EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R1292

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1292/81 της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 1981 περί καθορισμού των κανόνων ποιότητας για τα πράσα, τις μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια

OJ L 129, 15.5.1981, p. 38–47 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 199 - 208
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 199 - 208
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 013 P. 67 - 76
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 013 P. 67 - 76
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 29 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 29 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; καταργήθηκε εμμέσως από 32008R1221 . Latest consolidated version: 06/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1292/oj

31981R1292

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1292/81 της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 1981 περί καθορισμού των κανόνων ποιότητας για τα πράσα, τις μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 129 της 15/05/1981 σ. 0038 - 0047
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 13 σ. 0067
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 21 σ. 0199
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 13 σ. 0067
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 21 σ. 0199


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1292/81 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Μαΐου 1981

περί καθορισμού των κανόνων ποιότητος για τα πράσα, τις μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1116/81 (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, που απαριθμεί τα προϊόντα που προορίζονται να διατεθούν νωπά στον καταναλωτή και τα οποία υπόκεινται σε κανόνες ποιότητος, συμπληρώθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1208/79 (3) και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1315/80 (4), οι οποίοι προσθέτουν σ' αυτό, αφ ενός μεν, τα πράσα, αφ ετέρου δε, τις μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια·

ότι, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καθοριστούν κανόνες ποιότητος για τα προϊόντα αυτά·

ότι οι κανόνες ισχύουν για όλα τα στάδια της εμπορίας· ότι η μεταφορά επί μεγάλης αποστάσεως, η αποθεματοποίηση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οι διάφορες μεταχειρίσεις στις οποίες τα προϊόντα υποβάλλονται μπορεί να επιφέρουν ορισμένες αλλοιώσεις που οφείλονται στην εξέλιξη του βιολογικού κύκλου των προϊόντων αυτών ή στον σχετικά φθαρτό χαρακτήρα τους· ότι, επομένως, συντρέχει λόγος να ληφθούν υπόψη οι αλλοιώσεις αυτές στην εφαρμογή των κανόνων κατά τα στάδια εμπορίας που έπονται του σταδίου της αποστολής·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως Οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Οι κανόνες ποιότητος για τα πράσα (διάκριση ex 07.01 Ι του Κοινού Δασμολογίου), τις μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια (διάκριση ex 07.01 Τ του Κοινού Δασμολογίου), αναγράφονται αντιστοίχως στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

2. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για όλα τα στάδια εμπορίας, υπό τους όρους που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72.

Εν τούτοις , κατά τα στάδια που έπονται του σταδίου της αποστολής, τα προϊόντα μπορεί να παρουσιάσουν, όσον αφορά τις απαιτήσεις των κανόνων:

- ελαφρά μείωση της νωπότητος και σπαργής, ή/καί

- ελαφρές αλλοιώσεις που οφείλονται στην εξέλιξή τους και στον λίγο ή πολύ φθαρτό χαρακτήρα τους.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται:

- από την 1η Αυγούστου 1981, όσον αφορά τα πράσα,

- από την 1η Ιουλίου 1981, όσον αφορά τις μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 12 Μαΐου 1981.

Για την Επιτροπή

Poul DALSAGER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5. 1972, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 118 της 30. 4. 1981, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 153 της 21. 6. 1979, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. L 134 της 31. 5. 1980, σ. 20.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΣΑ

Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο παρών κανών αναφέρεται στα πράσα των ποικιλιών (cultivars) που προέρχονται από το Allium porrun L., και προορίζονται να διατεθούν στον καταναλωτή σε νωπή κατάσταση, εκτός από τα πράσα που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση.

ΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

Ο κανών αποβλέπει στον καθορισμό των χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτουν τα πράσα μετά την επεξεργασία και τη συσκευασία.

