Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974L0347

Οδηγία 74/347/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1974 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο οπτικό πεδίο και στους υαλοκαθαριστήρες των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς

OJ L 191, 15.7.1974, p. 5–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 266 - 273
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 7 - 12
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 7 - 12
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 34 - 39
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 34 - 39
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 002 P. 119 - 124
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 002 P. 119 - 124
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 002 P. 119 - 124
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 002 P. 119 - 124
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 002 P. 119 - 124
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 002 P. 119 - 124
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 002 P. 119 - 124
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 002 P. 119 - 124
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 002 P. 119 - 124
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 002 P. 63 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 002 P. 63 - 68

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2008; καταργήθηκε από 32008L0002 . Latest consolidated version: 01/07/1974

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/347/oj

31974L0347

Οδηγία 74/347/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1974 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο οπτικό πεδίο και στους υαλοκαθαριστήρες των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 191 της 15/07/1974 σ. 0005 - 0010
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 4 σ. 0034
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 2 σ. 0266
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 4 σ. 0034
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 4 σ. 0007
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 13 τόμος 4 σ. 0007


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1974 περί προσεγγίσεως των νομoθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στο οπτικό πεδίο και στους υαλοκαθαριστήρες των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 100,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Συνελεύσεως

(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Εκτιμώντας:

ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των εθνικών νομοθεσιών τις οποίες πρέπει να πληρούν οι ελκυστήρες αναφέρονται μεταξύ άλλων στο οπτικό πεδίο και στους υαλοκαθαριστήρες-

ότι οι εν λόγω προδιαγραφές διαφέρουν από το ένα Κράτος μέλος στο άλλο, και ως εκ τούτου είναι ανάγκη όπως οι ίδιες προδιαγραφές θεσπισθούν από όλα τα Κράτη μέλη είτε συμπληρωματικά είτε σε αντικατάσταση των ισχυουσών ρυθμίσεων, ιδίως για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή για κάθε τύπο ελκυστήρα της διαδικασίας εγκρίσεως ΕΟΚ που ρυθμίζεται από την οδηγία 74/150/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 1974 περί της προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών των αναφερομένων στην έγκριση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων(3) με τροχούς,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Ως "ελκυστήρας (γεωργικός ή δασικός)" νοείται κάθε όχημα με κινητήρα, με τροχούς ή ερπύστριες, έχον τουλάχιστον δύο άξονες, του οποίου η λειτουργία έγκειται βασικά στην ισχύ έλξεώς του και το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για να έλκει, ωθεί, φέρει ή θέτει σε κίνηση ορισμένα εργαλεία, μηχανές ή ρυμουλκούμενα προοριζόμενα για χρήση στη γεωργική ή δασική εκμετάλλευση. Είναι δυνατό να ρυθμισθεί για να μεταφέρει φορτίο και συνοδούς.

2. Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρμογή ειμή μόνο επί των ελκυστήρων των καθοριζομένων στην παράγραφο 1 και φερόντων ελαστικά, δύο άξονες και εχόντων μία εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα από 6 ως 25 χμ/ω.

Άρθρο 2

Τα Κράτη μέλη δεν δύνανται να αρνηθούν την έγκριση ΕΟΚ ούτε την έγκριση από εθνικής πλευράς ενός ελκυστήρα για λόγους που αναφέρονται στο οπτικό πεδίο ή στους υαλοκαθαριστήρες, αν αυτοί ανταποκρίνονται στις αναφερόμενες στο παράρτημα προδιαγραφές.

Άρθρο 3

Τα Κράτη μέλη δεν δύνανται να αρνηθούν την καταχώρηση στα μητρώα ή να απαγορεύσουν την πώληση, την έναρξη κυκλοφορίας ή τη χρήση των ελκυστήρων για λόγους που αναφέρονται στο οπτικό πεδίο ή στους υαλοκαθαριστήρες, αν αυτοί ανταποκρίνονται στις αναφερόμενες στο παράρτημα προδιαγραφές.

