EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1241-20240409

Consolidated text: Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/2024-04-09

02019R1241 — EL — 09.04.2024 — 010.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

▼C1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1241 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Ιουνίου 2019

σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου

▼B

(ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 105)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 21ης Αυγούστου 2020

  L 415

3

10.12.2020

►M2

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1160 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 12ης Μαΐου 2021

  L 250

4

15.7.2021

►M3

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/2324 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 23ης Αυγούστου 2021

  L 465

1

29.12.2021

►M4

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/199 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 2ας Δεκεμβρίου 2021

  L 33

1

15.2.2022

►M5

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/200 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 2ας Δεκεμβρίου 2021

  L 33

4

15.2.2022

►M6

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/303 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 15ης Δεκεμβρίου 2021

  L 46

67

25.2.2022

►M7

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/826 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 23ης Μαρτίου 2022

  L 147

22

30.5.2022

►M8

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1357 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 25ης Μαΐου 2022

  L 205

4

5.8.2022

►M9

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2587 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 18ης Αυγούστου 2022

  L 338

40

30.12.2022

►M10

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2588 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 20ής Οκτωβρίου 2022

  L 338

44

30.12.2022

►M11

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/56 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 19ης Ιουλίου 2022

  L 5

1

6.1.2023

►M12

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/491 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 30ής Νοεμβρίου 2023

  L 491

1

13.2.2024

►M13

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/492 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 30ής Νοεμβρίου 2023

  L 492

1

13.2.2024

►M14

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/1060 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 26ης Ιανουαρίου 2024

  L 1060

1

8.4.2024


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 231, 6.9.2019, σ.  31 (2019/1241)
▼B

▼C1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1241 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Ιουνίου 2019

σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τεχνικά μέτρα σχετικά με:

α) 

την αλίευση και την εκφόρτωση θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

β) 

τη λειτουργία αλιευτικών εργαλείων· και

γ) 

την αλληλεπίδραση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης και υπηκόων κρατών μελών, με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σημαίας, στις αλιευτικές ζώνες που αναφέρονται στο άρθρο 5, καθώς και σε δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών που φέρουν σημαία τρίτων χωρών και είναι καταχωρημένα σε τρίτες χώρες, όταν αυτά αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα.
2.  
Τα άρθρα 7, 10, 11 και 12 εφαρμόζονται επίσης στην ερασιτεχνική αλιεία. Στις περιπτώσεις όπου η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικές επιπτώσεις σε συγκεκριμένη περιοχή, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του άρθρου 15 και σε συμφωνία με το άρθρο 29, προκειμένου να τροποποιήσει τον παρόντα κανονισμό προβλέποντας ότι οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 13 ή των μερών Α ή Γ των παραρτημάτων V έως X εφαρμόζονται επίσης στην ερασιτεχνική αλιεία.
3.  

Υπό τους προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 25 και 26, τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό μέτρα δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες που διενεργούνται αποκλειστικά για σκοπό:

α) 

επιστημονικών ερευνών και

β) 

άμεσου εμπλουτισμού των αποθεμάτων ή μετεγκατάστασης θαλάσσιων ειδών.

Άρθρο 3

Στόχοι

1.  
Ως εργαλεία για την εφαρμογή της ΚΑλΠ, τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν στους στόχους της ΚΑλΠ που ορίζονται στις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
2.  

Τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν ειδικότερα στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

α) 

βελτιστοποιούν τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης για την προστασία νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

β) 

εξασφαλίζουν ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευαίσθητων θαλάσσιων ειδών, συμπεριλαμβανομένων όσων απαριθμούνται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ που προκύπτουν από την αλιεία θα ελαχιστοποιούνται και, ει δυνατόν, θα εξαλείφονται ούτως ώστε να μη συνιστούν απειλή για την κατάσταση διατήρησης των εν λόγω ειδών·

γ) 

διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων με τη χρήση κατάλληλων κινήτρων, ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια ενδιαιτήματα ελαχιστοποιούνται·

δ) 

έχουν θεσπίσει μέτρα διαχείρισης της αλιείας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2000/60/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ, ιδίως για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης κατά το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, και με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

Άρθρο 4

Στόχοι

1.  

Τα τεχνικά μέτρα έχουν σκοπό να διασφαλίζεται ότι:

α) 

αλιεύματα θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης μειώνονται κατά το δυνατόν σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

β) 

τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των θαλάσσιων θηλαστικών, των θαλάσσιων ερπετών, πτηνών και άλλων ειδών που δεν τυγχάνουν εμπορικής εκμετάλλευσης δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης και στις διεθνείς συμφωνίες που είναι δεσμευτικές για την Ένωση.

γ) 

οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ενδιαιτήματα του θαλάσσιου βυθού είναι σύμφωνες με το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2.  
Ο βαθμός προόδου προς τους εν λόγω στόχους θα επανεξετασθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων που ορίζεται στο άρθρο 31.

Άρθρο 5

Ορισμός αλιευτικών ζωνών

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι γεωγραφικοί ορισμοί αλιευτικών ζωνών:

α)

«Βόρεια Θάλασσα» : ενωσιακά ύδατα στις διαιρέσεις ICES ( 1 ) 2a και 3a και υποδιαίρεση ICES 4·

β)

«Βαλτική Θάλασσα» : ενωσιακά ύδατα στις διαιρέσεις ICES 3b, 3c και 3d·

γ)

«Βορειοδυτικά ύδατα» : ενωσιακά ύδατα στις υποδιαιρέσεις ICES 5, 6 και 7·

δ)

«Νοτιοδυτικά ύδατα» : οι υποδιαιρέσεις ICES 8, 9 και 10 (ενωσιακά ύδατα) και οι ζώνες CECAF ( 2 ) 34.1.1, 34.1.2 και 34.2.0 (ενωσιακά ύδατα)·

ε)

«Μεσόγειος Θάλασσα» : τα θαλάσσια ύδατα της Μεσογείου ανατολικά της γραμμής 5°36′ Δ·

στ)

«Εύξεινος Πόντος» : τα ύδατα της γεωγραφικής υποπεριοχής 29 της ΓΕΑΜ, όπως ορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3

ζ)

«ενωσιακά ύδατα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Δυτικό Ατλαντικό» : τα ύδατα γύρω από τη Γουαδελούπη, τη γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, το Μαγιότ, τη Ρεϊνιόν και τον Άγιο Μαρτίνο, υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

η)

«ζώνη διακανονισμού NEAFC» : τα ύδατα της ζώνης της σύμβασης μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (NEAFC/ΕΑΒΑΑ) που κείνται εκτός των υδάτων που εμπίπτουν στην αλιευτική δικαιοδοσία των συμβαλλόμενων μερών, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1236/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4

θ)

«περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ» : η Μεσόγειος Θάλασσα, ο Εύξεινος Πόντος και τα παρακείμενα ύδατα, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1343/2011.

Άρθρο 6

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, πέραν των ορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«πρότυπο εκμετάλλευσης» : ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η θνησιμότητα λόγω αλιείας στο ηλικιακό προφίλ και στο προφίλ μεγέθους ενός αποθέματος·

2)

«επιλεκτικότητα» : ποσοτική έκφραση που δηλώνεται ως πιθανότητα αλίευσης θαλάσσιων βιολογικών πόρων συγκεκριμένου μεγέθους ή/και είδους ·

3)

«κατευθυνόμενη αλιεία» : η αλιευτική προσπάθεια με στόχο ένα συγκεκριμένο είδος ή ομάδα ειδών που μπορεί να προσδιορίζεται περαιτέρω σε περιφερειακό επίπεδο σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδιδόμενες κατά το άρθρο 27 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού·

4)

«καλή περιβαλλοντική κατάσταση» : η περιβαλλοντική κατάσταση θαλάσσιων υδάτων η οποία ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ·

5)

«κατάσταση διατήρησης ενός είδους» : το αποτέλεσμα του συνόλου των παραγόντων που επιδρούν στο συγκεκριμένο είδος και οι οποίοι είναι δυνατόν να αλλοιώσουν μακροπρόθεσμα την κατανομή και αφθονία των πληθυσμών του·

6)

«κατάσταση διατήρησης ενδιαιτήματος» : το αποτέλεσμα του συνόλου των παραγόντων που επιδρούν σε ένα φυσικό ενδιαίτημα καθώς και στα χαρακτηριστικά είδη και οι οποίοι είναι δυνατόν να αλλοιώσουν μακροπρόθεσμα τη φυσική του κατανομή, τη δομή του και τις λειτουργίες του, καθώς και τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των χαρακτηριστικών ειδών του·

7)

«ευαίσθητο ενδιαίτημα» : ενδιαίτημα η κατάσταση διατήρησης του οποίου, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης και της κατάστασης (δομής και λειτουργίας) των βιοτικών και αβιοτικών συστατικών στοιχείων του, επηρεάζεται δυσμενώς από πιέσεις ασκούμενες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Στα ευαίσθητα ενδιαιτήματα περιλαμβάνονται, ιδίως, οι τύποι ενδιαιτημάτων που παρατίθενται στο παράρτημα I και τα ενδιαιτήματα ειδών που παρατίθενται στο παράρτημα II της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα ενδιαιτήματα ειδών που παρατίθενται στο παράρτημα I της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, τα ενδιαιτήματα τα οποία είναι απαραίτητο να προστατεύονται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ και ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 734/2008 του Συμβουλίου ( 5

8)

«ευαίσθητο είδος» : είδος η κατάσταση διατήρησης του οποίου, συμπεριλαμβανομένων του ενδιαιτήματος, της κατανομής, του μεγέθους του πληθυσμού ή της κατάστασης του πληθυσμού του, επηρεάζεται δυσμενώς από πιέσεις ασκούμενες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Στα ευαίσθητα είδη περιλαμβάνονται, ιδίως, τα είδη που παρατίθενται στα παραρτήματα II και IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα είδη που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ και τα είδη τα οποία είναι απαραίτητο να προστατεύονται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ·

9)

«μικρά πελαγικά είδη» : είδη όπως σκουμπρί, ρέγγα, σαυρίδι, γαύρος, σαρδέλα, προσφυγάκι, γουρλομάτης, σαρδελόρεγγα και βασιλάκης·

10)

«γνωμοδοτικά συμβούλια» : ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

11)

«δίχτυ τράτας» : αλιευτικό δίχτυ το οποίο σύρεται ενεργώς από ένα ή περισσότερα αλιευτικά σκάφη και το οποίο κλείνει στο οπίσθιο τμήμα με σάκο ή σάκο τράτας·

12)

«συρόμενα εργαλεία» : τράτες, δανέζικοι γρίποι, δράγες και παρόμοια εργαλεία που κινούνται ενεργά στο νερό από ένα ή περισσότερα αλιευτικά σκάφη ή με οποιοδήποτε άλλο μηχανικό σύστημα·

