EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R2067-20210101

Consolidated text: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2067 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την επαλήθευση των δεδομένων και τη διαπίστευση των ελεγκτών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/2021-01-01

02018R2067 — EL — 01.01.2021 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2067 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2018

σχετικά με την επαλήθευση των δεδομένων και τη διαπίστευση των ελεγκτών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 334 της 31.12.2018, σ. 94)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2084 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2020

  L 423

23

15.12.2020
▼B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2067 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2018

σχετικά με την επαλήθευση των δεδομένων και τη διαπίστευση των ελεγκτών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται διατάξεις για την επαλήθευση των εκθέσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, καθώς και για τη διαπίστευση και εποπτεία των ελεγκτών.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει επίσης, με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, διατάξεις σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των ελεγκτών και την αξιολόγηση των εθνικών οργανισμών διαπίστευσης από ομοτίμους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

▼M1

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην επαλήθευση των δεδομένων για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τα τονοχιλιόμετρα που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2019, τα οποία δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, καθώς και στην επαλήθευση των δεδομένων σχετικά με την επικαιροποίηση των εκ των προτέρων δεικτών αναφοράς και τον προσδιορισμό της δωρεάν κατανομής στις εγκαταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 10α της εν λόγω οδηγίας.·

▼B

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, επιπλέον των ορισμών του άρθρου 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και του άρθρου 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«κίνδυνος του εντοπισμού» : ο κίνδυνος να μην εντοπίσει ο ελεγκτής ουσιώδη ανακρίβεια·

2)

«διαπίστευση» : βεβαίωση από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ότι ένας ελεγκτής πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε εναρμονισμένα πρότυπα, κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, και τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, για να ασκεί την επαλήθευση των εκθέσεων φορέων εκμετάλλευσης ή φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

▼M1

3)

«ελεγκτής» : νομικό πρόσωπο που ασκεί επαληθευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και έχει διαπιστευτεί από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και του παρόντος κανονισμού ή φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί κατ’ άλλο τρόπο, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 2 του ως άνω κανονισμού, κατά τον χρόνο έκδοσης της έκθεσης επαλήθευσης·

▼B

4)

«επαλήθευση» : οι δραστηριότητες που εκτελεί ο ελεγκτής προκειμένου να εκδώσει έκθεση επαλήθευσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

5)

«ανακρίβεια» : παράλειψη, ψευδής δήλωση ή σφάλμα στα δηλούμενα δεδομένα της έκθεσης του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, εξαιρουμένης της επιτρεπτής αβεβαιότητας βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066·

6)

«ουσιώδης ανακρίβεια» : ανακρίβεια η οποία, κατά τη γνώμη του ελεγκτή, εξεταζόμενη μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες ανακρίβειες, υπερβαίνει τον βαθμό σπουδαιότητας ή θα μπορούσε να επηρεάσει την αντιμετώπιση της έκθεσης του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την αρμόδια αρχή·

▼M1

6α)

«ετήσια έκθεση για το επίπεδο δραστηριότητας» : έκθεση η οποία υποβάλλεται από φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1842 ( 1

▼M1

7)

«έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών» : η ετήσια έκθεση σχετικά με τις εκπομπές την οποία οφείλουν να υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η έκθεση σχετικά με τα τονοχιλιόμετρα την οποία οφείλουν να υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών προκειμένου να ζητήσουν την κατανομή δικαιωμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 3ε και 3στ της εν λόγω οδηγίας, η έκθεση δεδομένων βάσης την οποία υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331, η έκθεση δεδομένων νεοεισερχομένου την οποία υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού ή η ετήσια έκθεση για το επίπεδο δραστηριότητας·

▼B

8)

«πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης» : οι αναφερόμενες στο παράρτημα I δραστηριότητες ως προς τις οποίες ζητείται ή χορηγήθηκε διαπίστευση·

9)

«ικανότητα» : η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων για την άσκηση μιας δραστηριότητας·

10)

«βαθμός σπουδαιότητας» : το ποσοτικό κατώτατο όριο ή σημείο αποκοπής πάνω από το οποίο ο ελεγκτής θεωρεί τις ανακρίβειες ουσιώδεις, εξεταζόμενες μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες ανακρίβειες·

11)

«σύστημα ελέγχου» : η εκτίμηση κινδύνων από τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και το πλήρες σύνολο δραστηριοτήτων ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς διαχείρισής τους, που έχουν καθοριστεί, τεκμηριωθεί, εφαρμόζονται και διατηρούνται από τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών σύμφωνα με το άρθρο 59 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 ή σύμφωνα με το άρθρο 11 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) ►M1  2019/331 ◄ , κατά περίπτωση·

12)

«δραστηριότητες ελέγχου» : πράξεις του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών ή μέτρα που αυτός εφαρμόζει για τον μετριασμό των εγγενών κινδύνων·

13)

«έλλειψη συμμόρφωσης» :

ένα από τα εξής:

α) 

για τους σκοπούς της επαλήθευσης έκθεσης φορέα εκμετάλλευσης σχετικά με τις εκπομπές, κάθε πράξη ή παράλειψη του φορέα εκμετάλλευσης η οποία αντίκειται στην άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και στις απαιτήσεις του σχεδίου παρακολούθησης που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή·

β) 

για τους σκοπούς της επαλήθευσης έκθεσης φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών σχετικά με τις εκπομπές ή τα τονοχιλιόμετρα, κάθε πράξη ή παράλειψη του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών η οποία αντίκειται στις απαιτήσεις του σχεδίου παρακολούθησης που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή·

▼M1

γ) 

για τους σκοπούς της επαλήθευσης της έκθεσης δεδομένων βάσης, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331, της έκθεσης δεδομένων νεοεισερχομένου, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού ή της ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας, κάθε πράξη ή παράλειψη του φορέα εκμετάλλευσης η οποία αντίκειται στις απαιτήσεις του σχεδίου μεθοδολογίας παρακολούθησης·

▼B

δ) 

για τους σκοπούς της διαπίστευσης βάσει του κεφαλαίου IV, κάθε πράξη ή παράλειψη του ελεγκτή η οποία αντίκειται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

14)

«χώρος εγκαταστάσεων» : για τους σκοπούς της επαλήθευσης της έκθεσης φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών σχετικά με τις εκπομπές ή τα τονοχιλιόμετρα, οι χώροι καθορισμού και διαχείρισης της διαδικασίας παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των χώρων ελέγχου και αποθήκευσης των σχετικών δεδομένων και πληροφοριών·

15)

«περιβάλλον ελέγχου» : το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και το σύνολο των μέτρων που λαμβάνει η διοίκηση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών για να διασφαλίσει την ενημερότητα σχετικά με το εν λόγω σύστημα εσωτερικού ελέγχου·

16)

«εγγενής κίνδυνος» : η τάση παραμέτρου της έκθεσης του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών προς ανακρίβειες οι οποίες, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες ανακρίβειες, ενδέχεται να είναι ουσιώδεις, πριν ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα των σχετικών δραστηριοτήτων ελέγχου·

17)

«κίνδυνος του ελέγχου» : η τάση παραμέτρου της έκθεσης του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών προς ανακρίβειες οι οποίες, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες ανακρίβειες, ενδέχεται να είναι ουσιώδεις και τις οποίες δεν προλαμβάνει ή δεν εντοπίζει και δεν διορθώνει εγκαίρως το σύστημα ελέγχου·

18)

«κίνδυνος της επαλήθευσης» : ο κίνδυνος –ο οποίος αποτελεί συνάρτηση του εγγενούς κινδύνου, του κινδύνου του ελέγχου και του κινδύνου του εντοπισμού– να μη συντάξει ο ελεγκτής την ενδεδειγμένη γνωμάτευση επαλήθευσης όταν η έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες·

19)

«εύλογη βεβαιότητα» : υψηλός αλλά όχι απόλυτος βαθμός βεβαιότητας, που εκφράζεται με θετικές κρίσεις στη γνωμάτευση επαλήθευσης, για το κατά πόσον η έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών η οποία υποβλήθηκε σε επαλήθευση είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες·

20)

«αναλυτικές διαδικασίες» : ανάλυση των διακυμάνσεων και των τάσεων των δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση των σχέσεων που δεν είναι συνεπείς με άλλες συναφείς πληροφορίες ή αποκλίνουν από προβλεπόμενες ποσότητες·

21)

«εσωτερική τεκμηρίωση της επαλήθευσης» : το σύνολο της εσωτερικής τεκμηρίωσης την οποία συντάσσει ο ελεγκτής για να καταγράψει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά των δραστηριοτήτων που εκτελούνται για την επαλήθευση της έκθεσης φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών·

22)

«επικεφαλής ελεγκτής του ΣΕΔΕ της ΕΕ» : ο ελεγκτής του ΣΕΔΕ της ΕΕ ο οποίος αναλαμβάνει τη διεύθυνση και την επίβλεψη της ομάδας επαλήθευσης και είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της επαλήθευσης της έκθεσης φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και για την υποβολή σχετικής έκθεσης·

23)

«ελεγκτής του ΣΕΔΕ της ΕΕ» : μεμονωμένο μέλος της ομάδας επαλήθευσης, πλην του επικεφαλής ελεγκτή του ΣΕΔΕ της ΕΕ, που είναι υπεύθυνο για την επαλήθευση της έκθεσης φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών·

24)

«τεχνικός εμπειρογνώμονας» : πρόσωπο που προσφέρει βαθιά γνώση και πείρα σε συγκεκριμένο θέμα, η οποία είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριοτήτων επαλήθευσης για τους σκοπούς του κεφαλαίου ΙΙΙ και δραστηριοτήτων διαπίστευσης για τους σκοπούς του κεφαλαίου V·

25)

«βαθμός βεβαιότητας» : το επίπεδο βεβαιότητας που εκφράζει ο ελεγκτής στην έκθεση επαλήθευσης με βάση τον στόχο του περιορισμού του κινδύνου της επαλήθευσης ανάλογα με τις περιστάσεις της ανάληψης επαληθευτικής υποχρέωσης·

26)

«αξιολογητής» : πρόσωπο στο οποίο ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης αναθέτει να αξιολογήσει ελεγκτή, είτε ατομικά είτε ως μέλος ομάδας αξιολόγησης, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

27)

«επικεφαλής αξιολογητής» : ο αξιολογητής στον οποίο ανατίθεται η συνολική ευθύνη της αξιολόγησης ελεγκτή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

28)

«έκθεση δεδομένων βάσης» : έκθεση η οποία υποβάλλεται από φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) ►M1  2019/331 ◄ ·

29)

«έκθεση δεδομένων νεοεισερχομένου» : έκθεση η οποία υποβάλλεται από φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) ►M1  2019/331 ◄ ·

▼M1

30)

«περίοδος αναφοράς για το επίπεδο δραστηριότητας» : η εφαρμοστέα περίοδος πριν από την υποβολή της ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1842.

▼M1

Άρθρο 4

Τεκμήριο συμμόρφωσης

Όταν ελεγκτής αποδεικνύει ότι πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 9) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ή σε μέρη των εν λόγω προτύπων, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε, εξαιρουμένων του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 4, του άρθρου 22, του άρθρου 27 παράγραφος 1 και των άρθρων 28, 31 και 32 του παρόντος κανονισμού, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, εφόσον τα εφαρμοστέα εναρμονισμένα πρότυπα καλύπτουν τις εν λόγω απαιτήσεις.·

▼B

Άρθρο 5

Γενικό πλαίσιο διαπίστευσης

Όταν δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ειδικές διατάξεις σχετικά με τη σύνθεση των εθνικών οργανισμών διαπίστευσης ή τις δραστηριότητες και τις απαιτήσεις που συνδέονται με τη διαπίστευση, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Άρθρο 6

Αξιοπιστία της επαλήθευσης

▼M1

Η επαληθευμένη έκθεση εκπομπών, έκθεση για τα τονοχιλιόμετρα, έκθεση δεδομένων βάσης, έκθεση δεδομένων νεοεισερχομένου ή ετήσια έκθεση για το επίπεδο δραστηριότητας είναι αξιόπιστη για τους χρήστες. Αποτυπώνει πιστά αυτά τα οποία είτε δηλώνει ότι αποτυπώνει είτε μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι αποτυπώνει.

▼B

Η διαδικασία επαλήθευσης των εκθέσεων των φορέων εκμετάλλευσης ή φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών αποτελεί αποτελεσματικό και αξιόπιστο εργαλείο υποστήριξης των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου, παρέχοντας πληροφορίες βάσει των οποίων ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών μπορεί να ενεργήσει προκειμένου να βελτιώσει τις επιδόσεις του στην παρακολούθηση των εκπομπών ή των δεδομένων σχετικά με τη δωρεάν κατανομή και στην υποβολή σχετικών εκθέσεων.

Άρθρο 7

Γενικές υποχρεώσεις του ελεγκτή

1.  
Ο ελεγκτής εκτελεί την επαλήθευση και τις δραστηριότητες που απαιτούνται βάσει του παρόντος κεφαλαίου, με στόχο να συντάξει έκθεση επαλήθευσης η οποία να καταλήγει με εύλογη βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι η έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες.
2.  
Ο ελεγκτής προγραμματίζει και διεξάγει την επαλήθευση με επαγγελματική επιφυλακτικότητα, αναγνωρίζοντας ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιστάσεις εξαιτίας των οποίων τα στοιχεία που περιέχει η έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών παρουσιάζουν ουσιώδεις ανακρίβειες.
3.  
Ο ελεγκτής πρέπει να εκτελεί την επαλήθευση σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον και να είναι ανεξάρτητος από τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την οδηγία 2003/87/ΕΚ.
4.  

Κατά την επαλήθευση, ο ελεγκτής εκτιμά κατά πόσον:

▼M1

α) 

η έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών είναι πλήρης και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος X του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066, του παραρτήματος IV του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331 ή του άρθρου 3 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1842, κατά περίπτωση·

▼B

β) 

ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών ενήργησε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και του σχεδίου παρακολούθησης που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, όταν πρόκειται για την επαλήθευση έκθεσης εκπομπών φορέα εκμετάλλευσης, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδίου παρακολούθησης που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, όταν πρόκειται για την επαλήθευση έκθεσης φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών σχετικά με τις εκπομπές ή τα τονοχιλιόμετρα·

▼M1

γ) 

ο φορέας εκμετάλλευσης ενήργησε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδίου μεθοδολογίας παρακολούθησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331 που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, όταν πρόκειται για την επαλήθευση έκθεσης δεδομένων βάσης, έκθεσης δεδομένων νεοεισερχομένου ή ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης·

▼B

δ) 

τα δεδομένα που περιέχει η έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών είναι απαλλαγμένα από ουσιώδεις ανακρίβειες·

ε) 

υπάρχει δυνατότητα παροχής πληροφοριών για την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων ροής δεδομένων, του συστήματος ελέγχου και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών με στόχο να βελτιώσει τις επιδόσεις της εκ μέρους του παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων.

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο γ), ο ελεγκτής εκτιμά κατά πόσον το σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης του φορέα εκμετάλλευσης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) ►M1  2019/331 ◄ όταν το σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης δεν υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας αρχής πριν από την υποβολή της έκθεσης δεδομένων βάσης. Εάν ο ελεγκτής διαπιστώσει ότι το σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης δεν συμμορφώνεται με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) ►M1  2019/331 ◄ , ο φορέας εκμετάλλευσης τροποποιεί το σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης ώστε να συμμορφώνεται με τον εν λόγω κανονισμό.

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ) της παρούσας παραγράφου, ο ελεγκτής λαμβάνει από τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών σαφή και αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των συγκεντρωτικών δεδομένων που δηλώθηκαν σχετικά με τις εκπομπές ή τα τονοχιλιόμετρα ή τα δεδομένα σχετικά με τη δωρεάν κατανομή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα άλλα στοιχεία της έκθεσης του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

▼M1

5.  
Σε περίπτωση που ο ελεγκτής διαπιστώσει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν τηρεί τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/2066 ή ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν τηρεί τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/331 ή τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1842, αναφέρει την παρατυπία αυτή στην έκθεση επαλήθευσης, έστω και αν το οικείο σχέδιο παρακολούθησης ή το σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης, κατά περίπτωση, έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

▼B

6.  
Εάν το σχέδιο παρακολούθησης δεν έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 12 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066, είναι ελλιπές ή έχει υποστεί, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, σημαντικές τροποποιήσεις, αναφερόμενες στο άρθρο 15 παράγραφος 3 ή 4 του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί αναλόγως από την αρμόδια αρχή, ο ελεγκτής συνιστά στον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών να λάβει την αναγκαία έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Εάν το σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας αρχής πριν από την υποβολή της έκθεσης δεδομένων βάσης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) ►M1  2019/331 ◄ και το σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης δεν έχει εγκριθεί ή είναι ελλιπές ή έχει υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις, αναφερόμενες στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, ο ελεγκτής συνιστά στον φορέα εκμετάλλευσης να λάβει την αναγκαία έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Μετά την έγκριση της αρμόδιας αρχής, ο ελεγκτής συνεχίζει, επαναλαμβάνει ή προσαρμόζει αναλόγως τις επαληθευτικές δραστηριότητες.

