Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006A1208(04)

Συμφωνία για τη διατήρηση των αφρικανο-ευρασιατικών αποδημητικών υδρόβιων πτηνών

OJ L 345, 8.12.2006, p. 26–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 95 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 95 - 141
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 76 - 122

In force

22006A1208(04)

Συμφωνία για τη διατήρηση των αφρικανο-ευρασιατικών αποδημητικών υδρόβιων πτηνών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 345 της 08/12/2006 σ. 0026 - 0072


Συμφωνία

για τη διατήρηση των αφρικανο-ευρασιατικών αποδημητικών υδρόβιων πτηνών

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η σύμβαση περί της διατηρήσεως των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα, 1979, ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών·

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ περαιτέρω ότι η πρώτη συνεδρίαση της συνδιάσκεψης των μερών στη σύμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βόννη τον Οκτώβριο 1985, ανέθεσε στη γραμματεία της σύμβασης να λάβει τα κατάλληλα μέτρα διαμόρφωσης συμφωνίας για τα πτηνά Anatidae της δυτικής παλαιοαρκτικής περιοχής·

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα αποδημητικά υδρόβια πτηνά αποτελούν σημαντικό τμήμα της παγκόσμιας βιολογικής ποικιλότητας, η οποία, σύμφωνα με το πνεύμα της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, 1992, και της Agenda 21, θα πρέπει να διατηρηθεί προς όφελος της σημερινής και των μελλοντικών γενεών·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών οφελών που προκύπτουν από την απόληψη ορισμένων ειδών αποδημητικών υδρόβιων πτηνών, καθώς και της περιβαλλοντικής, οικολογικής, γενετικής, επιστημονικής, αισθητικής, ψυχαγωγικής, πολιτιστικής, εκπαιδευτικής, κοινωνικής και οικονομικής αξίας των υδρόβιων πτηνών, εν γένει·

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι κάθε απόληψη αποδημητικών υδρόβιων πτηνών πρέπει να διενεργείται σε βιώσιμη βάση, συνεκτιμώντας τη διατηρησιακή κατάσταση των συγκεκριμένων ειδών σε ολόκληρη τη ζώνη εξάπλωσής τους, καθώς και τα οικεία βιολογικά χαρακτηριστικά·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ του γεγονότος ότι τα αποδημητικά υδρόβια πτηνά είναι ιδιαιτέρως ευπρόσβλητα ως εκ του ότι αποδημούν καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις και εξαρτώνται από δίκτυα υγροτόπων η έκταση των οποίων συνεχώς συρρικνώνεται και οι οποίοι περιορίζονται σε έκταση και υποβαθμίζονται λόγω μη βιώσιμων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, όπως τονίζεται στη σύμβαση για τους υγροτόπους διεθνούς σημασίας, ιδίως για τα ενδιαιτήματα των νηκτικών πτηνών, 1971·

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη ανάληψης άμεσης δράσης για να αναστραφεί η φθίνουσα πορεία των αποδημητικών ειδών υδρόβιων πτηνών και των ενδιαιτημάτων τους στη γεωγραφική περιοχή των αφρικανο-ευρασιατικών αποδημητικών συστημάτων υδρόβιων πτηνών·

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι η σύναψη πολυμερούς συμφωνίας και η εφαρμογή της μέσω συντονισμένης ή εναρμονισμένης δράσης θα συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών και των ενδιαιτημάτων τους κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο, και θα αποφέρει περαιτέρω οφέλη για πολλά άλλα είδη ζώων και φυτών· και,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η αποτελεσματική εφαρμογή μιας τέτοιας συμφωνίας θα απαιτήσει τη συνδρομή ορισμένων κρατών της ζώνης εξάπλωσης για σκοπούς έρευνας, εκπαίδευσης και παρακολούθησης των αποδημητικών ειδών υδρόβιων πτηνών και των ενδιαιτημάτων τους, για τη διαχείριση των εν λόγω ενδιαιτημάτων, καθώς και για τη σύσταση ή βελτίωση επιστημονικών και διοικητικών φορέων για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο Ι

Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί και ερμηνεία

1. Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας είναι η περιοχή των αποδημητικών συστημάτων των αφρικανο-ευρασιατικών υδρόβιων πτηνών, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα 1 της παρούσας συμφωνίας, καλούμενης εν προκειμένω "περιοχή ισχύος της συμφωνίας".

2. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως:

α) "σύμβαση", η σύμβαση περί της διατηρήσεως των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα, 1979·

β) "γραμματεία της σύμβασης", ο φορέας που συστήνεται δυνάμει του άρθρου ΙΧ της σύμβασης·

γ) "υδρόβια πτηνά", τα είδη πτηνών τα οποία είναι οικολογικώς εξαρτώμενα από υγρότοπους, για τμήμα τουλάχιστον του ετήσιου κύκλου τους, έχουν ζώνη εξάπλωσης η οποία βρίσκεται, εν όλω ή εν μέρει, εντός της περιοχής ισχύος της συμφωνίας και είναι εγγεγραμμένα στο παράρτημα 2 της παρούσας συμφωνίας·

δ) "γραμματεία της συμφωνίας", ο φορέας που συστήνεται δυνάμει του άρθρου VI παράγραφος 7 στοιχείο β) της παρούσας συμφωνίας·

ε) "μέρη", εκτός εάν άλλως πως συνάγεται από τα συμφραζόμενα, τα μέρη στην παρούσα συμφωνία·

και

στ) "παρόντα και ψηφίζοντα μέρη", τα μέρη που είναι παρόντα και ψηφίζουν υπέρ ή κατά· τα απέχοντα από τη ψηφοφορία μέρη δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των παρόντων και ψηφιζόντων μερών.

Επιπλέον, οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο Ι παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια), της σύμβασης, έχουν την ίδια έννοια, τηρουμένων των αναλογιών, στην παρούσα συμφωνία.

3. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί συμφωνία κατά την έννοια του άρθρου IV παράγραφος 3 της σύμβασης.

4. Τα παραρτήματα στην παρούσα συμφωνία συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της. Κάθε αναφορά στη συμφωνία περιέχει αναφορά στα παραρτήματά της.

Άρθρο ΙΙ

Θεμελιώδεις αρχές

1. Τα μέρη λαμβάνουν συντονισμένα μέτρα για τη διατήρηση των ειδών αποδημητικών υδρόβιων πτηνών σε ευνοϊκή διατηρησιακή κατάσταση ή για την επαναφορά τους σε τέτοια κατάσταση. Προς τον σκοπό αυτό, εφαρμόζουν, στα πλαίσια της εθνικής δικαιοδοσίας τους, τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο ΙΙΙ, καθώς και τις ειδικές δράσεις που ορίζονται στο σχέδιο δράσης που προβλέπεται στο άρθρο IV, της παρούσας συμφωνίας.

2. Κατά την εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην παράγραφο 1, τα μέρη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της προφύλαξης.

Άρθρο III

Γενικά μέτρα διατήρησης

1. Τα μέρη λαμβάνουν μέτρα για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη, καθώς και σε αυτά που βρίσκονται σε δυσμενή διατηρησιακή κατάσταση.

2. Προς τον σκοπό αυτό, τα μέρη:

α) παρέχουν την ίδια αυστηρή προστασία για τα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη αποδημητικών υδρόβιων πτηνών στην περιοχή ισχύος της συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο ΙΙΙ παράγραφοι 4 και 5 της σύμβασης·

β) εξασφαλίζουν ότι η τυχόν χρήση αποδημητικών υδρόβιων πτηνών βασίζεται σε εκτίμηση της βέλτιστης διαθέσιμης γνώσης της οικολογίας τους και είναι βιώσιμη, τόσο για τα είδη, όσο και για οικολογικά συστήματα που τα υποστηρίζουν·

γ) προσδιορίζουν τους τόπους (περιοχές) και τα ενδιαιτήματα που φιλοξενούν αποδημητικά υδρόβια πτηνά, που υπάρχουν στην επικράτειά τους, και ενθαρρύνουν την προστασία, διαχείριση, ανασυγκρότηση και αποκατάσταση των εν λόγω τόπων, σε συνεργασία με τους φορείς που απαριθμούνται στο άρθρο IX στοιχεία α) και β) της παρούσας συμφωνίας, οι οποίοι ασχολούνται με τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων·

δ) συντονίζουν τις προσπάθειές τους ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση ή, κατά περίπτωσιν, η ανασύσταση δικτύου κατάλληλων ενδιαιτημάτων σε ολόκληρη τη ζώνη εξάπλωσης κάθε εμπλεκόμενου είδους αποδημητικών υδρόβιων πτηνών, ιδίως εκεί όπου οι υγρότοποι εκτείνονται πέραν της περιοχής ενός ή περισσοτέρων μερών στην παρούσα συμφωνία·

ε) εξετάζουν προβλήματα που προκύπτουν ή που ενδέχεται να προκύψουν λόγω ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και καταβάλλουν προσπάθειες εφαρμογής επανορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς και της αποκατάστασης στην πρότερη κατάσταση των ενδιαιτημάτων, καθώς και αντισταθμιστικών μέτρων για την τυχόν απώλεια ενδιαιτημάτων·

στ) συνεργάζονται στο πλαίσιο καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης που απαιτεί διεθνή συντονισμένη δράση, καθώς και στον προσδιορισμό των πλέον ευπαθών, στις εν λόγω καταστάσεις, αποδημητικών υδρόβιων πτηνών· συνεργάζονται επίσης στη διαμόρφωση κατάλληλων διαδικασιών αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, ώστε να παρέχεται αυξημένη προστασία στα εν λόγω είδη στο πλαίσιο των εν λόγω καταστάσεων, καθώς και στην κατάρτιση κατευθυντηρίων γραμμών για την αρωγή μεμονωμένων μερών στην αντιμετώπιση των εν λόγω καταστάσεων·

ζ) απαγορεύουν την εκούσια εισαγωγή μη αυτόχθονων ειδών υδρόβιων πτηνών στο περιβάλλον και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της ακούσιας απελευθέρωσης τέτοιων ειδών, εφόσον η εν λόγω εισαγωγή ή απελευθέρωση θα έβλαπτε τη διατηρησιακή κατάσταση της άγριας πανίδας και χλωρίδας· όταν έχει ήδη πραγματοποιηθεί εισαγωγή μη αυτόχθονων ειδών υδρόβιων πτηνών, τα μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο απειλής των αυτόχθονων ειδών από τα προαναφερθέντα είδη·

η) δρομολογούν ή υποστηρίζουν έρευνες στη βιολογία και στην οικολογία των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης των μεθόδων έρευνας και παρακολούθησης και, κατά περίπτωσιν, της θέσπισης κοινών ή συνεργατικών προγραμμάτων έρευνας και παρακολούθησης·

θ) αναλύουν τις οικείες απαιτήσεις εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων για τις ανασκοπήσεις που αφορούν τα αποδημητικά υδρόβια πτηνά, την παρακολούθησή τους, τη δακτυλίωσή τους, και τη διαχείριση των υγρότοπων, ώστε να προσδιορίζονται τα προβλήματα προτεραιότητας και οι τομείς εκπαίδευσης και να συνεργάζονται στην ανάπτυξη και στη διαμόρφωση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων·

ι) αναπτύσσουν και εφαρμόζουν προγράμματα ευαισθητοποίησης και κατανόησης των προβλημάτων διατήρησης των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών, εν γένει, και των ειδικότερων στόχων και διατάξεων της παρούσας συμφωνίας·

ια) ανταλλάσσουν πληροφορίες και αποτελέσματα για προγράμματα έρευνας, παρακολούθησης, διατήρησης και εκπαίδευσης·

και

ιβ) συνεργάζονται προκειμένου να συνδράμουν το ένα το άλλο στην εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, ιδίως στους τομείς της έρευνας και παρακολούθησης.

Άρθρο IV

Σχέδιο δράσης και κατευθυντήριες γραμμές για τη διατήρηση

1. Ένα σχέδιο δράσης προσαρτάται ως παράρτημα 3 της παρούσας συμφωνίας. Το σχέδιο καθορίζει τις δράσεις που αναλαμβάνουν τα μέρη σε σχέση με τα είδη προτεραιότητας και τα προβλήματα προτεραιότητας, υπό τους ακόλουθους τίτλους, σε συμφωνία με τα γενικά μέτρα διατήρησης που καθορίζονται στο άρθρο ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας:

α) διατήρηση των ειδών·

β) διατήρηση των ενδιαιτημάτων·

γ) διαχείριση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων·

δ) έρευνα και παρακολούθηση·

ε) εκπαίδευση και ενημέρωση·

και

στ) εφαρμογή.

2. Το σχέδιο δράσης επανεξετάζεται σε κάθε τακτική συνεδρίαση της συνόδου των μερών, συνεκτιμώντας τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διατήρηση.

3. Οι τυχόν τροποποιήσεις του σχεδίου δράσης θεσπίζονται από τη σύνοδο των μερών, συνεκτιμώντας τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας.

4. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη διατήρηση υποβάλλονται στη σύνοδο των μερών προς έγκριση στην πρώτη συνεδρίασή τους, και επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Άρθρο V

Εφαρμογή και χρηματοδότηση

1. Κάθε μέρος:

α) Ορίζει την αρμόδια αρχή ή αρχές για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας η (οι) οποία(-ες), μεταξύ άλλων, παρακολουθεί(-ούν) όλες τις δραστηριότητες που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στη διατηρησιακή κατάσταση των ειδών αποδημητικών υδρόβιων πτηνών στη ζώνη εξάπλωσης του κράτους που είναι μέρος·

β) ορίζει υπεύθυνο επικοινωνίας με τα άλλα μέρη και γνωστοποιεί, αμελλητί, το όνομα και τη διεύθυνσή του στη γραμματεία της συμφωνίας, προκειμένου τα στοιχεία αυτά να διαβιβασθούν πάραυτα στα υπόλοιπα μέρη·

και

γ) καταρτίζει, για κάθε τακτική συνεδρίαση της συνόδου των μερών, αρχής γενομένης από της δεύτερης συνεδρίασης, έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα διατήρησης που ενδεχομένως έχει λάβει. Η μορφή των εν λόγω εκθέσεων καθορίζεται από την πρώτη συνεδρίαση της συνόδου των μερών και επανεξετάζεται, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, σε κάθε επακόλουθη συνεδρίαση της συνόδου των μερών. Κάθε έκθεση υποβάλλεται στη γραμματεία της συμφωνίας, το αργότερο εντός εκατόν είκοσι ημερών πριν από την τακτική συνεδρίαση της συνόδου των μερών για την οποία αυτή έχει καταρτισθεί, ενώ αντίγραφα διαβιβάζονται πάραυτα στα υπόλοιπα μέρη από τη γραμματεία της συμφωνίας.

2. α) Κάθε μέρος καλείται να συμβάλλει στον προϋπολογισμό της συμφωνίας, σύμφωνα με την αξιολογητική κλίμακα των Ηνωμένων Εθνών. Για κάθε κράτος της ζώνης εξάπλωσης που είναι μέρος, η συμβολή περιορίζεται, κατά μέγιστο όριο, στο 25 % του συνολικού προϋπολογισμού. Δεν απαιτείται η συνεισφορά ποσών που υπερβαίνουν το 2,5 % των διοικητικών δαπανών από οιονδήποτε οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης·

β) οι σχετικές με τον προϋπολογισμό αποφάσεις, καθώς και οι τυχόν αλλαγές της αξιολογητικής κλίμακας που ενδεχομένως κρίνονται αναγκαίες, θεσπίζονται συναινετικά από τη σύνοδο των μερών.

3. Η σύνοδος των μερών δύναται να συστήσει ταμείο διατήρησης από εθελοντικές εισφορές των μερών, ή από οιαδήποτε άλλη πηγή, με σκοπό τη χρηματοδότησή της παρακολούθησης, της έρευνας, της εκπαίδευσης, καθώς και έργων που σχετίζονται με τη διατήρηση, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και διαχείρισης, αποδημητικών υδρόβιων πτηνών.

4. Τα μέρη ενθαρρύνονται να παρέχουν εκπαιδευτική, τεχνική και χρηματοδοτική συνδρομή προς τα άλλα μέρη, σε πολυμερή ή διμερή βάση, προκειμένου να τα συνδράμουν στην εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο VI

Σύνοδος των μερών

1. Η σύνοδος των μερών συνιστά το όργανο λήψεως αποφάσεων της παρούσας συμφωνίας.

2. Σε συνεργασία με τη γραμματεία της σύμβασης, ο θεματοφύλακας συγκαλεί συνεδρίαση της συνόδου των μερών το αργότερο εντός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Στη συνέχεια, η γραμματεία της συμφωνίας συγκαλεί, σε συνεννόηση με τη γραμματεία της σύμβασης, τακτικές συνεδριάσεις της συνόδου των μερών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα τρία έτη, εκτός εάν αποφασίσει άλλως η σύνοδος των μερών. Όποτε αυτό είναι δυνατό, οι εν λόγω συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με τις τακτικές συνεδριάσεις της συνδιάσκεψης των μερών στη σύμβαση.

3. Κατόπιν γραπτής αιτήσεως τουλάχιστον του ενός τρίτου των μερών, η γραμματεία της συμφωνίας συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της συνόδου των μερών.

4. Τα Ηνωμένα Έθνη, οι ειδικευμένοι οργανισμοί τους, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενεργείας, κράτος που δεν είναι μέρος στη συμφωνία, καθώς και οι γραμματείες διεθνών συμβάσεων οι οποίες ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με τη διατήρηση, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και της διαχείρισης, αποδημητικών υδρόβιων πτηνών, μπορούν να εκπροσωπούνται, στις συνεδριάσεις της συνόδου των μερών, από παρατηρητές. Στις συνεδριάσεις της συνόδου των μερών, οιοσδήποτε οργανισμός ή φορέας που διαθέτει τεχνογνωσία σε ζητήματα διατήρησης ή έρευνας σχετικής με τα αποδημητικά υδρόβια πτηνά, μπορεί επίσης να εκπροσωπείται από παρατηρητές εκτός εάν προβληθούν, εν προκειμένω, αντιρρήσεις από το ένα τρίτο τουλάχιστον των μερών.

