EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0687-20210714

Consolidated text: Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/2021-07-14

02020R0687 — EL — 14.07.2021 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/687 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 174 της 3.6.2020, σ. 64)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1140 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαΐου 2021

  L 247

50

13.7.2021
▼B

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/687 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΜΕΡΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός συμπληρώνει τους κανόνες για την ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα σχετικά με τις νόσους, καθώς και για τον έλεγχό τους, που θα εφαρμοστούν όσον αφορά τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

Οι κανόνες αυτοί καλύπτουν τα εξής:

α) 

Το μέρος II καλύπτει τα δεσποζόμενα και τα άγρια χερσαία ζώα, και ιδίως:

i) 

στο κεφάλαιο I θεσπίζονται συμπληρωματικοί κανόνες σχετικά με τα μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση υπόνοιας και επίσημης επιβεβαίωσης μιας νόσου κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα ζώα, όπως αναφέρεται στα άρθρα 53, 54, 55, 58 και 63 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429·

ii) 

στο κεφάλαιο II θεσπίζονται συμπληρωματικοί κανόνες σχετικά με τον καθορισμό απαγορευμένων ζωνών σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης μιας νόσου κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα ζώα, όπως αναφέρεται στα άρθρα 64 και 67 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429·

iii) 

στο κεφάλαιο III θεσπίζονται συμπληρωματικοί κανόνες σχετικά με την ανασύσταση του πληθυσμού της απαγορευμένης ζώνης με δεσποζόμενα ζώα, σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης μιας νόσου κατηγορίας Α όπως αναφέρεται στα άρθρα 63 και 68 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429·

iv) 

στο κεφάλαιο IV θεσπίζονται συμπληρωματικοί κανόνες σχετικά με τα μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση υπόνοιας και επίσημης επιβεβαίωσης μιας νόσου κατηγορίας Α σε άγρια ζώα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429·

v) 

στο κεφάλαιο V θεσπίζονται συμπληρωματικοί κανόνες σχετικά με τα μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση υπόνοιας και επίσημης επιβεβαίωσης νόσων κατηγορίας Β και Γ σε χερσαία ζώα, όπως αναφέρεται στα άρθρα 74 και 77 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

β) 

Το μέρος III καλύπτει τα δεσποζόμενα και τα άγρια υδρόβια ζώα, και ιδίως:

i) 

στο κεφάλαιο I θεσπίζονται συμπληρωματικοί κανόνες σχετικά με τα μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση υπόνοιας και επίσημης επιβεβαίωσης μιας νόσου κατηγορίας Α σε υδρόβια ζώα, όπως αναφέρεται στα άρθρα 53, 54, 55, 58 και 63 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429·

ii) 

στο κεφάλαιο II θεσπίζονται συμπληρωματικοί κανόνες σχετικά με την οριοθέτηση απαγορευμένων ζωνών σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης μιας νόσου κατηγορίας Α σε υδρόβια ζώα, όπως αναφέρεται στα άρθρα 64 και 67 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429·

iii) 

στο κεφάλαιο III θεσπίζονται συμπληρωματικοί κανόνες σχετικά με τα μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση υπόνοιας και επίσημης επιβεβαίωσης μιας νόσου κατηγορίας Α σε άγρια υδρόβια ζώα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429·

iv) 

στο κεφάλαιο IV θεσπίζονται συμπληρωματικοί κανόνες σχετικά με τα μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση υπόνοιας και επίσημης επιβεβαίωσης νόσων κατηγορίας Β και Γ σε υδρόβια ζώα, όπως αναφέρεται στα άρθρα 74 και 77 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

γ) 

Το μέρος IV καλύπτει τις τελικές διατάξεις.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882 και του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω ορισμοί καλύπτουν όρους που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

Επιπλέον, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) 

«μέσο μεταφοράς»: οδικά ή σιδηροδρομικά οχήματα, πλωτά σκάφη ή αεροσκάφη·

2) 

«νεοσσοί μίας ημέρας»: πουλερικά ηλικίας μικρότερης των 72 ωρών·

3) 

«σπέρμα»: προϊόν εκσπερμάτωσης ζώου ή ζώων, είτε σε φυσική κατάσταση είτε παρασκευασμένο ή αραιωμένο·

4) 

«ωοκύτταρα»: τα απλοειδή στάδια της μειωτικής διαίρεσης της ωογένεσης, συμπεριλαμβανομένων δευτερογενών ωοκυττάρων και ωαρίων·

5) 

«έμβρυο»: το αρχικό στάδιο ανάπτυξης ενός ζώου, όταν είναι δυνατόν να μεταφερθεί σε φέρουσα μητέρα·

6) 

«νωπό κρέας»: κρέας, κιμάς και παρασκευάσματα κρέατος, συμπεριλαμβανομένου του κρέατος που είναι συσκευασμένο σε κενό αέρος ή σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, το οποίο δεν έχει υποστεί καμία άλλη επεξεργασία συντήρησης εκτός από την ψύξη, την κατάψυξη ή την ταχεία κατάψυξη·

7) 

«σφάγιο οπληφόρου»: ολόκληρο το σώμα σφαχθέντος ή θανατωθέντος οπληφόρου ζώου μετά:

— 
την αφαίμαξη, στην περίπτωση σφαγέντων ζώων,
— 
τον εκσπλαχνισμό,
— 
την αποκοπή των άκρων στο ύψος του καρπού και του ταρσού,
— 
την αφαίρεση της ουράς, των μαστών, της κεφαλής και του δέρματος, για ζώα πλην των χοιροειδών·
8) 

«εντόσθια»: νωπό κρέας, πλην του κρέατος του σφαγίου όπως ορίζεται στο σημείο 7, ακόμη και αν παραμένει φυσικά συνδεδεμένο με το σφάγιο·

9) 

«προϊόντα με βάση το κρέας»: μεταποιημένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων επεξεργασμένων στομάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων, τετηγμένων λιπών, εκχυλισμάτων κρέατος και προϊόντων αίματος, που προέρχονται από τη μεταποίηση κρέατος ή από την περαιτέρω μεταποίηση τέτοιων μεταποιημένων προϊόντων, ώστε η επιφάνεια της εγκάρσιας τομής να επιτρέπει να διαπιστωθεί η απουσία των χαρακτηριστικών νωπού κρέατος·

10) 

«έντερα αλλαντοποιίας»: ουροδόχοι κύστεις και έντερα που μετά τον καθαρισμό έχουν υποστεί κατεργασία με απόξεση ιστών, αφαίρεση του λίπους και πλύση και έχουν αποξηρανθεί μετά από αλάτιση·

11) 

«πρωτόγαλα»: υγρό που εκκρίνεται από τους μαστικούς αδένες δεσποζόμενων ζώων έως πέντε ημέρες μετά τον τοκετό, είναι πλούσιο σε αντισώματα και ανόργανα στοιχεία και προηγείται της παραγωγής νωπού γάλακτος·

12) 

«προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα»: μεταποιημένα προϊόντα που προέρχονται από τη μεταποίηση πρωτογάλακτος ή από την περαιτέρω μεταποίηση τέτοιων μεταποιημένων προϊόντων·

13) 

«ασφαλές προϊόν»: προϊόν το οποίο μπορεί να μετακινηθεί χωρίς να απαιτείται η λήψη μέτρων μετριασμού του κινδύνου που προβλέπονται ειδικά για την καταπολέμηση συγκεκριμένης καταγεγραμμένης νόσου, ανεξάρτητα από το υγειονομικό καθεστώς του κράτους μέλους ή της ζώνης καταγωγής για τη συγκεκριμένη νόσο·

14) 

«αλυσίδα εφοδιασμού»: μια ολοκληρωμένη αλυσίδα παραγωγής με κοινό υγειονομικό καθεστώς όσον αφορά τις καταγεγραμμένες νόσους, η οποία αποτελείται από ένα συνεργατικό δίκτυο εξειδικευμένων εγκαταστάσεων που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του άρθρου 45, μεταξύ των οποίων μετακινούνται ζώα για να ολοκληρωθεί ο κύκλος παραγωγής·

15) 

«μολυσμένη ζώνη»: ζώνη στην οποία μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή περιορισμοί στις μετακινήσεις δεσποζόμενων και άγριων ζώων ή προϊόντων, καθώς και άλλα μέτρα ελέγχου νόσων και βιοπροφύλαξης, με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης νόσου κατηγορίας Α σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης της νόσου σε άγρια ζώα.

Άρθρο 3

Κλινικές εξετάσεις, διαδικασίες δειγματοληψίας και διαγνωστικές μέθοδοι

1.  

Σε περίπτωση που απαιτούνται κλινικές εξετάσεις ζώων βάσει του παρόντος κανονισμού για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας νόσου κατηγορίας Α, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι:

α) 

η δειγματοληψία ζώων για κλινική εξέταση πραγματοποιείται σύμφωνα με:

i) 

το σημείο A.1 του παραρτήματος I για τα χερσαία ζώα· και

ii) 

το σημείο 1 του παραρτήματος XII για τα υδρόβια ζώα·

β) 

η κλινική εξέταση περιλαμβάνει:

i) 

αρχική γενική αξιολόγηση του υγειονομικού καθεστώτος της εγκατάστασης, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα ζώα καταγεγραμμένων ειδών που διατηρούνται στην εγκατάσταση· και

ii) 

ατομική εξέταση των ζώων που περιλαμβάνονται στο δείγμα που αναφέρεται στο στοιχείο α).

2.  

Σε περίπτωση που απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις βάσει του παρόντος κανονισμού για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας νόσου κατηγορίας Α, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι:

α) 

η δειγματοληψία ζώων για εργαστηριακή εξέταση πραγματοποιείται σύμφωνα με:

i) 

το σημείο A.2 του παραρτήματος I για τα χερσαία ζώα· και

ii) 

το σημείο 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε) του παραρτήματος XII για τα υδρόβια ζώα·

β) 

οι διαγνωστικές μέθοδοι για τις εργαστηριακές εξετάσεις πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται:

i) 

στο μέρος Β του παραρτήματος I για τα χερσαία ζώα· και

ii) 

στο σημείο 2 του παραρτήματος XII για τα υδρόβια ζώα·

γ) 

τα δείγματα αποστέλλονται:

i) 

χωρίς καθυστέρηση σε επίσημο εργαστήριο ορισμένο σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2

ii) 

σύμφωνα με το παράρτημα I μέρος Γ για τα χερσαία ζώα και σύμφωνα με το παράρτημα XII σημείο 1 στοιχείο στ) για τα υδρόβια ζώα· και

iii) 

σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη οδηγία της αρμόδιας αρχής και του εργαστηρίου όσον αφορά τις συνθήκες βιοπροφύλαξης και βιοασφάλειας για την πρόληψη της εξάπλωσης νοσογόνων παραγόντων κατηγορίας Α·

δ) 

στην περίπτωση δεσποζόμενων ζώων:

i) 

πραγματοποιείται απογραφή όλων των δεσποζόμενων ζώων στην εγκατάσταση, καθώς και των ειδών και των κατηγοριών τους· όσον αφορά τα πουλερικά και τα ζώα υδατοκαλλιέργειας, μπορεί να παρατεθεί εκτίμηση του αριθμού των ζώων· και

ii) 

καταγράφεται αναγνωριστικό σήμα ή, στην περίπτωση των πουλερικών και των ζώων υδατοκαλλιέργειας, ο αριθμός παρτίδας κάθε ζώου καταγεγραμμένου είδους από το οποίο λαμβάνεται δείγμα.

Άρθρο 4

Σχέδια έκτακτης ανάγκης

Η αρμόδια αρχή θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που αναφέρεται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.ΜΕΡΟΣ II

ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Μέτρα ελέγχου νόσων για νόσους κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα χερσαία ζώαΤμήμα 1

Προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα ζώα

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις υπευθύνων επιχειρήσεων σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα ζώα σε εγκατάσταση

Σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα ζώα, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων λαμβάνουν τα μέτρα ελέγχου νόσων που παρατίθενται παρακάτω με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α από τα προσβεβλημένα ζώα και τις πληγείσες εγκαταστάσεις που τελούν υπό την ευθύνη τους σε άλλα ζώα που δεν έχουν προσβληθεί ή στον άνθρωπο, έως ότου η αρμόδια αρχή αποκλείσει την παρουσία νόσου κατηγορίας Α:

α) 

απομονώνουν όλα τα ζώα για τα οποία υπάρχει υπόνοια προσβολής από νόσο κατηγορίας Α·

β) 

διατηρούν την κοπριά, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών και ακάθαρτων υλικών στρωμνής, καθώς και κάθε άλλο προϊόν, υλικό ή ουσία που ενδέχεται να έχει μολυνθεί και ενδέχεται να μεταδώσει νόσους κατηγορίας Α, απομονωμένα και προστατευμένα από έντομα και τρωκτικά, δεσποζόμενα ζώα μη καταγεγραμμένων ειδών και άγρια ζώα στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά και πρακτικά εφικτό·

γ) 

θέτουν σε εφαρμογή τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα βιοπροφύλαξης για την αποφυγή τυχόν κινδύνου εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α·

δ) 

προβαίνουν σε παύση κάθε μετακίνησης δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών από ή προς την εγκατάσταση·

ε) 

δεν επιτρέπουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις ζώων μη καταγεγραμμένων ειδών, προϊόντων, υλικών, ουσιών, προσώπων και μέσων μεταφοράς από ή προς την εγκατάσταση·

στ) 

μεριμνούν για την επικαιροποίηση των αρχείων παραγωγής, υγείας και ιχνηλασιμότητας της εγκατάστασης·

ζ) 

παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματός της, κάθε σχετική πληροφορία για τη νόσο κατηγορίας Α· και

η) 

τηρούν όλες τις οδηγίες που παρέχονται από την αρμόδια αρχή σχετικά με τον έλεγχο της νόσου κατηγορίας Α, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 και τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 6

Διερεύνηση από την αρμόδια αρχή σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα ζώα σε εγκατάσταση

1.  
Σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα ζώα σε εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1, 3 και 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, η αρμόδια αρχή προβαίνει αμέσως σε διερεύνηση προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία της καταγεγραμμένης νόσου για την οποία υπάρχει υπόνοια.
2.  

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι επίσημοι κτηνίατροι προβαίνουν τουλάχιστον:

α) 

σε κλινικές εξετάσεις των δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών στην εγκατάσταση· και

β) 

σε συλλογή δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις.

Άρθρο 7

Προκαταρκτικά μέτρα περιορισμού και βιοπροφύλαξης σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα ζώα σε εγκατάσταση

1.  

Σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε εγκατάσταση, η αρμόδια αρχή θέτει την εγκατάσταση υπό επίσημη επιτήρηση και επιβάλλει αμέσως τα προκαταρκτικά μέτρα περιορισμού και βιοπροφύλαξης που παρατίθενται κατωτέρω, με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α από τα προσβεβλημένα ζώα και την εγκατάσταση σε άλλα ζώα που δεν έχουν προσβληθεί ή στον άνθρωπο:

α) 

απαγόρευση των μετακινήσεων δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών από και προς την εγκατάσταση·

β) 

απαγόρευση των μετακινήσεων δεσποζόμενων ζώων μη καταγεγραμμένων ειδών από και προς την εγκατάσταση·

γ) 

απαγόρευση των μετακινήσεων κάθε προϊόντος, υλικού ή ουσίας που ενδέχεται να έχει μολυνθεί ή ενδέχεται να μεταδώσει νόσους κατηγορίας Α από την εγκατάσταση·

δ) 

απομόνωση των δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών και προστασία από άγρια ζώα, ζώα μη καταγεγραμμένων ειδών και, όπου χρειάζεται, από έντομα και τρωκτικά·

ε) 

απαγόρευση θανάτωσης ζώων καταγεγραμμένων ειδών, εκτός εάν έχει χορηγηθεί έγκριση από την αρμόδια αρχή· και

στ) 

απαγόρευση των μη αναγκαίων μετακινήσεων προϊόντων, υλικών, ουσιών, προσώπων και μέσων μεταφοράς προς τις εγκαταστάσεις.

2.  

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις ζώων και προϊόντων από την εγκατάσταση στην οποία υπάρχει υπόνοια νόσου κατηγορίας Α, μετά τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου και υπό τον όρο ότι:

α) 

οι μετακινήσεις ζώων και προϊόντων τηρούν όλους τους όρους και τα μέτρα βιοπροφύλαξης που απαιτούνται για την αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου·

β) 

στην εγκατάσταση προορισμού δεν υπάρχουν άλλα δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών· και

γ) 

η εγκατάσταση προορισμού δεν είναι σφαγείο.

3.  
Σε περίπτωση χορήγησης παρεκκλίσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιβάλλει στην εγκατάσταση προορισμού τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
4.  
Η αρμόδια αρχή δύναται να διατάσσει την προληπτική θανάτωση –σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2– ζώων καταγεγραμμένων ειδών στην εγκατάσταση στην οποία υπάρχει υπόνοια νόσου κατηγορίας Α όταν το επιτάσσει η επιδημιολογική κατάσταση.
5.  
Όλα τα ζωικά υποπροϊόντα από νεκρά ζώα, τα οποία πέθαναν ή θανατώθηκαν στην εγκατάσταση στην οποία υπάρχει υπόνοια νόσου κατηγορίας Α, μεταποιούνται ή απορρίπτονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ώστε να διασφαλίζεται ότι ο νοσογόνος παράγοντας για τον οποίο υπάρχει υπόνοια έχει αδρανοποιηθεί και να αποτρέπεται η εξάπλωση της νόσου σε ζώα που δεν έχουν προσβληθεί ή στον άνθρωπο.

Άρθρο 8

Απογραφή και ανάλυση αρχείων σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα ζώα σε εγκατάσταση

1.  

Σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α, η αρμόδια αρχή διατάσσει και επιβεβαιώνει ότι οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων στις οποίες υπάρχει υπόνοια νόσου κατηγορίας Α προβαίνουν χωρίς καθυστέρηση σε απογραφή –την οποία και επικαιροποιούν– των ακόλουθων στοιχείων:

α) 

είδη, κατηγορίες και αριθμός των ζώων που διατηρούνται στην εγκατάσταση· όσον αφορά τα πουλερικά, μπορεί να παρατεθεί εκτίμηση του αριθμού των ζώων·

β) 

ατομικός αριθμός ταυτοποίησης όλων των ζώων των ειδών για τα οποία είναι υποχρεωτική η ατομική ταυτοποίηση σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής ( 3 ) ·

γ) 

είδη, κατηγορίες και αριθμός των δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών που έχουν γεννηθεί, έχουν πεθάνει, έχουν παρουσιάσει κλινικά σημεία ή ενδέχεται να έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί από τη νόσο κατηγορίας Α στην εγκατάσταση·

δ) 

όλα τα προϊόντα, υλικά ή ουσίες που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί ή ενδέχεται να μεταδώσουν τη σχετική νόσο κατηγορίας Α στην εγκατάσταση· και

ε) 

κατά περίπτωση, όλους τους χώρους που ενδέχεται να επιτρέψουν την επιβίωση των διαβιβαστών της σχετικής νόσου κατηγορίας Α στην εγκατάσταση.

2.  
Σε περίπτωση που η εγκατάσταση περιλαμβάνει περισσότερες από μία επιδημιολογικές μονάδες, οι πληροφορίες της παραγράφου 1 προσδιορίζονται για κάθε επιδημιολογική μονάδα.
3.  

Στο πλαίσιο της επιδημιολογικής έρευνας που αναφέρεται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α, η αρμόδια αρχή αναλύει τουλάχιστον τα ακόλουθα αρχεία της εγκατάστασης:

α) 

την απογραφή που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

β) 

τα αρχεία που αφορούν την καταγωγή και την ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών προς ή από την εγκατάσταση·

γ) 

τα αρχεία που αφορούν την καταγωγή και την ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης άλλων σχετικών μετακινήσεων μεταφοράς προς ή από την εγκατάσταση·

δ) 

τα αρχεία παραγωγής· και

ε) 

τα αρχεία που αφορούν τις επισκέψεις στην εγκατάσταση, εάν είναι διαθέσιμα.

4.  
Η ανάλυση αρχείων που αναφέρεται στην παράγραφο 3 καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, την περίοδο παρακολούθησης που ορίζεται στο παράρτημα II για τη σχετική νόσο, υπολογιζόμενη αντιστρόφως από την ημερομηνία κοινοποίησης της υπόνοιας.

Άρθρο 9

Προσωρινές απαγορευμένες ζώνες σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα σε εγκατάσταση

1.  

Σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα ζώα σε εγκατάσταση, η αρμόδια αρχή δύναται να οριοθετεί προσωρινή απαγορευμένη ζώνη, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες περιστάσεις:

α) 

την τοποθεσία της εγκατάστασης σε περιοχή με υψηλή πυκνότητα δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών για τα οποία υπάρχει υπόνοια νόσου κατηγορίας Α·

β) 

τις μετακινήσεις ζώων ή προσώπων που έρχονται σε επαφή με δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών για τα οποία υπάρχει υπόνοια νόσου κατηγορίας Α·

γ) 

την καθυστέρηση επιβεβαίωσης της νόσου κατηγορίας Α σύμφωνα με το άρθρο 11·

δ) 

τυχόν ανεπάρκεια των πληροφοριών σχετικά με την πιθανή προέλευση και τις οδούς εισαγωγής της νόσου κατηγορίας Α για την οποία υπάρχει υπόνοια· και

ε) 

τα χαρακτηριστικά της νόσου, ιδίως τις οδούς και την ταχύτητα μετάδοσης της νόσου και την εμμονή της νόσου στον ζωικό πληθυσμό.

2.  
Στις εγκαταστάσεις εντός της προσωρινής απαγορευμένης ζώνης, η αρμόδια αρχή θέτει σε εφαρμογή τουλάχιστον τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 7.
3.  
Η αρμόδια αρχή δύναται να διατηρεί την προσωρινή απαγορευμένη ζώνη έως ότου αποκλειστεί η παρουσία νόσου κατηγορίας Α στην εγκατάσταση στην οποία υπήρχε υπόνοια ή έως ότου επιβεβαιωθεί η παρουσία της εν λόγω νόσου και οριοθετηθεί απαγορευμένη ζώνη σύμφωνα με το άρθρο 21.
4.  
Η αρμόδια αρχή δύναται να διατάσσει την προληπτική θανάτωση –σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2– ή σφαγή ζώων καταγεγραμμένων ειδών στις προσωρινές απαγορευμένες ζώνες, όταν το επιτάσσει η επιδημιολογική κατάσταση.

Άρθρο 10

Μέτρα που εφαρμόζονται σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς

1.  

Σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α –σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1, 3 και 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, η αρμόδια αρχή εφαρμόζει:

α) 

τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 5 έως 9· και

β) 

εάν απαιτείται, πρόσθετα μέτρα ειδικά προσαρμοσμένα στις εκάστοτε περιστάσεις, με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α σε ζώα που δεν έχουν προσβληθεί ή στον άνθρωπο.

2.  
Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει επίσης τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 στις εγκαταστάσεις καταγωγής των ζώων ή των προϊόντων που είναι παρόντα στις εγκαταστάσεις και τις τοποθεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και για τις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί.Τμήμα 2

Μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης νόσου κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα ζώα

Άρθρο 11

Επίσημη επιβεβαίωση νόσου κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα

Η αρμόδια αρχή επιβεβαιώνει επισήμως την εμφάνιση εστίας νόσου κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα όταν επιβεβαιωθεί ένα κρούσμα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.

Άρθρο 12

Μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα ζώα σε εγκατάσταση

1.  

Έπειτα από την επίσημη επιβεβαίωση της εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α σε μια εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 11, η αρμόδια αρχή διατάσσει την άμεση εφαρμογή, επιπλέον των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 7, των ακόλουθων μέτρων ελέγχου νόσων υπό την επίβλεψη επίσημων κτηνιάτρων:

α) 

όλα τα ζώα καταγεγραμμένων ειδών που διατηρούνται στην πληγείσα εγκατάσταση θανατώνονται επιτόπου το συντομότερο δυνατόν, εντός της εγκατάστασης, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανός κίνδυνος εξάπλωσης του σχετικού νοσογόνου παράγοντα κατηγορίας Α, τόσο κατά τη θανάτωση όσο και μετά από αυτήν·

β) 

λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα και απαραίτητα μέτρα βιοπροφύλαξης για την αποφυγή κάθε πιθανής εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα ή άγρια ζώα που δεν έχουν προσβληθεί ή στον άνθρωπο·

γ) 

τα πτώματα ή τα μέρη του σώματος δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών που έχουν πεθάνει ή έχουν θανατωθεί δυνάμει του στοιχείου α) της παρούσας παραγράφου απορρίπτονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009·

δ) 

όλα τα δυνητικά μολυσμένα προϊόντα, υλικά ή ουσίες που βρίσκονται στην εγκατάσταση απομονώνονται έως ότου:

i) 

απορριφθούν ή μεταποιηθούν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, στην περίπτωση ζωικών υποπροϊόντων (μεταξύ των οποίων ζωικά υποπροϊόντα που προκύπτουν από τη θανάτωση, προϊόντα ζωικής προέλευσης και ζωικό αναπαραγωγικό υλικό)·

ii) 

ολοκληρωθούν τα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με το άρθρο 15, στην περίπτωση άλλων υλικών και ουσιών κατάλληλων για καθαρισμό και απολύμανση·

iii) 

ολοκληρωθεί η απόρριψη υπό την επίβλεψη επίσημων κτηνιάτρων, στην περίπτωση ζωοτροφών και άλλων υλικών ακατάλληλων για καθαρισμό και απολύμανση.

2.  

Η αρμόδια αρχή διατάσσει και επιβλέπει:

α) 

την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 κατά τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) και στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) σημείο i) από την πληγείσα εγκατάσταση·

β) 

την τήρηση των οδηγιών της όσον αφορά τις συνθήκες βιοπροφύλαξης και βιοασφάλειας που αποσκοπούν στην πρόληψη της εξάπλωσης του νοσογόνου παράγοντα κατηγορίας Α κατά τη μεταφορά των υλικών ή ουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) σημείο iii) από την πληγείσα εγκατάσταση.

3.  
Η αρμόδια αρχή συλλέγει, για εργαστηριακή εξέταση, δείγματα από δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών, πριν ή αφού θανατωθούν ή πεθάνουν, για τους σκοπούς της επιδημιολογικής έρευνας που αναφέρεται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.
4.  

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), κατόπιν διενέργειας εκτίμησης κινδύνου και λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο εφαρμογής άλλων μέτρων μετριασμού του κινδύνου, η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει:

α) 

να διατάξει τη θανάτωση των δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών στον πλησιέστερο κατάλληλο χώρο, κατά τρόπο ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α κατά τη θανάτωση ή τη μεταφορά· ή

β) 

να αναστείλει τη θανάτωση των δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών, υπό τον όρο ότι τα ζώα αυτά υποβάλλονται σε επείγοντα εμβολιασμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

Άρθρο 13

Ειδικές παρεκκλίσεις από το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α)

1.  

Σε περίπτωση εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α σε εγκαταστάσεις όπου διατηρούνται ζώα καταγεγραμμένων ειδών σε δύο ή περισσότερες επιδημιολογικές μονάδες, η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγεί παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) στις επιδημιολογικές μονάδες στις οποίες δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία νόσου, κατόπιν διενέργειας εκτίμησης κινδύνου και, όπου χρειάζεται, μετά την παραλαβή ευνοϊκών αποτελεσμάτων από τις εργαστηριακές εξετάσεις, και υπό τον όρο ότι:

α) 

από την επιδημιολογική έρευνα που αναφέρεται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 δεν έχει προκύψει καμία επιδημιολογική σύνδεση μεταξύ των επιδημιολογικών μονάδων στις οποίες έχει επιβεβαιωθεί η νόσος κατηγορίας Α και των επιδημιολογικών μονάδων στις οποίες δεν έχει επιβεβαιωθεί η νόσος, που να δημιουργεί υπόνοιες για την εξάπλωση της νόσου κατηγορίας Α μεταξύ τους· και

β) 

η αρμόδια αρχή έχει επιβεβαιώσει ότι, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης που ορίζεται στο παράρτημα II για τη σχετική νόσο και πριν από την επιβεβαίωση της νόσου κατηγορίας Α, οι επιδημιολογικές μονάδες στις οποίες η νόσος δεν έχει επιβεβαιωθεί είχαν παραμείνει πλήρως διαχωρισμένες και ο χειρισμός τους γινόταν από διαφορετικό προσωπικό.