Εάν η έγκριση δεν ληφθεί πριν από την έκδοση της έκθεσης επαλήθευσης, ο ελεγκτής το αναφέρει στην εν λόγω έκθεση.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις πριν από τη σύναψη της σύμβασης

1.  

Πριν αποδεχθεί την ανάληψη επαληθευτικής υποχρέωσης, ο ελεγκτής διαμορφώνει ορθή αντίληψη για τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και κρίνει αν μπορεί να αναλάβει την επαλήθευση. Για τον σκοπό αυτό, ο ελεγκτής προβαίνει τουλάχιστον στις ακόλουθες ενέργειες:

α) 

αξιολογεί τους κινδύνους που ενέχει η ανάληψη της επαλήθευσης της έκθεσης του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

β) 

εξετάζει τις πληροφορίες που παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών ώστε να προσδιορίσει το πεδίο της επαλήθευσης·

γ) 

εκτιμά αν η ανάληψη της υποχρέωσης καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσής του·

δ) 

εκτιμά αν διαθέτει την ικανότητα, το προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για να συγκροτήσει ομάδα επαλήθευσης ικανή να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης ή την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και του στόλου του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, καθώς και την ικανότητα να ολοκληρώσει με επιτυχία τις επαληθευτικές δραστηριότητες εντός του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος·

ε) 

εκτιμά αν είναι σε θέση να εξασφαλίσει ότι η δυνητική ομάδα επαλήθευσης που θα έχει στη διάθεσή του διαθέτει όλες τις ικανότητες και τα πρόσωπα που απαιτούνται για την εκτέλεση επαληθευτικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο τον συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών·

στ) 

προσδιορίζει, για κάθε ζητούμενη ανάληψη επαληθευτικής υποχρέωσης, τον χρόνο που πρέπει να διατεθεί για την ορθή εκτέλεση της επαλήθευσης.

2.  
Ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παρέχει στον ελεγκτή όλες τις σχετικές πληροφορίες που επιτρέπουν στον τελευταίο να εκτελέσει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 δραστηριότητες.

Άρθρο 9

Διάθεση χρόνου

1.  

Κατά τον προσδιορισμό του αναφερόμενου στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο στ) χρόνου που πρέπει να διατεθεί για την ανάληψη επαληθευτικής υποχρέωσης, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον:

α) 

την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης ή την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και του στόλου του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών·

β) 

το επίπεδο των στοιχείων και την πολυπλοκότητα του σχεδίου παρακολούθησης που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή ή του σχεδίου μεθοδολογίας παρακολούθησης, κατά περίπτωση·

γ) 

τον απαιτούμενο βαθμό σπουδαιότητας·

δ) 

την πολυπλοκότητα και την πληρότητα των δραστηριοτήτων ροής δεδομένων και του συστήματος ελέγχου του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών·

ε) 

τη θέση των πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, τα τονοχιλιόμετρα ή τα δεδομένα που αφορούν τη δωρεάν κατανομή.

2.  

Ο ελεγκτής εξασφαλίζει ότι στη σύμβαση επαλήθευσης προβλέπεται η δυνατότητα καταλογισμού της διάθεσης πρόσθετου χρόνου σε σύγκριση με το χρονικό διάστημα που είχε αρχικά συμφωνηθεί στη σύμβαση, όταν διαπιστώνεται ότι χρειάζεται πρόσθετος χρόνος για τη στρατηγική ανάλυση, την ανάλυση κινδύνων ή άλλες επαληθευτικές δραστηριότητες. Οι περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες:

α) 

κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης, όταν παρατηρείται ότι οι δραστηριότητες ροής δεδομένων, οι δραστηριότητες ελέγχου ή η εφοδιαστική του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών φαίνεται ότι είναι πιο πολύπλοκες απ' ό,τι αναμενόταν αρχικά·

β) 

όταν, κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης, ο ελεγκτής εντοπίζει ανακρίβειες, ελλείψεις συμμόρφωσης, ανεπαρκή δεδομένα ή σφάλματα στα σύνολα δεδομένων.

3.  
Ο ελεγκτής καταγράφει τον χρόνο που διέθεσε στην εσωτερική τεκμηρίωση της επαλήθευσης.

Άρθρο 10

Παροχή πληροφοριών από φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών

1.  

Πριν από τη στρατηγική ανάλυση και σε άλλα χρονικά σημεία της επαλήθευσης, ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παρέχει στον ελεγκτή όλα τα ακόλουθα:

α) 

την άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του φορέα εκμετάλλευσης, όταν πρόκειται για την επαλήθευση της έκθεσης εκπομπών του φορέα εκμετάλλευσης·

β) 

την τελευταία έκδοση του σχεδίου παρακολούθησης του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, καθώς και κάθε άλλη σημαντική έκδοση του σχεδίου παρακολούθησης που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένου αποδεικτικού της έγκρισης·

γ) 

την τελευταία έκδοση του σχεδίου μεθοδολογίας παρακολούθησης του φορέα εκμετάλλευσης, καθώς και κάθε άλλη σημαντική έκδοση του σχεδίου μεθοδολογίας παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, αποδεικτικού της έγκρισης·

δ) 

περιγραφή των δραστηριοτήτων ροής δεδομένων του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών·

ε) 

την εκτίμηση κινδύνου του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών η οποία αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 ή στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) ►M1  2019/331 ◄ , κατά περίπτωση, και γενική περιγραφή του συνολικού συστήματος ελέγχου·

στ) 

κατά περίπτωση, την απλουστευμένη εκτίμηση αβεβαιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) ►M1  2019/331 ◄ ·

ζ) 

τις διαδικασίες που αναφέρονται στο σχέδιο παρακολούθησης όπως έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, ή στο σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που αφορούν τις δραστηριότητες ροής δεδομένων και τις δραστηριότητες ελέγχου·

▼M1

η) 

την ετήσια έκθεση σχετικά με τις εκπομπές, τα τονοχιλιόμετρα, την έκθεση δεδομένων βάσης, την έκθεση δεδομένων νεοεισερχομένου ή την ετήσια έκθεση για το επίπεδο δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, κατά περίπτωση·

▼B

θ) 

τις εκθέσεις δεδομένων βάσης προηγούμενων περιόδων κατανομής για προγενέστερα στάδια κατανομής και τις εκθέσεις σχετικά με τα ετήσια επίπεδα δραστηριοτήτων των προηγούμενων ετών που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του άρθρου 10α παράγραφος 21 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, κατά περίπτωση·

ι) 

κατά περίπτωση, το σχέδιο δειγματοληψίας του φορέα εκμετάλλευσης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 33 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 όπως έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή·

ια) 

σε περίπτωση τροποποίησης του σχεδίου παρακολούθησης κατά την περίοδο αναφοράς, αρχείο όλων των σχετικών τροποποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066·

▼M1

ιαα) 

σε περίπτωση τροποποίησης του σχεδίου μεθοδολογίας παρακολούθησης, αρχείο όλων των τροποποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331·

▼M1

ιβ) 

κατά περίπτωση, τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 69 παράγραφοι 1 και 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066·

▼M1

ιβα) 

κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης έχει διορθώσει τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή έχει ανταποκριθεί σε συστάσεις για βελτιώσεις που αναφέρθηκαν στην έκθεση επαλήθευσης σχετικά με ετήσια έκθεση για το επίπεδο δραστηριότητας του προηγούμενου έτους ή σχετική έκθεση δεδομένων βάσης·

▼B

ιγ) 

την έκθεση επαλήθευσης του προηγούμενου έτους ή της προηγούμενης περιόδου βάσης, κατά περίπτωση, εάν ο ελεγκτής δεν ήταν αυτός που διενήργησε την επαλήθευση ως προς τον συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών το προηγούμενο έτος ή την προηγούμενη περίοδο βάσης, κατά περίπτωση·

▼M1

ιδ) 

όλη τη συναφή αλληλογραφία με την αρμόδια αρχή, ιδίως τις πληροφορίες που αφορούν την κοινοποίηση των τροποποιήσεων του σχεδίου παρακολούθησης ή του σχεδίου μεθοδολογίας παρακολούθησης, καθώς και τις διορθώσεις των δεδομένων που δηλώθηκαν, κατά περίπτωση·

▼B

ιε) 

πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις και τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν στον Eurocontrol ή άλλο σχετικό οργανισμό·

ιστ) 

όταν η επαλήθευση αφορά την έκθεση εκπομπών εγκατάστασης που διενεργεί αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε τόπο αποθήκευσης εντός γεωλογικού σχηματισμού αδειοδοτημένο βάσει της οδηγίας 2009/31/ΕΚ, το σχέδιο παρακολούθησης που απαιτεί η εν λόγω οδηγία και τις εκθέσεις που απαιτεί το άρθρο 14 της ίδιας οδηγίας, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον την περίοδο αναφοράς της έκθεσης εκπομπών που πρόκειται να επαληθευτεί·

ιζ) 

κατά περίπτωση, την έγκριση, από την αρμόδια αρχή, της εξαίρεσης από τη διεξαγωγή επιτόπιων επισκέψεων στις εγκαταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1·

ιη) 

τα στοιχεία του φορέα εκμετάλλευσης που αποδεικνύουν την τήρηση των ορίων αβεβαιότητας για τις βαθμίδες που καθορίζονται στο σχέδιο παρακολούθησης·

ιθ) 

κάθε άλλη συναφή πληροφορία που είναι απαραίτητη για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση της επαλήθευσης.

2.  
Πριν από την έκδοση της έκθεσης επαλήθευσης από τον ελεγκτή, ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών τού παρέχει την τελική εγκεκριμένη και εσωτερικά επικυρωμένη έκθεσή του.

Άρθρο 11

Στρατηγική ανάλυση

1.  
Κατά την έναρξη της επαλήθευσης, ο ελεγκτής εκτιμά το πιθανό είδος, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επαληθευτικών εργασιών διεξάγοντας στρατηγική ανάλυση όλων των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης ή του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.
2.  

Για την κατανόηση των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης ή του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, ο ελεγκτής συγκεντρώνει και εξετάζει τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να κρίνει αν η ομάδα επαλήθευσης είναι αρκούντως ικανή να εκτελέσει την επαλήθευση και αν ο αναφερόμενος στη σύμβαση χρόνος που πρόκειται να διατεθεί έχει προσδιοριστεί σωστά, καθώς και για να εξασφαλίσει ότι είναι σε θέση να διενεργήσει την απαραίτητη ανάλυση κινδύνων. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

α) 

οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1·

β) 

ο απαιτούμενος βαθμός σπουδαιότητας·

γ) 

οι πληροφορίες που έχουν ληφθεί από την επαλήθευση τα προηγούμενα έτη, εάν ο ελεγκτής εκτελεί την επαλήθευση για τον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

3.  

Κατά την εξέταση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ο ελεγκτής αξιολογεί τουλάχιστον τα εξής:

α) 

για τους σκοπούς της επαλήθευσης της έκθεσης εκπομπών φορέα εκμετάλλευσης, την κατηγορία της εγκατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 19 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 και τις δραστηριότητες της εν λόγω εγκατάστασης·

β) 

για τους σκοπούς της επαλήθευσης της σχετικής με τις εκπομπές ή τα τονοχιλιόμετρα έκθεσης φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, το μέγεθος και το είδος του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, την κατανομή των πληροφοριών σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις, καθώς και το πλήθος και τον τύπο των πτήσεων·

γ) 

το σχέδιο παρακολούθησης που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή ή το σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης, κατά περίπτωση, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας παρακολούθησης που προβλέπεται στο εν λόγω σχέδιο παρακολούθησης ή στο σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης κατά περίπτωση·

δ) 

το είδος, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των πηγών εκπομπών και των ροών πηγής, καθώς και τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες από τα οποία προέκυψαν τα δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές ή τα τονοχιλιόμετρα ή τα δεδομένα σχετικά με τη δωρεάν κατανομή, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού μετρήσεων που περιγράφεται στο σχέδιο παρακολούθησης ή στο σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης, κατά περίπτωση, της προέλευσης και της εφαρμογής συντελεστών υπολογισμού και άλλων πρωτογενών πηγών δεδομένων·

ε) 

τις δραστηριότητες ροής δεδομένων, το σύστημα ελέγχου και το περιβάλλον ελέγχου.

4.  

Κατά τη διεξαγωγή της στρατηγικής ανάλυσης, ο ελεγκτής εξακριβώνει τα εξής:

α) 

αν, κατά περίπτωση, το σχέδιο παρακολούθησης ή το σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης που του υποβλήθηκε είναι η τελευταία έκδοση και αν έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται·

▼M1

β) 

αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στο σχέδιο παρακολούθησης κατά την περίοδο αναφοράς·

▼M1

βα) 

αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στο σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης κατά την περίοδο βάσης ή κατά την περίοδο αναφοράς για το επίπεδο δραστηριότητας, κατά περίπτωση·

▼B

γ) 

κατά περίπτωση, αν οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) έχουν κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ή το άρθρο 23 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 ή έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού.

▼M1

δ) 

κατά περίπτωση, αν οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο βα) έχουν κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331 ή έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού.

▼B

Άρθρο 12

Ανάλυση κινδύνων

1.  

Ο ελεγκτής προσδιορίζει και αναλύει τα ακόλουθα στοιχεία για να σχεδιάσει, να προγραμματίσει και να εκτελέσει μια αποτελεσματική επαλήθευση:

α) 

τους εγγενείς κινδύνους·

β) 

τις δραστηριότητες ελέγχου·

γ) 

εφόσον έχουν εφαρμοστεί οι αναφερόμενες στο στοιχείο β) δραστηριότητες ελέγχου, τους κινδύνους του ελέγχου που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα των εν λόγω δραστηριοτήτων ελέγχου.

2.  

Κατά τον προσδιορισμό και την ανάλυση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 στοιχείων, ο ελεγκτής λαμβάνει τουλάχιστον υπόψη:

α) 

τις διαπιστώσεις της στρατηγικής ανάλυσης που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1·

β) 

τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

γ) 

τον βαθμό σπουδαιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β).

3.  
Εάν ο ελεγκτής διαπιστώσει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν έχει υποδείξει, στην εκτίμηση κινδύνων που εκπόνησε, τους σχετικούς εγγενείς κινδύνους και κινδύνους του ελέγχου, ενημερώνει σχετικά τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.
4.  
Εφόσον είναι σκόπιμο, ανάλογα με τα στοιχεία που συγκεντρώνονται κατά την επαλήθευση, ο ελεγκτής αναθεωρεί την ανάλυση κινδύνων και τροποποιεί ή επαναλαμβάνει τις εκτελεστέες επαληθευτικές δραστηριότητες.

Άρθρο 13

Σχέδιο επαλήθευσης

1.  

Ο ελεγκτής καταρτίζει σχέδιο επαλήθευσης, το οποίο είναι ανάλογο με τα στοιχεία που συγκεντρώνονται και με τους κινδύνους που εντοπίζονται κατά τη στρατηγική ανάλυση και την ανάλυση κινδύνων και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

α) 

πρόγραμμα επαλήθευσης, στο οποίο περιγράφονται το είδος και το πεδίο των επαληθευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και ο προβλεπόμενος χρόνος και τρόπος εκτέλεσης των εν λόγω δραστηριοτήτων·

β) 

σχέδιο δοκιμασίας, στο οποίο καθορίζονται το πεδίο και οι μέθοδοι δοκιμασίας των δραστηριοτήτων ελέγχου και οι διαδικασίες για τις δραστηριότητες ελέγχου·

▼M1

γ) 

σχέδιο δειγματοληψίας δεδομένων, στο οποίο καθορίζονται το πεδίο και οι μέθοδοι δειγματοληψίας δεδομένων για τα σημεία δεδομένων στα οποία βασίστηκαν τα συγκεντρωτικά δεδομένα για τις εκπομπές τα οποία περιέχει η έκθεση εκπομπών του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, τα συγκεντρωτικά τονοχιλιομετρικά δεδομένα τα οποία περιέχει η έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τα τονοχιλιόμετρα, ή τα συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τη δωρεάν κατανομή τα οποία περιέχει η έκθεση δεδομένων βάσης, η έκθεση δεδομένων νεοεισερχομένου ή η ετήσια έκθεση για το επίπεδο δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης.