5. Μόνον τα μέρη δικαιούνται να μετέχουν στην ψηφοφορία. Κάθε μέρος διαθέτει μία μόνο ψήφο, πλην όμως οι οργανισμοί περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που είναι μέρη της παρούσας συμφωνίας, ασκούν το οικείο δικαίωμα ψήφου με αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των κρατών μελών που συμμετέχουν σε αυτούς και τα οποία είναι μέρη στη συμφωνία, όσον αφορά ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης δεν ασκεί το οικείο δικαίωμα ψήφου, εφόσον τα κράτη μέλη του ασκούν το οικείο δικαίωμα, και αντιστρόφως.

6. Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στην παρούσα συμφωνία, οι αποφάσεις της συνόδου των μερών λαμβάνονται ομόφωνα ή, ελλείψει ομοφωνίας, με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων και ψηφιζόντων μερών.

7. Στην πρώτη συνεδρίασή της, η σύνοδος των μερών:

α) θεσπίζει ομόφωνα τον εσωτερικό κανονισμό της·

β) συστήνει γραμματεία της συμφωνίας στο πλαίσιο της γραμματείας της σύμβασης με σκοπό την άσκηση των γραμματειακών καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο VIII της παρούσας συμφωνίας·

γ) συστήνει την τεχνική επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο VII της παρούσας συμφωνίας·

δ) εκπονεί τη μορφή των εκθέσεων που πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο V παράγραφος 1 στοιχείο γ) της παρούσας συμφωνίας·

και

ε) θεσπίζει κριτήρια για τον καθορισμό των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης που απαιτούν επείγοντα μέτρα διατήρησης και ορίζει τις λεπτομερείς διατάξεις για την ανάθεση της ευθύνης της αναληπτέας δράσης.

8. Σε κάθε τακτική συνεδρίαση, η σύνοδος των μερών:

α) εξετάζει τις επελθούσες και δυνητικές μεταβολές της διατηρησιακής κατάστασης των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών και τα σημαντικά για την επιβίωσή τους ενδιαιτήματα, καθώς και τους παράγοντες που μπορούν να τα επηρεάσουν·

β) εξετάζει την επιτελεσθείσα πρόοδο και τις τυχόν δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας·

γ) εγκρίνει προϋπολογισμό και εξετάζει τα ζητήματα σχετικά με τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις που αφορούν την παρούσα συμφωνία·

δ) εξετάζει κάθε ζήτημα που αφορά τη γραμματεία της συμφωνίας και την ιδιότητα του μέλους της τεχνικής επιτροπής·

ε) εγκρίνει έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στα μέρη της παρούσας συμφωνίας καθώς και στη συνδιάσκεψη των μερών στη σύμβαση·

και

στ) καθορίζει τον χρόνο και τον τόπο πραγματοποίησης της επόμενης συνεδρίασης.

9. Σε κάθε συνεδρίαση, η σύνοδος των μερών δύναται:

α) να προβαίνει στις, κατά την κρίση της, αναγκαίες ή κατάλληλες συστάσεις προς τα μέρη·

β) να θεσπίζει ειδικές δράσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της παρούσας συμφωνίας και, κατά περίπτωσιν, μέτρα για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, όπως προβλέπεται από το άρθρο VII παράγραφος 4 της παρούσας συμφωνίας·

γ) να εξετάζει προτάσεις για την τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας, και να αποφασίζει επ’ αυτών·

δ) να τροποποιεί το σχέδιο δράσης σύμφωνα με το άρθρο IV παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας·

ε) να συνιστά τους βοηθητικούς φορείς που θεωρεί αναγκαίους για να συνδράμουν στην εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, ιδίως σε συνεννόηση με τους φορείς που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο άλλων διεθνών συνθηκών, συμβάσεων και συμφωνιών με γεωγραφική και ταξινομική αλληλεπικάλυψη,

και

στ) να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο VII

Τεχνική επιτροπή

1. Η τεχνική επιτροπή περιλαμβάνει:

α) εννέα ειδικούς που εκπροσωπούν διαφορετικές περιφέρειες της περιοχής ισχύος της συμφωνίας, βάσει μιας ισόρροπης γεωγραφικής κατανομής·

β) έναν εκπρόσωπο της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN), έναν εκπρόσωπο από το Διεθνές Γραφείο Ερευνών για τα Νηκτικά Πτηνά και τους Υγρότοπους (International Waterfowl and Wetlands Research Bureau – IWRB) και έναν εκπρόσωπο από το Διεθνές Συμβούλιο για τη Διατήρηση των Θηραμάτων και της Άγριας Πανίδας (International Council for Game and Wildlife Conservation – CIC)·

και

γ) έναν ειδικό από καθέναν από τους ακόλουθους τομείς: αγροτική οικονομία, διαχείριση θηραμάτων και περιβαλλοντικό δίκαιο.

Η διαδικασία του ορισμού των εμπειρογνωμόνων, η διάρκεια της θητείας τους και η διαδικασία ορισμού του προέδρου της τεχνικής επιτροπής, καθορίζονται από τη σύνοδο των μερών. Ο πρόεδρος μπορεί να δέχεται τέσσερις, κατ’ ανώτατο όριο, παρατηρητές από εξειδικευμένες διεθνείς διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

2. Εκτός αν η σύνοδος των μερών αποφασίσει άλλως, οι συνεδριάσεις της τεχνικής επιτροπής συγκαλούνται από τη γραμματεία της συμφωνίας σε συνδυασμό με κάθε τακτική συνεδρίαση της συνόδου των μερών και τουλάχιστον μία φορά μεταξύ των τακτικών συνεδριάσεων της συνόδου των μερών.

3. Η τεχνική επιτροπή:

α) παρέχει επιστημονικές και τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και πληροφορίες στη σύνοδο των μερών και, μέσω της γραμματείας της συμφωνίας, στα μέρη·

β) προβαίνει σε εισηγήσεις προς τη σύνοδο των μερών σχετικά με το σχέδιο δράσης, την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και την περαιτέρω έρευνα που πρέπει να διεξαχθεί·

γ) προπαρασκευάζει, για κάθε τακτική συνεδρίαση της συνόδου των μερών, έκθεση για τις δραστηριότητές της, η οποία υποβάλλεται στη γραμματεία της συμφωνίας, το αργότερο εκατόν είκοσι ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνόδου των μερών, ενώ αντίγραφα διαβιβάζονται πάραυτα από τη γραμματεία της συμφωνίας στα μέρη·

και

δ) διεκπεραιώνει κάθε καθήκον που της ανατίθεται από τη σύνοδο των μερών.

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, κατά τη γνώμη της τεχνικής επιτροπής, έχει προκύψει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η οποία απαιτεί τη λήψη άμεσων μέτρων ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση της διατηρησιακής κατάστασης ενός ή περισσοτέρων ειδών αποδημητικών υδρόβιων πτηνών, η τεχνική επιτροπή μπορεί να ζητεί, από τη γραμματεία της συμφωνίας, τη σύγκληση συνεδρίασης των ενδιαφερομένων μερών, επειγόντως. Τα εν λόγω μέρη συνεδριάζουν το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να συστήσουν ταχύτατα μηχανισμό προστασίας των ειδών που κρίθηκε ότι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρή απειλή. Οσάκις εγκρίνεται σύσταση κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας συνεδρίασης, τα εμπλεκόμενα μέρη ενημερώνουν το ένα το άλλο, καθώς και τη γραμματεία της συμφωνίας, για τα εκ μέρους τους ληφθέντα μέτρα εφαρμογής ή για τους λόγους για τους οποίους η σύσταση δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί.

5. Η τεχνική επιτροπή δύναται να συστήνει ομάδες εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες, για τη διεκπεραίωση ειδικών καθηκόντων.

Άρθρο VIII

Γραμματεία της συμφωνίας

Τα καθήκοντα της γραμματείας της συμφωνίας είναι:

α) Ο διακανονισμός και η εξυπηρέτηση των συνεδριάσεων της συνόδου των μερών καθώς και των συνεδριάσεων της τεχνικής επιτροπής·

β) η εκτέλεση των αποφάσεων που της διαβιβάζονται από τη σύνοδο των μερών·

γ) η προώθηση και ο συντονισμός δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου δράσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της συνόδου των μερών·

δ) οι επαφές με τα κράτη της ζώνης εξάπλωσης που δεν είναι μέρη, καθώς και η διευκόλυνση του συντονισμού μεταξύ των μερών καθώς και με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς οι δραστηριότητες των οποίων σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τη διατήρηση, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και διαχείρισης των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών·

ε) η συγκέντρωση και η αξιολόγηση πληροφοριών οι οποίες προωθούν τους στόχους και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, καθώς και οι ρυθμίσεις για την κατάλληλη διάχυση των εν λόγω πληροφοριών·

στ) η επισήμανση, στη σύνοδο των μερών, ζητημάτων που αφορούν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας·

ζ) η κυκλοφορία αντιγράφων των εκθέσεων των αρχών που ορίζονται στο άρθρο V παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας συμφωνίας και της τεχνικής επιτροπής, καθώς και αντιγράφων των εκθέσεων που πρέπει να υποβάλλονται, δυνάμει του στοιχείου η) του παρόντος άρθρου, σε κάθε μέρος, το αργότερο εξήντα ημέρες πριν από την έναρξη κάθε τακτικής συνεδρίασης της συνόδου των μερών·

η) η σύνταξη, σε ετήσια βάση και για κάθε τακτική συνεδρίαση της συνόδου των μερών, εκθέσεων σχετικών με το έργο της γραμματείας και με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας·

θ) η διαχείριση του προϋπολογισμού της παρούσας συμφωνίας και, εφόσον έχει συσταθεί, του οικείου ταμείου διατήρησης·

ι) η ενημέρωση του ευρέος κοινού για την παρούσα συμφωνία και τους στόχους της·

και

ια) η άσκηση των καθηκόντων που μπορούν να της ανατίθενται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας ή από τη σύνοδο των μερών.

Άρθρο IX

Σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με τα αποδημητικά υδρόβια πτηνά και τα ενδιαιτήματά τους

Η γραμματεία της συμφωνίας διαβουλεύεται:

α) σε τακτική βάση, με τη γραμματεία της σύμβασης, και, κατά περίπτωσιν, με τους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τα καθήκοντα γραμματείας στο πλαίσιο των συμφωνιών που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου IV παράγραφοι 3 και 4 της σύμβασης, και οι οποίες αφορούν αποδημητικά υδρόβια πτηνά, με τη Σύμβαση για τους Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας (Convention on Wetlands of International Importance), ιδίως για τα Ενδιαιτήματα των Νηκτικών Πτηνών 1971, τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας, 1973 (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), με την Αφρικανική Σύμβαση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων, 1968 (Afrikan Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources), τη Σύμβαση για τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Πανίδας και των Φυσικών Ενδιαιτημάτων, 1979 (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) και τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, 1992 (Convention on Biological Diversity), με σκοπό τη συνεργασία της συνόδου των μερών με τα μέρη των εν λόγω συμβάσεων, για κάθε ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος και, ιδίως, για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης·

β) με τις γραμματείες άλλων συναφών συμβάσεων και διεθνών φορέων για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος·

και

γ) με άλλες οργανώσεις που είναι αρμόδιες για τη διατήρηση, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και διαχείρισης, των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών και των ενδιαιτημάτων τους, καθώς και με οργανώσεις που ασχολούνται με την έρευνα, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.

Άρθρο X

Τροποποίηση της συμφωνίας

1. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί σε κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της συνόδου των μερών.

2. Κάθε μέρος μπορεί να υποβάλλει προτάσεις τροποποίησης.

3. Το κείμενο τυχόν προτεινόμενης τροπολογίας, καθώς και το σκεπτικό της, διαβιβάζονται στη γραμματεία της συμφωνίας το αργότερο εκατόν πενήντα ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η γραμματεία της συμφωνίας διαβιβάζει, πάραυτα, αντίγραφα στα μέρη. Τα τυχόν σχόλια στο κείμενο, εκ μέρους των μερών, διαβιβάζονται στη γραμματεία της συμφωνίας το αργότερο εξήντα ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η γραμματεία, το ενωρίτερο δυνατόν μετά την τελευταία ημέρα υποβολής των σχολίων, διαβιβάζει στα μέρη, όλα τα μέχρι τότε υποβληθέντα σχόλια.

4. Τυχόν τροπολογία στη συμφωνία, πλην τυχόν τροπολογίας στα Παραρτήματά της, υιοθετείται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων και ψηφιζόντων μερών και αρχίζει να ισχύει, για τα μέρη που την υιοθέτησαν, την δέκατη τρίτη ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα δύο τρίτα των μερών στη συμφωνία, κατά την ημερομηνία θέσπισης της τροπολογίας, κατέθεσαν στον Θεματοφύλακα τα έγγραφα αποδοχής της τροπολογίας. Για κάθε μέρος, το οποίο καταθέτει έγγραφο αποδοχής μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα δύο τρίτα των μερών κατέθεσαν τα οικεία έγγραφα αποδοχής, η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την δέκατη τρίτη ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία κατατέθηκε το οικείο έγγραφο αποδοχής.

5. Τυχόν πρόσθετα παραρτήματα, καθώς και κάθε τροπολογία σε παράρτημα, υιοθετούνται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων και ψηφιζόντων μερών και αρχίζουν να ισχύουν για όλα τα μέρη από την δέκατη ένατη ημέρα μετά την ημερομηνία της θέσπισής τους εκ μέρους της συνόδου των μερών, πλην των μερών τα οποία διατύπωσαν επιφύλαξη σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

6. Κατά την περίοδο των ενενήντα ημερών που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, οιοδήποτε μέρος μπορεί, μέσω γραπτής κοινοποίησης στον Θεματοφύλακα, να διατυπώνει επιφύλαξη όσον αφορά πρόσθετο παράρτημα ή τροποποίηση παραρτήματος. Η επιφύλαξη μπορεί να αίρεται, ανά πάσα στιγμή, μέσω γραπτής κοινοποίησης στον θεματοφύλακα, και, στην περίπτωση αυτή, το πρόσθετο παράρτημα ή τροποποίηση αρχίζει να ισχύει, για το εν λόγω μέρος, την δέκατη τρίτη ημέρα μετά την ημερομηνία άρσης της επιφύλαξης.

Άρθρο XI

Αντίκτυπος της παρούσας συμφωνίας στις διεθνείς συμβάσεις και νομοθετικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οιουδήποτε μέρους, οι οποίες πηγάζουν από υφιστάμενες διεθνείς συνθήκες, συμβάσεις ή συμφωνίες.

2. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα οιουδήποτε μέρους να διατηρεί σε ισχύ ή να θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών και των ενδιαιτημάτων τους.

Άρθρο XII

Διευθέτηση διαφορών

1. Τυχόν διαφορά η οποία ενδέχεται να προκύψει μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών σε ό,τι αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων στη διαφορά μερών.

2. Εάν η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα μέρη μπορούν, κοινή συναινέσει, να υποβάλλουν τη διαφορά σε διαιτησία, ιδίως στη διαιτησία του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης, ενώ τα μέρη που υποβάλλουν την προς επίλυση διαφορά δεσμεύονται από τη διαιτητική απόφαση.

Άρθρο XIII

Υπογραφή, κύρωση, αποδοχή, έγκριση, προσχώρηση

1. Η παρούσα συμφωνία είναι ανοικτή για υπογραφή από οιοδήποτε κράτος της ζώνης εξάπλωσης, ανεξαρτήτως του κατά πόσον περιοχές υπό τη δικαιοδοσία του κείνται εντός της περιοχής ισχύος της συμφωνίας ή από οιονδήποτε οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης του οποίου ένα τουλάχιστον μέλος είναι κράτος της ζώνης εξάπλωσης, μέσω:

α) υπογραφής χωρίς επιφύλαξη σε ό,τι αφορά την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση·

ή

β) υπογραφής με επιφύλαξη σε ό,τι αφορά την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ακολουθούμενη από κύρωση, αποδοχή ή έγκριση.

2. Η παρούσα συμφωνία είναι ανοικτή προς υπογραφή στη Χάγη μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της.

3. Η παρούσα συμφωνία παρέχει τη δυνατότητα προσχώρησης σε οιοδήποτε κράτος της ζώνης εξάπλωσης ή οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας.

4. Τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης κατατίθενται στον θεματοφύλακα.

Άρθρο XIV

Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα αφ’ ης στιγμής τουλάχιστον δεκατέσσερα κράτη της ζώνης εξάπλωσης ή οργανισμοί περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον επτά κράτη από την Αφρική και επτά από την Ευρασία, υπογράψουν, χωρίς επιφύλαξη σε ό,τι αφορά την κύρωση, την αποδοχή ή έγκριση, ή καταθέσουν τα οικεία έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο ΧΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας.

2. Για κάθε κράτος της ζώνης εξάπλωσης ή οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, που:

α) υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη σε ό,τι αφορά την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση·

β) κύρωσε, αποδέχτηκε ή ενέκρινε·ή

γ) προσχώρησε στην παρούσα συμφωνία μετά την ημερομηνία κατά την οποία την υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη ή την κύρωσε, την αποδέχθηκε ή την ενέκρινε ο αριθμός των κρατών της ζώνης εξάπλωσης και οργανισμών περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που είναι αναγκαίος για να τεθεί σε ισχύ, η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την χωρίς επιφύλαξη υπογραφή ή κατάθεση, εκ μέρους του εν λόγω κράτους ή οργανισμού, του οικείου εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

Άρθρο XV

Επιφυλάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν αποτελούν αντικείμενο γενικών επιφυλάξεων. Ωστόσο, είναι δυνατή η καταχώρηση ειδικής επιφύλαξης από οιοδήποτε κράτος ή οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης κατά την χωρίς επιφύλαξη υπογραφή σε ό,τι αφορά την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή κατά περίπτωσιν, κατά την κατάθεση του οικείου εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, προκειμένου περί ειδών που καλύπτονται από τη συμφωνία ή με ειδική διάταξη του σχεδίου δράσης. Η επιφύλαξη αυτή μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή από το κράτος ή τον οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που την καταχώρησε, μέσω γραπτής κοινοποίησης στον θεματοφύλακα· το ως άνω κράτος ή οργανισμός δεν δεσμεύεται από τις διατάξεις που αποτελούν το αντικείμενο της επιφύλαξης μέχρις ότου παρέλθουν τριάντα ημέρες από την ημερομηνία άρσης της επιφύλαξης.