13)

«τράτα βυθού» : τράτα η οποία έχει σχεδιαστεί και αρματωθεί προκειμένου να χρησιμοποιείται σε επαφή με τον βυθό ή κοντά στον βυθό·

14)

«ζευγαρωτή τράτα βυθού» : τράτα βυθού η οποία σύρεται ταυτόχρονα από δύο σκάφη, καθένα εκ των οποίων σύρει μία πλευρά της τράτας. Το οριζόντιο άνοιγμα της τράτας διατηρείται από την απόσταση μεταξύ των δύο σκαφών, καθώς αυτά σύρουν το δίχτυ·

15)

«πελαγική τράτα» : τράτα η οποία έχει σχεδιαστεί και αρματωθεί προκειμένου να χρησιμοποιείται σε μεσόνερα·

16)

«δοκότρατα» : εργαλείο με δίχτυ τράτας το οποίο ανοίγεται οριζόντια με δοκό, πτερύγιο ή παρόμοια συσκευή·

17)

«τράτα με ηλεκτρικό ρεύμα» : τράτα η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα για την αλίευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

18)

«δανέζικος γρίπος» ή «σκωτσέζικος γρίπος» : κυκλωτικό και συρόμενο δίχτυ, ο χειρισμός του οποίου πραγματοποιείται από το σκάφος μέσω δύο μακρών σχοινιών (σχοινιά δανέζικης τράτας) που έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να κατευθύνουν και να συγκεντρώνουν τα ψάρια προς το άνοιγμα της τράτας. Το εργαλείο αποτελείται από δίχτυ, το οποίο είναι παρόμοιο από απόψεως σχεδιάσεως με τράτα βυθού·

19)

«πεζότρατες» ή «βιντζότρατες» : κυκλωτικά δίχτυα και συρόμενοι γρίποι οι οποίοι ποντίζονται από σκάφος και έλκονται προς την ακτή καθόσον ο χειρισμός τους πραγματοποιείται από την ακτή ή από σκάφος προσδεδεμένο ή αγκυροβολημένο κοντά στην ακτή·

20)

«κυκλωτικά δίχτυα» : δίχτυα τα οποία αλιεύουν ιχθύς περικυκλώνοντάς τους τόσο από τις πλευρές όσο και από το κάτω μέρος. Μπορούν είτε να είναι εξοπλισμένα με σχοινί (στίγκο) είτε όχι·

21)

«γρι-γρι» ή «κυκλικά δίχτυα» : κάθε κυκλωτικό δίχτυ, το κάτω μέρος του οποίου κλείνει με τη βοήθεια ενός σχοινιού (στίγκου) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του διχτυού, το οποίο διέρχεται από μία σειρά δακτυλίων κατά μήκος του κάτω γραντιού, βοηθώντας το στιγκάρισμα και το κλείσιμο του διχτυού·

22)

«δράγες» : εργαλεία τα οποία είτε σύρονται από τον κύριο κινητήρα σκάφους (δράγα σκάφους) είτε σύρονται από μηχανοκίνητο βαρούλκο αγκυροβολημένου σκάφους (μηχανοκίνητη δράγα) για την αλιεία δίθυρων μαλακίων, γαστεροπόδων ή σπόγγων και τα οποία αποτελούνται από ένα δικτυωτό σάκο ή μεταλλικό καλάθι το οποίο είναι προσαρμοσμένο σε ένα άκαμπτο πλαίσιο μεταβλητού μεγέθους και σχήματος, του οποίου το χαμηλότερο τμήμα μπορεί να φέρει έλασμα απόξεσης το οποίο μπορεί να είναι είτε στρογγυλεμένο, είτε κοφτερό είτε οδοντωτό, και μπορεί ή όχι να είναι εξοπλισμένο με ολισθητήρες και σανίδες κατάδυσης. Ορισμένες δράγες είναι επίσης εφοδιασμένες με υδραυλικό εξοπλισμό (υδραυλικές δράγες). Οι χειροκίνητες δράγες ή οι δράγες που σύρονται με χειροκίνητο βαρούλκο σε ρηχά νερά με ή χωρίς σκάφος για την αλιεία δίθυρων μαλακίων, γαστεροπόδων ή σπόγγων (χειροκίνητες δράγες) δεν θεωρούνται ως συρόμενα εργαλεία για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

23)

«στατικά δίχτυα» : οποιοσδήποτε τύπος απλαδιών, διχτυών εμπλοκής ή μανωμένων διχτυών τα οποία είναι αγκυρωμένα στον βυθό ώστε οι ιχθύες να εμπλέκονται και να παγιδεύονται σε αυτά·

24)

«παρασυρόμενο δίχτυ» : δίχτυ που κρατείται στην επιφάνεια του νερού ή σε ορισμένη απόσταση κάτω από αυτήν με συσκευές επίπλευσης και παρασύρεται ελεύθερα από το ρεύμα, αυτοτελώς ή μαζί με το σκάφος στο οποίο είναι προσδεδεμένο. Μπορεί να είναι εξοπλισμένο με διατάξεις που σταθεροποιούν το δίχτυ ή το εμποδίζουν να παρασύρεται·

25)

«απλάδι» : στατικό δίχτυ το οποίο είναι κατασκευασμένο από ενιαίο τεμάχιο διχτυού και το οποίο διατηρείται κατακόρυφα στο νερό με πλωτήρες και βαρίδια·

26)

«δίχτυ εμπλοκής» : στατικό δίχτυ που αποτελείται από μια σειρά διχτυών η οποία είναι αρματωμένη έτσι ώστε τα δίχτυα να κρέμονται στα σχοινιά για να δημιουργείται μεγαλύτερη επιφάνεια χαλαρών διχτυών σε σύγκριση με ένα απλάδι δίχτυ·

27)

«μανωμένο δίχτυ» : στατικό δίχτυ αποτελούμενο από διάφορα στρώματα διχτυών με δύο εξωτερικά στρώματα διχτυών με μεγάλο μέγεθος ματιών και ένα δίχτυ με μικρό μέγεθος ματιών μεταξύ τους·

28)

«συνδυασμός απλαδιών και μανωμένων διχτυών» : απλάδι δίχτυ βυθού το οποίο συνδυάζεται με μανωμένο δίχτυ το οποίο αποτελεί το κατώτερο μέρος·

29)

«παραγάδι» : αλιευτικό εργαλείο που αποτελείται από μια κεντρική πετονιά μεταβλητού μήκους, η οποία φέρει αγκίστρια δεμένα σε διακλαδώσεις (παράμαλλα) σε διαστήματα που καθορίζονται ανάλογα με το στοχευόμενο είδος. Η κεντρική πετονιά αγκυρώνεται είτε οριζόντια σε επαφή με τον βυθό ή κοντά του είτε κάθετα είτε αφήνεται να παρασύρεται στην επιφάνεια·

30)

«κιούρτοι και κοφινέλλα» : παγίδες με τη μορφή κλωβών ή καλαθιών που έχουν μία ή περισσότερες εισόδους και αποσκοπούν στην αλίευση καρκινοειδών, μαλακίων ή ιχθύων και οι οποίες τοποθετούνται στον πυθμένα της θάλασσας ή αιωρούνται από πάνω του·

31)

«καθετή» : ενιαίο σχοινί αλιείας που φέρει ένα ή περισσότερα ψεύτικα δολώματα ή δολωμένα αγκίστρια·

32)

«σταυρός του Αγίου Ανδρέα» : αρπάγη που λειτουργεί ως ψαλίδα για τη συλλογή, παραδείγματος χάριν, δίθυρων μαλακίων ή του ερυθρού κοραλλιού από το θαλάσσιο βυθό·

33)

«σάκος της τράτας» : το πλέον οπίσθιο τμήμα του διχτυού τράτας που έχει είτε κυλινδρικό σχήμα, με την ίδια περιφέρεια σε όλο το μήκος του, είτε κωνικό σχήμα. Είναι δυνατό να κατασκευάζεται από ένα ή περισσότερα φύλλα (τεμάχια δικτυώματος) τα οποία συναρμόζονται το ένα στο άλλο κατά μήκος των πλευρών τους και μπορούν να περιλαμβάνουν το τεμάχιο επιμήκυνσης το οποίο αποτελείται από ένα ή περισσότερα φύλλα ακριβώς μπροστά από τον κυρίως σάκο της τράτας·

34)

«μέγεθος ματιών» :

i) 

όσον αφορά τα δικτυώματα με κόμβους: η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δυο κόμβων του ίδιου ματιού σε αντίθετες πλευρές ύστερα από πλήρη επιμήκυνση·

ii) 

όσον αφορά τα δικτυώματα χωρίς κόμβους: η εσωτερική απόσταση μεταξύ των σημείων συναρμογής του ίδιου ματιού που βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές, ύστερα από πλήρη επιμήκυνση κατά μήκος του μεγαλύτερου δυνατού άξονα·

35)

«τετράγωνα μάτια» : τα τετράπλευρα μάτια τα οποία αποτελούνται από δύο ζεύγη παράλληλων πλευρών του ίδιου ονομαστικού μήκους, εκ των οποίων το ένα ζεύγος είναι παράλληλο, και το άλλο κάθετο, προς τον διαμήκη άξονα του διχτυού·

36)

«ρομβοειδή μάτια» : τα μάτια τα οποία αποτελούνται από τέσσερις πλευρές ίδιου μήκους, όπου οι δύο διαγώνιοι του ματιού είναι κάθετες και η μία διαγώνιος είναι παράλληλη προς τον διαμήκη άξονα του διχτυού·

37)

«T90» : τράτες, δανέζικοι γρίποι ή παρόμοια συρόμενα εργαλεία που διαθέτουν σάκο τράτας και τεμάχιο επιμήκυνσης από δικτύωμα με ρομβοειδή μάτια με κόμβους στραμμένο κατά 90°, κατά τρόπον ώστε η κύρια φορά του δικτυώματος να είναι παράλληλη προς την κατεύθυνση της ρυμούλκησης·

38)

«παράθυρο διαφυγής BACOMA» : φύλλο διαφυγής κατασκευασμένο σε δικτύωμα με τετράγωνα μάτια χωρίς κόμβους, το οποίο είναι τοποθετημένο στο επάνω φύλλο ενός σάκου τράτας και το κατώτερο άκρο του οποίου είναι σε απόσταση το πολύ τεσσάρων ματιών από το σχοινί του σάκου·

39)

