EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A0722(03)

Πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιστάθμισης που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1994 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995

ΕΕ L 188 της 22.7.1994, p. 5–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1994/456/oj

Related Council decision

21994A0722(03)

Πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιστάθμισης που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1994 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 188 της 22/07/1994 σ. 0005 - 0016
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 4 τόμος 6 σ. 0105
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 4 τόμος 6 σ. 0105
L 278 21/11/1995 P. 0002


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιστάθμισης που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1994 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995

Άρθρο 1

Από την 1η Ιανουαρίου 1994 και για περίοδο δύο ετών, οι αλιευτικές δυνατότητες που παραχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 της συμφωνίας, καθορίζονται ως εξής:

1. μηχανότρατες: 4 200 κοχ ανά μήνα κατά ετήσιο μέσο όρο,

2. θυνναλιευτικά γρι-γρι με ψυκτικό εξοπλισμό: 24 σκάφη,

3. θυνναλιευτικά με καλάμι: δέκα σκάφη,

4. παραγάδια επιφανείας: πέντε σκάφη.

Άρθρο 2

1. Η χρηματική αντιστάθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 8 της συμφωνίας καθορίζεται, για την περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 1, σε 1 700 000 Ecu, και καταβάλλεται σε δύο ίσες ετήσιες δόσεις.

2. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γουινέας έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη χρησιμοποίηση της εν λόγω αντιστάθμισης.

3. Η αντιστάθμιση αυτή καταβάλλεται σε ανοικτό λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό που ορίζεται από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γουινέας.

Άρθρο 3

Οι αλιευτικές δυνατότητες, που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημείο 1, μπορούν να αυξάνονται, μετά από αίτηση της Κοινότητας, ανά διαδοχικές ποσότητες 1 000 κοχ ανά μήνα κατά ετήσιο μέσο όρο. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματική αντιστάθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 2 αυξάνεται κατ' αναλογία, pro rata temporis.

Άρθρο 4

Η Κοινότητα θα συμμετάσχει, εξάλλου, κατά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1, στη χρηματοδότηση ενός επιστημονικού ή τεχνικού προγράμματος της Γουινέας με σκοπό τη βελτίωση των αλιευτικών γνώσεων σχετικά με την οικονομική αποκλειστική ζώνη της Δημοκρατίας της Γουινέας, με ποσό ύψους 450 000 Ecu.

Το ποσό αυτό θα τεθεί στη διάθεση της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γουινέας και θα καταβληθεί στο λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τις αρχές της Γουινέας.

Άρθρο 5

Τα δύο μέρη συμφωνούν ότι η βελτίωση της ικανότητας και των γνώσεων των ατόμων που απασχολούνται στη θαλάσσια αλιεία, αποτελεί σημαντικό στοιχείο επιτυχίας της συνεργασίας τους. Για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα θα διευκολύνει την πρόσβαση υπηκόων της Γουινέας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών μελών της και θα θέσει στη διάθεση τους υποτροφίες σπουδών και πρακτικής κατάρτισης για διάφορα επιστημονικά, τεχνικά και οικονομικά θέματα που αφορούν την αλιεία.

Οι εν λόγω υποτροφίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται σε κάθε κράτος που συνδέεται με την Κοινότητα με συμφωνία συνεργασίας. Το συνολικό κόστος των εν λόγω υποτροφιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 550 000 Ecu. Ένα τμήμα του ποσού αυτού μπορεί, με αίτηση των αρχών της Γουινέας, να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια ή σε μαθήματα επιμόρφωσης στον τομέα της αλιείας, καθώς και για τη διοργάνωση σεμιναρίων για την αλιεία στη Γουινέα και την ενίσχυση της λειτουργίας και των υποδομών της διοίκησης στις υπηρεσίες αλιείας. Το ποσό αυτό καταβάλλεται ανάλογα με το ρυθμό χρησιμοποίησής του.