Άρθρο XVI

Καταγγελία

Κάθε μέρος δύναται να καταγγείλει, ανά πάσα στιγμή, την παρούσα συμφωνία μέσω γραπτής κοινοποίησης στον θεματοφύλακα. Η καταγγελία παράγει αποτελέσματα δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο θεματοφύλακας παρέλαβε την κοινοποίηση.

Άρθρο XVII

Θεματοφύλακας

1. Το πρωτότυπο της παρούσας συμφωνίας στην αγγλική, αραβική, γαλλική και ρωσική γλώσσα, όλα τα κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στην κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, η οποία είναι θεματοφύλακας. Ο θεματοφύλακας διαβιβάζει επικυρωμένα αντίγραφα των εν λόγω γλωσσικών αποδόσεων σε όλα τα κράτη και τους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που ορίζονται στο άρθρο ΧΙΙΙ παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας, καθώς και στη γραμματεία της συμφωνίας, αφ’ ης στιγμής αυτή συσταθεί.

2. Μόλις τεθεί σε ισχύ η παρούσα συμφωνία, επικυρωμένο αντίγραφό της διαβιβάζεται στον θεματοφύλακα της γραμματείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για καταχώρηση και δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

3. Ο θεματοφύλακας ενημερώνει όλα τα κράτη και τους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία ή προσεχώρησαν σ’ αυτή, καθώς και τη γραμματεία της συμφωνίας, για:

α) τυχόν υπογραφή·

β) τυχόν κατάθεση εγγράφων κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης·

γ) την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, καθώς και των τυχόν πρόσθετων παραρτημάτων, όπως επίσης και οιασδήποτε τροποποίησης της παρούσας συμφωνίας ή των παραρτημάτων της·

δ) τυχόν επιφύλαξη σε ό,τι αφορά πρόσθετο παράρτημα ή τροποποίηση παραρτήματος·

ε) τυχόν κοινοποίηση ή άρση επιφυλάξεως,

και

στ) τυχόν κοινοποίηση καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας.

Ο θεματοφύλακας διαβιβάζει σε όλα τα κράτη και στους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που έχουν υπογράψει την παρούσα συμφωνία ή προσχωρήσει σε αυτήν, καθώς και στη γραμματεία της συμφωνίας, το κείμενο τυχόν επιφύλαξης, πρόσθετου παραρτήματος και τροποποίησης της συμφωνίας ή των παραρτημάτων της.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

Έγινε στη Χάγη, την δεκάτη έκτη του μηνός Ιουνίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Τα όρια της περιοχής ισχύος της συμφωνίας καθορίζονται ως ακολούθως: από τον Βόρειο Πόλο νοτίως κατά μήκος του μεσημβρινού 130o Δ μέχρι το γεωγραφικό πλάτος 75o Β· από εκείνο το σημείο ανατολικά και νοτιανατολικά μέσω των Viscount Melville Sound, Prince Regent Inlet, Golf of Boothia, Foxe Basin, Foxe Channel και Hudson Shait μέχρις σημείου στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό 60o Β, 60oΔ· από εκείνο το σημείο, νοτιοανατολικά μέσω του Βορειοδυτικού Ατλαντικού μέχρις σημείου 50oΒ, 30oΔ· από εκείνο το σημείο νοτίως κατά μήκος του μεσημβρινού 30oΔ μέχρι το γεωγραφικό πλάτος 10oΒ· από το σημείο εκείνο νοτιανατολικά μέχρι τον Ισημερινό σε γεωγραφικό μήκος 20oΔ· από εκεί νοτίως κατά μήκος του μεσημβρινού 20oΔ μέχρι το γεωγραφικό πλάτος 40oΝ· από το σημείο εκείνο ανατολικά κατά μήκος του γεωγραφικού πλάτους 40oΝ μέχρι του μεσημβρινού 60oΑ· από το σημείο εκείνο βορείως κατά μήκος του μεσημβρινού 60oΑ μέχρι το γεωγραφικό πλάτος 35oΒ· από το σημείο εκείνο ανατολικά-βορειανατολικά σ’ έναν μεγάλο κύκλο μέχρις σημείου στην περιοχή των δυτικών Altai 49oΒ, 87o 27'Α· από το σημείο εκείνο βορειανατολικά σ’ έναν μεγάλο κύκλο μέχρι τα παράλια του Αρκτικού Ωκεανού στις 130oΑ· από το σημείο εκείνο βορείως κατά μήκος του μεσημβρινού 130oΑ μέχρι τον Βόρειο Πόλο. Το περίγραμμα της περιοχής ισχύος της συμφωνίας απεικονίζεται στο χάρτη που ακολουθεί:

Χάρτης της περιοχής ισχύος της συμφωνίας

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Είδη υδρόβιων πτηνών στα οποία εφαρμόζεται η συμφωνία [1]

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus | Αφρικανικός πιγκουΐνος |

GAVIIDAE

Gavia stellata | Κηλιδοβούτι |

Gavia arctica | Λαμπροβούτι |

Gavia immer | Παγοβούτι |

Gavia adamsii | Κιτρινομύτικο παγοβούτι |

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis | Νανοβουτηχτάρι |

Podiceps cristatus | Σκουφοβουτηχτάρι |

Podiceps grisegena | Κοκκινοβουτηχτάρι |

Podiceps auritus | Χειμωνοβουτηχτάρι |

Podiceps nigricollis | Μαυροβουτηχτάρι |

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus | Ροδοπελεκάνος |

Pelecanus rufescens | Αφρικανικός πελεκάνος |

Pelecanus crispus | Αργυροπελεκάνος |

SULIDAE

Sula (Morus) capensis | Σούλα του Ακρωτηρίου |

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus | Στεφανογερανός |

Phalacrocorax pygmeus | Λαγγόνα |

Phalacrocorax neglectus | Κορμοράνος των αγρών |

Phalacrocorax carbo | Κορμοράνος |

Phalacrocorax nigrogularis | Κορμοράνος του Περσικού |

Phalacrocorax capensis | Κορμοράνος του Ακρωτηρίου |

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca | Μαύρος ερωδιός |

Egretta vinaceigula | Γκριζόμαυρος τσικνιάς |

Egretta garzetta | Λευκοτσικνιάς |

Egretta gularis | Μαυροτσικνιάς |

Egretta dimorpha | Μαυροτσικνιάς του Ινδικού |

Ardea cinerea | Σταχτοτσικνιάς |

Ardea melanocephala | Μαυροκέφαλος ερωδιός |

Ardea purpurea | Πορφυροτσικνιάς |

Casmerodius albus | Αργυροτσικνιάς |

Mesophoyx intermedia | Μεσαίος αργυροτσικνιάς |

Bubulcus ibis | Γελαδάρης |

Ardeola ralloides | Κρυπτοτσικνιάς |

Ardeola idae | Κρυπτοτσικνιάς της Μαδαγασκάρης |

Ardeola rufiventris | Κοκκινόπτερος κρυπτοτσικνιάς |

Nycticorax nycticorax | Νυχτοκόρακας |

Ixobrychus minutus | Μικροτσικνιάς ή νανομουγκάνα |

Ixobrychus sturmii | Αφρικανικός μικροτσικνιάς |

Botaurus stellaris | Τρανομουγκάνα ή ταύρος |

CICONIIDAE

Mycteria ibis | Κιτρινόραμφος πελαργός |

Anastomus lamelligerus | Αφρικανικός ανοιχτόραμφος πελαργός |

Ciconia nigra | Μαυροπελαργός |

Ciconia abdimii | Σφηνόρυγχος πελαργός |

Ciconia episcopus | Μαλλιαρόλαιμος πελαργός |

Ciconia ciconia | Λευκοπελαργός ή πελαργός |

Leptoptilos crumeniferus | Μαραμπού |

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex | Φαλαινοκέφαλος |

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus | Χαλκόκοτα |

Geronticus eremita | Φαλακρή ίβις |

Threskiornis aethiopicus | Ιερή ίβις |

Platalea leucorodia | Χουλιαρομύτα |

Platalea alba | Αφρικανική χουλιαρομύτα |

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber | Φοινικόπτερο ή Φλαμίγκο |

Phoenicopterus minor | Αφρικανικό φοινικόπτερο ή Νανο-φλαμίγκο |

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor | Κοινή δενδρόπαπια |

Dendrocygna viduata | Λευκομέτωπη δενδρόπαπια |

Thalassornis leuconotus | Λευκόνωπη πάπια |

Oxyura leucocephala | Κεφαλούδι |

Oxyura maccoa | Αφρικανικό κεφαλούδι |

Cygnus olor | Κύκνος ή Βουβόκυκνος |

Cygnus cygnus | Αγριόκυκνος |

Cygnus columbianus | Νανόκυκνος |

Anser brachyrhynchus | Βραχύραμφη χήνα |

Anser fabalis | Χωραφόχηνα |

Anser albifrons | Ασπρομετωπόχηνα |

Anser erythropus | Νανόχηνα |

Anser anser | Σταχτόχηνα |

Branta leucopsis | Ασπρομάγουλη χήνα |

Branta bernicla | Δακτυλιδόχηνα |

Branta ruficollis | Κοκκινόχηνα ή Κοκκινολαιμόχηνα |

Alopochen aegyptiacus | Αλωπόχηνα |

Tadorna ferruginea | Καστανόχηνα |

Tadorna cana | Αφρικανική καστανόχηνα |

Tadorna tadorna | Βαρβάρα |

Plectropterus gambensis | Σπηρουνόφτερη χήνα |

Sarkidiornis melanotos | Σαρκόραμφη πάπια |

Nettapus auritus | Αφρικανική πυγμαία χήνα |

Anas penelope | Σφυριχτήρι |

Anas strepera | Καπακλής ή Φλυαρόπαπια |

Anas crecca | Κιρκίρι (σαρσέλα) |

Anas capensis | Σαρσέλα του Ακρωτηρίου |

Anas platyrhynchos | Πρασινοκέφαλη πάπια |

Anas undulata | Κιτρινόραμφη πάπια |

Anas acuta | Ψαλίδα ή Σουβλόπαπια |

Anas erythrorhyncha | Ερυθρόραμφη σαρσέλα |

Anas hottentota | Γαλαζόραμφο κιρκίρι |

Anas querquedula | Σαρσέλα |

Anas clypeata | Χουλιαρόπαπια |

Marmaronetta angustirostris | Στικτόπαπια |

Netta rufina | Φερεντίνι ή Ροπαλόπαπια |

Netta erythrophthalma | Μαύρο φερεντίνι |

Aythya ferina | Γκισάρι ή Κυνηγόπαπια |

Aythya nyroca | Βαλτόπαπια |

Aythya fuligula | Μαυροκέφαλη πάπια ή Τσικνόπαπια |

Aythya marila | Μαριλόπαπια |

Somateria mollissima | Πουπουλόπαπια |

Somateria spectabilis | Βασιλόπαπια |

Polysticta stelleri | Παρδαλόπαπια του Στέλλερ |

Clangula hyemalis | Χιονόπαπια |

Melanitta nigra | Μαυρόπαπια |

Melanitta fusca | Βελουδόπαπια |

Bucephala clangula | Βουκεφάλα ή Κουδουνόπαπια |

Mergellus albellus | Νανοπρίστης |

Mergus serrator | Σκουφοπρίστης |

Mergus merganser | Χηνοπρίστης ή Λοφοπρίστης |

GRUIDAE

Balearica pavonina | Μαύρος λοφογερανός |

Balearica regulorum | Γκρίζος λοφογερανός |

Grus leucogeranus | Λευκογερανός της Σιβηρίας |

Grus virgo | Νυφογερανός |

Grus paradisea | Γαλάζιος γερανός |

Grus carunculatus | Σαρκόραμφος γερανός |

Grus grus | Γερανός ή σταχτογερανός |

RALLIDAE

Sarothrura elegans | Στικτός σαρόθουρος |

Sarothrura boehmi | Ραβδωτός σαρόθουρος |

Sarothrura ayresi | Λευκόπτερος σαρόθουρος |

Rallus aquaticus | Νεροκοτσέλα |

Rallus caerulescens | Αφρικανική νεροκοτσέλα |

Crecopsis egregia | Αφρικανική νεροπουλάδα |

Crex crex | Ορτυκομάνα |

Amaurornis flavirostris | Μαύρη νεροπουλάδα |

Porzana parva | Μικροπουλάδα |

Porzana pusilla | Νανοπουλάδα |

Porzana porzana | Στικτοπουλάδα |

Aenigmatolimnas marginalis | Ραβδωτή νεροπουλάδα |

Porphyrio alleni | Αφρικανική νερόκοτα |

Gallinula chloropus | Νερόκοτα ή νεροπουλάδα |

Gallinula angulata | Μικρή νερόκοτα |

Fulica cristata | Λειροφαλαρίδα |

Fulica atra | Φαλαρίδα |

DROMADIDAE

Dromas ardeola | Καβουροφάγος χαράδριος |

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus | Στρειδοφάγος |

Haematopus moquini | Αφρικανικός μαύρος στρειδοφάγος |

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus | Καλαμοκανάς |

Recurvirostra avosetta | Αβοκέττα |

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis | Αφρικανική πετροτουρλίδα |

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius | Αιγυπτιακός σφυριχτής |

Glareola pratincola | Νεροχελίδονο |

Glareola nordmanni | Μαυρόφτερο νεροχελίδονο |

Glareola ocularis | Νεροχελίδονο της Μαδαγασκάρης |

Glareola nuchalis | Μαύρο νεροχελίδονο |

Glareola cinerea | Γκρίζο νεροχελίδονο |

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria | Βροχοπούλι |

Pluvialis fulva | Βροχοπούλι του Ειρηνικού |

Pluvialis squatarola | Αργυροπούλι |

Charadrius hiaticula | Αμμοσφυριχτής |

Charadrius dubius | Ποταμοσφυριχτής |

Charadrius pecuarius | Νανοσφυριχτής |

Charadrius tricollaris | Τρίζωνος σφυριχτής |

Charadrius forbesi | Σφυριχτής του Φόρμπς |

Charadrius pallidus | Ερυθρόζωνος σφυριχτής |

Charadrius alexandrinus | Θαλασσοσφυριχτής |

Charadrius marginatus | Λευκομέτωπος σφυριχτής |

Charadrius mongolus | Μικρός ερημοσφυριχτής |

Charadrius leschenaultii | Ερημοσφυριχτής |

Charadrius Ασίαticus | Αψινθοσφυριχτής |

Eudromias morinellus | Βουνοσφυριχτής |

Vanellus vanellus | Καλημάνα |

Vanellus spinosus | Αγκαθοκαλημάνα |

Vanellus albiceps | Λευκοκέφαλη καλημάνα |

Vanellus senegallus | Σαρκόραμφη καλημάνα |

Vanellus lugubris | Καλημάνα της Σενεγάλης |

Vanellus melanopterus | Μαυρόφτερη καλημάνα |

Vanellus coronatus | Λοφοκαλημάνα |

Vanellus superciliosus | Σταχτόστηθη καλημάνα |

Vanellus gregarius | Αγελοκαλημάνα |

Vanellus leucurus | Λευκόουρη καλημάνα |

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola | Μπεκάτσα |

Gallinago stenura | Βελονομπεκάτσινο |

Gallinago media | Διπλομπεκάτσινο |

Gallinago gallinago | Μπεκατσίνι |

Lymnocryptes minimus | Κουφομπεκάτσινο |

Limosa limosa | Λιμόζα ή οχθοτούρλι |

Limosa lapponica | Ακτοτούρλι |

Numenius phaeopus | Σιγλίγουρος ή μικρή τουρλίδα |

Numenius tenuirostris | Λεπτομύτα |

Numenius arquata | Τουρλίδα |

Tringa erythropus | Μαυρότρυγγας |

Tringa totanus | Κοκκινοσκέλης |

Tringa stagnatilis | Βαλτότρυγγας |

Tringa nebularia | Πρασινοσκέλης |

Tringa ochropus | Δασότρυγγας |

Tringa glareola | Λασπότρυγγας |

Tringa cinerea | Ρωσότρυγγας |

Tringa hypoleucos | Ποταμότρυγγας |

Arenaria interpres | Χαλκοκυλιστής |

Calidris tenuirostris | Μεγάλη κοκκινοσκαλίδρα |

Calidris canutus | Χοντροσκαλίδρα |

Calidris alba | Λευκοσκαλίδρα |

Calidris minuta | Νανοσκαλίδρα |

Calidris temminckii | Σταχτοσκαλίδρα |

Calidris maritima | Βραχοσακλίδρα |

Calidris alpina | Λασποσκαλίδρα |

Calidris ferruginea | Μπεκατσοσκαλίδρα |

Limicola falcinellus | Ψευτομαχητής |

Philomachus pugnax | Μαχητής |

Phalaropus lobatus | Κολυμπότρυγγας |

Phalaropus fulicaria | Σταχτής κολυμπότρυγγας |

LARIDAE

Larus leucophthalmus | Λευκόφθαλμος γλάρος |

Larus hemprichii | Γλάρος της Αραβίας |

Larus canus | Θυελλόγλαρος |

Larus audouinii | Αιγαιόγλαρος |

Larus marinus | Γιγαντόγλαρος |

Larus dominicanus | Μελανόγλαρος του Νότου |

Larus hyperboreus | Παγόγλαρος |

Larus glaucoides | Ισλανδόγλαρος |

Larus argentatus | Ασημένιος γλάρος |

Larus heuglini | Γλάρος του Χέουγκλιν |

Larus armenicus | Γλάρος της Αρμενίας |

Larus cachinnans | Ασημόγλαρος |

Larus fuscus | Μελανόγλαρος |

Larus ichthyaetus | Ψαρόγλαρος |

Larus cirrocephalus | Σταχτοκέφαλος γλάρος |

Larus hartlaubii | Γλάρος του Χάρτλαουμπ |

Larus ridibundus | Καστανοκέφαλος γλάρος |

Larus genei | Λεπτόραμφος γλάρος |

Larus melanocephalus | Μαυροκέφαλος γλάρος ή Σκυλοκούταβος |

Larus minutus | Νανόγλαρος |

Xema sabini | Χελιδονόγλαρος |

Sterna nilotica | Γελογλάρονο |

Sterna caspia | Καρατζάς ή μεγάλο γλαρόνι |

Sterna maxima | Διπλογάρονο |

Sterna bengalensis | Πορτοκαλόραμφο γλαρόνι ή τοξιδογλάρονο |

Sterna bergii | Κιτρινόραμφο γλαρόνι |

Sterna sandvicensis | Χειμωνογλάρονο |

Sterna dougallii | Ροδογλάρονο |

Sterna vittata | Γλαρόνι της Ανταρκτικής |

Sterna hirundo | Παταμογλάρονο |

Sterna paradisaea | Χιονογλάρονο ή Αρκτικογλάρονο |

Sterna albifrons | Νανογλάρονο |

Sterna saundersi | Αμερικανικό νανογλάρονο |

Sterna balaenarum | Νανογλάρονο της Ναμίμπια |

Sterna repressa | Γλαρόνι της Αραβίας |

Chlidonias hybridus | Μουστακογλάρονο |

Chlidonias leucopterus | Αργυρογλάρονο |

Chlidonias niger | Μαυρογλάρονο |

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris | Αφρικάνικος ρύγχωπας |

[1] Όπως εγκρίθηκε στη δεύτερη συνεδρίαση της συνόδου των μερών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 25- 27 Σεπτεμβρίου 2002 στη Βόννη, Γερμανία.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ [1]

1. Πεδίο εφαρμογής

1.1. Το σχέδιο δράσης εφαρμόζεται στους πληθυσμούς αποδημητικών υδρόβιων πτηνών που είναι εγγεγραμμένα στον πίνακα 1 του παρόντος παραρτήματος (καλούμενου εφεξής "πίνακας 1").

