Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0095

87/95/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών

OJ L 36, 7.2.1987, p. 31–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 016 P. 105 - 111
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 016 P. 105 - 111
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 223 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 223 - 229

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; καταργήθηκε από 32012R1025

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/95/oj

31987D0095

87/95/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 036 της 07/02/1987 σ. 0031 - 0037
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 16 σ. 0105
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 16 σ. 0105


*****

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 1986

για την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών

(87/95/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 235,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας:

ότι τα πρότυπα στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και οι εργασίες που απαιτούνται για την κατάρτισή τους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ιδίως:

- την πολυπλοκότητα των τεχνικών προδιαγραφών και την ακρίβεια που απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ανταλλαγές των στοιχείων και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων,

- την ανάγκη ταχείας δημοσίευσης των προτύπων, ώστε η υπερβολική βραδύτητα να μην οδηγεί στην πρόωρη αχρήστευση των κειμένων που θα έχουν ξεπεραστεί από το ρυθμό των τεχνολογικών εξελίξεων,

- την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή διεθνών προτύπων για τις ανταλλαγές πληροφοριών και στοιχείων που να στηρίζονται σε βάση η οποία τα καθιστά αξιόπιστα στο επίπεδο της πρακτικής τους εφαρμογής,

- την οικονομική σημασία του ρόλου που παίζει η τυποποίηση λόγω της συμβολής της στη δημιουργία κοινοτικής αγοράς στον τομέα αυτό·

ότι η οδηγία 83/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3) επιτρέπει στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στους οργανισμούς τυποποίησης να πληροφορούνται τις προθέσεις των οργανισμών τυποποίησης σχετικά με την καθιέρωση ενός προτύπου ή με την τροποποίησή του και ότι, σύμφωνα με την οδηγία αυτή, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει εντολές με στόχο τη συντονισμένη ανάληψη, και μάλιστα σε πρόωρο στάδιο, των εργασιών τυποποίησης κοινού ενδιαφέροντος·

ότι η οδηγία αυτή δεν περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή μιας κοινοτικής πολιτικής τυποποίησης στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών·

ότι επειδή πληθύνονται οι τεχνικές αλληλεπικαλύψεις ανάμεσα στους διάφορους τομείς της τυποποίησης, κυρίως ανάμεσα στις τεχνολογίες των πληροφοριών και τις τηλεπικοινωνίες, δικαιολογείται η στενή συνεργασία των οργανισμών τυποποίησης που πρέπει να συνενώσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να ασχοληθούν με αυτούς τους κοινούς τομείς·

ότι η Επιτροπή έχει συνάψει πρόσφατα συμφωνίες στα πλαίσια της κοινής διακήρυξης προθέσεων την οποία υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη των Διοικήσεων των Ταχυδρομείων και των Τηλεπικοινωνιών (CEPT) και στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων που απετέλεσαν αντικείμενο συμφωνίας με τον μεικτό οργανισμό τυποποίησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης/Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CEN/CENELEC)·

ότι η οδηγία 86/361/ΕΟΚ (4) περιλαμβάνει προγραμματισμό εργασιών για κοινές τεχνικές προδιαγραφές που αντιστοιχούν στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Τηλεπικοινωνιών (ΝΕΤ) στον τομέα αυτό, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης των Διοικήσεων των Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών σε συνεννόηση, κατά περίπτωση, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC)·

ότι ο τομέας των κρατικών προμηθειών είναι σε θέση να προωθήσει την ευρύτερη αποδοχή των προτύπων περί ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων του Ανοικτού Συστήματος Διασύνδεσης ( OSI), με αναφορές σε αυτά κατά τις προμήθειες·

ότι πρέπει να συσταθεί επιτροπή για να βοηθά την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην επιδίωξη και διαχείριση των στόχων και δραστηριοτήτων που ορίζονται στην απόφαση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Κατά την έννοια της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

1. «Τεχνική προδιαγραφή», η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο καθορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως η ποιότητα ή η ιδιότητα χρήσης, η ασφάλεια, οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ορισμών που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επισήμανση (ετικετάρισμα).

