EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R1213-20211113

Consolidated text: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1213 της Επιτροπής, της 21ης Αυγούστου 2020, σχετικά με τα φυτοϋγειονομικά μέτρα για την είσοδο στην Ένωση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που έχουν διαγραφεί από το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1213/2021-11-13

02020R1213 — EL — 13.11.2021 — 003.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1213 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Αυγούστου 2020

σχετικά με τα φυτοϋγειονομικά μέτρα για την είσοδο στην Ένωση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που έχουν διαγραφεί από το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019

(ΕΕ L 275 της 24.8.2020, σ. 5)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

 M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1362 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 2020

  L 317

5

1.10.2020

►M2

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/419 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2021

  L 83

6

10.3.2021

►M3

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1936 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2021

  L 396

27

10.11.2021
▼B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1213 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Αυγούστου 2020

σχετικά με τα φυτοϋγειονομικά μέτρα για την είσοδο στην Ένωση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που έχουν διαγραφεί από το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει φυτοϋγειονομικά μέτρα για την είσοδο από τρίτες χώρες στην Ένωση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που έχουν διαγραφεί από το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής.

Άρθρο 2

Μέτρα για την είσοδο στην Ένωση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που κατάγονται από τρίτες χώρες

Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που κατάγονται από τις αντίστοιχες τρίτες χώρες καταγωγής, όπως αυτά παρατίθενται στο παράρτημα, επιτρέπεται να εισέρχονται στο έδαφος της Ένωσης μόνον εάν συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα μέτρα που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που κατάγονται από τρίτες χώρες και τα αντίστοιχα μέτρα για την είσοδό τους στο έδαφος της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα

Κωδικός ΣΟ

Τρίτη χώρα καταγωγής

Μέτρα

Γυμνόριζα, εμβολιασμένα ή ενοφθαλμισμένα φυτά προς φύτευση, σε λήθαργο, χωρίς φύλλα, ηλικίας ενός έως τριών ετών, που ανήκουν στα είδη Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg και Acer shirasawanum Koidzumi

ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50

Νέα Ζηλανδία

α)  Επίσημη δήλωση ότι:

i)  τα φυτά είναι απαλλαγμένα από Eotetranychus sexmaculatus·

ii)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε τόπο παραγωγής ο οποίος, μαζί με τις μονάδες παραγωγής που τον απαρτίζουν, έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής·

iii)  η μονάδα παραγωγής βρέθηκε απαλλαγμένη από Eotetranychus sexmaculatus κατά τη διάρκεια επίσημων επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν σε κατάλληλες χρονικές στιγμές, από την έναρξη του κύκλου παραγωγής των φυτών· στην περίπτωση υπόνοιας παρουσίας Eotetranychus sexmaculatus στη μονάδα παραγωγής, εφαρμόστηκαν κατάλληλες επεξεργασίες για να εξασφαλιστεί η απουσία του επιβλαβούς οργανισμού· έχει οριοθετηθεί περιβάλλουσα ζώνη 100 μέτρων, η οποία υπόκειται σε ειδικές έρευνες σε κατάλληλες χρονικές στιγμές για την ανίχνευση του Eotetranychus sexmaculatus και στην οποία, όποτε διαπιστώθηκε η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού σε οποιοδήποτε φυτό ξενιστή, το εν λόγω φυτό εκριζώθηκε και καταστράφηκε αμέσως·

iv)  έχει τεθεί σε εφαρμογή σύστημα που εξασφαλίζει ότι τα εργαλεία και τα μηχανήματα έχουν καθαριστεί ώστε να είναι απαλλαγμένα από χώμα και φυτικά υπολείμματα και ότι έχουν απολυμανθεί ώστε να είναι απαλλαγμένα από Eotetranychus sexmaculatus πριν από την εισαγωγή τους στη μονάδα παραγωγής·

v)  κατά τη συγκομιδή, τα φυτά καθαρίστηκαν και ξακρίστηκαν και υποβλήθηκαν σε επίσημη φυτοϋγειονομική επιθεώρηση, η οποία συνίσταται τουλάχιστον σε λεπτομερή οπτική εξέταση, ιδίως των στελεχών και των κλαδιών των φυτών, ώστε να επιβεβαιωθεί η απουσία του Eotetranychus sexmaculatus·

vi)  αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι αποστολές των φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημη επιθεώρηση για την παρουσία του Eotetranychus sexmaculatus, ιδίως στα στελέχη και τα κλαδιά των φυτών, και το μέγεθος του προς επιθεώρηση δείγματος ήταν τέτοιο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 %·