Άρθρο 6

Εάν η Κοινότητα παραλείψει να καταβάλει τα ποσά που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 4, είναι δυνατόν να ανασταλεί η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 7

Το παράρτημα της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας, καταργείται και αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 8

Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της υπογραφής του.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1994.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ

Α. Διατυπώσεις που εφαρμόζονται κατά την αίτηση και την έκδοση των αδειών

Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας υποβάλλουν, μέσω της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στη Γουινέα, στο Υπουργείο Αλιείας της Δημοκρατίας της Γουινέας, αίτηση για κάθε σκάφος που επιθυμεί να αλιεύσει δυνάμει της συμφωνίας, τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την αιτούμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το έντυπο που παρέχεται προς το σκοπό αυτό από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γουινέας 7 υπόδειγμα του εντύπου επισυνάπτεται κατωτέρω (προσάρτημα 1).

Κάθε αίτηση για την έκδοση άδειας συνοδεύεται από την απόδειξη πληρωμής του τέλους εκδόσεως αδείας για την περίοδο ισχύος της. Η πληρωμή αυτή πραγματοποιείται σε ανοικτό λογαριασμό του δημοσίου ταμείου της Γουινέας.

Τα τέλη περιλαμβάνουν όλους τους εθνικούς και τοπικούς φόρους, εκτός από τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών.

Οι άδειες για όλα τα σκάφη εκδίδονται εντός προθεσμίας τριάντα ημερών, μετά την παραλαβή της απόδειξης πληρωμής που προβλέπεται ανωτέρω, από τις αρχές της Γουινέας στους πλοιοκτήτες ή τους εκπροσώπους τους, μέσω της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη Γουινέα.

Η άδεια εκδίδεται στο όνομα ενός συγκεκριμένου σκάφους και δεν είναι μεταβιβάσιμη. Εντούτοις, σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και κατόπιν αιτήσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η άδεια ενός σκάφους αντικαθίσταται από μια νέα άδεια που εκδίδεται στο όνομα ενός άλλου σκάφους με παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνα του σκάφους που αντικαθίσταται. Ο πλοιοκτήτης του σκάφους η άδεια του οποίου αντικαθίσταται, παραδίδει την ακυρωθείσα άδεια στο Υπουργείο Αλιείας της Δημοκρατίας της Γουινέας μέσω των αρχών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Στη νέα άδεια αναφέρονται:

- η ημερομηνία έκδοσης,

- η ισχύς της νέας άδειας, που καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία άφιξης του αντικαθιστούντος σκάφους μέχρι την ημερομηνία λήξης της άδειας του σκάφους που αντικαθίσταται.

Στην περίπτωση αυτή, δεν οφείλονται τέλη, όπως προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της συμφωνίας, για την υπόλοιπη περίοδο ισχύος.

Η άδεια θα πρέπει να βρίσκεται επί του σκάφους ανά πάσα στιγμή.

Ι. Διατάξεις που εφαρμόζονται για τις μηχανότρατες

1. Κάθε σκάφος υποχρεούται να παρουσιάζεται μία φορά το χρόνο, πριν από την έκδοση της άδειας, στον λιμένα του Conakry, προκειμένου να υποβληθεί στις επιθεωρήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, εντός του εργάσιμου 24ώρου που έπεται της αφίξεως του σκάφους στον λιμένα, εφόσον η άφιξη αυτή έχει αναγγελθεί πριν από τουλάχιστον 48 ώρες. Σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος, το σκάφος απαλλάσσεται από την επιθεώρηση.

2. Κάθε σκάφος πρέπει να εκπροσωπείται από έναν ναυτικό πράκτορα, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Υπουργείου Αλιείας.

3. α) Τα τέλη για τις ετήσεις άδειες καθορίζονται, για τη διάρκεια του παρόντος πρωτοκόλλου, ως εξής:

- 126 Ecu ανά κοχ ετησίως για τα σκάφη αλιείας ιχθύων,

- 150 Ecu ανά κοχ ετησίως για τα σκάφη αλιείας κεφαλόποδων,

- 152 Ecu ανά κοχ ετησίως για τα σκάφη αλιείας γαρίδων.

Η πληρωμή των τελών για ένα ημερολογιακό έτος είναι δυνατόν να καταβάλλεται βάσει τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων προθεσμιών. Σ' αυτήν την περίπτωση, το ποσό επαυξάνεται κατά 5 % και 3 %, αντιστοίχως.

β) Τα τέλη για τις εξαμηνιαίες άδειες καθορίζονται, για τη διάρκεια του παρόντος πρωτοκόλλου, ως εξής:

- 82 Ecu ανά κοχ ανά εξάμηνο για το σκάφη αλιείας ιχθύων,

- 97 Ecu ανά κοχ ανά εξάμηνο για τα σκάφη αλιείας κεφαλόποδων,

- 99 Ecu ανά κοχ ανά εξάμηνο για τα σκάφη αλιείας γαρίδων.

