EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R0124

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 124/87 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 1987 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1836/82 της Επιτροπής περί καθορισμού των διαδικασιών και των όρων πωλήσεως των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των οργανισμών παρεμβάσεως

OJ L 15, 17.1.1987, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/124/oj

31987R0124

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 124/87 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 1987 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1836/82 της Επιτροπής περί καθορισμού των διαδικασιών και των όρων πωλήσεως των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των οργανισμών παρεμβάσεως

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 015 της 17/01/1987 σ. 0009 - 0011


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 124/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Ιανουαρίου 1987

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1836/82 της Επιτροπής περί καθορισμού των διαδικασιών και των όρων πωλήσεως των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των οργανισμών παρεμβάσεως

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1579/86 (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5 και το άρθρο 8,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1677/85 του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τα νομισματικά εξισωτικά ποσά στο γεωργικό τομέα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2502/86 (4), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας:

ότι, δεδομένου του όγκου των αποθεμάτων σιτηρών που βρίσκονται στην παρέμβαση στην Κοινότητα, και για να διασφαλισθεί η ενιαία διαχείρηση της αγοράς, πρέπει να αποφασισθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής διαχείρισης, η διάθεση των ανωτέρω αποθεμάτων, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στην αγορά τρίτων χωρών·

ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1581/86 του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 1986 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων παρέμβασης στον τομέα των σιτηρών (5), η διάθεση προς πώληση των σιτηρών στην εσωτερική αγορά πρέπει να γίνεται σε τιμές που δεν διαταράσσουν την αγορά· ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί αν η τιμή πώλησης αντιπροσωπεύει την πραγματική κατάσταση της αγοράς, χωρίς εντούτοις να είναι κατώτερη από την τιμή παρέμβασης· ότι στην αγορά επικρατούν ιδιαίτερες συνθήκες κατά το διάστημα που αλλάζει η περίοδος εμπορίας και τα σιτηρά που διοχετεύονται σε αυτήν είναι παλαιάς συγκομιδής· ότι πρέπει συνεπώς να ληφθεί τούτο υπόψη κατά τον καθορισμό των όρων πώλησης· ότι, εκτός τούτων, πρέπει να προβλεφθούν ειδικά μέτρα πώλησης για την μεταπώληση των αποθεμάτων που αγοράσθηκαν κατά την διάρκεια των προηγούμενων περιόδων·

ότι είναι αναγκαίες ορισμένες τεχνικές προσαρμογές λόγω των τροποποιήσεων των διατάξεων που έλαβαν χώρα από την αρχή της περιόδου εμπορίας 1986/87·

ότι πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1836/82 (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3447/85 (7)·

ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Σιτηρών δεν διετύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1836/82 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

1. Η έναρξη της δημοπρασίας αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75. Στην απόφαση αυτή διευκρινίζονται ιδίως:

α) οι ποσότητες που τίθενται σε δημοπρασία·

β) η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην περίπτωση ειδικής δημοπρασίας και, σε περίπτωση διαρκούς δημοπρασίας, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο γνωστοποιείται σε όλους του ενδιαφερόμενους με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Είναι απαραίτητη η παρέλευση τουλάχιστον οκτώ ημερών ανάμεσα στη δημοσίευση αυτή και την προβλεπόμενη ημερομηνία της τελευταίας ημέρας της πρώτης προθεσμίας υποβολής προσφορών.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στις δημοπρασίες που αφορούν ποσότητες κάτω των 1 000 τόνων.»

2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

1. Οι οργανισμοί παρέμβασης προβαίνουν σε προκήρυξη της δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 και εξασφαλίζουν τη δημοσιότητα, ιδίως με τοιχοκόλληση στην έδρα τους. Σε περίπτωση διαρκούς δημοπρασίας, οι οργανισμοί παρέμβασης καθορίζουν τις ημερομηνίες λήξης των προθεσμιών υποβολής προσφορών για κάθε μερική δημοπρασία.

2. Στην προκήρυξη της δημοπρασίας καθορίζονται οι ελάχιστες ποσότητες τις οποίες πρέπει να αφορούν οι προσφορές.»

3. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Η δημοπρασία που αναφέρεται στο άρθρο 2 μπορεί να περιορίζεται, σε συγκεκριμένες χρήσεις ή/και σε ορισμένους προορισμούς.»

4. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5

1. Για μεταπωλήσεις άλλες από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 3, η προσφορά που λαμβάνεται υπόψη πρέπει να αντιστοιχεί στην τιμή που διαπιστώθηκε, για ανάλογη ποιότητα και για αντιπροσωπευτική ποσότητα, στην αγορά του τόπου αποθεματοποίησης ή, ελλείψει αυτής, στην τιμή της πλησιέστερης αγοράς, λαμβανομένων υπόψη των εξόδων μεταφοράς. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερη από την τιμή παρέμβασης που ισχύει την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, προσαρμοσμένη ενδεχομένως:

- εφόσον πρόκειται για ορισμένες ποικιλίες σκληρού σίτου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1570/77 (1)·

