EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0694-20230921

Consolidated text: Κανονισμός (ΕΕ) 2021/694 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/2240 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/2023-09-21

02021R0694 — EL — 21.09.2023 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/694 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Απριλίου 2021

για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/2240

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 166 της 11.5.2021, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2023/1781 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της 13ης Σεπτεμβρίου 2023

  L 229

1

18.9.2023
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/694 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Απριλίου 2021

για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/2240

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» («πρόγραμμα») για τη διάρκεια του ΠΔΠ για το 2021-2027.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους στόχους του προγράμματος, τον προϋπολογισμό του για την περίοδο από 2021 έως 2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της χρηματοδότησης αυτής.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) 

«συνδυαστική πράξη»: δράσεις που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο συνδυαστικού μηχανισμού ή πλατφόρμας όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 6) του δημοσιονομικού κανονισμού, και συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και από εμπορικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές·

2) 

«νομική οντότητα»: φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο συσταθέν και αναγνωρισμένο ως τέτοιο δυνάμει του ενωσιακού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου, το οποίο έχει νομική προσωπικότητα και την ικανότητα, ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις, ή οντότητα η οποία δεν έχει νομική προσωπικότητα όπως αναφέρεται στο άρθρο 197 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού·

3) 

«συνδεδεμένη χώρα»: τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος συμφωνίας με την Ένωση η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 10·

4) 

«διεθνής οργανισμός ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος»: διεθνής οργανισμός του οποίου τα περισσότερα μέλη είναι κράτη μέλη ή του οποίου η έδρα βρίσκεται σε κράτος μέλος·

5) 

«ευρωπαϊκός κόμβος ψηφιακής καινοτομίας»: μία νομική οντότητα που επιλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 16 για να εκτελεί τις εργασίες που προβλέπονται στο πρόγραμμα, ιδίως να παρέχει απευθείας τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη και εγκαταστάσεις πειραματισμού, όπως εξοπλισμό και εργαλεία λογισμικού που επιτρέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, ή να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε τέτοιου είδους εμπειρογνωσία και εγκαταστάσεις, καθώς και να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και είναι ανοικτός σε επιχειρήσεις όλων των μορφών και μεγεθών, ιδίως ΜΜΕ, εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις, και δημόσιες διοικήσεις ανά την Ένωση·

6) 

«προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες»: οι δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες οι οποίες προϋποθέτουν τη γνώση και την πείρα που είναι απαραίτητες για την κατανόηση, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση, τον δοκιμαστικό έλεγχο, την εκδίπλωση, τη χρήση και τη διατήρηση των τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 7·

7) 

«ευρωπαϊκή σύμπραξη»: ευρωπαϊκή σύμπραξη όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/695·

8) 

«μικρή ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση» ή «ΜΜΕ»: πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ( 1 ) ·

9) 

«κυβερνοασφάλεια»: όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την προστασία των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, των χρηστών των συστημάτων αυτών και λοιπών προσώπων που επηρεάζονται από κυβερνοαπειλές·

10) 

«υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών»: υποδομές που καθιστούν δυνατή την παροχή δικτυωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικά, συνήθως μέσω του διαδικτύου·

11) 

«σφραγίδα αριστείας»: σήμανση ποιότητας που υποδεικνύει ότι πρόταση υποβληθείσα στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων βάσει του προγράμματος υπερέβη μεν όλα τα κατώτατα όρια αξιολόγησης που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας, αλλά δεν ήταν δυνατό να χρηματοδοτηθεί λόγω έλλειψης διαθέσιμων κονδυλίων για την εν λόγω πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα εργασίας, και η πρόταση αυτή θα μπορούσε να λάβει στήριξη από άλλες ενωσιακές ή εθνικές πηγές χρηματοδότησης·

12) 

«εξακλίμακα»: στο πλαίσιο υπολογιστικών συστημάτων, ικανότητα εκτέλεσης 1018 (δέκα στη δύναμη των 18) πράξεων κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο.

Άρθρο 3

Στόχοι του προγράμματος

1.  
Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι να στηρίξουν και να επισπεύσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας, βιομηχανίας και κοινωνίας, να μεταφέρουν τα οφέλη του στους πολίτες, στις δημόσιες διοικήσεις και στις επιχειρήσεις σε όλη την Ένωση, καθώς και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, συμβάλλοντας παράλληλα στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος σε ολόκληρη την Ένωση καθώς και στην ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας διαμέσου ολιστικής, διατομεακής και διασυνοριακής στήριξης και ισχυρότερης συνεισφοράς από πλευράς της Ένωσης.

Το πρόγραμμα, όπου αρμόζει, εκτελείται σε στενό συντονισμό με άλλα προγράμματα της Ένωσης και έχει ως στόχο:

α) 

να ενισχύσει και θα προωθήσει τις δυνατότητες της Ευρώπης σε βασικούς τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας μέσω της εκδίπλωσης σε μεγάλη κλίμακα,

β) 

στον ιδιωτικό τομέα και σε τομείς δημόσιου συμφέροντος, να διευρύνει τη διάδοση και την υιοθέτηση των δυνατοτήτων της Ευρώπης σε βασικούς τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, προωθώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες.

▼M1

2.  

Το πρόγραμμα έχει έξι αλληλένδετους ειδικούς στόχους:

▼B

α) 

ειδικός στόχος 1 – «Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων»,

β) 

ειδικός στόχος 2 – «Τεχνητή νοημοσύνη»,

γ) 

ειδικός στόχος 3 – «Κυβερνοασφάλεια και εμπιστοσύνη»,

δ) 

ειδικός στόχος 4 – «Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες»,

ε) 

ειδικός στόχος 5 – «Εκδίπλωση και βέλτιστη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων και διαλειτουργικότητα»,

▼M1

στ) 

Ειδικός στόχος 6 – «Ημιαγωγοί».

▼B

Άρθρο 4

Ειδικός στόχος 1 – «Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων»

1.  

Η δημοσιονομική συνεισφορά της Ένωσης στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 1 «Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων» επιδιώκει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

α) 

εκδίπλωση, συντονισμός σε ενωσιακό επίπεδο και λειτουργία ολοκληρωμένης, προσανατολισμένης στη ζήτηση και ωθούμενης από τις εφαρμογές υποδομής υπερυπολογιστικής και δεδομένων εξακλίμακας παγκόσμιας κλάσης, η οποία θα είναι εύκολα προσβάσιμη σε δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες, ιδίως στις ΜΜΕ, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος όπου βρίσκονται, και εύκολα προσβάσιμη για σκοπούς έρευνας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1488 ·

β) 

εκδίπλωση έτοιμης προς χρήση/λειτουργικής τεχνολογίας προκύπτουσας από έρευνα και καινοτομία προκειμένου να οικοδομηθεί ένα ολοκληρωμένο ενωσιακό οικοσύστημα ΥΥΕ, το οποίο να καλύπτει διάφορες πτυχές των τμημάτων της επιστημονικής και βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων του υλισμικού, του λογισμικού, των εφαρμογών, των υπηρεσιών, των διασυνδέσεων και των ψηφιακών δεξιοτήτων, με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων·

γ) 

εκδίπλωση και λειτουργία υποδομής μεταεξακλίμακας, συμπεριλαμβανομένης ενοποίησης με τεχνολογίες κβαντικής υπολογιστικής και υποδομές έρευνας για την επιστήμη της υπολογιστικής και ενθάρρυνση της ενδοενωσιακής ανάπτυξης του λογισμικού και του υλισμικού που απαιτούνται για τους σκοπούς της εκδίπλωσης.

2.  
Οι δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 1 εκτελούνται πρωτίστως μέσω της κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1488.

Άρθρο 5

Ειδικός στόχος 2 – «Τεχνητή νοημοσύνη»

1.  

Η δημοσιονομική συνεισφορά της Ένωσης στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2 «Τεχνητή νοημοσύνη» επιδιώκει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

α) 

οικοδόμηση και ενίσχυση βασικών δυνατοτήτων και γνώσεων στον τομέα της ΤΝ στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και ενίσχυσης ποιοτικών πόρων δεδομένων και αντίστοιχων μηχανισμών ανταλλαγής και βιβλιοθηκών αλγορίθμων, με παράλληλη εξασφάλιση μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς που να σέβεται τις ενωσιακές αξίες·

β) 

εξασφάλιση της προσβασιμότητας των δυνατοτήτων του στοιχείου α) για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς, καθώς και την κοινωνία των πολιτών, τις μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια, και τις δημόσιες διοικήσεις, ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελός τους για την ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία·

γ) 

ενίσχυση και δικτύωση των εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού ΤΝ στα κράτη μέλη·

δ) 

ανάπτυξη και ενίσχυση των συστημάτων εμπορικής εφαρμογής και παραγωγής για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης τεχνολογιών στις αξιακές αλυσίδες και της ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και συντόμευση του απαιτούμενου χρόνου για τη μετάβαση από την καινοτομία στην εμπορική εκμετάλλευση· και προώθηση της υιοθέτησης λύσεων που βασίζονται στην ΤΝ σε τομείς δημόσιου συμφέροντος και στην κοινωνία.

Οι βασιζόμενες στην ΤΝ λύσεις και τα δεδομένα που καθίστανται διαθέσιμα τηρούν την αρχή της εκ σχεδιασμού ιδιωτικότητας και ασφάλειας και συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

2.  
Η Επιτροπή, σύμφωνα με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη, και λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις συστάσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθορίζει τις απαιτήσεις δεοντολογίας στα προγράμματα εργασίας στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών και οι συμφωνίες επιχορήγησης περιλαμβάνουν τις οικείες απαιτήσεις όπως τάσσονται στα εν λόγω προγράμματα εργασίας.

Όπου αρμόζει, η Επιτροπή πραγματοποιεί ελέγχους για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις δεοντολογίας. Η χρηματοδότηση δράσεων που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις δεοντολογίας μπορεί να ανασταλεί, να τερματιστεί ή να μειωθεί ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

3.  
Οι δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2 εκτελούνται πρωτίστως μέσω άμεσης διαχείρισης.

Οι δεοντολογικές και νομικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται σε όλες τις δράσεις του ειδικού στόχου 2, ανεξάρτητα από τη μέθοδο εκτέλεσης.