Εντούτοις, τα σκάφη που δεν εκφορτώνουν 100 kg ιχθύων ανά κοχ ετησίως, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο σημείο Γ, υποχρεούνται να καταβάλουν συμπληρωματικό τέλος ύψους 10 Ecu ανά κοχ ετησίως.

ΙΙ. Διατάξεις που εφαρμόζονται για τα θυνναλιευτικά και τα παραγάδια επιφάνειας

α) Τα ετήσια τέλη καθορίζονται σε 20 Ecu ανά τόνο που αλιεύεται στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας.

β) Οι άδειες εκδίδονται μετά την πληρωμή στο Υπουργείο Αλιείας κατ' αποκοπή ποσού ύψους 1 500 Ecu ανά γρι-γρι αλιείας τόνου ετησίως και 300 Ecu ανά θυνναλιευτικό με καλάμι και παραγάδι επιφάνειας ετησίως, που ισοδυναμεί με τέλη για:

- 75 τόνους τόνου που αλιεύεται από θυνναλιευτικό γρι-γρι ετησίως,

- 15 τόνους που αλιεύονται από θυνναλιευτικό με καλάμι και παραγάδι επιφάνειας ετησίως.

Η οριστική κατάσταση των τελών που οφείλονται στα πλαίσια της αλιευτικής περιόδου καταρτίζεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τις δηλώσεις αλιευμάτων που καταρτίζονται ανά σκάφος και επιβεβαιώνονται από τα επιστημονικά ινστιτούτα που είναι αρμόδια για την επαλήθευση των στοιχείων των αλιευμάτων [ORSTOM και Ισπανικό Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο (ΙΕΟ)]. Η εν λόγω κατάσταση τελών ανακοινώνεται συγχρόνως στο Υπουργείο Αλιείας και στους πλοιοκτήτες. Κάθε ενδεχόμενη επιπλέον πληρωμή θα πραγματοποιείται από τους πλοιοκτήτες στο Υπουργείο Αλιείας της Γουινέας, το αργότερο τριάντα μέρες μετά την κοινοποίηση της τελικής κατάστασης τελών, στον ανοικτό λογαριασμό του δημοσίου ταμείου της Γουινέας.

Εντούτοις, εφόσον η οριστική κατάσταση τελών αφορά μικρότερα ποσά από το ποσόν της προκαταβολής που αναφέρεται ανωτέρω, το αντίστοιχο εναπομένον ποσό δεν επιστρέφεται στον πλοιοκτήτη.

Β. Δήλωση των αλιευμάτων

Όλα τα σκάφη της Κοινότητας που επιτρέπεται να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας, στα πλαίσια της συμφωνίας, υποχρεούνται να ανακοινώνουν στο Υπουργείο Αλιείας τα αλιεύματά τους, με αντίγραφο στην Αντιπροσωπεία της Επιτροπής στη Γουϊνέα, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

- οι μηχανότρατες δηλώνουν τα αλιεύματά τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται (προσάρτημα 2). Οι εν λόγω δηλώσεις αλιευμάτων είναι μηνιαίες και θα πρέπει να ανακοινώνονται τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο,

- τα θυνναλιευτικά γρι-γρι, τα θυνναλιευτικά με καλάμια και παραγάδια επιφανείας διατηρούν ημερολόγιο αλιείας, σύμφωνα με το προσάρτημα 3, για κάθε περίοδο αλιείας στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας. Το έντυπο αυτό θα πρέπει να αποστέλλεται εντός 45 ημερών μετά το τέλος της αλιευτικής περιόδου στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας, στο Υπουργείο Αλιείας, μέσω της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Γουϊνέα,

- τα έντυπα αυτά θα πρέπει να συμπληρώνονται ευκρινώς και να υπογράφονται από τον πλοίαρχο του σκάφους.

Σε περίπτωση μη τήρησης της διάταξης αυτής, η κυβέρνηση της Γουινέας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει την ισχύ της άδειας του συγκεκριμένου σκάφους μέχρι την ολοκλήρωση των διατυπώσεων.

