Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R4045

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4045/89 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 περί των ελέγχων, εκ μέρους των κρατών μελών, των πράξεων που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Εγγυήσεων, και για την κατάργηση της οδηγίας 77/435/ΕΟΚ

OJ L 388, 30.12.1989, p. 18–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 031 P. 27 - 32
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 031 P. 27 - 32
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 208 - 213
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 208 - 213
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 208 - 213
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 208 - 213
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 208 - 213
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 208 - 213
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 208 - 213
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 208 - 213
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 208 - 213
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 196 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 196 - 201

No longer in force, Date of end of validity: 22/06/2008; καταργήθηκε από 32008R0485

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/4045/oj

31989R4045

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4045/89 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 περί των ελέγχων, εκ μέρους των κρατών μελών, των πράξεων που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Εγγυήσεων, και για την κατάργηση της οδηγίας 77/435/ΕΟΚ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 388 της 30/12/1989 σ. 0018 - 0023
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 31 σ. 0027
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 31 σ. 0027


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 4045/89 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 περί των ελέγχων, εκ μέρους των κρατών μελών, των πράξεων που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Εγγυήσεων, και περί καταργήσεως της οδηγίας 77/435/ΕΟΚ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ιΕχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

την πρόταση της Επιτροπής^(1 ),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2 ),

Εκτιμώντας :

ότι, κατά τους όρους του άρθρου 8 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 729/70 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970 περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής^(3 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ.^2048/88^(4 ), τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την πραγματοποίηση και την κανονικότητα των χρηματοδοτουμένων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ( ΕΓΤΠΕ ) πράξεων, να προλάβουν και διώξουν ανωμαλίες και να ανακτήσουν τα απωλεσθέντα εξ αιτίας ανωμαλιών ή αμελειών ποσά

ότι ο έλεγχος των εμπορικών εγγράφων των δικαιούχων ή οφειλετών επιχειρήσεων μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο ελέγχου των ενεργειών που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων ότι ο έλεγχος αυτός συμπληρώνει τους άλλους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη ότι, επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις στον τομέα του ελέγχου οι οποίες είναι περισσότερο εκτεταμένες από τις προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό

ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται να ενισχύσουν τους ελέγχους των εμπορικών εγγράφων των δικαιούχων ή οφειλετριών επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 77/435/ΕΟΚ^(5 )

ότι η εφαρμογή από τα κράτη μέλη της ρυθμίσεως που προκύπτει από την οδηγία 77/435/ΕΟΚ επέτρεψε να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα τροποποιήσεως του υπάρχοντος συστήματος σε συνάρτηση με την αποκτηθείσα πείρα ότι πρέπει να περιληφθούν αυτές οι τροποποιήσεις σε κανονισμό λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα των σχετικών διατάξεων

ότι τα έγγραφα, βάσει των οποίων πραγματοποιείται ο έλεγχος αυτός, πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο που να καθίσταται δυνατός ο πλήρης έλεγχος

ότι είναι αναγκαίο να γίνεται η επιλογή των προς έλεγχο επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα των πράξεων που πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη τους, καθώς και την κατανομή των δικαιούχων ή οφειλετριών επιχειρήσεων σε συνάρτηση με την οικονομική τους σημασία στο πλαίσιο του συστήματος χρηματοδοτήσεως του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων

ότι ενδείκνυται, επιπλέον, να προβλεφθεί ένας ελάχιστος αριθμός ελέγχων των εμπορικών εγγράφων ότι ο αριθμός αυτός πρέπει να καθορίζεται με μέθοδο η οποία αποφεύγει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών λόγω της ειδικής διάρθρωσης των δαπανών τους, στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να θεσπιστεί λαμβάνοντας ως αναφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν ορισμένη σημασία στο σύστημα χρηματοδοτήσεως του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων

ότι πρέπει να καθορισθούν οι εξουσίες των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με τους ελέγχους καθώς και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων να διατηρούν στη διάθεσή τους, για καθορισμένη περίοδο, τα εμπορικά έγγραφα και να τους παράσχουν τις πληροφορίες που ζητούν ότι πρέπει, επιπλέον, να προβλεφθεί η δυνατότητα κατάσχεσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, εμπορικών εγγράφων

ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή διάρθρωση του εμπορίου στον τομέα της γεωργίας και με την προοπτική της πραγματοποίησης της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να οργανωθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ότι είναι επίσης αναγκαίο να καταρτίζεται, σε κοινοτικό επίπεδο, μια κεντρική τεκμηρίωση που αφορά τις δικαιούχους ή οφειλέτριες επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στις τρίτες χώρες