2. «Κοινή τεχνική προδιαγραφή», η τεχνική προδιαγραφή που έχει συνταχθεί με στόχο να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη της Κοινότητας.

3. «Πρότυπο», η τεχνική προδιαγραφή η οποία έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό που αναπτύσσει δραστηριότητες τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, της οποίας η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική.

4. «Διεθνές πρότυπο», το πρότυπο το οποίο έχει θεσπιστεί από αναγνωρισμένο διεθνή οργανισμό τυποποίησης.

5. «Σχέδιο Διεθνούς Προτύπου (DIS)», το σχέδιο προτύπου το οποίο έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο διεθνή οργανισμό.

6. «Διεθνής τεχνική προδιαγραφή του τομέα των τηλεπικοινωνιών» , η τεχνική προδιαγραφή όλων ή ορισμένων χαρακτηριστικών ενός προϊόντος, σύμφωνα με τις συστάσεις οργανισμών όπως είναι η Διεθνής Επιτροπή Τηλεγράφων και Τηλεφώνων (CCITT) ή η CEPT.

7. «Ευρωπαϊκό πρότυπο», το πρότυπο που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το καταστατικό των οργανισμών τυποποίησης με τους οποίους η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνίες.

8. «Ευρωπαϊκό προ-πρότυπο», το πρότυπο που έχει εγκριθεί με το χαρακτηρισμό «ENV» σύμφωνα με τους καταστατικούς κανόνες των οργανισμών τυποποίησης με τους οποίους η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνίες.

9. «Λειτουργικό πρότυπο», το πρότυπο που έχει καταρτισθεί για να εκτελεί μία πολύπλοκη λειτουργία η οποία απαιτείται, προκειμένου να εξασφαλίζεται η λειτουργική συμβατότητα των συστημάτων και το οποίο προέρχεται γενικά από συνδυασμό πολλών προτύπων αναφοράς που έχουν ήδη θεσπισθεί και εγκριθεί σύμφωνα με τους καταστατικούς κανόνες των οργανισμών τυποποίησης.

10. «Λειτουργική προδιαγραφή», η προδιαγραφή με την οποία ορίζεται, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η εφαρμογή ενός ή περισσότερων προτύπων διασύνδεσης ανοιχτών συστημάτων, προκειμένου να τηρηθεί κάποια ειδική απαίτηση για την επικοινωνία μεταξύ συστημάτων των τεχνολογιών πληροφοριών (πρότυπα τα οποία συνιστούν οργανισμοί όπως η Διεθνής Επιτροπή Τηλεγράφων και Τηλεφώνων (CCITT) ή η CEPT).

11. «Τεχνικός κανόνας», οι τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών διοικητικών διατάξεων, των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική, de jure ή de facto, όσον αφορά την εμπορία ή τη χρησιμοποίηση σε ένα κράτος μέλος ή σε σημαντικό τμήμα του κράτους αυτού, με εξαίρεση τις διατάξεις που καθορίζονται από τις τοπικές αρχές.

12. «Πιστοποίηση πιστότητας», η ενέργεια που αποσκοπεί στην πιστοποίηση, με τη βοήθεια πιστοποιητικού πιστότητας ή σήματος πιστότητας, του γεγονότος ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία είναι σύμφωνη προς συγκεκριμένα πρότυπα ή τεχνικές προδιαγραφές.

13. «Τεχνολογία πληροφοριών», τα συστήματα, ο εξοπλισμός, τα επιμέρους στοιχεία και το λογιστικό που απαιτούνται, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο εντοπισμός, η επεξεργασία και η αποθήκευση πληροφοριών σε όλους τους χώρους της ανθρώπινης δραστηριότητας (σπίτι, γραφείο, εργοστάσιο, κλπ.), και των οποίων η υλοποίηση εξαρτάται γενικά από την ηλεκτρονική και τις συναφείς τεχνολογίες.

