Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000D0630(02)

Απόφαση αριθ. 2/2000 του Μεικτού Συμβουλίου ΕΚ-Μεξικού της 23ης Μαρτίου 2000 - Κοινές δηλώσεις

OJ L 157, 30.6.2000, p. 10–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/415/oj

22000D0630(02)

Απόφαση αριθ. 2/2000 του Μεικτού Συμβουλίου ΕΚ-Μεξικού της 23ης Μαρτίου 2000 - Κοινές δηλώσεις

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 157 της 30/06/2000 σ. 0010 - 0029
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 245 29/09/2000 σ. 0001 - 1168


Απόφαση αριθ. 2/2000 του Μεικτού Συμβουλίου ΕΚ-Μεξικού

της 23ης Μαρτίου 2000

(2000/415/ΕΚ)

ΤΟ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη:

Την ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και τα συναφή θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 8 Δεκεμβρίου 1997 (εφεξής η "ενδιάμεση συμφωνία"), και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 12 σε συνάρτηση με το άρθρο 9.

Έχοντας επίγνωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών ως υπογραφόντων μερών της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (εφεξής "ΠΟΕ").

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ενδιάμεσης συμφωνίας, το μεικτό συμβούλιο αποφασίζει για τις ρυθμίσεις και το χρονοδιάγραμμα που θα διέπουν τη διμερή, σταδιακή και αμοιβαία ελευθέρωση των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών στις εμπορευματικές συναλλαγές, σύμφωνα με το άρθρο XXIV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (εφεξής "GATT 1994").

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ενδιάμεσης συμφωνίας, το μεικτό συμβούλιο αποφασίζει τις αναγκαίες ρυθμίσεις και το χρονοδιάγραμμα για το σταδιακό και αμοιβαίο άνοιγμα συγκεκριμένων αγορών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ενδιάμεσης συμφωνίας, το μεικτό συμβούλιο καθορίζει μηχανισμό συνεργασίας και συντονισμού των διοικήσεων που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ενδιάμεσης συμφωνίας, το μεικτό συμβούλιο αποφασίζει μηχανισμό διαβούλευσης με σκοπό την εξεύρεση αμοιβαία ικανοποιητικών λύσεων σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας.

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ενδιάμεσης συμφωνίας, το μεικτό συμβούλιο αποφασίζει για την καθιέρωση ειδικής διαδικασίας διευθέτησης διαφορών που σχετίζονται με το εμπόριο ή τα συναφή θέματα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Στόχοι

Το μεικτό συμβούλιο λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή των ακόλουθων στόχων της ενδιάμεσης συμφωνίας:

α) τη σταδιακή και αμοιβαία ελευθέρωση των εμπορευματικών συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο XXIV της GATT 1994·

β) το άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών·

γ) την εγκαθίδρυση μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα του ανταγωνισμού·

δ) τη δημιουργία μηχανισμού διαβουλεύσεων στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας· και

ε) την εγκαθίδρυση μηχανισμού διευθέτησης των διαφορών.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 2

Στόχος

Η Κοινότητα και το Μεξικό εγκαθιδρύουν ζώνη ελευθέρων συναλλαγών κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τι διατάξεις της παρούσας απόφασης και του άρθρου XXIV της GATT 1994.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Κατάργηση των δασμών

Τμήμα 1

Κοινές διατάξεις

Άρθρο 3

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου σχετικά με την κατάργηση των εισαγωγικών δασμών εφαρμόζονται στα καταγόμενα από το έδαφος των μερών προϊόντα. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως "καταγόμενο προϊόν" ή "προϊόν καταγωγής" νοείται κάθε προϊόν που πληροί τους κανόνες καταγωγής του παραρτήματος ΙΙΙ.

2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου σχετικά με την κατάργηση των εξαγωγικών δασμών εφαρμόζονται σε όλα τα εμπορεύματα που εξάγονται από το έδαφος ενός μέρους στο έδαφος του άλλου μέρους.

3. Οι δασμοί στις εισαγωγές μεταξύ της Κοινότητας και του Μεξικού καταργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 10. Οι δασμοί στις εξαγωγές μεταξύ της Κοινότητας και του Μεξικού καταργούνται από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας απόφασης.

4. Από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας απόφασης, η Κοινότητα και το Μεξικό δεν μπορούν να επιβάλλουν νέους εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς ή να αυξάνουν τους ήδη ισχύοντες στις εμπορικές τους συναλλαγές.

5. Κάθε μέρος δηλώνει πρόθυμο να μειώσει τους δασμούς του με ρυθμό ταχύτερο από τον προβλεπόμενο στα άρθρα 4 έως 10, ή, διαφορετικά, να βελτιώσει τους όρους πρόσβασης που προβλέπονται στα άρθρα αυτά, εφόσον του το επιτρέπουν η γενική οικονομική κατάστασή του και η κατάσταση του οικείου οικονομικού τομέα. Κάθε απόφαση του μεικτού συμβουλίου για την κατάργηση δασμού ή, για άλλη βελτίωση των όρων πρόσβασης στην αγορά, αντικαθιστά τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 4 έως 10 για το οικείο προϊόν.

6. Στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και του Μεξικού εφαρμόζεται η κατάταξη των αντίστοιχων δασμολογικών καθεστώτων σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης Εμπορευμάτων.

7. Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός επί του οποίου εφαρμόζονται οι διαδοχικές μειώσεις δυνάμει των άρθρων 4 έως 10 είναι εκείνος που διευκρινίζεται στο χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των δασμών κάθε μέρους (παραρτήματα Ι και ΙΙ). Με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής διάταξης, οι βασικοί συντελεστές εκφράζονται κατ' αξίαν.

8. Ως δασμοί νοούνται οι δασμοί ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή ενός εμπορεύματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών πρόσθετων τελών ή επιβαρύνσεων που εισπράττονται κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή, με εξαίρεση:

α) κάθε επιβάρυνση ισοδύναμη με εσωτερικό φόρο, που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 13·

β) κάθε δασμό αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικό δασμό

γ) κάθε αμοιβή ή άλλη επιβάρυνση, υπό την προϋπόθεση ότι περιορίζεται στο κατά προσέγγιση κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν αποτελεί έμμεση προστασία των εθνικών προϊόντων ή επιβάρυνση των εισαγωγών ή εξαγωγών για φορολογικούς σκοπούς.

9. Άμα τη ενάρξη της ισχύος της παρούσας απόφασης, τα μέρη καταργούν κάθε δασμό ή επιβάρυνση της παραγράφου 8 στοιχείο γ) που εφαρμόζεται κατ' αξίαν στα προϊόντα καταγωγής.

Τμήμα 2

Βιομηχανικά προϊόντα

Άρθρο 4

Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα που δεν καλύπτονται από τον ορισμό των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας του άρθρου 7.

Άρθρο 5

Δασμοί που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα προϊόντα καταγωγής Μεξικού

1. Κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας απόφασης, η Κοινότητα καταργεί όλους τους εισαγωγικούς δασμούς για τα προϊόντα καταγωγής Μεξικού που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών της Κοινότητας) και υπάγονται στην κατηγορία "Α".

2. Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Κοινότητα για τα προϊόντα καταγωγής Μεξικού που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών της Κοινότητας) και υπάγονται στην κατηγορία "Β" καταργούνται σε τέσσερα ισοδύναμα στάδια, εκ των οποίων το πρώτο συμπίπτει με την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας απόφασης, ενώ τα υπόλοιπα τρία αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους που ακολουθεί, κατα τρόπο ώστε να εξαλειφθούν πλήρως οι εν λόγω δασμοί την 1η Ιανουαρίου 2003.

Άρθρο 6

Δασμοί που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας

1. Κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας απόφασης, το Μεξικό καταργεί όλους τους εισαγωγικούς δασμούς για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "Α".

2. Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στο Μεξικό για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "Β" καταργούνται σε τέσσερα ισοδύναμα στάδια, εκ των οποίων το πρώτο συμπίπτει με την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας απόφασης, ενώ τα υπόλοιπα τρία αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους που ακολουθεί, κατα τρόπο ώστε να εξαλειφθούν πλήρως οι εν λόγω δασμοί την 1η Ιανουαρίου 2003.

3. Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στο Μεξικό για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "Β+" καταργούνται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα, κατά τρόπο ώστε να εξαλειφθούν πλήρως οι εν λόγω δασμοί την 1η Ιανουαρίου 2005:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

4. Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στο Μεξικό για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "C" καταργούνται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα, κατά τρόπο ώστε να εξαλειφθούν πλήρως οι εν λόγω δασμοί την 1η Ιανουαρίου 2007.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Τμήμα 3

Γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας

Άρθρο 7

Ορισμός

1. Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται για τα προϊόντα που απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 του Εναρμονισμένου Συστήματος Περιγραφής και Κωδικοποίησης Εμπορευμάτων, καθώς και για καθε προϊόν που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία.

2. Ο παρών ορισμός περιλαμβάνει τα ψάρια και τα προϊόντα αλιείας που καλύπτονται από το κεφάλαιο 3, κλάσεις 1604 και 1605, και τις διακρίσεις 0511 91, 2301 20 και ex 1902 20(1).

Άρθρο 8

Δασμοί που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα προϊόντα καταγωγής Μεξικού

1. Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η Κοινότητα καταργεί όλους τους δασμούς που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα προϊόντα καταγωγής Μεξικού που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών της Κοινότητας) και υπάγονται στην κατηγορία "1".

2. Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Κοινότητα για τα προϊόντα καταγωγής Μεξικού που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "2" καταργούνται σταδιακά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α) κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 75 % του βασικού δασμού·

β) ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 50 % του βασικού δασμού·

γ) δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 25 % του βασικού δασμού· και

δ) τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται πλήρως οι εναπομένοντες δασμοί.

3. Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Κοινότητα για τα προϊόντα καταγωγής Μεξικού που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "3" καταργούνται σταδιακά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α) κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 89 % του βασικού δασμού·

β) ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 78 % του βασικού δασμού·

γ) δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 67 % του βασικού δασμού·

δ) τρία έτη μετα την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 56 % του βασικού δασμού·

ε) τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 45 % του βασικού δασμού·

στ) πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 34 % του βασικού δασμού·

ζ) έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 23 % του βασικού δασμού·

η) επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 12 % του βασικού δασμού· και

θ) οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται πλήρως οι εναπομένοντες δασμοί.

4. Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Κοινότητα για τα προϊόντα καταγωγής Μεξικού που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "4" καταργούνται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α) τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 87 % του βασικού δασμού·

β) τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 75 % του βασικού δασμού·

γ) πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 62 % του βασικού δασμού·

δ) έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 50 % του βασικού δασμού·

ε) επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 37 % του βασικού δασμού·

στ) οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 25 % του βασικού δασμού·

ζ) εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 12 % του βασικού δασμού· και

η) δέκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται πλήρως οι εναπομένοντες δασμοί.

5. Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Κοινότητα για τα προϊόντα καταγωγής Μεξικού που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "4α" καταργούνται σταδιακά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α) κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 90 % του βασικού δασμού·

β) ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 80 % του βασικού δασμού·

γ) δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κάθε δασμός μειώνεται στο 70 % του βασικού δασμού·

δ) τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 60 % του βασικού δασμού·

ε) τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 50 % του βασικού δασμού·

στ) πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 40 % του βασικού δασμού·

ζ) έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 30 % του βασικού δασμού·

η) επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 20 % του βασικού δασμού·

θ) οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 10 % του βασικού δασμού· και

ι) εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται πλήρως οι εναπομένοντες δασμοί.

6. Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Κοινότητα για τα προϊόντα καταγωγής Μεξικού που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών της Κοινότητας) και υπάγονται στην κατηγορία "5" μειώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10.

7. Οι δασμολογικές ποσοστώσεις με μειωμένους εισαγωγικούς δασμούς στην Κοινότητα για ορισμένα γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας καταγωγής Μεξικού που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών της Κοινότητας) και υπάγονται στην κατηγορία "6" εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα. Η διαχείριση των ποσοστώσεων διενεργείται με βάση τα ειδικά έγγραφα εξαγωγής που εξέδωσε το εξάγον μέρος. Οι άδειες εισαγωγής εκδίδονται αυτόματα από το εισάγον μέρος εντός του συμφωνηθέντος ορίου με βάση τα πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδει το άλλο μέρος.

8. Οι εισαγωγικοί δασμοί στην Κοινότητα στα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Μεξικού που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών της Κοινότητας) και υπάγονται στην κατηγορία "7" εφαρμόζονται σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω παραρτήματος.

Το μεικτό συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει:

α) επέκταση του καταλόγου των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών της Κοινότητας) και υπάγονται στην κατηγορία "7" και

β) μείωση των εισαγωγικών δασμών για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα και του επιπέδου των ποσοστώσεων.

Οι δασμοί μπορούν να μειωθούν σε περίπτωση μείωσης των δασμών που εφαρμόζονται στα βασικά προϊόντα κατά τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και του Μεξικού ή μετά από μείωση που προκύπτει από αμοιβαίες παραχωρήσεις σχετικά με μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα.

9. Οι παράγραφοι 1 έως 8 εφαρμόζονται μόνο στους δασμούς που εκφράζονται κατ' αξίαν στη στήλη "βασικός δασμός" για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών της Κοινότητας) και υπάγονται στην κατηγορία "ΕΡ" και δεν εφαρμόζονται στους ειδικούς δασμούς που προκύπτουν από την εφαρμογή των καθεστώτων της τιμής εισόδου. Σε περίπτωση μη τήρησης του επιπέδου της τιμής εισόδου για ένα συγκεκριμένο προϊόν, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των ειδικών δασμών κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Μεξικού και εκείνων που καταβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα πανομοιότυπων προϊόντων καταγωγής άλλων τρίτων χωρών.

10. Οι δασμολογικές παραχωρήσεις δεν εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "0", δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά καλύπτονται από ονομασίες που προστατεύονται στην Κοινότητα.

11. Για ορισμένα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών της Κοινότητας) εφαρμόζεται ποσόστωση με απαλλαγή από δασμούς, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, αρχής γενομένης από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έως το τέλος της σταδιακής κατάργησης των δασμολογικών φραγμών για τα προϊόντα αυτά.

Άρθρο 9

Δασμοί που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας

1. Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, το Μεξικό καταργεί όλους τους εισαγωγικούς δασμούς για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "1".

2. Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στο Μεξικό για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "2" καταργούνται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α) κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 75 % του βασικού δασμού·

β) ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 50 % του βασικού δασμού·

γ) δύο έτη μετα την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 25 % του βασικού δασμού· και

δ) τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται πλήρως οι εναπομένοντες δασμοί.

3. Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στο Μεξικό για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "3" καταργούνται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α) κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 89 % του βασικού δασμού·

β) ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 78 % του βασικού δασμού·

γ) δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 67 % του βασικού δασμού·

δ) τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 56 % του βασικού δασμού·

ε) τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 45 % του βασικού δασμού·

στ) πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 34 % του βασικού δασμού·

ζ) έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 23 % του βασικού δασμού·

η) επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 12 % του βασικού δασμού· και

θ) οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται πλήρως οι εναπομένοντες δασμοί.

4. Οι δασμοί που εφαρμόζονται στο Μεξικό για τα εισαγόμενα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "4" καταργούνται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α) τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 87 % του βασικού δασμού·

β) τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 75 % του βασικού δασμού·

γ) πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 62 % του βασικού δασμού·

δ) έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 50 % του βασικού δασμού·

ε) επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 37 % του βασικού δασμού·

στ) οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 25 % του βασικού δασμού·

ζ) εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 12 % του βασικού δασμού· και

η) δέκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται πλήρως οι εναπομένοντες δασμοί.

5. Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στο Μεξικό για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "4α" καταργούνται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α) κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 90 % του βασικού δασμού·

β) ένας έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 80 % του βασικού δασμού·

γ) δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κάθε δασμός μειώνεται στο 70 % του βασικού δασμού·

δ) τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 60 % του βασικού δασμού·

ε) τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 50 % του βασικού δασμού·

στ) πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 40 % του βασικού δασμού·

ζ) έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 30 % του βασικού δασμού·

η) επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 20 % του βασικού δασμού·

θ) οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι δασμοί μειώνονται στο 10 % του βασικού δασμού· και

ι) εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται πλήρως οι εναπομένοντες δασμοί.

6. Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στο Μεξικό για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "5" καταργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10.

7. Οι δασμολογικές ποσοστώσεις με μειωμένους εισαγωγικούς δασμούς στο Μεξικό για ορισμένα γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "6" εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα. Η διαχείριση των ποσοστώσεων διενεργείται με βάση τα ειδικά έγγραφα εξαγωγής που εξέδωσε το εξάγον μέρος. Οι άδειες εισαγωγής εκδίδονται αυτόματα από το εισάγον μέρος εντός του συμφωνηθέντος ορίου με βαση τα πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδει το άλλο μέρος.

8. Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στο Μεξικό για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "7" εφαρμόζονται σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω παραρτήματος.

Το μεικτό συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για:

α) την επέκταση του καταλόγου των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "7" και

β) τη μείωση των εισαγωγικών δασμών για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα και του επιπέδου των ποσοστώσεων.

Οι δασμοί μπορούν να μειωθούν σε περίπτωση μείωσης των δασμών που εφαρμόζονται στα βασικά προϊόντα κατά τις συναλλαγές μεταξύ του Μεξικού και της Κοινότητας ή μετά από μείωση που προκύπτει από αμοιβαίες παραχωρήσεις σχετικά με μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα.

Άρθρο 10

Ρήτρα επανεξέτασης

Γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας

1. Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 5, το μεικτό συμβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω ελευθέρωσης του εμπορίου μεταξύ της Κοινότητας και του Μεξικού. Προς το σκοπό αυτό, επανεξετάζονται κατά περίπτωση οι δασμοί που εφαρμόζονται για τα προϊόντα που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών της Κοινότητας και του Μεξικού, αντίστοιχα) και υπάγονται στην κατηγορία "5". Ενδεχομένως, επανεξετάζονται και οι σχετικοί κανόνες καταγωγής.

2. Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 5, το μεικτό συμβούλιο επανεξετάζει τις δασμολογικές ποσοστώσεις που έχουν καθοριστεί για τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ (Χρονοδιαγράμματα κατάργησης των δασμών της Κοινότητας και του Μεξικού, αντίστοιχα) και υπάγονται στην κατηγορία "6". Προς το σκοπό αυτό, επανεξετάζονται κατά περίπτωση τα προϊόντα που απαριθμούνται στα εν λόγω παραρτήματα.

3. Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 5, το μεικτό συμβούλιο επανεξετάζει τα σχετικά στοιχεία στο πλαίσιο της διαδικασίας ελευθέρωσης του εμπορίου μεταξύ της Κοινότητας και του Μεξικού για τα προϊόντα αλιείας που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ (Χρονοδιαγράμματα κατάργησης των δασμών της Κοινότητας και του Μεξικού, αντίστοιχα) και υπάγονται στην κατηγορία "6".

4. Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών του Μεξικού) και υπάγονται στην κατηγορία "0" επανεξετάζονται σύμφωνα με τις εξελίξεις στον τομέα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

5. Έως την 1η Σεπτεμβρίου 2001 το αργότερο, αμφότερα τα μέρη αρχίζουν συζητήσεις για τη δυνατότητα ανοίγματος προτιμησιακής δασμολογικής ποσόστωσης για τα φιλέτα τόνων πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μη δασμολογικά μέτρα

Άρθρο 11

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται για τα προϊόντα του εδάφους ενός μέρους.

Άρθρο 12

Απαγόρευση ποσοτικών περιορισμών

1. Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται όλες οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και του Μεξικού, πέραν των δασμών και φόρων, είτε εφαρμόζονται αυτοί μέσω ποσοστώσεων, αδειών εισαγωγής και εξαγωγής είτε μέσω άλλων μέτρων. Η θέσπιση κάθε νέου τέτοιου μέτρου απαγορεύεται.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 13

Εθνική μεταχείριση όσον αφορά την εσωτερική φορολογία και ρυθμίσεις

1. Τα προϊόντα που εισάγονται από το έδαφος του άλλου μέρους δεν υπόκεινται, άμεσα ή έμμεσα, σε εσωτερικούς φόρους ή άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις, οποιουδήποτε χαρακτήρα, που υπερβαίνουν τους φόρους ή τις επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται, άμεσα ή έμμεσα, στα ομοειδή εγχώρια προϊόντα. Επιπλέον, τα μέρη δεν εφαρμόζουν με άλλο τρόπο εσωτερικούς φόρους ή αλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις για την προστασία της εγχώριας παραγωγής(2).

2. Τα προϊόντα που εισάγονται από το έδαφος του άλλου μέρους τυγχάνουν μεταχείρισης τουλάχιστον το ίδιο ευνοϊκής με την εφαρμοζομένη σε ομοειδή εγχώρια προϊόντα έναντι όλων των νόμων, των κανονισμών και των απαιτήσεων που έχουν σχέση με την πώληση, την προσφορά προς πώληση, την αγορά, τη μεταφορά, τη διανομή ή τη χρήση τους στην εγχώρια αγορά.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν απαγορεύουν την καταβολή επιδοτήσεων μόνο στους εθνικούς παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων στους εθνικούς παραγωγούς που προέρχονται από το προϊόν των εσωτερικών φόρων ή επιβαρύνσεων που εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και των επιδοτήσεων υπό μορφή αγοράς εγχώριων προϊόντων από τις δημόσιες αρχές.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε νόμους, κανονισμούς, διαδικασίες ή πρακτικές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες υπόκεινται αποκλειστικά στις διατάξεις του τίτλου ΙΙΙ.

5. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στα μέτρα που καθορίζονται στο παράρτημα V πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται σ' αυτό.

Άρθρο 14

Μέτρα αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικά μέτρα

Η Κοινότητα και το Μεξικό επιβεβαιώνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συμφωνία του ΠΟΕ για την εφαρμογή του άρθρου VI της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 και από τη συμφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα.

Άρθρο 15

Ρήτρα διασφάλισης

1. Όταν ένα προϊόν ενός μέρους εισάγεται στο έδαφος του άλλου μέρους σε αυξημένες ποσότητες και υπό όρους που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν:

α) σοβαρή ζημία στον εγχώριο κλάδο παραγωγής ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων στο έδαφος του εισάγοντος μέρους· ή

β) σοβαρές διαταραχές σε οποιοδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας ή δυσχέρειες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας περιοχής του εισάγοντος μέρους,

το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα δέοντα μέτρα, υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

2. Τα μέτρα διασφάλισης περιορίζονται στο βαθμό που είναι αναγκαίος για την αποκατάσταση των δυσχερειών και, κανονικά, συνίστανται σε αναστολή νέας μείωσης κάθε εφαρμοστέου δασμολογικού συντελεστή που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση για το εκάστοτε προϊόν ή αύξησης του δασμολογικού συντελεστή που εφαρμόζεται στο εν λόγω προϊόν.

3. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν διατάξεις που προβλέπουν ρητά τη σταδιακή κατάργησή τους, το αργότερο, κατά τη λήξη της καθορισθείσας προθεσμίας. Η διάρκεια των μέτρων αυτών περιορίζεται σε ένα έτος. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές συνθήκες, ωστόσο, η διάρκειά τους μπορεί να ανέλθει σε τρία έτη κατά ανώτατο όριο. Κανένα μέτρο διασφάλισης δεν είναι δυνατό να εφαρμοσθεί στις εισαγωγές προϊόντος που έχει ήδη υποβληθεί σε τέτοια μέτρα για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία λήξεως του μέτρου.

4. Το μέρος που σκοπεύει να λάβει μέτρα διασφάλισης δυνάμει του παρόντος άρθρου προσφέρει στο άλλο μέρος αντιστάθμιση υπό μορφή ελευθέρωσης του εμπορίου ουσιαστικά ισοδύναμης για τις εισαγωγές από το τελευταίο αυτό μέρος. Η προσφορά ελευθέρωσης συνίσταται κανονικά σε παραχωρήσεις με ουσιαστικά ισοδύναμα εμπορικά οφέλη ή σε παραχωρήσεις ουσιαστικά ισοδύναμες προς την αξία των πρόσθετων δασμών που αναμένεται ότι θα προκύψουν από το μέτρο διασφάλισης.

5. Η προσφορά γίνεται πριν από τη θέσπιση του μέτρου διασφάλισης και συγχρόνως με την κοινοποίηση πληροφοριών και την προσφυγή στη μεικτή επιτροπή, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση που η προσφορά δεν θεωρηθεί ικανοποιητική από το μέρος του οποίου το προϊόν αποτελεί αντικείμενο του μέτρου διασφάλισης, τα δύο μέρη μπορούν να λάβουν με κοινή συμφωνία, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, άλλα μέσα εμπορικής αντιστάθμισης.

6. Αν τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την αντιστάθμιση, το μέρος του οποίου το προϊόν αποτελεί αντικείμενο του μέτρου διασφάλισης μπορεί να λάβει αντισταθμιστικά δασμολογικά μέτρα με εμπορικές επιπτώσεις ουσιαστικά ισοδύναμες με το μέτρο διασφάλισης που λαμβάνεται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου. Το μέρος που λαμβάνει αντισταθμιστικά δασμολογικά μέτρα τα εφαρμόζει, για περίοδο που δεν υπερβαίνει την περίοδο που απαιτείται για την επίτευξη ισοδύναμων εμπορικών αποτελεσμάτων.

7. Στις περιπτώσεις που διευκρινίζονται στο παρόν άρθρο και πριν ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτά ή στις περιπτώσεις που ισχύει η παράγραφος 8 στοιχείο β του παρόντος άρθρου), η Κοινότητα ή το Μεξικό, κατά περίπτωση, παρέχουν στη μεικτή επιτροπή κάθε πληροφορία που είναι δυνατόν να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο μέρη.

8. Για την εφαρμογή των παραπάνω παραγράφων, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

α) οι δυσχέρειες που απορρέουν από την κατάσταση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, υποβάλλονται στη μεικτή επιτροπή, η οποία μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση απαιτείται, προκειμένου να θέσει τέρμα στις δυσχέρειες αυτές.

Εάν η μεικτή επιτροπή ή το εξάγον μέρος δεν λάβει απόφαση που να θέτει τέρμα στα προβλήματα ή εάν δεν εξευρεθεί ικανοποιητική λύση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραπομπής του ζητήματος στη μεικτή επιτροπή, το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος και, ελλείψει αμοιβαία αποδεκτής αντιστάθμισης, το μέρος του οποίου το προϊόν αποτελεί αντικείμενο του μέτρου διασφάλισης μπορεί να λάβει αντισταθμιστικά δασμολογικά μέτρα σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Τα εν λόγω δασμολογικά αντισταθμιστικά μέτρα κοινοποιούνται αμέσως στη μεικτή επιτροπή. Επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα μέτρα διασφάλισης και τα αντισταθμιστικά δασμολογικά μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία των ρυθμίσεων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

β) Σε εξαιρετικές και κρίσιμες περιστάσεις που απαιτούν άμεση δράση, και αποκλείουν την εκ των προτέρων ενημέρωση ή εξέταση, ανάλογα με την περίπτωση, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να εφαρμόσει αμέσως, στις καταστάσεις που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, τα προληπτικά μέτρα που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ενημερώνει αμέσως σχετικά το άλλο μέρος.

γ) Τα μέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αμέσως στη μεικτή επιτροπή και αποτελούν το αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο αυτού του οργάνου, με σκοπό, ειδικότερα, να καταρτισθεί χρονοδιάγραμμα για την κατάργησή τους, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

9. Εάν η Κοινότητα ή το Μεξικό υποβάλλει τις εισαγωγές προϊόντων που μπορούν να προκαλέσουν τις δυσχέρειες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σε διοικητική διαδικασία που έχει ως στόχο την ταχεία παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις των εμπορικών ρευμάτων, ενημερώνει σχετικά το άλλο μέρος.

Άρθρο 16

Ρήτρα σπάνεως

1. Σε περίπτωση που η τήρηση των διατάξεων του κεφαλαίου Ι ή του άρθρου 12 οδηγεί:

α) σε σοβαρή ανεπάρκεια ή απειλή ανεπάρκειας ειδών διατροφής ή άλλων προϊόντων ουσιώδους σημασίας για το εξάγον μέρος· ή

β) σε ανεπάρκεια ουσιωδών ποσοτήτων εγχώριων πρώτων υλών στην εγχώρια μεταποίηση κατά τις περιόδους κατά τις οποίες η εγχώρια τιμή των πρώτων αυτών υλών διατηρείται κάτω από την παγκόσμια τιμή στο πλαίσιο κυβερνητικού προγράμματος σταθεροποίησης· ή

γ) σε επανεξαγωγή σε τρίτη χώρα προϊόντος στο οποίο το εξάγον μέρος επιβάλλει εξαγωγικούς δασμούς ή απαγορεύσεις ή περιορισμούς κατά την εξαγωγή,

και εφόσον οι προαναφερθείσες καταστάσεις προκαλούν ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες για το εξάγον μέρος, το μέρος αυτό μπορεί να θεσπίσει περιορισμούς ή δασμούς κατά την εξαγωγή.

2. Επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία του καθεστώτος που καθορίζεται στην παρούσα απόφαση. Τα μέτρα αυτά δεν εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να αποτελούν μέσο αυθαίρετων ή αδικαιολόγητων διακρίσεων σε περιπτώσεις που ισχύουν οι ίδιες περιστάσεις ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο, και καταργούνται όταν οι συνθήκες δεν αιτιολογούν πλέον τη διατήρησή τους. Επιπλέον, τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου δεν έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών ή την προστασία του οικείου εγχώριου βιομηχανικού κλάδου και δεν παρεκκλίνουν από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης όσον αφορά τη μη εισαγωγή διακρίσεων.

3. Πριν ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή, στις περιπτώσεις που ισχύει η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου, το συντομότερο δυνατό, η Κοινότητα ή το Μεξικό, κατά περίπτωση, κοινοποιούν στη μεικτή επιτροπή κάθε πληροφορία που είναι δυνατόν να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης αμοιβαίως αποδεκτής. Στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν τα μέσα που είναι αναγκαία για να τεθεί τέρμα σε αυτές τις δυσχέρειες. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της υπόθεσης στη μεικτή επιτροπή, το εξάγον μέρος μπορεί να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο σχετικά με την εξαγωγή του οικείου προϊόντος.

4. Σε εξαιρετικές και κρίσιμες περιστάσεις που απαιτούν άμεση δράση και αποκλείουν την εκ των προτέρων ενημέρωση ή εξέταση, ανάλογα με την περίπτωση, η Κοινότητα ή το Μεξικό, κατά περίπτωση, μπορεί να εφαρμόσει αμέσως, στις καταστάσεις που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, τα προληπτικά μέτρα που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος.

5. Τα μέτρα διασφάλισης που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται αμέσως στη μεικτή επιτροπή και αποτελούν το αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο αυτού του οργάνου, με σκοπό, ειδικότερα, να καταρτισθεί χρονοδιάγραμμα για την κατάργησή τους, αμέσως μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Άρθρο 17

Τελωνειακή συνεργασία

1. Τα μέρη συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων του τίτλου ΙΙ που αφορούν τα τελωνειακά θέματα και του παραρτήματος ΙΙΙ με σκοπό να εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο συντονισμό των κατ' ιδίαν τελωνειακών συστημάτων.

2. Ειδικότερα, η συνεργασία μπορεί να καλύψει τα ακόλουθα θέματα:

α) την ανταλλαγή πληροφοριών·

β) τη διοργάνωση σεμιναρίων και πρακτικών ασκήσεων·

γ) την εισαγωγή ενιαίου διοικητικού εγγράφου·

δ) την απλούστευση των ελέγχων και των διατυπώσεων στις εμπορευματικές μεταφορές·

ε) τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας·

στ) την τήρηση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας, της ακεραιότητας και της υπευθυνότητας των πράξεων· και

ζ) ενδεχομένως, την παροχή τεχνικής βοήθειας.

3. Οι διοικήσεις αμφοτέρων των μερών παρέχουν αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος για την αμοιβαία διοικητική συνεργασία σε τελωνειακά ζητήματα που θα θεσπίσει το μεικτό συμβούλιο το αργότερο ένα έτος μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας απόφασης.

4. Το μεικτό συμβούλιο εγκαθιδρύει ειδική επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας και κανόνων καταγωγής, η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των μερών. Τα καθήκοντά της είναι τα εξής:

α) να παρακολουθεί την εφαρμογή και τον τρόπο διαχείρισης του παρόντος άρθρου και του παραρτήματος ΙΙΙ·

β) να εξασφαλίζει χώρο ανταλλαγής απόψεων και συζήτησης εφ' όλων των θεμάτων που αφορούν τα τελωνεία, ιδίως τις τελωνειακές διαδικασίες, τα δασμολογικά καθεστώτα, τη δασμολογική ονοματολογία, την τελωνειακή συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα·

γ) να εξασφαλίζει χώρο ανταλλαγής απόψεων και συζήτησης εφ' όλων των θεμάτων που αφορούν τους κανόνες καταγωγής και τη διοικητική συνεργασία·

δ) να βελτιώνει τη συνεργασία στον τομέα της ανάπτυξης, της εφαρμογής και της ενίσχυσης των τελωνειακών διαδικασιών, της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα, των κανόνων καταγωγής και της διοικητικής συνεργασίας.

5. Η ειδική επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους των μερών. Η ειδική επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η ημερομηνία και η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων ορίζονται εκ των προτέρων από τα μέρη. Η προεδρία της ειδικής επιτροπής ασκείται εναλλακτικά από καθένα από τα μέρη. Η ειδική επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση στη μεικτή επιτροπή.

6. Τα μέλη μπορούν να συμφωνήσουν να διεξάγουν έκτακτες συνεδριάσεις για την τελωνειακή συνεργασία ή τους κανόνες καταγωγής και την αμοιβαία διοικητική συνεργασία.

Άρθρο 18

Δασμολογητέα αξία

Από 1ης Ιανουαρίου 2003, κάθε μέρος αναλαμβάνει να παρέχει στα προϊόντα καταγωγής του άλλου μέρους, ως προς τη δασμολογητέα αξία, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής οποιασδήποτε αλλης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των χωρών με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνία που έχει γνωστοποιηθεί δυνάμει του άρθρου XXIV της GATT 1994.

Άρθρο 19

Πρότυπα, τεχνικοί κανονισμοί και διαδικασίες διαπίστωσης της συμμόρφωσης

1. Το παρόν άρθρο ισχύει για τα πρότυπα, τους τεχνικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες διαπίστωσης της συμμόρφωσης, όπως ορίζονται στη συμφωνία του ΠΟΕ για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (εφεξής "η συμφωνία ΤΕΕ"), που ενδέχεται να επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το εμπόριο των προϊόντων. Το άρθρο αυτό δεν ισχύει για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, τα οποία καλύπτονται από το άρθρο 20 της παρούσας απόφασης.

2. Τα μέρη επιβεβαιώνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όσον αφορα τα πρότυπα, τους τεχνικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες διαπίστωσης της συμμόρφωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας ΤΕΕ.

3. Τα μέρη εντείνουν τη διμερή συνεργασία τους στον τομέα αυτό, δεδομένου ότι έχουν αμοιβαίο συμφέρον να διευκολύνουν την πρόσβαση στις αγορές των δύο μερών και να βελτιώνουν την αμοιβαία κατανόηση και αντίληψη των κατ' ιδίαν συστημάτων.

4. Προς τον σκοπό αυτό, τα μέρη προσπαθούν:

α) να ανταλλάσσουν πληροφορίες επί των προτύπων, τεχνικών κανονισμών και μεθόδων διαπίστωσης της συμμόρφωσης·

β) να διεξάγουν διμερείς διαβουλεύσεις σχετικά με τα ειδικά τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο·

γ) να προωθούν τη χρήση προτύπων, τεχνικών κανονισμών και διαδικασιών διαπίστωσης της συμμόρφωσης σε διεθνές επίπεδο· και

δ) να διευκολύνουν την υιοθέτηση των κατ' ιδίαν προτύπων, τεχνικών κανονισμών και διαδικασιών διαπίστωσης της συμμόρφωσης σε συνάρτηση με τις διεθνείς απαιτήσεις.

5. Κάθε μέρος παρέχει στο άλλο μέρος, κατόπιν αιτήσεως, τεχνικές συμβουλές και βοήθεια σύμφωνα με τους αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους και προϋποθέσεις για τη βελτίωση των προτύπων του, των τεχνικών κανονισμών ή των διαδικασιών διαπίστωσης της συμμόρφωσης και των συναφών δραστηριοτήτων, διαδικασιών και συστημάτων.

6. Για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 4, το μεικτό συμβούλιο δημιουργεί ειδική επιτροπή προτύπων και τεχνικών κανονισμών. Η ειδική επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους των μερών. Η ειδική επιτροπή συνέρχεται μία φορά το χρόνο. Η ημερομηνία και η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων ορίζονται εκ των προτέρων από τα μέρη. Η προεδρία της ειδικής επιτροπής ασκείται εναλλακτικά από καθένα από τα μέρη. Η ειδική επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση στη μεικτή επιτροπή.

7. Τα καθήκοντα της ειδικής επιτροπής είναι τα εξής:

α) να παρακολουθεί την εφαρμογή και τον τρόπο διαχείρισης του παρόντος άρθρου·

β) να εξασφαλίζει φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και συζήτησης εφ' όλων των θεμάτων που αφορούν τα πρότυπα, τους τεχνικούς κανόνες και τις διαδικασίες διαπίστωσης της συμμόρφωσης·

γ) να καταβάλλει προσπάθειες για την προσέγγιση και την απλούστευση των απαιτήσεων επικόλλησης ετικετών, συμπεριλαμβανομένων των καθεστώτων σε εθελοντική βάση, της χρήσης εικονοσυμβόλων και συμβόλων, καθώς και για τη συμμόρφωση των όρων που εφαρμόζονται σε προϊόντα από δέρμα προς τις διεθνείς πρακτικές· και

δ) να βελτιώνει τη συνεργασία στον τομέα της ανάπτυξης, της εφαρμογής και της επιβολής των προτύπων, τεχνικών κανονισμών και διαδικασιών διαπίστωσης της συμμόρφωσης.

Άρθρο 20

Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα

1. Τα μέρη συνεργάζονται στον τομέα των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων, με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου. Τα μέρη επιβεβαιώνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συμφωνία του ΠΟΕ για την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων.