ότι ανήκει μεν κατά πρώτο λόγο στα κράτη μέλη να καταρτίζουν τα προγράμματά τους ελέγχου, είναι όμως αναγκαίο τα προγράμματα αυτά να ανακοινώνονται στην Επιτροπή ώστε να μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντά της ελέγχου και συντονισμού, τα οποία της ανήκουν, και να καταρτίζονται βάσει καταλλήλων κριτηρίων ότι οι έλεγχοι μπορούν να εστιάζονται, κατά τον τρόπο αυτό, σε τομείς ή σε επιχειρήσεις με αυξημένο κίνδυνο δόλου

ότι οι υπηρεσίες που πραγματοποιούν τους ελέγχους κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι οργανωμένες κατά τρόπο ανεξάρτητο από τις υπηρεσίες που πραγματοποιούν τους ελέγχους πριν την πληρωμή

ότι είναι αναγκαίο κάθε κράτος μέλος να διαθέτει μια ειδική υπηρεσία που να αναλαμβάνει τη συνέχεια της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και το συντονισμό των ελέγχων που πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογή του κανονισμού αυτού ότι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας αυτής μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους στις επιχειρήσεις κατ'εφαρμογή του κανονισμού αυτού

ότι είναι σκόπιμο να διευκολυνθεί η ενίσχυση των υπηρεσιών που θα αναλάβουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με την προσωρινή και φθίνουσα συμμετοχή της Κοινότητας στις δαπάνες που βαρύνουν τα κράτη μέλη για την πρόσληψη προσθέτου προσωπικού καθώς και σε ορισμένες άλλες δαπάνες που πραγματοποιούνται για την κατάρτιση του προσωπικού και τον εξοπλισμό αυτών των υπηρεσιών

ότι είναι αναγκαίο να γίνει μια εκτίμηση του ποσού των κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση της δράσης αυτής ότι το ποσό αυτό εγγράφεται στις χρηματοδοτικές προοπτικές που παρατίθενται στο σημείο ΙΙ της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού της 29ης Ιουνίου 1988^(6 ) ότι οι πραγματικά διαθέσιμες πιστώσεις θα καθορίζονται κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού τηρώντας την εν λόγω συμφωνία

ότι οι συλλεγόμενες πληροφορίες, στο πλαίσιο των ελέγχων των εμπορικών εγγράφων, πρέπει να καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο

ότι πρέπει να οργανωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σε κοινοτικό επίπεδο ώστε τα αποτελέσματα της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού να χρησιμοποιούνται με περισσότερη αποτελεσματικότητα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1 1 . Ο παρών κανονισμός αφορά τον έλεγχο της πραγματικότητας και της κανονικότητας των ενεργειών που αποτελούν αμέσως ή εμμέσως μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων, βάσει των εμπορικών εγγράφων των δικαιούχων ή οφειλετών, ονομαζομένων κατωτέρω "επιχειρήσεις".

2 . Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως εμπορικά έγγραφα το σύνολο των βιβλίων, καταλόγων, σημειώσεων και αιτιολογικών εγγράφων, η λογιστική και αλληλογραφία σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα της επιχείρησης καθώς και τα εμπορικά στοιχεία, υπό οιανδήποτε μορφή, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 .

Άρθρο 2 1 . Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε ελέγχους των εμπορικών εγγράφων των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα των ενεργειών που πρέπει να ελεγχθούν . Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε η επιλογή των επιχειρήσεων που πρέπει να ελεγχθούν να επιτρέπει την καλύτερη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των μέτρων προλήψεως και ανιχνεύσεως των ανωμαλιών στο πλαίσιο του συστήματος χρηματοδοτήσεως του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων . Η επιλογή λαμβάνει, ιδίως, υπόψη την οικονομική σημασία των επιχειρήσεων στον τομέα αυτόν καθώς και άλλους παράγοντες κινδύνου .

2 . Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γίνονται κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου ελέγχου που προβλέπεται

στην παράγραφο 4 επί ενός αριθμού επιχειρήσεων ο οποίος δεν μπορεί να είναι κατώτερος από το ήμισυ του αριθμού των επιχειρήσεων των οποίων οι εισπράξεις ή οι οφειλές ή το άθροισμα αυτών των δύο, στα πλαίσια του συστήματος του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων, υπερέβαιναν τα 60^000 Ecu κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους που προηγείται της περιόδου των εν λόγω ελέγχων .

