EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970R1108

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70 του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1970 περί καθιερώσεως λογιστικής των δαπανών που αφορούν τα έργα υποδομής στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών

OJ L 130, 15.6.1970, p. 4–14 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(II) P. 312 - 322
English special edition: Series I Volume 1970(II) P. 363 - 374
Greek special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 138 - 149
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 130 - 140
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 130 - 140
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 001 P. 100 - 109
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 001 P. 100 - 109
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 57 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 57 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 5 - 16

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1108/oj

31970R1108

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70 του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1970 περί καθιερώσεως λογιστικής των δαπανών που αφορούν τα έργα υποδομής στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 130 της 15/06/1970 σ. 0004 - 0014
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόμος 1 σ. 0100
Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1970(II) σ. 0312
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόμος 1 σ. 0100
Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1970(II) σ. 0363
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 07 τόμος 1 σ. 0138
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 07 τόμος 1 σ. 0130
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 07 τόμος 1 σ. 0130


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουνίου 1970 περί καθιερώσεως λογιστικής των δαπανών που αφορούν τα έργα υποδομής στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 75,

την απόφαση του Συμβουλίου(1) της 22ας Ιουνίου 1964 περί διεξαγωγής ερεύνης για το κόστος των έργων υποδομής που εξυπηρετούν τις σιδηροδρομικές, οδικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και ιδίως το άρθρο 7,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Συνελεύσεως(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Εκτιμώντας:

ότι για να καθιερωθεί, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών, σύστημα τιμολογήσεως της χρήσεως των έργων υποδομής, απαιτείται να υπολογισθούν οι δαπάνες για τα έργα υποδομής- ότι ο πλέον κατάλληλος τρόπος για τον υπολογισμό αυτό, είναι η καθιέρωση μονίμου λογιστικού συστήματος, που περιλαμβάνει ομοιόμορφα έντυπα λογιστικής καταχωρήσεως για κάθε τρόπο μεταφοράς σε όλα τα Κράτη μέλη-

ότι το λογιστικό σύστημα των δαπανών για έργα υποδομής πρέπει να καλύπτει το σύνολο των έργων υποδομής που διατίθενται στην δημόσια κυκλοφορία και εξυπηρετούν τις σιδηροδρομικές, οδικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές- ότι, εν τούτοις, ορισμένα έργα υποδομής δευτερευούσης σημασίας, καθώς και ορισμένες πλωτές ποτάμιες οδοί θαλασσίου χαρακτήρα δύνανται ευκόλως να εξαιρεθούν-

ότι ενδείκνυται να δοθεί στα Κράτη μέλη η ευχέρεια να καθορίζουν την διαδικασία λογιστικής καταχωρήσεως των λογαριασμών των δαπανών που αφορούν τα έργα υποδομής, ώστε να δύνανται να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιομορφίες και οι διάφορες, αναλόγως της περιπτώσεως, πρακτικές δυνατότητες-

ότι για την καθιέρωση συστήματος τιμολογήσεως της χρήσεως των έργων υποδομής είναι εξίσου αναγκαία η γνώση στοιχείων, που αφορούν την χρησιμοποίηση των έργων υποδομής, και ότι πρέπει να καταρτισθεί πίνακας των στοιχείων αυτών-

ότι πρέπει τα Κράτη μέλη να ανακοινώνουν τακτικά στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της λογιστικής των δαπανών για έργα υποδομής, και η Επιτροπή να υποβάλλει τα αποτελέσματα αυτά στο Συμβούλιο σε ετήσια συνοπτική έκθεση-

ότι για να εξασφαλισθεί η κατά το δυνατόν ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει, επικουρούμενη στο έργο αυτό από επιτροπή κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων, να συντονίσει τα μέτρα που συνεπάγεται ο κανονισμός αυτός-

ότι πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία ώστε τα έντυπα λογιστικής καταχωρήσεως, ο πίνακας των έργων υποδομής, καθώς και ο πίνακας των στοιχείων που αφορούν την χρησιμοποίηση των έργων υποδομής να δύνανται να προσαρμόζονται συνεχώς στην κτηθείσα πείρα και στην ανάπτυξη της κοινής πολιτικής μεταφορών-

