EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A0724(01)

Συμφωνία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

ST/9702/2018/INIT

OJ L 240, 24.7.2020, p. 4–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 240, 24.7.2020, p. 4–4 (GA)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/1075/oj

Related Council decision

24.7.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 240/4


ΣΥΜΦΩΝΙΑ

για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ αφενός

και

η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ αφετέρου

εφεξής καλούμενες μεμονωμένα «συμβαλλόμενο μέρος» και συλλογικά «τα συμβαλλόμενα μέρη»,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη συνεχιζόμενη τάση διεθνοποίησης του σχεδιασμού, της παραγωγής και της κυκλοφορίας αεροναυτικών προϊόντων πολιτικής αεροπορίας·

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προωθήσουν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και την περιβαλλοντική ποιότητα και συμβατότητα και να διευκολύνουν την ελεύθερη διακίνηση αεροναυτικών προϊόντων πολιτικής αεροπορίας·

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προωθήσουν τη συνεργασία και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε θέματα που συνδέονται με την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας·

ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ότι η συνεργασία τους μπορεί να συμβάλει θετικά για να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω διεθνής εναρμόνιση προτύπων και διαδικασιών·

ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ότι είναι δυνατόν να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση που επιβάλλεται στην αεροναυπηγική βιομηχανία λόγω των επαναλαμβανόμενων τεχνικών επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και δοκιμών·

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η αμοιβαία αποδοχή των πορισμάτων συμμόρφωσης και των πιστοποιητικών πρέπει να προσφέρει διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους τεχνικούς κανονισμούς ή πρότυπα ισοδύναμη με τη διασφάλιση της συμμόρφωσης που προσφέρουν οι διαδικασίες του άλλου συμβαλλομένου μέρους·

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι για την εν λόγω αμοιβαία αποδοχή απαιτείται διαρκής εμπιστοσύνη του κάθε συμβαλλομένου μέρους στην αξιοπιστία των διαδικασιών διαπίστωσης της συμμόρφωσης του άλλου συμβαλλομένου μέρους σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία·

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυμία των συμβαλλομένων μερών για ρυθμιστική συνεργασία σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και τους περιβαλλοντικούς ελέγχους και πιστοποιητικά με βάση τη διαρκή επικοινωνία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη·

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις αντίστοιχες δεσμεύσεις των συμβαλλομένων μερών με βάση διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς συμφωνίες που αφορούν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και την περιβαλλοντική συμβατότητα,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Στόχοι

Οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας είναι:

α)

να καταστεί δυνατή η αμοιβαία αποδοχή, όπως προβλέπεται στα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας, των πορισμάτων συμμόρφωσης και των πιστοποιητικών που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές κάθε συμβαλλομένου μέρους·

β)

να ενθαρρυνθεί η διεθνοποίηση του κλάδου της πολιτικής αεροπορίας·

γ)

να διευκολυνθεί και να προωθηθεί η ελεύθερη διακίνηση των αεροναυτικών προϊόντων και υπηρεσιών πολιτικής αεροπορίας·

δ)

να προωθηθεί η συνεργασία με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και περιβαλλοντικής συμβατότητας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«εγκεκριμένος φορέας»: νομικό πρόσωπο το οποίο έχει πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή ενός εκ των συμβαλλομένων μερών για άσκηση των δικαιωμάτων που σχετίζονται με αντικείμενο του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας·

β)

«πιστοποιητικό»: έγκριση, άδεια ή άλλο έγγραφο που εκδίδεται εν είδει αναγνώρισης της συμμόρφωσης ότι ένα αεροναυτικό προϊόν, φορέας ή πρόσωπο στον κλάδο της πολιτικής αεροπορίας πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία των συμβαλλομένων μερών·

γ)

«αεροναυτικό προϊόν πολιτικής αεροπορίας»: κάθε πολιτικό αεροσκάφος, κινητήρας, ή έλικας ή υποσύστημα αεροσκάφους, εξάρτημα ή εξοπλισμός αεροσκάφους που εγκαθίσταται ή πρόκειται να εγκατασταθεί σε αυτό·

δ)

«αρμόδια αρχή»: κρατικός φορέας ή οντότητα που έχει ορισθεί από συμβαλλόμενο μέρος για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας να ασκεί το έννομο δικαίωμα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης και της παρακολούθησης της χρήσης αεροναυτικών προϊόντων, υπηρεσιών, λειτουργιών ή πιστοποιητικών πολιτικής αεροπορίας εντός της περιοχής δικαιοδοσίας ενός εκ των συμβαλλομένων μερών, και ο οποίος δύναται να λαμβάνει μέτρα επιβολής προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις στην περιοχή δικαιοδοσίας του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους·

ε)

«διορισμένος εκπρόσωπος»: νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο ορίζεται βάσει του νόμου για τη διενέργεια αξιολόγησης της συμμόρφωσης και την εξαγωγή πορισμάτων εξ ονόματος της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC)·

στ)

«παρακολούθηση»: περιοδική επιτήρηση από την αρμόδια αρχή για να διαπιστώνεται η διαρκής συμμόρφωση με τις ενδεδειγμένες ισχύουσες νομικές απαιτήσεις·

ζ)

«τεχνικός αντιπρόσωπος»: για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC)· και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1.   Η έκταση της συνεργασίας δυνάμει της παρούσας συμφωνίας περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

α)

τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας και παρακολούθηση των αεροναυτικών προϊόντων πολιτικής αεροπορίας

β)

τις περιβαλλοντικές δοκιμές και πιστοποιητικά των αεροναυτικών προϊόντων πολιτικής αεροπορίας

γ)

την πιστοποίηση και παρακολούθηση των φορέων σχεδιασμού και παραγωγής·

δ)

την πιστοποίηση και παρακολούθηση των φορέων συντήρησης·

ε)

την αδειοδότηση και την εκπαίδευση του προσωπικού·

στ)

την πτητική λειτουργία αεροσκαφών·

ζ)

τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας και τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας· και

η)

άλλα πεδία που περιλαμβάνονται στη σύμβαση Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία υπεγράφη στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944 («η σύμβαση»).

2.   Για τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συντάσσουν παραρτήματα και ορίζουν αντίστοιχες διαδικασίες εφαρμογής όπου περιγράφονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι μέθοδοι αμοιβαίας αποδοχής των πορισμάτων συμμόρφωσης και των πιστοποιητικών, καθώς και μεταβατικές ρυθμίσεις εφόσον χρειάζεται, όταν συμφωνούν ότι τα πρότυπα, οι κανόνες, οι πρακτικές, οι διαδικασίες και τα συστήματα πολιτικής αεροπορίας των δύο συμβαλλομένων μερών είναι αρκούντως ισοδύναμα ή συμβατά ώστε να είναι δυνατή η αποδοχή πιστοποιητικών και πορισμάτων συμμόρφωσης με συμφωνηθέντα πρότυπα τα οποία εκδίδονται από το ένα συμβαλλόμενο μέρος εξ ονόματος του άλλου. Οι τεχνικές διαφορές μεταξύ των συστημάτων πολιτικής αεροπορίας των συμβαλλομένων μερών αποτελούν αντικείμενο των παραρτημάτων.

Άρθρο 4

Γενικές υποχρεώσεις

1.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αποδέχεται τα πορίσματα συμμόρφωσης και τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές του άλλου συμβαλλομένου μέρους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας, τα οποία περιλαμβάνουν μεταβατικές ρυθμίσεις όπου χρειάζεται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας.

2.   Η παρούσα συμφωνία δεν ερμηνεύεται ως συνεπαγόμενη την αμοιβαία αποδοχή ή αναγνώριση των προτύπων ή τεχνικών κανονισμών των συμβαλλομένων μερών, εκτός αν ορίζεται άλλως στα παραρτήματά της.

3.   Τα πορίσματα των διορισμένων εκπροσώπων ή εγκεκριμένων φορέων που εξουσιοδοτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία ενός εκ των συμβαλλομένων μερών να εξάγουν τα ίδια πορίσματα με την αρμόδια αρχή, είναι εξίσου έγκυρα με εκείνα της ίδιας της αρμόδιας αρχής για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας.

4.   Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους παραμένουν ικανές και εκτελούν τα καθήκοντά τους δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της.

5.   Με στόχο τη διαρκή εμπιστοσύνη κάθε συμβαλλομένου μέρους στην αξιοπιστία των διαδικασιών διαπίστωσης της συμμόρφωσης του άλλου συμβαλλομένου μέρους, κάθε τεχνικός αντιπρόσωπος μπορεί να συμμετέχει στις εσωτερικές δραστηριότητες διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 5

Διαφύλαξη της ρυθμιστικής εξουσίας και μέτρα διασφάλισης

1.   Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θεωρείται περιοριστική της εξουσίας ενός συμβαλλομένου μέρους:

α)

να καθορίζει, μέσω νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων, το επίπεδο προστασίας που κρίνει κατάλληλο για την ασφάλεια, το περιβάλλον και άλλα θέματα όσον αφορά τις διακινδυνεύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας·

β)

να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα και άμεσα μέτρα όποτε υφίσταται εύλογη διακινδύνευση ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας μπορεί:

i)

να υπονομεύσει την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων ή του περιβάλλοντος·

ii)

να αντίκειται στα εφαρμοστέα νομοθετικά, κανονιστικά ή διοικητικά μέτρα του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους· ή

iii)

με άλλο τρόπο να μην πληροί απαίτηση στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής παραρτήματος της παρούσας συμφωνίας.

2.   Όταν ένα εκ των συμβαλλομένων μερών λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ενημερώνει γραπτώς και αιτιολογημένα το άλλο συμβαλλόμενο μέρος εντός 15 εργάσιμων ημερών για τη λήψη των μέτρων αυτών.