Το ποσό των 60^000 Ecu που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ποσό των 100^000 Ecu για την περίοδο ελέγχου που αρχίζει το 1990 και από το ποσό των 90^000 Ecu για την περίοδο ελέγχου που αρχίζει το 1991 .

Οι επιχειρήσεις των οποίων το σύνολο των εισπράξεων ή των οφειλών ήταν ανώτερο των 200^000 Ecu και οι οποίες δεν είχαν ελεγχθεί σε εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια της προηγουμένης περιόδου ελέγχου, ελέγχονται υποχρεωτικά .

Οι επιχειρήσεις των οποίων το άθροισμα των εισπράξεων ή των οφειλών ήταν κατώτερο των 10^000 Ecu ελέγχονται, κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μόνο βάσει των κριτηρίων που θα αναφέρουν τα κράτη μέλη στο ετήσιο πρόγραμμά τους που μνημονεύεται στο άρθρο 10 ή η Επιτροπή σε κάθε αιτούμενη τροποποίηση του προγράμματος αυτού .

3 . Στις κατάλληλες περιπτώσεις, οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 επεκτείνονται στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνδέονται οι επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού καθώς και σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα παρουσιάζει ενδιαφέρον για την επιδίωξη των στόχων του άρθρου 3 .

4 . Η περίοδος ελέγχου εκτείνεται από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 30 Ιουνίου του επομένου έτους .

Ο έλεγχος αφορά τουλάχιστον το ημερολογιακό έτος που προηγείται της περιόδου ελέγχου μπορεί να επεκταθεί σε μια περίοδο που θα καθορισθεί από το κράτος μέλος, η οποία προηγείται του ημερολογιακού αυτού έτους καθώς και στην περίοδο ελέγχου που εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που άρχισε η περίοδος ελέγχου μέχρι την ημερομηνία του πραγματικού ελέγχου μιας επιχείρησης .

5 . Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού γίνονται υπό την επιφύλαξη των ελέγχων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 283/72^(7 ) και αυτών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ.^729/70 .

Άρθρο 3 1 . Η ακρίβεια των κυρίων στοιχείων που υπόκεινται σε έλεγχο θα επαληθεύεται, σε κατάλληλες περιπτώσεις, με ικανό αριθμό διασταυρωμένων ελέγχων που συμπεριλαμβάνουν κυρίως :

- συγκρίσεις με τα εμπορικά έγγραφα των προμηθευτών, πελατών, μεταφορέων και άλλων τρίτων μερών, αμέσως ή εμμέσως συνδεομένων με πράξεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του συστήματος χρηματοδότησης από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων,

- φυσικούς ελέγχους επί της φύσεως και της ποσότητας των αποθεμάτων καθώς και

- συγκρίσεις με τη λογιστική των χρηματοροών που προηγούνται ή ακολουθούν πράξεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του συστήματος χρηματοδότησης από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων .

2 . Συγκεκριμένα, εφόσον οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν ειδική λογιστική σύμφωνα με τις κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις, ο έλεγχος αυτής της λογιστικής περιλαμβάνει, σε κατάλληλες περιπτώσεις, τη σύγκριση αυτής με τα εμπορικά έγγραφα και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις ποσότητες των αποθεμάτων της επιχείρησης .

Άρθρο 4 Οι επιχειρήσεις διατηρούν τα εμπορικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και στο άρθρο 3 για τρία τουλάχιστον έτη, που υπολογίζονται από τη λήξη του έτους της καταρτίσεώς τους .

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν μακρύτερη περίοδο για τη διατήρηση των εγγράφων αυτών .

Άρθρο 5 1 . Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων διασφαλίζουν ότι θα παρέχονται στους υπαλλήλους που αναλαμβάνουν τον έλεγχο ή στα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται για το σκοπό αυτό όλα τα εμπορικά έγγραφα και οι συμπληρωματικές πληροφορίες.

2 . Οι υπάλληλοι που αναλαμβάνουν τον έλεγχο ή τα εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό πρόσωπα μπορούν να αποκτήσουν αποσπάσματα ή αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο^1 .