2.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγεί παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) στις παρακάτω κατηγορίες ζώων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 3:

α) 

ζώα που διατηρούνται σε εγκατάσταση υπό περιορισμό·

β) 

ζώα που διατηρούνται για επιστημονικούς σκοπούς ή για σκοπούς σχετικούς με τη διατήρηση προστατευόμενων ειδών ή ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση·

γ) 

ζώα που έχουν επισήμως καταχωριστεί εκ των προτέρων ως σπάνιες φυλές· και

δ) 

ζώα δεόντως αιτιολογημένης υψηλής γενετικής, πολιτιστικής ή εκπαιδευτικής αξίας.

3.  

Για τη χορήγηση της παρέκκλισης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) 

η αρμόδια αρχή έχει προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει η χορήγηση της εν λόγω παρέκκλισης και, ιδίως, των επιπτώσεων στο υγειονομικό καθεστώς του οικείου κράτους μέλους και των όμορων χωρών και το αποτέλεσμα της εκτίμησης αυτής έδειξε ότι δεν απειλείται το υγειονομικό καθεστώς·

β) 

εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα βιοπροφύλαξης για την πρόληψη του κινδύνου μετάδοσης της νόσου κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα ζώα που δεν έχουν προσβληθεί ή σε άγρια ζώα ή στον άνθρωπο, λαμβανομένων υπόψη των εξής:

i) 

των χαρακτηριστικών της νόσου· και

ii) 

των προσβεβλημένων ειδών ζώων·

γ) 

τα ζώα τίθενται σε κατάλληλη απομόνωση και κλινική επιτήρηση, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής εργαστηριακών εξετάσεων, έως ότου η αρμόδια αρχή να είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι τα ζώα δεν ενέχουν κίνδυνο μετάδοσης της νόσου κατηγορίας Α.

4.  
Η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγεί ειδικές παρεκκλίσεις από το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε ιπποειδή που εκτρέφονται σε εγκαταστάσεις στις οποίες έχει επιβεβαιωθεί εστία κάποιας από τις νόσους κατηγορίας Α που αναφέρονται στο παράρτημα III, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 14

Πρόσθετα μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα σε εγκατάσταση

1.  
Επιπλέον των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 12, η αρμόδια αρχή δύναται να καθορίζει διαδικασίες δειγματοληψίας για τα δεσποζόμενα ζώα μη καταγεγραμμένων ειδών και τα άγρια ζώα καταγεγραμμένων ειδών, βάσει των πληροφοριών που προκύπτουν από την επιδημιολογική έρευνα που αναφέρεται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2016/429.
2.  
Κατόπιν διενέργειας εκτίμησης κινδύνου όσον αφορά την περαιτέρω εξάπλωση της σχετικής νόσου κατηγορίας Α και λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο εφαρμογής άλλων μέτρων μετριασμού του κινδύνου, η αρμόδια αρχή δύναται να διατάξει τη θανάτωση δεσποζόμενων ζώων μη καταγεγραμμένων ειδών και άγριων ζώων, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α κατά τη θανάτωση και τη μεταφορά και μέχρι την απόρριψη ολόκληρων των πτωμάτων ή μερών των πτωμάτων των ζώων.

Άρθρο 15

Προκαταρκτικός καθαρισμός και απολύμανση και εντομοκτονία και τρωκτικοκτονία στην πληγείσα επιχείρηση

1.  
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 12 και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 14, η αρμόδια αρχή διατάσσει και επιβλέπει προκαταρκτικό καθαρισμό και απολύμανση και, κατά περίπτωση, εντομοκτονία και τρωκτικοκτονία στην πληγείσα εγκατάσταση ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση της νόσου κατηγορίας Α.
2.  

Ο προκαταρκτικός καθαρισμός, η απολύμανση, η εντομοκτονία και η τρωκτικοκτονία που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α) 

εκτελούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα μέρη Α και Β του παραρτήματος IV με τη χρήση των κατάλληλων βιοκτόνων ώστε να διασφαλίζεται η καταστροφή του σχετικού νοσογόνου παράγοντα κατηγορίας Α· και

β) 

τεκμηριώνονται δεόντως.

3.  
Όταν η αρμόδια αρχή χορηγεί κάποια από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 4, διατάσσει τον προκαταρκτικό καθαρισμό, την απολύμανση και την εντομοκτονία/τρωκτικοκτονία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, με κατάλληλη προσαρμογή των διαδικασιών που αναφέρονται στο σημείο 2 στοιχείο α) στις εκάστοτε περιστάσεις, χωρίς να θίγεται ο έλεγχος της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α από τα προσβεβλημένα ζώα και τις πληγείσες εγκαταστάσεις και χώρους σε άλλα μη προσβεβλημένα ζώα ή στον άνθρωπο.
4.  
Επιπλέον των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αρμόδια αρχή διατάσσει και επιβλέπει τον κατάλληλο καθαρισμό και απολύμανση των μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώων από και προς την πληγείσα εγκατάσταση, καθώς και την εφαρμογή μέτρων που διασφαλίζουν την εντομοκτονία και την τρωκτικοκτονία στα μέσα μεταφοράς, κατά περίπτωση.

Άρθρο 16

Παρεκκλίσεις και ειδικοί κανόνες για τον προκαταρκτικό καθαρισμό και απολύμανση και τον έλεγχο των διαβιβαστών

Η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγεί παρέκκλιση από την απαίτηση σχετικά με τον καθαρισμό, την απολύμανση, την εντομοκτονία και την τρωκτικοκτονία που προβλέπονται στο άρθρο 15 σε περίπτωση που πρόκειται:

α) 

για βοσκοτόπους που συνδέονται επιδημιολογικά με την πληγείσα εγκατάσταση, στο πλαίσιο ειδικών διαδικασιών που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική αδρανοποίηση του σχετικού νοσογόνου παράγοντα κατηγορίας Α, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της νόσου, του τύπου της εγκατάστασης και των κλιματικών συνθηκών· και

β) 

για κοπριά, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών και ακάθαρτων υλικών στρωμνής, από την πληγείσα εγκατάσταση, στο πλαίσιο ειδικών διαδικασιών που διασφαλίζουν την αποτελεσματική αδρανοποίηση του σχετικού νοσογόνου παράγοντα κατηγορίας Α σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία.

Άρθρο 17

Εντοπισμός των επιδημιολογικά συνδεόμενων εγκαταστάσεων και άλλων σχετικών τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς

1.  

Στο πλαίσιο της επιδημιολογικής έρευνας που αναφέρεται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και προκειμένου να εντοπιστούν όλες οι επιδημιολογικά συνδεόμενες εγκαταστάσεις και άλλες σχετικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε ιχνηλάτηση όλων των δεσποζόμενων ζώων που είναι παρόντα στην εγκατάσταση στην οποία έχει επιβεβαιωθεί η εμφάνιση εστίας νόσου κατηγορίας Α, καθώς και τυχόν προϊόντων, υλικών, ουσιών, μέσων μεταφοράς ή προσώπων που ενδέχεται να εξαπλώσουν τη σχετική νόσο κατηγορίας Α, μεταξύ των οποίων τα ακόλουθα:

α) 

όσα έχουν αποσταλεί από και προς την εγκατάσταση· και

β) 

όσα έχουν έλθει σε επαφή με την εγκατάσταση.

2.  
Η ιχνηλάτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, την περίοδο παρακολούθησης που ορίζεται στο παράρτημα II για τη σχετική νόσο, υπολογιζόμενη αντιστρόφως από την ημερομηνία κοινοποίησης της υπόνοιας.
3.  
Κατόπιν διενέργειας εκτίμησης κινδύνου, η αρμόδια αρχή δύναται να εξαιρέσει από την ιχνηλάτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τα προϊόντα που θεωρούνται ασφαλή εμπορεύματα, όπως προβλέπεται στο παράρτημα VII.

Άρθρο 18

Μέτρα που εφαρμόζονται στις επιδημιολογικά συνδεόμενες εγκαταστάσεις και άλλες σχετικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς

1.  

Σε περίπτωση που από την ιχνηλάτηση που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 προκύψει ότι κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου απεστάλησαν ζώα καταγεγραμμένων ειδών από ή προς την πληγείσα εγκατάσταση, η αρμόδια αρχή:

α) 

προβαίνει σε διερεύνηση και επιβάλλει μέτρα περιορισμού και βιοπροφύλαξης, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 8, στις εγκαταστάσεις προορισμού ή καταγωγής της μετακίνησης· ή

β) 

επεκτείνει αμέσως τα μέτρα του άρθρου 12 στην εγκατάσταση καταγωγής ή στην εγκατάσταση προορισμού της μετακίνησης σε περίπτωση που υπάρχουν επιδημιολογικά στοιχεία για την εξάπλωση της νόσου από, προς ή μέσω της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

2.  
Η αρμόδια αρχή θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε άλλες σχετικές εγκαταστάσεις και τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί λόγω της επαφής τους με ζώα, προϊόντα, υλικά, ουσίες, πρόσωπα ή μέσα μεταφοράς από την πληγείσα εγκατάσταση που εντοπίστηκε στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 ή βάσει οποιουδήποτε άλλου σχετικού στοιχείου της επιδημιολογικής έρευνας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

Άρθρο 19

Μέτρα που εφαρμόζονται στα προϊόντα που εντοπίζονται από την ιχνηλάτηση

1.  
Η αρμόδια αρχή διατάσσει και επιβλέπει την απόρριψη του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων που έχουν αναγνωριστεί ως μολυσμένα από την ιχνηλάτηση που αναφέρεται στο άρθρο 17, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.
2.  

Η αρμόδια αρχή διατάσσει και επιβλέπει την επεξεργασία, τη μεταποίηση ή την απόρριψη των προϊόντων που εντοπίζονται από την ιχνηλάτηση που αναφέρεται στο άρθρο 17 τουλάχιστον μέχρι:

α) 

την πρώτη εγκατάσταση μεταποίησης τροφίμων, στην περίπτωση προϊόντων ζωικής προέλευσης·

β) 

το εκκολαπτήριο ή την εγκατάσταση όπου αποστέλλονται αυγά για επώαση, στην περίπτωση αυγών για επώαση που δεν έχουν ακόμη εκκολαφθεί· και

γ) 

την πρώτη εγκατάσταση μεταποίησης, στην περίπτωση ζωικών υποπροϊόντων, εξαιρουμένης της κοπριάς· ή

δ) 

την τοποθεσία αποθήκευσης, στην περίπτωση της κοπριάς, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών και ακάθαρτων υλικών στρωμνής.

3.  
Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει επίσημη επιτήρηση των πουλερικών που εκκολάφθηκαν κατά την περίοδο ιχνηλάτησης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, από αυγά για επώαση που προέρχονται από την πληγείσα εγκατάσταση· η εν λόγω επιτήρηση εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις προορισμού των αυγών για επώαση και διατηρείται για χρονική περίοδο 21 ημερών μετά την επώαση.
4.  
Η αρμόδια αρχή διατάσσει και επιβλέπει την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 κατά τη μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων από τις εγκαταστάσεις.
5.  
Όσον αφορά τα υλικά ή τις ουσίες που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί ή ενδέχεται να μεταδώσουν τη σχετική νόσο κατηγορίας Α, η αρμόδια αρχή διατάσσει και επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών της σχετικά με τις συνθήκες βιοπροφύλαξης και βιοασφάλειας για την πρόληψη της εξάπλωσης του νοσογόνου παράγοντα κατηγορίας Α.

Άρθρο 20

Μέτρα που εφαρμόζονται σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων και οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς

1.  

Σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης εμφάνισης εστίας σύμφωνα με το άρθρο 11 σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, η αρμόδια αρχή εφαρμόζει:

α) 

τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 12 έως 19· και

β) 

εάν απαιτείται, πρόσθετα μέτρα ειδικά προσαρμοσμένα στις εκάστοτε περιστάσεις, με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α από τα προσβεβλημένα ζώα και τις πληγείσες εγκαταστάσεις και τοποθεσίες σε άλλα ζώα που δεν έχουν προσβληθεί ή στον άνθρωπο.

2.  
Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει επίσης τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 19 και στις εγκαταστάσεις καταγωγής των προσβεβλημένων ζώων ή προϊόντων που είναι παρόντα στις εγκαταστάσεις και τις τοποθεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μέτρα ελέγχου νόσων για νόσους κατηγορίας Α σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα σε απαγορευμένες ζώνεςΤμήμα 1

Γενικά μέτρα ελέγχου νόσων στην απαγορευμένη ζώνη

Άρθρο 21

Οριοθέτηση απαγορευμένης ζώνης

1.  

Σε περίπτωση εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α σε εγκατάσταση, επιχείρηση τροφίμων και ζωοτροφών, εγκατάσταση ζωικών υποπροϊόντων ή άλλες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, η αρμόδια αρχή οριοθετεί αμέσως γύρω από την πληγείσα εγκατάσταση ή τοποθεσία απαγορευμένη ζώνη, η οποία περιλαμβάνει:

α) 

μια ζώνη προστασίας βάσει της ελάχιστης ακτίνας από το σημείο εμφάνισης της εστίας που προβλέπεται για τη σχετική νόσο κατηγορίας Α στο παράρτημα V·

β) 

μια ζώνη επιτήρησης βάσει της ελάχιστης ακτίνας από το σημείο εμφάνισης της εστίας που προβλέπεται για τη σχετική νόσο κατηγορίας Α στο παράρτημα V· και

γ) 

εάν απαιτείται, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες γύρω ή δίπλα από τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, στις οποίες η αρμόδια αρχή εφαρμόζει μέτρα ίδια με εκείνα που προβλέπονται στο τμήμα 3 του παρόντος κεφαλαίου για τη ζώνη επιτήρησης.

2.  
Η αρμόδια αρχή προσαρμόζει τα όρια της αρχικής απαγορευμένης ζώνης, συμπεριλαμβανομένων των ορίων των ζωνών προστασίας και επιτήρησης και των περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών, σε περίπτωση αλληλεπικάλυψης δύο ή περισσοτέρων απαγορευμένων ζωνών λόγω της εμφάνισης περαιτέρω εστιών νόσου κατηγορίας Α.

▼M1

3.  

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να μην οριοθετήσε, αφού διενεργήσει εκτίμηση κινδύνου στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της νόσου, απαγορευμένη ζώνη σε περίπτωση εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α στις ακόλουθες τοποθεσίες:

▼B

α) 

εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2·

β) 

εκκολαπτήρια·

γ) 

επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων·

δ) 

μέσα μεταφοράς·

ε) 

τοποθεσίες στις οποίες εκτελούνται εργασίες συγκέντρωσης ή διοργανώνεται προσωρινή επίδειξη ή παρέχεται κτηνιατρική βοήθεια· και

στ) 

κάθε άλλη τοποθεσία η οποία δεν είναι εγκατάσταση.

Άρθρο 22

Μέτρα που εφαρμόζονται στην απαγορευμένη ζώνη

1.  
Η αρμόδια αρχή προβαίνει χωρίς καθυστέρηση σε απογραφή –την οποία και επικαιροποιεί– όλων των εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται ζώα καταγεγραμμένων ειδών και βρίσκονται στην απαγορευμένη ζώνη, συμπεριλαμβανομένων των ειδών, των κατηγοριών και του αριθμού των ζώων σε κάθε εγκατάσταση· όσον αφορά τα πουλερικά, μπορεί να παρατεθεί εκτίμηση του αριθμού των ζώων.
2.  
Για τους σκοπούς της πρόληψης της εξάπλωσης της νόσου και βάσει επιδημιολογικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων, η αρμόδια αρχή δύναται να θέσει σε εφαρμογή το μέτρο της προληπτικής θανάτωσης –σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2– ή σφαγής των δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της απαγορευμένης ζώνης.
3.  

Η αρμόδια αρχή διατάσσει και επιβλέπει ώστε να βεβαιωθεί ότι κάθε μετακίνηση πτωμάτων ή μερών του σώματος νεκρών άγριων και δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών από την απαγορευμένη ζώνη προορίζεται για μεταποίηση ή απόρριψη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, σε μονάδα εγκεκριμένη για τους σκοπούς αυτούς:

α) 

στο έδαφος του κράτους μέλους· ή

β) 

σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η μεταποίηση ή η απόρριψη ολόκληρων των πτωμάτων ή μερών νεκρών ζώων σε εγκεκριμένη μονάδα στο έδαφος του κράτους μέλους όπου εμφανίστηκε η εστία.

4.  

Η αρμόδια αρχή επιβάλλει ειδικούς όρους για τη μεταφορά ζώων και προϊόντων διαμέσου της απαγορευμένης ζώνης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι αυτή πραγματοποιείται:

α) 

χωρίς στάση ή εκφόρτωση στην απαγορευμένη ζώνη·

β) 

κατά προτεραιότητα μέσω μεγάλων οδικών ή σιδηροδρομικών αρτηριών· και

γ) 

σε μεγάλη απόσταση από εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται ζώα καταγεγραμμένων ειδών.

▼M1

5.  
Τα ζωικά υποπροϊόντα από ζώα των καταγεγραμμένων ειδών, που προέρχονται από την απαγορευμένη ζώνη και μετακινούνται εκτός αυτής, συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων που έχει εκδοθεί από επίσημο κτηνίατρο και στο οποίο δηλώνεται ότι επιτρέπεται η μετακίνησή τους από την απαγορευμένη ζώνη υπό τους όρους που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

▼B

6.  
Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει ότι το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 5 δεν εκδίδεται για μετακινήσεις ζωικών υποπροϊόντων εντός του οικείου κράτους μέλους σε περίπτωση που η εν λόγω αρχή κρίνει ότι υφίσταται εναλλακτικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των φορτίων των εν λόγω προϊόντων, καθώς και ότι τα προϊόντα πληρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις που διέπουν τις μετακινήσεις αυτές.
7.  
Κάθε συλλογή δειγμάτων στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην απαγορευμένη ζώνη και στις οποίες διατηρούνται ζώα καταγεγραμμένων ειδών, για σκοπούς άλλους από την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας των σχετικών νόσων κατηγορίας Α, πρέπει να έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 23

Παρεκκλίσεις από τα μέτρα που εφαρμόζονται στην απαγορευμένη ζώνη

Η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγεί παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται στις απαγορευμένες ζώνες, στον βαθμό που κρίνεται αναγκαίο και κατόπιν διενέργειας εκτίμησης κινδύνου:

α) 

στις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

β) 

σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίσει να οριοθετήσει απαγορευμένη ζώνη όταν εμφανίζεται εστία νόσου κατηγορίας Α σε εγκαταστάσεις και τοποθεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3·

γ) 

σε περίπτωση εμφάνισης εστίας σε εγκατάσταση όπου διατηρούνται έως και 50 πτηνά σε αιχμαλωσία· ή

δ) 

σε εγκαταστάσεις και τοποθεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 και βρίσκονται σε απαγορευμένη ζώνη.

Άρθρο 24

Απαιτήσεις για τα μέσα μεταφοράς δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών και των προϊόντων τους

1.  

Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών και των προϊόντων τους από και προς την απαγορευμένη ζώνη, καθώς και εντός και μέσω αυτής:

α) 

έχουν κατασκευαστεί και συντηρούνται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανή διαφυγή ζώων, προϊόντων ή οποιουδήποτε αντικειμένου που συνιστά κίνδυνο για την υγεία των ζώων·

β) 

καθαρίζονται και απολυμαίνονται αμέσως μετά από κάθε μεταφορά ζώων, προϊόντων ή οποιουδήποτε αντικειμένου που συνιστά κίνδυνο για την υγεία των ζώων και, όταν χρειάζεται, απολυμαίνονται στη συνέχεια εκ νέου και, σε κάθε περίπτωση, στεγνώνονται ή αφήνονται να στεγνώσουν πριν από κάθε νέα φόρτωση ζώων ή προϊόντων· και

γ) 

κατά περίπτωση, υποβάλλονται σε μέτρα εντομοκτονίας και τρωκτικοκτονίας πριν από τη μεταφορά.

2.  

Ο καθαρισμός και η απολύμανση των μέσων μεταφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α) 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες ή τις διαδικασίες που προβλέπονται από την αρμόδια αρχή, με τη χρήση των κατάλληλων βιοκτόνων ώστε να διασφαλίζεται η καταστροφή του σχετικού νοσογόνου παράγοντα κατηγορίας Α· και

β) 

τεκμηριώνονται δεόντως.Τμήμα 2

Μέτρα ελέγχου νόσων στη ζώνη προστασίας

Άρθρο 25

Μέτρα που εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις όπου διατηρούνται δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών στη ζώνη προστασίας

1.  

Η αρμόδια αρχή διατάσσει την εφαρμογή των μέτρων που παρατίθενται κατωτέρω στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας και όπου διατηρούνται ζώα καταγεγραμμένων ειδών, εκτός της εγκατάστασης στην οποία έχει επιβεβαιωθεί νόσος κατηγορίας Α:

α) 

διατήρηση των ζώων καταγεγραμμένων ειδών χωριστά από τα άγρια ζώα και τα ζώα μη καταγεγραμμένων ειδών·

β) 

πρόσθετη επιτήρηση για τον εντοπισμό τυχόν περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α στις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας ή σημαντικής μείωσης των δεδομένων παραγωγής· άμεση κοινοποίηση κάθε τέτοιας αύξησης ή μείωσης στην αρμόδια αρχή·

γ) 

κατά περίπτωση, εφαρμογή κατάλληλων μέσων εντομοκτονίας και τρωκτικοκτονίας και ελέγχου άλλων διαβιβαστών νόσων εντός της εγκατάστασης και γύρω από αυτήν·

δ) 

χρήση κατάλληλων μέσων απολύμανσης στις εισόδους και στις εξόδους της εγκατάστασης·

ε) 

εφαρμογή κατάλληλων μέτρων βιοπροφύλαξης σε όλα τα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών ή εισέρχονται στην εγκατάσταση ή εξέρχονται από αυτήν, καθώς και στα μέσα μεταφοράς, με σκοπό την αποφυγή κάθε κινδύνου εξάπλωσης της σχετικής νόσου κατηγορίας Α·

στ) 

τήρηση αρχείων για όλα τα πρόσωπα που επισκέπτονται την εγκατάσταση, επικαιροποίησή τους ώστε να διευκολύνονται η επιτήρηση και ο έλεγχος των νόσων, και διαβίβαση των αρχείων αυτών στην αρμόδια αρχή κατόπιν σχετικού αιτήματος·

ζ) 

απόρριψη ολόκληρων πτωμάτων ή μερών νεκρών ή θανατωθέντων δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3.

2.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο στ), δεν απαιτείται η τήρηση αρχείων επισκεπτών στις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, εάν οι επισκέπτες δεν έχουν πρόσβαση στους χώρους όπου διατηρούνται τα ζώα.

Άρθρο 26

Επισκέψεις επίσημων κτηνιάτρων σε εγκαταστάσεις στη ζώνη προστασίας

1.  
Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι επίσημοι κτηνίατροι πραγματοποιούν τουλάχιστον μία επίσκεψη σε όλες τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25, το συντομότερο δυνατόν και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μετά την επίσημη επιβεβαίωση εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α.
2.  

Κατά την πραγματοποίηση των επισκέψεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι επίσημοι κτηνίατροι εκτελούν τουλάχιστον τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) 

ελέγχους εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των αρχείων παραγωγής, υγείας και ιχνηλασιμότητας·

β) 

επαλήθευση της εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη της εισαγωγής ή της εξάπλωσης της σχετικής νόσου κατηγορίας Α σύμφωνα με το άρθρο 25·

γ) 

κλινική εξέταση των δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών· και

δ) 

εάν απαιτείται, συλλογή δειγμάτων ζώων για εργαστηριακή εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία της σχετικής νόσου κατηγορίας Α.

3.  
Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει περαιτέρω κτηνιατρικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις εντός της ζώνης προστασίας για την παρακολούθηση της κατάστασης.
4.  
Η αρμόδια αρχή τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων και των επισκέψεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, καθώς και των ευρημάτων τους.
5.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε περίπτωση που η ακτίνα της ζώνης προστασίας κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα V είναι μεγαλύτερη των 3 χιλιομέτρων, η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει να μην απαιτήσει επισκέψεις σε όλες τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25, αλλά μόνο σε αντιπροσωπευτικό αριθμό αυτών σύμφωνα με το σημείο Α.3 του παραρτήματος I.

Άρθρο 27

Απαγορεύσεις δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων, που αφορούν ζώα, προϊόντα και άλλο υλικό από, προς ή εντός της ζώνης προστασίας

1.  
Η αρμόδια αρχή απαγορεύει τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων, που αφορούν ζώα καταγεγραμμένων ειδών, προϊόντα τέτοιων ζώων και άλλα υλικά από, προς ή εντός της ζώνης προστασίας, σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος VI.
2.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να επεκτείνει τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1:

α) 

σε ζώα μη καταγεγραμμένων ειδών και στα προϊόντα των ζώων αυτών· και

β) 

σε άλλες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων, εκτός των δραστηριοτήτων που καθορίζονται στο παράρτημα VI.

3.  

Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 εξαιρούνται τα ακόλουθα προϊόντα:

α) 

προϊόντα ζωικής προέλευσης που θεωρούνται ασφαλή εμπορεύματα, σύμφωνα με το παράρτημα VII, όσον αφορά τη σχετική νόσο·

β) 

προϊόντα ζωικής προέλευσης που έχουν υποβληθεί στη σχετική επεξεργασία σύμφωνα με το παράρτημα VII·

γ) 

προϊόντα ή άλλα υλικά τα οποία ενδέχεται να εξαπλώσουν τη νόσο και παρασκευάστηκαν ή παράχθηκαν πριν από την περίοδο παρακολούθησης που ορίζεται στο παράρτημα II για τη σχετική νόσο, υπολογιζόμενη αντιστρόφως από την ημερομηνία κοινοποίησης της υπόνοιας·

δ) 

προϊόντα τα οποία παράχθηκαν στη ζώνη προστασίας και προέρχονται από δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών που:

i) 

είχαν διατηρηθεί εκτός της ζώνης προστασίας·

ii) 

είχαν διατηρηθεί και σφάχθηκαν εκτός της ζώνης προστασίας· ή

iii) 

είχαν διατηρηθεί εκτός της ζώνης προστασίας και σφάχθηκαν εντός της ζώνης προστασίας·

ε) 

παράγωγα προϊόντα.

4.  

Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 εάν:

α) 

τα προϊόντα δεν ήταν σαφώς διαχωρισμένα, κατά τη διαδικασία παραγωγής, την αποθήκευση και τη μεταφορά, από τα προϊόντα που δεν ήταν κατάλληλα για αποστολή εκτός της απαγορευμένης ζώνης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό· ή

β) 

η αρμόδια αρχή διαθέτει επιδημιολογικά στοιχεία που δείχνουν εξάπλωση της νόσου από ή προς τα εν λόγω προϊόντα αυτά ή μέσω αυτών.

Άρθρο 28

Γενικοί όροι για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από τις απαγορεύσεις στη ζώνη προστασίας

1.  
Κατά παρέκκλιση από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27, η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις ζώων και προϊόντων στις περιπτώσεις που καλύπτονται από τα άρθρα 29 έως 38 και υπό τους ειδικούς όρους που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα και τους γενικούς όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 7 του παρόντος άρθρου.

Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε εκτίμηση των κινδύνων που συνεπάγεται η έγκριση αυτή· από την εν λόγω εκτίμηση πρέπει να προκύπτει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α είναι αμελητέος.

2.  

Όλες οι εγκεκριμένες μετακινήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται:

α) 

αποκλειστικά μέσω συγκεκριμένων διαδρομών,

β) 

κατά προτεραιότητα μέσω μεγάλων οδικών ή σιδηροδρομικών αρτηριών,

γ) 

σε μεγάλη απόσταση από εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται ζώα καταγεγραμμένων ειδών· και

δ) 

χωρίς εκφόρτωση ή στάση, μέχρι την εκφόρτωση στην εγκατάσταση προορισμού.

3.  
Η αρχή που είναι αρμόδια για την εγκατάσταση καταγωγής ορίζει την εγκατάσταση προορισμού για τις μετακινήσεις από ή προς τη ζώνη προστασίας. Εάν η αρχή που είναι αρμόδια για την εγκατάσταση καταγωγής είναι διαφορετική από την αρχή που είναι αρμόδια για την εγκατάσταση προορισμού, ενημερώνει τη δεύτερη σχετικά με τον εν λόγω ορισμό.
4.  
Η αρχή που είναι αρμόδια για την εγκατάσταση καταγωγής εξακριβώνει αν η εγκατάσταση προορισμού αποδέχεται τον ορισμό και την παραλαβή κάθε φορτίου ζώων ή προϊόντων.
5.  