ότι πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες διατάξεις παρεκκλίσεως από τους γενικούς κανόνες, για να ληφθούν υπόψη οι δυσχέρειες, που θα αντιμετωπίσουν ορισμένα Κράτη μέλη, κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής του κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Από την 1η Ιανουαρίου 1971 καθιερώνεται, σύμφωνα με τους όρους, που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, ομοιόμορφη και διαρκής λογιστική των δαπανών για έργα υποδομής που εξυπηρετούν τις σιδηροδρομικές, οδικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

Άρθρο 2

1. Οι δαπάνες που καταχωρούνται λογιστικώς είναι οι ειδικές δαπάνες για την μεταφορική λειτουργία των έργων υποδομής, καθώς και το μέρος των κοινών δαπανών για μεταφορικές και άλλες λειτουργίες το οποίο καταλογίζεται στην μεταφορική λειτουργία των έργων υποδομής.

2. Ανεξάρτητα από τους λογιστικούς κανόνες που εφαρμόζονται στα Κράτη μέλη, οι δαπάνες που καταχωρούνται ετησίως είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια αυτού του έτους για την εξασφάλιση της κατασκευής, λειτουργίας και διαχειρίσεως των έργων υποδομής. Η απόσβεση και οι τόκοι των δανείων, τα οποία συνήφθησαν για την χρηματοδότηση των δαπανών για έργα υποδομής, δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες αυτές.

Άρθρο 3

Η λογιστική καταχώρηση των δαπανών για έργα υποδομής πραγματοποιείται για το σύνολο των σιδηροδρομικών, οδικών και πλωτών οδών, ανοικτών στην δημόσια κυκλοφορία εκτός από:

α) τις σιδηροδρομικές γραμμές που δεν συνδέονται με το κύριο δίκτυο κάθε Κράτους μέλους-

β) τις οδούς που είναι κλειστές στην τροχαία κυκλοφορία, δηλαδή στην κυκλοφορία οχημάτων κυβισμού ίσου ή μεγαλυτέρου των 50 cm3-

γ) τις οδούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αγροτικά ή δασικά οχήματα ή που εξυπηρετούν μόνον γεωργικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις-

δ) τις πλωτές οδούς, όπου κυκλοφορούν αποκλειστικώς πλοία μεταφορικής ικανότητος κατώτερης των 250 τόννων-

ε) τις πλωτές οδούς θαλασσίου χαρακτήρα, ο πίνακας των οποίων καταρτίζεται από την Επιτροπή, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9. Ο πίνακας αυτός θα καταρτισθεί λαμβανομένου υπόψη του τμήματος των μεταφορών που εξυπηρετείται από την εσωτερική ναυσιπλοΐα στις πλωτές ποτάμιες οδούς θαλασσίου χαρακτήρα ή του συμφέροντος που παρουσιάζει η καθιέρωση λογιστικού συστήματος των δαπανών για τα έργα υποδομής των γραμμών αυτών, από απόψεως καθιερώσεως τιμολογήσεως της χρήσεως των έργων υποδομής.

Άρθρο 4

Η λογιστική καταχώρηση των δαπανών για έργα υποδομής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα έντυπα του παραρτήματος I.

Οι λεπτομέρειες πραγματοποιήσεως της λογιστικής αυτής καταχωρήσεως καθορίζονται από κάθε Κράτος μέλος.

Άρθρο 5

1. Τα Κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, τα αποτελέσματα της λογιστικής των δαπανών για έργα υποδομής που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος. Τα Κράτη μέλη παρουσιάζουν τα αποτελέσματα αυτά σύμφωνα με τα έντυπα του παραρτήματος 1.

2. Ανακοινώνονται χωριστά αποτελέσματα:

α) ως προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές:

i) για κάθε ένα από τα δίκτυα που διακρίνονται στο παράρτημα II Α-

ii) για όλα τα υπόλοιπα δίκτυα συνολικά-

β) ως προς τις οδικές μεταφορές για κάθε κατηγορία οδών, που διακρίνεται στο παράρτημα II Β, χωριστά για το τμήμα των οδών που διέρχεται εκτός και για το τμήμα που διέρχεται εντός κατοικημένων περιοχών-

γ) ως προς τις γραμμές πλωτών μεταφορών σύμφωνα με τις διακρίσεις που αναφέρονται στο παράρτημα II Γ.