2. Το μεικτό συμβούλιο δημιουργεί ειδική επιτροπή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας. Η ειδική επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους αμφοτέρων των μερών. Η ειδική επιτροπή συνέρχεται μία φορά το χρόνο. Η ημερομηνία και η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων ορίζονται εκ των προτέρων από τα μέρη. Η προεδρία της ειδικής επιτροπής ασκείται εναλλακτικά από αντιπρόσωπο κάθε μέρους. Η ειδική επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση στη μεικτή επιτροπή.

3. Τα καθήκοντα της ειδικής επιτροπής είναι τα εξής:

α) να παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου·

β) να εξασφαλίζει φόρουμ για τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή ειδικών υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων, με σκοπό την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων·

γ) να εξετάζει, ενδεχομένως, την επεξεργασία ειδικών διατάξεων για την εφαρμογή της περιφερειοποίησης, ή για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των μέτρων και

δ) να εξετάζει, ενδεχομένως, την επεξεργασία ειδικών ρυθμίσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών.

4. Η ειδική επιτροπή μπορεί να ορίζει σημεία επαφής.

5. Κάθε μέρος συμβάλλει στις εργασίες της ειδικής επιτροπής και εξετάζει την έκβαση των εργασιών της σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 21

Προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών

1. Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποφεύγουν την επιβολή περιοριστικών μέτρων σχετικά με τις εισαγωγές, για σκοπούς που συνδέονται με το ισοζύγιο πληρωμών. Σε περίπτωση επιβολής τέτοιων μέτρων, το μέρος που θεσπίζει τα μέτρα υποβάλλει στο άλλο μέρος, το συντομότερο δυνατόν, χρονοδιάγραμμα για την κατάργησή τους.

2. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή το Μεξικό αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών ή υπάρχει άμεση απειλή τέτοιων δυσχερειών, η Κοινότητα ή το Μεξικό, κατά περίπτωση, μπορεί, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η GATT 1994, να θεσπίζει περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις εισαγωγές, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και μόνο στον απολύτως αναγκαίο βαθμό για την επανόρθωση της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών. Η Κοινότητα ή το Μεξικό, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος.

Άρθρο 22

Γενικές εξαιρέσεις

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει ένα από τα μέρη να θεσπίζει ή να εφαρμόζει μέτρα τα οποία:

α) είναι αναγκαία για την προστασία των χρηστών ηθών·

β) είναι απαραίτητα για την προστασία της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών·

γ) είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς νόμους ή κανονισμούς που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στην επιβολή των τελωνειακών μέτρων, την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την πρόληψη δόλιων πρακτικών·

δ) αφορούν την εισαγωγή ή την εξαγωγή χρυσού ή αργύρου·

ε) αφορούν την προστασία εθνικών θησαυρών με καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία· ή

στ) αφορούν τη διατήρηση εξαντλήσιμων φυσικών πόρων σε περίπτωση που τα μέτρα αυτά εφαρμοστούν από κοινού με περιορισμούς για την εγχώρια παραγωγή ή κατανάλωση.

Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να αποτελούν μέσο αυθαίρετων ή αδικαιολόγητων διακρίσεων, σε περιπτώσεις που ισχύουν οι ίδιες περιστάσεις, ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των μερών.

Άρθρο 23

Τελωνειακές ενώσεις και ζώνες ελευθέρων συναλλαγών

1. Καμία διάταξη της παρούσας απόφασης δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή άλλων καθεστώτων μεταξύ ενός από τα μέρη και τρίτων χωρών, εφόσον δεν θίγονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα απόφαση.

2. Κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη, η Κοινότητα και το Μεξικό διενεργούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής σχετικά με τις συμφωνίες για τη δημιουργία ή την αναπροσαρμογή τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και, εφόσον απαιτείται, για άλλα σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με τις κατ' ιδίαν εμπορικές πολιτικές των μερών έναντι τρίτων χωρών.

Άρθρο 24

Ειδική επιτροπή προϊόντων χάλυβα

1. Το μεικτό συμβούλιο συστήνει ειδική επιτροπή προσόντων χάλυβα, αποτελούμενη από αντιπροσώπους των μερών με ειδικές γνώσεις ή πείρα στον τομέα του χάλυβα και ιδίως στο εμπόριο χάλυβα. Η ειδική επιτροπή μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της τους αντιπροσώπους των παραγωγών καθενός από τα μέρη. Η ειδική επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη. Η ημερομηνία και η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων ορίζονται εκ των προτέρων από τα μέρη. Η προεδρία της ειδικής επιτροπής ασκείται εναλλακτικά από αντιπρόσωπο κάθε μέρους.

2. Η ειδική επιτροπή εξετάζει τα θέματα τα σχετικά με τον τομέα του χάλυβα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου χάλυβα. Η ειδική επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση στη μεικτή επιτροπή.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 25

Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται σε όλους τους νόμους, τους κανονισμούς, τις διαδικασίες ή τις πρακτικές για όλες τις συμβάσεις που αφορούν:

α) τους φορείς του παραρτήματος VI·

β) προϊόντα σύμφωνα με το παράρτημα VII, υπηρεσίες σύμφωνα με το παράρτημα VIII, ή κατασκευαστικές υπηρεσίες σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ·

γ) τη σύναψη συμβάσεων των οποίων η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα Χ(3).

2. Η παράγραφος 1 υπόκειται στις διατάξεις του παραρτήματος ΧΙ.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, όταν μια σύμβαση που συνάπτεται από έναν φορέα δεν καλύπτεται από τον παρόντα τίτλο, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της εν λόγω σύμβασης δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι καλύπτονται από τον παρόντα τίτλο.

4. Τα μέρη δεν επιτρέπεται να προετοιμάσουν, να σχεδιάσουν ή να διαμορφώσουν δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να αποφύγουν τις υποχρεώσεις του παρόντος τίτλου.

5. Οι συμβάσεις περιλαμβάνουν τις συμβάσεις που συνάπτονται υπό μορφή αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης, με ή χωρίς προαίρεση αγοράς.

6. Οι συμβάσεις δεν περιλαμβάνουν:

α) εξωσυμβατικές συμφωνίες ή οποιαδήποτε μορφή κρατικής ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών συνεργασίας, επιχορηγήσεων, δανείων, εισφοράς στο κεφάλαιο, εγγυήσεων, φορολογικών κινήτρων και κρατικών προμηθειών εμπορευμάτων και υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα ή σε κυβερνήσεις πολιτειών, επαρχιών ή περιφερειακών αυτοδιοικήσεων· και

β) την αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών παρακαταθηκών, υπηρεσιών εκκαθάρισης και διαχείρισης για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε κρατικές ρυθμίσεις και υπηρεσιών πώλησης και διανομής για το δημόσιο χρέος.

Άρθρο 26

Εθνική μεταχείριση και αποφυγή διακρίσεων

1. Όσον αφορά το σύνολο των νόμων, κανονισμών, διαδικασιών και πρακτικών που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις του παρόντος τίτλου, κάθε μέρος παρέχει αμέσως και άνευ όρων στα προϊόντα, υπηρεσίες και προμηθευτές του άλλου μέρους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχει στα προϊόντα, υπηρεσίες και προμηθευτές της χώρας του.

2. Όσον αφορά το σύνολο των νόμων, κανονισμών, διαδικασιών και πρακτικών που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις του παρόντος τίτλου, κάθε μέρος διασφαλίζει:

α) ότι οι φορείς του δεν επιφυλάσσουν σε προμηθευτή με τοπική έδρα μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν σε άλλο προμηθευτή με τοπική έδρα ανάλογα με το βαθμό ξένης συμμετοχής ή ιδιοκτησίας από πρόσωπο του άλλου μέρους· και,

β) ότι οι φορείς του δεν εισάγουν διακρίσεις εις βάρος προμηθευτών με τοπική έδρα σε συνάρτηση με τη χώρα παραγωγής των παρεχόμενων εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, εφόσον η εν λόγω χώρα παραγωγής είναι το άλλο μέρος.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στους δασμούς και κάθε είδους επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ή συνδέονται με αυτή, ούτε στον τρόπο είσπραξης των εν λόγω δασμών και επιβαρύνσεων, ή στους λοιπούς κανονισμούς και διατυπώσεις κατά την εισαγωγή και στα μέτρα που αφορούν συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών που διαφέρουν από τους νόμους, τους κανονισμούς, τις διαδικασίες ή πρακτικές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις του παρόντος τίτλου.

Άρθρο 27

Κανόνες καταγωγής

1. Τα μέρη δεν μπορούν να εφαρμόζουν στα εμπορεύματα που εισάγονται από το άλλο μέρος, δυνάμει δημόσιας σύμβασης του παρόντος τίτλου, κανόνες καταγωγής διαφορετικούς από ή ασυμβίβαστους προς τους κανόνες που εφαρμόζει το εν λόγω μέρος σε κανονικές συνθήκες εμπορίας.

2. Με την επιφύλαξη προηγούμενης κοινοποίησης και διαβούλευσης, ένα μέρος έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει από τα οφέλη του παρόντος τίτλου έναν φορέα παροχής υπηρεσιών του άλλου μέρους, αν διαπιστώσει ότι η υπηρεσία παρέχεται από επιχείρηση που ανήκει ή ελέγχεται από πρόσωπα τρίτου μέρους και η οποία δεν αναπτύσσει σημαντικές εμπορικές δραστηριότητες στο έδαφος των μερών.

Άρθρο 28

Απαγόρευση αντισταθμιστικών ρητρών

Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι, κατά την πρόκριση και επιλογή των προμηθευτών, των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, ή κατά την αξιολόγηση των προσφορών ή την ανάθεση συμβάσεων, οι φορείς του δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε ζητούν ή επιβάλλουν αντισταθμιστικές ρήτρες. Προς το σκοπό του παρόντος άρθρου, ως αντισταθμιστικές ρήτρες νοούνται οι συνθήκες που επιβάλλονται ή θεωρούνται από έναν φορέα, πριν ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, ότι ενθαρρύνουν την τοπική ανάπτυξη ή τη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών του μέρους, μέσω απαιτήσεων τοπικού περιεχομένου, αδειών εκμετάλλευσης τεχνολογίας, απαιτήσεων επενδύσεων, αντισταθμιστικού εξωτερικού εμπορίου ή παρόμοιων απαιτήσεων.

Άρθρο 29

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και άλλες διατάξεις

1. Το Μεξικό και η Κοινότητα εφαρμόζουν, αντίστοιχα, τους κανόνες και τις διαδικασίες που διευκρινίζονται στο μέρος Α και στο μέρος Β του παραρτήματος ΧΙΙ. Αμφότερες οι δέσμες κανόνων και διαδικασιών θεωρείται ότι εξασφαλίζουν ισοδύναμη μεταχείριση.

2. Τα μέρη μπορούν να τροποποιήσουν τους κανόνες και τις διαδικασίες που διευκρινίζονται στο παράρτημα ΧΙΙ μόνο μετά από τροποποιήσεις των αντίστοιχων διατάξεων της Βορειοαμερικής Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών (εφεξής ΒΣΕΣ) και της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (εφεξής ΣΔΣ), αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιηθέντες κανόνες και διαδικασίες που εφαρμόζονται από το εν λόγω μέρος εξακολουθούν να εξασφαλίζουν ισοδύναμη μεταχείριση.

3. Αν ένα μέρος τροποποιήσει τους αντίστοιχους κανόνες και διαδικασίες του παραρτήματος ΧΙΙ, σύμφωνα με την παράγραφο 2, ζητεί προηγουμένως τη γνώμη του άλλου μέρους και υποχρεούται να αποδείξει ότι οι εν λόγω τροποποιηθέντες κανόνες και διαδικασίες εξακολουθούν να εξασφαλίζουν ισοδύναμη μεταχείριση.

4. Το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί στο άλλο μέρος όλες τις τροποποιήσεις των κανόνων και διαδικασιών που διευκρινίζονται στο παράρτημα ΧΙΙ, το αργότερο εντός 30 ημερών πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος τους.

5. Όταν ένα μέρος θεωρεί ότι η τροποποίηση αυτή επηρεάζει σημαντικά την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις του άλλου μέρους, μπορεί να ζητήσει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων. Αν δεν βρεθεί ικανοποιητική λύση, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να προσφύγει στις διαδικασίες διευθέτησης των διαφορών που αναφέρονται στον τίτλο VI, με σκοπό να διατηρήσει ισοδύναμο επίπεδο πρόσβασης στην αγορά δημοσίων συμβάσεων του άλλου μέρους.

6. Κανένας φορέας ενός μέρους δεν μπορεί να θέσει ως προϋπόθεση της πρόκρισης των προμηθευτών και της ανάθεσης σύμβασης το γεγονός ότι ένας προμηθευτής έχει συνάψει στο παρελθόν μία ή περισσότερες συμβάσεις με φορέα του εν λόγω μέρους ή έχει ήδη επαγγελματική πείρα στο έδαφος του εν λόγω μέρους.

Άρθρο 30

Διαδικασίες προσφυγών

1. Στην περίπτωση καταγγελίας από έναν προμηθευτή για παραβίαση του παρόντος τίτλου στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, κάθε μέρος καλεί τον εν λόγω προμηθευτή να αναζητήσει λύση με διαβουλεύσεις με την αναθέτουσα αρχή. Στις περιπτώσεις αυτές, η αναθέτουσα αρχή προβαίνει σε αμερόληπτη και έγκαιρη εξέταση όλων των καταγγελιών, χωρίς να θίγεται με τον τρόπο αυτό η δυνατότητα λήψεως διορθωτικών μέτρων στο πλαίσιο της διαδικασίας προσφυγής.

2. Κάθε μέρος ορίζει διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίες πραγματοποιούνται έγκαιρα, είναι διαφανείς και αποτελεσματικές και επιτρέπουν στους προμηθευτές να καταγγείλουν τις τυχόν παραβιάσεις του παρόντος τίτλου που σημειώνονται στο πλαίσιο διαδικασιών για την ανάθεση συμβάσεων για τις οποίες έχουν ή είχαν συμφέροντα.

3. Κάθε μέρος καθορίζει γραπτώς τις κατ' ιδίαν διαδικασίες προσφυγής και επιτρέπει την εν γένει πρόσβαση σ' αυτές.

4. Καθε μέρος εξασφαλίζει τη φύλαξη, για τρία έτη της σχετικής τεκμηρίωσης σχετικά με τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών που καλύπτονται από τον παρόντα τίτλο.

5. Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να κληθεί να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης και να την κοινοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που αρχίζει να υπολογίζεται από τη στιγμή κατά την οποία γίνονται γνωστά, ή θα πρέπει ευλόγως να γίνουν γνωστά, τα στοιχεία που θεμελιώνουν την καταγγελία, και η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαήμερη.

6. Ένα μέρος μπορεί να επιβάλει, δυνάμει της νομοθεσίας του, να κινηθεί η διαδικασία προσφυγής μόνο αφού δημοσιευθεί η διακήρυξη διαγωνισμού ή, όταν δεν δημοσιεύεται ο διαγωνισμός, μόλις διατεθούν τα τεύχη δημοπράτησης. Εάν ένα μέρος επιβάλλει τον όρο αυτό, η προθεσμία των 10 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 5 δεν μπορεί να αρχίσει να υπολογίζεται πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού ή την ημερομηνία διάθεσης των τευχών δημοπράτησης. Κανένα στοιχείο της παρούσας διάταξης δεν θίγει το δικαίωμα των ενδιαφερόμενων προμηθευτών να ζητήσουν δικαστικό έλεγχο.

7. Οι προσφυγές υποβάλλονται σε αμερόληπτο και ανεξάρτητο εξεταστικό όργανο που δεν έχει κανένα συμφέρον ως προς το αποτέλεσμα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης και τα μέλη του οποίου δεν υπόκεινται σε εξωτερικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της εντολής τους. Όταν δεν πρόκειται για δικαστήριο, το εξεταστικό όργανο υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο ή ακολουθεί διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες:

α) επιτρέπεται η ακρόαση των συμμετεχόντων πριν από τη διατύπωση γνώμης ή την έκδοση απόφασης·

β) οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να εκπροσωπούνται και να συνοδεύονται·

γ) οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε όλες τις διαδικασίες·

δ) οι διαδικασίες διεξάγονται δημοσίως·

ε) οι γνώμες ή οι αποφάσεις διατυπώνονται γραπτώς, με αιτιολογική έκθεση που περιγράφει τα στοιχεία που τις θεμελιώνουν·

στ) επιτρέπεται η ακρόαση μαρτύρων· και

ζ) τα έγγραφα κοινοποιούνται στο εξεταστικό όργανο.

8. Οι διαδικασίες προσφυγής προβλέπουν:

α) προσωρινά μέτρα, το ταχύτερο δυνατό, με σκοπό την επανόρθωση παραβιάσεων του παρόντος τίτλου και τη διαφύλαξη των εμπορικών δυνατοτήτων. Τα μέτρα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε αναστολή της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Ωστόσο, για να αποφασιστεί αν είναι σκόπιμο να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά, μπορούν ενδεχομένως να ληφθούν υπόψη οι κυριότερες αρνητικές συνέπειες για τα εν λόγω συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων. Στην περίπτωση αυτή, η μη λήψη μέτρων πρέπει να αιτιολογείται γραπτώς· και

β) ενδεχομένως, αποκατάσταση της παραβίασης του παρόντος τίτλου ή αποζημίωση για τις απώλειες ή τις ζημίες που έχουν προκληθεί, οι οποίες είναι δυνατό να περιορίζονται στο κόστος της προετοιμασίας του διαγωνισμού ή της προσφυγής.

9. Κατά κανόνα, οι διαδικασίες προσφυγής πρέπει να περατούνται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος για την προστασία των διαφόρων συμφερόντων, εμπορικών ή άλλων.

Άρθρο 31

Παροχή πληροφοριών

1. Κάθε μέρος δημοσιεύει εγκαίρως όλους τους νόμους, τους κανονισμούς, τις προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις, τις διοικητικές αποφάσεις γενικής ισχύος και τις διαδικασίες, τις σχετικές με τις δημόσιες συμβάσεις του παρόντος τίτλου, στις κατάλληλες δημοσιεύσεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙΙΙ.

2. Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κάθε μέρος ορίζει ένα ή περισσότερα σημεία επαφής με σκοπό:

α) να διευκολύνει την επικοινωνία των μερών·

β) να δίνει απαντήσεις σε όλα τα εύλογα ερωτήματα που υποβάλλει το άλλο μέρος επί των θεμάτων που καλύπτει ο παρών τίτλος· και

γ) κατόπιν αιτήσεως του προμηθευτή ενός μέρους, να παρέχει γραπτώς και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος αιτιολογημένη απάντηση στον προμηθευτή και στο άλλο μέρος για το κατά πόσον καλύπτεται ένας συγκεκριμένος φορέας από τον παρόντα τίτλο.

3. Ένας μέρος μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης, οι οποίες μπορεί να είναι απαραίτητες για να καθοριστεί αν η εν λόγω ανάθεση πραγματοποιήθηκε υπό δίκαιες και αμερόληπτες συνθήκες, ιδίως όσον αφορά τις προσφορές που έχουν απορριφθεί. Προς το σκοπό αυτό, το μέρος της αναθέτουσας αρχής παρέχει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της προσφοράς που έχει επιλεγεί καθώς και για την τιμή της σύμβασης. Όταν η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών ενδέχεται να θίξει τον ανταγωνισμό μελλοντικών διαγωνισμών, οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται από το αιτούν μέρος μόνο αφού ζητηθεί η γνώμη του μέρους που τις παρέσχε και σε συμφωνία με αυτό.

4. Κατόπιν αιτήσεως, κάθε μέρος παρέχει στο άλλο μέρος τις πληροφορίες που διαθέτουν το μέρος αυτό και οι φορείς του σχετικά με τις προμήθειες και τις επιμέρους συμβάσεις που έχουν συνάψει οι φορείς του.

5. Τα μέρη δεν μπορούν να δημοσιοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες, των οποίων η δημοσιοποίηση μπορεί να θίξει τα θετικά εμπορικά συμφέροντα ενός συγκεκριμένου προσώπου ή το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών, χωρίς την επίσημη χορήγηση άδειας του προσώπου που παρέσχε σ' αυτά τις εν λόγω πληροφορίες.

6. Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υποχρεώνει τα μέλη να δημοσιοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες, των οποίων η δημοσιοποίηση θα εμπόδιζε την επιβολή του νόμου ή θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον.

7. Κάθε μέρος συγκεντρώνει και ανταλλάσσει, ετησίως, τις στατιστικές του για τις συμβάσεις που καλύπτει ο παρών τίτλος(4). Οι εκθέσεις αυτές περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί από όλες τις αναθέτουσες αρχές του παρόντος τίτλου:

α) για τους φορείς των παραρτημάτων VΙ.Α.1 και VΙ.Β.1, στατιστικές που αναφέρουν συνολικά και ανά φορέα την εκτιμώμενη αξία των συναφθεισών συμβάσεων, πανω και κάτω από την τιμή κατωφλίου· για τους φορείς των παραρτημάτων VΙ.Α.2 και VΙ.Β.2, στατιστικές που αναφέρουν συνολικά και ανά κατηγορία φορέων την εκτιμώμενη αξία των συναφθεισών συμβάσεων, πάνω από την τιμή κατωφλίου·

β) για τους φορείς των παραρτημάτων VΙ.Α.1 και VΙ.Β.1, στατιστικές που αναφέρουν τον αριθμό και τη συνολική αξία των συναφθεισών συμβάσεων, πάνω από την τιμή κατωφλίου, και κατανέμονται ανά φορέα και ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών για τους φορείς των παραρτημάτων VΙ.Α.2 και VΙ.Β.2, στατιστικές που αναφέρουν την εκτιμώμενη αξία των συναφθεισών συμβάσεων, πάνω από την τιμή κατωφλίου, και κατανέμονται ανά φορέα και ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών·

γ) για τους φορείς των παραρτημάτων VΙ.Α.1 και VΙ.Β.1, στατιστικές που κατανέμονται ανά φορέα και ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, και αναφέρουν τον αριθμό και τη συνολική αξία των συναφθεισών συμβάσεων στο πλαίσιο διαγωνισμών με κλειστή διαδικασία για τις κατηγορίες φορέων των παραρτημάτων VΙ.Α.2 και VΙ.Β.2, στατιστικές για τη συνολική αξία των συμβάσεων που έχουν συναφθεί πάνω από την τιμή κατωφλίου, σε κάθε περίπτωση διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία· και

δ) για τους φορείς των παραρτημάτων VΙ.Α.1 και VΙ.Β.1, στατιστικές που κατανέμονται ανά φορέα, για τον αριθμό και τη συνολική αξία των συμβάσεων που έχουν συναφθεί δυνάμει των παρεκκλίσεων του τίτλου που περιέχουν τα σχετικά παραρτήματα για τις κατηγορίες των φορέων των παραρτημάτων VΙ.Α.2 και VΙ.Β.2, στατιστικές για τη συνολική αξία των συμβάσεων που έχουν συναφθεί δυνάμει των παρεκκλίσεων του τίτλου που περιέχουν τα σχετικά παραρτήματα.

8. Αν διαθέτει τα στοιχεία αυτά, κάθε μέρος παρέχει στατιστικές για τη χώρα καταγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών που αγοράζουν οι φορείς του. Η ειδική επιτροπή που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 32 παρέχει οδηγίες για τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των εν λόγω στατιστικών. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επιτήρηση των συμβάσεων του παρόντος τίτλου, το μεικτό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τις απαιτήσεις των εδαφίων α) έως δ) όσον αφορά τον χαρακτήρα και την έκταση των στατιστικών πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιηθούν.(5)

Άρθρο 32

Τεχνική συνεργασία

1. Το μεικτό συμβούλιο δημιουργεί ειδική επιτροπή για τις δημόσιες συμβάσεις. Η ειδική επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους των μερών και μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τις συμβάσεις των καλυπτόμενων φορέων και τους αντιπροσώπους των αντίστοιχων προμηθευτών τους. Η ειδική επιτροπή συνεδριάζει μία φορά ετησίως, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, για να εξετάσει την εφαρμογή του παρόντος τίτλου και, ενδεχομένως, να διατυπώσει συστάσεις με σκοπό τη βελτίωση και την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του. Η ειδική επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση στη μεικτή επιτροπή.

2. Τα καθήκοντά της είναι τα εξής:

α) να αναλύει τις διαθέσιμες πληροφορίες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων καθενός από τα μέρη, καθώς και τις στατιστικές πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του αρθρου 31 παράγραφος 7·

β) να αξιολογεί την πραγματική πρόσβαση των προμηθευτών του ενός μέρους στις δημόσιες συμβάσεις του άλλου που καλύπτονται από τον παρόντα τίτλο και να προτείνει, όταν είναι αναγκαίο, κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της εν λόγω πρόσβασης·

γ) να προωθεί τις δυνατότητες συμμετοχής των προμηθευτών των δύο μερών στις δημόσιες συμβάσεις· και

δ) να επιτηρεί την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τίτλου και να εξασφαλίζει πλαίσιο συνεργασίας για τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των προβλημάτων ή οποιουδήποτε άλλου θέματος ενδέχεται να προκύψει.

3. Τα μέρη συνεργάζονται, βάσει αμοιβαίως συμφωνηθέντων όρων, για να βελτιώσουν την κατανόηση των συστημάτων δημοσίων συμβάσεων, ώστε να εξασφαλίσουν στους εκατέρωθεν προμηθευτές τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις.

4. Κάθε μέρος λαμβάνει εύλογα μέτρα για να παράσχει στο άλλο μέρος και στους προμηθευτές του άλλου μέρους, σύμφωνα με κριτήρια ανάκτησης του κόστους, πληροφορίες σχετικές με τα προγράμματα κατάρτισης και προσανατολισμού που αφορούν το δικό του σύστημα δημόσιων συμβάσεων, καθώς και για να διασφαλίσει την πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα που εφαρμόζει χωρίς διάκριση.

5. Τα προγράμματα κατάρτισης και προσανατολισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 4 προβλέπουν:

α) την κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων που είναι άμεσα υπεύθυνοι για τις διαδικασίες τις σχετικές με τις δημόσιες συμβάσεις·

β) την κατάρτιση των προμηθευτών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις δημόσιες συμβάσεις·

γ) διευκρινίσεις και περιγραφή των ειδικών στοιχείων του συστήματος δημόσιων συμβάσεων κάθε μέρους, όπως ο μηχανισμός προσφυγής· και

δ) πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις.

6. Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κάθε μέρος ορίζει τουλάχιστον ένα σημείο επαφής για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης και προσανατολισμού της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 33

Τεχνολογία πληροφοριών

1. Τα μέρη συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι σχετικές με τις συμβάσεις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων τους, ιδίως όσον αφορά τις διακηρύξεις διαγωνισμών και τα τεύχη δημοπράτησης, είναι συγκρίσιμες ως προς την ποιότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης. Επίσης, τα μέρη συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δια της ηλεκτρονικής οδού μεταξύ των ενδιαφερομένων προς το σκοπό των δημοσίων συμβάσεων είναι συγκρίσιμες ως προς την ποιότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης.

2. Λαμβανομένων δεόντως υπόψη των προβλημάτων διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας, και αφού συμφωνήσουν ότι η μορφή των πληροφοριών για τις συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι συγκρίσιμη, τα μέρη εξασφαλίζουν στους προμηθευτές του άλλου μέρους πρόσβαση στις πληροφορίες τις σχετικές με τις συμβάσεις, όπως προκηρύξεις διαγωνισμών, που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων, καθώς και στα κατ' ιδίαν ηλεκτρονικά συστήματα σύναψης συμβάσεων, όπως η ηλεκτρονική διενέργεια διαγωνισμών, σύμφωνα με το άρθρο 26.

Άρθρο 34

Εξαιρέσεις

Υπό την επιφύλαξη ότι τα μέτρα αυτά δεν εφαρμόζονται κατά τρόπο αποτελούντα μέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των μερών ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των μερών, καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν μπορεί να ερμηνευτεί ότι εμποδίζει ένα από τα μέρη να λάβει ή να εφαρμόσει τα μέτρα:

α) που είναι αναγκαία για την προστασία της δημόσιας ηθικής, τάξης ή ασφάλειας·

β) που είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών·

γ) που είναι αναγκαία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας· ή

δ) που αφορούν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ατόμων με ειδικές ανάγκες, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων ή εργασίας στις φυλακές.

Άρθρο 35

Διορθώσεις ή τροποποιήσεις

1. Κάθε μέρος μπορεί να τροποποιήσει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος τίτλου σε εξαιρετικές μόνο περιστάσεις.

2. Όταν ένα μέρος τροποποιεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος τίτλου, είναι υποχρεωμένο:

α) να κοινοποιεί την τροποποίηση στο άλλο μέρος·

β) να αναφέρει την τροποποίηση στο αντίστοιχο παράρτημα· και

γ) να προτείνει στο άλλο μέρος κατάλληλες αντισταθμιστικές προσαρμογές του πεδίου εφαρμογής που παρέχει για τη διατήρηση πεδίου εφαρμογής συγκρίσιμου με εκείνο που υπήρχε πριν από την τροποποίηση.

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, ένα μέρος μπορεί να επιφέρει διορθώσεις τυπικού καθαρά χαρακτήρα και τροποποιήσεις δευτερεύουσας σημασίας στα παραρτήματα VI έως ΙΧ και ΧΙ, υπό την προϋπόθεση ότι κοινοποιεί τις εν λόγω διορθώσεις στο άλλο μέρος και ότι το άλλο μέρος δεν υποβάλλει ένσταση κατά των προτεινόμενων διορθώσεων εντός 30 ημερών. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν είναι απαραίτητο να προταθεί αντιστάθμιση.

4. Κατά παρέκκλιση τυχόν άλλων διατάξεων του παρόντος τίτλου, ένα μέρος μπορεί να αναλάβει την αναδιοργάνωση των δικών του φορέων δημοσίων συμβάσεων που καλύπτει ο παρών τίτλος, καθώς και να ξεκινήσει προγράμματα που προβλέπουν την αποκέντρωση των συμβάσεων των εν λόγω φορέων ή που θέτουν τέρμα στην άσκηση των αντίστοιχων δημοσίων λειτουργημάτων των δημόσιων φορέων, ανεξάρτητα από το αν καλύπτονται από τον παρόντα τίτλο ή όχι, εφόσον κοινοποιεί τις αναδιοργανώσεις αυτές στο άλλο μέρος. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν είναι απαραίτητο να προταθεί αντιστάθμιση. Τα μέρη δεν μπορούν να προβούν σε αναδιοργανώσεις ή να ξεκινήσουν προγράμματα με σκοπό να αποφύγουν τις υποχρεώσεις του παρόντος τίτλου.

5. Αν ένα μέρος θεωρεί ότι:

α) μία προσαρμογή που προτείνεται δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείου γ) δεν είναι ικανή να διατηρήσει σε συγκρίσιμο επίπεδο το αμοιβαία αποδεκτό πεδίο εφαρμογής· ή

β) μία διόρθωση ή τροποποίηση δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις της παραγράφου 3 και πρέπει να οδηγήσει σε αντιστάθμιση,

το εν λόγω μέρος μπορεί να προσφύγει στις διαδικασίες διευθέτησης των διαφορών που αναφέρονται στον τίτλο VI.

6. Αν ένα μέρος θεωρεί ότι η αναδιοργάνωση των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τις συμβάσεις δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παραγράφου 4 και ότι θα πρέπει να οδηγήσει αυτή σε αντιστάθμιση, μπορεί να προσφύγει στις διαδικασίες διευθέτησης των διαφορών που αναφέρονται στον τίτλο VI, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβάλει ένσταση κατά της εν λόγω αναδιοργάνωσης εντός 30 ημερών από την ημέρα της κοινοποίησης.

Άρθρο 36

Ιδιωτικοποίηση των φορέων

1. Αν ένα μέρος επιθυμεί την αποχώρηση ενός φορέα από το τμήμα 2 του παραρτήματος VΙ.Α ή VΙ.Β, κατά περίπτωση, με την αιτιολογία ότι έχει πράγματι πάψει να υφίσταται δημόσιος έλεγχος επ' αυτού, το κοινοποιεί στο άλλο μέρος(6).

2. Αν ένα από τα μέρη διατυπώσει αντιρρήσεις για την αποχώρηση με την αιτιολογία ότι ο φορέας εξακολουθεί να υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο, τα μέρη αρχίζουν διαβουλεύσεις με σκοπό την αποκατάσταση της ισορροπίας των προσφορών τους.

Άρθρο 37

Περαιτέρω διαπραγματεύσεις

Στην περίπτωση που η Κοινότητα ή το Μεξικό προσφέρουν σε ένα μέρος της ΣΔΣ ή ΒΣΕΣ, αντίστοιχα, επιπλέον πλεονεκτήματα, όσον αφορά την πρόσβαση στις αντίστοιχες δημόσιες συμβάσεις τους, πέραν των όρων που συμφωνούνται δυνάμει του παρόντος τίτλου, συμφωνούν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με το άλλο μέρος για την επέκταση των εν λόγω πλεονεκτημάτων στο άλλο μέρος σε αμοιβαία βάση.

Άρθρο 38

Τελικές διατάξεις

1. Το μεικτό συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών πραγματικής πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις ενός καλυπτόμενου μέρους ή, ενδεχομένως, για την προσαρμογή της κάλυψης που προσφέρει ένα μέρος κατά τρόπο ώστε να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται δίκαιες συνθήκες πραγματικής πρόσβασης.

2. Τα μέρη παρέχουν αμοιβαίως λεπτομερείς πληροφορίες για τις κατ' ιδίαν συμβάσεις των δημοσίων επιχειρήσεών τους σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος XIV, με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων εμπιστευτικότητας που προβλέπονται από την έννομη τάξη τους.

3. Ο παρών τίτλος αρχίζει να ισχύει μόλις κρίνει το μεικτό συμβούλιο, μετά από σύσταση της ειδικής επιτροπής, ότι οι πληροφορίες της παραγράφου 2 έχουν ανταλλαγεί σύμφωνα με το παράρτημα XIV. Κατ' εξαίρεση, το άρθρο 32 αρχίζει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 49.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 39

Μηχανισμός συνεργασίας

1. Στο παράρτημα XV, θεσπίζεται μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ των αρχών των μερών που αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν τους κανόνες ανταγωνισμού.

2. Οι αρχές ανταγωνισμού αμφοτέρων των μερών υποβάλλουν ετησίως στη μεικτή επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή του μηχανισμού της πρώτης παραγράφου.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Άρθρο 40

Ειδική Επιτροπή για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

1. Το μεικτό συμβούλιο δημιουργεί ειδική επιτροπή για τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ειδική επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους των μερών. Η ειδική επιτροπή συνεδριάζει εντός των 30 ημερών που ακολουθούν την αίτηση ενός από τα μέρη με σκοπό την εξεύρεση αμοιβαία ικανοποιητικών λύσεων σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η προεδρία της ειδικής επιτροπής ασκείται εναλλακτικά από καθένα από τα μέρη. Η ειδική επιτροπή υποβάλλει έκθεση στη μεικτή επιτροπή.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο όρος "προστασία" καλύπτει θέματα που άπτονται της ύπαρξης, απόκτησης, εμβέλειας, διατήρησης και επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και θέματα που έχουν σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Πεδίο και κάλυψη

Άρθρο 41

Πεδίο και κάλυψη

1. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται σε όλα τα θέματα που απορρέουν από την παρούσα απόφαση ή από τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 της ενδιάμεσης συμφωνίας (εφεξής "καλυπτόμενες νομικές πράξεις").

2. Κατ' εξαίρεση, η διαδικασία διαιτησίας που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση διαφορών σχετικών με τα άρθρα 14, 19 παράγραφος 2, 20 παράγραφος 1, 21, 23 και 40 της παρούσας απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Διαβουλεύσεις

Άρθρο 42

Διαβουλεύσεις

1. Τα μέρη καταβάλλουν συνεχώς προσπάθειες να συμφωνήσουν ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή των καλυπτόμενων νομικών πράξεων και να εξεύρουν μέσω συνεργασίας ή διαβουλεύσεων, αμοιβαία αποδεκτή λύση κάθε προβλήματος που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία τους.

2. Κάθε μέρος μπορεί να ζητήσει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής για κάθε πρόβλημα που έχει σχέση με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των καλυπτόμενων νομικών πράξεων ή για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που, κατά τη γνώμη του, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία τους.

3. Η μεικτή επιτροπή συνεδριάζει εντός 30 ημερών από την υποβολή του αιτήσεως και προσπαθεί να επιλύσει τη διαφορά εγκαίρως εκδίδοντας απόφαση. Η εν λόγω απόφαση διευκρινίζει τα μέτρα εφαρμογής που πρέπει να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος, καθώς και την οικεία προθεσμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Διαδικασία διαιτησίας

Άρθρο 43

Σύσταση ειδικών ομάδων διαιτησίας

1. Σε περίπτωση που ένα από τα μέρη θεωρεί ότι ένα μέτρο που εφαρμόζεται από το άλλο μέρος παραβιάζει τις καλυπτόμενες νομικές πράξεις και το θέμα αυτό δεν διευθετηθεί εντός 15 ημερών από τη συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 3 ή εντός 45 ημερών από την υποβολή αίτησης για τη διεξαγωγή συνεδρίασης της μεικτής επιτροπής, καθένα από τα μέρη μπορεί να ζητήσει γραπτώς τη σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας.

2. Το αιτούν μέρος διευκρινίζει στην αίτηση το εν λόγω μέτρο, αναφέροντας τις διατάξεις των καλυπτόμενων νομικών πράξεων που θεωρεί κατάλληλες, και διαβιβάζει την αίτηση στο άλλο μέρος και στη μεικτή επιτροπή.

Άρθρο 44

Διορισμός διαιτητών

1. Το αιτούν μέρος κοινοποιεί στο αλλο μέρος το διορισμό διαιτητή και προτείνει έως 3 υποψηφίους για την προεδρία. Το άλλο μέρος είναι υποχρεωμένο στη συνέχεια να διορίσει δεύτερο διαιτητή εντός 15 ημερών και να προτείνει επίσης έως 3 υποψηφίους για την προεδρία.

2. Τα δύο μέρη προσπαθούν να συμφωνήσουν ως προς την προεδρία εντός 15 ημερών από το διορισμό του δεύτερου διαιτητή.

3. Η ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας είναι η ημερομηνία διορισμού της προεδρίας.

4. Αν ένα από τα μέρη δεν διορίσει διαιτητή σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο διαιτητής αυτός επιλέγεται με κλήρο μεταξύ των προτεινόμενων υποψηφίων. Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία ως προς την προεδρία εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η προεδρία επιλέγεται με κλήρο εντός μίας εβδομάδας μεταξύ των προτεινόμενων υποψηφίων.

5. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης ή ανάκλησης διαιτητή, διορίζεται αντικαταστάτης εντός 15 ημερών σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή του. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία που εφαρμόζεται στις διαδικασίες της ειδικής ομάδας διαιτησίας αναστέλλεται για περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία του θανάτου, της αποχώρησης ή της ανάκλησης του διαιτητή και περατούται την ημερομηνία κατά την οποία επιλέγεται ο αντικαταστάτης.

Άρθρο 45

Εκθέσεις των ειδικών ομάδων

1. Κατά κανόνα, η ειδική ομάδα διαιτησίας υποβάλλει στα μέρη αρχική έκθεση που περιέχει τα πορίσματα και τα συμπεράσματά της, το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία σύστασής της. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να την υποβάλει πέντε μήνες μετά την ημερομηνία αυτή. Τα μέρη μπορούν να υποβάλουν στην ειδική ομάδα διαιτησίας γραπτές παρατηρήσεις για την αρχική έκθεσή της εντός 15 ημερών από την υποβολή της έκθεσης.

2. Η ειδική ομάδα διαιτησίας υποβάλλει στα μέρη τελική έκθεση εντός 30 ημερών από την υποβολή της αρχικής έκθεσης.

3. Σε επείγουσες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν αναλώσιμα προϊόντα, η ειδική ομάδα διαιτησίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποβάλει στα μέρη την τελική έκθεση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία σύστασής της. Σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να την υποβάλει τέσσερις μήνες αργότερα. Η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί να εκδώσει προσωρινή απόφαση για τον επείγοντα χαρακτήρα μίας υπόθεσης.

4. Όλες οι αποφάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης της τελικής έκθεσης και των τυχόν προσωρινών αποφάσεων, λαμβάνονται με πλειοψηφία. Κάθε διαιτητής διαθέτει μία ψήφο.

5. Το καταγγέλλον μέρος μπορεί να ανακαλέσει την καταγγελία του ανά πάσα στιγμή πριν από την έκδοση της τελικής έκθεσης. Η ανάκληση αυτή δεν επηρεάζει το δικαίωμά του να υποβάλει νέα καταγγελία αργότερα όσον αφορά το ίδιο ζήτημα.

Άρθρο 46

Εφαρμογή των εκθέσεων της ειδικής ομάδας

1. Τα μέρη δεσμεύονται να λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της τελικής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2.

2. Το ενδιαφερόμενο μέρος ενημερώνει το άλλο μέρος εντός 30 ημερών από την υποβολή της τελικής έκθεσης για τα μέτρα εφαρμογής που προτίθεται να λάβει.

3. Τα μέρη προσπαθούν να συμφωνήσουν τα ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της τελικής έκθεσης.

4. Το ενδιαφερόμενο μέρος συμμορφώνεται αμέσως με την τελική έκθεση. Αν η άμεση συμμόρφωση είναι πρακτικώς αδύνατη, τα μέρη προσπαθούν να συμφωνήσουν εύλογη προθεσμία. Αν δεν επιτευχθεί σχετική συμφωνία, τα μέρη μπορούν να ζητήσουν από την αρχική ειδική ομάδα διαιτησίας να καθορίσει εύλογο χρονικό διάστημα σε συνάρτηση με τις ειδικές συνθήκες της υπόθεσης. Η ειδική ομάδα διαιτησίας αποφαίνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

5. Το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί στο άλλο μέρος τα μέτρα που λαμβάνει για να εξασφαλίσει την εφαρμογή της τελικής έκθεσης πριν από την λήξη της εύλογης προθεσμίας που έχει συμφωνηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4. Τη στιγμή της κοινοποίησης, καθένα από τα μέρη μπορεί να ζητήσει από την αρχική ειδική ομάδα διαιτησίας να αποφανθεί για τη συμμόρφωση των μέτρων αυτών προς την τελική έκθεση. Η ειδική ομάδα διαιτησίας αποφαίνεται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

6. Αν το ενδιαφερόμενο μέρος δεν κοινοποιήσει τα μέτρα εφαρμογής πριν από τη λήξη της εύλογης προθεσμίας που καθορίζεται δυνάμει της παραγράφου 4, ή αν η ειδική ομάδα διαιτησίας κρίνει ότι τα κοινοποιηθέντα μέτρα εφαρμογής είναι ασυμβίβαστα με την τελική έκθεση, το εν λόγω μέρος, κατόπιν αιτήσεως του καταγγέλλοντος μέρους, οφείλει να αρχίσει διαβουλεύσεις με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για αμοιβαία αποδεκτό αντισταθμιστικό αντάλλαγμα. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το καταγγέλλον μέρος έχει το δικαίωμα να αναστείλει μόνο την εφαρμογή των οφελών που έχουν χορηγηθεί δυνάμει των καλυπτόμενων νομικών πράξεων, οι οποίες είναι ισοδύναμες με εκείνες που αφορά το μέτρο το οποίο θεωρείται ότι παραβιάζει τις καλυπτόμενες νομικές πράξεις.

7. Προκειμένου να επιλέξει τα οφέλη που θα αναστείλει, το καταγγέλλον μέρος οφείλει κατ' αρχήν να επιδιώξει την αναστολή των οφελών που έχουν χορηγηθεί στον ίδιο τομέα ή στους ίδιους τομείς που αφορά το μέτρο το οποίο κρίθηκε ασυμβίβαστο προς τις καλυπτόμενες νομικές πράξεις από την ειδική επιτροπή. Το καταγγέλλον μέρος που θεωρεί ότι δεν είναι εφικτή ή αποτελεσματική η αναστολή των οφελών στον ίδιο ή στους ίδιους τομείς, μπορεί να προβεί στην αναστολή των οφελών σε άλλους τομείς.

8. Το καταγγέλλον μέρος κοινοποιεί στο άλλο μέρος τα οφέλη που προτίθεται να αναστείλει, το αργότερο εντός 60 ημερών πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία για την έναρξη ισχύος της αναστολής. Εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση αυτή, καθένα από τα μέρη μπορεί να ζητήσει από την αρχική ειδική ομάδα διαιτησίας να αποφανθεί αν τα οφέλη που προτίθεται να αναστείλει το καταγγέλλον μέρος είναι ισοδύναμα με εκείνα που αφορά το μέτρα το οποίο θεωρήθηκε ασυμβίβαστο προς τις καλυπτόμενες νομικές πράξεις και αν η προτεινόμενη αναστολή είναι σύμφωνη προς τις παραγράφους 6 και 7. Η ειδική ομάδα διαιτησίας αποφαίνεται εντός 45 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Τα οφέλη δεν αναστέλλονται ενόσω δεν έχει αποφανθεί η ειδική ομάδα διαιτησίας.

9. Η αναστολή των οφελών είναι προσωρινή και εφαρμόζεται από το καταγγέλλον μέρος έως ότου αρθεί ή τροποποιηθεί το μέτρο που έχει κριθεί ασυμβίβαστο προς τις καλυπτόμενες νομικές πράξεις ώστε να εναρμονισθεί προς τις εν λόγω πράξεις, ή έως ότου τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία για τη διευθέτηση της διαφοράς.

10. Κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη, η αρχική ειδική ομάδα διαιτησίας αποφαίνεται για τη συμμόρφωση προς την τελική έκθεση όλων των μέτρων εφαρμογής που λαμβάνονται μετά την αναστολή των οφελών, καθώς και, σε συνάρτηση με την εν λόγω απόφαση, για τη σκοπιμότητα κατάργησης ή τροποποίησης της αναστολής των οφελών. Η ειδική ομάδα διαιτησίας αποφαίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

11. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5, 8 και 10 είναι δεσμευτικές.

Άρθρο 47

Γενικές διατάξεις

1. Κάθε προθεσμία που αναφέρεται στον παρόντα τίτλο είναι δυνατό να παραταθεί με αμοιβαία συμφωνία των μερών.

2. Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας μεταξύ των μερών, οι διαδικασίες της ειδικής ομάδας διαιτησίας διεξάγονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του εσωτερικού κανονισμού που αναφέρεται στο παράρτημα XVΙ. Ο εν λόγω κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί από τη μεικτή επιτροπή.

3. Οι διαδικασίες διαιτησίας που καθορίζονται στο πλαίσιο του παρόντος τίτλου δεν εφαρμόζονται σε θέματα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε μέρους στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

4. Η προσφυγή στις διατάξεις του παρόντος τίτλου για τη διευθέτηση των διαφορών δεν επηρεάζει την ανάληψη τυχόν δράσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της δράσης για διευθέτηση των διαφορών. Ωστόσο, αν ένα μέρος έχει κινήσει διαδικασία διευθέτησης των διαφορών, όσον αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα, είτε δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 1 του παρόντος τίτλου, είτε δυνάμει της συμφωνίας ΠΟΕ, δεν κινεί διαδικασία διευθέτησης των διαφορών όσον αφορά το ίδιο θέμα στο πλαίσιο του άλλου φόρουμ πριν περατωθεί η πρώτη διαδικασία. Προς το σκοπό της παρούσας παραγράφου, θεωρείται ότι οι διαδικασίες διευθέτησης των διαφορών δυνάμει της συμφωνίας ΠΟΕ κινούνται όταν ένα μέρος ζητεί τη σύσταση ειδικής ομάδας δυνάμει του άρθρου 6 του Μνημονίου συμφωνίας του ΠΟΕ σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση των διαφορών.

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 48

1. Έργο της μεικτής επιτροπής είναι:

α) να επιβλέπει την εφαρμογή και ορθή λειτουργία της παρούσας απόφασης, καθώς και κάθε άλλης απόφασης σχετικά με το εμπόριο και τα συναφή θέματα·

β) να επιτηρεί την περαιτέρω επεξεργασία των διατάξεων της παρούσας απόφασης·

γ) να κινεί διαβουλεύσεις δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφοι 2 και 3, των άρθρων 15, 16 και 23 και των κοινών δηλώσεων που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση·

δ) να ασκεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάμει της παρούσας απόφασης ή κάθε άλλης απόφασης σχετικά με το εμπόριο και τα συναφή θέματα·

ε) να επικουρεί το μεικτό συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του σχετικά με το εμπόριο και τα συναφή θέματα·

στ) να επιβλέπει τις εργασίες όλων των ειδικών επιτροπών που συστήνονται δυνάμει της παρούσας απόφασης· και

ζ) να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο μεικτό συμβούλιο.

2. Η μεικτή επιτροπή μπορεί:

α) να ιδρύει ειδικές επιτροπές ή όργανα για την εξέταση θεμάτων της αρμοδιότητάς της και να καθορίζει τη σύνθεση, τα καθήκοντα καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους·

β) να συνεδριάζει ανά πάσα στιγμή με συμφωνία των μερών·

γ) να εξετάζει κάθε θέμα που αφορά το εμπόριο και τα συναφή θέματα, και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την άσκηση των καθηκόντων της· και

δ) να λαμβάνει αποφάσεις ή να διατυπώνει συστάσεις για το εμπόριο και τα συναφή θέματα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 της ενδιάμεσης συμφωνίας.

3. Όταν συνέρχεται για την άσκηση των καθηκόντων που της ανατίθενται δυνάμει της παρούσας απόφασης, η μεικτή επιτροπή απαρτίζεται από αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Μεξικού, αρμόδιους για το εμπόριο και τα συναφή θέματα, κατά γενικό κανόνα σε επίπεδο ανώτατων δημόσιων υπαλλήλων.

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2000 ή, αν η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη, την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο θεσπίστηκε από το μεικτό συμβούλιο.

Άρθρο 50

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των προσαρτημάτων, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της(7).

Έγινε στις 23 Μαρτίου 2000.

Για το Μεικτό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Gama

(1) Διάκριση ex 1902 20: "Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20 % ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια".

(2) Ένας φόρος που συμφωνεί προς τις απαιτήσεις της πρώτης πρότασης θεωρείται ότι έρχεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις της δεύτερης πρότασης μόνο στις περιπτώσεις ανταγωνισμού μεταξύ, αφενός, ενός φορολογούμενου προϊόντος και, αφετέρου, ενός άμεσα ανταγωνιστικού ή υποκατάστατου προϊόντος που δεν φορολογείται κατά τον ίδιο τρόπο.

(3) Η κατώτατη αξία υπολογίζεται και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Χ.

(4) Η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 31 παράγραφος 7 διενεργείται δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Εν τω μεταξύ, τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία μεταξύ τους όλα τα διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία.

(5) Το μεικτό συμβούλιο τροποποιεί την παρούσα διάταξη σε συνάρτηση με τις μελλοντικές αναθεωρήσεις της ΣΔΣ ή της ΒΣΕΣ.

(6) Όταν αμφότερα τα μέρη έχουν θεσπίσει κανόνες που επιτρέπουν σε έναν καλυπτόμενο φορέα να παρεκκλίνει από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, στην περίπτωση που ο εν λόγω φορέας προτίθεται να προβεί σε αγορές αποκλειστικά προοριζόμενες για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών και οσάκις άλλοι φορείς είναι ελεύθεροι να παρέχουν τα αυτά αγαθά και τις αυτές υπηρεσίες στην αυτή γεωγραφική περιοχή και υπό τις ίδιες κατ' ουσίαν συνθήκες, τα μέρη επανεξετάζουν τη διατύπωση της παρούσας διάταξης ανάλογα. Στην περίπτωση τροποποίησης του άρθρου XXIV:6(β) της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις ή του άρθρου 1023 της ΒΣΕΣ, τα μέρη επανεξετάζουν ανάλογα τη διατύπωση της παρούσας διάταξης. Η τροποποιηθείσα διάταξη της ΣΔΣ ή της ΒΣΕΣ δεν εφαρμόζεται μεταξύ των μερών μέχρι να ενσωματωθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

(7) Τα παραρτήματα αυτά θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα το ταχύτερο δυνατόν.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Κοινές δηλώσεις Ι-XV της απόφασης του Μεικτού Συμβουλίου ΕΚ-Μεξικού(1)

(1) Οι Κοινές Δηλώσεις Ι-XΙ θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα το ταχύτερο δυνατόν.

Κοινή δήλωση ΧΙΙ όσον αφορά τα άρθρα 8 και 9 της απόφασης

Κατά την επεξεργασία των εμπορικών πτυχών της απόφασης, τα μέρη εξέτασαν, κατά περίπτωση, τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των μηχανισμών επιστροφών κατά την εξαγωγή στη διαδικασία ελευθέρωσης του εμπορίου. Επομένως:

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 (Δασμοί που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα προϊόντα καταγωγής Μεξικού), οι μειώσεις των δασμών που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο ισχύουν μόνο για τις εξαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Μεξικού, τα οποία δεν τυγχάνουν εξαγωγικών επιδοτήσεων.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 (Δασμοί που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας), η μείωση των δασμών που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς του κοινοτικού δασμολογίου 1509 10, 1509 90, 1510 00, 1517 10, 1517 90 02, 1517 90 99, 2204 10, 2204 21, 2204 29, 2207, 2208 20, 2208 90 91, 2208 90 99, 2905 43, 2905 44, 3502 20, 3505 10 50, 3505 20, 3809 10 και 3824 60 ισχύει μόνο για τις εξαγωγές στο Μεξικό προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, τα οποία δεν τυγχάνουν των επιστροφών κατά την εξαγωγή που καθορίζονται στο πλαίσιο του κοινοτικού καθεστώτος που περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1999.

Κοινή δήλωση ΧΙΙΙ όσον αφορά το άρθρο 15 της απόφασης

Η Κοινότητα και το Μεξικό εφαρμόζουν μέτρα διασφαλίσεων μόνο μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Κοινή δήλωση XIV όσον αφορά τα εναλλακτικά μέσα επίλυσης των διαφορών

1. Τα μέρη ενθαρρύνουν και διευκολύνουν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, την προσφυγή σε διαιτησία και σε άλλα εναλλακτικά μέσα επίλυσης των διεθνών εμπορικών διαφορών μεταξύ ιδιωτών στη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών.

2. Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στη σύμβαση του 1958 των Ηνωμένων εθνών περί της αναγνωρίσεως και εκτελέσεως των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων.

Κοινή δήλωση XV της Κοινότητας και του Μεξικού

Η Κοινότητα και το Μεξικό επιβεβαιώνουν ότι οι μνείες που γίνονται για ένα μέρος, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, ισχύουν, όσον αφορά την Κοινότητα, και για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, που αποτελούν μέρος του εδάφους της.

Απόφαση αριθ. 2/2000 του Μεικτού Συμβουλίου ΕΚ-Μεξικού

της 23ης Μαρτίου 2000(1)

(1) ΕΕ L 157 της 30.6.2000, σ. 10.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ

(Σύμφωνα με το άρθρο 3)

ΤΜΗΜΑ Α

Δασμολογικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο ποσοστώσεων για τα προϊόντα που υπάγονται στην κατηγορία "6" σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης

Οι ακόλουθες δασμολογικές παραχωρήσεις ισχύουν κάθε έτος μετά την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της απόφασης για τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Μεξικού.

1. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή ποσότητας 300 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στη διάκριση 0407 00 19 με προτιμησιακό δασμό όχι μεγαλύτερο του 50 % του χαμηλότερου:

α) δασμού του μάλλον ευνοουμένου κράτους (με την έννοια του όρου στο πλαίσιο της GATT 1994, εφεξής "ΜΕΚ") που εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της εισαγωγής, ή

β) δασμού των γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (με την έννοια του όρου στη σχετική κοινοτική νομοθεσία, εφεξής "ΣΓΠ") που εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

Η προτιμησιακή μεταχείριση που ορίζεται στο παρόν σημείο ισχύει μόνο για τα απαλλαγμένα από παθογόνους παράγοντες αυγά.

2. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή συνολικής ποσότητας 1000 μετρικών τόνων (ισοδύναμο αυγών με τσόφλι) προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στις διακρίσεις 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80 και 0408 99 80 με προτιμησιακό δασμό όχι μεγαλύτερο του 50 % του χαμηλότερου:

α) δασμού ΜΕΚ που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή, ή

β) δασμού ΣΓΠ που εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

3. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή ποσότητας 30000 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στη διάκριση 0409 00 00 με προτιμησιακό δασμό όχι μεγαλύτερο του 50 % του χαμηλότερου:

α) δασμού ΜΕΚ που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή, ή

β) δασμού ΣΓΠ που εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

4. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή ποσότητας 350 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στις διακρίσεις 0603 10 11, 0603 10 13, 0603 10 15, 0603 10 21 και 0603 10 25. Για την ποσότητα αυτή, ο δασμός είναι 0 % κατ' αξία από τη θέση σε ισχύ της απόφασης.

5. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή ποσότητας 400 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στη διάκριση 0603 10 29. Για την ποσότητα αυτή, ο δασμός είναι 0 % κατ' αξία από τη θέση σε ισχύ της απόφασης.

6. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή ποσότητας 350 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στις διακρίσεις 0603 10 51, 0603 10 53, 0603 10 55, 0603 10 61 και 0603 10 65. Για την ποσότητα αυτή, ο δασμός είναι 0 % κατ' αξία από τη θέση σε ισχύ της απόφασης.

7. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή ποσότητας 400 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στι διάκριση 0603 10 69. Για την ποσότητα αυτή, ο δασμός είναι 0 % κατ' αξία από τη θέση σε ισχύ της απόφασης.

8. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή ποσότητας 600 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στη διάκριση 0709 20 00. Για την ποσότητα αυτή, ο δασμός είναι 0 % κατ' αξία από τη θέση σε ισχύ της απόφασης. Η προτιμησιακή μεταχείριση που καθορίζεται στο παρόν σημείο ισχύει μόνο για τα προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα μετά την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου και πριν από την 1η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

9. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή ποσότητας 500 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στη διάκριση 0710 21 00 με προτιμησιακό δασμό όχι μεγαλύτερο του 50 % του χαμηλότερου:

α) δασμού ΜΕΚ που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή, ή

β) δασμού ΣΓΠ που εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

10. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή ποσότητας 1000 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στη διάκριση 0807 19 00 με προτιμησιακό δασμό όχι μεγαλύτερο του 50 % του χαμηλότερου:

α) δασμού ΜΕΚ που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή, ή

β) δασμού ΣΓΠ που εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

Η προτιμησιακή μεταχείριση που καθορίζεται στο παρόν σημείο ισχύει μόνο για τα προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα κατά τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο κάθε ημερολογιακού έτους.

11. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή ποσότητας 1000 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στη διάκριση 0811 10 90 με προτιμησιακό δασμό όχι μεγαλύτερο του 50 % του χαμηλότερου:

α) δασμού ΜΕΚ που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή, ή

β) δασμού ΣΓΠ που εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

12. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή συνολικής ποσότητας 2000 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στις διακρίσεις 0604 14 11, 0604 14 18, 0604 14 90, 0604 19 39 και 0604 20 70 με προτιμησιακό δασμό όχι μεγαλύτερο του 33,33 % του χαμηλότερου:

α) δασμού ΜΕΚ που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή, ή

β) δασμού ΣΓΠ που εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

Η ποσόστωση που καθορίζεται στο παρόν σημείο αυξάνεται κατά 500 μετρικούς τόνους κάθε έτος. Η εν λόγω ποσόστωση επανεξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της απόφασης.

13. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή συνολικής ποσότητας 275000 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στη διάκριση 1703 10 00. Για την ποσότητα αυτή, ο δασμός είναι 0 % κατ' αξία από τη θέση σε ισχύ της απόφασης.

14. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή ποσότητας 1000 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στη διάκριση 2005 60 00 με προτιμησιακό δασμό όχι μεγαλύτερο του 50 % του χαμηλότερου:

α) δασμού ΜΕΚ που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή, ή

β) δασμού ΣΓΠ που εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

15. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή συνολικής ποσότητας 1500 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στις διακρίσεις 2008 92 51, 2008 92 74, 2008 92 92, 2008 92 93, 2008 92 94, 2008 92 96, 2008 92 97 και 2008 92 98 με προτιμησιακό δασμό όχι μεγαλύτερο του 50 % του χαμηλότερου:

α) δασμού ΜΕΚ που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή, ή

β) δασμού ΣΓΠ που εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

16. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή συνολικής ποσότητας 1000 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στις διακρίσεις 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 11 91, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 19 91 και 2009 19 99 με προτιμησιακό δασμό όχι μεγαλύτερο του 50 % του χαμηλότερου:

α) δασμού ΜΕΚ που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή, ή

β) δασμού ΣΓΠ που εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

17. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή ποσότητας 30000 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στη διάκριση 2009 11 99 με προτιμησιακό δασμό όχι μεγαλύτερο του 25 % του χαμηλότερου:

α) δασμού ΜΕΚ που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή, ή

β) δασμού ΣΓΠ που εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

Η προτιμησιακή μεταχείριση που καθορίζεται στο παρόν σημείο εφαρμόζεται μόνο σε προϊόντα με βαθμό συγκέντρωσης υψηλότερο των 20 brix (με πυκνότητα που υπερβαίνει τα 1,083 γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό στους 20 °C).

18. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή συνολικής ποσότητας 2500 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στις διακρίσεις 2009 40 11, 2009 40 19, 2009 40 30, 2009 40 91 και 2009 40 99 με προτιμησιακό δασμό όχι μεγαλύτερο του 50 % του χαμηλότερου:

α) δασμού ΜΕΚ που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή, ή

β) δασμού ΣΓΠ που εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

19. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή συνολικής ποσότητας 3000 μετρικών τόνων (ισοδύναμο αυγών με τσόφλι) προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στις διακρίσεις 3502 11 90 και 3502 19 90. Για την ποσότητα αυτή, ο δασμός είναι 0 % κατ' αξία από τη θέση σε ισχύ της απόφασης.

ΤΜΗΜΑ Β

Δασμολογικές παραχωρήσεις για τα προϊόντα που υπάγονται στην κατηγορία "7" σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης

Οι ακόλουθες δασμολογικές παραχωρήσεις εφαρμόζονται κάθε έτος μετά την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της απόφασης για τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Μεξικού.

1. Όσον αφορά τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στις διακρίσεις 0403 10 51, 0403 10 53, 0403 10 59, 0403 10 91, 0403 10 93, 0403 10 99, 0403 90 71, 0403 90 73, 0403 90 79, 0403 90 91, 0403 90 93 και 0403 90 99 η Κοινότητα δεν εφαρμόζει κατ' αξία δασμούς ΜΕΚ ή ΣΓΠ, αλλά μπορεί να εφαρμόζει τους ειδικούς δασμούς ΜΕΚ ή ΣΓΠ που ισχύουν κατά την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

2. Όσον αφορά τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στις διακρίσεις 1517 10 10 και 1517 90 10 η Κοινότητα δεν εφαρμόζει κατ' αξία δασμούς ΜΕΚ ή ΣΓΠ, αλλά μπορεί να εφαρμόζει τους ειδικούς δασμούς ΜΕΚ ή ΣΓΠ που ισχύουν κατά την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

3. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή συνολικής ποσότητας 1000 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στις διακρίσεις 1704 10 11, 1704 10 19, 1704 10 91 και 1704 10 99 με προτιμησιακό δασμό όχι μεγαλύτερο από 6 % κατ' αξία. Όσον αφορά τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Μεξικού που αναφέρονται στο παρόν σημείο και δεν εισάγονται στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που καθορίζεται στο παρόν σημείο, η Κοινότητα δεν εφαρμόζει κατ' αξία δασμούς ΜΕΚ ή ΣΓΠ, αλλά μπορεί να εφαρμόζει τους ειδικούς δασμούς ΜΕΚ ή ΣΓΠ που ισχύουν κατά την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

4. Όσον αφορά τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στις διακρίσεις 1704 90 10, 1704 90 30, 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75, 1704 90 81 και 1704 90 99, η Κοινότητα δεν εφαρμόζει κατ' αξία δασμούς ΜΕΚ ή ΣΓΠ, αλλά μπορεί να εφαρμόζει τους ειδικούς δασμούς ΜΕΚ ή ΣΓΠ που ισχύουν κατά την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

5. Όσον αφορά τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στις διακρίσεις 1901 20 00, 1901 90 11, 1901 90 19, 1904 10 10, 1904 10 30, 1904 10 90, 1904 20 91, 1905 90 10 και 1905 90 20, η Κοινότητα δεν εφαρμόζει κατ' αξία δασμούς ΜΕΚ ή ΣΓΠ, αλλά μπορεί να εφαρμόζει τους ειδικούς δασμούς ΜΕΚ ή ΣΓΠ που ισχύουν κατά την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

6. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στη διάκριση 2101 12 92 με προτιμησιακό δασμό όχι μεγαλύτερο από 50 % του χαμηλότερου δασμού ΜΕΚ ή ΣΓΠ που εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

7. Όσον αφορά τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στις διακρίσεις 2101 12 98 και 2101 20 98 η Κοινότητα δεν εφαρμόζει κατ' αξία δασμούς ΜΕΚ ή ΣΓΠ, αλλά μπορεί να εφαρμόζει τους ειδικούς δασμούς ΜΕΚ ή ΣΓΠ που ισχύουν κατά την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

8. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στις διακρίσεις 2102 10 10, 2102 10 31, 2102 10 39, 2102 10 90 και 2102 20 11 με προτιμησιακό δασμό όχι μεγαλύτερο του 50 % του χαμηλότερου δασμού ΜΕΚ ή ΣΓΠ που εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

9. Όσον αφορά τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται στη διάκριση 3302 10 29, η Κοινότητα δεν εφαρμόζει κατ' αξία δασμούς ΜΕΚ ή ΣΓΠ, αλλά μπορεί να εφαρμόζει τους ειδικούς δασμούς ΜΕΚ ή ΣΓΠ που ισχύουν κατά την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων από το Μεξικό.

10. Οι δασμολογικές παραχωρήσεις για προϊόντα που υπάγονται στην κατηγορία "7" που δεν ορίζονται στα σημεία 1 έως 9 εξετάζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης.

ΤΜΗΜΑ Γ

Σημειώσεις

(1) Κάθε έτος από τη θέση σε ισχύ της απόφασης και επί οκτώ έτη, η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή ποσότητας 20000 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Μεξικού που υπάγονται σ' αυτή τη διάκριση (ex 0804 40 90). Για την ποσότητα αυτή, ο δασμός είνα 0 % κατ' αξία από τη θέση σε ισχύ της απόφασης. Η προτιμησιακή μεταχείριση που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο ισχύει μόνο για τα προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάθε ημερολογιακού έτους.

(2) Όσον αφορά τα οχήματα που υπάγονται στις εν λόγω διακρίσεις και έχουν βάρος μικρότερο από 8864 kg ανά όχημα, ο βασικός δασμός στον οποίο πρόκειται να εφαρμοστούν οι διαδοχικές μειώσεις σύμφωνα με το παρόν παράρτημα ανέρχεται σε 4,4 % κατ' αξία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ

(σύμφωνα με το άρθρο 3)

ΤΜΗΜΑ Α

Δασμολογικές παραχωρήσεις για τα προϊόντα που υπάγονται στην κατηγορία "6" σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης

Οι ακόλουθες δασμολογικές παραχωρήσεις εφαρμόζονται κάθε έτος μετά την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της απόφασης για τις εισαγωγές στο Μεξικό προϊόντων καταγωγής Κοινότητας.

Το Μεξικό επιτρέπει την εισαγωγή συνολικής ποσότητας 2000 μετρικών τόνων προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που υπάγονται στις διακρίσεις 1604 14 01 και 1604 14 99, καθώς και μεταποιημένου τόνου που υπάγεται στις διακρίσεις 1604 19 99 και 1604 20 99 με προτιμησιακό δασμό όχι μεγαλύτερο του 33,33 % του δασμού ΜΕΚ που ισχύει κατά την εισαγωγή. Η ποσόστωση που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο αυξάνεται κατά 500 μετρικούς τόνους κάθε έτος. Η εν λόγω ποσόστωση επανεξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της απόφασης. Η ποσόστωση που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο δεν ισχύει για φιλέτα τόνου και παλαμίδας που υπάγονται στις διακρίσεις 1604 14 01, 1604 14 99, 1604 19 99 και 1604 20 99.

ΤΜΗΜΑ Β

Δασμολογικές παραχωρήσεις για τα προϊόντα που υπάγονται στην κατηγορία "7" σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης

Οι ακόλουθες δασμολογικές παραχωρήσεις εφαρμόζονται κάθε έτος μετά την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της απόφασης για τις εισαγωγές στο Μεξικό προϊόντων καταγωγής Κοινότητας.

1. Το Μεξικό επιτρέπει την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που υπάγονται στις διακρίσεις 1704 10 01 και 1704 90 99, με προτιμησιακό δασμό όχι μεγαλύτερο του 16 % κατ' αξία, καθώς και 0,39586 δολάρια ΗΠΑ/kg περιεχόμενης ζάχαρης.

2. Το Μεξικό επιτρέπει την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που υπάγονται στις διακρίσεις 2905 44 01 και 3824 60 01, με προτιμησιακό δασμό όχι μεγαλύτερο του 50 % του δασμού ΜΕΚ που εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων από την Κοινότητα.

3. Οι δασμολογικές παραχωρήσεις για προϊόντα που υπάγονται στην κατηγορία "7" που δεν ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 εξετάζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 9.

ΤΜΗΜΑ Γ

Δασμολογική ποσόστωση αυτοκινήτων

1. Δασμολογική ποσόστωση

1.1. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, το Μεξικό εφαρμόζει δασμολογική ποσόστωση στις εισαγωγές των αυτοκινήτων οχημάτων που απαριθμούνται στην παράγραφο 5 καταγωγής Κοινότητας. Η δασμολογική ποσόστωση καθορίζεται σε μονάδες.

1.2. Το ελάχιστο μέγεθος της ποσόστωσης είναι:

i) για κάθε έτος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003, ποσότητα ίση με το 14 % του συνολικού αριθμού των αυτοκινήτων οχημάτων που απαριθμούνται στο σημείο 5 που πουλήθηκαν στο Μεξικό κατά το προηγούμενο έτος,

ii) για κάθε έτος από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, ποσότητα ίση με το 15 % του συνολικού αριθμού των αυτοκινήτων οχημάτων που απαριθμούνται στο σημείο 5 που πουλήθηκαν στο Μεξικό κατά το προηγούμενο έτος.

2. Προτιμησιακοί δασμοί

2.1. Οι προτιμησιακοί δασμοί που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στο Μεξικό των αυτοκινήτων οχημάτων που απαριθμούνται στο σημείο 5 καταγωγής Κοινότητας στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης είναι:

i) 3,3 % κατ' αξία από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της απόφασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2000,

ii) 2,2 % κατ' αξία από την 1η Ιανουαρίου 2001 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001,

iii) 1,1 % κατ' αξία από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002, και

iv) οι εν λόγω δασμοί καταργούνται πλήρως την 1η Ιανουαρίου 2003.

2.2. Οι προτιμησιακοί δασμοί που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στο Μεξικό των αυτοκινήτων οχημάτων που απαριθμούνται στο σημείο 5 καταγωγής Κοινότητας τα οποία δεν εισάγονται στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης, δεν υπερβαίνουν το 10 % κατ' αξία από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας απόφασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

2.3. Οι προτιμησιακοί δασμοί που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στο Μεξικό των αυτοκινήτων οχημάτων που απαριθμούνται στο σημείο 5 καταγωγής Κοινότητας, καταργούνται πλήρως την 1η Ιανουαρίου 2007.

3. Διαχείριση της ποσόστωσης

3.1. Το Μεξικό διαχερίζεται τη δασμολογική ποσόστωση σύμφωνα με μια από τις παρακάτω μεθόδους ή με συνδυασμό αυτών:

i) μέθοδος βασιζόμενη στη χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων (σύμφωνα με την αρχή της "κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης του προηγηθέντος"),

ii) μέθοδος κατανομής κατ' αναλογία των ποσοτήτων που ζητήθηκαν με τις υποβληθείσες αιτήσεις (σύμφωνα με την μέθοδο της "ταυτόχρονης εξέτασης"),

iii) μέθοδος βασιζόμενη στη συνεκτίμηση των παραδοσιακών εμπορικών ρευμάτων (σύμφωνα με τη μέθοδο "παραδοσιακοί εισαγωγείς/νέοι πελάτες").

3.2. Έως τις 31 Δεκεμβρίο 2003, το Μεξικό μπορεί να παρέχει μέρος της δασμολογικής ποσόστωσης σε κατασκευαστές εγκατεστημένους στο Μεξικό οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz, της 11ης Δεκεμβρίου 1998, που τροποποιήθηκε στις 31 Μαΐου 1995, υπό τον όρο ότι το 4 % τουλάχιστον των συνολικών πωλήσεων στο Μεξικό προσφέρεται πρώτα σε άλλες επιχειρήσεις.

3.3. Με την επιφύλαξη του σημείου 3.1, κάθε μερίδιο της δασμολογικής ποσόστωσης που προορίζεται για τους κατασκευαστές σύμφωνα με το σημείο 3.2 κατανέμεται χωρίς διάκριση μεταξύ όλων αυτών των κατασκευαστών σύμφωνα με την ποσότητα των αυτοκινήτων οχημάτων που απαριθμούνται στο σημείο 5 που κατασκεύασε κάθε ένας από αυτούς στο Μεξικό το προηγούμενο έτος.

3.4. Κάθε μέθοδος ή συνδυασμός μεθόδων που επιλέγεται για τη διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης επιτρέπει την πλήρη χρησιμοποίηση της δασμολογικής ποσόστωσης και την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης των σχετικών επιχειρήσεων.

4. Γενικές διατάξεις

4.1. Η μεικτή επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τις διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης.

4.2. Το Μεξικό κοινοποιεί στην Επιτροπή τους λεπτομερείς κανόνες που θεσπίζονται για τη διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης και τις λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε κατανομή.

4.3. Τα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις τακτικά, τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέρους, διοργανώνονται αμέσως συνεδριάσεις αυτών.

5. Προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία

Αυτοκίνητα οχήματα που υπάγονται στις κλάσεις 8703 και 8706 του εναρμονισμένου συστήματος και στις κλάσεις 8702, 8704 και 8705 του εναρμονισμένου συστήματος με βάρος μικρότερο των 8864 kg, όπως ορίζεται στις σημειώσεις 3 και 4 του παρόντος παραρτήματος.

ΤΜΗΜΑ Δ

Σημειώσεις

(1) Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στο Μεξικό προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που υπάγονται σ' αυτές τις δασμολογικές διακρίσεις δεν υπερβαίνουν το 8 % κατ' αξία από τη θέση σε ισχύ της απόφασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002 και οι εν λόγω δασμοί καταργούνται πλήρως την 1η Ιανουαρίου 2003.

(2) Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στο Μεξικό προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που υπάγονται στις εν λόγω δασμολογικές διακρίσεις δεν υπερβαίνουν:

α) το 5 % κατ' αξία από τη θέση σε ισχύ της απόφασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003·

β) το 4 % κατ' αξία από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005, και

γ) το 3 % κατ' αξία από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Οι εν λόγω δασμοί καταργούνται πλήρως την 1η Ιανουαρίου 2007.

(3) Όσον αφορά τις εισαγωγές στο Μεξικό προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που υπάγονται στις εν λόγω διακρίσεις, το τμήμα Γ ισχύει μόνο για τα οχήματα με βάρος μικρότερο των 8864 kg.

(4) Όσον αφορά τις εισαγωγές στο Μεξικό προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που υπάγονται στις εν λόγω διακρίσεις, εφαρμόζεται το τμήμα Γ.