Άρθρο 6

Ειδικός στόχος 3 – «Κυβερνοασφάλεια και εμπιστοσύνη»

1.  

Η δημοσιονομική συνεισφορά της Ένωσης στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 3 «Κυβερνοασφάλεια και εμπιστοσύνη» επιδιώκει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

α) 

στήριξη της ανάπτυξης και προμήθειας προηγμένου εξοπλισμού, εργαλείων και υποδομών δεδομένων για την κυβερνοασφάλεια, από κοινού με τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτευχθεί ένα κοινό υψηλό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα, με παράλληλη εξασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης·

β) 

υποστήριξη της ανάπτυξης και βέλτιστης χρήσης των ευρωπαϊκών γνώσεων, δυνατοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια, καθώς και της ανταλλαγής και καθολίκευσης βέλτιστων πρακτικών·

γ) 

εξασφάλιση ευρείας εκδίπλωσης αποτελεσματικών λύσεων αιχμής για την κυβερνοασφάλεια σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις δημόσιες αρχές και τις ΜΜΕ·

δ) 

ενίσχυση των ικανοτήτων εντός των κρατών μελών και του ιδιωτικού τομέα ώστε να συμμορφώνονται με την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), μεταξύ άλλων με μέτρα που στηρίζουν την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών στην κυβερνοασφάλεια·

ε) 

βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι κυβερνοεπιθέσεων, συμβολή στην αύξηση της επίγνωσης των κινδύνων και τη γνώση των διαδικασιών κυβερνοασφάλειας, στήριξη των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών στην επίτευξη βασικών επιπέδων κυβερνοασφάλειας, για παράδειγμα με την εκδίπλωση διατερματικής κρυπτογράφησης δεδομένων και ενημερώσεων λογισμικού·

στ) 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της μη στρατιωτικής και της αμυντικής σφαίρας όσον αφορά διπλής χρήσεως έργα, υπηρεσίες, ικανότητες και εφαρμογές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, σύμφωνα με κανονισμό για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού («κανονισμός για το κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας»).

2.  
Οι δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 3 εκτελούνται πρωτίστως μέσω του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό για το κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Άρθρο 7

Ειδικός στόχος 4 – «Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες»

1.  

Η δημοσιονομική συνεισφορά της Ένωσης στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 4 «Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες» στηρίζει την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της δεξαμενής ταλέντων της Ένωσης, γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα και προωθώντας τον μεγαλύτερο επαγγελματισμό ιδίως όσον αφορά την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και τη νεφοϋπολογιστική, τις αναλύσεις μαζικών δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια, τις τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (π.χ. blockchain), τις κβαντικές τεχνολογίες, τη ρομποτική και την ΤΝ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Για να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία δεξιοτήτων και να ενθαρρυνθεί η εξειδίκευση στις ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογές, η δημοσιονομική συνεισφορά επιδιώκει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους.

α) 

στήριξη του σχεδιασμού και της εκτέλεσης μακροπρόθεσμων προγραμμάτων κατάρτισης και κύκλων σπουδών υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της συνδυαστικής μάθησης, για σπουδαστές και για το εργατικό δυναμικό·

β) 

στήριξη του σχεδιασμού και της εκτέλεσης βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων κατάρτισης και κύκλων σπουδών υψηλής ποιότητας για το εργατικό δυναμικό, ιδίως στις ΜΜΕ και τον δημόσιο τομέα·

γ) 

στήριξη της υψηλής ποιότητας κατάρτισης κατά την εργασία και των προγραμμάτων μαθητείας σπουδαστές, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, καθώς και για το εργατικό δυναμικό, ιδίως στις ΜΜΕ και στον δημόσιο τομέα.

2.  
Οι δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 4 εκτελούνται πρωτίστως μέσω άμεσης διαχείρισης.

Άρθρο 8

Ειδικός στόχος 5 – «Εκδίπλωση και βέλτιστη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων και διαλειτουργικότητα»

1.  

Η δημοσιονομική συνεισφορά της Ένωσης στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 5 «Εκδίπλωση και βέλτιστη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων και διαλειτουργικότητα» επιδιώκει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους, γεφυρώνοντας παράλληλα το ψηφιακό χάσμα:

α) 

υποστήριξη του δημόσιου τομέα και των τομέων δημόσιου συμφέροντος, όπως η υγεία και η περίθαλψη, η παιδεία, η δικαιοσύνη, τα τελωνεία, οι μεταφορές, η κινητικότητα, η ενέργεια, το περιβάλλον, οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση, με σκοπό την αποτελεσματική εκδίπλωση και προσπέλαση ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής, όπως είναι η ΥΥΕ, η ΤΝ και η κυβερνοασφάλεια·

β) 

εκδίπλωση, λειτουργία και συντήρηση διευρωπαϊκών διαλειτουργικών υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών αιχμής ανά την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών, συμπληρωματικά προς τις εθνικές και περιφερειακές δράσεις·

γ) 

υποστήριξη της ενσωμάτωσης και της χρήσης διευρωπαϊκών υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών και συμφωνημένων ευρωπαϊκών ψηφιακών προτύπων στον δημόσιο τομέα και σε τομείς δημόσιου συμφέροντος, ώστε να διευκολυνθεί η οικονομικά αποδοτική εφαρμογή και η διαλειτουργικότητα·

δ) 

διευκόλυνση της ανάπτυξης, της επικαιροποίησης και της χρήσης λύσεων και πλαισίων από τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων λύσεων ανοικτού κώδικα και της περαιτέρω χρήσης λύσεων και πλαισίων διαλειτουργικότητας·

ε) 

προσφορά στον δημόσιο τομέα και στη βιομηχανία της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, εύκολης πρόσβασης στη δοκιμή και δοκιμαστική εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών και κλιμάκωση της χρήσης τους, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής τους χρήσης·

στ) 

στήριξη της υιοθέτησης από τον δημόσιο τομέα και από τη βιομηχανία της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, προηγμένων ψηφιακών και συναφών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της ΥΥΕ, της ΤΝ, της κυβερνοασφάλειας και άλλων πρωτοπόρων και μελλοντικών τεχνολογιών, όπως οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (π.χ. blockchain)·

ζ) 

υποστήριξη του σχεδιασμού, της δοκιμής, της υλοποίησης και της εκδίπλωσης και συντήρησης διαλειτουργικών ψηφιακών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων λύσεων ψηφιακής διακυβέρνησης, για δημόσιες υπηρεσίες σε επίπεδο Ένωσης που παρέχονται μέσω πλατφόρμας επαναχρησιμοποιήσιμων λύσεων βασιζόμενων στα δεδομένα, ώστε να προωθηθεί η καινοτομία και να θεσπιστούν κοινά πλαίσια, προκειμένου να αξιοποιηθεί όλο το δυναμικό των υπηρεσιών των δημόσιων διοικήσεων προς όφελος των πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

η) 

εξασφάλιση της διαρκούς δυνατότητας στο επίπεδο της Ένωσης για ανάπτυξη ηγετικού ρόλου όσον αφορά την ψηφιακή ανάπτυξη, επιπλέον της παρακολούθησης και της ανάλυσης των ταχέως εξελισσόμενων ψηφιακών τάσεων και της προσαρμογής σε αυτές, καθώς και της ανταλλαγής και καθολίκευσης βέλτιστων πρακτικών·

θ) 

υποστήριξη της συνεργασίας προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα για αξιόπιστες υποδομές ανταλλαγής δεδομένων και ψηφιακές υποδομές που χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες και εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (π.χ. blockchain), συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης, καθώς και της προώθησης της εκδίπλωσης ενωσιακών διασυνοριακών εφαρμογών που θα βασίζονται στην εκ σχεδιασμού ασφάλεια και ιδιωτικότητα και παράλληλα θα τηρούν τη νομοθεσία περί καταναλωτών και προστασίας των δεδομένων·

ι) 

ανάπτυξη και ενίσχυση των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας και του δικτύου τους.

2.  
Οι δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 5 εκτελούνται πρωτίστως μέσω άμεσης διαχείρισης.

▼M1

Άρθρο 8α

Ειδικός στόχος 6 – «Ημιαγωγοί»

Η δημοσιονομική συνεισφορά της Ένωσης στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 6 – «Ημιαγωγοί» επιδιώκει τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1781 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ).

▼B

Άρθρο 9

Προϋπολογισμός

▼M1

1.  
Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2027 ανέρχεται σε 8 168 000 000  EUR σε τρέχουσες τιμές.
2.  

Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι:

α) 

2 019 914 000  EUR για τον ειδικό στόχο 1 – «Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων»·

β) 

1 663 956 000  EUR για τον ειδικό στόχο 2 – «Τεχνητή νοημοσύνη»·

γ) 

1 399 566 000  EUR για τον ειδικό στόχο 3 – «Κυβερνοασφάλεια και εμπιστοσύνη»·

δ) 

507 347 000  EUR για τον ειδικό στόχο 4 – «Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες»·

ε) 

1 002 217 000  EUR για τον ειδικό στόχο 5 – «Εκδίπλωση και βέλτιστη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων και διαλειτουργικότητα»·

στ) 

1 575 000 000  EUR για τον ειδικό στόχο 6 – «Ημιαγωγοί».

▼B

3.  
Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική βοήθεια με σκοπό την εκτέλεση του προγράμματος, όπως δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών.
4.  
Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για δράσεις των οποίων η εκτέλεση εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη είναι δυνατόν να κατανέμονται σε ετήσιες δόσεις επί σειρά ετών.
5.  
Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη υπό επιμερισμένη διαχείριση μπορούν, μετά από αίτηση του οικείου κράτους μέλους, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που τίθενται στην οικεία διάταξη του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για το 2021-2027, μεταξύ άλλων προκειμένου να συμπληρώσουν τις επιχορηγήσεις που παρέχονται στη δράση έως το 100 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, όπου είναι δυνατόν, με την επιφύλαξη της αρχής της συγχρηματοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 190 του δημοσιονομικού κανονισμού και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή εκτελεί τους εν λόγω πόρους άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω εδαφίου. Οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.
6.  
Όταν η Επιτροπή δεν έχει αναλάβει νομική δέσμευση στο πλαίσιο άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης για τους πόρους που μεταφέρονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, οι αντίστοιχοι αδέσμευτοι πόροι μπορούν να μεταφερθούν και πάλι σε ένα ή περισσότερα αντίστοιχα προγράμματα-πηγή, κατόπιν αίτησης του οικείου κράτους μέλους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της οικείας διάταξης του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για το 2021-2027.
7.  
Σύμφωνα με το άρθρο 193 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που προσδιορίζονται στην απόφαση χρηματοδότησης και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι δράσεις που υποστηρίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού και οι υποκείμενες δαπάνες μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2021, ακόμη και αν υλοποιήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν πριν από την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Άρθρο 10

Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

1.  