Άρθρο 6

Τα Κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, μαζί με τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 και για την ίδια περίοδο αναφοράς, τα ακόλουθα στοιχεία, συνολικά για τα έργα υποδομής κάθε τρόπου μεταφοράς:

- το ύψος των δανείων, τα οποία συνήφθησαν κατά την διάρκεια του έτους, για τη χρηματοδότηση των δαπανών έργων υποδομής,

- το ύψος των τοκοχρεωλυσίων των δανείων τα οποία συνήφθησαν προγενέστερα.

Κατά την σύνταξη των στοιχείων αυτών, τα Κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη μόνο τα δάνεια εκείνα, τα οποία διατίθενται ρητώς, για τη χρηματοδότηση δαπανών έργων υποδομής.

Άρθρο 7

Τα Κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, μαζί με τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 και για την ίδια περίοδο αναφοράς, τα στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των έργων υποδομής, ο πίνακας των οποίων αναφέρεται στο παράρτημα III.

Εν τούτοις, η ανακοίνωση των στοιχείων του πίνακος Β 2 αυτού του παραρτήματος, γίνεται μόνο κάθε πέντε χρόνια και για πρώτη φορά το έτος 1970.

Άρθρο 8

1. Μέχρις ότου καθορισθούν από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 και εφαρμοσθούν από τα Κράτη μέλη, τα κοινά κριτήρια για τον καθορισμό του μέρους των δαπανών που είναι κοινές στην μεταφορική και στις άλλες λειτουργίες των έργων υποδομής, και το οποίο αντιστοιχεί στην μεταφορική λειτουργία των έργων υποδομής, πρέπει να καταχωρούνται λογιστικώς, χωριστά για κάθε είδος μεταφοράς που αναφέρεται στα έντυπα λογιστικής καταχωρήσεως, τόσο οι ειδικές δαπάνες για την μεταφορική λειτουργία όσο και το σύνολο των κοινών δαπανών.

2. Εν αναμονή της προσεγγίσεως, δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1, των κριτηρίων για το διαχωρισμό των οδών, σε οδούς που διέρχονται αντιστοίχως εντός ή εκτός κατοικημένων περιοχών, τα Κράτη μέλη χρησιμοποιούν, για τον καθορισμό των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 περίπτωση β) και στο παράρτημα III Β, τα κριτήρια της εκλογής τους τα οποία αναφέρουν στην Επιτροπή στις ανακοινώσεις τους προς αυτή, κατ' εφαρμογή των άρθρων 5 και 7.

3. Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας η ανακοίνωση στην Επιτροπή των στοιχείων που προβλέπονται στο παράρτημα II Γ, καθίσταται υποχρεωτική μόνο από την κατάσταση του έτους 1972.

4. Η ανακοίνωση στην Επιτροπή των στοιχείων σχετικά με την χρησιμοποίηση των έργων υποδομής που αναφέρονται στον πίνακα Β 1 του παραρτήματος III, πραγματοποιείται για τις καταστάσεις των ετών 1972 έως 1974 υποχρεωτικά για τις κατηγορίες οχημάτων που φέρουν μονοψήφιο αριθμό και προαιρετικά για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

5. Για τις Κάτω Χώρες, η ανακοίνωση στην Επιτροπή των στοιχείων σχετικά με την χρησιμοποίηση των έργων υποδομής, που αναφέρονται στον πίνακα Β του παραρτήματος III, καθίσταται υποχρεωτική για τις κατηγορίες οδών της χώρας αυτής που αναφέρονται στο παράρτημα II Β περίπτωση 5, μόνο από την κατάσταση του έτους 1975.

6. Για την Ιταλία, η ανακοίνωση στην Επιτροπή των στοιχείων σχετικά με την χρησιμοποίηση των έργων υποδομής που αναφέρονται στον πίνακα Β 2 του παραρτήματος III πραγματοποιείται για πρώτη φορά από την κατάσταση του έτους 1971. Οι επόμενες ανακοινώσεις σχετικά με τον πίνακα αυτόν θα πραγματοποιηθούν για τα ίδια έτη που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος δεύτερη.