Κατά την έγκριση μετακινήσεων ζώων από τη ζώνη προστασίας, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι μετακινήσεις αυτές δεν ενέχουν κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α με βάση:

α) 

κλινική εξέταση, με ευνοϊκά αποτελέσματα, των ζώων που διατηρούνται στην εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των ζώων προς μετακίνηση·

β) 

όταν χρειάζεται, εργαστηριακή εξέταση, με ευνοϊκά αποτελέσματα, των ζώων που διατηρούνται στην εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των ζώων προς μετακίνηση· και

γ) 

τα αποτελέσματα των επισκέψεων που αναφέρονται στο άρθρο 26.

6.  

Κατά την έγκριση της μεταφοράς προϊόντων από τη ζώνη προστασίας, η αρμόδια αρχή διατάσσει και επιβλέπει τα εξής:

α) 

καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής και της αποθήκευσής τους, τα προϊόντα ήταν σαφώς διαχωρισμένα από τα προϊόντα που δεν ήταν κατάλληλα για αποστολή εκτός της απαγορευμένης ζώνης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό· και

β) 

τα προϊόντα δεν μεταφέρονται μαζί με προϊόντα ακατάλληλα για αποστολή εκτός της απαγορευμένης ζώνης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

7.  
Κατά τη χορήγηση έγκρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται συμπληρωματικά μέτρα βιοπροφύλαξης από τη στιγμή της φόρτωσης, κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών μεταφοράς και μέχρι την εκφόρτωση στην ορισθείσα εγκατάσταση προορισμού σύμφωνα με τις οδηγίες της.

Άρθρο 29

Ειδικοί όροι για την έγκριση μετακινήσεων δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών για σφαγή στη ζώνη προστασίας

1.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας προς σφαγείο το οποίο βρίσκεται:

α) 

όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην εγκατάσταση καταγωγής, εντός της ζώνης προστασίας·

β) 

εντός της ζώνης επιτήρησης, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σφαγή των ζώων στη ζώνη προστασίας· ή

γ) 

όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη ζώνη επιτήρησης, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σφαγή των ζώων στην απαγορευμένη ζώνη.

2.  

Η αρμόδια αρχή χορηγεί τις εγκρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μόνον εάν πληρούνται οι παρακάτω όροι:

α) 

τα μέσα μεταφοράς σφραγίζονται κατά τον χρόνο της φόρτωσης από την αρμόδια αρχή αποστολής ή υπό την επίβλεψή της·

β) 

η αρχή που είναι αρμόδια για το σφαγείο:

i) 

ενημερώνεται εκ των προτέρων από τον υπεύθυνο σφαγείου για την πρόθεση παραλαβής δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών·

ii) 

επιβεβαιώνει την απουσία οποιασδήποτε ένδειξης που να υποδεικνύει μόλυνση από τη νόσο κατηγορίας Α κατά τις επιθεωρήσεις πριν και μετά τη σφαγή·

iii) 

επιβλέπει προκειμένου να βεβαιωθεί ότι ο υπεύθυνος σφαγείου εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας διατηρούνται και σφάζονται χωριστά από τα άλλα ζώα που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας ή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, κατά προτίμηση στο τέλος της εργάσιμης ημέρας άφιξης·

iv) 

επιβεβαιώνει τη σφαγή των ζώων στην αρχή που είναι αρμόδια για την εγκατάσταση καταγωγής των ζώων·

v) 

επιβλέπει τον καθαρισμό και την απολύμανση, από τον υπεύθυνο του σφαγείου, του χώρου στον οποίο διατηρήθηκαν και σφάχθηκαν τα ζώα, καθώς και την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης πριν από τη διατήρηση ή τη σφαγή άλλων δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών στον εν λόγω χώρο· και

vi) 

επιβλέπει την παρασκευή κρέατος από τα ζώα αυτά σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 33.

3.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός της ζώνης προστασίας προς σφαγείο το οποίο βρίσκεται στη ζώνη προστασίας εάν:

α) 

τα ζώα διατηρούνται χωριστά από τα άλλα ζώα που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας και σφάζονται χωριστά από τα ζώα αυτά ή σε διαφορετική χρονική στιγμή·

β) 

το παραγόμενο νωπό κρέας τεμαχίζεται, μεταφέρεται και αποθηκεύεται χωριστά από το νωπό κρέας που παράγεται από ζώα τα οποία προέρχονται από τη ζώνη προστασίας· και

γ) 

ο καθαρισμός και η απολύμανση των μέσων μεταφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 24 πραγματοποιούνται υπό επίσημη επίβλεψη μετά την εκφόρτωση των ζώων.

4.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει τη μεταποίηση και τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων που προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν σφαγεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 ως υλικού κατηγορίας 3, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, σε εγκεκριμένη μονάδα μεταποίησης ή απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων, η οποία βρίσκεται στο έδαφός της ή σε άλλο κράτος μέλος, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η μεταποίηση ή η απόρριψή τους σε εγκεκριμένη μονάδα στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο εμφανίστηκε η εστία.

Σε περίπτωση μετακίνησης των ζωικών υποπροϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σε μονάδα η οποία βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος προορισμού και τα κράτη μέλη διέλευσης εγκρίνουν την αποστολή αυτή και η αρμόδια αρχή προορισμού εγκρίνει τη μεταποίηση και τη χρήση αυτών των ζωικών υποπροϊόντων ως υλικού της κατηγορίας 3, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

Άρθρο 30

Ειδικοί όροι για την έγκριση ορισμένων μετακινήσεων πουλερικών από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας

1.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις νεοσσών μίας ημέρας από εγκατάσταση που βρίσκεται στη ζώνη προστασίας προς εγκατάσταση που βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος αλλά, ει δυνατόν, εκτός της απαγορευμένης ζώνης, υπό τον όρο ότι:

α) 

στην περίπτωση νεοσσών μίας ημέρας που έχουν εκκολαφθεί από αυγά προερχόμενα από την απαγορευμένη ζώνη:

i) 

τα μέσα μεταφοράς σφραγίζονται κατά τον χρόνο της φόρτωσης από την αρμόδια αρχή ή υπό την επίβλεψή της·

ii) 

η εγκατάσταση προορισμού τίθεται υπό την επίσημη επιτήρηση επίσημων κτηνιάτρων μετά την άφιξη των ζώων· και

iii) 

εάν μετακινηθούν εκτός της απαγορευμένης ζώνης, τα πουλερικά παραμένουν στην εγκατάσταση προορισμού τουλάχιστον για περίοδο 21 ημερών·

β) 

στην περίπτωση νεοσσών μίας ημέρας που έχουν εκκολαφθεί από αυγά προερχόμενα εκτός της απαγορευμένης ζώνης, το εκκολαπτήριο αποστολής μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν υπήρξε επαφή μεταξύ των συγκεκριμένων αυγών και οποιωνδήποτε άλλων αυγών για επώαση ή νεοσσών μίας ημέρας από την απαγορευμένη ζώνη.

2.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας προς εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο ίδιο κράτος μέλος και, ει δυνατόν, εντός της απαγορευμένης ζώνης, υπό τον όρο ότι:

α) 

στην εγκατάσταση προορισμού δεν υπάρχουν άλλα δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών·

β) 

τα μέσα μεταφοράς σφραγίζονται κατά τον χρόνο της φόρτωσης από την αρμόδια αρχή ή υπό την επίβλεψή της·

γ) 

η εγκατάσταση προορισμού τίθεται υπό την επίσημη επιτήρηση επίσημων κτηνιάτρων μετά την άφιξη των ζώων· και

δ) 

εάν μετακινηθούν εκτός της απαγορευμένης ζώνης, τα ζώα παραμένουν στην εγκατάσταση προορισμού τουλάχιστον για περίοδο 21 ημερών.

Άρθρο 31

Ειδικοί όροι για την έγκριση ορισμένων μετακινήσεων αυγών για επώαση στη ζώνη προστασίας

1.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις αυγών για επώαση:

α) 

από εγκατάσταση που βρίσκεται στη ζώνη προστασίας σε εκκολαπτήριο που βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος· ή

β) 

από εγκατάσταση που βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος σε εκκολαπτήριο που βρίσκεται στη ζώνη προστασίας.

2.  

Η έγκριση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) διέπεται από τους ακόλουθους όρους:

α) 

τα σμήνη γεννητόρων από τα οποία προέρχονται τα αυγά για επώαση έχουν υποβληθεί σε κλινική εξέταση και έχουν ληφθεί δείγματά τους για εργαστηριακή εξέταση με ευνοϊκά αποτελέσματα·

β) 

τα αυγά για επώαση και η συσκευασία τους έχουν απολυμανθεί πριν από την αποστολή και μπορεί να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των αυγών για επώαση· και

γ) 

τα αυγά για επώαση πρέπει να μεταφέρονται με μέσα μεταφοράς σφραγισμένα από την αρμόδια αρχή.

3.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις αυγών για επώαση από εγκατάσταση που βρίσκεται στη ζώνη προστασίας σε εγκατάσταση για εσωτερική επώαση που βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι:

α) 

τα σμήνη γεννητόρων από τα οποία προέρχονται τα αυγά για επώαση έχουν υποβληθεί σε κλινική εξέταση και έχουν ληφθεί δείγματά τους για εργαστηριακή εξέταση με ευνοϊκά αποτελέσματα·

β) 

η εγκατάσταση προορισμού τίθεται υπό επίσημη επιτήρηση μέχρι να παρέλθουν 21 ημέρες από την εκκόλαψη των αυγών·

γ) 

τα πουλερικά πρέπει να παραμένουν στην εγκατάσταση προορισμού κατά την περίοδο που αναφέρεται στο στοιχείο β)· και

δ) 

πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ).

Άρθρο 32

Ειδικοί όροι για την έγκριση μετακινήσεων σπέρματος από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας

Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τις μετακινήσεις σπέρματος που έχει συλλεχθεί από ζώα καταγεγραμμένων ειδών που διατηρούνται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, πλην των εκκολαπτηρίων, οι οποίες βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας μετά την εκτιμώμενη ημερομηνία της πρώτης μόλυνσης της πληγείσας εγκατάστασης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) 

όλα τα μέτρα ελέγχου νόσων που αφορούν τη νόσο κατηγορίας Α έχουν αρθεί στη ζώνη προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 39·

β) 

όλα τα δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών στο κέντρο συλλογής σπέρματος έχουν υποβληθεί σε κλινική εξέταση και έχουν ληφθεί δείγματα για εργαστηριακή εξέταση προκειμένου να αποκλειστεί η παρουσία της νόσου κατηγορίας Α στο κέντρο συλλογής σπέρματος· και

γ) 

δείγμα του ζώου δότη που ελήφθη το νωρίτερο επτά ημέρες μετά την περίοδο παρακολούθησης που ορίζεται στο παράρτημα II για τη σχετική νόσο, υπολογιζόμενη μετά την ημερομηνία συλλογής του σπέρματος, έχει υποβληθεί σε εργαστηριακή εξέταση με ευνοϊκά αποτελέσματα.

Άρθρο 33

Ειδικοί όροι για την έγκριση μετακινήσεων νωπού κρέατος και νωπού γάλακτος που προέρχονται από δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις στη ζώνη προστασίας

1.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις νωπού κρέατος και νωπού γάλακτος που προέρχονται από δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών τα οποία διατηρούνται σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας εάν:

α) 

μετακινούνται σε εγκατάσταση μεταποίησης για να υποβληθούν σε μία από τις σχετικές επεξεργασίες μετριασμού του κινδύνου που καθορίζονται στο παράρτημα VII· ή

β) 

στην περίπτωση νωπού κρέατος πουλερικών:

i) 

φέρει σήμανση σύμφωνα με το παράρτημα IX σημείο 1 από τη στιγμή που παρήχθη στο σφαγείο· και

ii) 

δεν προορίζεται για άλλο κράτος μέλος.

2.  

Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι μετακινήσεις προς εγκατάσταση μεταποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α) 

στο νωπό κρέας πρέπει να τοποθετείται σήμανση, σύμφωνα με το παράρτημα IX σημείο 2, στο σφαγείο έπειτα από την επιθεώρηση μετά τη σφαγή και η σήμανση αυτή πρέπει να παραμένει μέχρι την επεξεργασία του κρέατος·

β) 

η μετακίνηση νωπού κρέατος και νωπού γάλακτος από την εγκατάσταση καταγωγής στην εγκατάσταση μεταποίησης πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε σφραγισμένους περιέκτες· και

γ) 

η εγκατάσταση μεταποίησης πρέπει να βρίσκεται στην ίδια απαγορευμένη ζώνη ή όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην απαγορευμένη ζώνη και πρέπει να λειτουργεί υπό την επιτήρηση επίσημων κτηνιάτρων.

Άρθρο 34

Ειδικοί όροι για την έγκριση μετακινήσεων αυγών για ανθρώπινη κατανάλωση από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει τη μετακίνηση αυγών για ανθρώπινη κατανάλωση από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας προς τους ακόλουθους προορισμούς εντός του ίδιου κράτους μέλους:

α) 

προς κέντρο συσκευασίας, υπό τον όρο ότι είναι συσκευασμένα:

i) 

σε συσκευασία μίας χρήσης· ή

ii) 

σε συσκευασία που μπορεί να καθαριστεί και να απολυμανθεί κατά τρόπο τέτοιον ώστε να καταστραφεί ο σχετικός νοσογόνος παράγοντας κατηγορίας Α·

β) 

προς εγκατάσταση παρασκευής προϊόντων αυγού, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα X κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, προκειμένου να υποβληθούν σε χειρισμό ή επεξεργασία σύμφωνα με το παράρτημα II κεφάλαιο XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4 ).

Άρθρο 35

Ειδικοί όροι για την έγκριση μετακινήσεων κοπριάς, συμπεριλαμβανομένων καθαρών και ακάθαρτων υλικών στρωμνής, από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας σε χώρο υγειονομικής ταφής

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις κοπριάς, συμπεριλαμβανομένων καθαρών και ακάθαρτων υλικών στρωμνής, από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας με σκοπό την απόρριψή τους σε συγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής που βρίσκεται εντός του ίδιου κράτους μέλους, μόνο κατόπιν μεταποίησης σύμφωνα με το άρθρο 13 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

Άρθρο 36

Ειδικοί όροι για την έγκριση της μετακίνησης ζωοτροφών φυτικής προέλευσης και αχύρου από τη ζώνη προστασίας

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις ζωοτροφών φυτικής προέλευσης και αχύρου που έχουν παραχθεί εντός της ζώνης προστασίας, υπό τον όρο ότι αυτά:

α) 

έχουν παραχθεί σε τοποθεσίες όπου δεν διατηρούνται ζώα καταγεγραμμένων ειδών·

β) 

έχουν παραχθεί σε εγκαταστάσεις μεταποίησης ζωοτροφών όπου δεν διατηρούνται ζώα καταγεγραμμένων ειδών και η φυτική πρώτη ύλη προέρχεται:

i) 

από τοποθεσίες που αναφέρονται στο στοιχείο α)· ή

ii) 

από περιοχές εκτός της ζώνης προστασίας·

γ) 

προορίζονται για χρήση εντός της ζώνης προστασίας· ή

δ) 

υποβλήθηκαν σε μία τουλάχιστον από τις επεξεργασίες μετριασμού του κινδύνου σύμφωνα με το παράρτημα VIII.

Άρθρο 37

Ειδικοί όροι για την έγκριση μετακινήσεων δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών και προϊόντων σε εγκεκριμένη μονάδα ζωικών υποπροϊόντων

1.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας σε εγκεκριμένη μονάδα μεταποίησης ή απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων όπου:

α) 

τα δεσποζόμενα ζώα θανατώνονται αμέσως· και

β) 

τα ζωικά υποπροϊόντα που προκύπτουν απορρίπτονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

2.  
Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις προϊόντων από εγκαταστάσεις και τοποθεσίες στη ζώνη προστασίας σε εγκεκριμένη μονάδα μεταποίησης ή απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων, όπου τα προϊόντα απορρίπτονται ή μεταποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

Άρθρο 38

Μέτρα που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία στη ζώνη προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς

1.  
Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα σχετικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 25 και στα άρθρα 27 έως 38 σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία εντός της ζώνης προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς.
2.  
Στις εγκαταστάσεις και τις τοποθεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή δύναται να εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα ειδικά προσαρμοσμένα στις εκάστοτε περιστάσεις, με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α εντός και εκτός της ζώνης προστασίας.

Άρθρο 39

Διάρκεια των μέτρων ελέγχου νόσων στη ζώνη προστασίας

1.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να άρει τα μέτρα που προβλέπονται στα τμήματα 1 και 2 του παρόντος κεφαλαίου μόνον εάν έχει παρέλθει η ελάχιστη περίοδος που ορίζεται στο παράρτημα X και πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) 

πραγματοποιήθηκε προκαταρκτικός καθαρισμός και απολύμανση και, κατά περίπτωση, εντομοκτονία και τρωκτικοκτονία στην πληγείσα εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 15· και

β) 

σε όλες τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται ζώα καταγεγραμμένων ειδών στη ζώνη προστασίας, τα ζώα καταγεγραμμένων ειδών υποβλήθηκαν σε κλινική και, εάν κρίθηκε αναγκαίο, σε εργαστηριακή εξέταση, με ευνοϊκά αποτελέσματα, σύμφωνα με το άρθρο 26.

2.  

Σε περίπτωση που η σχετική νόσος κατηγορίας Α μεταδίδεται από καταγεγραμμένο διαβιβαστή, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1882, η αρμόδια αρχή δύναται:

α) 

να καθορίζει τη διάρκεια των μέτρων στη ζώνη προστασίας κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου· και

β) 

να μεριμνά για την είσοδο ζώων-δεικτών.

3.  
Μετά την άρση των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα μέτρα που προβλέπονται στο τμήμα 3 του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στη ζώνη προστασίας τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής περιόδου που ορίζεται στο παράρτημα X.Τμήμα 3

Μέτρα ελέγχου νόσων στη ζώνη επιτήρησης

Άρθρο 40

Μέτρα που εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις στη ζώνη επιτήρησης

Η αρμόδια αρχή διατάσσει την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 25 αμελλητί σε όλες τις εγκαταστάσεις στη ζώνη επιτήρησης όπου διατηρούνται ζώα καταγεγραμμένων ειδών.

Άρθρο 41

Επισκέψεις επίσημων κτηνιάτρων σε εγκαταστάσεις στη ζώνη επιτήρησης

Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι επίσημοι κτηνίατροι πραγματοποιούν επισκέψεις σε ένα δείγμα των εγκαταστάσεων όπου διατηρούνται ζώα καταγεγραμμένων ειδών στη ζώνη επιτήρησης σύμφωνα με το άρθρο 26 και το σημείο Α.3 του παραρτήματος I.

Άρθρο 42

Απαγορεύσεις δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων, που αφορούν ζώα, προϊόντα και άλλο υλικό από, προς ή εντός της ζώνης επιτήρησης

Η αρμόδια αρχή θέτει σε εφαρμογή απαγορεύσεις, εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις για δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων, που αφορούν ζώα καταγεγραμμένων ειδών, προϊόντα αυτών και άλλα υλικά, από και προς τη ζώνη επιτήρησης σύμφωνα με το άρθρο 27.

Άρθρο 43

Γενικοί όροι για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 42

1.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 42, η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις ζώων και προϊόντων μόνο στις περιπτώσεις που καλύπτονται από τα άρθρα 44 έως 52, υπό τους ειδικούς όρους που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα και τους γενικούς όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 7 του παρόντος άρθρου.

Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε εκτίμηση των κινδύνων που απορρέουν από την εν λόγω έγκριση. Από την εκτίμηση πρέπει να προκύπτει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α είναι αμελητέος.

2.  

Όλες οι εγκεκριμένες μετακινήσεις πραγματοποιούνται:

α) 

κατά προτεραιότητα μέσω μεγάλων οδικών ή σιδηροδρομικών αρτηριών·

β) 

σε μεγάλη απόσταση από εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται ζώα καταγεγραμμένων ειδών· και

γ) 

χωρίς εκφόρτωση ή στάση, μέχρι την εκφόρτωση στην εγκατάσταση προορισμού.

3.  
Η αρχή που είναι αρμόδια για την εγκατάσταση καταγωγής ορίζει την εγκατάσταση προορισμού για τις μετακινήσεις από ή προς τη ζώνη επιτήρησης. Εάν η αρμόδια αρχή είναι διαφορετική από την αρχή που είναι αρμόδια για την εγκατάσταση προορισμού, ενημερώνει τη δεύτερη σχετικά με τον εν λόγω ορισμό.
4.  
Η αρχή που είναι αρμόδια για την εγκατάσταση καταγωγής εξακριβώνει αν η εγκατάσταση προορισμού αποδέχεται τον ορισμό και την παραλαβή κάθε φορτίου ζώων ή προϊόντων.
5.  

Κατά την έγκριση μετακινήσεων ζώων από τη ζώνη επιτήρησης, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι μετακινήσεις αυτές δεν ενέχουν κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α με βάση:

α) 

κλινική εξέταση, με ευνοϊκά αποτελέσματα, των ζώων που διατηρούνται στην εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των ζώων προς μετακίνηση·

β) 

όταν χρειάζεται, εργαστηριακή εξέταση, με ευνοϊκά αποτελέσματα, των ζώων που διατηρούνται στην εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των ζώων προς μετακίνηση· και

γ) 

τα αποτελέσματα των επισκέψεων που αναφέρονται στο άρθρο 41, εάν είναι διαθέσιμα.

6.  

Κατά την έγκριση της μεταφοράς προϊόντων από τη ζώνη επιτήρησης, η αρμόδια αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι:

α) 

καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής και την αποθήκευσή τους, τα προϊόντα ήταν σαφώς διαχωρισμένα από τα προϊόντα που δεν ήταν κατάλληλα για αποστολή εκτός της απαγορευμένης ζώνης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

β) 

τα προϊόντα δεν μεταφέρονται μαζί με προϊόντα ακατάλληλα για αποστολή εκτός της απαγορευμένης ζώνης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

7.  
Κατά τη χορήγηση των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται συμπληρωματικά μέτρα βιοπροφύλαξης από τη στιγμή της φόρτωσης, κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών μεταφοράς και μέχρι την εκφόρτωση στην ορισθείσα εγκατάσταση προορισμού σύμφωνα με τις οδηγίες της.

Άρθρο 44

Ειδικοί όροι για την έγκριση μετακινήσεων δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών προς σφαγή από, προς και εντός της ζώνης επιτήρησης

1.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών που προέρχονται από τη ζώνη επιτήρησης σε σφαγείο το οποίο βρίσκεται:

α) 

όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην εγκατάσταση καταγωγής, εντός της απαγορευμένης ζώνης· ή

β) 

εκτός της απαγορευμένης ζώνης, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη ζώνη επιτήρησης, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σφαγή των ζώων στην απαγορευμένη ζώνη, και αφού διενεργηθεί εκτίμηση κινδύνου.

2.  
Το κρέας που λαμβάνεται από τα ζώα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπόκειται στα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 49.
3.  
Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών με καταγωγή εκτός της ζώνης επιτήρησης προς σφαγείο το οποίο βρίσκεται εντός της ζώνης επιτήρησης.
4.  
Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει τη μεταποίηση και τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων που προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν σφαγεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 ως υλικού της κατηγορίας 3, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, σε εγκεκριμένη μονάδα μεταποίησης ή απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων, η οποία βρίσκεται στο έδαφός της ή σε άλλο κράτος μέλος, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η μεταποίηση ή η απόρριψή τους σε εγκεκριμένη μονάδα στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο εμφανίστηκε η εστία.

Σε περίπτωση μετακίνησης των ζωικών υποπροϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σε μονάδα η οποία βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος προορισμού και τα κράτη μέλη διέλευσης εγκρίνουν την αποστολή αυτή και η αρμόδια αρχή προορισμού εγκρίνει τη μεταποίηση και τη χρήση αυτών των ζωικών υποπροϊόντων ως υλικού της κατηγορίας 3, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

Άρθρο 45

Ειδικοί όροι για την έγκριση ορισμένων μετακινήσεων δεσποζόμενων οπληφόρων καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις στη ζώνη επιτήρησης

1.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει τη μετακίνηση δεσποζόμενων οπληφόρων καταγεγραμμένων ειδών σε βοσκοτόπους που βρίσκονται εντός της ζώνης επιτήρησης, υπό τον όρο ότι:

α) 

έχει παρέλθει περίοδος 15 ημερών από την ολοκλήρωση και την έγκριση του προκαταρκτικού καθαρισμού και απολύμανσης που αναφέρονται στο άρθρο 15· και

β) 

τα ζώα δεν έρχονται σε επαφή με ζώα καταγεγραμμένων ειδών από άλλες εγκαταστάσεις.

2.  
Κατόπιν εκτίμησης κινδύνου, η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει τη μετακίνηση δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών οπληφόρων σε εγκατάσταση που ανήκει στην ίδια αλυσίδα εφοδιασμού, η οποία βρίσκεται εντός ή εκτός της ζώνης επιτήρησης, για την ολοκλήρωση του κύκλου παραγωγής πριν από τη σφαγή. Εάν η εγκατάσταση προορισμού βρίσκεται εκτός της ζώνης επιτήρησης, η αρμόδια αρχή εφαρμόζει στην εν λόγω εγκατάσταση τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 40, 41 και 42 για όσο διάστημα διατηρούνται τα μέτρα ελέγχου νόσων στη ζώνη επιτήρησης καταγωγής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 55.

Άρθρο 46

Ειδικοί όροι για την έγκριση ορισμένων μετακινήσεων πουλερικών από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης

1.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις νεοσσών μίας ημέρας που προέρχονται από τη ζώνη επιτήρησης:

α) 

προς εγκαταστάσεις στο ίδιο κράτος μέλος όπου εκκολάφθηκαν από αυγά προερχόμενα από εγκαταστάσεις εντός της ζώνης επιτήρησης, εάν:

i) 

η εγκατάσταση προορισμού τίθεται υπό επίσημη επιτήρηση μετά την άφιξη των ζώων· και

ii) 

σε περίπτωση μετακίνησής τους εκτός της απαγορευμένης ζώνης, τα ζώα παραμένουν στις εγκαταστάσεις προορισμού για ελάχιστη χρονική περίοδο 21 ημερών·

β) 

προς εγκαταστάσεις στο ίδιο κράτος μέλος όπου εκκολάφθηκαν από αυγά προερχόμενα εκτός της απαγορευμένης ζώνης, εάν το εκκολαπτήριο αποστολής μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν υπήρξε επαφή μεταξύ των συγκεκριμένων αυγών και οποιωνδήποτε άλλων αυγών για επώαση ή νεοσσών μίας ημέρας προερχόμενων από ζώα που διατηρούνται στην απαγορευμένη ζώνη.

2.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία από εγκαταστάσεις στη ζώνη επιτήρησης σε εγκαταστάσεις στο ίδιο κράτος μέλος, εάν:

α) 

στην εγκατάσταση προορισμού δεν υπάρχουν άλλα δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών·

β) 

η εγκατάσταση προορισμού τίθεται υπό επίσημη επιτήρηση μετά την άφιξη των πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία· και

γ) 

τα πουλερικά παραμένουν στην εγκατάσταση προορισμού για ελάχιστη χρονική περίοδο 21 ημερών.

Άρθρο 47

Ειδικοί όροι για την έγκριση ορισμένων μετακινήσεων αυγών για επώαση από και προς εγκαταστάσεις στη ζώνη επιτήρησης

1.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις αυγών για επώαση από εγκατάσταση που βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος προς:

α) 

εκκολαπτήριο που βρίσκεται στη ζώνη επιτήρησης· ή

β) 

εγκατάσταση για εσωτερική επώαση που βρίσκεται στη ζώνη επιτήρησης.

2.  
Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις αυγών για επώαση από εγκατάσταση που βρίσκεται στη ζώνη επιτήρησης προς εκκολαπτήριο στο ίδιο κράτος μέλος ή προς εγκατάσταση για εσωτερική επώαση που βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος, μόνον εάν τα αυγά για επώαση και η συσκευασία τους έχουν απολυμανθεί πριν από την αποστολή και μπορεί να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των συγκεκριμένων αυγών.