▼B

2.  
Ο ελεγκτής καταρτίζει το σχέδιο δοκιμασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) κατά τρόπο ώστε να μπορεί να προσδιορίσει τον βαθμό στον οποίο οι σχετικές δραστηριότητες ελέγχου είναι αξιόπιστες για τους σκοπούς της εκτίμησης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο β), γ) ή δ) ή στο άρθρο 7 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο.

Κατά τον καθορισμό της έκτασης της δειγματοληψίας και των δραστηριοτήτων δειγματοληψίας για τη δοκιμασία των δραστηριοτήτων ελέγχου, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

α) 

τους εγγενείς κινδύνους·

β) 

το περιβάλλον ελέγχου·

γ) 

τις σχετικές δραστηριότητες ελέγχου·

δ) 

την απαίτηση να εκπονηθεί γνωμάτευση επαλήθευσης με εύλογη βεβαιότητα.

3.  

Κατά τον καθορισμό της έκτασης της δειγματοληψίας και των δραστηριοτήτων δειγματοληψίας για τη δειγματοληψία δεδομένων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

α) 

τους εγγενείς κινδύνους και τους κινδύνους του ελέγχου·

β) 

τα αποτελέσματα των αναλυτικών διαδικασιών·

γ) 

την απαίτηση να εκπονηθεί γνωμάτευση επαλήθευσης με εύλογη βεβαιότητα·

δ) 

τον βαθμό σπουδαιότητας·

ε) 

τη σπουδαιότητα του μεριδίου ενός μεμονωμένου στοιχείου δεδομένων στο σύνολο δεδομένων.

4.  
Ο ελεγκτής καταρτίζει και εφαρμόζει το σχέδιο επαλήθευσης κατά τρόπο ώστε ο κίνδυνος της επαλήθευσης να περιορίζεται σε αποδεκτό επίπεδο για να συναχθεί με εύλογη βεβαιότητα ότι η έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες.
5.  
Όταν ο ελεγκτής εντοπίζει κατά την επαλήθευση πρόσθετους κινδύνους που πρέπει να περιοριστούν ή όταν οι πραγματικοί κίνδυνοι είναι μικρότεροι από τους αρχικά αναμενόμενους, ο ελεγκτής επικαιροποιεί την ανάλυση κινδύνων και το σχέδιο επαλήθευσης και προσαρμόζει τις επαληθευτικές δραστηριότητες.

Άρθρο 14

Επαληθευτικές δραστηριότητες

Ο ελεγκτής εφαρμόζει το σχέδιο επαλήθευσης και, βασιζόμενος στην ανάλυση κινδύνων, ελέγχει την εφαρμογή του σχεδίου παρακολούθησης που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή ή του σχεδίου μεθοδολογίας παρακολούθησης, κατά περίπτωση.

Για τον σκοπό αυτό, ο ελεγκτής διεξάγει τουλάχιστον ουσιαστικές δοκιμασίες, οι οποίες συνίστανται σε αναλυτικές διαδικασίες, επαλήθευση δεδομένων και έλεγχο της μεθοδολογίας παρακολούθησης, και ελέγχει τα εξής:

α) 

τις δραστηριότητες ροής δεδομένων και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στη ροή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων της τεχνολογίας πληροφοριών·

β) 

την κατάλληλη τεκμηρίωση, εφαρμογή και τήρηση των δραστηριοτήτων ελέγχου του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, καθώς και την αποτελεσματικότητα των εν λόγω δραστηριοτήτων ως προς τον μετριασμό των εγγενών κινδύνων·

γ) 

την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο παρακολούθησης ή στο σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης, κατά περίπτωση, ως προς τον μετριασμό των εγγενών κινδύνων και των κινδύνων του ελέγχου, καθώς και την εφαρμογή, επαρκή τεκμηρίωση και ορθή τήρηση των εν λόγω διαδικασιών.

Για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου στοιχείο α), ο ελεγκτής ακολουθεί τη ροή δεδομένων, μελετώντας την αλληλουχία και την αλληλεπίδραση των δραστηριοτήτων ροής δεδομένων, από τα δεδομένα πρωτογενούς πηγής μέχρι τη σύνταξη της έκθεσης του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

Άρθρο 15

Αναλυτικές διαδικασίες

1.  
Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί αναλυτικές διαδικασίες για να εκτιμήσει την ευλογοφάνεια και την πληρότητα των δεδομένων, όταν ο εγγενής κίνδυνος, ο κίνδυνος του ελέγχου και η καταλληλότητα των δραστηριοτήτων ελέγχου του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών δείχνουν ότι οι εν λόγω αναλυτικές διαδικασίες είναι αναγκαίες.
2.  

Κατά την εφαρμογή των αναλυτικών διαδικασιών της παραγράφου 1, ο ελεγκτής αξιολογεί τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στην έκθεση για να εντοπίσει πιθανά πεδία κινδύνου και, έπειτα, να επικυρώσει και να προσαρμόσει τις προγραμματισμένες επαληθευτικές δραστηριότητες. Ο ελεγκτής προβαίνει τουλάχιστον στις ακόλουθες ενέργειες:

α) 

εκτιμά την ευλογοφάνεια των διακυμάνσεων και των τάσεων με την πάροδο του χρόνου ή μεταξύ συγκρίσιμων στοιχείων·

β) 

εντοπίζει άμεσες έκτοπες τιμές, απροσδόκητα δεδομένα και κενά των δεδομένων.

3.  

Κατά την εφαρμογή των αναλυτικών διαδικασιών της παραγράφου 1, ο ελεγκτής εκτελεί τις ακόλουθες διαδικασίες:

α) 

προκαταρτικές αναλυτικές διαδικασίες με αντικείμενο τα συγκεντρωτικά δεδομένα, πριν προχωρήσει στις αναφερόμενες στο άρθρο 14 δραστηριότητες, για να κατανοήσει το είδος, την πολυπλοκότητα και τη συνάφεια των δεδομένων που δηλώθηκαν στην έκθεση·

β) 

ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες με αντικείμενο τα συγκεντρωτικά δεδομένα και τα σημεία δεδομένων στα οποία αυτά βασίζονται, για να εντοπίσει πιθανά δομικά σφάλματα και άμεσες έκτοπες τιμές·

γ) 

τελικές αναλυτικές διαδικασίες με αντικείμενο τα συγκεντρωτικά δεδομένα για να εξασφαλίσει την κατάλληλη διόρθωση όλων των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία επαλήθευσης.

4.  
Όταν ο ελεγκτής εντοπίζει έκτοπες τιμές, διακυμάνσεις, τάσεις, κενά δεδομένων ή δεδομένα που δεν συμβιβάζονται με άλλες συναφείς πληροφορίες ή διαφέρουν σημαντικά από τις αναμενόμενες ποσότητες ή αναλογίες, ζητεί από τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών εξηγήσεις και συμπληρωματικά σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που να τις υποστηρίζουν.

Με βάση τις εξηγήσεις και τα συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται, ο ελεγκτής εκτιμά τις επιπτώσεις στο σχέδιο επαλήθευσης και στις εκτελεστέες επαληθευτικές δραστηριότητες.

Άρθρο 16

Επαλήθευση δεδομένων

1.  
Ο ελεγκτής επαληθεύει τα δεδομένα που περιέχει η έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών με ενδελεχή δοκιμασία των δεδομένων, μεταξύ άλλων με ιχνηλάτηση των δεδομένων μέχρι την πρωτογενή πηγή τους, διασταύρωση με εξωτερικές πηγές δεδομένων, ελέγχους συμφωνίας, ελέγχους των κατώτατων ορίων σχετικά με τα κατάλληλα δεδομένα και επαναλήψεις υπολογισμών.
2.  

Στο πλαίσιο της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 επαλήθευσης των δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο σχέδιο παρακολούθησης ή σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης, κατά περίπτωση, καθώς και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο εν λόγω σχέδιο, ο ελεγκτής εξακριβώνει:

α) 

για τους σκοπούς της επαλήθευσης της έκθεσης εκπομπών φορέα εκμετάλλευσης, τα όρια της εγκατάστασης·

▼M1

β) 

για τους σκοπούς της επαλήθευσης της έκθεσης δεδομένων βάσης, της έκθεσης δεδομένων νεοεισερχομένου ή της ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης, τα όρια της εγκατάστασης και των υποεγκαταστάσεών της·

γ) 

για τους σκοπούς της επαλήθευσης της έκθεσης εκπομπών, της έκθεσης δεδομένων βάσης, της έκθεσης δεδομένων νεοεισερχομένου ή της ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης, την πληρότητα όσον αφορά τις ροές πηγής και τις πηγές εκπομπών που περιγράφονται στο σχέδιο παρακολούθησης το οποίο έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή ή στο σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης, κατά περίπτωση·

▼B

δ) 

για τους σκοπούς της επαλήθευσης της έκθεσης φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών σχετικά με τις εκπομπές και τα τονοχιλιόμετρα, την πληρότητα όσον αφορά τις πτήσεις που καλύπτονται από δραστηριότητα αεροπορικών μεταφορών του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών, καθώς και την πληρότητα των δεδομένων που αφορούν τις εκπομπές ή τα τονοχιλιόμετρα αντίστοιχα·

ε) 

για τους σκοπούς της επαλήθευσης της έκθεσης φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών σχετικά με τις εκπομπές και τα τονοχιλιόμετρα, τη συμφωνία των δεδομένων που έχουν δηλωθεί στην έκθεση με τα έγγραφα τεκμηρίωσης της μάζας και της ζυγοστάθμισης·

στ) 

για τους σκοπούς της επαλήθευσης της έκθεσης εκπομπών φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, τη συμφωνία των συγκεντρωτικών δεδομένων για την κατανάλωση καυσίμων με τα δεδομένα που αφορούν την αγορά καυσίμων ή τον κατ' άλλο τρόπο εφοδιασμό των αεροσκαφών που εκτελούν την αεροπορική δραστηριότητα με καύσιμα·

▼M1

στα) 

για τους σκοπούς της επαλήθευσης της ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας, την ακρίβεια των παραμέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 5, στα άρθρα 19, 20, 21 ή 22 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331, καθώς και των δεδομένων που απαιτούνται βάσει του άρθρου 6 παράγραφοι 1, 2 και 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1842·

▼B

ζ) 

τη συμφωνία των συγκεντρωτικών δεδομένων που έχουν δηλωθεί στην έκθεση φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών με τα δεδομένα πρωτογενούς πηγής·

η) 

σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης εφαρμόζει βασιζόμενη σε μετρήσεις μεθοδολογία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066, τις μετρηθείσες τιμές με τη βοήθεια των αποτελεσμάτων των υπολογισμών που έχει εκτελέσει ο φορέας εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 46 του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού·

θ) 

την αξιοπιστία και την ορθότητα των δεδομένων.

3.  
Για την εξακρίβωση της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 στοιχείο δ) πληρότητας όσον αφορά τις πτήσεις, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί τα δεδομένα φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών για την εναέρια κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που έχουν ληφθεί από τον Eurocontrol ή άλλους συναφείς οργανισμούς οι οποίοι είναι σε θέση να επεξεργάζονται στοιχεία για την εναέρια κυκλοφορία, όπως εκείνα που έχει στη διάθεσή του ο Eurocontrol.

Άρθρο 17

Επαλήθευση της ορθής εφαρμογής της μεθοδολογίας παρακολούθησης

1.  
Ο ελεγκτής εξακριβώνει την ορθή εφαρμογή και χρήση της μεθοδολογίας παρακολούθησης, όπως έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο σχέδιο παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερων λεπτομερειών της.
2.  
Για τους σκοπούς της επαλήθευσης της έκθεσης εκπομπών φορέα εκμετάλλευσης, ο ελεγκτής εξακριβώνει την ορθή εφαρμογή και εκτέλεση του σχεδίου δειγματοληψίας που αναφέρεται στο άρθρο 33 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 όπως έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.
3.  

►M1  Για τους σκοπούς της επαλήθευσης της έκθεσης δεδομένων βάσης, της έκθεσης δεδομένων νεοεισερχομένου ή της ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης, ο ελεγκτής εξακριβώνει την ορθή εφαρμογή της μεθοδολογίας συλλογής και παρακολούθησης δεδομένων η οποία ορίζεται στο σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης, ελέγχοντας μεταξύ άλλων τα εξής: ◄

α) 

αν όλα τα δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές, τις εισροές, τις εκροές και τις ενεργειακές ροές αποδίδονται ορθά στις υποεγκαταστάσεις σύμφωνα με τα όρια συστήματος όπως αναφέρονται στο παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) ►M1  2019/331 ◄ ·

β) 

αν τα δεδομένα είναι πλήρη και αν υπάρχουν κενά δεδομένων ή διπλές προσμετρήσεις·

γ) 

αν τα επίπεδα δραστηριότητας για τους δείκτες αναφοράς προϊόντων βασίζονται σε ορθή εφαρμογή των ορισμών προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) ►M1  2019/331 ◄ ·

δ) 

αν τα επίπεδα δραστηριότητας για τις υποεγκαταστάσεις δείκτη αναφοράς θερμότητας, την υποεγκατάσταση τηλεθέρμανσης, τις υποεγκαταστάσεις δείκτη αναφοράς καυσίμου και τις υποεγκαταστάσεις εκπομπών διεργασίας έχουν αποδοθεί ορθά ανάλογα με τα παραγόμενα προϊόντα και δυνάμει κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 10β παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

▼M1

ε) 

αν η κατανάλωση ενέργειας έχει αποδοθεί ορθά σε κάθε υποεγκατάσταση, κατά περίπτωση·

στ) 

αν η τιμή των παραμέτρων που απαριθμούνται στο άρθρο 16 παράγραφος 5, στα άρθρα 19, 20, 21 ή 22 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331 βασίζεται σε ορθή εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού·

ζ) 

για τους σκοπούς της επαλήθευσης ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας και έκθεσης δεδομένων νεοεισερχομένου, την ημερομηνία έναρξης της κανονικής λειτουργίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331·

η) 

για τους σκοπούς της επαλήθευσης ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας, κατά πόσον οι παράμετροι που απαριθμούνται στα σημεία 2.3 έως 2.7 του παραρτήματος IV του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331, ανάλογα με την εγκατάσταση, αποτέλεσαν αντικείμενο ορθής παρακολούθησης και αναφοράς σύμφωνα με το σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης.

▼M1

4.  
Στις περιπτώσεις που αφαιρείται μεταφερόμενο CO2 σύμφωνα με το άρθρο 49 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 ή δεν προσμετράται μεταφερόμενο N2O που εκπέμπεται σύμφωνα με το άρθρο 50 του εν λόγω κανονισμού, και το μεταφερόμενο CO2 ή N2O μετριέται τόσο από την εγκατάσταση μεταφοράς όσο και από την εγκατάσταση παραλαβής, ο ελεγκτής εξακριβώνει αν τυχόν διαφορές μεταξύ των τιμών που μετρήθηκαν στις δύο εγκαταστάσεις δικαιολογούνται από την αβεβαιότητα των συστημάτων μέτρησης και αν στις εκθέσεις εκπομπών των δύο εγκαταστάσεων χρησιμοποιήθηκε ο ορθός αριθμητικός μέσος όρος των τιμών που μετρήθηκαν.

▼B

Σε περίπτωση που οι διαφορές μεταξύ των τιμών που μετρήθηκαν στις δύο εγκαταστάσεις δεν δικαιολογούνται από την αβεβαιότητα των συστημάτων μέτρησης, ο ελεγκτής εξακριβώνει αν έγιναν προσαρμογές για την εξομάλυνση των διαφορών μεταξύ των τιμών που μετρήθηκαν και κατά πόσον οι προσαρμογές αυτές ήταν συντηρητικές και είχαν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

▼M1 —————

▼B

Άρθρο 18

Επαλήθευση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τα κενά δεδομένων

1.  
Σε περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί μέθοδοι προβλεπόμενες στο εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή σχέδιο παρακολούθησης για τη συμπλήρωση κενών των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 66 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066, ο ελεγκτής εξακριβώνει αν οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κατάλληλες για τη συγκεκριμένη περίπτωση και αν εφαρμόστηκαν ορθά.

Στις περιπτώσεις που ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών έχει λάβει έγκριση από την αρμόδια αρχή να χρησιμοποιήσει μεθόδους διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066, ο ελεγκτής εξακριβώνει την ορθή εφαρμογή και κατάλληλη τεκμηρίωση της εγκεκριμένης προσέγγισης.