Στην περίπτωση αυτή, η Αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Γουινέας ενημερώνεται σχετικά.

Γ. Εκφόρτωση των αλιευμάτων

Οι μηχανότρατες που επιτρέπεται να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας, υποχρεούνται να εκφορτώνουν δωρεάν, προκειμένου να συμβάλλουν στον εφοδιασμό του τοπικού πληθυσμού σε ιχθείς αλιευθέντες στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας, 100 kg ιχθύων ανά κοχ ετησίως.

Οι εν λόγω εκφορτώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται ατομικά ή συλλογικά με την ένδειξη των συγκεκριμένων σκαφών.

Δ. Παρεμπίπτοντα αλιεύματα

1. Τα αλιευτικά ιχθύων δεν μπορούν να φέρουν επί του σκάφους άλλα είδη εκτός των ιχθύων σε ποσοστό άνω του 15 % του συνόλου αλιευμάτων που αλίευσαν στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας.

Τα αλιευτικά κεφαλόποδων δεν μπορούν να φέρουν επί του σκάφους οστρακόδερμα άνω του 20 % και ιχθείς άνω του 30 % του συνόλου των αλιευμάτων που αλιεύτηκαν στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας.

Τα αλιευτικά γαρίδων δεν μπορούν να φέρουν κεφαλόποδα άνω του 25 % και ιχθείς άνω του 50 % του συνόλου αλιευμάτων που αλιεύτηκαν στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας.

Επιτρέπεται ανώτατη ανοχή 5 % για τα εν λόγω ποσοστά.

Τα όρια αυτά αναφέρονται στην άδεια.

2. Εξάλλου, επιτρέπεται στα θυνναλιευτικά με καλάμι να αλιεύουν το ζωντανό δόλωμα για να πραγματοποιήσουν την αλιευτική τους περίοδο στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας.

Ε. Ναυτολόγηση

Οι πλοιοκτήτες στους οποίους χορηγούνται άδειες αλιείας, οι οποίες προβλέπονται στη συμφωνία, συμβάλλουν στην πρακτική επαγγελματική κατάρτιση των υπηκόων της Γουινέας, υπό τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

1. Κάθε πλοιοκτήτης μηχανότρατας αναλαμβάνει την υποχρέωση να απασχολεί:

- τρεις ναύτες-αλιείς για κάθε σκάφος χωρητικότητας μέχρι 350 κοχ,

- έναν ορισμένο αριθμό ναυτών-αλιέων που ισοδυναμεί με το 25 % του αριθμού των ναυτών-αλιέων που έχουν ναυτολογηθεί για τα σκάφη χωρητικότητας άνω των 350 κοχ.

2. Για το στόλο των θυνναλιευτικών γρι-γρι, ναυτολογούνται σε μόνιμη βάση τρεις ναύτες από τη Γουινέα.

3. Για το στόλο των θυνναλιευτικών με καλάμι, ναυτολογούνται τρεις ναύτες από τη Γουινέα, κατά τη διάρκεια της θυνναλιευτικής περιόδου στα ύδατα της Γουινέας, εντός ανωτάτου ορίου ενός ναύτη ανά σκάφος.

4. Για το στόλο των αλιευτικών με παραγάδια επιφανείας, οι πλοιοκτήτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απασχολούν δύο ναύτες-αλιείς ανά σκάφος.

5. Ο μισθός των εν λόγω ναυτών-αλιέων θα καθορίζεται πριν από την έκδοση των αδειών, με κοινή συμφωνία μεταξύ των πλοιοκτητών ή των εκπροσώπων τους και του Υπουργείου Αλιείας 7 οι μισθοί επιβαρύνουν τους πλοιοκτήτες και θα πρέπει να περιλαμβάνουν το ασφαλιστικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται ο ναύτης (μεταξύ άλλων: ασφάλεια ζωής, ατυχημάτων, ασθενείας).

Σε περίπτωση μη ναυτολόγησης, οι πλοιοκτήτες θυνναλιευτικών γρι-γρι, θυνναλιευτικών με καλάμι και αλιευτικών με παραγάδια επιφανείας, υποχρεούνται να καταβάλουν στο Υπουργείο Αλιείας, για την αλιευτική περίοδο, κατ' αποκοπή ποσό που ισοδυναμεί με τους μισθούς των ναυτών που δεν ναυτολογήθηκαν.