3.   Μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν θεωρούνται ούτε ερμηνεύονται ως παραβίαση των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 6

Επικοινωνία

1.   Μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία τα αντίστοιχα σημεία επαφής για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

2.   Όλες οι επικοινωνίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και/ή των αρμοδίων αρχών συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα.

3.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος κοινοποιεί στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος τα στοιχεία της αρμόδιας αρχής ή των αρμοδίων αρχών του.

Άρθρο 7

Ρυθμιστική συνεργασία, αμοιβαία συνδρομή και διαφάνεια

1.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι το άλλο συμβαλλόμενο μέρος τηρείται ενήμερο για όλες τις νομοθετικές και ρυθμιστικές διατάξεις του, τα πρότυπα και τις απαιτήσεις του, καθώς και για το σύστημα έκδοσης πιστοποιητικών που εφαρμόζει.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία τις προτεινόμενες σημαντικές αναθεωρήσεις των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεών τους, των προτύπων και των απαιτήσεών τους, καθώς και του συστήματος έκδοσης πιστοποιητικών που εφαρμόζουν, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν επίπτωση στην παρούσα συμφωνία. Παρέχουν το ένα στο άλλο, κατά το δυνατόν, δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων των εν λόγω αναθεωρήσεων και λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές.

3.   Οι τεχνικοί αντιπρόσωποι δύνανται να αναπτύσσουν διαδικασίες για τη ρυθμιστική συνεργασία εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας.

4.   Για τους σκοπούς της διερεύνησης και επίλυσης θεμάτων ασφάλειας, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να επιτρέπουν αμοιβαία τη συμμετοχή του ενός στις δραστηριότητες εποπτείας του άλλου με την ιδιότητα του παρατηρητή όπως ορίζεται στο αντίστοιχο παράρτημα.

5.   Για λόγους επιτήρησης και επιθεωρήσεων, οι αρμόδιες αρχές κάθε συμβαλλομένου μέρους παρέχουν τη συνδρομή τους στις αρμόδιες αρχές του άλλου συμβαλλομένου μέρους με σκοπό την εξασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης σε εποπτευόμενους φορείς υπαγόμενους στη δικαιοδοσία του.

Άρθρο 8

Ανταλλαγή πληροφοριών ασφαλείας

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τους:

α)

να παρέχουν αμοιβαία, κατόπιν αιτήματος και εγκαίρως, πληροφορίες διαθέσιμες στους τεχνικούς αντιπροσώπους τους σχετικά με ατυχήματα, σοβαρά συμβάντα ή περιστατικά σχετιζόμενα με προϊόντα, υπηρεσίες ή δραστηριότητες που καλύπτονται από τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας· και

β)

να ανταλλάσσουν άλλες πληροφορίες ασφαλείας σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζουν οι τεχνικοί αντιπρόσωποι.

Άρθρο 9

Συνεργασία σε δραστηριότητες επιβολής του νόμου

Με την επιφύλαξη των ισχυουσών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να παρέχουν, εφόσον τους ζητηθεί και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων, μέσω των τεχνικών αντιπροσώπων ή των αρμοδίων αρχών τους, αμοιβαία συνεργασία και συνδρομή σε έρευνες ή διαδικασίες επιβολής του νόμου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. Επιπλέον, κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνει πάραυτα το άλλο για κάθε διερεύνηση στην οποία εμπλέκονται αμοιβαία συμφέροντα.

Άρθρο 10

Εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων και πληροφοριών βιομηχανικής ιδιοκτησίας

1.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να τηρεί, με την επιφύλαξη των περιορισμών που επιβάλλει η νομοθεσία του, την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και πληροφοριών που του παρέχει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος με βάση την παρούσα συμφωνία.

2.   Συγκεκριμένα, με βάση την αντίστοιχη νομοθεσία τους, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δημοσιοποιούν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του κοινού, ούτε επιτρέπουν σε αρμόδια αρχή να δημοσιοποιεί σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του κοινού, δεδομένα και πληροφορίες που παρέχονται αμοιβαία με βάση την παρούσα συμφωνία και αποτελούν εμπορικό απόρρητο, διανοητική ιδιοκτησία, εμπιστευτικές εμπορικές ή χρηματοοικονομικές πληροφορίες, δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή πληροφορίες που σχετίζονται με διενεργούμενη διερεύνηση. Για τον σκοπό αυτό, τα εν λόγω δεδομένα και πληροφορίες θεωρείται ότι έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα ή ότι αποτελούν βιομηχανική ιδιοκτησία ή εμπορικό απόρρητο, και επισημαίνονται με σαφή τρόπο, κατά περίπτωση.

3.   Συμβαλλόμενο μέρος ή αρμόδια αρχή μπορεί, όταν παρέχει δεδομένα και πληροφορίες στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή σε αρμόδια αρχή του άλλου συμβαλλομένου μέρους, να υποδεικνύει ποια δεδομένα και ποιες πληροφορίες κρίνει ότι δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν.

4.   Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος διαφωνήσει με τον χαρακτηρισμό από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος των παρεχόμενων δεδομένων και πληροφοριών ως εμπιστευτικού χαρακτήρα, ως δεδομένων και πληροφοριών βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή ως εμπορικού απορρήτου, τότε το συμβαλλόμενο μέρος που διαφωνεί ζητεί τη διενέργεια διαβουλεύσεων με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 για την επίλυση του ζητήματος.

5.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει όλες τις εύλογες αναγκαίες προφυλάξεις για την προστασία των δεδομένων και πληροφοριών που έχουν περιέλθει στην κατοχή του στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας από μη επιτρεπόμενη δημοσιοποίηση.

6.   Το συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει δεδομένα και πληροφορίες από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος με βάση την παρούσα συμφωνία δεν αποκτά δικαιώματα διανοητικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας λόγω της παραλαβής των εν λόγω δεδομένων και πληροφοριών από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

Άρθρο 11

Μεικτή επιτροπή των συμβαλλομένων μερών

1.   Συστήνεται μεικτή επιτροπή, απαρτιζόμενη από αντιπροσώπους των συμβαλλομένων μερών. Η μεικτή επιτροπή είναι αρμόδια για την αποτελεσματική λειτουργία της παρούσας συμφωνίας και συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της.

2.   Η μεικτή επιτροπή μπορεί να εξετάζει οποιοδήποτε θέμα αφορά τη λειτουργία και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Ειδικότερα, είναι υπεύθυνη για τα εξής:

α)

την επίλυση θεμάτων που άπτονται της ισχύος και της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της·

β)

την εξέταση τρόπων βελτίωσης της λειτουργίας της παρούσας συμφωνίας και την υποβολή κατάλληλων συστάσεων προς τα συμβαλλόμενα μέρη για την τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 17·

γ)

την έγκριση τροποποιήσεων των παραρτημάτων

δ)

τον συντονισμό της ανάπτυξης και έγκρισης νέων παραρτημάτων σύμφωνα με το άρθρο 17· και

ε)

την υιοθέτηση, εφόσον χρειάζεται, διαδικασιών εργασίας για τη ρυθμιστική συνεργασία και τη διαφάνεια σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3.

3.   Η μεικτή επιτροπή συντάσσει και εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 12

Ανάκτηση δαπανών

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι τυχόν τέλη ή επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τους τεχνικούς αντιπροσώπους του σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων οι δραστηριότητες ρυθμίζονται με βάση την παρούσα συμφωνία, είναι δίκαια, εύλογα και ανάλογα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και ότι δεν δημιουργούν εμπορικούς φραγμούς.

Άρθρο 13

Άλλες συμφωνίες

1.   Οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε συμφωνίες, τις οποίες έχει συνάψει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη με τρίτη χώρα μη συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν ισχύουν και δεν εφαρμόζονται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος με βάση την παρούσα συμφωνία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας.

2.   Από την έναρξη ισχύος της η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά τις διμερείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις για την ασφάλεια της αεροπορίας μεταξύ της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε θέμα καλυπτόμενο από την παρούσα συμφωνία το οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

3.   Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οι τεχνικοί αντιπρόσωποι λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την τροποποίηση ή την κατάργηση, ανάλογα με την περίπτωση, των προηγούμενων μεταξύ τους ρυθμίσεων.

4.   Με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου παράγραφος 2, η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών δυνάμει οποιασδήποτε άλλης διεθνούς συμφωνίας.

Άρθρο 14

Εφαρμογή

1.   Η παρούσα συμφωνία έχει εφαρμογή, αφενός, στο ρυθμιστικό σύστημα της πολιτικής αεροπορίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και, αφετέρου, στο ρυθμιστικό σύστημα της πολιτικής αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμμερίζονται τον στόχο μεγιστοποίησης των ωφελειών της παρούσας συμφωνίας με τη δυνητική επέκτασή της προκειμένου να περιληφθούν τρίτες χώρες. Προς τούτο η μεικτή επιτροπή, που συστήνεται βάσει του άρθρου 11, εξετάζει, κατά περίπτωση, τους όρους και τις διαδικασίες, καθώς και τις αναγκαίες τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας που θα απαιτούνταν για την προσχώρηση τρίτων χωρών στην παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 15

Διαβουλεύσεις και επίλυση διαφωνιών

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη επιχειρούν να επιλύουν κάθε μεταξύ τους διαφωνία σχετικά με τη συνεργασία τους βάσει της παρούσας συμφωνίας στο κατώτερο τεχνικό επίπεδο μέσω διαβουλεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των παραρτημάτων της παρούσας συμφωνίας.

2.   Εάν μια διαφωνία δεν επιλυθεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οποιοσδήποτε τεχνικός αντιπρόσωπος μπορεί να θέσει τη διαφωνία στη μεικτή επιτροπή των συμβαλλομένων μερών που συστήνεται βάσει του άρθρου 11, η οποία διαβουλεύεται επί τούτου.

