Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R2503

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2503/88 του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1988 για την τελωνειακή αποταμίευση

OJ L 225, 15.8.1988, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; καταργήθηκε από 392R2913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2503/oj

31988R2503

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2503/88 του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1988 για την τελωνειακή αποταμίευση

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 225 της 15/08/1988 σ. 0001 - 0007


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 2503/88 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουλίου 1988 για την τελωνειακή αποταμίευση

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ιΕχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113,

την πρόταση της Επιτροπής^(1 ),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2 ),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3 ),

Εκτιμώντας :

ότι οι επιχειρηματίες που δεν γνωρίζουν τον τελικό προορισμό μη κοινοτικών εμπορευμάτων ή που δεν θέλουν να ορίσουν ακόμα τον τελικό προορισμό των εν λόγω εμπορευμάτων, έχουν συμφέρον να τα αποθηκεύουν για σύντομα ή μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να καταβάλλονται εισαγωγικοί δασμοί και χωρίς να εφαρμόζονται μέτρα εμπορικής πολιτικής ότι η δημιουργία αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης και η χρήση του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές ότι, το καθεστώς αυτό εξασφαλίζει την προώθηση των δραστηριοτή - των εξωτερικού εμπορίου και ιδιαίτερα την περαιτέρω προώ - θηση εμπορευμάτων τόσο εντός όσο και εκτός της Κοινότη - τας ότι, συνεπώς, το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης αποτελεί ουσιώδες μέσο της εμπορικής πολιτικής της Κοι - νότητας ότι η οδηγία 69/74 /ΕΟΚ του Συμβουλίου^(4 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, καθόρισε τους κανόνες που πρέπει να περιλαμβάνουν οι διατάξεις των κρατών μελών οι σχετικές με την τελωνειακή αποταμίευση ότι η σημασία του καθεστώτος αυτού στα πλαίσια της τελωνειακής ένωσης απαιτεί την ενιαία εφαρμογή του στην Κοινότητα ότι πρέπει επομένως να συμπληρωθούν και να αποσαφηνιστούν οι κανόνες που ισχύουν σήμερα και να εκδοθεί μια πράξη που θα εφαρμόζεται άμεσα στα κράτη μέλη και θα προσφέρει, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στους ιδιώτες ότι το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται επίσης, αφενός, στα κοινοτικά εμπορεύ - ματα τα οποία, επειδή έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, απολαύουν ορισμένων μέτρων που συνδέονται κατ' αρχήν με την εξαγωγή τους, και, αφετέρου, στα κοινοτικά εμπορεύματα που υπόκεινται κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές σε επιβαρύνσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής, εφ' όσο διάστημα ισχύουν οι επιβαρύνσεις αυτές ότι πρέπει να μπορούν να αποθηκεύονται, υπό ορισμένους όρους, στο χώρο της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης εμπορεύματα που δεν έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ότι, στην περίπτωση αυτή, εναπόκειται στα κράτη μέλη να ρυθμίσουν τους όρους και τις συνέπειες της υπαγωγής στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης των εν λόγω εμπορευμάτων, εφ' όσον αυτά υπόκεινται σε εθνικές επιβαρύνσεις, με την επιφύλαξη των κοινοτικών φορολογικών διατάξεων ότι, λόγω της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στα κράτη μέλη, πρέπει να εξατομικευθούν οι διάφοροι τύποι αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης ότι η άδεια λειτουργίας, ενός συγκεκριμένου τύπου αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρέπει να εκδίδεται ανάλογα, αφενός, με τις οικονομικές ανάγκες, και αφετέρου, με τις δυνατότητες ελέγχου των τελωνειακών αρχών ότι πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες διαδικαστικές διευκολύνσεις ότι, ιδιαίτερα, πρέπει να προβλέπεται ότι τα εμπορεύματα που αποθηκεύονται σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης μπορούν να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία υπό ορισμένους όρους χωρίς προσκόμιση και χωρίς προηγούμενη διασάφηση ότι, εφόσον οι περιστάσεις το δικαιολογούν, η χρήση του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης πρέπει να είναι δυνατή χωρίς να αποθηκεύονται τα εμπορεύματα σε χώρους που έχουν εγκριθεί ως αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ότι πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες φορολόγησης για την περίπτωση κατά την οποία γεννάται τελωνειακή οφειλή για μη κοινοτικά εμπορεύματα ότι, υπό ορισμένους όρους, η υπεραξία, που αποκτάται στο εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη δασμολογητέα αξία των εν λόγω εμπορευμάτων ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να προβλεφθεί για το σκοπό αυτό κοινοτική διαδικασία που να επιτρέπει τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής ότι είναι απαραίτητο να συσταθεί μια επιτροπή για να οργανωθεί στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα αυτό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΤΙΤΛΟΣ Ι Γενικά ίΑρθρο 1 1 . Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται για το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης .

2 . Το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης επιτρέπει την αποθήκευση σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης :

α ) ^μη κοινοτικών εμπορευμάτων, χωρίς να επιβάλλονται στα εμπορεύματα αυτά εισαγωγικοί δασμοί και, εκτός αν υπάρχει αντίθετη διάταξη, μέτρα εμπορικής πολιτικής β ) ^κοινοτικών εμπορευμάτων για τα οποία μία ειδική κοινοτική ρύθμιση προβλέπει, λόγω της υπαγωγής τους σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, το ευεργέτημα των μέτρων που κατ' αρχήν συνδέονται με την εξαγωγή των εμπορευμάτων .

3 . Εφ' όσο χρόνο το κοινοτικά εμπορεύματα υπόκεινται, στα πλαίσια των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, σε επιβαρύνσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής, το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης επιτρέπει επίσης την αποθήκευση των εμπορευμάτων αυτών σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης χωρίς την είσπραξη αυτών των επιβαρύνσεων .

4 . Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού νοούνται ^ ως :

α ) αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης : κάθε χώρος εγκεκριμένος από τις τελωνειακές αρχές και υποκείμενος στον έλεγχό τους, στον οποίο τα εμπορεύματα μπορούν να αποθηκεύονται υπό τους όρους που καθορίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό β ) δημόσια αποθήκη : αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης που μπορεί να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε πρόσωπο για την εναποθήκευση εμπορευμάτων γ ) ιδιωτική αποθήκη : αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης που προορίζεται αποκλειστικά για την εναποθήκευση εμπορευμάτων εκ μέρους του διαχειριστή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης δ ) διαχειριστής αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης : κάθε πρόσωπο στο οποίο χορηγείται η άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ε ) αποταμιευτής : το πρόσωπο το οποίο δεσμεύεται με τη διασάφηση υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή το πρόσωπο στο οποίο έχουν μεταβιβαστεί τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ως άνω δεσμευομένου στ ) κοινοτικά εμπορεύματα : τα εμπορεύματα που :

- παράγονται εξ ολοκλήρου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, χωρίς τη χρησιμοποίηση εμπορευμάτων από τρίτες χώρες ή εδάφη που δεν αποτελούν τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας,

- προέρχονται από χώρες ή εδάφη που δεν αποτελούν τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε κράτος μέλος,

- παράγονται, στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, είτε από εμπορεύματα που αναφέρονται απο - κλειστικά στη δεύτερη περίπτωση του παρόντος εδαφίου είτε από εμπορεύματα που αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση ζ ) μη κοινοτικά εμπορεύματα : εμπορεύματα εκτός από αυτά που αναφέρονται στο εδάφιο στ ).

Με την επιφύλαξη των συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες για την εφαρμογή του καθεστώτος κοινοτικής διαμετακόμισης, ως μη κοινοτικά εμπορεύματα θεωρούνται επίσης τα εμπορεύματα που, αν και πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο στοιχείο στ ), επανεισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αφού προηγουμένως εξήχθησαν από το έδαφος αυτό η ) εισαγωγικοί δασμοί : τόσο οι δασμοί και οι επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, όσο και οι γεωργικές εισφορές και οι άλλες επιβαλλόμενες κατά την εισαγωγή επιβαρύνσεις, που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια των ειδικών καθεστώτων που εφαρμόζονται για ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων θ ) τελωνειακή αρχή : κάθε αρχή που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, έστω και αν η αρχή αυτή δεν υπάγεται στη διοίκηση των τελωνείων ι ) πρόσωπο :

- είτε φυσικό πρόσωπο,

- είτε νομικό πρόσωπο,

- είτε, όταν η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ένωση προσώπων της οποίας αναγνωρίζεται η ικανότητα δικαιοπραξίας, χωρίς να έχει το καθεστώς νομικού προσώπου .