Άρθρο 4

Οι αναγκαίες τροποποιήσεις προς προσαρμογή των προδιαγραφών του παραρτήματος στην τεχνολογική πρόοδο εκδίδονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 13 της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ.

Άρθρο 5

1. Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εντός προθεσμίας δεκαοκτώ μηνών από της κοινοποιήσεώς της και ενημερώνουν αμέσως επ'αυτών την Επιτροπή.

2. Τα Κράτη μέλη μεριμνούν για την ανακοίνωση στην Επιτροπή του κειμένου των ουσιωδών διατάξεων στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 25 Ιουνίου 1974.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. D. GENSCHER

(1) ΕΕ αριθ. 28 της 17.2.1967, σ. 462/67.

(2) ΕΕ αριθ. 42 της 7.3.1967, σ. 620/67.

(3) ΕΕ αριθ. Ν 84 της 28.3.1974, σ. 10.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Οπτικό πεδίο

Ως "οπτικό πεδίο" νοούνται όλες οι κατευθύνσεις προς τα εμπρός και προς τις πλευρές στις οποίες δύναται να βλέπει ο οδηγός του ελκυστήρα.

1.2. Σημείο αναφοράς

Ως "σημείο αναφοράς" νοείται η συμβατικώς καθορισθείσα θέση των οφθαλμών του οδηγού ελκυστήρα φανταστικώς συνενωθέντων σε ένα σημείο. Το σημείο αυτό αναφοράς κείται στο επίπεδο το παράλληλο προς το διάμηκες διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα το οποίο διέρχεται διά του μέσου του καθίσματος σε απόσταση 700 μμ κατακορύφως υπεράνω της γραμμής τομής του επιπέδου αυτού με την επιφάνεια του καθίσματος και σε απόσταση 270 μμ με διεύθυνση από το στήριγμα της λεκάνης - εκ του κατακορύφου επιπέδου του εφαπτομένου στο εμπρόσθιο άκρο της επιφάνειας του καθίσματος και καθέτου στο διάμηκες διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα (εικόνα 1). Ο προσδιορισμός αυτός του σημείου αναφοράς ισχύει για κενό κάθισμα, στη θέση μέσης ρυθμίσεως που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή του ελκυστήρα.

1.3. Ημικύκλιο οράσεως

Ως "ημικύκλιο οράσεως" νοείται το ημικύκλιο το διαγραφόμενο από μίαν ακτίνα 12 μ περί ένα σημείο κείμενο εντός του οριζοντίου επιπέδου της οδού κατακόρυφα κάτωθεν του σημείου αναφοράς, σε τρόπον ώστε το τόξο ορώμενο κατά τη διεύθυνση της κινήσεως να κείται έμπροσθεν του ελκυστήρα και η διάμετρος η περιορίζουσα το ημικύκλιο να σχηματίζει ορθή γωνία μετά του διαμήκους άξονος του ελκυστήρα (εικόνα 2).

1.4. Αποτέλεσμα αποκρύψεως της θέας

Ως "αποτέλεσμα αποκρύψεως της θέας" νοούνται οι χορδές των τομέων του ημικυκλίου οράσεως, οι οποίες δεν είναι ορατές λόγω στοιχείων κατασκευής, παραδείγματος χάρη των ορθοστατών της σκεπής.

1.5. Τομέας οράσεως

Ως "τομέας οράσεως" νοείται το τμήμα του οπτικού πεδίου το οποίο περιορίζεται:

1.5.1 προς τα άνω,

υφ' ενός οριζοντίου επιπέδου διερχομένου διά του σημείου αναφοράς-

1.5.2. επί του επιπέδου της οδού,

υπό της περιοχής της κειμένης στο εξωτερικό του ημικυκλίου οράσεως, η οποία προεκτείνει τον τομέα του ημικυκλίου οράσεως, του οποίου η χορδή μήκους 9,5 μ είναι κάθετος προς το επίπεδο το παράλληλο προς το διάμηκες επίπεδο στο μέσο του ελκυστήρα και το οποίο διέρχεται διά του μέσου του καθίσματος του οδηγού και που χωρίζεται σε δύο υπό του επιπέδου αυτού.