3.   Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια διαβουλεύσεων με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για κάθε θέμα που σχετίζεται με την παρούσα συμφωνία. Το άλλο συμβαλλόμενο μέρος αρχίζει διαβουλεύσεις σε χρόνο που συμφωνείται εντός 45 ημερών από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 16

Αναστολή υποχρεώσεων αμοιβαίας αποδοχής

1.   Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αναστείλει, εξολοκλήρου ή εν μέρει, τις οικείες υποχρεώσεις αποδοχής σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας συμφωνίας, όταν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν πληροί τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της.

2.   Ένα συμβαλλόμενο μέρος, πριν αναστείλει τις οικείες υποχρεώσεις αποδοχής, ζητεί διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 15. Εφόσον με τις διαβουλεύσεις δεν επιλυθεί διαφωνία σχετική με οποιοδήποτε παράρτημα, το ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος την πρόθεσή του να αναστείλει την αποδοχή των πορισμάτων συμμόρφωσης και των πιστοποιητικών με βάση το παράρτημα, επί των οποίων υπάρχει διαφωνία. Η εν λόγω κοινοποίηση γίνεται εγγράφως και παραθέτει αναλυτικά τους λόγους της αναστολής.

3.   Η κατά τα ανωτέρω αναστολή αρχίζει να ισχύει 30 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης, εκτός αν, πριν από το πέρας αυτής της προθεσμίας, το συμβαλλόμενο μέρος που προέβη στην αναστολή γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος ότι αποσύρει την κοινοποίηση. Η κατά τα ανωτέρω αναστολή δεν θίγει την ισχύ των πορισμάτων συμμόρφωσης και των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές των συμβαλλομένων μερών πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναστολής. Κάθε αναστολή που έχει αρχίσει να ισχύει είναι δυνατόν να ανακληθεί αμέσως μετά την ανταλλαγή έγγραφης αλληλογραφίας με αυτό το περιεχόμενο μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος, καταγγελία και τροποποίηση

1.   Η παρούσα συμφωνία, μαζί με τα παραρτήματά της, τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία ανταλλαγής διπλωματικών διακοινώσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σε επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης των αντίστοιχων οικείων διαδικασιών για την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

2.   Η παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της, είναι δεσμευτική για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη και παραμένει σε ισχύ μέχρι την καταγγελία της από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.

3.   Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή έξι μήνες μετά από γραπτή κοινοποίησή του στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, εκτός εάν η εν λόγω κοινοποίηση καταγγελίας αποσυρθεί με την κοινή συναίνεση των συμβαλλομένων μερών πριν τη λήξη της προθεσμίας αυτής.

4.   Κατόπιν ειδοποίησης καταγγελίας είτε της παρούσας συμφωνίας στο σύνολό της είτε των παραρτημάτων αυτής, τα συμβαλλόμενα μέρη εξακολουθούν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους βάσει της παρούσας συμφωνίας ή των παραρτημάτων αυτής μέχρι την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της καταγγελίας.

5.   Η καταγγελία της παρούσας συμφωνίας δεν θίγει την ισχύ των πιστοποιητικών που έχουν χορηγηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της.

6.   Τα συμβαλλόμενα μέρη τροποποιούν την παρούσα συμφωνία με αμοιβαία γραπτή συναίνεση. Τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της τελευταίας γραπτής κοινοποίησης ενός εκ των συμβαλλομένων μερών προς το άλλο ότι ολοκληρώθηκαν οι οικείες εσωτερικές διαδικασίες για την έναρξη ισχύος. Οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων γίνονται με απόφαση της μεικτής επιτροπής που συστήνεται βάσει του άρθρου 11.

7.   Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος ζητήσει να τροποποιηθεί η παρούσα συμφωνία με την αφαίρεση ή την προσθήκη ενός ή περισσοτέρων παραρτημάτων και τη διατήρηση των υπολοίπων παραρτημάτων, τα συμβαλλόμενα μέρη επιζητούν να τροποποιηθεί η παρούσα συμφωνία συναινετικά, σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου. Εάν δεν υπάρξει συναίνεση για τη διατήρηση των υπολοίπων παραρτημάτων, η παρούσα συμφωνία καταγγέλλεται στο τέλος των έξι μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά τα συμβαλλόμενα μέρη.

8.   Κάθε μεμονωμένο παράρτημα που συντάσσεται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 τίθεται σε ισχύ με απόφαση της μεικτής επιτροπής που συστήνεται βάσει του άρθρου 11.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία

Εγινε, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιταλική, ισπανική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και κινεζική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορετικής ερμηνείας, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Image 1

Image 2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1.   ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1.

Το παρόν παράρτημα καλύπτει 1) την αμοιβαία αποδοχή πορισμάτων συμμόρφωσης, πιστοποιητικών και τεκμηρίωσης και 2) την τεχνική βοήθεια σχετικά με:

α)

την αξιοπλοΐα και τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροναυτικών προϊόντων πολιτικής αεροπορίας (εφεξής «προϊόντα»)·

β)

τους φορείς σχεδιασμού και παραγωγής· και

γ)

τον θόρυβο, την απόρριψη καυσίμων και τις εκπομπές καυσαερίων, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κατά περίπτωση.

1.2.

Μεταχειρισμένοι ή ανακατασκευασμένοι κινητήρες, έλικες, εξαρτήματα και εξοπλισμός δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος όταν εξετάζονται μεμονωμένα. Τα μεταχειρισμένα αεροσκάφη περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος.

1.3.

Οι εγκρίσεις κατασκευαστή εξαρτημάτων που έχουν εκδοθεί βάσει του συστήματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την εποπτεία της αξιοπλοΐας δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος.

2.   ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«έκθεση αξιολόγησης αεροσκάφους»: έκθεση που συντάσσεται από την ομάδα αξιολόγησης αεροσκαφών βάσει του κεφαλαίου 15 του κινεζικού CCAR-21-R4. Η έκθεση αξιολόγησης αεροσκάφους δεν καλύπτεται απευθείας από το πιστοποιητικό τύπου της CAAC ή από επικύρωση του πιστοποιητικού τύπου, αλλά αξιολογείται από ομάδα αξιολόγησης αεροσκαφών του συστήματος CAAC με στόχο την υποστήριξη πτυχών λειτουργίας που σχετίζονται με τον τύπο για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου·

β)

«ετικέτα έγκρισης αξιοπλοΐας»: δήλωση από πρόσωπο ή φορέα υπό τη ρυθμιστική εποπτεία του εξάγοντος συμβαλλομένου μέρους ότι ένα νέο αεροναυτικό προϊόν πολιτικής αεροπορίας, εκτός του πλήρους αεροσκάφους, είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας. Το έντυπο AAC-038 της CAAC (CAAC Form AAC-038) και το έντυπο 1 του EASA (EASA Form 1) αποτελούν ετικέτες έγκρισης αξιοπλοΐας·

γ)

«πιστοποιούσα αρχή»: η αρχή που εξέδωσε πιστοποιητικό σχεδιασμού υπό την ιδιότητά της να ασκεί τις αρμοδιότητες του κράτους σχεδιασμού για ένα προϊόν·

δ)

Οι τροποποιήσεις στον σχεδιασμό τύπου ταξινομούνται ως ελάσσονος και μείζονος σημασίας. Ως «τροποποίηση ελάσσονος σημασίας» νοείται εκείνη που δεν επηρεάζει σημαντικά τη μάζα, τη ζυγοστάθμιση, τη δομική αντοχή, την αξιοπιστία, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, τον θόρυβο, την απόρριψη καυσίμων, τις εκπομπές καυσαερίων ή άλλα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αξιοπλοΐα του προϊόντος. Όλες οι άλλες τροποποιήσεις θεωρούνται «τροποποιήσεις μείζονος σημασίας»·

ε)

«πιστοποιητικό σχεδιασμού»: έντυπο αναγνώρισης από συμβαλλόμενο μέρος ότι ο σχεδιασμός ή η αλλαγή του σχεδιασμού ενός αεροναυτικού προϊόντος πολιτικής αεροπορίας πληροί τα πρότυπα αξιοπλοΐας και, κατά περίπτωση, τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, ιδίως όσον αφορά τον θόρυβο, την απόρριψη καυσίμων ή την εκπομπή καυσαερίων, που έχουν καθορισθεί από την ισχύουσα νομοθεσία του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους·

στ)

«λειτουργικές απαιτήσεις σχεδιασμού»: οι λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων, που επηρεάζουν είτε τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του προϊόντος είτε τα δεδομένα σχεδιασμού που αφορούν τις λειτουργίες ή τη συντήρηση του προϊόντος, βάσει των οποίων το προϊόν προορίζεται για συγκεκριμένη λειτουργία·

ζ)

«εξαγωγή»: η διαδικασία μέσω της οποίας ένα αεροναυτικό προϊόν πολιτικής αεροπορίας αποδεσμεύεται από ένα ρυθμιστικό σύστημα για να υπαχθεί σε άλλο·

η)

«πιστοποιητικό αξιοπλοΐας προς εξαγωγή»: διασάφηση εξαγωγής από το εξάγον συμβαλλόμενο μέρος – ή, για τα μεταχειρισμένα αεροσκάφη, από την αρμόδια αρχή του κράτους νηολόγησης από το οποίο εξάγεται το προϊόν – ότι ένα πλήρες αεροσκάφος είναι πληροί τις απαιτήσεις αξιοπλοΐας και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που έχει κοινοποιήσει το εισάγον συμβαλλόμενο μέρος·

θ)

«εξάγον συμβαλλόμενο μέρος»: το συμβαλλόμενο μέρος από το σύστημα εποπτείας της παραγωγής του οποίου εξάγεται ένα αεροναυτικό προϊόν πολιτικής αεροπορίας

ι)