β)  Τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας για τα εν λόγω φυτά περιλαμβάνουν, στη στήλη «Πρόσθετη δήλωση», τα εξής:

i)  την ακόλουθη δήλωση: «Η αποστολή είναι σύμφωνη με τον ►M3  εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1213 της Επιτροπής ◄ »

ii)  επακριβή προσδιορισμό των καταχωρισμένων μονάδων παραγωγής.

Γυμνόριζα, εμβολιασμένα ή ενοφθαλμισμένα φυτά προς φύτευση, σε λήθαργο, χωρίς φύλλα, ηλικίας ενός έως τριών ετών, που ανήκουν στα είδη Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg και Acer shirasawanum Koidzumi

ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50

Νέα Ζηλανδία

α)  Επίσημη δήλωση ότι:

i)  τα φυτά είναι απαλλαγμένα από Oemona hirta και Platypus apicalis·

ii)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε τόπο παραγωγής ο οποίος, μαζί με τις μονάδες παραγωγής που τον απαρτίζουν, έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής·

iii)  η μονάδα παραγωγής βρέθηκε απαλλαγμένη από Oemona hirta και Platypus apicalis κατά τη διάρκεια επίσημων επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν σε κατάλληλες χρονικές στιγμές, από την έναρξη του κύκλου παραγωγής των φυτών· στην περίπτωση υπόνοιας παρουσίας Oemona hirta ή Platypus apicalis στη μονάδα παραγωγής, εφαρμόστηκαν κατάλληλες επεξεργασίες για να εξασφαλιστεί η απουσία των επιβλαβών οργανισμών·

iv)  κατά τη συγκομιδή, τα φυτά καθαρίστηκαν και υποβλήθηκαν σε επίσημη επιθεώρηση για να επιβεβαιωθεί η απουσία των Oemona hirta και Platypus apicalis·

v)  αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι αποστολές των φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημη επιθεώρηση για την παρουσία Oemona hirta και Platypus apicalis και το μέγεθος του προς επιθεώρηση δείγματος ήταν τέτοιο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 %·

β)  Τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας για τα εν λόγω φυτά περιλαμβάνουν, στη στήλη «Πρόσθετη δήλωση», τα εξής:

i)  την ακόλουθη δήλωση: «Η αποστολή είναι σύμφωνη με τον ►M3  εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1213 της Επιτροπής ◄ »·

ii)  επακριβή προσδιορισμό των καταχωρισμένων μονάδων παραγωγής.

Γυμνόριζα εμβολιασμένα φυτά προς φύτευση, σε λήθαργο, με μέγιστη διάμετρο 2,5 cm, του είδους Albizia julibrissin Durazzini·

ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48

Ισραήλ

α)  Επίσημη δήλωση ότι:

i)  τα φυτά είναι απαλλαγμένα από Euwallacea fornicatus sensu lato και Fusarium euwallaceae·

ii)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε τόπο παραγωγής ο οποίος έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής. Η εν λόγω καταχώριση περιλαμβάνει τις αντίστοιχες μονάδες παραγωγής εντός του τόπου παραγωγής·

iii)  τα φυτά πληρούν μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.  τα φυτά έχουν διάμετρο μικρότερη από 2 cm στη βάση του στελέχους

ή

2.  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα με πλήρη φυσική προστασία από την είσοδο του Euwallacea fornicatus sensu lato για χρονική περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών πριν από την εξαγωγή· η μονάδα υποβαλλόταν σε επίσημες επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές στιγμές και βρέθηκε απαλλαγμένη από τον επιβλαβή οργανισμό· αυτό έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον με χρήση παγίδων οι οποίες ελέγχονται τουλάχιστον κάθε τέσσερις εβδομάδες, μεταξύ άλλων και ακριβώς πριν από τη μετακίνηση,