- εφόσον πρόκειται για σίκαλη αρτοποιήσιμης ποιότητας ή για μαλακό αρτοποιήσιμο σίτο ανωτέρας ποιότητας, μέσω της ειδικής προσαυξήσεως που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75·

- κατά τη μείωση που προβλέπεται στο άρθρο 4α παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1570/77· εντούτοις, όσον αφορά το μαλακό σίτο που παραδίδεται στην παρέμβαση πριν από την 1η Ιουλίου 1986 και βρίσκεται σε απόθεμα στους οργανισμούς παρέμβασης μετά την ημερομηνία αυτή, η μείωση που αναφέρεται ανωτέρω δεν εφαρμόζεται:

- στις ποσότητες που αγοράσθηκαν στα πλαίσια των ειδικών μέτρων παρέμβασης που προβλέπονται για το μαλακό αρτοποιήσιμο σίτο,

- στις ποσότητες μαλακού σίτου που αγοράσθηκαν στην τιμή παρέμβασης και οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί στην ανάλυση των τεχνολογικών και φυσικών χαρακτηριστικών που προβλέπονται στο άρθρο 4α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1570/77.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, οι τιμές παρέμβασης που λαμβάνονται υπόψη κατά τον ενδέκατο και δωδέκατο μήνα της περιόδου εμπορίας είναι εκείνες που ισχύουν το δέκατο μήνα, αυξημένες, ανάλογα με τον εξεταζόμενο μήνα, κατά το ποσό μιας ή δύο μηνιαίων προσαυξήσεων.

3. Η προσφορά που λαμβάνεται υπόψη σε περίπτωση μεταπώλησης κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών της περιόδου εμπορίας όσον αφορά τον αραβόσιτο και το σόργο, και κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών της περιόδου εμπορίας όσον αφορά το μαλακό σίτο, το σκληρό σίτο, τη σίκαλη και την κριθή, πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην τιμή παρέμβασης που ίσχυε για το δέκατο μήνα της προηγούμενης περιόδου, αυξημένη κατά δύο μηνιαίες προσαυξήσεις που έχουν καθορισθεί για την ίδια περίοδο και προσαρμοσμένη ενδεχομένως σύμφωνα με την παράγραφο 1.

4. Αν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας παρατηρηθούν διαταραχές στη λειτουργία της κοινής οργανώσεως της αγοράς, ιδίως εξαιτίας της δυσκολίας να πωληθούν τα σιτηρά σε τιμές σύμφωνες με τις διατάξεις της παραγράφου 1, μπορεί να καθορισθούν ειδικοί όροι τιμών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75.»

5. Στο άρθρο 8 παράγραφος 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ) Στην περίπτωση που η τιμή προσφοράς που προσαρμόζεται ενδεχομένως σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 είναι κατώτερη από την τιμή παρέμβασης, συνοδεύεται από έγγραφη δέσμευση του προσφέροντος, θεωρημένη από πιστωτικό ίδρυμα, να προβεί, το αργότερο δύο εργάσιες ημέρες μετά την ημέρα παραλαβής της δήλωσης κατακύρωσης της δημοπρασίας, σε σύσταση εγγύησης η οποία να καλύπτει τη διαφορά ανάμεσα στις δύο τιμές, αυξημένη κατά το ποσό των προσαυξήσεων ή μειωμένη κατά το ποσό των μειώσεων που έχουν αποφασισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75, εξαιρουμένων των ειδικών προσαρμογών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτη και τρίτη περίπτωση του παρόντος κανονισμού.»

6. Στο άρθρο 10, οι όροι «την επιστροφή και το νομισματικό εξισωτικό ποσό που προκαθορίζονται» διαγράφονται.

7. Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

- στο πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση διαγράφεται η δεύτερη πρόταση,

- το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η προκήρυξη αυτή, καθώς και όλες οι τροποποιήσεις της, διαβιβάζεται στην Επιτροπή πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.»

8. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

- στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, οι όροι «και του άρθρου 8 παράγραφος 4» διαγράφονται,

- η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Σε περίπτωση πώλησης για εξαγωγή, οι προσφορές πραγματοποιούνται με αναφορά στην πραγματική ποιότητα της παρτίδας για την οποία υποβάλλεται η προσφορά.»

9. Στο άρθρο 16 δεύτερο εδάφιο, διαγράφεται η τελευταία πρόταση.

10. Στο άρθρο 17, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής (1).

(1) ΕΕ αριθ. L 205 της 3. 8. 1985, σ. 5.»

11. Στο άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 4, οι όροι «στο άρθρο 13 παράγραφος 2» αντικαθίστανται από τους όρους «στο άρθρο 13 παράγραφος 4».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 1987.

Για την Επιτροπή

Frans ANDRIESSEN

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ αριθ. L 281 της 1. 11. 1975, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 139 της 24. 5. 1986, σ. 29.

(3) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 6.

(4) ΕΕ αριθ. L 219 της 6. 8. 1986, σ. 8.

(5) ΕΕ αριθ. L 139 της 24. 5. 1986, σ. 36.

(6) ΕΕ αριθ. L 202 της 9. 7. 1982, σ. 23.

(7) ΕΕ αριθ. L 328 της 7. 12. 1985, σ. 17.

Top