1.6. Πεδίο δράσεως των υαλοκαθαριστήρων

Ως "πεδίο δράσεως των υαλακαθαριστήρων" νοείται ο τομέας της εξωτερικής επιφανείας του αλεξινέμου ο οποίος σαρώνεται υπό των υαλοκαθαριστήρων.

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1. Γενικόνητες

Ο ελκυστήρας πρέπει να έχει κατασκευαστεί και εξοπλιστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε, στην οδική κυκλοφορία και στη γεωργική ή δασική εκμετάλλευση, ο οδηγός να δύναται να έχει επαρκές οπτικό πεδίο σ'όλες τις συνήθεις συνθήκες της οδικής κυκλοφορίας και της εργασίας στους αγρούς και στα δάση. Το οπτικό πεδίο θεωρείται ικανοποιητικό όταν ο οδηγός δύναται, εντός του δυνατού, να βλέπει ένα τμήμα κάθε εμπροσθίου τροχού και όταν πληρούνται οι κατωτέρω προδιαγραφές.

2.2. Έλεγχος του οπτικού πεδίου

2.2.1. Διαδικασία οριοθεσίας των αποτελεσμάτων αποκρύψεως της θέας

2.2.1.1. Ο ελκυστήρας πρέπει να τοποθετηθεί επί οριζοντίου επιφανείας σύμφωνα με την εικόνα 2. Επί του ενός οριζοντίου υποστηρίγματος διερχομένου εκ του σημείου αναφοράς τοποθετούνται δύο σημειακές φωτεινές πηγές συμμετρικώς σε σχέση με το σημείο αυτό αναφοράς και απέχουσες μεταξύ των κατά 65 μμ. Το υποστήριγμα αυτό πρέπει να δύναται να περιστρέφεται περί έναν κατακόρυφο άξονα διερχόμενο διά του κέντρου και διά του σημείου αναφοράς. Κατά τη διάρκεια της μετρήσεως των αποτελεσμάτων αποκρύψεως της θέας, πρέπει να είναι εστραμμένο κατά τρόπον ώστε η γραμμή που ενώνει τις φωτεινές πηγές να είναι κάθετος προς τη γραμμή που ενώνει το στοιχείο το αποκρύπτον τη θέα και το σημείο αναφοράς. Οι επικαλύψεις των σκοτεινών περιοχών των προβαλλομένων επί του ημικυκλίου οράσεως λόγω του στοιχείου κατασκευής που αποκρύπτει τη θέα και λόγω της εναλλασσομένης αφής των δύο φωτεινών πηγών πρέπει να μετρούνται ως αποτέλεσμα αποκρύψεως της θέας σύμφωνα με το σημείο 1.4 (εικόνα 3).

2.2.1.2. Τα αποτελέσματα αποκρύψεως της θέας δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα 600 μμ.

2.2.1.3. Τα αποτελέσματα αποκρύψεως της θέας τα προερχόμενα από γειτονικά στοιχεία κατασκευής πλάτους πλέον των 80 μμ πρέπει να διευθετηθούν κατά τρόπον ώστε το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το μέσο των χορδών των τομέων του ημικυκλίου οράσεως οι οποίες δεν είναι ορατές να έχει μήκος μεγαλύτερο ή ίσο με 2,50 μμ.

2.2.1.4. Σε όλη την έκταση του ημικυκλίου οράσεως, δεν είναι δυνατό να ευρίσκονται πλέον των 6 αποτελεσμάτων αποκρύψεως της θέας και δεν είναι δυνατόν να ευρίσκονται πλέον των 2 στο εσωτερικό του τομέα οράσεως που αναφέρεται στο σημείο 1.5.