Το ποσόν αυτό θα χρησιμοποιείται για την κατάρτιση ναυτών-αλιέων της Γουινέας και θα καταβάλλεται στο λογαριασμό που θα υποδείξουν οι αρχές της Γουινέας.

ΣΤ. Επιβίβαση παρατηρητών και ναυτών-παρατηρητών στα σκάφη

1. Οι ναύτες-παρατηρητές έχουν ως αποστολή τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας και τη συλλογή όλων των στατιστικών στοιχείων για τις αλιευτικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου σκάφους. Τους παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στους χώρους και τα έγγραφα που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολής τους, ιδίως όσον αφορά τη μετάδοση, μέσω ασυρμάτου, μία φορά την εβδομάδα, των αλιευτικών στοιχείων.

2. Για κάθε μηχανότρατα, το Υπουργείο Αλιείας ορίζει, μεταξύ των ναυτών που είναι υπήκοοι της Γουινέας, ένα ναύτη, ο οποίος εκτελεί, επίσης, καθήκοντα παρατηρητή.

Ο πλοίαρχος του σκάφους διευκολύνει το έργο του ναύτη-παρατηρητή, εκτός από τις αλιευτικές δραστηριότητες αυτές καθαυτές. Ο ναύτης-παρατηρητής αμείβεται ως ναύτης από τον πλοιοκτήτη σύμφωνα με τις ισχύουσες λεπτομέρειες.

Η διάρκεια της παραμονής του ναύτη-παρατηρητή επί του σκάφους δεν είναι δυνατόν, κανονικά, να υπερβαίνει τα δύο ταξίδια αλιείας.

3. Εάν το ζητήσει το Υπουργείο Αλιείας, τα θυνναλιευτικά και τα αλιευτικά με παραγάδι δέχονται έναν παρατηρητή επί του σκάφους, ο οποίος δεν πρέπει να παραμένει επί του σκάφους περισσότερο χρόνο από εκείνο που απαιτείται για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Ο πλοίαρχος του σκάφους διευκολύνει το έργο του παρατηρητή, ο οποίος τυγχάνει της ιδίας μεταχείρισης με τους αξιωματικούς του εν λόγω σκάφους.

Σε περίπτωση που ο ναίτης-παρατηρητής επιβιβαστεί σε ξένο λιμένα, τα έξοδα ταξιδίου του παρατηρητή επιβαρύνουν τον πλοιοκτήτη.

Σε περίπτωση που ένα σκάφος στο οποίο επιβαίνει παρατηρητής της Γουινέας εξέλθει από την αλιευτική ζώνη της Γουινέας, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι ο παρατηρητής θα επιστρέψει στο Conakry, το συντομότερο δυνατόν, με έξοδα του πλοιοκτήτη.

Ζ. Επιθεώρηση και έλεγχος

Κάθε σκάφος της Κοινότητας που αλιεύει στη ζώνη της Γουινέας επιτρέπει και διευκολύνει την επιβίβαση στο σκάφος και την εκπλήρωση των καθηκόντων κάθε υπαλλήλου της Γουινέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιθεώρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η παρουσία του εν λόγω υπαλλήλου επί του σκάφους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον χρόνο που απαιτείται για την επαλήθευση των αλιευμάτων με δειγματοληψία, καθώς και για κάθε άλλη επιθεώρηση σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες.

Η. Αλιευτικές ζώνες

Όλα τα σκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 1 του πρωτοκόλλου, επιτρέπεται να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στα ύδατα πέραν των δώδεκα ναυτικών μιλίων.

Θ. Επιτρεπόμενο μέγεθος ματιών

Το μέγεθος των ματιών που επιτρέπεται στο σάκο της τράτας (τραβηγμένο δίκτυ) είναι:

α) 40 χιλιόγραμμα για τα αλιευτικά γαρίδας 7

β) 40 χιλιόγραμμα για τα αλιευτικά κεφαλόποδων 7

γ) 60 χιλιόγραμμα για τα ιχθυαλιευτικά.

Οι ελάχιστες αυτές διαστάσεις μπορούν ενδεχομένως να τροποποιηθούν, υπό την έννοια της εναρμόνισης με τα κράτη μέλη της υποπεριφερειακής επιτροπής αλιείας. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα εξετάζονται στα πλαίσια της μεικτής επιτροπής.