Στις περιπτώσεις που ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν είναι σε θέση να λάβει εγκαίρως την εν λόγω έγκριση, ο ελεγκτής εξακριβώνει αν η προσέγγιση που χρησιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τη συμπλήρωση κενών των δεδομένων, αφενός, εξασφαλίζει ότι δεν υποεκτιμώνται οι εκπομπές και, αφετέρου, δεν συνεπάγεται ουσιώδεις ανακρίβειες.

2.  
Ο ελεγκτής εξακριβώνει την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων ελέγχου του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που αποσκοπούν στην πρόληψη των κενών των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 66 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066.

▼M1

3.  
Στις περιπτώσεις που προκύπτουν κενά δεδομένων στις εκθέσεις δεδομένων βάσης, στις εκθέσεις δεδομένων νεοεισερχομένου ή στις ετήσιες εκθέσεις για το επίπεδο δραστηριότητας, ο ελεγκτής εξακριβώνει αν στο σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης καθορίζονται μέθοδοι για την αντιμετώπιση των κενών των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 12 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331, αν οι εν λόγω μέθοδοι ήταν κατάλληλες για τη συγκεκριμένη περίπτωση και αν έχουν εφαρμοστεί ορθά.

Στις περιπτώσεις που στο σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης δεν καθορίζεται μέθοδος αντιμετώπισης των κενών των δεδομένων, ο ελεγκτής εξακριβώνει αν η προσέγγιση που χρησιμοποιείται από τον φορέα εκμετάλλευσης για την αντιστάθμιση των κενών των δεδομένων βασίζεται σε εύλογα αποδεικτικά στοιχεία και εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του παραρτήματος IV του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331 ή του άρθρου 3 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1842 δεν υποεκτιμώνται ούτε υπερεκτιμώνται.

▼B

Άρθρο 19

Εκτίμηση αβεβαιότητας

1.  
Στις περιπτώσεις που ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2066 επιβάλλει στους φορείς εκμετάλλευσης να αποδεικνύουν την τήρηση των ορίων αβεβαιότητας για τα δεδομένα δραστηριότητας και τους συντελεστές υπολογισμού, ο ελεγκτής επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των βαθμών αβεβαιότητας που καθορίζονται στο εγκεκριμένο σχέδιο παρακολούθησης.
2.  

Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης εφαρμόζει μεθοδολογία παρακολούθησης που δεν βασίζεται σε βαθμίδες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066, ο ελεγκτής εξακριβώνει τα εξής:

α) 

αν ο φορέας εκμετάλλευσης διενήργησε εκτίμηση και ποσοτικό προσδιορισμό της αβεβαιότητας, με τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση του γενικού ορίου αβεβαιότητας για τις ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με το άρθρο 22 στοιχείο γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066·

β) 

αν είναι έγκυρα τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό της αβεβαιότητας·

γ) 

αν η γενική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό της αβεβαιότητας είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066·

δ) 

αν παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 για τη μεθοδολογία παρακολούθησης.

3.  
Στις περιπτώσεις που ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) ►M1  2019/331 ◄ επιβάλλει στον φορέα εκμετάλλευσης να διενεργήσει απλουστευμένη εκτίμηση αβεβαιότητας, ο ελεγκτής επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την εν λόγω εκτίμηση.

Άρθρο 20

Δειγματοληψία

1.  
Κατά τον έλεγχο της συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων και διαδικασιών ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 14 στοιχεία β) και γ) ή κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16, ο ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιεί ειδικές μεθόδους δειγματοληψίας για τον φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή αεροσκαφών, εφόσον η δειγματοληψία δικαιολογείται με βάση την ανάλυση κινδύνων.
2.  
Σε περίπτωση που κατά τη δειγματοληψία ο ελεγκτής εντοπίσει έλλειψη συμμόρφωσης ή ανακρίβεια, ζητεί από τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών να εξηγήσει τα κύρια αίτια της έλλειψης συμμόρφωσης ή της ανακρίβειας, ώστε να εκτιμήσει τις επιπτώσεις της στα δεδομένα που δηλώθηκαν στην έκθεση. Με βάση το αποτέλεσμα της εκτίμησης αυτής, ο ελεγκτής κρίνει αν χρειάζονται συμπληρωματικές επαληθευτικές δραστηριότητες, αν πρέπει να αυξηθεί η έκταση της δειγματοληψίας και ποιο τμήμα του πληθυσμού των δεδομένων πρέπει να διορθωθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.
3.  
Ο ελεγκτής τεκμηριώνει στην εσωτερική τεκμηρίωση της επαλήθευσης το αποτέλεσμα των ελέγχων που αναφέρονται στα άρθρα 14 έως 17, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών που αφορούν τα συμπληρωματικά δείγματα.

Άρθρο 21

Επιτόπιες επισκέψεις

1.  
Σε μία ή περισσότερες κατάλληλες χρονικές στιγμές κατά τη διαδικασία επαλήθευσης, ο ελεγκτής πραγματοποιεί επιτόπια επίσκεψη για να αξιολογήσει τη λειτουργία των οργάνων μέτρησης και των συστημάτων παρακολούθησης, να διενεργήσει συνεντεύξεις, να εκτελέσει τις δραστηριότητες που απαιτούνται βάσει του παρόντος κεφαλαίου και να συγκεντρώσει επαρκείς πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία, με τη βοήθεια των οποίων θα είναι σε θέση να συμπεράνει κατά πόσον η έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες.
2.  
Ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παρέχει στον ελεγκτή πρόσβαση στους χώρους των εγκαταστάσεών του.
3.  
Για τους σκοπούς της επαλήθευσης της έκθεσης εκπομπών του φορέα εκμετάλλευσης, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί επίσης την επιτόπια επίσκεψη για να εκτιμήσει τα όρια της εγκατάστασης, καθώς και την πληρότητα όσον αφορά τις ροές πηγής και τις πηγές εκπομπών.

▼M1

4.  
Για τους σκοπούς της επαλήθευσης της έκθεσης δεδομένων βάσης, της έκθεσης δεδομένων νεοεισερχομένου και της ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί επίσης την επιτόπια επίσκεψη για να εκτιμήσει τα όρια της εγκατάστασης και των υποεγκαταστάσεών της, καθώς και την πληρότητα όσον αφορά τις ροές πηγής, τις πηγές εκπομπών και τις τεχνικές συνδέσεις.
5.  
Για τους σκοπούς της επαλήθευσης της έκθεσης εκπομπών, της έκθεσης δεδομένων βάσης, της έκθεσης δεδομένων νεοεισερχομένου ή της ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης, ο ελεγκτής αποφασίζει, με βάση την ανάλυση κινδύνων, αν χρειάζονται επισκέψεις και σε άλλους χώρους, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που σχετικά τμήματα των δραστηριοτήτων ροής δεδομένων και των δραστηριοτήτων ελέγχου εκτελούνται σε άλλους χώρους, π.χ. στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και σε άλλα γραφεία εκτός των εγκαταστάσεων.

▼B

Άρθρο 22

Αντιμετώπιση των ανακριβειών και των ελλείψεων συμμόρφωσης

1.  
►M1  Εάν κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης ο ελεγκτής εντοπίσει ανακρίβειες ή ελλείψεις συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/2066, τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/331 ή τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1842, κατά περίπτωση, ενημερώνει εγκαίρως τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και ζητεί τις σχετικές διορθώσεις. ◄

Ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών διορθώνει κάθε κοινοποιηθείσα ανακρίβεια ή έλλειψη συμμόρφωσης.

▼M1

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται έλλειψη συμμόρφωσης με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/2066, τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/331 ή τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1842, ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών ενημερώνει την αρμόδια αρχή και διορθώνει κατάλληλα την έλλειψη συμμόρφωσης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

2.  
Ο ελεγκτής τεκμηριώνει στην εσωτερική τεκμηρίωση της επαλήθευσης και σημειώνει με την ένδειξη «Επιλύθηκε» κάθε ανακρίβεια ή έλλειψη συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/2066, τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/331 ή τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1842, η οποία διορθώθηκε από τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης.

▼B

3.  
Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν διορθώσει ανακρίβεια ή έλλειψη συμμόρφωσης η οποία του κοινοποιήθηκε από τον ελεγκτή σύμφωνα με την παράγραφο 1 πριν ο τελευταίος εκδώσει την έκθεση επαλήθευσης, ο ελεγκτής ζητεί από τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών να εξηγήσει τα κύρια αίτια της έλλειψης συμμόρφωσης ή της ανακρίβειας, ώστε να εκτιμήσει τις επιπτώσεις της στα δεδομένα που δηλώθηκαν στην έκθεση.

Ο ελεγκτής κρίνει κατά πόσον οι ανακρίβειες που δεν διορθώθηκαν έχουν ουσιώδη επίδραση, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες ανακρίβειες, στο σύνολο των εκπομπών, των τονοχιλιομετρικών δεδομένων ή των δεδομένων σχετικά με τη δωρεάν κατανομή που δηλώθηκαν στην έκθεση. Κατά την εκτίμηση της σπουδαιότητας των ανακριβειών, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη την έκταση και το είδος τους, καθώς και τις ιδιαίτερες περιστάσεις υπό τις οποίες προέκυψαν.

Ο ελεγκτής κρίνει κατά πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης που δεν διορθώθηκε έχει επιπτώσεις, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες ελλείψεις συμμόρφωσης, στα δεδομένα που δηλώθηκαν στην έκθεση και αν αυτό συνεπάγεται ουσιώδη ανακρίβεια.

▼M1

Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν διορθώσει την έλλειψη συμμόρφωσης με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/2066, τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/331 ή τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1842 σύμφωνα με την παράγραφο 1 πριν ο ελεγκτής εκδώσει την έκθεση επαλήθευσης, ο τελευταίος κρίνει κατά πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης που δεν διορθώθηκε έχει επιπτώσεις στα δεδομένα που δηλώθηκαν στην έκθεση και αν αυτό συνεπάγεται ουσιώδη ανακρίβεια.

▼B

Ο ελεγκτής ενδέχεται να θεωρήσει τις ανακρίβειες ουσιώδεις, έστω και αν δεν υπερβαίνουν, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες ανακρίβειες, τον βαθμό σπουδαιότητας που ορίζεται στο άρθρο 23, όταν αυτό δικαιολογείται από την έκταση και το είδος τους, καθώς και από τις ιδιαίτερες περιστάσεις υπό τις οποίες προέκυψαν.

Άρθρο 23

Βαθμός σπουδαιότητας

1.  

Για τους σκοπούς της επαλήθευσης των εκθέσεων εκπομπών, ο βαθμός σπουδαιότητας ισούται με το 5 % των συνολικών εκπομπών που δηλώθηκαν στην έκθεση για την περίοδο αναφοράς προς επαλήθευση, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) 

εγκαταστάσεις κατηγορίας Α που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 και εγκαταστάσεις κατηγορίας Β που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού·

β) 

φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών με ετήσιες εκπομπές που δεν υπερβαίνουν τους 500 χιλιότονους CO2ορυκτής προέλευσης.

2.  

Για τους σκοπούς της επαλήθευσης των εκθέσεων εκπομπών, ο βαθμός σπουδαιότητας ισούται με το 2 % των συνολικών εκπομπών που δηλώθηκαν στην έκθεση για την περίοδο αναφοράς προς επαλήθευση, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) 

εγκαταστάσεις κατηγορίας Γ που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066·

β) 

φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών με ετήσιες εκπομπές που υπερβαίνουν τους 500 χιλιότονους CO2ορυκτής προέλευσης.

3.  
Για τους σκοπούς της επαλήθευσης των εκθέσεων των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών σχετικά με τα τονοχιλιόμετρα, ο βαθμός σπουδαιότητας ισούται με το 5 % των συνολικών τονοχιλιομετρικών δεδομένων που δηλώθηκαν στην έκθεση για την περίοδο αναφοράς προς επαλήθευση.
4.  

►M1  Για τους σκοπούς της επαλήθευσης των εκθέσεων δεδομένων βάσης, των εκθέσεων δεδομένων νεοεισερχομένου ή των ετήσιων εκθέσεων για το επίπεδο δραστηριότητας, ο βαθμός σπουδαιότητας ισούται με το 5 % της συνολικής τιμής που δηλώθηκε στην έκθεση για τα εξής: ◄

α) 

τις συνολικές εκπομπές της εγκατάστασης, όταν τα δεδομένα αφορούν εκπομπές·

β) 

το άθροισμα των εισαγωγών και της παραγωγής καθαρής μετρήσιμης θερμότητας, κατά περίπτωση, όταν πρόκειται για δεδομένα μετρήσιμης θερμότητας·

γ) 

το άθροισμα των ποσοτήτων απαερίων που εισάγονται και παράγονται εντός της εγκατάστασης, κατά περίπτωση·

δ) 

το επίπεδο δραστηριότητας κάθε σχετικής υποεγκατάστασης δείκτη αναφοράς προϊόντος μεμονωμένα.

Άρθρο 24

Πορίσματα σχετικά με τις διαπιστώσεις της επαλήθευσης

Όταν ο ελεγκτής ολοκληρώνει την επαλήθευση και συνεκτιμά τα στοιχεία που συγκέντρωσε στη διάρκειά της:

α) 

ελέγχει τα τελικά δεδομένα του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που διορθώθηκαν με βάση στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά την επαλήθευση·

β) 

εξετάζει τους λόγους στους οποίους αποδίδει ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών τυχόν διαφορές μεταξύ των τελικών και προγενέστερων δεδομένων·

γ) 

εξετάζει το αποτέλεσμα της εκτίμησης που διενήργησε προκειμένου να κρίνει αν εφαρμόστηκε ορθά το εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή σχέδιο παρακολούθησης ή σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που περιγράφονται στο εν λόγω σχέδιο·

δ) 

εκτιμά αν το επίπεδο του κινδύνου της επαλήθευσης είναι επαρκώς χαμηλό ώστε να καθιστά δυνατή την έκφραση εύλογης βεβαιότητας·

ε) 

εξασφαλίζει ότι έχουν συγκεντρωθεί επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ώστε να είναι σε θέση να συντάξει γνωμάτευση επαλήθευσης η οποία να αναφέρει με εύλογη βεβαιότητα ότι η έκθεση είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες·

στ) 

εξασφαλίζει ότι η διαδικασία επαλήθευσης είναι πλήρως τεκμηριωμένη στην εσωτερική τεκμηρίωση της επαλήθευσης και ότι είναι δυνατόν να εκφραστεί τελική κρίση στην έκθεση επαλήθευσης.

Άρθρο 25

Ανεξάρτητη εξέταση

1.  
Πριν από την έκδοση της έκθεσης επαλήθευσης, ο ελεγκτής υποβάλλει την εσωτερική τεκμηρίωση της επαλήθευσης και την έκθεση επαλήθευσης σε ανεξάρτητο εξεταστή.
2.  
Ο ανεξάρτητος εξεταστής δεν έχει εκτελέσει καμία από τις επαληθευτικές δραστηριότητες που υποβάλλονται σε αυτόν για εξέταση.
3.  
Το πεδίο της ανεξάρτητης εξέτασης καλύπτει το σύνολο της διαδικασίας επαλήθευσης που περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο και καταγράφεται στην εσωτερική τεκμηρίωση της επαλήθευσης.

Ο ανεξάρτητος εξεταστής εκτελεί την εξέταση κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διαδικασία επαλήθευσης διεξάγεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ότι οι αναφερόμενες στο άρθρο 41 διαδικασίες για τις επαληθευτικές δραστηριότητες διεκπεραιώθηκαν σωστά και ότι επιδείχθηκε η δέουσα επαγγελματική επιμέλεια και κρίση.

Ο ανεξάρτητος εξεταστής εκτιμά επίσης αν τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν επαρκούν ώστε να είναι σε θέση ο ελεγκτής να εκδώσει έκθεση επαλήθευσης με εύλογη βεβαιότητα.

4.  
Σε περίπτωση ενδεχόμενων αλλαγών στην έκθεση επαλήθευσης μετά την εξέταση, ο ανεξάρτητος εξεταστής εξετάζει και τις αλλαγές αυτές, καθώς και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
5.  
Ένα πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον εξεταστή θεωρεί την έκθεση επαλήθευσης, με βάση τα πορίσματα του ανεξάρτητου εξεταστή και τα αποδεικτικά στοιχεία που περιέχει η εσωτερική τεκμηρίωση της επαλήθευσης.

Άρθρο 26

Εσωτερική τεκμηρίωση της επαλήθευσης

1.  