«εισαγωγή»: η διαδικασία διά της οποίας ένα εξαγόμενο αεροναυτικό προϊόν πολιτικής αεροπορίας εισάγεται σε ρυθμιστικό σύστημα·

ια)

«εισάγον συμβαλλόμενο μέρος»: το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο εισάγεται ένα αεροναυτικό προϊόν πολιτικής αεροπορίας

ιβ)

«έγκριση μετατροπής σχεδιασμού»: πιστοποιητικό σχεδιασμού που εκδίδεται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας για την έγκριση τροποποιήσεων ελάσσονος σημασίας στις οποίες προβαίνει φορέας ή πρόσωπο εκτός του κατόχου της έγκρισης σχεδιασμού τύπου σε εγκεκριμένο σχεδιασμό τύπου·

ιγ)

«επιχειρησιακά δεδομένα καταλληλότητας»: σύνολο δεδομένων τα οποία πρέπει να καταρτίζουν οι κατασκευαστές αεροσκαφών και εγκρίνονται δυνάμει της 21.Α.15 στοιχείο δ) του EASA του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012. Τα επιχειρησιακά δεδομένα καταλληλότητας εγκρίνονται ως μέρος του πιστοποιητικού τύπου που εκδίδεται από τον τεχνικό αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την υποστήριξη πτυχών λειτουργίας που σχετίζονται με τον τύπο για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου·

ιδ)

«πιστοποιητικό παραγωγής»: πιστοποιητικό που χορηγείται από ένα συμβαλλόμενο μέρος σε φορέα ο οποίος συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς για την παραγωγή στο εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος·

ιε)

«επικυρούσα αρχή»: ο τεχνικός αντιπρόσωπος που αποδέχεται αυτομάτως ή επικυρώνει, όπως ορίζεται στο παρόν παράρτημα, πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από την πιστοποιούσα αρχή.

3.   ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

3.1.   Σύσταση και σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου Πιστοποίησης

3.1.1.

Δια του παρόντος συστήνεται όργανο τεχνικού συντονισμού καλούμενο Εποπτικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, υπόλογο στη μεικτή επιτροπή των συμβαλλομένων μερών, υπό την κοινή ηγεσία των τεχνικών αντιπροσώπων. Απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε τεχνικό αντιπρόσωπο.

3.1.2.

Το Εποπτικό Συμβούλιο Πιστοποίησης αποφασίζει τον εσωτερικό κανονισμό του.

3.1.3.

Η κοινή ηγεσία δύναται να προσκαλεί πρόσθετους συμμετέχοντες για να διευκολύνει την εκπλήρωση της εντολής του Εποπτικού Συμβουλίου Πιστοποίησης.

3.2.   Εντολή

3.2.1.

Το Εποπτικό Συμβούλιο Πιστοποίησης συνεδριάζει τακτικά για να εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία και εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται συγκεκριμένα τα εξής:

α)

συμβολή στην ελαχιστοποίηση των διαφορών στα ρυθμιστικά συστήματα, στα πρότυπα και στις διαδικασίες πιστοποίησης των συμβαλλομένων μερών·

β)

διαμόρφωση, έγκριση και αναθεώρηση των τεχνικών διαδικασιών εφαρμογής που αναφέρονται στο σημείο 4.2·

γ)

ανταλλαγή πληροφοριών σε μείζονα θέματα ασφαλείας και, κατά περίπτωση, κατάρτιση σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση αυτών·

δ)

επίλυση τεχνικών θεμάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα των αρμοδίων αρχών και επηρεάζουν την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος·

ε)

κατά περίπτωση, δημιουργία αποτελεσματικών μέσων συνεργασίας, τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με απαιτήσεις ασφαλείας και περιβαλλοντικές απαιτήσεις, συστήματα πιστοποίησης και συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και της τυποποίησης·

στ)

υποβολή προτάσεων σχετικά με την τροποποίηση του παρόντος παραρτήματος στη μεικτή επιτροπή των συμβαλλομένων μερών·

ζ)

σε συμφωνία με τις διατάξεις του σημείου 5.2.2, καθορισμό διαδικασιών για τη διασφάλιση της διαρκούς εμπιστοσύνης κάθε συμβαλλομένου μέρους στην αξιοπιστία των διαδικασιών διαπίστωσης της συμμόρφωσης του άλλου συμβαλλομένου μέρους·

η)

ανάλυση της εφαρμογής των διαδικασιών που αναφέρονται στο σημείο (g), και ανάληψη σχετικής δράσης.

3.2.2.

Το Εποπτικό Συμβούλιο Πιστοποίησης παραπέμπει τα άλυτα ζητήματα στη μεικτή επιτροπή των συμβαλλομένων μερών και εξασφαλίζει την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνει η μεικτή επιτροπή των συμβαλλομένων μερών για το παρόν παράρτημα.

4.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ

4.1.   Αρμόδιες αρχές

4.1.1.

Οι αρμόδιες αρχές για την πιστοποίηση του σχεδιασμού είναι:

α)

για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας: η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC)· και

β)

για την Ευρωπαϊκή Ένωση: ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

4.1.2.

Οι αρμόδιες αρχές πιστοποίησης της παραγωγής είναι:

α)

για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας: η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC)· και

β)

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση: ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.2.   Τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής

4.2.1.

Το Εποπτικό Συμβούλιο Πιστοποίησης αναπτύσσει διαδικασίες εργασίας που καλούνται «τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής» με στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος, κυρίως με τον καθορισμό των απαιτήσεων επαφής και των δραστηριοτήτων μεταξύ των αρμοδίων αρχών.

4.2.2.

Οι τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής έχουν ως αντικείμενο τις διαφορές μεταξύ των συστημάτων πιστοποίησης της αξιοπλοΐας και της περιβαλλοντικής πιστοποίησης των συμβαλλομένων μερών.

4.3.   Ανταλλαγή και προστασία εμπιστευτικών δεδομένων και πληροφοριών και δεδομένων και πληροφοριών βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

4.3.1.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 της παρούσας συμφωνίας.

4.3.2.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται στη διάρκεια δραστηριοτήτων επικύρωσης περιορίζονται όσον αφορά τη φύση και το περιεχόμενό τους σε ό,τι είναι αναγκαίο για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες τεχνικές απαιτήσεις, όπως περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής.

4.3.3.

Τυχόν διαφωνίες όσον αφορά αιτήματα αρμόδιας αρχής ή τεχνικού αντιπροσώπου για την παροχή δεδομένων και πληροφοριών πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαδικασίας σταδιακής κλιμάκωσης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να παραπέμψουν τη διαφωνία στο Εποπτικό Συμβούλιο Πιστοποίησης προς επίλυση.

4.4.   Σχεδιασμός

4.4.1.   Γενικές διατάξεις

4.4.1.1.

Το παρόν παράρτημα πραγματεύεται όλα τα πιστοποιητικά σχεδιασμού και τις τροποποιήσεις τους εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στο σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος, και συγκεκριμένα:

α)

πιστοποιητικά τύπου, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των επιχειρησιακών δεδομένων καταλληλότητας·

β)

συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των επιχειρησιακών δεδομένων καταλληλότητας

γ)

εγκρίσεις μετατροπής σχεδιασμού

δ)

εγκρίσεις σχεδιασμού επισκευής·

ε)

εγκρίσεις εξαρτημάτων και εξοπλισμού.

4.4.1.2.

Τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου που εκδίδονται από τον τεχνικό αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πιστοποιητικά τύπου περιορισμένης κατηγορίας για αεροσκάφη τα οποία εκδίδονται από τον τεχνικό αντιπρόσωπο της Κίνας εξετάζονται κατά περίπτωση από τους τεχνικούς αντιπροσώπους, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής.

4.4.1.3.

Για την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων διαρκούς αξιολόγησης που ορίζονται στο σημείο 5 του παρόντος παραρτήματος:

α)

στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό σύστημα η απόδειξη της ικανότητάς ενός φορέα σχεδιασμού να φέρει σε πέρας τις αρμοδιότητές του ελέγχεται επαρκώς μέσω συστήματος πιστοποίησης των φορέων σχεδιασμού,

β)

στο κινεζικό ρυθμιστικό σύστημα η απόδειξη της ικανότητάς ενός φορέα σχεδιασμού διασφαλίζεται μέσω συστήματος διασφάλισης σχεδιασμού και με απευθείας ελέγχους που διενεργούνται από τον τεχνικό αντιπρόσωπο. Το σύστημα αυτό παρέχει ισοδύναμο ανεξάρτητο επίπεδο ελέγχου της συμμόρφωσης.

4.4.1.4.

Η αίτηση για πιστοποιητικό σχεδιασμού υποβάλλεται στην επικυρούσα αρχή μέσω της πιστοποιούσας αρχής, κατά περίπτωση και όπως περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής.

4.4.2.   Επίπεδο συμμετοχής της επικυρούσας αρχής

4.4.2.1.

Το επίπεδο συμμετοχής της επικυρούσας αρχής κατά τις διαδικασίες επικύρωσης που ορίζονται στο σημείο 4.4.5 του παρόντος παραρτήματος και περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής καθορίζεται κατά κύριο λόγο από:

α)

την πείρα και το ιστορικό της αρμόδιας αρχής του άλλου συμβαλλομένου μέρους ως πιστοποιούσας αρχής·

β)

την πείρα που έχει ήδη αποκομίσει η επικυρούσα αρχή στη διάρκεια προηγούμενων διαδικασιών επικύρωσης με την αρμόδια αρχή του άλλου συμβαλλομένου μέρους·

γ)

τη φύση του επικυρωμένου σχεδιασμού, τις επιδόσεις και την εμπειρία του αιτούντος με την επικυρούσα αρχή· και

δ)

το αποτέλεσμα της αρχικής και της διαρκούς αξιολόγησης των απαιτήσεων ικανοτήτων, που ορίζονται στο σημείο 5.2.