ή

3.  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής η οποία βρέθηκε απαλλαγμένη από Euwallacea fornicatus sensu lato και Fusarium euwallaceae από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και αυτό έχει επιβεβαιωθεί για τον Euwallacea fornicatus sensu lato, τουλάχιστον με χρήση παγίδων, σε επίσημες επιθεωρήσεις που διενεργούνταν τουλάχιστον κάθε τέσσερις εβδομάδες· στην περίπτωση υπόνοιας παρουσίας οποιουδήποτε από τους δύο επιβλαβείς οργανισμούς στη μονάδα παραγωγής, εφαρμόστηκαν κατάλληλες επεξεργασίες για να εξασφαλιστεί η απουσία των επιβλαβών οργανισμών· έχει οριοθετηθεί περιβάλλουσα ζώνη ενός χιλιομέτρου, η οποία παρακολουθείται σε κατάλληλες χρονικές στιγμές για τους οργανισμούς Euwallacea fornicatus sensu lato και Fusarium euwallaceae και στην οποία, όταν διαπιστώνεται η παρουσία οποιουδήποτε από τους δύο επιβλαβείς οργανισμούς σε οποιοδήποτε φυτό-ξενιστή, τα εν λόγω φυτά θα πρέπει να εκριζώνονται και να καταστρέφονται αμέσως·

iv)  αμέσως πριν από την εξαγωγή, αποστολές των φυτών με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 2 cm στη βάση του στελέχους υποβλήθηκαν σε επίσημη επιθεώρηση για την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού, ιδίως στα στελέχη και τα κλαδιά των φυτών, μεταξύ άλλων και με δειγματοληψία καταστροφής. Το μέγεθος του προς επιθεώρηση δείγματος πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 %·

β)  τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας για τα εν λόγω φυτά περιλαμβάνουν, στη στήλη «Πρόσθετη δήλωση», τα εξής:

i)  την ακόλουθη δήλωση: «Η αποστολή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1213 της Επιτροπής»·

ii)  τις διευκρινίσεις σχετικά με:

— ποια από τις απαιτήσεις στο στοιχείο α) σημείο iii) της παρούσας καταχώρισης πληρούται, και

— την/τις καταχωρισμένη/-ες μονάδα/-ες παραγωγής.

Γυμνόριζα εμβολιασμένα φυτά προς φύτευση, σε λήθαργο, με μέγιστη διάμετρο 2,5 cm, του είδους Albizia julibrissin Durazzini·

ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48

Ισραήλ

α)  Επίσημη δήλωση ότι:

i)  Τα φυτά είναι απαλλαγμένα από τον Aonidiella orientalis·

ii)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε τόπο παραγωγής ο οποίος έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής. Η εν λόγω καταχώριση περιλαμβάνει τις αντίστοιχες μονάδες παραγωγής εντός του τόπου παραγωγής. Ο εν λόγω τόπος παραγωγής πληροί επίσης μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.  Τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα με πλήρη φυσική προστασία από την είσοδο του Aonidiella orientalis για χρονική περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών πριν από την εξαγωγή· η μονάδα υποβαλλόταν σε επίσημες επιθεωρήσεις κάθε τρεις εβδομάδες και βρέθηκε απαλλαγμένη από τον επιβλαβή οργανισμό, μεταξύ άλλων και ακριβώς πριν από τη μετακίνηση,

ή

2.  η μονάδα παραγωγής βρέθηκε απαλλαγμένη από τον Aonidiella orientalis από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου σε επίσημες επιθεωρήσεις που διενεργούνταν κάθε τρεις εβδομάδες· στην περίπτωση υπόνοιας παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού στη μονάδα παραγωγής, εφαρμόστηκαν κατάλληλες επεξεργασίες για να εξασφαλιστεί η απουσία του επιβλαβούς οργανισμού· έχει οριοθετηθεί περιβάλλουσα ζώνη 100 μέτρων, η οποία παρακολουθείται σε κατάλληλες χρονικές στιγμές για τον Aonidiella orientalis και στην οποία, όταν διαπιστώνεται η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού σε οποιοδήποτε φυτό, τα εν λόγω φυτά θα πρέπει να εκριζώνονται και να καταστρέφονται αμέσως·

iii)  αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι αποστολές των φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημη επιθεώρηση για την παρουσία του Aonidiella orientalis, ιδίως στα στελέχη και τα κλαδιά των φυτών. Το μέγεθος του προς επιθεώρηση δείγματος πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 %·

