EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R4255

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4255/88 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988 για διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΕ L 374 της 31.12.1988, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από 399R1783

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4255/oj

31988R4255

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4255/88 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988 για διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 374 της 31/12/1988 σ. 0021 - 0024


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 4255/88 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 1988 για διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2052/88 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και ιδίως τα άρθρα 126 και 127,

την πρόταση της Επιτροπής(1 ),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2 ),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3 ),

Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2052/88 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1988 για την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων, την αποτελεσματικότητά τους και το συντονισμό των παρεμβάσεών τους μεταξύ τους καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών οργάνων(4 ), προβλέπει τη θέσπιση από το Συμβούλιο ειδικών διατάξεων όσον αφορά τη δράση κάθε διαρθρωτικού ταμείου;

ότι πρέπει να καθοριστούν οι τύποι των ενεργειών στους οποίους εφαρμόζεται η παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ( στο εξής "ταμείο "), περιλαμβανομένων και εκείνων που αντιπροσωπεύουν νέα καθήκοντα, στα πλαίσια της συνεισφοράς του για την πραγματοποίηση των πέντε στόχων οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ. 2052/88;

ότι οι στόχοι αριθ . 3 και 4 εφαρμόζονται σε όλο το έδαφος της Κοινότητας;

ότι πρέπει να ορισθούν οι επιλέξιμες για την παρέμβαση του ταμείου δαπάνες;

ότι πρέπει να αποφευχθεί να εξελίσσονται οι δαπάνες κατά τρόπο αποκλίνοντα και πρέπει να προσδιοριστούν, προοδευτικά, τα κατά μέσον όρον ενδεικτικά ποσά για τις δαπάνες λειτουργίας, ως προς την κατάρτιση, τις οποίες αναλαμβάνει το ταμείο;

ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2052/88, η Επιτροπή θεσπίζει κατευθύνσεις για την εφαρμογή των στόχων αριθ . 3 και 4 που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό;

ότι πρέπει να διευκρινισθούν οι λεπτομέρειες παρουσίασης των σχεδίων που καταρτίζουν τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2052/88;

ότι πρέπει να προσδιορισθούν οι μορφές παρέμβασης του ταμείου και να διευκρινισθεί το περιεχόμενο των αιτήσεων για τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της πολιτικής της αγοράς εργασίας των κρατών μελών;

ότι πρέπει να καθορισθούν οι λεπτομέρειες υποβολής και έγκρισης των αιτήσεων συνδρομής του ταμείου καθώς και να διευκρινισθούν οι λεπτομέρειες που αφορούν τον έλεγχο;

ότι πρέπει να καθοριστούν οι μεταβατικές διατάξεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1 Επιλέξιμες ενέργειες 1 . ^Σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2052/88 και στον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 4253/88(5) του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988 για τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2052/88 όσον αφορά το συντονισμό των παρεμβάσεων των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων μεταξύ τους καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφιστάμενων χρηματοδοτικών οργάνων ( συντονιστικός κανονισμός ) καθώς και στον παρόντα κανονισμό, το ταμείο συμμετέχει στη χρηματοδότηση :

α)ενεργειών επαγγελματικής εκπαίδευσης που συνοδεύονται, εφόσον είναι αναγκαίο, από ενέργειες επαγγελματικού προσανατολισμού;

β)ενεργειών ενίσχυσης για προσλήψεις σε θέσεις με χαρακτήρα διαρκούς απασχόλησης που έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα, και για τη δημιουργία δραστηριοτήτων ανεξάρτητα εργαζομένων .