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στη συμμετοχή των ακόλουθων τρίτων χωρών μέσω σύνδεσης ή μερικής σύνδεσης, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3:

α) 

τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

β) 

οι προσχωρούσες χώρες, οι υποψήφιες χώρες και οι δυνάμει υποψήφιοι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εν λόγω χωρών στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης, ή σε παρόμοιες συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που προβλέπονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

γ) 

οι χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης, ή σε παρόμοιες συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των χωρών αυτών·

δ) 

άλλες τρίτες χώρες σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε ειδική συμφωνία για τη συμμετοχή της εκάστοτε τρίτης χώρας σε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η συμφωνία:

i) 

εξασφαλίζει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των συνεισφορών και των οφελών της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης·

ii) 

καθορίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματικών συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα και στα διοικητικά τους έξοδα·

iii) 

δεν παρέχει στην τρίτη χώρα καμία εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα της Ένωσης·

iv) 

εγγυάται το δικαίωμα της Ένωσης να εξασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύει τα οικονομικά της συμφέροντα.

Οι συνεισφορές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) σημείο ii) αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

2.  
Η σύνδεση ή η μερική σύνδεση τρίτων χωρών με το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 5.

Άρθρο 11

Διεθνής συνεργασία

1.  
Η Ένωση μπορεί να συνεργάζεται με τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 10, με άλλες τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς ή φορείς εγκατεστημένους σε αυτές τις χώρες, ιδίως στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης και της ανατολικής εταιρικής σχέσης, αλλά και με γειτονικές χώρες, ιδίως τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της περιοχής του Εύξεινου Πόντου. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, οι σχετικές δαπάνες που προκύπτουν δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα.

▼M1

2.  
Η συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σε σχέση με τους ειδικούς στόχους 1, 2, 3 και 6 υπόκειται στο άρθρο 12.

▼B

Άρθρο 12

Ασφάλεια

1.  
Οι δράσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και ιδίως σε σχέση με την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών έναντι της άνευ αδείας κοινολόγησης. Στην περίπτωση δράσεων διεξαγόμενων εκτός της Ένωσης στις οποίες χρησιμοποιούνται ή παράγονται διαβαθμισμένες πληροφορίες, πέραν της τήρησης των ανωτέρω απαιτήσεων, τέτοιες δράσεις υπόκεινται σε συμφωνία ασφαλείας μεταξύ της Ένωσης και της τρίτης χώρας στην οποία διεξάγεται η δραστηριότητα.
2.  
Όπου ενδείκνυται, οι προτάσεις και οι προσφορές που υποβάλλονται από τους αιτούντες περιλαμβάνουν αυτοαξιολόγηση ασφάλειας, όπου προσδιορίζονται τυχόν θέματα ασφάλειας και διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν, ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
3.  
Όπου ενδείκνυται, η Επιτροπή ή ο φορέας που έχει επιφορτιστεί με την εκτέλεση του προγράμματος διεξάγει έλεγχο ασφάλειας για προτάσεις χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν από αιτούντες που εγείρουν θέματα ασφάλειας.
4.  
Όπου ενδείκνυται, οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος συμμορφώνονται με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής ( 4 ) και με τους κανόνες εφαρμογής της εν λόγω απόφασης.
5.  
Το πρόγραμμα εργασίας μπορεί επίσης να προβλέπει ότι οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε συνδεδεμένες χώρες και οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση αλλά ελέγχονται από οντότητες τρίτων χωρών δεν είναι επιλέξιμες για συμμετοχή σε όλες ή σε ορισμένες δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 3 για δεόντως αιτιολογημένους λόγους ασφαλείας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών περιορίζονται σε νομικές οντότητες που είναι ή θεωρούνται εγκατεστημένες σε κράτη μέλη και ελέγχονται από κράτη μέλη ή από υπηκόους κρατών μελών.

▼M1

6.  
Για δεόντως αιτιολογημένους λόγους ασφάλειας, το πρόγραμμα εργασίας μπορεί επίσης να προβλέπει ότι οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε συνδεδεμένες χώρες και οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση αλλά ελέγχονται από τρίτες χώρες μπορούν να είναι επιλέξιμες για συμμετοχή σε όλες ή σε ορισμένες δράσεις στο πλαίσιο των ειδικών στόχων 1, 2 και 6 μόνο εάν τηρούν τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι εν λόγω νομικές οντότητες ώστε να κατοχυρώνεται η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών και να εξασφαλίζεται η προστασία των πληροφοριών που περιέχονται σε διαβαθμισμένα έγγραφα. Οι εν λόγω απαιτήσεις ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας.

▼B

7.  
Όπου αρμόζει, η Επιτροπή ή ο φορέας που είναι επιφορτισμένος με την εκτέλεση του προγράμματος πραγματοποιεί ελέγχους ασφάλειας. Η χρηματοδότηση δράσεων που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορεί να ανασταλεί, να τερματιστεί ή να μειωθεί ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Άρθρο 13

Συνέργειες με άλλα προγράμματα της Ένωσης

1.  
Το πρόγραμμα ενθαρρύνει συνέργειες με άλλα προγράμματα της Ένωσης, όπως περιγράφεται στο παράρτημα III, ιδίως μέσω ρυθμίσεων συμπληρωματικής χρηματοδότησης από προγράμματα της Ένωσης, εάν το επιτρέπουν οι ρυθμίσεις διαχείρισης. Η χρηματοδότηση από άλλα προγράμματα δύναται να πραγματοποιηθεί είτε με διαδοχικό τρόπο, εναλλάξ, είτε με συνδυασμό πόρων, συμπεριλαμβανομένης της από κοινού χρηματοδότησης των δράσεων. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να μην παρεμποδίζεται η επίτευξη των ειδικών στόχων κατά την αξιοποίηση του συμπληρωματικού χαρακτήρα του προγράμματος με άλλα ενωσιακά προγράμματα.
2.  
Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνολική συνοχή και συμπληρωματικότητα του προγράμματος με τις σχετικές πολιτικές και τα προγράμματα της Ένωσης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή διευκολύνει τη δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών και μεταξύ των αρχών αυτών και της Επιτροπής και θεσπίζει κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης ώστε να εξασφαλίζονται συστηματικά συνέργειες μεταξύ του προγράμματος και των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης. Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συμβάλλουν στην αποφυγή των επικαλύψεων και στη μεγιστοποίηση του θετικού αντίκτυπου των δαπανών.

▼M1

3.  
Οι συνέργειες του ειδικού στόχου 6 με άλλα προγράμματα της Ένωσης περιγράφονται στο άρθρο 6 και στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1781.

▼B

Άρθρο 14

Εκτέλεση και μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης

▼M1

1.  
Το πρόγραμμα εκτελείται υπό άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό ή υπό έμμεση διαχείριση με τη μεταβίβαση ορισμένων καθηκόντων εκτέλεσης στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 8α του παρόντος κανονισμού. Οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την εκτέλεση του προγράμματος μπορούν να παρεκκλίνουν από τους κανόνες συμμετοχής και διάδοσης που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό μόνον εάν η παρέκκλιση αυτή προβλέπεται στη νομική πράξη για τη σύσταση των εν λόγω φορέων χρηματοδότησης ή για την ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού στους εν λόγω φορείς ή, για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) σημείο ii), iii) ή v) του δημοσιονομικού κανονισμού, εάν τέτοια παρέκκλιση προβλέπεται στη συμφωνία συνεισφοράς και εάν το απαιτούν οι ειδικές ανάγκες λειτουργίας των εν λόγω φορέων ή η φύση της δράσης.

▼B

2.  
Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση με οποιαδήποτε από τις μορφές που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων κυρίως μέσω των δημοσίων συμβάσεων ως πρωταρχικής μορφής ή των επιχορηγήσεων και των βραβείων.

Αν η επίτευξη του στόχου μίας δράσης απαιτεί την προμήθεια καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών, οι επιχορηγήσεις μπορούν να παρασχεθούν μόνο σε δικαιούχους που είναι αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς όπως ορίζονται στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ( 5 ) και 2014/25/ΕΕ ( 6 ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Αν για την επίτευξη των στόχων μίας δράσης είναι αναγκαία η προμήθεια καινοτόμων αγαθών ή υπηρεσιών που δεν είναι ακόμη διαθέσιμα στο εμπόριο σε μεγάλη κλίμακα, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να επιτρέπει την ανάθεση πολλαπλών συμβάσεων στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας προμήθειας.

Για δεόντως αιτιολογημένους λόγους δημόσιας ασφάλειας, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να απαιτεί ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης να βρίσκεται εντός της επικράτειας της Ένωσης.

Το πρόγραμμα μπορεί επίσης να παρέχει χρηματοδότηση με τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο συνδυαστικών πράξεων.

3.  
Οι συνεισφορές σε μηχανισμό αλληλασφάλισης μπορούν να καλύπτουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την είσπραξη χρηματικών ποσών οφειλόμενων από δικαιούχους και θεωρούνται επαρκής εγγύηση στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Ισχύει το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/695.

▼M1

4.  
Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1781, εφαρμόζεται το εν λόγω άρθρο.

▼B

Άρθρο 15

Ευρωπαϊκές συμπράξεις

Το πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί μέσω ευρωπαϊκών συμπράξεων και στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/695. Η εκτέλεση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει συνεισφορές σε υφιστάμενες ή νέες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπό τη μορφή κοινών επιχειρήσεων που δημιουργούνται βάσει του άρθρου 187 ΣΛΕΕ. Για τις εν λόγω συνεισφορές, ισχύουν οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού περί ευρωπαϊκών συμπράξεων.

