EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31962R0023

ΕΟΚ Συμβούλιο: Κανονισμός αριθ. 23 περί βαθμιαίας δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών

OJ 30, 20.4.1962, p. 965–988 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 91 - 115
English special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 97 - 122
Greek special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 5 - 31
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 26
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 26
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 001 P. 4 - 27
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 001 P. 4 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998; καταργήθηκε από 398R0963

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/23/oj

31962R0023

ΕΟΚ Συμβούλιο: Κανονισμός αριθ. 23 περί βαθμιαίας δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 030 της 20/04/1962 σ. 0965 - 0988
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 1 σ. 0004
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 1 σ. 0004
Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1959-1962 σ. 0091
Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1959-1962 σ. 0097
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 1 σ. 0005
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 1 σ. 0003
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 1 σ. 0003


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 23 περί βαθμιαίας δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ,

Έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 42 και 43,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Συνελεύσεως,

Εκτιμώντας:

ότι η λειτουργία και η ανάπτυξη της κοινής αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τη δημιουργία μιας κοινής γεωργικής πολιτικής, η οποία πρέπει ιδίως να περιλαμβάνει κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών διαρθρωμένη κατά προϊόν-

ότι η παραγωγή οπωροκηπευτικών αποτελεί σημαντικό στοιχείο του γεωργικού εισοδήματος και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να επιδιώκεται η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της προσφοράς και της ζητήσεως σε δίκαιο επίπεδο τιμών για τους παραγωγούς, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες και ευνοώντας συγχρόνως την εξειδίκευση στο εσωτερικό της Κοινότητος-

ότι, στα πλαίσια των επιδιωκομένων στόχων, ένα από τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βαθμιαία δημιουργία της κοινής οργανώσεως αγοράς είναι ο καθορισμός των κοινών κανόνων ποιότητος οι οποίοι πρέπει να εφαρμοστούν προοδευτικά στα οπωροκηπευτικά που αποτελούν αντικείμενο διακοινοτικών συναλλαγών, ως επίσης και στα ίδια προϊόντα που τίθενται σε εμπορία στο εσωτερικό του Κράτους Μέλους παραγωγού-

ότι η εφαρμογή των κανόνων αυτών θα πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από την αγορά των προϊόντων μη ικανοποιητικής ποιότητος, τον προσανατολισμό της παραγωγής κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των καταναλωτών και τη διευκόλυνση των εμπορικών σχέσεων με βάση ένα θεμιτό ανταγωνισμό, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση της αποδοτικότητος της παραγωγής-

ότι το καθεστώς που καθορίζεται πρέπει να επιτρέπει τη διατήρηση υπέρ των Κρατών Μελών της προτιμήσεως που απορρέει από την εφαρμογή της συνθήκης- ότι οι κανόνες ποιότητος πρέπει να εφαρμοστούν στα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών στις αγορές της Κοινότητος- ότι, εξ άλλου, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα λήψεως μέτρων διασφαλίσεως έναντι των εισαγωγών που προέρχονται από τις ίδιες αυτές χώρες και πραγματοποιούνται σε μη κανονικές τιμές-

ότι είναι ευκταίο να εκδοθούν κοινοτικοί κανόνες που να αφορούν τη λειτουργία της αγοράς και τις εμπορικές συναλλαγές-

ότι η δημιουργία μιας κοινής οργανώσεως αγοράς απαιτεί να εξετασθούν τα καθεστώτα ενισχύσεων που υφίστανται στα Κράτη Μέλη, για να καταργηθεί κάθε ενίσχυση που θα μπορούσε να νοθεύσει τους όρους του ανταγωνισμού και να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών Μελών- ότι προς το σκοπό αυτόν είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν, στον τομέα των οπωροκηπευτικών, τα άρθρα 92, 93 και 94 της συνθήκης-

ότι η εφαρμογή των μέτρων οργανώσεως αγοράς, τα οποία αναφέρθηκαν ανωτέρω, πρέπει να συνοδεύεται από την κατάργηση των εμποδίων στις συναλλαγές- ότι η κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών ή των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος, ως και η αναστολή εφαρμογής του άρθρου 44 της συνθήκης πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο πρέπει να προβλέπεται για τα προϊόντα που κατατάσσονται σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες ποιότητος-

ότι, για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των σχεδιαζομένων διατάξεων, πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία που να καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής, στα πλαίσια μιας επιτροπής διαχειρίσεως-

ότι η κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών είναι απαραίτητο να θεσπιστεί πλήρως στο τέλος της μεταβατικής περιόδου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για να εξασφαλίζεται η προοδευτική ανάπτυξη της κοινής αγοράς και της κοινής γεωργικής πολιτικής, δημιουργείται βαθμιαία κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Άρθρο 2

1. Καθορίζονται, κατά προϊόν ή κατά ομάδα προϊόντων, κοινοί κανόνες ποιότητος, ταξινομήσεως κατά μέγεθος και συσκευασίας, καλούμενοι στο εξής "κανόνες ποιότητος".

2. Τα προϊόντα, στα οποία εφαρμόζονται οι κανόνες ποιότητος, γίνονται δεκτά στις συναλλαγές μεταξύ Κρατών Μελών μόνο εάν ανταποκρίνονται στους εν λόγω κανόνες. Γίνονται δεκτά κατά την εισαγωγή προελεύσεως τρίτων χωρών μόνο εάν ανταποκρίνονται στους προαναφερθέντες κανόνες ποιότητος ή τουλάχιστον σε ισοδύναμους κανόνες. Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

3. Οι κανόνες ποιότητος εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 1962 στα προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στα παραρτήματα I A και I B. Οι κανόνες σχετικά με τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I A αναφέρονται στο παράρτημα II. Οι κανόνες σχετικά με τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I B εκδίδονται το αργότερο την 30ή Ιουνίου 1962, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13.

Άρθρο 3

1. Οι κανόνες ποιότητος εφαρμόζονται σταδιακά στα οπωροκηπευτικά που τίθενται σε εμπορία στο εσωτερικό του Κράτους Μέλους παραγωγού.

Το Συμβούλιο, αποφαινόμενο μετά από πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 της συνθήκης, καθορίζει το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 1962 τις προϋποθέσεις, τις λεπτομέρειες και το ρυθμό της εφαρμογής αυτής. Οι κανόνες ποιότητος σχετικά με τα προϊόντα αυτά πρέπει να τεθούν εξ ολοκλήρου σε εφαρμογή το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1968.

Εν τούτοις, οι κανόνες ποιότητος που αφορούν τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I A, θα τεθούν σε εφαρμογή το αργότερο την 1η Ιουλίου 1965.

2. Το αργότερο την 30ή Ιουνίου 1964, το Συμβούλιο, αποφαινόμενο μετά από πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 43 της συνθήκης, εκδίδει κοινοτικούς κανόνες που αφορούν τη λειτουργία αγοράς και τις εμπορικές συναλλαγές.

Άρθρο 4

1. Το Συμβούλιο, αποφαινόμενο με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζει για τα προϊόντα που πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο του παραρτήματος I, εκδίδει για τα προϊόντα αυτά τους κανόνες ποιότητος ως και τις ημερομηνίες θέσεώς τους σε εφαρμογή, και διαρρυθμίζει, αν θεωρείται αναγκαίο, το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

2. Το Συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1, κανόνες ποιότητος για τα προϊόντα που προορίζονται για τη βιομηχανική μεταποίηση, και καθορίζει τις ημερομηνίες θέσεώς τους σε εφαρμογή.

3. Οι προσαρμογές, τις οποίες επιδέχονται οι κανόνες ποιότητος, καθορίζονται σε σχέση με την εξέλιξη της τεχνικής εμπορίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13.

Άρθρο 5

1. Το εξάγον Κράτος Μέλος υποβάλλει σε έλεγχο ποιότητος τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή σε ένα άλλο Κράτος Μέλος, πριν τα προϊόντα αυτά διασχίσουν τα σύνορα της επικράτειάς του.

Ο οργανισμός, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο από το εξάγον Κράτος Μέλος, χορηγεί για κάθε παρτίδα ένα πιστοποιητικό με την ένδειξη της ποιοτικής κατηγορίας και τη βεβαίωση ότι η ποιότητα και η κατάταξη των προϊόντων ανταποκρίνονται στους κανόνες ποιότητος κατά τη στιγμή του ελέγχου. Το πιστοποιητικό συνοδεύει το εμπόρευμα μέχρι τον τόπο προορισμού.

2. Το εισάγον Κράτος Μέλος μπορεί να εξακριβώσει, μέσω του αρμοδίου οργανισμού ελέγχου, εάν η κατάταξη του προϊόντος που προέρχεται από ένα άλλο Κράτος Μέλος είναι σύμφωνη προς τις ενδείξεις τις σχετικές με την κατηγορία ποιότητος, που αναφέρονται στο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από τον οργανισμό ελέγχου του εξάγοντος Κράτους Μέλους.

Άρθρο 6

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 5 καθορίζονται το αργότερο την 30ή Ιουνίου 1962, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13. Οι λεπτομέρειες αυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη εξασφαλίσεως του συντονισμού των δραστηριοτήτων των οργανισμών ελέγχου, ως επίσης και την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων ποιότητος.

Άρθρο 7

Οι διατάξεις των άρθρων 92, 93 και 94 της συνθήκης εφαρμόζονται στην παραγωγή και στο εμπόριο των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 07.01, μη συμπεριλαμβανομένης της διακρίσεως 07.01 Α, και στις κλάσεις 08.02 έως και 08.09 του Κοινού Δασμολογίου.

Άρθρο 8

1. Οι εισαγωγικοί δασμοί που ισχύουν μεταξύ των Κρατών Μελών για τα προϊόντα που υπάγονται στην κλάση 07.01, μη συμπεριλαμβανομένης της διακρίσεως 07.01 Α, και στις κλάσεις 08.02 έως και 08.09 του Κοινού Δασμολογίου, μειώνονται σταδιακά μέχρι την κατάργησή τους την 1η Ιανουαρίου 1970.

2. Οι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου για τα ίδια αυτά προϊόντα εφαρμόζονται εξ ολοκλήρου από την 1η Ιανουαρίου 1970, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 παράγραφος 1 εδάφιο α) της συνθήκης.

Άρθρο 9

1. Οι ποσοτικοί περιορισμοί κατά την εισαγωγή, και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, όσον αφορά τις συναλλαγές μεταξύ Κρατών Μελών, των προϊόντων που έχουν ταξινομηθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού καταργούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταργούνται:

α) για τα προϊόντα που κατατάσσονται στην ποιοτική κατηγορία "Extra", το αργότερο την 30ή Ιουνίου 1962-

β) για τα προϊόντα που κατατάσσονται στην ποιοτική κατηγορία "I", το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 1963-

γ) για τα προϊόντα που κατατάσσονται στην ποιοτική κατηγορία "II", το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 1965-

Για τις ίδιες ποιοτικές κατηγορίες και στις ίδιες ημερομηνίες, τα Κράτη Μέλη αναστέλλουν την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 της συνθήκης.

Άρθρο 10

1. Εάν, με την εφαρμογή των μέτρων των σχετικών με τη βαθμιαία δημιουργία της κοινής οργανώσεως αγοράς των οπωροκηπευτικών, η αγορά αυτή υφίσταται ή απειλείται να υποστεί, εντός ενός ή περισσοτέρων Κρατών Μελών, λόγω εισαγωγών από προϊόντα που έχουν ελευθερωθεί κατά την έννοια του άρθρου 9, σοβαρές διαταραχές που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 39 της συνθήκης, το ενδιαφερόμενο ή τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη μπορούν, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα διασφαλίσεως τα οποία αφορούν την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 υπό β) και γ) και από τη στιγμή που το άρθρο 44, δυνάμει του τελευταίου εδαφίου της εν λόγω παραγράφου, δεν εφαρμόζεται πλέον στα προϊόντα αυτά.

Τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να ληφθούν για μία ποιοτική κατηγορία χωρίς να έχουν τεθεί σε ισχύ ισοδύναμα τουλάχιστον μέτρα για κατώτερες κατηγορίες του ίδιου ταξινομημένου προϊόντος.

Το επίπεδο προστασίας που θα προκύψει από την εφαρμογή των μέτρων αυτών πρέπει να είναι κατώτερο ή το πολύ ίσο με το επίπεδο προστασίας που υφίσταται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Το ενδιαφερόμενο ή τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη υποχρεώνονται να κοινοποιήσουν τα μέτρα αυτά στα άλλα Κράτη Μέλη και στην Επιτροπή το αργότερο κατά την έναρξη ισχύος τους.

Το ή τα Κράτη Μέλη, τα οποία εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά, εκδίδουν τις αναγκαίες διατάξεις ούτως ώστε να μη θίγονται τα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Στην περίπτωση που τα σύνορα είναι κλειστά, η προθεσμία διακινήσεως δεν πρέπει να είναι κατώτερη των τριών ημερών. Το ή τα Κράτη Μέλη πρέπει να είναι έτοιμα να αρχίσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την ανεύρεση προσωρινών διευθετήσεων για να μην αφήσουν τους εξαγωγείς να υποστούν υπέρογκες ζημίες ή ζημίες που μπορούν να αποφευχθούν. Οι διευθετήσεις αυτές κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στα άλλα Κράτη Μέλη και στην Επιτροπή.

Βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, η Επιτροπή, αφού συμβουλευθεί τα Κράτη Μέλη μέσα στα πλαίσια της υπό του άρθρου 12 συσταθείσας επιτροπής διαχειρίσεως, αποφασίζει με επείγουσα διαδικασία και εντός ανωτάτης προθεσμίας τεσσάρων εργασίμων ημερών, υπολογιζομένων από την κοινοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, εάν τα μέτρα πρέπει να διατηρηθούν, να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αποφασίσει για τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν από τα άλλα Κράτη Μέλη.

Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται σε όλα τα Κράτη Μέλη, και είναι άμεσα εκτελεστή.

3. Κάθε Κράτος Μέλος μπορεί να προσβάλει στο Συμβούλιο την απόφαση της Επιτροπής, εντός ανωτάτης προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών, υπολογιζομένων από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Το Συμβούλιο συνέρχεται χωρίς καθυστέρηση. Μπορεί, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει, με ειδική πλειοψηφία, την απόφαση της Επιτροπής.

4. Τα μέτρα διασφαλίσεως που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 υπό α). Εν τούτοις, τα Κράτη Μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Κοινότητα να επιτρέψει την εφαρμογή τέτοιων μέτρων διασφαλίσεως στα προϊόντα αυτά.

Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου κράτους, η Επιτροπή, με επείγουσα διαδικασία, καθορίζει, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται, τα απαραίτητα κατά την κρίση της μέτρα διασφαλίσεως και καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους.

5. Κάθε μέτρο διασφαλίσεως το οποίο επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ Κρατών Μελών πρέπει προηγουμένως να εφαρμοστεί στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες, υπό τον όρο τηρήσεως της αρχής της κοινοτικής προτιμήσεως.

Άρθρο 11

1. Το Συμβούλιο, αποφαινόμενο με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζει περί του συντονισμού και της ομοιομορφίας των καθεστώτων εισαγωγής που εφαρμόζονται από κάθε Κράτος Μέλος έναντι των τρίτων χωρών σε σχέση με την ανάπτυξη της κοινής οργανώσεως αγοράς.

2. Εν τούτοις, στην περίπτωση που οι αγορές της Κοινότητος υφίστανται ή απειλούνται να υποστούν σοβαρές διαταραχές λόγω εισαγωγών προελεύσεως τρίτων χωρών που πραγματοποιούνται σε τιμές κατώτερες από μια τιμή αναγωγής, τα Κράτη Μέλη μπορούν να αναστείλουν αυτές τις εισαγωγές ή να επιβάλουν σ' αυτές εξισωτική εισφορά που εισπράττεται κατά την είσοδο και σε ύψος όμοιο για όλα τα Κράτη Μέλη.

Η τιμή αναγωγής υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των τιμών που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου στις αγορές κατά την παραγωγή όπου οι τιμές είναι οι κατώτερες της Κοινότητος για τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής και για ένα καθορισμένο επίπεδο ποιότητος.

Το ύψος αυτής της εξισωτικής εισφοράς, που δύναται να καθορίζεται κατ' αποκοπή, ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τιμής αναγωγής και της τιμής κατά την είσοδο ενός εισαγομένου προϊόντος, μη περιλαμβανομένων των δασμών.

Η αναστολή των εισαγωγών και ο καθορισμός του ύψους της εξισωτικής εισφοράς αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13. Η επιτροπή διαχειρίσεως συνεδριάζει στις επείγουσες περιπτώσεις.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου καθορίζονται την 30ή Ιουνίου 1962 το αργότερο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13.

Άρθρο 12

1. Συνίσταται Επιτροπή Διαχειρίσεως των Οπωροκηπευτικών, καλούμενη στο εξής "επιτροπή", η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των Κρατών Μελών και προεδρεύεται από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

2. Στα πλαίσια της επιτροπής, οι ψήφοι των Κρατών Μελών σταθμίζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία.

Άρθρο 13

1. Για τις περιπτώσεις για τις οποίες οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού προβλέπουν ρητά την εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στο παρόν άρθρο, η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο αυτής είτε με πρωτοβουλία αυτού, είτε κατόπιν αιτήσεως του αντιπροσώπου ενός Κράτους Μέλους.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή εκφράζει τη γνώμη της για τα μέτρα αυτά εντός προθεσμίας την οποία μπορεί να καθορίσει ο πρόεδρός της σε σχέση με το επείγον των ζητημάτων που έχουν υποβληθεί για εξέταση.

Η επιτροπή αποφαίνεται με πλειοψηφία δώδεκα ψήφων.

3. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα τα οποία είναι άμεσα εφαρμοστέα. Εν τούτοις, εάν αυτά δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη την οποία έχει εκφράσει η επιτροπή διαχειρίσεως, τα μέτρα αυτά ανακοινώνονται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να αναβάλει για ένα μήνα το αργότερο από την εν λόγω ανακοίνωση την εφαρμογή των μέτρων που έχουν αποφασιστεί από αυτή.

Το Συμβούλιο, αποφαινόμενο με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να λάβει διαφορετική απόφαση εντός ενός μηνός.

Άρθρο 14

Η επιτροπή μπορεί να εξετάσει κάθε άλλο ζήτημα που τίθεται από τον πρόεδρό της, είτε με πρωτοβουλία του ίδιου είτε κατόπιν αιτήσεως του αντιπροσώπου ενός Κράτους Μέλους.

Άρθρο 15

Στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, το Συμβούλιο, αποφαινόμενο με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζει, λαμβάνοντας υπόψη την αποκτηθείσα πείρα, τη διατήρηση ή την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 13.

Άρθρο 16

Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την προσαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών τους διατάξεων, με τρόπο ώστε οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού να μπορέσουν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά από την 1η Ιουλίου 1962.

Άρθρο 17

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος Μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 4 Απριλίου 1962.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. COUVE DE MURVILLE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I A

Προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση σε νωπή κατάσταση

"" ID="1">07.01 Β I> ID="2">Κουνουπίδια"> ID="1">ex 07.01 Δ> ID="2">Μαρούλια, κατσαρά αντίδια και πλατύφυλλα αντίδια (σκαρόλες)"> ID="1">ex 07.01 Θ> ID="2">Κρεμμύδια"> ID="1">07.01 Μ> ID="2">Τομάτες"> ID="1">08.06 Α II> ID="2">Μήλα (εκτός από τα μήλα δια την παρασκευήν μηλίτου)"> ID="1">ex 08.06 Β> ID="2">Αχλάδια"> ID="1">08.07 Α> ID="2">Βερίκοκκα"> ID="1">ex 08.07 Β> ID="2">Ροδάκινα"> ID="1">08.07 Δ> ID="2">Δαμάσκηνα">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I B

"" ID="1">07.01 Γ> ID="2">Σπανάκια"> ID="1">ex 07.01 Δ II> ID="2">Ραδίκια Witloof"> ID="1">07.01 Z I> ID="2">Μπιζέλια"> ID="1">07.01 Ζ II> ID="2">Φασόλια"> ID="1">ex 07.01 H II> ID="2">Καρότα"> ID="1">07.01 Λ> ID="2">Αγκινάρες"> ID="1">ex 08.02 A> ID="2">Πορτοκάλια γλυκά"> ID="1">08.02 Β> ID="2">Μανδαρίνια"> ID="1">08.02 Γ> ID="2">Λεμόνια"> ID="1">08.04 Α> ID="2">Επιτραπέζιοι σταφυλαί"> ID="1">08.07 Γ> ID="2">Κεράσια"> ID="1">08.08 Α> ID="2">Φράουλες">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1

Κοινοί κανόνες ποιότητος για τα κουνουπίδια I. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο παρών κανόνας αναφέρεται στις ανθοφόρες κεφαλές της Brassica Oleracea L., ποικιλίας Botrytis L., που προορίζονται να διατεθούν στον καταναλωτή σε νωπή κατάσταση, με εξαίρεση εκείνων που προορίζονται για μεταποίηση.

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Α. Γενικότητες

Ο κανόνας έχει σαν αντικείμενο τον καθορισμό των ιδιοτήτων που πρέπει να παρουσιάζουν τα κουνουπίδια κατά το στάδιο της αποστολής, μετά την προετοιμασία και τη συσκευασία.

Β. Ελάχιστα χαρακτηριστικά

Οι ανθοφόρες κεφαλές πρέπει να είναι:

- όψεως νωπής

- ολόκληρες

- υγιείς (υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που επιτρέπονται για κάθε κατηγορία)

- καθαρές, κυρίως απαλλαγμένες από κατάλοιπα λιπασμάτων η φυτοφάρμακα

- χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία

- χωρίς ξένη οσμή ή γεύση

Γ. Κατάταξη

ι) Κατηγορία "Extra"

Τα κουνουπίδια που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι ανωτέρας ποιότητος.

Πρέπει να παρουσιάζουν το σχήμα, την ανάπτυξη και το χρωματισμό που είναι τυπικά της ποικιλίας.

Οι ανθοφόρες κεφαλές πρέπει να είναι:

- καλά σχηματισμένες, συνεκτικές, συμπαγείς

- με άνθη πολύ σφικτά

- ομοιόμορφης λευκής ή ελαφρώς κρεμ αποχρώσεως

- απαλλαγμένες από κάθε ελάττωμα.

Επί πλέον, εάν τα κουνουπίδια παρουσιάζονται "σε φύλλα" ή "σε φύλλα κομμένα σαν στεφάνι", τα φύλλα πρέπει να είναι όψεως νωπής.

ιι) Κατηγορία I

Τα κουνουπίδια που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι καλής ποιότητος.

Πρέπει να παρουσιάζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Εν τούτοις, μπορούν να γίνουν δεκτά:

- ελαφρό ελάττωμα στο σχήμα ή στην ανάπτυξη

- ελαφρό ελάττωμα χρωματισμού

- πολύ ελαφρό χνούδι.

Οπωσδήποτε, οι ανθοφόρες κεφαλές πρέπει να είναι:

- συνεκτικές

- με τα άνθη σφικτά

- χρώματος λευκού έως ivoire (αποκλειομένης κάθε άλλης αποχρώσεως)

- απαλλαγμένες από ελαττώματα όπως: κηλίδων, εξογκωμάτων φύλλων στο κέντρο, προσβολής από τρωκτικά, έντομα ή ασθένειες, ιχνών παγετού, μωλώπων.

Επί πλέον, εάν τα κουνουπίδια παρουσιάζονται "με φύλλα" ή "με φύλλα κομμένα σαν στεφάνι" τα φύλλα πρέπει να είναι όψεως νωπής.