β)  Τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας για τα εν λόγω φυτά περιλαμβάνουν, στη στήλη «Πρόσθετη δήλωση», τα εξής:

i)  την ακόλουθη δήλωση: «Η αποστολή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1213 της Επιτροπής»·

ii)  τις διευκρινίσεις σχετικά με:

— ποια από τις απαιτήσεις στο στοιχείο α) σημείο ii) της παρούσας καταχώρισης πληρούται, και

— την/τις καταχωρισμένη/-ες μονάδα/-ες παραγωγής.

▼M3

Ficus carica L., γυμνόρριζα, σε λήθαργο, χωρίς φύλλα, φυτά προς φύτευση, ηλικίας ενός έτους και μέγιστης διαμέτρου 2 cm στη βάση του στελέχους, και έρριζα μοσχεύματα, ηλικίας ενός έτους, χωρίς φύλλα, φυτών προς φύτευση, με καλλιεργητικό υπόστρωμα, και μέγιστης διαμέτρου 1 cm στη βάση του στελέχους

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

Ισραήλ

α)  Επίσημη δήλωση ότι:

i)  τα φυτά είναι απαλλαγμένα από Aonidiella orientalis, Colletotrichum siamense, Euwallacea fornicatus sensu lato, Hypothenemus leprieuri, Icerya aegyptiaca, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsalis και Spodoptera frugiperda·

ii)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε τόπο παραγωγής ο οποίος, μαζί με τις μονάδες παραγωγής που τον απαρτίζουν, έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής·

iii)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε μονάδα με φυσική προστασία από την είσοδο των Aonidiella orientalis, Icerya aegyptiaca, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Retithrips syriacus και Russellaspis pustulans, η οποία υποβαλλόταν σε επίσημες επιθεωρήσεις ανά 45 ημέρες και βρέθηκε απαλλαγμένη από όλους τους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο σημείο i)· στην περίπτωση υπόνοιας παρουσίας οποιουδήποτε επιβλαβούς οργανισμού που απαριθμείται στο σημείο i) στη μονάδα παραγωγής, εφαρμόστηκαν κατάλληλες επεξεργασίες για να εξασφαλιστεί η απουσία των επιβλαβών οργανισμών· και

iv)  αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι αποστολές των φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημη επιθεώρηση για την παρουσία Aonidiella orientalis, Icerya aegyptiaca, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus και Russellaspis pustulans, με μέγεθος δείγματος τέτοιο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 % και σε επίσημη επιθεώρηση για την παρουσία Colletotrichum siamense και Neoscytalidium dimidiatum, συμπεριλαμβανομένης της τυχαίας δειγματοληψίας και ελέγχου των φυτών·

β)  τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας για τα εν λόγω φυτά περιλαμβάνουν, στη στήλη Πρόσθετη δήλωση, τα εξής:

i)  την ακόλουθη δήλωση: «Η αποστολή είναι σύμφωνη με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1213 της Επιτροπής»·

ii)  τις προδιαγραφές της καταχωρισμένης/-ων μονάδας/-ων παραγωγής.·

▼M2

Άρριζα μοσχεύματα φυτών προς φύτευση του είδους Jasminum polyanthum Franchet

ex 0602 10 90

Ισραήλ

α)  Επίσημη δήλωση ότι:

i)  τα φυτά είναι απαλλαγμένα από Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii και Colletotrichum siamense·

ii)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε τόπο παραγωγής ο οποίος, μαζί με τις μονάδες παραγωγής που τον απαρτίζουν, έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής·

iii)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα με φυσική προστασία από την είσοδο των Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii·

iv)  η μονάδα παραγωγής υποβαλλόταν σε επίσημες επιθεωρήσεις για την παρουσία Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii, και Colletotrichum siamense κάθε τρεις εβδομάδες και βρέθηκε απαλλαγμένη από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς·

v)  αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι αποστολές των φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημη επιθεώρηση για την παρουσία Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus και Pulvinaria psidii με μέγεθος δείγματος τέτοιο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 % και σε επίσημη επιθεώρηση για την παρουσία Colletotrichum siamense, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου συμπτωματικών φυτών·