4.4.2.2.

Η επικυρούσα αρχή εφαρμόζει ειδικές διαδικασίες και εξονυχιστικό έλεγχο, ιδίως σε σχέση με τις διαδικασίες και μεθόδους της πιστοποιούσας αρχής, κατά την πρώτη επικύρωση μιας δεδομένης κατηγορίας προϊόντων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής. Όσον αφορά συμπληρωματικές αιτήσεις σε μια δεδομένη κατηγορία προϊόντων, οι οποίες λαμβάνονται πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης επικύρωσης, η επικυρούσα αρχή καθορίζει μεμονωμένα για κάθε περίπτωση εάν, και σε ποιο βαθμό, θα εφαρμοστούν οι ειδικές διαδικασίες και εξονυχιστικός έλεγχος.

4.4.2.3.

Η ουσιαστική εφαρμογή των ανωτέρω αρχών αποτελεί αντικείμενο μετρήσεων, παρακολούθησης και επανεξέτασης από το Εποπτικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, με χρήση του συστήματος μέτρησης που ορίζεται στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής.

4.4.3.   Βάση πιστοποίησης

4.4.3.1.

Για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου, η επικυρούσα αρχή ανατρέχει στα πρότυπα αξιοπλοΐας που ίσχυαν για παρεμφερές δικό της προϊόν κατά την εφαρμοζόμενη ημερομηνία της αίτησης πιστοποίησης όπως αυτή έχει καθοριστεί από την πιστοποιούσα αρχή, τα οποία συμπληρώνονται, κατά περίπτωση, από πρόσθετους τεχνικούς όρους, όπως ορίζεται στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής.

4.4.3.2.

Οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία επικύρωσης πιστοποιητικού τύπου είναι οι εφαρμοστέες απαιτήσεις που ισχύουν στο συμβαλλόμενο μέρος της επικυρούσας αρχής κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επικύρωσης στην επικυρούσα αρχή.

4.4.3.3.

Η επικυρούσα αρχή προσδιορίζει, κατά περίπτωση, τα εξής:

α)

εξαιρέσεις από τα εφαρμοστέα πρότυπα·

β)

αποκλίσεις από τα εφαρμοστέα πρότυπα·

γ)

αντισταθμιστικούς παράγοντες οι οποίοι παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τα εφαρμοστέα πρότυπα.

4.4.3.4.

Η επικυρούσα αρχή προσδιορίζει κάθε ειδικό όρο που εφαρμόζει ή προτίθεται να εφαρμόσει εάν ο σχετικός κώδικας αξιοπλοΐας δεν περιλαμβάνει επαρκή ή κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας για το προϊόν, επειδή:

α)

το προϊόν έχει καινοτόμα ή ασυνήθη χαρακτηριστικά σχεδιασμού ως προς τις πρακτικές σχεδιασμού στις οποίες βασίζεται ο ισχύων κώδικας αξιοπλοΐας·

β)

η χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν δεν είναι συμβατική· ή

γ)

η πείρα από τη λειτουργία άλλων παρόμοιων προϊόντων ή προϊόντων με παρόμοια χαρακτηριστικά σχεδιασμού έχει καταδείξει ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν επισφαλείς συνθήκες.

4.4.3.5.

Κατά τον προσδιορισμό εξαιρέσεων, αποκλίσεων, αντισταθμιστικών παραγόντων ή ειδικών όρων, η επικυρούσα αρχή εξετάζει δεόντως τα αντίστοιχα της πιστοποιούσας αρχής και δεν απαιτεί περισσότερα για τα προς επικύρωση προϊόντα από ό,τι για τα παρεμφερή δικά της προϊόντα. Η επικυρούσα αρχή κοινοποιεί στην πιστοποιούσα αρχή κάθε εξαίρεση, απόκλιση ή ειδικό όρο.

4.4.4.   Διαδικασία πιστοποίησης σχεδιασμού

4.4.4.1.

Η πιστοποιούσα αρχή διασφαλίζει ότι η επικυρούσα αρχή έχει στη διάθεσή της όλα τα σχετικά δεδομένα και πληροφορίες, όπως ορίζονται στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής, τα οποία είναι αναγκαία στην επικυρούσα αρχή προκειμένου να διαμορφώσει αντίληψη σχετικά, και να παραμείνει εξοικειωμένη με τον σχεδιασμό και την πιστοποίηση των αεροναυτικών προϊόντων πολιτικής αεροπορίας που υπόκεινται σε επικύρωση.

4.4.4.2.

Η επικυρούσα αρχή εκδίδει πιστοποιητικό τύπου για αεροσκάφος, κινητήρα ή έλικα όταν:

α)

η πιστοποιούσα αρχή εκδώσει δικό της πιστοποιητικό·

β)

η πιστοποιούσα αρχή πιστοποιεί στην επικυρούσα αρχή ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τη βάση πιστοποίησης που ορίζεται στο σημείο 4.4.3·

γ)

επιλυθούν όλα τα θέματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία επικύρωσης που διενήργησε η επικυρούσα αρχή· και

δ)

ο αιτών εκπληρώσει τις πρόσθετες διοικητικές απαιτήσεις, όπως ορίζονται στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής.

4.4.4.3.

Για την απόκτηση και διατήρηση επικυρωμένου πιστοποιητικού σχεδιασμού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος, ο αιτών θέτει στη διάθεση της πιστοποιούσας αρχής και φυλάσσει όλες τις σχετικές πληροφορίες σχεδιασμού, τα σχέδια και τις εκθέσεις δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων επιθεώρησης για το πιστοποιούμενο προϊόν, με σκοπό την παροχή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας και της συμμόρφωσής του προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.

4.4.5.   Διαδικασίες επικύρωσης και αυτόματης αποδοχής

4.4.5.1.

Τα πιστοποιητικά σχεδιασμού που έχουν εκδοθεί ή τελούν υπό έκδοση από την πιστοποιούσα αρχή γίνονται αυτομάτως δεκτά ή υπόκεινται σε επικύρωση από την επικυρούσα αρχή:

α)

για τα πιστοποιητικά που υπόκεινται σε επικύρωση, η επικυρούσα αρχή εκδίδει δικό της πιστοποιητικό μέσω διαδικασίας επικύρωσης η οποία ενέχει ανάλογο επίπεδο συμμετοχής, που ορίζεται σύμφωνα με τις αρχές του σημείου 4.4.2 και περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής,

β)

για τα πιστοποιητικά που υπόκεινται σε αυτόματη αποδοχή, η επικυρούσα αρχή αναγνωρίζει και αποδέχεται τα πιστοποιητικά της πιστοποιούσας αρχής χωρίς τεχνική διερεύνηση ή διαδικασία επικύρωσης. Σε αυτή την περίπτωση, το πιστοποιητικό που εκδίδεται από την πιστοποιούσα αρχή αναγνωρίζεται από την επικυρούσα αρχή ως ισοδύναμο του δικού της πιστοποιητικού το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τη δική της νομοθεσία και διαδικασίες. Η επικυρούσα αρχή δεν εκδίδει δικό της αντίστοιχο πιστοποιητικό.

4.4.5.2.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 4.4.2, η διαδικασία επικύρωσης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις διαδικασίες τεχνικής εφαρμογής, βασίζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό στις τεχνικές αξιολογήσεις, δοκιμές, επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις συμμόρφωσης του άλλου τεχνικού αντιπροσώπου.

4.4.5.3.

Οι όροι αποδοχής και επικύρωσης των πιστοποιητικών περιγράφονται στο σημείο 9 του παρόντος παραρτήματος (Προσάρτημα 1 – Όροι αποδοχής και επικύρωση πιστοποιητικών).

4.4.6.   Μεταβίβαση πιστοποιητικού

4.4.6.1.

Σε περίπτωση που ο κάτοχος πιστοποιητικού σχεδιασμού μεταβιβάσει το πιστοποιητικό του σε άλλο φορέα, ο αρμόδιος για το πιστοποιητικό σχεδιασμού τεχνικός αντιπρόσωπος γνωστοποιεί αμελλητί τη μεταβίβαση στον άλλο τεχνικό αντιπρόσωπο και εφαρμόζει τη συμφωνημένη διαδικασία για τη μεταβίβαση των πιστοποιητικών όπως ορίζεται στις διαδικασίες τεχνικής εφαρμογής.

4.4.7.   Λειτουργικές απαιτήσεις σχεδιασμού

4.4.7.1.

Οι τεχνικοί αντιπρόσωποι διασφαλίζουν την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με τις λειτουργικές απαιτήσεις σχεδιασμού στη διάρκεια της διαδικασίας επικύρωσης, όπου χρειάζεται.

4.4.7.2.

Υπό την προϋπόθεση συμφωνίας μεταξύ των τεχνικών αντιπροσώπων, για ορισμένες λειτουργικές απαιτήσεις σχεδιασμού η επικυρούσα αρχή δύναται να κάνει δεκτή τη δήλωση συμμόρφωσης της πιστοποιούσας αρχής.

4.4.8.   Έγγραφα και δεδομένα λειτουργίας σχετιζόμενα με τον τύπο

4.4.8.1.

Ορισμένα σύνολα εγγράφων και δεδομένων λειτουργίας που σχετίζονται με τον τύπο, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών δεδομένων καταλληλότητας στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εκθέσεων αξιολόγησης αεροσκάφους στο κινεζικό σύστημα, τα οποία παρέχονται από τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου, εγκρίνονται ή γίνονται δεκτά από την πιστοποιούσα αρχή.

4.4.8.2.

Τα εν λόγω έγγραφα και δεδομένα λειτουργίας μπορεί είτε να γίνονται αυτομάτως δεκτά είτε να επικυρώνονται από την επικυρούσα αρχή όπως περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής.

