EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A1231(01)

Συμφωνία αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης

OJ L 345, 31.12.2003, p. 45–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 103 - 105
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 103 - 105

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

22003A1231(01)

Συμφωνία αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 345 της 31/12/2003 σ. 0045 - 0047


Συμφωνία αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής καλούμενη "Κοινότητα",

αφενός, και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ, εφεξής καλούμενη "η Μοζαμβίκη",

αφετέρου,

εφεξής καλούμενες "τα μέρη",

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τις στενές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και της Μοζαμβίκης, ιδίως στο πλαίσιο των συμβάσεων Λομέ και Κοτονού, καθώς και την κοινή τους επιθυμία να εντείνουν τις εν λόγω σχέσεις,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διατάξεις της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σημασίας των αρχών που καθιερώνονται από τον κώδικα καλής συμπεριφοράς για την υπεύθυνη αλιεία, ο οποίος εγκρίθηκε κατά τη συνδιάσκεψη του FAO το 1995,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να συνεργαστούν, προς το αμοιβαίο συμφέρον, υπέρ της μακροπρόθεσμης διατήρησης και της αειφόρου εκμετάλλευσης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθορίσουν τις λεπτομέρειες και τους όρους που θα διέπουν τις δραστηριότητες και τη συνεργασία που υλοποιούνται προς το αμοιβαίο συμφέρον των μερών στον τομέα της αλιείας,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η εν λόγω συνεργασία θα ενισχύσει τα αμοιβαία συμφέροντά τους και την υλοποίηση των αντίστοιχων στόχων τους στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να επιδοθούν σε στενότερη οικονομική συνεργασία στον τομέα της αλιευτικής βιομηχανίας και των συναφών δραστηριοτήτων, μέσω της σύστασης και της ανάπτυξης μεικτών εταιρειών, στις οποίες θα συμμετέχουν επιχειρήσεις των δύο μερών,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να προωθήσουν τη συνεργασία στον τομέα της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα συμφωνία καθορίζει τις αρχές, τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν:

- την οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική και επιστημονική συνεργασία στον τομέα της αλιείας, με σκοπό να εξασφαλιστούν η διατήρηση και η αειφόρος εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων και η ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα της Μοζαμβίκης,

- τους όρους πρόσβασης των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα της Μοζαμβίκης,

- τις συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη, προς το κοινό συμφέρον, των οικονομικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στον τομέα της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως:

α) "αρχές της Μοζαμβίκης": το Υπουργείο Αλιείας της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης·

β) "κοινοτικές αρχές": η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

γ) "κοινοτικό σκάφος": το αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας και είναι νηολογημένο στην Κοινότητα·

δ) "μεικτή εταιρεία": η εμπορική εταιρεία που έχει συσταθεί στη Μοζαμβίκη από εφοπλιστές ή από εθνικές επιχειρήσεις των μερών για την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων ή συναφών δραστηριοτήτων·

ε) "μεικτή επιτροπή": η επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους της Κοινότητας και της Μοζαμβίκης και είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της εφαρμογής και της ερμηνείας της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 3

1. Η Μοζαμβίκη αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιτρέπει στα σκάφη της Κοινότητας να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική της ζώνη σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων του πρωτοκόλλου και του παραρτήματος.

2. Οι αλιευτικές δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας υπόκεινται στους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη Μοζαμβίκη.

Άρθρο 4

1. Η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα σκάφη της τηρούν τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας όπως και τη νομοθεσία που διέπει την αλιεία στα ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Μοζαμβίκης.

2. Οι αρχές της Μοζαμβίκης κοινοποιούν στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κάθε τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας.

Άρθρο 5

1. Η Κοινότητα χορηγεί στη Μοζαμβίκη χρηματικό αντιστάθμισμα σύμφωνα με τους όρους πρόσβασης στα είδη αλιείας της Μοζαμβίκης, τα οποία ορίζονται στο πρωτόκολλο και στα παραρτήματα.

2. Το εν λόγω χρηματικό αντιστάθμισμα χορηγείται ετησίως για την υποστήριξη των προγραμμάτων και ενεργειών που υλοποιούνται από τη Μοζαμβίκη στον τομέα της διαχείρισης και της διοίκησης της αλιείας, της διατήρησης και της αειφόρου εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων, καθώς και της ανάπτυξης του αλιευτικού τομέα της Μοζαμβίκης.

Άρθρο 6

1. Σε περίπτωση που σοβαρά γεγονότα, εξαιρέσει φυσικών φαινομένων, αποκλείουν την άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην αλιευτική ζώνη της Μοζαμβίκης, η Κοινότητα μπορεί να αναστείλει την καταβολή του χρηματικού αντισταθμίσματος, αφού προηγηθούν διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο μερών.

2. Μόλις ομαλοποιηθεί η κατάσταση, η καταβολή του χρηματικού αντισταθμίσματος συνεχίζεται, μετά από διαβούλευση και συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, η οποία επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση επιτρέπει την κανονική άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

3. Η ισχύς των αδειών που έχουν χορηγηθεί στα κοινοτικά σκάφη σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 8 παρατείνεται για διάστημα ίσο με το διάστημα αναστολής των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 7

1. Οι αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από τα κοινοτικά σκάφη στα ύδατα της Μοζαμβίκης υπόκεινται σε καθεστώς αδειών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Μοζαμβίκης.

