EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31966R0211

Κανονισμός αριθ. 211/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1966 περί προσθήκης συμπληρωματικής ποιοτικής κατηγορίας στους κοινούς κανόνες ποιότητας, για ορισμένα οπωροκηπευτικά

OJ 233, 20.12.1966, p. 3939–3946 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 251 - 256
English special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 286 - 293
Greek special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 67 - 74
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 3 - 10
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 3 - 10
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 001 P. 185 - 192
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 001 P. 185 - 192

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; καταργήθηκε από 31997R0888

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1966/211/oj

31966R0211

Κανονισμός αριθ. 211/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1966 περί προσθήκης συμπληρωματικής ποιοτικής κατηγορίας στους κοινούς κανόνες ποιότητας, για ορισμένα οπωροκηπευτικά

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 233 της 20/12/1966 σ. 3939 - 3946
Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1965-1966 σ. 0251
Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1965-1966 σ. 0286
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 2 σ. 0067
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 2 σ. 0003
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 2 σ. 0003
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 1 σ. 0185
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 1 σ. 0185


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 211/66/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Δεκεμβρίου 1966 περί προσθήκης συμπληρωματικής ποιοτικής κατηγορίας στους κοινούς κανόνες ποιότητας, για ορισμένα οπωροκηπευτικά

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος,

τον κανονισμό αριθ. 158/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί της εφαρμογής κανόνων ποιότητας στα οπωροκηπευτικά που τίθενται σε εμπορία στο εσωτερικό της Κοινότητος (1) και ιδίως το άρθρο 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι η εφαρμογή των κοινών κανόνων ποιότητας που ισχύουν ήδη κατά τις συναλλαγές μεταξύ Κρατών μελών, για τα κουνουπίδια, τομάτες, μήλα και αχλάδια, ροδάκινα, εσπεριδοειδή και επιτραπέζια σταφύλια, τα οποία τίθενται σε εμπορία στο εσωτερικό της Κοινότητος, θα είχε ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της εμπορίας ενός τμήματος της παραγωγής- ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να συμπληρωθούν οι κανόνες αυτοί με την προσθήκη συμπληρωματικής ποιοτικής κατηγορίας για να επιτραπεί για την περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο του κανονισμού αριθ. 158/66/ΕΟΚ, η εμπορία των προϊόντων που δεν δύνανται να καταταγούν στις ανώτερες κατηγορίες, ανταποκρίνονται όμως σε ποιοτικά κριτήρια που δύνανται να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών, παρουσιάζοντας συγχρόνως ενδιαφέρον για τον παραγωγό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κοινοί κανόνες ποιότητας για τα κουνουπίδια, τομάτες, μήλα και αχλάδια, ροδάκινα, εσπεριδοειδή και επιτραπέζια σταφύλια συμπληρώνονται με την προσθήκη συμπληρωματικής ποιοτικής κατηγορίας που ονομάζεται κατηγορία "III".

Η κατηγορία "III" καθορίζεται, για κάθε προϊόν, στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1967.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 14 Δεκεμβρίου 1966

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. W. BIESHEUVEL

(1) ΕΕ αριθ. 192, της 27.10.1966, σ. 3282/66.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατηγορία "III", κουνουπίδια Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα προϊόντα εμπορεύσιμης ποιότητος, τα οποία δεν δύνανται να καταταγούν σε ανώτερη κατηγορία, αλλά ανταποκρίνονται προς τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται κατωτέρω.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Οι ανθοφόρες κεφαλές, οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία "III" πρέπει να ανταποκρίνονται προς τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στους κοινούς κανόνες για την κατηγορία "II".

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ Η ελάχιστη διάμετρος των ανθοφόρων κεφαλών που κατατάσσονται στην κατηγορία "III", ορίζεται σε 9 εκατοστά. Στην περίπτωση ταξινομήσεως κατά μέγεθος δια του τόξου, το ελάχιστο τόξο ορίζεται σε 11 εκατοστά.