7. Η ανακοίνωση στην Επιτροπή των στοιχείων σχετικά με την χρησιμοποίηση των έργων υποδομής που αναφέρονται στον πίνακα Γ του παραρτήματος III καθίσταται υποχρεωτική:

- για το Βέλγιο, ως προς τις κατηγορίες πλοίων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε) και στ) καθώς και τις μεταφορές δια του θαλασσίου τμήματος του ποταμού Escaut μόνο από την κατάσταση του έτους 1973-

- για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μόνο από την κατάσταση του έτους 1973-

- για την Γαλλία, ως προς τις κατηγορίες πλοίων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε) και στ) και ως προς τον αριθμό των πλοίων που διήλθαν από ανυψωτικές δεξαμενές μόνο από την κατάσταση του έτους 1974-

- για τις Κάτω Χώρες, ως προς τις διευθετημένες ποτάμιες οδούς μόνο από την κατάσταση λογαριασμού του έτους 1972.

Άρθρο 9

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει το συντονισμό του συνόλου των εργασιών που προβλέπει ο παρών κανονισμός και μεριμνά για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτού. Ειδικά η Επιτροπή προσδιορίζει το περιεχόμενο των διαφόρων κατηγοριών που αναφέρονται στα έντυπα λογιστικής καταχωρήσεως του παραρτήματος I και καθορίζει κοινά κριτήρια για τον προσδιορισμό του μέρους που αναλογεί στην μεταφορική λειτουργία των έργων υποδομής, από τις δαπάνες που είναι κοινές σε αυτή την λειτουργία, καθώς και στις άλλες λειτουργίες των έργων υποδομής.

Η Επιτροπή καταβάλλει επίσης προσπάθεια για την επίτευξη προοδευτικής ευθυγραμμίσεως των λεπτομερειών σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιείται η λογιστική καταχώρηση στα Κράτη μέλη, για την προσέγγιση των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό των οδών που ευρίσκονται αντίστοιχα εκτός και εντός κατοικημένων περιοχών, καθώς και για την βελτίωση και προσέγγιση των μεθόδων συντάξεως των πινάκων στοιχείων επί της χρησιμοποιήσεως των έργων υποδομής.

2. Η επιτροπή των κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων, που αναφέρεται στο άρθρο 5 της αποφάσεως του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 1965 περί εφαρμογής του άρθρου 4 της αποφάσεως του Συμβουλίου αριθ. 64/489/ΕΟΚ της 22ας Ιουνίου 1964 περί διεξαγωγής ερεύνης για το κόστος των έργων υποδομής που εξυπηρετούν τις σιδηροδρομικές, οδικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές(4), επικουρεί την Επιτροπή στην εκτέλεση του συνόλου των έργων αυτών, καθώς και στην κατάρτιση του πίνακος των πλωτών οδών που αναφέρεται στο άρθρο 3 περίπτωση ε).

3. Η Επιτροπή υποβάλλει, κατ' έτος, στο Συμβούλιο, μετά πάροδο εξαμήνου από την λήψη των ανακοινώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6 και 7, συνοπτική έκθεση που εμφανίζει τα κύρια αποτελέσματα της λογιστικής των δαπανών για έργα υποδομής.

Άρθρο 10

Το Συμβούλιο δύναται, με ειδική πλειοψηφία, προτάσει της Επιτροπής, να τροποποιεί τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού, ώστε να λαμβάνονται υπόψη η κτηθείσα πείρα και οι απαιτήσεις που απορρέουν από τα μέτρα που ελήφθησαν για την τιμολόγηση της χρήσεως των έργων υποδομής.

Άρθρο 11

Τα Κράτη μέλη θεσπίζουν εγκαίρως και αφού προβούν σε διαβουλεύσεις με την Επιτροπή τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού.

Αν Κράτος μέλος το ζητήσει ή αν η Επιτροπή το θεωρήσει πρόσφορο, η Επιτροπή προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα Κράτη μέλη περί των σχεδίων των σχετικών με τις διατάξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 4 Ιουνίου 1970.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A.BERTRAND

(1) ΕΕ αριθ. 102 της 29. 6. 1964, σ. 159/64.

(2) ΕΕ αριθ. Α 135 της 14. 12. 1968, σ. 33.