ιιι) Κατηγορία II

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κουνουπίδια εμπορευσίμου ποιότητος, τα οποία δεν μπορούν να καταταχθούν στις ανώτερες κατηγορίες, αλλά που ανταποκρίνονται στα ελάχιστα χαρακτηριστικά που καθορίζονται ανωτέρω:

Οι ανθοφόρες κεφαλές δύνανται να είναι:

- ελαφρώς παραμορφωμένες

- με τα άνθη της ανθοφόρας κεφαλής ελαφρώς χαλαρά

- χρώματος υποκίτρινου.

Μπορούν να παρουσιάζουν:

- ελαφρά ηλιοκαύματα

- κατά ανώτατο όριο πέντε μικρά φύλλα χρώματος ανοιχτού πρασίνου, εκπτυσσόμενα εντός της ανθοφόρας κεφαλής

- ένα ελαφρό χνούδι (με εξαίρεση το υγρό ή λιπαρό στην αφή χνούδι).

Μπορούν επίσης να παρουσιάζουν δύο από τα εξής ελαττώματα:

- ελαφρό ίχνος προσβολής από έντομα, τρωκτικά ή ασθένεια

- ελαφρά επιφανειακή ζημία, που οφείλεται σε παγετό

- ελαφρό μώλωπα

υπό την επιφύλαξη ότι δεν θα είναι επιβλαβή για τη διατήρηση του προϊόντος και δεν θα παραβλάψουν σοβαρά την εμπορική του αξία.

III. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ Τα κουνουπίδια ταξινομούνται κατά μέγεθος βάσει της μεγίστης διαμέτρου της ισημερινής τους τομής, ή βάσει του τόξου το οποίο υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης διαστάσεως του ανωτέρου μέρους της ανθοφόρας κεφαλής. (Η κατά μέγεθος ταξινόμηση βάσει του τόξου είναι προσωρινή).

Η ελάχιστη διάμετρος καθορίζεται σε 11 εκατοστόμετρα και το ελάχιστο τόξο σε 13 εκατοστόμετρα. Η διαφορά του μεγέθους μεταξύ της μικρότερης και της μεγαλύτερης ανθοφόρας κεφαλής που περιέχονται στο ίδιο κιβώτιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 εκατοστόμετρα για την ταξινόμηση κατά μέγεθος, βάσει διαμέτρου, ή τα 5 εκατοστόμετρα για την ταξινόμηση κατά μέγεθος, βάσει του τόξου.

IV. ΑΝΟΧΕΣ Όσον αφορά την ποιότητα και το μέγεθος, σε κάθε κιβώτιο επιτρέπεται να υπάρχουν και προϊόντα που δεν υπόκεινται στις προδιαγραφές.

Α. Ανοχές ποιότητος

ι) Κατηγορία "Extra"

5% κατ' αριθμό ανθοφόρων κεφαλών που δεν αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά που είναι σύμφωνες με εκείνα της αμέσως κατώτερης κατηγορίας (κατηγορία I).

ιι) Κατηγορία I

10% κατ' αριθμό ανθοφόρων κεφαλών που δεν αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά είναι σύμφωνες με εκείνα της κατώτερης κατηγορίας(κατηγορία II).

ιιι) Κατηγορία II

10% κατ' αριθμό ανθοφόρων κεφαλών που δεν αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά που είναι κατάλληλες για κατανάλωση.

Β. Ανοχές μεγέθους

Για όλες τις κατηγορίες: 10% κατ' αριθμό ανθοφόρων κεφαλών ανά κιβώτιο, που ανταποκρίνονται στο αμέσως ανώτερο ή κατώτερο μέγεθος από εκείνο που εμφαίνεται στο κιβώτιο, με ενα ελάχιστο των 10 εκατοστομέτρων μήκους διαμέτρου (ή 12 εκατοστομέτρων μήκους τόξου) για τις ανθοφόρες κεφαλές που κατατάσσονται στο μικρότερο μέγεθος.

Γ. Άθροισμα ανοχών

Οπωσδήποτε, το σύνολο των ανοχών ποιότητος και μεγέθους δεν μπορεί να υπερβαίνει το:

- 10% για την κατηγορία "Extra"

- 15% για τις κατηγορίες I και II.

V. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α. Τρόπος παρουσιάσεως

Τα κουνουπίδια δύνανται να παρουσιάζονται με τρεις τρόπους:

ι) "Με φύλλα": κουνουπίδια ντυμένα με φύλλα υγιή και πράσινα, σε αριθμό και μήκος επαρκή για να καλύπτουν και να προστατεύουν πλήρως την ανθοφόρα κεφαλή. Το κοτσάνι (περικάρπιο) πρέπει να κόβεται ελαφρά κάτω από τα φύλλα προστασίας.

ιι) "Χωρίς φύλλα": κουνουπίδια απαλλαγμένα από όλα τα φύλλα και από το μη βρώσιμο μέρος του κοτσανιού. Μπορούν να γίνουν δεκτά κατ' ανώτατο όριο πέντε μικρά τρυφερά φύλλα, χρώματος ανοιχτού πράσινου, ακέραια και σε επαφή με την ανθοφόρα κεφαλή.

ιιι) "Κομμένα σαν στεφάνι γύρω από την ανθοφόρα κεφαλή": κουνουπίδια που φέρουν επαρκή αριθμό φύλλων για την προστασία της ανθοφόρας κεφαλής. Τα φύλλα πρέπει να είναι πράσινα, υγιή και κομμένα σε μήκος 3 εκατοστομέτρων το πολύ από το σημείο ενάρξεως των διακλαδώσεων της ανθοφόρας κεφαλής. Το κοτσάνι πρέπει να κόβεται ελαφρά κάτω από τα προστατευτικά φύλλα.

Β. Ομοιογένεια

Το περιεχόμενο κάθε κιβωτίου πρέπει να είναι ομοιογενές. Πρέπει να περιέχει κυρίως ανθοφόρες κεφαλές ίδιου μεγέθους, ποιότητος, τύπου και σχήματος. Επί πλέον οι ανθοφόρες κεφαλές που κατατάσσονται στην κατηγορία "Extra", πρέπει να έχουν ομοιόμορφο χρώμα εντός του ίδιου κιβωτίου.

Γ. Συσκευασία

Τα κουνουπίδια πρέπει να είναι καλά εσφιγμένα εντός της συσκευασίας. Εν τούτοις, οι ανθοφόρες κεφαλές δεν πρέπει να καταστρέφονται από υπερβολική πίεση. Τα χαρτιά ή άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του κιβωτίου πρέπει να είναι καινούρια και αβλαβή για την ανθρώπινη διατροφή. Στην περίπτωση που φέρουν τυπωμένες ενδείξεις, αυτές πρέπει να αναφέρονται μόνο στην εξωτερική επιφάνεια ούτως ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το προϊόν. Τα κουνουπίδια πρέπει να είναι απαλλαγμένα, κατά τη συσκευασία, από κάθε ξένο σώμα. Τα κουνουπίδια της κατηγορίας "Extra" πρέπει να συσκευάζονται με ιδιαίτερη φροντίδα, ώστε να εξασφαλίζεται ή μεγαλύτερη δυνατή προστασία των ανθοφόρων κεφαλών.

VI. ΣΗΜΑΝΣΗ Κάθε κιβώτιο πρέπει να φέρει εξωτερικά, με ευανάγνωστα και ανεξίτηλα στοιχεία, τις ακόλουθες ενδείξεις:

Α. Αναγνώριση

"" ID="1" ACCV="2.1.2">Συσκευαστής> ID="2" ASSV="2">Όνομα και διεύθυνση ή συμβολικά στοιχεία αναγνωρίσεως."> ID="1">Αποστολέας">

Β. Είδος του προϊόντος

"Κουνουπίδια" (για τις κλειστές συσκευασίες).

Γ. Καταγωγή του προϊόντος

Ζώνη παραγωγής ή εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία.

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά

- Κατηγορία

- Μέθοδος ταξινομήσεως κατά μέγεθος

- Μέγεθος ή αριθμός τεμαχίων.

Ε. Επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικό).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2

Κοινοί κανόνες ποιότητος για τις τομάτες I. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο παρών κανόνας αναφέρται στις τομάτες, νωπούς καρπούς των ποικιλιών που προέρχονται από το "Lycopersicum Esculentum Mill.", που προορίζονται να διατεθούν στον καταναλωτή σε νωπή κατάσταση, εκτός από τις τομάτες που προορίζονται για μεταποίηση.

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Α. Γενικότητες

Ο κανόνας έχει σαν αντικείμενο τον καθορισμό της ιδιότητος που πρέπει να παρουσιάζουν οι τομάτες κατά το στάδιο της αποστολής, μετά την προετοιμασία και τη συσκευασία.

Β. Ελάχιστα χαρακτηριστικά

ι) Οι τομάτες πρέπει να είναι:

- ολόκληρες

- υγιείς (υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που επιτρέπονται για κάθε κατηγορία)

- καθαρές, κυρίως απαλλαγμένες από κατάλοιπα ή φυτοφάρμακα

- χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία

- χωρίς ξένη οσμή ή γεύση.

ιι) Η κατάσταση ωριμότητος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει στις τομάτες να αντέχουν τη μεταφορά και τη μεταχείριση, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση μέχρι τον τόπο προορισμού, και να ανταποκρίνονται στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού.

Γ. Κατάταξη

ι) Κατηγορία "Extra"

Οι τομάτες που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι ανωτέρας ποιότητος.

Πρέπει να έχουν σάρκα συνεκτική και να συγκεντρώνουν τα τυπικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας τους.

Πρέπει να μη φέρουν ελαττώματα. Εξαιρούνται οι τομάτες που παρουσιάζουν πράσινο χρωματισμό στη ζώνη γύρω από τη βάση του ποδίσκου ("dos verts").

Διακρίνονται:

- οι "στρογγυλές" τομάτες

- οι τομάτες "με ραβδώσεις" που είναι σχήματος κανονικού, αλλά φέρουν ραβδώσεις, οι οποίες όμως δεν πρέπει να επεκτείνονται περισσότερο από το ένα τρίτο της περιφερειακής αποστάσεως μεταξύ του σημείου του στύλου και του σημείου του μίσχου.

ιι) Κατηγορία I

Οι τομάτες που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι καλής ποιότητος.

Πρέπει να είναι αρκετά συνεκτικές, απαλλαγμένες από σοβαρά ελαττώματα, και να παρουσιάζουν όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας τους.

Μπορούν να παρουσιάζουν ελαφρούς μώλωπες.

Αποκλείονται τα νωπά ή επουλωμένα σκασίματα και ο εμφανής πράσινος χρωματισμός στη ζώνη γύρω από τη βάση του ποδίσκου.

Διακρίνονται:

- οι "στρογγυλές" τομάτες

- τομάτες "με ραβδώσεις". Οι τομάτες αυτές πρέπει εν τούτοις να έχουν κανονικό σχήμα.

ιιι) Κατηγορία II

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις τομάτες εμπορευσίμου ποιότητος οι οποίες δεν μπορούν να καταταχθούν στις ανώτερες κατηγορίες.

Οι τομάτες αυτές μπορούν να έχουν ακανόνιστο σχήμα και πρέπει να ανταποκρίνονται στα ελάχιστα χαρακτηριστικά που καθορίζονται ανωτέρω.

Πρέπει να είναι αρκετά συνεκτικές και δεν πρέπει να παρουσιάζουν φρέσκα σκασίματα.

Τα επουλωμένα σκασίματα μήκους 3 εκατοστομέτρων το πολύ γίνονται δεκτά.

III. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ Η ταξινόμηση κατά μέγεθος είναι υποχρεωτική για τις τομάτες της κατηγορίας "Extra".

Η ταξινόμηση κατά μέγεθος καθορίζεται από τη μεγίστη διάμετρο της ισημερινής τομής.