Άρθρο 48

Ειδικοί όροι για την έγκριση μετακινήσεων σπέρματος από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης

Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τις μετακινήσεις σπέρματος που έχει συλλεχθεί από ζώα καταγεγραμμένων ειδών που διατηρούνται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, πλην των εκκολαπτηρίων, οι οποίες βρίσκονται εντός της ζώνης επιτήρησης μετά την εκτιμώμενη ημερομηνία της πρώτης μόλυνσης της πληγείσας εγκατάστασης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) 

όλα τα μέτρα ελέγχου νόσων που αφορούν τη νόσο κατηγορίας Α έχουν αρθεί στη ζώνη επιτήρησης σύμφωνα με το άρθρο 55·

β) 

όλα τα δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών στο κέντρο συλλογής σπέρματος έχουν υποβληθεί σε κλινική εξέταση και έχουν ληφθεί δείγματα για εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να αποκλειστεί η παρουσία της νόσου κατηγορίας Α στο κέντρο συλλογής σπέρματος·

γ) 

δείγμα του ζώου δότη που ελήφθη το νωρίτερο επτά ημέρες μετά την περίοδο παρακολούθησης που ορίζεται στο παράρτημα II για τη σχετική νόσο, υπολογιζόμενη μετά την ημερομηνία συλλογής του σπέρματος, έχει υποβληθεί σε εργαστηριακή εξέταση με ευνοϊκά αποτελέσματα.

Άρθρο 49

Ειδικοί όροι για την έγκριση μετακινήσεων νωπού κρέατος και νωπού γάλακτος που προέρχονται από δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης

1.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις νωπού κρέατος και νωπού γάλακτος που προέρχονται από δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών τα οποία διατηρούνται σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης εάν είτε:

α) 

το νωπό κρέας ή το νωπό γάλα μετακινείται σε εγκατάσταση μεταποίησης προκειμένου να υποβληθεί σε μία από τις επεξεργασίες μετριασμού του κινδύνου που καθορίζονται στο παράρτημα VII· είτε

β) 

το νωπό κρέας προέρχεται από πουλερικά.

2.  

Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι μετακινήσεις νωπού κρέατος και νωπού γάλακτος σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α) 

στο νωπό κρέας τοποθετείται σήμανση, σύμφωνα με το παράρτημα IX, κατά την παραγωγή του στο σφαγείο και η σήμανση αυτή παραμένει μέχρι την επεξεργασία του κρέατος· και

β) 

η επεξεργασία πραγματοποιείται σε εγκατάσταση που βρίσκεται στην ίδια απαγορευμένη ζώνη ή όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην απαγορευμένη ζώνη, και η οποία λειτουργεί υπό την επίβλεψη επίσημων κτηνιάτρων.

Άρθρο 50

Ειδικοί όροι για την έγκριση μετακινήσεων αυγών για ανθρώπινη κατανάλωση από εγκαταστάσεις στη ζώνη επιτήρησης

1.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις αυγών για ανθρώπινη κατανάλωση από εγκαταστάσεις στη ζώνη επιτήρησης προς κέντρο συσκευασίας που βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι είναι συσκευασμένα:

α) 

σε συσκευασία μίας χρήσης· ή

β) 

σε συσκευασία που μπορεί να καθαριστεί και να απολυμανθεί κατά τρόπο τέτοιον ώστε να καταστραφεί ο νοσογόνος παράγοντας κατηγορίας Α.

2.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις αυγών για ανθρώπινη κατανάλωση από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης προς εγκατάσταση παρασκευής προϊόντων αυγού που βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος, εάν:

α) 

η εγκατάσταση παρασκευής προϊόντων αυγού συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παραρτήματος III τμήμα X κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004· και

β) 

τα αυγά μετακινούνται στην εγκατάσταση παρασκευής προϊόντων αυγού με σκοπό να υποβληθούν σε χειρισμούς και επεξεργασία σύμφωνα με το παράρτημα II κεφάλαιο XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004.

Άρθρο 51

Ειδικοί όροι για την έγκριση μετακινήσεων κοπριάς, συμπεριλαμβανομένων καθαρών και ακάθαρτων υλικών στρωμνής, από εγκαταστάσεις στη ζώνη επιτήρησης

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει τη μετακίνηση κοπριάς, συμπεριλαμβανομένων καθαρών και ακάθαρτων υλικών στρωμνής, από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης:

α) 

χωρίς μεταποίηση, σε χώρο υγειονομικής ταφής ο οποίος έχει προηγουμένως εγκριθεί για τον σκοπό αυτόν από την αρμόδια αρχή και βρίσκεται στην ίδια ζώνη επιτήρησης· ή

β) 

κατόπιν μεταποίησης, σε χώρο υγειονομικής ταφής ο οποίος έχει προηγουμένως εγκριθεί για τον σκοπό αυτόν από την αρμόδια αρχή και βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους.

Άρθρο 52

Ειδικοί όροι για την έγκριση της μετακίνησης ζωοτροφών φυτικής προέλευσης και αχύρου από τη ζώνη επιτήρησης

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις ζωοτροφών φυτικής προέλευσης ή αχύρου που παράγονται στη ζώνη επιτήρησης, υπό τον όρο ότι οι ζωοτροφές ή το άχυρο:

α) 

έχουν παραχθεί σε τοποθεσίες όπου δεν διατηρούνται ζώα καταγεγραμμένων ειδών, εκτός των εγκαταστάσεων μεταποίησης ζωοτροφών·

β) 

έχουν παραχθεί σε εγκαταστάσεις μεταποίησης ζωοτροφών όπου δεν διατηρούνται ζώα καταγεγραμμένων ειδών και η φυτική πρώτη ύλη προέρχεται:

i) 

από τις τοποθεσίες που αναφέρονται στο στοιχείο α)· ή

ii) 

από περιοχές εκτός της ζώνης επιτήρησης·

γ) 

προορίζονται για χρήση εντός της ζώνης επιτήρησης·

δ) 

υποβλήθηκαν τουλάχιστον σε μία από τις επεξεργασίες μετριασμού του κινδύνου που προβλέπονται στο παράρτημα VIII.

Άρθρο 53

Ειδικοί όροι για την έγκριση μετακινήσεων δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών και προϊόντων σε εγκεκριμένη μονάδα

1.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης προς εγκεκριμένη μονάδα μεταποίησης ή απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων όπου:

α) 

τα δεσποζόμενα ζώα θανατώνονται αμέσως· και

β) 

τα ζωικά υποπροϊόντα που προκύπτουν απορρίπτονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

2.  
Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις προϊόντων από εγκαταστάσεις και άλλες τοποθεσίες στη ζώνη επιτήρησης προς εγκεκριμένη μονάδα μεταποίησης ή απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων, όπου απορρίπτονται ή μεταποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

Άρθρο 54

Μέτρα που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία στη ζώνη επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς

1.  
Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα σχετικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 40 και στα άρθρα 42 έως 53 σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία στη ζώνη επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς.
2.  
Στις εγκαταστάσεις και τις τοποθεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή δύναται να εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα ειδικά προσαρμοσμένα στις εκάστοτε περιστάσεις, με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α εντός και εκτός της ζώνης επιτήρησης.

Άρθρο 55

Διάρκεια των μέτρων ελέγχου νόσων στη ζώνη επιτήρησης

1.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να άρει τα μέτρα ελέγχου νόσων που εφαρμόζονται στη ζώνη επιτήρησης σύμφωνα με τα τμήματα 1 και 3 του παρόντος κεφαλαίου μόνον εάν έχει παρέλθει η περίοδος που ορίζεται στο παράρτημα XI και πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) 

έχουν εκπληρωθεί στη ζώνη προστασίας οι απαιτήσεις του άρθρου 39· και

β) 

επίσημοι κτηνίατροι έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις, με ευνοϊκά αποτελέσματα, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εγκαταστάσεων όπου διατηρούνται ζώα καταγεγραμμένων ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 41.

2.  

Σε περίπτωση που η σχετική νόσος κατηγορίας Α μεταδίδεται από καταγεγραμμένο διαβιβαστή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1882, η αρμόδια αρχή δύναται:

α) 

να καθορίζει τη διάρκεια των μέτρων στη ζώνη επιτήρησης κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου· και

β) 

να μεριμνά για την είσοδο ζώων-δεικτών.Τμήμα 4

Παρεκκλίσεις που εφαρμόζονται στην απαγορευμένη ζώνη σε περίπτωση εμφάνισης περαιτέρω εστιών νόσου

Άρθρο 56

Παρεκκλίσεις από απαγορεύσεις μετακινήσεων ζώων εντός των απαγορευμένων ζωνών σε περίπτωση διατήρησης των περιοριστικών μέτρων

1.  

Σε περίπτωση που οι απαγορεύσεις μετακίνησης ζώων που προβλέπονται στα άρθρα 27 και 42 διατηρούνται πέραν της περιόδου που ορίζεται στο παράρτημα XI λόγω της επίσημης επιβεβαίωσης εμφάνισης περαιτέρω εστιών της νόσου κατηγορίας Α, η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει, κατ’ εξαίρεση, τη μετακίνηση δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών από εγκατάσταση εντός της απαγορευμένης ζώνης και σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις των άρθρων 27 και 42, εάν:

α) 

ο υπεύθυνος επιχείρησης έχει υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για τη χορήγηση της εν λόγω έγκρισης·

β) 

πριν από την έγκριση αυτών των μετακινήσεων έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των κινδύνων που απορρέουν από την εν λόγω έγκριση και από την εκτίμηση προκύπτει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α είναι αμελητέος·

γ) 

επίσημοι κτηνίατροι έχουν πραγματοποιήσει κλινικές εξετάσεις και έχουν συλλέξει δείγματα για εργαστηριακές εξετάσεις από ζώα καταγεγραμμένων ειδών, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που πρόκειται να μετακινηθούν, από τις οποίες προέκυψαν ευνοϊκά αποτελέσματα.

2.  
Σε περίπτωση έγκρισης μετακινήσεων ζώων σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι η μεταφορά πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 24.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Ανασύσταση πληθυσμών με χερσαία ζώα σε εγκαταστάσεις σε απαγορευμένες ζώνες

Άρθρο 57

Όροι για την έγκριση της ανασύστασης του πληθυσμού της πληγείσας εγκατάστασης

1.  

Η αρμόδια αρχή εγκρίνει την ανασύσταση του πληθυσμού της πληγείσας εγκατάστασης μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τελικός καθαρισμός και απολύμανση και, κατά περίπτωση, εντομοκτονία και τρωκτικοκτονία:

i) 

έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα σημεία Α και Γ του παραρτήματος IV και με τη χρήση των κατάλληλων βιοκτόνων ώστε να διασφαλιστεί η καταστροφή του σχετικού νοσογόνου παράγοντα κατηγορίας Α· και

ii) 

τεκμηριώνονται δεόντως·

β) 

έχει παρέλθει η περίοδος παρακολούθησης που ορίζεται στο παράρτημα II για τη σχετική νόσο, υπολογιζόμενη μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης του τελικού καθαρισμού και απολύμανσης, όπως προβλέπονται στο στοιχείο α).

2.  
Η αρμόδια αρχή επιβλέπει προκειμένου να βεβαιωθεί ότι ο τελικός καθαρισμός και απολύμανση και, κατά περίπτωση, η εντομοκτονία και η τρωκτικοκτονία στην πληγείσα εγκατάσταση πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 στοιχείο α).
3.  
Η αρμόδια αρχή δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε βοσκότοπο δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών κατά τη χρονική περίοδο κατά την οποία αυτός θεωρείται μολυσμένος· η εν λόγω χρονική περίοδος καθορίζεται μετά τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου.
4.  

Σε περίπτωση που, για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, δεν έχουν ολοκληρωθεί στην πληγείσα εγκατάσταση όλα τα στάδια του τελικού καθαρισμού και της απολύμανσης και, κατά περίπτωση, της εντομοκτονίας και της τρωκτικοκτονίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει την ανασύσταση του πληθυσμού κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, υπό τον όρο ότι:

α) 

έχει παρέλθει περίοδος τουλάχιστον 3 μηνών από την εκτέλεση του προκαταρκτικού καθαρισμού και της απολύμανσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15· και

β) 

πριν από τη χορήγηση της έγκρισης, η αρμόδια αρχή προέβη σε εκτίμηση των κινδύνων που συνεπάγεται η εν λόγω έγκριση και από την εκτίμηση αυτή προκύπτει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α είναι αμελητέος.

Άρθρο 58

Παρέκκλιση από την απαίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, κέντρα συγκέντρωσης, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει την επανεισαγωγή δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών για σφαγή, εργασίες συγκέντρωσης, επιθεώρηση ή μεταφορά μετά την παρέλευση 24 ωρών από την ολοκλήρωση:

α) 

των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 12, 14, 15, 17 και 18 και στο άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο α)· και

β) 

κάθε πρόσθετου μέτρου που εφαρμόζεται από την αρμόδια αρχή και είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις εκάστοτε περιστάσεις.

Άρθρο 59

Απαιτήσεις για την ανασύσταση του πληθυσμού της πληγείσας εγκατάστασης με δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών

1.  
Η αρμόδια αρχή επιβλέπει για να βεβαιωθεί ότι η ανασύσταση του πληθυσμού της πληγείσας εγκατάστασης με δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2.  

Τα δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών που προορίζονται για ανασύσταση πληθυσμού:

α) 

δεν προέρχονται από εγκατάσταση η οποία υπόκειται στους περιορισμούς που προβλέπονται στο κεφάλαιο III· και

β) 

υποβάλλονται σε δειγματοληψία για εργαστηριακή εξέταση, με ευνοϊκά αποτελέσματα, προκειμένου να αποκλειστεί η παρουσία της νόσου πριν από την εισαγωγή τους στην εγκατάσταση.

3.  

Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο β), δείγματα συλλέγονται από:

α) 

αντιπροσωπευτικό αριθμό όλων των ζώων που θα εισαχθούν στην εγκατάσταση, σε περίπτωση που όλα τα ζώα εισάγονται ταυτόχρονα και προέρχονται από την ίδια εγκατάσταση καταγωγής· ή

β) 

αντιπροσωπευτικό αριθμό ζώων από κάθε φορτίο, σε περίπτωση που όλα τα ζώα εισάγονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ή από διαφορετικές εγκαταστάσεις καταγωγής.

Στην περίπτωση νεοσσών μίας ημέρας, η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει να μην προβεί στη δειγματοληψία για εργαστηριακή εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).

4.  

Τα δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών που προορίζονται για ανασύσταση πληθυσμού εισάγονται στην εγκατάσταση ως εξής:

α) 

σε όλες τις επιδημιολογικές μονάδες και κτίρια της πληγείσας εγκατάστασης·

β) 

κατά προτίμηση ταυτόχρονα ή εντός της περιόδου παρακολούθησης που ορίζεται στο παράρτημα II για τη σχετική νόσο, υπολογιζόμενη μετά την ημερομηνία εισαγωγής του πρώτου ζώου· ή

γ) 

σε περίπτωση εγκαταστάσεων ελεύθερης εκτροφής ή όταν η απαίτηση που ορίζεται στο στοιχείο α) είναι πρακτικά ανέφικτη, με τη χρήση ζώων-δεικτών από τα οποία έχουν ληφθεί δείγματα για εργαστηριακές εξετάσεις με ευνοϊκά αποτελέσματα για τη σχετική νόσο κατηγορίας Α πριν από την εισαγωγή στην εγκατάσταση.

5.  

Επίσημοι κτηνίατροι πραγματοποιούν τουλάχιστον μία επίσκεψη στην πληγείσα εγκατάσταση την τελευταία ημέρα της περιόδου παρακολούθησης που ορίζεται στο παράρτημα II για τη σχετική νόσο, υπολογιζόμενης μετά την ημερομηνία τοποθέτησης των ζώων στην εγκατάσταση και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την παρέλευση 30 ημερών από τη συγκεκριμένη ημέρα, και πραγματοποιούν τουλάχιστον:

α) 

ελέγχους εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των αρχείων παραγωγής, υγείας και ιχνηλασιμότητας·

β) 

κλινική εξέταση δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών· και

γ) 

συλλογή δειγμάτων ζώων για εργαστηριακή εξέταση, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία της σχετικής νόσου κατηγορίας Α.

6.  
Κάθε πρόσωπο το οποίο εισέρχεται ή εξέρχεται από την εγκατάσταση τηρεί τα κατάλληλα μέτρα βιοπροφύλαξης που αποσκοπούν στην πρόληψη της εξάπλωσης της σχετικής νόσου κατηγορίας Α.
7.  
Δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών εξέρχονται από την εγκατάσταση μόνο κατόπιν άδειας της αρμόδιας αρχής και μόνον αφού έχουν προκύψει ευνοϊκά αποτελέσματα από την εργαστηριακή εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο γ).
8.  

Από την ημερομηνία τοποθέτησης των ζώων στην εγκατάσταση έως τη λήξη της ανασύστασης του πληθυσμού, σύμφωνα με το άρθρο 61, ο υπεύθυνος επιχείρησης:

α) 

επικαιροποιεί τα αρχεία υγείας και δεδομένων παραγωγής για τα δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών· και

β) 

κοινοποιεί αμέσως στην αρμόδια αρχή κάθε σημαντική μεταβολή των δεδομένων παραγωγής και τυχόν άλλες ανωμαλίες.

9.  
Εάν κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 8 γνωστοποιηθούν στην αρμόδια αρχή ασυνήθιστα επίπεδα θνησιμότητας ή κλινικά σημεία της σχετικής νόσου κατηγορίας Α, οι επίσημοι κτηνίατροι συλλέγουν χωρίς καθυστέρηση δείγματα για εργαστηριακή εξέταση προκειμένου να αποκλειστεί η παρουσία της σχετικής νόσου κατηγορίας Α.
10.  
Η αρμόδια αρχή δύναται να εξαιρεί εγκαταστάσεις υπό περιορισμό από μία ή περισσότερες από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 κατόπιν εκτίμησης των κινδύνων που απορρέουν από την εξαίρεση αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι από την εν λόγω εκτίμηση προκύπτει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α είναι αμελητέος.

Άρθρο 60

Πρόσθετες απαιτήσεις για την ανασύσταση του πληθυσμού της πληγείσας εγκατάστασης

1.  
Η αρμόδια αρχή εγκρίνει την ανασύσταση του πληθυσμού της πληγείσας εγκατάστασης με ζώα άλλα από δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο εξάπλωσης της σχετικής νόσου κατηγορίας Α και τον κίνδυνο εμμονής των διαβιβαστών.
2.  
Σε περίπτωση εφαρμογής προληπτικής θανάτωσης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 των άρθρων 7 και 9, η αρμόδια αρχή δύναται να επεκτείνει ορισμένες ή όλες τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59.

Άρθρο 61

Λήξη της ανασύστασης του πληθυσμού της πληγείσας εγκατάστασης και άρση των μέτρων ελέγχου νόσων στην πληγείσα εγκατάσταση

1.  
Η ανασύσταση του πληθυσμού της πληγείσας εγκατάστασης θεωρείται ότι οριστικοποιήθηκε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 57 και 59 και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 60.
2.  
Η αρμόδια αρχή αίρει όλα τα μέτρα ελέγχου νόσων που εφαρμόζονται στην πληγείσα εγκατάσταση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό όταν θεωρηθεί ότι η ανασύσταση του πληθυσμού έχει οριστικοποιηθεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Μέτρα ελέγχου νόσων σε άγρια ζώα καταγεγραμμένων ειδών

Άρθρο 62

Μέτρα σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε άγρια ζώα καταγεγραμμένων ειδών

1.  
Σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε άγρια ζώα καταγεγραμμένων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1, 3 και 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, η αρμόδια αρχή προβαίνει αμέσως σε διερεύνηση προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία της καταγεγραμμένης νόσου για την οποία υπάρχει υπόνοια.
2.  
Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή οργανώνει, κατ’ ελάχιστον, τη διεξαγωγή μεταθανάτιων εξετάσεων και τη συλλογή δειγμάτων για εργαστηριακή εξέταση των άγριων ζώων καταγεγραμμένων ειδών που θανατώθηκαν διά πυροβολισμού ή βρέθηκαν νεκρά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία της νόσου κατηγορίας Α.
3.  

Όσον αφορά τα πτώματα άγριων ζώων για τα οποία υπάρχει υπόνοια παρουσίας της σχετικής νόσου κατηγορίας Α, ανεξάρτητα από το αν τα άγρια ζώα θανατώθηκαν ή βρέθηκαν νεκρά, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι:

α) 

ολόκληρα τα πτώματα των άγριων ζώων ή μέρη τους απορρίπτονται ή μεταποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009· και

β) 

όπου είναι εφικτό, κάθε υλικό ή ουσία που ενδέχεται να έχει μολυνθεί, λόγω επαφής με τα πτώματα άγριων ζώων ή με ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από αυτά, υποβάλλεται σε καθαρισμό και απολύμανση ή απορρίπτεται σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την επίβλεψη επίσημων κτηνιάτρων.

Άρθρο 63

Μέτρα σε περίπτωση εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α σε άγρια ζώα καταγεγραμμένων ειδών

1.  

Σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α σε άγρια ζώα καταγεγραμμένων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, η αρμόδια αρχή δύναται να οριοθετήσει μολυσμένη ζώνη, με σκοπό την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου, με βάση:

α) 

τα χαρακτηριστικά της νόσου·

β) 

τον εκτιμώμενο πληθυσμό των άγριων ζώων καταγεγραμμένων ειδών·

γ) 

τους παράγοντες κινδύνου που συμβάλλουν στην εξάπλωση της σχετικής νόσου κατηγορίας Α, ιδίως όσον αφορά τον κίνδυνο εισαγωγής νόσου κατηγορίας Α σε εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται ζώα καταγεγραμμένων ειδών·

δ) 

τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας· και

ε) 

άλλους συναφείς παράγοντες.

2.  

Όσον αφορά τα πτώματα άγριων ζώων για τα οποία έχει επιβεβαιωθεί η σχετική νόσος κατηγορίας Α, ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω άγρια ζώα θανατώθηκαν ή βρέθηκαν νεκρά, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι:

α) 

ολόκληρα τα πτώματα των άγριων ζώων ή μέρη τους απορρίπτονται ή μεταποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009· και

β) 

όπου είναι εφικτό, κάθε υλικό ή ουσία που ενδέχεται να έχει μολυνθεί, λόγω επαφής με τα πτώματα άγριων ζώων ή με ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από αυτά, υποβάλλεται σε καθαρισμό και απολύμανση ή απορρίπτεται σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την επίβλεψη επίσημων κτηνιάτρων.

3.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να προσαρμόζει τα όρια της αρχικής μολυσμένης ζώνης:

α) 

προκειμένου να περιοριστεί η περαιτέρω εξάπλωση της σχετικής νόσου κατηγορίας Α· και

β) 

σε περίπτωση επιβεβαίωσης εμφάνισης περαιτέρω εστιών της νόσου κατηγορίας Α σε άγρια ζώα.

4.  
Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως τους υπεύθυνους επιχειρήσεων, τους κλινικούς κτηνιάτρους, τους κυνηγούς, άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σχετικά με την εμφάνιση εστίας της νόσου και τα μέτρα ελέγχου που ελήφθησαν.

Άρθρο 64

Μέτρα που εφαρμόζονται στη μολυσμένη ζώνη

1.  
Στη μολυσμένη ζώνη που οριοθετείται σύμφωνα με το άρθρο 63, η αρμόδια αρχή οργανώνει τη διεξαγωγή μεταθανάτιων εξετάσεων άγριων ζώων καταγεγραμμένων ειδών που θανατώθηκαν διά πυροβολισμού ή βρέθηκαν νεκρά, συμπεριλαμβανομένης, όπου χρειάζεται, της δειγματοληψίας για εργαστηριακή εξέταση.
2.  

Στη μολυσμένη ζώνη, η αρμόδια αρχή προβαίνει, κατ’ ελάχιστον, στις ακόλουθες ενέργειες:

α) 

θέτει σε εφαρμογή μέτρα μετριασμού του κινδύνου και ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης, με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α από τα προσβεβλημένα ζώα και τη μολυσμένη ζώνη σε ζώα που δεν έχουν προσβληθεί ή στον άνθρωπο·

β) 

απαγορεύει τις μετακινήσεις άγριων ζώων καταγεγραμμένων ειδών και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τέτοια ζώα, όπως προβλέπεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/688 της Επιτροπής ( 5 )· και

γ) 

διασφαλίζει ότι όλα τα πτώματα άγριων ζώων καταγεγραμμένων ειδών, ανεξάρτητα από το αν τα ζώα θανατώθηκαν ή βρέθηκαν νεκρά, ή μέρη τους απορρίπτονται ή μεταποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

Άρθρο 65

Πρόσθετα μέτρα που εφαρμόζονται στη μολυσμένη ζώνη

Προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση της νόσου κατηγορίας Α, στη μολυσμένη ζώνη η αρμόδια αρχή δύναται:

α) 

να ρυθμίζει τις μετακινήσεις δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών·

β) 

να ρυθμίζει τις κυνηγετικές δραστηριότητες και άλλες υπαίθριες δραστηριότητες·

γ) 

να περιορίζει τη σίτιση άγριων ζώων καταγεγραμμένων ειδών· και

δ) 

να καταρτίζει και να θέτει σε εφαρμογή σχέδιο εκρίζωσης για τη νόσο κατηγορίας Α σε άγρια ζώα καταγεγραμμένων ειδών, εάν το επιτάσσει η επιδημιολογική κατάσταση.

Άρθρο 66

Επιχειρησιακή ομάδα εμπειρογνωμόνων

Σε περίπτωση επισήμως επιβεβαιωμένης εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α σε άγρια ζώα καταγεγραμμένων ειδών, και σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή οριοθετεί μολυσμένη ζώνη σύμφωνα με το άρθρο 63, η αρμόδια αρχή συγκροτεί επιχειρησιακή ομάδα εμπειρογνωμόνων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, προς υποστήριξη της αρμόδιας αρχής:

α) 

κατά την αξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης και της εξέλιξής της·

β) 

κατά την οριοθέτηση της μολυσμένης ζώνης·

γ) 

κατά τον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται στη μολυσμένη ζώνη σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, και της διάρκειάς τους· και

δ) 

κατά την κατάρτιση σχεδίου εκρίζωσης, κατά περίπτωση.

Άρθρο 67

Διάρκεια των μέτρων στη μολυσμένη ζώνη

Η αρμόδια αρχή διατηρεί τα μέτρα που εφαρμόζονται στη μολυσμένη ζώνη σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο έως ότου προκύψει από τα επιδημιολογικά στοιχεία ότι ο σχετικός πληθυσμός άγριων ζώων δεν ενέχει πλέον κίνδυνο εισαγωγής νόσου κατηγορίας Α σε εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται ζώα καταγεγραμμένων ειδών και η επιχειρησιακή ομάδα προτείνει την άρση των μέτρων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Μέτρα ελέγχου νόσων για νόσους χερσαίων ζώων κατηγορίας Β και Γ

Άρθρο 68

Προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων που εφαρμόζονται σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή υποπτεύεται την παρουσία νόσου κατηγορίας Β ή Γ σε κράτη μέλη ή σε ζώνες στις οποίες έχει χορηγηθεί καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο

Σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Β ή Γ –σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1, 3 ή 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 σε κράτη μέλη ή ζώνες όπου έχει χορηγηθεί καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 ή το άρθρο 84 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται:

α) 

στα άρθρα 21, 22 και 23 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, όσον αφορά τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis, τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis, την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών/λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα, τη λοίμωξη από τον ιό της νόσου Aujeszky και την ιογενή διάρροια των βοοειδών·

β) 

στο άρθρο 35 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, όσον αφορά τη λοίμωξη από τον ιό της λύσσας· και

γ) 

στο άρθρο 41 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, όσον αφορά τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24).