Η διαφορά μεγέθους μεταξύ της μικρότερης και της μεγαλύτερης ανθοφόρου κεφαλής που περιέχεται στο ίδιο κιβώτιο δεν δύναται να υπερβαίνει τα 6 εκατοστά για την κατά μέγεθος ταξινόμηση δια της διαμέτρου ή τα 7 εκατοστά για την κατά μέγεθος ταξινόμηση δια του τόξου.

ΑΝΟΧΕΣ Το κιβώτιο δύναται να περιέχει το πολύ:

- 15 κατ' αριθμό ανθοφόρων κεφαλών που δεν ανταποκρίνονται προς τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά είναι κατάλληλες προς κατανάλωση,

- 10 κατ' αριθμό ανθοφόρων κεφαλών που δεν ανταποκρίνονται προς τους κανόνες που καθορίζονται για την ταξινόμηση κατά μέγεθος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α. Τρόπος παρουσιάσεως

Οι διατάξεις που προβλέπονται στον τίτλο V A των κοινών κανόνων εφαρμόζονται στα κουνουπίδια, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία "III".

Β. Ομοιογένεια

Κάθε κιβώτιο δύναται να περιέχει μόνον ανθοφόρες κεφαλές του ίδιου μεγέθους. Απαγορεύεται αυστηρά η παραπλανητική θέση των προϊόντων καλύτερης ποιότητας στο ορατό μέρος της συσκευασίας, δηλαδή το ορατό μέρος πρέπει να ανταποκρίνεται, ιδίως όσον αφορά το μέγεθος, την ποιότητα και το σχήμα, προς τη μέση σύνθεση του εμπορεύματος.

Γ. Συσκευασία

Οι διατάξεις οι οποίες προβλέπονται στον τίτλο V Γ των κοινών κανόνων εφαρμόζονται στα κουνουπίδια που κατατάσσονται στην κατηγορία "III". Εν τούτοις, οι ανθοφόρες κεφαλές δύνανται να πιέζονται ολιγώτερο μέσα στην συσκευασία, η οποία πρέπει όμως να εξασφαλίζει κατάλληλη προστασία του προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΣΗ Οι διατάξεις, οι οποίες προβλέπονται στον τίτλο VI των κοινών, κανόνων εφαρμόζονται στα κουνουπίδια που κατατάσσονται στην κατηγορία "III". Εν τούτοις, όσον αφορά τα εμπορικά χαρακτηριστικά, κάθε κιβώτιο δύναται να φέρει μόνον την ένδειξη της κατηγορίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατηγορία "III", τομάτες Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα προϊόντα εμπορεύσιμης ποιότητος, τα οποία δεν δύνανται να καταταγούν σε ανώτερη κατηγορία, αλλά τα οποία ανταποκρίνονται προς τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται κατωτέρω.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οι τομάτες που κατατάσσονται στην κατηγορία "III" πρέπει να ανταποκρίνονται προς τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στους κοινούς κανόνες για την κατηγορία "II". Εν τούτοις, δύνανται να παρουσιάζουν επουλωμένα ανοίγματα μήκους το περισσότερο 3 εκατοστών.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ Η ελάχιστη διάμετρος των τοματών που κατατάσσονται στην κατηγορία "III" ορίζεται σε:

- 20 χιλιοστά για τις επιμήκεις τομάτες, για τις τομάτες τύπου "cerise" και για τις τομάτες θερμοκηπίου,

- 35 χιλιοστά για τις άλλες τομάτες.

Δεν απαιτείται ομοιογένεια.