2 . ^Στο πλαίσιο αυτό, το ταμείο συμμετέχει επίσης εντός ορίου 5^% της ετήσιας επιχορήγησής του στη χρηματοδότηση :

α)ενεργειών καινοτόμου χαρακτήρα, που έχουν ως αντικείμενο την επιβεβαίωση νέων υποθέσεων όσον αφορά το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και την οργάνωση της επαγγελματικής κατάρτισης και, γενικότερα, την ανάπτυξη της απασχόλησης με σκοπό να δημιουργηθεί βάση για μεταγενέστερη παρέμβαση του ταμείου σε περισσότερα κράτη μέλη;

β)ενεργειών προπαρασκευαστικών, συνοδευτικών και διαχειριστικών, που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού; οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν ιδίως μελέτες, τεχνική βοήθεια και ανταλλαγή εμπειριών που έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα καθώς και παρακολούθηση και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των μέτρων που χρηματοδοτούνται από το ταμείο;

γ)ενεργειών οι οποίες, στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου, απευθύνονται στο προσωπικό των επιχειρήσεων, σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, και αφορούν τη μεταφορά ειδικών γνώσεων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μηχανισμού;

δ)ενεργειών επαγγελματικού προσανατολισμού και παροχής συμβουλών για την εξεύρεση εργασίας σε ανέργους μακράς διαρκείας .

3 .^ Η επαγγελματική εκπαίδευση κατά την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο α ) περιλαμβάνει κάθε ενέργεια που προορίζεται να παράσχει τις αναγκαίες ικανότητες για την άσκηση στην αγορά εργασίας μιας ή περισσοτέρων μορφών ειδικών απασχολήσεων, με εξαίρεση της μαθητείας, συμπεριλαμβανομένης κάθε ενέργειας κατάλληλου τεχνολογικού περιεχομένου που απαιτείται από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες και την εξέλιξη της αγοράς εργασίας .

4 .^ Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η επαγγελματική εκπαίδευση περιλαμβάνει, στις περιφέρειες που εμπίπτουν στους στόχους αριθ . 1, 2 και 5 β ), κάθε ενέργεια επαγγελματικής ειδίκευσης και τελειοποίησης που είναι αναγκαία για τη χρησιμοποίηση των νέων τεχνικών παραγωγής ή/και διαχείρισης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

5 . ^Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, η επαγγελματική εκπαίδευση περιλαμβάνει, στις περιοχές που ανάγονται στο στόχο αριθ . 1 :

-το θεωρητικό τμήμα της κατάρτισης που πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο μαθητείας έξω από το πλαίσιο της επιχείρησης,

-σε ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες θα καθοριστούν σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των σχετικών χωρών και περιφερειών, το τμήμα των εθνικών συστημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχης εκπαίδευσης που αφιερώνεται ειδικά στην επαγγελματική εκπαίδευση μετά την περίοδο της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης με πλήρες ωράριο και με το οποίο αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις που δημιουργούν οι οικονομικές και τεχνολογικές μεταβολές .

6 .^ Στις περιοχές που εμπίπτουν στο στόχο αριθ . 1 και για περίοδο τριών ετών μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι ενέργειες ενισχύσεων των προσλήψεων επεκτείνονται στις ενέργειες τοποθέτησης σε εργασία σε μη παραγωγικά σχέδια που ανταποκρίνονται σε ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και αφορούν τη δημιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης ελάχιστης διάρκειας έξι μηνών υπέρ των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 25 ετών .

Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Κατ'^εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2052/88, η συνδρομή του ταμείου χορηγείται :

α)για τους στόχους προτεραιότητας ( αριθ . 3 και 4 ), σε όλη την Κοινότητα, σε ενέργειες που αποσκοπούν :

-στην καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας, με την επαγγελματική ένταξη ατόμων ηλικίας άνω των 25 ετών που βρίσκονται σε ανεργία επί διάστημα άνω των δώδεκα μηνών; η διάρκεια αυτή είναι δυνατόν να μειωθεί σε ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες αποφασίζει η Επιτροπή,

-στη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης ατόμων ηλικίας κάτω των 25 ετών, από την ηλικία κατά την οποία λήγει η υποχρεωτική σχολική φοίτηση με πλήρες ωράριο, τα οποία αναζητούν απασχόληση, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια της αναζήτησης αυτής;