Άρθρο 6 1 . Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επί των ελέγχων υπάλληλοι έχουν δικαίωμα να κατάσχουν ή να διατάξουν την κατάσχεση εμπορικών εγγράφων . Το δικαίωμα αυτό ασκείται σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις και δεν θίγει την εφαρμογή των κανόνων της ποινικής δικονομίας σχετικά με την κατάσχεση εγγράφων .

2 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την επιβολή κυρώσεων κατά των φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού .

Άρθρο 7 1 . Τα κράτη μέλη επικουρούνται αμοιβαία, κατά το αναγκαίο μέτρο, για τη διεξαγωγή των ελέγχων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια επιχείρηση είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο πραγματοποιήθηκε ή έπρεπε να πραγματοποιηθεί η πληρωμή ή/και η καταβολή του σχετικού ποσού .

2 . Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους που ακολουθεί το έτος πληρωμής, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν κατάλογο των επιχειρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη μια τέτοια επιχείρηση . Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες που επιτρέπουν την αναγνώριση της ταυτότητας αυτών των επιχειρήσεων εκ μέρους του κράτους μέλους-αποδέκτη . Αντίγραφο κάθε καταλόγου ανακοινώνεται στην Επιτροπή .

Το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η καταβολή ή η είσπραξη μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση να ελέγξει κατά προτεραιότητα μια επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 2, αναφέροντας τους ειδικούς λόγους της αίτησης . Αντίγραφο κάθε αίτησης ανακοινώνεται στην Επιτροπή .

3 . Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους που ακολουθεί το έτος πληρωμής, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή κατάλογο των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε τρίτη χώρα, για τις οποίες η πληρωμή ή/και η καταβολή του σχετικού ποσού πραγματοποιήθηκε ή έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε αυτό το κράτος μέλος .

Άρθρο 8 1 . Οι συλλεγόμενες πληροφορίες, στο πλαίσιο των ελέγχων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο . Δεν μπορούν να ανακοινώνονται σε πρόσωπα άλλα από τα πρόσωπα τα οποία, λόγω των καθηκόντων που ασκούν στα κράτη μέλη ή στα όργανα των Κοινοτήτων, καλούνται να λάβουν γνώση για την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών .

2 . Το άρθρο αυτό δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις που αφορούν δικαστικές ενέργειες .

Άρθρο 9 1 . Πριν από την 1η Ιανουαρίου που ακολουθεί τη περίοδο ελέγχου, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού .

2 . Η έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρει τις δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίσθηκαν καθώς και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για να υπερνικηθούν, να αναφέρει δε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, προτάσεις βελτιώσεως .

3 . Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προβαίνουν τακτικά σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού .

4 . Η Επιτροπή αξιολογεί κατ' έτος την πραγματοποιηθείσα πρόοδο στην ετήσια έκθεσή της επί της διαχείρισης του ταμείου που αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ . 729/70 .

5 . Η Επιτροπή υποβάλλει πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1991 έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού . Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή θα εξετάσει την ιδιαίτερη κατάσταση που είναι δυνατόν να προκύψει για ορισμένα κράτη μέλη λόγω της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και θα διατυπώσει, ενδεχομένως, τις κατάλληλες προτάσεις .

Άρθρο 10 1 . Τα κράτη μέλη καταρτίζουν το πρόγραμμα των ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 2 κατά τη διάρκεια της επομένης περιόδου ελέγχου .

2 . Κάθε έτος, πριν από τις 15 Απριλίου, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το πρόγραμμά τους που αναφέρεται στην παράγραφο 1, διευκρινίζοντας :

- τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα ελεγχθούν και την κατανομή τους ανά τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά ποσά,

- τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για την κατάρτιση αυτού του προγράμματος .

3 . Τα προγράμματα προβλέψεως των ελέγχων που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και ανακοινώνονται στην Επιτροπή, εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη εάν εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων η Επιτροπή δεν γνωστοποιήσει τυχόν παρατηρήσεις της .

4 . Οι τροποποιήσεις που επιφέρουν στα προγράμματά τους τα κράτη μέλη υπόκεινται στην ίδια διαδικασία .

5 . Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί, σε οποιοδήποτε στάδιο, να ζητήσει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών μια ιδιαίτερη κατηγορία επιχειρήσεων .

6 . Για το πρώτο έτος εφαρμογής, τα προγράμματα που καταρτίζουν τα κράτη μέλη ανακοινώνονται στην Επιτροπή το αργότερο την 1η Μαΐου 1990 και εφαρμόζονται αν η Επιτροπή δεν γνωστοποιήσει τις παρατηρήσεις της πριν από τις 15 Ιουνίου 1990 .