1.2. Ο πίνακας 1 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος παραρτήματος. Κάθε παραπομπή στο παρόν σχέδιο δράσης, περιλαμβάνει παραπομπή στον πίνακα 1.

2. Διατήρηση ειδών

2.1. Νομικές πράξεις

2.1.1. Τα μέρη που φιλοξενούν πληθυσμούς εγγεγραμμένους στη στήλη Α του πίνακα 1 παρέχουν προστασία στους εν λόγω εγγεγραμμένους πληθυσμούς σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙ παράγραφος 2 στοιχείο α) της παρούσας συμφωνίας. Ιδίως, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2.1.3 που ακολουθεί, τα εν λόγω μέρη:

α) απαγορεύουν τη σύλληψη πτηνών και αυγών των πληθυσμών που φιλοξενούνται στην επικράτειά τους·

β) απαγορεύουν την εκούσια όχληση, στον βαθμό στον οποίο αυτή θα ήταν σημαντική για τη διατήρηση του συγκεκριμένου πληθυσμού·

και

γ) απαγορεύουν την κατοχή ή χρήση και εμπορία πτηνών ή αυγών των εν λόγω πληθυσμών, που έχουν αποτελέσει το αντικείμενο απολήψεων κατά παράβασιν των απαγορεύσεων που θεσπίζονται δυνάμει του στοιχείου α), καθώς και την κατοχή ή χρήση και εμπορία κάθε ευκόλως αναγνωρίσιμων τμημάτων ή παραγώγων των εν λόγω πτηνών και των αυγών τους.

Κατ’ εξαίρεσιν για τους πληθυσμούς τους εγγεγραμμένους κατ’ αποκλειστικότητα στις κατηγορίες 2 και 3 της στήλης Α και οι οποίοι σημειώνονται με αστερίσκο, η θήρευση δύναται να συνεχίζεται στη βάση μιας βιώσιμης χρήσεως, στις περιπτώσεις όπου η θήρευση τέτοιων πληθυσμών αποτελεί μακρόχρονη πολιτιστική παράδοση. Η βιώσιμη αυτή χρήση εντάσσεται στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων σχεδίου δράσης για τα είδη, στο κατάλληλο διεθνές επίπεδο.

2.1.2 Τα μέρη με πληθυσμούς εγγεγραμμένους στον πίνακα 1 πρέπει να προβούν σε κανονιστικές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά την απόληψη πτηνών και αυγών όλων των πληθυσμών των εγγεγραμμένων στην στήλη Β του πίνακα 1. Το αντικείμενο των εν λόγω νομικών πράξεων πρέπει να είναι η διατήρηση ή η συμβολή στην επαναφορά των εν λόγω πληθυσμών σε ευνοϊκή διατηρησιακή κατάσταση και η διασφάλιση, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων γνώσεων της πληθυσμιακής δυναμικής, της βιωσιμότητας οιασδήποτε απόληψης ή άλλης χρήσης. Οι εν λόγω νομικές πράξεις, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2.1.3, πρέπει ιδίως:

α) να απαγορεύουν την απόληψη πτηνών που ανήκουν στους εμπλεκόμενους πληθυσμούς, κατά τα οικεία στάδια αναπαραγωγής και φωλεοποίησης, καθώς και κατά την επιστροφή τους από τους οικείους τόπους αναπαραγωγής, εάν η απόληψη έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη διατηρησιακή κατάσταση του συγκεκριμένου πληθυσμού·

β) να ρυθμίζουν τους τρόπους απόληψης·

γ) να θεσπίζουν όρια, κατά περίπτωσιν, για τις απολήψεις και να προβλέπουν επαρκείς ελέγχους για την τήρηση των εν λόγω ορίων·

και

δ) να απαγορεύουν την κατοχή ή χρήση και εμπορία πτηνών και των αυγών των πληθυσμών που έχουν αποτελέσει το αντικείμενο απολήψεων κατά παράβασιν των τυχόν απαγορεύσεων που θεσπίσθηκαν δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, καθώς και την κατοχή ή χρήση και εμπορία τμημάτων των εν λόγω πτηνών και των αυγών τους.

2.1.3 Τα μέρη δύνανται να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2.1.1 και 2.1.2, ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου ΙΙΙ παράγραφος 5 της σύμβασης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει άλλη ικανοποιητική λύση, για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) προκειμένου να αποφεύγονται οι σοβαρές ζημίες στις καλλιέργειες, στα ύδατα και στα αλιεύματα·

β) προς όφελος της αεροπορικής ασφάλειας ή για άλλους λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος·

γ) για λόγους έρευνας και εκπαίδευσης, επανεγκατάστασης και της αναγκαίας, για τους σκοπούς αυτούς, αναπαραγωγής·

δ) προκειμένου να καθίσταται δυνατή, υπό αυστηρά παρακολουθούμενους όρους, σε επιλεκτική βάση και σε περιορισμένο βαθμό, η απόληψη και αιχμαλωσία ή άλλη συνετή χρήση ορισμένων πτηνών σε μικρούς αριθμούς·

και

ε) για λόγους ενίσχυσης της εξάπλωσης ή επιβίωσης των συγκεκριμένων πληθυσμών.

Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να είναι ακριβείς ως προς το περιεχόμενο και περιορισμένες χωρικά και χρονικά και δεν πρέπει να λειτουργούν εις βάρος των πληθυσμών που είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα 1. Τα μέρη ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατόν, τη γραμματεία της συμφωνίας για τις τυχόν εξαιρέσεις που επιτρέπουν δυνάμει της παρούσας διάταξης.

2.2. Σχέδια δράσης για μεμονωμένα είδη

2.2.1. Τα μέρη συνεργάζονται για την ανάπτυξη και την εφαρμογή διεθνών σχεδίων δράσης που αφορούν κατά προτεραιότητα μεμονωμένα είδη, προκειμένου περί πληθυσμών εγγεγραμμένων στην κατηγορία 1 της στήλης Α του πίνακα 1, καθώς και για τους πληθυσμούς που είναι εγγεγραμμένοι και συνοδευόμενοι από αστερίσκο, στη στήλη Α του πίνακα 1. Η γραμματεία της συμφωνίας συντονίζει την ανάπτυξη, εναρμόνιση και εφαρμογή των εν λόγω σχεδίων.

2.2.2. Τα μέρη καταρτίζουν και εφαρμόζουν εθνικά σχέδια δράσης για μεμονωμένα είδη, προκειμένου περί των πληθυσμών που είναι εγγεγραμμένοι στη στήλη Α του πίνακα 1, προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική διατηρησιακή κατάστασή τους. Το εν λόγω σχέδιο δράσης πρέπει να περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τους πληθυσμούς που συνοδεύονται από αστερίσκο. Κατά περίπτωσιν, θα πρέπει να εξετάζεται το πρόβλημα της τυχαίας θανάτωσης πτηνών από κυνηγούς, ως αποτέλεσμα εσφαλμένης ταυτοποίησης του εκάστοτε είδους.

2.3. Μέτρα για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης

Τα μέρη, σε στενή συνεργασία μεταξύ τους, και όποτε αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν μέτρα για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, σε ό,τι αφορά τους πληθυσμούς τους εγγεγραμμένους στον πίνακα 1, όταν προκύπτουν, σε οιοδήποτε σημείο της Περιοχής ισχύος της συμφωνίας, εξαιρετικά δυσμενείς ή απειλητικές καταστάσεις.

2.4 Επανεγκαταστάσεις

Τα μέρη επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή όταν προβαίνουν στην επανεγκατάσταση πληθυσμών εγγεγραμμένων στον πίνακα 1, σε τμήματα των οικείων παραδοσιακών ζωνών εξάπλωσης, απ’ όπου έχουν εξαφανισθεί. Καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την κατάρτιση και συμμόρφωση με λεπτομερές σχέδιο επανεγκατάστασης, βάσει κατάλληλων επιστημονικών μελετών. Τα σχέδια επανεγκατάστασης θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος εθνικών και, κατά περίπτωσιν, διεθνών σχεδίων δράσης για μεμονωμένα είδη. Το σχέδιο επανεγκατάστασης θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να είναι ευρέως προσβάσιμο. Τα μέρη ενημερώνουν προκαταβολικά τη γραμματεία της συμφωνίας για κάθε πρόγραμμα επανεγκατάστασης πληθυσμών εγγεγραμμένων στον πίνακα 1.

2.5. Εισαγωγές

2.5.1. Τα μέρη, εφόσον το θεωρούν αναγκαίο, απαγορεύουν την εισαγωγή μη αυτόχθονων ειδών ζώων και φυτών που ενδέχεται να είναι επιβλαβή για τους πληθυσμούς που είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα 1.

2.5.2. Εφόσον το θεωρούν αναγκαίο, τα μέρη απαιτούν τη λήψη των κατάλληλων προφυλακτικών μέτρων ώστε να αποφεύγεται η ακούσια δραπέτευση αιχμάλωτων πτηνών που ανήκουν σε μη αυτόχθονα είδη.

2.5.3. Τα μέρη λαμβάνουν, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο, μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των απολήψεων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία μη αυτόχθονα είδη ή υβρίδιά τους έχουν ήδη εισαχθεί στην οικεία επικράτεια, τα εν λόγω είδη ή υβρίδιά τους δεν συνιστούν ενδεχόμενο κίνδυνο για τους πληθυσμούς τους εγγεγραμμένους στον πίνακα 1.

3. Διατήρηση των ενδιαιτημάτων

3.1. Κατάλογοι ενδιαιτημάτων

3.1.1. Τα μέρη, σε συνεργασία, κατά περίπτωσιν, με αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, καταρτίζουν και δημοσιεύουν εθνικούς καταλόγους των ενδιαιτημάτων που φιλοξενούνται στην επικράτειά τους, τα οποία είναι σημαντικά για τους πληθυσμούς τους εγγεγραμμένους στον πίνακα 1.

3.1.2. Τα μέρη αναλαμβάνουν, ως προτεραιότητα, την υποχρέωση να καθορίσουν όλους τους τόπους διεθνούς ή εθνικής σημασίας για τους πληθυσμούς τους εγγεγραμμένους στον πίνακα 1.

3.2 Διατήρηση περιοχών

3.2.1. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη συνέχιση του καθορισμού προστατευόμενων περιοχών για τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων που είναι σημαντικά για τους πληθυσμούς τους εγγεγραμμένους στον πίνακα 1, καθώς και για την κατάρτιση και την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης των εν λόγω περιοχών.

3.2.2. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση ειδικής προστασίας στους υγρότοπους που πληρούν διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια διεθνούς σημασίας.

3.2.3. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη συνετή και βιώσιμη χρήση όλων των υγρότοπων στην επικράτειά τους. Ιδίως, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την αποφυγή της υποβάθμισης και απώλειας ενδιαιτημάτων που φιλοξενούν πληθυσμούς εγγεγραμμένους στον πίνακα 1, μέσω της θέσπισης κατάλληλων ρυθμίσεων ή προτύπων και μέτρων ελέγχου. Ιδίως, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε:

α) να εξασφαλίζουν, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, τη διενέργεια των εκ του νόμου προβλεπόμενων ελέγχων σχετικά με τη χρήση γεωργικών χημικών ουσιών, των διαδικασιών ελέγχου των παρασίτων και διάθεσης των λυμάτων, των σύμφωνων με τα διεθνή πρότυπα, με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεών τους στους εγγεγραμμένους στον πίνακα 1 πληθυσμούς·

και

β) να καταρτίζουν και να διανέμουν ενημερωτικό υλικό στις κατάλληλες γλώσσες, όπου περιγράφονται οι εν ισχύι κανονισμοί, πρότυπα και μέτρα ελέγχου, καθώς και το όφελος που προκύπτει για τον άνθρωπο και την άγρια πανίδα και χλωρίδα.

3.2.4. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη χάραξη στρατηγικών, σύμφωνα με μία οικοσυστημική προσέγγιση, για τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων όλων των εγγεγραμμένων στον πίνακα 1 πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαιτημάτων των διασκορπισθέντων πληθυσμών.

3.3. Επαναφορά στην πρότερη κατάσταση και αποκατάσταση

Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επαναφορά στην πρότερη κατάσταση ή για την αποκατάσταση, όπου αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο, περιοχών οι οποίες ήταν, προηγουμένως, σημαντικές για τους εγγεγραμμένους στον πίνακα 1 πληθυσμούς.

4. Διαχείριση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων

4.1. Θήρα

4.1.1. Τα μέρη συνεργάζονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι η οικεία θηρευτική νομοθεσία εφαρμόζει την αρχή της βιώσιμης χρήσης, όπως προβλέπεται στο παρόν σχέδιο δράσης, συνεκτιμώντας το σύνολο της γεωγραφικής κάλυψης των εμπλεκόμενων πληθυσμών υδρόβιων πτηνών, καθώς και των εγγενών χαρακτηριστικών τους.

4.1.2. Η γραμματεία της συμφωνίας ενημερώνεται από τα μέρη για την οικεία νομοθεσία που αφορά τη θήρα πληθυσμών εγγεγραμμένων στον πίνακα 1.

4.1.3. Τα μέρη συνεργάζονται προκειμένου να αναπτύξουν αξιόπιστο και εναρμονισμένο σύστημα για τη συλλογή των δεδομένων απολήψεως, προκειμένου να εκτιμάται η ετήσια απόληψη πληθυσμών εγγεγραμμένων στον πίνακα 1. Διαβιβάζουν στη γραμματεία της συμφωνίας εκτιμήσεις για τη συνολική ετήσια απόληψη κάθε πληθυσμού, όταν τέτοιες εκτιμήσεις είναι διαθέσιμες.

4.1.4. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να εξαλειφθεί η ρήση σκαγιών για τη θήρα στους υγρότοπους, μέχρι το έτος 2000.

4.1.5. Τα μέρη αναπτύσσουν και εφαρμόζουν μέτρα για τον περιορισμό, και, κατά το δυνατόν, για την εξάλειψη, της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.

4.1.6. Τα μέρη αναπτύσσουν και εφαρμόζουν μέτρα για τον περιορισμό και, κατά το δυνατόν, για την εξάλειψη, της παράνομης σύλληψης.

4.1.7. Όποτε αυτό είναι σκόπιμο, τα μέρη ενθαρρύνουν τους κυνηγούς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, στην κατεύθυνση της σύστασης σωματίων ή οργανώσεων με στόχο τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους και τη συμβολή τους στη διασφάλιση της βιωσιμότητας.

4.1.8. Όποτε αυτό είναι σκόπιμο, τα μέρη προωθούν τη διενέργεια εξετάσεων ικανότητας/επάρκειας για τους κυνηγούς, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αναγνώρισης των πτηνών.

4.2. Οικολογικός τουρισμός

4.2.1. Τα μέρη καλούνται να ενθαρρύνουν, όποτε αυτό είναι σκόπιμο, πλην όμως όχι στην περίπτωση κεντρικών ζωνών προστατευόμενων περιοχών, την κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, για την ανάπτυξη διακριτικού και κατάλληλου οικολογικού τουρισμού σε υγρότοπους που φιλοξενούν συγκεντρώσεις πληθυσμών εγγεγραμμένων στον πίνακα 1.

4.2.2. Τα μέρη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διεθνείς οργανώσεις, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εκτίμηση του κόστους, των οφελών και άλλων επιπτώσεων του οικολογικού τουρισμού σε επιλεγμένους υγρότοπους με συγκεντρώσεις πληθυσμών εγγεγραμμένων στον πίνακα 1. Διαβιβάζουν τα αποτελέσματα των εν λόγω εκτιμήσεων στη γραμματεία της συμφωνίας.

4.3. Άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες

4.3.1. Τα μέρη εκτιμούν τις επιπτώσεις των προτεινόμενων έργων που είναι δυνατόν να δημιουργήσουν κινδύνους συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ πληθυσμών εγγεγραμμένων στον πίνακα 1, φιλοξενούμενων στις περιοχές που ορίζονται στην παράγραφο 3.2, και ανθρωπίνων συμφερόντων, και δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα της εκτίμησης.

4.3.2. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικών με τις ζημίες, ιδίως στις καλλιέργειες και στα αλιεύματα, τις προκαλούμενες από πληθυσμούς εγγεγραμμένους στον πίνακα 1, και αναφέρουν τα αποτελέσματα στη γραμματεία της συμφωνίας.