Ο ελεγκτής καταρτίζει εσωτερική τεκμηρίωση της επαλήθευσης, η οποία περιέχει τουλάχιστον:

α) 

τα αποτελέσματα των επαληθευτικών δραστηριοτήτων που εκτελέστηκαν·

β) 

τη στρατηγική ανάλυση, την ανάλυση κινδύνων και το σχέδιο επαλήθευσης·

γ) 

επαρκή στοιχεία για την υποστήριξη της γνωμάτευσης επαλήθευσης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η αιτιολόγηση των κρίσεων για το αν οι εντοπισθείσες ανακρίβειες έχουν ή όχι ουσιώδη επίδραση στις εκπομπές, στα τονοχιλιομετρικά δεδομένα ή στα δεδομένα σχετικά με τη δωρεάν κατανομή που δηλώθηκαν στην έκθεση.

2.  
Η εσωτερική τεκμηρίωση της επαλήθευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συντάσσεται κατά τρόπο ώστε ο αναφερόμενος στο άρθρο 25 ανεξάρτητος εξεταστής και ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης να μπορούν να εκτιμήσουν αν η επαλήθευση διεξήχθη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Μετά τη θεώρηση της έκθεσης επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 5, ο ελεγκτής συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης εξέτασης στην εσωτερική τεκμηρίωση της επαλήθευσης.

▼M1

3.  
Κατόπιν αιτήματος, ο ελεγκτής παρέχει στην αρμόδια αρχή πρόσβαση στην εσωτερική τεκμηρίωση της επαλήθευσης και σε άλλες σχετικές πληροφορίες, προκειμένου να διευκολύνει την αξιολόγηση της επαλήθευσης από την αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ορίσει προθεσμία εντός της οποίας ο ελεγκτής πρέπει να παράσχει πρόσβαση στην εν λόγω τεκμηρίωση.

▼B

Άρθρο 27

Έκθεση επαλήθευσης

1.  

►M1  Βασιζόμενος στα στοιχεία που συγκέντρωσε κατά την επαλήθευση, ο ελεγκτής χορηγεί στον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών έκθεση επαλήθευσης για κάθε έκθεση σχετικά με τις εκπομπές ή τα τονοχιλιόμετρα, έκθεση δεδομένων βάσης, έκθεση δεδομένων νεοεισερχομένου ή ετήσια έκθεση για το επίπεδο δραστηριότητας που υποβλήθηκε προς επαλήθευση. ◄

α) 

η έκθεση κρίνεται ικανοποιητική·

β) 

η έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών περιέχει ουσιώδεις ανακρίβειες που δεν διορθώθηκαν πριν εκδοθεί η έκθεση επαλήθευσης·

γ) 

το πεδίο της επαλήθευσης είναι πολύ περιορισμένο σύμφωνα με το άρθρο 28 και ο ελεγκτής δεν μπορούσε να συγκεντρώσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ώστε να συντάξει γνωμάτευση επαλήθευσης η οποία να αναφέρει με εύλογη βεβαιότητα ότι η έκθεση είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες·

δ) 

λόγω έλλειψης συμμόρφωσης η οποία, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες ελλείψεις συμμόρφωσης, έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή σαφήνεια, ο ελεγκτής αδυνατεί να δηλώσει με εύλογη βεβαιότητα ότι η έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες·

ε) 

στις περιπτώσεις που το σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης δεν υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας αρχής, λόγω έλλειψης συμμόρφωσης με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) ►M1  2019/331 ◄ η οποία έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή σαφήνεια, ο ελεγκτής αδυνατεί να δηλώσει με εύλογη βεβαιότητα ότι η έκθεση δεδομένων βάσης ή η έκθεση δεδομένων νεοεισερχομένου είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο α), η έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών μπορεί να κριθεί ικανοποιητική μόνο εάν είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες.

2.  
Ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υποβάλλει την έκθεση επαλήθευσης στην αρμόδια αρχή, συνοδευόμενη από την έκθεσή του την οποία αφορά η έκθεση επαλήθευσης.
3.  

Η έκθεση επαλήθευσης περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) 

το όνομα του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που υποβλήθηκε σε επαλήθευση·

β) 

τους στόχους της επαλήθευσης·

γ) 

το πεδίο της επαλήθευσης·

δ) 

παραπομπή στην έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που επαληθεύτηκε·

ε) 

τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την επαλήθευση της έκθεσης του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων την άδεια λειτουργίας, κατά περίπτωση, και τις εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή εκδόσεις του σχεδίου παρακολούθησης ή του σχεδίου μεθοδολογίας παρακολούθησης, κατά περίπτωση, καθώς και την περίοδο ισχύος κάθε σχεδίου·

στ) 

στην περίπτωση της επαλήθευσης της έκθεσης δεδομένων βάσης που απαιτείται για την κατανομή της περιόδου 2021-2025, και εάν η αρμόδια αρχή δεν έχει ζητήσει την έγκριση του σχεδίου μεθοδολογίας παρακολούθησης, επιβεβαίωση ότι ο ελεγκτής έχει εξετάσει το σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης και ότι το εν λόγω σχέδιο συμμορφώνεται με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) ►M1  2019/331 ◄ ·

ζ) 

στην περίπτωση της επαλήθευσης της έκθεσης εκπομπών του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, τις συγκεντρωτικές εκπομπές ή τα τονοχιλιόμετρα ανά δραστηριότητα που αναφέρεται στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και ανά φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή αεροσκαφών·

η) 

στην περίπτωση της επαλήθευσης της έκθεσης δεδομένων βάσης ή της έκθεσης δεδομένων νεοεισερχομένου, τα συγκεντρωτικά ετήσια επαληθευμένα δεδομένα για κάθε έτος της περιόδου βάσης για κάθε υποεγκατάσταση για το ετήσιο επίπεδο δραστηριότητας και τις εκπομπές που αποδίδονται στην υποεγκατάσταση·

▼M1

ηα) 

στην περίπτωση της επαλήθευσης της ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας, τα συγκεντρωτικά ετήσια επαληθευμένα δεδομένα για κάθε έτος της περιόδου αναφοράς του επιπέδου δραστηριότητας για κάθε υποεγκατάσταση για το ετήσιο επίπεδο δραστηριότητάς της·

▼M1

θ) 

την περίοδο αναφοράς, την περίοδο βάσης ή την περίοδο αναφοράς για το επίπεδο δραστηριότητας προς επαλήθευση·

▼B

ι) 

τις αρμοδιότητες του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, της αρμόδιας αρχής και του ελεγκτή·

ια) 

τη γνωμάτευση επαλήθευσης·

ιβ) 

περιγραφή κάθε ανακρίβειας και έλλειψης συμμόρφωσης που ενδεχομένως εντοπίστηκε και δεν διορθώθηκε πριν εκδοθεί η έκθεση επαλήθευσης·

ιγ) 

τις ημερομηνίες των επιτόπιων επισκέψεων και την ταυτότητα του προσώπου που τις πραγματοποίησε·

ιδ) 

πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες εξαιρέσεις από τις επιτόπιες επισκέψεις, καθώς και τους λόγους που υπαγόρευσαν τις εν λόγω εξαιρέσεις·

▼M1

ιε) 

τυχόν ζητήματα έλλειψης συμμόρφωσης με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/2066, τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/331 ή τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1842, τα οποία διαπιστώθηκαν κατά την επαλήθευση·

▼B

ιστ) 

εάν δεν είναι δυνατό να ληφθεί εγκαίρως η έγκριση της αρμόδιας αρχής όσον αφορά τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση κενών των δεδομένων κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο, επιβεβαίωση σχετικά με το αν η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι συντηρητική και αν συνεπάγεται ή όχι ουσιώδεις ανακρίβειες·

ιζ) 

δήλωση σχετικά με το κατά πόσον η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση τυχόν κενών των δεδομένων κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) ►M1  2019/331 ◄ συνεπάγεται ουσιώδεις ανακρίβειες·

▼M1 —————

▼M1

ιηα) 

εάν ο ελεγκτής έχει παρατηρήσει σχετικές μεταβολές στις παραμέτρους που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 5, στα άρθρα 19, 20, 21 ή 22 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331 ή μεταβολές στην ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1842, περιγραφή των εν λόγω μεταβολών και σχετικές παρατηρήσεις·

ιηβ) 

κατά περίπτωση, επιβεβαίωση ότι έχει ελεγχθεί η ημερομηνία έναρξης της κανονικής λειτουργίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331·

▼B

ιθ) 

συστάσεις για βελτιώσεις, κατά περίπτωση·

κ) 

τα ονόματα του επικεφαλής ελεγκτή του ΣΕΔΕ της ΕΕ, του ανεξάρτητου εξεταστή και, κατά περίπτωση, του ελεγκτή του ΣΕΔΕ της ΕΕ και του τεχνικού εμπειρογνώμονα που συμμετείχαν στην επαλήθευση της έκθεσης του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών·

κα) 

την ημερομηνία και την υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου εξ ονόματος του ελεγκτή, καθώς και το όνομά του.

4.  

►M1  Στην έκθεση επαλήθευσης ο ελεγκτής περιγράφει με επαρκείς λεπτομέρειες τις ανακρίβειες και τις ελλείψεις συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/2066, τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/331 ή τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1842, ώστε τόσο ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών όσο και η αρμόδια αρχή να μπορούν να αντιληφθούν τα εξής: ◄

▼M1

α) 

την έκταση και το είδος της ανακρίβειας ή της έλλειψης συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/2066, τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/331 ή τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1842·

▼B

β) 

τους λόγους για τους οποίους η ανακρίβεια έχει ή όχι ουσιώδη επίδραση·

γ) 

το στοιχείο της έκθεσης του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που αφορά η ανακρίβεια ή το στοιχείο του σχεδίου παρακολούθησης ή του σχεδίου μεθοδολογίας παρακολούθησης που αφορά η έλλειψη συμμόρφωσης·

▼M1

δ) 

το άρθρο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331 ή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1842 το οποίο αφορά η έλλειψη συμμόρφωσης.

▼B

5.  
Για τους σκοπούς της επαλήθευσης των εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές ή τα τονοχιλιόμετρα, εάν ένα κράτος μέλος απαιτεί από τον ελεγκτή να υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης επιπλέον των στοιχείων που περιγράφονται στην παράγραφο 3 και οι εν λόγω πληροφορίες δεν είναι απαραίτητες για την κατανόηση της γνωμάτευσης επαλήθευσης, ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών μπορεί, για λόγους αποδοτικότητας, να υποβάλλει τις εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή χωριστά από την έκθεση επαλήθευσης, σε άλλη ημερομηνία, το αργότερο όμως στις 15 Μαΐου του ίδιου έτους.

Άρθρο 28

Περιορισμός του πεδίου

Ο ελεγκτής μπορεί να συμπεράνει ότι το πεδίο της επαλήθευσης που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο γ) είναι υπερβολικά περιορισμένο σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) 

υπάρχουν κενά στα δεδομένα, τα οποία εμποδίζουν τον ελεγκτή να συγκεντρώσει τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τη μείωση του κινδύνου της επαλήθευσης στο επίπεδο που απαιτείται ώστε να επιτευχθεί εύλογος βαθμός βεβαιότητας·

β) 

το σχέδιο παρακολούθησης δεν έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή·

γ) 

το σχέδιο παρακολούθησης ή το σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης, κατά περίπτωση, δεν παρέχει επαρκές πεδίο ή σαφήνεια για να καταλήξει η επαλήθευση σε συμπέρασμα·

δ) 

ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν διέθεσε επαρκή στοιχεία για να είναι ο ελεγκτής σε θέση να εκτελέσει την επαλήθευση·

ε) 

όταν ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) ►M1  2019/331 ◄ ή το κράτος μέλος απαιτεί έγκριση του σχεδίου μεθοδολογίας παρακολούθησης από την αρμόδια αρχή πριν από την υποβολή της έκθεσης δεδομένων βάσης και το εν λόγω σχέδιο δεν έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή πριν από την έναρξη της επαλήθευσης.

Άρθρο 29

Αντιμετώπιση εκκρεμών καταστάσεων επουσιώδους έλλειψης συμμόρφωσης

1.  
Ο ελεγκτής εξακριβώνει αν ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών έχει διορθώσει τις ελλείψεις συμμόρφωσης που αναφέρονται στην έκθεση επαλήθευσης σχετικά με την προηγούμενη περίοδο παρακολούθησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλλει στους φορείς εκμετάλλευσης το άρθρο 69 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066, κατά περίπτωση.

Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν έχει διορθώσει τις εν λόγω ελλείψεις συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066, ο ελεγκτής εξετάζει αν η παράλειψη αυτή αυξάνει ή ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο ανακριβειών.

Ο ελεγκτής αναφέρει στην έκθεση επαλήθευσης το κατά πόσον ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών επέλυσε τις εν λόγω ελλείψεις συμμόρφωσης.

▼M1

1α.  
Για τους σκοπούς της επαλήθευσης της ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας, ο ελεγκτής εξακριβώνει αν ο φορέας εκμετάλλευσης έχει διορθώσει τις ελλείψεις συμμόρφωσης που αναφέρονται στην έκθεση επαλήθευσης σχετικά με την αντίστοιχη έκθεση δεδομένων βάσης, έκθεση δεδομένων νεοεισερχόμενου ή ετήσια έκθεση για το επίπεδο δραστηριότητας από την προηγούμενη περίοδο αναφοράς για το επίπεδο δραστηριότητας.

Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει διορθώσει τις εν λόγω ελλείψεις συμμόρφωσης, ο ελεγκτής εξετάζει αν η παράλειψη αυτή αυξάνει ή ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο ανακριβειών.

Ο ελεγκτής αναφέρει στην έκθεση επαλήθευσης το κατά πόσον ο φορέας εκμετάλλευσης επέλυσε τις εν λόγω ελλείψεις συμμόρφωσης.

▼B

2.  
Ο ελεγκτής καταγράφει λεπτομερώς στην εσωτερική τεκμηρίωση της επαλήθευσης λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο επίλυσης των εντοπισθέντων προβλημάτων έλλειψης συμμόρφωσης από τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης.

Άρθρο 30

Βελτίωση της διαδικασίας παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

1.  

Όταν ο ελεγκτής εντοπίζει περιθώρια βελτίωσης των επιδόσεων του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών ως προς τα στοιχεία α) έως ε) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβάνει στην έκθεση επαλήθευσης συστάσεις για βελτίωση που αφορούν τις επιδόσεις του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών στα συγκεκριμένα σημεία:

α) 

εκτίμηση κινδύνων από τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών·

β) 

ανάπτυξη, τεκμηρίωση, εφαρμογή και διατήρηση δραστηριοτήτων ροής δεδομένων και δραστηριοτήτων ελέγχου και αξιολόγηση του συστήματος ελέγχου·

γ) 

ανάπτυξη, τεκμηρίωση, εφαρμογή και διατήρηση διαδικασιών όσον αφορά τις δραστηριότητες ροής δεδομένων και τις δραστηριότητες ελέγχου, καθώς και άλλων διαδικασιών που οφείλει να καθορίζει ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/2066 ή το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) ►M1  2019/331 ◄ ·

δ) 

παρακολούθηση των εκπομπών ή των τονοχιλιομέτρων και υποβολή σχετικών εκθέσεων, σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την επίτευξη υψηλότερων βαθμίδων, τη μείωση των κινδύνων και την αύξηση της αποδοτικτότητας της παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων·

▼M1

ε) 

την παρακολούθηση και την υποβολή δεδομένων για εκθέσεις δεδομένων βάσης, εκθέσεις νεοεισερχομένου και ετήσιες εκθέσεις για το επίπεδο δραστηριότητας.

▼B

2.  
Κατά την επαλήθευση που έπεται του έτους διατύπωσης των συστάσεων για βελτίωση στην έκθεση επαλήθευσης, ο ελεγκτής εξακριβώνει αν και με ποιον τρόπο ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών εφάρμοσε τις εν λόγω συστάσεις βελτίωσης.

Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν εφάρμοσε τις εν λόγω συστάσεις ή τις εφάρμοσε με λανθασμένο τρόπο, ο ελεγκτής εκτιμά τις επιπτώσεις αυτού του γεγονότος στον κίνδυνο ανακριβειών και έλλειψης συμμόρφωσης.

Άρθρο 31

Απλουστευμένη επαλήθευση για τις εγκαταστάσεις

1.  
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 παράγραφος 1, ο ελεγκτής μπορεί να αποφασίσει, με την επιφύλαξη της έγκρισης της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, να μην πραγματοποιήσει επιτόπιες επισκέψεις στους χώρους εγκαταστάσεων. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνων και αφού διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης του ελεγκτή σε όλα τα σχετικά δεδομένα και ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη μη διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων. Ο ελεγκτής ενημερώνει σχετικά τον φορέα εκμετάλλευσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή, με την οποία της ζητεί να εγκρίνει την απόφαση του ελεγκτή να μη διενεργήσει επιτόπια επίσκεψη.