14. Ως «παραγγελίες κρατικών προμηθειών» νοούνται:

- οι οριζόμενες στο άρθρο 1 της οδηγίας 77/62/ΕΟΚ (1),

- οι συναπτόμενες για την προμήθεια εξοπλισμού σχετικού με την τεχνολογία της πληροφορικής ή των τηλεπικοινωνιών, άσχετα από τον τομέα δραστηριότητας της αναθέτουσας αρχής.

15. «Οργανισμοί τηλεπικοινωνιών», οι αναγνωρισμένες στην Κοινότητα δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Άρθρο 2

Για να ευνοηθεί η τυποποίηση στην Ευρώπη καθώς και η επεξεργασία και η εφαρμογή προτύπων στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και λειτουργικών προδιαγραφών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τίθενται σε εφαρμογή σε κοινοτικό επίπεδο τα ακόλουθα μέτρα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 4:

α) τακτικός προσδιορισμός, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, βάσει διεθνών προτύπων, σχεδίων διεθνών προτύπων ή αντιστοίχων εγγράφων, των κατά προτεραιότητα αναγκών στον τομέα της τυποποιήσεως, προκειμένου να καταρτιστούν προγράμματα εργασιών και να συνταχθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και οι λειτουργικές

προδιαγραφές που θα κριθούν αναγκαίες για να εξασφαλιστούν ανταλλαγές πληροφοριών και στοιχείων καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων·

β) βάσει των εργασιών τυποποιήσεως που διεξάγονται σε διεθνές επίπεδο:

- οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης και οι τεχνικοί οργανισμοί οι εξειδικευμένοι στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών, καλούνται να καθορίζουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκά προ-πρότυπα ή λειτουργικές προδιαγραφές των τηλεπικοινωνιών, με ενδεχόμενη προσφυγή στην κατάρτιση λειτουργικών προτύπων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακρίβεια η οποία απαιτείται από τους χρήστες για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων και τη λειτουργική συμβατότητα των συστημάτων. Οι οργανισμοί αυτοί θα βασίζουν τις εργασίες τους στα διεθνή πρότυπα, τα σχέδια διεθνών προτύπων ή τις διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Όταν ένα διεθνές πρότυπο, ένα σχέδιο διεθνούς προτύπου ή μια διεθνής τεχνική προδιαγραφή του τομέα των τηλεπικοινωνιών διαθέτει σαφείς διατάξεις που να επιτρέπουν την ενιαία εφαρμογή του, οι διατάξεις αυτές θα υιοθετούνται αμετάβλητες στο ευρωπαϊκό πρότυπο, το ευρωπαϊκό προ-πρότυπο ή την τεχνική προδιαγραφή του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Μόνον όταν δεν υπάρχουν τέτοιες σαφείς διατάξεις στο διεθνές πρότυπο, το σχέδιο διεθνούς προτύπου ή τη διεθνή τεχνική προδιαγραφή των τηλεπικοινωνιών, το ευρωπαϊκό πρότυπο, το ευρωπαϊκό προ-πρότυπο ή η τεχνική προδιαγραφή των τηλεπικοινωνιών θα συντάσσεται έτσι ώστε να διευκρινίζεται, ή όπου χρειάζεται, να συμπληρώνεται το διεθνές πρότυπο, το σχέδιο διεθνούς προτύπου ή η διεθνής τεχνική προδιαγραφή του τομέα των τηλεπικοινωνιών, ενώ παράλληλα θα αποφεύγεται απόκλιση από αυτή,

- οι παραπάνω οργανισμοί καλούνται επίσης να καταρτίζουν τεχνικές προδιαγραφές που θα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ευρωπαϊκών προτύπων ή ευρωπαϊκών προ-προτύπων, ελλείψει, ή ως συμβολή στη θέσπιση, αποδεδειγμένων διεθνών προτύπων για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων και τη λειτουργική συμβατότητα των συστημάτων·

γ) μέτρα για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των προτύπων και των λειτουργικών προδιαγραφών, συντονίζοντας κυρίως τις δραστηριότητες των κρατών μελών όσον αφορά:

- τον έλεγχο της συμβατότητας των προϊόντων και υπηρεσιών προς τα πρότυπα και τις λειτουργικές προδιαγραφές, βάσει εξειδικευμένων προτύπων δοκιμών,

- την πιστοποίηση της συμβατότητας προς τα πρότυπα και τις λειτουργικές προδιαγραφές, σύμφωνα με κατάλληλα εναρμονισμένες διαδικασίες·

δ) μέτρα για την προαγωγή της εφαρμογής προτύπων και λειτουργικών προδιαγραφών, που σχετίζονται με την τεχνολογία των πληροφοριών και με τις τηλεπικοινωνίες στις δημόσιες συμβάσεις και στους τεχνικούς κανονισμούς.

Άρθρο 3

1. Οι συγκεκριμένοι στόχοι των προτεινόμενων μέτρων περιγράφονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

2. Η παρούσα απόφαση καλύπτει:

- πρότυπα στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 5,

- λειτουργικές προδιαγραφές για τις ειδικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ συστημάτων τεχνολογίας και πληροφοριών.

3. Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει:

- τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τερματικό εξοπλισμό που συνδέεται με τα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, οι οποίες καλύπτονται από την οδηγία 86/361/ΕΟΚ,

- τις προδιαγραφές για τον εξοπλισμό που αποτελεί οποιοδήποτε μέρος των τηλεπικοινωνιακών δικτύων αυτών καθαυτών.

Άρθρο 4

Κατά τον προσδιορισμό των αναγκών σε θέματα τυποποίησης και στην κατάρτιση του προγράμματος εργασιών για την τυποποίηση και την κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών, η Επιτροπή βασίζεται ιδίως σε πληροφορίες που της κοινοποιούνται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ.

Η Επιτροπή, αφού συμβουλευτεί την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 7, αναθέτει τις τεχνικές εργασίες στους αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς προτύπων ή ειδικευμένους τεχνικούς φορείς (CEN, CENELEC και CEPT) και ζητά, εάν χρειάζεται, να εκπονήσουν αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα ή λειτουργικές προδιαγραφές. Οι εντολές που θα ανατεθούν στους οργανισμούς αυτούς θα υποβάλλονται προς έγκριση στην επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 5 της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ σύμφωνα με τις διαδικασίες της προαναφερθείσας οδηγίας. Δεν θα ανατεθεί καμιά εντολή που να υπερκαλύπτει κάποια πλευρά των προγραμμάτων εργασίας που έχουν αρχίσει ή θεσπιστεί σύμφωνα με την οδηγία 86/361/ΕΟΚ.

Άρθρο 5

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που υφίστανται ως προς τις ισχύουσες εθνικές διαδικασίες, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να γίνεται μνεία:

- των ευρωπαϊκών προτύπων και των ευρωπαϊκών προ-προτύπων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 στοιχείο β),

- των διεθνών προτύπων, όταν αυτά είναι αποδεκτά από τη χώρα στην οποία ανήκει η συμβαλλόμενη αρχή,

στις παραγγελίες κρατικών προμηθειών που αφορούν την τεχνολογία των πληροφοριών έτσι ώστε τα πρότυπα αυτά να αποτελέσουν τη βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων και για τη λειτουργική συμβατότητα των συστημάτων. 2. Για να εξασφαλίζεται η συμβατότητα στους τερματικούς σταθμούς, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών να χρησιμοποιούν λειτουργικές προδιαγραφές για τα μέσα πρόσβασης στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά τους δίκτυα, όσον αφορά τις ειδικές υπηρεσίες με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών τα οποία χρησιμοποιούν επίσης τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θα λαμβάνονται υπόψη οι έκτακτες περιστάσεις που περιγράφονται παρακάτω, οι οποίες μπορεί να δικαιολογούν τη χρήση προτύπων και προδιαγραφών άλλων από τις προβλεπόμενες στην παρούσα απόφαση:

- η ανάγκη να υπάρχει λειτουργική συνέχεια στα υπάρχοντα συστήματα, αλλά μόνο ως στοιχείο σαφώς καθορισμένων και διατυπωμένων στρατηγικών για μεταγενέστερη μετάβαση σε διεθνή ή ευρωπαϊκά πρότυπα ή λειτουργικές προδιαγραφές,

- ο πραγματικά νεωτεριστικός χαρακτήρας ορισμένων σχεδίων,

- η τεχνική ανεπάρκεια του προκείμενου προτύπου ή της λειτουργικής προδιαγραφής όσον αφορά το σκοπό του, εφόσον δεν παρέχει τα κατάλληλα μέσα για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων και για τη λειτουργική συμβατότητα των συστημάτων, ή εφόσον δεν υφίστανται τα μέσα (συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών) για την εξασφάλιση ικανοποιητικής πιστότητας ενός προϊόντος προς αυτό το πρότυπο ή τη λειτουργική προδιαγραφή ή, στην περίπτωση των ευρωπαϊκών προ-προτύπων, η έλλειψη της απαραίτητης για την εφαρμογή σταθερότητας. Τα άλλα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να αποδείξουν στην επιτροπή του άρθρου 7 ότι ο εξοπλισμός που είναι σύμφωνος με το πρότυπο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα και ότι, συνεπώς, η χρισημοποίηση αυτής της ρήτρας παρέκκλισης ήταν αδικαιολόγητη,

- όταν, μετά από προσεκτική έρευνα της αγοράς, αποδειχθεί ότι σοβαροί λόγοι που έχουν σχέση με τη συνάρτηση κόστους/ωφέλειας καθιστούν τη χρήση του προτύπου ή της λειτουργικής προδιαγραφής ακατάλληλη. Θα επιτρέπεται σε άλλα κράτη μέλη να αποδείξουν στην Επιτροπή του άρθρου 7 ότι έχει χρησιμοποιηθεί ικανοποιητικά, σε κανονική εμπορική βάση, εξοπλισμός σύμφωνος με τα πρότυπα αυτά και ότι, συνεπώς, η χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης παρέκκλισης ήταν αδικαιολόγητη.

4. Επί πλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να γίνεται μνεία, όπως προβλέπεται και στην παράγραφο 1, άλλων διεθνών σχεδίων προτύπων.

5. Οι αντισυμβαλλόμενες αρχές που επικαλούνται την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου αιτιολογούν τη στάση τους, ει δυνατόν στα αρχικά έγγραφα προσφορών που εκδίδονται σε σχέση με την προμήθεια και οπωσδήποτε στα εσωτερικά τους έγγραφα, και παρέχουν τις πληροφορίες αυτές όταν τους ζητηθεί από τις προσφέρουσες εταιρείες ή από την Επιτροπή του άρθρου 7, τηρώντας ωστόσο το εμπορικό απόρρητο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να κατατίθενται απευθείας στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαμαρτυρίες για τη χρησιμοποίηση των παρεκκλίσεων της παραγράφου 3.

6. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου σε όλα τα κοινοτικά σχέδια και προγράμματα περιλαμβανομένων και των παραγγελιών για κρατικές προμήθειες που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας.

7. Οι αντισυμβαλλόμενες αρχές, εφόσον το θεωρούν αναγκαίο, μπορούν να εφαρμόζουν άλλες προδιαγραφές για συμβάσεις με αντικείμενο αξίας κατώτερης των 100 000 ECU, με την προϋπόθεση ότι οι αγορές αυτές δεν θα εμποδίσουν τη χρησιμοποίηση των προτύπων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 για κάθε σύμβαση, η αξία του αντικείμενου της οποίας υπερβαίνει το προαναφερόμενο αυτό ποσό. Η αναγκαιότητα αυτής της παρέκκλισης ή το επίπεδο του ορίου που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο θα αναθεωρηθούν μέσα σε τρία χρόνια από τη θέση της απόφασης σε εφαρμογή.