Α. Ελάχιστα χαρκατηριστικά

Σε όλες τις κατηγορίες, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται για κάθε κατηγορία, καθώς και των αποδεκτών ανοχών, τα πράσα πρέπει να είναι:

- ακέραια (η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τις ρίζες και για τα άκρα των φύλλων που δύνανται να κοπούν),

- νωπής εμφανίσεως, απαλλαγμένα από φύλλα που έχουν μαρανθεί ή απωλέσει τη δροσερότητά τους,

- απαλλαγμένα από μίσχους άνθους (υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για την κατηγορία ΙΙΙ),

- υγιή· αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις σε βαθμό ώστε να καθίστανται ακατάλληλα προς βρώση,

- καθαρά, απαλλαγμένα από διακρινόμενες ξένες ύλες· οι ρίζες, πάντως, δύνανται να καλύπτονται ελαφρώς από επικολλημένο χώμα,

- απαλλαγμένα από εξωτερική υγρασία πέραν της φυσιολογικής, δηλαδή εάν έχει προηγηθεί πλύση τους, να είναι αρκετά «στεγνά»,

- απαλλαγμένα από ξένες οσμές ή/καί γεύσεις.

Η ενδεχόμενη κοπή των φύλλων πρέπει να γίνεται συμμετρικά.

Η ανάπτυξη και η κατάσταση των πράσων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει:

- να ανθέξουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχειρίσεως, και

- να φθάσουν στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση.

Β. Ταξινόμηση

Τα πράσα ταξινομούνται σε τρείς κατηγορίες που καθορίζονται κατωτέρω:

(i) Κατηγορία Ι:

Τα πράσα που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι καλής ποιότητος. Δύνανται, εν τούτοις, να εμφανίζουν ελαφρές επιφανειακές ατέλειες, υπό τον όρο όμως ότι αυτές δεν επηρεάζουν την όψη, την ποιότητα, τη διατήρηση και την εμφάνιση του προϊόντος.

Το άσπρο τμήμα πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού μήκους ή το μισό του περικεκαλυμμένου τμήματος.

(ii) Κατηγορία ΙΙ:

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα πράσα των οποίων η υπαγωγή στην κατηγορία Ι δεν είναι δυνατή, αλλά ανταποκρίνονται στα ελάχιστα χαρακτηριστικά που καθορίζονται ανωτέρω.

Το άσπρο τμήμα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το 1/4 του συνολικού μήκους ή το 1/3 του περικεκαλυμμένου τμήματος. (iii) Κατηγορία ΙΙΙ (1):

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα πράσα των οποίων η υπαγωγή στις ανώτερες κατηγορίες δεν είναι δυνατή, αλλά ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που προβλέπονται για την κατηγορία ΙΙ.

Δύνανται πάντως νά:

- φέρουν μίσχο άνθους, χωρίς όμως η παρουσία του να επηρεάζει την καταλληλότητα των πράσων προς βρώση,

- παρουσιάζουν ατέλειες του χρωματισμού και ελαφρούς μώλωπες,

- παρουσιάζουν σκωριοειδείς κηλίδες,

- παρουσιάζουν ίχνη χώματος.

ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

(i) Η ταξινόμηση κατά μέγεθος καθορίζεται από τη διάμετρο, η οποία μετράται καθέτως στον άξονα του προϊόντος και επάνω από το εξόγκωμα του μίσχου.

Η ελάχιστη διάμετρος καθορίζεται στα 10mm.

(ii) Στην κατηγορία Ι, η διάμετρος του παχυτέρου στελέχους της αυτής δεσμίδος ή κιβωτίου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το διπλάσιο της διαμέτρου του μικροτέρου στελέχους.

IV. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΧΩΝ

Για τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σχετικής κατηγορίας, γίνονται δεκτές ανοχές ποιότητος και μεγέθους σε κάθε κιβώτιο, ή, στην περίπτωση που τα πράσα δεν είναι συσκευασμένα, σε κάθε δεσμίδα.

Α. Ανοχές ποιότητος

(i) Κατηγορία Ι

10 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος πράσων που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας ΙΙ, ή γίνονται κατ' εξαίρεση δεκτά στις ανοχές της κατηγορίας αυτής.

(ii) Κατηγορία ΙΙ

10 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος πράσων που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, ούτε στα ελάχιστα χαρακτηριστικά, εκτός από τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη, φέρουν σημαντικούς μώλωπες, ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση ώστε να καθίστανται ακατάλληλα προς βρώση.

