EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31962R0026

ΕΟΚ Συμβούλιο: Κανονισμός αριθ. 26 περί εφαρμογής ορισμένων κανόνων ανταγωνισμού στην παραγωγή και την εμπορία γεωργικών προϊόντων

OJ 30, 20.4.1962, p. 993–994 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 120 - 121
English special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 129 - 130
Greek special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 35 - 36
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 29 - 30
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 29 - 30
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 001 P. 3 - 4
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 001 P. 3 - 4
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 4

No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2006; καταργήθηκε από 32006R1184 . Latest consolidated version: 01/07/1962

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/26/oj

31962R0026

ΕΟΚ Συμβούλιο: Κανονισμός αριθ. 26 περί εφαρμογής ορισμένων κανόνων ανταγωνισμού στην παραγωγή και την εμπορία γεωργικών προϊόντων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 030 της 20/04/1962 σ. 0993 - 0994
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 4 τόμος 1 σ. 0003
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 4 τόμος 1 σ. 0003
Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1959-1962 σ. 0120
Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1959-1962 σ. 0129
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 1 σ. 0035
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 08 τόμος 1 σ. 0029
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 08 τόμος 1 σ. 0029


++++

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ . 26

περί εφαρμογής ορισμένων κανόνων ανταγωνισμού στην παραγωγή και την εμπορία γεωργικών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ,

Εχοντας υπόψη :

την συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως τα άρθρα 42 και 43 ,

την πρόταση της Επιτροπής ,

τη γνώμη της Συνελεύσεως ,

Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 42 της συνθήκης συνάγεται , πως η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της συνθήκης στην παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων αποτελεί συστατικό στοιχείο της κοινής γεωργικής πολιτικής και ότι οι ακόλουθες διατάξεις θα πρέπει να συμπληρωθούν , αφού ληφθεί υπόψη η εξέλιξη αυτής της πολιτικής

ότι οι υποβληθείσες από την Επιτροπή προτάσεις για την διαμόρφωση και την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής , δείχνουν ότι ορισμένοι κανόνες του ανταγωνισμού πρέπει να εφαρμοσθούν αμέσως στην παραγωγή και την εμπορία των γεωργικών προϊόντων , για να εξαλειφθεί κάθε πρακτική που αντίκειται στις αρχές της κοινής αγοράς και παρεμποδίζει την πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 39 της συνθήκης και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την περαιτέρω εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος ανταγωνισμού , προσαρμοσμένου στην ανάπτυξη της κοινής γεωργικής πολιτικής

ότι οι κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με τις συμφωνίες , αποφάσεις και πρακτικές , που προβλέπονται στο άρθρο 85 της συνθήκης και με την κατάχρηση δεσποζούσης θέσεως , πρέπει να εφαρμόζονται στην παραγωγή και την εμπορία των γεωργικών προϊόντων , κατά το μέτρο που η εφαρμογή τους δεν εμποδίζει την λειτουργία των εθνικών οργανώσεων γεωργικών αγορών και δεν θέτει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής

ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των οργανώσεων παραγωγών κατά το μέτρο που αφορούν κυρίως την από κοινού παραγωγή ή εμπορία των γεωργικών προϊόντων ή την χρήση κοινών εγκαταστάσεων , εκτός αν μία τέτοια από κοινού ενέργεια αποκλείει τον ανταγωνισμό ή θέτει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 39 της συνθήκης

ότι τόσο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διακυβεύσεως της αναπτύξεως της κοινής γεωργικής πολιτικής , όσο και για να επιτευχθεί η ασφάλεια του δικαίου και η χωρίς διακρίσεις μεταχείριση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων , η Επιτροπή , υπό την επιφύλαξη του ελέγχου του Δικαστηρίου , πρέπει να είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εξακρίβωση της πληρώσεως των όρων , που προβλέπονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους , όσον αφορά τις συμφωνίες , αποφάσεις και πρακτικές του άρθρου 85 της συνθήκης

ότι για να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές διατάξεις της συνθήκης , που αφορούν την γεωργία και ιδίως του άρθρου 39 , η Επιτροπή οφείλει , όσον αφορά την πρακτική ντάμπινγκ , να εκτιμά όλες τις αιτίες της πρακτικής αυτής , για τις οποίες διατυπώνονται καταγγελίες , ιδίως ως προς το επίπεδο των τιμών , στο οποίο πραγματοποιούνται οι εισαγωγές από άλλες χώρες στην εν λόγω αγορά και ότι πρέπει βάσει αυτής της εκτιμήσεως να απευθύνει τις συστάσεις και να επιτρέπει την λήψη των προστατευτικών μέτρων που προβλέπονται από το άρθρο 91 παράγραφος 1 της συνθήκης