(5) Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 4, μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2002 και 31ης Δεκεμβρίου 2006 ο δασμός που εφαρμόζεται στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που υπάγονται στην παρούσα διάκριση ανέρχεται σε 10 % κατ' αξία εφόσον οι διμερείς συναλλαγές μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού εξακολουθούν να υπόκεινται σε δασμούς. Οι εν λόγω δασμοί καταργούνται πλήρως την 1η Ιανουαρίου 2007 το αργότερο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ "ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ" Ή "ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ" ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Σύμφωνα με το άρθρο 3)

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος νοούνται ως:

α) "κατασκευή ή παρασκευή": κάθε μορφή επεξεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών·

β) "ύλη": όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος·

γ) "προϊόν": το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία·

δ) "εμπορεύματα": τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα·

ε) "μη καταγόμενα εμπορεύματα": τα προϊόντα ή οι ύλες που δεν δύνανται να χαρακτηριστούν ως καταγόμενα κατά την έννοια του παρόντος παραρτήματος·

στ) "δασμολογητέα αξία": η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας περί της εφαρμογής του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (συμφωνία ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία)·

ζ) "τιμή εκ του εργοστασίου": η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση στο Μεξικό ή στην Κοινότητα, υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος·

η) "αξία υλών": η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στο Μεξικό ή στην Κοινότητα·

θ) "αξία καταγόμενων υλών": η αξία τέτοιων υλών όπως περιγράφεται στο στοιχείο θ), που εφαρμόζεται κατ' αναλογία·

ι) "κεφάλαια" και "κλάσεις": τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος·

κ) ο όρος "υπαγόμενος": αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε μία συγκεκριμένη κλάση·

λ) "αποστολή εμπορευμάτων": τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνο έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ένα μόνο τιμολόγιο·

μ) "μέρη": η Ένωση Μεξικανικών Κρατών (εφεξής Μεξικό) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (εφεξής Κοινότητα)·

ν) "εδάφη": τα εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων·

ξ) "εναρμονισμένο σύστημα": το ισχύον εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των γενικών κανόνων και των νομικών επεξηγηματικών σημειώσεων, των κεφαλαίων, των κλάσεων και διακρίσεων, που έχουν εγκρίνει τα μέρη στο πλαίσιο της αντίστοιχης νομοθεσίας τους·

ο) "αρμόδια δημόσια αρχή": στην περίπτωση του Μεξικού η καθοριζόμενη αρχή του "Secretaria de Cοmerciο y Fοmentο Industrial" (Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανικής Ανάπτυξης) ή η διάδοχός της.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ "ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ" Ή "ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ"

Άρθρο 2

Γενικές διατάξεις

1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας:

α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα, κατά την έννοια του άρθρου 4·

β) τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ' αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί στην Κοινότητα επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 5.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Μεξικού:

α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στο Μεξικό, κατά την έννοια του άρθρου 4·

β) τα προϊόντα που παράγονται στο Μεξικό και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ' αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί στο Μεξικό επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 5.

Άρθρο 3

Διμερής σώρευση καταγωγής

1. Οι ύλες καταγωγής Κοινότητας θεωρούνται ως ύλες καταγωγής Μεξικού όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται στο Μεξικό. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό τον όρο όμως ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

2. Οι ύλες καταγωγής Μεξικού θεωρούνται ως ύλες καταγωγής Κοινότητας όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται στην Κοινότητα. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό τον όρο όμως ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Άρθρο 4

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα

1. Θεωρούνται ως παραγόμενα εξ ολοκλήρου είτε στην Κοινότητα είτε στο Μεξικό:

α) τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφός τους ή από το θαλάσσιο ή ωκεάνειο πυθμένα τους·

β) τα φυτικά προϊόντα τα συγκομιζόμενα εκεί·

γ) τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα εκεί·

δ) τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα, τα οποία εκτρέφονται εκεί·

ε) τα προϊόντα της θήρας και αλιείας που ασκείται εκεί·

στ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα, που λαμβάνονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων της Κοινότητας ή του Μεξικού με τα σκάφη τους·

ζ) τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ)·

η) τα μεταχειρισμένα είδη που έχουν συγκεντρωθεί εκεί και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων ελαστικών που χρησιμοποιούνται μόνο για αναγόμωση ή ως απορρίμματα, υπό τον όρο ότι τα είδη αυτά υποβάλλονται στην επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής·

θ) τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιομηχανικές εργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται εκεί·

ι) τα προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το θαλάσσιο ή ωκεάνειο πυθμένα τους ή από το υπέδαφός τους εκτός των χωρικών υδάτων, υπό τον όρο ότι διαθέτουν αποκλειστικά δικαιώματα για εκμετάλλευση του εν λόγω πυθμένα και

κ) τα εμπορεύματα τα παραγόμενα σ' αυτές αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ι).

2. Οι όροι "σκάφη τους" και "των πλοίων-εργοστασίων τους" που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ) ισχύουν μόνο για τα σκάφη και τα πλοία-εργοστάσια:

α) τα οποία είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στο Μεξικό ή σε κράτος μέλος της Κοινότητας·

β) τα οποία έχουν σημαία του Μεξικού ή κράτους μέλους της Κοινότητας·

γ) τα οποία ανήκουν, κατά ποσοστό 50 % τουλάχιστον, σε υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας ή του Μεξικού ή σε εταιρεία που έχει την έδρα της σε ένα από τα κράτη μέλη της Κοινότητας ή στο Μεξικό, της οποίας ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των εν λόγω συμβουλίων είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας ή του Μεξικού και της οποίας, επιπλέον, σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει σ' αυτά τα κράτη, στο Μεξικό, σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους(1) των κρατών μελών της Κοινότητας ή του Μεξικού·

δ) των οποίων ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί είναι στο σύνολό τους υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας ή του Μεξικού και

ε) το πλήρωμα των οποίων αποτελείται, σε αναλογία 75 % τουλάχιστον, από υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας ή του Μεξικού.

Άρθρο 5

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 2, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο προσάρτημα II.

Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υποστούν οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν που έχει αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής, πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊόν αυτό, χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωματώνεται δεν ισχύουν και ως προς αυτό και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, ενδεχομένως, για την κατασκευή του.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου και απαριθμούνται στο προσάρτημα ΙΙ στοιχείο α) θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, για την εφαρμογή του άρθρου 2, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που περιλαμβάνεται στο εν λόγω προσάρτημα.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν για τις περιόδους ή τα προϊόντα που απαριθμούνται στο προσάρτημα ΙΙ στοιχείο α).

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι μη καταγόμενες ύλες που, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον πίνακα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντος μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν υπό τον όρο ότι:

α) η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος·

β) με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, δεν σημειώνεται υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στον πίνακα για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών.

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος. Το προσάρτημα Ι εφαρμόζεται για τα εν λόγω προϊόντα.

4. Οι παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη του άρθρου 6.

Άρθρο 6

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση

1. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ως ανεπαρκείς για την απόκτηση του χαρακτήρα των καταγόμενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5:

α) οι εργασίες που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της διατήρησης των εμπορευμάτων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους (αερισμός, άπλωμα, ξήρανση, κατάψυξη, απλή ψύξη, τοποθέτηση σε άλμη ή σε θειωμένο ύδωρ, ή άλλα υδατικά διαλύματα, αφαίρεση φθαρμένων μερών και παρεμφερείς εργασίες)·

β) διάλυση με νερό ή άλλη ουσία που δεν συνεπάγεται υλική μεταβολή των χαρακτηριστικών του προϊόντος·

γ) οι απλές εργασίες αφαίρεσης της σκόνης, κοσκινίσματος, διαλογής, ταξινόμησης, συνδυασμού (συμπεριλαμβανομένης και της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων), πλύσεων, βαφής, αποφλοίωσης ή αφαίρεσης του κελύφους, απομάκρυνσης των σπόρων και κοπής·

δ) i) οι αλλαγές συσκευασίας και οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων,

ii) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων κ.λπ. και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας·

ε) η επίθεση σημάτων, ετικετών ή άλλων διακριτικών σημείων σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους·

στ) ο καθαρισμός, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης οξειδίων, ελαίων, χρωστικών ουσιών ή άλλων επικαλύψεων·

ζ) η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους κατά την οποία ένα ή περισσότερα συστατικά του μείγματος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το προσάρτημα ΙΙ, ώστε να είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Μεξικού·

η) η απλή συνένωση μερών για τη σύσταση ενός πλήρους προϊόντος·

θ) η σώρευση δύο ή περισσοτέρων εργασιών που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως η) και

ι) η σφαγή ζώων.

2. Όλες οι εργασίες που διενεργούνται εντός της Κοινότητας ή του Μεξικού σε συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να εξετάζονται από κοινού, όταν πρόκειται να οριστεί αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ως ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Άρθρο 7

Μονάδα χαρακτηρισμού

1. Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος συνίσταται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο θεωρείται ως η μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος.

Σύμφωνα με αυτά:

α) όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα, σε μία μόνον κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού·

β) όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.

2. Όταν, κατ' εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συσκευασίες κατατάσσονται με το προϊόν που περιέχουν, πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν σύνολο, για τον προσδιορισμό της καταγωγής.

Άρθρο 8

Λογιστικός διαχωρισμός

1. Όταν η διατήρηση χωριστών αποθεμάτων καταγόμενων και μη καταγόμενων υλών πανομοιότυπων και εναλλασσόμενων συνεπάγεται υψηλό κόστος, η αρμόδια δημόσια αρχή ή οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα, μετά από γραπτή αίτηση των ενδιαφερομένων, να επιτρέπουν την εφαρμογή της μεθόδου του λεγόμενου "λογιστικού διαχωρισμού" για τη διαχείριση αυτών των αποθεμάτων.

2. Η μέθοδος αυτή πρέπει να μπορεί να διασφαλίσει ότι, για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, ο αριθμός των παραγόμενων προϊόντων που θα ήταν δυνατό να θεωρηθούν ως "καταγόμενα" είναι ο ίδιος με αυτόν που θα είχε προκύψει αν είχε υπάρξει φυσικός διαχωρισμός των αποθεμάτων.

3. Η μέθοδος αυτή καταχωρείται και διατηρείται σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές που ισχύουν στην επικράτεια του μέρους στο οποίο κατασκευάζεται το προϊόν.

4. Η αρμόδια δημόσια αρχή ή οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τέτοια άδεια υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που θεωρούνται αναγκαίοι.

5. Ο δικαιούχος της εν λόγω διευκόλυνσης μπορεί να εκδίδει ή να ζητεί την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής, κατά περίπτωση, για την ποσότητα των προϊόντων που δύνανται να θεωρούνται ως καταγόμενα. Μετά από αίτηση της αρμόδιας δημόσιας αρχής ή των τελωνειακών αρχών, ο δικαιούχος παρέχει δήλωση σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων.

6. Η αρμόδια δημόσια αρχή ή οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τον τρόπο χρησιμοποίησης της άδειας και μπορούν να την ανακαλούν ανά πάσα στιγμή, εφόσον ο δικαιούχος δεν την χρησιμοποιεί κατά τον δέοντα τρόπο ή δεν πληροί οποιαδήποτε από τις λοιπές προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν παράρτημα.

Άρθρο 9

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία

Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία, που παραδίδονται μαζί με ένα είδος εξοπλισμού, μηχανή, συσκευή ή όχημα, αποτελούν μέρος του κανονικού τους εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τελευταίου ή δεν τιμολογούνται ιδιαιτέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω υλικό, τη μηχανή, τη συσκευή ή το όχημα.

Άρθρο 10

Συνδυασμοί εμπορευμάτων

Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συνδυασμοί εμπορευμάτων θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα. Ωστόσο, ένας συνδυασμός που αποτελείται από καταγόμενα και μη καταγόμενα είδη θεωρείται ως καταγόμενος στο σύνολό του, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγόμενων ειδών δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού.

Άρθρο 11

Ουδέτερα στοιχεία

Για να προσδιοριστεί εάν ένα προϊόν έχει τον χαρακτήρα καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγή των παρακάτω που χρησιμοποιούνται, ενδεχομένως, για την παραγωγή του:

α) της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων·

β) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται για τη συντήρησή τους·

γ) των μηχανών, εργαλείων, συρματωτήρων (φιλιέρων) και μητρών και

δ) οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων που δεν υπεισέρχονται και δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 12

Αρχή της εδαφικότητας

1. Οι όροι του τίτλου II σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς στο Μεξικό ή στην Κοινότητα.

2. Αν καταγόμενα προϊόντα, που έχουν εξαχθεί από το Μεξικό ή την Κοινότητα προς μια άλλη χώρα, επανεισαχθούν πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι:

α) τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που εξήχθησαν και

β) δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που ήταν αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους.

Άρθρο 13

Απευθείας μεταφορά

1. Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται αποκλειστικά στα εμπορεύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος παραρτήματος και μεταφέρονται απευθείας μεταξύ του Μεξικού και της Κοινότητας. Ωστόσο, προϊόντα που αποτελούν μία και μόνον αποστολή μπορούν να μεταφερθούν μέσω άλλων εδαφών με, ενδεχομένως, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σ' αυτό το έδαφος, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

2. Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής:

α) ενιαία φορτωτική που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της χώρας διαμετακόμισης ή

β) βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και η οποία:

i) παρέχει ακριβή περιγραφή των προϊόντων,

ii) αναφέρει τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των προϊόντων και, όταν χρειάζεται, τα ονόματα των πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν και

iii) πιστοποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες τα εμπορεύματα παρέμειναν στη χώρα διαμετακόμισης ή

γ) ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΜΩΝ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ

Άρθρο 14

Απαγόρευση επιστροφής εισαγωγικών δασμών ή απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς

1. Οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καταγωγής Κοινότητας ή Μεξικού κατά την έννοια του παρόντος παραρτήματος, για τις οποίες εκδίδεται ή συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου V, δεν αποτελούν, στην Κοινότητα ή στο Μεξικό, αντικείμενο επιστροφής εισαγωγικών δασμών ή απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ο όρος "εισαγωγικοί δασμοί" περιλαμβάνει τους δασμούς που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 8 της απόφασης, καθώς και τους δασμούς αντιντάμπινγκ και τους αντισταθμιστικούς δασμούς που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 της απόφασης.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται σε κάθε ρύθμιση για επιστροφή, απαλλαγή ή μη καταβολή, πλήρη ή μερική, εισαγωγικών δασμών, που επιβάλλονται, στην Κοινότητα ή στο Μεξικό, σε ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, όταν οι ρυθμίσεις αυτές επιτρέπουν, ρητά ή έμμεσα, την επιστροφή, την απαλλαγή ή τη μη καταβολή, στην περίπτωση που τα προϊόντα που παράγονται από τις εν λόγω ύλες εξάγονται και όχι όταν χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό αυτών(2).

4. Ο εξαγωγέας προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει ανά πάσα στιγμή, εάν ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν έχει επιτραπεί επιστροφή, όσον αφορά τις μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των σχετικών προϊόντων, και ότι όλοι οι εισαγωγικοί δασμοί που αντιστοιχούν σ' αυτές τις ύλες έχουν πράγματι καταβληθεί.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 εφαρμόζονται επίσης όσον αφορά τη συσκευασία κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία κατά την έννοια του άρθρου 9 και τους συνδυασμούς ειδών κατά την έννοια του άρθρου 10, όταν αυτά δεν αποτελούν είδη καταγωγής.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 ισχύουν μόνο για τα εξαγόμενα προϊόντα τα οποία απολαύουν προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης στο άλλο μέρος. Δεν αποκλείουν, εξάλλου, την εφαρμογή συστήματος επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα.

7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 15

Γενικές διατάξεις

1. Τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, κατά την εισαγωγή τους στο Μεξικό και τα προϊόντα καταγωγής Μεξικού, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, υπάγονται στην παρούσα απόφαση, εφόσον προσκομιστεί:

α) πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα III ή

β) στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, δήλωση, το κείμενο της οποίας περιλαμβάνεται στο προσάρτημα IV, που αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, (εφεξής "δήλωση τιμολογίου").

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, προϊόντα καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος παραρτήματος εμπίπτουν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25, στην παρούσα απόφαση, χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή κανενός από τα προαναφερθέντα έγγραφα.

Άρθρο 16

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1

1. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές ή την αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας εξαγωγής μετά από γραπτή αίτηση, που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, με ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

2. Για το σκοπό αυτό ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του συμπληρώνουν το έντυπο του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 καθώς και το έντυπο της αίτησης, υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ΙΙΙ. Τα έντυπα αυτά πρέπει να συμπληρώνονται σε μια από τις γλώσσες στις οποίες έχει εκδοθεί η παρούσα απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν αυτά είναι χειρόγραφα, πρέπει να συμπληρώνονται με μελάνι και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η περιγραφή των προϊόντων πρέπει να αναγράφεται στη θέση που προορίζεται γι' αυτό το σκοπό χωρίς να παρεμβάλλονται κενά διάστιχα. Όταν στη θέση υπάρχουν κενές γραμμές, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή της περιγραφής και να διαγραμμίζεται ο κενός χώρος.

3. Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές ή από την αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων, καθώς και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου.

4. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές ή από την αρμόδια δημόσια αρχή, εάν τα σχετικά εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Μεξικού ή Κοινότητας και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος παραρτήματος.

5. Οι τελωνειακές αρχές ή η αρμόδια δημόσια αρχή που εκδίδουν το πιστοποιητικό λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της εκπλήρωσης των λοιπών όρων του παρόντος παραρτήματος. Για το σκοπό αυτό, έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα, καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. Οι τελωνειακές αρχές ή η αρμόδια δημόσια αρχή που εκδίδουν το πιστοποιητικό εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών.

6. Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 αναγράφεται στη θέση 11 του πιστοποιητικού.

7. Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές ή από την αρμόδια δημόσια αρχή και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα, μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγματική εξαγωγή.

Άρθρο 17

Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 16 παράγραφος 7, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 είναι δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδοθεί και μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, εάν:

α) δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων ή

β) αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ή στην αρμόδια δημόσια αρχή ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του τον τόπο και την ημερομηνία της εξαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση.

3. Οι τελωνειακές αρχές ή η αρμόδια δημόσια αρχή μπορούν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, μόνον αφού επαληθεύσουν ότι τα πληροφοριακά στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου· το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό από την τελωνειακή αρχή της χώρας εισαγωγής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε μέρους όπως ορίζεται στο προσάρτημα V.

4. Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 που εκδίδονται εκ των υστέρων πρέπει να φέρουν μία από τις ακόλουθες φράσεις:

"EXPEDIDO A POSTERIORI", "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

5. Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εγγράφεται στη θέση "Παρατηρήσεις" του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1

Άρθρο 18

Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1

1. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού EUR.1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές ή από την αρμόδια δημόσια αρχή που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν.

2. Το αντίγραφο που εκδίδεται, κατ' αυτόν τρόπο, πρέπει να φέρει μια από τις ακόλουθες ενδείξεις:

"DUPLICADO", "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE".

3. Η έυθειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στη θέση "Παρατηρήσεις" του αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1

4. Το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 19

Έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 βάσει προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής

1. Η αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 από ένα ή περισσότερα άλλα πιστοποιητικά είναι πάντοτε δυνατή, υπό τον όρο ότι πραγματοποιείται από το τελωνείο ή από την αρμόδια δημόσια αρχή που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των εμπορευμάτων.

2. Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να θεωρείται ως οριστικό πιστοποιητικό EUR.1 για την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

3. Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να εκδίδεται με βάση γραπτή αίτηση του επανεξαγωγέα, αφού πρώτα οι ενδιαφερόμενες αρχές ελέγξουν τις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση.

Άρθρο 20

Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου

1. Η δήλωση τιμολογίου που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορεί να συνταχθεί:

α) από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 21 ή

β) από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν προϊόντα καταγωγής, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6000 ευρώ.

2. Δήλωση τιμολογίου μπορεί να συνταχθεί αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Μεξικού ή Κοινότητας και πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος παραρτήματος.

3. Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές ή από την αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας εξαγωγής, κάθε κατάλληλο έγγραφο που αποδεικνύει το χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων, καθώς και την εκπλήρωση των λοιπών όρων του παρόντος παραρτήματος.

4. Η δήλωση τιμολογίου πρέπει να αναγράφεται από τον εξαγωγέα με δακτυλογράφηση, με αποτύπωση μέσω σφραγίδας ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εμπορικό έγγραφο της δήλωσης, το κείμενο της οποίας παρατίθεται στο προσάρτημα ΙV, σε μια από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο εν λόγω προσάρτημα και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν η δήλωση είναι χειρόγραφη, πρέπει να γράφεται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες.

5. Οι δηλώσεις τιμολογίου πρέπει να φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής του εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 21 να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό τον όρο ότι παρέχει στις τελωνειακές αρχές ή στην αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας εξαγωγής γραπτή δέσμευση ότι αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για τη δήλωση τιμολογίου από την οποία φαίνεται ότι αυτή ισχύει σαν να έφερε πράγματι χειρόγραφη υπογραφή αυτού.

6. Η δήλωση τιμολογίου μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι προσκομίζεται στην τελωνειακή αρχή της χώρας εισαγωγής εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εθνική νομοθεσία κάθε μέρους σύμφωνα με το προσάρτημα V.

Άρθρο 21

Εγκεκριμένος εξαγωγέας

1. Οι τελωνειακές αρχές ή η αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα, ο οποίος πραγματοποιεί συχνές αποστολές προϊόντων βάσει της παρούσας απόφασης, να συντάσσει δηλώσεις τιμολογίου ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων. Ο εξαγωγέας που επιδιώκει την έκδοση τέτοιας άδειας πρέπει να προσφέρει στις τελωνειακές αρχές ή στην αρμόδια δημόσια αρχή όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος παραρτήματος.

2. Οι τελωνειακές αρχές ή η αρμόδια δημόσια αρχή μπορούν να παρέχουν την ιδιότητα εγκεκριμένου εξαγωγέα, υπό οιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν αναγκαίες.

3. Οι τελωνειακές αρχές ή η αρμόδια δημόσια αρχή παρέχουν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα αριθμό αδείας, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση τιμολογίου.

4. Οι τελωνειακές αρχές ή η αρμόδια δημόσια αρχή παρακολουθούν τη χρήση της άδειας από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα.

5. Οι τελωνειακές αρχές ή η αρμόδια δημόσια αρχή έχουν τη δυνατότητα να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Αυτό συμβαίνει όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν προσφέρει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την άδεια.

Άρθρο 22

Ισχύς των πιστοποιητικών καταγωγής

1. Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για δέκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στη χώρα εξαγωγής και πρέπει να κατατίθεται εντός της προθεσμίας αυτής στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

2. Τα πιστοποιητικά καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορεί να γίνονται αποδεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος στην περίπτωση που η αδυναμία υποβολής των πιστοποιητικών αυτών εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

3. Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά καταγωγής, όταν τα προϊόντα έχουν προσκομιστεί πριν από την εν λόγω τελική ημερομηνία.

Άρθρο 23

Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής

Τα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην εν λόγω χώρα. Οι εν λόγω αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μετάφραση του πιστοποιητικού. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής από δήλωση του εισαγωγέα με την οποία να βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος.

Άρθρο 24

Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές

Όταν, μετά από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2α) του εναρμονισμένου συστήματος, που υπάγονται στα τμήματα XVI και XVII ή στις κλάσεις 7308 και 9406 του εναρμονισμένου συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, υποβάλλεται γι' αυτά ενιαίο πιστοποιητικό καταγωγής στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής.

Άρθρο 25

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής

1. Γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα χωρίς να απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού καταγωγής, τα προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές χωρίς κανένα εμπορικό χαρακτήρα και τα εμπορεύματα δηλώνονται ως ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος και εφόσον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στις δηλώσεις CN22/CN23 ή σε φύλλο χαρτιού που επισυνάπτεται στο εν λόγω έγγραφο.

2. Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούμενες αποκλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, δεν πρέπει να θεωρούνται ως εισαγωγές με εμπορικό χαρακτήρα, εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός.

3. Περαιτέρω, η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ευρώ στις περιπτώσεις μικροδεμάτων ή τα 1200 ευρώ για τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών.

Άρθρο 26

Δικαιολογητικά έγγραφα

Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 και στο άρθρο 20 παράγραφος 3 που χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή από δήλωση τιμολογίου είναι δυνατό πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Μεξικού ή Κοινότητας και πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος πρωτοκόλλου είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α) άμεση απόδειξη των διαδικασιών απόκτησης των σχετικών εμπορευμάτων τις οποίες έχει εφαρμόσει ο εξαγωγέας ή ο προμηθευτής και οι οποίες περιλαμβάνονται π.χ. στα λογιστικά του βιβλία ή στα εσωτερικά λογιστικά του στοιχεία·

β) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν το χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στο Μεξικό ή στην Κοινότητα, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

γ) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την επεξεργασία ή μεταποίηση των υλών στο Μεξικό ή στην Κοινότητα και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στο Μεξικό ή στην Κοινότητα, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή

δ) πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή δηλώσεις τιμολογίου που αποδεικνύουν το χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στο Μεξικό ή στην Κοινότητα σύμφωνα με το παρόν παράρτημα.

Άρθρο 27

Φύλαξη των πιστοποιητικών καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων

1. Ο εξαγωγέας, που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3.

2. Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου υποχρεούται να φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης τιμολογίου, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 3.

3. Οι τελωνειακές αρχές ή η αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας εξαγωγής που εκδίδουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

4. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής πρέπει να φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 και τις δηλώσεις τιμολογίου που υποβάλλονται σ' αυτές.

Άρθρο 28

Διαφορές και λάθη εκτύπωσης

1. Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό καταγωγής και εκείνων που αναφέρονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στο τελωνείο για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων, δεν συνεπάγεται αφεαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού καταγωγής, εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι αυτό το έγγραφο πράγματι αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα προϊόντα.

2. Εμφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα τυπογραφικά λάθη στο πιστοποιητικό καταγωγής, δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την απόρριψη του εν λόγω εγγράφου, αν τα σφάλματα αυτά δεν είναι τέτοια που να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των στοιχείων του σχετικού εγγράφου.

Άρθρο 29

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1. Η χώρα εξαγωγής καθορίζει τα ποσά στο εθνικό νόμισμα της χώρας εξαγωγής, που αντιστοιχούν στα εκφρασμένα σε ευρώ ποσά στο παρόν παράρτημα, τα οποία ανακοινώνονται στις χώρες εισαγωγής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Όταν αυτά τα ποσά υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ποσά που έχει καθορίσει η χώρα εισαγωγής, η τελευταία οφείλει να τα αποδεχθεί εάν τα προϊόντα τιμολογούνται στο νόμισμα της χώρας εξαγωγής. Εάν τα εμπορεύματα τιμολογούνται στο νόμισμα άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας ή του Μεξικού, η χώρα εισαγωγής οφείλει να αναγνωρίσει το ποσό που δηλώνει η ενδιαφερόμενη χώρα.

3. Τα ποσά που εκφράζονται στο εθνικό νόμισμα μιας συγκεκριμένης χώρας, είναι ισοδύναμα με την αντίστοιχη αξία, στο εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, των ποσών σε ευρώ, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου 2000.

4. Τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ στο παρόν παράρτημα και το ισόποσό τους στα εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της Κοινότητας και του Μεξικού επανεξετάζονται από τη μεικτή επιτροπή μετά από αίτηση του Μεξικού ή της Κοινότητας. Κατά την εν λόγω επανεξέταση, η μεικτή επιτροπή εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει μείωση των ποσών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα και εξετάζει περαιτέρω τη σκοπιμότητα διατήρησης των συνεπειών των σχετικών ορίων σε πραγματικές τιμές. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των ποσών που εκφράζονται σε ευρώ στο παρόν παράρτημα.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 30

Αμοιβαία συνδρομή

1. Οι τελωνειακές αρχές του Μεξικού και των κρατών μελών της Κοινότητας ή η αρμόδια δημόσια αρχή του Μεξικού κοινοποιούν αμοιβαία, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα υποδείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες τους για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, καθώς και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών ή της αρμόδιας δημόσιας αρχής που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των εν λόγω πιστοποιητικών και των δηλώσεων τιμολογίου.

2. Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, το Μεξικό και η Κοινότητα παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, μέσω των αρμοδίων τελωνειακών υπηρεσιών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή των δηλώσεων τιμολογίου και της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται σ'αυτά τα έγγραφα.

Άρθρο 31

Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής

1. Ο μεταγενέστερος έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, το χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την τήρηση των λοιπών όρων του παρόντος παραρτήματος.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής οφείλουν να επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, το τιμολόγιο, αν έχει υποβληθεί, τη δήλωση τιμολογίου ή το αντίστοιχο αντίγραφο, στις τελωνειακές αρχές ή στην αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους που δικαιολογούν την έρευνα. Προς επίρρωση της αίτησής τους για έλεγχο, αυτές παρέχουν όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει και που δικαιολογούν την υποψία ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο πιστοποιητικό καταγωγής είναι ανακριβείς.

3. Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές ή την αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας εξαγωγής. Για τον σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργήσουν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα, καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο.

4. Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχείριση για τα συγκεκριμένα προϊόντα εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, οφείλουν να επιτρέψουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα υπό τον όρο επιβολής κάθε προληπτικού μέτρου το οποίο κρίνεται απαραίτητο.

5. Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού το ταχύτερο δυνατό. Τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να ορίζουν σαφώς αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα μπορεί πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Μεξικού ή Κοινότητας και ότι πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος παραρτήματος.

6. Εάν, σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, δεν δοθεί απάντηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της αυθεντικότητας του εν λόγω εγγράφου ή την πραγματική καταγωγή των προϊόντων, οι αιτούσες τελωνειακές αρχές έχουν δικαίωμα να αρνηθούν, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, την παροχή προτιμησιακής μεταχείρισης.

Άρθρο 32

Διακανονισμός διαφορών

1. Οι διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τις διαδικασίες ελέγχου του άρθρου 31 και δεν μπορούν να διευθετηθούν μεταξύ των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών ή της αρμόδιας δημόσιας αρχής που είναι υπεύθυνες για τη διενέργειά του ή τα προβλήματα που δημιουργούνται ως προς την ερμηνεία του παρόντος παραρτήματος, υποβάλλονται προς εξέταση στην ειδική επιτροπή για την τελωνειακή συνεργασία και τους κανόνες καταγωγής.

2. Οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής διέπονται από την εθνική νομοθεσία της εν λόγω χώρας.

Άρθρο 33

Εμπιστευτικότητα

Όλες οι πληροφορίες που είναι εκ φύσεως εμπιστευτικές ή που παρέχονται εμπιστευτικά καλύπτονται από την υποχρέωση του επαγγελματικού απορρήτου, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία κάθε μέρους. Δεν κοινοποιούνται από τις τελωνειακές αρχές ή την αρμόδια δημόσια αρχή χωρίς τη ρητή άδεια του προσώπου ή της αρχής που τις παρέχει· η κοινοποίηση πληροφοριών επιτρέπεται όταν οι τελωνειακές αρχές ή η αρμόδια δημόσια αρχή έχουν σχετική υποχρέωση ή άδεια να προβούν σ' αυτή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ιδίως για την προστασία δεδομένων, ή στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

Άρθρο 34

Κυρώσεις

Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει έγγραφο αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες, με σκοπό την επίτευξη προτιμησιακής μεταχείρισης για τα προϊόντα.

Άρθρο 35

Ελεύθερες ζώνες

1. Το Μεξικό και η Κοινότητα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα εμπορεύματα που τελούν υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη που βρίσκεται στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εμπορεύματα ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, όταν προϊόντα καταγωγής Μεξικού ή Κοινότητας εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, οι ενδιαφερόμενες αρχές εκδίδουν νέο πιστοποιητικό EUR.1, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η επεξεργασία ή η μεταποίηση είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

Άρθρο 36

Εφαρμογή του παραρτήματος

1. Ο όρος "Κοινότητα" που χρησιμοποιείται στο άρθρο 2 δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια.

2. Προϊόντα καταγωγής Μεξικού, όταν εισάγονται στη Θέουτα ή τη Μελίλια, εμπίπτουν από κάθε άποψη στο ίδιο τελωνειακό καθεστώς με αυτό που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της πράξης προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Το Μεξικό παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων που καλύπτονται από την απόφαση και κατάγονται από τη Θέουτα και Μελίλια, το ίδιο τελωνειακό καθεστώς με αυτό που παρέχει σε προϊόντα που εισάγονται και κατάγονται από την Κοινότητα.

3. Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 37.

Άρθρο 37

Ειδικοί όροι

1. Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως:

1. προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας:

α) τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και στη Μελίλια·

β) τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Θέουτα και στη Μελίλια, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά του στοιχείου α), υπό την προϋπόθεση ότι:

i) έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 5 ή

ii) τα προϊόντα αυτά κατάγονται από το Μεξικό ή την Κοινότητα κατά την έννοια του παρόντος παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των ανεπαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1·

2. προϊόντα καταγωγής Μεξικού:

α) προϊόντα που έχουν εξ ολοκλήρου παραχθεί στο Μεξικό·

β) τα προϊόντα που έχουν παραχθεί στο Μεξικό για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα εκτός αυτών του στοιχέιου α), υπό την προϋπόθεση ότι:

i) έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 5 ή

ii) κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος παραρτήματος, από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Κοινότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των ανεπαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

2. Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ενιαίο έδαφος.

3. Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του υποχρεούται να αναγράφει τις μνείες "Μεξικό" και "Θέουτα ή Μελίλια" στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή στις δηλώσεις τιμολογίου. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση προϊόντων, καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, τούτο πρέπει να αναγράφεται στη θέση 4 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή στις δηλώσεις τιμολογίου.

4. Η ευθύνη της εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος στη Θέουτα και Μελίλια ανατίθεται στις ισπανικές τελωνειακές αρχές.

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

Τροποποιήσεις του παραρτήματος

Η μεικτή επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει το παρόν παράρτημα.

Άρθρο 39

Επεξηγηματικές σημειώσεις

1. Τα μέρη διατυπώνουν, μετά από συμφωνία, "Επεξηγηματικές σημειώσεις" σχετικά με την ερμηνεία, την εφαρμογή και τη διαχείριση του παρόντος παραρτήματος στο πλαίσιο της ειδικής επιτροπής για την τελωνειακή συνεργασία και τους κανόνες καταγωγής.

2. Τα μέρη εφαρμόζουν ταυτόχρονα τις συμφωνηθείσες επεξηγηματικές σημειώσεις σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες τους.

Άρθρο 40

Εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση ή υπό αποθήκευση

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης είναι δυνατό να εφαρμόζονται σε εμπορεύματα τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος και τα οποία κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας απόφασης βρίσκονται είτε υπό διαμετακόμιση είτε υπό προσωρινή αποθήκευση σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης στο Μεξικό ή στην Κοινότητα είτε σε ελεύθερες ζώνες, υπό την προϋπόθεση υποβολής στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, εντός τεσσάρων μηνών από την εν λόγω ημερομηνία, πιστοποιητικού EUR.1 που επισυνάπτεται αναδρομικά από τις αρμόδιες αρχές ή την αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας εξαγωγής μαζί με τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν απευθείας.

(1) Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ο όρος "υπήκοοι" περιλαμβάνει και τις εταιρείες.

(2) Τα μέρη συμφωνούν ότι η καταβολή εισαγωγικών δασμών μπορεί να αναβληθεί μέχρις ότου εξαχθεί το τελικό προϊόν, ούτως ώστε οι αρχές να γνωρίζουν τον τελικό προορισμό του προϊόντος.

Προσάρτημα Ι

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ II ΚΑΙ II α)

Σημείωση 1

Ο πίνακας αναφέρει τους όρους που απαιτούνται για να θεωρηθούν όλα τα προϊόντα επαρκώς επεξεργασθέντα ή μεταποιηθέντα κατά την έννοια του άρθρου 5 του παραρτήματος III.

Σημείωση 2

2.1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραγόμενο προϊόν. Η πρώτη στήλη αναφέρει τον κωδικό ή τον αριθμό του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και η δεύτερη στήλη την περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σ' αυτή την κλάση ή το κεφάλαιο. Για κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται ένας κανόνας στις στήλες 3 ή 4. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, του αριθμού της πρώτης στήλης προηγείται η ένδειξη "ex", αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζονται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2.

2.2. Όταν στη στήλη 1 συγκεντρώνονται περισσότεροι αριθμοί κλάσεων ή όταν στη στήλη αυτή αναφέρεται ένας αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, οι σχετικοί κανόνες που αναφέρονται στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις που εμφανίζονται μαζί στη στήλη 1.

2.3. Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τους κανόνες που αναφέρονται παραπλεύρως στις στήλες 3 ή 4.

2.4. Όταν για κάποιο στοιχείο στις δύο πρώτες στήλες παρέχεται κανόνας και στις δύο στήλες 3 και 4, ο εξαγωγέας μπορεί να επιλέγει, ως εναλλακτική λύση, να εφαρμόζει είτε τον κανόνα που παρέχεται στη στήλη 3 είτε εκείνον που παρέχεται στη στήλη 4. Αν δεν παρέχεται κανόνας καταγωγής στη στήλη 4, εφαρμόζεται ο κανόνας που παρέχεται στη στήλη 3.

Σημείωση 3

3.1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του παραρτήματος ΙΙΙ που αφορούν προϊόντα τα οποία έχουν αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων, ισχύουν ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω προϊόν κατασκευάστηκε στο ίδιο εργοστάσιο ή σε άλλο εργοστάσιο στο Μεξικό ή στην Κοινότητα.

Παράδειγμα:

Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας που εφαρμόζεται προβλέπει ότι η αξία των μη καταγομένων υλών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 %(1) της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από "άλλα χαλυβοκράματα σφυρηλατημένα" της κλάσης ex 7224.

Αν οι εργασίες σφυρηλάτησης πραγματοποιήθηκαν εντός της Κοινότητας με πρώτη ύλη μη καταγόμενου πλινθώματος, το προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο αποκτά ήδη το χαρακτήρα, καταγωγής δυνάμει του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης ex 7224. Οι εργασίες σφυρηλάτησης μπορούν να θεωρηθούν ως καταγωγής κατά τον υπολογισμό της αξίας του κινητήρα ανεξάρτητα από το αν αυτός κατασκευάστηκε στο Μεξικό ή στην Κοινότητα. Η αξία του μη καταγόμενου πλινθώματος δεν πρέπει λοιπόν να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

3.2. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα επεξεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται· συνεπώς, περαιτέρω επεξεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης το χαρακτήρα καταγωγής· αντίθετα, υποδεέστερες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις δεν προσδίδουν το χαρακτήρα καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας, η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρέπεται.

3.3. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3.2, όταν ο κανόνας ορίζει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν "ύλες οποιασδήποτε κλάσης", μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, με την επιφύλαξη, ωστόσο, ειδικών περιορισμών που περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, στον κανόνα. Η έκφραση, ωστόσο, "κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης αριθ. ...." σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μόνον ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση με προϊόν στο οποίο αντιστοιχεί διαφορετική περιγραφή από αυτή που ισχύει για το προϊόν που αναφέρεται στη στήλη 2.

3.4. Η μονάδα χαρακτηρισμού για τον καθορισμό της καταγωγής είναι το συγκεκριμένο προϊόν που κατατάσσεται στην ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος. Συνεπάγεται ότι όταν η συσκευασία κατατάσσεται μαζί με τα εμπορεύματα, π.χ. τα κουτιά στα οποία συσκευάζεται το προϊόν για να παραδοθεί στη λιανική πώληση, πρέπει να συνυπολογίζεται ως μέρος του προϊόντος για τον καθορισμό της καταγωγής του προϊόντος. Δεν λαμβάνεται υπόψη η συσκευασία που προορίζεται μόνο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων στο μέρος εισαγωγής.