(iii) Κατηγορία ΙΙΙ

15 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος πράσων που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, ούτε στα ελάχιστα χαρακτηριστικά, εκτός από τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη, φέρουν σημαντικούς μώλωπες, ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση ώστε να καθίστανται ακατάλληλα προς βρώση.

Β. Ανοχές μεγέθους

Για όλες τις κατηγορίες, 10 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος πράσων που δεν ανταποκρίνονται στην ελάχιστη προβλεπομένη διάμετρο, ή, για τα πράσα της κατηγορίας Ι, που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ομοιογένειας.

V. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ

Α. Ομοιογένεια

Το περιεχόμενο κάθε κιβωτίου ή δεσμίδος του αυτού κιβωτίου πρέπει να είναι ομοιογενές, να περιλαμβάνει, αποκλειστικά, πράσα της αυτής καταγωγής, ποιότητος και μεγέθους (όσον αφορά το τελευταίο, εφ' οσον επιβάλλεται η ύπαρξη ομοιογένειας), και καταφανώς της αυτής αναπτύξεως και χρωματισμού.

Όσον αφορά τα πράσα της κατηγορίας ΙΙΙ, η απαίτηση ομοιογένειας δύναται να περιοριστεί στην καταγωγή.

Το διακρινόμενο τμήμα του περιεχομένου του κιβωτίου ή της δεσμίδος πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου.

Β. Παρουσίαση

Η παρουσίαση των πράσων είναι δυνατή:

- είτε διευθετημένα με τάξη στη συσκευασία,

- είτε κατά δεσμίδες, συσκευασμένες ή μή.

Γ. Συσκευασία

Τα πράσα πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής προστασία του προϊόντος.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του κιβωτίου πρέπει να είναι νέα, καθαρά, και τέτοια ώστε να μην είναι δυνατό να προκληθούν εσωτερικές ή εξωτερικές αλλοιώσεις στα προϊόντα. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν υλικά με εμπορικές ενδείξεις, και ιδίως χαρτιά ή αυτοκόλλητα, υπό τον όρο ότι η εκτύπωση ή η επισήμανση γίνεται με μη τοξική μελάνη ή κόλλα.

Τα κιβώτια πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένο σώμα.

IV. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ

Κάθε κιβώτιο ή δεσμίδα χύμα πρέπει να φέρει, με γράμματα ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και εξωτερικά διακρινόμενα, τις εξής ενδείξεις:

Α. Στοιχεία ταυτότητος του εμπορεύματος

1.2 // Συσκεαστής

ή/καί

αποστολεύς // επωνυμία και διεύθυνση ή εμπορικό σήμα εκδιδόμενο ή αναγνωρισμένο από επίσημη υπηρεσία.

Β. Φύση του προϊόντος

- «Πράσα», εάν το περιεχόμενο δεν διακρίνεται εξωτερικά.

Γ. Καταγωγή του προϊόντος

Χώρα καταγωγής, και ενδεχομένως, ζώνη παραγωγής ή εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία.

Δ. Επμπορικά χαρακτηριστικά

- κατηγορία,

- αριθμός δεσμίδων (σε περίπτωση παρουσιάσεως σε δεσμίδες εντός συσκευασίας).

Ε. Επίσημο σήμα ελέγχου (προεραιτικό)

Σε περίπτωση συσκευασμένης παρουσιάσεως, οι ενδείξεις αυτές είναι συγκεντρωμένες στην ίδια πλευρά.

(1) Συμπληρωματική κατηγορία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72. Η θέση σε ισχύ αυτής της κατηγορίας ποιότητος ή ορισμένων από τις προδιαγραφές της υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του ιδίου κανονισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ

Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο παρών κανών αναφέρεται στις μελιτζάνες, οπώρες των ποικιλιών (cultivars) που προέρχονται από το Solanum melongena L. var. esculentum, insanum και ovigerum, οι οποίες προορίζονται να διατεθούν στον καταναλωτή σε νωπή κατάσταση, εκτός από τις μελιτζάνες που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση.

Ανάλογα με το σχήμα τους, διακρίνονται σέ:

- μελιτζάνες επιμήκους σχήματος,

- μελιτζάνες σφαιρικού σχήματος.

ΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

Ο κανών αποβλέπει στον καθορισμό των χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτουν οι μελιτζάνες μετά την επεξεργασία και τη συσκευασία.

Α. Ελάχιστα χαρακτηριστικά:

Σε όλες τις κατηγορίες, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται για κάθε κατηγορία, καθώς και των αποδεκτών ανοχών, οι μελιτζάνες πρέπει να είναι:

- ακέραιες,

- νωπής εμφανίσεως,

- συνεκτικές,

- υγιείς· αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις σε βαθμό ώστε να καθίστανται ακατάλληλα προς βρώση,

- καθαρές, απαλλαγμένες από διακρινόμενες ξένες ύλες,

- εφοδιασμένες με κάλυκα και μίσχο, που είναι δυνατό να έχουν υποστεί ελαφρά φθορά,

- να έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς, εν τούτοις, η σάρκα τους να είναι ινώδης ή ξυλώδης και χωρίς οι σπόροι να έχουν αναπτυχθεί σε υπερβολικό βαθμό (υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για την κατηγορία ΙΙΙ),

- απαλλαγμένες από εξωτερική υγρασία πέραν της φυσιολογικής,

- απαλλαγμένες από ξένες οσμές ή/καί γεύση.

Η ανάπτυξη και η κατάσταση των μελιτζανών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει:

- να ανθέξουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχειρίσεως, και

- να φθάσουν στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση.

Β. Ταξινόμηση

Οι μελιτζάνες ταξινομούνται σε τρείς κατηγορίες που καθορίζονται κατωτέρω:

(i) Κατηγορία Ι

Οι μελιτζάνες που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι καλής ποιότητος και να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Πρέπει επίσης να είναι απαλλαγμένες από ηλιακά εγκαύματα. Δύνανται, εν τούτοις, να εμφανίζουν τις εξής ατέλειες, υπό τον όρο, όμως, ότι αυτές δεν επηρεάζουν τη γενική όψη, την ποιότητα, τη διατήρηση και την εμφάνιση του προϊόντος:

- μικρή ατέλεια του σχήματος,

- ελαφρός αποχρωματισμός της βάσεώς τους,

- ελαφρούς μώλωπες ή/καί ελαφρά επουλωμένα τραύματα συνολικής επιφανείας όχι πέραν των 3 cm2.

(ii) Κατηγορία ΙΙ

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις μελιτζάνες των οποίων η υπαγωγή στην κατηγορία Ι δεν είναι δυνατή, αλλά ανταποκρίνονται στα ελάχιστα χαρακτηριστικά που καθορίζονται ανωτέρω. Εφ' οσον διατηρούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά ποιότητος και εμφανίσεως, δύνανται να παρουσιάζουν:

- ατέλειες του σχήματος,

- ατέλειες του χρωματισμού,

- ελαφρά ηλιακά εγκαύματα επιφανείας όχι πέραν των 4 cm2,

- αποκατεστημένες ατέλειες του φλοιού, επιφανείας όχι πέραν των 4 cm2. (iii) Κατηγορία ΙΙΙ (1)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις μελιτζάνες των οποίων η υπαγωγή στις ανώτερες κατηγορίες δεν είναι δυνατή, αλλά ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που προβλέπονται για την κατηγορία ΙΙ.

Δύνανται πάντως νά:

- είναι ελαφρώς ινώδεις,

- παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη των σπόρων,

- παρουσιάζουν ηλιακά εγκαύματα επιφανείας όχι πέραν των 6 cm2 ,

- παρουσιάζουν αποκατεστημένες ατέλειες του φλοιού επιφανείας όχι πέραν των 6 cm2.

ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Η ταξινόμηση καθορίζεται:

- είτε από τη μέγιστη διάμετρο της ισημερινής τομής κατά τον επιμήκη άξονα,

- είτε από το βάρος.

Α. Στην περίπτωση ταξινομήσεως βάσει της διαμέτρου, η ελάχιστη διάμετρος καθορίζεται στα 40 mm για τις μελιτζάνες επιμήκους σχήματος, και στα 70 mm για τις μελιτζάνες σφαιρικού σχήματος.