Ι. Είσοδος και έξοδος από τη ζώνη

Όλα τα σκάφη της Κοινότητας που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας, στα πλαίσια της συμφωνίας, ανακοινώνουν στο σταθμό ασυρμάτου του Υπουργείου Αλιείας, την ημερομηνία και την ώρα καθώς και τη θέση τους, σε κάθε είσοδο και έξοδο από την αλιευτική ζώνη της Γουινέας.

Ο κωδικός κλήσης καθώς και οι συχνότητες εργασίας θα ανακοινώνονται στους πλοιοκτήτες από το Υπουργείο Αλιείας, κατά την έκδοση της άδειας.

Σε περίπτωση αδυναμίας χρησιμοποίησης του εν λόγω ασυρμάτου, τα σκάφη μπορούν να χρησιμοποιούν άλλα εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας, όπως το τέλεξ (αριθ. 22315) ή το τηλεγράφημα.

Κ. Διαδικασία σε περίπτωση ελέγχου ενός σκάφους

1. Η Αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη Γουινέα ενημερώνεται, εντός προθεσμίας 48 ωρών, για κάθε έλεγχο ενός αλιευτικού σκάφους, που φέρει σημαία ενός μέλους της Κοινότητας και αλιεύει στα πλαίσια συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Κοινότητας και μιας τρίτης χώρας, ο οποίος πραγματοποιείται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γουινέας, και λαμβάνει συγχρόνως λεπτομερή έκθεση σχετικά με τις συνθήκες και τους λόγους που οδήγησαν στον εν λόγω έλεγχο.

2. Για τα σκάφη στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν στα χωρικά ύδατα της Γουινέας και πριν να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο λήψης μέτρων κατά του πλοιάρχου ή του πληρώματος του σκάφους ή οποιαδήποτε ενέργεια με αντικείμενο το φορτίο και τον εξοπλισμό του σκάφους, εκτός από τις ενέργειες που προορίζονται για τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν την εικαζόμενη παράβαση, πραγματοποιείται συνεδρίαση διαβούλευσης, εντός 48 ωρών μετά τη λήψη των προαναφερθέντων στοιχείων, μεταξύ της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Υπουργείου Αλιείας και των αρχών ελέγχου, με ενδεχόμενη συμμετοχή ενός αντιπροσώπου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαβούλευσης, τα μέρη ανταλλάσσουν κάθε έγγραφο ή χρήσιμη πληροφορία, και ιδίως τα αποδεικτικά στοιχεία αυτόματης καταγραφής των θέσεων του σκάφους κατά τη διάρκεια του πραγματοποιούμενου ταξιδίου αλιείας μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, που μπορούν να βοηθήσουν στη διευκρίνιση των συνθηκών των γεγονότων που διαπιστώθηκαν.

Ο πλοιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός του ενημερώνεται σχετικά με το αποτέλεσμα της εν λόγω διαβούλευσης, καθώς και σχετικά με τη λήψη όλων των μέτρων που είναι δυνατόν να προκύψουν από τον έλεγχο.

3. Πριν από κάθε δικαστική διαδικασία, αναζητείται η διευθέτηση της εικαζόμενης παράβασης, μέσω συμβιβαστικής διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή λήγει το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες μετά τον έλεγχο του σκάφους.

4. Σε περίπτωση που η υπόθεση δεν κατέστη δυνατόν να διευθετηθεί συμβιβαστικά, και φέρεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής, ορίζεται τραπεζική εγγύηση από την αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας 48 ωρών μετά το πέρας της διαδικασίας συμβιβασμού, εν αναμονή της δικαστικής απόφασης . Το ύψος της εν λόγω εγγύησης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ανώτατο πρόστιμο που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία για τη συγκεκριμένη εικαζόμενη παράβαση. Η τραπεζική εγγύηση επιστρέφεται από την αρμόδια αρχή στον πλοιοκτήτη αμέσως μόλις λήξει η υπόθεση χωρίς καταδίκη του πλοιάρχου του συγκεκριμένου σκάφους.