2. Η διαδικασία που επιτρέπει την έκδοση άδειας αλιείας για ένα σκάφος, οι εφαρμοστέοι φόροι και ο τρόπος πληρωμής από τον εφοπλιστή καθορίζονται στο παράρτημα του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 8

1. Εάν λόγοι συναφείς με τη διατήρηση και την προστασία των αλιευτικών πόρων της Μοζαμβίκης αιτιολογούν τη λήψη μέτρων διαχείρισης, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τις αλιευτικές δραστηριότητες των κοινοτικών σκαφών που αλιεύουν βάσει της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις με σκοπό την προσαρμογή του πρωτοκόλλου και των παραρτημάτων του.

2. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι διατάξεις που θεσπίζονται από τις αρχές της Μοζαμβίκης για τη ρύθμιση της αλιείας με προοπτική τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων θα πρέπει να στηρίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια επιστημονικής φύσεως. Οι εν λόγω διατάξεις δεν πρέπει να επιβάλλουν διακριτική μεταχείριση έναντι των κοινοτικών σκαφών, με την επιφύλαξη των συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ αναπτυσσομένων χωρών της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας, και ιδίως των συμφωνιών αμοιβαιότητας στον τομέα της αλιείας.

Άρθρο 9

1. Τα μέρη ενθαρρύνουν την οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της αλιείας και στους συναφείς τομείς. Προβαίνουν σε διαβουλεύσεις για να συντονίσουν τις διάφορες ενέργειες που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία.

2. Τα μέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τεχνικές αλιείας και τα αλιευτικά εργαλεία, τις μεθόδους διατήρησης και τις βιομηχανικές μεθόδους μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων.

3. Τα δύο μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων των μερών στον τεχνικό, οικονομικό και εμπορικό τομέα.

4. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαβουλεύονται, είτε άμεσα είτε στο πλαίσιο των αρμόδιων διεθνών οργανισμών, με σκοπό την εξασφάλιση της διαχείρισης και της διατήρησης των βιολογικών πόρων στον Ινδικό Ωκεανό, καθώς και να συνεργάζονται στο πλαίσιο των σχετικών επιστημονικών ερευνών.

Άρθρο 10

1. Τα μέρη ενθαρρύνουν τη σύσταση μεικτών εταιρειών που αποβλέπουν στο αμοιβαίο συμφέρον, με σκοπό να αναπτυχθούν στη Μοζαμβίκη οι αλιευτικές και οι συναφείς δραστηριότητες.

2. Η μεταβίβαση κοινοτικών σκαφών προς μεικτές εταιρείες και η δημιουργία μεικτών εταιρειών στη Μοζαμβίκη πραγματοποιούνται με συστηματική τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας της Μοζαμβίκης και της κοινοτικής νομοθεσίας.

Άρθρο 11

Συνιστάται μεικτή επιτροπή επιφορτισμένη με τον έλεγχο της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. Τα καθήκοντα της εν λόγω μεικτής επιτροπής συνίστανται κυρίως:

1. στον έλεγχο της εκτέλεσης, της ερμηνείας και της εφαρμογής της συμφωνίας, και ιδίως της υλοποίησης των προγραμμάτων και ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 5 και περιγράφονται στο συνημμένο πρωτόκολλο·

2. στην εξασφάλιση του αναγκαίου συνδέσμου για τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της αλιείας·

3. στη λειτουργία της ως φόρουμ για τον φιλικό διακανονισμό των διαφορών, τις οποίες θα μπορούσε να προκαλέσει η ερμηνεία ή η εφαρμογή της συμφωνίας·

4. στην επαναξιολόγηση, ενδεχομένως, του επιπέδου των αλιευτικών δυνατοτήτων και, ως εκ τούτου, του χρηματικού αντισταθμίσματος.

Η μεικτή επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ ετησίως, εκ περιτροπής στη Μοζαμβίκη και στην Κοινότητα. Συνεδριάζει εκτάκτως κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη.

Άρθρο 12

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο έδαφος της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης.

Άρθρο 13

1. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται για διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της· μπορεί να ανανεωθεί για συμπληρωματικές περιόδους τριών ετών, εκτός εάν υπάρξει καταγγελία με πρωτοβουλία ενός από τα μέρη, η οποία κοινοποιείται εγγράφως τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου ή κάθε συμπληρωματικής περιόδου.

2. Η καταγγελία της παρούσας συμφωνίας με πρωτοβουλία ενός από τα μέρη συνεπάγεται την έναρξη διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών.

Άρθρο 14

Το πρωτόκολλο και το παράρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 15

Η παρούσα συμφωνία έχει συνταχθεί σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική, τη δανική, την ελληνική, την ισπανική, την ιταλική, την ολλανδική, την πορτογαλική, τη σουηδική και τη φινλανδική γλώσσα και κάθε κείμενο είναι αυθεντικό. Αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαίως την περάτωση των διαδικασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

Top