ίΑρθρο 2 1 . Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 και του άρθρου 4 είναι δυνατό να τίθενται υπό το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3, ανεξάρτητα από το είδος, την ποσότητα, την καταγωγή, την προέλευση ή τον προορισμό τους .

2 . Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει την εφαρμογή των απαγορεύσεων ή περιορισμών που αιτιολογούνται από λόγους προστασίας των χρηστών ηθών, δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων, διαφύλαξης του φυτικού βασιλείου, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία, ή προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας .

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ίΑρθρο 3 1 . Για τη λειτουργία αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης από άλλο πρόσωπο εκτός από την τελωνειακή αρχή, απαιτείται άδεια της εν λόγω αρχής.

2 . Το πρόσωπο που επιθυμεί να διαχειρισθεί αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης υποβάλλει γραπτή αίτηση με τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας, ιδίως εκείνα που αποδεικνύουν την οικονομική αναγκαιότητα της εναποθήκευσης .

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα έγγραφα που κρίνει απαραίτητα η τελωνειακή αρχή .

3 . Η άδεια χορηγείται μόνο σε πρόσωπα εγκατεστημένα στην Κοινότητα, που παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και εφόσον είναι δυνατή η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων επίβλεψης και ελέγχου, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ένα διοικητικό μηχανισμό δυσανάλογο προς τις εν λόγω οικονομικές ανάγκες .

ίΑρθρο 4 Η άδεια καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης .

Η άδεια αναφέρει ιδίως το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της αποθήκης . Ενδεχομένως, στην άδεια σημειώνεται επίσης ότι τα εμπορεύματα που παρουσιάζουν κίνδυνο, μπορούν να αλλοιώσουν τα άλλα εμπορεύματα ή χρειάζονται για άλλους λόγους ειδικές εγκαταστάσεις, πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους ειδικά εξοπλισμένους προς το σκοπό αυτό .

ιΟταν πρόκειται για ιδιωτική αποθήκη, στην άδεια μπορεί επίσης να σημειώνονται οι κατηγορίες εμπορευμάτων που γίνονται δεκτές στην αποθήκη αυτή .

ίΑρθρο 5 Ο διαχειριστής αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης υποχρεούται να ενημερώνει την τελωνειακή αρχή για κάθε στοιχείο που προκύπτει μετά τη χορήγηση της άδειας και που είναι δυνατό να επηρεάσει τη διατήρησή της σε ισχύ ή το περιεχόμενό της .

ίΑρθρο 6 Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 σε περίπτωση μεταβολής των δεδομένων βάσει των οποίων έχει χορηγηθεί η άδεια, η τελωνειακή αρχή τροποποιεί ανάλογα την άδεια αυτή .

ίΑρθρο 7 Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η άδεια ανακαλείται ή οι περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται ότι είναι άκυρη καθώς και οι σχετικές συνέπειες καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 .

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ Ευθύνη και εγγύηση ίΑρθρο 8 Ο διαχειριστής αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης είναι υπεύθυνος :

α ) ^να εξασφαλίζει ότι τα εμπορεύματα, κατά την παραμονή τους στην αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, δεν διαφεύγουν από την τελωνειακή επίβλεψη β ) ^για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, και γ ) ^για την τήρηση των ειδικών όρων που ορίζονται στην άδεια .

ίΑρθρο 9 1 . Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8, όταν η άδεια αφορά μία δημόσια αποθήκη, επιτρέπεται να προβλέπει ότι το σύνολο ή μέρος των ευθυνών που αναφέρει το άρθρο 8, στοιχεία α ) και β ) αφορούν αποκλειστικά τον αποταμιευτή . Στην περίπτωση αυτή, ο διαχειριστής αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρέπει να πληροφορεί τον αποταμιευτή για τις ευθύνες του και η τελωνειακή αποθήκη ονομάζεται "δημόσια αποθήκη υπό την ευθύνη του αποταμιευτή ".