4.3.3. Τα μέρη συνεργάζονται στον προσδιορισμό κατάλληλων τεχνικών ελαχιστοποίησης των ζημιών ή άμβλυνσης των επιπτώσεών τους, ιδίως στις καλλιέργειες και στα αλιεύματα, οι οποίες προκαλούνται από πληθυσμούς εγγεγραμμένους στον πίνακα 1, αντλώντας διδάγματα από την, ανά τον κόσμο, πείρα.

4.3.4. Τα μέρη συνεργάζονται για την κατάρτιση σχεδίων δράσεων που αφορούν μεμονωμένα είδη, για πληθυσμούς που προκαλούν σημαντικές ζημίες, ιδίως στις καλλιέργειες και στα αλιεύματα. Η γραμματεία της συμφωνίας καλείται να συντονίζει την κατάρτιση και την εναρμόνιση των εν λόγω σχεδίων.

4.3.5. Τα μέρη, στο μέτρο του δυνατού, υιοθετούν υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κατασκευών, ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις των κατασκευών στους εγγεγραμμένους στον πίνακα 1 πληθυσμούς. Θα πρέπει να εξετάζουν τη λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ήδη υφιστάμενων κατασκευών, όταν καθίσταται προφανές ότι αυτές επιδρούν αρνητικά στους συγκεκριμένους πληθυσμούς.

4.3.6. Στις περιπτώσεις όπου οι ανθρωπογενείς οχλήσεις απειλούν τη διατηρησιακή κατάσταση εγγεγραμμένων στον πίνακα 1 πληθυσμών υδρόβιων πτηνών, τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη λήψη μέτρων περιορισμού της απειλής. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αποδίδεται στο πρόβλημα των ανθρωπογενών οχλήσεων στις αναπαραγωγικές αποικίες των αποικιακά φωλεοποιούντων υδρόβιων πτηνών, ιδίως όταν αυτά φιλοξενούνται σε περιοχές που αποτελούν πόλους υπαίθριας ψυχαγωγίας. Η θέσπιση ζωνών χωρίς οχλήσεις σε προστατευόμενες περιοχές όπου απαγορεύεται η πρόσβαση του κοινού είναι δυνατόν να συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, στα κατάλληλα μέτρα.

5. Έρευνα και παρακολούθηση

5.1. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη διενέργεια ερευνών σε ελάχιστα γνωστές περιοχές που ενδέχεται να φιλοξενούν σημαντικές συγκεντρώσεις πληθυσμών εγγεγραμμένων στον πίνακα 1. Τα αποτελέσματα των εν λόγω ερευνών διαδίδονται στο κοινό.

5.2. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την παρακολούθηση των εγγεγραμμένων στον πίνακα 1 πληθυσμών. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής δημοσιεύονται ή γνωστοποιούνται στους κατάλληλους διεθνείς οργανισμούς, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η ανασκόπηση της κατάστασης και των τάσεων των πληθυσμών.

5.3. Τα μέρη συνεργάζονται για τη βελτίωση του προσδιορισμού των τάσεων των πληθυσμών πτηνών, ως κριτηρίου για την περιγραφή της κατάστασης των εν λόγω πληθυσμών.

5.4. Τα μέρη συνεργάζονται για τον προσδιορισμό των διαδρόμων αποδημίας όλων των εγγεγραμμένων στον πίνακα 1 πληθυσμών, με τη χρήση της διαθέσιμης τεχνογνωσίας όσον αφορά τις κατανομές κατά την αναπαραγωγική και μη αναπαραγωγική εποχή, καθώς και τα αποτελέσματα των απογραφών, όπως επίσης και μέσω της συμμετοχής σε συντονισμένα προγράμματα δακτυλίωσης.

5.5. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την έναρξη και τη στήριξη κοινών ερευνητικών έργων στους τομείς της οικολογίας και της δυναμικής πληθυσμών, προκειμένου περί εγγεγραμμένων στον πίνακα 1 πληθυσμών και των ενδιαιτημάτων τους, ώστε να προσδιορίζονται οι οικείες ειδικές απαιτήσεις καθώς και οι πλέον κατάλληλες για τη διατήρηση και διαχείρισή τους τεχνικές.

5.6. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ανάλυση της εκπόνησης μελετών σχετικών με τις επιπτώσεις της απώλειας και της υποβάθμισης υγροτόπων, καθώς και των οχλήσεων, στη φέρουσα ικανότητα των υγροτόπων που χρησιμοποιούνται από εγγεγραμμένους στον πίνακα 1 πληθυσμούς, καθώς και στις αποδημητικές πρακτικές τέτοιων πληθυσμών.

5.7. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εκπόνηση μελετών σχετικών με τον αντίκτυπο της θήρας και της εμπορίας σε εγγεγραμμένους στον πίνακα 1 πληθυσμούς, καθώς και με τη σημασία των εν λόγω μορφών εκμετάλλευσης στην τοπική και εθνική οικονομία.

5.8. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να συνεργάζονται με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και να στηρίζουν έργα έρευνας και παρακολούθησης.

6. Εκπαίδευση και ενημέρωση

6.1. Τα μέρη προβαίνουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, σε ρυθμίσεις για την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι το αρμόδιο για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου δράσης προσωπικό διαθέτει όντως επαρκείς γνώσεις για να το εφαρμόζει αποτελεσματικά.

6.2. Τα μέρη συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με τη γραμματεία της συμφωνίας, για την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και για την ανταλλαγή ενημερωτικού υλικού.

6.3. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την κατάρτιση προγραμμάτων, την προαγωγή ενημερωτικού υλικού και μηχανισμών για τη βελτίωση του επιπέδου ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού όσον αφορά τους στόχους, τις πρόνοιες και το περιεχόμενο του παρόντος σχεδίου δράσης. Υπό το πρίσμα αυτό, αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα που διαμένουν σε σημαντικούς υγρότοπους και γύρω από αυτούς, στους χρήστες των εν λόγω υγροτόπων (κυνηγούς, αλιείς, τουρίστες, κ.λπ.) καθώς και στις τοπικές αρχές και άλλους φορείς λήψεως αποφάσεων.

6.4. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ανάληψη εκστρατειών ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού σε ό,τι αφορά τη διατήρηση των εγγεγραμμένων στον πίνακα 1 πληθυσμών.

7. Εφαρμογή

7.1. Κατά την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου δράσης, τα μέρη αποδίδουν, κατά περίπτωσιν, προτεραιότητα στους πληθυσμούς που είναι εγγεγραμμένοι στη στήλη Α του πίνακα 1.

7.2. Προκειμένου περί πληθυσμών εγγεγραμμένων στον πίνακα 1, εάν περισσότεροι του ενός πληθυσμοί του ιδίου είδους εμφανίζονται στην επικράτεια μέρους, το εν λόγω μέρος καλείται να εφαρμόζει τα μέτρα διατήρησης που είναι κατάλληλα για τον ή τους πληθυσμούς η διατηρησιακή κατάσταση των οποίων είναι η χειρότερη.

7.3. Η γραμματεία της συμφωνίας, σε συντονισμό με την τεχνική επιτροπή και με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων από τα κράτη της ζώνης εξάπλωσης, συντονίζουν την ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τη διατήρηση, σύμφωνα με το άρθρο IV παράγραφος 4 της παρούσας συμφωνίας, προκειμένου να συνδράμουν τα μέρη στην εφαρμογή του παρόντος σχεδίου δράσης. Η γραμματεία της συμφωνίας εξασφαλίζει, όποτε αυτό είναι εφικτό, τη συνοχή με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο άλλων διεθνών πράξεων. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αποβλέπουν στη θέσπιση της αρχής της βιώσιμης χρήσης. Καλύπτουν, μεταξύ άλλων:

α) σχέδια δράσης για συγκεκριμένα είδη·

β) τα μέτρα για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης·

γ) την κατάρτιση καταλόγων (απογραφή) για τόπους και τις μεθόδους διαχείρισης ενδιαιτημάτων·

δ) τις θηρευτικές πρακτικές·

ε) την εμπορία υδρόβιων πτηνών·

στ) τον τουρισμό·

ζ) τον περιορισμό των ζημιών στις καλλιέργειες·

και

η) την κατάρτιση πρωτοκόλλου παρακολούθησης των υδρόβιων πτηνών.

7.4. Η γραμματεία της συμφωνίας, σε συνεργασία με την τεχνική επιτροπή και τα μέρη, καλείται να καταρτίσει σειρά διεθνών ανασκοπήσεων, αναγκαίων για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου δράσης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

α) εκθέσεις για την κατάσταση και τις τάσεις πληθυσμών·

β) τα κενά στην ενημέρωση από επισκοπήσεις·

γ) τα δίκτυα τόπων που χρησιμοποιούνται από κάθε πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των ανασκοπήσεων της κατάστασης κάθε τόπου από πλευράς προστασίας, καθώς και των μέτρων διαχείρισης που λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση·

δ) τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα σχετικά με τη θήρα και την εμπορία ειδών εγγεγραμμένων στο παράρτημα 2 της παρούσας συμφωνίας·

ε) το στάδιο προπαρασκευής και εφαρμογής σχεδίων δράσης για συγκεκριμένα είδη·

στ) τα έργα επανεγκατάστασης·

και

ζ) την κατάσταση εισαχθέντων μη αυτοχθόνων ειδών υδρόβιων πτηνών και των υβριδίων τους.

7.5. Η γραμματεία της συμφωνίας καλείται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει ότι οι ανασκοπήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.4 επικαιροποιούνται, το αργότερο, ανά τριετία.

7.6. Η τεχνική επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των κατευθυντηρίων γραμμών και ανασκοπήσεων που καταρτίζονται δυνάμει των παραγράφων 7.3 και 7.4 και διατυπώνει σχέδιο συστάσεων και ψηφισμάτων σχετικών με την κατάρτιση, το περιεχόμενο και την εφαρμογή τους, που εξετάζονται σε συνεδριάσεις της συνόδου των μερών.

7.7. Η γραμματεία της συμφωνίας προβαίνει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε ανασκόπηση των δυνητικών μηχανισμών εξασφάλισης πρόσθετων πόρων (χρηματικών πόρων και τεχνικής συνδρομής) για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου δράσης και υποβάλλει σχετική έκθεση σε κάθε τακτική συνεδρίαση της συνόδου των μερών.

Πίνακας 1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ [1]

Κλείδα ταξινόμησης

Η ακόλουθη κλείδα του πίνακα 1 αποτελεί βάση εφαρμογής του σχεδίου δράσης:

Στήλη A

Κατηγορία 1: α) Είδη εγγεγραμμένα στο προσάρτημα Ι της Σύμβασης για τη Διατήρηση των Αποδημητικών Ειδών της Άγριας Πανίδας·

β) Είδη ταξινομημένα ως απειλούμενα στον κατάλογο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση Ειδών ανά τον Κόσμο (BirdLife International 2000)·

ή

γ) Πληθυσμοί οι οποίοι αριθμούν λιγότερα των 10000 ατόμων περίπου.

Κατηγορία 2: Πληθυσμοί που αριθμούν μεταξύ των 10000 και 25000 ατόμων περίπου.

Κατηγορία 3: Πληθυσμοί που αριθμούν μεταξύ των 25000 και 100000 ατόμων περίπου και θεωρούνται ως απειλούμενοι από:

α) τη συγκέντρωσή τους σε μικρό αριθμό περιοχών, σε κάποιο στάδιο του ετήσιου κύκλου τους·

β) της εξάρτησής τους από συγκεκριμένο τύπο ενδιαιτήματος που αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές·

γ) σημαντική μακροπρόθεσμη φθίνουσα πορεία, βάσει αποδείξεων·

ή

δ) βάσει ενδείξεων, εξαιρετικά μεγάλες διακυμάνσεις του μεγέθους ή των τάσεων των πληθυσμών.

Για τα είδη που ταξινομούνται στις κατηγορίες 2 και 3, πρβλ. παράγραφο 2.1.1 του σχεδίου δράσης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3 της συμφωνίας.

Στήλη B

Κατηγορία 1: Πληθυσμοί μεταξύ των 25000 και 100000 ατόμων περίπου, οι οποίοι δεν πληρούν τους όρους εις ό,τι αφορά τη στήλη Α, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Κατηγορία 2: Πληθυσμοί άνω των 100000 ατόμων περίπου, οι οποίοι θεωρούνται ως χρήζοντες ιδιαίτερης προσοχής, λόγω:

α) της συγκέντρωσης τους σε μικρό αριθμό περιοχών, σε κάποιο στάδιο του ετήσιου κύκλου τους·

β) της εξάρτησής τους από συγκεκριμένο τύπο ενδιαιτήματος που αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές·

γ) ενδείξεων σημαντικής μακροπρόθεσμης φθίνουσας πορείας·

ή

δ) ενδείξεων εξαιρετικά μεγάλων διακυμάνσεων του μεγέθους ή των τάσεων των πληθυσμών.

Στήλη Γ

Κατηγορία 1: Πληθυσμοί άνω των 100000 ατόμων περίπου, οι οποίοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν σημαντικά από τη διεθνή συνεργασία και οι οποίοι δεν πληρούν τους όρους σε ό,τι αφορά είτε τη στήλη Α είτε τη στήλη Β, ανωτέρω.

Ανασκόπηση του πίνακα 1

Ο πίνακας:

α) αναθεωρείται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, από την τεχνική επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο VII παράγραφος 3 στοιχείο β) της συμφωνίας·

και

β) τροποποιείται, ανάλογα με τις ανάγκες, από τη σύνοδο των μερών, σύμφωνα με το άρθρο VI παράγραφος 9 στοιχείο δ) της συμφωνίας, υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων των εν λόγω ανασκοπήσεων.

Ορισμός των γεωγραφικών όρων που χρησιμοποιούνται στις περιγραφές της ζώνης εξάπλωσης

Βόρεια Αφρική Αλγερία, Αίγυπτος, Λυβική Αραβική Τζαμαχιρία, Μαρόκο, Τυνησία.

Δυτική Αφρική Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, Καμερούν, Τσαντ, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάμπια, Γκάνα, Γουινέα, Γουινέα-Μπισάου, Λιβερία, Μαλί, Μαυριτανία, Νίγηρας, Νιγηρία, Σενεγάλη, Σιέρα Λεόνε, Τόγκο.

Ανατολική Αφρική Μπουρούντι, Τζιμπουτί, Ερυθραία, Αιθιοπία, Κένυα, Ρουάντα, Σομαλία, Σουδάν, Ουγκάντα, Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας.

Βορειοανατολική Αφρική Τζιμπουτί, Αίγυπτος, Ερυθραία, Αιθιοπία, Σομαλία, Σουδάν.

Μεσημβρινή Αφρική Αγκόλα, Μποτσουάνα, Λεσόθο, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε.

Κεντρική Αφρική Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Κογκό, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, Γουινέα του Ισημερινού, Γκαμπόν, Σάο Τομέ και Πρίντσιπε.

Νοτίως της Σαχάρας Αφρική Όλα τα νοτίως της Σαχάρας αφρικανικά κράτη.

Τροπική Αφρική Η νοτίως της Σαχάρας Αφρική, εκτός των Λεσόθο, Ναμίμπια, Νότια Αφρική και Σουαζιλάνδη.

Δυτικός Παλαιοαρκτικός Όπως ορίζεται στο Εγχειρίδιο των Πτηνών της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής [Handbook of the Birds of Europe, the Milddle Eastand North Africa (Cramp και Simmons 1977)].

Βορειοδυτική Ευρώπη Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

Δυτική Ευρώπη Βορειοδυτική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.

Βορειοανατολική Ευρώπη Το βορειοδυτικά των Ουραλίων τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ανατολική Ευρώπη Λευκορωσία, το δυτικά των Ουραλίων τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ουκρανία.

Κεντρική Ευρώπη Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γερμανία, Ουγγαρία, Λεττονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Πολωνία, το γύρω από τον Κόλπο της Φινλανδίας τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και το Καλίνινγκραντ, Σλοβακία, Ελβετία.

Βόρειος Ατλαντικός Φαρόες, Γροιλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Νορβηγία, βορειοδυτική ακτή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Σβάλμπαρντ, Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

Ανατολικός Ατλαντικός Τα ευρωπαϊκά και βορειοαφρικανικά παράλια του Ατλαντικού, από τη Βόρεια Νορβηγία μέχρι το Μαρόκο.

Δυτική Σιβηρία Το ανατολικά των Ουραλίων τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μέχρι τον ποταμό Γενισέι και νοτίως της μεθορίου με το Καζαχστάν.

Κεντρική Σιβηρία Το τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τον ποταμό Γενισέι μέχρι την ανατολική μεθόριο της Χερσονήσου του Ταϊμίρ, και νοτίως των Αλταϊκών Ορέων.

Δυτική Μεσόγειος Αλγερία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Μονακό, Μαρόκο, Πορτογαλία, Σαν Μαρίνο, Ισπανία, Τυνησία.

Ανατολική Μεσόγειος Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Κύπρος, Αίγυπτος, Ελλάδα, Ισραήλ, Λίβανος, Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία, Σλοβενία, Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία, Γιουγκοσλαβία.

Εύξεινος Πόντος Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Τουρκία, Ουκρανία.

Κασπία Θάλασσα Αζερμπαϊτζάν, Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία), Καζαχστάν, Ρωσική Ομοσπονδία, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν.

Νοτιοδυτική Ασία Μπαχρέιν, Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία), Ιράκ, Ισραήλ, Ιορδανία, Καζαχστάν, Κουβέιτ, Λίβανος, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, Ανατολική Τουρκία, Τουρκμενιστάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ουζμπεκιστάν, Υεμένη.

Δυτική Ασία Τα δυτικά τμήματα της ανατολικά των Ουραλίων Ρωσικής Ομοσπονδίας και οι περί την Κασπία Χώρες.

Κεντρική Ασία Αφγανιστάν, Καζαχστάν, Κιργιζιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν.

Νότια Ασία Μπαγκλαντές, Μπουτάν, Ινδία, Μαλδίβες, Νεπάλ, Πακιστάν, Σρι Λάνκα.