4.4.9.   Σύγχρονη πιστοποίηση

4.4.9.1.

Εφόσον συμφωνείται αμοιβαία από τον αιτούντα και αμφοτέρους τους τεχνικούς αντιπροσώπους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαδικασία παράλληλης πιστοποίησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής. Αμφότεροι οι τεχνικοί αντιπρόσωποι αναγνωρίζουν τα δυνητικά οφέλη αυτής της διαδικασίας.

4.5.   Παραγωγή

4.5.1.

Επειδή τα συστήματα των συμβαλλομένων μερών για την παραγωγή αεροναυτικών προϊόντων πολιτικής αεροπορίας θεωρούνται αρκούντως παρεμφερή, το εισάγον συμβαλλόμενο μέρος αποδέχεται το σύστημα πιστοποίησης και εποπτείας παραγωγής του άλλου συμβαλλομένου μέρους εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων των σημείων 4.5.2 έως 4.5.10.

4.5.2.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των σημείων 4.5.4 και 4.5.5 και εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο μεταξύ των τεχνικών αντιπροσώπων, ο τεχνικός αντιπρόσωπος του εισάγοντος συμβαλλομένου μέρους δεν εκδίδει έγκριση παραγωγής σε κατασκευαστή ο οποίος είναι κατά κύριο λόγο εγκατεστημένος στο εξάγον συμβαλλόμενο μέρος.

4.5.3.

Οι διατάξεις του σημείου 4.5.1 εφαρμόζονται επίσης:

α)

εάν οι αρμοδιότητες του κράτους σχεδιασμού ασκούνται από τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή του εξάγοντος συμβαλλομένου μέρους έχει ορίσει και εφαρμόζει διαδικασίες με την αρχή του κράτους σχεδιασμού για τον έλεγχο της διασύνδεσης μεταξύ του κατόχου πιστοποιητικού σχεδιασμού και του κατόχου πιστοποιητικού παραγωγής·

β)

στην παραγωγή εξαρτημάτων και εξοπλισμού από κάτοχο αυτοτελούς πιστοποιητικού παραγωγής, ο οποίος είναι κατά κύριο λόγο εγκατεστημένος εκτός της επικράτειας των συμβαλλομένων μερών·

γ)

υπό την προϋπόθεση της επανεξέτασης μεταξύ των τεχνικών αντιπροσώπων χωριστά κατά περίπτωση, στην παραγωγή κινητήρων και ελίκων από κάτοχο αυτοτελούς πιστοποιητικού παραγωγής, ο οποίος είναι κατά κύριο λόγο εγκατεστημένος εκτός της επικράτειας των συμβαλλομένων μερών.

4.5.4.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι πιστοποιητικό παραγωγής που έχει χορηγηθεί από την αρμόδια αρχή του εξάγοντος συμβαλλομένου μέρους σε φορείς που είναι κατά κύριο λόγο εγκατεστημένοι στην επικράτεια του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους και έγινε δεκτό βάσει των διατάξεων του σημείου 4.5.1 μπορεί να επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει τις εγκαταστάσεις και μονάδες κατασκευής στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους ή στην επικράτεια τρίτης χώρας, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος των εν λόγω εγκαταστάσεων και μονάδων κατασκευής και ανεξαρτήτως του τύπου αεροναυτικών προϊόντων που κατασκευάζονται σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η αρμόδια αρχή του εξάγοντος συμβαλλομένου μέρους παραμένει υπεύθυνη για την εποπτεία αυτών των εγκαταστάσεων και μονάδων κατασκευής και το εισάγον συμβαλλόμενο μέρος δεν εκδίδει δικό του πιστοποιητικό για το ίδιο προϊόν.

4.5.5.

Οι ρυθμίσεις μεταξύ των τεχνικών αντιπροσώπων σχετικά με την εποπτεία παραγωγής των εγκαταστάσεων και μονάδων κατασκευής που βρίσκονται στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου υ μέρους κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας δεν τροποποιούνται χωρίς τη συναίνεση αμφότερων των τεχνικών αντιπροσώπων.

4.5.6.

Τα αυτοτελή πιστοποιητικά παραγωγής που έχουν χορηγηθεί από τον τεχνικό αντιπρόσωπο ενός συμβαλλομένου μέρους σε φορείς παραγωγής εγκατεστημένους στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους και ισχύουν ακόμη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, επανεξετάζονται το καθένα χωριστά από τους τεχνικούς αντιπροσώπους. Σε διαβούλευση με τους κατόχους πιστοποιητικών παραγωγής, ενδέχεται να αποφασιστεί παύση ισχύος ορισμένων πιστοποιητικών παραγωγής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

4.5.7.

Στις περιπτώσεις που ο κάτοχος πιστοποιητικού παραγωγής εποπτεύεται από αρμόδια αρχή του ενός συμβαλλομένου μέρους και ο κάτοχος πιστοποιητικού σχεδιασμού εποπτεύεται από αρμόδια αρχή του άλλου συμβαλλομένου μέρους, οι τεχνικοί αντιπρόσωποι ορίζουν διαδικασίες για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων κάθε συμβαλλομένου μέρους με στόχο τον έλεγχο της επαφής μεταξύ του κατόχου πιστοποιητικού σχεδιασμού και του κατόχου πιστοποιητικού παραγωγής.

4.5.8.

Όσον αφορά την εξαγωγή αεροναυτικών προϊόντων πολιτικής αεροπορίας στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, όταν ο κάτοχος πιστοποιητικού παραγωγής και ο κάτοχος πιστοποιητικού σχεδιασμού δεν είναι η ίδια νομική οντότητα, ο κάτοχος πιστοποιητικού σχεδιασμού ορίζει κατάλληλες ρυθμίσεις με τον φορέα παραγωγής προκειμένου να εξασφαλιστεί ικανοποιητικός συντονισμός μεταξύ της παραγωγής και του σχεδιασμού και η κατάλληλη υποστήριξη της διαρκούς αξιοπλοΐας των αεροναυτικών προϊόντων πολιτικής αεροπορίας.

4.5.9.

Κατάλογος των κατόχων πιστοποιητικού παραγωγής στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων εγκρίσεων βάσει κινεζικής οδηγίας τεχνικών προδιαγραφών, των οποίων η παραγωγή γίνεται δεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημοσιεύεται και επικαιροποιείται ανά τακτά διαστήματα στην επίσημη έκδοση του τεχνικού αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.5.10.

Τα προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της «παραγωγής βάσει πιστοποιητικού τύπου» στο κινεζικό ρυθμιστικό σύστημα της αεροπορίας ή σύμφωνα με τη διαδικασία «παραγωγής χωρίς έγκριση του φορέα παραγωγής» στο ρυθμιστικό σύστημα της αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζονται το καθένα χωριστά από τους τεχνικούς αντιπροσώπους.

4.6.   Πιστοποιητικά και έντυπα για την εξαγωγή

4.6.1.   Έντυπα

4.6.1.1.

Τα έντυπα του εξάγοντος συμβαλλομένου μέρους είναι:

α)

όταν το εξάγον συμβαλλόμενο μέρος είναι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Έντυπο AAC-157 της CAAC (CAAC Form AAC-157) για τα νέα και μεταχειρισμένα αεροσκάφη και Έντυπο AAC-038 (Form AAC-038) για τα άλλα νέα προϊόντα,

β)

όταν το εξάγον συμβαλλόμενο μέρος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση: Έντυπο 27 του EASA (EASA Form 27) για τα νέα και μεταχειρισμένα αεροσκάφη και Έντυπο 1 του EASA (EASA Form 1) για τα άλλα νέα προϊόντα.

4.6.2.   Νέα αεροσκάφη

4.6.2.1.

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής, η αρμόδια αρχή του εξάγοντος συμβαλλομένου μέρους, ή ο εγκεκριμένος φορέας παραγωγής, κατά περίπτωση, εκδίδει πιστοποιητικό αξιοπλοΐας για εξαγωγή (CAAC Form AAC-157 ή EASA Form 27) πιστοποιώντας ότι το αεροσκάφος:

α)

είναι σύμφωνο προς τον σχεδιασμό τύπου που έχει εγκρίνει το εισάγον συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το παρόν παράρτημα·

β)

είναι σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας και σύμφωνο με τις εφαρμοστέες οδηγίες αξιοπλοΐας του εισάγοντος συμβαλλομένου μέρους, όπως έχει κοινοποιήσει το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος· και

γ)

πληροί όλες τις πρόσθετες απαιτήσεις που έχει καθορίσει το εισάγον συμβαλλόμενο μέρος, όπως έχει κοινοποιήσει το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος.

4.6.2.2.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 4.5 του παρόντος παραρτήματος, το εισάγον συμβαλλόμενο μέρος κάνει δεκτά, για τα νέα αεροσκάφη, τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας για εξαγωγή του εξάγοντος συμβαλλομένου μέρους.

4.6.3.   Μεταχειρισμένα αεροσκάφη

4.6.3.1.

Για μεταχειρισμένο αεροσκάφος στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό σχεδιασμού από το εισάγον συμβαλλόμενο μέρος, η αρμόδια αρχή του κράτους νηολόγησης από το οποίο εξάγεται το προϊόν εκδίδει πιστοποιητικό αξιοπλοΐας για εξαγωγή πιστοποιώντας ότι το αεροσκάφος:

α)

είναι σύμφωνο προς τον σχεδιασμό τύπου που έχει εγκρίνει το εισάγον συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το παρόν παράρτημα·

β)

είναι σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας και σύμφωνο με όλες τις εφαρμοστέες οδηγίες αξιοπλοΐας του εισάγοντος συμβαλλομένου μέρος, όπως έχει κοινοποιήσει το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος·

γ)

έχει συντηρηθεί σωστά με τη χρήση εγκεκριμένων διαδικασιών και μεθόδων κατά τη διάρκεια της ζωής του, όπως αποδεικνύεται από το ημερολόγιο του αεροσκάφους και τα αρχεία συντήρησης· και

δ)

πληροί όλες τις πρόσθετες απαιτήσεις που έχει καθορίσει το εισάγον συμβαλλόμενο μέρος, όπως έχει κοινοποιήσει το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος.