2 . Ο αποταμιευτής είναι πάντοτε υπεύθυνος για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης .

ίΑρθρο 10 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που θα απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό για τον διαχειριστή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης και τον αποταμιευτή, μπορούν, εφόσον συμφωνεί η τελωνειακή αρχή, να μεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο .

ίΑρθρο 11 Με την επιφύλαξη των εγγυήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής η τελωνειακή αρχή μπορεί να ζητήσει εγγύηση σε συνάρτηση με τις ευθύνες που ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 .

ΤΙΤΛΟΣ IV Υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ίΑρθρο 12 Οι όροι για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 .

Οι όροι αυτοί προβλέπουν ιδίως, εκτός από την κανονική διαδικασία, ότι η υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να πραγματοποιείται :

α ) ^κατά την υλική εισαγωγή των εμπορευμάτων σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, με :

- την καταγραφή των στοιχείων που απαιτούται για την αναγνώρισή τους στο λογιστικό σύστημα παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 14, ή - την προσκόμιση των εμπορευμάτων στην τελωνειακή αρχή και την κατάθεση εμπορικού ή διοικητικού εγγράφου, αποδεκτού από τις τελωνειακές υπηρεσίες, με τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση τους β ) ^χωρίς να έχουν αποθηκευθεί τα συγκεκριμένα εμπορεύματα σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης .

ΤΙΤΛΟΣ V Λειτουργία της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης και του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης ίΑρθρο 13 Η τελωνειακή αρχή λαμβάνει κάθε μέτρο που θεωρεί αναγκαίο για να εξασφαλίσει τον έλεγχο και την ομαλή λειτουργία της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης καθώς και τον έλεγχο των εμπορευμάτων που τίθενται υπό το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης .

ίΑρθρο 14 Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 2, το πρόσωπο που έχει οριστεί από την τελωνειακή αρχή οφείλει να τηρεί, με τη μορφή που έχει εγκριθεί από την τελωνειακή αρχή, λογιστικό σύστημα παρακολούθησης των εμπορευμάτων που έχουν τοποθετηθεί υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης . Το λογιστικό αυτό σύστημα παρακολούθησης πρέπει να είναι στη διάθεση της τελωνειακής αρχής, ώστε να μπορεί να διενεργεί τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 13 .

ίΑρθρο 15 1 . ιΟταν υπάρχει οικονομική ανάγκη και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η τελωνειακή επίβλεψη, η τελωνειακή αρχή μπορεί να επιτρέπει :

α ) ^να αποθηκεύονται στους χώρους της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης κοινοτικά εμπορεύματα αλλά από εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 στοιχείο β ) και παράγραφος 3,

β ) ^να ενεργούνται επί των μη κοινοτικών εμπορευμάτων μέσα στους χώρους της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης εργασίες τελειοποίησης υπό το καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης και υπό τους όρους που προβλέπει το καθεστώς αυτό . Οι διατυπώσεις που μπορούν να καταργηθούν σε μια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΟΚ ) αριθ . 1999/85^(5 ) γ ) ^να ενεργούνται επί των μη κοινοτικών εμπορευμάτων μέσα στους χώρους της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης εργασίες μεταποίησης υπό το καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο και υπό τους όρους που προβλέπει το καθεστώς αυτό . Οι διατυπώσεις που μπορούν να καταργηθούν σε μια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 31 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 1999/85 .

2 . Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 τα εμπορεύματα δεν ευρίσκονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.

3 . Η τελωνειακή αρχή μπορεί να απαιτήσει τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να καταχωρούνται στο λογιστικό σύστημα παρακολούθησης που προβλέπει το άρθρο 14 .

ίΑρθρο 16 1 . Τα εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης πρέπει να καταχωρούνται στο λογιστικό σύστημα παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 14, μόλις εισέλθουν στην αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης .

2 . Η τελωνειακή αρχή μπορεί να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση του διοικητικού εγγράφου, του αναφέρει το άρθρο 12 στοιχείο α ) δεύτερη περίπτωση, αντί για την καταχώρηση στο λογιστικό σύστημα παρακολούθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, οπότε εξυπακούεται ότι υπάρχει υποχρέωση εκκαθάρισης του εγγράφου αυτού όταν παύσει να ισχύει το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης .

ίΑρθρο 17 1 . Η διάρκεια παραμονής των εμπορευμάτων υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης είναι απεριόριστη .

Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η τελωνειακή αρχή μπορεί να καθορίζει προθεσμία εντός της οποίας ο αποταμιευτής πρέπει να ορίσει τον προορισμό των εμπορευμάτων κατά την έννοια των άρθρων 21 ή 24 .

2 . Για ορισμένα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, στοιχείο β ) και υπάγονται στην κοινή γεωργική πολιτική, μπορούν να καθορίζονται ειδικές προθεσμίες σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρο 28, με την επιφύλαξη του άρθρου 29 .

ίΑρθρο 18 1 . Τα μη κοινοτικά εμπορεύματα, καθώς και τα κοινοτικά εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, μπορούν να αποτελούν αντικείμενο συνήθων εργασιών για τη διατήρησή τους ή τη βελτίωση της εμφάνισης ή της εμπορικής τους ποιότητας ή την προετοιμασία της διανομής ή μεταπώλησής τους .

Στο βαθμό που απαιτείται για την καλή λειτουργία της κοινής οργάνωσης των αγορών, μπορεί να καθορίζεται ο κατάλογος των περιπτώσεων στις οποίες απαγορεύονται αυτές οι εργασίες για εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινή γεωργική πολιτική .

2 . Τα κοινοτικά εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β ), τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και τα οποία υπάγονται στην κοινή γεωργική πολιτική, μπορούν να αποτελούν αντικείμενο μόνο των εργασιών που προβλέπονται ρητά για τα εμπορεύματα αυτά .

3 . Για τις εργασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο και στην παράγραφο 2, πρέπει προηγουμένως να χορηγείται άδεια από την τελωνειακή αρχή που καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι εργασίες αυτές εκτελούνται .

4 . Οι κατάλογοι των εργασιών οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 καταρτίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28, με την επιφύλαξη του άρθρου 29 .

ίΑρθρο 19 Εφόσον το δικαιολογούν οι περιστάσεις, τα εμπορεύματα που τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης μπορούν να εξέρχονται προσωρινά από την αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης . Για την έξοδο αυτή των εμπορευμάτων πρέπει, προηγουμένως, να χορηγείται άδεια της τελωνειακής αρχής που να καθορίζει τους όρους, υπό τους οποίους πραγματοποιείται η έξοδος .

Κατά το διάστημα που ευρίσκονται εκτός της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, τα εμπορεύματα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 18 και υπό τους ίδιους όρους .

ίΑρθρο 20 Η τελωνειακή αρχή μπορεί να επιτρέπει να μεταφέρονται από μια αποθήκη σε άλλη τα εμπορεύματα που τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης . Οι όροι υπό τους οποίους τα εμπορεύματα μπορούν να μεταφέρονται από μια αποθήκη σε άλλη χωρίς να λήγει το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 .

ΤΙΤΛΟΣ VI Εκκαθάριση του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης ίΑρθρο 21 Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί στα πλαίσια των ειδικών τελωνειακών ρυθμίσεων, επέρχεται εκκαθάριση του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης για τα μη κοινοτικά εμπορεύματα τα οποία :

- τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία ή υπό άλλο τελωνειακό καθεστώς,

- τίθενται σε ελεύθερη ζώνη,

- εξάγονται,

- εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου, αν η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία,

- καταστρέφονται υπό τον έλεγχο της τελωνειακής αρχής τα απορρίμματα και θραύσματα που προκύπτουν επιτρέπεται να λαμβάνουν έναν από τους προορισμούς που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις .

Η εγκατάλειψη ή καταστροφή δεν πρέπει να συνεπάγεται καμιά δαπάνη για το Δημόσιο .