Άρθρο 16

Ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας

1.  
Ένα αρχικό δίκτυο ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, δημιουργείται κατά το πρώτο έτος εκτέλεσης του προγράμματος. Το εν λόγω αρχικό δίκτυο αποτελείται από τουλάχιστον έναν κόμβο για κάθε κράτος μέλος, εκτός εάν δεν υπάρχει υποψήφιος σε ένα δεδομένο κράτος μέλος που να μπορεί να οριστεί και να επιλεγεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.
2.  

Για τους σκοπούς της δημιουργίας του δικτύου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κάθε κράτος μέλος ορίζει υποψήφιες οντότητες, σύμφωνα με τις εθνικές του διαδικασίες και τις διοικητικές και θεσμικές του δομές, μέσω ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) 

τις κατάλληλες ικανότητες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και ικανότητες σε έναν ή περισσότερους τομείς που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2·

β) 

τις κατάλληλες διαχειριστικές δυνατότητες, προσωπικό και υποδομή που απαιτούνται για την επιτέλεση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου·

γ) 

τα επιχειρησιακά και νομικά μέσα για την εφαρμογή των κανόνων διοικητικής, συμβατικής και δημοσιονομικής διαχείρισης που καθορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο· και

δ) 

την κατάλληλη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα η οποία αντιστοιχεί στο επίπεδο των ενωσιακών κονδυλίων που θα κληθεί να διαχειριστεί και η οποία αποδεικνύεται, όπου αρμόζει, μέσω εγγυήσεων εκδιδόμενων κατά προτίμηση από δημόσια αρχή.

3.  
Η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων εκδίδει αποφάσεις σχετικά με την επιλογή των οντοτήτων που σχηματίζουν το αρχικό δίκτυο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη κάθε κράτους μέλους πριν από την επιλογή ευρωπαϊκού κόμβου ψηφιακής καινοτομίας στο έδαφός του.

Οι οντότητες επιλέγονται από την Επιτροπή μεταξύ των υποψήφιων οντοτήτων που ορίζονται από τα κράτη μέλη, με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια:

α) 

τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση του αρχικού δικτύου· και

β) 

την ανάγκη για το αρχικό δίκτυο να εξασφαλίσει την κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας και των τομέων δημόσιου συμφέροντος, καθώς και να εξασφαλίσει πλήρη και ισορροπημένη γεωγραφική κάλυψη, ώστε να βελτιωθεί η σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών που ωφελούνται από το Ταμείο Συνοχής για το 2021-2027 που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των άλλων κρατών μελών, για παράδειγμα με τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος από γεωγραφικής άποψης.

4.  
Εάν χρειάζεται, κατόπιν ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας, η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων εκδίδει αποφάσεις σχετικά με την επιλογή των οντοτήτων που σχηματίζουν πρόσθετους ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη κάθε κράτους μέλους πριν από την επιλογή πρόσθετου ευρωπαϊκού κόμβου ψηφιακής καινοτομίας στο έδαφός του.

Η Επιτροπή επιλέγει πρόσθετους ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ευρεία γεωγραφική κάλυψη σε όλη την Ευρώπη. Ο αριθμός των οντοτήτων του δικτύου είναι επαρκής για να καλύπτει τη ζήτηση για τις υπηρεσίες του κόμβου στα σχετικά κράτη μέλη. Για την αντιμετώπιση των ειδικών περιορισμών των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης, μπορούν να οριστούν συγκεκριμένες οντότητες προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των περιοχών αυτών.

5.  
Οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας διαθέτουν ουσιαστική συνολική αυτονομία για τον καθορισμό των μεθόδων οργάνωσης, σύνθεσης και εργασίας τους.
6.  

Με σεβασμό στην εκτέλεση του προγράμματος, οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας επιτελούν τις ακόλουθες δραστηριότητες προς όφελος της βιομηχανίας της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς και του δημόσιου τομέα:

α) 

ευαισθητοποιούν και παρέχουν εμπειρογνωσία, τεχνογνωσία και υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού, ή εξασφαλίζουν πρόσβαση σε αυτές·

β) 

υποστηρίζουν επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιες διοικήσεις, ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να βελτιώσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους, με τη χρήση νέων τεχνολογιών που καλύπτει το πρόγραμμα·

γ) 

διευκολύνουν τη μεταφορά εμπειρογνωσίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των περιφερειών, ιδίως μέσω της δικτύωσης ΜΜΕ, νεοφυών επιχειρήσεων και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης εγκατεστημένων σε μία περιφέρεια με ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας εγκατεστημένους σε άλλες περιφέρειες, που είναι οι πλέον κατάλληλοι για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών· ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές δεξιοτήτων και γνώσεων, κοινών πρωτοβουλιών και ορθών πρακτικών·

δ) 

παρέχουν θεματικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, ιδίως, υπηρεσίες που σχετίζονται με την ΤΝ, την ΥΥΕ, την κυβερνοασφάλεια και την εμπιστοσύνη, σε διοικήσεις, οργανισμούς του δημόσιου τομέα, ΜΜΕ ή εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

ε) 

παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 4.

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ) του πρώτου εδαφίου, οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας μπορούν να εξειδικεύονται σε ειδικές θεματικές υπηρεσίες και δεν είναι απαραίτητο να παρέχουν όλες τις θεματικές υπηρεσίες ή να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές σε όλες τις κατηγορίες οντοτήτων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

7.  
Όταν ένας ευρωπαϊκός κόμβος ψηφιακής καινοτομίας λαμβάνει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος, η εν λόγω χρηματοδότηση έχει τη μορφή επιχορηγήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 17

Επιλέξιμες δράσεις

▼M1

1.  
Μόνο οι δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στα άρθρα 3 έως 8α είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

▼B

2.  
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος καθορίζονται στα προγράμματα εργασίας.

Άρθρο 18

Επιλέξιμες νομικές οντότητες

1.  

Οι ακόλουθες νομικές οντότητες είναι επιλέξιμες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

α) 

νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε:

i) 

κράτος μέλος ή σε υπερπόντια χώρα ή έδαφος που συνδέεται με κράτος μέλος·

ii) 

τρίτες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12·

β) 

άλλες νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί δυνάμει του ενωσιακού δικαίου και διεθνείς οργανισμοί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

2.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα είναι επιλέξιμες για συμμετοχή σε ειδικές δράσεις, όταν η συμμετοχή τους είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Οι εν λόγω οντότητες επωμίζονται το κόστος της συμμετοχής τους εκτός αν ορίζεται άλλως στα προγράμματα εργασίας.
3.  
Τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παρά μόνο για επιχορηγήσεις που παρέχονται βάσει του ειδικού στόχου 4.
4.  
Το πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 24 μπορεί να προβλέπει ότι η συμμετοχή περιορίζεται σε δικαιούχους εγκατεστημένους μόνο στα κράτη μέλη ή δικαιούχους εγκατεστημένους σε κράτη μέλη και συγκεκριμένες συνδεδεμένες χώρες ή άλλες τρίτες χώρες, όταν υφίστανται λόγοι ασφαλείας για έναν τέτοιο περιορισμό ή όταν οι δράσεις σχετίζονται άμεσα με τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης. Οποιοσδήποτε περιορισμός της συμμετοχής νομικών οντοτήτων εγκατεστημένων σε συνδεδεμένες χώρες συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής συμφωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Άρθρο 19

Επιχορηγήσεις

Η ανάθεση και η διαχείριση επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού και οι επιχορηγήσεις μπορούν να καλύπτουν έως το 100 % των επιλέξιμων δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής της συγχρηματοδότησης που ορίζεται στο άρθρο 190 του δημοσιονομικού κανονισμού. Η ανάθεση και διαχείριση των επιχορηγήσεων αυτών γίνεται όπως καθορίζεται για κάθε ειδικό στόχο.

Άρθρο 20

Κριτήρια ανάθεσης

1.  

Τα κριτήρια ανάθεσης καθορίζονται στα προγράμματα εργασίας και στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, λαμβανομένων υπόψη τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:

α) 

την ωριμότητα της δράσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του έργου·

β) 

την αρτιότητα του προτεινόμενου σχεδίου εκτέλεσης·

γ) 

την ανάγκη υπέρβασης χρηματοδοτικών εμποδίων, όπως η έλλειψη χρηματοδότησης από την αγορά.

2.  

Κατά τον καθορισμό των κριτηρίων ανάθεσης λαμβάνονται υπόψη, όπου αρμόζει, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) 

η τονωτική επίδραση της ενωσιακής στήριξης στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις·

β) 

οι αναμενόμενες οικονομικές, κοινωνικές, κλιματικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

γ) 

η προσβασιμότητα και η ευκολία πρόσβασης στις αντίστοιχες υπηρεσίες·

δ) 

η διευρωπαϊκή διάσταση·

ε) 

η ισόρροπη γεωγραφική κατανομή ανά την Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της γεφύρωσης του γεωγραφικού ψηφιακού χάσματος, με κάλυψη και των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

στ) 

η ύπαρξη μακροπρόθεσμου σχεδίου βιωσιμότητας·

ζ) 

η ελευθερία περαιτέρω χρήσης και προσαρμογής των αποτελεσμάτων των έργων·

η) 

οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα της Ένωσης.

Άρθρο 21

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 150 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι αιτήσεις επιχορήγησης αξιολογούνται από επιτροπή αξιολόγησης, η οποία μπορεί να απαρτίζεται εν όλω ή εν μέρει από εξωτερικούς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 22

Συνδυαστικές πράξεις

Οι συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/523 και τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 23

Σωρευτική και εναλλακτική χρηματοδότηση

1.  
Δράση που έχει λάβει συνεισφορά από άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων κονδυλίων υπό επιμερισμένη διαχείριση, μπορεί επίσης να λάβει συνεισφορά στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι κανόνες του οικείου ενωσιακού προγράμματος ισχύουν για την αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης. Η στήριξη από τα διάφορα ενωσιακά προγράμματα μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα έγγραφα που καθορίζουν τους όρους της στήριξης.
2.  