β)επίσης, δυνάμει των στόχων αριθ . 1, 2 και 5 β ), σε ενέργειες που αποσκοπούν :

-την ενθάρρυνση της σταθερότητας της απασχόλησης και την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων απασχολήσεων, που πραγματοποιούνται υπέρ :

-ανέργων,

-ατόμων που απειλούνται από ανεργία, ιδίως στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων που απαιτούν τεχνολογικό εκσυγχρονισμό ή σημαντικές τροποποιήσεις του συστήματος παραγωγής και διαχείρισης,

-ατόμων απασχολουμένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

-τη διευκόλυνση της επαγγελματικής εκπαίδευσης οποιουδήποτε ενεργού προσώπου που συμμετέχει σε ενέργεια απαραίτητη για την υλοποίηση των στόχων ανάπτυξης και μετατροπής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος;

γ)δυνάμει του στόχου αριθ . 1, σε ενέργειες υπέρ ατόμων :

-τελούντων υπό σύμβαση μαθητείας επιλέξιμων δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 5 πρώτη περίπτωση,

-που εκπαιδεύονται στα πλαίσια των δευτεροβαθμίων εθνικών συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 δεύτερη περίπτωση,

-που απασχολούνται σε ενέργειες του άρθρου 1 παράγραφος 6 .

Αρθρο 3 Επιλέξιμες δαπάνες 1 .^ Αντικείμενο της συνδρομής του ταμείου μπορούν να αποτελέσουν μόνο οι δαπάνες που προορίζονται να καλύψουν :

α)το εισόδημα των προσώπων που αποτελούν αντικείμενο ενεργειών επαγγελματικής εκπαίδευσης;

β)το κόστος :

-προετοιμασίας, λειτουργίας, διαχείρισης και αξιολόγησης των ενεργειών επαγγελματικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του επαγγελματικού προσανατολισμού και του κόστους κατάρτισης του διδακτικού προσωπικού,

-διαμονής και μετακίνησης των επωφελουμένων από τις ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης;

γ)τη χορήγηση, κατά τη διάρκεια το πολύ δώδεκα μηνών ανά άτομο, ενισχύσεων για την πρόσληψη σε θέσεις με χαρακτήρα διαρκούς απασχόλησης που έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα, και τη δημιουργία δραστηριοτήτων ανεξάρτητα εργαζομένων, καθώς και, για έξι το ελάχιστο μήνες ανά πρόσωπο, τη χορήγηση ενισχύσεων, για την πρόσληψη που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 6;

δ)το κόστος των ενεργειών που τυγχάνουν της συνδρομής του ταμείου, βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχεία β ), γ ) και δ ).

2 .^ Η Επιτροπή καθορίζει κάθε χρόνο, στα πλαίσια της εταιρικής σχέσεως, το ανώτατο επιλέξιμο ποσό ανά άτομο και εβδομάδα που χορηγείται βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ ). Το ποσό αυτό υπολογίζεται με βάση το 30^% της μέσης ακαθάριστης αμοιβής των εργατών της βιομηχανίας κάθε κράτους μέλους, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ορισμό της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εγκαίρως, ώστε να μπορεί να περιληφθεί στις αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 παράγραφος 3 .

3 .^ Η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι δαπάνες του ταμείου για τις ενέργειες του ίδιου τύπου να μην εξελίσσονται κατά τρόπο αποκλίνοντα . Για το σκοπό αυτό, προσδιορίζει μετά από γνώμη της επιτροπής του άρθρου 28 του ( συντονιστικού ) κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 4253/88 για κάθε κράτος μέλος σε συνεργασία με αυτό και με προοδευτικό τρόπο τα κατά μέσον όρο ενδεικτικά ποσά των δαπανών που θα αναληφθούν από το ταμείο ανάλογα με τους τύπους επαγγελματικής εκπαίδευσης . Δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα οποία και ισχύουν για το επόμενο οικονομικό έτος.

