EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0298

2005/298/EK: Απόφαση αριθ. 2/2005 του Συμβουλίου των Yπουργών ΑΚΕ-ΕΚ, της 8ης Μαρτίου 2005, για τον εσωτερικό κανονισμό της μεικτής υπουργικής εμπορικής επιτροπής ΑΚΕ-ΕΚ

OJ L 95, 14.4.2005, p. 48–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 359–361 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/298(1)/oj

14.4.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/48


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 2/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΏΝ ΑΚΕ-ΕΚ

της 8ης Μαρτίου 2005

για τον εσωτερικό κανονισμό της μεικτής υπουργικής εμπορικής επιτροπής ΑΚΕ-ΕΚ

(2005/298/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΚΕ-ΕΚ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, στις 23 Ιουνίου 2000, εφεξής αποκαλουμένη «συμφωνία», και ιδίως το άρθρο 38 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με το άρθρο 38 παράγραφος 1 της συμφωνίας συγκροτείται μεικτή υπουργική εμπορική επιτροπή.

(2)

Με την απόφαση αριθ. 4/2001 της 24ης Απριλίου 2001 η επιτροπή των πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ ενέκρινε, ύστερα από τη μεταβίβαση προς αυτή των σχετικών αρμοδιοτήτων, τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ.

(3)

Ορισμένες τροποποιήσεις θεωρούνται αναγκαίες προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση των νέων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4)

Κατά την 29η σύνοδο του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΟΚ, στο Gaborone της Μποτσουάνα στις 6 Μαΐου 2004, αποφασίσθηκε η σχετική τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Σύνθεση

1.   Η μεικτή υπουργική εμπορική επιτροπή, εφεξής αποκαλούμενη «εμπορική επιτροπή», αποτελείται, αφενός, από έναν υπουργό κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ένα μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, αφετέρου, σε βάση ίσης εκπροσώπησης, από υπουργούς των κρατών ΑΚΕ.

2.   Κάθε μέρος γνωστοποιεί τα ονόματα των αντιπροσώπων του στη γραμματεία της εμπορικής επιτροπής.

3.   Η εμπορική επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη δημιουργία ομάδων περιορισμένης σύνθεσης, αποτελούμενων από ίσο αριθμό μελών ΑΚΕ και ΕΚ της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου ενός μέλους της Επιτροπής, προκειμένου να προετοιμάζει τις συστάσεις της επί των ειδικών θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1.

Άρθρο 2

Προεδρία

Η προεδρία της εμπορικής επιτροπής ασκείται εναλλάξ, για έξι μήνες, από το μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και από έναν αντιπρόσωπο των κρατών ΑΚΕ. Η πρώτη προεδρία εξασφαλίζεται από έναν αντιπρόσωπο των κρατών ΑΚΕ.

Άρθρο 3

Συνεδριάσεις

1.   Η εμπορική επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος ή συχνότερα, εφόσον το ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέρη.

2.   Η εμπορική επιτροπή συνεδριάζει είτε στους τόπους όπου συνήθως διεξάγονται οι σύνοδοι του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην έδρα της γραμματείας της ομάδας των κρατών ΑΚΕ, είτε σε πόλη ενός κράτους ΑΚΕ, σύμφωνα με την απόφαση που λαμβάνει η εμπορική επιτροπή.

3.   Η εμπορική επιτροπή συνέρχεται συγκαλούμενη από τον πρόεδρό της.

4.   Η εμπορική επιτροπή δύναται να αποφασίζει έγκυρα μόνον εφόσον παρίσταται η πλειοψηφία των αντιπροσώπων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ένα μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η πλειοψηφία των αντιπροσώπων των κρατών ΑΚΕ μελών της επιτροπής.

Άρθρο 4

Αντιπροσώπευση

1.   Τα μέλη της εμπορικής επιτροπής μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση σε περίπτωση κωλύματος.

2.   Όταν ένα μέλος επιθυμεί να αντιπροσωπευθεί, οφείλει να κοινοποιήσει στον πρόεδρο το όνομα του αντιπροσώπου του πριν από τη συνεδρίαση.

3.   Ο αντιπρόσωπος ενός μέλους της εμπορικής επιτροπής ασκεί όλα τα δικαιώματα του εν λόγω μέλους.

Άρθρο 5

Αντιπροσωπείες

1.   Τα μέλη της εμπορικής επιτροπής δύνανται να συνοδεύονται από υπαλλήλους αρμόδιους για τα εμπορικά θέματα.

2.   Πριν από κάθε συνεδρίαση, ο πρόεδρος ενημερώνεται σχετικά με την προβλεπόμενη σύνθεση των αντιπροσωπειών των δύο μερών.

3.   Η εμπορική επιτροπή δύναται, με τη συγκατάθεση των μερών, να προσκαλεί μη μέλη να παρίστανται στις συνεδριάσεις της.

4.   Οι αντιπρόσωποι των περιφερειακών ή υποπεριφερειακών οργανισμών των κρατών ΑΚΕ που μετέχουν σε διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση ως παρατηρητές, με την επιφύλαξη της προηγούμενης έγκρισης της εμπορικής επιτροπής.

Άρθρο 6

Γραμματεία

Η Γραμματεία του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ εξασφαλίζει τη γραμματεία της εμπορικής επιτροπής.

Άρθρο 7

Έγγραφα

Η Γραμματεία του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση όλων των εγγράφων που είναι αναγκαία για τις συνεδριάσεις της εμπορικής επιτροπής.

Όταν οι εργασίες της εμπορικής επιτροπής βασίζονται σε έγγραφα, τα έγγραφα αυτά αριθμούνται και διανέμονται ως έγγραφα της εμπορικής επιτροπής από τη γραμματεία της.