ΑΝΟΧΕΣ Κάθε κιβώτιο δύναται να περιέχει το πολύ:

- 15% κατ' αριθμό ή κατά βάρος τομάτας που δεν ανταποκρίνεται προς τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά που είναι κατάλληλες προς κατανάλωση,

- 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος τομάτας που δεν ανταποκρίνεται προς τους κανόνες που καθορίζονται για την κατά μέγεθος ταξινόμηση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α. Ομοιογένεια

Κάθε κιβώτιο δύναται να περιέχει μόνο προϊόντα της ίδιας καταγωγής και της ίδιας ποικιλίας. Απαγορεύεται αυστηρά η παραπλανητική θέση των προϊόντων καλύτερης ποιότητας στο ορατό μέρος της συσκευασίας, δηλαδή το ορατό μέρος πρέπει να ανταποκρίνεται, ιδίως όσον αφορά το μέγεθος, την ποιότητα και το σχήμα, προς τη μέση σύνθεση του εμπορεύματος.

Β. Συσκευασία

Οι διατάξεις που προβλέπονται στον τίτλο V B των κοινών κανόνων εφαρμόζονται στις τομάτες που κατατάσσονται στην κατηγορία "III"

ΣΗΜΑΝΣΗ Οι διατάξεις, οι οποίες προβλέπονται στον τίτλο VI των κοινών κανόνων, εφαρμόζονται στις τομάτες που κατατάσσονται στην κατηγορία "III". Εν τούτοις, κάθε κιβώτιο πρέπει να έχει υποχρεωτικά, την ένδειξη του τύπου, με τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: "με αυλακώσεις", "στρογγυλές", "επιμήκεις", "cerise" ή "θερμοκηπίου".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατηγορία "III", μήλα και αχλάδια Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα προϊόντα εμπορεύσιμης ποιότητας, τα οποία δεν δύνανται να καταταγούν σε μία ανώτερη κατηγορία, αλλά τα οποία ανταποκρίνονται προς τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται κατωτέρω.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία "III" πρέπει να ανταποκρίνονται προς τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στους κοινούς κανόνες για την κατηγορία "II". Εν τούτοις, δύνανται να παρουσιάζουν σημαντικότερα ελαττώματα επιδερμίδας, υπό την επιφύλαξη, όμως, ότι τα ελαττώματα αυτά δεν υπερβαίνουν τα:

- 6 εκατοστά μήκους για τα επιμήκη ελαττώματα,

- 5 τετρ. εκατοστά της ολικής επιφανείας για τα άλλα ελαττώματα, με εξαίρεση την κηλίδα, η οποία δεν δύναται να παρουσιάζει επιφάνεια ανώτερη των 2,5 τετρ. εκατοστών.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ Η ελάχιστη διάμετρος των φρούτων που κατατάσσονται στην κατηγορία "III" ορίζεται σε

- 50 χιλιοστά για τα μήλα,

- 45 χιλιοστά για τα αχλάδια.

Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται ελάχιστο μέγεθος για τις ποικιλίες θερινών αχλαδιών που αναγράφονται σε έναν περιοριστικό κατάλογο, ο οποίος ανακοινώνεται από τις ενδιαφερόμενες χώρες.

Δεν απαιτείται ομοιογένεια.

ΑΝΟΧΕΣ Κάθε κιβώτιο δύναται να περιέχει κατ' ανώτατο όριο:

- 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, με εξαίρεση τα φρούτα, τα οποία έχουν εμφανώς προσβληθεί από σήψη ή παρουσιάζουν ευκρινείς μώλωπες ή μη επουλωμένα ανοίγματα. Η ανοχή αυτή δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 4% για τα φρούτα που έχουν προσβληθεί από σκουλήκια ή έχουν φθορές,

- 15% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων μεγέθους κατωτέρου του προβλεπομένου με ένα ελάχιστο όριο 45 χιλιοστών για τα μήλα και 40 χιλιοστών για τα αχλάδια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α. Ομοιογένεια

Κάθε κιβώτιο δύναται να περιέχει μόνο φρούτα της ίδιας καταγωγής και της ίδιας ποικιλίας. Απαγορεύεται αυστηρά η παραπλανητική θέση των προϊόντων καλύτερης ποιότητας στο ορατό μέρος της συσκευασίας, δηλαδή το ορατό μέρος πρέπει να ανταποκρίνεται, ιδίως όσον αφορά το μέγεθος, την ποιότητα και το σχήμα, προς τη μέση σύνθεση του εμπορεύματος.