Οι τομάτες ταξινομούνται κατά μέγεθος σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

- από 35 χιλιοστόμετρα περιλαμβανομένων μέχρι 40 χιλιοστόμετρα μη περιλαμβανομένων

- από 40 χιλιοστόμετρα περιλαμβανομένων μέχρι 47 χιλιοστόμετρα μη περιλαμβανομένων

- από 47 χιλιοστόμετρα περιλαμβανομένων μέχρι 57 χιλιοστόμετρα μη περιλαμβανομένων

- από 57 χιλιοστόμετρα περιλαμβανομένων μέχρι 67 χιλιοστόμετρα μη περιλαμβανομένων

- από 67 χιλιοστόμετρα περιλαμβανομένων μέχρι 77 χιλιοστόμετρα μη περιλαμβανομένων

- από 77 χιλιοστόμετρα περιλαμβανομένων μέχρι 87 χιλιοστόμετρα μη περιλαμβανομένων.

Οι τομάτες "με ραβδώσεις" που ανταποκρίνονται στο μέγιστο μέγεθος δεν μπορούν να καταταχθούν στην κατηγορία "Exrta".

Στην περίπτωση των τοματών των κατηγοριών I και II που δεν έχουν ταξινομηθεί κατά μέγεθος, η ελάχιστη διάμετρος θα είναι 35 χιλιοστομέτρων

IV. ΑΝΟΧΕΣ Όσον αφορά την ποιότητα και το μέγεθος, σε κάθε κιβώτιο επιτρέπεται να υπάρχουν και προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.

Α. Ανοχές ποιότητος

ι) Κατηγορία "Extra": 5% κατ' αριθμό ή κατά βάρος τοματών που δεν αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά που είναι σύμφωνες με εκείνα της αμέσως κατώτερης κατηγορίας (κατηγορία I) με 2% κατ' ανώτατο όριο τοματών που φέρουν σκασίματα.

ιι) Κατηγορία I: 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος τομάτων που δεν αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά που είναι σύμφωνες με εκείνα της κατώτερης κατηγορίας (κατηγορία II) με 5% κατ' ανώτατο όριο τοματών που φέρουν σκασίματα.

ιιι) Κατηγορία II: 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος τοματών που δεν αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας αλλά είναι κατάλληλες για κατανάλωση.

Β. Ανοχές μεγέθους

Για όλες τις κατηγορίες: 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος τοματών ανά κιβώτιο που ανταποκρίνονται στο αμέσως κατώτερο ή ανώτερο μέγεθος από εκείνο που εμφαίνεται στο κιβώτιο με ένα ελάχιστο των 33 χιλιοστομέτρων.

Γ. Άθροισμα ανοχών

Οπωσδήποτε, το σύνολο των ανοχών ποιότητος και μεγέθους δεν μπορεί να υπερβαίνει το:

- 10% για την κατηγορία "Extra"

- 15% για τις κατηγορίες I και II.

V. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α. Ομοιογένεια

Το περιεχόμενο κάθε κιβωτίου πρέπει να είναι ομοιογενές. Κάθε κιβώτιο πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τομάτες της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας και ποιότητος. Επί πλέον, για τις κατηγορίες "Extra", και I οι τομάτες πρέπει να έχουν ομοιόμορφο χρώμα και ωριμότητα.

Στην περίπτωση που οι τομάτες ταξινομούνται κατά μέγεθος, κάθε κιβώτιο πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τομάτες του ίδιου μεγέθους.

Β. Συσκευασία

Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία του προϊόντος. Για τις κατηγορίες "Extra" και I το εμπόρευμα πρέπει να διαχωρίζεται από τον πυθμένα, τις πλευρές και το κάλυμμα, εάν υπάρχει, με μέσο προστασίας.

Τα χαρτιά ή άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του κιβωτίου πρέπει να είναι καινούρια και αβλαβή για την ανθρώπινη διατροφή. Στην περίπτωση που φέρουν τυπωμένες ενδείξεις, αυτές πρέπει να βρίσκονται μόνο στην εξωτερική επιφάνεια ούτως ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα προϊόντα. Οι τομάτες πρέπει να είναι απαλλαγμένες, κατά τη συσκευασία, από κάθε ξένο σώμα.

VI. ΣΗΜΑΝΣΗ Κάθε κιβώτιο πρέπει να φέρει εξωτερικά, με στοιχεία ευανάγνωστα και ανεξίτηλα, τις ακόλουθες ενδείξεις:

Α. Αναγνώριση

"" ID="1" ACCV="2.1.2">Συσκευαστής> ID="2" ASSV="2">Όνομα και διεύθυνση ή συμβολικά στοιχεία αναγνωρίσεως."> ID="1">Αποστολέας">

Β. Είδος του προϊόντος

"Τομάτες" (για τις κλειστές συσκευασίες).

Γ. Καταγωγή του προϊόντος

Ζώνη παραγωγής ή εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία.

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά

- Κατηγορία

- Ένδειξη "με ραβδώσεις", εφ' όσον συντρέχει λόγος

- Μέγεθος ή ένδειξη "μη ταξινομημένα κατά μέγεθος".

Ε. Επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικό).

Εάν οι ανωτέρω πληροφορίες είναι γραμμένες επάνω σε ετικέτα, αυτή πρέπει να φέρεται στο εξωτερικό του κιβωτίου και να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 40 τετραγωνικών εκατοστομέτρων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/3

Κοινοί κανόνες ποιότητος για μήλα και αχλάδια I. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο παρών κανόνας αναφέρεται στα επιτραπέζια μήλα και αχλάδια, νωπούς καρπούς των ποικιλιών που προέρχονται από το "Pyrus Malus L." και από το "Pyrus Communis L.", τα οποία προορίζονται να διατεθούν στον καταναλωτή νωπά, με εξαίρεση τα μήλα και αχλάδια που προορίζονται για μεταποίηση.

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Α. Γενικότητες

Ο κανόνας έχει σαν αντικείμενο τον καθορισμό των ιδιοτήτων που πρέπει να εμφανίζουν τα επιτραπέζια μήλα και αχλάδια στο στάδιο της αποστολής, μετά την προετοιμασία και τη συσκευασία.

Ο κανόνας αναφέρεται μόνο στο είδος του φρούτου, και αφήνει ενδεχομένως σε κάθε ενδιαφερόμενη χώρα την πρωτοβουλία να υποδείξει τις ειδικές ποικιλίες που θα υπαχθούν στον κανόνα αυτό.

Β. Ελάχιστα χαρακτηριστικά

ι) Τα φρούτα πρέπει να είναι:

- ολόκληρα

- υγιή (με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που επιτρέπονται για κάθε κατηγορία)

- καθαρά, κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα ή φυτοφάρμακα

- χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία

- χωρίς ξένη οσμή ή γεύση.

ιι) Τα φρούτα πρέπει να έχουν προσεκτικά συλλεγεί με το χέρι και να έχουν επαρκή ανάπτυξη. Ο βαθμός ωριμότητος πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει στα φρούτα να αντέχουν τη μεταφορά και τη μεταχείριση, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση μέχρι τον τόπο προορισμού και να ανταποκρίνονται στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού.

Γ. Δασμολογική κατάταξη

ι) Κατηγορία "Extra"

Τα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι ανώτερης ποιότητος.

Πρέπει να έχουν το σχήμα, την ανάπτυξη και το χρωματισμό που είναι τυπικά της ποικιλίας και να κοσμούνται με ανέπαφο μίσχο.

Πρέπει να μη φέρουν ελαττώματα.

ιι) Κατηγορία I

Τα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι καλής πιότητος.

Πρέπει να έχουν τα τυπικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Εν τούτοις, μπορεί να επιτραπεί:

- μία ελαφρά παραμόρφωση

- ένα ελαφρό ελάττωμα της αναπτύξεως

- ένα ελαφρό ελάττωμα χρωματισμού.

Ο μίσχος μπορεί να είναι ελαφρά εφθαρμένος.

Η σάρκα δεν πρέπει να παρουσιάζει σημαντικό ελάττωμα. Εν τούτοις, ελαττώματα του φλοιού δεν είναι ικανά να βλάψουν τη γενική όψη και τη διατήρηση γίνονται δεκτά για κάθε φρούτο μέσα στα ακόλουθα όρια:

- τα ελαττώματα επιμήκους τύπου περιορίζονται στα 2 εκατοστόμετρα μήκος

- για τα άλλα ελαττώματα, η συνολική επιφάνεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 τετραγωνικό εκατοστόμετρο με εξαίρεση τα στίγματα που δεν πρέπει να έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη από 1/4 του τετραγωνικού εκατοστoμέτρου

- τα αχλάδια δεν πρέπει να είναι πετρώδη.

ιιι) Κατηγορία II

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα φρούτα εμπορευσίμου ποιότητος τα οποία δεν μπορούν να καταταχθούν στις ανώτερες κατηγορίες, αλλά αντιστοιχούν στα ελάχιστα χαρακτηριστικά που καθορίζονται ανωτέρω.

Ελαττώματα στο σχήμα, στην ανάπτυξη και στο χρωματισμό γίνονται δεκτά με την προϋπόθεση ότι τα φρούτα διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους. Ο μίσχος μπορεί να ελλείπει χωρίς φθορά του φλοιού.

Η σάρκα δεν πρέπει να παρουσιάζει σημαντικό ελάττωμα. Εν τούτοις, ελαττώματα του φλοιού γίνονται δεκτά για κάθε φρούτο μέσα στα ακόλουθα όρια:

- ελαττώματα σε σχήμα επίμηκες: ανώτατο όριο 4 εκατοστομέτρων μήκους.

- για τα άλλα ελαττώματα, η συνολική επιφάνεια περιορίζεται σε 2,5 τετραγωνικά εκατοστόμετρα, με εξαίρεση τα στίγματα που δεν πρέπει να έχουν επιφάνεια ανώτερη από 1 τετραγωνικό εκατοστόμετρο.

III. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ Η ταξινόμηση κατά μέγεθος καθορίζεται από τη μεγίστη διάμετρο της ισημερινής τομής.

Η διαφορά διαμέτρου μεταξύ των φρούτων ενός και του αυτού κιβωτίου περιορίζεται σε 5 χιλιοστόμετρα:

1. Για τα φρούτα της κατηγορίας "Extra"

2. Για τα φρούτα των κατηγοριών I και II που παρουσιάζονται σε τακτοποιημένα στρώματα.

Η διαφορά διαμέτρου μπορεί να φθάσει τα 10 χιλιοστόμετρα για τα φρούτα της κατηγορίας I που παρουσιάζονται χύμα στη συσκευασία.

Κανένας περιορισμός δεν απαιτείται για τα φρούτα της κατηγορίας II που παρουσιάζονται χύμα στη συσκευασία.

Η ταξινόμηση κατά μέγεθος είναι υποχρεωτική για τα φρούτα της κατηγορίας "Extra".

Επί πλέον, ένα ελάχιστο μέγεθος απαιτείται για όλες τις κατηγορίες, σύμφωνα με την ακόλουθη διάταξη:

"" ID="1">Ποικιλίες μεγάλου μεγέθους> ID="2">65 mm> ID="3">60 mm> ID="4">55 mm"> ID="1">Λοιπές ποικιλίες> ID="2">60 mm> ID="3">55 mm> ID="4">50 mm"> ID="1">Αχλάδια> ID="2">Extra> ID="3">I> ID="4">II"> ID="1">Ποικιλίες μεγάλου μεγέθους> ID="2">60 mm> ID="3">55 mm> ID="4">50 mm"> ID="1">Λοιπές ποικιλίες> ID="2">55 mm> ID="3">50 mm> ID="4">45 mm">

Κατ' εξαίρεση, και για τις θερινές ποικιλίες αχλαδιών που αναφέρονται σε περιοριστικό κατάλογο που ανακοινώνεται από τις ενδιαφερόμενες χώρες, δεν θα απαιτείται ελάχιστο μέγεθος για τις θερινές αποστολές αχλαδιών που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1η Αυγούστου.