Παράδειγμα:

Υπολογιστές της κλάσης 8471 υπάγονται στον κανόνα ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου. Συσκευάζονται σε κουτιά για τη λιανική πώληση και εξάγονται σε ξύλινα εμπορευματοκιβώτια καθένα από τα οποία περιέχει δέκα υπολογιστές. Για να προσδιοριστεί αν οι υπολογιστές είναι σύμφωνοι με το ποσοστό που δίδεται για το προϊόν δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία των ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων. Ωστόσο, η αξία της συσκευασίας που απαιτείται για τη λιανική πώληση συνυπολογίζεται.

3.5. Όταν κανόνας του πίνακα ορίζει ότι κάποιο προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται να χρησιμοποιηθούν μαζί όλες οι ύλες.

Παράδειγμα:

Ο κανόνας για τα υφάσματα των κλάσεων ΕΣ 5208 έων 5212 προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές ίνες και χημικές ύλες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόμη και οι δύο μαζί.

3.6. Όταν κανόνας του πίνακα προβλέπει ότι κάποιο προϊόν πρέπει να έχει κατασκευασθεί από μια συγκεκριμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρησιμοποίηση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της ίδιας της φύσης τους, δεν είναι δυνατό να πληρούν τον κανόνα (βλέπε επίσης σημείωση 6.2 για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα).

Αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, για προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι δυνατό να κατασκευαστούν από τη συγκεκριμένη ύλη που ορίζεται στον πίνακα, είναι δυνατό να παραχθούν από ύλες της ίδιας φύσης σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας.

Παράδειγμα:

Ο κανόνας για τις προπαρασκευασμένες τροφές της κλάσης 1904, ο οποίος αποκλείει ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ανόργανων αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων που δεν παράγονται από δημητριακά.

Παράδειγμα:

Στην περίπτωση ενδύματος του κεφαλαίου 62(2), που κατασκευάζεται από μη υφασμένες ύλες, αν προβλέπεται ότι επιτρέπεται η κατασκευή παρόμοιου είδους μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν είναι δυνατό κανονικά να κατασκευασθούν από νήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας που προηγείται του σταδίου του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών.

3.7. Αν προβλέπονται σε κανόνα του πίνακα δύο ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατό να προστεθούν. Επομένως, η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται για ορισμένες ύλες.

Σημείωση 4

4.1. Ο όρος "φυσικές ίνες" όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές. Πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια πριν από τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος "φυσικές ίνες" περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί.

4.2. Ο όρος "φυσικές ίνες" καλύπτει τις χοντρές τρίχες χαίτης και ουράς μόνοπλων ή βοοειδών της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των κλάσεων 5301 έως 5305.

4.3. Οι όροι "υφαντικοί πολτοί", "χημικές ύλες" και "ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού" που χρησιμοποιούνται στον πίνακα προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων ή νημάτων ή ινών από χαρτί.

4.4. Ο όρος "τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς" που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507.

Σημείωση 5

5.1. Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραπομπή στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες βασικές υφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του προϊόντος αυτού, όταν στο σύνολό τους αυτές αντιπροσωπεύουν 8 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται. (βλέπε επίσης τις σημειώσεις 5.3 και 5.4).

5.2. Εντούτοις, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σημείωση 5.1 είναι δυνατό να εφαρμόζεται μόνο για τα σύμμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες.

Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι εξής:

- μετάξι,

- μαλλί,

- χοντροειδείς ζωικές τρίχες,

- ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας,

- τρίχες χαίτης και ουράς ίππων,

- βαμβάκι,

- ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί,

- λινάρι,

- κάνναβι,

- γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου,

- σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave,

- ίνες από κοκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες,

- συνθετικές ίνες συνεχείς,

- τεχνητές ίνες συνεχείς,

- νήματα μεταφοράς ρεύματος

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυπροπυλένιο,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρες,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυαμίδια,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς πολυακριλονιτριλικές,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυαμίδια,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυτετραφθοροαιθυλένιο,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από θειούχο πολυφαινυλένιο,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυμερές του χλωριούχου βινιλίου,

- άλλες συνθετικές ίνες μη συνεχείς,

- τεχνητές ίνες μη συνεχείς από βισκόζη,

- άλλες τεχνητές ίνες μη συνεχείς,

- νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα,

- νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυεστέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα,

- προϊόντα της κλάσης 5605 (μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα), στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες,

- άλλα προϊόντα της κλάσης 5605.

Παράδειγμα:

Νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από βαμβακερές ίνες της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506 είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού), δύνανται να χρησιμοποιηθούν μέχρι 8 % κατά βάρος του νήματος.

Παράδειγμα:

Ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενα συνθετικά νήματα που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού) ή μάλλινα νήματα που δεν ικανοποιούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση φυσικών ινών που δεν έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση) ή συνδυασμός των δύο αυτών τύπων νημάτων δύνανται να χρησιμοποιούνται σε αναλογία μέχρι 8 τοις εκατό κατά βάρος του υφάσματος.

Παράδειγμα:

Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από βαμβακερό ύφασμα της κλάσης 5210, θεωρείται σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ίδιο βαμβακερό ύφασμα είναι σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαμβακερά νήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά τα ίδια σύμμεικτα.

Παράδειγμα:

Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, είναι τότε προφανές ότι τα νήματα που χρησιμοποιούνται είναι δύο διαφορετικές υφαντικές ύλες βάσης και η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι συνεπώς σύμμεικτο ύφασμα.

5.3. Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν "νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα", αυτή η ανοχή είναι 8 % όσον αφορά τα νήματα.

5.4. Στην περίπτωση προϊόντων στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, η ανοχή αυτή είναι 30 % όσον αφορά την εν λόγω λουρίδα.

Σημείωση 6

6.1. Τα έτοιμα υφαντουργικά προϊόντα, για τα οποία υπάρχει υποσημείωση στον πίνακα που παραπέμπει στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, υφαντικές ύλες με εξαίρεση τα είδη φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιμο προϊόν, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 8 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.

6.2. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 6.3, ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 μπορεί να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες.

Παράδειγμα:

Εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Για τον ίδιο λόγο, δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες περιέχουν υφαντικές ύλες.

6.3. Όταν εφαρμόζεται ένας κανόνας ποσοστού, η αξία των ειδών που δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται.

Σημείωση 7

7.1. Οι "καθορισμένες επεξεργασίες", σύμφωνα με την έννοια των κωδικών ΣΟ ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, είναι οι ακόλουθες :

α) η εν κενώ απόσταξη·

β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης(3)·

γ) η πυρόλυση·

δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·

ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμός και καθαρισμός με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·

ζ) ο πολυμερισμός·

η) η αλκυλίωση·

ι) ο ισομερισμός.

7.2. Οι "καθορισμένες επεξεργασίες" σύμφωνα με την έννοια των κωδικών ΣΟ 2710, 2711 έως 2712 είναι οι ακόλουθες:

α) η εν κενώ απόσταξη·

β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης(4)·

γ) η πυρόλυση·

δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·

ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμός και καθαρισμός με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·

ζ) ο πολυμερισμός·

η) η αλκυλίωση·

θ) ο ισομερισμός·

ι) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά όσον αφορά τα βαριά λάδια της κλάσης ex 2710, με την οποία επιτυγχάνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85 τοις εκατό της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία (μέθοδος ASTM D 1266-59 T)·

ια) η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθιση, αποκλειστικά για προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2710·

ιβ) η επεξεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση αποκλειστικά για βαριά λάδια του κωδικού ΣΟ ex 2710 κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250° C με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές επεξεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών του κωδικού ΣΟ ex 2710, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα ως καθορισμένες επεξεργασίες·

ιγ) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση (αποκλειστικά όσον αφορά τα καύσιμα του κωδικού ΣΟ 2710) εφόσον αυτά αποστάζουν κατ'όγκο, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών, λιγότερο από 30 τοις εκατό στους 300° C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86·

ιδ) η επεξεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας αποκλειστικά για βαριά λάδια άλλα από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσεως του κωδικού ΣΟ ex 2710.

7.3. Κατά την έννοια των κωδικών ΣΟ ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403 οι απλές εργασίες, όπως ο καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισμός του ύδατος, η διήθηση, ο χρωματισμός, η σήμανση, η επίτευξη δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο, όλοι οι συνδυασμοί των πράξεων αυτών ή παρόμοιες πράξεις δεν προσδίδουν τον χαρακτήρα καταγωγής.

7.4. Η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης είναι η απόσταξη (εκτός από την ατμοσφαιρική απόσταξη) με συνεχή ή ασυνεχή διαδικασία που εφαρμόζεται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου χρησιμοποιούνται αποστάγματα των διακρίσεων 2710 00, 2711 11, 2711 12 έως 2711 19, 2711 21 και 2711 29 (εκτός από το προπάνιο με καθαρότητα 99 % ή περισσότερο) προκειμένου να παραχθούν:

1. απομονωμένοι υδρογονάνθρακες υψηλής καθαρότητας (90 % ή περισσότερο στην περίπτωση των ολεφινών και 95 % ή περισσότερο στην περίπτωση άλλων υδρογονανθράκων), μείγματα ισομερών με την ίδια οργανική σύνθεση που θεωρούνται ως μεμονωμένοι υδρογονάνθρακες.

Επιτρέπονται μόνον αυτές οι διαδικασίες μέσω των οποίων λαμβάνονται τουλάχιστον τρία διαφορετικά προϊόντα, αλλά ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει σε καμία περίπτωση όταν η διαδικασία συνίσταται σε διαχωρισμό ισομερών. Αυτό ισχύει για τα ξυλένια, ενώ το αιθυλοβενζόλιο περιλαμβάνεται στα ισομερή του ξυλενίου·

2. προϊόντα των κλάσεων 2707 10 έως 2707 30, 2707 50 και 2710 00:

α) χωρίς επικάλυψη του τελικού σημείου βρασμού ενός κλάσματος και του αρχικού σημείου βρασμού του επόμενου κλάσματος και με διαφορά όχι μεγαλύτερη των 60° C μεταξύ των θερμοκρασιών στις οποίες γίνεται απόσταξη 5 και 90 % κατ' όγκο (συμπεριλαμβανομένων των απωλειών) με τη μέθοδο ASTM D 86-67 (επανεγκριθείσα το 1972)·

β) με επικάλυψη του τελικού σημείου βρασμού ενός κλάσματος και του αρχικού σημείου βρασμού του επόμενου κλάσματος και με διαφορά όχι μεγαλύτερη των 30° C μεταξύ των θερμοκρασιών στις οποίες γίνεται απόσταξη 5 και 90 % κατ' όγκο (συμπεριλαμβανομένων των απωλειών) με τη μέθοδο ASTM D (επανεγκριθείσα το 1972).

(1) Βλέπε σημείωση 11 του προσαρτήματος ΙΙ α).

(2) Βλέπε σημείωση 6 του προσαρτήματος ΙΙ α).

(3) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7.4.

(4) Βλέπε εισαγωγικΉ σημείωση 7.4.

Προσάρτημα II

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον πίνακα δεν καλύπτονται στο σύνολό τους από την απόφαση. Απαιτείται, συνεπώς, προσφυγή στα λοιπά μέρη της απόφασης

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Προσάρτημα II (α)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στον πίνακα είναι δυνατό να μην καλύπτονται στο σύνολό τους από τη συμφωνία. Είναι συνεπώς απαραίτητη η προσφυγή στα άλλα μέρη της συμφωνίας

Σημείωση 1

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002, η εξαίρεση που αφορά το σκληρό σίτο και τα παράγωγά του ισχύει επίσης για το Zea indurata maize.

Σημείωση 2

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημείωση 3

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημείωση 4

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημείωση 5

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημείωση 6

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημείωση 7

Ο κανόνας αυτός ισχύει μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002.

Σημείωση 8

Ο κανόνας αυτός ισχύει(1) μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2003.

Σημείωση 9

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Οι ποσοστώσεις αυτές θα χορηγηθούν στο Μεξικό μέσω δημοπρασίας(2).

Σημείωση 10

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημείωση 11

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημείωση 12

12.1.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Το Μεξικό καθορίζει την ποσόστωση.

12.2.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(1) Βλέπε κοινή δήλωση VIII.

(2) Βλέπε κοινές δηλώσεις IX και X.

Προσάρτημα ΙΙΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ EUR.1 ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ EUR.1

1. Οι διαστάσεις του εντύπου είναι 210 × 297 χιλιοστά όσον αφορά το μήκος, υπάρχει ανοχή κατ'ανώτατο όριο 5 χιλιοστά μικρότερο ή 8 χιλιοστά μεγαλύτερο. Το χαρτί που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι λευκού χρώματος χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα γραφής και βάρος 25 gr/m2 τουλάχιστον. Φέρει τυπωμένη διαγράμμιση πράσινου χρώματος η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα.

2. Οι δημόσιες αρχές των συμβαλλομένων μερών μπορούν να αναλαμβάνουν την εκτύπωση των πιστοποιητικών ή να την αναθέτουν σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αναφέρεται σε κάθε πιστοποιητικό. Κάθε πιστοποιητικό φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Φέρει, επίσης, αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή μη, για την αναγνώρισή του.

>PIC FILE= "L_2000245EL.106501.EPS">

>PIC FILE= "L_2000245EL.106601.EPS">

>PIC FILE= "L_2000245EL.106701.EPS">

>PIC FILE= "L_2000245EL.106801.EPS">

Προσάρτημα IV

ΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

>PIC FILE= "L_2000245EL.106902.EPS">

>PIC FILE= "L_2000245EL.107001.EPS">

Προσάρτημα V

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕUR.1 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III

1. Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δύο έτη.

2. Για το Μεξικό, ένα έτος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Σύφωνα με το άρθρο 12)

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, το Μεξικό μπορεί να διατηρεί τα μέτρα που ορίζονται στο παρόν παράρτημα υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Μεξικού στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον ΠΟΕ και με τρόπο που δεν παρέχει ευνοϊκότερη μεταχείριση στις εισαγωγές οποιασδήποτε τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των χωρών με τις οποίες το Μεξικό έχει συνάψει συμφωνία που γνωστοποιείται βάσει του άρθρου XXIV της συμφωνίας GATT του 1994.

2. Το Μεξικό μπορεί να περιορίσει την έκδοση αδειών εισαγωγής και εξαγωγής μόνον όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στη συνέχεια, με μόνο σκοπό τη διενέργεια συναλλαγών με το εξωτερικό για τα εν λόγω προϊόντα αποκλειστικά από το ίδιο:

(Μετά την αντίστοιχη διάκριση παρέχονται περιγραφές μόνον ως στοιχεία αναφοράς)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

3. Το Μεξικό μπορεί να διατηρήσει τις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς κατά την εισαγωγή των προϊόντων που απαριθμούνται στη συνέχεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003.

(Μετά την αντίστοιχη διάκριση παρέχονται περιγραφές μόνον ως στοιχεία αναφοράς)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

4. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003, το Μεξικό μπορεί να διατηρήσει τις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς κατά την εισαγωγή μεταχειρισμένων προϊόντων που υπάγονται στις κλάσεις και διακρίσεις 8426 91, 8427 20, 8429 20, 8452 29, 8471, 8474 20, 8504 40, 8701 90, 8705, 8711, 8712 και 8716 του εναρμονισμένου συστήματος.

5. Το Μεξικό μπορεί να διατηρήσει τις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς κατά την εισαγωγή μεταχειρισμένων προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 6309 του εναρμονισμένου συστήματος.

6. Το Μεξικό μπορεί να διατηρήσει τις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς κατά την εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων που υπάγονται στις παρακάτω κλάσεις ή διακρίσεις του εναρμονισμένου συστήματος, υπό τον όρο ότι εφαρμόζονται σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Μεξικού στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον ΠΟΕ.

(Δίπλα στην αντίστοιχη διάκριση, παρέχεται η περιγραφή των προϊόντων, μόνον ως στοιχείο αναφοράς)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Σύμφωνα με το άρθρο 13)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, το Μεξικό μπορεί να διατηρήσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003 το Decreto para el fomento y modenizacion de la industria automotriz (Διάταγμα για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας αυτοκινήτων) της 11ης Δεκεμβρίου 1989, που τροποποιήθηκε στις 31 Μαΐου 1995, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Μεξικού στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον ΠΟΕ και με τρόπο που δεν παρέχει ευνοϊκότερη μεταχείριση στις εισαγωγές οποιασδήποτε τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των χωρών με τις οποίες το Μεξικό έχει συνάψει συμφωνία που κοινοποιείται βάσει του άρθρου XXIV της συμφωνίας GATT του 1994.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ III

(Σύμφωνα με το άρθρο 25)

ΜΕΡΟΣ A

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ

Τμήμα 1

Φορείς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

(Το κείμενο στην ισπανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

1. Secretaría de Gobernación (Ministry of Government); περιλαμβάνει:

- Centro Nacional de Desarrollo Municipal (National Centre for Municipal Studies)

- Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas (Illustrated Periodicals and Publications Classification Commission)

- Consejo Nacional de Población (National Population Council)

- Archivo General de la Nación (General Archives of the Nation)

- Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (National Institute for Historical Studies on the Mexican Revolution)

- Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo en el Distrito Federal (Social Reintegration Assistance Foundation)

- Centro Nacional de Prevención de Desastres (National Disaster Prevention Centre)

2. Secretaría de Relaciones Exteriores (Ministry of Foreign Relations)

3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Ministry of Finance and Public Credit)· περιλαμβάνει:

- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (National Banking and Securities Commission)

- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (National Insurance and Bonds Commission)

- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (National Institute for Statistics, Geography and Informatics)

4. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Ministry of Agriculture, Livestock and Rural Development)· περιλαμβάνει:

- Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) (Support Services for Agricultural Marketing)

- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (National Forestry and Agricultural Research Institute)

5. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Ministry of Communication and Transport)· περιλαμβάνει:

- Comisión Federal de Telecomunicaciones (Telecommunications Federal Commission)

- Instituto Mexicano de Transporte (Mexican Institute for Transport)

6. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Ministry of Commerce and Industrial Development)

7. Secretaría de Educación Pública (Ministry of Public Education)· περιλαμβάνει:

- Instituto Nacional de Antropología e Historia (National Institute for Anthropology and History)

- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (National Institute for Fine Arts and Literature)

- Radio Educación (Radio Education)

- Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Engineering and Industrial Development Centre)

- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (National Council for Culture and the Arts)

- Comisión Nacional del Deporte (National Sports Commission)

8. Secretaría de Salud (Ministry of Health); περιλαμβάνει:

- Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (Public Charity Fund Administration)

- Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (National Blood Transfusion Centre)

- Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. (Office for General Management of Biologicals and Reagents)

- Centro Nacional de Rehabilitación (National Rehabilitation Centre)

- Consejo para la Prevención y Control de Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (Conasida) (Council for the Prevention and Control of the Auto-Immune Deficiency Syndrome)

9. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Ministry of Labour and Social Welfare); περιλαμβάνει:

- Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Office of the Federal Attorney for Labour Defence)

10. Secretaría de la Reforma Agraria (Ministry of Agrarian Reform)· περιλαμβάνει:

- Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (National Institute for Agrarian Development)

11. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Ministry of Environment, Natural Resources and Fisheries); περιλαμβάνει:

- Instituto Nacional de la Pesca (National Institute for Fisheries)

- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Mexican Institute for Water Technology)

12. Procuraduría General de la República (Office of the Attorney-General of the Republic)

13. Secretaría de Energía (Ministry of Energy); περιλαμβάνει:

- Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (National Commission for Nuclear Safety and Safeguards)

- Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (National Commission for Energy Conservation)

14. Secretaría de Desarrollo Social (Ministry of Social Development)

15. Secretaría de Turismo (Ministry of Tourism)

16. Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Ministry of Comptroller and Administrative Development)

17. Secretaría de la Defensa Nacional (Ministry of National Defence)

18. Secretaría de Marina (Ministry of the Navy)

Τμήμα 2

Δημόσιες επιχειρήσεις

(Το κείμενο στην ισπανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

1. Talleres Gráficos de México (National Printers)

2. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) (Airports and Auxiliary Services)

3. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) (Federal Toll Roads and Bridges and Related Services)

4. Servicio Postal Mexicano (Mexican Postal Service)

5. Ferrocarriles Nacionales de México (FERRONALES) (National Railways of Mexico)

6. Telecomunicaciones de México (TELECOM) (Telecommunications of Mexico)

7. Petróleos Mexicanos (Mexican Petroleum) (PEMEX Corporativo) (No incluye las compras de combustibles y gas) (PEMEX Corporative) (Not including procurements of fuels or gas)

- PEMEX Exploración y Producción (PEMEX Exploration and Production)

- PEMEX Refinación (PEMEX Refining)

- PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PEMEX Gas and Basic Petrochemicals)

- PEMEX Petroquímica (PEMEX Petrochemical).

8. Comisión Federal de Electricidad (Federal Electricity Commission)

9. Consejo de Recursos Minerales (Mineral Resources Council)

10. Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo S.A. de C.V. (DICCONSA) (Commercial Distributor and Trade Promotion S.A. de C.V)

11. Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. (LICONSA) (No incluye las compras de bienes agrícolas adquiridos para programas de apoyo a la agricultura o bienes para la alimentación humana). (Conasupo Industrialised Milk, S.A. de C.V.) (Not including procurements of agricultural goods made in furtherance of agricultural support programmes or goods for human feeding programmes)

12. Procuraduría Federal del Consumidor (Office of the Federal Attorney for Consumers)

13. Servicio Nacional de Información de Mercados (National Markets Information Service)

14. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Social Security and Services Institute for Government Workers)

15. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Mexican Social Security Institute)

16. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (No incluye las compras de bienes agrícolas adquiridos para programas de apoyo a la agricultura o bienes para la alimentación humana). (National System for Integrated Family Development) (Not including procurements of agricultural goods made in furtherance of agricultural support programmes or goods for human feeding programmes)

17. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Social Security Institute for the Mexican Armed Forces)

18. Instituto Nacional Indigenista (INI) (National Institute for Indian Peoples)

19. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (National Institute for Adult Education)

20. Centros de Integración Juvenil (Youth Integration Centres)

21. Instituto Nacional de la Senectud (National Institute for Old Age)

22. Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) (Administrative Committee of the School Construction Federal Programme)

23. Comisión Nacional del Agua (CNA) (National Water Commission)

24. Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Commission for the Regularisation of Land Tenure)

25. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (National Science and Technology Council)

26. NOTIMEX S.A. de C.V.

27. Instituto Mexicano de Cinematografía (Mexican Institute for Cinematography)

28. Lotería Nacional para la Asistencia Pública (National Lottery for Public Assistance)

29. Pronósticos para la Asistencia Pública (Sports Lottery)

30. Comisión Nacional de Zonas Áridas (National Commission on Arid Zones)

31. Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (National Commission for the Free Textbooks)

32. Comisión Nacional de Derechos Humanos (National Commission on Human Rights)

33. Consejo Nacional de Fomento Educativo (National Educational Development Council)

Τμήμα 3

Φορείς σε επίπεδο κατώτερο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Κανένας.

ΜΕΡΟΣ B

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τμήμα 1

Φορείς της κεντρικής διοίκησης

A. Φορείς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

B. Αυστρία

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

A. Present coverage of entities (Σημερινή κάλυψη των φορέων)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Β. All other central public authorities including their regional and local subdivisions provided that they do not have an industrial or commercial character (Οι λοιποί κεντρικοί δημόσιοι φορείς περιλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών υποδιαιρέσεών τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα).

Γ. Βέλγιο

(Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

A. L'État fédéral (Το Ομοσπονδιακό κράτος)

1. Services du premier ministre

2. Ministère des affaires économiques

3. Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

4. Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement

5. Ministère des classes moyennes et de l'agriculture

6. Ministère des communications et de l'infrastructure

7. Ministère de la défense nationale(1)

8. Ministère de l'emploi et du travail

9. Ministère des finances

10. Ministère de la fonction publique

11. Ministère de l'intérieur

12. Ministère de la justice

B. Autres (Άλλοι φορείς)

1. La Poste(2)

2. La Régie des bâtiments

3. L'Office national de sécurité sociale

4. L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

5. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité

6. L'Office national des pensions

7. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

8. Le Fonds des maladies professionnelles

9. L'Office national de l'emploi

Δ. Δανία

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Ε. Γερμανία

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημείωση:

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές υποχρεώσεις, οι φορείς που περιλαμβάνονται στον παρόντα κατάλογο πρέπει να αναθέτουν, με ειδικές διαδικασίες, συμβάσεις σε ορισμένους ομίλους με στόχο την εξάλειψη δυσχερειών που οφείλονται στον τελευταίο πόλεμο.

ΣΤ. Ισπανία

(Το κείμενο στην ισπανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

1. Ministerio de Asuntos Exteriores

2. Ministerio de Justicia

3. Ministerio de Defensa(3)

4. Ministerio de Economía y Hacienda

5. Ministerio del Interior

6. Ministerio de Fomento

7. Ministerio de Educación y Cultura

8. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

9. Ministerio de Industria y Energía

10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11. Ministerio de la Presidencia

12. Ministerio para las Administraciones Públicas

13. Ministerio de Sanidad y Consumo

14. Ministerio de Medio Ambiente

Ζ. Φινλανδία

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Η. Γαλλία

(Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

A. Principales entités acheteuses (Κυριότερες αναθέτουσες αρχές)

α) Budget général (Γενικός προϋπολογισμός)

1. Services du premier ministre

2. Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville

3. Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

4. Ministère de la justice

5. Ministère de la défense

6. Ministère des affaires étrangères

7. Ministère de l'éducation nationale

8. Ministère de l'économie

9. Ministère de l'industrie, des Postes et télécommunications et du commerce extérieur

10. Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme

11. Ministère des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat

12. Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

13. Ministère de la culture et de la francophonie

14. Ministère du budget

15. Ministère de l'agriculture et de la pêche

16. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

17. Ministère de l'environnement

18. Ministère de la fonction publique

19. Ministère du logement

20. Ministère de la coopération

21. Ministère des départements et territoires d'outre-mer

22. Ministère de la jeunesse et des sports

23. Ministère de la communication

24. Ministère des anciens combattants et victimes de guerre

β) Budget annexe (Παράρτημα προϋπολογισμού)

Μπορούν ιδίως να αναφερθούν:

1. Imprimerie nationale

γ) Comptes spéciaux du Trésor (Ειδικοί λογαριασμοί του δημόσιου ταμείου)

Μπορούν ιδίως να αναφερθούν:

1. Fonds forestier national

2. Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels

3. Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme

4. Caisse autonome de la reconstruction

Β. Établissements publics nationaux à caractère administratif (Εθνικοί δημόσιοι οργανισμοί διοικητικού χαρακτήρα)

1. Académie de France à Rome

2. Académie de marine

3. Académie des sciences d'outre-mer

4. Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss)

5. Agences financières de bassins

6. Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact)

7. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah)

8. Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

9. Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (Anifom)

10. Assemblée permanente des chambres d'agriculture (Apca)

11. Bibliothèque nationale

12. Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

13. Bureau d'études des Postes et télécommunications d'outre-mer (Beptom)

14. Caisse des dépôts et consignations

15. Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)

16. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnam)

17. Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

18. Caisse nationale des autoroutes (CNA)

19. Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

20. Caisse nationale des monuments historiques et des sites

21. Caisse nationale des télécommunications(4)

22. Caisse de garantie du logement social

23. Casa de Velázquez

24. Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

25. Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

26. Centre d'études supérieures de sécurité sociale

27. Centres de formation professionnelle agricole

28. Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou

29. Centre national de la cinématographie française

30. Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

31. Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

32. Centre national de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)

33. Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole

34. Centre national des lettres

35. Centre national de documentation pédagogique

36. Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (Cnous)

37. Centre national d'opthalmologie des Quinze-Vingts

38. Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager

39. Centre national de promotion rurale de Marmilhat

40. Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

41. Centre régional d'éducation populaire d'Île-de-France

42. Centres d'éducation populaire et de sport (Creps)

43. Centres régionaux des oeuvres universitaires (Crous)

44. Centres régionaux de la propriété forestière

45. Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

46. Chancelleries des universités

47. Collège de France

48. Commission des opérations de bourse

49. Conseil supérieur de la pêche

50. Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

51. Conservatoire national des arts et métiers

52. Conservatoire national supérieur de musique

53. Conservatoire national supérieur d'art dramatique

54. Domaine de Pompadour

55. École centrale - Lyon

56. École centrale des arts et manufactures

57. École française d'archéologie d'Athènes

58. École française d'Extrême-Orient

59. École française de Rome

60. École des hautes études en sciences sociales

61. École nationale d'administration

62. École nationale de l'aviation civile (Enac)

63. École nationale des chartes

64. École nationale d'équitation

65. École nationale du génie rural des eaux et des forêts (Engref)

66. Écoles nationales d'ingénieurs

67. École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires

68. Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

69. École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

70. École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (Enitef)

71. École nationale de la magistrature

72. Écoles nationales de la marine marchande

73. École nationale de la santé publique (ENSP)

74. École nationale de ski et d'alpinisme

75. École nationale supérieure agronomique - Montpellier

76. École nationale supérieure agronomique - Rennes

77. École nationale supérieure des arts décoratifs

78. École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

79. École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

80. Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

81. École nationale supérieure des beaux-arts

82. École nationale supérieure des bibliothécaires

83. École nationale supérieure de céramique industrielle

84. École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

85. École nationale supérieure d'horticulture

86. École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

87. École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'École nationale supérieure d'horticulture)

88. École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)

89. Écoles nationales vétérinaires

90. École nationale de voile

91. Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices

92. Écoles normales nationales d'apprentissage

93. Écoles normales supérieures

94. École polytechnique

95. École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

96. École de sylviculture - Crogny (Aube)

97. École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde)

98. École de viticulture - Avize (Marne)

99. Établissement national de convalescents de Saint-Maurice

100. Établissement national des invalides de la marine (Enim)

101. Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

102. Fondation Carnegie

103. Fondation Singer-Polignac

104. Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

105. Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

106. Institut de l'élevage et de médicine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

107. Institut français d'archéologie orientale du Caire

108. Institut géographique national

109. Institut industriel du Nord

110. Institut international d'administration publique (IIAP)

111. Institut national agronomique de Paris-Grignon

112. Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)

113. Institut national d'astronomie et de géophysique (Inag)

114. Institut national de la consommation (INC)

115. Institut national d'éducation populaire (Inep)

116. Institut national d'études démographiques (Ined)

117. Institut national des jeunes aveugles - Paris

118. Institut national des jeunes sourdes - Bordeaux

119. Institut national des jeunes sourds - Chambéry

120. Institut national des jeunes sourds - Metz

121. Institut national des jeunes sourds - Paris

122. Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (INPNPP)

123. Institut national de promotion supérieure agricole

124. Institut national de la propriété industrielle

125. Institut national de la recherche agronomique (Inra)

126. Institut national de recherche pédagogique (INRP)

127. Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)

128. Institut national des sports

129. Instituts nationaux polytechniques

130. Instituts nationaux des sciences appliquées

131. Instituts national supérieur de chimie industrielle de Rouen

132. Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria)

133. Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRTS)

134. Instituts régionaux d'administration

135. Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

136. Musée de l'armée

137. Musée Gustave Moreau

138. Musée de la marine

139. Musée national J.-J. Henner

140. Musée national de la Légion d'honneur

141. Musée de la Poste

142. Muséum national d'histoire naturelle

143. Musée Auguste Rodin

144. Observatoire de Paris

145. Office de coopération et d'accueil universitaire

146. Office français de protection des réfugiés et apatrides

147. Office national des anciens combattants

148. Office national de la chasse

149. Office national d'information sur les enseignements et les professions (Oniep)

150. Office national d'immigration (Oni)

151. ORSTOM - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

152. Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

153. Palais de la découverte

154. Parcs nationaux

155. Réunion des musées nationaux

156. Syndicat des transports parisiens

157. Thermes nationaux - Aix-les-Bains

158. Universités

Γ. Autre organisme national (Λοιποί εθνικοί οργανισμοί)

1. Union des groupements d'achats publics (Ugap)

Θ. Ελλάδα

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

List of entities (Κατάλογος φορέων)

1. Ministry of the Interior, Public Administration and Decentralisation

2. Ministry of Foreign Affairs

3. Ministry of the National Economy

4. Ministry of Finance

5. Ministry of Development

6. Ministry of the Environment, Planning and Public Works

7. Ministry of Education and Religion

8. Ministry of Agriculture

9. Ministry of Labour and Social Security

10. Ministry of Health and Social Welfare

11. Ministry of Justice

12. Ministry of Culture

13. Ministry of the Merchant Marine

14. Ministry of Macedonia and Thrace

15. Ministry of the Aegean

16. Ministry of Transport and Communications

17. Ministry of the Press and Media

18. Ministry to the Prime Minister

19. Army General Staff

20. Navy General Staff

21. Airforce General Staff

22. General Secretariat for Equality

23. General Secretariat for Greeks Living Abroad

24. General Secretariat for Commerce

25. General Secretariat for Research and Technology

26. General Secretariat for Industry

27. General Secretariat for Public Works

28. General Secretariat for Youth

29. General Secretariat for Further Education

30. General Secretariat for Social Security

31. General Secretariat for Sport

32. General State Laboratory

33. National Centre of Public Administration

34. National Printing Office

35. National Statistical Service

36. National Welfare Organisation

37. University of Athens

38. University of Thessaloniki

39. University of Patras

40. University of Ioannina

41. University of Thrace

42. University of Macedonia

43. University of the Aegean

44. Polytechnic School of Crete

45. Sivitanidios Technical School

46. Eginitio Hospital

47. Areteio Hospital

48. Greek Atomic Energy Commission

49. Greek Highway Fund

50. Hellenic Post (ELTA)

51. Workers' Housing Organisation

52. Farmers' Insurance Organisation

53. Public Material Management Organisation

54. School Building Organisation

Ι. Ιρλανδία

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Α. Main purchasing entities (Κύριες αναθέτουσες αρχές)

1. Office of Public Works

Β. Other departments (Άλλες υπηρεσίες)

1. President's Establishment

2. Houses of the Oireachtas (Parliament)

3. Department of the Taoiseach (Prime Minister)

4. Office of the Tánaiste (Deputy Prime Minister)

5. Central Statistics Office

6. Department of Arts, Culture and the Gaeltacht

7. National Gallery of Ireland

8. Department of Finance

9. State Laboratory

10. Office of the Comptroller and Auditor-General

11. Office of the Attorney-General

12. Office of the Director of Public Prosecutions

13. Valuation Office

14. Civil Service Commission

15. Office of the Ombudsman

16. Office of the Revenue Commissioners

17. Department of Justice

18. Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

19. Department of the Environment

20. Department of Education

21. Department of the Marine

22. Department of Agriculture, Food and Forestry

23. Department of Enterprise and Employment

24. Department of Tourism and Trade

25. Department of Defence(5)

26. Department of Foreign Affairs

27. Department of Social Welfare

28. Department of Health

29. Department of Transport, Energy and Communications

ΙΑ. Ιταλία

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Purchasing entities (Αναθέτουσες αρχές)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΙΒ. Λουξεμβούργο

(Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

1. Ministère du budget: service central des imprimés et des fournitures de l'État

2. Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture

3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique

4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite

5. Ministère de la force publique: armée(6) - gendarmerie - police

6. Ministère de la justice: établissements pénitentiaires

7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique

8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées

9. Ministère des communications: centre informatique de l'État

10. Ministère de l'environnement: administration de l'environnement

ΙΓ. Κάτω Χώρες

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

List of entities (Κατάλογος φορέων)

Ministries and central governmental bodies (Υπουργεία και υπηρεσίες κεντρικής διοίκησης)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΙΔ. Πορτογαλία

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΙΕ. Σουηδία

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΙΣΤ. Ηνωμένο Βασίλειο

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

1. CABINET OFFICE

Civil Service College

Office of Public Services

The Buying Agency

Parliamentary Counsel Office

Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA)

2. CENTRAL OFFICE OF INFORMATION

3. CHARITY COMMISSION

4. CROWN PROSECUTION SERVICE

5. CROWN ESTATE COMMISSIONERS (vote expenditure only)

6. CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

7. DEPARTMENT OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT

8. DEPARTMENT OF NATIONAL SAVINGS

9. DEPARTMENT OF EDUCATION AND EMPLOYMENT

Higher Education Funding Council for England

Office of Manpower Economics

10. DEPARTMENT OF HEALTH

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Practice Board

English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

National Health Service Authorities and Trusts

Prescription Pricing Authority

Public Health Laboratory Service Board

UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

11. DEPARTMENT OF NATIONAL HERITAGE

British Library

British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

12. DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Regional Medical Service

Independent Tribunal Service

Disability Living Allowance Advisory Board

Occupational Pensions Board

Social Security Advisory Committee

13. DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

Building Research Establishment Agency

Commons Commission

Countryside Commission

Valuation Tribunal

Rent Assessment Panels

Royal Commission on Environmental Pollution

14. DEPARTMENT OF THE PROCURATOR-GENERAL AND TREASURY SOLICITOR

Legal Secretariat to the Law Officers

15. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY

National Weights and Measures Laboratory

Domestic Coal Consumers' Council

Electricity Committees

Gas Consumers' Council

Central Transport Consultative Committees

Monopolies and Mergers Commission

Patent Office

Employment Appeal Tribunal

Industrial Tribunals

16. DEPARTMENT OF TRANSPORT

Coastguard Services

17. EXPORT CREDITS GUARANTEE DEPARTMENT

18. FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE

Wilton Park Conference Centre

19. GOVERNMENT ACTUARY'S DEPARTMENT

20. GOVERNMENT COMMUNICATIONS HEADQUARTERS

21. HOME OFFICE

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

22. HOUSE OF COMMONS

23. HOUSE OF LORDS

24. INLAND REVENUE, BOARD OF

25. INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE

26. LORD CHANCELLOR'S DEPARTMENT

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeal Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Office of the Social Security Commissioners

Supreme Court Group (England and Wales)

Court of Appeal, Criminal

Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Transport Tribunal

27. MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

28. MINISTRY OF DEFENCE(7)

Meteorological Office

Procurement Executive

29. NATIONAL AUDIT OFFICE

30. NATIONAL INVESTMENT AND LOANS OFFICE

31. NORTHERN IRELAND COURT SERVICE

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgments' Office

Legal Aid Fund

Magistrates Court

Pensions Appeals Tribunals

32. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF AGRICULTURE

33. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT

34. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF EDUCATION

35. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

36. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF FINANCE AND PERSONNEL

37. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES

38. NORTHERN IRELAND OFFICE

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Northern Ireland Forensic Science Laboratory

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Authority for Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

39. OFFICE OF FAIR TRADING

40. OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS

National Health Service Central Register

41. OFFICE OF THE PARLIAMENTARY COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION AND HEALTH SERVICE COMMISSIONERS

42. PAYMASTER GENERAL'S OFFICE

43. POSTAL BUSINESS OF THE POST OFFICE

44. PRIVY COUNCIL OFFICE

45. PUBLIC RECORD OFFICE

46. REGISTRY OF FRIENDLY SOCIETIES

47. ROYAL COMMISSION ON HISTORICAL MANUSCRIPTS

48. ROYAL HOSPITAL, CHELSEA

49. ROYAL MINT

50. SCOTLAND, CROWN OFFICE AND PROCURATOR

Fiscal Service

51. SCOTLAND, REGISTERS OF SCOTLAND

52. SCOTLAND, GENERAL REGISTER OFFICE

53. SCOTLAND, LORD ADVOCATE'S DEPARTMENT

54. SCOTLAND, QUEEN'S AND LORD TREASURER'S REMEMBRANCER

55. SCOTTISH COURTS ADMINISTRATION

Accountant of Court's Office

Court of Justiciary

Court of Session

Lands Tribunal for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Scottish Law Commission

Sheriff Courts

Social Security Commissioners' Office

56. THE SCOTTISH OFFICE CENTRAL SERVICES

57. THE SCOTTISH OFFICE AGRICULTURE AND FISHERIES DEPARTMENT

Crofters Commission

Red Deer Commission

Royal Botanic Gardens, Edinburgh

58. THE SCOTTISH OFFICE INDUSTRY DEPARTMENT

59. THE SCOTTISH OFFICE EDUCATION DEPARTMENT

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish Higher Education Funding Council

60. THE SCOTTISH OFFICE ENVIRONMENT DEPARTMENT

Rent Assesment Panel and Committees

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

61. THE SCOTTISH OFFICE HOME AND HEALTH DEPARTMENTS

HM Inspectorate of Constabulary

Local Health Councils

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office

Scottish Fire Service Training School

Scottish National Health Service Authorities and Trusts

Scottish Police College

62. SCOTTISH RECORD OFFICE

63. HM TREASURY

64. WELSH OFFICE

Royal Commission of Ancient and Historical Monuments in Wales

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Local Government Boundary Commission for Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh Higher Education Funding Council

Welsh National Health Service Authorities and Trusts

Welsh Rent Assessment Panels

Τμήμα 2

Δημόσιες επιχειρήσεις

Αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 93/38/EΟΚ οι οποίοι είναι δημόσιες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις και ασκούν, μεταξύ των δραστηριοτήτων τους, δραστηριότητα που αναφέρεται κατωτέρω ή πολλές από τις δραστηριότητες αυτές:

α) τη διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής πόσιμου νερού ή για την τροφοδότηση των δικτύων αυτών με πόσιμο νερό·

β) τη διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής ηλεκτρισμού ή για την τροφοδότηση των δικτύων αυτών με ηλεκτρισμό·

γ) τη διάθεση αερολιμένων ή άλλων τερματικών σταθμών μεταφορικών μέσων σε αεροπορικούς μεταφορείς·

δ) τη διάθεση θαλάσσιων ή ποτάμιων λιμένων ή άλλων τερματικών σταθμών μεταφορικών μέσων σε θαλάσσιους ή ποτάμιους μεταφορείς·

ε) την εκμετάλλευση δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό τον τομέα των αστικών μεταφορών με σιδηρόδρομο(8), αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδιο, σύμφωνα με την οδηγία 93/38/EΟΚ.