β)  Τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας για τα εν λόγω φυτά περιλαμβάνουν, στη στήλη «Πρόσθετη δήλωση», τα εξής:

i)  την ακόλουθη δήλωση: «Η αποστολή είναι σύμφωνη με τον ►M3  εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1213 της Επιτροπής ◄ ».

ii)  επακριβή προσδιορισμό των καταχωρισμένων μονάδων παραγωγής.

▼M3

Persea americana Mill., έρριζα, με φύλλα, εμβολιασμένα φυτά προς φύτευση, με καλλιεργητικό υπόστρωμα και μέγιστης διαμέτρου 1 cm στη βάση του στελέχους

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

Ισραήλ

α)  Επίσημη δήλωση ότι:

i)  τα φυτά είναι απαλλαγμένα από Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus sensu lato, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Scirtothrips dorsalis και Tetraleurodes perseae·

ii)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε τόπο παραγωγής ο οποίος, μαζί με τις μονάδες παραγωγής που τον απαρτίζουν, έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής·

iii)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε μονάδα με φυσική προστασία από την είσοδο των Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus,Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus και Tetraleurodes perseae, η οποία υποβαλλόταν σε επίσημες επιθεωρήσεις ανά 45 ημέρες και βρέθηκε απαλλαγμένη από όλους τους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο σημείο i)· στην περίπτωση υπόνοιας παρουσίας οποιουδήποτε επιβλαβούς οργανισμού που απαριθμείται στο σημείο i) στη μονάδα παραγωγής, εφαρμόστηκαν κατάλληλες επεξεργασίες για να εξασφαλιστεί η απουσία των επιβλαβών οργανισμών· και

iv)  αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι αποστολές των φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημη επιθεώρηση για την παρουσία Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus και Tetraleurodes perseae, με μέγεθος δείγματος τέτοιο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 % και σε επίσημη επιθεώρηση για την παρουσία Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Neoscytalidium dimidiatum, συμπεριλαμβανομένης της τυχαίας δειγματοληψίας και ελέγχου των φυτών·

β)  τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας για τα εν λόγω φυτά περιλαμβάνουν, στη στήλη «Πρόσθετη δήλωση», τα εξής:

i)  την ακόλουθη δήλωση: «Η αποστολή είναι σύμφωνη με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1213 της Επιτροπής»·

ii)  τις προδιαγραφές της καταχωρισμένης/-ων μονάδας/-ων παραγωγής.

Persea americana Mill., άρριζα μοσχεύματα φυτών προς φύτευση μέγιστης διαμέτρου 2 cm

ex 0602 10 90

Ισραήλ

α)  Επίσημη δήλωση ότι:

i)  τα φυτά είναι απαλλαγμένα από Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus sensu lato, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus και Scirtothrips dorsalis·

ii)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε τόπο παραγωγής ο οποίος, μαζί με τις μονάδες παραγωγής που τον απαρτίζουν, έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής·

iii)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε μονάδα με φυσική προστασία από την είσοδο των Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii και Retithrips syriacus, η οποία υποβαλλόταν σε επίσημες επιθεωρήσεις ανά 45 ημέρες και βρέθηκε απαλλαγμένη από όλους τους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο σημείο i)· στην περίπτωση υπόνοιας παρουσίας οποιουδήποτε επιβλαβούς οργανισμού που απαριθμείται στο σημείο i) στη μονάδα παραγωγής, εφαρμόστηκαν κατάλληλες επεξεργασίες για να εξασφαλιστεί η απουσία των επιβλαβών οργανισμών· και

iv)  αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι αποστολές των φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημη επιθεώρηση για την παρουσίαAonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii και Retithrips syriacus με μέγεθος δείγματος τέτοιο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 % και σε επίσημη επιθεώρηση για την παρουσία Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Neoscytalidium dimidiatum, συμπεριλαμβανομένης της τυχαίας δειγματοληψίας και ελέγχου των φυτών·

β)  τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας για τα εν λόγω φυτά περιλαμβάνουν, στη στήλη «Πρόσθετη δήλωση», τα εξής:

i)  την ακόλουθη δήλωση: «Η αποστολή είναι σύμφωνη με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1213 της Επιτροπής»·

ii)  τις προδιαγραφές της καταχωρισμένης/-ων μονάδας/-ων παραγωγής..