IV. ΑΝΟΧΕΣ Όσον αφορά την ποιότητα και το μέγεθος, σε κάθε κιβώτιο επιτρέπεται να υπάρχουν και προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.

Α. Ανοχές ποιότητος

ι) Κατηγορία "Extra": 5% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων που δεν αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά που είναι σύμφωνα με εκείνα της άμεσα κατώτερης κατηγορίας (κατηγορία I) ή κατ' εξαίρεση, με τα χαρακτηριστικά των φρούτων που γίνονται δεκτά στις ανοχές της κατηγορίας αυτής.

ιι) Κατηγορία I: 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων που δεν αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά που είναι σύμφωνα με εκείνα της κατώτερης κατηγορίας (κατηγορία II) και κατ' εξαίρεση με τα χαρακτηριστικά των φρούτων που γίνονται δεκτά στις ανοχές της κατηγορίας αυτής.

ιιι) Κατηγορία II: 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων που δεν αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, με εξαίρεση τα φρούτα που έχουν εμφανή σήψη ή που παρουσιάζουν καταφανείς μώλωπες ή σκασίματα μη επουλωμένα.

Σε καμία περίπτωση και για όλες τις κατηγορίες, οι ανωτέρω προβλεπόμενες ανοχές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 2% για τα φρούτα με σκουλήκια ή τα ελαττωματικά.

Β. Ανοχές μεγέθους

Για όλες τις κατηγορίες: 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων ανά κιβώτιο που ανταποκρίνονται στο αμέσως κατώτερο ή ανώτερο μέγεθος από εκείνο που εμφαίνεται στο κιβώτιο.

Γ. Άθροισμα ανοχών

Οπωσδήποτε, το σύνολο των ανοχών ποιότητος και μεγέθους δεν μπορεί να υπερβαίνει το:

- 10% για την κατηγορία "Extra"

- 15% για τιν κατηγορίες I και II.

Όλα τα ανωτέρω ποσοστά εφαρμόζονται στα δείγματα που εξετάζονται κατά τον έλεγχο.

V. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α. Ομοιογένεια

Το περιεχόμενο κάθε κιβωτίου πρέπει να είναι ομοιογενές. Κάθε κιβώτιο πρέπει να περιέχει μόνο φρούτα της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας και ποιότητος και της ίδιας καταστάσεως ωριμότητος.

Όσον αφορά την κατηγορία "Extra" η ομοιογένεια νοείται επί πλέον και στο θέμα του χρωματισμού.

Β. Συσκευασία

Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει μια κατάλληλη προστασία του προϊόντος.

Τα χαρτιά ή άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι καινούρια και αβλαβή για την ανθρώπινη διατροφή. Στην περίπτωση που φέρουν τυπωμένες ενδείξεις, αυτές πρέπει να βρίσκονται μόνο στην εξωτερική επιφάνεια ούτως ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα φρούτα. Τα φρούτα πρέπει να είναι απαλλαγμένα κατά τη συσκευασία από ξένα σώματα όπως φύλλα και μικρά κλωνάρια.

VI. ΣΗΜΑΝΣΗ Κάθε κιβώτιο πρέπει να φέρει εξωτερικά, με ευανάγνωστα και ανεξίτηλα στοιχεία, τις ακόλουθες ενδείξεις:

Α. Αναγνώριση

"" ID="1" ACCV="2.1.2">Συσκευαστής> ID="2" ASSV="2">Όνομα και διεύθυνση ή συμβολικά στοιχεία αναγνωρίσεως."> ID="1">Αποστολέας">

Β. Είδος του προϊόντος

- "Μήλα" ή "αχλάδια" για τις κλειστές συσκευασίες

- Όνομα της ποικιλίας, για τις κατηγορίες "Extra" και I.

Γ. Καταγωγή του προϊόντος

Ζώνη παραγωγής ή εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία.

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά

- Κατηγορία

- Μέγεθος ή αριθμός τεμαχίων (εκτός από τα προϊόντα που είναι χύμα στη συσκευασία).

Ε. Επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικό)

Για τα κιβώτια άνω των 15 χιλιογράμμων οι χρησιμοποιούμενες για τη σήμανση ετικέτες πρέπει να έχουν ελάχιστη επιφάνεια 40 τετραγωνικών εκατοστομέτρων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/4

Κοινοί κανόνες ποιότητος για τα ροδάκινα I. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο παρών κανόνας αναφέρεται στα ροδάκινα των ποικιλιών που παράγονται από το "Prunus Persica Siebiet Zucc", που προορίζονται να διατεθούν στον καταναλωτή νωπά, με εξαίρεση τα ροδάκινα που προορίζονται για μεταποίηση.

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Α. Γενικότητες

Ο κανόνας έχει σαν αντικείμενο τον καθορισμό των ιδιοτήτων που πρέπει να έχουν τα ροδάκινα κατά το στάδιο της αποστολής, μετά την προετοιμασία και τη συσκευασία.

Ο κανόνας αναφέρεται μόνο στο είδος του φρούτου, και αφήνει ενδεχομένως σε κάθε ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος την πρωτοβουλία να υποδείξει τις ειδικές ποικιλίες που θα υπαχθούν στον κανόνα αυτό.

Β. Ελάχιστα χαρακτηριστικά

ι) Τα φρούτα πρέπει να είναι:

- ολόκληρα

- υγιή (υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που επιτρέπονται για κάθε κατηγορία)

- καθαρά, ιδίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα ή φυτοφάρμακα

- χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία

- χωρίς οσμή και γεύση ξένη.

ιι) Τα φρούτα πρέπει να έχουν συλλεγεί προσεκτικά με το χέρι και να έχουν επαρκή ανάπτυξη. Ο βαθμός ωριμότητος πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει στα φρούτα να αντέχουν τη μεταφορά και τη μεταχείριση, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση μέχρι τον τόπο προορισμού και να ανταποκρίνονται στις εμπορικές απαιτήσεις του τύπου προορισμού.

Γ. Κατάταξη

ι) Κατηγορία "Extra"

Τα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι ανωτέρας ποιότητος.

Πρέπει να έχουν το σχήμα, την ανάπτυξη και το χρωματισμό που είναι τυπικά της ποικιλίας, λαμβάνοντας υπόψη την περιοχή της παραγωγής.

Πρέπει να μη φέρουν ελαττώματα.

ιι) Κατηγορία I

Τα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι καλής ποιότητος.

Πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη την περιοχή της παραγωγής, να έχουν τα τυπικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Εν τούτοις μπορεί να επιτραπεί:

- ένα ελαφρό ελάττωμα σχήματος ή αναπτύξεως

- ένα ελαφρό ελάττωμα χρωματισμού.

Η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία φθορά. Ελαττώματα του φλοιού που δεν είναι ικανά να βλάψουν ούτε τη γενική όψη ούτε τη διατήρηση του φρούτου, γίνονται δεκτά. Τα ελαττώματα επιμήκους τύπου δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 τετραγωνικό εκατοστόμετρο σε μήκος. Για τα λοιπά ελαττώματα, η επιφάνεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/2 τετραγωνικό εκατοστόμετρο.

ιιι) Κατηγορία II

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα φρούτα εμπορευσίμου ποιότητος τα οποία δεν μπορούν να καταταχθούν σε ανώτερες κατηγορίες, αλλά αντιστοιχούν στα ελάχιστα χαρακτηριστικά ανωτέρω.

Τα ελαττώματα του φλοιού που δεν είναι ικανά να βλάψουν τη γενική όψη και τη διατήρηση του φρούτου γίνονται δεκτά με την επιφύλαξη ότι δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατοστόμετρα μήκους για τα ελαττώματα επιμήκους τύπου ή το 1,5 τετραγωνικό εκατοστόμετρο συνολικής επιφανείας, για όλα τα άλλα ελαττώματα.

III. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ Η ταξινόμηση κατά μέγεθος καθορίζεται:

- είτε από την περιφέρεια,

- είτε από τη μεγίστη διάμετρο της ισημερινής τομής.

Τα φρούτα ταξινομούνται κατά μέγεθος σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

"" ID="1">28 cm και άνω> ID="2">90 mm άνω> ID="3">ΑΑΑΑ"> ID="1">από 25 cm περιλαμβανομένων μέχρι 28 cm μη περιλαμβανομένων> ID="2">από 81 mm περιλαμβανομένων μέχρι 90 mm μη περιλαμβανομένων> ID="3">ΑΑΑ"> ID="1">από 23 cm περιλαμβανομένων μέχρι 25 cm μη περιλαμβανομένων> ID="2">από 74 mm περιλαμβανομένων μέχρι 81 mm μη περιλαμβανομένων> ID="3">ΑΑ"> ID="1">από 21 cm περιλαμβανομένων μέχρι 23 cm μη περιλαμβανομένων> ID="2">από 68 mm περιλαμβανομένων μέχρι 74 mm μη περιλαμβανομένων> ID="3">A"> ID="1">από 19 cm περιλαμβανομένων μέχρι 21 cm μη περιλαμβανομένων> ID="2">από 62 mm περιλαμβανομένων μέχρι 68 mm μη περιλαμβανομένων> ID="3">Β"> ID="1">από 17,5 cm περιλαμβανομένων μέχρι 19 cm μη περιλαμβανομένων> ID="2">από 56 mm περιλαμβανομένων μέχρι 62 mm μη περιλαμβανομένων> ID="3">Γ"> ID="1">από 16 cm περιλαμβανομένων μέχρι 17,5 cm μη περιλαμβανομένων> ID="2">από 50 mm περιλαμβανομένων μέχρι 56 mm μη περιλαμβανομένων> ID="3">Δ">

Το ελάχιστο δεκτό μέγεθος για την κατηγορία "Extra" είναι 17,5 εκατοστόμετρα (περιφέρεια) και 56 χιλιοστόμετρα (διάμετρος).

Επί πλέον, τα ροδάκινα περιφερείας 15/16 εκατοστομέτρων ή διαμέτρου 47/50 χιλιοστομέτρων γίνονται δεκτά μέχρι την 31η Ιουλίου, εξαιρέσει αυτών της κατηγορίας "Extra".

Η ταξινόμηση κατά μέγεθος είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες.

IV. ΑΝΟΧΕΣ Όσον αφορά την ποιότητα και το μέγεθος, σε κάθε κιβώτιο επιτρέπεται να υπάρχουν και προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.

Α. Ανοχές ποιότητος

ι) Κατηγορία "Extra": 5% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων που δεν αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά που είναι σύμφωνα με αυτά της αμέσως κατώτερης κατηγορίας (κατηγορία I).

ιι) Κατηγορία I: 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων που δεν αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας αλλά που είναι σύμφωνα με αυτά της κατώτερης κατηγορίας (κατηγορία II).

ιιι) Κατηγορία II: 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων που δεν ανταποκρίνονται στα ελάχιστα χαρακτηριστικά, αλλά που είναι κατάλληλα για κατανάλωση.

Β. Ανοχές μεγέθους

Για όλες τις κατηγορίες: 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων ανά κιβώτιο

με όριο 1 εκατοστόμετρο περισσότερο ή λιγότερο σε σχέση με το μέγεθoς που εμφαίνεται επί του κιβωτίου.

Γ. Άθροισμα ανοχών

Οπωσδήποτε, οι ανοχές ποιότητος και μεγέθους δεν μπορούν να υπερβαίνουν το:

- 10% για την κατηγορία "Extra"

- 15% για τις κατηγορίες I και II.

V. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α. Ομοιογένεια

Το περιεχόμενο κάθε κιβωτίου πρέπει να είναι ομοιογενές. Κάθε κιβώτιο πρέπει να περιέχει μόνο φρούτα της ίδιας ποικιλίας, ποιότητος και του ίδιου βαθμού ωριμότητος και μεγέθους, και για την κατηγορία "Extra" του ίδιου χρωματισμού.

Β. Συσκευασία

Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία του προϊόντος.