«δίχτυ-κόσκινο» : τεμάχιο δικτυώματος προσαρτημένο σε ολόκληρη την περίμετρο του διχτυού τράτας για γαρίδες ενώπιον του σάκου της τράτας ή του τεμαχίου επιμήκυνσης, η οποία στενεύει σχηματίζοντας μια κορυφή μέσω της οποίας είναι στερεωμένη στο κάτω φύλλο της τράτας για γαρίδες. Οπή διαφυγής σχηματίζεται εκεί όπου ενώνονται το δίχτυ-κόσκινο και ο σάκος τράτας, μέσω της οποίας μπορούν να διαφεύγουν είδη ή άτομα πολύ μεγάλα για να περνούν μέσω του κόσκινου, ενώ οι γαρίδες μπορούν να περνούν διαμέσου του κόσκινου μέσα στον σάκο·

40)

«κατακόρυφο ύψος» : το σύνολο του ύψους των ανοιγμάτων των ματιών των διχτυών, βρεγμένων, (συμπεριλαμβανομένων των κόμβων) και τεντωμένων καθέτως προς το σχοινί των πλωτήρων·

41)

«χρόνος πόντισης» ή «χρόνος παραμονής στο νερό» : η περίοδος από το χρονικό σημείο της πρώτης ρίψης του εργαλείου στη θάλασσα μέχρι το χρονικό σημείο της πλήρους ανάσυρσης του εργαλείου επί του αλιευτικού σκάφους·

42)

«αισθητήρες ελέγχου αλιευτικών εργαλείων» : τηλεσκοπικοί ηλεκτρονικοί δέκτες οι οποίοι τοποθετούνται σε αλιευτικά εργαλεία για τον έλεγχο βασικών δεικτών επιδόσεων, όπως η απόσταση μεταξύ των θυρών της τράτας ή ο όγκος των αλιευμάτων·

43)

«παραγάδι με βαρίδια» : μια πετονιά με δολωμένα αγκίστρια, όπου έχουν προστεθεί βαρίδια για να αυξηθεί η ταχύτητα πόντισης και, ως εκ τούτου, να μειωθεί ο χρόνος έκθεσής της στα θαλάσσια πτηνά·

44)

«ηχητική αποτρεπτική συσκευή» : συσκευές που αποσκοπούν στην απώθηση ειδών όπως θαλάσσια θηλαστικά από αλιευτικά εργαλεία μέσω της εκπομπής ηχητικών σημάτων·

45)

«ταινίες εκφοβισμού πτηνών» (αποκαλούμενες επίσης ταινίες tori) : σχοινιά με ταινίες που σύρονται από ένα υψηλό σημείο κοντά στην πρύμνη αλιευτικών σκαφών κατά τη ρίψη δολωμένων αγκιστριών με σκοπό να εκφοβίζουν τα πτηνά και να τα απομακρύνουν από τα αγκίστρια·

46)

«άμεσος εμπλουτισμός» : η δραστηριότητα απελευθέρωσης ζωντανών άγριων ζώων επιλεγμένων ειδών σε ύδατα στα οποία διαβιούν φυσικά, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η φυσική παραγωγή του υδάτινου περιβάλλοντος για να αυξηθεί ο αριθμός ατόμων διαθέσιμων για την αλιεία ή/και για τη βελτίωση της φυσικής ανανέωσης·

47)

«μετεγκατάσταση» : η διαδικασία με την οποία ένα είδος μεταφέρεται και απελευθερώνεται σκόπιμα από τον άνθρωπο σε περιοχές εγκατεστημένων πληθυσμών του εν λόγω είδους·

48)

«δείκτες επιδόσεων επιλεκτικότητας» : εργαλείο αναφοράς για την παρακολούθηση της προόδου συν τω χρόνω προς την επίτευξη του στόχου της ΚΑλΠ για ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων·

49)

«ψαροντούφεκο» : φορητό όπλο πεπιεσμένου αέρος ή με μηχανισμό που εκτοξεύει καμάκι για υποβρύχια αλιεία·

50)

«μήκος βέλτιστης επιλεκτικότητας (Lopt)» : το μέσο μήκος αλιεύματος σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές το οποίο βελτιστοποιεί την ανάπτυξη των ατόμων ενός αποθέματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΟΙΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

TMHMA 1

Απαγορευμένα αλιευτικά εργαλεία και απαγορευμένες χρήσεις

Άρθρο 7

Απαγορευμένα αλιευτικά εργαλεία και απαγορευμένες μέθοδοι

1.  

Απαγορεύεται η αλίευση ή συλλογή θαλάσσιων ειδών με τη χρήση των κατωτέρω μεθόδων:

α) 

τοξικών, ναρκωτικών ή διαβρωτικών ουσιών·

β) 

ηλεκτρικού ρεύματος, με εξαίρεση την τράτα με ρεύμα, που επιτρέπεται μόνον στο πλαίσιο των ειδικών διατάξεων του μέρους Δ του παραρτήματος V·

γ) 

εκρηκτικών υλών·

δ) 

αεροσφυρών ή άλλων κρουστικών εργαλείων·

ε) 

συρόμενων προσαρτημάτων για τη συλλογή ερυθρών κοραλλιών, ή άλλων τύπων κοραλλιών ή κοραλλιοειδών οργανισμών·

στ) 

σταυρών του Αγίου Ανδρέα και παρόμοιων αρπαγών για τη συλλογή κυρίως ερυθρών κοραλλιών ή άλλων τύπων κοραλλιών και κοραλλιοειδών ειδών·

ζ) 

οποιουδήποτε τύπου βλημάτων, με εξαίρεση εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση τόννων που είναι εγκλωβισμένοι ή παγιδευμένοι σε ιχθυοπαγίδα και τα καμάκια και τα ψαροντούφεκα που χρησιμοποιούνται στην ερασιτεχνική αλιεία χωρίς μπουκάλα οξυγόνου, από την ανατολή έως τη δύση του ήλιου·

2.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, το παρόν άρθρο ισχύει για τα ενωσιακά σκάφη σε διεθνή ύδατα και ύδατα τρίτων χωρών, εκτός αν έχουν διαφορετική συγκεκριμένη πρόβλεψη οι κανόνες που έχουν θεσπισθεί από πολυμερείς οργανώσεις αλιείας, βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, ή από τρίτη χώρα.

ΤΜΗΜΑ 2

Γενικοί περιορισμοί σχετικά με τα αλιευτικά εργαλεία και όροι χρήσης τους

Άρθρο 8

Γενικοί περιορισμοί στη χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων

1.  
Για τους σκοπούς των παραρτημάτων V έως XI, ως μέγεθος ματιών συρόμενου εργαλείου, κατά τα εν λόγω παραρτήματα, νοείται το ελάχιστο μέγεθος ματιών, οποιουδήποτε τμήματος του σάκου και οποιοδήποτε κομμάτι επιμήκυνσής του, τα οποία ευρίσκονται επί αλιευτικού σκάφους και είναι προσαρτημένα ή μπορούν να προσαρτηθούν σε οποιοδήποτε συρόμενο δίχτυ. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε διατάξεις δικτυώματος που χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση αισθητήρων ελέγχου αλιευτικών εργαλείων ή όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με συσκευές που αποκλείουν την παγίδευση ιχθύων και χελωνών. Περαιτέρω παρεκκλίσεις προς βελτίωση της επιλεκτικότητας όσον αφορά το μέγεθος ή το είδος για τα θαλάσσια είδη είναι δυνατόν να προβλέπεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκδιδόμενη κατά το άρθρο 15.
2.  

Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τις δράγες. Ωστόσο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αλιευτικού ταξιδίου, κατά το οποίο βρίσκονται δράγες επί του σκάφους, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) 

απαγορεύεται η μεταφόρτωση θαλάσσιων οργανισμών·

β) 

απαγορεύεται στη Βαλτική Θάλασσα, η διατήρηση επί του σκάφους ή εκφόρτωση οποιασδήποτε ποσότητας θαλάσσιων οργανισμών, εκτός εάν τουλάχιστον το 85 % του ζώντος βάρους αυτών αποτελείται από μαλάκια ή/και Furcellaria lumbricalis.

γ) 

απαγορεύεται σε άλλες θαλάσσιες λεκάνες εκτός της Μεσογείου Θαλάσσης, όπου εφαρμόζεται το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, η διατήρηση επί του σκάφους ή εκφόρτωση οποιασδήποτε ποσότητας θαλάσσιων οργανισμών, εκτός αν τουλάχιστον το 95 % του ζώντος βάρος θαλάσσιων οργανισμών συνίσταται σε δίθυρα μαλάκια, γαστερόποδα και σπόγγους.

Τα στοιχεία β) και γ) της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ειδών που υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω ανεπιθύμητα αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.

3.  
Στην περίπτωση που περισσότερα του ενός δίχτυα σύρονται ταυτόχρονα από ένα αλιευτικό σκάφος ή από περισσότερα του ενός αλιευτικά σκάφη, κάθε δίχτυ θα πρέπει να διαθέτει μάτια ίδιου ονομαστικού μεγέθους. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, βάσει του άρθρου 15 και σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά παρέκκλιση από την παρούσα παράγραφο, εφόσον η χρήση διαφόρων διχτυών με διαφορετικό μέγεθος ματιού επιφέρει τέτοια οφέλη στη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, τα οποία είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα οφέλη των υφιστάμενων αλιευτικών μεθόδων.
4.  
Απαγορεύεται η χρήση διάταξης που φράσσει τα μάτια του σάκου τράτας ή οποιουδήποτε τμήματος συρόμενου αλιευτικού εργαλείου ή μειώνει αποτελεσματικά τις διαστάσεις τους, καθώς και να φέρεται επί σκάφους οποιαδήποτε παρόμοια συσκευή ειδικά σχεδιασμένη για αυτόν τον σκοπό. Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει τη χρήση καθορισμένων προσαρτημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μείωση της φθοράς και την ενίσχυση των συρόμενων εργαλείων ή για τον περιορισμό της διαφυγής αλιευμάτων στο εμπρόσθιο τμήμα συρόμενων αλιευτικών εργαλείων.
5.  

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες καθορίζονται λεπτομερείς κανόνες για την προδιαγραφή των σάκων τράτας και των προσαρτημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές και τεχνικές συμβουλές και μπορεί να καθορίζουν:

α) 

περιορισμούς στο πάχος νήματος·

β) 

περιορισμούς στην περίμετρο των σάκων τράτας·

γ) 

περιορισμούς στη χρήση υλικών δικτυώματος·

δ) 

στη δομή και στην προσάρτηση σάκων τράτας·

ε) 

επιτρεπόμενα προσαρτήματα για τη μείωση της φθοράς· και

στ) 

επιτρεπόμενα προσαρτήματα για τον περιορισμό της διαφυγής αλιευμάτων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 30 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Γενικοί περιορισμοί στη χρήση στατικών διχτυών και παρασυρόμενων διχτυών

1.  
Αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να φέρουν ή να χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα παρασυρόμενα δίχτυα (απλάδια) το ατομικό ή το συνολικό μήκος των οποίων είναι μεγαλύτερο από 2,5 km
2.  
Απαγορεύεται η χρήση παρασυρόμενων διχτυών για την αλίευση των ειδών που παρατίθενται στο παράρτημα III.
3.  
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να φέρουν ή να χρησιμοποιούν παρασυρόμενα δίχτυα στη Βαλτική Θάλασσα.
4.  

Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής και μανωμένων διχτυών για την αλίευση των κατωτέρω ειδών:

α) 

τόνου μακρόπτερου (Thunnus alalunga),

β) 

κοινού τόνου (Thunnus thynnus),

γ) 

καστανόψαρου (Brama brama),

δ) 

ξιφία (Xiphias gladius),

ε) 

καρχαριών που ανήκουν στα κατωτέρω είδη ή οικογένειες Hexanchus griseus· Cetorhinus maximus· όλα τα είδη των Alopiidae· Carcharhinidae· Sphyrnidae· Isuridae· Lamnidae.

5.  
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα στη Μεσόγειο Θάλασσα, τριών το πολύ δειγμάτων από τα είδη καρχαριών που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο μπορούν να διατηρούνται επί του σκάφους ή να εκφορτώνονται, υπό τον όρον ότι δεν είναι προστατευόμενα είδη σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.
6.  
Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής και μανωμένων διχτυών σε οποιοδήποτε σημείο με χαρτογραφημένο βάθος άνω των 200 μέτρων.
7.  

Παρά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου:

α) 

ισχύουν ειδικές παρεκκλίσεις, όπως καθορίζεται στο παράρτημα V μέρος Γ σημείο 6.1, στο παράρτημα VI μέρος Γ σημείο 9.1 και στο παράρτημα VII μέρος Γ σημείο 4.1, όταν το χαρτογραφημένο βάθος είναι μεταξύ 200 και 600 μέτρων·

β) 

επιτρέπεται η χρήση στη Μεσόγειο Θάλασσα στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής και μανωμένων διχτυών σε οποιοδήποτε σημείο με χαρτογραφημένο βάθος μεγαλύτερο των 200 μέτρων.

ΤΜΗΜΑ 3

Προστασία ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων

Άρθρο 10

Απαγορευμένα είδη ιχθύων και οστρακοειδών

1.  
Απαγορεύονται η αλίευση, διατήρηση επί του σκάφους, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών που αναφέρονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκτός εάν χορηγούνται παρεκκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας αυτής.
2.  
Επιπροσθέτως των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 ειδών, τα σκάφη της Ένωσης απαγορεύεται να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να εκφορτώνουν, να αποθηκεύουν, να πωλούν, να εκθέτουν ή να προσφέρουν προς πώληση τα είδη που παρατίθενται στο παράρτημα I ή είδη των οποίων απαγορεύεται η αλιεία σύμφωνα με άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης.
3.  
Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως πίσω στη θάλασσα, ει μη μόνον για σκοπούς επιστημονικής έρευνας επί των τυχαίως θανατωθέντων δειγμάτων κατά το ισχύον δίκαιο της Ένωσης.
4.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση του καταλόγου που ορίζεται στο παράρτημα I όταν, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, είναι απαραίτητη η τροποποίηση του εν λόγω καταλόγου.
5.  
Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) και μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις διεθνείς συμφωνίες προστασίας των ευαίσθητων ειδών.

Άρθρο 11

Αλιεύματα θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων πτηνών και θαλάσσιων ερπετών

1.  
Απαγορεύονται η αλίευση, διατήρηση επί του σκάφους, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση θαλάσσιων θηλαστικών ή θαλάσσιων ερπετών που αναφέρονται στα παραρτήματα II και IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και ειδών θαλάσσιων πτηνών που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
2.  
Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όταν αλιεύονται και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως.
3.  
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση δειγμάτων θαλάσσιων ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία έχουν αλιευθεί παρεμπιπτόντως, εφόσον η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας για τη διάσωση των επιμέρους ζώων και για την επιστημονική έρευνα των τυχαίως θανατωθέντων ειδών, υπό τον όρον ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι πλήρως ενήμερες εκ των προτέρων, το ταχύτερο δυνατόν μετά την αλίευση και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ένωσης.
4.  
Βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, ένα κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει, για σκάφη που φέρουν τη σημαία του, μέτρα μείωσης των επιπτώσεων ή περιορισμούς στη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων. Τα εν λόγω μέτρα ελαχιστοποιούν και, ει δυνατόν, εξαλείφουν τα αλιεύματα των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ειδών, είναι συμβατά προς τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.
5.  
Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β). Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, για σκοπούς ελέγχου, σχετικά με τις διατάξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Θέτουν επίσης στη διάθεση του κοινού κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα αυτά.

Άρθρο 12

Προστασία ευαίσθητων ενδιαιτημάτων, συμπεριλαμβανομένων ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων

1.  
Απαγορεύεται η χρήση των αλιευτικών εργαλείων που προσδιορίζονται στο παράρτημα II εντός των αντίστοιχων περιοχών που ορίζονται στο παράρτημα αυτό.
2.  
Στην περίπτωση που, σύμφωνα με βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, συνιστάται η τροποποίηση του καταλόγου περιοχών που ορίζεται στο παράρτημα II, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού και βάσει της διαδικασίας του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ώστε να τροποποιεί σχετικά το παράρτημα II. Κατά την έκδοση των εν λόγω τροποποιήσεων, η Επιτροπή μεριμνά ιδίως για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της μετατόπισης αλιευτικών δραστηριοτήτων προς άλλες ευαίσθητες περιοχές.
3.  
Στην περίπτωση που τα ενδιαιτήματα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή άλλα ευαίσθητα ενδιαιτήματα, συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, απαντώνται σε ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος δύναται να θεσπίζει περιοχές απαγόρευσης αλιείας ή άλλα μέτρα διατήρησης για την προστασία των εν λόγω ενδιαιτημάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να είναι συμβατά προς τους στόχους του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και εξίσου αυστηρά με τα μέτρα που προβλέπονται από το ενωσιακό δίκαιο.
4.  
Μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

ΤΜΗΜΑ 4

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

Άρθρο 13

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

1.  

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης θαλάσσιων ειδών που προσδιορίζονται στο μέρος Α των παραρτημάτων V έως X του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται με σκοπό:

α) 

να διασφαλίζεται η προστασία νεαρών θαλάσσιων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 11 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

β) 

να θεσπίζονται περιοχές αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

γ) 

να αποτελούν ελάχιστα μεγέθη εμπορίας σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 6 ).

2.  
Το μέγεθος ενός θαλάσσιου είδους μετράται σύμφωνα με το παράρτημα IV.
3.  
Στην περίπτωση που προβλέπονται περισσότερες από μία μέθοδοι μέτρησης του μεγέθους ενός θαλάσσιου είδους, το δείγμα δεν θεωρείται μικρότερο του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης εάν το μέγεθος που μετριέται με οποιαδήποτε από αυτές τις μεθόδους ισούται με το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης ή το υπερβαίνει.
4.  
Οι αστακοί, οι αστακοκαραβίδες και τα δίθυρα και τα γαστερόποδα μαλάκια που ανήκουν σε οποιοδήποτε είδος για το οποίο θεσπίζεται στα παραρτήματα V, VI ή-VII ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, μπορούν να διατηρούνται επί του σκάφους μόνον ολόκληρα και να εκφορτώνονται μόνον ολόκληρα.

ΤΜΗΜΑ 5

Μέτρα μείωσης των απορρίψεων

Άρθρο 14

Πιλοτικά προγράμματα για την αποφυγή ανεπιθύμητων αλιευμάτων

1.  
Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα κράτη μέλη δύνανται να διεξάγουν πιλοτικά προγράμματα με σκοπό τη διερεύνηση μεθόδων για την αποφυγή, την ελαχιστοποίηση και την εξάλειψη ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Τα εν λόγω πιλοτικά προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των σχετικών γνωμοδοτικών συμβουλίων και βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές.
2.  
Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών ερευνών ή άλλες επιστημονικές συμβουλές δείχνουν ότι η ποσότητα των ανεπιθύμητων αλιευμάτων είναι σημαντική, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα επιδιώκουν να θεσπίζουν τεχνικά μέτρα για τη μείωση αυτών των ανεπιθύμητων αλιευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 15

Περιφερειακά τεχνικά μέτρα

1.  

Τα τεχνικά μέτρα που θεσπίζονται σε περιφερειακό επίπεδο ορίζονται στα κατωτέρω παραρτήματα:

α) 

στο παράρτημα V για τη Βόρεια Θάλασσα·

β) 

στο παράρτημα VI για τα Βορειοδυτικά ύδατα·

γ) 

στο παράρτημα VII για τα Νοτιοδυτικά ύδατα·

δ) 

στο παράρτημα VIII για τη Βαλτική Θάλασσα·

ε) 

στο παράρτημα IX για τη Μεσόγειο Θάλασσα·

στ) 

στο παράρτημα X για τον Εύξεινο Πόντο·

ζ) 

στο παράρτημα XI για τα ενωσιακά ύδατα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Δυτικό Ατλαντικό·

η) 

στο παράρτημα XIII για ευαίσθητα είδη.

2.  
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες σχετικών τύπων αλιείας, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 με σκοπό την τροποποίηση, τη συμπλήρωση, την κατάργηση ή την εφαρμογή παρέκκλισης των τεχνικών μέτρων τα οποία καθορίζονται στα παραρτήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στο πλαίσιο του άρθρου 15 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η Επιτροπή θεσπίζει τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει κοινής σύστασης που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του κεφαλαίου III του παρόντος κανονισμού.
3.  
Για τους σκοπούς της έκδοσης τέτοιων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για πρώτη φορά το πολύ μετά από 24 μήνες και, στη συνέχεια, 18 μήνες μετά από κάθε υποβολή της έκθεσης του άρθρου 31 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Δύνανται επίσης να υποβάλλουν σχετικές συστάσεις όποτε το κρίνουν αναγκαίο.
4.  

Τα τεχνικά μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου:

α) 

στοχεύουν στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος κανονισμού·

β) 

αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων και συμμορφώνονται προς τις προϋποθέσεις άλλων σχετικών πράξεων της Ένωσης που εκδίδονται στον τομέα της ΚΑλΠ, ιδίως των πολυετών σχεδίων που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

γ) 

συνάδουν με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

δ) 

επιφέρουν κατ’ ελάχιστον τέτοια οφέλη για τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, τα οποία να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα των μέτρων της παραγράφου 1, ιδίως όσον αφορά τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και το επίπεδο προστασίας των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων. Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα λαμβάνονται επίσης υπόψη.