4.6.3.2.

Η εξαγωγή μεταχειρισμένου αεροσκάφους είναι δυνατή μόνον εφόσον υπάρχει κάτοχος είτε πιστοποιητικού τύπου είτε περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου/πιστοποιητικού τύπου περιορισμένης κατηγορίας για την υποστήριξη της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους.

4.6.3.3.

Για μεταχειρισμένο αεροσκάφος που έχει κατασκευασθεί υπό τον έλεγχο του συστήματος εποπτείας της παραγωγής του, κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να παρέχει συνδρομή, εφόσον του ζητηθεί, στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, στην παροχή δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με:

α)

τη διαμόρφωση του αεροσκάφους κατά την παράδοσή του από τις εγκαταστάσεις κατασκευής του· και

β)

μεταγενέστερες τροποποιήσεις και επισκευές του αεροσκάφους, οι οποίες έλαβαν έγκριση από το συμβαλλόμενο μέρος.

4.6.3.4.

Το εισάγον συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει τα αρχεία επιθεωρήσεων και συντήρησης όπως περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής.

4.6.3.5.

Εάν, κατά την αξιολόγηση της κατάστασης αξιοπλοΐας μεταχειρισμένου αεροσκάφους που προορίζεται για εξαγωγή, η αρμόδια αρχή του εξάγοντος συμβαλλομένου μέρους δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 4.6.3.1 ή 4.6.3.3:

α)

ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του εισάγοντος συμβαλλομένου μέρους·

β)

συντονίζει, μαζί με την αρμόδια αρχή του εισάγοντος συμβαλλομένου μέρους όπως ορίζεται στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής, την αποδοχή ή απόρριψη, από την εν λόγω αρμόδια αρχή, των εξαιρέσεων από τις εφαρμοστέες απαιτήσεις· και

γ)

τηρεί έγγραφη τεκμηρίωση για τυχόν εξαιρέσεις που έγιναν δεκτές κατά την εξαγωγή του προϊόντος.

4.6.4.   Νέο αεροναυτικό προϊόν πολιτικής αεροπορίας εκτός του πλήρους αεροσκάφους

4.6.4.1.

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής, η αρμόδια αρχή του εξάγοντος συμβαλλομένου μέρους, ή ο εγκεκριμένος φορέας παραγωγής, κατά περίπτωση, εκδίδει ετικέτα έγκρισης αξιοπλοΐας (CAAC Form AAC-038 ή EASA Form 1), πιστοποιώντας ότι ένα νέο αεροναυτικό προϊόν πολιτικής αεροπορίας (εξαιρουμένων των πλήρων αεροσκαφών):

α)

είναι σύμφωνο με τα δεδομένα σχεδιασμού που έχει εγκρίνει το εισάγον συμβαλλόμενο μέρος,

β)

είναι ασφαλές στη λειτουργία του και

γ)

πληροί όλες τις πρόσθετες απαιτήσεις που έχει καθορίσει το εισάγον συμβαλλόμενο μέρος, όπως έχει κοινοποιήσει το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος.

4.6.4.2.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 4.5 του παρόντος παραρτήματος, το εισάγον συμβαλλόμενο μέρος κάνει δεκτή την ετικέτα έγκρισης αξιοπλοΐας του εξάγοντος συμβαλλομένου μέρους.

4.7.   Διαρκής αξιοπλοΐα

4.7.1.

Οι τεχνικοί αντιπρόσωποι δεσμεύονται να λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση επισφαλών συνθηκών σε προϊόντα για τα οποία ενεργούν ως πιστοποιούσα αρχή.

4.7.2.

Κατόπιν αιτήματος, για αεροναυτικά προϊόντα πολιτικής αεροπορίας που σχεδιάζονται ή κατασκευάζονται βάσει του οικείου συστήματος σχεδιασμού ή παραγωγής, αρμόδια αρχή του ενός συμβαλλομένου μέρους παρέχει συνδρομή στην αρμόδια αρχή του άλλου συμβαλλομένου μέρους στον καθορισμό μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη διαρκή αξιοπλοΐα των προϊόντων.

4.7.3.

Όταν δυσκολίες κατά τη λειτουργία ή άλλα δυνητικά προβλήματα ασφάλειας που επηρεάζουν προϊόν εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος έχουν ως αποτέλεσμα τη διενέργεια διερεύνησης από την πιστοποιούσα αρχή, ο τεχνικός αντιπρόσωπος του άλλου συμβαλλομένου μέρους υποστηρίζει, κατόπιν αιτήματος, την εν λόγω διερεύνηση και ανταλλάσσει σχετικές πληροφορίες τις οποίες έχουν υποβάλει οι αντίστοιχοι εποπτευόμενοι φορείς του για αστοχίες, δυσλειτουργίες, βλάβες ή άλλα περιστατικά που αφορούν το εν λόγω προϊόν.

4.7.4.

Οι υποχρεώσεις αναφοράς από τον κάτοχο του πιστοποιητικού στην πιστοποιούσα αρχή και ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών που ορίζεται στο παρόν παράρτημα θεωρείται ότι εκπληρώνουν την υποχρέωση που έχει κάθε κάτοχος πιστοποιητικού να αναφέρει αστοχίες, δυσλειτουργίες, βλάβες ή άλλα περιστατικά στην επικυρούσα αρχή.

4.7.5.

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση επισφαλών συνθηκών και την ανταλλαγή πληροφοριών ασφαλείας που αναφέρονται στα σημεία 4.7.1 έως 4.7.4 καθορίζονται στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής.

4.7.6.

Ο τεχνικός αντιπρόσωπος του ενός συμβαλλομένου μέρους παρέχει στον τεχνικό αντιπρόσωπο του άλλου συμβαλλομένου μέρους όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τη διαρκή αξιοπλοΐα των αεροναυτικών προϊόντων πολιτικής αεροπορίας που σχεδιάζονται ή κατασκευάζονται βάσει του συστήματος εποπτείας του ενός συμβαλλομένου μέρους, και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος.

4.7.7.

Κάθε αλλαγή στην κατάσταση αξιοπλοΐας πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από τον τεχνικό αντιπρόσωπο ενός εκ των δύο συμβαλλομένων μερών κοινοποιείται εγκαίρως στον τεχνικό αντιπρόσωπο του άλλου συμβαλλομένου μέρους.

5.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

5.1.   Απαιτήσεις ικανοτήτων για την αποδοχή πορισμάτων και πιστοποιητικών

5.1.1.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί δομημένο και αποτελεσματικό σύστημα πιστοποίησης και εποπτείας για τις διάφορες δραστηριότητες εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος, το οποίο περιλαμβάνει:

α)

νομική και ρυθμιστική δομή, η οποία διασφαλίζει ιδίως τις ρυθμιστικές εξουσίες επί των εποπτευόμενων φορέων·

β)

οργανωτική δομή, συμπεριλαμβανομένης σαφούς περιγραφής των αρμοδιοτήτων·

γ)

επαρκείς πόρους, συμπεριλαμβανομένου κατάλληλα ειδικευμένου προσωπικού με τα με επαρκείς γνώσεις, πείρα και εκπαίδευση·

δ)

επαρκείς διαδικασίες τεκμηριωμένες σε πολιτικές και διαδικασίες·

ε)

τεκμηρίωση και αρχεία·

στ)

καθορισμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων το οποίο εξασφαλίζει ομοιόμορφο επίπεδο εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών του συστήματος εποπτείας.

5.2.   Αρχική και διαρκής αξιολόγηση των ικανοτήτων των αρμόδιων αρχών

5.2.1.   Αρχική αξιολόγηση ικανοτήτων των αρμόδιων αρχών

5.2.1.1.

Με την επιφύλαξη του σημείου 5.2.1.3, οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο σημείο 4.1 θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 5.1, ως αποτέλεσμα διαδικασίας οικοδόμησης εμπιστοσύνης η οποία έλαβε χώρα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

5.2.1.2.

Ειδικότερα, η διενέργεια αρχικών αμοιβαίων αξιολογήσεων έδωσε στα δύο συμβαλλόμενα μέρη τη δυνατότητα να συναγάγουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας, ότι τα συστήματα εποπτείας της ασφάλειας των συμβαλλομένων μερών ήταν αρκούντως συμβατά ώστε να επιτρέπουν τη σύναψη του παρόντος παραρτήματος.

5.2.1.3.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν ότι στους τομείς του σχεδιασμού και της παραγωγής, ο βαθμός στήριξης σε πιστοποιητικά, εγκρίσεις και πορίσματα συμμόρφωσης, κατά τις αντίστοιχες διαδικασίες αποδοχής και επικύρωσης των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με τον παρόν παράρτημα, θα είναι διαφορετικός κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου.

5.2.1.4.

Διεξάγονται επαναλαμβανόμενες περιοδικές αμοιβαίες αξιολογήσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών όπως περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής.

5.2.2.   Διαρκής αξιολόγηση των ικανοτήτων των αρμόδιων αρχών

5.2.2.1.

Για να διατηρηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη στα εκατέρωθεν συστήματα, οι τεχνικοί αντιπρόσωποι αξιολογούν τακτικά τη συμμόρφωση των αρμοδίων αρχών του άλλου συμβαλλομένου μέρους με τις απαιτήσεις ικανοτήτων που ορίζονται στο σημείο 5.1.

5.2.2.2.

Οι όροι αυτών των διαρκών αμοιβαίων αξιολογήσεων ορίζονται στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής.

5.2.2.3.