Τα χαρτιά ή τα άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του κιβωτίου πρέπει να είναι καινούρια και αβλαβή για την ανθρώπινη διατροφή. Στην περίπτωση που φέρουν τυπωμένες ενδείξεις, αυτές πρέπει να αναφέρονται μόνο στην εξωτερική επιφάνεια, ούτως ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα φρούτα.

Τα φρούτα δύνανται να είναι συσκευασμένα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1. Σε μικρές μονάδες συσκευασίας, για την απ' ευθείας πώληση στον καταναλωτή.

2. Τοποθετημένα σε ένα μόνο στρώμα, για την κατηγορία "Extra". Κάθε φρούτο της κατηγορίας αυτής πρέπει να περιβάλλεται από προστατευτική συσκευασία, η οποία να το απομονώνει από τα γειτονικά φρούτα.

3. Τοποθετημένα σε ένα ή δύο στρώματα, για τις κατηγορίες I και II. Τα φρούτα πρέπει να είναι απαλλαγμένα, κατά τη συσκευασία, από κάθε ξένο σώμα.

VI. ΣΗΜΑΝΣΗ Κάθε κιβώτιο πρέπει να φέρει εξωτερικά με στοιχεία ευανάγνωστα και ανεξίτηλα τις ακόλουθες ενδείξεις:

Α. Αναγνώριση

"" ID="1" ACCV="2.1.2">Συσκευαστής> ID="2" ASSV="2">Όνομα και διεύθυνση ή συμβολικά στοιχεία αναγνωρίσεως."> ID="1">Αποστολέας">

Β. Είδος του προϊόντος

- "Ροδάκινα", για τις κλειστές συσκευασίες

- Όνομα της ποικιλίας για τις κατηγορίες "Extra" και I.

Γ. Καταγωγή του προϊόντος

Ζώνη παραγωγής ή εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία.

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά

- Κατηγορία

- Μέγεθος και/ή αριθμός τεμαχίων.

Ε. Επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικό).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/5

Κοινοί κανόνες ποιότητος για τα μαρούλια, τα κατσαρά αντίδια και τα πλατύφυλλα αντίδια (σκαρόλες) I. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο παρών κανόνας αναφέρεται στα μαρούλια (ποικιλίες που προέρχονται από το Lactuca sativa L. εξαιρέσει των "μαρουλιών για τεμαχισμό"), τα κατσαρά αντίδια (Cichorium endivia L. Var. crispa) και τα πλατύφυλλα αντίδια (σκαρόλες) (Cichorium endivia L. Var latifolia) που προορίζονται να διατεθούν στον καταναλωτή νωπά.

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Α. Γενικότητες

Ο κανόνας έχει σαν αντικείμενο τον καθορισμό των ιδιοτήτων που πρέπει να έχουν τα ανωτέρω προϊόντα μετά την προετοιμασία και τη συσκευασία.

Β. Ελάχιστα χαρακτηριστικά

ι) Οι σαλάτες πρέπει να είναι:

- ολόκληρες

- υγιείς (υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που επιτρέπονται για κάθε κατηγορία)

- όψεως νωπής

- καθαρές και περιποιημένες, δηλαδή σχεδόν απαλλαγμένες από φύλλα με χώμα, κοπρόχωμα ή άμμο και απαλλαγμένες από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφάρμακα

- ανθοφόρες

- μη προχωρημένης αναπτύξεως

- χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία

- χωρίς ξένη οσμή ή γεύση.

ιι) Οι σαλάτες πρέπει να παρουσιάζουν κανονική ανάπτυξη ανάλογα με την περίοδο παραγωγής και εμπορίας. Όσον αφορά τα μαρούλια, επιτρέπεται ελάττωμα χρώματος που να φθάνει μέχρι το ερυθρό και να προέρχεται από χαμηλή θερμοκρασία κατά τη βλάστηση, εκτός εάν το ελάττωμα αυτό βλάπτει σοβαρά την εμφάνιση του προϊόντος.

ιιι) Οι ρίζες πρέπει να κόβονται στη βάση των τελευταίων φύλλων και η τομή, κατά την αποστολή, πρέπει να είναι λεία.

Γ. Κατάταξη

ι) Κατηγορία I

Οι σαλάτες που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι:

- καλά σχηματισμένες

- σφικτές (με εξαίρεση τα μαρούλια των θερμοκηπίων)

- όχι σχισμένες

- απαλλαγμένες από προσβολές ζωικών παρασίτων, ασθένειες και ελαττώματα που βλάπτουν την εδωδιμότητά τους

- απαλλαγμένες από ίχνη προσβολής παγετού και πρακτικά απαλλαγμένες από φυσικές ζημίες

- τυπικού χρώματος για την ποικιλία τους.

Τα μαρούλια πρέπει να παρουσιάζουν μόνο μία καρδιά καλά σχηματισμένη. Εν τούτοις, όσον αφορά τα μαρούλια θερμοκηπίων, επιτρέπεται η καρδιά να είναι λιγότερο αναπτυγμένη.

Το κεντρικό μέρος των κατσαρών αντιδιών και των πλατύφυλλων αντιδιών (σκαρόλες) πρέπει να είναι χρώματος κίτρινου στο 1/3 τουλάχιστον του φυτού.

ιι) Κατηγορία II

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις σαλάτες εμπορευσίμου ποιότητος οι οποίες δεν επιτρέπεται να καταταχθούν στην ανώτερη κατηγορία, αλλά αντιστοιχούν στα ελάχιστα χαρακτηριστικά που καθορίζονται ανωτέρω.

Οι σαλάτες που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή, πρέπει να είναι:

- αρκετά καλά σχηματισμένες

- απαλλαγμένες από προσβολές ζωικών παρασίτων ή ασθένειες που μπορούν να βλάψουν σοβαρά την εδωδιμότητά τους

- απαλλαγμένες από σοβαρές φυσικές ζημίες.

Οι σαλάτες επιτρέπεται να παρουσιάζουν ελαφρό ελάττωμα χρώματος.

Τα μαρούλια επιτρέπεται να έχουν μικρή καρδιά. Εν τούτοις, για τα καλλιεργημένα σε θερμοκήπια μαρούλια, επιτρέπεται η απουσία καρδιάς.

Το κεντρικό μέρος των κατσαρών αντιδιών και των πλατύφυλλων αντιδιών (σκαρόλες) πρέπει να έχει χρώμα κίτρινο.

III. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ Η ταξινόμηση κατά μέγεθος καθορίζεται σε καθαρό βάρος εκατό φυτών ή σε καθαρό βάρος ανά τεμάχιο.

Α. Ελάχιστο βάρος

ι) Μαρούλια:

Τα μαρούλια που παράγονται στο ύπαιθρο πρέπει να ζυγίζουν το ελάχιστο 15 χιλιόγραμμα για 100 φυτά, ήτοι 150 γραμμάρια ανά τεμάχιο. Τα μαρούλια που παράγονται σε θερμοκήπια πρέπει να ζυγίζουν το ελάχιστο 8 χιλιόγραμμα για 100 φυτά, ήτοι 80 γραμμάρια ανά τεμάχιο.

ιι) Κατσαρά αντίδια και πλατύφυλλα αντίδια (σκαρόλες):

Τα κατσαρά αντίδια και τα πλατύφυλλα αντίδια (σκαρόλες) που παράγονται στο ύπαιθρο πρέπει να ζυγίζουν το ελάχιστο 20 χιλιόγραμμα για 100 φυτά, ήτοι 200 γραμμάρια ανά τεμάχιο.

Τα κατσαρά αντίδια και τα πλατύφυλλα αντίδια (σκαρόλες) που παράγονται σε θερμοκήπια πρέπει να ζυγίζουν το ελάχιστο 15 χιλιόγραμμα για 100 φυτά, ήτοι 150 γραμμάρια ανά τεμάχιο.

Β. Ομοιογένεια

ι) Μαρούλια:

Σε ένα και το αυτό κιβώτιο, η απόκλιση μεταξύ του βάρους των πλέον ελαφρών και των πλέον βαρέων φυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει-

- τα 20 γραμμάρια για τα μαρούλια που έχουν βάρος κατώτερο των 11 χιλιογράμμων για 100 φυτά (110 γραμμάρια ανά τεμάχιο)

- τα 40 γραμμάρια για τα μαρούλια που έχουν βάρος από 11 μέχρι και 20 χιλιόγραμμα για 100 φυτά (μεταξύ 110 γραμμαρίων και 200 γραμμαρίων ανά τεμάχιο)

- τα 100 γραμμάρια για τα μαρούλια που έχουν βάρος ανώτερο των 20 χιλιογράμμων για 100 φυτά (200 γραμμάρια ανά τεμάχιο).

ιι) Κατσαρά αντίδια και πλατύφυλλα αντίδια (σκαρόλες):

Σε ένα και το αυτό κιβώτιο η απόκλιση μεταξύ του βάρους των πλέον ελαφρών και των πλέον βαρέων φυτών, δεν πρέπει να υπερβαίνει:

- τα 150 γραμμάρια για τα κατσαρά αντίδια και τα πλατύφυλλα αντίδια (σκαρόλες) που παράγονται στο ύπαιθρο

- τα 100 γραμμάρια για τα κατσαρά αντίδια και τα πλατύφυλλα αντίδια (σκαρόλες) που παράγονται σε θερμοκήπια.

IV. ΑΝΟΧΕΣ Όσον αφορά την ποιότητα και το μέγεθος, σε κάθε κιβώτιο επιτρέπεται να υπάρχουν και προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.

Α. Ανοχές ποιότητος

ι) Κατηγορία I: 10% φυτών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά είναι σύμφωνα με εκείνα της κατηγορίας II.

ιι) Κατηγορία II: 10% φυτών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά που δεν παρουσιάζουν σε καμία περίπτωση ελαττώματα τα οποία να τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση.

Β. Ανοχές μεγέθους

10% φυτών που δεν ανταποκρίνονται στο καθορισμένο μέγεθος, αλλά που έχουν βάρος μέχρι 10% κατώτερο ή ανώτερο αυτού.

V. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α. Ομοιογένεια

Το περιεχόμενο κάθε κιβωτίου πρέπει να είναι ομοιογενές. Κάθε κιβώτιο πρέπει να περιέχει μόνο προϊόντα της ίδιας ποικιλίας, ποιότητος και του ίδιου μεγέθους.

Β. Συσκευασία

Η συσκευασία πρέπει να είναι κατάλληλη για κάθε μέγεθος και για κάθε κιβώτιο, δηλαδή χωρίς κενά ή υπερβολική πίεση.

Το εμπόρευμα πρέπει να χωρίζεται από τον πυθμένα, τις πλευρές και το κάλυμμα με ένα κατάλληλο μέσο προστασίας.

Τα μαρούλια και τα κατσαρά αντίδια πρέπει να τοποθετούνται σε δύο στρώματα καρδιά με καρδιά (3 στρώματα στην περίπτωση που το κιβώτιο θα ξαναχρησιμοποιηθεί). Τα επιμήκη μαρούλια ("Romaines") και τα κατσαρά αντίδια (σκαρόλες) δύνανται να παρουσιάζονται σε στρώματα.

Τα χαρτιά ή άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι καινούρια και αβλαβή για τη διατροφή του ανθρώπου. Στην περίπτωση που φέρουν τυπωμένες ενδείξεις, αυτές πρέπει να αναφέρονται στην εξωτερική επιφάνεια ούτως ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα προϊόντα. Τα κιβώτια για τις σαλάτες πρέπει να είναι απαλλαγμένα κατά τη συσκευασία από κάθε ξένο σώμα, κυρίως φύλλα αποκολλημένα από το σώμα του φυτού και τεμάχια στελέχους.