5.  
Η εφαρμογή των προϋποθέσεων σχετικά με τις προδιαγραφές μεγέθους των ματιών κατά το άρθρο 27 και το μέρος Β των παραρτημάτων V έως XI δεν πρέπει να επιφέρει υποβάθμιση των προτύπων επιλεκτικότητας, ιδίως ως προς την αύξηση της αλίευσης νεαρών θαλάσσιων οργανισμών, που υφίστανται στις 14 Αυγούστου 2019, και αποσκοπούν δε στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4.
6.  
Στις κοινές συστάσεις που υποβάλλονται για τους σκοπούς της θέσπισης των μέτρων που μνημονεύονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη παρέχουν επιστημονικά στοιχεία προς υποστήριξη της θέσπισης των μέτρων αυτών.
7.  
Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από την ΕΤΟΕΑ αξιολόγηση των κοινών συστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 16

Επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων όσον αφορά το είδος και το μέγεθος

Κοινή σύσταση που υποβάλλεται με σκοπό τη θέσπιση των μέτρων του άρθρου 15 παράγραφος 2 σε σχέση με τα επιλεκτικά ως προς το μέγεθος και ως προς το είδος χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων παρέχει επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω μέτρα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά επιλεκτικότητας συγκεκριμένων ειδών ή συνδυασμού ειδών που είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα χαρακτηριστικά επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων που ορίζονται στο μέρος Β των παραρτημάτων V έως X και στο μέρος Α του παραρτήματος XI.

Άρθρο 17

Περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας για την προστασία νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων

Κοινή σύσταση που υποβάλλεται με σκοπό τη θέσπιση των μέτρων του άρθρου 15 παράγραφος 2 σε σχέση με το μέρος Γ των παραρτημάτων V έως VIII και Χ και στο μέρος Β του παραρτήματος XI ή για τη θέσπιση νέων περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας, περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία όσον αφορά τις εν λόγω περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας:

α) 

τον σκοπό της απαγόρευσης·

β) 

τη γεωγραφική έκταση και τη διάρκεια της απαγόρευσης·

γ) 

περιορισμούς όσον αφορά συγκεκριμένα εργαλεία· και

δ) 

ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης.

Άρθρο 18

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

Η κοινή σύσταση που υποβάλλεται με σκοπό τη θέσπιση των μέτρων του άρθρου 15 παράγραφος 2 σε σχέση με το μέρος Α των παραρτημάτων V έως Χ, συνάδει με τον στόχο της διασφάλισης της προστασίας νεαρών θαλάσσιων ειδών.

Άρθρο 19

Απαγορεύσεις αλιείας σε πραγματικό χρόνο και διατάξεις σχετικά με τις μετακινήσεις

1.  

Κοινή σύσταση που υποβάλλεται με σκοπό τη θέσπιση των μέτρων του άρθρου 15 παράγραφος 2 σε σχέση με τη δημιουργία περιοχών απαγόρευσης αλιείας σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό να διασφαλίζεται η προστασία ευαίσθητων ειδών ή συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων, γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών, περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία:

α) 

τη γεωγραφική έκταση και τη διάρκεια απαγόρευσης της αλιείας·

β) 

τα είδη και τα οριακά επίπεδα βάσει των οποίων αποφασίζεται η απαγόρευση αλιείας·

γ) 

τη χρήση άκρως επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση στις περιοχές απαγόρευσης αλιείας· και

δ) 

ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης.

2.  

Κοινή σύσταση που υποβάλλεται με σκοπό τη θέσπιση των μέτρων του άρθρου 15 παράγραφος 2, σε σχέση με διατάξεις σχετικά με τις μετακινήσεις περιλαμβάνει:

α) 

τα είδη και τα οριακά επίπεδα βάσει των οποίων αποφασίζεται η υποχρέωση μετακίνησης·

β) 

την απόσταση την οποία πρέπει να τηρεί σκάφος από την προηγούμενη θέση αλιείας του.

Άρθρο 20

Καινοτόμα αλιευτικά εργαλεία

1.  
Κοινή σύσταση που υποβάλλεται με σκοπό τη θέσπιση των μέτρων του άρθρου 15 παράγραφος 2 σε σχέση με τη χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων εντός συγκεκριμένης θαλάσσιας λεκάνης, δέον να περιέχει εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων της χρήσης των εν λόγω αλιευτικών εργαλείων στα στοχευόμενα είδη και σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συλλέγουν τα κατάλληλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση.
2.  
Η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων δεν επιτρέπεται στην περίπτωση που οι εκτιμήσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταδεικνύουν ότι η χρήση τους θα προκαλέσει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα και σε μη στοχευόμενα είδη.

Άρθρο 21

Μέτρα διατήρησης της φύσης

Κοινή σύσταση που υποβάλλεται με σκοπό τη θέσπιση των μέτρων του άρθρου 15 παράγραφος 2, σε σχέση με σε σχέση με την προστασία ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων, μπορεί ιδίως:

α) 

να καταρτίζει καταλόγους ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων που κινδυνεύουν περισσότερο από τις αλιευτικές δραστηριότητες μέσα στην αντίστοιχη περιφέρεια βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών·

β) 

να προσδιορίζει τη χρήση πρόσθετων ή εναλλακτικών μέτρων ως προς τα αναφερόμενα στο παράρτημα XIII για την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 11·

γ) 

να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων μετριασμού και ρυθμίσεων παρακολούθησης·

δ) 

να προσδιορίζουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αλιευτικών εργαλείων στα ευαίσθητα ενδιαιτήματα·

ε) 

να προσδιορίζουν περιορισμούς στη λειτουργία ορισμένων αλιευτικών εργαλείων ή να θεσπίζουν συνολική απαγόρευση χρήσης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων μέσα σε περιοχή στην οποία τα εν λόγω αλιευτικά εργαλεία συνιστούν απειλή για την κατάσταση διατήρησης στην ίδια περιοχή ειδών αναφερόμενων στα άρθρα 10 και 11 ή άλλα ευαίσθητα ενδιαιτήματα.

Άρθρο 22

Περιφερειακά μέτρα στο πλαίσιο προσωρινών σχεδίων απορρίψεων

1.  

Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων σε προσωρινά σχέδια απορρίψεων αναφερόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι εν λόγω συστάσεις μπορούν να περιέχουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία:

α) 

προδιαγραφές αλιευτικών εργαλείων και κανόνες χρήσης τους·

β) 

προδιαγραφές τροποποιήσεων αλιευτικών εργαλείων ή χρήσης προσαρτημάτων επιλεκτικότητας για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας όσον αφορά το μέγεθος ή το είδος·

γ) 

περιορισμούς ή απαγορεύσεις χρήσης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων, καθώς και αλιευτικών δραστηριοτήτων, σε ορισμένες περιοχές ή κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων·

δ) 

ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης·

ε) 

παρεκκλίσεις που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2.  
Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μέτρα έχουν σκοπό την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και ιδίως την προστασία νεαρών ατόμων ή συγκεντρώσεων γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών.

Άρθρο 23

Πιλοτικά προγράμματα σχετικά με την πλήρη τεκμηρίωση αλιευμάτων και απορρίψεων

1.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό πιλοτικών προγραμμάτων που αναπτύσσουν ένα σύστημα πλήρους τεκμηρίωσης αλιευμάτων και απορρίψεων βάσει μετρήσιμων επιδιώξεων και στόχων, αποσκοπώντας σε διαχείριση της αλιείας βάσει αποτελεσμάτων.
2.  
Τα πιλοτικά προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να παρεκκλίνουν από τα μέτρα του μέρους Β των παραρτημάτων V έως XI για μία συγκεκριμένη περιοχή και για μέγιστη περίοδο ενός έτους, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι τα εν λόγω πιλοτικά προγράμματα συμβάλλουν στην επίτευξη των επιδιώξεων και στόχων των άρθρων 3 και 4 και, ιδίως, ότι αποσκοπούν στη βελτίωση της επιλεκτικότητας των σχετικών αλιευτικών εργαλείων ή πρακτικών ή στη μείωση, διαφορετικά, των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Η εν λόγω περίοδος ενός έτους μπορεί να παραταθεί κατά ένα επιπρόσθετο έτος υπό τους ίδιους όρους. Περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 5 % των σκαφών στη συγκεκριμένη δραστηριότητα ανά κράτος μέλος.
3.  
Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις για τη θέσπιση πιλοτικών προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχουν επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της έγκρισής τους. Η ΕΤΟΕΑ αξιολογεί τις εν λόγω κοινές συστάσεις και δημοσιοποιεί την αξιολόγηση. Εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, όπου παρατίθενται τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς αξιολόγησης των αλλαγών στην επιλεκτικότητα και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
4.  
Η ΕΤΟΕΑ αξιολογεί την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης της συμβολής του νέου εργαλείου ή της νέας πρακτικής προς τον σκοπό της παραγράφου 2, η Επιτροπή δύναται να υποβάλει πρόταση σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, προκειμένου να επιτραπεί η γενικευμένη χρήση του εν λόγω εργαλείου ή της πρακτικής. Η αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ δημοσιοποιείται.
5.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών συστήματος πλήρους τεκμηρίωσης των αλιευμάτων και των απορρίψεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 24

Εκτελεστικές πράξεις

1.  

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση των κατωτέρω:

α) 

των προδιαγραφών των διατάξεων επιλογής που προσαρτώνται στα αλιευτικά εργαλεία που ορίζονται στο μέρος Β των παραρτημάτων V έως ΙΧ·

β) 

λεπτομερών κανόνων για τις προδιαγραφές των αλιευτικών εργαλείων που περιγράφονται στο μέρος Δ του παραρτήματος V σχετικά με περιορισμούς στην κατασκευή των εργαλείων και τα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης που θα θεσπιστούν από το κράτος μέλος σημαίας·

γ) 

λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης που πρέπει να θεσπίζονται από το κράτος μέλος σημαίας όταν χρησιμοποιούνται τα αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος Γ σημείο 6, παράρτημα VI μέρος Γ σημείο 9 και το παράρτημα VII τμήμα Γ σημείο 4·

δ) 

λεπτομερών κανόνων για τα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης που θα θεσπιστούν για τις περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας που περιγράφονται στο παράρτημα V μέρος Γ σημείο 2 και στο παράρτημα VI μέρος Γ σημεία 6 και 7·

ε) 

λεπτομερών κανόνων για το σήμα και τα χαρακτηριστικά εφαρμογής ηχητικών αποτρεπτικών συσκευών που αναφέρονται στο παράρτημα XIII μέρος Α·

στ) 

λεπτομερών κανόνων για τον σχεδιασμό και τη χρήση ταινιών εκφοβισμού πτηνών και σχοινιών που φέρουν βαρίδια τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα XIII μέρος Β·

ζ) 

λεπτομερών κανόνων για τις προδιαγραφές των συσκευών που αποκλείουν την παγίδευση χελωνών που αναφέρεται στο παράρτημα XIII μέρος Γ.