Για να απονεμηθεί σφραγίδα αριστείας δυνάμει του προγράμματος, οι δράσεις πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

έχουν αξιολογηθεί σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος,

β) 

πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων,

γ) 

δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

Σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για το 2021-2027, το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ+ μπορούν να στηρίζουν προτάσεις που υποβάλλονται σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος και στις οποίες έχει απονεμηθεί σφραγίδα αριστείας σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 24

Προγράμματα εργασίας

1.  
Το πρόγραμμα εκτελείται μέσω προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού.
2.  
Τα προγράμματα εργασίας εγκρίνονται καταρχήν ως πολυετή προγράμματα, κατά κανόνα ανά διετία, και καλύπτουν τους γενικούς στόχους του προγράμματος καθώς και έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους. Εάν δικαιολογείται από ειδικές ανάγκες εκτέλεσης, μπορούν επίσης να εγκριθούν ως ετήσια προγράμματα.
3.  
Τα προγράμματα εργασίας συνάδουν με τους ειδικούς στόχους του προγράμματος, όπως ορίζονται στα άρθρα 4 ως 8, ενώ παράλληλα λαμβάνονται υπόψη οι τομείς και οι τύποι δραστηριοτήτων που καθορίζονται στο παράρτημα I. Διασφαλίζουν ότι οι δράσεις που λαμβάνουν στήριξη δεν παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση.
4.  
Προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι τεχνολογικές αλλαγές και οι εξελίξεις στην αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για να τροποποιεί το παράρτημα I όσον αφορά τις δραστηριότητες που καθορίζονται σε αυτό, με τρόπο συνεπή προς τους ειδικούς στόχους του προγράμματος όπως ορίζονται στα άρθρα 4 έως 8.
5.  
Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προβλέπεται για τις συνδυαστικές πράξεις.
6.  
Η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων εκδίδει τα προγράμματα εργασίας για τους ειδικούς στόχους 2, 4 και 5 και για ενδεχόμενες άλλες δράσεις υπό άμεση διαχείριση για τους ειδικούς στόχους 1 και 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2.

Άρθρο 25

Παρακολούθηση και αναφορά

1.  
Οι μετρήσιμοι δείκτες για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και της αναφοράς της προόδου του προγράμματος προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 παρατίθενται στο παράρτημα II.
2.  
Η Επιτροπή καθορίζει μεθοδολογία που προβλέπει δείκτες για την ακριβή αξιολόγηση της προόδου που πραγματοποιήθηκε για την επίτευξη των γενικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.
3.  
Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος προς την επίτευξη των στόχων του, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για την τροποποίηση του παραρτήματος II σχετικά με τους μετρήσιμους δείκτες, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, καθώς και να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις για τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.
4.  
Το σύστημα αναφοράς επιδόσεων εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση και τα αποτελέσματα του προγράμματος συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο, ώστε τα αποτελέσματα να είναι κατάλληλα για διεξοδική ανάλυση της προόδου που επιτυγχάνεται και των δυσκολιών που ανακύπτουν.

Προς τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις αναφοράς στους αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης και, αν είναι αναγκαίο, στα κράτη μέλη.

5.  
Οι επίσημες στατιστικές της ΕΕ, όπως οι τακτικές στατιστικές έρευνες για τις ΤΠΕ, χρησιμοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό ως δείκτες πλαισίου. Η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους, μαζί με την Eurostat, για τον αρχικό σχεδιασμό και την επακόλουθη ανάπτυξη στατιστικών δεικτών που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος και για τη συντελούμενη πρόοδο όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Άρθρο 26

Αξιολόγηση του προγράμματος

1.  
Οι αξιολογήσεις του προγράμματος διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εγκαίρως. Περιέχουν ποιοτική αξιολόγηση της προόδου που πραγματοποιήθηκε για την επίτευξη των γενικών στόχων του προγράμματος που ορίζονται στο άρθρο 3.
2.  
Επιπλέον της τακτικής παρακολούθησης του προγράμματος, η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγησή του, η οποία διεξάγεται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεσή του αλλά όχι αργότερα από τέσσερα έτη μετά την έναρξη της εκτέλεσής του. Η ενδιάμεση αξιολόγηση αποτελεί τη βάση για την προσαρμογή της εκτέλεσης του προγράμματος, κατά περίπτωση, λαμβανομένων επίσης υπόψη των νέων σχετικών τεχνολογικών εξελίξεων.
3.  
Όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος αλλά όχι αργότερα από τέσσερα έτη μετά τη λήξη της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

Η τελική αξιολόγηση εξετάζει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του προγράμματος και τη βιωσιμότητά του.

4.  
Το σύστημα αναφοράς για την αξιολόγηση εξασφαλίζει ότι οι αποδέκτες των κονδυλίων της Ένωσης συλλέγουν τα δεδομένα για την αξιολόγηση του προγράμματος αποτελεσματικά, αποδοτικά, εγκαίρως και με τον κατάλληλο βαθμό λεπτομέρειας.
5.  
Η Επιτροπή υποβάλλει την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και την τελική έκθεση αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Άρθρο 27

Λογιστικοί έλεγχοι

1.  
Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη χρήση της συνεισφοράς της Ένωσης που διενεργούνται από πρόσωπα ή οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και άλλων από εκείνα που ενεργούν κατ’ εντολή των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, αποτελούν τη βάση της συνολικής εξασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 127 του δημοσιονομικού κανονισμού.
2.  
Το σύστημα ελέγχου εξασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με τον έλεγχο σε όλα τα επίπεδα.
3.  
Οι λογιστικοί έλεγχοι των δαπανών διενεργούνται με συνεπή τρόπο σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.
4.  
Στο πλαίσιο του συστήματος ελέγχου, η στρατηγική λογιστικού ελέγχου μπορεί να βασίζεται στον δημοσιονομικό έλεγχο αντιπροσωπευτικού δείγματος δαπανών. Το εν λόγω αντιπροσωπευτικό δείγμα συμπληρώνεται από στοιχεία που επιλέγονται βάσει εκτίμησης των κινδύνων που συνδέονται με τις δαπάνες.
5.  
Οι δράσεις που λαμβάνουν σωρευτική χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα της Ένωσης υποβάλλονται μόνο μία φορά σε λογιστικό έλεγχο, ο οποίος καλύπτει όλα τα σχετικά προγράμματα και τους αντίστοιχους εφαρμοστέους κανόνες.

Άρθρο 28

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Σε περίπτωση συμμετοχής τρίτης χώρας στο πρόγραμμα με απόφαση που εκδίδεται στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που απαιτείται στον αρμόδιο διατάκτη, στην OLAF και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Στην περίπτωση της OLAF, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013.

Άρθρο 29

Ενημέρωση, επικοινωνία, διαφήμιση, πολιτική υποστήριξη και διάδοση

1.  
Οι αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση των εν λόγω κονδυλίων και εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.
2.  
Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με το πρόγραμμα, σχετικά με δράσεις που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει του προγράμματος και σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Η Επιτροπή εξασφαλίζει επίσης ότι παρέχεται ολοκληρωμένη πληροφόρηση και ότι αυτή φτάνει σε δυνητικούς αιτούντες ενωσιακής χρηματοδότησης στον ψηφιακό τομέα.

Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές οι προτεραιότητες είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

3.  
Το πρόγραμμα παρέχει υποστήριξη για την ανάπτυξη πολιτικών, την προβολή, την ευαισθητοποίηση και τη διάδοση δράσεων σχετικών με το πρόγραμμα και προωθεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών στους τομείς που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.  
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παράγραφος 4 και στο άρθρο 25 παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2028.
3.  
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 4 και στο άρθρο 25 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
4.  
Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5.  
Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 4 και του άρθρου 25 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 31

Διαδικασία επιτροπής

1.  
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή συντονισμού του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη». Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.  
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 32

Κατάργηση

Η απόφαση (ΕΕ) 2015/2240 καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 33

Μεταβατικές διατάξεις

1.  
Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των δράσεων που ξεκίνησαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 7 ) και της απόφασης (ΕΕ) 2015/2240, που εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις εν λόγω δράσεις μέχρι την περάτωσή τους.
2.  
Το δημοσιονομικό κονδύλιο για το πρόγραμμα μπορεί επίσης να καλύπτει τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που απαιτούνται για την εξασφάλιση της μετάβασης μεταξύ του προγράμματος και των μέτρων που θεσπίστηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης (ΕΕ) 2015/2240.
3.  
Αν είναι απαραίτητο, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης πιστώσεις και για μετά το 2027, με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4, ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Άρθρο 34

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΡΑΣΕΙΣ

Τεχνική περιγραφή του προγράμματος: πεδίο εφαρμογής των δράσεων

Οι αρχικές και, κατά περίπτωση, οι επακόλουθες δράσεις του προγράμματος εκτελούνται σύμφωνα με την ακόλουθη τεχνική περιγραφή:

Ειδικός στόχος 1 – Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

Το πρόγραμμα υλοποιεί την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ΥΥΕ στηρίζοντας ένα πλήρες οικοσύστημα της Ένωσης το οποίο θα παρέχει τις ικανότητες ΥΥΕ και δεδομένων που χρειάζεται η Ευρώπη για να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην εκδίπλωση μιας υποδομής ΥΥΕ και δεδομένων παγκόσμιας κλάσης με ικανότητες εξακλίμακας μεταξύ 2022 και 2023 και με εγκαταστάσεις μεταεξακλίμακας μεταξύ 2026 και 2027, εξοπλίζοντας την ΕΕ με τον δικό της ανεξάρτητο και ανταγωνιστικό εφοδιασμό τεχνολογίας ΥΥΕ, επιτυγχάνοντας αριστεία όσον αφορά τις εφαρμογές ΥΥΕ και διευρύνοντας τη διαθεσιμότητα και χρήση της ΥΥΕ.

Στις αρχικές και, κατά περίπτωση, στις επακόλουθες δράσεις του παρόντος στόχου περιλαμβάνονται:

1. 