Η διαφορά μεταξύ του μικροτέρου και του μεγαλυτέρου τεμαχίου του ιδίου κιβωτίου δεν πρέπει να υπερβαίνει:

- τα 20 mm για τις μελιτζάνες επιμήκους σχήματος,

- τα 25 mm για τις μελιτζάνες σφαιρικού σχήματος.

Β. Στην περίπτωση ταξινομήσεως κατά βάρος, το ελάχιστο βάρος καθορίζεται στα 100 g. Πρέπει να τηρηθεί η εξής κλίμακα:

- 100 έως 300 g ενώ η μέγιστη επιτρεπόμενη διαφορά βάρους μεταξύ της μικρότερης και της μεγαλύτερης μελιτζάνας του ιδίου κιβωτίου είναι 75 g,

- 300 έως 500 g ενώ η μέγιστη επιτρεπόμενη διαφορά βάρους μεταξύ της μικρότερης και της μεγαλύτερης μελιτζάνας του ιδίου κιβωτίου είναι 100 g,

- ανω των 500 g ενώ η μέγιστη επιτρεπόμενη διαφορά βάρους μεταξύ της μικρότερης και της μεγαλύτερης μελιτζάνας του ιδίου δέματος είναι 250 g.

Για την κατηγορία Ι, η τήρηση των κλιμάκων ταξινομήσεως είναι υποχρεωτική. Επί πλέον, οι μελιτζάνες επιμήκους σχήματος πρέπει να έχουν ελάχιστο μήκος 80 mm εκτός του μίσχου.

IV. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΧΩΝ

Για τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σχετικής κατηγορίας, γίνονται δεκτές ανοχές ποιότητος και μεγέθους σε κάθε κιβώτιο.

Α. Ανοχές ποιότητος

(i) Κατηγορία Ι

10 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος μελιτζανών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας ΙΙ ή γίνονται κατ' εξαίρεση δεκτά στις ανοχές στης κατηγορίας αυτής.

(ii) Κατηγορία ΙΙ

10 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος μελιτζανών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, ούτε στα ελάχιστα χαρακτηριστικά, εκτός από τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη, φέρουν σημαντικούς μώλωπες ή μη επουλωμένες σχισμές, ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση ώστε να καθίστανται ακατάλληλες προς βρώση.

(iii) Κατηγορία ΙΙΙ

15 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος μελιτζανών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, ούτε στα ελάχιστα χαρακτηριστικά, εκτός από τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη, φέρουν σημαντικούς μώλωπες ή μη επουλωμένες σχισμές, ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση ώστε να καθίστανται ακατάλληλες προς βρώση.

Β. Ανοχές μεγέθους

(i) Κατηγορία Ι

10 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος μελιτζανών που έχουν μέγεθος αμέσως μικρότερο ή μεγαλύτερο από εκείνο που αναγράφεται στο κιβώτιο.

(ii) Κατηγορίες ΙΙ και ΙΙΙ

10 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος μελιτζανών που δεν διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος. Οπωσδήποτε, η ανοχή δεν αφορά μελιτζάνες που έχουν πλέον των 5 mm μικρότερη διάμετρο από την ελάχιστη διάμετρο, ή, όσον αφορά την ταξινόμηση κατά βάρος, μελιτζάνες βάρους κάτω των 90 g.

V. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ

Α. Ομοιογένεια

Το περιεχόμενο κάθε κιβωτίου πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιλαμβάνει αποκλειστικά μελιτζάνες της αυτής καταγωγής, εμπορικού τύπου, ποιότητος και μεγέθους (όσον αφορά το τελευταίο, εφ' οσον επιβάλλεται η ταξινόμηση κατά μέγεθος), και καταφανώς της αυτής αναπτύξεως και χρωματισμού.

Όσον αφορά τις μελιτζάνες της κατηγορίας ΙΙΙ, η απαίτηση ομοιογένειας δύναται να περιοριστεί στην καταγωγή και τον εμπορικό τύπο.

Οι μελιτζάνες επιμήκους σχήματος που περιέχονται στο ίδιο κιβώτιο πρέπει να είναι αρκετά ομοιόμορφες σε μήκος.