Εξήγηση συντομογραφιών και συμβόλων

bre : breeding (αναπαραγ.) = (αναπαραγωγή)

N : Northern (Β: Βόρεια)

S : South (Ν: Νότια)

NE : North-eastern (ΒΑ: Βορειοανατολική)

SE : South-eastern (ΝΑ: Νοτιοανατολική)

win : wintering (διαχειμ.: διαχείμαση)

E : Eastern (Α: Ανατολική)

W : Western (Δ: Δυτική)

NW : North-western (ΒΔ: Βορειοδυτική)

SW : South-western (ΝΔ: Νοτιοδυτική)

() Άγνωστη η κατάσταση από πλευράς πληθυσμού. Κατ’ εκτίμησιν διατηρησιακή κατάσταση.

* Κατ’ εξαίρεσιν για τους πληθυσμούς που σημειώνονται με αστερίσκο, η θήρα μπορεί να συνεχίζεται σε βάση της βιώσιμης εκμετάλλευσης, όταν η θήρα των εν λόγω πληθυσμών αποτελεί μακροχρόνια πολιτιστική παράδοση (πρβλ. παράγραφο 2.1.1 του παραρτήματος 3 της συμφωνίας).

Σημειώσεις

1. Τα πληθυσμιακά δεδομένα που χρησιμοποιούνται στον πίνακα 1 αντιστοιχούν, στο μέτρο του δυνατού, στον αριθμό ατόμων σε αναπαραγωγική ηλικία στην περιοχή ισχύος της συμφωνίας. Η κατάσταση βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες δημοσιευμένες πληθυσμιακές εκτιμήσεις.

2. Οι συντομογραφίες (αναπαραγ.) ή (διαχειμ.) στους καταλόγους πληθυσμών αποτελούν, κατ’ αποκλειστικότητα, βοηθήματα για την αναγνώριση των πληθυσμών. Δεν συνιστούν εποχιακούς περιορισμούς δράσεων σε ό,τι αφορά τους εν λόγω πληθυσμούς στο πλαίσιο της συμφωνίας και του σχεδίου δράσης.

3. Οι σύντομες περιγραφές που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των πληθυσμών βασίζονται στις περιγραφές που χρησιμοποιούνται στην τρίτη έκδοση των πληθυσμιακών εκτιμήσεων για τα υδρόβια πτηνά (Waterbird Population Estimates).

4. Το σύμβολο (/) χρησιμοποιείται για το χωρισμό των περιοχών αναπαραγωγής από τις περιοχές διαχείμανσης.

5. Όταν ένας πληθυσμός είδους είναι εγγεγραμμένος στον πίνακα 1 με πολλαπλή ταξινόμηση (χαρακτηρισμό), οι υποχρεώσεις του σχεδίου δράσης παραπέμπουν στην εγγεγραμμένη κατηγορία στην οποία ισχύουν τα αυστηρότερα κριτήρια.

| Α | B | C |

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

–Μεσημβρινή Αφρική | 1b | 2a 2c | |

GAVIIDAE

Gavia stellata

–Βορειοδυτική Ευρώπη (διαχειμ.) | | 2c | |

–Κασπία, Εύξεινος Πόντος και Ανατολική Μεσόγειος (διαχειμ.) | | (1) | |

Gavia arctica arctica

–Βόρεια Ευρώπη και Δυτική Σιβηρία/Ευρώπη | | 2c | |

Gavia arctica suschkini

–Κεντρική Σιβηρία/Κασπία | | | (1) |

Gavia immer

–Ευρώπη (διαχειμ.) | 1c | | |

Gavia adamsii

–Βόρεια Ευρώπη (διαχειμ.) | 1c | | |

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis ruficollis

–Ευρώπη και Βορειοδυτική Αφρική | | | 1 |

Podiceps cristatus cristatus

–Νοτιοδυτική και Δυτική Ευρώπη | | | 1 |

–Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος (διαχειμ.) | | | 1 |

–Κασπία και Νοτιοδυτική Ασία (διαχειμ.) | 2 | | |

Podiceps grisegena grisegena

–Βορειοδυτική Ευρώπη (διαχειμ.) | | 1 | |

–Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος (διαχειμ.) | | (1) | |

–Κασπία (διαχειμ.) | 2 | | |

Podiceps cristatus infuscatus

–Ανατολική Αφρική (από την Αιθιοπία μέχρι την Βόρεια Ζάμπια) | 1c | | |

–Μεσημβρινή Αφρική | 1c | | |

Podiceps auritus auritus

–Βορειοδυτική Ευρώπη (με μεγάλο ράμφος) | 1c | | |

–Βορειοανατολική Ευρώπη (με μικρό ράμφος) | | 1 | |

–Κασπία και Νότια Ασία (διαχειμ.) | 2 | | |

Podiceps nigricollis nigricollis

–Ευρώπη/Νότια και Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Αφρική | | | 1 |

–Δυτική Ασία/Νοτιοδυτική και Νότια Ασία | | 1 | |

Podiceps nigricollis gurneyi

–Μεσημβρινή Αφρική | 2 | | |

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

–Μεσημβρινή Αφρική | 2 | | |

–Δυτική Αφρική | | 1 | |

–Ανατολική Αφρική | | | 1 |

–Ευρώπη και Δυτική Ασία (αναπαραγ.) | 1a 3c | | |

Pelecanus rufescens

–Τροπική Αφρική και ΝΔ Αραβία | | 1 | |

Pelecanus crispus

–Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος (διαχειμ.) | 1a 1c | | |

–Νοτιοδυτική Ασία και Νότια Ασία (διαχειμ.) | 1a 2 | | |

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

–Μεσημβρινή Αφρική | 1b | 2a 2c | |

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

–Παράκτια Νοτιοδυτική Αφρική | 1c | | |

Phalacrocorax pygmeus

–Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος | | 1 | |

–Νοτιοδυτική Ασία | | 1 | |

Phalacrocorax neglectus

–Παράκτια Νοτιοδυτική Αφρική | 1b 1c | | |

Phalacrocorax carbo carbo

–Βορειοδυτική Ευρώπη | | | 1 |

Phalacrocorax carbo sinensis

–Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη | | | 1 |

–Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος | | | 1 |

–Δυτική και Νοτιοδυτική Ασία | | | (1) |

Phalacrocorax carbo lucidus

–Παράκτια Δυτική Αφρική | | 1 | |

–Κεντρική και Ανατολική Αφρική | | | 1 |

–Παράκτια Μεσημβρινή Αφρική | 2 | | |

Phalacrocorax nigrogularis

–Κόλπος και Αραβική Θάλασσα | 1b | 2a 2c | |

Phalacrocorax capensis

–Παράκτια Μεσημβρινή Αφρική | | 2a 2c | |

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | 3c | | |

Egretta vinaceigula

–Νοτιοκεντρική Αφρική | 1b 1c | | |

Egretta garzetta garzetta

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | | (1) |

–Ευρώπη, Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος/Δ και Κ Αφρική | | | 1 |

–Δυτική Ασία/ΝΔ Ασία, ΒΑ και Ανατολική Αφρική | | (1) | |

Egretta gularis gularis

–Δυτική Αφρική | | (1) | |

Egretta gularis schistacea

–Βορειανατολική Αφρική και Ερυθρά Θάλασσα | | (1) | |

–Νοτιοδυτική Ασία και Νότια Ασία | 2 | | |

Egretta dimorpha

–Παράκτια Ανατολική Αφρική | 2 | | |

Ardea cinerea cinerea

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | | 1 |

–Ευρώπη και Βόρεια Αφρική (αναπαραγ.) | | | 1 |

–Δυτική και Νοτιοδυτική Ασία (αναπαραγ.) | | | (1) |

Ardea melanocephala

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | | (1) |

Ardea purpurea purpurea

–Τροπική Αφρική | | 1 | |

–Δυτική Ευρώπη και Δυτική Μεσόγειος/Δυτική Αφρική | 2 | | |

–Ανατολική Ευρώπη και Νοτιοδυτική Ασία/Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | (2c) | |

Casmerodius albus albus

–Δ, Κ και ΝΑ Ευρώπη/Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος | 2 | | |

–Δυτική Ασία/Νοτιοδυτική Ασία | | (1) | |

Casmerodius albus melanorhynchos

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική και Μαδαγασκάρη | | | (1) |

Mesophoyx intermedia brachyrhyncha

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | 1 | |

Bubulcus ibis ibis

–Μεσημβρινή Αφρική | | | 1 |

–Τροπική Αφρική | | | 1 |

–Νοτιοδυτική Ευρώπη και Βορειοδυτική Αφρική | | | 1 |

–Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοδυτική Ασία | 2 | | |

Ardeola ralloides ralloides

–Μεσόγειος, Εύξεινος Πόντος και Β. Αφρική/Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | 3c | | |

–Δυτική και Νοτιοδυτική Ασία/Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | (1) | |

Ardeola ralloides paludivaga

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική και Μαδαγασκάρη | | | (1) |

Ardeola idae

–Μαδαγασκάρη και Αλδάβρα/Κεντρική και Ανατολική Αφρική | 1b 1c | | |

Ardeola rufiventris

–Τροπική Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική | | (1) | |

Nycticorax nycticorax nycticorax

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική και Μαδαγασκάρη | | (1) | |

–Ευρώπη και ΒΔ Αφρική/Μεσόγειος και Αφρική | | 2c | |

–Δυτική Ασία/ΝΔ Ασία και ΒΑ Αφρική | | (1) | |

Ixobrychus minutus minutus

–Ευρώπη και Βόρεια Αφρική/Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | 2c | |

–Δυτική και Νοτιοδυτική Ασία/Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | (1) | |

Ixobrychus minutus payesii

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | (1) | |

Ixobrychus sturmii

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | (1) | |

Botaurus stellaris stellaris

–Ευρώπη (αναπαραγ.) | 3c | | |

–Νοτιοδυτική Ασία (διαχειμ.) | 2 | | |

Botaurus stellaris capensis

–Μεσημβρινή Αφρική | 1c | | |

CICONIIDAE

Mycteria ibis

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική (πλην της Μαδαγασκάρης) | | 1 | |

Anastomus lamelligerus lamelligerus

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | | 1 |

Ciconia nigra

–Μεσημβρινή Αφρική | 1c | | |

–Νοτιοδυτική Ευρώπη/Δυτική Αφρική | 1c | | |

–Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη/Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | 2 | | |

Ciconia abdimii

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική και ΝΔ Αραβία | | (2c) | |

Ciconia episcopus microscelis

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | (1) | |

Ciconia ciconia ciconia

–Μεσημβρινή Αφρική | 1c | | |

–Ιβηρία και ΒορειοδυτικήΑφρική/Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | 3b | | |

–Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη/Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | | 1 |

–Δυτική Ασία/Νοτιοδυτική Ασία | 2 | | |

Leptoptilos crumeniferus

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | | 1 |

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

–Κεντρική Τροπική Αφρική | 1c | | |

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus falcinellus

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική (αναπαραγ.) | | | 1 |

–Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος/Δυτική Αφρική | 3c | | |

–Νοτιοδυτική Ασία/Ανατολική Αφρική | | (1) | |

Geronticus eremita

–Μαρόκο | 1a 1b 1c | | |

–Νοτιοδυτική Ασία | 1a 1b 1c | | |

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | | 1 |

–Ιράκ και Ιράν | 1c | | |

Platalea leucorodia leucorodia

–Δυτική Ευρώπη/Δυτική Μεσόγειος και Δυτική Αφρική | 1c | | |

–Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη/Μεσόγειος και Τροπική Αφρική | 2 | | |

Platalea leucorodia archeri

–Ερυθρά Θάλασσα και Σομαλία | 1c | | |

Platalea leucorodia balsaci

–Παράκτια Δυτική Αφρική (Μαυριτανία) | 1c | | |

Platalea leucorodia major

–Δυτική Ασία/Νοτιοδυτική και Νότια Ασία | 2 | | |

Platalea alba

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | 2* | | |

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber roseus

–Δυτική Αφρική | 3a | | |

–Ανατολική Αφρική | 3a | | |

–Μεσημβρινή Αφρική (έως τη Μαδαγασκάρη) | 3a | | |

–Δυτική Μεσόγειος | | 2a | |

–Ανατολική Μεσόγειος, Νοτιοδυτική και Νότια Ασία | | 2a | |

Phoenicopterus minor

–Δυτική Αφρική | 2 | | |

–Ανατολική Αφρική | | 2a 2c | |

–Μεσημβρινή Αφρική (έως τη Μαδαγασκάρη) | 3a | | |

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

–Δυτική Αφρική (από τη Σενεγάλη έως το Τσαντ) | | | (1) |

–Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική | | | (1) |

Dendrocygna viduata

–Δυτική Αφρική (από τη Σενεγάλη έως το Τσαντ) | | | 1 |

–Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική | | | 1 |

Thalassornis leuconotus leuconotus

–Δυτική Αφρική | 1c | | |

–Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική | 2* | | |

Oxyura leucocephala

–Δυτική Μεσόγειος (Ισπανία και Μαρόκο) | 1a 1b 1c | | |

–Αλγερία και Τυνησία | 1a 1b 1c | | |

–Ανατολική Μεσόγειος, Τουρκία και Νοτιοδυτική Ασία | 1a 1b 1c | | |

Oxyura maccoa

–Ανατολική Αφρική | 1c | | |

–Μεσημβρινή Αφρική | 1c | | |

Cygnus olor

–Βορειοδυτική Ηπειρωτική και Κεντρική Ευρώπη | | | 1 |

–Εύξεινος Πόντος | | 1 | |

–Δυτική και Κεντρική Ασία/Κασπία | | 2a 2d | |

Cygnus Cygnus

–Ισλανδία/ΗΒ και Ιρλανδία | 2 | | |

–Βορειοδυτική Ηπειρωτική Ευρώπη | | 1 | |

–Β Ευρώπη και Δ Σιβηρία/Εύξεινος Πόντος και Α Μεσόγειος | 2 | | |

–Δυτική και Κεντρική Σιβηρία/Κασπία | 2 | | |

Cygnus columbianus bewickii

–Δυτική Σιβηρία και ΒΑ Ευρώπη/Βορειοδυτική Ευρώπη | 3c | | |

–Βόρεια Σιβηρία/Κασπία | 1c | | |

Anser brachyrhynchus

–Ανατολική Γροιλανδία και Ισλανδία/ΗΒ | | 2a | |

–Σβάλμπαρντ/Βορειοδυτική Ευρώπη | | 1 | |

Anser fabalis fabalis

–Βορειανατολική Ευρώπη/Βορειοδυτική Ευρώπη | | 1 | |

Anser fabalis rossicus

–Δυτική και Κεντρική Σιβηρία/ΒΑ και ΝΔ Ευρώπη | | | (1) |

Anser fabalis johanseni

–Δυτική και Κεντρική Σιβηρία/Τουρκμενιστάν έως την Δ Κίνα | | | (1) |

Anser albifrons albifrons

–ΒΔ Σιβηρία και ΒΑ Ευρώπη/Βορειοδυτική Ευρώπη | | | 1 |

–Δυτική Σιβηρία/Κεντρική Ευρώπη | 3c* | | |

–Δυτική Σιβηρία/Εύξεινος Πόντος και Τουρκία | | | 1 |

–Βόρεια Σιβηρία/Κασπία και Ιράκ | 2 | | |

Anser albifrons flavirostris

–Γροιλανδία/Ιρλανδία και ΗΒ | 3a* | | |

Anser erythropus

–Β Ευρώπη και Δ Σιβηρία/Εύξεινος Πόντος και Κασπία | 1a 1b 2 | | |

Anser anser anser

–Ισλανδία/ΗΒ και Ιρλανδία | | 1 | |

–ΒΔ Ευρώπη/Νοτιοδυτική Ευρώπη | | | 1 |

–Κεντρική Ευρώπη/Βόρεια Αφρική | | 1 | |

Anser anser rubrirostris

–Εύξεινος Πόντος και Τουρκία | | 1 | |

–Δυτική Σιβηρία/Κασπία και Ιράκ | | | 1 |

Branta leucopsis

–Ανατολική Γροιλανδία/Σκωτία και Ιρλανδία | | 1 | |

–Σβάλμπαρντ/Νοτιοδυτική Σκωτία | 2 | | |

–Ρωσία/Γερμανία και Κάτω Χώρες | | | 1 |

Branta bernicla bernicla

–Δυτική Σιβηρία/Δυτική Ευρώπη | | 2b 2c | |

Branta bernicla hrota

–Σβάλμπαρντ/Δανία και ΗΒ | 1c | | |

–Καναδάς και Γροιλανδία/Ιρλανδία | 2 | | |

Branta ruficollis

–Βόρεια Σιβηρία/Εύξεινος Πόντος και Κασπία | 1a 1b 3a | | |

Alopochen aegyptiacus

–Δυτική Αφρική | 2 | | |

–Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική | | | 1 |

Tadorna ferruginea

–Βορειοδυτική Αφρική | 1c | | |

–Ανατολική Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος/Βορειοανατολική Αφρική | 2 | | |

–Δυτική Ασία και Κασπία/Ιράν και Ιράκ | | 1 | |

Tadorna cana

–Μεσημβρινή Αφρική | | 1 | |

Tadorna tadorna

–Βορειοδυτική Ευρώπη | | 2a | |

–Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος | 3c | | |

–Δυτική Ασία/Κασπία και Μέση Ανατολή | | 1 | |

Plectropterus gambensis gambensis

–Δυτική Αφρική | | | 1 |

–Ανατολική Αφρική (από το Σουδάν έως τη Ζάμπια) | | | 1 |

Plectropterus gambensis niger

–Μεσημβρινή Αφρική | | 1 | |

Sarkidiornis melanotos melanotos

–Δυτική Αφρική | | 1 | |

–Νότια και Ανατολική Αφρική | | | 1 |

Nettapus auritus

–Δυτική Αφρική | 1c | | |

–Νότια και Ανατολική Αφρική | | | (1) |

Anas capensis

–Ανατολική Αφρική (Rift Valley) | 1c | | |

–Λεκάνη της λίμνης Τσαντ 2 | 1c | | |

–Μεσημβρινή Αφρική (βορείως μέχρι την Αγκόλα και τη Ζάμπια) | | | 1 |

Anas strepera strepera

–Βορειοδυτική Ευρώπη | | 1 | |

–Βορειανατολική Ευρώπη/Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος | | 2c | |