Άρθρο 69

Μέτρα ελέγχου νόσων που εφαρμόζονται αφού επιβεβαιωθεί νόσος κατηγορίας Β ή Γ

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης νόσου κατηγορίας Β ή Γ –σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 σε κράτη μέλη ή ζώνες όπου έχει χορηγηθεί καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 ή το άρθρο 84 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται:

α) 

στα άρθρα 24 έως 31 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, όσον αφορά τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis, τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis, την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών/λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα, τη λοίμωξη από τον ιό της νόσου Aujeszky και την ιογενή διάρροια των βοοειδών·

β) 

στο άρθρο 36 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, όσον αφορά τη λοίμωξη από τον ιό της λύσσας· και

γ) 

στο άρθρο 42 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, όσον αφορά τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24).ΜΕΡΟΣ III

ΥΔΡΟΒΙΑ ΖΩΑΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Μέτρα ελέγχου νόσων για νόσους κατηγορίας Α σε ζώα υδατοκαλλιέργειαςΤμήμα 1

Προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε ζώα υδατοκαλλιέργειας

Άρθρο 70

Υποχρεώσεις υπευθύνων επιχειρήσεων σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε ζώα υδατοκαλλιέργειας σε εγκαταστάσεις

Σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε ζώα υδατοκαλλιέργειας, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων λαμβάνουν τα μέτρα ελέγχου νόσων που παρατίθενται κατωτέρω, με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α από τα προσβεβλημένα ζώα και τις πληγείσες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας που τελούν υπό την ευθύνη τους σε άλλα υδρόβια ζώα που δεν έχουν προσβληθεί, έως ότου η αρμόδια αρχή αποκλείσει την παρουσία νόσου κατηγορίας Α:

α) 

απομονώνουν, όπου είναι πρακτικά εφικτό, όλα τα ζώα υδατοκαλλιέργειας στην εγκατάσταση για τα οποία υπάρχει υπόνοια προσβολής από νόσο κατηγορίας Α·

β) 

δεν επιτρέπουν τις μετακινήσεις ζώων υδατοκαλλιέργειας από και προς την εγκατάσταση·

γ) 

τηρούν αρχεία όλων των επισκέψεων και των μετακινήσεων από και προς την εγκατάσταση·

δ) 

διατηρούν κάθε προϊόν, στοιχείο εξοπλισμού, υλικό ή ουσία που ενδέχεται να έχει μολυνθεί και να μεταδώσει νόσους κατηγορίας Α απομονωμένα και κατά το δυνατόν προστατευμένα από διαβιβαστές και άλλα υδρόβια ζώα·

ε) 

θέτουν σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα βιοπροφύλαξης που αποσκοπούν στην αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α·

στ) 

παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματός της, κάθε σχετική πληροφορία για τη νόσο κατηγορίας Α· και

ζ) 

τηρούν τυχόν οδηγίες που δίνονται από την αρμόδια αρχή σχετικά με τον έλεγχο της νόσου κατηγορίας Α, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 και τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 71

Διερεύνηση από την αρμόδια αρχή σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε ζώα υδατοκαλλιέργειας σε εγκατάσταση

1.  
Σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε ζώα υδατοκαλλιέργειας σε εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1, 3 και 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, η αρμόδια αρχή προβαίνει αμέσως σε διερεύνηση προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία της καταγεγραμμένης νόσου για την οποία υπάρχει υπόνοια παρουσίας.
2.  

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι επίσημοι κτηνίατροι προβαίνουν τουλάχιστον:

α) 

σε κλινικές εξετάσεις των ζώων υδατοκαλλιέργειας· και

β) 

σε συλλογή δειγμάτων για εργαστηριακή εξέταση.

Άρθρο 72

Προκαταρκτικά μέτρα περιορισμού και βιοπροφύλαξης που εφαρμόζονται σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε ζώα υδατοκαλλιέργειας

1.  

Σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε μια εγκατάσταση, η αρμόδια αρχή θέτει την εγκατάσταση υπό επίσημη επιτήρηση και επιβάλλει αμέσως τα προκαταρκτικά μέτρα περιορισμού και βιοπροφύλαξης που παρατίθενται κατωτέρω, με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α από τα προσβεβλημένα ζώα υδατοκαλλιέργειας και την εγκατάσταση σε υδρόβια ζώα που δεν έχουν προσβληθεί:

α) 

απαγόρευση των μετακινήσεων ζώων υδατοκαλλιέργειας από και προς την εγκατάσταση·

β) 

απαγόρευση των μη αναγκαίων μετακινήσεων μέσων μεταφοράς και εξοπλισμού από την εγκατάσταση·

γ) 

απαγόρευση της σφαγής ζώων υδατοκαλλιέργειας για ανθρώπινη κατανάλωση·

δ) 

όπου είναι πρακτικά εφικτό και θεωρείται αναγκαίο, εντολή απομόνωσης όλων των ζώων υδατοκαλλιέργειας· και

ε) 

όταν είναι εφικτό, εφαρμογή κατάλληλων μέσων και μέτρων για τον έλεγχο των πτηνών και άλλων θηρευτών.

2.  
Η αρμόδια αρχή δύναται να διατάσσει την προληπτική θανάτωση καταγεγραμμένων ειδών στην πληγείσα εγκατάσταση, σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοπροφύλαξης και άλλα μέτρα μετριασμού του κινδύνου για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α από την εγκατάσταση.
3.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, και κατόπιν διενέργειας εκτίμησης κινδύνου, η αρμόδια αρχή εγκρίνει μετακινήσεις ζώων υδατοκαλλιέργειας με μοναδικό σκοπό την άμεση θανάτωσή τους σε εγκατάσταση θαλάσσιων προϊόντων διατροφής με έλεγχο νόσων ή σε εγκεκριμένη μονάδα για τη μεταποίηση ή την απόρριψή τους ως ζωικών υποπροϊόντων της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Η χορήγηση της έγκρισης επιτρέπεται μόνον όταν εφαρμόζονται τα απαραίτητα μέτρα βιοπροφύλαξης και άλλα μέτρα μετριασμού του κινδύνου που αποσκοπούν στην πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α.
4.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, όλα τα ζωικά υποπροϊόντα από νεκρά ζώα υδατοκαλλιέργειας που πέθαναν ή θανατώθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, συμπεριλαμβανομένων των κελυφών μαλακίων με σάρκα, μεταποιούνται ή απορρίπτονται ως υλικά της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, με σκοπό τη διασφάλιση της αδρανοποίησης του σχετικού νοσογόνου παράγοντα και την πρόληψη της μετάδοσης της νόσου σε άλλα υδρόβια ζώα.

Άρθρο 73

Απογραφή και ανάλυση αρχείων σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε ζώα υδατοκαλλιέργειας

1.  

Σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α, η αρμόδια αρχή διατάσσει και επαληθεύει ότι οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων στις οποίες υπάρχει υπόνοια νόσου κατηγορίας Α προβαίνουν χωρίς καθυστέρηση σε απογραφή – την οποία και επικαιροποιούν – των ακόλουθων στοιχείων:

α) 

των ειδών, των κατηγοριών και των ποσοτήτων (αριθμός, όγκος ή βάρος) όλων των ζώων υδατοκαλλιέργειας που διατηρούνται στην εγκατάσταση·

β) 

κάθε προϊόντος, υλικού ή ουσίας που ενδέχεται να έχει μολυνθεί ή ενδέχεται να μεταδώσει τη σχετική νόσο κατηγορίας Α· και

γ) 

της θνησιμότητας σε κάθε επιδημιολογική μονάδα εντός της εγκατάστασης, η οποία καταγράφεται σε καθημερινή βάση.

2.  
Στο πλαίσιο της επιδημιολογικής έρευνας που αναφέρεται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις για τις οποίες υπάρχει υπόνοια παρουσίας της νόσου, οι επίσημοι κτηνίατροι αναλύουν τουλάχιστον τα αρχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 186 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

Άρθρο 74

Επέκταση των μέτρων ελέγχου νόσων σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε άλλες εγκαταστάσεις

Προκειμένου να προληφθεί η εξάπλωση νόσου κατηγορίας Α, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε διερεύνηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 71, και κατόπιν διενέργειας εκτίμησης κινδύνου επεκτείνει τα σχετικά μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 72 και 73:

α) 

στις εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στο ίδιο διαμέρισμα με την εγκατάσταση όπου υπάρχει υπόνοια παρουσίας της νόσου ή οι οποίες, λόγω απόστασης, υδροδυναμικών συνθηκών ή τοπογραφικών συνθηκών, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο προσβολής από τον σχετικό νοσογόνο παράγοντα κατόπιν μετάδοσης από την εγκατάσταση στην οποία υπάρχει υπόνοια παρουσίας της νόσου·

β) 

σε οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση εκτός αυτών που αναφέρονται στο στοιχείο α) η οποία παρουσιάζει άμεση επιδημιολογική σύνδεση με την εγκατάσταση όπου υπάρχει υπόνοια παρουσίας της νόσου.

Άρθρο 75

Προσωρινές απαγορευμένες ζώνες γύρω από την εγκατάσταση

Η αρμόδια αρχή δύναται να οριοθετεί προσωρινή απαγορευμένη ζώνη γύρω από την εγκατάσταση στην οποία υπάρχει υπόνοια παρουσίας νόσου κατηγορίας Α και στην οποία εφαρμόζονται προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 72 και 73, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες περιστάσεις:

α) 

την τοποθεσία της εγκατάστασης σε περιοχή με άλλες εγκαταστάσεις όπου διατηρούνται ζώα υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών για τα οποία υπάρχει υπόνοια νόσου κατηγορίας Α·

β) 

τις μετακινήσεις ζώων πλησίον της εγκατάστασης για την οποία υπάρχει υπόνοια·

γ) 

την καθυστέρηση μέχρι την επιβεβαίωση της νόσου κατηγορίας Α σύμφωνα με το άρθρο 77·

δ) 

τυχόν ανεπάρκεια των πληροφοριών σχετικά με την πιθανή προέλευση και τις οδούς εισαγωγής της νόσου κατηγορίας Α για την οποία υπάρχει υπόνοια· και

ε) 

τα χαρακτηριστικά της νόσου, ιδίως τις οδούς και την ταχύτητα μετάδοσης της νόσου και την εμμονή της νόσου στον σχετικό πληθυσμό ζώων υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών.

Άρθρο 76

Μέτρα που εφαρμόζονται σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, κέντρα καθαρισμού, κέντρα αποστολής, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς

1.  

Σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Α –σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1, 3 και 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 στολής, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, η αρμόδια αρχή εφαρμόζει:

α) 

τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 71 έως 75· και

β) 

εάν απαιτείται, πρόσθετα μέτρα ειδικά προσαρμοσμένα στις εκάστοτε περιστάσεις, με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α από τα ζώα και τις εγκαταστάσεις ή τις τοποθεσίες για τα οποία/τις οποίες υπάρχει υπόνοια σε ζώα που δεν έχουν προσβληθεί.

2.  
Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει επίσης τις διατάξεις των άρθρων 71 έως 75 και στις εγκαταστάσεις καταγωγής των ζώων ή των προϊόντων που είναι παρόντα στις εγκαταστάσεις και τις τοποθεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.Τμήμα 2

Μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης νόσου κατηγορίας Α σε ζώα υδατοκαλλιέργειας

Άρθρο 77

Επίσημη επιβεβαίωση νόσου κατηγορίας Α σε ζώα υδατοκαλλιέργειας

Η αρμόδια αρχή επιβεβαιώνει επισήμως την εμφάνιση εστίας νόσου κατηγορίας Α σε ζώα υδατοκαλλιέργειας όταν πληρούνται οι όροι του άρθρου 9 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.

Άρθρο 78

Μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α σε εγκατάσταση

1.  

Έπειτα από την επίσημη επιβεβαίωση της εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α σύμφωνα με το άρθρο 77, επιπλέον των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 72 και 73, η αρμόδια αρχή διατάσσει την άμεση εφαρμογή, στην εγκατάσταση στην οποία έχει επισήμως επιβεβαιωθεί η εμφάνιση εστίας νόσου κατηγορίας Α, των ακόλουθων μέτρων ελέγχου νόσων υπό την επίβλεψη επίσημων κτηνιάτρων:

α) 

τα ψάρια και τα καρκινοειδή καταγεγραμμένων ειδών θανατώνονται το συντομότερο δυνατόν και τα μαλάκια καταγεγραμμένων ειδών ανασύρονται από το νερό το συντομότερο δυνατόν·

β) 

κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, τα ζώα που αναφέρονται στο στοιχείο α) απορρίπτονται ως υλικό της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό·

γ) 

τα μέτρα που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) εφαρμόζονται είτε:

i) 

στην εγκατάσταση στην οποία έχει επισήμως επιβεβαιωθεί εμφάνιση εστίας νόσου κατηγορίας Α, με επακόλουθη επιτόπια μεταποίηση· είτε

ii) 

σε εγκατάσταση θαλάσσιων προϊόντων διατροφής με έλεγχο νόσων ή σε εγκεκριμένη μονάδα μεταποίησης ή απόρριψης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, κατά τρόπο ώστε να προλαμβάνεται ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α·

δ) 

τα ζώα υδατοκαλλιέργειας μη καταγεγραμμένων ειδών θανατώνονται ή σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή, στην περίπτωση των μαλακίων, ανασύρονται από το νερό σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β), το συντομότερο δυνατόν·

ε) 

εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό κάθε πιθανής εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α από και προς οποιοδήποτε άγριο υδρόβιο ζώο που ενδέχεται να βρίσκεται σε επιδημιολογική επαφή με την εγκατάσταση·

στ) 

όλα τα δυνάμει μολυσμένα προϊόντα, υλικά ή ουσίες απομονώνονται έως ότου:

i) 

απορριφθούν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, στην περίπτωση ζωικών υποπροϊόντων·

ii) 

απορριφθούν ή μεταποιηθούν, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, ως υλικά της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, στην περίπτωση προϊόντων ζωικής προέλευσης·

iii) 

ολοκληρωθούν τα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80, στην περίπτωση υλικών και ουσιών κατάλληλων για καθαρισμό και απολύμανση· και

iv) 

απομακρυνθούν από την εγκατάσταση και απορριφθούν υπό την επίβλεψη επίσημων κτηνιάτρων, στην περίπτωση ζωοτροφών και άλλων υλικών ακατάλληλων για καθαρισμό και απολύμανση.

2.  

Η αρμόδια αρχή διατάσσει και επιβλέπει:

α) 

τη μεταφορά, από την πληγείσα εγκατάσταση, των ζωικών υποπροϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) σημείο i) και των προϊόντων ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) σημείο ii), ώστε να βεβαιωθεί ότι αυτή συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009· και

β) 

τη μεταφορά, από την πληγείσα εγκατάσταση, των υλικών ή ουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) σημείο iv), ώστε να βεβαιωθεί ότι αυτή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της αρχής όσον αφορά τις συνθήκες βιοπροφύλαξης και βιοασφάλειας που αποσκοπούν στην πρόληψη της εξάπλωσης του νοσογόνου παράγοντα κατηγορίας Α.

3.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α) και αφού διενεργήσει εκτίμηση κινδύνου, η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέψει τη θανάτωση ψαριών ή καρκινοειδών ή, στην περίπτωση των μαλακίων, την ανάσυρσή τους από το νερό, για ανθρώπινη κατανάλωση, στην εγκατάσταση ή σε εγκατάσταση θαλάσσιων προϊόντων διατροφής με έλεγχο νόσων, υπό τον όρο ότι λαμβάνονται μέτρα βιοπροφύλαξης και άλλα απαραίτητα μέτρα μετριασμού του κινδύνου για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, όλα τα ζωικά υποπροϊόντα που προκύπτουν από την ως άνω παρέκκλιση μεταποιούνται ή απορρίπτονται ως υλικά της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.
4.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο δ) και αφού διενεργήσει εκτίμηση κινδύνου, η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει να μη θανατωθούν, να μη σφαγούν ή να μην ανασυρθούν από το νερό ζώα υδατοκαλλιέργειας μη καταγεγραμμένων ειδών, υπό τον όρο ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα μετριασμού του κινδύνου για την πρόληψη κάθε πιθανού κινδύνου εξάπλωσης της σχετικής νόσου κατηγορίας Α από την εγκατάσταση.
5.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο στ) σημείο ii) και αφού διενεργήσει εκτίμηση κινδύνου, η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέψει τη διάθεση προϊόντων ζωικής προέλευσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 83.

Άρθρο 79

Ειδικές παρεκκλίσεις από τα μέτρα ελέγχου σε εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται καταγεγραμμένα είδη για επιστημονικούς σκοπούς ή για σκοπούς σχετικούς με τη διατήρηση ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση

1.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγεί παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης νόσου κατηγορίας Α σε εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται καταγεγραμμένα είδη για επιστημονικούς σκοπούς ή για σκοπούς σχετικούς με τη διατήρηση ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, υπό τον όρο ότι:

α) 

δεν διακυβεύεται το υγειονομικό καθεστώς του οικείου κράτους μέλους ή άλλων κρατών μελών· και

β) 

λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα βιοπροφύλαξης, όπως απαριθμούνται στο άρθρο 78, με σκοπό την πρόληψη κάθε πιθανού κινδύνου εξάπλωσης του νοσογόνου παράγοντα κατηγορίας Α.

2.  

Σε περίπτωση που χορηγείται παρέκκλιση σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα ζώα υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών που καλύπτονται από την παρέκκλιση:

α) 

διατηρούνται σε χώρους στους οποίους εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα βιοπροφύλαξης που αποσκοπούν στην αποφυγή της εξάπλωσης της σχετικής νόσου κατηγορίας Α· και

β) 

υπόκεινται σε περαιτέρω επιτήρηση και εργαστηριακή εξέταση και δεν μετακινούνται από την εγκατάσταση έως ότου προκύψει από τις εργαστηριακές εξετάσεις ότι δεν ενέχουν κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της σχετικής νόσου κατηγορίας Α.

Άρθρο 80

Καθαρισμός και απολύμανση

1.  

Η αρμόδια αρχή διατάσσει τους υπεύθυνους επιχειρήσεων να προβούν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μέτρων ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 78, στον καθαρισμό και στην απολύμανση:

α) 

της εγκατάστασης, στον βαθμό που η αρμόδια αρχή το θεωρεί πρακτικά εφικτό·

β) 

οποιουδήποτε ζωοτεχνικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, του εξοπλισμού σίτισης, διαλογής, θεραπείας και εμβολιασμού και των επαγγελματικών λέμβων·

γ) 

οποιουδήποτε εξοπλισμού σχετικού με την παραγωγή, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, κλωβών, διχτυών, υποστηριγμάτων, σάκων και παραγαδιών·

δ) 

οποιασδήποτε προστατευτικής ενδυμασίας ή εξοπλισμού ασφαλείας που χρησιμοποιείται από υπευθύνους επιχειρήσεων και επισκέπτες· και

ε) 

όλων των μέσων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών και άλλου εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε για τη μετακίνηση μολυσμένων ζώων ή προσωπικού που έχει έλθει σε επαφή με μολυσμένα ζώα.

2.  

Ο καθαρισμός και η απολύμανση που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται:

α) 

σύμφωνα με πρωτόκολλο που έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ της αρμόδιας αρχής και του υπευθύνου επιχείρησης· και

β) 

υπό την επίβλεψη επίσημων κτηνιάτρων.

Άρθρο 81

Υδρανάπαυση στην πληγείσα εγκατάσταση

Η αρμόδια αρχή διατάσσει τους υπεύθυνους επιχειρήσεων να προβούν, μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης που προβλέπονται στο άρθρο 80, σε υδρανάπαυση της πληγείσας εγκατάστασης για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο παράρτημα XIII.

Άρθρο 82

Επέκταση των μέτρων ελέγχου νόσων σε περίπτωση επιβεβαίωσης νόσου κατηγορίας Α

Προκειμένου να προληφθεί η εξάπλωση νόσου κατηγορίας Α, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε διερεύνηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 και, αφού διενεργήσει εκτίμηση κινδύνου, επεκτείνει ορισμένα ή όλα τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 78, 80 και 81:

α) 

στις εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στο ίδιο διαμέρισμα ή οι οποίες, λόγω απόστασης, υδροδυναμικών συνθηκών ή τοπογραφικών συνθηκών, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο προσβολής από τον σχετικό νοσογόνο παράγοντα κατόπιν μετάδοσης από την εγκατάσταση με επιβεβαιωμένη νόσο·

β) 

σε οποιαδήποτε εγκατάσταση για την οποία, βάσει των αποτελεσμάτων της διερεύνησης που προβλέπεται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, έχει διαπιστωθεί άμεση επιδημιολογική σύνδεση με την εγκατάσταση με επιβεβαιωμένη νόσο.

Άρθρο 83

Διάθεση στην αγορά προϊόντων ζωικής προέλευσης από ζώα υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών που παράχθηκαν σε μολυσμένες εγκαταστάσεις

1.  

Κατά τη χορήγηση παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 5, η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει τη διάθεση προϊόντων ζωικής προέλευσης στην αγορά, μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) 

τα ψάρια πρέπει να θανατώνονται και να εκσπλαχνίζονται πριν από την αποστολή·

β) 

τα μαλάκια και τα καρκινοειδή πρέπει να είναι πλήρως ιχνηλάσιμα και να μεταποιούνται πριν από την αποστολή σε μη βιώσιμα προϊόντα, τα οποία δεν μπορούν να επιβιώσουν εάν επιστραφούν στο νερό.

Σε περίπτωση που απαιτείται καθαρισμός πριν από τη μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά, ο καθαρισμός διενεργείται σε εγκατάσταση θαλάσσιων προϊόντων διατροφής με έλεγχο νόσων ή σε κέντρο καθαρισμού ασφαλές όσον αφορά τη βιοπροφύλαξη.

2.  

Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προορίζονται:

α) 

απευθείας για τους τελικούς καταναλωτές· ή

β) 

για περαιτέρω μεταποίηση σε εγκατάσταση θαλάσσιων προϊόντων διατροφής με έλεγχο νόσων.

Άρθρο 84

Μέτρα που εφαρμόζονται σε περίπτωση επιβεβαίωσης νόσων κατηγορίας Α σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, κέντρα καθαρισμού, κέντρα αποστολής, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς

1.  

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης νόσου κατηγορίας Α σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, κέντρα καθαρισμού, κέντρα αποστολής, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 77, η αρμόδια αρχή εφαρμόζει:

α) 

τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 78, 80 και 81· και

β) 

εάν απαιτείται, πρόσθετα μέτρα ειδικά προσαρμοσμένα στις εκάστοτε περιστάσεις, με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α από τα προσβεβλημένα ζώα και τις πληγείσες εγκαταστάσεις ή τοποθεσίες σε ζώα που δεν έχουν προσβληθεί.

2.  
Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει επίσης τις διατάξεις των άρθρων 78, 80 και 81 και στις εγκαταστάσεις καταγωγής των ζώων ή των προϊόντων που είναι παρόντα στις εγκαταστάσεις και τις τοποθεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μέτρα ελέγχου νόσων για νόσους κατηγορίας Α σε ζώα υδατοκαλλιέργειας στην απαγορευμένη ζώνηΤμήμα 1

Γενικά μέτρα ελέγχου νόσων στην απαγορευμένη ζώνη

Άρθρο 85

Οριοθέτηση απαγορευμένης ζώνης

1.  

Σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης εστίας νόσου κατηγορίας Α σε εγκατάσταση, επιχείρηση τροφίμων και ζωοτροφών, εγκατάσταση ζωικών υποπροϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, η αρμόδια αρχή οριοθετεί αμέσως γύρω από την πληγείσα εγκατάσταση ή τοποθεσία απαγορευμένη ζώνη, η οποία περιλαμβάνει:

α) 

ζώνη προστασίας γύρω από την εγκατάσταση ή την τοποθεσία στην οποία έχει επιβεβαιωθεί η νόσος κατηγορίας Α·

β) 

ζώνη επιτήρησης γύρω από τη ζώνη προστασίας· και

γ) 

εάν απαιτείται, βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες γύρω ή δίπλα στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

2.  

Η έκταση των ζωνών καθορίζεται κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των παραγόντων που επηρεάζουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου. Για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία και κριτήρια:

α) 

τα δεδομένα της επιδημιολογικής έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429·

β) 

τα σχετικά υδροδυναμικά δεδομένα·

γ) 

τα κριτήρια που απαριθμούνται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429· και

δ) 

τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα XIV του παρόντος κανονισμού.

3.  
Η αρμόδια αρχή προσαρμόζει τα όρια της αρχικής απαγορευμένης ζώνης, συμπεριλαμβανομένων των ορίων των ζωνών προστασίας και επιτήρησης και των περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών, σε περίπτωση αλληλεπικάλυψης δύο ή περισσοτέρων απαγορευμένων ζωνών λόγω της εμφάνισης περαιτέρω εστιών νόσου κατηγορίας Α.
4.  

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή δύναται, λόγω ιδιαίτερων γεωγραφικών, υδροδυναμικών και επιδημιολογικών περιστάσεων και αφού διενεργήσει εκτίμηση κινδύνου στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της νόσου:

α) 

να μην οριοθετήσει την απαγορευμένη ζώνη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 γύρω από τη μολυσμένη εγκατάσταση ή τοποθεσία·

β) 

να οριοθετήσει απαγορευμένη ζώνη η οποία περιλαμβάνει ζώνη προστασίας χωρίς παρακείμενη ζώνη επιτήρησης· και

γ) 

να μην οριοθετήσει απαγορευμένη ζώνη σε περίπτωση επιβεβαίωσης νόσου κατηγορίας Α σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, κέντρα καθαρισμού, κέντρα αποστολής, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς.

5.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να παρεκκλίνει, στον βαθμό που κρίνεται αναγκαίο και αφού διενεργήσει εκτίμηση κινδύνου που λαμβάνει υπόψη τις γεωγραφικές, υδροδυναμικές και επιδημιολογικές περιστάσεις και τα χαρακτηριστικά της νόσου, από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου:

α) 

στις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες· και

β) 

σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίσει να οριοθετήσει την απαγορευμένη ζώνη όταν εμφανίζεται εστία νόσου κατηγορίας Α σε εγκαταστάσεις ή σε οποιεσδήποτε άλλες σχετικές τοποθεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο γ).

Άρθρο 86

Μέτρα που εφαρμόζονται στην απαγορευμένη ζώνη

1.  
Η αρμόδια αρχή προβαίνει αμέσως σε απογραφή –την οποία και επικαιροποιεί– όλων των εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται ζώα υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών που βρίσκονται στην απαγορευμένη ζώνη, συμπεριλαμβανομένων των ειδών, των κατηγοριών και του εκτιμώμενου αριθμού των ζώων σε κάθε εγκατάσταση.
2.  
Στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην απαγορευμένη ζώνη, η αρμόδια αρχή δύναται –βάσει επιδημιολογικών ή άλλων σχετικών στοιχείων και αφού διενεργήσει εκτίμηση κινδύνου– να προβεί σε προληπτική θανάτωση ή σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση ή, στην περίπτωση των μαλακίων, σε ανάσυρση από το νερό των ζώων υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2.
3.  
Κάθε συλλογή δειγμάτων στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην απαγορευμένη ζώνη και στις οποίες διατηρούνται ζώα υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών, η οποία γίνεται για σκοπούς διαφορετικούς από τους σκοπούς της επιβεβαίωσης ή του αποκλεισμού της παρουσίας της σχετικής νόσου κατηγορίας Α, εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή.Τμήμα 2

Μέτρα ελέγχου νόσων στη ζώνη προστασίας

Άρθρο 87

Μέτρα που εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις όπου διατηρούνται ζώα υδατοκαλλιέργειας στη ζώνη προστασίας

1.  

Η αρμόδια αρχή διατάσσει τους υπεύθυνους εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται ζώα υδατοκαλλιέργειας οποιουδήποτε είδους εντός της ζώνης προστασίας, εκτός της εγκατάστασης στην οποία έχει επιβεβαιωθεί η νόσος κατηγορίας Α, να εφαρμόσουν τουλάχιστον τα παρακάτω μέτρα με σκοπό την πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης της νόσου:

α) 

επικαιροποίηση χωρίς καθυστέρηση των αρχείων της απογραφής που προβλέπεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1·

β) 

όπου είναι εφικτό, εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό κάθε πιθανής εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α από και σε οποιοδήποτε άγριο υδρόβιο ζώο που ενδέχεται να βρίσκεται σε επιδημιολογική επαφή με την εγκατάσταση·

γ) 

απαγόρευση της μετακίνησης ζώων υδατοκαλλιέργειας από την εγκατάσταση στην οποία διατηρούνται, εκτός εάν η μετακίνηση έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή·

δ) 

εφαρμογή κατάλληλων μέτρων βιοπροφύλαξης σε κάθε προϊόν, στοιχείο εξοπλισμού, υλικό ή ουσία που ενδέχεται να εξαπλώσει τη σχετική νόσο κατηγορίας Α·

ε) 

μείωση του αριθμού των επισκεπτών στον απολύτως αναγκαίο για την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης· και

στ) 

όπου είναι εφικτό, χρήση κατάλληλων μέσων καθαρισμού και απολύμανσης στην είσοδο και στην έξοδο της εγκατάστασης.