Β. Συσκευασία

Οι διατάξεις που προβλέπονται στον τίτλο V B των κοινών κανόνων εφαρμόζονται στα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία "III".

ΣΗΜΑΝΣΗ Οι διατάξεις που προβλέπονται στον τίτλο VI των κοινών κανόνων, εφαρμόζονται στα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία "III". Εν τούτοις, όσον αφορά τα εμπορικά χαρακτηριστικά, κάθε κιβώτιο δύναται να φέρει μόνο την ένδειξη της κατηγορίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατηγορία "III", ροδάκινα Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα προϊόντα εμπορεύσιμης ποιότητας, τα οποία δεν δύνανται να καταταγούν σε ανώτερη κατηγορία, αλλά τα οποία ανταποκρίνονται προς τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται κατωτέρω.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία "III" πρέπει να ανταποκρίνονται προς τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στους κοινούς κανόνες για την κατηγορία "II".

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ Το ελάχιστο μέγεθος των φρούτων που κατατάσσονται στην κατηγορία "III" ορίζεται σε 15 εκατοστά (περιφέρεια) ή 47 χιλιοστά (διάμετρος).

Κατ' εξαίρεση, το ελάχιστο μέγεθος ορίζεται σε 12,5 εκατοστά (περιφέρεια) ή 40 χιλιοστά (διάμετρος) για τα ροδάκινα των ποικιλιών που αναγράφονται σε έναν περιοριστικό κατάλογο που ανακοινώνεται από τις ενδιαφερόμενες χώρες.

Η διαφορά περιφέρειας ή η διαφορά διαμέτρου μεταξύ του μικρότερου και του μεγαλύτερου καρπού, που περιέχονται μέσα στο ίδιο κιβώτιο δεν δύναται να υπερβαίνει τα 3 εκατοστά ή τα 10 χιλιοστά αντίστοιχα.

ΑΝΟΧΕΣ Κάθε κιβώτιο δύναται να περιέχει κατ' ανώτατο όριο:

- 15% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων που δεν ανταποκρίνονται προς τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά που είναι κατάλληλα προς κατανάλωση,

- 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων που παρουσιάζουν διαφορές μεγέθους ανώτερες από αυτές που καθορίσθηκαν, αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 6 εκατοστά (περιφέρεια) ή τα 20 χιλιοστά (διάμετρος).

Εν τούτοις, για τα φρούτα που κατατάσσονται στο μικρότερο μέγεθος, η ανοχή αυτή δύναται να αναφέρεται μόνο σε ροδάκινα, των οποίων το μέγεθος δεν είναι κατώτερο των 6 χιλιοστών το πολύ (περιφέρεια) ή των 2 χιλιοστών το πολύ (διάμετρος) από τα καθορισμένα κατώτατα μεγέθη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α. Ομοιογένεια

Κάθε κιβώτιο δύναται να περιέχει μόνο φρούτα της ίδιας καταγωγής, της ίδιας ποικιλίας και του ίδιου μεγέθους. Απαγορεύεται αυστηρά η παραπλανητική θέση των προϊόντων καλύτερης ποιότητας στο ορατό μέρος της συσκευασίας, δηλαδή το ορατό μέρος πρέπει να ανταποκρίνεται, όσον αφορά ιδίως το μέγεθος, την ποιότητα και το σχήμα, προς τη μέση σύνθεση του εμπορεύματος.

Β. Συσκευασία

Οι διατάξεις που προβλέπονται στον τίτλο V B των κοινών κανόνων, εφαρμόζονται στα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία "III".

Εν τούτοις, τα φρούτα δύνανται να παρουσιάζονται χωρίς να είναι διατεταγμένα σε στρώματα στη συσκευασία.

