EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972R0515

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 515/72 τού Συμβουλίου τής 28ης Φεβρουαρίου 1972 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 543/69 «περί εναρμονίσεως ορισμένων κοινωνικών διατάξεων πού αφορούν τίς οδικές μεταφορές»

OJ L 67, 20.3.1972, p. 11–12 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(I) P. 127 - 128
English special edition: Series I Volume 1972(I) P. 134 - 136
Greek special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 135 - 137
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 180 - 181
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 180 - 181

No longer in force, Date of end of validity: 29/09/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/515/oj

31972R0515

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 515/72 τού Συμβουλίου τής 28ης Φεβρουαρίου 1972 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 543/69 «περί εναρμονίσεως ορισμένων κοινωνικών διατάξεων πού αφορούν τίς οδικές μεταφορές»

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 067 της 20/03/1972 σ. 0011
Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1972(I) σ. 0127
Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1972(I) σ. 0134
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 05 τόμος 1 σ. 0135
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 07 τόμος 1 σ. 0180
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 07 τόμος 1 σ. 0180


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 515/72 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Φεβρουαρίου 1972 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 543/69 "περί εναρμονίσεως ορισμένων κοινωνικών διατάξεων που αφορούν τις οδικές μεταφορές"

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 75,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 543/69(1) του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 1969 περί εναρμονίσεως ορισμένων κοινωνικών διατάξεων που αφορούν τις οδικές μεταφορές,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Συνελεύσεως,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 543/69, από 1ης Οκτωβρίου 1969, δημιούργησε ορισμένες πρακτικές δυσκολίες, οι οποίες δύνανται να αντιμετωπισθούν χωρίς ωστόσο να θιγούν οι στόχοι της κοινωνικής προόδου και της οδικής ασφαλείας που επιδιώκεται στον τομέα των οδικών μεταφορών-

ότι πρέπει να εξαιρεθούν οι γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες από την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού-

ότι για λόγους επαγγελματικής καταρτίσεως, τα Κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν το κατώτατο όριο ηλικίας των βοηθών οδηγών, στο 16ο έτος συμπληρωμένο-

ότι προέχει να ορισθεί ότι το παράρτημα του εν λόγω κανονισμού, σχετικά με το ατομικό βιβλιάριο ελέγχου, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κανονισμού αυτού-

ότι πρέπει επίσης να ορισθεί ότι η συσκευή ελέγχου, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 543/69, πρέπει να έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1463/70 (2) του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 1970 περί καθιερώσεως συσκευής ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών-

ότι οι εσωτερικές μεταφορές μικρών αποστάσεων υπόκεινται, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ιδιαίτερες συνθήκες και ότι κατά συνέπεια φαίνεται σκόπιμο να επιτραπεί στα Κράτη μέλη, κατόπιν διαβουλεύσεως με την Επιτροπή, να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις που διέπουν τη χρονική διάρκεια συνεχούς οδηγήσεως και τις διακοπές οδηγήσεως, ιδίως σχετικά με τις μεταφορές προϊόντων συγκομιδής και με ορισμένες μεταφορές γάλακτος, καθώς επίσης και από τις διατάξεις που διέπουν τη χρονική διάρκεια της ημερησίας αναπαύσεως εφ'όσον δεν θίγεται η κοινωνική προστασία και η ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας-

ότι πρέπει, εξ άλλου, για τις μεταφορές μικρής αποστάσεως, να επιτραπεί στα Κράτη μέλη, μεταβατικώς, να παρεκκλίνουν από την υποχρέωση τηρήσεως ατομικού βιβλιαρίου ελέγχου, αν το όχημα είναι εφοδιασμένο με συσκευή ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1463/70 ή με άλλο αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου, που έχει καθιερωθεί, κατόπιν διαβουλεύσεως με την Επιτροπή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το κείμενο του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 543/69 συμπληρώνεται ως εξής:

"7. Ελκυστήρες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις τοπικές γεωργικές και δασονομικές εργασίες."

Άρθρο 2

Το κείμενο του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 543/69 συμπληρώνεται από την ακόλουθη παράγραφο:

"7. Για τις εσωτερικές μεταφορές που εκτελούνται σε ακτίνα 50 χλμ. από τον τόπο όπου το όχημα έχει τη βάση του, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων των οποίων το κέντρο ευρίσκεται μέσα στην ακτίνα αυτή, κάθε Κράτος μέλος δύναται να μειώσει το ελάχιστο όριο ηλικίας για βοηθούς οδηγών στο 16ο έτος συμπληρωμένο, υπό τον όρο ότι αυτό γίνεται για λόγους επαγγελματικής καταρτίσεως και μέσα στα πλαίσια των εθνικών διατάξεων σε θέματα απασχολήσεως."