Οι δημόσιες αρχές ή οι δημόσιες επιχειρήσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα I (παραγωγή, μεταφορά ή διανομή πόσιμου νερού), στο παράρτημα ΙΙ (παραγωγή, μεταφορά ή διανομή ηλεκτρισμού), στο παράρτημα VII (αναθέτοντες φορείς στον τομέα των υπηρεσιών αστικών μεταφορών με σιδηρόδρομο, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορείο), στο παράρτημα VIII (αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων αεροδρομίου) και στο παράρτημα IX (αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων θαλασσίου λιμένα, λιμένα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλων τερματικών σταθμών) της οδηγίας 93/38/EΟΚ πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται ανωτέρω. Οι κατάλογοι αυτοί είναι ενδεικτικοί (βλέπε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 199, της 9ης Αυγούστου 1993 και C 241 της 29ης Αυγούστου 1994).

Προσάρτημα του παραρτήματος VI μέρος Β τμήμα 2

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I, II, VII, VIII ΚΑΙ IX ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 93/38/ΕΟΚ

Παράρτημα I: Παραγωγή, μεταφορά ή διανομή πόσιμου νερού

ΑΥΣΤΡΙΑ

Entities of local authorities (Gemeinden) and associations of local authorities (Gemeindeverbände) producing, transporting or distributing drinking water pursuant to the Wasserversorgungsgesetze of the nine Länder.

ΒΕΛΓΙΟ

- Entity set up pursuant to the décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau.

- Entity set up pursuant to the arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau.

- Entity set up pursuant to the arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau.

- Entities producing or distributing water and set up pursuant to the loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

- Entities producing or distributing water set up pursuant to the code communal, article 47 bis, ter et quater sur les régies communales.

ΔΑΝΙΑ

Entities producing or distributing water referred to in Article 3, paragraph 3 of lovbekendtgørelse om vandforsyning mv. af 4. juli 1985.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

- Entities producing or distributing water pursuant to the Eigenbetriebsverordnungen or Eigenbetriebsgesetze of the Länder (Kommunale Eigenbetriebe).

- Entities producing or distributing water pursuant to the Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit of the Länder.

- Entities producing water pursuant to the Gesetz über Wasser- und Bodenverbände vom 10. Februar 1937 and the Erste Verordnung über Wasser- und Bodenverbände vom 3. September 1937.

- (Regiebetriebe) producing or distributing water pursuant to the Kommunalgesetze and notably with the Gemeindeordnungen der Länder.

- Entities set up pursuant to the Aktiengesetz vom 6. September 1965, zuletzt geändert am 19. Dezember 1985, or GmbH-Gesetz vom 20. Mai 1898, zuletzt geändert am 15. Mai 1986, or having the legal status of a Kommanditgesellschaft, producing or distributing water on the basis of a special contract with regional or local authorities.

ΕΛΛΑΔΑ

- The Water Company of Athens/Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Etaireia Ydrefsis Apochetefsis Protevousis) set up pursuant to Law 1068/80 of 23 August 1980.

- The Water Company of Salonica/Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Organismos Ydrefsis Thessalonikis) operating pursuant to Presidential Decree 61/1988.

- The Water Company of Voios/Εταιρεία Ύδρευσης Βόλου (Etaireia Ydrefsis Volou) operating pursuant to Law 890/1979.

- Municipal companies/Δημοτικές Επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis apochetefsis) producing or distributing water and set up pursuant to Law 1059/80 of 23 August 1980.

- Associations of local authorities/Σύνδεσμοι ύδρευσης (Syndesmoi ydrefsys) operating pursuant to the Code of local authorities Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Kodikas Dimon kai Koinotiton) implemented by Presidential Decree 76/1985.

ΙΣΠΑΝΙΑ

- Entities producing or distributing water pursuant to Ley n° 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las bases del Régimen local, and to Real Decreto n° 781/1986. Texto refundido Régimen local.

- Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984.

- Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Entities producing, transporting or distributing drinking water pursuant to Article 1 of Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) of 23 December 1977.

ΓΑΛΛΙΑ

Entities producing or distributing water pursuant to the:

- dispositions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies), or

- code des communes L 323-8 R 323-4 [régies directes (ou de fait)], or

- décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d'administration publique du 17 février 1930, code des communes L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière), or

- code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière), or

- code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage), or

- jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance), or

- code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régie intéressée), or

- circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls), or

- décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte), or

- code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages).

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Entities producing or distributing water pursuant to the Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964.

ΙΤΑΛΙΑ

- Entities producing or distributing water pursuant to the Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 and to Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.

- Ente Autonomo Acquedotto Pugliese set up pursuant to RDL 19 ottobre 1919, n. 2060.

- Ente Acquedotti Siciliani set up pursuant to leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2, e 9 agosto 1980, n. 81.

- Ente Sardo Acquedotti e Fognature set up pursuant to legge 5 luglio 1963 n. 9.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

- Local authorities distributing water.

- Associations of local authorities producing or distributing water set up pursuant to the loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 and pursuant to the loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre.

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Entities producing or distributing water pursuant to the Waterleidingwet van 6 april 1957, amended by the wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

- Empresa pública das águas livres producing or distributing water pursuant to the Decreto-Lei n.o 190/81 de 4 de Julho de 1981.

- Local authorities producing or distributing water.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Local authorities and municipal companies which produce, transport or distribute drinking water pursuant to lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

- Water companies producing or distributing water pursuant to the Water Acts 1945 and 1989.

- The Central Scotland Water Development Board producing water and the water authorities producing or distributing water pursuant to the Water (Scotland) Act 1980.

- The Department of the Environment for Northern Ireland responsible for producing and distributing water pursuant to the Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973.

Παράρτημα II: Παραγωγή, μεταφορά ή διανομή ηλεκτρισμού

ΑΥΣΤΡΙΑ

Entities producing, transporting or distributing electricity pursuant to the second Verstaatlichungsgesetz (BGBl. Nr. 81/1947), and the Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. Nr. 260/1975), including the Elektrizitätswirtschaftsgesetze of the nine Länder.

ΒΕΛΓΙΟ

- Entities producing, transporting or distributing electricity pursuant to Article 5: Des régies communales et intercommunales of the loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.

- Entities transporting or distributing electricity pursuant to the loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

- EBES, Intercom, Unerg and other entities producing, transporting or distributing electricity and granted a concession for distribution pursuant to Article 8 - les concessions communales et intercommunales of the loi du 10 mars 1952 sur les distributions d'énergie électrique.

- The société publique de production d'électricité (SPÉ).

ΔΑΝΙΑ

- Entities producing or transporting electricity on the basis of a licence pursuant to § 3, stk. 1, of the lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde.

- Entities distributing electricity as defined in § 3, stk. 2, of the lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde and on the basis of authorisations for expropriation pursuant to Articles 10 to 15 of the lov om elektriske stærkstrømsanlæg, jf. lovbekendtgørelse nr. 669 af 28. december 1977.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Entities producing, transporting or distributing electricity as defined in § 2 Absatz 2 of the Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) of 13 December 1935. Last modified by the Gesetz of 19 December 1977, and auto-production of electricity so far as this is covered by the field of application of the Directive pursuant to Article 2, paragraph 5.

ΕΛΛΑΔΑ

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Dimosia Epicheirisi Ilektrismou) (Public Power Corporation) set up pursuant to law 1468 of 2 August 1950 Περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismou), and operating pursuant to law 57/85: Δομή, ρόλος και τρόπος διοίκησης και λειτουργίας της κοινωνικοποιημένης Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitourgias tis koinonikopoiimenis Dimosias Epicheiriseos Ilektrismou).

ΙΣΠΑΝΙΑ

- Entities producing, transporting or distributing electricity pursuant to Article 1 of the Decreto de 12 de marzo de 1954, approving the Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía and pursuant to Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización administrativa en materia de instalaciones eléctricas.

- Red Eléctrica de España SA, set up pursuant to Real Decreto 91/1985 de 23 de enero.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Entities producing, transporting or distributing electricity on the basis of a concession pursuant to Article 27 of Sähkölaki (319/79) of 16 March 1979.

ΓΑΛΛΙΑ

- Électricité de France, set up and operating pursuant to the loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

- Entities (sociétés d'économie mixte or régies) distributing electricity and referred to in Article 23 of loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

- Compagnie nationale du Rhône.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

The Electricity Supply Board (ESB) set up and operating pursuant to the Electricity Supply Act 1927.

ΙΤΑΛΙΑ

- Ente nazionale per l'energia elettrica set up pursuant to legge n. 1643, 6 dicembre 1962 approvato con Decreto n. 1720, 21 dicembre 1965.

- Entities operating on the basis of a concession pursuant to Article 4(5) or (8) of legge 6 dicembre 1962, n. 1643 - Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

- Entities operating on the basis of concession pursuant to Article 20 of Decreto del Presidente delle Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

- Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg, producing or distributing electricity pursuant to the convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg approuvée par la loi du 4 janvier 1928.

- Société électrique de l'Our (SEO).

- Syndicat de communes SIDOR.

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

- Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland.

- Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA).

- Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH).

- Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ).

- Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM).

- Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP).

- Entities distributing electricity on the basis of a licence (vergunning) granted by the provincial authorities pursuant to the Provinciewet.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

- Electricidade de Portugal (EDP), set up pursuant to the Decreto-Lei n.o 502/76 de 30 de Junho de 1976.

- Entities distributing electricity pursuant to artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 344-B/82 de 1 de Setembro de 1982, amended by Decreto-Lei n.o 297/86 de 19 de Setembro de 1986. Entities producing electricity pursuant to Decreto-Lei n.o 189/88 de 27 de Maio de 1988.

- Independent producers of electricity pursuant to Decreto-Lei n.o 189/88 de 27 de Maio de 1988.

- Empresa de electricidade dos Açores - EDA, EP, created pursuant to the Decreto regional n.o 16/80 de 21 de Agosto de 1980.

- Empresa de electricidade da Madeira, EP, created pursuant to the Decreto-Lei n.o 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 and regionalised pursuant to the Decreto-Lei n.o 31/79 de 24 de Fevereiro de 1979, Decreto-Lei n.o 91/79 de 19 de Abril de 1979.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Entities which transport or distribute electricity on the basis of a concession pursuant to lagen (1902:71, s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

- Central Electricity Generating (CEGB), and the Area Electricity Boards producing, transporting or distributing electricity pursuant to the Electricity Act 1947 and the Electricity Act 1957.

- The North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB), producing, transporting and distributing electricity pursuant to the Electricity (Scotland) Act 1979.

- The South of Scotland Electricity Board (SSEB) producing, transporting and distributing electricity pursuant to the Electricity (Scotland) Act 1979.

- The Northern Ireland Electricity Service (NIES), set up pursuant to the Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972.

Παράρτημα VII: Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των υπηρεσιών αστικών μεταφορών με σιδηρόδρομο, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία

ΑΥΣΤΡΙΑ

Entities providing transport services pursuant to the Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957) and the Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBl. Nr. 84/1952).

ΒΕΛΓΙΟ

- Societé nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB).

- Entities providing transport services to the public on the basis of a contract granted by SNCV pursuant to Articles 16 and 21 of the arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.

- Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB).

- Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA).

- Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG).

- Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC).

- Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL).

- Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV), and other entities set up pursuant to the loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer of 22 February 1962.

- Entities providing transport services to the public on the basis of a contract with STIB pursuant to Article 10 or with other transport entities pursuant to Article 11 of the arrêté royal 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications.

ΔΑΝΙΑ

- Danske Statsbaner (DSB).

- Entities providing bus services to the public (almindelig rutekørsel) on the basis of an authorisation pursuant to lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskørsel.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Entities providing, on the basis of an authorisation, short-distance transport services to the public (Öffentlicher Personennahverkehr) pursuant to the Personenbeförderungsgesetz vom 21. März 1961, as last amended on 25 July 1989.

ΕΛΛΑΔΑ

- Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς (Ilektrokinita Leoforeia Periochis Athinon-Peiraios, Electric buses of the Athens-Piraeus area) operating pursuant to Decree 768/1970 and Law 588/1977.

- Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon-Peiraios, Athen-Piraeus electric railways) operating pursuant to Laws 352/1976 and 588/1977.

- Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών (Epicheirisi Astikon Sygkoinonion, Enterprise of urban transport) operating pursuant to Law 588/1977.

- Κοινό Ταμείο Εισπράξεως Λεωφορείων (Koino Tameio Eispraxeos Leoforeion, Joint receipts fund of buses) operating pursuant to Decree 102/1973.

- ΡΟΔΑ (Δημοτική Επιχείρηση Λεωφορείων Ρόδου) (Dimotiki Epicheirisi Leoforeion Rodou): Municipal bus enterprise in Rhodes.

- Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis, Urban transport organisation of Thessaloniki) operating pursuant to Decree 3721/1957 and Law 716/1980.

ΙΣΠΑΝΙΑ

- Entities providing transport services to the public pursuant to the Ley de régimen local.

- Corporación metropolitana de Madrid.

- Corporación metropolitana de Barcelona.

- Entities providing urban or interurban bus services to the public pursuant to Articles 113 to 118 of the Ley de ordenación de transportes terrestres de 31 de julio de 1987.

- Entities providing bus services to the public, pursuant to Article 71 of the Ley de ordenación de transportes terrestres de 31 de julio de 1987.

- FEVE, RENFE (or Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) providing bus services to the public pursuant to the Disposiciones adicionales. Primera, de la Ley de ordenación de transportes terrestres de 31 de julio de 1957.

- Entities providing bus services to the public pursuant to Disposiciones transitorias, Tercera, de la Ley de ordenación de transportes terrestres de 31 de julio de 1957.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Public or private entities operating bus services according to Laki (343/91) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä and Helsingin kaupungin liikennelaitos / Helsingfors stads trafikverk (Helsinki Transport Board), which provides metro and tramway services to the public.

ΓΑΛΛΙΑ

- Entities providing transport services to the public pursuant to Articles 7 to 11 of loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, transports intérieurs, orientation.

- Régie autonome des transports parisiens, société nationale des chemins de fer français, APTR, and other entities providing transport services to the public on the basis of an authorisation granted by the syndicat des transports parisiens pursuant to the ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

- Iarnrod Éireann (Irish Rail).

- Bus Éireann (Irish Bus).

- Bus Átha Cliath (Dublin Bus).

- Entities providing transport services to the public pursuant to the amended Road Transport Act 1932.

ΙΤΑΛΙΑ

- Entities providing transport services of a concession pursuant to Legge 28 settembre 1939, n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - Article 1 as modified by Article 45 of Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

- Entities providing transport services to the public pursuant to Article 1(15) of Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

- Entities operating on the basis of a concession pursuant to Article 242 or 255 of Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

- Entities or local authorities operating on the basis of a concession pursuant to Article 4 of Legge 14 giugno 1949, n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

- Entities operating on the basis of a concession pursuant to Article 14 of Legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

- Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

- Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg.

- Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).

- Bus service undertakings operating pursuant to the règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Entities providing transport services to the public pursuant to Chapter II (Openbaar vervoer) of the Wet Personenvervoer van 12 maart 1987.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

- Rodoviária nacional, EP.

- Companhia Carris de ferro de Lisboa.

- Metropolitano de Lisboa, EP.

- Serviços de transportes colectivos do Porto.

- Serviços municipalizados de transporte do Barreiro.

- Serviços municipalizados de transporte de Aveiro.

- Serviços municipalizados de transporte de Braga.

- Serviços municipalizados de transporte de Coimbra.

- Serviços municipalizados de transporte de Portalegre.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Entities operating urban railway or tramway services according to lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik and lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet. Public or private entities operating a trolley bus or bus service in accordance with lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik and lagen (1983:293) om yrkestrafik.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

- Entities providing bus services to the public pursuant to the London Regional Transport Act 1984.

- Glasgow Underground.

- Greater Manchester Rapid Transit Company.

- Docklands Light Railway.

- London Underground Ltd.

- British Railways Board.

- Tyne and Wear Metro.

Παράρτημα VIII: Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των αερολιμενικών εγκαταστάσεων

ΑΥΣΤΡΙΑ

- Austro Control GmbH.

- Entities as defined in Articles 60 to 80 of the Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. Nr. 253/1957).

ΒΕΛΓΙΟ

Régie des voies aériennes set up pursuant to the arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes amended by arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la règie des voies aériennes.

ΔΑΝΙΑ

Airports operating on the basis of an authorisation pursuant to § 55, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Airports as defined in Article 38(2) of the Luftverkehrszulassungsordnung vom 19. März 1979, as last amended by the Verordnung vom 21. Juli 1986.

ΕΛΛΑΔΑ

- Airports operating pursuant to law 517/1931 setting up the civil aviation service [Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) (Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)].

- International airports operating pursuant to presidential decree 647/981.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Airports managed by Aeropuertos Nacionales operating pursuant to the Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Airports managed by Ilmailulaitos/Luftfartsverket pursuant to Ilmailulaki (595/64).

ΓΑΛΛΙΑ

- Aéroports de Paris operating pursuant to titre V, articles L 251-1 à 252-1 du code de l'aviation civile.

- Aéroport de Bâle-Mulhouse, set up pursuant to the convention franco-suisse du 4 juillet 1949.

- Airports as defined in article L 270-1, code de l'aviation civile.

- Airports operating pursuant to the cahier des charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955.

- Airports operating on the basis of a convention d'exploitation pursuant to article L 221, code de l'aviation civile.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

- Airports of Dublin, Cork and Shannon managed by Aer Rianta-Irish Airports.

- Airports operating on the basis of a Public-use Licence granted, pursuant to the Air Navigation and Transport Act No 23 1936, the Transport Fuel and Power Transfer of Departmental, Administration and Ministerial Functions Order 1959 (SI No 125 of 1959) and the Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970).

ΙΤΑΛΙΑ

- Civil Stat. airports (aerodroal civili istituiti dallo Stato referred to in Article 692 of the Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

- Entities operating airport facilities on the basis of a concession granted pursuant to Article 694 of the Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Aéroport de Findel.

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Airports operating pursuant to Articles 18 and following of the Luchtvaartwet of 15 January 1958, amended on 7 June 1978.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

- Airports managed by Aeroportos de navegação aérea (ANA), EP pursuant to Decreto-Lei n.o 246/79.

- Aeroporto do Funchal and Aeroporto de Porto Santo, regionalised pursuant to the Decreto-Lei n.o 284/81.

ΣΟΥΗΔΙΑ

- Publicly owned and operated airports in accordance with lagen (1957:297) om luftfart.

- Privately owned and operated airports with an exploitation permit under the act, where this permit corresponds to the criteria of Article 2 (3) of the Directive.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Airports managed by British Airports Authority plc. Airports which are public limited companies (plc) pursuant to the Airports Act 1986.

Παράρτημα IX: Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων θαλάσσιου λιμένα. Λιμένα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλων τερματικών σταθμών

ΑΥΣΤΡΙΑ

Inland ports owned totally or partially by Länder and/or Gemeinden.

ΒΕΛΓΙΟ

- Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles.

- Port autonome de Liège.

- Port autonome de Namur.

- Port autonome de Charleroi.

- Port de la ville de Gand.

- Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse haveninrichtingen.

- Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut - Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers).

- Port de Nieuwport.

- Port d'Ostende.

ΔΑΝΙΑ

Ports as defined in Article 1, I to III of the bekendtgørelse nr. 604 af 16. december 1985 om, hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavne.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

- Seaports owned totally or partially by territorial authorities (Länder, Kreise, Gemeinden).

- Inland ports subject to the Hafenordnung pursuant to the Wassergesetze der Länder.

ΕΛΛΑΔΑ

- Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς/Piraeus port (Organismos Limenos Peiraios) set up pursuant to Emergency Law 1559/1950 and Law 1630/1951.

- Οργανισμός Λιμένος Θεσαλονίκης/Thessaloniki port (Organismos Limenos Thessalonikis) set up pursuant to Decree N.A. 2251/1953.

- Other ports governed by presidential Decree 649/1977 (NA. 649/1977) Εποπτεία, οργάνωση λειτουργίας, διοικητικός έλεγχος λιμένων (Epopteia, organosi leitourgias, dioikitikos elegchos limenon, supervision, organisation of functioning and administrative control).

ΙΣΠΑΝΙΑ

- Puerto de Huelva set up pursuant to the Decreto de 2 de octubre de 1969, n° 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva.

- Puerto de Barcelona set up pursuant to the Decreto de 25 de agosto de 1978, n° 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía.

- Puerto de Bilbao set up pursuant to the Decreto de 25 de agosto de 1978, n° 2048/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía.

- Puerto de Valencia set up pursuant to the Decreto de 25 de agosto de 1978, n° 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía.

- Juntas de Puertos operating pursuant to the Ley 27/68 de 20 de junio de 1968. Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía and to the Decreto de 9 de abril de 1970, n° 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento.

- Ports managed by the Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, operating pursuant to the Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 and Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981.

- Ports listed in the Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

- Ports operating pursuant to Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76).

- Saimaa Canal (Saimaan kanavan hoitokunta).

ΓΑΛΛΙΑ

- Port autonome de Paris set up pursuant to loi 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris.

- Port autonome de Strasbourg set up pursuant to the convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approved by the loi du 26 avril 1924.

- Other inland waterway ports set up or managed pursuant to Article 6 (navigation intérieure) of the décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes.

- Ports autonomes operating pursuant to articles L 111-1 et suivants of the code des ports maritimes.

- Ports non autonomes operating pursuant to articles R 121-1 et suivants of the code des ports maritimes.

- Ports managed by regional authorities (départements) or operating pursuant to a concession granted by the regional authorities (départements) pursuant to Article 6 of loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements et l'État.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

- Ports operating pursuant to the Harbour Acts 1946 to 1976.

- Port of Dun Laoghaire operating pursuant to the State Harbours Act 1924.

- Port of Rosslare Harbour operating pursuant to the Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899.

ΙΤΑΛΙΑ

- State ports and other ports managed by the Capitaneria di Porto pursuant to the Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32.

- Autonomous ports (enti portuali) set up by special laws pursuant to Article 19 of the Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Port de Mertert set up and operating pursuant to loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle.

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

- Havenbedrijven, set up and operating pursuant to the Gemeentewet van 29 juni 1851.

- Havenschap Vlissingen, set up by the van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen.

- Havenschap Terneuzen, set up by wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen.

- Havenschap Delfzijl, set up by wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl.

- Industrie- en havenschap Moerdijk, set up by gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, approved by Koninklijk Besluit nr. 23 van 4 maart 1972.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

- Porto de Lisboa set up pursuant to Decreto real de 18 de Fevereiro de 1907 and operating pursuant to Decreto-Lei n.o 36976 de 20 de Julho de 1948.

- Porto do Douro e Leixões set up pursuant to Decreto-Lei n.o 36977 de 20 de Julho de 1948.

- Porto de Sines set up pursuant to Decreto-Lei n.o 508/77 de 14 de Dezembro de 1977.

- Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimão e Faro operating pursuant to Decreto-Lei n.o 37754 de 18 de Fevereiro de 1950.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Ports and terminal facilities according to lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Harbour Authorities within the meaning of Section 57 of the Harbours Act 1964 providing port facilities to carriers by sea or inland waterway.

Τμήμα 3

Φορείς σε επίπεδο κατώτερο της κεντρικής διοίκησης

Κανένας.

(1) Μόνο υλικό για μη στρατιωτικούς σκοπούς που παρατίθεται στο παράρτημα VII μέρος Β.

(2) Ταχυδρομικές υπηρεσίες που προβλέπονται στο νόμο της 24ης Δεκεμβρίου 1993.

(3) Μόνο υλικό για μη στρατιωτικούς σκοπούς που παρατίθεται στο παράρτημα VII μέρος Β.

(4) Μόνον τα ταχυδρομεία.

(5) Μόνο υλικό για μη στρατιωτικούς σκοπούς που παρατίθεται στο παράρτημα VII μέρος Β.

(6) Μόνο υλικό για μη στρατιωτικούς σκοπούς που παρατίθεται στο παράρτημα VII μέρος Β.

(7) Μόνο υλικό για μη στρατιωτικούς σκοπούς που παρατίθεται στο παράρτημα VII μέρος Β.

(8) Δεν περιλαμβάνονται οι φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα VI της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

(Σύμφωνα με το άρθρο 25)

ΜΕΡΟΣ Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα. Ωστόσο, όσον αφορά τις προμήθειες της Γραμματείας Εθνικής Αμύνης και της Γραμματείας Ναυτιλίας, καλύπτοντας μόνο τα ακόλουθα προϊόντα:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(Σημείωση:

οι αριθμοί αναφέρονται στους κωδικούς ταξινόμησης των ομοσπονδιακών προμηθειών)

ΜΕΡΟΣ Β

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα τίτλο ή στα παραρτήματά του. Ωστόσο, όσον αφορά τις συμβάσεις που αναθέτουν τα υπουργεία αμύνης στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, την Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καλύπτεται από τον παρόντα τίτλο μόνο ο ακόλουθος κατάλογος προμηθειών και εξοπλισμού:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(Κωδικοί του εναρμονισμένου συστήματος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(Σύμφωνα με το άρθρο 25)

ΜΕΡΟΣ Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

Ο παρών τίτλος ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που καθορίζονται κατωτέρω οι οποίες παρέχονται από τους φορείς που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος VI.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημείωση:

Με βάση των κεντρική ταξινόμηση των προϊόντων - ΚΤΠ (CPC) των Ηνωμένων Εθνών

ΜΕΡΟΣ Β

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ο παρών τίτλος ισχύος για όλες τις υπηρεσίες που παρατίθενται κατωτέρω, οι οποίες παρέχονται από τους φορείς που απαριθμούνται στο μέρος B του παραρτήματος VI.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(Σύμφωνα με το άρθρο 25)

ΜΕΡΟΣ Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται σε όλες τις κατασκευαστικές υπηρεσίες που παρατίθενται κατωτέρω και παρέχονται από τους φορείς που απαριθμούνται στο μέρος A του παραρτήματος VI.

Κωδικοί κατασκευαστικών εργασιών

Σημείωση:

Με βάση την κεντρική ταξινόμηση των προϊόντων (CPC), διαίρεση 51.

Ορισμός των κατασκευαστικών εργασιών: εργασίες προπαρασκευής εργοταξίων· νέες κατασκευαστικές εργασίες συντήρησης σε οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια και εργασίες πολιτικού μηχανικού. Οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να εκτελεσθούν είτε από γενικούς εργολήπτες οι οποίοι εκτελούν το πλήρες κατασκευαστικό έργο για λογαριασμό του επικεφαλής του έργου ή για ίδιο λογαριασμό είτε αναθέτοντας τμήματα των κατασκευαστικών εργασιών σε υπεργολάβους που ειδικεύονται π.χ. σε εργασίες εγκαταστάσεων, όσον αφορά τις οποίες η αξία του έργου που εκτελείται από τους υπεργολάβους καθίστανται τμήμα του βασικού έργου του εργολήπτη. Τα προϊόντα που ταξινομούνται στη συνέχεια συνιστούν υπηρεσίες ουσιαστικής σημασίας για την παραγωγική διαδικασία των διαφόρων ειδών κατασκευών, που αποτελούν το τελικό αποτέλεσμα των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΜΕΡΟΣ Β

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται σε όλες τις κατασκευαστικές υπηρεσίες που παρατίθενται κατωτέρω και παρέχονται από φορείς που απαριθμούνται στο μέρος B του παραρτήματος VI.

Ορισμός: Για τους σκοπούς τους μέρους B του παρόντος παραρτήματος, ως σύμβαση κατασκευαστικών υπηρεσιών νοείται η σύμβαση που αποβλέπει στην εκτέλεση, ανεξαρτήτως μέσου, κατασκευαστικών εργασιών πολιτικού μηχανικού ή κτιρίων κατά την έννοια της διαίρεσης 1 της κεντρικής ταξινόμησης των προϊόντων (CPC).

Κατάλογος της διαίρεσης 51 της CPC

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

(Σύμφωνα με το άρθρο 25)

ΜΕΡΟΣ Α

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

1. Τα κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται από φορείς οι οποίοι απαριθμούνται στο τμήμα 1 του πρώτου μέρους του παραρτήματος VI.A (φορείς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης) είναι:

- 100000 δολάρια ΗΠΑ για αγαθά ή υπηρεσίες που παρατίθενται στα παραρτήματα VII και VIII ή για οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών και

- 6500000 δολάρια ΗΠΑ για κατασκευαστικές υπηρεσίες που παρατίθενται στο παράρτημα IX.

2. Τα κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται από φορείς οι οποίοι απαριθμούνται στο τμήμα 2 του παραρτήματος VI.A (δημόσιες επιχειρήσεις) είναι:

- 250000 δολάρια ΗΠΑ για αγαθά και υπηρεσίες που παρατίθενται στα παραρτήματα VII και VIII, ή για οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών και

- 8000000 δολάρια ΗΠΑ για κατασκευαστικές υπηρεσίες που παρατίθενται στο παράρτημα IX.

3. Ωστόσο, για την εξασφάλιση της ισοδυναμίας με την τρέχουσα αξία των κατωτέρων αξιών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της βορειοαμερικανικής συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών (ΒΑΣΕΣ), το Μεξικό, από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, θα εφαρμόζει τα ισχύοντα κατώτατα όρια της ΒΑΣΕΣ παρά αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

ΜΕΡΟΣ Β

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΝΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1. Τα κατώτατα όρια για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων από φορείς που απαριθμούνται στο τμήμα 1 του παραρτήματος VI.B (φορείς της κεντρικής διοίκησης) είναι:

- 130000 ΕΤΔ για προμήθειες,

- 130000 ΕΤΔ για υπηρεσίες που παρατίθενται στο παράρτημα VIII και

- 5000000 ΕΤΔ για εργασίες που παρατίθενται στο παράρτημα IX.

2. Τα κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται από φορείς οι οποίοι απαριθμούνται στο τμήμα 2 του δεύτερου μέρους του παραρτήματος VI.B είναι:

- 400000 ΕΤΔ για προμήθειες,

- 400000 ΕΤΔ για υπηρεσίες που παρατίθενται στο παράρτημα VIII και

- 5000000 ΕΤΔ για εργασίες που παρατίθενται στο παράρτημα IX.

ΜΕΡΟΣ Γ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το Μεξικό υπολογίζει και μετατρέπει την αξία των κατώτατων τιμών σε πέσος εφαρμόζοντας την ισοτιμία μετατροπής της τράπεζας του Μεξικού. Η ισοτιμία μετατροπής είναι η αξία του μεξικανικού πέσο σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ που ισχύει την 1η Δεκεμβρίου και την 1η Ιουνίου εκάστου έτους ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ισοτιμία μετατροπής της 1ης Δεκεμβρίου ισχύει από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Ιουνίου του επομένου έτους και η ισοτιμία μετατροπής της 1ης Ιουνίου ισχύει από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

2. Η Κοινότητα υπολογίζει και μετατρέπει την αξία των κατώτατων ορίων σε ευρώ εφαρμόζοντας την ισοτιμία μετατροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ισοτιμία μετατροπής είναι η αξία του ευρώ σε ΕΤΔ που ισχύει την 1η Δεκεμβρίου και την 1η Ιουνίου εκάστου έτους ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ισοτιμία μετατροπής της 1ης Δεκεμβρίου ισχύει από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Ιουνίου του επομένου έτους και η ισοτιμία μετατροπής της 1ης Ιουνίου ισχύει από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

3. Το Μεξικό και η Κοινότητα γνωστοποιούν αμοιβαία την αξία των νέων κατώτατων ορίων στα αντίστοιχα νομίσματά τους, το αργότερο ένα μήνα πριν από την έναρξη εφαρμογής των εν λόγω κατώτατων ορίων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(Σύμφωνα με το άρθρο 25)

ΜΕΡΟΣ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ VI ΕΩΣ X

Τμήμα 1

Μεταβατικές διατάξεις

Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος τίτλου, τα παραρτήματα VI έως X υπόκεινται στις ακόλουθες μεταβατικές διατάξεις:

Pemex, CFE και κατασκευές εκτός του ενεργειακού τομέα

1. Για κάθε ημερολογιακό έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τίτλου, το Μεξικό μπορεί να αποφασίσει την εξαίρεση από τις υποχρεώσεις του παρόντος τίτλου των αντίστοιχων ποσοστών που καθορίζονται στο σημείο 2:

α) της συνολικής αξίας των δημοσίων συμβάσεων για αγαθά και υπηρεσίες ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών καθώς και για κατασκευαστικές υπηρεσίες που ανατίθενται από την Pemex κατά τη διάρκεια του έτους εφόσον οι συμβάσεις αυτές υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο παράρτημα X·

β) της συνολικής αξίας των δημοσίων συμβάσεων για αγαθά και υπηρεσίες ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών καθώς και για κατασκευαστικές υπηρεσίες που ανατίθενται από την CFE κατά τη διάρκεια του έτους εφόσον οι συμβάσεις αυτές υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο παράρτημα Χ και

γ) της συνολικής αξίας των δημοσίων συμβάσεων για κατασκευαστικές υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον οι συμβάσεις αυτές υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο παράρτημα Χ, με εξαίρεση τις δημόσιες συμβάσεις για κατασκευαστικές υπηρεσίες που ανατίθενται από την Pemex και την CFE.

2.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

3. Η αξία των δημοσίων συμβάσεων που χρηματοδοτούνται βάσει δανείων που χορηγούν περιφερειακά και πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της συνολικής αξίας των δημοσίων συμβάσεων που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2. Επίσης, οι δημόσιες συμβάσεις που χρηματοδοτούνται βάσει των εν λόγω δανείων δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο.

4. Το Μεξικό διασφαλίζει ότι η συνολική αξία των δημοσίων συμβάσεων που αφορούν μια οποιαδήποτε κατηγορία FSC (ή άλλου συστήματος ταξινόμησης που θα συμφωνήσουν τα μέρη) οι οποίες πρόκειται να ανατεθούν κατ' αποκλειστικότητα σε εθνικές επιχειρήσεις (δημόσιες συμβάσεις "αποκλειστικής ανάθεσης") από την Pemex ή την CFE βάσει των παραγράφων 1 και 2 για οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει το 15 % της συνολικής αξίας των δημοσίων συμβάσεων "αποκλειστικής ανάθεσης" της Pemex και της CFE για το συγκεκριμένο έτος.

5. Το Μεξικό διασφαλίζει ότι μετά την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους που έπεται της έναρξης ισχύος του παρόντος τίτλου, η Pemex και η CFE θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι η συνολική αξία των δημοσίων συμβάσεων που αφορούν μια οποιαδήποτε κατηγορία FSC (ή άλλου συστήματος ταξινόμησης που θα συμφωνήσουν τα μέρη) οι οποίες προορίζονται κατ' αποκλειστικότητα για εθνικές επιχειρήσεις βάσει των παραγράφων 1 και 2 για οποιοδήποτε έτος δεν υπερβαίνει το 50 % της συνολικής αξίας όλων των δημοσίων συμβάσεων της Pemex και της CFE που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία FSC (ή άλλου συστήματος ταξινόμησης που θα συμφωνήσουν τα μέρη) για το συγκεκριμένο έτος.