ΣΗΜΑΝΣΗ Οι διατάξεις που προβλέπονται στον τίτλο VI των κοινών κανόνων, εφαρμόζονται στα φρούτα της κατηγορίας "III". Εν τούτοις, η ένδειξη της ποικιλίας είναι υποχρεωτική για τα ροδάκινα, τα οποία τυγχάνουν της εξαιρέσεως που προβλέπεται για την ταξινόμηση κατά μέγεθος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κατηγορία "III", εσπεριδοειδή Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα προϊόντα εμπορεύσιμης ποιότητας, τα οποία δεν δύνανται να καταταγούν σε ανώτερη κατηγορία, αλλά ανταποκρίνονται προς τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται κατωτέρω.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία "III" πρέπει να ανταποκρίνονται προς τα ελάχιστα χαρακτηριστικά, καθώς και προς τις ειδικές διατάξεις που αναφέρονται αντίστοιχα στον τίτλο II Β και Γ, των κοινών κανόνων. Εν τούτοις, όσον αφορά τα λεμόνια, δεν εφαρμόζεται η περιοριστική διάταξη που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της επικεφαλίδας "χρωματισμός".

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ Α. Κατώτατα μεγέθη

Οι διατάξεις που προβλέπονται για τα πορτοκάλια, μανταρίνια, clementines, satsumas και wilkings του τίτλου III Α των κοινών κανόνων εφαρμόζονται στα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία "III".

Το κατώτατο όριο μεγέθους των λεμονιών που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή ορίζεται σε 42 χιλιοστά.

Β. Ομοιογένεια

Οι διατάξεις του τίτλου III Β των κανόνων που προβλέπονται για τα προϊόντα της κατηγορίας "II" εφαρμόζονται και στα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία "III", των κλιμάκων ταξινομήσεως κατά μέγεθος, συμπληρουμένων όμως ως ακολούθως:

"" ID="1">0> ID="2">98 και πλέον> ID="3">0> ID="4">80 και πλέον> ID="5">00> ID="6">77 και πλέον"> ID="1"" ID="2"" ID="3">8> ID="4">42-45> ID="5"" ID="6"""

ΑΝΟΧΕΣ Όσον αφορά τις ανοχές ποιότητας, κάθε κιβώτιο ή, σε περίπτωση φορτώσεως χύμα, κάθε παρτίδα φρούτων δύναται να περιέχει το πολύ 20% κατ' αριθμό φρούτων που δεν ανταποκρίνονται προς τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά που παρουσιάζουν μόνο τα ακόλουθα ελαττώματα:

α) μέχρι συμπληρώσεως του 20%:

- ένα ή περισσότερα επουλωμένα ελαφρά τραύματα των οποίων το ανώτατο μήκος δεν υπερβαίνει το 20% της διαμέτρου που αναγράφεται στην κλίμακα μεγέθους και των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει το 5% της συνολικής επιφανείας του καρπού-

β) μέχρι συμπληρώσεως του 15%:

- ελαττωματική εμφάνιση σχήματος λόγω ποικιλίας,

- φλοιός πολύ τραχύς,

- φλοιός υπερβολικά παχύς,

- πράσινες ή πρασινωπές κηλίδες,

- ένα ή περισσότερα βαθιά επουλωμένα τραύματα αλλά όχι εκτεταμένα,

- μία ή περισσότερες επιφανειακές ζημίες που οφείλονται στο χαλάζι,

- αλλοιώσεις του φλοιού που οφείλονται σε ασθένεια ή προσβολές παρασίτων,

- να είναι ελαφρώς ακάθαρτα-

γ) μέχρι συμπληρώσεως του 8%:

- φλοιός εξογκωμένος και παραμορφωμένος,

- φλοιός ανώμαλος,

- καρποί μαλακοί, μαραμένοι (καρποί μη σφριγηλοί),

- μία ή περισσότερες βαθειές ζημίες που οφείλονται στο χαλάζι,

- επιφανειακά μη επουλωμένα τραύματα της επιδερμίδας.

Σε καμιά περίπτωση το σύνολο των ανωτέρω τριών σειρών ανοχών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%. Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω ανοχές, οι καρποί δύνανται να μην έχουν κάλυκα.