Το διακρινόμενο τμήμα του περιεχομένου του κιβωτίου πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου.

Β. Συσκευασία

Οι μελιτζάνες πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής προστασία του προϊόντος.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του κιβωτίου πρέπει να είναι νέα, καθαρά, και από υλικό τέτοιο ώστε να μην είναι δυνατό να προκληθούν εσωτερικές ή εξωτερικές αλλοιώσεις στα προϊόντα. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν υλικά με εμπορικές ενδείξεις, και ιδίως χαρτιά ή αυτοκόλλητα, υπό τον όρο ότι η εκτύπωση ή η επισήμανση γίνεται με μη τοξική μελάνη ή κόλλα.

Τα κιβώτια πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένο σώμα.

VI. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ

Κάθε κιβώτιο πρέπει να φέρει, με γράμματα συγκεντρωμένα στην ίδια πλευρά, ευανάγνωστα, ανεξίτηλα, και εξωτερικά διακρινόμενα, τις εξής ενδείξεις:

Α. Στοιχεία ταυτότητος του εμπορεύματος

1.2 // Συσκευαστής

ή/καί

αποστολεύς // επωνυμία και διεύθυνση ή εμπορικό σήμα εκδιδόμενο ή αναγνωρισμένο από επίσημη υπηρεσία.

Β. Φύση του προϊόντος

- «Μελιτζάνες», εάν το περιεχόμενο δεν διακρίνεται εξωτερικά,

- το όνομα της ποικιλίας (προαιρετικό).

Γ. Καταγωγή του προϊόντος

Χώρα καταγωγής, καί, ενδεχομένως, ζώνη παραγωγής ή εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία.

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά

- Κατηγορία,

- μέγεθος (σε περίπτωση ταξινομήσεως κατά μέγεθος), εκφραζόμενο:

- είτε, όταν πρόκειται για ταξινόμηση βάσει της διαμέτρου, από την ελάχιστη και μέγιστη διάμετρο,

- είτε, όταν πρόκειται για ταξινόμηση κατά βάρος, από το ελάχιστο και μέγιστο βάρος.

Ε. Επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικό).

(1) Συμπληρωματική κατηγορία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 1035/72. Η θέση σε ισχύ αυτής της κατηγορίας ποιότητος ή ορισμένων από τις προδιαγραφές της υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του ιδίου κανονισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΑΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ

Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο παρών κανών αναφέρεται στα κολοκυθάκια που έχουν συγκομιστεί νεαρά και τρυφερά, πριν οι σπόροι τους καταστούν συνεκτικοί, των ποικιλιών (cultivars) που προέρχονται από το Cucurbita pepo L. (1), τα οποία προορίζονται να διατεθούν στον καταναλωτή σε νωπή κατάσταση, εκτός από τα κολοκυθάκια που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση.

ΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

Ο κανών αποβλέπει στον καθορισμό των χαρακτηριστικών που πρέπει να διατεθούν τα κολοκυθάκια μετά την επεξεργασία και τη συσκευασία.

Α. Ελάχιστα χαρακτηριστικά

Σε όλες τις κατηγορίες, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται για κάθε κατηγορία, καθώς και των αποδεκτών ανοχών, τα κολοκυθάκια πρέπει να είναι:

- ακέραια και εφοδιασμένα με μίσχο που είναι δυνατό να έχει υποστεί ελαφρά φθορά,

- νωπής εμφανίσεως,

- συνεκτικά,

- υγιή· αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις σε βαθμό ώστε να καθίστανται ακατάλληλα προς βρώση,

- απαλλαγμένα από ζημιές που προκαλούνται από τα έντομα ή άλλα παράσιτα,

- απαλλαγμένα από κοιλότητες,

- απαλλαγμένα από σχισμές,

- καθαρά, απαλλαγμένα από διακρινόμενες ξένες ύλες,

- να έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς οι σπόροι να έχουν καταστεί συνεκτικοί (υπό επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για την κατηγορία ΙΙΙ),

- απαλλαγμένα από εξωτερική υγρασία πέραν της φυσιολογικής,

- απαλλαγμένα από ξένες οσμές ή/καί γεύσεις,

Τα κολοκυθάκια πρέπει να παρουσιάζουν τέτοια ανάπτυξη και να ευρίσκονται σε τέτοια κατάσταση, ώστε να δύνανται:

- να ανθέξουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχειρίσεως, και

- να φθάσουν στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση.