Άρθρο 6

Κατά την επεξεργασία τεχνικών κανονισμών που αφορούν το πεδίο που καλύπτει η παρούσα απόφαση, τα κράτη μέλη κάνουν μνεία των προτύπων που αναφέρει το άρθρο 5, εφόσον αυτά ανταποκρίνονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο στις τεχνικές προδιαγραφές που επιδιώκει να ορίσει ο κανονισμός.

Άρθρο 7

1. Κατά την υλοποίηση των στόχων και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων που θεσπίζει η απόφαση, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επικουρείται από συμβουλευτική επιτροπή, που ονομάζεται «Ομάδα Εργασίας Ανωτέρων Υπαλλήλων για την Τυποποίηση στον τομέα της Τεχνολογίας των Πληροφοριών». Η επιτροπή αυτή αποτελείται από αντιπροσώπους που ορίζουν τα κράτη μέλη, οι οποίοι δικαιούνται να προσφεύγουν στη βοήθεια εμπειρογνωμόνων ή συμβούλων, προεδρεύεται δε από αντιπροσώπους της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για θέματα τηλεπικοινωνιών, αρμόδια είναι η Επιτροπή Ανωτέρων Υπαλλήλων για τις Τηλεπικοινωνίες, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 86/361/ΕΟΚ.

2. Η Επιτροπή συμβουλεύεται τη συμβουλευτική επιτροπή όταν καθορίζει κοινοτικές προτεραιότητες, προσπαθεί να εφαρμόζει στην πράξη τα μέτρα που αναφέρει το παράρτημα, ασχολείται με θέματα που αφορούν την εξακρίβωση της πιστότητας προς τα πρότυπα, παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 και καταγίνεται με άλλα θέματα που αφορούν την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών ή σε τομείς άλλους που επικαλύπτουν εν μέρει τους προηγούμενους. Η Επιτροπή συμβουλεύεται επίσης τη συμβουλευτική επιτροπή σχετικά με την έκθεση που αναφέρει το άρθρο 8.

3. Η Επιτροπή συντονίζει τις δραστηριότητες των εν λόγω επιτροπών με την επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 5 της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ, ιδίως όταν υπάρχει πιθανή αλληλοεπικάλυψη κατά τη διατύπωση αιτήσεων προς ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης δυνάμει της παρούσας απόφασης ή της οδηγίας εκείνης. 4. Κάθε θέμα που αφορά την εκτέλεση της παρούσας απόφασης μπορεί να υποβάλλεται στην επιτροπή έπειτα από αίτηση του προέδρου ή ενός κράτους μέλους.

5. Η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

6. Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

7. Τη γραμματεία της επιτροπής εξασφαλίζει η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 8

Η Επιτροπή καταρτίζει περιοδική έκθεση σχετικά με την πορεία των ενεργειών για την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών, την οποία απευθύνει κάθε δύο χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή αναφέρεται στις εκτελεστικές μεθοδεύσεις που έχουν υιοθετηθεί στην Κοινότητα, τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, την εφαρμογή τους στις κρατικές προμήθειες και στους εθνικούς τεχνικούς κανονισμούς, και ειδικότερα τις πρακτικές τους επιπτώσεις όσον αφορά την πιστοποίηση.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 83/198/ΕΟΚ και της οδηγίας 86/361/ΕΟΚ.

Άρθρο 10

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρμογή ένα έτος από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 11

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1986.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. SHAW

(1) ΕΕ αριθ. C 36 της 17. 2. 1986, σ. 55.

(2) ΕΕ αριθ. C 303 της 25. 11. 1985, σ. 2.

(3) ΕΕ αριθ. L 109 της 26. 4. 1983, σ. 8.

