EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D2435

Απόφαση αριθ. 1/2015 του συμβουλίου σύνδεσης ΕΕ–Αιγύπτου, της 21ης Σεπτεμβρίου 2015, για την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας [2015/2435]

OJ L 334, 22.12.2015, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2435/oj

22.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 334/62


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2015 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΣΫΝΔΕΣΗΣ ΕΕ–ΑΙΓΫΠΤΟΥ

της 21ης Σεπτεμβρίου 2015

για την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας [2015/2435]

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ,

Έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου (1), και ιδίως το άρθρο 27,

Έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 27 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου («η συμφωνία»), παραπέμπει στο πρωτόκολλο 4 της συμφωνίας («πρωτόκολλο 4»), το οποίο καθορίζει τους κανόνες καταγωγής και προβλέπει τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αιγύπτου και άλλων συμβαλλόμενων μερών της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (2) («η σύμβαση»).

(2)

Το άρθρο 39 του πρωτοκόλλου 4 προβλέπει ότι το συμβούλιο σύνδεσης που προβλέπεται στο άρθρο 74 της συμφωνίας μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τις διατάξεις του εν λόγω πρωτοκόλλου.

(3)

Η σύμβαση αποσκοπεί να αντικαταστήσει με ενιαία νομοθετική πράξη τα ισχύοντα πρωτόκολλα για τους κανόνες καταγωγής μεταξύ των χωρών της πανευρωμεσογειακής ζώνης.

(4)

Η Ένωση και η Αίγυπτος υπέγραψαν τη σύμβαση στις 15 Ιουνίου 2011 και στις 9 Οκτωβρίου 2013, αντίστοιχα.

(5)

Η Ένωση και η Αίγυπτος κατέθεσαν τα έγγραφα αποδοχής τους στον θεματοφύλακα της σύμβασης στις 26 Μαρτίου 2012 και στις 23 Απριλίου 2014, αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 3 της σύμβασης, η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ τόσο για την Ένωση όσο και για την Αίγυπτο την 1η Μαΐου 2012 και την 1η Ιουνίου 2014, αντίστοιχα.

(6)

Το πρωτόκολλο 4 θα πρέπει επομένως να αντικατασταθεί από νέο πρωτόκολλο που θα κάνει αναφορά στη σύμβαση.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.

Εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2016.

Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2015.

Για το Συμβούλιο Σύνδεσης

Η Πρόεδρος

F. MOGHERINI


(1)  ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σ. 39.

(2)  ΕΕ L 54 της 26.2.2013, σ. 4.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4

Σχετικά με τον ορισμό της έννοιας “καταγόμενα προϊόντα” και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας

Άρθρο 1

Ισχύοντες κανόνες καταγωγής

1.   Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, εφαρμόζονται το προσάρτημα I και οι σχετικές διατάξεις του προσαρτήματος II της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (1) (“η σύμβαση”).

2.   Όλες οι παραπομπές του προσαρτήματος I και των σχετικών διατάξεων του προσαρτήματος II της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής στη “συναφή συμφωνία” νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 2

Διευθέτηση διαφορών

1.   Όταν ανακύπτουν διαφορές σε σχέση με τις διαδικασίες ελέγχου του άρθρου 32 του προσαρτήματος I της σύμβασης, οι οποίες δεν μπορούν να διευθετηθούν μεταξύ των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργεια του εν λόγω ελέγχου, υποβάλλονται στο συμβούλιο σύνδεσης.

2.   Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας της εν λόγω χώρας.

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου

Το συμβούλιο σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 4

Αποχώρηση από τη σύμβαση

1.   Εάν είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε η Αίγυπτος γνωστοποιήσει γραπτώς στον θεματοφύλακα της σύμβασης την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 9 της σύμβασης, η Ένωση και η Αίγυπτος αρχίζουν αμέσως διαπραγματεύσεις όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

2.   Μέχρι την έναρξη ισχύος των εν λόγω κανόνων καταγωγής που αποτέλεσαν πρόσφατα αντικείμενο διαπραγμάτευσης, οι κανόνες καταγωγής που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I της σύμβασης και, ενδεχομένως, οι συναφείς διατάξεις του προσαρτήματος II της σύμβασης που εφαρμόζονταν τη στιγμή της αποχώρησης, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στην παρούσα συμφωνία. Ωστόσο, από τη στιγμή της αποχώρησης, οι κανόνες καταγωγής που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I και, ενδεχομένως, οι σχετικές διατάξεις του προσαρτήματος II της σύμβασης ερμηνεύονται κατά τρόπο που επιτρέπει τη διμερή σώρευση μόνο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αιγύπτου.».


(1)  ΕΕ L 54 της 26.2.2013, σ. 4.


Top