Β. Ταξινόμηση

Τα κολοκυθάκια ταξινομούνται σε τρείς κατηγορίες που καθορίζονται κατωτέρω:

(i) Κατηγορία Ι

Τα κολοκυθάκια που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι καλής ποιότητος και να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας.

Δύνανται, εν τούτοις, να εμφανίζουν τις εξής ατέλειες, υπό τον όρο, όμως, ότι αυτές δεν επηρεάζουν την όψη, την ποιότητα, τη διατήρηση και την εμφάνιση του προϊόντος:

- μικρές ατέλειες του σχήματος,

- μικρές ατέλειες του χρωματισμού,

- μικρές αποκαταστημένες ατέλειες του φλοιού.

Τα κολοκυθάκια πρέπει να φέρουν μίσχο μήκους μέχρι 3 cm.

(ii) Κατηγορία ΙΙ

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα κολοκυθάκια των οποίων η υπαγωγή στην κατηγορία Ι δεν είναι δυνατή, αλλά ανταποκρίνονται στα ελάχιστα χαρακτηριστικά που καθορίζονται ανωτέρω.

Εφ' οσον διατηρούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά ποιότητος και εμφανίσεως, δύνανται να παρουσιάζουν:

- ατέλειες του σχήματος,

- ατέλειες του χρωματισμού, Π ελαφρά ηλιακά εγκαύματα,

- αποκαταστημένες ατέλειες του φλοιού, υπό τον όρο ότι δεν επηρεάζουν τη διατήρησή τους.

(iii) Κατηγορία ΙΙΙ (1)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα κολοκυθάκια των οποίων η υπαγωγή στις ανώτερες κατηγορίες δεν είναι δυνατή, αλλά ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που προβλέπονται για την κατηγορία ΙΙ. Δύνανται πάντως να εμφανίζουν:

- ανάπτυξη των σπόρων,

- ιχνη χώματος.

ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Για τα κολοκυθάκια, η ταξινόμηση καθορίζεται:

- είτε από το μήκος τους,

- είτε από το βάρος τους,

α) Στην περίπτωση της ταξινομήσεως βάσει του μήκους, το τελευταίο αυτό μετράται από το σημείο συμβολής με το μίσχο μέχρι το άκρο της στεφάνης της οπώρας σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

- 7 cm εως 14 cm (συμπεριλαμβανομένων),

- 14 cm (μη συμπεριλαμβανομένων) έως 21 cm (συμπεριλαμβανομένων),

- 21 cm (μη συμπεριλαμβανομένων) έως 30 cm.

β) Στην περίπτωση της ταξινομήσεως κατά βάρος, πρέπει να τηρηθεί η ακόλουθη κλίμακα:

- 50 g εως 100 g (συμπεριλαμβανομένων),

- 100 g (μη συμπεριλαμβανομένων) έως 225 g (συμπεριλαμβανομένων),

- 225 g (μη συμπεριλαμβανομένων) έως 450 g.

Για την κατηγορία ΙΙΙ, η τήρηση των κλιμάκων ταξινομήσεως δεν είναι υποχρεωτική.

ΙV. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΧΩΝ

Για τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σχετικής κατηγορίας, γίνονται δεκτές ανοχές ποιότητος και μεγέθους σε κάθε κιβώτιο.

Α. Ανοχές ποιότητος

(i) Κατηγορία Ι

10 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος κολοκυθακιών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας ΙΙ, ή γίνονται κατ' εξαίρεση δεκτά στις ανοχές της κατηγορίας αυτής.

(ii) Κατηγορία ΙΙ

10 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος κολοκυθακιών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, ούτε στα ελάχιστα χαρακτηριστικά, εκτός από τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη, φέρουν σημαντικούς μώλωπες ή μη επουλωμένα τραύματα, ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση ώστε να καθίστανται ακατάλληλα προς βρώση.