ότι για την θέσπιση , στο πλαίσιο της αναπτύξεως της κοινής γεωργικής πολιτικής , κανόνων σχετικών με τις ενισχύσεις της παραγωγής ή της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων , η Επιτροπή πρέπει να έχει την δυνατότητα συντάξεως πίνακος με τις υφιστάμενες , τις νέες και τις σχεδιαζόμενες ενισχύσεις , υποβολής καταλλήλων παρατηρήσεων στα Κράτη μέλη και προτάσεως των αναγκαίων μέτρων ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος κανονισμού , τα άρθρα 85 μέχρι και 90 της συνθήκης , καθώς και οι διατάξεις εφαρμογής τους εφαρμόζονται σε όλες τις συμφωνίες , αποφάσεις και πρακτικές που αναφέρονται στο άρθρο 85 παράγραφος 1 και στο άρθρο 86 της συνθήκης , σχετικά με την παραγωγή ή την εμπορία των προϊόντων , τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης , υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του αρθρου 2 .

Άρθρο 2

1 . Το άρθρο 85 παράγραφος 1 της συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις συμφωνίες , αποφάσεις και πρακτικές που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας εθνικής οργανώσεως αγοράς ή είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση των αναφερομένων στο άρθρο 39 της συνθήκης στόχων .

Δεν εφαρμόζεται ιδίως σε συμφωνίες , αποφάσεις και πρακτικές παραγωγών , ενώσεων παραγωγών ή ενώσεων των ενώσεων αυτών ενός μόνο Κράτους μέλους κατά το μέτρο που , χωρίς να συνεπάγονται την υποχρέωση εφαρμογής καθορισμένης τιμής , αφορούν την παραγωγή ή την πώληση γεωργικών προϊόντων ή την χρήση κοινών εγκαταστάσεων αποθηκεύσεως , επεξεργασίας ή μεταποιήσεως γεωργικών προϊόντων , εκτός αν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι κατ ' αυτόν τον τρόπο αποκλείεται ο ανταγωνισμός ή ότι διακυβεύονται οι στόχοι του άρθρου 39 της συνθήκης .

2 . Η Επιτροπή , υπό την επιφύλαξη του ελέγχου του Δικαστηρίου , έχει αποκλειστική αρμοδιότητα , αφού διαβουλευτεί με τα Κράτη μέλη και ακούσει τη γνώμη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων , καθώς επίσης και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου , του οποίου η ακρόαση θεωρείται απαραίτητη , να διαπιστώνει με δημοσιευόμενη απόφαση , ποιες συμφωνίες , αποφάσεις και πρακτικές πληρούν τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 .

3 . Η Επιτροπή προβαίνει στην διαπίστωση αυτήν είτε αυτεπαγγέλτως , είτε κατόπιν αιτήσεως αρμοδίας αρχής ενός Κράτους μέλους , ή μιας ενδιαφερομένης επιχειρήσεως ή ενώσεως επιχειρήσεων .

4 . Η δημοσίευση αναφέρει τα συμμετέχοντα μέρη και το ουσιώδες περιεχόμενο της αποφάσεως

οφείλει να λάβει υπόψη το νόμιμο συμφέρον των επιχειρήσεων , για την διαφύλαξη των επιχειρηματικών τους απορρήτων .

Άρθρο 3

1 . Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 46 , το άρθρο 91 παράγραφος 1 της συνθήκης εφαρμόζεται στην εμπορία των προϊόντων , που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης .

2 . Η Επιτροπή , λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της συνθήκης περί γεωργίας και κυρίως του άρθρου 39 , εκτιμά όλες τις αιτίες της καταγγελλομένης πρακτικής , ιδίως το επίπεδο των τιμών , στο οποίο πραγματοποιούνται οι εισαγωγές από άλλα Κράτη στην εν λόγω αγορά . Με βάση την εκτίμηση αυτήν , η Επιτροπή απευθύνει τις συστάσεις και εγκρίνει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 91 παράγραφος 1 της συνθήκης προστατευτικά μέτρα .

Άρθρο 4

Οι διατάξεις του άρθρου 93 παράγραφος 1 και παράγραφος 3 πρώτη πρόταση της συνθήκης , εφαρμόζονται στις ενισχύσεις τις χορηγούμενες για την παραγωγή ή την εμπορία των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης .

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσιεύσεώς του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , εξαιρέσει των διατάξεων των άρθρων 1 μέχρι και 3 που αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιουλίου 1962 .

Ο παρών κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος .

Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 4 Απριλίου 1962 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M . COUVE DE MURVILLE

Top