Κατόπιν αίτησης την οποία υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης, η αρμόδια αρχή αποφασίζει αν θα εγκρίνει την απόφαση του ελεγκτή να μη διενεργήσει επιτόπια επίσκεψη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α) 

τις πληροφορίες που παρέχει ο ελεγκτής σχετικά με το αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνων·

β) 

την πληροφορία ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης εξ αποστάσεως στα σχετικά δεδομένα·

γ) 

στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν έχουν εφαρμογή στην εγκατάσταση οι απαιτήσεις της παραγράφου 3·

δ) 

στοιχεία που αποδεικνύουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη μη διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στους χώρους των εγκαταστάσεων.

2.  
Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έγκριση της αρμόδιας αρχής δεν απαιτείται για τη μη διενέργεια επισκέψεων στους χώρους εγκαταστάσεων με χαμηλά επίπεδα εκπομπών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066·
3.  

Ο ελεγκτής διενεργεί πάντοτε επιτόπια επίσκεψη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

▼M1

α) 

όταν πρόκειται για την πρώτη επαλήθευση έκθεσης εκπομπών ή ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης από τον ελεγκτή·

β) 

για τους σκοπούς της επαλήθευσης της έκθεσης εκπομπών του φορέα εκμετάλλευσης, εάν ο ελεγκτής δεν έχει επισκεφθεί τους χώρους της εγκατάστασης κατά τις δύο περιόδους αναφοράς που προηγούνται αμέσως της τρέχουσας περιόδου αναφοράς·

▼M1

βα) 

για τους σκοπούς της επαλήθευσης της ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης, εάν ο ελεγκτής δεν έχει επισκεφθεί τους χώρους της εγκατάστασης στη διάρκεια της επαλήθευσης ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας ή έκθεσης δεδομένων βάσης κατά τις δύο περιόδους αναφοράς για το επίπεδο δραστηριότητας που προηγούνται αμέσως της τρέχουσας περιόδου αναφοράς·

▼B

γ) 

εάν, κατά την περίοδο αναφοράς, το σχέδιο παρακολούθησης υπέστη σημαντικές τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066·

▼M1

γα) 

εάν, κατά την περίοδο αναφοράς για το επίπεδο δραστηριότητας, υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην εγκατάσταση ή στις υποεγκαταστάσεις της, οι οποίες απαιτούν σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331·

▼B

δ) 

εάν πρόκειται για την επαλήθευση έκθεσης δεδομένων βάσης ή έκθεσης δεδομένων νεοεισερχομένου του φορέα εκμετάλλευσης.

▼M1

4.  
Τα στοιχεία γ) και γα) της παραγράφου 3 δεν εφαρμόζονται όταν, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, έχει τροποποιηθεί μόνο η προκαθορισμένη τιμή ενός συντελεστή υπολογισμού όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο η) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 ή στο άρθρο 9 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331.

▼B

Άρθρο 32

Προϋποθέσεις για τη μη διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων

Οι προϋποθέσεις για τη μη διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στους χώρους των εγκαταστάσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 είναι οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες:

1) 

►M1  η επαλήθευση της έκθεσης εκπομπών φορέα εκμετάλλευσης αφορά εγκατάσταση κατηγορίας Α που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 ή εγκατάσταση κατηγορίας Β που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, όπου: ◄

α) 

η εγκατάσταση έχει είτε μόνο μία ροή πηγής αναφερόμενη στο άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066, η οποία είναι φυσικό αέριο, είτε μία ή περισσότερες αμελητέες (de minimis) ροές πηγής οι οποίες συνδυαστικά δεν υπερβαίνουν το όριο για τις αμελητέες ροές πηγής που καθορίζεται στο άρθρο 19 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066·

β) 

το φυσικό αέριο παρακολουθείται μέσω τεχνικοοικονομικής μέτρησης (fiscal metering) που διέπεται από κατάλληλο νομικό καθεστώς για τον έλεγχο των μετρητών και πληροί τα απαιτούμενα επίπεδα αβεβαιότητας που αφορούν την εφαρμοστέα βαθμίδα·

γ) 

εφαρμόζονται μόνο οι προκαθορισμένες τιμές για τους συντελεστές υπολογισμού του φυσικού αερίου·

2) 

►M1  η επαλήθευση της έκθεσης εκπομπών φορέα εκμετάλλευσης αφορά εγκατάσταση κατηγορίας Α που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 ή εγκατάσταση κατηγορίας Β που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, όπου: ◄

α) 

η εγκατάσταση έχει μόνο μία ροή πηγής, η οποία είναι καύσιμο χωρίς εκπομπές διεργασίας, και το εν λόγω καύσιμο είναι είτε στερεό καύσιμο καιόμενο απευθείας στην εγκατάσταση χωρίς ενδιάμεση αποθήκευση είτε υγρό ή αέριο καύσιμο για το οποίο ενδέχεται να υπάρξει ενδιάμεση αποθήκευση·

β) 

τα δεδομένα δραστηριότητας που αφορούν τη ροή πηγής παρακολουθούνται με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

i) 

τεχνικοοικονομική μέθοδο η οποία διέπεται από κατάλληλο νομικό καθεστώς για τον έλεγχο των μετρητών και πληροί τα απαιτούμενα επίπεδα αβεβαιότητας που αφορούν την εφαρμοστέα βαθμίδα·

ii) 

μέθοδο που βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία τιμολογίων και λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές αποθεμάτων, κατά περίπτωση·

γ) 

εφαρμόζονται μόνον οι προκαθορισμένες τιμές για τους συντελεστές υπολογισμού·

δ) 

η αρμόδια αρχή έχει επιτρέψει στην εγκατάσταση να χρησιμοποιήσει απλουστευμένο σχέδιο παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 13 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066·

▼M1

3) 

η επαλήθευση της έκθεσης εκπομπών φορέα εκμετάλλευσης αφορά εγκατάσταση με χαμηλά επίπεδα εκπομπών αναφερόμενη στο άρθρο 47 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 και εφαρμόζεται το σημείο 2) στοιχεία α) έως γ)·

▼M1

3α) 

η επαλήθευση της ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας φορέα εκμετάλλευσης αφορά εγκατάσταση που αναφέρεται στο σημείο 1, 2 ή 3, όπου:

α) 

η εν λόγω εγκατάσταση δεν διαθέτει άλλη υποεγκατάσταση εκτός από μία υποεγκατάσταση στην οποία εφαρμόζεται δείκτης αναφοράς προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331· και

β) 

τα δεδομένα παραγωγής που σχετίζονται με τον δείκτη αναφοράς προϊόντος αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου για λογιστικούς σκοπούς και ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία·

3β) 

η επαλήθευση της ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας φορέα εκμετάλλευσης αφορά εγκατάσταση που αναφέρεται στο σημείο 1, 2 ή 3, όπου:

α) 

η εγκατάσταση διαθέτει το πολύ δύο υποεγκαταστάσεις·

β) 

η δεύτερη υποεγκατάσταση συνεισφέρει λιγότερο από 5 % στη συνολική τελική κατανομή δικαιωμάτων της εγκατάστασης· και

γ) 

ο ελεγκτής έχει στη διάθεσή του επαρκή δεδομένα για να αξιολογήσει τη διάσπαση των υποεγκαταστάσεων, κατά περίπτωση·

3γ) 

η επαλήθευση της ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας φορέα εκμετάλλευσης αφορά εγκατάσταση που αναφέρεται στο σημείο 1, 2 ή 3, όπου:

α) 

η εγκατάσταση διαθέτει μόνο υποεγκαταστάσεις δείκτη αναφοράς θερμότητας ή τηλεθέρμανσης· και

ο 

ελεγκτής έχει στη διάθεσή του επαρκή δεδομένα για να αξιολογήσει τη διάσπαση των υποεγκαταστάσεων, κατά περίπτωση·

▼B

4) 

►M1  η επαλήθευση της έκθεσης εκπομπών ή της ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης αφορά εγκατάσταση ευρισκόμενη σε μη επανδρωμένο χώρο όπου: ◄

α) 

δεδομένα τηλεμέτρησης από τον μη επανδρωμένο χώρο αποστέλλονται απευθείας σε άλλη τοποθεσία όπου πραγματοποιείται η επεξεργασία, η διαχείριση και η αποθήκευση όλων των δεδομένων·

β) 

το ίδιο πρόσωπο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και την καταγραφή όλων των δεδομένων για τον χώρο εγκατάστασης·

▼M1

γ) 

οι μετρητές έχουν ήδη επιθεωρηθεί επιτόπου από τον φορέα εκμετάλλευσης ή από εργαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 60 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 ή το άρθρο 11 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331 και ο φορέας εκμετάλλευσης έχει προσκομίσει υπογεγραμμένο έγγραφο ή χρονοσημασμένα φωτογραφικά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές όσον αφορά τις μετρήσεις ή τη λειτουργία της εγκατάστασης μετά την εν λόγω επιθεώρηση·

▼B

5) 

►M1  η επαλήθευση της έκθεσης εκπομπών ή της ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης αφορά εγκατάσταση ευρισκόμενη σε απομακρυσμένο ή μη προσβάσιμο χώρο, ιδίως σε υπεράκτια εγκατάσταση, όπου: ◄

α) 

υπάρχει υψηλός βαθμός συγκέντρωσης των δεδομένων που συλλέγονται από τον εν λόγω χώρο και μεταδίδονται απευθείας σε άλλη τοποθεσία όπου πραγματοποιείται επεξεργασία, διαχείριση και αποθήκευση όλων των δεδομένων με διασφάλιση καλής ποιότητας·

▼M1

β) 

οι μετρητές έχουν ήδη επιθεωρηθεί επιτόπου από τον φορέα εκμετάλλευσης ή από εργαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 60 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 ή το άρθρο 11 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331 και ο φορέας εκμετάλλευσης έχει προσκομίσει υπογεγραμμένο έγγραφο ή χρονοσημασμένα φωτογραφικά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές όσον αφορά τις μετρήσεις ή τη λειτουργία της εγκατάστασης μετά την εν λόγω επιθεώρηση.

▼B

Το σημείο 2 μπορεί να εφαρμόζεται επίσης εάν, επιπλέον της ροής πηγής που αναφέρεται στο στοιχείο α) του εν λόγω σημείου, η εγκατάσταση χρησιμοποιεί μία ή περισσότερες αμελητέες ροές πηγής οι οποίες συνδυαστικά δεν υπερβαίνουν το όριο για τις αμελητέες ροές πηγής που καθορίζεται στο άρθρο 19 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066.

▼M1

Το σημείο 3α) στοιχείο β) πρέπει να εφαρμόζεται εάν η υποεγκατάσταση που συνεισφέρει κατά 95 % ή περισσότερο στη συνολική τελική κατανομή δικαιωμάτων της εγκατάστασης, όπως αναφέρεται στο σημείο 3β) στοιχείο β), είναι υποεγκατάσταση στην οποία εφαρμόζεται δείκτης αναφοράς προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331.

▼B

Άρθρο 33

Απλουστευμένη επαλήθευση για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών

1.  
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, ο ελεγκτής μπορεί να αποφασίσει να μην πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη σε μικρό πρόξενο εκπομπών που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 εάν έχει συμπεράνει, βασιζόμενος στην ανάλυση κινδύνων που διενήργησε, ότι έχει δυνατότητα πρόσβασης εξ αποστάσεως σε όλα τα σχετικά δεδομένα.
2.  
Στις περιπτώσεις που ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών χρησιμοποιεί τα απλουστευμένα εργαλεία που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 για να προσδιορίσει την κατανάλωση καυσίμου και τα δεδομένα που δηλώθηκαν στην έκθεση προέκυψαν με τη χρήση των εν λόγω εργαλείων, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εισαγωγή δεδομένων από τον φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, ο ελεγκτής μπορεί να αποφασίσει, βασιζόμενος στην ανάλυση κινδύνων που διενήργησε, να μην εκτελέσει τους ελέγχους που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 16, στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 34

Απλουστευμένα σχέδια επαλήθευσης

Όταν ο ελεγκτής χρησιμοποιεί απλουστευμένο σχέδιο επαλήθευσης, καταγράφει στην εσωτερική τεκμηρίωση της επαλήθευσης την αιτιολόγηση της χρήσης τέτοιου είδους σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις για τη χρήση απλουστευμένων σχεδίων επαλήθευσης.

▼M1

Άρθρο 34α

Εικονικές επιτόπιες επισκέψεις

1.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 21 παράγραφος 1, όταν σοβαρές, έκτακτες και απρόβλεπτες περιστάσεις, εκτός του ελέγχου του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, εμποδίζουν τον ελεγκτή να πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη και εφόσον οι περιστάσεις αυτές δεν μπορούν, αφού καταβληθεί κάθε εύλογη προσπάθεια, να αντιμετωπιστούν, ο ελεγκτής μπορεί να αποφασίσει, με την έγκριση της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, να πραγματοποιήσει εικονική επιτόπια επίσκεψη.

Ο ελεγκτής λαμβάνει μέτρα ώστε ο κίνδυνος της επαλήθευσης να περιορίζεται σε αποδεκτό επίπεδο για να συναχθεί με εύλογη βεβαιότητα ότι η έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες. Πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη στον χώρο της εγκατάστασης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Η απόφαση διενέργειας εικονικής επιτόπιας επίσκεψης βασίζεται στο αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνων και αφού διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια εικονικής επιτόπιας επίσκεψης. Ο ελεγκτής ενημερώνει σχετικά τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση

2.  

Ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή, με την οποία της ζητεί να εγκρίνει την απόφαση του ελεγκτή να διενεργήσει εικονική επιτόπια επίσκεψη. Η αίτηση περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους στοιχεία:

α) 

αποδεικτικά στοιχεία για το ότι δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση επιτόπιας επίσκεψης λόγω σοβαρών, έκτακτων και απρόβλεπτων περιστάσεων, εκτός του ελέγχου του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών·

β) 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εικονικής επιτόπιας επίσκεψης·

γ) 

τις πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνων από τον ελεγκτή·

δ) 

αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν από τον ελεγκτή προκειμένου να περιορίζεται σε αποδεκτό επίπεδο ο κίνδυνος της επαλήθευσης, για να συναχθεί με εύλογη βεβαιότητα ότι η έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες.

3.  
Κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται από τον οικείο φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, η αρμόδια αρχή αποφασίζει αν θα εγκρίνει την απόφαση του ελεγκτή να διενεργήσει εικονική επιτόπια επίσκεψη, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.
4.  

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, όταν μεγάλος αριθμός εγκαταστάσεων ή φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών επηρεάζονται από παρόμοιες σοβαρές, έκτακτες και απρόβλεπτες περιστάσεις, εκτός του ελέγχου του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, και απαιτείται άμεση δράση για λόγους εθνικής υγείας που επιβάλλονται από τον νόμο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει στους ελεγκτές να διενεργούν εικονικές επιτόπιες επισκέψεις χωρίς να απαιτείται η μεμονωμένη έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) 

η αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν σοβαρές, έκτακτες και απρόβλεπτες περιστάσεις, εκτός του ελέγχου του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, και ότι απαιτείται άμεση δράση για λόγους εθνικής υγείας που επιβάλλονται από τον νόμο·

β) 

ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με την απόφαση του ελεγκτή να διενεργήσει εικονική επιτόπια επίσκεψη, συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.

Η αρμόδια αρχή εξετάζει τις πληροφορίες που παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών σύμφωνα με το στοιχείο β) κατά την αξιολόγηση της έκθεσης του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και ενημερώνει τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 35

Κλαδικά πεδία εφαρμογής της διαπίστευσης

Ο ελεγκτής χορηγεί έκθεση επαλήθευσης μόνο σε φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκεί δραστηριότητα η οποία καλύπτεται από το αναφερόμενο στο παράρτημα I πεδίο δραστηριότητας για το οποίο ο ελεγκτής έχει διαπιστευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 36

Διαδικασία διασφάλισης διαρκούς ικανότητας

1.  
Ο ελεγκτής καθορίζει, τεκμηριώνει, εφαρμόζει και διατηρεί μια διαδικασία διασφάλισης ικανότητας, ώστε να εξασφαλίζει ότι το σύνολο του προσωπικού στο οποίο ανατίθενται επαληθευτικές δραστηριότητες είναι ικανό να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει.
2.  