(iii) Κατηγορία ΙΙΙ

15 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος κολοκυθακιών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, ούτε στα ελάχιστα χαρακτηριστικά, εκτός από τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη, φέρουν σημαντικούς μώλωπες ή μη επουλωμένα τραύματα, ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση ώστε να καθίστανται ακατάλληλα προς βρώση.

Β. Ανοχές μεγέθους

(i) Κατηγορίες Ι και ΙΙ

10 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος κολοκυθακιών που έχουν μέγεθος αμέσως μικρότερο ή μεγαλύτερο από εκείνο που αναγράφεται στο κιβώτιο. Πάντως η ανοχή αυτή περιλαμβάνει μόνο προϊόντα των οποίων οι διαστάσεις ή το βάρος διαφέρουν κατά 10 % το πολύ από τα καθορισμένα όρια.

(ii) Κατηγορία ΙΙΙ

10 % κατ' αριθμό ή βάρος κολοκυθακιών των οποίων οι διαστάσεις ή το βάρος διαφέρουν κατά 10 % από τα καθορισμένα όρια.

V. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ

Α. Ομοιογένεια

Το περιεχόμενο κάθε κιβωτίου πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιλαμβάνει αποκλειστικά κολοκυθάκια της αυτής καταγωγής, ποιότητος και μεγέθους (όσον αφορά τα τελευταίο, εφ' οσον επιβάλλεται η ταξινόμηση κατά μέγεθος), και καταφανώς της αυτής αναπτύξεως και χρωματισμού.

Όσον αφορά τα κολοκυθάκια της κατηγορίας ΙΙΙ, η απαίτηση ομοιογένειας είναι δυνατό να περιοριστεί στην καταγωγή.

Το διακρινόμενο τμήμα του περιεχομένου του κιβωτίου πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου.

Β. Συσκευασία

Τα κολοκυθάκια πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής προστασία του προϊόντος.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό του κιβωτίου πρέπει να είναι νέα, καθαρά, και τέτοια ώστε να μην είναι δυνατό να προκληθούν εσωτερικές ή εξωτερικές αλλοιώσεις στα προϊόντα. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν υλικά με εμπορικές ενδείξεις, και ιδίως χαρτιά ή αυτοκόλλητα, υπό τον όρο ότι η εκτύπωση ή η επισήμανση γίνεται με μη τοξική μελάνη ή κόλλα.

Τα κιβώτια πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένο σώμα.

VI. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ

Κάθε κιβώτιο πρέπει να φέρει, με γράμματα συγκεντρωμένα στην ίδια πλευρά, ευανάγνωστα, ανεξίτηλα, και εξωτερικά διακρινόμενα, τις εξής ενδείξεις:

Α. Στοιχεία ταυτότητος του εμπορεύματος

1.2 // Συσκευαστής

ή/καί

αποστολεύς // επωνυμία και διεύθυνση ή εμπορικό σήμα εκδιδόμενο ή αναγνωρισμένο από επίσημη υπηρεσία.

Β. Φύση του προϊόντος

- «Κολοκυθάκια», εάν το περιεχόμενο δεν διακρίνεται εξωτερικά.

Γ. Καταγωγή του προϊόντος

Χώρα καταγωγής, καί, ενδεχομένως, ζώνη παραγωγής ή εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία.

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά

- Κατηγορία,

- μέγεθος (σε περίπτωση ταξινομήσεως κατά μέγεθος), εκφραζόμενο:

- είτε, όταν πρόκειται για ταξινόμηση βάσει του μήκους, από τις ελάχιστες και μέγιστες διαστάσεις,

- είτε, όταν πρόκειται για ταξινόμηση κατά βάρος, από το ελάχιστο και μέγιστο βάρος.

Ε. Επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικό).

(1) Τα κολοκυθάκια με σημαντικά ανεπτυγμένους σπόρους, που στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ονομάζονται «Marrow», δεν αναφέρονται στον κανόνα.

(1) Συμπληρωματική κατηγορία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72. Η θέση σε ισχύ αυτής της κατηγορίας ποιότητος ή ορισμένων από τις προδιαγραφές της υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του ιδίου κανονισμού.

Top