συγκεντρώσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο συμφωνίας ή δημοσίευσης ή πραγματοποιήθηκαν με απόκτηση συμμετοχής κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και εν πάση περιπτώσει δεν εφαρμόζεται σε συγκεντρώσεις για τις οποίες είχε κινηθεί διαδικασία εκ μέρους των αρμοδίων σε θέματα ανταγωνισμού αρχών ενός κράτους μέλους πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος .

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1989 .

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

E . CRESSON

Σημείωση : Οι εγγεγραμμένες στα πρακτικά του Συμβουλίου δηλώσεις επί του παρόντος κανονισμού θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε μεταγενέστερη ημερομηνία .

( 1 ) ΕΕ αριθ. C 130 της 19 . 5 . 1988, σ . 4 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . C 309 της 5 . 12 . 1988, σ . 55 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . C 208 της 8 . 8 . 1988, σ . 11.(4 ) ΕΕ αριθ . L 222 της 14.^8.^1978, σ . 11 .

( 5 ) ΕΕ αριθ . L 314 της 4.^12.^1984, σ . 28.(6 ) ΕΕ αριθ . 13 της 21 . 2 . 1962, σ . 204/62 .

( 7 ) ΕΕ αριθ . L 175 της 23 . 7 . 1968, σ . 1 .

( 8 ) ΕΕ αριθ . L 378 της 31 . 12 . 1986, σ . 4 .

( 9 ) ΕΕ αριθ . L 374 της 31 . 12 . 1987, σ . 1 .

Top