Στο πλαίσιο της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 διαδικασίας διασφάλισης ικανότητας, ο ελεγκτής καθορίζει, τεκμηριώνει, εφαρμόζει και διατηρεί τουλάχιστον τα εξής:

α) 

γενικά κριτήρια ικανότητας για το σύνολο του προσωπικού που αναλαμβάνει επαληθευτικές δραστηριότητες·

β) 

ειδικά κριτήρια ικανότητας για κάθε θέση προσωπικού του ελεγκτή που αναλαμβάνει επαληθευτικές δραστηριότητες, ιδίως για τον ελεγκτή του ΣΕΔΕ της ΕΕ, τον επικεφαλής ελεγκτή του ΣΕΔΕ της ΕΕ, τον ανεξάρτητο εξεταστή και τον τεχνικό εμπειρογνώμονα·

γ) 

μέθοδο που εξασφαλίζει τη διαρκή ικανότητα και την τακτική αξιολόγηση των επιδόσεων του συνόλου του προσωπικού που αναλαμβάνει επαληθευτικές δραστηριότητες·

δ) 

διαδικασία που εξασφαλίζει τη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού το οποίο αναλαμβάνει επαληθευτικές δραστηριότητες·

ε) 

διαδικασία με την οποία εκτιμάται αν η ανάληψη επαληθευτικής υποχρέωσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης του ελεγκτή και αν αυτός διαθέτει την ικανότητα, το προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για να συγκροτήσει την ομάδα επαλήθευσης και να ολοκληρώσει με επιτυχία τις επαληθευτικές δραστηριότητες εντός του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος.

Τα κριτήρια ικανότητας που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) είναι εξειδικευμένα ανά πεδίο διαπίστευσης εντός του οποίου τα πρόσωπα αυτά εκτελούν επαληθευτικές δραστηριότητες.

Όταν ο ελεγκτής αξιολογεί την ικανότητα του προσωπικού σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), βασίζεται στα κριτήρια ικανότητας που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

Η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο στοιχείο ε) διαδικασία εμπεριέχει επίσης διαδικασία με την οποία εκτιμάται αν η ομάδα επαλήθευσης διαθέτει όλες τις ικανότητες και τα πρόσωπα που απαιτούνται για την εκτέλεση επαληθευτικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

Ο ελεγκτής καταρτίζει γενικά και ειδικά κριτήρια ικανότητας τα οποία είναι σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 37 παράγραφος 4 και των άρθρων 38, 39 και 40.

3.  
Ο ελεγκτής παρακολουθεί τακτικά τις επιδόσεις όλων των μελών του προσωπικού που αναλαμβάνουν επαληθευτικές δραστηριότητες, με σκοπό την επιβεβαίωση της διαρκούς ικανότητάς τους.
4.  

Ο ελεγκτής επανεξετάζει τακτικά τη διαδικασία διασφάλισης ικανότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε να εξασφαλίζει:

α) 

την κατάρτιση των κριτηρίων ικανότητας της παραγράφου 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που αφορούν την ικανότητα·

β) 

την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που ενδέχεται να εντοπιστούν όσον αφορά τον καθορισμό γενικών και ειδικών κριτηρίων ικανότητας κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β)·

γ) 

την επικαιροποίηση και διατήρηση όλων των απαιτήσεων της διαδικασίας διασφάλισης ικανότητας, κατά περίπτωση.

5.  
Ο ελεγκτής διαθέτει σύστημα καταγραφής των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο πλαίσιο της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 διαδικασίας διασφάλισης ικανότητας.
6.  
Η ικανότητα και οι επιδόσεις κάθε ελεγκτή του ΣΕΔΕ της ΕΕ και κάθε επικεφαλής ελεγκτή του ΣΕΔΕ της ΕΕ αξιολογούνται από επαρκώς ικανό αξιολογητή.

Ο ικανός αξιολογητής παρακολουθεί τους εν λόγω ελεγκτές όταν επαληθεύουν την έκθεση φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών στους χώρους των εγκαταστάσεων του τελευταίου, για να διαπιστώσει αν πληρούν τα κριτήρια ικανότητας.

7.  
Όταν δεν αποδεικνύεται ότι ένα μέλος του προσωπικού ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια ικανότητας για συγκεκριμένο καθήκον που του έχει ανατεθεί, ο ελεγκτής προσδιορίζει και οργανώνει πρόσθετη κατάρτιση ή εποπτευόμενη απόκτηση εργασιακής πείρας για το εν λόγω μέλος του προσωπικού. Ο ελεγκτής παρακολουθεί το εν λόγω μέλος του προσωπικού έως ότου αυτό αποδείξει στον ελεγκτή ότι ικανοποιεί τα κριτήρια ικανότητας.

Άρθρο 37

Ομάδες επαλήθευσης

1.  
Για κάθε ανάληψη συγκεκριμένης επαληθευτικής υποχρέωσης, ο ελεγκτής συγκροτεί ομάδα επαλήθευσης ικανή να εκτελέσει τις επαληθευτικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο κεφάλαιο II.
2.  
Η ομάδα επαλήθευσης απαρτίζεται τουλάχιστον από έναν επικεφαλής ελεγκτή του ΣΕΔΕ της ΕΕ και, όταν το επιβάλλουν τα πορίσματα του ελεγκτή στο πλαίσιο της εκτίμησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και της στρατηγικής ανάλυσης, από κατάλληλο αριθμό ελεγκτών του ΣΕΔΕ της ΕΕ και τεχνικών εμπειρογνωμόνων.
3.  
Για την ανεξάρτητη εξέταση των επαληθευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανάληψη συγκεκριμένης επαληθευτικής υποχρέωσης, ο ελεγκτής ορίζει ανεξάρτητο εξεταστή, ο οποίος δεν είναι μέλος της ομάδας επαλήθευσης.
4.  

Κάθε μέλος της ομάδας:

α) 

έχει σαφή αντίληψη του ρόλου του στη διαδικασία επαλήθευσης·

β) 

είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά στη γλώσσα που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων του.

5.  
Η ομάδα επαλήθευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα πρόσωπο το οποίο διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική ικανότητα και αντίληψη για την εκτίμηση των ειδικών τεχνικών πτυχών της παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του παραρτήματος I οι οποίες ασκούνται από τον φορέα εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή αεροσκαφών. Η ομάδα επαλήθευσης περιλαμβάνει επίσης ένα πρόσωπο το οποίο είναι σε θέση να επικοινωνεί στη γλώσσα που απαιτείται για την επαλήθευση της έκθεσης φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών στο κράτος μέλος όπου ο ελεγκτής διενεργεί την εν λόγω επαλήθευση.

▼M1

Στις περιπτώσεις που ο ελεγκτής διενεργεί επαλήθευση εκθέσεων δεδομένων βάσης, εκθέσεων δεδομένων νεοεισερχομένου ή ετήσιων εκθέσεων για το επίπεδο δραστηριότητας, η ομάδα επαλήθευσης περιλαμβάνει επιπλέον τουλάχιστον ένα πρόσωπο το οποίο διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική ικανότητα και αντίληψη για την εκτίμηση των ειδικών τεχνικών πτυχών της συλλογής, της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων δεδομένων που αφορούν τη δωρεάν κατανομή.

▼B

6.  
Όταν η ομάδα επαλήθευσης αποτελείται από ένα μόνο πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό πληροί όλες τις απαιτήσεις για την ικανότητα του ελεγκτή του ΣΕΔΕ της ΕΕ και του επικεφαλής ελεγκτή του ΣΕΔΕ της ΕΕ, καθώς και τις απαιτήσεις των παραγράφων 4 και 5.

Άρθρο 38

Απαιτήσεις για την ικανότητα των ελεγκτών του ΣΕΔΕ της ΕΕ και των επικεφαλής ελεγκτών του ΣΕΔΕ της ΕΕ

1.  

Οι ελεγκτές του ΣΕΔΕ της ΕΕ διαθέτουν την ικανότητα εκτέλεσης της επαλήθευσης. Προς τούτο, έχουν τουλάχιστον:

▼M1

α) 

γνώση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1842 στην περίπτωση επαλήθευσης έκθεσης δεδομένων βάσης, έκθεσης δεδομένων νεοεισερχομένου ή ετήσιας έκθεσης για το επίπεδο δραστηριότητας, του παρόντος κανονισμού, των σχετικών προτύπων και άλλης συναφούς νομοθεσίας, των εφαρμοστέων κατευθυντήριων γραμμών, καθώς και συναφών κατευθυντήριων γραμμών και νομοθετικών πράξεων που έχουν εκδοθεί στο κράτος μέλος όπου ο ελεγκτής διενεργεί επαλήθευση·

▼B

β) 

γνώσεις και πείρα όσον αφορά τον έλεγχο δεδομένων και πληροφοριών, όπου συμπεριλαμβάνονται:

i) 

οι μέθοδοι ελέγχου δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και η εφαρμογή του βαθμού σπουδαιότητας και η εκτίμηση της σπουδαιότητας των ανακριβειών·

ii) 

η ανάλυση των εγγενών κινδύνων και των κινδύνων του ελέγχου·

iii) 

οι τεχνικές δειγματοληψίας σε σχέση με τη δειγματοληψία δεδομένων και την εξακρίβωση των δραστηριοτήτων ελέγχου·

iv) 

η αξιολόγηση συστημάτων δεδομένων και πληροφοριών, συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών, δραστηριοτήτων ροής δεδομένων, δραστηριοτήτων ελέγχου, συστημάτων ελέγχου και διαδικασιών για δραστηριότητες ελέγχου·

γ) 

την ικανότητα εκτέλεσης των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την επαλήθευση εκθέσεων φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπως επιβάλλει το κεφάλαιο II·

δ) 

γνώσεις και πείρα όσον αφορά τις ειδικές κατά κλάδο τεχνικές πτυχές της παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που έχουν σημασία για το πεδίο δραστηριοτήτων του παραρτήματος I εντός του οποίου ο ελεγκτής του ΣΕΔΕ της ΕΕ διενεργεί επαλήθευση.

2.  
Οι επικεφαλής ελεγκτές του ΣΕΔΕ της ΕΕ πληρούν τις απαιτήσεις για την ικανότητα των ελεγκτών του ΣΕΔΕ της ΕΕ και διαθέτουν αποδεδειγμένα την ικανότητα να ηγούνται ομάδων επαλήθευσης και να αναλαμβάνουν την ευθύνη της διεξαγωγής των επαληθευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 39

Απαιτήσεις για την ικανότητα των ανεξάρτητων εξεταστών

1.  
Ο ανεξάρτητος εξεταστής έχει την κατάλληλη αρμοδιότητα για την εξέταση του σχεδίου έκθεσης επαλήθευσης και της εσωτερικής τεκμηρίωσης της επαλήθευσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 25.
2.  
Ο ανεξάρτητος εξεταστής πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 38 παράγραφος 2 για την ικανότητα των επικεφαλής ελεγκτών του ΣΕΔΕ της ΕΕ.
3.  
Ο ανεξάρτητος εξεταστής διαθέτει την απαραίτητη ικανότητα να αναλύει τα παρεχόμενα στοιχεία για να επιβεβαιώνει την πληρότητα και την αρτιότητά τους, να καταδεικνύει κενά δεδομένων ή αντιφατικά στοιχεία και να ελέγχει τα ίχνη των δεδομένων, ώστε να εκτιμά αν η εσωτερική τεκμηρίωση της επαλήθευσης είναι πλήρης και παρέχει επαρκείς πληροφορίες για την υποστήριξη του σχεδίου έκθεσης επαλήθευσης.

Άρθρο 40

Αξιοποίηση τεχνικών εμπειρογνωμόνων

1.  
Κατά την άσκηση επαληθευτικών δραστηριοτήτων, ο ελεγκτής μπορεί να ζητεί από τεχνικούς εμπειρογνώμονες να προσφέρουν τις λεπτομερείς γνώσεις και την πείρα τους σε συγκεκριμένο θέμα, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη στήριξη του ελεγκτή του ΣΕΔΕ της ΕΕ και του επικεφαλής ελεγκτή του ΣΕΔΕ της ΕΕ κατά την εκτέλεση των επαληθευτικών τους δραστηριοτήτων.
2.  
Σε περίπτωση που ο ανεξάρτητος εξεταστής δεν διαθέτει την ικανότητα αξιολόγησης συγκεκριμένου θέματος της διαδικασίας εξέτασης, ο ελεγκτής ζητεί τη βοήθεια τεχνικού εμπειρογνώμονα.
3.  
Ο τεχνικός εμπειρογνώμονας διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα και πείρα για την αποτελεσματική στήριξη του ελεγκτή του ΣΕΔΕ της ΕΕ και του επικεφαλής ελεγκτή του ΣΕΔΕ της ΕΕ, ή του ανεξάρτητου εξεταστή όταν είναι αναγκαίο, σχετικά με το θέμα για το οποίο ζητούνται οι γνώσεις και η πείρα του εν λόγω εμπειρογνώμονα. Επιπλέον, ο τεχνικός εμπειρογνώμονας έχει επαρκή αντίληψη των θεμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ).
4.  
Ο τεχνικός εμπειρογνώμονας αναλαμβάνει καθορισμένα καθήκοντα, υπό τη διεύθυνση και την πλήρη ευθύνη του επικεφαλής ελεγκτή του ΣΕΔΕ της ΕΕ της ομάδας επαλήθευσης στο πλαίσιο της οποίας ενεργεί ο τεχνικός εμπειρογνώμονας ή του ανεξάρτητου εξεταστή.

Άρθρο 41

Διαδικασίες για τις επαληθευτικές δραστηριότητες

1.  
Ο ελεγκτής καθορίζει, τεκμηριώνει, εφαρμόζει και διατηρεί μία ή περισσότερες διαδικασίες για τις επαληθευτικές δραστηριότητες που περιγράφονται στο κεφάλαιο II, καθώς και τις διαδικασίες που απαιτούνται βάσει του παραρτήματος II. ►M1  Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών και διεργασιών, ο ελεγκτής εκτελεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα. ◄

▼M1

2.  

Ο ελεγκτής σχεδιάζει, τεκμηριώνει, εφαρμόζει και διατηρεί σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο που αναφέρεται στο παράρτημα II, ώστε να διασφαλίζει τη συνεπή ανάπτυξη, εφαρμογή, βελτίωση και επανεξέταση των διαδικασιών και διεργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Το σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) 

πολιτικές και αρμοδιότητες·

β) 

επανεξέταση του συστήματος διαχείρισης·

γ) 

εσωτερικούς ελέγχους·

δ) 

διορθωτικές ενέργειες·

ε) 

δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων και ευκαιριών, και την ανάληψη προληπτικής δράσης·

στ) 

έλεγχο τεκμηριωμένων πληροφοριών.

▼B

Άρθρο 42

Τήρηση αρχείων και επικοινωνία

▼M1

1.  
Ο ελεγκτής τηρεί και διαχειρίζεται αρχεία, μεταξύ άλλων σχετικά με την ικανότητα και την αμεροληψία του προσωπικού, προκειμένου να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

▼B

2.  
Ο ελεγκτής παρέχει τακτικά πληροφορίες στον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο που αναφέρεται στο παράρτημα II.
3.  
Ο ελεγκτής διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει κατά την επαλήθευση, σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο που αναφέρεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 43

Αμεροληψία και ανεξαρτησία

1.  
Ο ελεγκτής είναι ανεξάρτητος από τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και ασκεί με αμεροληψία τις επαληθευτικές του δραστηριότητες.

Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας, ο ελεγκτής και οποιοδήποτε τμήμα της ίδιας νομικής οντότητας δεν μπορεί να είναι φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών, ιδιοκτήτης φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών ούτε να ανήκει στην ιδιοκτησία τέτοιου φορέα και δεν μπορεί να έχει σχέσεις με τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών οι οποίες θα μπορούσαν να πλήξουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του. Ο ελεγκτής είναι επίσης ανεξάρτητος από φορείς που εμπορεύονται δικαιώματα εκπομπής στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου το οποίο έχει θεσπιστεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

2.  
Η οργάνωση του ελεγκτή είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζει την αντικειμενικότητα, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του. ►M1  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι σχετικές απαιτήσεις για τη δομή και την οργάνωση του ελεγκτή, οι οποίες ορίζονται στο εναρμονισμένο πρότυπο που αναφέρεται στο παράρτημα II. ◄
3.  
Ο ελεγκτής δεν ασκεί επαληθευτικές δραστηριότητες με αντικείμενο φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών ο οποίος δημιουργεί μη αποδεκτό κίνδυνο για την αμεροληψία του ή κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων γι' αυτόν. Ο ελεγκτής δεν χρησιμοποιεί για την επαλήθευση εκθέσεων φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών μέλη του προσωπικού ή συμβασιούχους για τους οποίους συντρέχει πραγματική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων. Ο ελεγκτής εξασφαλίζει επίσης ότι οι δραστηριότητες του προσωπικού ή οργανισμών δεν θίγουν την εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της επαλήθευσης. ►M1  Για τον σκοπό αυτό, ο ελεγκτής παρακολουθεί τους κινδύνους για την αμεροληψία και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων. ◄

Μη αποδεκτός κίνδυνος για την αμεροληψία ή σύγκρουση συμφερόντων, κατά το πρώτο εδάφιο πρώτη περίοδος, θεωρείται ότι υπάρχει ειδικότερα σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) 

όταν ο ελεγκτής ή οποιοδήποτε τμήμα της ίδιας νομικής οντότητας παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής για τη διαμόρφωση μέρους της διαδικασίας παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που περιγράφεται στο σχέδιο παρακολούθησης το οποίο έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή ή στο σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης, κατά περίπτωση, όπου συμπεριλαμβάνονται η ανάπτυξη της μεθοδολογίας παρακολούθησης, η σύνταξη της έκθεσης του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και η κατάρτιση του σχεδίου παρακολούθησης ή του σχεδίου μεθοδολογίας παρακολούθησης·

β) 

όταν ο ελεγκτής ή οποιοδήποτε τμήμα της ίδιας νομικής οντότητας παρέχει τεχνική συνδρομή για την ανάπτυξη ή συντήρηση του συστήματος που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των εκπομπών, των τονοχιλιομετρικών δεδομένων ή των δεδομένων που αφορούν τη δωρεάν κατανομή και για την υποβολή σχετικών εκθέσεων.