Φαρμακευτικά προϊόντα

6. Έως την 1η Ιανουαρίου του όγδοου έτους μετά την έναρξη ισχύος του, ο παρών τίτλος δεν θα εφαρμόζεται σε συμβάσεις που ανατίθενται από τους ακόλουθους φορείς: Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Secretaría de la Defensa Nacional και Secretaría de Marina και αφορούν φαρμακευτικά προϊόντα που δεν έχουν επί του παρόντος κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο Μεξικό ή για τα οποία τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Μεξικού έχουν λήξει. Καμία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν θίγει την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τμήμα 2

Πάγιες διατάξεις

1. Ο παρών τίτλος δεν ισχύει για δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται:

α) με σκοπό την εμπορική μεταπώληση από κρατικά καταστήματα λιανικής πώλησης·

β) βάσει δανείων που χορηγούνται από περιφερειακά ή πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εφόσον τα εν λόγω ιδρύματα επιβάλλουν διαφορετικές διαδικασίες (εξαιρουμένων των απαιτήσεων που αφορούν το εθνικό περιεχόμενο)·

γ) μεταξύ φορέων του Μεξικού ή

δ) για την αγορά ύδατος και την παροχή ενέργειας ή καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας.

2. Ο παρών τίτλος δεν ισχύει για υπηρεσίες κοινής ωφελείας (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, μεταδόσεων, παροχής ύδατος και ενέργειας).

3. Ο παρών τίτλος δεν ισχύει για υπηρεσίες μεταφορών συμπεριλαμβανομένων: των χερσαίων μεταφορών (ΚΤΠ 71)· των υδάτινων μεταφορών (ΚΤΠ 72)· των εναέριων μεταφορών (ΚΤΠ 73)· των συμπληρωματικών και επικουρικών υπηρεσιών μεταφορών (ΚΤΠ 74)· των υπηρεσιών ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών (ΚΤΠ 75)· των υπηρεσιών επισκευής εξοπλισμού μεταφορών έναντι αμοιβής ή επί συμβάσει (ΚΤΠ 8868).

4. Ο παρών τίτλος δεν ισχύει για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών που αποτελούν μέρος ή συνακόλουθο μιας δημόσιας σύμβασης.

5. Ο παρών τίτλος δεν ισχύει για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης καθώς και για συμβάσεις διαχείρισης και λειτουργίας που ανατίθενται σε χρηματοδοτούμενα από ομοσπονδιακούς πόρους ερευνητικά και αναπτυξιακά κέντρα ή που αφορούν την εκτέλεση επιχορηγούμενων από το κράτος ερευνητικών προγραμμάτων.

6. Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος τίτλου, το Μεξικό είναι δυνατόν να εξαιρέσει συμβάσεις προμηθειών από τις υποχρεώσεις του παρόντος τίτλου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η συνολική αξία των εξαιρουμένων συμβάσεων "αποκλειστικής ανάθεσης" δεν υπερβαίνει το ισοδύναμο ποσό σε πέσος Μεξικού:

i) Του 1,0 δισεκατομμυρίου δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι δυνατόν να διατεθεί από όλους του φορείς εκτός της Pemex και της CFE ετησίως, έως την 31η Δεκεμβρίου του έβδομου έτους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τίτλου·

ii) των 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι δυνατόν να διατεθεί από όλους τους φορείς ετησίως, από την 1η Ιανουαρίου του όγδοου έτους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τίτλου·

β) κανένας φορέας που υπόκειται στις διατάξεις του στοιχείου α) δεν είναι δυνατόν να προβεί στην ανάθεση συμβάσεων κατ' αποκλειστικότητα σε εθνικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους αξίας ανώτερης του 20 % της συνολικής αξίας των συμβάσεων "αποκλειστικής ανάθεσης" κατά το συγκεκριμένο έτος·

γ) η συνολική αξία των συμβάσεων "αποκλειστικής ανάθεσης" από την Pemex ή την CFE δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το ισοδύναμο ποσό σε πέσος των 720 εκατομμυρίων δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών για κάθε ημερολογιακό έτος, από την 1η Ιανουαρίου του όγδοου έτους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τίτλου.

7. Ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τίτλου, οι αξίες σε δολάρια που αναφέρονται στο σημείο 6 πρέπει να αναπροσαρμόζονται ετησίως για να λαμβάνεται υπόψη ο σωρευτικός πληθωρισμός από την έναρξη ισχύος του παρόντος τίτλου, με βάση τον άτυπο αποπληθωριστή τιμών για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των Ηνωμένων Πολιτειών (ΑΕΠΗΠ) ή οποιονδήποτε μετέπειτα δείκτη που δημοσιεύει το Συμβούλιο των Οικονομικών Συμβούλων στους "Οικονομικούς δείκτες".

Οι αναπροσαρμοσμένες βάσει του σωρευτικού πληθωρισμού αξίες σε δολάρια έως τον Ιανουάριο εκάστου έτους μετά το 2000 ισούνται με τις αρχικές αξίες σε δολάρια πολλαπλασιαζόμενες με το λόγο:

α) του άτυπου αποπληθωριστή τιμών για το ΑΕΠΗΠ ή οποιουδήποτε άλλου μεταγενέστερου δείκτη που δημοσιεύει το Συμβούλιο των Οικονομικών Συμβούλων στους "Οικονομικούς δείκτες" τον Ιανουάριο εκάστοτε έτους, προς

β) τον άτυπο αποπληθωριστή τιμών για το ΑΕΠΗΠ ή οποιονδήποτε μεταγενέστερο δείκτη που δημοσιεύεται από το Συμβούλιο των Οικονομικών Συμβούλων στους "Οικονομικούς δείκτες" κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τίτλου,

υπό την προϋπόθεση ότι οι αποπληθωριστές τιμών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) έχουν το ίδιο έτος βάσης. Οι συνεπαγόμενες προσαρμοσμένες αξίες σε δολάρια στρογγυλοποιούνται με βάση το πλησιέστερο εκατομμύριο δολαρίων.

8. Η εξαίρεση για λόγους εθνικής ασφαλείας που προβλέπεται στο άρθρο 13 της συμφωνίας καλύπτει τις προμήθειες για τη διαφύλαξη των πυρηνικών υλικών ή της πυρηνικής τεχνολογίας.

9. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του παρόντος τίτλου, οι απαιτήσεις σχετικά με το εθνικό περιεχόμενο που είναι δυνατόν να επιβάλει κάποιος φορέας δεν πρέπει να υπερβούν:

α) το 40 %, όσον αφορά έργα "με το κλειδί στο χέρι" ή σημαντικά ολοκληρωμένα έργα εντάσεως εργασίας ή

β) το 25 % όσον αφορά έργα "με το κλειδί στο χέρι" ή σημαντικά ολοκληρωμένα έργα εντάσεως κεφαλαίου.

Για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου, ως "έργο με το κλειδί στο χέρι ή σημαντικό ολοκληρωμένο έργο" νοείται, εν γένει, το έργο κατασκευής, προμήθειας ή εγκατάστασης που αναλαμβάνεται από ένα άτομο βάσει δικαιώματος που χορηγείται από φορέα όσον αφορά το οποίο:

α) ο κύριος ανάδοχος είναι εξουσιοδοτημένος να επιλέξει τους γενικούς αναδόχους ή τους υπεργολάβους·

β) δεν παρέχεται χρηματοδότηση ούτε από την κυβέρνηση του Μεξικού ούτε από τους φορείς αυτής·

γ) το συγκεκριμένο άτομο αναλαμβάνει τους κινδύνους που συνεπάγεται η μη εκτέλεση και

δ) οι εγκαταστάσεις θα λειτουργούν υπό τη διαχείριση του φορέα ή βάσει σύμβασης που θα αναθέσει ο εν λόγω φορέας.

10. Με την επιφύλαξη των κατωτάτων ορίων που ορίζονται στο παράρτημα X, το άρθρο 26 εφαρμόζεται σε όλες τις αγορές που πραγματοποιεί η Pemex εξοπλισμού και υλικών εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου από τοπικά εγκατεστημένους προμηθευτές στους χώρους εκτέλεσης των έργων.

11. Σε περίπτωση που το Μεξικό υπερβεί σε οποιοδήποτε έτος τη συνολική αξία των συμβάσεων που έχει τη δυνατότητα να αναθέτει κατ' αποκλειστικότητα σε εθνικές επιχειρήσεις για το συγκεκριμένο έτος, σύμφωνα με το σημείο 6 ή τα σημεία 1, 2 και 4 του τμήματος 1, προβαίνει σε διαβουλεύσεις με την Κοινότητα προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τη χορήγηση αποζημίωσης υπό μορφή επιπλέον δυνατοτήτων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων κατά τη διάρκεια του επομένου έτους. Οι διαβουλεύσεις αυτές δεν θίγουν τα δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών βάσει του τίτλου VI.

12. Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν υποχρεώνει την Pemex να αναθέσει συμβάσεις καταμερισμού κινδύνου.

ΜΕΡΟΣ Β

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ VI ΕΩΣ X

1. Ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις που ανατίθενται βάσει:

α) διεθνούς συμφωνίας και προορίζονται για την από κοινού υλοποίηση ή εκμετάλλευση σχεδίου από τα υπογράφοντα μέρη·

β) διεθνούς συμφωνίας για τη στάθμευση στρατιωτικών δυνάμεων·

γ) της ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού και

δ) προγραμμάτων βοήθειας που εκτελούνται από την Κοινότητα ή τα κράτη μέλη της υπέρ των τρίτων χωρών.

2. Ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται στην προμήθεια γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο προγραμμάτων γεωργικής στήριξης και προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας.

3. Ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις που ανατίθενται από φορείς που απαριθμούνται στα τμήματα 1 και 3 του δεύτερου μέρους του παραρτήματος VI.B και σχετίζονται με δραστηριότητες στους τομείς του πόσιμου ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.

4. Ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις που ανατίθενται από φορείς του τμήματος 2 του δεύτερου μέρους του παραρτήματος VI.B:

α) για την αγορά νερού και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας·

β) για σκοπούς άλλους από την άσκηση των δραστηριοτήτων τους όπως περιγράφονται στο παράρτημα αυτό ή για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών σε χώρα μη μέλος·

γ) για επαναπώληση ή εκμίσθωση σε τρίτους, υπό τον όρο ότι ο αναθέτων φορέας δεν απολαύει ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώματος πώλησης ή μίσθωσης του αντικειμένου αυτών των συμβάσεων και εφόσον άλλοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν ελεύθερα στην πώληση ή στην εκμίσθωσή του με τους ίδιους όρους όπως ο αναθέτων φορέας.

5. Ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις:

α) για την απόκτηση ή μίσθωση γηπέδων, υφισταμένων κτιρίων ή άλλης ακίνητης περιουσίας ή επ' αυτής δικαιωμάτων·

β) για την απόκτηση, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη συμπαραγωγή ύλης προγραμμάτων από ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα και συμβάσεων χρόνου μετάδοσης.

6. Η παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά και εθνικής μεταχείρισης όπως θα απαιτηθεί από την Αυστρία σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της γενικής συμφωνίας για το εμπόριο υπηρεσιών, του ΠΟΕ.

7. Ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις που ανατίθενται σε φορέα της Φινλανδίας που συνιστά ο ίδιος αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του Νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων: "Laki julkisista hankinnoista" (1505/92), ή της Σουηδίας κατά την έννοια του "Lag om offentlig upphandling" (1992:1528), βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που απολαύει κατ' εφαρμογή νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων ή συμβάσεων απασχόλησης στη Φινλανδία και στη Σουηδία αντίστοιχα.

8. Όταν συγκεκριμένη σύμβαση είναι δυνατόν να θίξει σημαντικούς στόχους εθνικής πολιτικής, η φινλανδική και η σουηδική κυβέρνηση αντίστοιχα ενδεχομένως να κρίνουν αναγκαίο σε μεμονωμένες περιπτώσεις συμβάσεων να αποκλίνουν από την αρχή της εθνικής μεταχείρισης που προβλέπεται στον παρόντα τίτλο. Σχετική απόφαση λαμβάνεται από το υπουργικό συμβούλιο. Η Φινλανδία, επίσης, επιφυλάσσεται να λάβει θέση όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος τίτλου στις νήσους Åland (Ahvenanmaa).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(Σύμφωνα με το άρθρο 29)

ΜΕΡΟΣ A

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΕΣ (NAFTA) ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΜΕΡΟΣ Β

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΔΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

(Σύμφωνα με το άρθρο 31)

Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει τις δημοσιεύσεις στις οποίες τα μέρη δημοσιεύουν νόμους, κανονισμούς, δικαστικές αποφάσεις και διοικητικά μέτρα γενικής εφαρμογής, περιλαμβανομένων των προσκλήσεων συμμετοχής και της πρόκρισης των προμηθευτών καθώς και των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση.

ΜΕΡΟΣ Α

ΜΕΞΙΚΟ

Diario Oficial de la Federación

Semanario Judicial de la Federación (sólo para jurisprudencia)

ΜΕΡΟΣ Β

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αυστρία

Österreichisches Bundesgesetzblatt, Amtsblatt zur Wiener Zeitung

Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes

Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes - administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil

Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen

Βέλγιο

Νόμοι, βασιλικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι - Le Moniteur belge

Νομολογία - Pasicrisie

Δανία

Νόμοι και κανονιστικές ρυθμίσεις - Lovtidende

Δικαστικές αποφάσεις - Ugeskrift for Retsvaesen

Κανόνες και διαδικασίες διοικητικού περιεχομένου - Ministerialtidende

Αποφάσεις της Επιτροπής προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις - Konkurrencerådets Dokumentation

Γερμανία

Νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις - Bundesanzeiger, Herausgeber: der Bundesminister der Justiz

Δικαστικές αποφάσεις: Entscheidungssammlungen des Bundesverfassungsgerichts, Bundesgerichtshofs, Bundesverwaltungsgerichts, Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

Ισπανία

Νομοθεσία - Boletín Oficial del Estado

Δικαστικές αποφάσεις - no official publication

Γαλλία

Νομοθεσία - Journal officiel de la République française

Νομολογία- Recueil des arrêts du Conseil d'État

Revue des marchés publics

Ελλάς

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ιρλανδία

Νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις - Iris Oifigiúil (Επίσημη Εφημερίδα της Ιρλανδικής Κυβέρνησης)

Ιταλία

Νομοθεσία - Gazzetta ufficiale

Νομολογία - no official publication

Λουξεμβούργο

Νομοθεσία - Mémorial

Νομολογία - Pasicrisie

Κάτω Χώρες

Νομοθεσία - Nederlandse Staatscourant and/or Staatsblad

Νομολογία - no official publication

Πορτογαλία

Νομοθεσία -Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série

Δημοσιεύσεις δικαστικού περιεχομένου: Boletim do Ministério da Justiça

Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo;

Colectânea de Jurisprudência das Relações

Φινλανδία

Suomen Säädöskokoelma - Finlands Författningssamling (Συλλογή της φινλανδικής νομοθεσίας)

Σουηδία

Svensk författningssamling (Συλλογή της σουηδικής νομοθεσίας)

Ηνωμένο Βασίλειο

Νομοθεσία - HM Stationery Office

Νομολογία - Law Reports

"Δημόσιοι φορείς" - HM Stationery Office

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 38 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

(Σύμφωνα με το άρθρο 38)

1. Η Κοινότητα καταρτίζει ενδεικτικό κατάλογο 150 δημοσίων αρχών ή επιχειρήσεων που καλύπτονται από το τμήμα 2 του μέρους Β του παραρτήματος VI και παρέχει στατιστικά στοιχεία για τους εν λόγω φορείς βάσει του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Οι φορείς που περιέχονται στο συγκεκριμένο κατάλογο είναι αντιπροσωπευτικοί του πεδίου κάλυψης του παρόντος παραρτήματος από την άποψη της γεωγραφικής θέσης και της τομεακής κατανομής.

2. Εφόσον λάβει τις σχετικές πληροφορίες, το Μεξικό πρόκειται να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τους φορείς που παρατίθενται στο τμήμα 2 του μέρους Α του παραρτήματος VI.A.2, βάσει του υποδείγματος που περιέχεται στο συγκεκριμένο παράρτημα.

>PIC FILE= "L_2000245EL.114902.EPS">

>PIC FILE= "L_2000245EL.115001.EPS">

>PIC FILE= "L_2000245EL.115002.EPS">

>PIC FILE= "L_2000245EL.115101.EPS">

>PIC FILE= "L_2000245EL.115102.EPS">

>PIC FILE= "L_2000245EL.115201.EPS">

>PIC FILE= "L_2000245EL.115202.EPS">

>PIC FILE= "L_2000245EL.115301.EPS">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV

(Σύμφωνα με το άρθρο 39)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Στόχοι

1. Τα μέρη αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν τη νομοθεσία τους περί ανταγωνισμού, ώστε τα οφέλη που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση, να μην περιοριστούν ή αναιρεθούν εξαιτίας δραστηριοτήτων που αντιτίθεται στον ανταγωνισμό.

2. Στόχοι του μηχανισμού αυτού είναι οι εξής :

α) προώθηση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των μερών όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας τους περί ανταγωνισμού στο έδαφός τους και την παροχή αμοιβαίας συνδρομής στους τομείς ανταγωνισμού, που θεωρούν αναγκαίο·

β) κατάργηση δραστηριοτήτων που αντιτίθενται στον ανταγωνισμό, με την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να αποφευχθούν τα αντίθετα αποτελέσματα επί του εμπορίου και της οικονομικής ανάπτυξης καθώς και ο πιθανός αρνητικός αντίκτυπος των εν λόγω δραστηριοτήτων επί των συμφερόντων του άλλου μέρους και

γ) προώθηση της συνεργασίας ώστε να αποσαφηνιστούν οι τυχόν διαφορές κατά την εφαρμογή της ιδίας νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

3. Τα μέρη, κατά την εφαρμογή του παρόντος μηχανισμού, δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα θέματα, με στόχο την παρεμπόδιση των στρεβλώσεων ή περιορισμών του ανταγωνισμού, που ενδέχεται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και του Μεξικού :

α) για την Κοινότητα: συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, αποφάσεις για τη δημιουργία ένωσης μεταξύ εταιρειών και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και συγχωνεύσεις·

β) για το Μεξικό, οι απόλυτες ή σχετικές μονοπωλιακές πρακτικές και συγχωνεύσεις.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για το σκοπό του παρόντος παραρτήματος :

α) η "νομοθεσία περί ανταγωνισμού", περιλαμβάνει :

i) για την Κοινότητα, τα άρθρα 81, 82, 85 και 86 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, τα άρθρα 65 και 66 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), και τους σχετικούς κανονισμούς εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης της Ανωτάτης Αρχής αριθ. 24/54,

ii) για το Μεξικό, τον Ley Federal de Competencia της 24ης Δεκεμβρίου 1992, Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia της 28ης Αυγούστου 1998, και τον Reglamento de la Ley Federal de Competencia της 4ης Μαρτίου 1998 και

iii) τυχόν τροποποιήσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας και

iv) μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συμπληρωματική νομοθεσία στο βαθμό που μπορεί να έχει συνέπειες για τον ανταγωνισμό, δυνάμει του μηχανισμού αυτού·

β) ως "αρχή ανταγωνισμού" νοείται :

i) για την Κοινότητα, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και

ii) για το Μεξικό, η Comisión Federal de Competencia·

γ) με τον όρο "ενέργειες εκτέλεσης" νοείται η εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού που γίνεται με έρευνα ή διαδικασία που διεξάγεται από τις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό αρχές ενός μέρους, οι οποίες μπορούν να καταλήξουν στην επιβολή κυρώσεων ή διορθωτικών μέτρων·

δ) νοείται ως "ενέργεια αντίθετη προς τον ανταγωνισμό" και "συμπεριφορά και πρακτικές που περιορίζουν τον ανταγωνισμό" κάθε συμπεριφορά, συναλλαγή ή πράξη, όπως ορίζεται στην νομοθεσία περί ανταγωνισμού ενός μέρους, για την οποία επιβάλλονται κυρώσεις ή διορθωτικά μέτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 3

Κοινοποίηση

1. Κάθε αρχή ανταγωνισμού κοινοποιεί στην αρχή ανταγωνισμού άλλου μέρους μια ενέργεια εκτέλεσης εφόσον :

α) έχει σχέσεις με τις ενέργειες εκτέλεσης του άλλου μέρους·

β) δυνατόν να επηρεάσει σημαντικά τα συμφέροντα του άλλου μέρους·

γ) αφορά περιορισμούς του ανταγωνισμού που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στο έδαφος του άλλου μέρους και

δ) μπορεί να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες επιβάλουν όρους ή απαγορεύουν δράσεις στο έδαφος άλλου μέρους.

2. Στο βαθμό που είναι δυνατόν, και δεδομένου ότι δεν αντίκειται στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού των μερών ούτε επηρεάζει αρνητικά μια υπό εξέλιξη διαδικασία έρευνας, η κοινοποίηση λαμβάνει χώρα κατά την αρχική φάση της διαδικασίας, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στην αρχή ανταγωνισμού προς την οποία απευθύνεται η κοινοποίηση, να διατυπώσει τη γνώμη της. Κατά τη λήψη αποφάσεων, οι γνώμες που λαμβάνονται μπορεί να ληφθούν υπόψη από την άλλη αρχή ανταγωνισμού.

3. Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 είναι αρκετά λεπτομερείς ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση, λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων του άλλου μέρους. Στις κοινοποιήσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής πληροφορίες:

α) περιγραφή των περιοριστικών συνεπειών της συναλλαγής επί του ανταγωνισμού και της εφαρμοζόμενης νομικής βάσης·

β) τη σχετική αγορά για το προϊόν ή την υπηρεσία και το γεωγραφικό της πεδίο, τα χαρακτηριστικά του σχετικού οικονομικού τομέα και στοιχεία που αφορούν τους οικονομικούς φορείς που εμπλέκονται στη συναλλαγή και

γ) τις εκτιμώμενες προθεσμίες για επίλυση, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει κινηθεί η διαδικασία και εφόσον είναι δυνατόν, ένδειξη σχετικά με την πιθανή της έκβαση, και σχετικά με τα μέτρα που ενδέχεται να ληφθούν ή να προβλεφθούν.

4. Κάθε αρχή ανταγωνισμού κοινοποιεί στην αρχή ανταγωνισμού του άλλου μέρους το ταχύτερο δυνατόν, την ύπαρξη μέτρων, εκτός από τις ενέργειες εκτέλεσης, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά συμφέροντα άλλου μέρους, λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Ιδιαίτερα, ενεργούν με τον τρόπο αυτό στις εξής περιπτώσεις:

α) διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες και

β) μέτρα που λαμβάνονται από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, από υφιστάμενους ή μελλοντικούς ρυθμιστικούς φορείς, που ενδέχεται να έχουν ως αντίκτυπο την ενίσχυση του ανταγωνισμού σε τομείς όπου ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 4

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Οι αρχές ανταγωνισμού, προκειμένου να διευκολύνουν την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας τους περί ανταγωνισμού και να προωθήσουν την καλύτερη κατανόηση των νομικών τους πλαισίων αντίστοιχα, ανταλλάσσουν τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών :

α) στο βαθμό που υπάρχει η σχετική πρακτική δυνατότητα, κείμενα σχετικά με την νομική θεωρία, νομολογία ή μελέτες αγοράς στον δημόσιο τομέα, ή ελλείψει αυτών, μη εμπιστευτικά δεδομένα ή συνόψεις·

β) πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού δεδομένου ότι δεν επηρεάζεται αρνητικά το άτομο που παρέχει την πληροφορία αυτή, και που στοχεύουν αποκλειστικά στη διευκόλυνση της επίλυσης της διαδικασίας και

γ) πληροφορίες σχετικά με κάθε γνωστή αντιανταγωνιστική δραστηριότητα καθώς και καινοτομίες που έχουν εισαχθεί στο νομικό σύστημα, για τη βελτίωση της εφαρμογής των νομοθεσιών ανταγωνισμού.

2. Οι αρχές ανταγωνισμού παρέχουν αμοιβαία βοήθεια για τη συγκέντρωση άλλου τύπου πληροφοριών στο έδαφός τους, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις.

3. Εκπρόσωποι των αρχών ανταγωνισμού κάθε μέρους συνέρχονται με σκοπό να βελτιώσουν τη γνώση τους όσον αφορά τις κατ'ιδίαν νομοθεσίες ανταγωνισμού και πολιτικές, και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του μηχανισμού συνεργασίας. Οι συναντήσεις μπορεί να είναι άτυπες, καθώς και θεσμικές συναντήσεις σε πολυμερές πλαίσιο, εφόσον το επιτρέπουν οι περιστάσεις.

Άρθρο 5

Συντονισμός των ενεργειών εκτέλεσης

1. Μία αρχή ανταγωνισμού μπορεί να κοινοποιήσει τη θέλησή της να συντονίσει τις ενέργειες εκτέλεσης που αφορούν συγκεκριμένη περίπτωση. Ο συντονισμός αυτός δεν εμποδίζει τα μέρη να λαμβάνουν αυτόνομες αποφάσεις.

2. Για τον προσδιορισμό της έκτασης του συντονισμού, τα μέρη εξετάζουν :

α) τα πραγματικά αποτελέσματα στα οποία μπορεί να οδηγήσει ο συντονισμός·

β) τις συμπληρωματικές πληροφορίες που μπορεί να ληφθούν·

γ) τον περιορισμό του κόστους για τις αρχές ανταγωνισμού και τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς και

δ) τις προθεσμίες που ισχύουν βάσει της νομοθεσίας τους.

Άρθρο 6

Διαβουλεύσεις στην περίπτωση που συμφέροντα ενός μέρους επηρεάζονται αρνητικά στο έδαφος άλλου μέρους

1. Μία αρχή ανταγωνισμού που θεωρεί ότι μια έρευνα ή διαδικασία που διεξάγεται από την αντίστοιχη αρχή άλλου μέρους, μπορεί να θίγει σημαντικά συμφέροντα του μέρους αυτού, διαβιβάζει τις απόψεις της επί του θέματος στην άλλη αρχή ανταγωνισμού ή ζητά τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων. Με την επιφύλαξη της συνέχισης οποιασδήποτε ενέργειας που αναλαμβάνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία ανταγωνισμού και της πλήρους ελευθερίας που διαθέτει για τη λήψη της τελικής απόφασης, η αρχή ανταγωνισμού προς την οποία διαβιβάζονται οι απόψεις, λαμβάνει πλήρως υπόψη τις απόψεις που εκφράζει η αιτούσα αρχή ανταγωνισμού και ειδικότερα, τυχόν υποδείξεις σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους είναι δυνατόν να καλυφθούν οι ανάγκες ή να εκπληρωθούν οι στόχοι της έρευνας ή διαδικασίας ανταγωνισμού.

2. Η αρχή ανταγωνισμού του μέρους που θεωρεί ότι τα συμφέροντά του θίγονται ουσιαστικά και αρνητικά από πρακτικές αντίθετες προς τον ανταγωνισμό οποιασδήποτε προέλευσης, στις οποίες προβαίνουν ή έχουν προβεί μία ή περισσότερες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο άλλο μέρος, μπορεί να ζητήσει διαβούλευση με την άλλη αρχή ανταγωνισμού, αποδεχόμενη ότι οι διαβουλεύσεις διεξάγονται με την επιφύλαξη κάθε ενέργειας σύμφωνα με τη νομοθεσία ανταγωνισμού και την πλήρη ελευθερία της τελικής απόφασης από τη σχετική αρχή ανταγωνισμού. Αυτή η αρχή ανταγωνισμού εξετάζει πλήρως και ευμενώς τις απόψεις αυτές και τα πραγματικά περιστατικά που παρουσιάζει η αιτούσα αρχή ανταγωνισμού, και ειδικότερα, το χαρακτήρα των εν λόγω πρακτικών που αντίκεινται στον ανταγωνισμό, τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και τις προβαλλόμενες επιζήμιες συνέπειες επί των συμφερόντων της αιτούσας αρχής ανταγωνισμού.

Άρθρο 7

Αποφυγή συγκρούσεων

1. Έκαστο μέρος λαμβάνει υπόψη, εφόσον είναι δυνατόν και σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία, τα σημαντικά συμφέροντα του άλλου μέρους κατά την άσκηση των ενεργειών εκτέλεσης.

2. Στην περίπτωση που προκύψουν αρνητικές συνέπειες για ένα μέρος, ακόμη και στην περίπτωση που έχουν τηρηθεί οι ανωτέρω εκτιμήσεις, οι αρχές ανταγωνισμού επιδιώκουν μία αμοιβαία αποδεκτή λύση. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα :

α) η σημασία του μέτρου και ο αντίκτυπός του επί των συμφερόντων ενός μέρους, συγκρίνοντας τα οφέλη που αποκομίζει το άλλο μέρος·

β) η παρουσία ή απουσία, στις πράξεις των εμπλεκόμενων οικονομικών παραγόντων, της πρόθεσης να επηρεάσουν τους καταναλωτές, τους προμηθευτές ή τους ανταγωνιστές·

γ) ο βαθμός ασυμφωνίας μεταξύ της νομοθεσίας ενός μέρους και των μέτρων που εφαρμόζει το άλλο μέρος·

δ) κατά πόσον υποβάλλονται στους εμπλεκόμενους οικονομικούς παράγοντες ασυμβίβαστα αιτήματα και από τα δύο μέρη·

ε) η κίνηση της διαδικασίας ή της επιβολής κυρώσεων ή διορθωτικών μέτρων·

στ) ο τόπος όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων οικονομικών παραγόντων·

ζ) η σημασία της κύρωσης που επιβάλλεται στο έδαφος του άλλου μέρους.

Άρθρο 8

Εμπιστευτικός χαρακτήρας

Κατά την ανταλλαγή πληροφοριών, εφαρμόζονται τα πρότυπα εμπιστευτικού χαρακτήρα που ισχύουν σε κάθε μέρος. Εμπιστευτικού χαρακτήρα πληροφορίες, των οποίων η διάδοση απαγορεύεται ρητά ή στην περίπτωση που διαδοθούν, επηρεάζονται αρνητικά τα μέρη, δεν πρέπει να παρέχονται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της πηγής της πληροφορίας. Κάθε αρχή ανταγωνισμού τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που της παρέχονται εμπιστευτικά από την άλλη αρχή ανταγωνισμού, δυνάμει του μηχανισμού αυτού και δεν δέχεται αίτηση για αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών που υποβάλλει τρίτο μέρος, μη εξουσιοδοτημένο από την αρχή ανταγωνισμού, η οποία παρείχε την πληροφορία.

Άρθρο 9

Τεχνική συνεργασία

1. Τα μέρη παρέχουν αμοιβαία τεχνική βοήθεια ώστε να επωφεληθούν από την σχετική τους πείρα και να ενισχύσουν την εφαρμογή των ιδίων νομοθεσιών και πολιτικών ανταγωνισμού.

2. Η συνεργασία περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) κατάρτιση των ανωτέρων υπαλλήλων των αρχών ανταγωνισμού και των δύο μερών, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν πρακτική πείρα και

β) σεμινάρια, ιδίως για τους δημόσιους υπαλλήλους.

3. Τα μέρη μπορούν να πραγματοποιήσουν κοινές μελέτες για τον ανταγωνισμό ή τις νομοθεσίες και πολιτικές ανταγωνισμού, ώστε να στηρίξουν την ανάπτυξή τους.

4. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι εξελίξεις στα συστήματα επικοινωνίας και πληροφορικής είναι σημαντικές για τις δραστηριότητες τις οποίες επιθυμούν να αναπτύξουν και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, για την προώθηση της επικοινωνίας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές ανταγωνισμού. Προς το σκοπό αυτό επιδιώκουν:

α) να επεκτείνουν τις αρχικές σελίδες τους ώστε να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τις εξελίξεις των δραστηριοτήτων τους·

β) να προωθήσουν τη διάδοση θεμάτων που αφορούν μελέτες περί ανταγωνισμού, μέσω δημοσιεύσεων, όπως το Boletín Latinoamericano de Competencia, το Δελτίο Πολιτικής Ανταγωνισμού της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και οι ετήσιες εκθέσεις και η Gaceta de Competencia Económica, που δημοσιεύεται από την Comisión Federal de Competenci του Μεξικού και

γ) να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό αρχείο νομολογίας όσον αφορά τις περιπτώσεις που έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας, πράγμα που καθιστά δυνατό τον εντοπισμό των επιμέρους περιπτώσεων, τον χαρακτήρα της υπό ανάλυση πρακτικής ή συμπεριφοράς, το νομικό τους πλαίσιο και τα αποτελέσματα και τις ημερομηνίες της διευθέτησης.

Άρθρο 10

Τροποποιήσεις

Η μεικτή επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει το παρόν παράρτημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

(Σύμφωνα με το άρθρο 47)

Ορισμοί

1. Στους κανόνες αυτούς:

ως "σύμβουλος", νοείται το άτομο που προσλαμβάνεται από ένα μέρος για να παρέχει συμβουλές ή να συνδράμει το μέρος κατά τη διαδικασία της επιτροπής διαιτησίας·

ως "προσφεύγον μέρος", νοείται το μέρος το οποίο ζητά τη σύσταση επιτροπής διαιτησίας δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου VI της απόφασης·

ως "επιτροπή διαιτησίας", νοείται η επιτροπή διαιτησίας που συνιστάται δυνάμει του κεφαλαίου III του τίτλου VI της απόφασης·

ως "εκπρόσωπος μέρους", νοείται υπάλληλος κυβερνητικής υπηρεσίας ή οργανισμού ή κάθε άλλου κυβερνητικού φορέα ενός μέρους.

2. Τα μέρη δύνανται να ορίσουν ειδικευμένο φορέα για τη διαχείριση των διαδικασιών διευθέτησης των διαφορών.

3. Εκτός αν συμφωνήσουν διαφορετικά, τα μέρη συνεδριάζουν με την επιτροπή διαιτησίας εντός 15 ημερών από την ημερομηνία σύστασης της επιτροπής διαιτησίας, για να προσδιορίσουν θέματα όπως:

α) αμοιβή και δαπάνες που καταβάλλονται στους διαιτητές, που κατά κανόνα συμφωνούν με τα πρότυπα του ΠΟΕ·

β) τη διαχείριση των διαδικασιών, εφόσον τα μέρη δεν έχουν ορίσει έναν ειδικευμένο φορέα σύμφωνα με τον κανόνα 2 και

γ) κάθε άλλο ζήτημα το οποίο θεωρείται κατάλληλο από τα μέρη.

Προσόντα των διαιτητών

4. Οι διαιτητές επιλέγονται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αμεροληψία, πρέπει να διαθέτουν επαρκώς ποικίλη κατάρτιση και πείρα. Οι διαιτητές παρέχουν τις υπηρεσίες τους προσωπικά και όχι ως κυβερνητικοί εκπρόσωποι ούτε ως εκπρόσωποι άλλου οργανισμού. Συμμορφώνονται προς τον κώδικα δεοντολογίας που ορίζεται στο προσάρτημα Ι.

Όροι Εντολής

5. Εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά εντός 20 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της αίτησης περί συστάσεως της επιτροπής διαιτησίας, οι όροι εντολής είναι οι ακόλουθοι: "Να εξετάζει, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών διατάξεων των καλυπτόμενων νομικών μέσων, το ζήτημα που παραπέμπεται στη μεικτή επιτροπή (όπως ορίζεται στην αίτηση για σύσκεψη της μεικτής επιτροπής) και να αποφαίνεται κατά πόσον τα υπό εξέταση μέτρα είναι σύμφωνα με τα καλυπτόμενα νομικά μέσα.".

6. Τα μέρη παραδίδουν αμέσως τους τυχόν συμφωνηθέντες όρους αναφοράς στην επιτροπή διαιτησίας.

Γραπτές παρατηρήσεις και άλλα έγγραφα

7. Στην περίπτωση που τα μέρη έχουν ορίσει έναν φορέα σύμφωνα με τον κανόνα 2, το μέρος ή η επιτροπή διαιτησίας παραδίδουν την αίτηση, την ανακοίνωση, ή τις γραπτές παρατηρήσεις ή άλλα έγγραφα στον φορέα αυτό. Ο φορέας που ορίζεται δυνάμει του κανόνα 2, ο οποίος παραλαμβάνει γραπτές παρατηρήσεις, τις παραδίδει στους αποδέκτες με το ταχύτερο δυνατό μέσο.

8. Στην περίπτωση που τα μέρη δεν έχουν ορίσει φορέα σύμφωνα με τον κανόνα 2, ένα μέρος ή η επιτροπή διαιτησίας παραδίδουν κάθε αίτηση, ανακοίνωση, γραπτή παρατήρηση ή άλλο έγγραφο κατά τη συμφωνία που επιτυγχάνεται δυνάμει του κανόνα 3.

9. Εφόσον είναι δυνατό, το μέρος παρέχει αντίγραφο του εγγράφου σε μαγνητικό μέσο.

10. Εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά σύμφωνα με τον κανόνα 3, ένα μέρος παρέχει αντίγραφο κάθε γραπτής παρατήρησης στο άλλο μέρος και σε κάθε διαιτητή.

11. Το προσφεύγον μέρος παραδίδει την αρχική γραπτή παρατήρηση το αργότερο εντός 25 ημερών μετά την ημερομηνία σύστασης της επιτροπής διαιτησίας. Το μέρος κατά του οποίου απευθύνεται η προσφυγή παραδίδει γραπτή απάντηση στις παρατηρήσεις το αργότερο εντός 20 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της αρχικής γραπτής παρατήρησης.

12. Εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά σύμφωνα με τον κανόνα 3, στην περίπτωση μιας αίτησης, ανακοίνωσης ή άλλου εγγράφου που αφορά τη διαδικασία της επιτροπής διαιτησίας που δεν καλύπτεται από τον κανόνα 10 ή 11, το μέρος παραδίδει στο άλλο μέρος και σε κάθε διαιτητή, αντίγραφο του εγγράφου με φαξ ή άλλα μέσα ηλεκτρονικής μεταβίβασης.

13. Ήσσονος σημασίας λάθη γραφής σε μια αίτηση, ανακοίνωση, γραπτή παρατήρηση ή άλλο έγγραφο που αφορά τη διαδικασία της επιτροπής διαιτησίας μπορεί να διορθωθούν με την παράδοση νέου εγγράφου, στο οποίο αναφέρονται σαφώς οι αλλαγές.

14. Εάν η τελευταία ημέρα παράδοσης εγγράφου συμπίπτει με νόμιμη αργία ή κάθε άλλη ημερομηνία κατά την οποία οι υπηρεσίες αργούν σύμφωνα με εντολή της κυβέρνησης ή για λόγους ανωτέρας βίας, το έγγραφο μπορεί να παραδοθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Λειτουργία των επιτροπών διαιτησίας

15. Η προεδρία της επιτροπής διαιτησίας προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις της. Η επιτροπή διαιτησίας μπορεί να εξουσιοδοτήσει την προεδρεύουσα αρχή να λάβει διοικητικές και διαδικαστικές αποφάσεις.

16. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους κανόνες αυτούς, η επιτροπή διαιτησίας διεξάγει τις ενέργειές της με κάθε μέσο, μεταξύ άλλων τηλεφωνικώς, με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

17. Μόνον οι διαιτητές συμμετέχουν στις συσκέψεις της επιτροπής διαιτησίας, όμως η επιτροπή διαιτησίας μπορεί να επιτρέψει σε βοηθούς, διοικητικό προσωπικό, διερμηνείς ή μεταφραστές να παρευρίσκονται στις συσκέψεις αυτές.

18. Στην περίπτωση που προκύψει διαδικαστικό θέμα που δεν καλύπτεται από τους κανόνες αυτούς, η επιτροπή διαιτησίας μπορεί να εφαρμόσει την κατάλληλη διαδικασία η οποία δεν είναι ασυμβίβαστη προς την απόφαση.

19. Εφόσον η επιτροπή διαιτησίας θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί μια προθεσμία που ισχύει για τη διαδικασία ή να γίνει κάθε άλλη διαδικαστική ή διοικητική προσαρμογή της διαδικασίας, ενημερώνει γραπτώς τα μέρη σχετικά με τους λόγους της αλλαγής ή προσαρμογής, αναφέροντας την εκτιμώμενη προθεσμία ή προσαρμογή.

Ακροάσεις

20. Εφόσον τα μέρη έχουν ορίσει έναν φορέα δυνάμει του κανόνα 2, η προεδρία ορίζει την ημερομηνία και το χρόνο της ακρόασης σε συνεννόηση με τα μέρη, τα άλλα μέλη της επιτροπής διαιτησίας και τον φορέα αυτό. Ο φορέας γνωστοποιεί γραπτώς στα μέρη την ημερομηνία, το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της ακρόασης.

21. Εφόσον τα μέρη δεν έχουν ορίσει φορέα δυνάμει του κανόνα 2, η προεδρία ορίζει την ημερομηνία και το χρόνο της ακρόασης σε συνεννόηση με τα μέρη και τα άλλα μέλη της επιτροπής διαιτησίας, βάσει της συμφωνίας που επιτυγχάνεται δυνάμει του κανόνα 3. Γνωστοποιείται γραπτώς στα μέρη η ημερομηνία, ο χρόνος και τόπος διεξαγωγής της ακρόασης δυνάμει της συμφωνίας που επιτυγχάνεται σύμφωνα με τον κανόνα 3.

22. Εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, η ακρόαση πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, όταν το προσφεύγον μέρος είναι το Μεξικό, ή στο Mexico City, όταν το προσφεύγον μέρος είναι η Κοινότητα.

23. Η επιτροπή διαιτησίας μπορεί να συγκαλέσει επιπλέον ακροάσεις, εφόσον συμφωνήσουν τα μέρη.

24. Όλοι οι διαιτητές είναι παρόντες στις ακροάσεις.

25. Τα ακόλουθα πρόσωπα δύνανται να παρευρίσκονται σε μια ακρόαση:

α) εκπρόσωποι μέρους·

β) σύμβουλοι μέρους, υπό τον όρο ότι δεν απευθύνονται στην επιτροπή διαιτησίας και υπό τον όρο ότι ούτε αυτοί ούτε οι εργοδότες τους, εταίροι, επιχειρηματικοί συνέταιροι ή μέλη οικογενείας έχουν οικονομικό ή προσωπικό συμφέρον στη διαδικασία·

γ) διοικητικό προσωπικό, διερμηνείς, μεταφραστές και εισηγητές και

δ) βοηθοί διαιτητών.

26. Το αργότερο πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία ακρόασης, έκαστο μέρος παραδίδει κατάλογο με τα ονόματα των προσώπων τα οποία θα προβούν σε προφορικά επιχειρήματα ή παρουσιάσεις κατά την ακρόαση, εκ μέρους του μέρους αυτού ή άλλων εκπροσώπων ή συμβούλων, οι οποίοι θα παρευρίσκονται στην ακρόαση.

27. Την ακρόαση διευθύνει η επιτροπή διαιτησίας, σύμφωνα με τον ακόλουθο τρόπο, εξασφαλίζοντας τον ίδιο χρόνο για το προσφεύγον μέρος και για το μέρος κατά του οποίου απευθύνεται η προσφυγή:

Ισχυρισμοί

α) Ισχυρισμοί του προσφεύγοντος μέρους

β) Ισχυρισμοί του μέρους κατά του οποίου απευθύνεται η προσφυγή

Επιχείρημα προς αντίκρουση ισχυρισμών

α) Απάντηση του προσφεύγοντος μέρους

β) Ανταπάντηση του μέρους κατά του οποίου απευθύνεται η προσφυγή

28. Η επιτροπή διαιτησίας μπορεί να υποβάλει άμεσα ερωτήσεις σε οποιοδήποτε μέρος και οποιαδήποτε στιγμή κατά την ακρόαση.

29. Στην περίπτωση που τα μέρη έχουν ορίσει έναν φορέα σύμφωνα με τον κανόνα 2, ο φορέας αυτός φροντίζει για τη σύνταξη εγγράφου για κάθε ακρόαση και, αμέσως μόλις αυτό ετοιμαστεί, για την παράδοση αντιγράφου στα μέρη και στην επιτροπή διαιτησίας.

30. Εφόσον τα μέρη δεν έχουν ορίσει φορέα σύμφωνα με τον κανόνα 2, βάσει της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί δυνάμει του κανόνα 3, συντάσσεται ένα έγγραφο για κάθε ακρόαση και, αμέσως μόλις ετοιμαστεί, παραδίδεται στα μέρη και στην επιτροπή διαιτησίας.

31. Η επιτροπή διαιτησίας μπορεί, ανά πάσα στιγμή κατά τη διαδικασία, να απευθύνει ερωτήσεις γραπτώς σε ένα ή και στα δύο μέρη. Η επιτροπή διαιτησίας παραδίδει τις γραπτές ερωτήσεις στο μέρος ή στα μέρη στα οποία απευθύνονται οι ερωτήσεις.

32. Το μέρος προς το οποίο η επιτροπή διαιτησίας απευθύνει γραπτές ερωτήσεις, παραδίδει αντίγραφο της γραπτής απάντησης. Παρέχεται η ευκαιρία σε κάθε μέρος να σχολιάσει γραπτώς την απάντηση εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.

33. Εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της ακρόασης, κάθε μέρος δύναται να παραδώσει συμπληρωματικές γραπτές παρατηρήσεις, απαντώντας σε κάθε ζήτημα που προκύπτει κατά την ακρόαση.

Κανόνες ερμηνείας και βάρος της αποδείξεως

34. Οι επιτροπές διαιτησίας ερμηνεύουν τις διατάξεις των καλυπτόμενων νομικών μέσων σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς εθιμικού δημοσίου δικαίου.

35. Ένα μέρος που ισχυρίζεται ότι ένα μέτρο του άλλου μέρους δεν συμβιβάζεται με τις διατάξεις των καλυπτόμενων νομικών μέσων, οφείλει να αποδείξει τo ασυμβίβαστο.

36. Ένα μέρος που ισχυρίζεται ότι ένα μέτρο υπάγεται σε εξαίρεση δυνάμει των καλυπτόμενων νομικών μέσων, οφείλει να αποδείξει ότι ισχύει η εξαίρεση αυτή.

Απόρρητο

37. Τα μέρη τηρούν το απόρρητο των ακροάσεων, των διαβουλεύσεων και της αρχικής έκθεσης της επιτροπής καθώς και όλων των γραπτών παρατηρήσεων προς αυτήν και των ανακοινώσεων της επιτροπής διαιτησίας.

Μονομερείς επαφές

38. Η επιτροπή διαιτησίας δεν συναντά ούτε έρχεται σε επαφές με ένα μέρος αν δεν παρευρίσκεται και το άλλο μέρος.

39. Κανένας διαιτητής δεν επιτρέπεται να συζητεί κάποια πτυχή του θέματος της διαδικασίας με ένα ή και τα δύο μέρη, εν απουσία των άλλων διαιτητών.

Ρόλος των εμπειρογνωμόνων

40. Εφόσον το ζητήσει ένα μέρος ή με δική της πρωτοβουλία, η επιτροπή διαιτησίας δύναται να ζητήσει πληροφορίες και τεχνικές συμβουλές από κάθε πρόσωπο ή φορέα που θεωρεί αρμόδιο, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνούν τα μέρη και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που μπορεί να συμφωνήσουν τα μέρη.

41. Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τον κανόνα 40, υποβάλλεται αίτηση για γραπτή έκθεση ενός εμπειρογνώμονα, αναστέλλεται η προθεσμία που ισχύει για τη διαδικασία της επιτροπής διαιτησίας, για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας παράδοσης της αίτησης και της ημερομηνίας παράδοσης της έκθεσης στην επιτροπή διαιτησίας.

Εκθέσεις της επιτροπής διαιτησίας

42. Εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, η επιτροπή διαιτησίας συντάσσει την έκθεσή της βάσει των παρατηρήσεων και ισχυρισμών των μερών και κάθε άλλης πληροφορίας που της υποβάλλεται δυνάμει του κανόνα 40.

43. Αφού εξετάσει τις γραπτές απόψεις των μερών σχετικά με την αρχική έκθεση, η επιτροπή διαιτησίας, με δική της πρωτοβουλία, ή κατόπιν αιτήσεως ενός μέρους, δύναται:

α) να ζητήσει τις απόψεις ενός μέρους·

β) να επανεξετάσει την έκθεσή της και

γ) να εξετάσει περαιτέρω ορισμένα ζητήματα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

44. Οι διαιτητές δυνατόν να διατυπώσουν διαφορετική γνώμη επί ζητημάτων για τα οποία δεν υπάρχει ομοφωνία. Δεν επιτρέπεται στην επιτροπή διαιτησίας να αποκαλύψει τους διαιτητές που εκφράζονται υπέρ της γνώμης της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας, ούτε στην αρχική ούτε στην τελική της έκθεση.

Επείγουσες περιπτώσεις

45. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η επιτροπή διαιτησίας προσαρμόζει αναλόγως τις προθεσμίες για την υποβολή της αρχικής έκθεσης και των απόψεων που υποβάλλουν τα μέρη σχετικά με την έκθεση αυτή.

Μετάφραση και διερμηνεία

46. Στην περίπτωση κατά την οποία τα μέρη έχουν ορίσει έναν φορέα δυνάμει του κανόνα 2, ένα μέρος, εντός ευλόγου προθεσμίας πριν την παράδοση των αρχικών γραπτών παρατηρήσεων στα πλαίσια της διαδικασίας της επιτροπής διαιτησίας, ενημερώνει γραπτώς τον φορέα αυτό σχετικά με τη γλώσσα στην οποία θα υποβληθούν οι γραπτές και προφορικές παρατηρήσεις.

47. Στην περίπτωση κατά την οποία τα μέρη δεν έχουν ορίσει έναν φορέα δυνάμει του κανόνα 2, ένα μέρος γνωστοποιεί γραπτώς τη γλώσσα στην οποία θα υποβληθούν οι γραπτές και προφορικές παρατηρήσεις του, το αργότερο μέχρι τη συνεδρίαση που προβλέπεται στον κανόνα 3.

48. Έκαστο μέρος φροντίζει και επιβαρύνεται με τη δαπάνη της μετάφρασης των γραπτών του παρατηρήσεων στη γλώσσα που επιλέγει το άλλο μέρος σύμφωνα με τον κανόνα 46 ή 47. Κατόπιν αιτήσεως του μέρους που έχει υποβάλει παρατηρήσεις, η επιτροπή διαιτησίας δύναται να αναστείλει τη διαδικασία για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται το μέρος αυτό για να ολοκληρώσει τη μετάφραση.

49. Τα μέρη φροντίζουν για τη διερμηνεία κατά την υποβολή των γραπτών παρατηρήσεων, στη γλώσσα που επιλέγουν και τα δύο μέρη.

50. Οι εκθέσεις της επιτροπής διαιτησίας εκδίδονται στη γλώσσα ή στις γλώσσες που επιλέγουν τα μέρη σύμφωνα με τον κανόνα 46 ή 47.

51. Αμφότερα τα μέρη επιβαρύνονται εξίσου με τις δαπάνες μετάφρασης της έκθεσης διαιτησίας.

52. Οποιοδήποτε μέρος δύναται να υποβάλει τις απόψεις του για τη μετάφραση εγγράφου το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς.

Υπολογισμός του χρόνου

53. Στην περίπτωση που πρέπει να πραγματοποιηθεί κάτι δυνάμει της απόφασης ή δυνάμει των κανόνων αυτών, εφόσον η επιτροπή διαιτησίας απαιτεί να γίνει κάτι, εντός ορισμένων ημερών μετά από, πριν ή σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή γεγονός, η συγκεκριμένη ημερομηνία ή η ημερομηνία κατά την οποία συμβαίνει το συγκεκριμένο γεγονός, δεν συμπεριλαμβάνεται κατά τον υπολογισμό του αριθμού των ημερών.

54. Εφόσον, λόγω της εφαρμογής του κανόνα 14, ένα μέρος παραλαμβάνει έγγραφο σε ημερομηνία άλλη από την ημερομηνία κατά την οποία το ίδιο έγγραφο παραλαμβάνεται από το άλλο μέρος, οποιαδήποτε προθεσμία ο υπολογισμός της οποίας εξαρτάται από την παραλαβή αυτή, υπολογίζεται από την ημερομηνία παραλαβής του τελευταίου αυτού εγγράφου.

Λοιπές διαδικασίες

55. Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται στις διαδικασίες που προβλέπονται δυνάμει των παραγράφων 4, 5, 8 και 10 του άρθρου 46 του τίτλου VI εκτός από τα ακόλουθα:

α) το μέρος που υποβάλλει αίτηση δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 46, παραδίδει τις αρχικές γραπτές παρατηρήσεις εντός τριών ημερών μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και το μέρος που απαντά παραδίδει γραπτή απάντηση στις παρατηρήσεις εντός τεσσάρων ημερών, μετά την ημερομηνία παράδοσης των αρχικών γραπτών παρατηρήσεων·

β) το μέρος που υποβάλλει αίτηση δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 46, παραδίδει τις αρχικές γραπτές παρατηρήσεις εντός δέκα ημερών μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και το μέρος που απαντά παραδίδει γραπτή απάντηση στις παρατηρήσεις εντός 20 ημερών μετά την ημερομηνία παράδοσης των αρχικών γραπτών παρατηρήσεων·

γ) το μέρος που υποβάλλει αίτηση δυνάμει της παραγράφου 8 του άρθρου 46, παραδίδει τις αρχικές γραπτές παρατηρήσεις εντός δέκα ημερών μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και το μέρος που απαντά παραδίδει γραπτή απάντηση στις παρατηρήσεις εντός 15 ημερών μετά την ημερομηνία παράδοσης των αρχικών γραπτών παρατηρήσεων και

δ) το μέρος που υποβάλλει αίτηση δυνάμει της παραγράφου 10 του άρθρου 46, παραδίδει τις αρχικές γραπτές παρατηρήσεις εντός πέντε ημερών μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και το μέρος που απαντά παραδίδει γραπτή απάντηση στις παρατηρήσεις εντός δέκα ημερών μετά την ημερομηνία παράδοσης των αρχικών γραπτών παρατηρήσεων.

56. Η επιτροπή διαιτησίας ορίζει, εφόσον χρειάζεται, την προθεσμία παράδοσης τυχόν περαιτέρω γραπτών παρατηρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της γραπτής αντίκρουσης των παρατηρήσεων, ώστε έκαστο μέρος να έχει την ευκαιρία να υποβάλει ισάριθμες γραπτές παρατηρήσεις, στο πλαίσιο των προθεσμιών που ισχύουν για τις διαδικασίες της επιτροπής διαιτησίας και προβλέπονται στην απόφαση και στους κανόνες αυτούς.

57. Εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, η επιτροπή διαιτησίας δύναται να αποφασίσει να μην γίνει ακρόαση.

Προσάρτημα I

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ορισμοί

Α. Σύμφωνα με τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας:

"βοηθός" σημαίνει το πρόσωπο το οποίο, ενόψει του διορισμού ενός μέλους, διεξάγει έρευνα ή παρέχει την απαιτούμενη στήριξη,

"υποψήφιος" σημαίνει το άτομο του οποίου επίκειται ο διορισμός ως μέλους μιας ειδικής ομάδας διαιτησίας δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 1 του τίτλου VI,

"μέλος" σημαίνει το μέλος μιας ειδικής ομάδας διαιτησίας η οποία έχει θεσπιστεί δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 1 του τίτλου VI,

"μέρος" σημαίνει το ένα από τα μέρη της συμφωνίας,

"διαδικασία", σημαίνει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, τη διαδικασία η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο μιας ειδικής ομάδας διαιτησίας δυνάμει του παρόντος τίτλου,

"προσωπικό", σε σχέση με ένα μέλος, σημαίνει τα άτομα τα οποία τελούν υπό τη διεύθυνση και τον έλεγχο του μέλους αυτού, εξαιρουμένων των βοηθών.

B. Οποιαδήποτε αναφορά του κώδικα δεοντολογίας σε παράγραφο ή τίτλο αποτελεί αναφορά στην αντίστοιχη παράγραφο, το αντίστοιχο παράρτημα ή τον αντίστοιχο τίτλο της διευθέτησης διαφορών που ισχύει στο πλαίσιο της απόφασης.

I. Υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαδικασία

Οι υποψήφιοι, τα μέλη και τα πρώην μέλη πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε παρατυπία ή εντύπωση παρατυπίας και να τηρούν αυστηρά τους κανόνες δεοντολογίας για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της αμεροληψίας κατά τη διαδικασία διευθέτησης των διαφορών.

II. Υποχρέωση κοινοποίησης

Εισαγωγικό σημείωμα

Η βασική αρχή αυτού του κώδικα δεοντολογίας είναι ότι κάθε υποψήφιος ή μέλος πρέπει να κοινοποιεί την ύπαρξη κάθε συμφέροντος, σχέσης ή θέματος που θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία ή την αμεροληψία του ή που θα μπορούσε λογικά να οδηγήσει σε παρατυπία ή να εγείρει υπόνοιες για μεροληψία. Παρατυπία ή υπόνοια για μεροληψία υπάρχει όταν ένα λογικό άτομο, εν γνώσει όλων των περιστάσεων που μπορούν να αποκαλυφθούν στα πλαίσια μιας λελογισμένης έρευνας, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έχει θιγεί η ικανότητα ενός υποψηφίου ή μέλους να εκτελεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αμεροληψία και αποτελεσματικότητα.

Εντούτοις, αυτή η υποχρέωση κοινοποίησης δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί κατά τρόπο ώστε η υποχρέωση λεπτομερούς κοινοποίησης να καθιστά αδύνατη εκ μέρους των προσώπων του νομικού ή επιχειρηματικού κλάδου την εκτέλεση καθηκόντων που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους, με αποτέλεσμα τα μέρη και οι συμμετέχοντες στις υπηρεσίες να στερούνται εκείνων οι οποίοι είναι, ενδεχομένως, οι πλέον κατάλληλοι για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων. Έτσι, οι υποψήφιοι και τα μέλη δεν υποχρεούνται να κοινοποιούν συμφέροντα, σχέσεις ή θέματα τα οποία θα μπορούσαν ελάχιστα να επηρεάσουν το ρόλο τους στη διαδικασία.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι υποψήφιοι και τα μέλη έχουν συνεχή υποχρέωση να κοινοποιούν τα συμφέροντα, τις σχέσεις και τα θέματα που ενδέχεται να επηρεάζουν την ακεραιότητα ή αμεροληψία της διαδικασίας διευθέτησης των διαφορών.

Ο παρών κώδικας δεοντολογίας δεν ορίζει αν ή υπό ποίες περιστάσεις τα μέρη μπορούν να απορρίψουν το διορισμό υποψηφίου ή μέλους, ή να αποφασίσουν την ανάκληση της ιδιότητάς του ως μέλους μιας ειδικής ομάδας ή επιτροπής διαιτησίας λόγω των κοινοποιήσεων στις οποίες προέβη.

Α. Κάθε υποψήφιος πρέπει να κοινοποιεί κάθε συμφέρον, σχέση ή θέμα που ενδέχεται να επηρεάσει την ανεξαρτησία ή την αμεροληψία του υποψηφίου ή που θα μπορούσε λογικά να οδηγήσει σε παρατυπία ή να εγείρει υπόνοιες για μεροληψία κατά τη διαδικασία. Προς το σκοπό αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να λαμβάνει γνώση σχετικά με την ύπαρξη τέτοιου είδους συμφερόντων, σχέσεων και θεμάτων.

Ο υποψήφιος πρέπει να κοινοποιεί αυτά τα συμφέροντα, σχέσεις και θέματα συμπληρώνοντας μια αρχική δήλωση κοινοποίησης, την οποία παρέχει η Μεικτή Επιτροπή, και αποστέλλοντάς τη στη Μεικτή Επιτροπή.

Χωρίς να θίγεται η γενική εφαρμογή των ανωτέρω, οι υποψήφιοι πρέπει να κοινοποιούν τα ακόλουθα συμφέροντα, σχέσεις και θέματα:

1. κάθε οικονομικό συμφέρον του υποψηφίου:

α) κατά τη διαδικασία ή την έκβασή της, και

β) κατά τη διοικητική διαδικασία, τη διαδικασία ενώπιον εθνικού δικαστηρίου ή άλλη διαδικασία ειδικής ομάδας ή επιτροπής διαιτησίας που αφορά θέματα για τα οποία μπορεί να εκδοθεί απόφαση στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης του υποψηφίου·

2. κάθε οικονομικό συμφέρον του εργοδότη του υποψηφίου ή του εταίρου ή συνεργάτη του ή μέλους της οικογενείας του:

α) κατά τη διαδικασία ή την έκβασή της και

β) κατά τη διοικητική διαδικασία, τη διαδικασία ενώπιον εθνικού δικαστηρίου ή άλλη διαδικασία ειδικής ομάδας ή επιτροπής διαιτησίας που αφορά θέματα για τα οποία μπορεί να εκδοθεί απόφαση στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης του υποψηφίου·

3. κάθε σχέση, του παρελθόντος ή του παρόντος, οικονομικού, εμπορικού, επαγγελματικού, οικογενειακού ή κοινωνικού χαρακτήρα, με οποιοδήποτε από τα μέρη της διαδικασίας, ή με το δικηγόρο του, καθώς και κάθε παρεμφερή σχέση του εργοδότη του υποψηφίου, του εταίρου ή συνεργάτη του ή μέλους της οικογενείας του και

4. κάθε δικαστικό ή άλλο νόμιμο πληρεξούσιο σε θέμα το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαφοράς κατά τη διαδικασία ή το οποίο αφορά τα ίδια αγαθά.

Β. Από τη στιγμή του διορισμού του, το μέλος πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να λαμβάνει γνώση για τυχόν συμφέροντα, σχέσεις ή θέματα που αναφέρονται στο τμήμα Α, και τα οποία πρέπει να κοινοποιεί. Η υποχρέωση κοινοποίησης αποτελεί διαρκές καθήκον το οποίο απαιτεί από κάθε μέλος να κοινοποιεί οποιαδήποτε τέτοια συμφέροντα, σχέσεις και θέματα, τα οποία μπορεί να ανακύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Κάθε μέλος πρέπει να κοινοποιεί γραπτώς προς τη Μεικτή Επιτροπή τα εν λόγω συμφέροντα, σχέσεις και θέματα, προς εξέταση από τα μέρη.

III. Εκτέλεση καθηκόντων από τους υποψηφίους και τα μέλη

Α. Κάθε υποψήφιος ο οποίος αποδέχεται το διορισμό του ως μέλος, πρέπει να είναι διαθέσιμος όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τα οποία πρέπει να εκτελεί στο ακέραιο και δίχως καθυστέρηση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Β. Κάθε μέλος πρέπει να ασκεί το σύνολο των καθηκόντων του με εντιμότητα και ευσυνειδησία.

Γ. Κάθε μέλος πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος τίτλου και το ισχύον υπόδειγμα εσωτερικού κανονισμού το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα XVI, ή τυχόν άλλους κανόνες.

Δ. Κανένα μέλος δεν πρέπει να αρνείται σε άλλα μέλη τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας.

Ε. Κάθε μέλος πρέπει να εξετάζει αποκλειστικά και μόνο τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία και που είναι απαραίτητα για τη λήψη απόφασης και δεν πρέπει να αναθέτει σε κανέναν να αποφασίζει αντ' αυτού, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται είτε στο υπόδειγμα εσωτερικού κανονισμού που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XVI είτε σε άλλους ισχύοντες κανόνες.

ΣΤ. Κάθε μέλος πρέπει να λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα ώστε να εξασφαλίζει ότι ο βοηθός του και το προσωπικό του συμμορφώνονται με τις διατάξεις των μερών I, II και VI του παρόντος κώδικα δεοντολογίας.

Ζ. Κανένα μέλος δεν πρέπει να πραγματοποιεί μονομερείς επαφές σχετικά με τη διαδικασία.

Η. Ο υποψήφιος ή το μέλος δεν πρέπει να κοινοποιεί θέματα σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβιάσεις αυτού του κώδικα δεοντολογίας, εκτός αν η εν λόγω κοινοποίηση απευθύνεται στη Μεικτή Επιτροπή ή είναι απαραίτητη για να διαπιστωθεί αν ο εν λόγω υποψήφιος ή το μέλος έχει παραβιάσει ή ενδέχεται να παραβιάσει τον κώδικα.

IV. Ανεξαρτησία και αμεροληψία των μελών

Α. Κάθε μέλος πρέπει να είναι ανεξάρτητο και αμερόληπτο. Πρέπει να ενεργεί με έντιμο τρόπο και να αποφεύγει τη δημιουργία κάθε εντύπωσης παρατυπίας ή υπόνοιας για μεροληψία.

Β. Κανένα μέλος δεν πρέπει να επηρεάζεται από ίδιο συμφέρον, έξωθεν πιέσεις, πολιτικές πεποιθήσεις, διαμαρτυρίες της κοινής γνώμης, προσήλωση σε ένα από τα μέρη ή το φόβο της κριτικής.

Γ. Τα μέλη δεν πρέπει να αναλαμβάνουν, άμεσα ή έμμεσα, υποχρεώσεις ή να δέχονται οφέλη τα οποία θα μπορούσαν με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν, ή να φανεί ότι επηρεάζουν, την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Δ. Τα μέλη δεν πρέπει να κάνουν χρήση της θέσης τους ως μέλους της ειδικής ομάδας ή επιτροπής διαιτησίας προκειμένου να προωθήσουν προσωπικά ή ιδιωτικά συμφέροντα. Επίσης, πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι κάποιοι είναι σε θέση να τα επηρεάζουν. Τέλος, πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να αποτρέπουν ή να αποθαρρύνουν άλλους να δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται σε μια τέτοια θέση.

Ε. Τα μέλη δεν πρέπει να αφήνουν να επηρεάζεται η συμπεριφορά τους ή η κρίση τους από σχέσεις ή αρμοδιότητες οικονομικού, εμπορικού, επαγγελματικού, οικογενειακού ή κοινωνικού χαρακτήρα, του παρελθόντος ή του παρόντος.

ΣΤ. Τα μέλη πρέπει να αποφεύγουν να συνάπτουν οποιαδήποτε σχέση, ή να αποκτούν οποιαδήποτε οικονομικά οφέλη, που ενδέχεται να επηρεάσουν την αμεροληψία τους ή που θα μπορούσαν εύλογα να δημιουργήσουν την εντύπωση παρατυπίας ή να εγείρουν υπόνοιες για μεροληψία.

V. Καθήκοντα σε ορισμένες περιπτώσεις

Τα πρώην μέλη πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι επέδειξαν μεροληψία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή ότι επωφελήθηκαν από την απόφαση της ειδικής ομάδας ή επιτροπής διαιτησίας.

VI. Τήρηση του απορρήτου

Α. Τα μέλη ή πρώην μέλη δεν πρέπει σε καμία χρονική στιγμή να κοινοποιούν ή να κάνουν χρήση οποιασδήποτε απόρρητης πληροφορίας σχετικά με τη διαδικασία ή τυχόν πληροφοριών που προέκυψαν κατά τη διαδικασία, εκτός αν αφορούν τη διαδικασία, και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κοινοποιούν ή να κάνουν χρήση οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας για να αποκομίσουν προσωπικά οφέλη ή προνόμια για άλλους ή να βλάψουν τα συμφέροντα άλλων.

Β. Τα μέλη δεν πρέπει να κοινοποιούν εκθέσεις της ομάδας διαιτησίας οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του παρόντος τίτλου προτού οι εν λόγω εκθέσεις δημοσιευτούν από τη Μεικτή Επιτροπή. Τα μέλη ή πρώην μέλη δεν πρέπει σε καμία χρονική στιγμή να αποκαλύπτουν ποια μέλη πρεσβεύουν απόψεις της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας σε διαδικασία η οποία διεξάγεται δυνάμει του παρόντος τίτλου.

Γ. Τα μέλη ή πρώην μέλη δεν πρέπει σε καμία χρονική στιγμή να κοινοποιούν τις αποφάσεις της ειδικής ομάδας ή επιτροπής διαιτησίας, ή τις απόψεις οποιουδήποτε μέλους, εκτός αν απαιτείται από το νόμο.

VII. Υποχρεώσεις των βοηθών και του προσωπικού

Τα μέρη I (υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαδικασία), II (υποχρέωση κοινοποίησης) και VI (τήρηση του απορρήτου) του παρόντος κώδικα δεοντολογίας ισχύουν επίσης και για τους βοηθούς και το προσωπικό.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ι

Για την πλήρη σώρευση βάσει του άρθρου 2 του παραρτήματος III

1. Τα μέρη αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο της σώρευσης καταγωγής για την ενθάρρυνση της ομαλής εξέλιξης της κατάστασης με στόχο την εγκαθίδρυση ζώνης ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και του Μεξικού.

2. Για το σκοπό αυτό, τα μέρη θα εξετάσουν τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των οικονομικών συνθηκών που απαιτούνται για την ενδεχόμενη εφαρμογή της πλήρους σώρευσης. Η διαδικασία αυτή θα αρχίσει το αργότερο τρία έτη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης.

3. Μετά από θετική αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα μέρη υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της πλήρους σώρευσης.

4. Η πλήρης σώρευση επιτρέπει να ληθούν υπόψη όλα τα επίπεδα επεξεργασίας ή μεταποίησης των προϊόντων εντός της ζώνης ελευθέρων συναλλαγών χωρίς οι χρησιμοποιούμενες ύλες να είναι υποχρεωτικά καταγωγής μιας από τις χώρες εταίρους.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΙ

Για το άρθρο 2 του παραρτήματος III

Τα προϊόντα που κατασκευάζονται αποκλειστικά από ύλες που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των άρθρων 4 ή 5 του παραρτήματος ΙΙΙ θεωρούνται επίσης καταγωγής Μεξικού ή Κοινότητας.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΙΙ

Για το άρθρο 6 του παραρτήματος III

1. Η ειδική επιτροπή για την τελωνειακή συνεργασία και τους κανόνες καταγωγής, που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 17 συζητά και καταλήγει σε συμφωνία σχετικά με τον ορισμό της απλής ανάμειξης προϊόντων και της απλής συναρμολόγησης μερών για τη σύνθεση πλήρους προϊόντος. Οι ορισμοί αυτοί τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003 το αργότερο.

2. Πριν από την ημερομηνία αυτή, τα μέρη συμφωνούν ότι όσον αφορά το χημικό τομέα η απλή ανάμειξη προϊόντων δεν περιλαμβάνει τη χημική αντίδραση.

Όσον αφορά άλλους τομείς, η απλή συναρμολόγηση μερών για τη σύνθεση ενός πλήρους προϊόντος περιλαμβάνει εργασίες με κατσαβίδι.

3. Όσον αφορά το χημικό τομέα, ως "χημική αντίδραση" νοείται η διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης της βιοχημικής διαδικασίας) με την οποία λαμβάνεται ένα μόριο με νέα δομή μετά από διάσπαση των ενδομοριακών δεσμών και διαμόρφωση νέων ενδομοριακών δεσμών ή μετά από μεταβολή της χωρικής διάταξης των ατόμων στο μόριο.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ IV

Για το προσάρτημα I του παραρτήματος III

Όταν η τιμή εκ του εργοστασίου δεν είναι γνωστή ή βεβαία, ο παραγωγός ή ο εξαγωγέας του εμπορεύματος μπορεί να χρησιμοποιεί το κόστος παραγωγής του προϊόντος.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ V

Για τις σημειώσεις 2 και 3 του προσαρτήματος II (α) του παραρτήματος III σχετικά με τις κλάσεις ex 2914 και ex 2915

Η Μεικτή Επιτροπή εξετάζει την ανάγκη παράτασης, πέραν της 30ής Ιουνίου 2003, της εφαρμογής του κανόνα που περιλαμβάνεται στις σημειώσεις 2 και 3 του προσαρτήματος ΙΙ (α), εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι οικονομικές συνθήκες που αποτέλεσαν τη βάση θέσπισης του εν λόγω κανόνα.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ VI

Για τη σημείωση 4 του προσαρτήματος II (α) του παραρτήματος III σχετικά με την κλάση 4104

1. Η Μεικτή Επιτροπή παρατείνει πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2002 τον κανόνα που ορίζεται στη σημείωση 4 του προσαρτήματος ΙΙ (α), εφόσον οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις / διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ συνεχίζονται πέραν της εν λόγω ημερομηνίας, μέχρις ότου περατωθούν οι εν λόγω διαπραγματεύσεις. Τότε, στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων των εν λόγω διαπραγματεύσεων, η Μεικτή Επιτροπή υποχρεούται να καθορίσει τον κανόνα καταγωγής που πρόκειται να εφαρμοστεί.

2. Στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων, και τα δύο μέρη επιδιώκουν την καθιέρωση διατάξεων για την κατάργηση των φόρων ή περιορισμών κατά την εξαγωγή με στόχο την αύξηση των εξαγωγών των εγχώριων βιομηχανιών (π.χ. της βιομηχανίας δέρματος) ή την προστασία τους.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ VII

Για τα ειδικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα του προσαρτήματος II του παραρτήματος III

1. Όσον αφορά τις κλάσεις 5208 έως 5212, η Μεικτή Επιτροπή υποχρεούται να επανεξετάσει το 2003 την ετήσια ποσόστωση προκειμένου να την αναπροσαρμόσει βάσει της πείρας που θα έχει αποκτηθεί κατά τη διαχείρισή της και βάσει του όγκου των διμερών συναλλαγών.

2. Όσον αφορά τις κλάσεις 5407 έως 5408, η Μεικτή Επιτροπή υποχρεούται να επανεξετάσει το 2003 την ετήσια ποσόστωση προκειμένου να την αναπροσαρμόσει βάσει της πείρας που θα έχει αποκτηθεί κατά τη διαχείρισή της και βάσει του όγκου των διμερών συναλλαγών.

3. Όσον αφορά τις κλάσεις 5512 έως 5516, η Μεικτή Επιτροπή υποχρεούται να επανεξετάσει το 2003 την ετήσια ποσόστωση προκειμένου να την αναπροσαρμόσει βάσει της πείρας που θα έχει αποκτηθεί κατά τη διαχείρισή της και βάσει του όγκου των διμερών συναλλαγών.

4. Όσον αφορά τις κλάσεις 5801, 5806 έως 5811, η Μεικτή Επιτροπή υποχρεούται να επανεξετάσει το 2003 την ετήσια ποσόστωση προκειμένου να την αναπροσαρμόσει βάσει της πείρας που θα έχει αποκτηθεί κατά τη διαχείρισή της και βάσει του όγκου των διμερών συναλλαγών.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ VIII

Για τη σημείωση 8 του προσαρτήματος II (α) του παραρτήματος III σχετικά με τις κλάσεις 6301 έως 6304

Με την επιφύλαξη της σημείωσης 8 του προσαρτήματος ΙΙ (α), η Μεικτή Επιτροπή υποχρεούται να επανεξετάσει την ανάγκη επέκτασης πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2003 της εφαρμογής του κανόνα που ορίζεται στην εν λόγω σημείωση. Η επανεξέταση θα πραγματοποιηθεί με βάση όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υφαντών υφασμάτων στις κατάλληλες ποσότητες ή ποιότητες εντός της ζώνης ελευθέρων συναλλαγών.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ IX

Για τη σημείωση 9 του προσαρτήματος II (α) του παραρτήματος III

Όσον αφορά τις κλάσεις 6402, 6403 και 6404, η Μεικτή Επιτροπή υποχρεούται να επανεξετάσει, το 2004, τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σημείωση 9 του προσαρτήματος ΙΙ (α) προκειμένου να την αναπροσαρμόσει βάσει της πείρας που θα έχει αποκτηθεί κατά τη διαχείρισή της, ώστε να επιτραπεί η αποτελεσματική χρήση των προσφερόμενων εμπορικών ευκαιριών.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Χ

Για το προσάρτημα II και το προσάρτημα II (α) του παραρτήματος III

Τα μέρη συμφωνούν ότι η διαχείριση του συστήματος δημοπρατήσεων θα απαιτεί μόνο την πληρωμή του προσφερόμενου ποσού, εφόσον το συνολικό προσφερόμενο ποσό για όλες τις ποσοστώσεις από κάθε προσφέροντα υπερβαίνει το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην ποσόστωση ("σύστημα επικράτησης της κατώτατης τιμής").

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ XI

Για τη σημείωση 12 παράγραφος 1 του προσαρτήματος ΙΙ (α) του παραρτήματος III σχετικά με τις κλάσεις ex 8701, 8702 και 8704

Τα μέρη υποχρεούνται να επανεξετάζουν οποτεδήποτε μετά την 31η Δεκεμβρίου 2002, τον κανόνα που ορίζεται στη σημείωση 12 παράγραφος 1 του προσαρτήματος ΙΙ (α), εφόσον η μεικτή επιτροπή κρίνει ότι δεν παρέχεται η δυναμική αλληλουχία (μηχανή, μετάδοση, κ.λ.π.) στην Κοινότητα και το Μεξικό ή ότι έχει αρχίσει έρευνα σχετικά με τις αντιβαίνουσες στον ανταγωνισμό πρακτικές σε κάποιο μέρος κατόπιν αιτήσεως των κατασκευαστών οχημάτων που υπάγονται στις εν λόγω κλάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τη μεικτή επιτροπή, ο κανόνας που ορίζεται στη σημείωση 12 παράγραφος 1 του προσαρτήματος ΙΙ (α) εξακολουθεί να ισχύει όπως ορίζεται για τα έτη 2000 έως 2002. Για το σκοπό αυτό, οι κατασκευαστές οχημάτων που υπάγονται στις εν λόγω κλάσεις παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες στη μεικτή επιτροπή.

Σημείωση:

Οι κοινές δηλώσεις XII έως XV έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 157 της 30ής Ιουνίου 2000, σελιδα 29.

Top