▼M2

Γυμνόριζα εμβολιασμένα φυτά προς φύτευση, σε λήθαργο, με μέγιστη διάμετρο 2,5 cm, του είδους Robinia pseudoacacia

ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48

Ισραήλ

α)  Επίσημη δήλωση ότι:

i)  τα φυτά είναι απαλλαγμένα από Euwallacea fornicatus sensu lato και Fusarium euwallaceae·

ii)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε τόπο παραγωγής ο οποίος έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής. Η εν λόγω καταχώριση περιλαμβάνει τις αντίστοιχες μονάδες παραγωγής εντός του τόπου παραγωγής·

iii)  τα φυτά πληρούν μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.  τα φυτά έχουν διάμετρο μικρότερη από 2 cm στη βάση του στελέχους

ή

2.  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα με πλήρη φυσική προστασία από την είσοδο του Euwallacea fornicatus sensu lato για χρονική περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών πριν από την εξαγωγή· η μονάδα υποβαλλόταν σε επίσημες επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές στιγμές και βρέθηκε απαλλαγμένη από τον επιβλαβή οργανισμό· αυτό έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον με χρήση παγίδων οι οποίες ελέγχονται τουλάχιστον κάθε τέσσερις εβδομάδες, μεταξύ άλλων και ακριβώς πριν από τη μετακίνηση,

ή

3.  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής η οποία βρέθηκε απαλλαγμένη από Euwallacea fornicatus sensu lato και Fusarium euwallaceae από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και αυτό έχει επιβεβαιωθεί για τον Euwallacea fornicatus sensu lato, τουλάχιστον με χρήση παγίδων, σε επίσημες επιθεωρήσεις που διενεργούνταν τουλάχιστον κάθε τέσσερις εβδομάδες· στην περίπτωση υπόνοιας παρουσίας οποιουδήποτε από τους δύο επιβλαβείς οργανισμούς στη μονάδα παραγωγής, εφαρμόστηκαν κατάλληλες επεξεργασίες για να εξασφαλιστεί η απουσία των επιβλαβών οργανισμών· έχει οριοθετηθεί περιβάλλουσα ζώνη ενός χιλιομέτρου, η οποία παρακολουθείται σε κατάλληλες χρονικές στιγμές για τους οργανισμούς Euwallacea fornicatus sensu lato και Fusarium euwallaceae και στην οποία, όταν διαπιστώνεται η παρουσία οποιουδήποτε από τους δύο επιβλαβείς οργανισμούς σε οποιοδήποτε φυτό-ξενιστή, τα εν λόγω φυτά θα πρέπει να εκριζώνονται και να καταστρέφονται αμέσως·

iv)  αμέσως πριν από την εξαγωγή, αποστολές των φυτών με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 2 cm στη βάση του στελέχους υποβλήθηκαν σε επίσημη επιθεώρηση για την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού, ιδίως στα στελέχη και τα κλαδιά των φυτών, μεταξύ άλλων και με δειγματοληψία καταστροφής. Το μέγεθος του προς επιθεώρηση δείγματος πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 %·

β)  τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας για τα εν λόγω φυτά περιλαμβάνουν, στη στήλη «Πρόσθετη δήλωση», τα εξής:

i)  την ακόλουθη δήλωση: «Η αποστολή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1213 της Επιτροπής»·

ii)  τις διευκρινίσεις σχετικά με:

— ποια από τις απαιτήσεις στο στοιχείο α) σημείο iii) της παρούσας καταχώρισης πληρούται, και

— την/τις καταχωρισμένη/-ες μονάδα/-ες παραγωγής.

Top