(3) ΕΕ αριθ. Α 45 της 16. 12. 1968, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. 88 της 24. 5. 1965, σ. 1473/65.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 Α. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ

1. Δαπάνες επενδύσεων

(δαπάνες κατασκευής, επεκτάσεως, ανακατασκευής και ανακαινίσεως)

2. Τρέχουσες δαπάνες

(δαπάνες συντηρήσεως και εκμεταλλεύσεως)

3. Γενικά έξοδα

Β. ΟΔΟΙ

1. Δαπάνες επενδύσεων

(δαπάνες κατασκευής, επεκτάσεως, ανακατασκευής και ανακαινίσεως)

2. Τρέχουσες δαπάνες

(δαπάνες συντηρήσεως και εκμεταλλεύσεως)

2.0 Συντήρηση του καταστρώματος των οδών

2.1 Λοιπές τρέχουσες δαπάνες

3. Τροχαία Αστυνομία

4. Γενικά έξοδα

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΩΤΕΣ ΟΔΟΙ

1. Δαπάνες επενδύσεων

(δαπάνες κατασκευής, επεκτάσεως, ανακατασκευής και ανακαινίσεως)

2. Τρέχουσες δαπάνες

(δαπάνες συντηρήσεως και εκεμεταλλεύσεως)

3. Αστυνομία πλωτών οδών

4. Γενικά έξοδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ

Βασίλειο του Βελγίου

- Societe nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

- Deutsche Bundesbahn

Γαλλική Δημοκρατία

- Societe nationale des chemins de fer francais

Ιταλική Δημοκρατία

- Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου

- Societe nationale des chemins de fer luxembourgeois

Βασίλειο των Κάτω Χωρών

- N. V. Nederlandse Spoorwegen

Β. ΟΔΟΙ

Βασίλειο του Βελγίου

1. Autoroutes/Autosnelwegen

2. Autres routes de l' Etat/Andere rijkswegen

3. Routes provinciales/Provinciale wegen

4. Routes communales/Gemeentewegen

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstrassen

3. Land-(Staats-)strassen

4. Kreisstrassen

5. Gemeindestraben

Γαλλική Δημοκρατία

1. Autoroutes

2. Routes nationales

3. Chemins departementaux

4. Voies communales

Ιταλική Δημοκρατία

1. Autostrade

2. Strade statali

3. Strade regionali e provinciali

4. Strade comunali

Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου

1. Routes d'Etat

2. Chemins repris

3. Chemins vicinaux

Βασίλειο των Κάτω Χωρών

"" ID="1">1. Autosnelwegen van het Rijkswegenplan> ID="2" ASSV="2" ACCV="2.1.2">(primaire wegen)"> ID="1">2. Overige wegen van het Rijkswegenplan">

3. Wegen van de secundaire wegenplannen

4. Wegen van de tertiaire wegenplannen

5. Overige verharde wegen

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΩΤΕΣ ΟΔΟΙ

"" ID="1">Πλωτές οδοί, που χρησιμοποιούνται από πλοία συνολικής μεταφορικής ικανότητος:" ID="1">I. από 250 μέχρι 399 τ."> ID="1">II. από 400 μέχρι 649 τ."> ID="1">III. από 650 μέχρι 999 τ."> ID="1">IV. από 1 000 μέχρι 1 499 τ."> ID="1">V. από 1 500 μέχρι 2 999 τ.(1)"> ID="1">VI. 3 000 τ. και πάνω"""

(1) Για τις ομάδες αυτές πλωτών οδών, τα αποτελέσματα υποβάλλονται για κάθε πλωτή οδό ή τμήμα πλωτής οδού. Δεν απαιτείται υποβολή χωριστών αποτελεσμάτων για μικρά τμήματα πλωτών οδών, που ανήκουν σε κατηγορία διαφορετική της κατηγορίας του κυρίως μέρους του σχετικού τμήματος της πλωτής οδού. Επίσης, πλωτές οδοί υπό κατασκευαστή αποτελούν αντικείμενο χωριστής ενδείξεως σε κάθε κατηγορία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ Κράτος μέλος:

Δίκτυο:

Τα στοιχεία πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος κινήσεων (ηλεκτροκίνηση ή μη)

>(1)(4)(4)(1)(4)(4)(3)"> ID="1">1. Χιλιομετρικές Αμαξοστοιχείες (Μικτού βάρους)"> ID="1">2. Τόννοι μικτού βάρους ανά χιλιόμετρο"">