5. Το σκάφος και το πλήρωμά του αφήνονται ελεύθερα:

- είτε με τη λήξη των διαβουλεύσεων εφόσον το επιτρέπουν οι διαπιστώσεις,

- είτε με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διαδικασία συμβιβασμού,

- είτε με την κατάθεση τραπεζικής εγγύησης (δικαστική διαδικασία).

6. Εάν ένα από τα μέρη κρίνει ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την εφαρμογή της προαναφερθείσας διαδικασίας, μπορεί να ζητήσει επείγουσες διαβουλεύσεις δυνάμει του άρθρου 10 της συμφωνίας.

Προσάρτημα 1

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΑΙΤΩΝ

Εταιρική επωνυμία: .

Αριθ. εμπορικού μητρώου: .

Επώνυμο και όνομα υπευθύνου: .

Ημερομηνία και τόπος γέννησης: .

Επάγγελμα: .

Διεύθυνση: .

Αριθμός απασχολουμένων ατόμων: .

Όνομα και διεύθυνση του συνυπογράφοντος: .

ΣΚΑΦΟΣ

Τύπος σκάφους: . Αριθ. νηολόγησης: .

Νέο όνομα: . Παλαιό όνομα: .

Ημερομηνία και τόπος ναυπήγησης: .

Αρχική εθνικότητα: .

Μήκος: . Πλάτος: . Ύψος: .

Μεικτή χωρητικότητα: . Καθαρή χωρητικότητα: .

Φύση κατασκευαστικών υλικών: .

Μάρκα του κύριου κινητήρα: . Τύπος: ................... Ιπποδύναμη: .

Έλικας: Σταθερού βήματος Μεταβαλλόμενου βήματος Χοάνη Ταχύτητα: .

Ενδεικτικό κλήσης: . Συχνότητα: .

Κατάλογος των μέσων ανίχνευσης, ναυσιπλοΐας και διαβίβασης:

Radar Sonar Σκανταγιαδόρος επάνω γραντί VHF BLU Δορυφόρος πλοήγησης Άλλα: .

Αριθμός ναυτικών: .

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Πάγος Πάγος + Ψύξη Κατάψυξη: σε άλμη άνυδρη σε παγωμένο θαλασσινό νερό Συνολική ψυκτική ικανότητα (FG): .

Καταψυκτική ικανότητα σε τόνους ανά 24ωρο: .

Χωρητικότητα κήτους: .

ΕΙΔΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Α. Αλιεία βαθυβίων ειδών:

Παράκτια Βυθού Τύπος τράτας:

για κεφαλόποδα για γαρίδες για ψάρια Μήκος τράτας: . Μήκος επάνω γραντιού: .

Διαστάσεις ματιών θύλακα: .

Διαστάσεις ματιών πτερύγων: .

Ταχύτητα συρμού τράτας: .

Β. Αλιεία ειδών ανοικτού πελάγους (τόνου)

Με καλάμι Αριθμός καλαμιών Με γρι γρι Μήκος διχτυού: . Κρέμαση: .

Αριθμός δεξαμενών: . Χωρητικότητα σε τόνους: .

Γ. Αλιεία με παραγάδι και καφάσια

Επιφάνειας Βυθού Μήκος πετονιάς: .

Αριθμός αγκίστρων: .

Αριθμός πετονιών: .

Αριθμός καφασιών: .

ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διεύθυνση και αριθμός αδείας: .

Εμπορική επωνυμία: .

Δραστηριότητες: .

Ιχθυεμπόριο εσωτερικό Εξαγωγικό Είδος και αριθμός δελτίου του ιχθυέμπορου: .

Περιγραφή των εγκαταστάσεων χειρισμού και συντήρησης:

.

.

.

.

.

Αριθμός απασχολουμένων προσώπων: .

Σημείωση: Σε περίπτωση θετικής απάντησης, βάλτε σταυρό στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.

Τεχνικές παρατηρήσεις

Άδεια Υπουργείου Αλιείας

Προσάρτημα 2

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μήνας: Έτος: Όνομα του σκάφους: Δύναμη κινητήρα: Μέθοδος αλιείας: Εθνικότητα (σημαία): Ολική χωρητικότητα (κόροι): Λιμένας εκφόρτωσης: Ζώνη αλιείας Είδη ιχθύων Ημερομηνία Μήκος Πλάτος Αριθμός αλιευτικών πράξεων Αριθμός ωρών αλιείας Σύνολο 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΥΦ

Προσάρτημα 3

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Top