2.2.1.5. Τα αποτελέσματα αποκρύψεως της θέας τα ανώτερα των 600 μμ αλλά κατώτερα των 1 200 μμ επιτρέπονται εν τούτοις όταν τα στοιχεία κατασκευής στα οποία οφείλονται δεν δύνανται να έχουν ούτε ένα άλλο σχήμα ούτε να έχουν διευθετηθεί κατ' άλλον τρόπο. Πάντως δεν είναι δυνατό να υπάρχουν πλέον των δύο αποτελεσμάτων αποκρύψεως της θέας αυτού του είδους, και τούτο μόνο εκτός του τομέα οράσεως.

2.2.1.6. Τα ενδεχόμενα εμπόδια στην παρουσία κατόπτρων οδηγήσεως των οποίων τα πρότυπα επιτρέπονται, δεν λαμβάνονται υπόψη αν δεν δύνανται να διευθετηθούν κατ' άλλον τρόπο.

2.2.2. Μαθηματικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων αποκρύψεως της θέας στη διόφθαλμο όραση:

2.2.2.1. αντί της στο σημείο 2.2.1 επαληθεύσεως, είναι δυνατό να επαληθευθεί μαθηματικώς το αποδεκτό των διαφόρων αποτελεσμάτων απορύψεως της θέας. Τα σημεία 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 και 2.2.1.6 ρυθμίζουν τη σπουδαιότητα, την κατανομή και τον αριθμό των αποτελεσμάτων αποκρύψεως της θέας.

2.2.2.2. για τη διόφθαλμο όραση και για μία απόσταση μεταξύ των οφθαλμών ίση προς 65 μμ το αποτέλεσμα αποκρύψεως της θέας εκπεφρασμένο σε χιλιοστόμετρα δίδεται από τον τύπο:

v= - 12 000 + 65

όπου:

a είναι η απόσταση σε χιλιοστόμετρα μεταξύ του αποκρύβοντος τη θέα στοιχείου και του σημείου αναφοράς, μετρουμένη κατά μήκος της οπτικής ακτίνος που ενώνει το σημείο αναφοράς, το κέντρο του στοιχείου και την περίμετρο του ημικυκλίου οράσεως-

b είναι το πλάτος σε χιλιοστόμετρα που αποκρύβοντος τη θέα στοιχείου μετρούμενο οριζοντίως και καθέτως προς την ακτίνα.

2.3. Οι προβλεπόμενες στο σημείο 2.2 διαδικασίες ελέγχου δύνανται να αντικατασταθούν υπό άλλων διαδικασιών υπό τον όρο να αποδειχθεί ότι οι τελευταίες έχουν την αυτή αξία.

2.4. Στην περίπτωση που, για τα αποτελέσματα αποκρύψεως της θέας πρέπει να εφαρμοσθεί το άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 74/160/ΕΟΚ, ακολουθείται η διαδικασία του σημείου 2.2.2.

2.5. Διαφανής επιφάνεια του αλεξινέμου

Αν ο ελκυστήρας είναι εφοδιασμένος με αλεξίνεμο, η διαφανής επιφάνεια του αλεξινέμου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές του σημείου 2.2.

2.6. Υαλοκαθαριστήρες

2.6.1. Αν ο ελκυστήρας είναι εφοδιασμένος με αλεξίνεμο, πρέπει να είναι επίσης εξοπλισμένος με έναν ή περισσότερους υαλοκαθαριστήρες τιθεμένους σε κίνηση με έναν κινητήρα. Το πεδίο δράσεώς τους πρέπει να διασφαλίζει καθαρή ορατότητα προς τα εμπρός που να αντιστοιχεί σε χορδή ημικυκλίου τουλάχιστον 8 μ στο εσωτερικό του τομέως ορατότητος.

2.6.2. Η ταχύτητα λειτουργίας των υαλοκαθαριστήρων πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 κύκλοι ανά λεπτό.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

=

v = - 12 000 + 65

Εικόνα 3

Top