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΟΔΟΙ 1. Οχηματοχιλιόμετρα διανυόμενα κατ' έτος επί οδών διερχομένων εκτός κατοικημένων περιοχών Κράτος μέλος:

Κατηγορία οδού:

"(εκατομμύρια)"" ID="1">1. Επιβατικά με λιγότερες από 10 θέσεις"> ID="1">2. Φορτηγά με επιτρεπόμενο μέγιστο μικτό βάρος λιγότερο από 3 τόννους"> ID="1">3. Φορτηγά> ID="2">3.1. Φοργηγά διαξονικά"> ID="2">3.2. Φορτηγά τριαξονικά"> ID="2">3.3. Φορτηγά τετραξονικά"> ID="1">4. Φορτηγά με ρυμουλκό> ID="2">4.1. Φορτηγά διαξονικά με διαξονικό ρυμουλκό"> ID="2">4.2. Φορτηγά διαξονικά με τριαξονικό ρυμουλκό"> ID="2">4.3. Φορτηγά τριαξονικά με διαξονικό ρυμουλκό"> ID="2">4.4. Φορτηγά τριαξονικά με τριαξονικό ρυμουλκό"> ID="2">4.5. Άλλες κατηγορίες (5)"> ID="1">5. Ελκυστήρες με ημιρυμουλκό> ID="2">5.1. Διαξονικοί ελκυστήρες με μονοαξονικό ημιρυμουλκό"> ID="2">5.2. Διαξονικοί ελκυστήρες με διαξονικό ημιρυμουλκό"> ID="2">5.3. Τριαξονικοί ελκυστήρες με μονοαξονικό ημιρυμουλκό"> ID="2">5.4. Τριαξονικοί ελκυστήρες με διαξονικό ημιρυμουλκό"> ID="2">5.5. Άλλες κατηγορίες (5)"> ID="1">6. Λεωφορεία και πούλμαν> ID="2">6.1. Διαξονικά λεωφορεία και πούλμαν"> ID="2">6.2. Τριαξονικά λεωφορεία και πούλμαν"> ID="1">7. Οχήματα ή συνδυασμοί συζευγμένων οχημάτων, για μεταφορές εξαιρετικής φύσεως ή ειδικά οχήματα"> ID="1">8. Γεωργικά οχήματα"">

2. Σύνθεση της κυκλοφορίας εμπορικών οχημάτων κατά κατηγορία μεγίστου επιτρεπομένου μικτού βάρους και πραγματικού κατ' άξονα βάρους (Οδοί εκτός κατοικημένων περιοχών)

Κράτος μέλος:

Κατηγορία οδού:

"(σε χιλιάδες)"" ID="1">3.1. Φορτηγά διαξονικά"> ID="1">3.2. Φορτηγά τριαξονικά"> ID="1">3.3. Φορτηγά τετραξονικά"> ID="1">4.1. Φορτηγά διαξονικά με διαξονικό ρυμουλκό"> ID="1">4.2. Φορτηγά διαξονικά με τριαξονικό ρυμουλκό"> ID="1">4.3. Φορτηγά τριαξονικά με διαξονικό ρυμουλκό"> ID="1">4.4. Φορτηγά τριαξονικά με τριαξονικό ρυμουλκό"> ID="1">4.5. Άλλες κατηγορίες φορτηγών με ρυμουλκό (6)"> ID="1">5.1. Ελκυστήρες διαξονικοί με μονοαξονικό ημιρυμουλκό"> ID="1">5.2. Ελκυστήρες διαξονικοί με διαξονικό ημιρυμουλκό"> ID="1">5.3. Ελκυστήρες τριαξονικοί με μονοαξονικό ημιρυμουλκό"> ID="1">5.4. Ελκυστήρες τριαξονικοί με διαξονικό ημιρυμουλκό"> ID="1">5.5. Άλλες κατηγορίες ελκυστήρων με ηριρυμουλκό(6)"> ID="1">6.1. Διαξονικά λεωφορεία και πούλμαν"> ID="1">6.2. Τριαξονικά λεωφορεία και πούλμαν"">

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ - ΠΛΩΤΕΣ ΟΔΟΙ Κράτος μέλος:

Πλωτή οδός, τμήμα πλωτής οδού ή ομάδα πλωτών οδών (7):

"(εκατομμύρια)>(8)"> ID="1">α) Πλοία αυτοκινούμενα (9) μεταφορικής ικανότητος σε τόννους:" ID="1">- < 250 τ."> ID="1">- 250- 399 τ."> ID="1">- 400- 649 τ."> ID="1">- 650- 999 τ."> ID="1">- 1 000- 1 499 τ."> ID="1">- 1 500 τ."" ID="1">Σύνολο α)"> ID="1">β) Φορτηγίδες (9) μεταφορικής ικανότητος σε τόννους:" ID="1">- < 250 τ."> ID="1">- 250- 399 τ."> ID="1">- 400- 649 τ."> ID="1">- 650- 999 τ."> ID="1">- 1 000- 1 499 τ."> ID="1">- 1 500 τ."" ID="1">Σύνολο β)"> ID="1">γ) Συρόμενες φορτηγίδες μεταφορικής ικανότητος σε τόννους:" ID="1">- < 400 τ."> ID="1">- 400- 649 τ."> ID="1">- 650- 999 τ."> ID="1">- 1 000- 1 499 τ."> ID="1">- 1 500 τ."" ID="1">Σύνολο γ)"> ID="1">δ) Πλοία ανοικτής θαλάσσης καθαρής χωρητικότητος:" ID="1">- < 300 NRT> ID="2">(10)> ID="3">(10)> ID="4">(10)"> ID="1">- 300- 999 NRT> ID="2">(10)> ID="3">(10)> ID="4">(10)"> ID="1">- 1 000 NRT> ID="2">(10)> ID="3">(10)> ID="4">(10)"" ID="1">Σύνολο δ)> ID="2">(10)> ID="3">(10)> ID="4">(10)"> ID="1">ε) Ρυμουλκά ιπποδυνάμεως:" ID="1">- < 250 HP> ID="3" ASSV="4""" ID="1">- 250- 399 HP"> ID="1">- 400- 999 HP"> ID="1">- 1 000 HP"" ID="1">Σύνολο ε)> ID="3""" ID="1">στ) Πλοία για την προώθηση ετέρων πλοίων, ιπποδυνάμεως:" ID="1">- < 250 HP> ID="3" ASSV="4""" ID="1">- 250- 399 HP"> ID="1">- 400- 999 HP"> ID="1">- 1 000 HP"" ID="1">Σύνολο στ)> ID="3""" ID="1">ζ) Επιβατικά πλοία (10)> ID="3""""

(1) Συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία που αφορούν την κυκλοφορία των οχημάτων κινήσεως χωρίς εκλομένους συρμούς προ ή μετά την πραγματική χρησιμοποίησή τους για μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων.

(2) Εμπορικές μεταφορές μόνον.

(3) Στοιχεία που αφορούν υπηρεσιακές αμαξοστοιχίες, υπηρεσιακές μεταφορές, αμαξοστοιχίες - συνεργεία, αμαξοστοιχίες παροχής αμέσου βοηθείας, αμαξοστοιχίες για δοκιμαστικές διαδρομές, κλπ.

(4) Η διάκριση αυτή είναι προαιρετική.(5) Πρέπει ενδεχομένως να υποδιαιρούνται σε αντιπροσωπευτικές κατηγορίες σύμφωνα με τον αριθμό και την διάταξη των αξόνων.(6) Πρέπει ενδεχομένως να υποδιαιρούνται σε αντιπροσωπευτικές κατηγορίες σύμφωνα με τον αριθμό και την διάταξη των αξόνων.(7) Πρόκειται για τον πίνακα των πλωτών οδών ή ομάδων πλωτών οδών που αναφέρονται στο παράρτημα II Γ.

(8) Κάθε διέλευση πλοίου από ανυψωτική δεξαμενή υπολογίζεται χωριστά, το ίδιο πλοίο υπογογίζεται κάθε φορά που διέρχεται από ανυψωτική δεξαμενή.

(9) Η διάκριση μεταξύ των δύο πρώτων κατηγοριών μεταφορικής ικανότητος είναι προαιρετική.

(10) Η ένδειξη αυτή είναι προαιρετική.

Top