Αρθρο 4 Κατευθύνσεις 1 .^ Κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2052/88, η Επιτροπή θεσπίζει, πριν από τις 15 Φεβρουαρίου 1989, τις κατευθύνσεις για τριετή τουλάχιστον περίοδο όσον αφορά τις ενέργειες που εμπίπτουν στους στόχους αριθ . 3 και 4 και τις οποίες ακολουθεί κατά τον καθορισμό των κοινοτικών πλαισίων στήριξης; η Επιτροπή δημοσιεύει τις κατευθύνσεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

2 .^ Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που απαιτούνται λόγω σημαντικών αλλαγών στην αγορά εργασίας γίνονται πριν από την 1η Φεβρουαρίου του οικονομικού έτους; εφαρμόζονται στα νέα κοινοτικά πλαίσια στήριξης ή στα τροποποιημένα πλαίσια που αφορούν τα επόμενα οικονομικά έτη .

3 . ^Οι κατευθύνσεις ορίζουν τους άξονες πολιτικής για την κατάρτιση και την απασχόληση στους οποίους εντάσσονται τα μέτρα που μπορούν να επωφεληθούν από τη συνδρομή του ταμείου; εκτός από τις περιφέρειες που εμπίπτουν στους στόχους αριθ . 1, 2 και 5 β ), έχουν προτεραιότητα για κοινοτική χρηματοδότηση τα μέτρα που αντιστοιχούν σε ανάγκες και προοπτικές της αγοράς εργασίας .

Αρθρο 5 Σχέδια Το σχέδια που αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 11 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2052/88 περιλαμβάνουν, ιδίως για το μέρος που αφορά το ταμείο, εκτιμήσεις σχετικά με :

-τις ανισορροπίες που υπάρχουν μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας, όπου συμπεριλαμβάνονται, κατά το μέτρο του δυνατού, στοιχεία σχετικά με την απασχόληση των γυναικών,

-τη φύση και τα χαρακτηριστικά των προσφορών εργασίας που δεν έχουν καλυφθεί,

-τις επαγγελματικές δυνατότητες που εμφανίζονται στις αγορές εργασίας,

-τις ενέργειες που θα υλοποιηθούν ή ευρίσκονται σε εξέλιξη όσον αφορά την κατάρτιση και την απασχόληση,

-τον αριθμό των προσώπων που αφορούν, ανά τύπο ενέργειας .

Αρθρο 6 Μορφές παρέμβασης 1 .^ Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2052/88, οι αιτήσεις συνδρομής του ταμείου υποβάλλονται υπό μορφή λειτουργικού προγράμματος και συνολικής επιχορήγησης ή ενέργειας κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχεία β ), γ ) και δ ). Τα λειτουργικά προγράμματα και οι συνολικές επιχορηγήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν τα σχετικά προπαρασκευαστικά, συνοδευτικά, διαχειριστικά και μέτρα αξιολόγησης .

2 .^ Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εξέταση των ενεργειών, ιδίως αυτές που ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 4253/88 και αυτές που αφορούν ειδικά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( τόπος, αριθμός ατόμων, διάρκεια της ενέργειας ανά άτομο, επιδιωκόμενο επαγγελματικό επίπεδο ), διευκρινίζοντας γενικώς κατά κανόνα :

-εφόσον πρόκειται για άτομα που βρίσκονται σε ανεργία ή χωρίς απασχόληση, να αναφέρεται το επαγγελματικό τους επίπεδο κατά την έναρξη των ενεργειών,

-εφόσον πρόκειται γαι απασχολούμενα άτομα, να διευκρινίζεται η φύση και η έκταση των σχεδιαζομένων επαγγελματικών μετατροπών,

-εφόσον πρόκειται για ενέργειες μετατροπής ή οικονομικής αναδιάρθρωσης, να αναφέρεται ο όγκος και ο τύπος της προγραμματιζόμενης επένδυσης, οι μεταβολές των προϊόντων ή των συστημάτων παραγωγής .