Ένα πλαίσιο κοινών συμβάσεων που θα καθιστά δυνατή μια προσέγγιση συσχεδιασμού για την απόκτηση ολοκληρωμένου δικτύου ΥΥΕ παγκόσμιας κλάσης, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης υποδομής υπερυπολογιστικής και δεδομένων εξακλίμακας. Το δίκτυο αυτό θα είναι εύκολα προσβάσιμο σε δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες ιδίως σε ΜΜΕ, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος όπου βρίσκονται, και θα είναι εύκολα προσβάσιμο για σκοπούς έρευνας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1488.

2. 

Ένα πλαίσιο κοινών συμβάσεων για την απόκτηση υποδομής υπερυπολογιστικής μεταεξακλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησης με τεχνολογίες κβαντικής υπολογιστικής.

3. 

Συντονισμός και επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι σε επίπεδο Ένωσης για τη στήριξη της ανάπτυξης, της προμήθειας και της λειτουργίας της εν λόγω υποδομής.

4. 

Δικτύωση των δυνατοτήτων ΥΥΕ και δεδομένων των κρατών μελών και στήριξη των κρατών μελών που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δυνατότητες ΥΥΕ ή να αποκτήσουν νέες.

5. 

Δικτύωση των κέντρων δεξιοτήτων υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, με τουλάχιστον ένα ανά κράτος μέλος και σε σύνδεση με τα εθνικά τους κέντρα υπερυπολογιστικής, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ΥΥΕ στη βιομηχανία, ιδίως τις ΜΜΕ, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις δημόσιες διοικήσεις.

6. 

Εκδίπλωση έτοιμης προς χρήση λειτουργικής τεχνολογίας, ιδίως η υπερυπολογιστική ως υπηρεσία προκύπτουσα από έρευνα και καινοτομία για την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ΥΥΕ, που θα καλύπτει όλα τα τμήματα της επιστημονικής και βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας (υλισμικό, λογισμικό, εφαρμογές, υπηρεσίες, διασυνδέσεις και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες).

Ειδικός στόχος 2 – Τεχνητή νοημοσύνη

Το πρόγραμμα θα αναπτύξει και θα ενισχύσει τις βασικές δυνατότητες ΤΝ στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των πόρων δεδομένων και των αποθετηρίων αλγορίθμων, και θα τις καταστήσει προσβάσιμες για όλες τις δημόσιες διοικήσεις και τις επιχειρήσεις, και θα ενισχύσει και δικτυώσει υφιστάμενες και νεοδημιουργηθείσες εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού ΤΝ στα κράτη μέλη.

Στις αρχικές και, κατά περίπτωση, στις επακόλουθες δράσεις του παρόντος στόχου περιλαμβάνονται:

1. 

Η δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων οι οποίοι καθιστούν προσβάσιμα τα στοιχεία από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων από την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, και θα καταστούν πηγή εισαγωγής δεδομένων για λύσεις ΤΝ. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι ανοικτοί στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Για να αυξηθεί η χρήση τους, τα δεδομένα εντός ενός χώρου θα καθίστανται διαλειτουργικά, ιδίως μέσω μορφότυπων δεδομένων που θα είναι ανοικτοί, μηχανικώς αναγνώσιμοι, τυποποιημένοι και τεκμηριωμένοι, τόσο στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσο και εντός και μεταξύ τομέων (σημασιολογική διαλειτουργικότητα).

2. 

Η ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών ή διεπαφών με βιβλιοθήκες αλγορίθμων που θα τις καθιστούν εύκολα προσβάσιμες από όλους τους δυνητικούς Ευρωπαίους χρήστες με βάση δίκαιους και εύλογους όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις. Οι επιχειρήσεις και ο δημόσιος τομέας θα είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αποκτούν οποιαδήποτε λύση ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

3. 

Η συνεπένδυση με τα κράτη μέλη σε εγκαταστάσεις αναφοράς παγκόσμιας κλάσης για δοκιμές και πειραματισμό υπό πραγματικές συνθήκες, με επίκεντρο τις εφαρμογές ΤΝ σε βασικούς τομείς, όπως η υγεία, η γεωσκόπηση ή η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, οι μεταφορές και η κινητικότητα, η ασφάλεια, η μεταποίηση ή τα χρηματοοικονομικά, καθώς και σε άλλους τομείς δημόσιου συμφέροντος. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να είναι ανοικτές σε όλους τους παράγοντες παντού ανά την Ευρώπη και να συνδέονται με το δίκτυο ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι εξοπλισμένες ή συνδεδεμένες με μεγάλες εγκαταστάσεις υπολογιστικής και χειρισμού δεδομένων, καθώς και με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ΤΝ, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων τομέων, όπως η νευρομορφική υπολογιστική, η βαθιά μάθηση και η ρομποτική.

Ειδικός στόχος 3 – Κυβερνοασφάλεια και εμπιστοσύνη

Το πρόγραμμα προάγει την ενίσχυση, την οικοδόμηση και την απόκτηση ουσιωδών δυνατοτήτων για τη θωράκιση της ψηφιακής οικονομίας, της κοινωνίας και της δημοκρατίας της Ένωσης, ενισχύοντας το βιομηχανικό δυναμικό και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και βελτιώνοντας τις ικανότητες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων από κυβερνοαπειλές, μεταξύ άλλων με στήριξη της εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148.

Στις αρχικές και, κατά περίπτωση, στις επακόλουθες δράσεις του παρόντος στόχου περιλαμβάνονται:

1. 

Συνεπένδυση με τα κράτη μέλη σε προηγμένο εξοπλισμό, υποδομές και τεχνογνωσία κυβερνοασφάλειας που είναι ουσιώδεις για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς γενικότερα. Η εν λόγω συνεπένδυση θα μπορούσε να περιλαμβάνει επενδύσεις σε κβαντικές εγκαταστάσεις και πόρους δεδομένων για την κυβερνοασφάλεια, την επίγνωση της κατάστασης στον κυβερνοχώρο, καθώς και άλλα εργαλεία που θα τίθενται στη διάθεση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

2. 

Κλιμάκωση των υφιστάμενων τεχνολογικών δυνατοτήτων, δικτύωση των κέντρων ικανοτήτων στα κράτη μέλη και μέριμνα ώστε οι εν λόγω δυνατότητες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του δημόσιου τομέα και του βιομηχανικού κλάδου, μεταξύ άλλων για προϊόντα και υπηρεσίες που ενισχύουν την κυβερνοασφάλεια και την εμπιστοσύνη εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

3. 

Εξασφάλιση της ευρείας εκδίπλωσης αποτελεσματικών λύσεων αιχμής στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και της εμπιστοσύνης σε όλα τα κράτη μέλη. Η εν λόγω εκδίπλωση περιλαμβάνει την ενίσχυση της προστασίας και της ασφάλειας των προϊόντων, από τον σχεδιασμό τους έως τη διάθεσή τους στο εμπόριο.

4. 

Παροχή στήριξης για να εξαλειφθεί το έλλειμμα δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας, για παράδειγμα, με την ευθυγράμμιση των προγραμμάτων για τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας, την προσαρμογή τους σε συγκεκριμένες τομεακές ανάγκες και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε στοχευμένη εξειδικευμένη κατάρτιση.

Ειδικός στόχος 4 – Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες

Το πρόγραμμα θα στηρίξει την πρόσβαση σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και τις ευκαιρίες κατάρτισης στις εν λόγω δεξιότητες του σημερινού και του μελλοντικού εργατικού δυναμικού, ιδίως στην ΥΥΕ, την ανάλυση μαζικών δεδομένων, την ΤΝ, οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (π.χ. blockchain) και την κυβερνοασφάλεια, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, στους σπουδαστές, τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες, τους εν ενεργεία εργαζομένους και τους πολίτες όλων των ηλικιών που χρειάζονται επανειδίκευση, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, τα μέσα για να αποκτούν και να αναπτύσσουν τις εν λόγω δεξιότητες.

Στις αρχικές και, κατά περίπτωση, στις επακόλουθες δράσεις του παρόντος στόχου περιλαμβάνονται:

1. 

Πρόσβαση σε κατάρτιση κατά την εργασία μέσω συμμετοχής σε προγράμματα πρακτικής άσκησης σε κέντρα δεξιοτήτων και σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες.

2. 

Πρόσβαση σε μαθήματα με αντικείμενο τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, τα οποία θα προσφέρονται από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά ιδρύματα και φορείς επαγγελματικής πιστοποίησης της βιομηχανίας σε συνεργασία με τους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (στα θέματα αναμένεται να περιλαμβάνονται η ΤΝ, η κυβερνοασφάλεια, οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (π.χ. blockchain), η ΥΥΕ και οι κβαντικές τεχνολογίες).

3. 

Συμμετοχή σε βραχυπρόθεσμη, εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση που έχουν πιστοποιηθεί εκ των προτέρων, για παράδειγμα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Οι παρεμβάσεις θα επικεντρώνονται σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες που σχετίζονται με συγκεκριμένες τεχνολογίες.

Οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 16, ενεργούν ως φορείς διευκόλυνσης για τις ευκαιρίες κατάρτισης, σε συνεννόηση με τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ειδικός Στόχος 5 - Εκδίπλωση και βέλτιστη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων και διαλειτουργικότητα

Τα έργα που εξυπηρετούν την εκδίπλωση και τη βέλτιστη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων ή τη διαλειτουργικότητα αποτελούν έργα κοινού ενδιαφέροντος.

I. Στις αρχικές και, κατά περίπτωση, στις επακόλουθες δράσεις του παρόντος στόχου που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό τομέων δημόσιου συμφέροντος περιλαμβάνονται:

1. 

Εκσυγχρονισμός των δημόσιων διοικήσεων:

1.1. 

Στήριξη των κρατών μελών για την εφαρμογή των αρχών της δήλωσης του Τάλιν σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλους τους τομείς πολιτικής, με τη δημιουργία, όπου χρειάζεται, των αναγκαίων μητρώων και τη διασύνδεσή τους, σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

1.2. 

Στήριξη για τον σχεδιασμό, τη δοκιμαστική εφαρμογή, την εκδίπλωση, τη συντήρηση, την εξέλιξη και την προώθηση ενός συνεκτικού οικοσυστήματος διασυνοριακών υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και διευκόλυνση απρόσκοπτων διατερματικών, ασφαλών, διαλειτουργικών, πολυγλωσσικών διασυνοριακών ή διατομεακών λύσεων και κοινών πλαισίων εντός των δημόσιων διοικήσεων. Περιλαμβάνονται επίσης μεθοδολογίες για την εκτίμηση των επιπτώσεων και των οφελών.

