EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0412(01)

Συμφωνια μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

OJ L 109, 12.4.2014, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/204/oj

Related Council decision
Related Council decision

12.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 109/3


ΣΥΜΦΩΝΙΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, εφεξής «ΕΕ»,

αφενός, και

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, εφεξής «Νορβηγία»,

αφετέρου,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (1), εφεξής ο «κανονισμός»,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

(1)

Ο κανονισμός ορίζει ότι, για να εκπληρώσει την αποστολή της, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, εφεξής «Υπηρεσία Υποστήριξης», θα πρέπει να επιτρέπει τη συμμετοχή των χωρών που έχουν συνάψει με την ΕΕ συμφωνίες βάσει των οποίων έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο στον τομέα τον οποίο διέπει ο παρών κανονισμός, ιδίως η Ελβετία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, που στο εξής αναφέρονται ως «συνδεδεμένες χώρες»,

(2)

Η Νορβηγία έχει συνάψει συμφωνίες με την ΕΕ, βάσει των οποίων υιοθέτησε και εφαρμόζει το δίκαιο της ΕΕ στον τομέα που καλύπτει ο κανονισμός, ιδίως τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία (2),

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

Βαθμός συμμετοχής

Η Νορβηγία συμμετέχει πλήρως στο έργο της Υπηρεσίας Υποστήριξης και δικαιούται να λαμβάνει δράσεις στήριξης από αυτήν, όπως περιγράφονται στον κανονισμό και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την παρούσα ρύθμιση.

Άρθρο 2

Διοικητικό συμβούλιο

Η Νορβηγία εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας Υποστήριξης ως παρατηρητής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 3

Οικονομική συνεισφορά

1.   Η Νορβηγία συνεισφέρει στα έσοδα της Υπηρεσίας Υποστήριξης ετήσιο ποσό υπολογιζόμενο βάσει του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της ως ποσοστό του ΑΕΠ όλων των κρατών που συμμετέχουν σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα.

2.   Η οικονομική συνεισφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι καταβλητέα από την επομένη της έναρξης ισχύος ή από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3. Η πρώτη οικονομική συνεισφορά μειώνεται κατ' αναλογία προς το χρονικό διάστημα που απομένει στο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθμισης ή από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης.

Άρθρο 4

Προστασία δεδομένων

1.   Κατά την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης, η Νορβηγία επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (3).

2.   Για τους σκοπούς της παρούσας ρύθμισης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (4) εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται από την Υπηρεσία Υποστήριξης.

3.   Η Νορβηγία τηρεί τους κανόνες σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή της Υπηρεσίας Υποστήριξης, όπως ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 5

Νομικό καθεστώς

Η Υπηρεσία Υποστήριξης διαθέτει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το δίκαιο της Νορβηγίας και απολαύει στη Νορβηγία της ευρύτερης δυνατής νομικής προστασίας που αναγνωρίζεται σε νομικά πρόσωπα από το δίκαιο της Νορβηγίας. Δύναται, ιδίως, να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

Άρθρο 6

Ευθύνη

Η ευθύνη της Υπηρεσίας Υποστήριξης διέπεται από το άρθρο 45 παράγραφοι 1, 3 και 5 του κανονισμού.

Άρθρο 7

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Νορβηγία αναγνωρίζει την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την Υπηρεσία Υποστήριξης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού.

Άρθρο 8

Προσωπικό της Υπηρεσίας Υποστήριξης

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 και το άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού, ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κανόνες που θεσπίστηκαν με κοινή συμφωνία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον σκοπό της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του εν λόγω καθεστώτος, καθώς και τα εκτελεστικά μέτρα που θεσπίστηκαν από την Υπηρεσία Υποστήριξης σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 του κανονισμού, εφαρμόζονται στους υπηκόους της Νορβηγίας που προσλαμβάνονται ως μέλη του προσωπικού από την Υπηρεσία Υποστήριξης.

2.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) και του άρθρου 82 παράγραφος 3 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπήκοοι της Νορβηγίας που απολαύουν πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων δύνανται να προσλαμβάνονται βάσει σύμβασης από τον εκτελεστικό διευθυντή της Υπηρεσίας Υποστήριξης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες που έχει θεσπίσει η Υπηρεσία Υποστήριξης σχετικά με την επιλογή και πρόσληψη προσωπικού.

3.   Το άρθρο 38 παράγραφος 4 του κανονισμού εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών στους υπηκόους της Νορβηγίας.

4.   Οι υπήκοοι της Νορβηγίας δεν μπορούν εντούτοις να διορίζονται στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της Υπηρεσίας Υποστήριξης.

Άρθρο 9

Προνόμια και ασυλίες

Η Νορβηγία εφαρμόζει στην Υπηρεσία Υποστήριξης και στο προσωπικό της το πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5), καθώς και οιουσδήποτε άλλους κανόνες θεσπίζονται δυνάμει του εν λόγω πρωτοκόλλου σχετικά με θέματα προσωπικού της Υπηρεσίας Υποστήριξης.

Άρθρο 10

Καταπολέμηση της απάτης

Οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 44 του κανονισμού εφαρμόζονται, και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και το Ελεγκτικό Συνέδριο δύνανται να ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται.

Η OLAF και το Ελεγκτικό Συνέδριο ενημερώνουν το νορβηγικό Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Riksrevisjonen) σε εύθετο χρόνο σχετικά με τυχόν πρόθεσή τους να διενεργήσουν επιτόπιους ή λογιστικούς ελέγχους, οι οποίοι, εάν οι νορβηγικές αρχές το επιθυμούν, μπορούν να πραγματοποιηθούν από κοινού με το Riksrevisjonen.