Άρθρο 3

Το κείμενο του άρθρου 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 543/69 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Τα μέλη του πληρώματος οχήματος που δεν χρησιμοποιείται για τακτική γραμμή πρέπει να είναι κάτοχοι ατομικού βιβλιαρίου, το οποίο θα είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού."

Άρθρο 4

Το κείμενο του άρθρου 14 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 543/69 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Κάθε Κράτος μέλος δύναται να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να απαλλαγούν, τα μέλη του πληρώματος οχημάτων που είναι εγγεγραμμένα στην επικράτειά του και εκτελούν εσωτερικές μεταφορές, από την υποχρέωση να αναγράφουν στα ημερήσια φύλλα του ατομικού βιβλιαρίου ελέγχου τις χρονικές περιόδους που προβλέπονται στην παράγραφο 2, οι οποίες δύνανται να καταγραφούν με κατάλληλο τρόπο δια της συσκευής ελέγχου που είναι εγκατεστημένη στο όχημα και η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1463/70, του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1970, "περί καθιερώσεως συσκευής ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών" (1), με την επιφύλαξη της εφαρμογής του κανονισμού αυτού στο σύνολό του από τις ημερομηνίες που έχουν ορισθεί στα άρθρα 4 και 20.

Τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί με τον τρόπο αυτόν πρέπει να μεταφέρονται στην εβδομαδιαία έκθεση που αποτελεί τμήμα του ατομικού βιβλιαρίου ελέγχου."

Άρθρο 5

Το ακόλουθο άρθρο θα παρεμβληθεί μετά το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 543/69:

"Άρθρο 14α

Εφ'όσον πρόκειται για εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές που εκτελούνται μέσα σε ακτίνα 50 χλμ. από τον τόπο όπου το όχημα έχει την έδρα του, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων το κέντρο των οποίων ευρίσκεται μέσα στην ακτίνα αυτήν, τα Κράτη μέλη δύνανται:

α) Να επιτρέπουν παρέκκλιση κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή:

ι) από τις διατάξεις των άρθρων 7 παράγραφοι 1 και 8. Ο χρόνος ημερησίας οδηγήσεως, πρέπει, εν τούτοις, να περιλαμβάνει διακοπές αρκετές ώστε να τηρούνται οι χρονικές περίοδοι που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 και να υπάρχει, σε κάθε περίπτωση, ένα διάλειμμα 30 λεπτών τουλάχιστον ή δύο διαλείμματα 15 λεπτών τουλάχιστον το καθένα-

ιι) από τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 για τις μεταφορές προϊόντων συγκομιδής κατά την διάρκεια 30 ημερών το πολύ κατ' έτος, υπό τον όρο, ότι τηρείται περίοδος ημερησίας, αναπαύσεως τουλάχιστον 10 συνεχών ωρών και ότι η μείωση της περιόδου ημερησίας αναπαύσεως αντισταθμίζεται με αντίστοιχη επιπρόσθετη περίοδο αναπαύσεως, που θα λαμβάνεται είτε αμέσως πριν είτε αμέσως μετά την περίοδο εβδομαδιαίας αναπαύσεως-

iii) για τις μεταφορές γάλακτος από το αγρόκτημα στο γαλακτοκομείο:

- από τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1, υπό τον όρο ότι τηρείται περίοδος ημερησίας αναπαύσεως τουλάχιστον 8 συνεχών ωρών καθώς και διακοπή της οδηγήσεως τουλάχιστον 4 συνεχών ωρών κατά την διάρκεια της ημέρας, κατά την οποία το μέλος του πληρώματος δεν εκτελεί καμμία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 υπό γ) και δ) ή οποιαδήποτε άλλη εργασία με επαγγελματική ιδιότητα-

- από τις διατάξεις του άρθρου 12, υπό τον όρο ότι η ανωτάτη επιτρεπομένη διάρκεια οδηγήσεως κατά τη χρονική περίοδο που προορίζεται για την εβδομαδιαία ανάπαυση, δεν υπερβαίνει δύο φορές, τα δύο δίωρα.

β) Μέχρι την υποχρεωτική εγκατάσταση της συσκευής ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1463/70, να επιτρέπουν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθρου 14 εφ' όσον:

- τα οχήματα αυτά είναι εφοδιασμένα με συσκευή ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού αυτού, ή

- τα Κράτη μέλη, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος της τηρήσεως των διατάξεων που εφαρμόζονται στις μεταφορές αυτές, κατά το μέτρο που θίγεται το επίπεδο της επαγγελματικής προστασίας και της οδικής ασφαλείας."

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως πρός όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Φεβρουαρίου 1972.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. THORN

(1) ΕΕ αριθ. Ν 77 της 29.3.1969, σ. 49.

(2) ΕΕ αριθ. Ν 164 της 27.7.1970, σ. 1.

Top