(4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

(1) ΕΕ αριθ. L 13 της 15. 1. 1977, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1.2 // 1. // Στόχοι // // α) Συμβολή στην ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της Κοινότητας στους τομείς των τεχνολογιών των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών. // // β) Βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των κοινοτικών κατασκευαστών, μέσω της μεγαλύτερης απορρόφησης, στην αγορά της Κοινότητας, εξοπλισμών που κατασκευάζονται σύμφωνα με αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. // // γ) Διευκόλυνση των ανταλλαγών πληροφοριών μέσα στην Κοινότητα με περιορισμό των εμποδίων που δημιουργούνται από τις ασυμβατότητες οι οποίες προκύπτουν από την έλλειψη προτύπων ή από την έλλειψη ακρίβειας στη διατύπωσή τους. // // δ) Εξασφάλιση του ότι θα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των χρήστων με την παροχή προς αυτούς μεγαλύτερης ελευθερίας στη συναρμολόγηση των δικών τους συστημάτων, με βάση που θα τους εξασφαλίζει διαλειτουργικότητα και, κατά συνέπεια, καλύτερες επιδόσεις με μικρότερο κόστος. // // ε) Προώθηση της εφαρμογής των προτύπων και των λειτουργικών προδιαγραφών στις κρατικές προμήθειες. // 2. // Περιγραφή των ενεργειών και των εργασιών που πρέπει να αναληφθούν // 2.1. // Εκπόνηση των προγραμμάτων εργασιών και καθορισμός των προτεραιοτήτων // // Κατά την εκπόνηση των προγραμμάτων εργασιών και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της Κοινότητας και οι οικονομικές επιπτώσεις των εργασιών αυτών με βάση τις απόψεις των χρήστων, των κατασκευαστών και των διοικήσεων οργανισμών τηλεπικοινωνιών. Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνουν κυρίως: // 2.1.1. // τη συλλογή λεπτομερών πληροφοριών με βάση τα εθνικά και διεθνή προγράμματα, την παρουσίασή τους υπό μορφή που θα διευκολύνει τη συγκριτική ανάλυση και τη σύνταξη των συγκεφαλαιωτικών εγγράφων που απαιτούνται για τις εργασίες της επιτροπής· // 2.1.2. // την κυκλοφορία των πληροφοριών αυτών, την εξέταση των αναγκών και τις διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους· // 2.1.3. // το συγχρονισμό των προγραμμάτων εργασίας με τις δραστηριότητες της διεθνούς τυποποίησης· // 2.1.4. // τη διαχείριση των προγραμμάτων εργασιών· // 2.1.5. // τη σύνταξη των εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών και τα πρακτικά αποτελέσματα της εφαρμογής τους. // 2.2. // Εκτέλεση των εργασιών τυποποίησης στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών // // Η εκτέλεση των προγραμμάτων τυποποίησης απαιτεί την πραγματοποίηση μιας σειράς εργασιών που θα ανατεθούν στη CEN/CENELEC και τη CEPT και θα αντιστοιχούν στα διάφορα στάδια που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των προτύπων. // // Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν: // 2.2.1. // τη βελτίωση των διεθνών προτύπων με στόχο να εξαλειφθούν οι ασάφειες και οι εναλλακτικές επιλογές που αποδυναμώνουν τη λειτουργία ενός προτύπου το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται για να εξασφαλίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων· // 2.2.2. // την κατάρτιση προκαταρκτικών προτύπων στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο δικαιολογείται από την υπερβολική βραδύτητα της διεθνούς τυποποίησης ή των προτύπων που απαιτούνται σε κοινοτικά πλαίσια, όταν δεν υπάρχει διεθνής τυποποίηση· // 2.2.3. // τον καθορισμό των συνθηκών που απαιτούνται, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αυστηρή πιστότητα προς ένα πρότυπο· // 2.2.4. // την κατάρτιση προτύπων δοκιμών ή προδιαγραφών