Οι αρμόδιες αρχές δέχονται να υποβάλλονται στις εν λόγω αξιολογήσεις και εξασφαλίζουν ότι οι εποπτευόμενοι φορείς παρέχουν πρόσβαση σε αμφοτέρους τους τεχνικούς αντιπροσώπους.

5.2.2.4.

Εάν ένας τεχνικός αντιπρόσωπος πιστεύει ότι η τεχνική ικανότητα μιας αρμόδιας αρχής δεν είναι πλέον επαρκής, ή ότι η αποδοχή των πορισμάτων ή των πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρμόδια αρχή πρέπει να ανασταλεί, οι τεχνικοί αντιπρόσωποι διαβουλεύονται προκειμένου να καθορίσουν διορθωτικά μέτρα.

5.2.2.5.

Εάν δεν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη με αμοιβαίως αποδεκτά μέσα, ένας εκ των τεχνικών αντιπροσώπων μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο Εποπτικό Συμβούλιο Πιστοποίησης.

5.2.2.6.

Εάν το θέμα δεν επιλυθεί στο επίπεδο του Εποπτικού Συμβουλίου Πιστοποίησης, ένα εκ των συμβαλλομένων μερών μπορεί να παραπέμψει το θέμα στη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας συμφωνίας και το σημείο 3.2.2 του παρόντος παραρτήματος.

6.   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

6.1.

Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ των αρμοδίων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης όπως περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα.

6.2.

Οι τεχνικοί αντιπρόσωποι δύνανται να συμφωνήσουν στην πρόβλεψη εξαιρέσεων, κατά περίπτωση.

7.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

7.1.

Βάσει του άρθρου 15 της συμφωνίας, οι τεχνικοί αντιπρόσωποι επιλύουν τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος με διαβουλεύσεις.

7.2.

Οι τεχνικοί αντιπρόσωποι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των θεμάτων στο χαμηλότερο δυνατό τεχνικό επίπεδο χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής, προτού παραπεμφθεί το θέμα στη μεικτή επιτροπή.

8.   ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

8.1.

Κατόπιν αιτήματος και αμοιβαίας συμφωνίας, και εφόσον το επιτρέπουν οι διαθέσιμοι πόροι, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παρέχουν η μία στην άλλη τεχνική υποστήριξη, δεδομένα και πληροφορίες στις δραστηριότητες πιστοποίησης και εποπτείας της διαρκούς αξιοπλοΐας που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την περιβαλλοντική πιστοποίηση. Η διαδικασία παροχής της εν λόγω υποστήριξης περιγράφεται στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής.

8.2.

Η υποστήριξη που ζητείται και παρέχεται σύμφωνα με το σημείο 8.1 δεν επηρεάζει άλλες υποχρεώσεις ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών που ορίζονται στο παρόν παράρτημα.

8.3.

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής, στην υποστήριξη μπορούν να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α)

διαπίστωση της συμμόρφωσης:

β)

παρακολούθηση και εποπτεία.

8.4.

Υποστήριξη μπορεί επίσης να ζητηθεί για την εισαγωγή μεταχειρισμένων αεροσκαφών τα οποία είχαν στο παρελθόν εξαχθεί από ένα εκ των συμβαλλομένων μερών. Η αρμόδια αρχή κάθε συμβαλλομένου μέρους μπορεί να παρέχει συνδρομή στην αρμόδια αρχή του άλλου συμβαλλομένου μέρους στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τη διαμόρφωση του αεροσκάφους όταν πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή του.

9.   ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 – ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

9.1.   Πιστοποιητικά εκδιδόμενα στο πλαίσιο του ρυθμιστικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πιστοποιητικό

Αποδοχή/Επικύρωση

Σχόλιο

Πιστοποιητικό τύπου εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επικύρωση

επικύρωση σύμφωνα με τις αρχές για το επίπεδο συμμετοχής που ορίζονται στο σημείο 4.4.2 του παραρτήματος και στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής· ορισμένα δεδομένα γίνονται αυτομάτως δεκτά όπως ορίζεται στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής· σε αυτά περιλαμβάνονται συγκεκριμένα τα εξής:

α)

εγχειρίδιο πτήσης αεροσκάφους·

β)

εγχειρίδιο εγκατάστασης κινητήρα (για πιστοποιητικό τύπου κινητήρα)·

γ)

απαιτήσεις σχετικά με τους περιορισμούς αξιοπλοΐας (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που αφορούν τους περιορισμούς αξιοπλοΐας και των απαιτήσεων για τη διατήρηση της πιστοποίησης)·

δ)

εγχειρίδιο δομικών επισκευών·

ε)

οδηγίες για τη διαρκή αξιοπλοΐα των συστημάτων ηλεκτρικής συνδεσμολογίας (EWIS)·

στ)

εγχειρίδιο ζυγοστάθμισης.

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικές τροποποιήσεις μείζονος σημασίας εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επικύρωση

Σημαντικό συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, σημαντική τροποποίηση μείζονος σημασίας: Επικύρωση σύμφωνα με τις αρχές για το επίπεδο συμμετοχής που ορίζονται στο σημείο 4.4.2 του παρόντος παραρτήματος και στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής· Ορισμένα σημαντικά συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου ή σημαντικές τροποποιήσεις μείζονος σημασίας, όπως περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής, επικυρώνονται βάσει εξορθολογισμένης διαδικασίας επικύρωσης, η οποία περιορίζεται στην τεχνική εξοικείωση χωρίς συμμετοχή της επικυρούσας αρχής στις δραστηριότητες απόδειξης της συμμόρφωσης.

Μη σημαντικό συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου: επικύρωση με διοικητική διαδικασία η οποία περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής.

Μη σημαντικές τροποποιήσεις μείζονος σημασίας και επισκευές μείζονος σημασίας

Αυτόματη αποδοχή

 

Έγκριση βάσει οδηγίας τεχνικών προδιαγραφών εκδιδόμενη από την αρμόδια αρχή της ΕΕ

Επικύρωση

Επικύρωση με διοικητική διαδικασία η οποία περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής.

Τροποποιήσεις και επισκευές ελάσσονος σημασίας εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή της ΕΕ ή από εγκεκριμένο φορέα βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας

Αυτόματη αποδοχή

 

9.2.   Πιστοποιητικά εκδιδόμενα στο πλαίσιο του κινεζικού ρυθμιστικού συστήματος

Πιστοποιητικό

Αποδοχή

Σχόλιο

Πιστοποιητικό τύπου εκδιδόμενο από τον τεχνικό αντιπρόσωπο της Κίνας

Επικύρωση

Διαδικασία επικύρωσης σύμφωνα με τις αρχές για το επίπεδο συμμετοχής που ορίζονται στο σημείο 4.4.2 του παραρτήματος και στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου εκδιδόμενο από τον τεχνικό αντιπρόσωπο της Κίνας·

Τροποποιήσεις και επισκευές μείζονος σημασίας εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή της Κίνας

Επικύρωση

Διαδικασία επικύρωσης σύμφωνα με τις αρχές για το επίπεδο συμμετοχής που ορίζονται στο σημείο 4.4.2 του παραρτήματος και στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής

Έγκριση βάσει οδηγίας τεχνικών προδιαγραφών εκδιδόμενη από την αρμόδια αρχή της Κίνας

Επικύρωση

Διαδικασία επικύρωσης σύμφωνα με τις αρχές για το επίπεδο συμμετοχής που ορίζονται στο σημείο 4.4.2 του παραρτήματος και στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής Ορισμένες εγκρίσεις βάσει οδηγίας τεχνικών προδιαγραφών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής, επικυρώνονται βάσει εξορθολογισμένης διαδικασίας επικύρωσης, η οποία περιορίζεται στην τεχνική εξοικείωση χωρίς συμμετοχή της επικυρούσας αρχής στις δραστηριότητες απόδειξης συμμόρφωσης.

Τροποποιήσεις και επισκευές ελάσσονος σημασίας εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή της Κίνας

Αυτόματη αποδοχή

 

9.3.   Διατάξεις εφαρμογής

9.3.1.

Η διοικητική διαδικασία που αναφέρεται στους ανωτέρω πίνακες δεν συνεπάγεται τεχνική διερεύνηση: αφού ο πλήρης φάκελος της αίτησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές διαδικασίες εφαρμογής, παραληφθεί από την επικυρούσα αρχή, το επικυρωμένο πιστοποιητικό εκδίδεται από την επικυρούσα αρχή το πολύ εντός τριών έως πέντε εβδομάδων, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του προϊόντος.

9.3.2.

Οι διακρίσεις «μείζονος/ελάσσονος σημασίας«και «σημαντικό/μη σημαντικό» γίνονται από την πιστοποιούσα αρχή σύμφωνα με τα κριτήρια και τους ορισμούς που ορίζονται στο παρόν παράρτημα και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και διαδικασίες της πιστοποιούσας αρχής.

9.3.3.

Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν το συγκεκριμένο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου ή τροποποίηση μείζονος σημασίας είναι σημαντική ή μη σημαντική, η πιστοποιούσα αρχή εξετάζει την εν λόγω τροποποίηση στο πλαίσιο όλων των προηγούμενων σχετικών τροποποιήσεων σχεδιασμού και όλων των σχετικών αναθεωρήσεων των εφαρμοστέων προδιαγραφών πιστοποίησης που ενσωματώνονται στο πιστοποιητικό τύπου για το προϊόν. Οι τροποποιήσεις που πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια θεωρούνται αυτοδικαίως σημαντικές:

α)

δεν διατηρείται η γενική διαμόρφωση ή οι αρχές κατασκευής·

β)

οι παραδοχές που ελήφθησαν υπόψη για την πιστοποίηση του προϊόντος που πρόκειται να τροποποιηθεί δεν παραμένουν σε ισχύ.


Top