2.  
Η αρμόδια αρχή διατάσσει και επιβλέπει τη μεταποίηση ή την απόρριψη, από τον υπεύθυνο επιχείρησης, ως υλικών της σχετικής κατηγορίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, των ζωικών υποπροϊόντων από ζώα υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών που πέθαναν ή θανατώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των κελυφών μαλακίων με σάρκα, σε εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται καταγεγραμμένα είδη εντός της ζώνης προστασίας.
3.  
Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει, αφού διενεργήσει εκτίμηση κινδύνου, ότι τα άρθρα 87 και 88 εφαρμόζονται μόνο σε ζώα υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών.

Άρθρο 88

Επισκέψεις επίσημων κτηνιάτρων σε εγκαταστάσεις στη ζώνη προστασίας

1.  
Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι επίσημοι κτηνίατροι πραγματοποιούν τουλάχιστον μία επίσκεψη σε όλες τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 87, το συντομότερο δυνατόν και χωρίς καθυστέρηση, μετά την επίσημη επιβεβαίωση εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α, δίνοντας προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις για τις οποίες η αρμόδια αρχή έχει εκτιμήσει ότι συνιστούν υψηλό κίνδυνο όσον αφορά τη μόλυνση από τη νόσο ή την εξάπλωση της νόσου.
2.  

Κατά την πραγματοποίηση των επισκέψεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι επίσημοι κτηνίατροι εκτελούν τουλάχιστον τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) 

ελέγχους εγγράφων και ανάλυση αρχείων·

β) 

επαλήθευση της εφαρμογής των μέτρων που προορίζονται για την πρόληψη της εισαγωγής ή της εξάπλωσης της σχετικής νόσου κατηγορίας Α σύμφωνα με το άρθρο 87·

γ) 

κλινική εξέταση των ζώων υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών· και

δ) 

εάν απαιτείται, συλλογή δειγμάτων για εργαστηριακή εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία της σχετικής νόσου κατηγορίας Α.

3.  
Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει περαιτέρω κτηνιατρικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις για την παρακολούθηση της κατάστασης.
4.  
Η αρμόδια αρχή τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων και των επισκέψεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, καθώς και των ευρημάτων τους.

Άρθρο 89

Απαγορεύσεις όσον αφορά τις μετακινήσεις ζώων υδατοκαλλιέργειας, προϊόντων από ζώα υδατοκαλλιέργειας, άλλων ουσιών και υλικών από, προς και εντός της ζώνης προστασίας

1.  

Η αρμόδια αρχή απαγορεύει τις ακόλουθες μετακινήσεις εντός της ζώνης προστασίας:

α) 

μετακίνηση ζώων υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών μεταξύ εγκαταστάσεων στη ζώνη προστασίας·

β) 

μετακίνηση ζώων υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών από ή προς τη ζώνη προστασίας·

γ) 

κάθε μετακίνηση, από τις εγκαταστάσεις εντός της ζώνης προστασίας, μέσων μεταφοράς και κάθε εξοπλισμού, προϊόντος, υλικού ή ουσίας που ενδέχεται να μεταδώσει τη σχετική νόσο κατηγορίας Α·

δ) 

μεταφορά ζώων υδατοκαλλιέργειας με τη χρήση ειδικών δεξαμενοπλοίων διαμέσου της ζώνης προστασίας· και

ε) 

αποστολή μη μεταποιημένων ζωικών υποπροϊόντων από ζώα υδατοκαλλιέργειας οποιουδήποτε είδους από εγκαταστάσεις στη ζώνη προστασίας.

2.  
Αφού διενεργήσει εκτίμηση κινδύνου, η αρμόδια αρχή δύναται να επεκτείνει τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως δ) σε ζώα μη καταγεγραμμένων ειδών και στα προϊόντα τους.

Άρθρο 90

Γενικοί όροι χορήγησης παρεκκλίσεων από απαγορεύσεις μετακίνησης και μεταφοράς όσον αφορά υδρόβια ζώα και προϊόντα στη ζώνη προστασίας

1.  
Κατά παρέκκλιση από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 89 παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει τη μετακίνηση και τη μεταφορά υδρόβιων ζώων και προϊόντων στις περιπτώσεις που καλύπτονται από τα άρθρα 91 έως 94, υπό τους ειδικούς όρους των εν λόγω άρθρων και τους γενικούς όρους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2.  

Κατά τη χορήγηση των εγκρίσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) 

όλες οι μετακινήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω συγκεκριμένων διαδρομών, οι οποίες συμφωνούνται με την αρμόδια αρχή, χωρίς εκφόρτωση ή στάση·

β) 

κάθε ανανέωση νερού ή απόρριψη νερού κατά τη μεταφορά πρέπει να πραγματοποιείται σε περιοχές, εγκαταστάσεις ή σημεία ανανέωσης νερού που εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή·

γ) 

τα μέσα μεταφοράς πρέπει να έχουν κατασκευαστεί και να συντηρούνται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να υποβληθούν σε κατάλληλο καθαρισμό και απολύμανση·

δ) 

τα μέσα μεταφοράς καθαρίζονται και απολυμαίνονται:

i) 

πριν από τις εργασίες μεταφοράς· και

ii) 

μετά τις εργασίες μεταφοράς, υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου·

ε) 

κάθε άλλο συμπληρωματικό μέτρο βιοπροφύλαξης που θεωρείται αναγκαίο από την αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνεται σε σχέση με τις εργασίες μεταφοράς.

Άρθρο 91

Ειδικοί όροι για τη σφαγή και για τη μετακίνηση προς σφαγή ή μεταποίηση ζώων υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις στη ζώνη προστασίας

1.  

Τα ζώα υδατοκαλλιέργειας από εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται καταγεγραμμένα είδη στη ζώνη προστασίας μπορούν:

α) 

να σφαγούν εντός της εγκατάστασης σύμφωνα με τα μέτρα βιοπροφύλαξης που προβλέπονται από την αρμόδια αρχή· ή

β) 

να μετακινηθούν προς άμεση σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση σε εγκατάσταση θαλάσσιων προϊόντων διατροφής με έλεγχο νόσων· ή

γ) 

στην περίπτωση των μαλακίων, να ανασυρθούν από το νερό και να μετακινηθούν σε εγκατάσταση θαλάσσιων προϊόντων διατροφής με έλεγχο νόσων για καθαρισμό, εάν απαιτείται, και περαιτέρω μεταποίηση.

2.  
Αφού διενεργήσει εκτίμηση κινδύνου βάσει σχετικών επιδημιολογικών δεδομένων, η αρμόδια αρχή δύναται να περιορίζει την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο ζώα υδατοκαλλιέργειας των ειδών που παρατίθενται στην τρίτη στήλη του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882 της Επιτροπής.
3.  

Κατά την έγκριση των μετακινήσεων ζώων υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση θαλάσσιων προϊόντων διατροφής με έλεγχο νόσων:

α) 

ενημερώνεται σχετικά με την πρόθεση αποστολής ζώων υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών στην εγκατάσταση θαλάσσιων προϊόντων διατροφής με έλεγχο νόσων·

β) 

συμφωνεί να παραλάβει τα εν λόγω ζώα υδατοκαλλιέργειας·

γ) 

επιβλέπει και επιβεβαιώνει τη σφαγή των ζώων στην αρμόδια αρχή αποστολής·

δ) 

διασφαλίζει ότι τα ζώα υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας διατηρούνται χωριστά από τα ζώα υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών που δεν προέρχονται από τη ζώνη προστασίας και σφάζονται ή μεταποιούνται χωριστά από τα ζώα αυτά·

ε) 

παρακολουθεί τη σφαγή ή τη μεταποίηση·

στ) 

μεριμνά για την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης των χώρων πριν από τη σφαγή ή τη μεταποίηση ζώων υδατοκαλλιέργειας από εγκαταστάσεις εκτός της ζώνης προστασίας·

ζ) 

διασφαλίζει ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προέρχονται από τα ζώα υδατοκαλλιέργειας πληρούν τους ειδικούς όρους για τη διάθεση στην αγορά που προβλέπονται στο άρθρο 92· και

η) 

διασφαλίζει ότι τα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από σφαγή ή άλλες διεργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μεταποιούνται ή απορρίπτονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

Άρθρο 92

Ειδικοί όροι για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων ζωικής προέλευσης από ζώα υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών που παράγονται σε μη πληγείσες εγκαταστάσεις στη ζώνη προστασίας

1.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει τη διάθεση στην αγορά προϊόντων ζωικής προέλευσης που προέρχονται από ζώα υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών σε μη πληγείσες εγκαταστάσεις στη ζώνη προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) 

τα ψάρια πρέπει να θανατώνονται και να εκσπλαχνίζονται πριν από την αποστολή· και

β) 

τα μαλάκια και τα καρκινοειδή πρέπει να είναι πλήρως ιχνηλάσιμα και να μεταποιούνται πριν από την αποστολή σε μη βιώσιμα προϊόντα, τα οποία δεν μπορούν να επιβιώσουν εάν επιστραφούν στο νερό.

2.  

Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προορίζονται:

α) 

για προμήθεια απευθείας στον τελικό καταναλωτή· ή

β) 

για περαιτέρω μεταποίηση σε εγκατάσταση θαλάσσιων προϊόντων διατροφής με έλεγχο νόσων.

Άρθρο 93

Ειδικοί όροι έγκρισης μεταφοράς μη μεταποιημένων ζωικών υποπροϊόντων από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας

Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει τη μεταφορά μη μεταποιημένων ζωικών υποπροϊόντων από ζώα υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις στη ζώνη προστασίας σε μονάδα για περαιτέρω μεταποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

Άρθρο 94

Μέτρα μετριασμού του κινδύνου σχετικά με ορισμένες δραστηριότητες που αφορούν υδρόβια ζώα εντός της ζώνης προστασίας

1.  

Κατόπιν διενέργειας εκτίμησης κινδύνου, η αρμόδια αρχή δύναται να θέσει σε εφαρμογή μέτρα μετριασμού του κινδύνου όσον αφορά:

α) 

εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αλιείας αναψυχής στη ζώνη προστασίας·

β) 

άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με υδρόβια ζώα στη ζώνη προστασίας και που ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου· και

γ) 

μεταφορά βοηθητικών σκαφών που χρησιμοποιούνται σε εργασίες συντήρησης και για την επεξεργασία υδρόβιων ζώων στη ζώνη προστασίας.

2.  
Στο πλαίσιο των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή δύναται, κατά περίπτωση, να διατάσσει τον καθαρισμό και την απολύμανση του εξοπλισμού που έχει χρησιμοποιηθεί σε ύδατα που καλύπτονται από τη ζώνη προστασίας.

Άρθρο 95

Μέτρα που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, κέντρα καθαρισμού, κέντρα αποστολής, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία στη ζώνη προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς

1.  
Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 87 έως 93 σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, κέντρα καθαρισμού, κέντρα αποστολής, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία στη ζώνη προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς.
2.  
Στις εγκαταστάσεις και τις τοποθεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή δύναται να εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα ειδικά προσαρμοσμένα στις εκάστοτε περιστάσεις, με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α εντός και εκτός της ζώνης προστασίας.

Άρθρο 96

Απομάκρυνση ζώων υδατοκαλλιέργειας από πληγείσες εγκαταστάσεις και επακόλουθα μέτρα μετριασμού του κινδύνου

1.  
Η αρμόδια αρχή ορίζει προθεσμία εντός της οποίας απομακρύνονται όλα τα ζώα υδατοκαλλιέργειας από όλες τις μολυσμένες εγκαταστάσεις.
2.  
Αφού διενεργήσει εκτίμηση κινδύνου, η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει ότι η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε εγκαταστάσεις εντός της ζώνης προστασίας στις οποίες δεν έχει επιβεβαιωθεί η νόσος κατηγορίας Α, με σκοπό τον έλεγχο και την πρόληψη της πιθανής εξάπλωσης της νόσου.
3.  
Μετά την απομάκρυνση των ζώων υδατοκαλλιέργειας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, πραγματοποιείται καθαρισμός, απολύμανση και υδρανάπαυση σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 81.
4.  
Η αρμόδια αρχή διατάσσει τη συγχρονισμένη υδρανάπαυση στις πληγείσες εγκαταστάσεις και στις εγκαταστάσεις που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.
5.  
Η συγχρονισμένη υδρανάπαυση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 διαρκεί για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο παράρτημα XIII.

Άρθρο 97

Διάρκεια των μέτρων ελέγχου νόσων στη ζώνη προστασίας, ανασύσταση πληθυσμών των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από τη ζώνη προστασίας

1.  

Η αρμόδια αρχή διατηρεί τα μέτρα ελέγχου νόσων στη ζώνη προστασίας που προβλέπεται στο τμήμα 2 του παρόντος κεφαλαίου έως ότου:

α) 

εφαρμοστούν και ολοκληρωθούν τα μέτρα του άρθρου 96· και

β) 

η αρμόδια αρχή αποκλείσει, βάσει του αποτελέσματος της διερεύνησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 88, κάθε πιθανή εμφάνιση της σχετικής νόσου κατηγορίας Α στις άλλες εγκαταστάσεις εντός της ζώνης προστασίας.

2.  

Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1:

α) 

η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στο τμήμα 3 του παρόντος κεφαλαίου στη ζώνη προστασίας για την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 101· και

β) 

οι πληθυσμοί των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 96 παράγραφοι 1 και 2 και οι οποίες καλύπτονταν προηγουμένως από τη ζώνη προστασίας μπορούν να ανασυσταθούν.Τμήμα 3

Μέτρα ελέγχου νόσων στη ζώνη επιτήρησης

Άρθρο 98

Μέτρα που εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις στη ζώνη επιτήρησης

1.  
Η αρμόδια αρχή διατάσσει την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 87 σε όλες τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται ζώα υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών εντός της ζώνης επιτήρησης.
2.  
Επίσημοι κτηνίατροι επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εκτελούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 ανάλογα με την περίπτωση.
3.  
Οι εγκαταστάσεις εντός της ζώνης επιτήρησης υπόκεινται σε επιτήρηση η οποία περιλαμβάνει επισκέψεις και δειγματοληψίες, όπως περιγράφονται στο παράρτημα XV σημείο 1.
4.  
Η επιτήρηση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 διενεργείται από την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 99

Μέτρα σε σχέση με τη μετακίνηση και τη μεταφορά ζώων υδατοκαλλιέργειας από, προς ή εντός της ζώνης επιτήρησης

1.  
Η αρμόδια αρχή απαγορεύει κάθε μετακίνηση ζώων υδατοκαλλιέργειας από εγκαταστάσεις εντός της ζώνης επιτήρησης για σφαγή, περαιτέρω καλλιέργεια ή απελευθέρωση στο φυσικό περιβάλλον εκτός της ζώνης επιτήρησης.
2.  
Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι κάθε μεταφορά ζώων υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών προς τη ζώνη επιτήρησης ή εντός αυτής διενεργείται υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 90 στοιχεία α) έως ε) και στο άρθρο 91.
3.  
Η αρμόδια αρχή δύναται να διατάσσει την εφαρμογή κατάλληλων συμπληρωματικών μέτρων βιοπροφύλαξης στο πλαίσιο των εργασιών μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της εκφόρτωσης στην ορισθείσα εγκατάσταση προορισμού, με σκοπό τον έλεγχο και την πρόληψη της πιθανής εξάπλωσης της νόσου.
4.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής του τόπου προορισμού, η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις ζώων υδατοκαλλιέργειας, υπό τον όρο ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα βιοπροφύλαξης που αποσκοπούν στην πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α.

Άρθρο 100

Μέτρα που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, κέντρα καθαρισμού, κέντρα αποστολής, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία στη ζώνη επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς

1.  
Η αρμόδια αρχή διατάσσει χωρίς καθυστέρηση την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 98 και 99 σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, κέντρα καθαρισμού, κέντρα αποστολής, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τοποθεσία στη ζώνη επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς.
2.  
Στις τοποθεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή δύναται να εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα ειδικά προσαρμοσμένα στις εκάστοτε περιστάσεις, με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α εντός και εκτός της ζώνης επιτήρησης.

Άρθρο 101

Διάρκεια των μέτρων ελέγχου νόσων στη ζώνη επιτήρησης

Η αρμόδια αρχή αίρει τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα όταν έχει παρέλθει, με ευνοϊκά αποτελέσματα, η περίοδος επιτήρησης που ορίζεται στο παράρτημα XV σημείο 2 για τη σχετική νόσο κατηγορίας Α.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Μέτρα ελέγχου νόσων σε άγρια υδρόβια ζώα

Άρθρο 102

Μέτρα σε περίπτωση υπόνοιας κρούσματος νόσου κατηγορίας Α σε άγρια υδρόβια ζώα καταγεγραμμένων ειδών

Σε περίπτωση υπόνοιας κρούσματος νόσου κατηγορίας Α σε άγρια υδρόβια ζώα καταγεγραμμένων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1, 3 και 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, η αρμόδια αρχή:

α) 

προβαίνει αμέσως σε διερεύνηση των άγριων υδρόβιων ζώων καταγεγραμμένων ειδών που έχουν αλιευθεί, συλλεχθεί ή βρεθεί νεκρά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία της νόσου κατηγορίας Α σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2·

β) 

διασφαλίζει ότι όλα τα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από τα άγρια υδρόβια ζώα καταγεγραμμένων ειδών για τα οποία υπάρχει υπόνοια μόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων των κελυφών μαλακίων με σάρκα, μεταποιούνται ή απορρίπτονται ως υλικά κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009·

γ) 

διασφαλίζει, όπου είναι εφικτό, ότι κάθε υλικό ή ουσία που ενδέχεται να έχει μολυνθεί από ζώα για τα οποία υπάρχει υπόνοια προσβολής ή από ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από τέτοια ζώα υποβάλλεται σε καθαρισμό και απολύμανση ή απορρίπτεται σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την επίβλεψη επίσημων κτηνιάτρων· και

δ) 

παρέχει σχετικές πληροφορίες στους υπευθύνους επιχειρήσεων ή στις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του σχετικού ζωικού πληθυσμού.

Άρθρο 103

Μέτρα σε περίπτωση εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α σε άγρια υδρόβια ζώα καταγεγραμμένων ειδών

1.  

Σε περίπτωση επισήμως επιβεβαιωμένου κρούσματος νόσου κατηγορίας Α σε άγρια υδρόβια ζώα καταγεγραμμένων ειδών, η αρμόδια αρχή οριοθετεί μολυσμένη ζώνη με βάση:

α) 

τις σχετικές υδροδυναμικές, τοπογραφικές και επιδημιολογικές συνθήκες·

β) 

τα χαρακτηριστικά της νόσου και τον εκτιμώμενο πληθυσμό υδρόβιων ζώων καταγεγραμμένων ειδών· και

γ) 

τους παράγοντες κινδύνου που συμβάλλουν στην εξάπλωση της σχετικής νόσου κατηγορίας Α, ιδίως εκείνους που συνδέονται με τον κίνδυνο εισαγωγής της νόσου σε εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται υδρόβια ζώα καταγεγραμμένων ειδών.

2.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να προσαρμόζει τα όρια της αρχικής μολυσμένης ζώνης:

α) 

προκειμένου να περιοριστεί η περαιτέρω εξάπλωση της σχετικής νόσου κατηγορίας Α· και

β) 

σε περίπτωση επιβεβαίωσης εμφάνισης περαιτέρω εστιών της νόσου κατηγορίας Α σε άγρια ζώα.

3.  
Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως τους υπευθύνους επιχειρήσεων, τις άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές, τους σχετικούς κτηνιάτρους και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με την εμφάνιση εστίας της νόσου και με τα μέτρα ελέγχου που ελήφθησαν.

Άρθρο 104

Μέτρα που εφαρμόζονται στη μολυσμένη ζώνη

1.  

Στη μολυσμένη ζώνη που οριοθετείται σύμφωνα με το άρθρο 103, η αρμόδια αρχή:

α) 

θέτει σε εφαρμογή μέτρα μετριασμού του κινδύνου και ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης, με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α από τα προσβεβλημένα ζώα και τη μολυσμένη ζώνη σε άλλα ζώα και περιοχές·

β) 

απαγορεύει κάθε μετακίνηση, από τον άνθρωπο, άγριων υδρόβιων ζώων καταγεγραμμένων ειδών και προϊόντων ζωικής προέλευσης που προέρχονται από τα εν λόγω ζώα της μολυσμένης ζώνης·

γ) 

κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, διασφαλίζει ότι όλα τα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από τα άγρια υδρόβια ζώα καταγεγραμμένων ειδών στη μολυσμένη ζώνη, συμπεριλαμβανομένων των κελυφών μαλακίων με σάρκα, μεταποιούνται ή απορρίπτονται ως υλικά κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό·

δ) 

διασφαλίζει, όπου είναι εφικτό, ότι κάθε υλικό ή ουσία που ενδέχεται να έχει μολυνθεί από άγρια υδρόβια ζώα καταγεγραμμένων ειδών στη μολυσμένη ζώνη ή από ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από τα εν λόγω ζώα υποβάλλεται σε καθαρισμό και απολύμανση ή απορρίπτεται σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την επίβλεψη επίσημων κτηνιάτρων· και

ε) 

απαγορεύει την είσοδο στις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται ζώα υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών, τόσο εντός όσο και εκτός της μολυσμένης ζώνης ή σε λεκάνη απορροής ή παράκτιες περιοχές εκτός της μολυσμένης ζώνης, οποιουδήποτε μέρους του σώματος υδρόβιων ζώων καταγεγραμμένων ειδών, ανεξάρτητα από το αν αλιεύθηκαν, συλλέχθηκαν ή βρέθηκαν νεκρά στη μολυσμένη ζώνη, και κάθε προϊόντος, υλικού ή ουσίας που ενδέχεται να έχει μολυνθεί από νόσο κατηγορίας Α στη μολυσμένη ζώνη.

2.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο β) και για τους σκοπούς της διατήρησης πολύτιμου γενετικού υλικού, η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει μετακινήσεις άγριων υδρόβιων ζώων καταγεγραμμένων ειδών από τη μολυσμένη ζώνη σε εγκατάσταση εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή για τον σκοπό αυτόν, υπό το όρο ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα βιοπροφύλαξης που αποσκοπούν στην πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α. Η εγκατάσταση προορισμού θεωρείται εγκατάσταση εντός της μολυσμένης ζώνης για τους σκοπούς του άρθρου 108.

Άρθρο 105

Πρόσθετα μέτρα που εφαρμόζονται στη μολυσμένη ζώνη

1.  
Αφού διενεργήσει εκτίμηση κινδύνου, η αρμόδια αρχή καθορίζει τα πρόσθετα μέτρα που είναι αναγκαία για τον έλεγχο ή την εκρίζωση της σχετικής νόσου κατηγορίας Α.
2.  

Στο πλαίσιο του ελέγχου ή της εκρίζωσης της σχετικής νόσου κατηγορίας Α, η αρμόδια αρχή δύναται:

α) 

να αναστέλλει τις δραστηριότητες αναπλήρωσης αποθεμάτων, αλιείας, συλλογής και παγίδευσης·

β) 

να διατάσσει τον υποχρεωτικό καθαρισμό και απολύμανση των αλιευτικών εργαλείων και σκαφών, καθώς και άλλου εξοπλισμού που ενδέχεται να έχει μολυνθεί· και

γ) 

να αυξάνει τις δραστηριότητες αλίευσης, συλλογής και παγίδευσης ή να θέτει σε εφαρμογή άλλα σχετικά μέτρα για την εκρίζωση της νόσου.

3.  
Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 τίθενται σε εφαρμογή κατόπιν διαβουλεύσεων και σε συνεργασία με την επιχειρησιακή ομάδα εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο άρθρο 107 και με άλλες αρχές και ενδιαφερόμενα μέρη.

Άρθρο 106

Επέκταση των μέτρων

Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίζει ότι τα σχετικά μέτρα των άρθρων 102 έως 105 εφαρμόζονται επίσης σε υδρόβια ζώα μη καταγεγραμμένων ειδών.

Άρθρο 107

Επιχειρησιακή ομάδα εμπειρογνωμόνων

1.  
Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος νόσου κατηγορίας Α σε άγρια υδρόβια ζώα καταγεγραμμένων ειδών, η αρμόδια αρχή συγκροτεί επιχειρησιακή ομάδα εμπειρογνωμόνων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.
2.  

Η επιχειρησιακή ομάδα εμπειρογνωμόνων επικουρεί την αρμόδια αρχή:

α) 

κατά την αξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης και της εξέλιξής της·

β) 

κατά τον προσδιορισμό της μολυσμένης ζώνης· και

γ) 

κατά τον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται στη μολυσμένη ζώνη, και της διάρκειάς τους.

Άρθρο 108

Μέτρα στις εγκαταστάσεις εντός της μολυσμένης ζώνης

1.  
Στις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται ζώα υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών εντός της μολυσμένης ζώνης, η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 87.
2.  

Επιπλέον των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 87, η αρμόδια αρχή απαγορεύει τη μετακίνηση ζώων υδατοκαλλιέργειας που διατηρούνται σε εγκαταστάσεις εντός της μολυσμένης ζώνης:

α) 

εκτός της μολυσμένης ζώνης· ή

β) 

προς άλλες εγκαταστάσεις στη μολυσμένη ζώνη.

3.  
Αφού διενεργήσει εκτίμηση κινδύνου, η αρμόδια αρχή δύναται να περιορίζει την απαγόρευση της παραγράφου 2 σε ζώα υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών.
4.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, μετά τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής του τόπου προορισμού, η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει τη μετακίνηση ζώων καταγεγραμμένων ειδών εκτός της μολυσμένης ζώνης ή προς άλλες εγκαταστάσεις εντός της μολυσμένης ζώνης.

Άρθρο 109

Διάρκεια των μέτρων στη μολυσμένη ζώνη

Η αρμόδια αρχή διατηρεί τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο έως ότου προκύψει από τα επιδημιολογικά στοιχεία ότι ο σχετικός πληθυσμός άγριων ζώων δεν ενέχει πλέον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου και η επιχειρησιακή ομάδα προτείνει την άρση των μέτρων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Μέτρα ελέγχου νόσων για νόσους υδρόβιων ζώων κατηγορίας Β και Γ

Άρθρο 110

Προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων που εφαρμόζονται σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή υποπτεύεται την παρουσία νόσου κατηγορίας Β ή Γ σε κράτη μέλη, ζώνες ή διαμερίσματα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο

Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα μέτρα που ορίζονται στα άρθρα 55, 56 και 57 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 σε περίπτωση υπόνοιας νόσου κατηγορίας Β ή Γ σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1, 3 ή 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 σε κράτη μέλη, ζώνες ή διαμερίσματα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 4 και στο άρθρο 37 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 ή στο άρθρο 83, στο άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχεία η) έως ιγ) ή στο άρθρο 84 παράγραφος 2 στοιχεία β) έως ζ) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.

Άρθρο 111

Μέτρα ελέγχου νόσων που εφαρμόζονται μετά από επιβεβαίωση της παρουσίας νόσου κατηγορίας Β ή Γ

Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα μέτρα που ορίζονται στα άρθρα 58 έως 65 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 σε περίπτωση επιβεβαίωσης νόσου κατηγορίας Β ή Γ σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2, 3 ή 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 σε κράτη μέλη ή ζώνες ή διαμερίσματα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 4 και στο άρθρο 37 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 ή στο άρθρο 83, στο άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχεία η) έως ιγ) ή στο άρθρο 84 παράγραφος 2 στοιχεία β) έως ζ) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.ΜΕΡΟΣ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

▼M1

Άρθρο 112

Κατάργηση

1.  
Οι οδηγίες 92/66/ΕΟΚ, 2001/89/ΕΚ, 2003/85/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ, καθώς και οι πράξεις που εκδόθηκαν βάσει αυτών των οδηγιών, παύουν να εφαρμόζονται από την 21η Απριλίου 2021.
2.  
Οι οδηγίες 2000/75/ΕΚ και 2002/60/ΕΚ, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται βάσει των εν λόγω οδηγιών, παύουν να εφαρμόζονται από τις 14 Ιουλίου 2021.

