EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0406

Οδηγία 85/406/ΕΟΚ της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1985 για την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 84/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την επιτρεπτή στάθμη ακουστικής ισχύος των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών

OJ L 233, 30.8.1985, p. 11–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 006 P. 73 - 77
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 006 P. 73 - 77
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 50 - 54
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 50 - 54

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/406/oj

31985L0406

Οδηγία 85/406/ΕΟΚ της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1985 για την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 84/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την επιτρεπτή στάθμη ακουστικής ισχύος των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 233 της 30/08/1985 σ. 0011 - 0015
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 6 σ. 0073
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 15 τόμος 6 σ. 0073
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 7 σ. 0050
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 7 σ. 0050


ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - της 11ης Ιουλίου 1985 για την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 84/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την επιτρεπτή στάθμη ακουστικής ισχύος των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών - (85/406/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία 84/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την επιτρεπτή στάθμη ακουστικής ισχύος των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών(1) και ιδίως το άρθρο 7,

(1)ΕΕ αριθ.L 300 της 19.11.1984, σ. 123.

Εκτιμώντας:

ότι λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί και το σημερίνο επίπεδο της τεχνολογίας, είναι αναγκαίο τώρα να προσαρμοστούν οι προδιαγραφές των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 84/533/ΕΟΚ στις πραγματικές πειραματικές συνθήκες

ότι τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για την Προσαρμογή στην Τεχνικη Πρόοδο της Οδηγίας σχετικά με τον Προσδιορισμό των Ηχητικών Εκπομπών των Μηχανημάτων και Συσκευών Εργοταξίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ρθρο 1

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 84/533/ΕΟΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

ρθρο 2

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν πριν από τις 26 Μαρτίου 1986 τις αναγκαίες διατάξεις προκειμένου να προσαρμοστούν προς την παρούσα οδηγία και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή.

ρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 1985.

Για την Επιτροπή

Stanley CLINTON DAVIS

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 84/533/ΕΟΚ

6.2. Λειτουργία της ηχητικής πηγής κατά τη διάρκεια των μετρήσεων

Το κείμενο του τελευταίου εδαφίου του σημείου 6.2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

6.2.2 τελευταίο εδάφιο:

Υπό αυτές τις συνθήκες λειτουργίας, η παροχή πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο σημείο 12 του παραρτήματος Ι.

6.3. Τόπος διεξαγωγής των μετρήσεων

Το κείμενο του σημείου 6.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η περιοχή της δοκιμής πρέπει να είναι επίπεδη και οριζόντια. Η περιοχή αυτή, μέχρι και συμπεριλαμβανομένων και της κατακόρυφης προβολής των θέσεων των μικροφώνων, συνίσταται σε μια επιφάνεια από μπετόν ή μη πορώδη άσφαλτο. Οι μηχανοκίνητοι αεροσυμπιεστές, που δεν έχουν τροχούς και στηρίζονται σε φορείο (skid), τοποθετούνται σε στηρίγματα ύψους 0,40 m, εκτός εάν οι όροι εγκαταστάσεως, όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή απαιτούν άλλο τρόπο.

6.4.1. Επιφάνεια μετρήσεως, απόσταση μετρήσεως

Το κείμενο του σημείου 6.4.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η επιφάνεια της μετρήσεως που χρησιμοποιείται κατά τη δοκιμή είναι ένα ημισφαίριο, με ακτίνα:

- 4 m όταν η μεγαλύτερη διάσταση του προς δοκιμή μηχανοκίνητου αεροσυμπιεστή είναι μικρότερη ή ίση προς 1,5 m,

- 10 m όταν η μεγαλύτερη διάσταση του προς δοκιμή μηχανοκίνητου αεροσυμπιεστή είναι μεγαλύτερη από 1,5 m αλλά μικρότερη από 4 m,

- 16 m όταν η μεγαλύτερη διάσταση του προς δοκιμή μηχανοκίνητου αεροσυμπιεστή υπερβαίνει τα 4 m

6.4.2.1. Γενικά

Το κείμενο του σημείου 6.4.2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Για τις μετρήσεις, τα σημεία μετρήσεως είναι 6, δηλαδή τα σημεία 2,4,6,8,10 και 12, που ορίζονται σύμφωνα με το σημείο 6.4.2.2 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 79/113/ΕΟΚ.

Για τις δοκιμές των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, το γεωμετρικό κέντρο του αεροσυμπιεστή τοποθετείται στην κατακόρυφη προβολή του κέντρου του ημισφαιρίου.

Ο άξονας των χ του συστήματος των συντεταγμένων, ως προς το οποίο ορίζονται οι θέσεις των σημείων μετρήσεως, είναι παράλληλος προς τον κύριο άξονα του μηχανοκίνητου αεροσυμπιεστή.

Ένα νέο σημείο 12 περεμβάλλεται με το ακόλουθο κείμενο:

12. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΟΜΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΩΛΗΝΩΝ - VENTURI ΜΟΡΦΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗKΕΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΡΟΗΣ

12.1. Γενικά

Αντικείμενο του παρόντος είναι ο προσδιορισμός μιας απλής, γρήγορης και οικονομικής μεθόδου μετρήσεως της παροχής ομάδων μηχανοκίνητων αεροσυμπιστών.