Άρθρο 8

Αλληλογραφία

1.   Η αλληλογραφία που απευθύνεται στην εμπορική επιτροπή ή στον πρόεδρό της ανακοινώνεται στη γραμματεία της εμπορικής επιτροπής.

2.   Η γραμματεία μεριμνά ώστε η αλληλογραφία να διαβιβάζεται στους παραλήπτες της και, όταν πρόκειται για τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 7, στα άλλα μέλη της εμπορικής επιτροπής. Η αλληλογραφία προς διανομή αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στις διπλωματικές αποστολές των αντιπροσώπων των κρατών ΑΚΕ.

Άρθρο 9

Δημοσιοποίηση

Εκτός εάν αποφασιστεί άλλως, οι συνεδριάσεις της εμπορικής επιτροπής δε διεξάγονται δημοσίως.

Άρθρο 10

Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων

1.   Ο πρόεδρος καταρτίζει για κάθε συνεδρίαση προσωρινή ημερήσια διάταξη, η οποία διαβιβάζεται από τη γραμματεία της εμπορικής επιτροπής στους παραλήπτες, το αργότερο 15 ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

2.   Στην προσωρινή ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα σημεία για τα οποία ο πρόεδρος έλαβε από οποιοδήποτε εκ των μερών αίτηση εγγραφής, το αργότερο 21 ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Αιτήσεις για την εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη δύναται επίσης να υποβάλει η υποεπιτροπή εμπορικής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, οι συμπρόεδροι της εν λόγω υποεπιτροπής καλούνται να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

3.   Σε συμφωνία με τα μέρη, οι τασσόμενες προθεσμίες δύνανται να συντέμνονται ώστε να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις κάποιας ειδικής περίπτωσης.

4.   Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται από την εμπορική επιτροπή στην αρχή κάθε συνεδρίασης.

Άρθρο 11

Πρακτικά

1.   Το σχέδιο πρακτικών κάθε συνεδρίασης συντάσσεται όσο το δυνατό συντομότερα από κοινού με τη γραμματεία.

2.   Τα πρακτικά, κατά κανόνα, αναφέρουν για κάθε σημείο της ημερήσιας διάταξης:

α)

τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην εμπορική επιτροπή·

β)

τις δηλώσεις οι οποίες, αιτήσει μέλους της εμπορικής επιτροπής, πρέπει να καταχωρισθούν στα πρακτικά·

γ)

τις συστάσεις που έγιναν, τις δηλώσεις που συμφωνήθηκαν και τα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν σχετικά με συγκεκριμένα σημεία.

3.   Τα πρακτικά περιλαμβάνουν κατάλογο των μελών της εμπορικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων τους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

4.   Το σχέδιο πρακτικών υποβάλλεται προς έγκριση στην εμπορική επιτροπή κατά την επόμενη συνεδρίασή της. Το σχέδιο πρακτικών μπορεί επίσης να εγκριθεί γραπτώς από τα δύο μέρη. Μετά την έγκρισή τους, δύο αυθεντικά αντίγραφα των πρακτικών υπογράφονται από τη γραμματεία και φυλάσσονται από τα μέρη. Αντίγραφο των πρακτικών διαβιβάζεται σε καθένα από τους αποδέκτες που αναφέρονται στο άρθρο 8.

Άρθρο 12

Συστάσεις

1.   Η εμπορική επιτροπή διατυπώνει συστάσεις επί όλων των εμπορικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που έχουν σχέση με τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, τη συνεργασία στους διεθνείς φορείς και τα θέματα που αφορούν τα βασικά προϊόντα, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των μερών.

2.   Μεταξύ των συνεδριάσεων, η εμπορική επιτροπή δύναται να προβαίνει σε συστάσεις με γραπτή διαδικασία, εφόσον συμφωνούν τα μέρη. Μια γραπτή διαδικασία συνίσταται σε ανταλλαγή σημειωμάτων μεταξύ των δύο συγγραμματέων της γραμματείας, που ενεργούν κατόπιν συμφωνίας με τα μέρη.

3.   Οι συστάσεις της εμπορικής επιτροπής έχουν τον τίτλο «σύσταση» και φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία θέσπισης και περιγραφή του αντικειμένου τους.

4.   Οι συστάσεις της εμπορικής επιτροπής επικυρώνονται από τη γραμματεία και από τον πρόεδρο.

5.   Οι συστάσεις διαβιβάζονται σε καθένα από τους αποδέκτες που αναφέρονται στο άρθρο 8, ως έγγραφα της εμπορικής επιτροπής.

6.   Η εμπορική επιτροπή υποβάλλει περιοδικά κατάλληλες εκθέσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ.

Άρθρο 13

Γλώσσες

Εκτός εάν αποφασιστεί άλλως, η εμπορική επιτροπή αποφασίζει βάσει εγγράφων που καταρτίζονται στις επίσημες γλώσσες των μερών.

Άρθρο 14

Δαπάνες

Η παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της συμφωνίας σχετικά με τις δαπάνες λειτουργίας των κοινών οργάνων, εφαρμόζονται και όσον αφορά τις δαπάνες της εμπορικής επιτροπής.

Άρθρο 15

Η παρούσα απόφαση ακυρώνει και αντικαθιστά την απόφαση αριθ. 4/2001 της 24ης Απριλίου 2001 της επιτροπής των πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ σχετικά με την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της μεικτής εμπορικής επιτροπής ΑΚΕ-ΕΚ.

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2005.

Για το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ

Ο Πρόεδρος

J. ASSELBORN


Top