2.  
Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΑΜΕΣΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο 25

Επιστημονική έρευνα

1.  

Τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό τεχνικά μέτρα δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

οι αλιευτικές δραστηριότητες διεξάγονται με την άδεια και υπό την εποπτεία του κράτους μέλους σημαίας·

β) 

η Επιτροπή και το κράτος μέλος στα ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του οποίου λαμβάνουν χώρα οι αλιευτικές δραστηριότητες («το παράκτιο κράτος μέλος») ενημερώνονται τουλάχιστον δύο εβδομάδες εκ των προτέρων για την πρόθεση διεξαγωγής τέτοιων αλιευτικών δραστηριοτήτων, με λεπτομερή στοιχεία για τα εμπλεκόμενα σκάφη και τις επιστημονικές έρευνες που θα πραγματοποιηθούν·

γ) 

το σκάφος ή τα σκάφη που διεξάγουν τις αλιευτικές δραστηριότητες πρέπει να διαθέτουν έγκυρη άδεια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

δ) 

σε περίπτωση σχετικού αιτήματος από το παράκτιο κράτος μέλος προς το κράτος μέλος σημαίας, ο πλοίαρχος του σκάφους υποχρεούται να επιβιβάζει στο σκάφος παρατηρητή από το παράκτιο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων, εκτός αν δεν είναι δυνατόν για λόγους ασφαλείας·

ε) 

αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από εμπορικά πλοία για επιστημονικές έρευνες είναι χρονικά περιορισμένες. Όταν στις αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούν εμπορικά πλοία για συγκεκριμένη έρευνα συμμετέχουν περισσότερα από έξι εμπορικά σκάφη, η Επιτροπή ενημερώνεται από το κράτος μέλος σημαίας τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα και, κατά περίπτωση, συμβουλεύεται την ΕΤΟΕΑ, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι το συγκεκριμένο επίπεδο συμμετοχής δικαιολογείται επιστημονικώς· εάν το επίπεδο συμμετοχής δεν θεωρείται δικαιολογημένο κατά τη γνωμοδότηση της ΕΤΟΕΑ, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τροποποιεί τους όρους της επιστημονικής έρευνας αναλόγως·

στ) 

στην περίπτωση τράτας με ηλεκτρικό ρεύμα, τα σκάφη που εκτελούν επιστημονικές έρευνες πρέπει να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πρωτόκολλο που εντάσσεται σε πρόγραμμα επιστημονικής έρευνας, το οποίο έχει εξετάσει ή επικυρώσει το ICES ή η ΕΤΟΕΑ, καθώς και σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης.

2.  

Τα θαλάσσια είδη που αλιεύονται για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να πωλούνται, να αποθηκεύονται, να εκτίθενται ή να προσφέρονται προς πώληση, εφόσον προσμετρώνται στις ποσοστώσεις σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, κατά περίπτωση, και:

α) 

πληρούν τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης που ορίζονται στα παραρτήματα IV έως X του παρόντος κανονισμού· ή

β) 

πωλούνται για άλλους σκοπούς εκτός της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης.

Άρθρο 26

Άμεσος εμπλουτισμός των αποθεμάτων και μετεγκατάσταση

1.  
Τα τεχνικά μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον άμεσο εμπλουτισμό των αποθεμάτων ή τη μετεγκατάσταση θαλάσσιων οργανισμών, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται με την άδεια και υπό την εποπτεία του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που έχουν άμεσο ενδιαφέρον διαχείρισης.
2.  
Όταν ο άμεσος εμπλουτισμός των αποθεμάτων ή η μετεγκατάσταση διενεργείται στα ύδατα άλλου κράτους μέλους ή άλλων κρατών μελών, η Επιτροπή και όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνονται, τουλάχιστον 20 ημερολογιακές ημέρες εκ των προτέρων, για την πρόθεση διεξαγωγής τέτοιων αλιευτικών δραστηριοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

Άρθρο 27

Όροι σχετικά με τις προδιαγραφές για τα μεγέθη των ματιών

1.  
Ως ποσοστά αλιευμάτων κατά τα παραρτήματα V έως VIII νοείται το μέγιστο ποσοστό των ειδών που επιτρέπεται προς τα συγκεκριμένα μεγέθη ματιών που ορίζονται στα εν λόγω παραρτήματα. Τα ποσοστά αυτά εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης των αλιευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
2.  
Τα ποσοστά αλιευμάτων υπολογίζονται ως ποσοστό αναλογικά επί του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων βιολογικών πόρων που εκφορτώνονται μετά από κάθε αλιευτικό ταξίδι.
3.  
Τα ποσοστά αλιευμάτων της παραγράφου 2 μπορούν να υπολογίζονται με βάση ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά δείγματα.
4.  
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το ισοδύναμο βάρος των ολόκληρων καραβίδων υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το βάρος της ουράς καραβίδας επί τρία.
5.  
Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν άδειες αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, για τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους όταν ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τα μεγέθη ματιών που προβλέπονται στα παραρτήματα V έως XI. Οι άδειες αυτές μπορούν να ανασταλούν ή να αποσυρθούν, εφόσον διαπιστωθεί ότι ένα σκάφος δεν έχει συμμορφωθεί προς τα καθορισμένα ποσοστά αλιευμάτων των παραρτημάτων V έως VIII.
6.  
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.
7.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του άρθρου 15 και σε συμφωνία με το άρθρο 29 με στόχο τον περαιτέρω προσδιορισμό του όρου «κατευθυνόμενη αλιεία» για τα σχετιζόμενα είδη στο μέρος Β των παραρτημάτων V έως X και στο μέρος Α του παραρτήματος XI. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στη συγκεκριμένη αλιεία πρέπει να υποβάλλουν ενδεχόμενες κοινές συστάσεις για πρώτη φορά το αργότερο στις 15 Αυγούστου 2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ NEAFC

Άρθρο 28

Τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού NEAFC

Τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού NEAFC καθορίζονται στο παράρτημα XII.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.  
Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 4, το άρθρο 12 παράγραφος 2, το άρθρο15 παράγραφος 2, το άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 5, το άρθρο 27 παράγραφος 7 και το άρθρο 31 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονική περίοδο πέντε ετών από τις 14 Αυγούστου 2019. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η ανάθεση εξουσιών παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν στην εν λόγω παράταση κατά τους τρεις τελευταίους μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου.
3.  
Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 4, το άρθρο 12 παράγραφος 2, το άρθρο 15 παράγραφος 2, το άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 5, το άρθρο 27 παράγραφος 7 και το άρθρο 31 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4.  
Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5.  
Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
6.  
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 4, το άρθρο 12 παράγραφος 2, το άρθρο 15 παράγραφος 2, το άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 5, το άρθρο 27 παράγραφος 7 και το άρθρο 31 παράγραφος 4 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν έχουν εκφρασθεί αντιρρήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την προς τα όργανα αυτά κοινοποίηση της πράξης ή εφόσον, πριν από την εκπνοή της εν λόγω περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να εκφράσουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 30

Διαδικασία επιτροπής

1.  
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.  
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31

Επανεξέταση και υποβολή εκθέσεων

1.  
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και ανά τριετία στη συνέχεια και βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη και τα σχετικά γνωμοδοτικά συμβούλια και κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΤΟΕΑ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Στην εν λόγω έκθεση αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης έχουν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4. Η έκθεση παραπέμπει επίσης σε γνωμοδότηση του ICES σχετικά με την επιτελεσθείσα πρόοδο ή τις επιπτώσεις των καινοτόμων εργαλείων. Η έκθεση συνάγει συμπεράσματα σχετικά με τα οφέλη ή τις αρνητικές συνέπειες στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τα ευαίσθητα ενδιαιτήματα και την επιλεκτικότητα.
2.  
Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση της συμβολής των τεχνικών μέτρων στη βελτιστοποίηση των προτύπων εκμετάλλευσης, όπως προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α). Για τον εν λόγω σκοπό, η έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ως δείκτη επιδόσεων επιλεκτικότητας για τα βασικά ενδεικτικά αποθέματα των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα XIV, το μήκος βέλτιστης επιλεκτικότητας (Lopt) έναντι του μέσου μήκους των αλιευόμενων ιχθύων ανά έτος που καλύπτεται.
3.  
Βάσει αυτής της έκθεσης, στην περίπτωση που υπάρχουν αποδείξεις ότι οι γενικοί και ειδικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί σε περιφερειακό επίπεδο, εντός δώδεκα μηνών από την υποβολή της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 έκθεσης, τα κράτη μέλη αυτής της περιφέρειας υποβάλλουν σχέδιο το οποίο καθορίζει τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν προς συμβολή στην επίτευξη αυτών των γενικών και ειδικών στόχων.
4.  
Η Επιτροπή μπορεί επίσης να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού βάσει αυτής της έκθεσης. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του άρθρου 15 και σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση του καταλόγου των ειδών που παρατίθενται στο παράρτημα XIV.

Άρθρο 32

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 τροποποιείται ως εξής:

α) 

τα άρθρα 3, 8 έως 12, 14, 15, 16 και 25 απαλείφονται·

β) 

τα παραρτήματα II, III και IV απαλείφονται.

Οι παραπομπές στα απαλειφθέντα άρθρα και παραρτήματα εκλαμβάνονται ως παραπομπές στις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 33

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, ο τίτλος IV τροποποιείται ως εξής:

α) 

το τμήμα 3 απαλείφεται·

β) 

προστίθεται το κατωτέρω τμήμα:

« Τμήμα 4

Επεξεργασία επί του σκάφους και πελαγική αλιεία

Άρθρο 54α

Επεξεργασία επί του σκάφους

1.  
Απαγορεύεται η πραγματοποίηση επί των αλιευτικών σκαφών κάθε φυσικής ή χημικής επεξεργασίας των ιχθύων για την παραγωγή ιχθυαλεύρου, ιχθυελαίου ή συναφών προϊόντων, ή η μεταφόρτωση αλιευμάτων ιχθύων σε άλλο σκάφος για τους ίδιους σκοπούς.
2.  

Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για:

α) 

την επεξεργασία ή τη μεταφόρτωση εντοσθίων· ή

β) 

την παραγωγή σουρίμι επί του αλιευτικού σκάφους.

Άρθρο 54β

Περιορισμοί του χειρισμού των αλιευμάτων και των απορρίψεων στα σκάφη πελαγικής αλιείας

1.  
Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των ράβδων του διαχωριστή ύδατος επί των σκαφών πελαγικής αλιείας που αλιεύουν σκουμπρί, ρέγγα και σαυρίδι και τα οποία αλιεύουν στη ζώνη της σύμβασης NEAFC κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010 είναι 10 mm.