▼B

Άρθρο 113

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 21η Απριλίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΝΟΣΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού)

A.    Διαδικασίες δειγματοληψίας

A.1   ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Εάν είναι εφικτό, οι κλινικές εξετάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

α) 

ζώα που παρουσιάζουν κλινικά σημεία νόσων κατηγορίας Α·

β) 

ζώα που ενδέχεται να έχουν πεθάνει πρόσφατα από την εικαζόμενη/επιβεβαιωμένη νόσο·

γ) 

ζώα που παρουσιάζουν επιδημιολογική σύνδεση με υπόνοια κρούσματος/επιβεβαιωμένο κρούσμα νόσου· και

δ) 

ζώα για τα οποία από προηγούμενες κλινικές εξετάσεις είχαν προκύψει θετικά ή μη καταληκτικά αποτελέσματα.

2. Τα ζώα που εξετάζονται πρέπει να επιλέγονται τυχαία και σε αριθμό επαρκή ώστε να επιτρέπεται η ανίχνευση της νόσου, εάν υπάρχει, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εμφανή σημεία νόσου ή μεταθανάτιες αλλοιώσεις που να υποδηλώνουν την παρουσία νόσων κατηγορίας Α.

3. Τα ζώα που εξετάζονται και η μέθοδος δειγματοληψίας πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής και το σχετικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429. Όσον αφορά τα ζώα που εξετάζονται και τη μέθοδο δειγματοληψίας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της νόσου και:

α) 

ο σκοπός της δειγματοληψίας·

β) 

τα καταγεγραμμένα είδη που διατηρούνται στην εγκατάσταση·

γ) 

ο αριθμός των ζώων καταγεγραμμένων ειδών που διατηρούνται στην εγκατάσταση·

δ) 

η κατηγορία των δεσποζόμενων ζώων·

ε) 

τα διαθέσιμα αρχεία παραγωγής, υγείας και ιχνηλασιμότητας των δεσποζόμενων ζώων τα οποία αφορά η διερεύνηση·

στ) 

το είδος της εγκατάστασης και οι ζωοτεχνικές πρακτικές·

ζ) 

ο βαθμός κινδύνου έκθεσης:

i) 

πιθανότητα έκθεσης στον νοσογόνο παράγοντα ή στον διαβιβαστή·

ii) 

απουσία ανοσοποίησης των ζώων μέσω εμβολιασμού ή μητρικής ανοσίας· και

iii) 

ιστορικό παραμονής στην εγκατάσταση·

η) 

άλλοι συναφείς επιδημιολογικοί παράγοντες.

4. Ο ελάχιστος αριθμός εξεταζόμενων ζώων πρέπει να είναι σύμφωνος με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής και το σχετικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που αναφέρεται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429. Κατά τον προσδιορισμό του ελάχιστου αριθμού εξεταζόμενων ζώων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της νόσου, και ιδίως:

α) 

ο αναμενόμενος επιπολασμός στην εγκατάσταση·

β) 

το επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης στα αποτελέσματα της έρευνας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από 95 %· και

γ) 

τα διεθνή πρότυπα και τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

A.2   ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Η δειγματοληψία για εργαστηριακές εξετάσεις πρέπει να λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα των κλινικών εξετάσεων που αναφέρονται στο σημείο Α.1 και να περιλαμβάνει, όπου εφικτό, τα ζώα που αναφέρονται στο σημείο Α.1 παράγραφος 1.

2. Εάν δεν υπάρχουν εμφανή σημεία νόσου ή μεταθανάτιες αλλοιώσεις που να υποδηλώνουν την παρουσία νόσων κατηγορίας Α, τα δείγματα πρέπει να συλλέγονται τυχαία σε κάθε επιδημιολογική μονάδα της εγκατάστασης και πρέπει να επιτρέπουν την ανίχνευση της νόσου, εφόσον υπάρχει.

3. Τα ζώα που χρησιμοποιούνται στη δειγματοληψία, η φύση των δειγμάτων που συλλέγονται και η μέθοδος δειγματοληψίας πρέπει να συνάδουν με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής και το σχετικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που αναφέρεται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429. Τα ζώα που χρησιμοποιούνται στη δειγματοληψία, η φύση των δειγμάτων που συλλέγονται και η μέθοδος δειγματοληψίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της νόσου και τα κριτήρια που ορίζονται στο σημείο Α.1 παράγραφος 3.

4. Ο ελάχιστος αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται στη δειγματοληψία πρέπει να είναι σύμφωνος με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής και το σχετικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που αναφέρεται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429. Όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό των ζώων που χρησιμοποιούνται στη δειγματοληψία, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στο σημείο Α.1 παράγραφος 4 και οι επιδόσεις των χρησιμοποιούμενων εξετάσεων.

5. Στην περίπτωση των άγριων ζώων, δείγματα πρέπει να συλλέγονται από ζώα που θανατώθηκαν διά πυροβολισμού, βρέθηκαν νεκρά ή παγιδεύτηκαν σκοπίμως ή να λαμβάνονται με τη χρήση μη επεμβατικών μεθόδων, όπως αλμυρές πέτρες και σχοινιά για μάσημα ή δολώματα. Κατά τον προσδιορισμό του ελάχιστου αριθμού και της φύσης των δειγμάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το εκτιμώμενο μέγεθος του πληθυσμού των άγριων ζώων και τα σχετικά κριτήρια που καθορίζονται στο σημείο Α.1 παράγραφοι 3 και 4.

A.3   ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

1. Η επιλογή των εγκαταστάσεων για δειγματοληψία και η μέθοδος δειγματοληψίας πρέπει να συνάδουν με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής και το σχετικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που αναφέρεται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429. Κατά την επιλογή των εγκαταστάσεων για δειγματοληψία και της μεθόδου δειγματοληψίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της νόσου και τα κριτήρια που καθορίζονται στο σημείο Α.1 παράγραφος 3.

2. Ο ελάχιστος αριθμός εγκαταστάσεων για επίσκεψη πρέπει να συνάδει με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής και το σχετικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που αναφέρεται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

B.    Διαγνωστικές μέθοδοι

Οι τεχνικές, τα υλικά αναφοράς, η τυποποίησή τους και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που πραγματοποιούνται με τη χρήση των σχετικών διαγνωστικών μεθόδων για νόσους κατηγορίας Α πρέπει να συμμορφώνονται με το άρθρο 6 και το παράρτημα VI μέρος III του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.

Η επιλογή της διαγνωστικής μεθοδολογίας πρέπει να αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της ευαισθησίας της επιτήρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιτήρηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση εργαστηριακών εξετάσεων για την αξιολόγηση τυχόν προηγούμενης έκθεσης σε νόσο.

Γ.    Μεταφορά των δειγμάτων

1. Όλα τα δείγματα που λαμβάνονται για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας νόσου κατηγορίας Α πρέπει να αποστέλλονται, με κατάλληλη επισήμανση και σήμανση αναγνώρισης, σε επίσημο εργαστήριο το οποίο έχει ενημερωθεί για την άφιξή τους. Τα δείγματα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έντυπα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή και το εργαστήριο που παραλαμβάνει τα δείγματα. Στα εν λόγω έντυπα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον:

α) 

η εγκατάσταση καταγωγής των ζώων που χρησιμοποιήθηκαν στη δειγματοληψία·

β) 

πληροφορίες σχετικά με το είδος, την ηλικία και την κατηγορία των ζώων από τα οποία ελήφθησαν τα δείγματα·

γ) 

το κλινικό ιστορικό των ζώων, εάν είναι διαθέσιμο και συναφές·

δ) 

τα κλινικά σημεία και τα μεταθανάτια πορίσματα· και

ε) 

κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

2. Όλα τα δείγματα πρέπει:

α) 

να φυλάσσονται σε υδατοστεγείς και άθραυστους περιέκτες και συσκευασίες σύμφωνα με τα εφαρμοστέα διεθνή πρότυπα·

β) 

να διατηρούνται υπό τις πλέον κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και άλλες συνθήκες κατά τη μεταφορά, λαμβανομένων υπόψη των παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των δειγμάτων.

3. Η εξωτερική πλευρά της συσκευασίας πρέπει να φέρει επισήμανση με τη διεύθυνση του εργαστηρίου υποδοχής και να αναγράφει ευκρινώς το ακόλουθο μήνυμα:

«Ζωικό παθολογικό υλικό, ευαλλοίωτο, εύθραυστο. Να ανοιχθεί μόνο στο εργαστήριο προορισμού.»

4. Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παραλαβή των δειγμάτων στο επίσημο εργαστήριο πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως για την άφιξη των δειγμάτων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

(όπως αναφέρεται στα άρθρα 8, 17, 27, 32, 48, 57 και 59 του παρόντος κανονισμού)Νόσοι κατηγορίας Α

Περίοδος παρακολούθησης

Αφθώδης πυρετός (ΑΠ)

21 ημέρες

Λοίμωξη από τον ιό της πανώλης των βοοειδών (RP)

21 ημέρες

Λοίμωξη από τον ιό της νόσου της κοιλάδας Rift (RVFV)

30 ημέρες

Λοίμωξη από τον ιό της οζώδους δερματίτιδας (ΟΔΒ)

28 ημέρες

Λοίμωξη από Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (λοιμώδης πλευροπνευμονία των βοοειδών) (CBPP)

45 ημέρες

Ευλογιά των αιγοπροβάτων (SPGP)

21 ημέρες

Λοίμωξη από τον ιό της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών (PPR)

21 ημέρες

Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών (CCPP)

45 ημέρες

Πανώλη των ίππων (AHS)

14 ημέρες

Λοίμωξη από Burkholderia mallei (μάλη)

6 μήνες

Κλασική πανώλη των χοίρων (ΚΠΧ)

15 ημέρες

Αφρικανική πανώλη των χοίρων (ΑΠΧ)

15 ημέρες

Υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών (ΥΠΓΠ)

21 ημέρες

Λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών (NCD)

21 ημέρες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) ΓΙΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ

(σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4)

1. Σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας πανώλης των ίππων, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) όσον αφορά τα προσβεβλημένα και τα μη προσβεβλημένα ζώα, υπό τον όρο ότι:

α) 

τα προσβεβλημένα ζώα που υπόκεινται στην παρέκκλιση απομονώνονται σε χώρους υπό προστασία από διαβιβαστές, οι οποίοι αποτρέπουν οποιαδήποτε μετάδοση του νοσογόνου παράγοντα από τα ζώα στους σχετικούς διαβιβαστές έως ότου παρέλθει η μολυσματική περίοδος των 40 ημερών που ορίζεται στο σχετικό κεφάλαιο του κώδικα υγείας χερσαίων ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE), μετά την είσοδο των ζώων στους χώρους υπό προστασία από διαβιβαστές· και

β) 

η επιτήρηση από την αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένης εργαστηριακής εξέτασης εάν χρειάζεται, δείχνει ότι κανένα από τα ζώα στους χώρους υπό προστασία από διαβιβαστές δεν παρουσιάζει κίνδυνο μετάδοσης του ιού.

2. Σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας λοίμωξης από Burkholderia mallei (μάλη), η αρμόδια αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) όσον αφορά τα μη προσβεβλημένα ζώα, υπό τον όρο ότι τα ζώα που υπόκεινται στην παρέκκλιση παραμένουν σε καραντίνα μέχρι:

α) 

να θανατωθούν και να καταστραφούν τα προσβεβλημένα ζώα·

β) 

μετά τη θανάτωση, ο καθαρισμός και η απολύμανση της εγκατάστασης να ολοκληρωθούν όπως προβλέπεται στο άρθρο 15· και

γ) 

τα υπόλοιπα ζώα να υποβληθούν σε δοκιμασία καθήλωσης του συμπληρώματος, με αρνητικό αποτέλεσμα, σε ορό αραιωμένο σε αναλογία 1 προς 5 από δείγματα που ελήφθησαν τουλάχιστον 6 μήνες μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση που αναφέρονται στο στοιχείο β).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ, ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

(όπως αναφέρονται στα άρθρα 12, 15, 16, 39, 45 και 57 του παρόντος κανονισμού)

A.    Γενικές απαιτήσεις

1. Κατά την επιλογή των βιοκτόνων και των διαδικασιών για τις εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

α) 

ο αιτιώδης παράγοντας της μόλυνσης·

β) 

η φύση των εγκαταστάσεων, των οχημάτων, των αντικειμένων και των υλικών που πρόκειται να υποβληθούν στις εν λόγω διαδικασίες· και

γ) 

η εφαρμοστέα νομοθεσία.

2. Οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται τα βιοκτόνα πρέπει να διασφαλίζουν αμείωτη δραστικότητα. Ειδικότερα, πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές παράμετροι που καθορίζονται από τον παρασκευαστή, όπως η πίεση, η θερμοκρασία, ο απαιτούμενος χρόνος δράσης ή η αποθήκευση. Η δράση του απολυμαντικού δεν πρέπει να υποβαθμίζεται λόγω αλληλεπίδρασης με άλλες ουσίες.

3. Πρέπει να αποφεύγεται η εκ νέου μόλυνση των ήδη καθαρισμένων εξαρτημάτων, ιδίως όταν η πλύση πραγματοποιείται με υγρό υπό πίεση.

4. Το νερό που χρησιμοποιείται για τις εργασίες καθαρισμού πρέπει να συγκρατείται και να απορρίπτεται κατά τρόπο τέτοιον ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανός κίνδυνος εξάπλωσης νοσογόνων παραγόντων κατηγορίας Α.

5. Τα βιοκτόνα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο τέτοιον ώστε να μειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο κάθε δυσμενής επίπτωση στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία από τη χρήση τους.

B.    Προκαταρκτικός καθαρισμός και απολύμανση

Όσον αφορά τον προκαταρκτικό καθαρισμό και απολύμανση σύμφωνα με το άρθρο 15, με σκοπό την αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου κατηγορίας Α:

α) 

ολόκληρα τα πτώματα ή μέρη των νεκρών δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών πρέπει να ψεκάζονται με απολυμαντικό και να απομακρύνονται από την εγκατάσταση, σε κλειστά και υδατοστεγή οχήματα ή περιέκτες, για μεταποίηση και απόρριψη·

β) 

τυχόν ιστοί ή αίμα που ενδέχεται να έχουν διαχυθεί κατά τη θανάτωση, τη σφαγή ή τη μεταθανάτια εξέταση πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να απορρίπτονται·

γ) 

αμέσως μετά την απομάκρυνση ολόκληρων των πτωμάτων ή μερών των νεκρών δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών για μεταποίηση ή απόρριψη, τα τμήματα της εγκατάστασης όπου διατηρούνταν τα ζώα και οποιαδήποτε τμήματα άλλων κτιρίων, επιφανειών ή εξοπλισμού που μολύνθηκαν κατά τη θανάτωση ή τη μεταθανάτια εξέταση πρέπει να ψεκάζονται με απολυμαντικό·

δ) 

η κοπριά, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών και ακάθαρτων υλικών στρωμνής, πρέπει να εμποτίζεται πλήρως με απολυμαντικό·

ε) 

το απολυμαντικό πρέπει να παραμένει στις καθαριζόμενες επιφάνειες επί τουλάχιστον 24 ώρες·

στ) 

ο εξοπλισμός, οι περιέκτες, τα σκεύη κατανάλωσης, οι επιφάνειες ή οποιοδήποτε υλικό που ενδέχεται να έχει μολυνθεί μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση πρέπει να καταστρέφεται.

Γ.    Τελικός καθαρισμός και απολύμανση

Όσον αφορά τον τελικό καθαρισμό και απολύμανση για τους σκοπούς του άρθρου 57:

1. 

Η κοπριά, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών και ακάθαρτων υλικών στρωμνής, πρέπει να απομακρύνεται και να υποβάλλεται σε επεξεργασία ως εξής:

α) 

η στερεά φάση της κοπριάς, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών και ακάθαρτων υλικών στρωμνής, πρέπει είτε:

i) 

να υποβάλλεται επεξεργασία με ατμό σε θερμοκρασία τουλάχιστον 70 °C·

ii) 

να καταστρέφεται με καύση·

iii) 

να θάβεται σε βάθος αρκετό ώστε να αποκλείεται η προσέγγιση ζώων· ή

iv) 

να στοιβάζεται για να αποσυντεθεί υπό θερμότητα, να ψεκάζεται με απολυμαντικό και να διατηρείται τουλάχιστον για 42 ημέρες, κατά τις οποίες η στοίβα πρέπει είτε να καλύπτεται είτε να αναστοιβάζεται για να εξασφαλίζεται η θερμική επεξεργασία όλων των στρωμάτων·

β) 

η υγρή φάση της κοπριάς πρέπει να αποθηκεύεται τουλάχιστον για 42 ημέρες ή, σε περίπτωση γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, για 60 ημέρες μετά την τελευταία προσθήκη μολυσματικού υλικού.

2. 

Τα κτίρια, οι επιφάνειες και ο εξοπλισμός πρέπει να πλένονται και να καθαρίζονται επιμελώς, με την απομάκρυνση των καταλοίπων λιπών και ρύπων, και να ψεκάζονται με απολυμαντικά.

3. 

Μετά από 7 ημέρες, οι εγκαταστάσεις πρέπει να πλένονται και να απολυμαίνονται εκ νέου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

(όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού)

Δίνεται ως ακτίνα κύκλου με κέντρο την εγκατάσταση.Νόσοι κατηγορίας Α

Ζώνη προστασίας

Ζώνη επιτήρησης

Αφθώδης πυρετός

3 km

10 km

Λοίμωξη από τον ιό της πανώλης των βοοειδών

3 km

10 km

Λοίμωξη από τον ιό της νόσου της κοιλάδας Rift

20 km

50 km

Λοίμωξη από τον ιό της οζώδους δερματίτιδας

20 km

50 km

Λοίμωξη από Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (λοιμώδης πλευροπνευμονία των βοοειδών)

Εγκατάσταση

3 km

Ευλογιά των αιγοπροβάτων

3 km

10 km

Λοίμωξη από τον ιό της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών

3 km

10 km

Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών

Εγκατάσταση

3 km

Πανώλη των ίππων

100 km

150 km

Λοίμωξη από Burkholderia mallei (μάλη)

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση

Κλασική πανώλη των χοίρων

3 km

10 km

Αφρικανική πανώλη των χοίρων

3 km

10 km

Υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών

3 km

10 km

Λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών

3 km

10 km
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 27 του παρόντος κανονισμού)

Πίνακας: Απαγορεύσεις δραστηριοτήτων που αφορούν ζώα καταγεγραμμένων ειδών και προϊόντα από τα ζώα αυτά

▼M1ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (1)

ΑΠ

RP

RVFV

ΟΔΒ

ΛΠΒ

SPGP

PPR

CCPP

ΚΠΧ

ΑΠΧ

AHS

ΜΑΛΗ

ΥΠΓΠ

NCD

Μετακινήσεις δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις στην απαγορευμένη ζώνη

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΑΑ

X

X

Μετακινήσεις δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών προς εγκαταστάσεις στην απαγορευμένη ζώνη

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΑΑ

X

X

Αναπλήρωση θηραμάτων καταγεγραμμένων ειδών

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΑΑ

X

X

Εμποροπανηγύρεις, αγορές, εκθέσεις και άλλες συναθροίσεις δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών, καθώς και η συγκέντρωση και η διασπορά των ειδών αυτών

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΑΑ

X

X

Μετακινήσεις σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που προέρχονται από δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις στην απαγορευμένη ζώνη

X

X

X

(2)

X

X

X

X

X

X

X

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

Συλλογή σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων από δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΔΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

Πλανόδια σπερματέγχυση δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

Πλανόδια φυσική οχεία δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

Μετακινήσεις αυγών για επώαση από εγκαταστάσεις στην απαγορευμένη ζώνη

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

X

X

Μετακινήσεις νωπού κρέατος, εξαιρουμένων των εντοσθίων, από δεσποζόμενα και άγρια ζώα καταγεγραμμένων ειδών από σφαγεία ή εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων στην απαγορευμένη ζώνη

X

X

X

ΔΑ

ΔΑ

X

X

ΔΑ

X

X

ΔΑ

ΑΑ

X

X

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (1) (συνέχεια)

ΑΠ

RP

RVFV

ΟΔΒ

ΛΠΒ

SPGP

PPR

CCPP

ΚΠΧ

ΑΠΧ

AHS

ΜΑΛΗ

ΥΠΓΠ

NCD

Μετακινήσεις εντοσθίων από δεσποζόμενα και άγρια ζώα καταγεγραμμένων ειδών από σφαγεία ή εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων στην απαγορευμένη ζώνη

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΔΑ

ΑΑ

X

X

Μετακινήσεις προϊόντων με βάση το κρέας που παράγονται από νωπό κρέας καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις στην απαγορευμένη ζώνη

X

X

X

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

X

ΔΑ

X

X

ΔΑ

ΑΑ

X

X

Μετακινήσεις νωπού γάλακτος και πρωτογάλακτος που προέρχονται από δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις στην απαγορευμένη ζώνη

X

X

X

X

ΔΑ

X

X

ΔΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΔΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

Μετακινήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα από εγκαταστάσεις στην απαγορευμένη ζώνη

X

X

X

X

ΔΑ

X

X

ΔΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΔΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

Μετακινήσεις αυγών για ανθρώπινη κατανάλωση από εγκαταστάσεις στην απαγορευμένη ζώνη

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

X

X

Μετακίνηση ζωικών υποπροϊόντων από δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις στην απαγορευμένη ζώνη, εκτός ολόκληρων πτωμάτων ή τμημάτων νεκρών ζώων

Κοπριά, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών και ακάθαρτων υλικών στρωμνής

X

X

X

X

ΔΑ

X

X

ΔΑ

X

X

ΔΑ

ΑΑ

X

X

Δορές, δέρματα, μαλλί, τρίχες και φτερά

X

X

X

X

ΔΑ

X

X

ΔΑ

X

X

ΔΑ

ΑΑ

X

X

Ζωικά υποπροϊόντα εκτός από κοπριά, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών και ακάθαρτων υλικών στρωμνής, και εκτός από δορές, δέρματα, μαλλί, τρίχες και φτερά

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΑΑ

X

X

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (συνέχεια) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (1)

ΑΠ

RP

RVFV

ΟΔΒ

ΛΠΒ

SPGP

PPR

CCPP

ΚΠΧ

ΑΠΧ

AHS

ΜΑΛΗ

ΥΠΓΠ

NCD

Μετακινήσεις ζωοτροφών φυτικής προέλευσης και αχύρου που παράγονται στη ζώνη προστασίας

X

X

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

ΑΑ

ΔΑ

ΔΑ

(1)   

Συντομογραφίες για νόσους της κατηγορίας A σύμφωνα με το παράρτημα II

(2)   

Μόνο ωοκύτταρα και έμβρυα

ΑΑ = άνευ αντικειμένου

X = Απαγορεύεται

ΔΑ = Δεν απαγορεύεται

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ

(όπως αναφέρονται στα άρθρα 27, 33 και 49 του παρόντος κανονισμού)Επεξεργασία

ΑΠ (8)

RP

RVFV

ΟΔΒ

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

ΚΠΧ

ΑΠΧ

AHS

ΥΠΓΠ

NCD

ΚΡΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θερμική επεξεργασία εντός ερμητικώς σφραγισμένου περιέκτη, για την επίτευξη ελάχιστης τιμής F0 (7) 3

x

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Θερμική επεξεργασία για την επίτευξη θερμοκρασίας πυρήνα 80 °C

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Θερμική επεξεργασία για την επίτευξη θερμοκρασίας πυρήνα 70 °C

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

Θερμική επεξεργασία (κρέατος από το οποίο έχουν προηγουμένως αφαιρεθεί τα οστά και το λίπος) για την επίτευξη θερμοκρασίας πυρήνα 70 °C τουλάχιστον επί 30 λεπτά

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

Σε ερμητικώς σφραγισμένο περιέκτη, εφαρμογή θερμοκρασίας 60 °C τουλάχιστον επί 4 ώρες

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Θερμοκρασία πυρήνα 73,9  °C τουλάχιστον επί 0,51 δευτερόλεπτα (6)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Θερμοκρασία πυρήνα 70,0  °C τουλάχιστον επί 3,5 δευτερόλεπτα (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Θερμοκρασία πυρήνα 65,0  °C τουλάχιστον επί 42 δευτερόλεπτα (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Θερμοκρασία πυρήνα 60 °C τουλάχιστον επί 507 δευτερόλεπτα (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Θερμική επεξεργασία για την επίτευξη αποξήρανσης σε μέγιστες τιμές Aw 0,93 και pH 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θερμική επεξεργασία για την επίτευξη θερμοκρασίας πυρήνα 65 °C για ορισμένη περίοδο ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη τιμή παστερίωσης 40

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Φυσική ζύμωση και ωρίμανση για κρέας με οστά: τουλάχιστον 9 μήνες, για την επίτευξη μέγιστων τιμών Aw 0,93 και pH 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Φυσική ζύμωση και ωρίμανση για κρέας χωρίς οστά: τουλάχιστον 9 μήνες, για την επίτευξη μέγιστων τιμών Aw 0,93 και pH 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Φυσική ζύμωση για καρέ: τουλάχιστον 140 ημέρες, για την επίτευξη μέγιστων τιμών Aw 0,93 και pH 6 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Φυσική ζύμωση για χοιρομέρι: τουλάχιστον 190 ημέρες, για την επίτευξη μέγιστων τιμών Aw 0,93 και pH 6 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Ξήρανση μετά την αλάτιση για χοιρομέρια με οστά ιταλικού τύπου: τουλάχιστον 313 ημέρες (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Ξήρανση μετά την αλάτιση για χοιρομέρια και καρέ με οστά ισπανικού τύπου (5):

— Ιβηρικό χοιρομέρι: τουλάχιστον 252 ημέρες

— Ιβηρική ωμοπλάτη: τουλάχιστον 140 ημέρες

— Ιβηρικό καρέ: τουλάχιστον 126 ημέρες

— Χοιρομέρι Serrano: τουλάχιστον 140 ημέρες

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Ωρίμανση των σφαγίων σε ελάχιστη θερμοκρασία 2 °C τουλάχιστον επί 24 ώρες μετά τη σφαγή

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφαίρεση εντοσθίων

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

ΕΝΤΕΡΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλάτιση με χλωριούχο νάτριο (NaCl), εν ξηρώ ή σε πυκνή άλμη (Aw < 0,80 ), για συνεχή περίοδο 30 ημερών ή μεγαλύτερη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C ή υψηλότερη

X

 

 

ΑΕ (4)

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Αλάτιση με πρόσθετο φωσφορικό άλας 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 και 2,8 % Na3PO4, εν ξηρώ ή σε πυκνή άλμη (Aw < 0,80 ), για συνεχή περίοδο 30 ημερών ή μεγαλύτερη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C ή υψηλότερη

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Αλάτιση με χλωριούχο νάτριο (NaCl) επί τουλάχιστον 30 ημέρες (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεύκανση (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξήρανση (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΑΛΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θερμική επεξεργασία (διαδικασία αποστείρωσης) για την επίτευξη ελάχιστης τιμής F0 3

X

 

 

 

ΑΕ (1)

 

 

ΑΕ (1)

 

 

 

 

 

Θερμική επεξεργασία UHT (υπερυψηλή θερμοκρασία): τουλάχιστον 132 °C για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Θερμική επεξεργασία UHT (υπερυψηλή θερμοκρασία): τουλάχιστον 135 °C για κατάλληλο χρονικό διάστημα

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θερμική επεξεργασία παστερίωσης HTST (σύντομης διαρκείας παστερίωση σε υψηλή θερμοκρασία), εάν το pH του γάλακτος είναι χαμηλότερο του 7, τουλάχιστον 72 °C για ελάχιστη περίοδο 15 δευτερολέπτων

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Θερμική επεξεργασία παστερίωσης HTST (σύντομης διαρκείας παστερίωση σε υψηλή θερμοκρασία), εάν το pH του γάλακτος είναι 7 ή υψηλότερο, τουλάχιστον 72 °C για ελάχιστη περίοδο 15 δευτερολέπτων δύο φορές

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Θερμική επεξεργασία παστερίωσης HTST (σύντομης διαρκείας παστερίωση σε υψηλή θερμοκρασία) σε συνδυασμό με μηχανική επεξεργασία για την επίτευξη τιμής pH χαμηλότερου του 6, για ελάχιστη περίοδο 1 ώρας, ή για την επίτευξη τουλάχιστον 72 °C, σε συνδυασμό με αποξήρανση

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παστερίωση που συνίσταται σε μία μόνο θερμική επεξεργασία με αποτέλεσμα τουλάχιστον ισοδύναμο του αποτελέσματος που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 72 °C επί 15 δευτερόλεπτα

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Ασφαλές εμπόρευμα

(2)   

Όχι για έντερα βοοειδών, αιγοειδών, προβατοειδών και χοιροειδών

(3)   

Όχι για έντερα βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοιροειδών

(4)   

Ασφαλές εμπόρευμα

(5)   

Μόνο για χοιροειδή

(6)   

Μόνο για κρέας πουλερικών

(7)   

F0 είναι το εκτιμώμενο θανατηφόρο αποτέλεσμα επί των βακτηριακών σπορίων. F0 με τιμή 3 σημαίνει ότι το ψυχρότερο σημείο του προϊόντος έχει θερμανθεί επαρκώς ώστε να επιτευχθεί το ίδιο θανατηφόρο αποτέλεσμα όπως σε θερμοκρασία 121 °C (250 °F) επί τρία λεπτά με στιγμιαία θέρμανση και ψύξη.