Όσον αφορά τις ανοχές μεγέθους, οι διατάξεις που προβλέπονται στον τίτλο IV Β (i) των κοινών κανόνων εφαρμόζονται στα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία "III".

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α. Ομοιογένεια

Κάθε κιβώτιο, μέσο μεταφοράς ή διαμέρισμα μέσου μεταφοράς πρέπει να περιέχει μόνο φρούτα της ίδιας ποικιλίας. Απαγορεύεται αυστηρά η παραπλανητική θέση προϊόντων καλύτερης ποιότητας στο ορατό μέρος της συσκευασίας, δηλαδή το ορατό μέρος πρέπει να ανταποκρίνεται, ιδίως όσον αφορά το μέγεθος, την ποιότητα και το σχήμα στη μέση σύνθεση του εμπορεύματος.

Β. Συσκευασία

Οι διατάξεις που προβλέπονται στον Τίτλο V Β των κοινών κανόνων εφαρμόζονται στα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία "III".

ΣΗΜΑΝΣΗ Οι διατάξεις του τίτλου VI των κοινών κανόνων εφαρμόζονται στα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία "III".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κατηγορία "III", επιτραπέζια σταφύλια Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα προϊόντα εμπορεύσιμης ποιότητας, τα οποία δεν δύνανται να καταταγούν σε ανώτερη κατηγορία, αλλά ανταποκρίνονται προς τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται κατωτέρω.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τα επιτραπέζια σταφύλια, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία "III" πρέπει να ανταποκρίνονται προς τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον τίτλο II Β των κοινών κανόνων. Οι ρώγες πρέπει να είναι αρκετά συμπαγείς και, κατά το δυνατό, καλυμμένες από την άχνη τους, αλλά δύνανται να παρουσιάζουν και τα ακόλουθα ελαττώματα:

- ελαφρά ατέλεια σχήματος,

- ελάττωμα χρωματισμού,

- ελαφρά εγκαύματα που επηρεάζουν μόνο την επιδερμίδα.

Οι σταφυλές δύνανται να παρουσιάζουν μερικές ρώγες ανεπτυγμένες ανώμαλα.

Οι "αραιόραγες" σταφυλές, δηλαδή αυτές που παρουσιάζουν ρώγες ανώμαλα κατανεμημένες στον βόστρυχο, κατατάσσονται στην κατηγορία "III" καθώς και οι σταφυλές με πολύ πυκνές ρώγες ή "boudins".

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ Το ενιαίο βάρος των σταφυλών που κατατάσσονται στην κατηγορία "III" πρέπει να μην είναι κατώτερο των 75 γραμμαρίων.

ΑΝΟΧΕΣ Κάθε κιβώτιο δύναται να περιέχει το πολύ:

- 15% κατά βάρος προϊόντος που δεν ανταποκρίνεται προς τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά είναι κατάλληλο προς κατανάλωση,

- 15% κατά βάρος σταφυλών βάρους κατωτέρου των 75 γραμμαρίων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α. Ομοιογένεια

Κάθε κιβώτιο πρέπει να περιέχει μόνο προϊόντα της ίδιας καταγωγής και της ίδιας ποικιλίας. Απαγορεύεται αυστηρά η παραπλανητική θέση των προϊόντων καλύτερης ποιότητας στο ορατό μέρος της συσκευασίας, δηλαδή το ορατό μέρος, ιδίως όσον αφορά το μέγεθος, την ποιότητα και το σχήμα, πρέπει να ανταποκρίνεται προς τη μέση σύνθεση του εμπορεύματος.

Β. Συσκευασία

Οι διατάξεις που προβλέπονται στον τίτλο V των κοινών κανόνων εφαρμόζονται στα επιτραπέζια σταφύλια που κατατάσσονται στην κατηγορία "III".

ΣΗΜΑΝΣΗ Οι διατάξεις του τίτλου VI των κοινών κανόνων εφαρμόζονται στα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία "III".

Top