Οι ράβδοι είναι συγκολλημένες. Εάν ο διαχωριστής ύδατος φέρει οπές αντί για ράβδους, η μέγιστη διάμετρος αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mm. Η διάμετρος των οπών που βρίσκονται στους αγωγούς πριν από τον διαχωριστή ύδατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 mm.

2.  
Η δυνατότητα απόρριψης ιχθύων κάτω από την ίσαλο γραμμή του σκάφους από δεξαμενή αποθήκευσης ή από δεξαμενές με ψυχόμενο θαλάσσιο ύδωρ (RSW) απαγορεύεται για όλα τα σκάφη πελαγικής αλιείας που αλιεύουν στη ζώνη της σύμβασης NEAFC.
3.  
Τα σχέδια σχετικά με τον χειρισμό των αλιευμάτων και τις δυνατότητες απόρριψης των σκαφών πελαγικής αλιείας που αλιεύουν σκουμπρί, ρέγγα και σαυρίδι στη ζώνη της σύμβασης NEAFC, τα οποία πιστοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σημαίας, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτών διαβιβάζονται από τον πλοίαρχο του σκάφους στις αρμόδιες αρχές αλιείας του κράτους μέλους σημαίας. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους των οποίων τη σημαία φέρουν τα σκάφη διεξάγουν περιοδικούς ελέγχους σχετικά με την ακρίβεια των υποβληθέντων σχεδίων. Αντίγραφα των σχεδίων αυτών φυλάσσονται μονίμως επί του σκάφους.

Άρθρο 54γ

Περιορισμοί στη χρήση εξοπλισμού αυτόματης κατάταξης

1.  
Τα αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να φέρουν ή να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που μπορεί να κατατάσσει αυτόματα, βάσει του μεγέθους ή του φύλου, ρέγγα, σκουμπρί ή σαυρίδι.
2.  

Πάντως η μεταφορά και η χρήση του εξοπλισμού αυτού επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι:

α) 

το σκάφος δεν φέρει ούτε χρησιμοποιεί ταυτοχρόνως συρόμενα αλιευτικά εργαλεία με μέγεθος ματιών μικρότερο των 70 mm ή ένα ή περισσότερα κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) ή παρόμοια αλιευτικά εργαλεία· ή

β) 

το σύνολο των αλιευμάτων το οποίο επιτρέπεται νομίμως να διατηρείται επί του σκάφους:

i) 

διατηρείται κατεψυγμένο·

ii) 

οι κατατασσόμενοι ιχθύες καταψύχονται αμέσως μετά την κατάταξη και κανένας κατεψυγμένος ιχθύς δεν απορρίπτεται· και

iii) 

ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί κατά τρόπο και σε σημείο του σκάφους τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η άμεση ψύξη και να μην είναι δυνατή η απόρριψη θαλάσσιων ειδών στη θάλασσα.

3.  
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε σκάφος, το οποίο επιτρέπεται να αλιεύει στη Βαλτική Θάλασσα, στα Belts ή στο Sound, μπορεί να μεταφέρει εξοπλισμό αυτόματης κατάταξης στον Κατεγάτη υπό τον όρο ότι έχει εκδοθεί άδεια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 7. Στην άδεια αλιείας προσδιορίζονται τα είδη, οι ζώνες, οι χρονικές περίοδοι και οι τυχόν άλλες απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χρήση του εξοπλισμού κατάταξης και την κατοχή του επί του σκάφους.
4.  
Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στη Βαλτική Θάλασσα.».

Άρθρο 34

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013

Στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η παράγραφος 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«12.  
Για είδη που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης που καθορίζεται στην παράγραφο 1, τα αλιεύματα ειδών που είναι μικρότερα από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης δεν κρατούνται επί του σκάφους, αλλά επιστρέφονται αμέσως στη θάλασσα, εκτός εάν χρησιμοποιούνται ως ζωντανά δολώματα.».

Άρθρο 35

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139]

Το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 τροποποιείται ως εξής:

α) 

στην παράγραφο 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα στον βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( *1 ):
β) 

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  
Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού. και συμμορφώνονται με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241.».

Άρθρο 36

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/973

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/973 τροποποιείται ως εξής:

α) 

στην παράγραφο 1 το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα, στον βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( *2 ).
β) 

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  
Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού και συμμορφώνονται με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241.».

Άρθρο 37

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/472

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/472 τροποποιείται ως εξής:

α) 

στην παράγραφο 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα, στον βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( *3 ).
β) 

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  
Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού και συμμορφώνονται με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241.».

Άρθρο 38

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1022

Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1022 τροποποιείται ως εξής:

α) 

στην παράγραφο 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα, στον βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( *4 ).
β) 

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  
Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού και συμμορφώνονται με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241.».

Άρθρο 39

Καταργούμενες διατάξεις

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 καταργούνται.

Οι αναφορές στους καταργούμενους κανονισμούς νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 40

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Είδη τα οποία απαγορεύεται να αλιεύονται, να διατηρούνται επί του σκάφους, να μεταφορτώνονται, να εκφορτώνονται, να αποθηκεύονται, να πωλούνται, να εκθέτονται ή να προσφέρονται προς πώληση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2:

α) 

Τα ακόλουθα είδη πριονόψαρου σε όλα τα ενωσιακά ύδατα:

i) 

ελασμοβράγχιος του είδους Anoxypristis cuspidata·

ii) 

ελασμοβράγχιος του είδους Pristis clavata·

iii) 

πρίστης του είδους Pristis pectinata·

iv) 

πρίστης του είδους Pristis pristis·

v) 

ελασμοβράγχιος του είδους Pristis zijsron·

β) 

καρχαρίας προσκυνητής (Cetorhinus maximus) και λευκός καρχαρίας (Carcharodon carcharias) σε όλα τα ύδατα·

γ) 

λείος μαυραγκαθίτης (Etmopterus pusillus) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 2a και της υποπεριοχής ICES IV, καθώς και στα ενωσιακά ύδατα των υποπεριοχών ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 και 14·

δ) 

γιγαντιαίο διαβολόψαρο (Manta alfredi) σε όλα τα ενωσιακά ύδατα·

ε) 

γιγαντιαίο διαβολόψαρο (Manta birostris) σε όλα τα ενωσιακά ύδατα·

στ) 

τα ακόλουθα είδη διαβολόψαρου (Mobula) σε όλα τα ενωσιακά ύδατα:

i) 

διαβολόψαρο του είδους Mobula mobular·

ii) 

σελάχι του είδους Mobula rochebrunei·

iii) 

σελάχι του είδους Mobula japanica·

iv) 

δροσίτης/γκριζογαλέος (Mobula thurstoni

v) 

σελάχι του είδους Mobula eregoodootenkee·

vi) 

σελάχι του είδους Mobula munkiana·

vii) 

σελάχι του είδους Mobula tarapacana·

viii) 

σελάχι του είδους Μοbula kuhlii·

ix) 

σελάχι του είδους Mobula hypostoma·

ζ) 

νορβηγικό βάτο (Raja (Dipturus) nidarosiensis) στα ενωσιακά ύδατα των διαιρέσεων ICES 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h και 7k·

η) 

λευκόβατο (Raja alba) στα ενωσιακά ύδατα των υποπεριοχών ICES 6-10·

θ) 

κιθάρες (Rhinobatidae) στα ενωσιακά ύδατα των υποπεριοχών ICES 1-10 και 12·

ι) 

ρίνα (Squatina squatina) σε όλα τα ενωσιακά ύδατα·

ια) 

σολομός (Salmo salar) και πέστροφα θαλάσσης (Salmo trutta) κατά την αλιεία με οποιοδήποτε συρόμενο δίχτυ στα ύδατα που βρίσκονται πέραν του ορίου των 6 μιλίων, το οποίο μετράται από τις γραμμές βάσης των κρατών μελών στις υποπεριοχές ICES 1, 2 και 4-10 (ενωσιακά ύδατα)·

ιβ) 

ρυγχοκορέγονος (Coregonus oxyrhynchus) στη διαίρεση ICES 4b (ενωσιακά ύδατα)·

ιγ) 

οξύρρυγχος Αδριατικής (Acipenser naccarii) και οξύρρυγχος ο κοινός (Acipenser sturio) σε ενωσιακά ύδατα·

ιδ) 

αυγωμένη καραβίδα (Palinurus spp.) και αυγωμένος αστακός (Homarus gammarus) στη Μεσόγειο Θάλασσα, με εξαίρεση την περίπτωση που χρησιμοποιούνται για σκοπούς άμεσου εμπλουτισμού των αποθεμάτων ή μετεγκατάστασης·

ιε) 

λιθοδόμος (Litophaga lithophaga), πίνα (Pinna nobilis) και χουρμάς (Pholas dactylus) σε ενωσιακά ύδατα στη Μεσόγειο Θάλασσα·

ιστ) 

αχινός (Centrostephanus longispinus)·

▼M1

ιζ) 

αυγωμένη αστακογαρίδα (Homarus gammarus) στις διαιρέσεις ICES 3a, 4a και 4b.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Για τους σκοπούς του άρθρου 12, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι περιορισμοί αλιευτικής δραστηριότητας στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

ΜΕΡΟΣ Α

Βορειοδυτικά ύδατα

1. Απαγορεύεται η χρήση διχτυών τράτας βυθού ή παρόμοιων συρόμενων διχτυών, στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής ή μανωμένων διχτυών και στάσιμων παραγαδιών βυθού στις κατωτέρω περιοχές:

Belgica Mound Province (επαρχία λοφίσκων Belgica):
— 
51°29,4′ Β, 11°51,6′ Δ
— 
51°32,4′ Β, 11°41,4′ Δ
— 
51°15,6′ Β, 11°33,0′ Δ
— 
51°13,8′ Β, 11°44,4′ Δ
— 
51°29,4′ Β, 11°51,6′ Δ
Hovland Mound Province (επαρχία λοφίσκων Hovland):
— 
52°16,2′ Β, 13°12,6′ Δ
— 
52°24,0′ Β, 12°58,2′ Δ
— 
52°16,8′ Β, 12°54,0′ Δ
— 
52°16,8′ Β, 12°29,4′ Δ
— 
52°04,2′ Β, 12°29,4′ Δ
— 
52°04,2′ Β, 12°52,8′ Δ
— 
52°09,0′ Β, 12°56,4′ Δ
— 
52°09,0′ Β, 13°10,8′ Δ
— 
52°16,2′ Β, 13°12,6′ Δ
Βορειοδυτική Porcupine Bank Περιοχή I:
— 
53°30,6′ Β, 14°32,4′ Δ
— 
53°35,4′ Β, 14°27,6′ Δ
— 
53°40,8′ Β, 14°15,6′ Δ
— 
53°34,2′ Β, 14°11,4′ Δ
— 
53°31,8′ Β, 14°14,4′ Δ
— 
53°24,0′ Β, 14°28,8′ Δ
— 
53°30,6′ Β, 14°32,4′ Δ
Βορειοδυτική Porcupine Bank Περιοχή II:
— 
53°43,2′ Β, 14°10,8′ Δ
— 
53°51,6′ Β, 13°53,4′ Δ
— 
53°45,6′ Β, 13°49,8′ Δ
— 
53°36,6′ Β, 14°07,2′ Δ
— 
53°43,2′ Β, 14°10,8′ Δ
Νοτιοδυτική Porcupine Bank:
— 
51°54,6′ Β, 15°07,2′ Δ
— 
51°54,6′ Β, 14°55,2′ Δ
— 
51°42,0′ Β, 14°55,2′ Δ
— 
51°42,0′ Β, 15°10,2′ Δ
— 
51°49,2′ Β, 15°06,0′ Δ
— 
51°54,6′ Β, 15°07,2′ Δ