12.2. Ετοιμασία της δοκιμής

Η διάμετρος του σωλήνα πρέπει να επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η μετάδοση της πίεσης κατά μήκος του σωλήνα να παράγει ηχητική ταχύτητα στο επίπεδο του λαιμού του σωλήνα.

Ο σωλήνας πρέπει να προσαρτηθεί σε σωλήνωση διαμέτρου ίσης ή μεγαλύτερης από το τετραπλάσιο της διαμέτρου του λαιμού του άναντα του σωλήνα πρέπει να υπάρχει μήκος σωληνώσεως ίσο προς τουλάχιστο δύο διαμέτρους της σωληνώσεως και, στις παρειές της σωληνώσεως αυτής πρέπει να έχουν τοποθετηθεί όργανα μετρήσεως της πίεσης και της θερμοκρασίας του αέρα που κυκλοφορεί μέσα στη σηλήνωση. Μια διάταξη ομολοποίησης που συνίσταται σε δύο διάτρητες πλάκες με απόσταση μεταξύ τους ίση προς μια διάμετρο της σωλήνωσης, πρέπει να τοποθετηθεί στο άναντα άκρο της σωλήνωσης (βλέπε εικόνα 1 και 2). Κάταντα του σωλήνα μπορεί να τοποθετηθεί σωλήνωση και σιγαστήρας υπό την προϋπόθεση ότι η μείωση της πίεσης κατά μήκος αυτής της σωλήνωσης δεν θα διαταράξει τις συνθήκες κρίσιμης ροής κατά μήκος του σωλήνα.

<ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΚΟΥ>

12.3. Venturi σε σχήμα κυκλικού τόξου

Ο σχεδιασμός πρέπει να ειναι σύμφωνος με τις οδηγίες της εικόνας 3 Οι εσωτερικές επιφάνειες πρέπει να είναι λείες και η διάμετρος του λαιμού πρέπει να μετρηθεί με ακρίβεια. Παραδείγματα των διαστάσεων του σωλήνα δίνονται στον πίνακα 1.

12.4 Μετρήσεις της πίεσης και της θερμοκρασίας

Η μέτρηση της πίεσης πρέπει να γίνεται με ακρίβεια ± 0,5 % και της θερμοκρασίας με ακρίβεια ± 1 Κ.

>ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΚΟΥ>

Εικόνα 3 - Σωλήνες - Venturi σχήματος κυκλικού τόξου

(*) = Κώνος εφαπτόμενος στην ακτίνα

G = Σπρείρωμα κωνικό από τις δύο πλευρές

Εσωτερικό επιφανειακό τελείωμα 0,4 μm C.L.A.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Διαστάσεις του σωλήνα

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

12.5. Δοκιμή

Μόλις επιτευχθούν σταθερές συνθήκες ροής, λαμβάνονται οι ακόλουθες αναγνώσεις:

βαρομετρική πίεση (Pb)

πίεση άναντα του σωλήνα (PN)

θερμοκρασία άναντα του σωλήνα (ON)

απαιτούμενη θερμοκρασία και πίεση (Oo,Po) για την παροχή (όγκου)

12.6. Υπολογισμός της παροχής

qm = 0,1. π. B2. CD. C*. PN/[4. (R. TN)½]

όπου

qm = η παροχή μάζας σε Kg/s

B = η διάμετρος του σωλήνα σε mm

CD = συντελεστής εκχείλισης

C* = παράγοντας κρίσιμης παροχής

PN = απόλυτη πίεση άναντα του σωλήνα σε bar

TN = απόλυτη πιέση άναντα του σωλήνα σε βαθμούς Κ

R = σταθερά των αερίων, σε J/(Kg.K) (Για τον αέρα R = 278,1)

C* = 0,684858 + (3,70575 - 4,76902. 10—2. tN + 2,63019. 10—4. tN2). PN. 10—4

tN = θερμοκρασία άναντα του σωλήνα σε βαθμούς C. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της δοκιμής και για την καθοριζόμενη ακρίβεια CD = 0,9888.

Μετρούμενες κατά την αναπίεση ομάδων μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών κινητών ή σταθερών η ΟΝ μεταβάλλεται από 20 C έως 70 C και η ΡΝ από 2 έως 8 bar. Ο παράγοντας C* μεταβάλλεται, επομένως, από 0,6871 έως 0,6852, με μια μέση χρησιμοποιήσιμη τιμή 0,6862. Υπό τις συνθήκες αυτές, η εξίσωση μπορεί να απλοποιηθεί ως εξής:

qm = 0,1. π. Β2. 0,9888. 0,6862. ΡΝ/[4. (287,1. ΤΝ)½*

qm = 3,143. 10—3. Β2. ΡΝ/ΤΝ½ Kg/s

ή να μετατραπεί σε παροχή κατ’όγκον (qv) στις συνθήκες αναφοράς:

qv = 9.10-3. B2. PN. To/(Po.TN½) l/.s

όπου

Po = απόλυτη πίεση αναφοράς, σε bar

To = απόλυτη θερμοκρασία αναφοράς, σε βαθμούς Κ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 84/533/ΕΟΚ

3. Λειτουργία

3.1.4. Ισχύς κινητήρος

Οι λέξεις μεταξύ παρενθέσεως « DIN 6270Β» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «Οδηγία του Συμβουλίου 80/1269/ΕΟΚ».

3.2.4 Ονομαστική παροχή

Οι λέξεις «ISO 1217» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «που περιγράφεται στο σημείο 12 του παραρτήματος Ι».

Top