Άρθρο 11

Επιτροπή

1.   Μια επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Νορβηγίας, παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης και εξασφαλίζει συνεχή διαδικασία ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων σχετικά. Για πρακτικούς λόγους, η εν λόγω επιτροπή συνέρχεται από κοινού με τις αντίστοιχες επιτροπές οι οποίες έχουν συσταθεί με τις άλλες συνδεδεμένες χώρες που συμμετέχουν βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 1 του κανονισμού. Συνέρχεται κατόπιν αιτήματος είτε της Νορβηγίας είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας Υποστήριξης τηρείται ενήμερο για τις εργασίες της επιτροπής.

2.   Κοινοποιούνται πληροφορίες σχετικά με προβλεπόμενη νομοθεσία της ΕΕ, η οποία επηρεάζει άμεσα ή τροποποιεί τον κανονισμό ή αναμένεται να έχει επιπτώσεις όσον αφορά την οικονομική συνεισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας ρύθμισης, και πραγματοποιείται ανταλλαγή απόψεων επ' αυτών στο πλαίσιο της επιτροπής.

Άρθρο 12

Παράρτημα

Το παράρτημα της παρούσας ρύθμισης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη εγκρίνουν την παρούσα ρύθμιση σύμφωνα με τις κατ' ιδίαν εσωτερικές διαδικασίες τους. Κοινοποιούν αμοιβαίως την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών.

2.   Η παρούσα ρύθμιση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας κοινοποίησης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.   Μετά την υπογραφή της παρούσας ρύθμισης, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, με αμοιβαία συμφωνία, να δηλώσουν ότι η ρύθμιση εφαρμόζεται προσωρινά από την επομένη της υπογραφής της.

ΑΡΘΡΟ 14

Λήξη ισχύος

1.   Η παρούσα ρύθμιση είναι απεριόριστης διάρκειας.

2.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, κατόπιν διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της επιτροπής, να καταγγείλει την παρούσα ρύθμιση με κοινοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η παρούσα ρύθμιση παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής.

3.   Η παρούσα ρύθμιση παύει να ισχύει σε περίπτωση καταγγελίας της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία.

4.   Η παρούσα ρύθμιση συντάσσεται σε πρωτότυπο στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και νορβηγική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Съставено в Брюксел на деветнадесети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne devatenáctého března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the nineteenth day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le dix neuf mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada deviņpadsmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de negentiende maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece martie două mii paisprezece.

V Bruseli devätnásteho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne devetnajstega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde mars tjugohundrafjorton.

Utferdiget i Brussel den nittende mars to tusen og fjorten.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské královstvi

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


(1)  EE L 132 της 29.5.2010, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 93 της 3.4.2001, σ. 40.

(3)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(4)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(5)  ΕΕ C 83 της 30.3.2010, σ. 266.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

1.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Νορβηγίας στα έσοδα της Υπηρεσίας Υποστήριξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

 

Τα πλέον επικαιροποιημένα οριστικά αριθμητικά στοιχεία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της Νορβηγίας που είναι διαθέσιμα στις 31 Μαρτίου κάθε έτους διαιρούνται διά του αθροίσματος των αριθμητικών στοιχείων για το ΑΕΠ του συνόλου των κρατών που συμμετέχουν στην Υπηρεσία Υποστήριξης που είναι διαθέσιμα για το ίδιο έτος. Το ποσοστό που προκύπτει ως πηλίκο θα εφαρμοστεί στο τμήμα των εγκεκριμένων πόρων της Υπηρεσίας Υποστήριξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού, κατά το υπό εξέταση έτος για να υπολογισθεί το ποσό της οικονομικής συνεισφοράς της Νορβηγίας.

2.

Η οικονομική συνεισφορά καταβάλλεται σε ευρώ.

3.

Η Νορβηγία καταβάλλει την οικονομική συνεισφορά της το αργότερο εντός 45 ημερών από την παραλαβή του χρεωστικού σημειώματος. Τυχόν καθυστέρηση στην πληρωμή συνεπάγεται την καταβολή τόκων υπερημερίας από τη Νορβηγία για το οφειλόμενο ποσό από την ημερομηνία έναρξης της οφειλής. Ως επιτόκιο χρησιμοποιείται το επιτόκιο που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης, όπως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σειρά C, το οποίο ισχύει την πρώτη ημέρα του μηνός της λήξης της προθεσμίας, προσαυξημένο κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες.

4.

Η οικονομική συνεισφορά της Νορβηγίας προσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος σε περίπτωση που η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ, που εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού, αυξάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 ή 41 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 (1). Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά είναι καταβλητέα εντός 45 ημερών από την παραλαβή του χρεωστικού σημειώματος.

5.

Σε περίπτωση που οι πιστώσεις πληρωμών της Υπηρεσίας Υποστήριξης που ελήφθησαν από την ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού που αφορά το έτος Ν δεν δαπανηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους Ν ή σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας Υποστήριξης του έτους Ν έχει μειωθεί σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 ή 41 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, το τμήμα αυτών των πιστώσεων πληρωμών που δεν δαπανήθηκαν ή μειώθηκαν και οι οποίες αντιστοιχούν στο ποσοστό της συνεισφοράς της Νορβηγίας μεταφέρεται στον προϋπολογισμό του έτους Ν+1 της Υπηρεσίας Υποστήριξης. Η συνεισφορά της Νορβηγίας στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Υποστήριξης για το έτος N+1 θα μειωθεί αναλόγως.


(1)  EE L 298 της 26.10.2012, σ. 1.


Top