VI. ΣΗΜΑΝΣΗ Κάθε κιβώτιο πρέπει να φέρει εξωτερικά, με στοιχεία ευανάγνωστα και ανεξίτηλα, τις ακόλουθες ενδείξεις:

Α. Αναγνώριση

"" ID="1" ACCV="2.1.2">Συσκευαστής> ID="2" ASSV="2">Όνομα και διεύθυνση ή συμβολικά στοιχεία αναγνωρίσεως."> ID="1">Αποστολέας">

Β. Είδος του προϊόντος

- "Μαρούλια", "κατσαρά αντίδια" ή "πλατύφυλλα αντίδια (σκαρόλες)" (για τις κλειστές συσκευασίες) και ενδεχομένως το όνομα της ποικιλίας

- Κατά περίπτωση, την ένδειξη "θερμοκήπιο".

Γ. Καταγωγή του προϊόντος

Ζώνη παραγωγής ή εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία.

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά

- Κατηγορία

- Μέγεθος (εμφαινόμενο από το ελάχιστο βάρος ανά 100 φυτά - εκφραζόμενο σε χιλιόγραμμα - ή από το ελάχιστο βάρος ανά φυτό), ή αριθμός φυτών.

Ε. Επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικό).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/6

Κοινοί κανόνες ποιότητος για τα κρεμμύδια I. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο παρών κανόνας αναφέρεται στα κρεμμύδια του είδους "Allium Cepa L." με εξαίρεση τα "αργυρόχροα" (argentees) κρεμμύδια και τα πράσινα κρεμμύδια με ολόκληρα φύλλα.

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Α. Γενικότητες

Ο κανόνας έχει σαν αντικείμενο τον καθορισμό των ιδιοτήτων που πρέπει να παρουσιάζουν τα κρεμμύδια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά το στάδιο της αποστολής μετά την προετοιμασία και τη συσκευασία.

Β. Ελάχιστα χαρακτηριστικά

Οι βολβοί πρέπει να είναι:

- ακέραιοι

- υγιείς (υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που επιτρέπονται για κάθε κατηγορία)

- καθαροί, ιδίως απαλλαγμένοι από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφάρμακα

- απαλλαγμένοι από ελαττώματα που οφείλονται σε παγετό

- αρκετά ξεροί για την προβλεπομένη χρήση (για τα κρεμμύδια που προορίζονται για διατήρηση, τουλάχιστον οι δύο πρώτοι εξωτερικοί χιτώνες, όπως και το στέλεχος πρέπει να είναι εντελώς αποξηραμένοι)

- χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία

- χωρίς ξένη οσμή ή γεύση

- τέλος, το στέλεχος πρέπει να είναι συνεστραμμένο ή η τομή του να είναι καθαρή και να μην υπερβαίνει τα 4 εκατοστόμετρα μήκους (εκτός από τα κρεμμύδια που παρουσιάζονται κατά ορμαθούς).

Γ. Κατάταξη

ι) Κατηγορία I: Τα κρεμμύδια που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι καλής ποιότητος. Πρέπει να παρουσιάζουν το τυπικό σχήμα και χρώμα της ποικιλίας.

Οι βολβοί πρέπει να είναι:

- σφικτοί και ανθεκτικοί

- χωρίς φύτρα

- απαλλαγμένοι από κοίλο και ανθεκτικό στέλεχος

- απαλλαγμένοι από εξογκώματα που έχουν προκληθεί από ανώμαλη βλαστική ανάπτυξη

- πρακτικά απαλλαγμένοι από ριζικό θύσανο.

Μερικά σκασίματα στον εξωτερικό χιτώνα του βολβού γίνονται δεκτά.

ιι) Κατηγορία II: Τα κρεμμύδια που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να ανταποκρίνονται στα ανωτέρω καθορισμένα ελάχιστα χαρακτηριστικά αλλά μπορούν, σε σχέση με την κατηγορία I, να παρουσιάζουν τις ακόλουθες διαφορές:

- βολβοί αρκετά σφικτοί

- δεκτά ελαττώματα:

- όχι τυπικό σχήμα και χρωματισμό της ποικιλίας

- αρχή εκβλαστήσεως (μέσα στα όρια του 10% για μία καθορισμένη παρτίδα)

- ίχνη από αμυχές

- ελαφρά σημάδια που προέρχονται από παρασιτικές προσβολές ή ασθένειες

- μικρά σκασίματα που έχουν επουλωθεί

- ελαφροί μώλωπες που έχουν επουλωθεί και δεν είναι ικανοί να βλάψουν την καλή τους διατήρηση.

III. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ Τα κρεμμύδια πρέπει να ταξινομούνται κατά μέγεθος. Η ταξινόμηση κατά μέγεθος καθορίζεται από τη μεγίστη διάμετρο της ισημερινής τους τομής, σύμφωνα με τους ακόλουθους τρόπους:

ι) Κρεμμύδια που προορίζονται για διατήρηση μέσα σε ξίδι ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο:

- 10 χιλιοστόμετρα περιλαμβανομένων, μέχρι 15 χιλιοστόμετρα μη περιλαμβανομένων

- 15 χιλιοστόμετρα περιλαμβανομένων, μέχρι 20 χιλιοστόμετρα μη περιλαμβανομένων

- 20 χιλιοστόμετρα περιλαμβανομένων, μέχρι 30 χιλιοστόμετρα μη περιλαμβανομένων

- 30 χιλιοστόμετρα περιλαμβανομένων, μέχρι 45 χιλιοστόμετρα μη περιλαμβανομένων

με μία ανοχή 2 χιλιοστομέτρων κάτω του ελαχίστου ή άνω του μεγίστου.

ιι) Κρεμμύδια που προορίζονται για κατανάλωση σε νωπή κατάσταση

Ελάχιστη διάμετρος: 40 χιλιοστόμετρα, με μεγίστη απόκλιση 20 χιλιοστομέτρων μεταξύ των βολβών ενός και του αυτού κιβωτίου που φέρει ένδειξη ενός μόνο μεγέθους.

IV. ΑΝΟΧΕΣ Όσον αφορά την ποιότητα και το μέγεθος, σε κάθε κιβώτιο επιτρέπεται να υπάρχουν και προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.

Α. Ανοχές ποιότητος

ι) Κατηγορία I: 10% κατά βάρος βολβών που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αλλά παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας II.

ιι) Κατηγορία II: 10% κατά βάρος βολβών που δεν είναι σύμφωνοι με τα ελάχιστα χαρακτηριστικά, αλλά είναι κατάλληλοι για κατανάλωση.

Β. Ανοχές μεγέθους

Για τα κρεμμύδια που προορίζονται για κατανάλωση σε νωπή κατάσταση, 10% κατά βάρος βολβών ανά κιβώτιο που αντιστοιχούν στο αμέσως κατώτερο ή ανώτερο μέγεθος από εκείνο που εμφαίνεται στο κιβώτιο.

Γ. Άθροισμα ανοχών

Οπωσδήποτε, το σύνολο των ανοχών ποιότητος και μεγέθους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15%.

V. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α. Ομοιογένεια

Το περιεχόμενο κάθε κιβωτίου πρέπει να είναι ομοιογενές. Κάθε κιβώτιο πρέπει να περιέχει μόνο κρεμμύδια της ίδιας ποικιλίας, ποιότητος και του ίδιου μεγέθους.

Β. Συσκευασία

Τα κρεμμύδια μπορούν να παρουσιάζονται:

- τοποθετημένα κατά στρώματα μέσα στη συσκευασία

- χύμα μέσα στη συσκευασία

- κατά ορμαθούς (οι ορμαθοί πρέπει να αποτελούνται από 16 βολβούς τουλάχιστον, και το στέλεχός τους να είναι τελείως αποξεραμένο). Πρέπει να είναι απαλλαγμένα κατά τη συσκευασία από κάθε ξένο σώμα.

VI. ΣΗΜΑΝΣΗ Κάθε κιβώτιο πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

Α. Αναγνώριση

"" ID="1" ACCV="2.1.2">Συσκευαστής> ID="2" ASSV="2">Όνομα και διεύθυνση ή συμβολικά στοιχεία αναγνωρίσεως."> ID="1">Αποστολέας">

Β. Είδος του προϊόντος

"Κρεμμύδια" (για τις κλειστές συσκευασίες).

Γ. Καταγωγή του προϊόντος

Ζώνη παραγωγής ή εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία.

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά

- Κατηγορία

- Μέγεθος

- Βάρος.

Ε. Επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικό).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/7

Κοινοί κανόνες ποιότητος για τα βερίκοκκα I. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο παρών κανόνας αναφέρεται στα φρούτα των ποικιλιών που προέρχονται από το Prunus Armeniaca L. και που προορίζονται να παραδοθούν στον καταναλωτή νωπά, εξαιρέσει εκείνων που προορίζονται για μεταποίηση.

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Α. Γενικότητες

Ο κανόνας έχει σαν αντικείμενο τον καθορισμό των ιδιοτήτων που πρέπει να παρουσιάζουν τα επιτραπέζια βερίκοκκα κατά το στάδιο της αποστολής, μετά την προετοιμασία και τη συσκευασία.

Β. Ελάχιστα χαρακτηριστικά

ι) Τα φρούτα πρέπει να είναι:

- ολόκληρα

- υγιή (υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που επιτρέπονται για κάθε κατηγορία)

- καθαρά, ιδίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα ή φυτοφάρμακα

- χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία

- χωρίς ξένη οσμή ή γεύση.

ιι) Τα φρούτα πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς με το χέρι και να έχουν αρκετά αναπτυχθεί. Ο βαθμός ωριμότητος πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει στα φρούτα να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση μέχρι τον τόπο προορισμού τους και να ανταποκρίνονται στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού τους.

Γ. Κατατάξη

ι) Κατηγορία "Extra"

Τα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι ανωτέρας ποιότητος. Πρέπει να παρουσιάζουν το σχήμα, την ανάπτυξη και το χρωματισμό που είναι χαρακτηριστικά της ποικιλίας, λαμβάνοντας υπόψη την περιοχή της παραγωγής.

Πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ελάττωμα.

ιι) Κατηγορία I

Τα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι καλής ποιότητος. Πρέπει να παρουσιάζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας, λαμβάνοντας υπόψη την περιοχή της παραγωγής. Η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί οποιαδήποτε φθορά. Εν τούτοις, γίνεται δεκτό ένα από τα κατωτέρω ελαττώματα:

- ελαφρό ελάττωμα σχήματος ή αναπτύξεως

- ελαφρό ελάττωμα χρωματισμού

- ελαφρό ηλιακό έγκαυμα

υπό τον όρο ότι αυτά δεν βλάπτουν ούτε την εξωτερική εμφάνιση του φρούτου ούτε τη διατήρησή του. Τα ελαττώματα σε σχήμα επίμηκες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 εκατοστόμετρο μήκους. Για όλα τα άλλα ελαττώματα, η συνολική επιφάνεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 τετραγωνικά εκατοστόμετρα.

ιιι) Κατηγορία II

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα φρούτα εμπορευσίμου ποιότητος που δεν μπορούν να καταταχθούν στις ανώτερες κατηγορίες, αλλά αντιστοιχούν στα ελάχιστα χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζονται ανωτέρω.

Γίνονται δεκτά τα ελαττώματα του φλοιού που δεν είναι ικανά να βλάψουν ούτε τη γενική εμφάνιση ούτε τη διατήρηση του προϊόντος, υπό την επιφύλαξη ότι δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατοστόμετρα μήκους για τα ελαττώματα σε σχήμα επίμηκες, ή το 1 τετραγωνικό εκατοστόμετρο μήκους για όλα τα άλλα ελαττώματα.

III. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ Η ταξινόμηση κατά μέγεθος καθορίζεται είτε βάσει της περιφερείας είτε βάσει της μεγίστης διαμέτρου της ισημερινής τομής. Η ταξινόμηση κατά μέγεθος είναι υποχρεωτική για τις κατηγορίες "Extra" και I.

Για τις κατηγορίες I και II το ελάχιστο μέγεθος καθορίζεται σε 30 χιλιοστόμετρα για τη διάμετρο (10 εκατοστόμετρα για την περιφέρεια). Η μέγιστη απόκλιση για τα φρούτα ενός και του αυτού μεγέθους πρέπει να είναι 10 χιλιοστόμετρα για τη διάμετρο (3 εκατοστόμετρα για την περιφέρεια).