1.3. 

Στήριξη για την αξιολόγηση, την επικαιροποίηση και την προώθηση υφιστάμενων κοινών προδιαγραφών και προτύπων, καθώς και για την ανάπτυξη, τον καθορισμό και την προώθηση νέων κοινών προδιαγραφών, ανοικτών προδιαγραφών και προτύπων μέσω των πλατφορμών τυποποίησης της Ένωσης και σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, κατά περίπτωση.

1.4. 

Συνεργασία προς την κατεύθυνση ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος για αξιόπιστες υποδομές ενδεχομένως με τη χρήση υπηρεσιών και εφαρμογών βασισμένων σε κατανεμημένες καθολικές τεχνολογίες (π.χ. blockchain), συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για τη διαλειτουργικότητα και την τυποποίηση, καθώς και της ενθάρρυνσης της εκδίπλωσης διασυνοριακών εφαρμογών της Ένωσης.

2. 

Υγεία

2.1. 

Μέριμνα ώστε οι πολίτες της Ένωσης να έχουν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και να μπορούν να προσπελάζουν, να μοιράζονται, να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν την υγεία σε διασυνοριακό επίπεδο με ασφάλεια και με τρόπο που εγγυάται την ιδιωτικότητά τους ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση τους ή τη θέση των δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Ολοκλήρωση της υποδομής ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) και επέκτασή της με νέες ψηφιακές υπηρεσίες που σχετίζονται με την πρόληψη ασθενειών, την υγεία και την περίθαλψη, και στήριξη της εκδίπλωσης αυτών των υπηρεσιών, με βάση ευρεία υποστήριξη από δραστηριότητες της Ένωσης και από τα κράτη μέλη, ιδίως στο πλαίσιο του δικτύου ηλεκτρονικής υγείας σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 8 ).

2.2. 

Μέριμνα ώστε να καταστούν διαθέσιμα καλύτερα δεδομένα για την έρευνα, την πρόληψη ασθενειών και την εξατομικευμένη υγεία και περίθαλψη. Μέριμνα ώστε οι Ευρωπαίοι ερευνητές στον τομέα της υγείας και οι κλινικοί ιατροί να έχουν πρόσβαση στην αναγκαία κλίμακα πόρων (χώροι κοινόχρηστων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης δεδομένων και της υπολογιστικής, εμπειρογνωσία και αναλυτικές δυνατότητες), με στόχο την πραγματοποίηση πρωτοποριακών ανακαλύψεων για την αντιμετώπιση τόσο σοβαρών όσο και σπάνιων ασθενειών. Στόχος είναι η εξασφάλιση πληθυσμιακής κοόρτης τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων πολιτών.

2.3. 

Μέριμνα ώστε να καταστούν διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία για την ενδυνάμωση των πολιτών και την προσωποκεντρική περίθαλψη, με στήριξη της ανταλλαγής καινοτόμων και βέλτιστων πρακτικών στην ψηφιακή υγεία, της ανάπτυξης δυνατοτήτων και της τεχνικής βοήθειας, ιδίως για την κυβερνοασφάλεια, την ΤΝ και την ΥΥΕ.

3. 

Δικαστικός τομέας

Παροχή της δυνατότητας απρόσκοπτης και ασφαλούς διασυνοριακής ηλεκτρονικής επικοινωνίας εντός των δικαστικών αρχών, καθώς και μεταξύ των δικαστικών αρχών και άλλων αρμόδιων φορέων στον τομέα της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης. Βελτίωση της πρόσβασης σε δικαστικές και νομικές πληροφορίες και διαδικασίες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα και τα μέλη του δικαστικού σώματος με σημασιολογικά διαλειτουργικές διασυνδέσεις με βάσεις δεδομένων και μητρώα, καθώς και με τη διευκόλυνση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μέσω διαδικτύου. Προώθηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών για τα δικαστήρια και τον νομικό κλάδο με βάση, μεταξύ άλλων, λύσεις ΤΝ που θα μπορούσαν να εξορθολογίσουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες (π.χ. εφαρμογές «νομικής τεχνολογίας»).

4. 

Μεταφορές, κινητικότητα, ενέργεια και περιβάλλον

Εκδίπλωση των αποκεντρωμένων λύσεων και υποδομών που απαιτούνται για ψηφιακές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, όπως η συνδεδεμένη αυτοματοποιημένη οδήγηση, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι ιδέες έξυπνης κινητικότητας, οι έξυπνες πόλεις και οι έξυπνες αγροτικές ή εξόχως απόκεντρες περιοχές, προς στήριξη των μεταφορικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών και σε συντονισμό με τις δράσεις για την ψηφιοποίηση των τομέων των μεταφορών και της ενέργειας στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

5. 

Εκπαίδευση, πολιτισμός και μέσα ενημέρωσης

Παροχή στους δημιουργούς και στους τομείς της δημιουργίας και του πολιτισμού στην Ευρώπη πρόσβασης στις πλέον σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, από την ΤΝ έως την προηγμένη υπολογιστική. Αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης της Europeana, για τη στήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας και την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, της κοινωνικής συνοχής και της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Στήριξη για την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση καθώς και από ιδιωτικά και δημοσίως χρηματοδοτούμενα πολιτιστικά ιδρύματα.

6. 

Άλλες δράσεις για την υποστήριξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς

Δράσεις υποστήριξης, όπως η προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και ευαισθητοποίηση των ανηλίκων, των γονέων και των εκπαιδευτικών όσον αφορά τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι ανήλικοι στο διαδίκτυο και τους τρόπους για την προστασία τους, αντιμετώπιση του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο και της διάδοσης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο με την υποστήριξη ενός πανευρωπαϊκού δικτύου κέντρων για ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου. Προώθηση μέτρων για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της σκόπιμης εξάπλωσης ψευδών πληροφοριών, ώστε να ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο η συνολική ανθεκτικότητα της Ένωσης· υποστήριξη ενός παρατηρητηρίου της Ένωσης για την οικονομία των ψηφιακών πλατφορμών, καθώς και μελετών και δραστηριοτήτων προβολής.

Οι δράσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 6 μπορούν να στηριχθούν εν μέρει από τους ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας μέσω των ίδιων δυνατοτήτων που αναπτύσσονται για την επικούρηση της βιομηχανίας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της (βλέπε σημείο II).

II. Στις αρχικές και, κατά περίπτωση, στις επακόλουθες δράσεις του παρόντος στόχου που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας περιλαμβάνονται:

Συμβολή στην αναβάθμιση του δικτύου ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στις ψηφιακές δυνατότητες για όλες τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης. Η συμβολή αυτή περιλαμβάνει:

1. 

Πρόσβαση στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων, σε πλατφόρμες ΤΝ και σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις ΥΥΕ για αναλύσεις δεδομένων και εφαρμογές μεγάλης υπολογιστικής έντασης

2. 

Πρόσβαση σε εγκαταστάσεις δοκιμών ΤΝ μεγάλης κλίμακας και σε προηγμένα εργαλεία κυβερνοασφάλειας

3. 

Πρόσβαση σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες

Οι δράσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο θα συντονίζονται και θα λειτουργούν συμπληρωματικά τόσο με τις δράσεις καινοτομίας στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών που στηρίζονται ιδίως από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» όσο και με τις επενδύσεις σε ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ. Από το πρόγραμμα μπορούν επίσης να παρέχονται επιχορηγήσεις για εμπορική αναπαραγωγή σε συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Η στήριξη για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση περαιτέρω βημάτων προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους θα εξασφαλιστεί με χρηματοδοτικά μέσα που κάνουν χρήση του προγράμματος InvestEU.

▼M1

Ειδικός στόχος 6 – Ημιαγωγοί

Οι δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 6 παρέχονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1781.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Ειδικός στόχος 1 – Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

1.1. Ο αριθμός υποδομών ΥΥΕ που αποκτώνται με κοινές συμβάσεις

1.2. Η χρήση υπολογιστών εξακλίμακας και μεταεξακλίμακας συνολικά και ανά ομάδα ενδιαφερομένων (πανεπιστήμια, ΜΜΕ κ.λπ.)

Ειδικός στόχος 2 – Τεχνητή Νοημοσύνη

2.1. Το συνολικό ποσό που συνεπενδύεται σε εγκαταστάσεις για δοκιμές και πειραματισμό

2.2. Η χρήση κοινών ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών ή διεπαφών με βιβλιοθήκες αλγορίθμων, χρήση κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων και χρήση εγκαταστάσεων για δοκιμές και πειραματισμό σε σχέση με δράσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό

2.3. Ο αριθμός περιπτώσεων όπου οργανισμοί αποφασίζουν να εντάξουν την ΤΝ στο προϊόν, τις διαδικασίες ή τις υπηρεσίες τους, ως αποτέλεσμα του προγράμματος

Ειδικός στόχος 3 – Κυβερνοασφάλεια και εμπιστοσύνη

3.1. Ο αριθμός υποδομών ή εργαλείων κυβερνοασφάλειας, ή και τα δύο, που αποκτώνται με κοινές συμβάσεις ( 9 )

3.2. Ο αριθμός χρηστών και κοινοτήτων χρηστών που αποκτούν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά μέσα κυβερνοασφάλειας

Ειδικός στόχος 4 – Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες

4.1. Ο αριθμός προσώπων που έχουν λάβει κατάρτιση για την απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων με τη στήριξη του προγράμματος

4.2. Ο αριθμός επιχειρήσεων, ιδίως ΜΜΕ, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσληψη ειδικών σε θέματα ΤΠΕ

4.3. Ο αριθμός προσώπων που αναφέρουν βελτίωση της εργασιακής τους κατάστασης μετά το πέρας της κατάρτισης που στηρίζεται από το πρόγραμμα

Ειδικός στόχος 5 – Εκδίπλωση και βέλτιστη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων και διαλειτουργικότητα

5.1. Η υιοθέτηση ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών

5.2. Επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό ψηφιακής έντασης

5.3. Ο βαθμός ευθυγράμμισης του εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας

5.4. Ο αριθμός επιχειρήσεων και οντοτήτων του δημόσιου τομέα που έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας

▼M1

Ειδικός στόχος 6 – Ημιαγωγοί

Μετρήσιμοι δείκτες για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του ειδικού στόχου 6 παρέχονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1781.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

1. Οι συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» εξασφαλίζουν τα εξής:

α) 

παρότι διάφορα θεματικά πεδία που καλύπτονται από το πρόγραμμα και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» συγκλίνουν, οι τύποι των δράσεων προς στήριξη, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η λογική παρέμβασής τους διαφέρουν και αλληλοσυμπληρώνονται·

β) 

το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα παρέχει εκτεταμένη στήριξη για έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη, την επίδειξη, την πιλοτική εφαρμογή, την απόδειξη της αρχικής ιδέας, τη δοκιμή και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της εκδίπλωσης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, ιδίως μέσω:

i) 

ειδικού προϋπολογισμού στον πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» για την ομάδα «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» με σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (ΤΝ και ρομποτική, διαδίκτυο επόμενης γενιάς, ΥΥΕ και μαζικά δεδομένα, βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, συνδυασμός ψηφιακών με άλλες τεχνολογίες)·

ii) 

της στήριξης των ερευνητικών υποδομών στο πλαίσιο του πυλώνα «Άριστη επιστήμη»·

iii) 

της ενσωμάτωσης της ψηφιακής διάστασης σε όλες τις συνιστώσες του πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις» (υγεία, ασφάλεια, ενέργεια και κινητικότητα, κλίμα κ.λπ.)· και

iv) 

της στήριξης για την επέκταση πρωτοποριακών καινοτομιών στο πλαίσιο του πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη» (πολλές από τις οποίες θα συνδυάζουν ψηφιακές και υλικές τεχνολογίες)·

γ) 

το πρόγραμμα θα επενδύσει:

i) 

στην ανάπτυξη ψηφιακών δυνατοτήτων στους τομείς της ΥΥΕ, της TN, της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (π.χ. blockchain), της κυβερνοασφάλειας και των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων· και

ii) 

στην εθνική, περιφερειακή και τοπική εκδίπλωση, εντός ενωσιακού πλαισίου, ψηφιακών δυνατοτήτων και των πλέον σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών σε τομείς δημόσιου συμφέροντος (π.χ. υγεία, δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη και εκπαίδευση) ή εκεί όπου παρατηρείται δυσλειτουργία της αγοράς (π.χ. ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ)·

δ) 

οι δυνατότητες και υποδομές του προγράμματος διατίθενται στην κοινότητα της έρευνας και της καινοτομίας, μεταξύ άλλων για δράσεις που στηρίζονται μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», όπως δοκιμές, πειραματισμός και επίδειξη σε όλους τους τομείς και επιστημονικούς κλάδους·

ε) 

καθώς η ανάπτυξη νέων ψηφιακών τεχνολογιών θα ωριμάζει μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», τις εν λόγω τεχνολογίες θα τις αναλαμβάνει και θα τις εκδιπλώνει σταδιακά το πρόγραμμα·

στ) 

οι πρωτοβουλίες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που αφορούν την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για δεξιότητες και ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσφέρονται στα κέντρα συστέγασης της κοινότητας ψηφιακής γνώσης και καινοτομίας (KIC) του ΕΙΤ, συμπληρώνονται με την ανάπτυξη των δυνατοτήτων στο πεδίο των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων με στήριξη από το πρόγραμμα·

ζ) 

δημιουργούνται ισχυροί μηχανισμοί συντονισμού για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή ευθυγράμμιση όλων των διαδικασιών για τα δύο προγράμματα. Οι δομές διακυβέρνησής τους θα συμπεριλάβουν όλες τις σχετικές υπηρεσίες της Επιτροπής.

2. Οι συνέργειες με ενωσιακά προγράμματα υπό επιμερισμένη διαχείριση, όπως το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, εξασφαλίζουν τα εξής:

α) 

χρησιμοποιούνται ρυθμίσεις για συμπληρωματική χρηματοδότηση από προγράμματα της Ένωσης υπό επιμερισμένη διαχείριση και από το πρόγραμμα, προκειμένου να στηριχθούν δράσεις που δημιουργούν γέφυρες μεταξύ των έξυπνων εξειδικεύσεων και βοηθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας•

β) 

το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την ενίσχυση περιφερειακών και τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας, στον βιομηχανικό μετασχηματισμό, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και των δημόσιων διοικήσεων, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ώθηση και στην εφαρμογή της δήλωσης του Τάλιν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτό περιλαμβάνει στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας και της υιοθέτησης αποτελεσμάτων, καθώς και της έναρξης της διάθεσης νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων. Το πρόγραμμα θα συμπληρώνει και θα στηρίζει τη διακρατική δικτύωση και χαρτογράφηση των ψηφιακών δυνατοτήτων, προκειμένου να καταστούν προσβάσιμες στις ΜΜΕ οι δυνατότητες αυτές και να καταστούν προσβάσιμες σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης διαλειτουργικές λύσεις.

3. Οι συνέργειες με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» εξασφαλίζουν τα εξής:

α) 

το πρόγραμμα εστιάζει στη μεγάλης κλίμακας οικοδόμηση ψηφιακών δυνατοτήτων και υποδομών στα πεδία της ΥΥΕ, της ΤΝ, της κυβερνοασφάλειας και των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, με στόχο να υιοθετηθούν και να εκδιπλωθούν ευρέως ανά την Ευρώπη κρίσιμες υφιστάμενες ή δοκιμασμένες καινοτόμες ψηφιακές λύσεις εντός ενός ενωσιακού πλαισίου σε τομείς δημόσιου συμφέροντος ή εκεί όπου παρατηρείται δυσλειτουργία της αγοράς. Το πρόγραμμα εκτελείται κυρίως μέσω συντονισμένων και στρατηγικών επενδύσεων με τα κράτη μέλη, ιδίως μέσω κοινών δημόσιων συμβάσεων σε ψηφιακές δυνατότητες προς από κοινού χρήση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και σε δράσεις ενωσιακής κλίμακας που στηρίζουν τη διαλειτουργικότητα και την τυποποίηση ως μέρος της ανάπτυξης της Ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

β) 

οι δυνατότητες και υποδομές του προγράμματος καθίστανται διαθέσιμες για την εκδίπλωση καινοτόμων νέων τεχνολογιών και λύσεων στον τομέα της κινητικότητας και των μεταφορών. Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» στηρίζει την έναρξη διάθεσης και την εκδίπλωση καινοτόμων νέων τεχνολογιών και λύσεων στον τομέα της κινητικότητας και των μεταφορών,

γ) 

θα συσταθούν μηχανισμοί συντονισμού, ιδίως μέσω κατάλληλων δομών διακυβέρνησης.

4. Οι συνέργειες με το πρόγραμμα InvestEU εξασφαλίζουν τα εξής:

α) 

δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/523 θα παρέχεται στήριξη με χρηματοδότηση μέσω της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης στόχων πολιτικής στο πλαίσιο του προγράμματος, αυτή η χρηματοδότηση μέσω της αγοράς θα μπορούσε να συνδυάζεται με στήριξη μέσω επιχορηγήσεων,

β) 

η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά μέσα διευκολύνεται με τη στήριξη που παρέχουν οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας.

5. Οι συνέργειες με το πρόγραμμα Erasmus+ εξασφαλίζουν τα εξής:

α) 

το πρόγραμμα στηρίζει την ανάπτυξη και την απόκτηση των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων που χρειάζονται για την εκδίπλωση τεχνολογιών αιχμής, όπως η ΤΝ ή η ΥΥΕ, σε συνεργασία με τους σχετικούς κλάδους.

β) 

το τμήμα του Erasmus+ που αφορά τις προηγμένες δεξιότητες συμπληρώνει τις παρεμβάσεις του προγράμματος που αφορούν την απόκτηση δεξιοτήτων σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα, μέσω εμπειριών κινητικότητας.

6. Οι συνέργειες με το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» που θεσπίσθηκε με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εξασφαλίζουν ότι:

α) 

το τμήμα MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» στηρίζει πρωτοβουλίες που μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας σε όλη την Ευρώπη, διευκολύνοντας την προσαρμογή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό·

β) 

το πρόγραμμα παρέχει, μεταξύ άλλων, στους δημιουργούς, στον κλάδο της δημιουργίας και στον τομέα του πολιτισμού στην Ευρώπη πρόσβαση στις πλέον σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, από την ΤΝ έως την προηγμένη υπολογιστική.

7. Εξασφαλίζονται συνέργειες με άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ένωσης που αφορούν ικανότητες και δεξιότητες.( 1 ) Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

( 2 ) Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

( 3 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1781 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2023, για τη θέσπιση πλαισίου μέτρων για την ενίσχυση του οικοσυστήματος ημιαγωγών της Ευρώπης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/694 (κανονισμός για τα μικροκυκλώματα) (ΕΕ L 229 της 18.9.2023, σ. 1).

( 4 ) Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).

( 5 ) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

( 6 ) Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

( 7 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14).

( 8 ) Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45).

( 9 ) Ως «υποδομές» νοούνται κατά κανόνα υποδομές έρευνας ή πειραματισμού, όπως συστήματα δοκιμών, κυβερνοπεδία ή εγκαταστάσεις υπολογιστικής/επικοινωνίας. Οι υποδομές αυτές μπορούν να αφορούν μόνο δεδομένα ή/και λογισμικό, ή να περιλαμβάνουν υλικές εγκαταστάσεις.

Ως «εργαλεία» νοούνται κατά κανόνα οι υλικές συσκευές ή/και το λογισμικό/αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας συστημάτων ΤΠΕ. Παραδείγματα τέτοιων εργαλείων είναι το λογισμικό ανίχνευσης εισβολών και οι πόροι δεδομένων που καθιστούν δυνατή την επίγνωση της κατάστασης των υποδομών ζωτικής σημασίας.

Ο κανονισμός για το κέντρο κυβερνοασφάλειας επιτρέπει κάθε είδους συμβάσεις, όχι μόνο τις κοινές: από το ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο κυβερνοασφάλειας ως ενωσιακό φορέα, από άλλους φορείς με τη βοήθεια ενωσιακής επιχορήγησης ή από διάφορα μέρη.

Top