ίΑρθρο 22 1 . ιΟταν γεννάται τελωνειακή οφειλή για μη κοινοτικό εμπόρευμα που έχει υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, η δασμολογητέα αξία αυτού του εμπορεύμα - τος καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 1224/80^(6 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας .

ιΟταν η αξία αυτή βασίζεται σε πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή που συμπεριλαμβάνει τα έξοδα εναποθήκευσης και συντήρησης των εμπορευμάτων κατά την παρομονή τους στην αποθήκη αποταμίευσης, τα έξοδα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στη δασμολογητέα αξία, υπό τον όρο ότι διακρίνονται από την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για το εμπόρευμα τιμή .

2 . ιΟταν το εν λόγω εμπόρευμα έχει υποστεί συνήθεις εργασίες κατά την έννοια του άρθρου 18, το είδος, η δασμολογητέα αξία και η ποσότητα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ποσού των εισαγωγικών δασμών είναι, μετά από αίτηση του δηλούντος, εκείνα που θα είχαν ληφθεί υπόψη, αν το συγκεκριμένο εμπόρευμα δεν είχε υποστεί τις εν λόγω εργασίες . Παρεκκλίσεις από τη διάταξη αυτή μπορούν ωστόσο να θεσπιστούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 .

ίΑρθρο 23 1 . Για τα υπαγόμενα στην κοινή γεωργική πολιτική κοινοτικά εμπορεύματα που έχουν τεθεί υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β ), πρέπει να ορίζεται ένας από τους προορισμούς που προβλέπονται από τους κανόνες οι οποίοι τους χορηγούν, λόγω της υπαγωγής τους στο συγκεκριμένο καθεστώς, το ευεργέτημα μέτρων σχετικών, κυρίως, με την εξαγωγή τους .

2 . Η ακύρωση της διασάφησης της σχετικής με την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης είναι δυνατό να ζητείται . Η τελωνειακή αρχή προωθεί την σχετική αίτηση, αμέσως μόλις ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται στους ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται στην περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν έχουν λάβει τον προβλεπόμενο προορισμό . Ο κατάλογος των περιπτώσεων στις οποίες δεν είναι δυνατό να ακυρώνεται η διασάφηση, καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28, με την επιφύλαξη του άρθρου 29 .

3 . Αν, εντός της προθεσμίας, που καθορίζεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 2, τα κοινοτικά εμπορεύματα που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο αίτησης προκειμένου να ορισθεί ένας από τους προορισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η τελωνειακή αρχή ακυρώνει τη διασάφηση για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 .

ίΑρθρο 24 Για τα κοινοτικά εμπορεύματα που τίθενται υπό το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, μπορεί να ορίζεται οποιοσδήποτε προορισμός επιτρέπεται για τα εμπορεύματα αυτά .

ίΑρθρο 25 Οι όροι εκκαθάρισης του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 . Εκτός από την κανονική διαδικασία προβλέπουν, συγκεκριμένα ότι :

- η ελεύθερη κυκλοφορία μη κοινοτικών εμπορευμάτων καθώς και η θέση σέ ανάλυση κοινοτικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 τα οποία έχουν τεθεί υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, γίνεται χωρίς να προσκομισθούν τα εμπορεύματα στην τελωνειακή αρχή και πριν από την κατάθεση της σχετικής διασάφησης :

α ) ^υπό τον όρο ότι έχει πιστοποιηθεί το είδος, η δασμολογητέα αξία και η ποσότητα των εμπορευμάτων κατά την υπαγωγή τους στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης . Αυτά τα στοιχεία φορολόγησης ισχύουν επίσης όταν τα εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, εκτός εάν ο δικαιούχος ζητήσει την εφαρμογή, κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ευνοϊκότερων στοιχείων φορολόγησης και με την επιφύλαξη ότι τα ευνοϊκότερα στοιχεία μπορούν να ελεγχθούν χωρίς υλικό έλεγχο των εμπορευμάτων, ή - β ) ^μέσω καταχώρησης των στοιχείων που απαιτούνται για την αναγνώριση της ταυτότητάς τους στο λογιστικό σύστημα παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 14,

- η εξαγωγή ή η αποστολή των εμπορευμάτων που έχουν τεθεί υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης γίνεται χωρίς να προσκομισθούν τα εμπορεύματα αυτά στην τελωνειακή αρχή και πριν από την κατάθεση της σχετικής διασάφησης, μέσω καταχώρησης των στοιχείων που απαιτούνται για την αναγνώρισή τους στο λογιστικό σύστημα παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 14 .