Για την κατηγορία "Extra" η επιμέλεια καθορισμού του ελάχιστου μεγέθους, παραχωρείται στην πρωτοβουλία των κρατών ανάλογα με τις ποικιλίες. Εν τούτοις, το μέγεθος αυτό δεν θα πρέπει να είναι κατώτερο από το μέγεθος που καθορίζεται για τις άλλες κατηγορίες. Οπωσδήποτε, η μεγίστη απόκλιση για τα φρούτα ενός και του αυτού μεγέθους θα πρέπει να είναι 5 χιλιοστομέτρων για τη διάμετρο (1,5 εκατοστόμετρο για την περιφέρεια).

IV. ΑΝΟΧΕΣ Όσον αφορά την ποιότητα, σε κάθε κιβώτιο επιτρέπεται να υπάρχουν προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.

Α. Ανοχές ποιότητος

ι) Κατηγορία "Extra": 5% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων που δεν αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά είναι σύμφωνα με εκείνα της αμέσως κατώτερης κατηγορίας (κατηγορία I).

ιι) Κατηγορία I: 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων που δεν αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά είναι σύμφωνα με εκείνα της κατώτερης κατηγορίας (κατηγορία II).

ιιι) Κατηγορία II: 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων που δεν αντιστοιχούν στα ελάχιστα χαρακτηριστικά, αλλά είναι κατάλληλα για κατανάλωση.

Β. Ανοχές μεγέθους

Για όλες τις κατηγορίες: 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων ανά κιβώτιο

με όριο 1 εκατοστομέτρου περισσότερο ή λιγότερο, ανάλογα με το μέγεθoς που αναφέρεται στο κιβώτιο.

Γ. Άθροισμα ανοχών

Οπωσδήποτε, το σύνολο των ανοχών ποιότητος και μεγέθους δεν πρέπει να υπερβαίνει το:

- 10% για την κατηγορία "Extra"

- 15% για τις κατηγορίες I και II.

V. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α. Ομοιογένεια

Το περιεχόμενο κάθε κιβωτίου πρέπει να είναι ομοιογενές. Κάθε κιβώτιο πρέπει να περιέχει μόνο φρούτα της ίδιας ποικιλίας, ποιότητος και του ίδιου μεγέθους, και για την κατηγορία "Extra" ενιαίου χρωματισμού.

Β. Συσκευασία

Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει κατάλληλη προστασία του προϊόντος. Τα χαρτιά ή τα άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της συσκευασίας πρέπει να είναι καινούρια και αβλαβή για την ανθρώπινη διατροφή. Στην περίπτωση που φέρουν τυπωμένες ενδείξεις, αυτές πρέπει να βρίσκονται μόνο στην εξωτερική επιφάνεια, ούτως ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα φρούτα. Τα φρούτα πρέπει να είναι απαλλαγμένα, κατά τη συσκευασία, από κάθε ξένο σώμα.

Τα φρούτα μπορούν να παρουσιάζονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1. Σε μικρές μονάδες συσκευασίας, για την απ' ευθείας πώληση στον καταναλωτή.

2. Τοποθετημένα σε ένα ή περισσότερα στρώματα χωρισμένα μεταξύ τους.

3. Χύμα, με εξαίρεση την κατηγορία "Extra".

VI. ΣΗΜΑΝΣΗ Κάθε κιβώτιο πρέπει να φέρει εξωτερικά, με στοιχεία ευανάγνωστα και ανεξίτηλα, τις ακόλουθες ενδείξεις:

Α. Αναγνώριση

"" ID="1" ACCV="2.1.2">Συσκευαστής> ID="2" ASSV="2">Όνομα και διεύθυνση ή συμβολικά στοιχεία αναγνωρίσεως."> ID="1">Αποστολέας">

Β. Είδος του προϊόντος

- "Βερίκοκκα" για τις κλειστές συσκευασίες

- Όνομα της ποικιλίας για τις κατηγορίες "Extra" και I.

Γ. Καταγωγή του προϊόντος

Ζώνη παραγωγής ή εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία.

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά

- Κατηγορία

- Μέγεθος ή αριθμός τεμαχίων (εκτός από τα προϊόντα που είναι χύμα στη συσκευασία).

Ε. Επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικό).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/8

Κοινοί κανόνες ποιότητος για τα δαμάσκηνα I. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο παρών κανόνας αναφέρεται στα δαμάσκηνα των ποικιλιών που προέρχονται από το:

- Prunus domestica L.

- Prunus institia L.

- Prunus salicina Lindley (Prunus triflora Roxburgh)

και που προορίζονται να διατεθούν στον καταναλωτή νωπά, με εξαίρεση τα δαμάσκηνα που προορίζονται για μεταποίηση.

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Α. Γενικότητες

Ο κανόνας έχει σαν αντικείμενο τον καθορισμό των ιδιοτήτων που πρέπει να παρουσιάζουν τα επιτραπέζια δαμάσκηνα, κατά το στάδιο της αποστολής, μετά την προετοιμασία και τη συσκευασία.

Β. Ελάχιστα χαρακτηριστικά

ι) Τα φρούτα πρέπει να είναι:

- ολόκληρα

- υγιή (υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που επιτρέπονται για κάθε κατηγορία)

- καθαρά, ιδίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα ή φυτοφάρμακα

- χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία

- χωρίς ξένη οσμή ή γεύση.

ιι) Τα φρούτα πρέπει να είναι αρκετά αναπτυγμένα. Ο βαθμός ωριμότητος πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει στα φρούτα να αντέχουν στη μεταφορά και τη μεταχείριση, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση μέχρι τον τόπο του προορισμού και να ανταποκρίνονται στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού.

Γ. Κατάταξη

ι) Κατηγορία "Extra"

Τα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι ανώτερης ποιότητος. Πρέπει να παρουσιάζουν το σχήμα, την ανάπτυξη και το χρωματισμό που είναι χαρακτηριστικά της ποικιλίας.

Πρέπει να είναι:

- απαλλαγμένα από κάθε ελάττωμα

- πρακτικά καλυμμένοι με την κηρώδη ουσία τους (χνούδι) ανάλογα με την ποικιλία

- με σάρκα συνεκτική.

Τα φρούτα της κατηγορίας "Extra" πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς με το χέρι.

ιι) Κατηγορία I

Τα φρούτα που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι καλής ποιότητος. Πρέπει να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας.

Εν τούτοις μπορεί να επιτραπεί:

- μια ελαφρά παραμόρφωση

- ένα ελαφρό ελάττωμα στην ανάπτυξη

- ένα ελαφρό ελάττωμα χρωματισμού.

Ελαττώματα του φλοιού, τα οποία δεν είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη ούτε στην εξωτερική εμφάνιση ούτε στη διατήρηση, γίνονται δεκτά για κάθε φρούτο, με την επιφύλαξη της ακόλουθης διατάξεως:

- τα ελαττώματα επιμήκους τύπου δεν πρέπει να επεκτείνονται σε μήκος μεγαλύτερο του ενός τρίτου της μεγίστης διαμέτρου του φρούτου. Ειδικότερα, γίνονται δεκτά επουλωμένα σκασίματα για τις ποικιλίες "Reines-Claudes dorees"(1).

Ο μίσχος δύναται να έχει υποστεί ζημία ή να ελλείπει, υπό τον όρο να μην υπάρξει δυνατότητα αλλοιώσεως.

Τα φρούτα της κατηγορίας I πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς με το χέρι.

ιιι) Κατηγορία II

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα φρούτα εμπορευσίμου ποιότητος που δεν μπορούν να καταταχθούν στις ανώτερες κατηγορίες, αλλά αντιστοιχούν στα ελάχιστα χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζονται ανωτέρω.

Ελαττώματα του φλοιού, τα οποία δεν είναι ικανά να βλάψουν ούτε την εξωτερική όψη ούτε τη διατήρηση των φρούτων, γίνονται δεκτά υπό την επιφύλαξη ότι δεν υπερβαίνουν το ένα τέταρτο της συνολικής επιφάνειας.

III. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ Τα φρούτα πρέπει να ταξινομούνται κατά μέγεθος με βάση ένα ελάχιστο μέγεθος που καθορίζεται από κάθε χώρα σύμφωνα με την κατηγορία και την ποικιλία.

IV. ΑΝΟΧΕΣ Όσον αφορά την ποιότητα, σε κάθε κιβώτιο επιτρέπεται να υπάρχουν προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.

Α. Ανοχές ποιότητος

ι) Κατηγορία "Extra"

5% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων που δεν αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά είναι σύμφωνα με εκείνα της αμέσως κατώτερης κατηγορίας (κατηγορία I).

ιι) Κατηγορία I

10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων που δεν αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά είναι σύμφωνα με εκείνα της κατώτερης κατηγορίας (κατηγορία II).

ιιι) Κατηγορία II:

10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων που δεν αντιστοιχούν στα ελάχιστα χαρακτηριστικά, αλλά είναι κατάλληλα για κατανάλωση.

Β. Ανοχές μεγέθους

Για όλες τις κατηγορίες, 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος φρούτων μεγέθους αμέσως κατώτερου ή ανώτερου από εκείνο που εμφαίνεται επί του μέσου συσκευασίας.

Γ. Άθροισμα ανοχών

Οπωσδήποτε το σύνολο των ανοχών ποιότητος και μεγέθους δεν μπορεί να υπερβαίνει το:

- 10% για την κατηγορία "Extra"

- 15% για τις κατηγορίες I και II.

V. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α. Ομοιογένεια

Το περιεχόμενο κάθε κιβωτίου πρέπει να είναι ομοιογενές. Κάθε κιβώτιο πρέπει να περιέχει μόνο φρούτα της ίδιας ποικιλίας, ποιότητος και του ίδιου μεγέθους και για την κατηγορία "Extra" ενιαίου χρωματισμού.

Β. Συσκευασία

Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία του προϊόντος. Τα χαρτιά ή τα άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι καινούρια και αβλαβή για την ανθρώπινη διατροφή. Στην περίπτωση που φέρουν τυπωμένες ενδείξεις, αυτές πρέπει να βρίσκονται μόνο στην εξωτερική επιφάνεια, ούτως ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα φρούτα. Τα φρούτα πρέπει να είναι, κατά τη συσκευασία, απαλλαγμένα από κάθε ξένο σώμα.

Τα φρούτα μπορούν να παρουσιάζονται με έναν από τους ακόλουθους τύπους:

1. Σε μικρές μονάδες συσκευασίας, για την απ' ευθείας πώληση στον καταναλωτή.

2. Τοποθετημένα σε ένα ή περισσότερα στρώματα χωρισμένα μεταξύ τους.

3. Χύμα, εκτός των φρούτων της κατηγορίας "Extra".

VI. ΣΗΜΑΝΣΗ Κάθε κιβώτιο πρέπει να φέρει εξωτερικά, με στοιχεία ευανάγνωστα και ανεξίτηλα, τις ακόλουθες ενδείξεις:

Α. Αναγνώριση

"" ID="1" ACCV="2.1.2">Συσκευαστής> ID="2" ASSV="2">Όνομα και διεύθυνση ή συμβολικά στοιχεία αναγνωρίσεως."> ID="1">Αποστολέας">

Β. Είδος του προϊόντος

- "Δαμάσκηνα" (για τις κλειστές συσκευασίες)

- Όνομα της ποικιλίας για τις κατηγορίες "Extra" και I.

Γ. Καταγωγή του προϊόντος

Ζώνη παραγωγής ή εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία.

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά

- Κατηγορία

- Μέγεθος ή αριθμός τεμαχίων (εκτός από τα προϊόντα που είναι χύμα στη συσκευασία).

Ε. Επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικό)

(1) Ορισμός: Reines-Claudes (Apricots verts, Dauphines, Greenages) που έχουν φλοιό πράσινο με ελαφρά υποκίτρινες ανταύγειες.

Top