–Δυτική Σιβηρία/ΝΔ Ασία και ΒΑ Αφρική | | | (1) |

Anas penelope

–Δυτική Σιβηρία και ΒΑ Ευρώπη/ΒΔ Ευρώπη | | | 1 |

–Δ Σιβηρία και ΒΑ Ευρώπη/Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος | | 2c | |

–Δυτική Σιβηρία/ΝΔ Ασία και ΒΑ Αφρική | | 2c | |

Anas platyrhynchos platyrhynchos

–Βορειοδυτική Ευρώπη | | | 1 |

–Βόρεια Ευρώπη/Δυτική Μεσόγειος | | | 1 |

–Ανατολική Ευρώπη/Εύξεινος Πόντος και Ανατολική Μεσόγειος | | 2c | |

–Δυτική Σιβηρία/Νοτιοδυτική Ασία | | | (1) |

Anas undulata undulata

–Μεσημβρινή Αφρική | | | 1 |

Anas clypeata

–Βορειοδυτική και Κεντρική Ευρώπη (διαχειμ.) | | 1 | |

–Δ Σιβηρία, ΒΑ και Α Ευρώπη/Ν Ευρώπη και Δυτική Αφρική | | 2c | |

–Δ Σιβηρία/ΝΔ Ασία, ΒΑ και Ανατολική Αφρική | | 2c | |

Anas erythrorhyncha

–Μεσημβρινή Αφρική | | | 1 |

–Ανατολική Αφρική | | | 1 |

–Μαδαγασκάρη | 2 | | |

Anas acuta

–Βορειοδυτική Ευρώπη | | 1 | |

–Δ Σιβηρία, ΒΑ και Α Ευρώπη/Ν Ευρώπη και Δυτική Αφρική | | 2c | |

–Δυτική Σιβηρία/ΝΔ Ασία και Ανατολική Αφρική | | | (1) |

Anas querquedula

–Δυτική Σιβηρία και Ευρώπη/Δυτική Αφρική | | 2c | |

–Δυτική Σιβηρία/ΝΔ Ασία, ΒΑ και Ανατολική Αφρική | | | (1) |

Anas crecca crecca

–Βορειοδυτική Ευρώπη | | | 1 |

–Δ Σιβηρία και ΒΑ Ευρώπη/Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος | | | 1 |

–Δυτική Σιβηρία/ΝΔ Ασία και ΒΑ Αφρική | | 2c | |

Anas hottentota

–Λεκάνη της Λίμνης Τσαντ | 1c | | |

–Ανατολική Αφρική (νοτίως μέχρι την Β. Ζάμπια) | | 1 | |

–Μεσημβρινή Αφρική (βορείως μέχρι την Ν. Ζάμπια) | | 1 | |

Marmaronetta angustirostris

–Δυτική Μεσόγειος/Δυτική Μεσόγειος και Δυτική Αφρική | 1a 1b 1c | | |

–Ανατολική Μεσόγειος | 1a 1b 1c | | |

–Νοτιοδυτική Ασία | 1a 1b 2 | | |

Netta rufina

–Νοτιοδυτική και Κεντρική Ευρώπη/Δυτική Μεσόγειος | | 1 | |

–Εύξεινος Πόντος και Ανατολική Μεσόγειος | 3c | | |

–Δυτική και Κεντρική Ασία/Νοτιοδυτική Ασία | | | 1 |

Netta erythrophthalma brunnea

–Νότια και Ανατολική Αφρική | | | 1 |

Aythya ferina

–Βορειανατολική Ευρώπη/Βορειοδυτική Ευρώπη | | | 1 |

–Κεντρική και ΒΑ Ευρώπη/Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος | | | 1 |

–Δυτική Σιβηρία/Νοτιοδυτική Ασία | | 2c | |

Aythya nyroca

–Δυτική Μεσόγειος/Βόρεια και Δυτική Αφρική | 1a 1c | | |

–Ανατολική Ευρώπη/Α Μεσόγειος και Αφρική του Σαχέλ | 1a 3c | | |

–Δυτική Ασία/ΝΔ Ασία και ΒΑ Αφρική | 1a 3c | | |

Aythya fuligula

–Βορειοδυτική Ευρώπη (διαχειμ.) | | | 1 |

–Κεντρική Ευρώπη, Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος (διαχειμ.) | | | 1 |

–Δυτική Σιβηρία/ΝΔ Ασία και ΒΑ Αφρική | | | (1) |

Aythya marila marila

–Βόρεια Ευρώπη/Δυτική Ευρώπη | | | 1 |

–Δυτική Σιβηρία/Εύξεινος Πόντος και Κασπία | | | 1 |

Somateria mollissima mollissima

–Βαλτική, Δανία και Κάτω Χώρες | | | 1 |

–Νορβηγία και Ρωσία | | | 1 |

Somateria mollissima borealis

–Σβάλμπαρντ και Φραγκίσκου Ιωσήφ (αναπαραγ.) | | 1 | |

Somateria spectabilis

–Ανατολική Γροιλανδία, ΒΑ Ευρώπη και Δυτική Σιβηρία | | | 1 |

Polysticta stelleri

–Δυτική Σιβηρία/Βορειανατολική Ευρώπη | 1a | 1 | |

Clangula hyemalis

–Ισλανδία και Γροιλανδία | | | 1 |

–Δυτική Σιβηρία/Βόρεια Ευρώπη | | | 1 |

Melanitta nigra nigra

–Δ Σιβηρία και N Ευρώπη/Δ Ευρώπη και ΒΔ Αφρική | | 2a | |

Melanitta fusca fusca

–Δυτική Σιβηρία και Βόρεια Ευρώπη/ΒΔ Ευρώπη | | 2a | |

–Εύξεινος Πόντος και Κασπία | 1c | | |

Bucephala clangula clangula

–Βορειοδυτική και Κεντρική Ευρώπη (διαχειμ.) | | | 1 |

–Βορειανατολική Ευρώπη/Αδριατική | | 1 | |

–Δυτική Σιβηρία και Βορειανατολική Ευρώπη/Εύξεινος Πόντος | 2 | | |

–Δυτική Σιβηρία/Κασπία | 2 | | |

Mergellus albellus

–Βορειοδυτική και Κεντρική Ευρώπη (διαχειμ.) | 3a | | |

–Βορειανατολική Ευρώπη/Εύξεινος Πόντος και Ανατολική Μεσόγειος | | 1 | |

–Δυτική Σιβηρία/Νοτιοδυτική Ασία | 3c | | |

Mergus serrator serrator

–Βορειοδυτική και Κεντρική Ευρώπη (διαχειμ.) | | | 1 |

–Βορειανατολική Ευρώπη/Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος | | 1 | |

–Δυτική Σιβηρία/Νοτιοδυτική και Κεντρική Ασία | 1c | | |

Mergus merganser merganser

–Βορειοδυτική και Κεντρική Ευρώπη (διαχειμ.) | | | 1 |

–Βορειανατολική Ευρώπη/Εύξεινος Πόντος | 1c | | |

–Δυτική Σιβηρία/Κασπία | 2 | | |

GRUIDAE

Balearica pavonina pavonina

–Δυτική Αφρική (από τη Σενεγάλη μέχρι το Τσαντ) | 2 | | |

Balearica pavonina ceciliae

–Ανατολική Αφρική (από το Σουδάν μέχρι την Ουγκάντα) | 3c | | |

Balearica regulorum regulorum

–Μεσημβρινή Αφρική (βορείως, μέχρι την Αγκόλα και τη Ν Ζιμπάμπουε) | 1c | | |

Balearica regulorum gibbericeps

–Ανατολική Αφρική (από την Κένυα μέχρι τη Μοζαμβίκη) | 3c | | |

Grus leucogeranus

–Ιράν (διαχειμ.) | 1a 1b 1c | | |

Grus virgo

–Εύξεινος Πόντος (Ουκρανία)/Βορειοανατολική Αφρική | 1c | | |

–Τουρκία (αναπαραγ.) | 1c | | |

–Καλμυκία/Βορειανατολική Αφρική | | 1 | |

Grus paradisea

–Νότιο άκρο Μεσημβρινής Αφρικής | 1b 2 | | |

Grus carunculatus

–Κεντρική και Μεσημβρινή Αφρική | 1b 1c | | |

Grus grus

–Βορειοδυτική Ευρώπη/Ιβηρία και Μαρόκο | | 1 | |

–Βορειανατολική και Κεντρική Ευρώπη/Βόρεια Αφρική | | 1 | |

–Ανατολική Ευρώπη/Τουρκία, Μέση Ανατολή και ΒΑ Αφρική | 3c | | |

–Τουρκία και Γεωργία (αναπαραγ.) | 1c | | |

–Δυτική Σιβηρία/Νότια Ασία | | (1) | |

RALLIDAE

Sarothrura elegans elegans

–ΒΑ, Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική | | | (1) |

Sarothrura elegans reichenovi

–Ν Δυτική Αφρική μέχρι την Κεντρική Αφρική | | | (1) |

Sarothrura boehmi

–Κεντρική Αφρική | 1c | | |

Sarothrura ayresi

–Αιθιοπία και Μεσημβρινή Αφρική | 1a 1b 1c | | |

Rallus aquaticus aquaticus

–Ευρώπη και Βόρεια Αφρική | | | 1 |

Rallus aquaticus korejewi

–Δυτική Σιβηρία/Νοτιοδυτική Ασία | | | (1) |

Rallus caerulescens

–Νότια και Ανατολική Αφρική | | | (1) |

Crecopsis egregia

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | | (1) |

Crex crex

–Ευρώπη και Δυτική Ασία/Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | 1b | 2c | |

Amaurornis flavirostris

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | | 1 |

Porzana parva parva

–Δυτική Ευρασία/Αφρική | | 2c | |

Porzana pusilla intermedia

–Ευρώπη (αναπαραγ.) | 2 | | |

Porzana porzana

–Ευρώπη/Αφρική | | 2c | |

Aenigmatolimnas marginalis

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | (2) | | |

Porphyrio alleni

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | | (1) |

Gallinula chloropus chloropus

–Ευρώπη και Βόρεια Αφρική | | | 1 |

–Δυτική και Νοτιοδυτική Ασία | | | (1) |

Gallinula angulata

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | | (1) |

Fulica cristata

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική | | | 1 |

–Ισπανία και Μαρόκο | 1c | | |

Fulica atra atra

–Βορειοδυτική Ευρώπη (διαχειμ.) | | | 1 |

–Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος (διαχειμ.) | | | 1 |

–Νοτιοδυτική Ασία (διαχειμ.) | | | (1) |

DROMADIDAE

Dromas ardeola

–Βορειοδυτικός Ινδικός Ωκεανός, Ερυθρά Θάλασσα και Κόλπος | 3a | | |

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus ostralegus

–Ευρώπη/Νότια και Δυτική Ευρώπη και ΒΔ Αφρική | | | 1 |

Haematopus ostralegus longipes

–ΝΑ Ευρώπη και Δ Ασία/ΝΔ Ασία και ΒΑ Αφρική | | | (1) |

Haematopus moquini

–Παράκτια Μεσημβρινή Αφρική | 1c | | |

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus himantopus

–Νοτίως της Σαχάρας Αφρική (πλην της νότιας) | | | (1) |

–Μεσημβρινή Αφρική ("meridionalis") | 2 | | |

–ΝΔ Ευρώπη και Βορειοδυτική Αφρική/Δυτική Αφρική | | 1 | |

–Κεντρική Ευρώπη και Α Μεσόγειος/Β-Κεντρική Αφρική | | 1 | |

–Δ, Κ και ΝΔ Ασία/ΝΔ Ασία και ΒΑ Αφρική | | (1) | |

Recurvirostra avosetta

–Μεσημβρινή Αφρική | 2 | | |

–Ανατολική Αφρική | | (1) | |

–Δυτική Ευρώπη και ΒορειοδυτικήΑφρική (αναπαραγ.) | | 1 | |

–Νοτιανατολική Ευρώπη, Εύξεινος Πόντος και Τουρκία (αναπαραγ.) | (3c) | | |

–Δυτική και Νοτιοδυτική Ασία/Ανατολική Αφρική | 2 | | |

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis senegalensis

–Δυτική Αφρική | (2) | | |

Burhinus senegalensis inornatus

–Βορειοανατολική και Ανατολική Αφρική | (2) | | |

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius aegyptius

–Δυτική Αφρική | | (1) | |

–Ανατολική Αφρική | (2) | | |

Glareola pratincola pratincola

–Δυτική Ευρώπη και ΒΔ Αφρική/Δυτική Αφρική | 2 | | |

–Εύξεινος Πόντος και Α Μεσόγειος/Ζώνη του Ανατολικού Σαχέλ | 2 | | |

–ΝΔ Ασία/ΝΔ Ασία και ΒΑ Αφρική | | (1) | |

Glareola nordmanni

–ΝΑ Ευρώπη και Δυτική Ασία/Μεσημβρινή Αφρική | 3b 3c | | |

Glareola ocularis

–Μαδαγασκάρη/Ανατολική Αφρική | (2) | | |

Glareola nuchalis nuchalis

–Ανατολική και Κεντρική Αφρική | | (1) | |

Glareola nuchalis lΙβηρίαe

–Δυτική Αφρική | (2) | | |

Glareola cinerea cinerea

–ΝΑ Δυτική Αφρική και Κεντρική Αφρική | (2) | | |

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria apricaria

–Βρετανία, Ιρλανδία, Δανία, Γερμανία και Βαλτική (αναπαραγ.) | 3c* | | |

Pluvialis apricaria altifrons

–Ισλανδία και Φαρόες/Ανατολικές ακτές του Ατλαντικού | | | 1 |

–Βόρεια Ευρώπη/Δυτική Ευρώπη και ΒΔ Αφρική | | | 1 |

–Βόρεια Σιβηρία/Κασπία και Μικρά Ασία | | (1) | |

Pluvialis fulva

–Βορειοκεντρική Σιβηρία/Νότια και ΝΔ Ασία, ΒΑ Αφρική | | (1) | |

Pluvialis squatarola

–Δ Σιβηρία και Καναδάς/Δ Ευρώπη και Δ Αφρική | | | 1 |

–Κ και Α Σιβηρία/ΝΔ Ασία, Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική | | 1 | |

Charadrius hiaticula hiaticula

–Βόρεια Ευρώπη/Ευρώπη και Βόρεια Αφρική | | 1 | |

Charadrius hiaticula psammodroma

–Καναδάς, Γροιλανδία και Ισλανδία/Δ και Μεσημβρινή Αφρική | | (2c) | |

Charadrius hiaticula tundrae

–ΒΑ Ευρώπη και Σιβηρία/ΝΔ Ασία, Α και Μεσημβρινή Αφρική | | | (1) |

Charadrius dubius curonicus

–Ευρώπη και ΒορειοδυτικήΑφρική/Δυτική Αφρική | | | 1 |

–Δυτική και Νοτιοδυτική Ασία/Ανατολική Αφρική | | | (1) |

Charadrius pecuarius pecuarius

–Νότια και Ανατολική Αφρική | | | (1) |

–Δυτική Αφρική | | (1) | |

Charadrius tricollaris tricollaris

–Νότια και Ανατολική Αφρική | | | 1 |

Charadrius forbesi

–Δυτική και Κεντρική Αφρική | | (1) | |

Charadrius pallidus pallidus

–Μεσημβρινή Αφρική | 2 | | |

Charadrius pallidus venustus

–Ανατολική Αφρική | 1c | | |

Charadrius alexandrinus alexandrinus

–Δυτική Ευρώπη και Δυτική Μεσόγειος/Δυτική Αφρική | 3c | | |

–Εύξεινος Πόντος και Ανατολική Μεσόγειος/Ανατολικό Σαχέλ | 3c | | |

–ΝΔ και Κεντρική Ασία/ΝΔ Ασία και ΒΑ Αφρική | | (1) | |

Charadrius marginatus mechowi

–Νότια και Ανατολική Αφρική | 2 | | |

–Δυτική έως Δυτική-Κεντρική Αφρική | 2 | | |

Charadrius mongolus pamirensis

–Δυτική-κεντρική Ασία/ΝΔ Ασία και Ανατολική Αφρική | | (1) | |

Charadrius leschenaultii columbinus

–Τουρκία και ΝΔ Ασία/Α. Μεσόγειος και Ερυθρά Θάλασσα | 1c | | |

Charadrius leschenaultii crassirostris

–Κασπία και ΝΔ Ασία/Αραβία και ΒΑ Αφρική | | (1) | |

Charadrius leschenaultii leschenaultii

–Κεντρική Ασία/Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική | | (1) | |

Charadrius Ασίαticus

–ΝΑ Ευρώπη και Δυτική Ασία/E και Νότια-κεντρική Αφρική | 3c | | |

Eudromias morinellus

–Ευρώπη/ΒορειοδυτικήΑφρική | (3c) | | |

–Ασία/Μέση Ανατολή | | (1) | |

Vanellus vanellus

–Ευρώπη/Ευρώπη και Βόρεια Αφρική | | 2c | |

–Δυτική Ασία/Νοτιοδυτική Ασία | | | (1) |

Vanellus spinosus

–Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος (αναπαραγ.) | | 1 | |

Vanellus albiceps

–Δυτική και Κεντρική Αφρική | | (1) | |

Vanellus senegallus senegallus

–Δυτική Αφρική | | (1) | |

Vanellus senegallus solitaneus

–Νοτιοδυτική Αφρική | | (1) | |

Vanellus senegallus lateralis

–Ανατολική και Νοτιανατολική Αφρική | | 1 | |

Vanellus lugubris

–Μεσημβρινή Δυτική Αφρική | 2 | | |

–Κεντρική και Ανατολική Αφρική | 3c | | |

Vanellus melanopterus minor

–Μεσημβρινή Αφρική | 1c | | |

Vanellus coronatus coronatus

–Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική | | | 1 |

–Κεντρική Αφρική | (2) | | |

Vanellus coronatus xerophilus

–Νοτιοδυτική Αφρική | | (1) | |

Vanellus superciliosus

–Δυτική και Κεντρική Αφρική | (2) | | |

Vanellus gregarius

–ΝΑ Ευρώπη και Δυτική Ασία/Βορειοανατολική Αφρική | 1a 1b 1c | | |

–Δημοκρατίες Κεντρικής Ασίας/ΒΔ Ινδία | 1a 1b 1c | | |

Vanellus leucurus

–ΝΔ Ασία/ΝΔ Ασία και Βορειανατολική Αφρική | 2 | | |

–Δημοκρατίες Κεντρικής Ασίας/Νότια Ασία | | (1) | |

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

–Ευρώπη/Νότια και Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Αφρική | | | 1 |