(8)   

Συντομογραφίες νόσων σύμφωνα με το παράρτημα IIΕπεξεργασία

ΥΠΓΠ

NCD

ΑΥΓΑ

 

 

Θερμική επεξεργασία:

— Ολόκληρο αυγό:

— 

— 60,0  °C – 188 δευτερόλεπτα

— πλήρης έψηση

— Μείγματα ολόκληρων αυγών:

— 

— 60 °C – 188 δευτερόλεπτα

— πλήρης έψηση

— 61,1  °C – 94 δευτερόλεπτα

— Υγρό λεύκωμα αβγού:

— 

— 55,6  °C – 870 δευτερόλεπτα

— 56,7  °C – 232 δευτερόλεπτα

— Ολόκληρος ή καθαρός κρόκος αυγού:

— 

— 60 °C – 288 δευτερόλεπτα

— Κρόκος αλατισμένος 10 %:

— 

— 62,2  °C – 138 δευτερόλεπτα

— Λεύκωμα αβγού σε σκόνη:

— 

— 67 °C – 20 ώρες

— 54,4  °C – 50,4 ώρες

— 51,7  °C – 73,2 ώρες

X

 

Θερμική επεξεργασία:

— Ολόκληρο αυγό:

— 

— 55 °C – 2 521 δευτερόλεπτα

— 57 °C – 1 596 δευτερόλεπτα

— 59 °C – 674 δευτερόλεπτα

— πλήρης έψηση

— Υγρό λεύκωμα αβγού:

— 

— 55 °C – 2 278 δευτερόλεπτα

— 57 °C – 986 δευτερόλεπτα

— 59 °C – 301 δευτερόλεπτα

— Κρόκος αλατισμένος 10 %:

— 

— 55 °C – 176 δευτερόλεπτα

— Λεύκωμα αβγού σε σκόνη:

— 

— 57 °C – 54,0 ώρες

 

X
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(όπως αναφέρονται στα άρθρα 36 και 52 του παρόντος κανονισμού)Επεξεργασία

ΑΠ (1)

RP

Θερμική επεξεργασία, ελάχιστη θερμοκρασία 80 °C και τουλάχιστον επί 10 λεπτά, με ατμό σε κλειστό θάλαμο

X

X

Αποθήκευση σε συσκευασίες ή δέματα σε στεγασμένο χώρο και σε εγκατάσταση που βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2 km από την πλησιέστερη εστία νόσου και η αποδέσμευση από την εγκατάσταση δεν πραγματοποιείται πριν από την παρέλευση τουλάχιστον τριών μηνών από την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης σύμφωνα με το άρθρο 15

X

X

(1)   

Συντομογραφίες νόσων σύμφωνα με το παράρτημα II
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΣΗΜΑΝΣΗ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(όπως αναφέρεται στα άρθρα 33 και 49 του παρόντος κανονισμού)

1. Το σήμα που τοποθετείται σε νωπό κρέας πουλερικών το οποίο προέρχεται από τη ζώνη προστασίας και δεν προορίζεται για άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρέπει να συμμορφώνεται με τα εξής:

α) 

σχήμα και περιεχόμενο:

όπου «ΧΥ»: ο σχετικός κωδικός χώρας που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι μέρος Β σημείο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και «1234»: ο αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι μέρος Β σημείο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·

β) 

διαστάσεις:

— 
«ΧΥ»: πλάτος 8 mm
— 
«1234»: πλάτος 11 mm
— 
εξωτερική διάμετρος τουλάχιστον 30 mm
— 
πάχος γραμμής του τετραγώνου 3 mm.

2. Το σήμα που τοποθετείται σε νωπό κρέας το οποίο προορίζεται για επεξεργασία σε μονάδα μεταποίησης σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) συνίσταται:

α) 

στο αναγνωριστικό σήμα που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, με πρόσθετο διαγώνιο σταυρό αποτελούμενο από δύο ευθείες γραμμές που τέμνονται στο κέντρο της σφραγίδας, κατά τρόπο ώστε να παραμένουν ευανάγνωστες οι αναγραφόμενες πληροφορίες· ή

β) 

σε μία μοναδική σφραγίδα ωοειδούς σχήματος, μήκους 6,5 cm και πλάτους 4,5 cm, όπου πρέπει να εμφαίνονται με χαρακτήρες απολύτως ευανάγνωστους οι ακόλουθες ενδείξεις:

— 
στο επάνω μέρος, η πλήρης ονομασία ή ο κωδικός ISO του κράτους μέλους με κεφαλαία στοιχεία,
— 
στο κέντρο, ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου,
— 
στο κάτω μέρος, μία από τις εξής ομάδες αρχικών: CE, EC, EF, EG, ΕΚ, EY, EO, ES, EU, EB, WE ή EZ,
— 
δύο ευθείες γραμμές που τέμνονται στο κέντρο της σφραγίδας, κατά τρόπο ώστε να παραμένουν ευανάγνωστες οι πληροφορίες,
— 
το ύψος των γραμμάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,8 cm και των αριθμών τουλάχιστον 1 cm.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 του παρόντος κανονισμού)Νόσοι κατηγορίας Α

Ελάχιστη περίοδος διάρκειας των μέτρων στη ζώνη προστασίας (άρθρο 39 παράγραφος 1)

Συμπληρωματική περίοδος διάρκειας των μέτρων επιτήρησης στη ζώνη προστασίας (άρθρο 39 παράγραφος 3)

Αφθώδης πυρετός

15 ημέρες

15 ημέρες

Λοίμωξη από τον ιό της πανώλης των βοοειδών

21 ημέρες

9 ημέρες

Λοίμωξη από τον ιό της νόσου της κοιλάδας Rift

30 ημέρες

15 ημέρες

Λοίμωξη από τον ιό της οζώδους δερματίτιδας

28 ημέρες

17 ημέρες

Λοίμωξη από Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (λοιμώδης πλευροπνευμονία των βοοειδών)

45 ημέρες

Άνευ αντικείμενου

Ευλογιά των αιγοπροβάτων

21 ημέρες

9 ημέρες

Λοίμωξη από τον ιό της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών

21 ημέρες

9 ημέρες

Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών

45 ημέρες

Άνευ αντικείμενου

Πανώλη των ίππων

12 μήνες

Άνευ αντικείμενου

Λοίμωξη από Burkholderia mallei (μάλη)

6 μήνες

Άνευ αντικείμενου

Κλασική πανώλη των χοίρων

15 ημέρες

15 ημέρες

Αφρικανική πανώλη των χοίρων

15 ημέρες

15 ημέρες

Υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών

21 ημέρες

9 ημέρες

Λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών

21 ημέρες

9 ημέρες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

(όπως αναφέρεται στα άρθρα 55 και 56 του παρόντος κανονισμού)Νόσοι κατηγορίας Α

Ελάχιστη περίοδος διάρκειας των μέτρων στη ζώνη επιτήρησης

Αφθώδης πυρετός

30 ημέρες

Λοίμωξη από τον ιό της πανώλης των βοοειδών

30 ημέρες

Λοίμωξη από τον ιό της νόσου της κοιλάδας Rift

45 ημέρες

Λοίμωξη από τον ιό της οζώδους δερματίτιδας

45 ημέρες

Λοίμωξη από Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (λοιμώδης πλευροπνευμονία των βοοειδών)

45 ημέρες

Ευλογιά των αιγοπροβάτων

30 ημέρες

Λοίμωξη από τον ιό της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών

30 ημέρες

Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών

45 ημέρες

Πανώλη των ίππων

12 μήνες

Λοίμωξη από Burkholderia mallei (μάλη)

Άνευ αντικείμενου

Κλασική πανώλη των χοίρων

30 ημέρες

Αφρικανική πανώλη των χοίρων

30 ημέρες

Υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών

30 ημέρες

Λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών

30 ημέρες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΝΟΣΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΕ ΥΔΡΟΒΙΑ ΖΩΑ

1. Για την κλινική εξέταση και τη συλλογή δειγμάτων χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες διαδικασίες:

α) 

Η κλινική εξέταση και η δειγματοληψία για εργαστηριακές εξετάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

i) 

ζώα υδατοκαλλιέργειας καταγεγραμμένων ειδών που παρουσιάζουν κλινικά σημεία της σχετικής νόσου κατηγορίας Α· και

ii) 

ζώα υδατοκαλλιέργειας που ενδέχεται να έχουν πεθάνει πρόσφατα από τη νόσο κατηγορίας Α για την οποία υπάρχει υπόνοια ή επιβεβαίωση· και

iii) 

ζώα υδατοκαλλιέργειας που παρουσιάζουν επιδημιολογική σύνδεση με υπόνοια κρούσματος ή επιβεβαιωμένο κρούσμα νόσου κατηγορίας Α.

β) 

Ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που συλλέγονται είναι: 

Σενάριο

Είδος ζώων

Αναφορά αυξημένης θνησιμότητας

Εισαγωγή μολυσμένων ζώων

Παρατήρηση μεταθανάτιων ή κλινικών σημείων

Υπόνοια βάσει άλλων περιστάσεων

Μαλάκια (ολόκληρο το ζώο)

30

30

150

Καρκινοειδή

10

 

10

150

Ψάρια

10

30

γ) 

Στη δειγματοληψία μαλακίων εφαρμόζονται τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια:

i) 

πρέπει να επιλέγονται για δειγματοληψία ζώα για τα οποία υπάρχει υπόνοια μόλυνσης. Εάν στον πληθυσμό των ζώων τα οποία αφορά η υπόνοια υπάρχουν καταγεγραμμένα είδη, αυτά πρέπει να επιλέγονται για δειγματοληψία·

ii) 

εάν υπάρχουν αδύναμα, ανοικτά ή πρόσφατα νεκρά (αλλά όχι σε αποσύνθεση) μαλάκια, πρέπει να επιλέγονται πρώτα αυτά τα μαλάκια. Εάν δεν υπάρχουν τέτοια μαλάκια, τα μαλάκια που επιλέγονται πρέπει να περιλαμβάνουν τα μεγαλύτερα σε ηλικία υγιή μαλάκια·

iii) 

εάν η εγκατάσταση χρησιμοποιεί περισσότερες από μία πηγές νερού για την παραγωγή μαλακίων, στο δείγμα πρέπει να περιλαμβάνονται μαλάκια από όλες τις πηγές νερού ώστε να διασφαλίζεται ότι θα αντιπροσωπεύονται αναλογικά όλα τα τμήματα της εγκατάστασης·

iv) 

κατά τη δειγματοληψία από ομάδα εγκαταστάσεων καλλιέργειας μαλακίων που έχουν φαινομενικά πανομοιότυπο επιδημιολογικό καθεστώς, στο δείγμα πρέπει να περιλαμβάνονται μαλάκια από αντιπροσωπευτικό αριθμό σημείων δειγματοληψίας.

Οι κύριοι παράγοντες που πρέπει να εξετάζονται κατά την επιλογή των εν λόγω σημείων δειγματοληψίας πρέπει να είναι η ιχθυοφόρτιση (πυκνότητα ζώων), τα υδατορρεύματα, η παρουσία καταγεγραμμένων ειδών (τόσο ευπαθών ειδών όσο και ειδών διαβιβαστών), η βαθυμετρία και οι πρακτικές διαχείρισης. Στο δείγμα πρέπει να περιλαμβάνονται οι φυσικοί χώροι ανάπτυξης που βρίσκονται εντός ή πλησίον των εγκαταστάσεων καλλιέργειας μαλακίων.

δ) 

Στη δειγματοληψία καρκινοειδών εφαρμόζονται τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια:

i) 

εάν υπάρχουν αδύναμα ή ετοιμοθάνατα καρκινοειδή καταγεγραμμένων ειδών στις μονάδες παραγωγής, πρέπει να επιλέγονται πρώτα αυτά τα καρκινοειδή. Εάν δεν υπάρχουν τέτοια ζώα, τα καρκινοειδή που επιλέγονται πρέπει να περιλαμβάνουν καρκινοειδή διαφορετικών ηλικιακών κλάσεων ώστε να αντιπροσωπεύονται αναλογικά στο δείγμα·

ii) 

εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία πηγές νερού για την παραγωγή καρκινοειδών, στο δείγμα πρέπει να περιλαμβάνονται καρκινοειδή καταγεγραμμένων ειδών από όλες τις πηγές νερού ώστε να διασφαλίζεται ότι θα αντιπροσωπεύονται αναλογικά όλα τα τμήματα της εγκατάστασης·

iii) 

σε περίπτωση που απαιτείται συλλογή δειγμάτων από άγριους πληθυσμούς καταγεγραμμένων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 102 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, ο αριθμός και η γεωγραφική κατανομή των σημείων δειγματοληψίας πρέπει να καθορίζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εύλογη κάλυψη της περιοχής για την οποία υπάρχει υπόνοια μόλυνσης.

Τα σημεία δειγματοληψίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά των διαφορετικών οικοσυστημάτων στα οποία βρίσκονται οι άγριοι πληθυσμοί ευπαθών ειδών, όπως θαλάσσια συστήματα, συστήματα εκβολών, ποτάμια συστήματα και συστήματα λιμνών.

ε) 

Στη δειγματοληψία ψαριών εφαρμόζονται τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια:

i) 

εάν υπάρχουν ψάρια αδύναμα, με ασυνήθη συμπεριφορά ή πρόσφατα νεκρά (αλλά όχι σε αποσύνθεση), πρέπει να επιλέγονται αυτά τα ψάρια. Εάν δεν υπάρχουν τέτοια ζώα, τα ψάρια που επιλέγονται πρέπει να περιλαμβάνουν ψάρια καταγεγραμμένων ειδών διαφορετικών ηλικιακών κλάσεων ώστε να αντιπροσωπεύονται αναλογικά στο δείγμα·

ii) 

εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία πηγές νερού για την παραγωγή ψαριών, στο δείγμα πρέπει να περιλαμβάνονται καταγεγραμμένα είδη από όλες τις πηγές νερού ώστε να διασφαλίζεται ότι θα αντιπροσωπεύονται αναλογικά όλα τα τμήματα της εγκατάστασης·

iii) 

εάν υπάρχουν ιριδίζουσες πέστροφες (Onchorynchus mykiss) ή ποταμόπερκες (Perca fluviatilis), πρέπει να επιλέγονται για δειγματοληψία μόνο ψάρια αυτών των ειδών. Εάν δεν υπάρχουν ούτε ιριδίζουσες πέστροφες ούτε ποταμόπερκες, το δείγμα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό όλων των άλλων παρόντων καταγεγραμμένων ειδών, σύμφωνα με τα κριτήρια των στοιχείων α) έως δ)·

iv) 

σε περίπτωση που απαιτείται συλλογή δειγμάτων από άγριους πληθυσμούς καταγεγραμμένων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 102 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, ο αριθμός και η γεωγραφική κατανομή των σημείων δειγματοληψίας πρέπει να καθορίζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποιητική κάλυψη της περιοχής για την οποία υπάρχει υπόνοια μόλυνσης.

Τα σημεία δειγματοληψίας πρέπει να είναι επίσης αντιπροσωπευτικά των διαφορετικών οικοσυστημάτων στα οποία βρίσκονται οι άγριοι πληθυσμοί ευπαθών ειδών, όπως θαλάσσια συστήματα, συστήματα εκβολών, ποτάμια συστήματα και συστήματα λιμνών.

στ) 

Η επιλογή των οργάνων που θα χρησιμοποιηθούν στη δειγματοληψία και η προετοιμασία, η αποθήκευση και η αποστολή των δειγμάτων στο εργαστήριο πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις του εργαστηρίου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σχετική νόσο.

2. Τα δείγματα πρέπει να εξετάζονται στο εργαστήριο με τη χρήση των διαγνωστικών μεθόδων και διαδικασιών που έχουν εγκριθεί από το εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σχετική νόσο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΔΡΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΔιάρκεια της υδρανάπαυσης που προβλέπεται στο άρθρο 81 και της συγχρονισμένης υδρανάπαυσης που προβλέπεται στο άρθρο 96 παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος κανονισμού

Νόσος κατηγορίας Α

Ελάχιστη περίοδος υδρανάπαυσης στην πληγείσα εγκατάσταση

Ελάχιστη περίοδος συγχρονισμένης υδρανάπαυσης στις πληγείσες εγκαταστάσεις στην ίδια ζώνη προστασίας

Συμπληρωματικές απαιτήσεις

Μόλυνση από Mikrocytos mackini

6 μήνες

4 εβδομάδες

Πρέπει να περιλαμβάνεται η ψυχρότερη περίοδος του έτους

Μόλυνση από Perkinsus marinus

6 μήνες

4 εβδομάδες

Πρέπει να περιλαμβάνεται η θερμότερη περίοδος του έτους

Μόλυνση από τον ιό του συνδρόμου Taura

6 εβδομάδες

4 εβδομάδες

Πρέπει να περιλαμβάνεται η θερμότερη περίοδος του έτους

Μόλυνση από τον ιό του συνδρόμου της κίτρινης κεφαλής

6 εβδομάδες

3 εβδομάδες

Πρέπει να περιλαμβάνεται η θερμότερη περίοδος του έτους

Επιζωοτική νέκρωση του αιμοποιητικού

8 εβδομάδες

4 εβδομάδες

Πρέπει να περιλαμβάνεται η θερμότερη περίοδος του έτους
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΕ ΥΔΡΟΒΙΑ ΖΩΑ

1. Οι απαγορευμένες ζώνες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 85, πρέπει να καθορίζονται κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη τουλάχιστον των ακόλουθων παραγόντων:

α) 

συνολικός αριθμός, συνολικό ποσοστό και κατανομή της θνησιμότητας μαλακίων/καρκινοειδών/ψαριών στην εγκατάσταση ή στην ομάδα εγκαταστάσεων καλλιέργειας που έχουν μολυνθεί από νόσους κατηγορίας Α·

β) 

σχετικές πληροφορίες όσον αφορά μετακινήσεις από και προς την ή τις μολυσμένες εγκαταστάσεις·

γ) 

απόσταση από γειτονικές εγκαταστάσεις και πυκνότητα των γειτονικών εγκαταστάσεων·

δ) 

παρουσία άγριων υδρόβιων ζώων·

ε) 

κάθε πληροφορία που αφορά τη θνησιμότητα, τις υπόνοιες για την παρουσία κρουσμάτων ή την εμφάνιση εστιών σε άγρια υδρόβια ζώα που σχετίζονται ή θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη συγκεκριμένη νόσο κατηγορίας Α·

στ) 

εγγύτητα με εγκαταστάσεις μεταποίησης και τα είδη που είναι παρόντα στις εγκαταστάσεις αυτές, ιδίως όσον αφορά καταγεγραμμένα είδη·

ζ) 

πρακτικές καλλιέργειας που εφαρμόζονται τόσο στις πληγείσες εγκαταστάσεις όσο και σε γειτονικές εγκαταστάσεις·

η) 

υδροδυναμικές συνθήκες και άλλοι σημαντικοί από επιδημιολογική άποψη παράγοντες που έχουν προσδιοριστεί.

2. Όσον αφορά τη γεωγραφική οριοθέτηση των ζωνών προστασίας και επιτήρησης για νόσους κατηγορίας Α που προσβάλλουν μαλάκια και καρκινοειδή, ισχύουν οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

α) 

η ζώνη προστασίας πρέπει να οριοθετείται σε άμεση εγγύτητα με την εγκατάσταση ή την ομάδα εγκαταστάσεων καλλιέργειας που έχει επισήμως επιβεβαιωθεί ως μολυσμένη από νόσο κατηγορίας Α και πρέπει να αντιστοιχεί σε ζώνη η οποία καθορίζεται βάσει κατάλληλων υδροδυναμικών και επιδημιολογικών δεδομένων·

β) 

η ζώνη επιτήρησης πρέπει να οριοθετείται εκτός της ζώνης προστασίας και πρέπει να αντιστοιχεί σε ζώνη η οποία περιβάλλει τη ζώνη προστασίας και καθορίζεται βάσει κατάλληλων υδροδυναμικών ή επιδημιολογικών δεδομένων.

3. Όσον αφορά τη γεωγραφική οριοθέτηση των ζωνών προστασίας και επιτήρησης για νόσους κατηγορίας Α που προσβάλλουν ψάρια, ισχύουν οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

α) 

η ζώνη προστασίας πρέπει να οριοθετείται περιμετρικά της εγκατάστασης στην οποία έχει επιβεβαιωθεί παρουσία επιζωοτικής νέκρωσης του αιμοποιητικού (EHN). Η εν λόγω ζώνη αντιστοιχεί:

i) 

σε παράκτιες περιοχές: σε ζώνη η οποία εμπερικλείεται σε κύκλο ακτίνας τουλάχιστον ίσης με την απόσταση μετακίνησης της παλίρροιας ή τουλάχιστον 5 km, όποια είναι μεγαλύτερη, με κέντρο την εγκατάσταση όπου έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η παρουσία EHN, ή ισοδύναμη ζώνη η οποία καθορίζεται βάσει κατάλληλων υδροδυναμικών ή επιδημιολογικών δεδομένων·

ii) 

σε περιοχές της ενδοχώρας: σε ολόκληρη την περιοχή της λεκάνης απορροής της εγκατάστασης στην οποία έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η παρουσία EHN. Η αρμόδια αρχή δύναται να περιορίσει την επέκταση της ζώνης σε τμήματα της περιοχής της λεκάνης απορροής ή της περιοχής της εκμετάλλευσης, υπό τον όρο ότι δεν διακυβεύεται η πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου·

β) 

η ζώνη επιτήρησης πρέπει να οριοθετείται από την αρμόδια αρχή εκτός της ζώνης προστασίας και πρέπει:

i) 

σε παράκτιες περιοχές: να αντιστοιχεί σε ζώνη η οποία, περιβάλλοντας τη ζώνη προστασίας, επικαλύπτει το εύρος της παλίρροιας· ή σε ζώνη η οποία περιβάλλει τη ζώνη προστασίας και εμπερικλείεται σε κύκλο ακτίνας 10 km από το κέντρο της ζώνης προστασίας· ή σε ισοδύναμη ζώνη που καθορίζεται βάσει κατάλληλων υδροδυναμικών ή επιδημιολογικών δεδομένων·

ii) 

σε περιοχές της ενδοχώρας: να είναι εκτεταμένη ζώνη εκτός της οριοθετημένης ζώνης προστασίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΕ ΖΩΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

(όπως αναφέρεται στα άρθρα 98 και 101 του παρόντος κανονισμού)

1.    Πρόγραμμα επιτήρησης

Οι εγκαταστάσεις και οι ομάδες εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας στις οποίες διατηρούνται καταγεγραμμένα είδη εντός ζώνης επιτήρησης πρέπει να υπόκεινται σε επιτήρηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 98, με σκοπό τον έλεγχο της μόλυνσης από τη σχετική νόσο κατηγορίας Α. Η επιτήρηση πρέπει να περιλαμβάνει υγειονομικές επισκέψεις, συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας από μονάδες παραγωγής. Οι εν λόγω επισκέψεις πρέπει να πραγματοποιούνται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2.

Η δειγματοληψία υπόκειται στα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα XII σημείο 1, κατά περίπτωση για κάθε είδος.Πίνακας 1

Πρόγραμμα επιτήρησης που περιλαμβάνει υγειονομικές επισκέψεις και δειγματοληψίες σε εγκαταστάσεις και ομάδες εγκαταστάσεων για νόσους κατηγορίας Α σε υδρόβια ζώα, εξαιρουμένης της επιζωοτικής νέκρωσης του αιμοποιητικού

Νόσος κατηγορίας Α

Αριθμός υγειονομικών επισκέψεων ανά έτος

Αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων ανά έτος

Αριθμός ζώων δείγματος

Περίοδος του έτους για δειγματοληψία

Περίοδος παραμονής των ζώων από τα οποία λαμβάνεται δείγμα στην εγκατάσταση

Μόλυνση από Mikrocytos mackini

1

1

150

Περίοδος γνωστού μέγιστου επιπολασμού της μόλυνσης ή τον Απρίλιο-Μάιο, μετά την παρέλευση περιόδου 3-4 μηνών, όταν οι θερμοκρασίες του θαλασσινού νερού είναι χαμηλότερες από 10 °C

4 μήνες

Μόλυνση από Perkinsus marinus

1

1

150

Περίοδος γνωστού μέγιστου επιπολασμού της μόλυνσης ή τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο

4 μήνες

Μόλυνση από τον ιό του συνδρόμου Taura

2

2

150

Περίοδος του έτους στην οποία η θερμοκρασία του νερού αναμένεται να βρίσκεται στο υψηλότερο ετήσιο επίπεδο

2 μήνες

Μόλυνση από τον ιό του συνδρόμου της κίτρινης κεφαλής

2

2

150

Περίοδος του έτους στην οποία η θερμοκρασία του νερού αναμένεται να βρίσκεται στο υψηλότερο ετήσιο επίπεδο

2 μήνεςΠίνακας 2

Ειδικό πρόγραμμα επιτήρησης που περιλαμβάνει υγειονομικές επισκέψεις και δειγματοληψίες σε εγκαταστάσεις για την επιζωοτική νέκρωση του αιμοποιητικού (EHN) σε υδρόβια ζώα (1)

Είδος εγκατάστασης

Αριθμός υγειονομικών επιθεωρήσεων ανά έτος (2 έτη)

Αριθμός δειγματοληψιών ανά έτος (2 έτη)

Αριθμός ψαριών στο δείγμα

Αριθμός αναπτυσσόμενων ψαριών

Αριθμός ψαριών γεννητόρων (2)

α)  Εγκαταστάσεις με γεννήτορες

2

2

150 (πρώτη και δεύτερη επιθεώρηση)

150 (πρώτη ή δεύτερη επιθεώρηση)

β)  Εγκαταστάσεις μόνο με γεννήτορες

2

1

0

150 (2) (πρώτη ή δεύτερη επιθεώρηση)

γ)  Εγκαταστάσεις χωρίς γεννήτορες

2

2

150 (πρώτη και δεύτερη επιθεώρηση)

0

Μέγιστος αριθμός ψαριών ανά ενοποιημένο δείγμα: 10

(1)   

Η δειγματοληψία ψαριών για εργαστηριακή εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται όταν η θερμοκρασία του νερού βρίσκεται μεταξύ 11 °C και 20 °C. Η απαίτηση όσον αφορά τη θερμοκρασία του νερού πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στις υγειονομικές επιθεωρήσεις. Στις εγκαταστάσεις στις οποίες η θερμοκρασία του νερού δεν φθάνει τους 11 °C κατά τη διάρκεια του έτους, η δειγματοληψία και οι υγειονομικές επισκέψεις πρέπει να πραγματοποιούνται όταν η θερμοκρασία του νερού βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο.

(2)   

Στα δείγματα γεννητόρων δεν πρέπει να περιλαμβάνονται γεννητικά υγρά, σπέρμα ή ωάρια, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η EHN προκαλεί λοίμωξη του αναπαραγωγικού συστήματος.

2.    Διάρκεια των μέτρων ελέγχου στη ζώνη επιτήρησηςΝόσος κατηγορίας Α

Ελάχιστες περίοδοι επιτήρησης

Μόλυνση από Mikrocytos mackini

3 έτη

Μόλυνση από Perkinsus marinus

3 έτη

Μόλυνση από τον ιό του συνδρόμου Taura

2 έτη

Μόλυνση από τον ιό του συνδρόμου της κίτρινης κεφαλής

2 έτη

Επιζωοτική νέκρωση του αιμοποιητικού

2 έτη

Μετά την παρέλευση της περιόδου επιτήρησης και εφόσον δεν έχει ανιχνευθεί νέο κρούσμα μόλυνσης από τη σχετική νόσο κατηγορίας Α, τα μέτρα στη ζώνη επιτήρησης πρέπει να αίρονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 101 του παρόντος κανονισμού.( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55).

( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1).

( 3 ) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 115).

( 4 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1).

( 5 ) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/688 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά απαιτήσεις υγείας των ζώων για τις μετακινήσεις χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση εντός της Ένωσης (Βλέπε σελίδα 140 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

Top