- για τους λοιπούς επιτρεπόμενους τελωνειακούς προορισμούς εφαρμόζονται οι απλοποιημένες διαδικασίες που προβλέπονται στα πλαίσια των εν λόγω προορισμών .

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ Τελικές διατάξεις ίΑρθρο 26 1 . Ιδρύεται Επιτροπή Τελωνειακής Αποταμίευσης και Ελεύθερων Ζωνών, που καλείται στο εξής "επιτροπή", η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

2 . Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της .

ίΑρθρο 27 Η επιτροπή εξετάζει κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το οποίο υποβάλλει ο πρόεδρός της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση αντιπροσώπου κράτους μέλους .

ίΑρθρο 28 1 . Οι διατάξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 .

2 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποβάλλει στην επιτροπή ένα σχέδιο των διατάξεων που πρέπει να θεσπιστούν . Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της σχετικά με το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία την οποία ο πρόεδρος μπορεί να καθορίζει ανάλογα με το επείγον του εν λόγω ζητήματος . Η επιτροπής αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης .

Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία .

3 . ^α ) ^Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θεσπίζει τις προτεινόμενες διατάξεις εφόσον είναι σύμφωνες με τη γνώμη της επιτροπής β ) ^αν οι προτεινόμενες διατάξεις δεν είναι σύμφωνες με τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τις διατάξεις που πρέπει να θεσπιστούν . Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία γ ) ^αν, κατά τη λήξη προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή της πρότασης στο Συμβούλιο, αυτό δεν έχει αποφασίσει, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θεσπίζει τις προτεινόμενες διατάξεις .

ίΑρθρο 29 Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τη θέσπιση ειδικών διατάξεων κοινής γεωργικής πολιτικής, που εξακολουθούν να υπόκεινται στους κανόνες σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής αυτής .

ίΑρθρο 30 1 . Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

Τίθεται σε εφαρμογή ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εκτελεστικών διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 .

2 . Η οδηγία 69/74/ΕΟΚ και οι διατάξεις της οδηγίας 71/235/ΕΟΚ^(7 ) που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή της καταργούνται από την ημερομηνία ενάρξεως εφαρμογής του παρόντος κανονισμού . Κάθε αναφορά στις οδηγίες αυτές θεωρείται ως γενομένη στον παρόντα κανονισμό .

3 . Οι άδειες που χορηγούνται από τις τελωνειακές αρχές όσον αφορά τη λειτουργία αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης ανακαλούνται εφόσον το περιεχόμενό τους είναι αντίθετο προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού . Εξακολουθούν να ισχύουν στις υπόλοιπες περιπτώσεις .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος .

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 1988 .

Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Θ . ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕWΓ:Λ333ΘΜΒΓ00.94 ΦΦ:^3ΘΓΡ; ΣΕΤΘΠ:^01; Η ηε:^3179^μμ; 624^Υειλεν; 29869^Υειψηεν;

Βεδιενερ : WΙΛΘ Πρ.:^Ψ;

Κθνδε :^................................

( 1 ) ΕΕ αριθ . C 283 της 6.^11.^1985, σ . 3 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . C 120 της 20.^5.^1986, σ . 16 . ( 3 ) ΕΕ αριθ . C 283 της 20.^10.^1986, σ . 6 . ( 4 ) ΕΕ αριθ . L 58 της 8.^3.^1969, σ . 7.(5 ) ΕΕ αριθ . L 188 της 20 . 7 . 1985, σ . 1(6 ) ΕΕ αριθ . L 134 της 31 . 5 . 1980, σ . 1.(7 ) ΕΕ αριθ . L 143 της 29.^6.^1971, σ . 28 .

Top