–Δυτική Σιβηρία/Νοτιοδυτική Ασία (Κασπία) | | | (1) |

Gallinago stenura

–Βόρεια Σιβηρία/Νότια Ασία και Ανατολική Αφρική | | | (1) |

Gallinago media

–Σκανδιναβία/πιθανότατα η Δυτική Αφρική | | 1 | |

–Δυτική Σιβηρία και ΒΑ Ευρώπη/Νοτιοανατολική Αφρική | | 2c | |

Gallinago gallinago gallinago

–Ευρώπη/Νότια και Δυτική Ευρώπη και ΒΔ Αφρική | | 2c | |

–Δυτική Σιβηρία/Νοτιοδυτική Ασία και Αφρική | | | 1 |

Gallinago gallinago faeroeensis

–Ισλανδία, Φαρόες και Βόρεια Σκωτία/Ιρλανδία | | | 1 |

Lymnocryptes minimus

–Βόρεια Ευρώπη/Ν και Δ Ευρώπη και Δυτική Αφρική | | 2b | |

–Δυτική Σιβηρία/ΝΔ Ασία και ΒΑ Αφρική | | (1) | |

Limosa limosa limosa

–Δυτική Ευρώπη/ΒΔ και Δυτική Αφρική | | 2c | |

–Ανατολική Ευρώπη/Κεντρική και Ανατολική Αφρική | | 2c | |

–Δυτική–κεντρική Ασία/ΝΔ Ασία και Ανατολική Αφρική | | (1) | |

Limosa limosa islandica

–Ισλανδία/Δυτική Ευρώπη | 3a* | | |

Limosa lapponica lapponica

–Βόρεια Ευρώπη/Δυτική Ευρώπη | | 2a | |

Limosa lapponica taymyrensis

–Δυτική Σιβηρία/Δυτική και Νοτιοδυτική Αφρική | | 2a 2c | |

Limosa lapponica menzbieri

–Κεντρική Σιβηρία/Νότια και ΝΔ Ασία και Ανατολική Αφρική | | | (1) |

Numenius phaeopus phaeopus

–Βόρεια Ευρώπη/Δυτική Αφρική | | | (1) |

–Δυτική Σιβηρία/Νότια και Ανατολική Αφρική | | | (1) |

Numenius phaeopus islandicus

–Ισλανδία, Φαρόες και Σκωτία/Δυτική Αφρική | | | 1 |

Numenius phaeopus alboaxillaris

–Νοτιοδυτική Ασία/Ανατολική Αφρική | 1c | | |

Numenius tenuirostris

–Κεντρική Σιβηρία/Μεσόγειος και ΝΔ Ασία | 1a 1b 1c | | |

Numenius arquata arquata

–Ευρώπη/Ευρώπη, Βόρεια και Δυτική Αφρική | | | 1 |

Numenius arquata orientalis

–Δυτική Σιβηρία/ΝΔ Ασία, Α και Ν Αφρική | 3c | | |

Numenius arquata suschkini

–Νοτιοανατολική Ευρώπη και Νοτιοδυτική Ασία (αναπαραγ.) | 2 | | |

Tringa erythropus

–Β Ευρώπη/Νότια Ευρώπη, Βόρεια και Δυτική Αφρική | | | (1) |

–Δυτική Σιβηρία/ΝΔ Ασία, ΒΑ και Ανατολική Αφρική | | (1) | |

Tringa totanus totanus

–ΒΔ Ευρώπη/Δ Ευρώπη, ΒΔ και Δυτική Αφρική | | 2c | |

–Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη/Ανατολική Μεσόγειος και Αφρική | | 2c | |

Tringa totanus britannica

–Βρετανία και Ιρλανδία/Βρετανία, Ιρλανδία, Γαλλία | | 2c | |

Tringa totanus ussuriensis

–Δυτική Ασία/ΝΔ Ασία, ΒΑ και Ανατολική Αφρική | | | (1) |

Tringa totanus robusta

–Ισλανδία και Φαρόες/Δυτική Ευρώπη | | | 1 |

Tringa stagnatilis

–Ανατολική Ευρώπη/Δυτική και Κεντρική Αφρική | | (1) | |

–Δυτική Ασία/ΝΔ Ασία, Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική | | (1) | |

Tringa nebularia

–Βόρεια Ευρώπη/ΝΔ Ευρώπη, ΒΔ και Δυτική Αφρική | | | 1 |

–Δυτική Σιβηρία/ΝΔ Ασία, Α και Μεσημβρινή Αφρική | | | (1) |

Tringa ochropus

–Βόρεια Ευρώπη/Ν και Δ Ευρώπη, Δυτική Αφρική | | | 1 |

–Δυτική Σιβηρία/ΝΔ Ασία, ΒΑ και Ανατολική Αφρική | | | (1) |

Tringa glareola

–Βορειοδυτική Ευρώπη/Δυτική Αφρική | | 2c | |

–ΒΑ Ευρώπη και Δ Σιβηρία/Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική | | | (1) |

Tringa cinerea

–ΒΑ Ευρώπη και Δ Σιβηρία/ΝΔ Ασία, Α και Μεσημβρινή Αφρική | | | 1 |

Tringa hypoleucos

–Δυτική και Κεντρική Ευρώπη/Δυτική Αφρική | | | 1 |

–Α Ευρώπη και Δ Σιβηρία/Κεντρική, Α και Μεσημβρινή Αφρική | | | (1) |

Arenaria interpres interpres

–ΒΑ Καναδάς και Γροιλανδία/Δ Ευρώπη και ΒΔ Αφρική | | 1 | |

–Βόρεια Ευρώπη/Δυτική Αφρική | | 1 | |

–Δυτική και Κεντρική Σιβηρία/ΝΔ Ασία, Α και Μεσημβρινή Αφρική | | | (1) |

Calidris tenuirostris

–Ανατολική Σιβηρία/ΝΔ Ασία και Δ Νότια Ασία | 1c | | |

Calidris canutus canutus

–Βόρεια Σιβηρία/Δυτική και Μεσημβρινή Αφρική | | 2a 2c | |

Calidris canutus islandica

–ΒΑ Καναδάς και Γροιλανδία/Δυτική Ευρώπη | | 2a 2c | |

Calidris alba

–Ευρώπη του Ανατολικού Ατλαντικού, Δυτική και Μεσημβρινή Αφρική (διαχειμ.) | | | 1 |

–Νοτιοδυτική Ασία, Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική (διαχειμ.) | | | 1 |

Calidris minuta

–Β Ευρώπη/Ν Ευρώπη, Βόρεια και Δυτική Αφρική | | (2c) | |

–Δυτική Σιβηρία/ΝΔ Ασία, Α και Μεσημβρινή Αφρική | | | (1) |

Calidris temminckii

–Fennoscandia/Βόρεια και Δυτική Αφρική | | (1) | |

–ΒΑ Ευρώπη και Δ Σιβηρία/ΝΔ Ασία και Ανατολική Αφρική | | | (1) |

Calidris maritima maritima

–Βόρεια και Δυτική Ευρώπη (πλην της Ισλανδίας) (διαχειμ.) | | 1 | |

Calidris alpina alpina

–ΒΑ Ευρώπη και ΒΔ Σιβηρία/Δ Ευρώπη και ΒΔ Αφρική | | | 1 |

Calidris alpina centralis

–Κεντρική Σιβηρία/ΝΔ Ασία και ΒΑ Αφρική | | | (1) |

Calidris alpina schinzii

–Ισλανδία και Γροιλανδία/ΒΔ and Δυτική Αφρική | | | 1 |

–Βρετανία και Ιρλανδία/ΝΔ Ευρώπη και ΒΔ Αφρική | 2 | | |

–Βαλτική/ΝΔ Ευρώπη και ΒΔ Αφρική | 1c | | |

Calidris alpina arctica

–ΒΑ Γροιλανδία/Δυτική Αφρική | 3a | | |

Calidris ferruginea

–Δυτική Σιβηρία/Δυτική Αφρική | | | 1 |

–Κεντρική Σιβηρία/ΝΔ Ασία, Α και Μεσημβρινή Αφρική | | | 1 |

Limicola falcinellus falcinellus

–Βόρεια Ευρώπη/ΝΔ Ασία και Αφρική | 3c | | |

Philomachus pugnax

–Βόρεια Ευρώπη και Δυτική Σιβηρία/Δυτική Αφρική | | 2c | |

–Βόρεια Σιβηρία/ΝΔ Ασία, Α και Μεσημβρινή Αφρική | | (2c) | |

Phalaropus lobatus

–Δυτική Ευρασία/Αραβική Θάλασσα | | | 1 |

Phalaropus fulicaria

–Καναδάς και Γροιλανδία/Αφρικανικές ακτές του Ατλαντικού | | | (1) |

LARIDAE

Larus leucophthalmus

–Ερυθρά Θάλασσα και γειτονικές ακτές | 1a 2 | | |

Larus hemprichii

–Ερυθρά Θάλασσα, Κόλπος, Αραβία και Ανατολική Αφρική | | 2a | |

Larus canus canus

–ΒΔ και Κεντρική Ευρώπη/Ακτές του Ατλαντικού και Μεσόγειος | | 2c | |

Larus canus heinei

–ΒΑ Ευρώπη και Δυτική Σιβηρία/Εύξεινος Πόντος και Κασπία | | (1) | |

Larus audouinii

–Μεσόγειος/Β και Δ ακτές της Αφρικής | 1a 3a | | |

Larus marinus

–Βόρεια και Δυτική Ευρώπη | | | 1 |

Larus dominicanus vetula

–Παράκτια Μεσημβρινή Αφρική | | 1 | |

Larus hyperboreus hyperboreus

–Σβάλμπαρντ και Β Ρωσία (αναπαραγ.) | | | (1) |

Larus hyperboreus leuceretes

–Καναδάς, Γροιλανδία και Ισλανδία (αναπαραγ.) | | | (1) |

Larus glaucoides glaucoides

–Γροιλανδία/Ισλανδία και Βορειοδυτική Ευρώπη | | | 1 |

Larus argentatus argentatus

–Βόρεια και Βορειοδυτική Ευρώπη | | | 1 |

Larus argentatus argenteus

–Ισλανδία και Δυτική Ευρώπη | | | 1 |

Larus heuglini

–ΒΑ Ευρώπη και Δ Σιβηρία/ΝΔ Ασία και ΒΑ Αφρική | | | (1) |

Larus (heuglini) barabensis

–Νοτιοδυτική Σιβηρία/Νοτιοδυτική Ασία | | | (1) |

Larus armenicus

–Αρμενία, Ανατολική Τουρκία και ΒΔ Ιράν | 3a | | |

Larus cachinnans cachinnans

–Εύξεινος Πόντος και Δυτική Ασία/ΝΔ Ασία, ΒΑ Αφρική | | | 1 |

Larus cachinnans michahellis

–Μεσόγειος, Ιβηρία και Μαρόκο | | | 1 |

Larus fuscus fuscus

–ΒΑ Ευρώπη/Εύξεινος Πόντος, ΝΔ Ασία και Ανατολική Αφρική | | (2c) | |

Larus fuscus graellsii

–Δυτική Ευρώπη/Μεσόγειος και Δυτική Αφρική | | | 1 |

Larus ichthyaetus

–Εύξεινος Πόντος και Κασπία/Νοτιοδυτική Ασία | 3a | | |

Larus cirrocephalus poiocephalus

–Δυτική Αφρική | | (1) | |

–Κεντρική και Ανατολική Αφρική | | | (1) |

–Παράκτια Μεσημβρινή Αφρική (πλην της Μαδαγασκάρης) | | (1) | |

Larus hartlaubii

–Παράκτια Νοτιοδυτική Αφρική | | 1 | |

Larus ridibundus

–Δ Ευρώπη/Δ Ευρώπη, Δ Μεσόγειος, Δυτική Αφρική | | | 1 |

–Ανατολική Ευρώπη/Εύξεινος Πόντος και Ανατολική Μεσόγειος | | | 1 |

–Δυτική Ασία/ΝΔ Ασία και ΒΑ Αφρική | | | (1) |

Larus genei

–Δυτική Αφρική (αναπαραγ.) | 2 | | |

–Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος (αναπαραγ.) | | 2a | |

–Δυτική, Νοτιοδυτική και Νότια Ασία (αναπαραγ.) | | 2a | |

Larus melanocephalus

–Δ Ευρώπη, Μεσόγειος και ΒΔ Αφρική | | 2a | |

Larus minutus

–Κεντρική και Α Ευρώπη/ΝΔ Ευρώπη και Δ Μεσόγειος | | 1 | |

–Δ Ασία/Α Μεσόγειος, Εύξεινος Πόντος και Κασπία | | (1) | |

Xema sabini sabini

–Καναδάς και Γροιλανδία/ΝΑ Ατλαντικός | | | (1) |

Sterna nilotica nilotica

–Δυτική Ευρώπη/Δυτική Αφρική | 2 | | |

–Εύξεινος Πόντος και Ανατολική Μεσόγειος/Ανατολική Αφρική | 3c | | |

–Δυτική και Κεντρική Ασία/Νοτιοδυτική Ασία | 2 | | |

Sterna caspia caspia

–Μεσημβρινή Αφρική (αναπαραγ.) | 1c | | |

–Δυτική Αφρική (αναπαραγ.) | | 1 | |

–Ευρώπη (αναπαραγ.) | 1c | | |

–Κασπία (αναπαραγ.) | 2 | | |

Sterna maxima albidorsalis

–Δυτική Αφρική (αναπαραγ.) | | 2a | |

Sterna bengalensis bengalensis

–Κόλπος/Νότια Ασία | | 2a | |

Sterna bengalensis par

–Ερυθρά Θάλασσα/Ανατολική Αφρική | 3a | | |

Sterna bengalensis emigrata

–Ν Μεσόγειος/ακτές ΒΔ και Δυτικής Αφρικής | 1c | | |

Sterna bergii bergii

–Μεσημβρινή Αφρική (Αγκόλα – Μοζαμβίκη) | 2 | | |

Sterna bergii enigma

–Μαδαγασκάρη και Μοζαμβίκη/Μεσημβρινή Αφρική | 1c | | |

Sterna bergii thalassina

–Ανατολική Αφρική και Σεϋχέλλες | 1c | | |

Sterna bergii velox

–Ερυθρά Θάλασσα και Βορειοανατολική Αφρική | 3a | | |

Sterna sandvicensis sandvicensis

–Δυτική Ευρώπη/Δυτική Αφρική | | 2a | |

–Εύξεινος Πόντος και Μεσόγειος (αναπαραγ.) | 3a 3c | | |

–Δυτική και Κεντρική Ασία/Νοτιοδυτική και Νότια Ασία | | 2a | |

Sterna dougallii dougallii

–Μεσημβρινή Αφρική | 1c | | |

–Ανατολική Αφρική | 3a | | |

–Ευρώπη (αναπαραγ.) | 1c | | |

Sterna dougallii arideensis

–Μαδαγασκάρη, Σεϋχέλλες και Μασκαρένιας | 2 | | |

Sterna dougallii bangsi

–Βόρεια Αραβική Θάλασσα (Ομάν) | 1c | | |

Sterna vittata vittata

–Π. Έντουραντ, Μάριον, Κροζέ και Κέργελεν/Μεσημβρινή Αφρική | 1c | | |

Sterna vittata tristanensis

–Tristan da Cunha και Gough/Νότια Αφρική | 1c | | |

Sterna hirundo hirundo

–Νότια και Δυτική Ευρώπη (αναπαραγ.) | | | 1 |

–Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη (αναπαραγ.) | | | 1 |

–Δυτική Ασία (αναπαραγ.) | | | (1) |

Sterna paradisaea

–Δυτική Ευρασία (αναπαραγ.) | | | 1 |

Sterna albifrons albifrons

–Ανατολικός Ατλαντικός (αναπαραγ.) | 3b | | |

–Εύξεινος Πόντος και Ανατολική Μεσόγειος (αναπαραγ.) | 3c | | |

–Κασπία (αναπαραγ.) | 2 | | |

Sterna albifrons guineae

–Δυτική Αφρική (αναπαραγ.) | 1c | | |

Sterna saundersi

–Δ Νότια Ασία, Ερυθρά Θάλασσα, Κόλπος και Ανατολική Αφρική | | (1) | |

Sterna balaenarum

–Ναμίμπια και Νότια Αφρική/Ακτές του Ατλαντικού μέχρι την Γκάνα | 2 | | |

Sterna repressa

–Δ Νότια Ασία, Ερυθρά Θάλασσα, Κόλπος και Ανατολική Αφρική | | 2c | |

Chlidonias hybridus hybridus

–Δυτική Ευρώπη και ΒορειοδυτικήΑφρική (αναπαραγ.) | 3c | | |

–Εύξεινος Πόντος και Ανατολική Μεσόγειος (αναπαραγ.) | | | (1) |

–Κασπία (αναπαραγ.) | | (1) | |

Chlidonias hybridus sclateri

–Ανατολική Αφρική (Κένυα και Τανζανία) | 1c | | |

–Μεσημβρινή Αφρική (από το Μαλάουι και Ζάμπια μέχρι τη Νότια Αφρική) | (2) | | |

Chlidonias leucopterus

–Ανατολική Ευρώπη και Δυτική Ασία/Αφρική | | | (1) |

Chlidonias niger niger

–Ευρώπη και Δυτική Ασία/Αφρικανικές ακτές του Ατλαντικού | | 2c | |

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

–Παράκτια Δυτική Αφρική και Κεντρική Αφρική | 2 | | |

–Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική | 2 | | |

[1] Όπως εγκρίθηκε στη δεύτερη συνεδρίαση της συνόδου των μερών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 25- 27 Σεπτεμβρίου 2002 στη Βόννη, Γερμανία.

--------------------------------------------------

Top