Άρθρο 11 1 . Σε κάθε κράτος μέλος, το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1991, μια ειδική υπηρεσία επιφορτίζεται με την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού :

- είτε με την εκτέλεση των προβλεπομένων από τον κανονισμό αυτόν ελέγχων από υπαλλήλους που εξαρτώνται άμεσα από αυτή την ειδική υπηρεσία,

- είτε το συντονισμό των ελέγχων που πραγματοποιούνται από υπαλλήλους που εξαρτώνται από άλλες υπηρεσίες .

Τα κράτη μέλη μπορούν, επίσης, να προβλέψουν ότι οι έλεγχοι που πρέπει να πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατανέμονται μεταξύ της ειδικής υπηρεσίας και άλλων εθνικών υπηρεσιών, εφόσον η ειδική υπηρεσία εξασφαλίζει το συντονισμό .

2 . Η ή οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι οργανωμένες κατά τρόπο ώστε να είναι ανεξάρτητες από τις υπηρεσίες ή κλάδους υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με τις πληρωμές και τους ελέγχους που πραγματοποιούνται πριν από αυτές .

3 . Για να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η ειδική υπηρεσία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμβάνει όλες τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα που είναι αναγκαία .

4 . Η ειδική υπηρεσία μεριμνά, επιπλέον, για :

- την κατάρτιση των εθνικών υπαλλήλων που επιφορτίζονται με τους ελέγχους που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό ώστε να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους,

- τη διαχείριση των εκθέσεων ελέγχου και κάθε εγγράφου που αφορά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται και προβλέπονται κατ' εφαρμογή του κανονισμού αυτού,

- τη σύνταξη και ανακοίνωση των εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 καθώς και των προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 10 .

5 . Η ειδική υπηρεσία λαμβάνει από το σχετικό κράτος μέλος κάθε εξουσία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 3

και 4 .

Στελεχώνεται από υπαλλήλους σε επαρκή αριθμό και με κατάλληλη κατάρτιση για την πραγματοποίηση των καθηκόντων αυτών .

6 . Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται όταν ο ελάχιστος αριθμός των προς έλεγχο επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο^2 παράγραφος 2 είναι κατώτερος των δέκα .

Άρθρο 12 Υπό τις προβλεπόμενες στα άρθρα 13, 14 και 15 προϋποθέσεις, η Κοινότητα συμμετέχει στη χρηματοδότηση των πραγματικών πρόσθετων δαπανών στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη και που συνδέονται :

- με τη μείωση του ορίου υπολογισμού του αριθμού των ελεγκτέων επιχειρήσεων,

- με την κινητοποίηση μέσων που προορίζονται για τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων .

Άρθρο 13 1 . Η Κοινότητα συμμετέχει στις πραγματικές δαπάνες

που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη για την αμοιβή

του συμπληρωματικού προσωπικού το οποίο, από την

1η Ιανουαρίου 1990, προορίζεται αποκλειστικά :

- για το δυναμικό της ειδικής υπηρεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 11 ή

- για το δυναμικό άλλων εθνικών υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για προσωπικό που αναλαμβάνει αποκλειστικά τους ελέγχους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό .

2 . Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας πραγματοποιείται κατά 50 % για τα τρία πρώτα έτη και 25 % για

το τέταρτο και πέμπτο έτος, για περίοδο πέντε ετών που υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου 1990, εντός των ορίων συνολικού ετήσιου ποσού :

- 500^000 Ecu για τα τρία πρώτα έτη και 250^000 Ecu για το τέταρτο και πέμπτο έτος, όσον αφορά τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο,

- 250^000 Ecu για τα τρία πρώτα έτη και 125^000 Ecu για το τέταρτο και πέμπτο έτος, όσον αφορά το Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία και

- 50^000 Ecu για τα τρία πρώτα έτη και 25^000 Ecu για

το τέταρτο και πέμπτο έτος, όσον αφορά το Λουξεμβούργο .

3 . Για τους σκοπούς του παρόντος, νοούνται ως "αμοιβή" οι μισθοί, αφαιρουμένων των φόρων και των άλλων φορολογικών κρατήσεων, των υπαλλήλων που αναλαμβάνουν την εφαρμογή του κανονισμού αυτού και τα έξοδα μετακινήσεως που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους .

Η κοινοτική συμμετοχή στις δαπάνες αμοιβής του προσωπικού προσδιορίζεται κατ' αποκοπή για κάθε κράτος μέλος .

Άρθρο 14 Η Κοινότητα συμμετέχει στις δαπάνες που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη για την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού των υπηρεσιών που αναλαμβάνουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατ' αναλογία 50 % για τα τρία πρώτα έτη και 25 % για το τέταρτο και πέμπτο έτος, για περίοδο πέντε ετών από 1ης Ιανουαρίου 1990, εντός ορίου συνολικού ετήσιου ποσού :

- 100^000 Ecu για τα τρίτα πρώτα έτη και 50^000 Ecu για το τέταρτο και πέμπτο έτος, όσον αφορά τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο,

- 50^000 Ecu για τα τρία πρώτα έτη και 25^000 Ecu για το τέταρτο και πέμπτο έτος, όσον αφορά το Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία και

- 10^000 Ecu για τα τρία πρώτα έτη και 5^000 Ecu για

το τέταρτο και πέμπτο έτος όσον αφορά το Λουξεμβούργο .

Άρθρο 15 Η Κοινότητα συμμετέχει στις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη για την αγορά υλικού μηχανοργάνωσης και υλικού γραφείου, απαραίτητου για τις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατ' αναλογία 100 % στα όρια ποσού :

- 100^000 Ecu για τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο,

- 60^000 Ecu για το Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία και

- 20^000 Ecu για το Λουξεμβούργο .

Άρθρο 16 1 . Το μέγιστο ποσό των κοινοτικών δαπανών που κρίνεται αναγκαίο για την πραγματοποίηση της δράσεως που θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισμό, ανέρχεται σε 6,08 εκα -

τομμύρια Ecu για το πρώτο έτος, σε 5,16 εκατομμύρια Ecu για το δεύτερο και τρίτο έτος και σε 2,58 εκατομμύρια Ecu για το τέταρτο και πέμπτο έτος .

2 . Η επί του προϋπολογισμού Αρχή καθορίζει το ποσό των διαθεσίμων πιστώσεων για κάθε οικονομικό έτος .

Άρθρο 17 Το ετήσιο ποσό που αντιπροσωπεύει τις δαπάνες που αναλαμβάνονται από την κοινότητα, καθορίζεται από την Επιτροπή βάσει των στοιχείων που παρέχονται από τα κράτη μέλη .

Άρθρο 18 Τα ποσά σε Ecu που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό μετατρέπονται σε εθνικά νομίσματα με εφαρμογή των ισοτιμιών που ισχύουν την πρώτη εργάσιμη ημέρα του έτους κατά το οποίο αρχίζει η περίοδος ελέγχου και δημοσιεύονται στο τεύχος C της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

Άρθρο 19 Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 729/70 .

Άρθρο 20 Για τον έλεγχο των ειδικών δαπανών που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα βάσει του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ.^729/70 .

Άρθρο 21 Σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές νομοθετικές διατάξεις, οι υπάλληλοι της Επιτροπής έχουν πρόσβαση στο σύνολο των εγγράφων που καταρτίζονται ενόψει ή κατόπιν των ελέγχων που οργανώνονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού καθώς και στα στοιχεία που έχουν συλλεγεί, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν εισαχθεί στη μνήμη των μηχανογραφικών συστημάτων .

Άρθρο 22 1 . Η οδηγία 77/435/ΕΟΚ καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 1990 . Οι έλεγχοι που θα διεξαχθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία, σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, θεωρούνται ότι εκτελούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού .

2 . Οι παραπομπές στην οδηγία 77/435/ΕΟΚ θεωρούνται ως γενόμενες στον παρόντα κανονισμό .

Άρθρο 23 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1990 .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος .

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1989 .

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

E . CRESSON

( 1 ) ΕΕ αριθ . C 192 της 29.^7.^1989, σ . 15 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . C 291 της 20.^11.^1989, σ . 105 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . L 94 της 28 . 4 . 1970, σ. 13 .

( 4 ) ΕΕ αριθ . L 185 της 15.^7.^1988, σ . 1 .

( 5 ) ΕΕ αριθ . L 172 της 12.^7.^1977, σ . 17.(6 ) ΕΕ αριθ . L 185 της 15.^7.^1988, σ . 33.(7 ) ΕΕ αριθ . L 36 της 10 . 2 . 1972, σ . 1 .

Top