2. Όλα τα πελαγικά σκάφη που αλιεύουν στις περιγραφόμενες στο σημείο 1 περιοχές πρέπει:

— 
να περιλαμβάνονται σε κατάλογο εγκεκριμένων σκαφών και να έχουν λάβει άδεια αλιείας η οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·
— 
να φέρουν επί του σκάφους αποκλειστικά εργαλεία για πελαγική αλιεία·
— 
να γνωστοποιούν, προ τεσσάρων ωρών, την πρόθεσή τους να εισέλθουν σε μια περιοχή για την προστασία ευπαθών ενδιαιτημάτων βαθέων υδάτων στο Κέντρο Παρακολούθησης της Αλιείας (ΚΠΑ) της Ιρλανδίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και να κοινοποιούν ταυτόχρονα τις ποσότητες ιχθύων που διατηρούν επί του σκάφους·
— 
να διαθέτουν πλήρως λειτουργικό, ασφαλές σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS) το οποίο συμμορφώνεται πλήρως προς τους σχετικούς κανόνες, όταν βρίσκονται σε οποιανδήποτε από τις περιγραφόμενες στο σημείο 1 περιοχές·
— 
να υποβάλλουν αναφορές VMS σε ωριαία βάση·
— 
να ενημερώνουν το Ιρλανδικό ΚΠΑ για την αναχώρησή τους από την περιοχή και, ταυτόχρονα, να κοινοποιούν τις ποσότητες των ιχθύων που διατηρούν επί του σκάφους· και
— 
να φέρουν επί του σκάφους δίχτυα τράτας με μέγεθος ματιών σάκου τράτας το οποίο κυμαίνεται από 16 έως 79 mm.

3. Απαγορεύεται η χρήση οποιωνδήποτε διχτυών τράτας βυθού ή παρόμοιων συρόμενων διχτυών στην κατωτέρω περιοχή:

Darwin Mounds

— 
59°54′ Β, 6°55′ Δ
— 
59°47′ Β, 6°47′ Δ
— 
59°37′ Β, 6°47′ Δ
— 
59°37′ Β, 7°39′ Δ
— 
59°45′ Β, 7°39′ Δ
— 
59°54′ Β, 7°25′ Δ

ΜΕΡΟΣ Β

Νοτιοδυτικά ύδατα

1.   El Cachucho

1.1. Απαγορεύεται η χρήση διχτυών τράτας βυθού, στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής ή μανωμένων διχτυών και στάσιμων παραγαδιών βυθού στις κατωτέρω περιοχές:

— 
44°12′ Β, 5°16′ Δ
— 
44°12′ Β, 4°26′ Δ
— 
43°53′ Β, 4°26′ Δ
— 
43°53′ Β, 5°16′ Δ
— 
44°12′ Β, 5°16′ Δ

1.2. Σκάφη τα οποία ασκούσαν κατευθυνόμενη αλιεία σαλούβαρδου (Phycis blennoides) με παραγάδια βυθού το 2006, το 2007 και το 2008 δύνανται να συνεχίζουν να αλιεύουν στην περιοχή νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 44°00,00′ Β, εφόσον διαθέτουν άδεια αλιείας η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

1.3. Όλα τα σκάφη που έχουν λάβει τη συγκεκριμένη άδεια αλιείας, ανεξάρτητα από το συνολικό μήκος τους, πρέπει να έχουν σε χρήση πλήρως λειτουργικό, ασφαλές VMS, το οποίο να συμμορφώνεται προς τους αντίστοιχους κανόνες, όταν ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην περιοχή που περιγράφεται στο σημείο 1.1.

2.   Μαδέρα και Κανάριοι Νήσοι

Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής και μανωμένων διχτυών σε βάθος άνω των 200m ή διχτυών τράτας βυθού ή παρόμοιων συρόμενων αλιευτικών εργαλείων στις κατωτέρω περιοχές:

— 
27°00′ Β, 19°00′ Δ
— 
26°00′ Β, 15°00′ Δ
— 
29°00′ Β, 13°00′ Δ
— 
36°00′ Β, 13°00′ Δ
— 
36°00′ Β, 19°00′ Δ

3.   Αζόρες

Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής και μανωμένων διχτυών σε βάθος άνω των 200m ή διχτυών τράτας βυθού ή παρόμοιων συρόμενων αλιευτικών εργαλείων στις κατωτέρω περιοχές:

— 
36°00′ Β, 23°00′ Δ
— 
39°00′ Β, 23°00′ Δ
— 
42°00′ Β, 26°00′ Δ
— 
42°00′ Β, 31°00′ Δ
— 
39°00′ Β, 34°00′ Δ
— 
36°00′ Β, 34°00′ Δ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΔΙΧΤΥΑ

— 
Τόνος μακρύπτερος: Thunnus alalunga
— 
Τόνος: Thunnus thynnus
— 
Τόνος μεγαλόφθαλμος: Thunnus obesus
— 
Παλαμίδα: Salmo salar
— 
Ρίκι: Sarda sarda
— 
Τόνος κιτρινόπτερος: Thunnus albacares
— 
Τόνος μαυρόπτερος: Thunnus atlanticus
— 
Τονίνα: Euthynnus spp.
— 
Τόνος νότιου ημισφαιρίου: Thunnus maccoyii
— 
Βαρελάκι: Auxis spp.
— 
Καστανόψαρο: Brama rayi
— 
Μάρλιν: Tetrapturus spp.· Makaira spp.
— 
Ιστιοφόροι: Istiophorus spp.
— 
Ξιφίας: Xiphias gladius
— 
Λουτσοζαργάνες: Scomberesox spp.· Cololabis spp.
— 
Κυνηγοί: Coryphœna spp.
— 
Καρχαρίες: Hexanchus griseus Cetorhinus maximus· Alopiidae· Carcharhinidae· Sphyrnidae· Isuridae· Lamnidae
— 
Κεφαλόποδα: όλα τα είδη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1. 

Το μέγεθος των ιχθύων μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 1, από το ακραίο σημείο του ρύγχους μέχρι το άκρο της ουράς.

2. 

Το μέγεθος της καραβίδας (Nephrops norvegicus) μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 2, είτε:

— 
ως το μήκος του κελύφους, παράλληλα προς τη διάμεση γραμμή, από το οπίσθιο τμήμα μιας από τις οφθαλμικές κόγχες μέχρι το απώτερο ραχιαίο άκρο του κελύφους, ή
— 
ως το ολικό μήκος από την άκρη του ρόστρου ως το πίσω ακραίο σημείο, χωρίς τις ακίδες.

Για τις αποκομμένες ουρές καραβίδων: από το εμπρόσθιο άκρο του πρώτου μεταμερούς τμήματος της ουράς μέχρι το οπίσθιο τελικό άκρο, χωρίς να περιλαμβάνονται οι ακίδες. Η ουρά πρέπει να μετράται σε επίπεδη θέση, χωρίς να είναι τεντωμένη και στη ραχιαία πλευρά.

3. 

Το μέγεθος ενός αστακού (Homarus gammarus) από τη Βόρεια Θάλασσα, εκτός του Σκαγεράκη ή του Κατεγάτη, μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 3, ως μήκος του κελύφους, μετρούμενο παράλληλα προς τη διάμεση γραμμή, από το οπίσθιο μέρος οποιασδήποτε οφθαλμικής κόγχης μέχρι το απώτερο άκρο του κελύφους.

4. 

Το μέγεθος του αστακού (Homarus gammarus) των Σκαγεράκη ή Κατεγάτη μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 3, είτε:

— 
ως το μήκος του κελύφους, παράλληλα προς τη διάμεση γραμμή, από το οπίσθιο τμήμα μιας από τις οφθαλμικές κόγχες μέχρι το απώτερο ραχιαίο άκρο του κελύφους, ή
— 
ως το ολικό μήκος από την άκρη του ρόστρου ως το πίσω ακραίο σημείο, χωρίς τις ακίδες.
5. 

Το μέγεθος των καραβίδων (Palinurus spp.) μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 4, ως μήκος του κελύφους, παράλληλα προς τη διάμεση γραμμή, από το άκρο του ρύγχους έως το μεσαίο σημείο του απώτερου ραχιαίου άκρου του κελύφους.

6. 

Το μέγεθος των δίθυρων μαλακίων μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 5, κατά μήκος της μεγαλύτερης διάστασης του οστράκου τους.

7. 

Το μέγεθος μιας καβουρομάνας (Maja squinado) μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 6, ως μήκος του κελύφους, κατά μήκος της διάμεσης γραμμής, από το άκρο του κελύφους μεταξύ των ρυγχών έως το οπίσθιο άκρο του κελύφους.

8. 

Το μέγεθος κάβουρα (Cancer pagurus) μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 7, ως το μέγιστο πλάτος του κελύφους που μετράται καθέτως προς την προσθοπίσθια διάμεση γραμμή του κελύφους.

9. 

Το μέγεθος των βουκίνων (Buccinum spp.) μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 8, βάσει του μήκους του κελύφους.

10. 

Το μέγεθος του ξιφία(Xiphias gladius) μετράται, όπως φαίνεται στην εικόνα 9, βάσει του μήκους διχοτόμησης κάτω γνάθου (LJFL).

Εικόνα 1 Είδος ιχθύων

image

Εικόνα 2 Καραβίδα

(Nephrops norvegicus)

image

Εικόνα 3 Αστακός

(Hommarus gammarus)

image

Εικόνα 4 Καραβίδα

(Palinurus spp.)

image

Εικόνα 5 Δίθυρα μαλάκια

image

Εικόνα 6 Καβουρομάνα

(Maja squinado)

image

Εικόνα 7 Κάβουρας

(Cancer pagurus)