δοκιμών που περιλαμβάνονται στα πρότυπα και οργάνωση των διαδικασιών και των δομών που θα επιτρέπουν στα εργαστήρια δοκιμών να επαληθεύουν την πιστότητα προς τα πρότυπα, με κατάλληλα εναρμονισμένες βάσεις. // 2.3. // Ενέργειες που έχουν σχέση με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών // // Οι εργασίες τυποποίησης που έχουν σχέση με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνουν στην πραγματικότητα δύο ειδών δραστηριότητες: // // - την κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών που βασίζονται σε τυχόν υφιστάμενα διεθνή ή ευρωπαϊκά πρότυπα/προδιαγραφές, για τους τρόπους πρόσβασης σε δημόσια δίκτυα τηλεπικοινωνιών όσον αφορά τις υπηρεσίες που προορίζονται ειδικά για την απαλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ συστημάτων τεχνολογιών των πληροφοριών. Αυτές οι τεχνικές εργασίες ανήκουν στις δραστηριότητες εναρμόνισης που διεξάγονται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ανατίθενται στη CEPT σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην οδηγία 86/361/ΕΟΚ, // // - τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στα πλαίσια του τομέα που είναι κοινός για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και τις τηλεπικοινωνίες και απαιτούν εντατική συνεργασία ανάμεσα στους αρμόδιους τεχνικούς οργανισμούς (δηλαδή τους CEN/CENELEC/CEPT). Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη σύγκλισης, προκειμένου τα πρότυπα και οι λειτουργικές προδιαγραφές να μπορούν να εφαρμοστούν κατά εναρμονισμένο τρόπο σε όσο το δυνατόν περισσότερες εφαρμογές, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην οδηγία 83/189/ΕΟΚ. // 2.4. // Συμπληρωματικές ενέργειες // // Το τμήμα αυτό του προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: // 2.4.1. // εξειδικευμένες εργασίες μετρολογίας για τους τομείς: // // - της προώθησης της εξέλιξης των εργαλείων για δοκιμές και επικύρωση των τεχνικών τυπικής περιγραφής,, // // - της συγκρότησης βάσεων αναφοράς, ιδιαίτερα στην περίπτωση των εφαρμογών που απαιτούν χρησιμοποίηση λειτουργικών προτύπων τα οποία προέρχονται από τη συνδυασμένη εφαρμογή πολλών προτύπων· // 2.4.2. // προώθηση της κατάρτισης εγχειριδίων που δίνουν οδηγίες για την εφαρμογή των προτύπων από τον τελικό χρήστη· // 2.4.3. // οργάνωση επιδείξεων σχετικά με τη διαλειτουργικότητα που επιτυγχάνεται με βάση το πρότυπο. Η ενέργεια αυτή θα έχει κυρίως ως αντικείμενο να διατεθούν στα διάφορα επί μέρους σχέδια τα εργαλεία των δοκιμών και της μετρολογίας που καθορίζονται στο σημείο 2.4.1 και να εξασφαλιστεί ο πειραματισμός με τα «πρότυπα υπό πειραματική επαλήθευση»· // 2.4.4. // προώθηση διακανονισμών που ξεπερνούν τα πλαίσια της βιομηχανικής τυποποίησης, εξαρτώνται από τη σύναψη συμφωνιών στα πλαίσια συγκεκριμένων επαγγελματικών κλάδων και συμβάλλουν στην αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών (συναλλαγές ταξιδιωτικών γραφείων, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, εισαγωγή της πληροφορικής στον τομέα των τελωνειακών εγγράφων, μηχανοργάνωση βιομηχανικής παραγωγής, μηχανοργάνωση γραφείου, μικρο-υπολογιστές κλπ.)· // 2.4.5. // μελέτες και ειδικά προγράμματα στον τομέα της τυποποίησης των τεχνολογιών των πληροφοριών. // 3. // Ενέργειες που αναφέρονται στην εφαρμογή των προτύπων στις κρατικές προμήθειες // // Καθορισμός των πιο αποτελεσματικών μεθόδων ταχείας εφαρμογής των προτύπων και των τεχνικών προδιαγραφών στα πλαίσια της παρούσας απόφασης, ενώ θα εξασφαλίζεται η κατάλληλη σύνδεση με τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην οδηγία 77/62/ΕΟΚ (1).

(1) ΕΕ αριθ. L 13 της 15. 1. 1977, σ. 1.

Top