Αρθρο 7 Υποβολή και έγκριση των αιτήσεων συνδρομής 1 .^ Οι αιτήσεις συνδρομής υποβάλλονται το αργότερο τρεις μήνες πριν από την έναρξη των ενεργειών . Συνοδεύονται από έντυπο που καταρτίζεται στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης με τη βοήθεια των μέσων της πληροφορικής και που αναφέρει τα χαρακτηριστικά κάθε ενέργειας κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους από την ανάληψη της υποχρέωσης μέχρι την τελική πληρωμή .

2 .^ Η Επιτροπή αποφασίζει για τις αιτήσεις αυτές πριν από την έναρξη των ενεργειών και ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος .

Αρθρο 8 Λεπτομέρειες ελέγχου Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 4253/88 η Επιτροπή μπορεί να προβαίνει σε επιτόπου επαληθεύσεις . Οι επαληθεύσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται με αντιπροσωπευτική δειγματοληψία . Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ορίζει, μετά από διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το ποσοστό της δειγματοληψίας σε συνάρτηση με τις υλικές και τεχνικές συνθήκες της σχετικής ενέργειας . Εάν η δειγματοληψία καταδείξει ανεπαρκές επίπεδο εκτέλεσης μετά από επαλήθευση των αποτελεσμάτων της στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσεως, η Επιτροπή μπορεί να προβεί στην ανάλογη μείωση, η οποία μπορεί να εφαρμοσθεί κατ' αναλογία σε όλο το ποσό του οποίου ζητείται η πληρωμή, αφού το κράτος μέλος μπορέσει να υποβάλει τις παρατηρήσεις του .

Αρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις 1 . ^Σύμφωνα με το αθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2052/88, οι αιτήσεις συνδρομής για το οικονομικό έτος 1989, που έχουν υποβληθεί πριν από τις 21 Οκτωβρίου 1988, συνεχίζουν να διέπονται από την απόφαση 83/516/ΕΟΚ του Συμβουλίου(6 ), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 85/568/ΕΟΚ(7 ) και τις διατάξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή της εν λόγω απόφασης .

2 .^ Τα πρώτα σχέδια καλύπτουν περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1990 . Τα σχέδια που αφορούν τους στόχους αριθ . 1, 2 και 5 β ) υποβάλλονται πριν από τις 31 Μαρτίου 1989 . Τα σχέδια που αφορούν τους στόχους αριθ . 3 και 4 υποβάλλονται εντός τεσσάρων μηνών από της δημοσιεύσεως στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων των κατευθύνσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 .

3 .^ Οι αιτήσεις συνδρομής υπέρ ενεγειών που θα εφαρμοσθούν το 1990 υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου 1989 .

Αρθρο 10 Έναρξη ισχύος 1 .^ Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1989 . Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 9 εφαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία .

2 .^ Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2052/88 και του άρθρου 33 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) 4253/88, ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 2950/83(8 ) καταργείται .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος .

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1988 .

Για το ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςΘ . ΠΑΓΚΑΛΟΣ ( 1)ΕΕ αριθ . C 256 της 3 . 10 . 1988, σ . 16 .

( 2)ΕΕ αριθ . C 326 της 19 . 12 . 1988 .

( 3)ΕΕ αριθ . C 337 της 31 . 12 . 1988 .

( 4)ΕΕ αριθ . L 185 της 15 . 7 . 1988, σ . 9 .

( 5)Βλέπε σελίδα 1 της Επίσημης Εφημερίδας .

( 6)ΕΕ αριθ . L 289 της 22 . 10 . 1983, σ . 38 .

( 7)ΕΕ σριθ . L 370 της 31 . 12 . 1985, σ . 40 .

( 8)ΕΕ αριθ . L 289 της 22 . 10 . 1983, σ . 1 .

Top