4.  

Στις σχέσεις μεταξύ ελεγκτή και φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών θεωρείται ότι συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπο του ελεγκτή ιδιαίτερα σε κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) 

όταν η σχέση του ελεγκτή με τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών βασίζεται σε κοινή ιδιοκτησία, κοινή διοίκηση, διαχείριση ή προσωπικό, κοινούς πόρους, κοινά οικονομικά και από κοινού σύναψη συμβάσεων ή προώθηση στην αγορά·

β) 

όταν στον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες συμβουλευτικής που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) ή τεχνική συνδρομή που αναφέρεται στο στοιχείο β) της εν λόγω παραγράφου από εταιρεία συμβούλων, φορέα τεχνικής συνδρομής ή άλλο οργανισμό που έχει σχέσεις με τον ελεγκτή και απειλεί την αμεροληψία του.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο β), η αμεροληψία του ελεγκτή θεωρείται ότι κλονίζεται όταν οι σχέσεις του με την εταιρεία συμβούλων, τον φορέα τεχνικής συνδρομής ή τον άλλο οργανισμό βασίζεται σε κοινή ιδιοκτησία, κοινή διοίκηση, διαχείριση ή προσωπικό, κοινούς πόρους, κοινά οικονομικά, από κοινού σύναψη συμβάσεων ή προώθηση στην αγορά και από κοινού καταβολή προμήθειας επί των πωλήσεων ή άλλου οικονομικού κινήτρου για την παραπομπή νέων πελατών.

5.  
►M1  Ο ελεγκτής δεν αναθέτει σε τρίτους τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και του ελεγκτή, την ανεξάρτητη επανεξέταση ή την έκδοση της έκθεσης επαλήθευσης. ◄ Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κατά την ανάθεση επαληθευτικών δραστηριοτήτων σε τρίτους, ο ελεγκτής ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου που αναφέρεται στο παράρτημα II.

▼M1

Ωστόσο, η σύναψη συμβάσεων με φυσικά πρόσωπα για την εκτέλεση επαληθευτικών δραστηριοτήτων δεν συνιστά ανάθεση σε τρίτους για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου εάν ο ελεγκτής, κατά τη σύναψη συμβάσεων με τα εν λόγω άτομα, αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις επαληθευτικές δραστηριότητες που εκτελούνται από συμβασιούχους. Κατά τη σύναψη συμβάσεων με φυσικά πρόσωπα για την εκτέλεση επαληθευτικών δραστηριοτήτων, ο ελεγκτής απαιτεί από τα εν λόγω πρόσωπα να υπογράψουν γραπτή συμφωνία που προβλέπει ότι συμμορφώνονται με τις διαδικασίες του ελεγκτή και ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκτέλεση των εν λόγω επαληθευτικών δραστηριοτήτων.

▼B

6.  
Ο ελεγκτής καθορίζει, τεκμηριώνει, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασία που εξασφαλίζει τη διαρκή αμεροληψία και ανεξαρτησία του ελεγκτή, των τμημάτων της ίδιας με αυτόν νομικής οντότητας, των άλλων οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 4, καθώς και όλων των μελών του προσωπικού και συμβασιούχων που συμμετέχουν στην επαλήθευση. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μηχανισμό διασφάλισης της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας του ελεγκτή και ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου που αναφέρεται στο παράρτημα II.

▼M1

6α.  
Κατά την επαλήθευση του ίδιου φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών όπως και κατά το προηγούμενο έτος, ο ελεγκτής εξετάζει τον κίνδυνο για την αμεροληψία και λαμβάνει μέτρα για τη μείωση του κινδύνου για την αμεροληψία.

▼B

7.  
Εάν ο επικεφαλής ελεγκτής του ΣΕΔΕ της ΕΕ αναλάβει έξι ετήσιες επαληθεύσεις για έναν συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, τότε ο επικεφαλής ελεγκτής του ΣΕΔΕ της ΕΕ απέχει επί τρία συναπτά έτη από την παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης για τον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Η μέγιστη εξαετής περίοδος περιλαμβάνει οποιεσδήποτε επαληθεύσεις αερίων θερμοκηπίου οι οποίες εκτελούνται για τον φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

▼M1

8.  
Εάν ο επικεφαλής ελεγκτής του ΣΕΔΕ της ΕΕ αναλάβει ετήσιες επαληθεύσεις για περίοδο πέντε συναπτών ετών για συγκεκριμένη εγκατάσταση, τότε ο επικεφαλής ελεγκτής του ΣΕΔΕ της ΕΕ απέχει επί τρία συναπτά έτη από την παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης για την ίδια εγκατάσταση. Η μέγιστη πενταετής περίοδος περιλαμβάνει τις επαληθεύσεις εκπομπών ή δεδομένων κατανομής που πραγματοποιούνται για την εγκατάσταση στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ και αρχίζουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

Άρθρο 44

Διαπίστευση

Ο ελεγκτής που χορηγεί έκθεση επαλήθευσης σε φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών είναι διαπιστευμένος για το πεδίο δραστηριοτήτων του παραρτήματος I ως προς το οποίο ο ελεγκτής επαληθεύει έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

▼M1

Για τους σκοπούς της επαλήθευσης των εκθέσεων δεδομένων βάσης, των εκθέσεων δεδομένων νεοεισερχομένου η των ετήσιων εκθέσεων για το επίπεδο δραστηριότητας, ο ελεγκτής που χορηγεί έκθεση επαλήθευσης σε φορέα εκμετάλλευσης είναι επιπλέον διαπιστευμένος για την ομάδα δραστηριοτήτων αριθ. 98 του παραρτήματος I.

▼B

Άρθρο 45

Στόχοι της διαπίστευσης

Κατά τη διαδικασία διαπίστευσης και την παρακολούθηση των διαπιστευμένων ελεγκτών, κάθε εθνικός οργανισμός διαπίστευσης αξιολογεί αν ο ελεγκτής και το προσωπικό του που αναλαμβάνει επαληθευτικές δραστηριότητες:

α) 

είναι ικανοί να διεκπεραιώσουν την επαλήθευση των εκθέσεων του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

β) 

επαληθεύουν τις εκθέσεις του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

γ) 

πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙΙ.

Άρθρο 46

Αίτηση διαπίστευσης

1.  
►M1  Κάθε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί βάσει του εθνικού δικαίου κράτους μέλους μπορεί να ζητήσει διαπίστευση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. ◄

Η αίτηση περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του εναρμονισμένου προτύπου που αναφέρεται στο παράρτημα III.

2.  

Επιπλέον των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και πριν αρχίσει η αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 45, ο αιτών κοινοποιεί στον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης τα εξής:

α) 

όλες τις πληροφορίες που ζητεί ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης·

β) 

τις διαδικασίες και τις σχετικές με αυτές πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2·

γ) 

τα κριτήρια ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), τα αποτελέσματα της διαδικασίας διασφάλισης ικανότητας που αναφέρεται στο άρθρο 36, καθώς και άλλη συναφή τεκμηρίωση της ικανότητας του συνόλου του προσωπικού που μετέχει σε επαληθευτικές δραστηριότητες·

δ) 

πληροφορίες σχετικά με την αναφερόμενη στο άρθρο 43 παράγραφος 6 διαδικασία εξασφάλισης διαρκούς αμεροληψίας και ανεξαρτησίας, συμπεριλαμβανομένων αρχείων που αφορούν την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του αιτούντος και του προσωπικού του·

ε) 

πληροφορίες σχετικά με τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες και το βασικό προσωπικό που συμμετέχει στην επαλήθευση εκθέσεων φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών·

στ) 

το σύστημα και τη διαδικασία για την εξασφάλιση κατάλληλης εσωτερικής τεκμηρίωσης της επαλήθευσης·

ζ) 

άλλα συναφή αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1.

Άρθρο 47

Προετοιμασία για αξιολόγηση

1.  
Κατά την προετοιμασία της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 45, κάθε εθνικός οργανισμός διαπίστευσης λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα του πεδίου για το οποίο ζητεί διαπίστευση ο αιτών, καθώς και την πολυπλοκότητα του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2, τις διαδικασίες και τις σχετικές με αυτές πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 και τις γεωγραφικές περιοχές όπου ο αιτών διενεργεί ή έχει προγραμματίσει να διενεργήσει επαλήθευση.
2.  
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου που αναφέρεται στο παράρτημα III.

Άρθρο 48

Αξιολόγηση

1.  

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 45, η αναφερόμενη στο άρθρο 58 ομάδα αξιολόγησης εκτελεί τουλάχιστον τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) 

εξέταση όλων των σχετικών εγγράφων και αρχείων που αναφέρονται στο άρθρο 46·

β) 

επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του αιτούντος με σκοπό την εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος της εσωτερικής τεκμηρίωσης της επαλήθευσης και την αξιολόγηση της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και των διαδικασιών του αιτούντος, που αναφέρονται στο άρθρο 41·

γ) 

αυτοψία αντιπροσωπευτικού μέρους του πεδίου δραστηριοτήτων για το οποίο ζητείται διαπίστευση, καθώς και των επιδόσεων και της ικανότητας αντιπροσωπευτικού αριθμού μελών του προσωπικού του αιτούντος που συμμετέχει στην επαλήθευση των εκθέσεων φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το εν λόγω προσωπικό ενεργεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών, η ομάδα αξιολόγησης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου που αναφέρεται στο παράρτημα III.

2.  
Η ομάδα αξιολόγησης αναφέρει στον αιτούντα τις διαπιστώσεις και τυχόν ελλείψεις συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου που αναφέρεται στο παράρτημα III, και ζητεί από τον αιτούντα να απαντήσει στις αναφερθείσες διαπιστώσεις και ελλείψεις συμμόρφωσης σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις.
3.  
Ο αιτών λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για να αντιμετωπίσει κάθε αναφερθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 2 έλλειψη συμμόρφωσης και, στην απάντησή του για τις διαπιστώσεις και τις ελλείψεις συμμόρφωσης που αναφέρθηκαν από την ομάδα αξιολόγησης, δηλώνει τα μέτρα που έλαβε ή προτίθεται να λάβει, εντός προθεσμίας που ορίζεται από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, για να επιλύσει τις εντοπισθείσες ελλείψεις συμμόρφωσης.
4.  
Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης εξετάζει τις απαντήσεις που υποβάλλει ο αιτών σχετικά με τις διαπιστώσεις και τις ελλείψεις συμμόρφωσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Στις περιπτώσεις που ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης θεωρεί την απάντηση του αιτούντος ανεπαρκή ή ατελέσφορη, ζητεί από τον αιτούντα περαιτέρω πληροφορίες ή μέτρα. Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης μπορεί επίσης να ζητήσει στοιχεία που αποδεικνύουν την αποτελεσματική εφαρμογή των ληφθέντων μέτρων ή να διενεργήσει αξιολόγηση μεταπαρακολούθησης για να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων.

Άρθρο 49

Απόφαση σχετικά με τη διαπίστευση και πιστοποιητικό διαπίστευσης

1.  
Όταν ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης προετοιμάζει και λαμβάνει την απόφασή του σχετικά με τη διαπίστευση ή την επέκταση ή ανανέωση της διαπίστευσης αιτούντος, λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου που αναφέρεται στο παράρτημα III.
2.  
Εφόσον ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης έχει αποφασίσει να διαπιστεύσει αιτούντα ή να επεκτείνει ή να ανανεώσει τη διαπίστευσή του, χορηγεί στον εν λόγω αιτούντα πιστοποιητικό διαπίστευσης.

Το πιστοποιητικό διαπίστευσης περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του εναρμονισμένου προτύπου που αναφέρεται στο παράρτημα III.

Το πιστοποιητικό διαπίστευσης ισχύει για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσής του από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης.

Άρθρο 50

Εποπτεία

1.  
Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης εποπτεύει με ετήσια επιθεώρηση κάθε ελεγκτή στον οποίο χορηγεί πιστοποιητικό διαπίστευσης.

Η επιθεώρηση εποπτείας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) 

επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ελεγκτή με σκοπό την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

β) 

αυτοψία των επιδόσεων και της ικανότητας αντιπροσωπευτικού αριθμού μελών του προσωπικού του ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

2.  
Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης διενεργεί την πρώτη επιθεώρηση εποπτείας ελεγκτή σύμφωνα με την παράγραφο 1 το αργότερο μετά 12 μήνες από την ημερομηνία χορήγησης του πιστοποιητικού διαπίστευσης στον συγκεκριμένο ελεγκτή.
3.  
Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης καταρτίζει το σχέδιό του για την εποπτεία κάθε ελεγκτή κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων του πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου που αναφέρεται στο παράρτημα III.
4.  
Με βάση τα αποτελέσματα της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 εποπτείας, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης αποφασίζει αν θα επικυρώσει ή όχι την παράταση της διαπίστευσης.
5.  
Όταν ένας ελεγκτής διενεργεί επαλήθευση σε άλλο κράτος μέλος, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης που τον έχει διαπιστεύσει μπορεί να ζητήσει από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης του κράτους μέλους όπου διενεργείται η επαλήθευση να αναλάβει δραστηριότητες εποπτείας εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του.

Άρθρο 51

Επαναξιολόγηση

1.  
Πριν λήξει η ισχύς του πιστοποιητικού διαπίστευσης, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης επαναξιολογεί τον ελεγκτή στον οποίο έχει χορηγήσει το εν λόγω πιστοποιητικό, προκειμένου να κρίνει αν είναι δυνατόν να παραταθεί η ισχύς του.
2.  
Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης καταρτίζει το σχέδιό του για την επαναξιολόγηση κάθε ελεγκτή κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων του πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης. Κατά τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή της επαναξιολόγησης, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου που αναφέρεται στο παράρτημα III.

Άρθρο 52

Έκτακτη αξιολόγηση

1.  
Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποβάλει τον ελεγκτή σε έκτακτη αξιολόγηση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο ελεγκτής ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
2.  
Προκειμένου να είναι ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης σε θέση να εκτιμήσει την ανάγκη έκτακτης αξιολόγησης, ο ελεγκτής τον ενημερώνει πάραυτα για κάθε σημαντική μεταβολή οποιασδήποτε πτυχής του καθεστώτος ή της λειτουργίας του, η οποία είναι συναφής με τη διαπίστευσή του. Στις σημαντικές μεταβολές περιλαμβάνονται οι μεταβολές που αναφέρονται στο εναρμονισμένο πρότυπο του παραρτήματος III.

Άρθρο 53

Επέκταση του πεδίου εφαρμογής

Κατόπιν αίτησης ελεγκτή για επέκταση του πεδίου εφαρμογής διαπίστευσης που του έχει χορηγηθεί, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης αναλαμβάνει τις απαραίτητες δραστηριότητες για να διαπιστώσει αν ο ελεγκτής ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 45 όσον αφορά την αιτούμενη επέκταση του πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσής του.

Άρθρο 54

Διοικητικά μέτρα

1.  
Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης μπορεί να αναστείλει τη διαπίστευση ελεγκτή, να την ανακαλέσει ή να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής της εάν ο ελεγκτής δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης αναστέλλει τη διαπίστευση ελεγκτή, την ανακαλεί ή περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της εάν το ζητήσει ο ελεγκτής.

Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης καθορίζει, τεκμηριώνει, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασία για την αναστολή της διαπίστευσης, την ανάκλησή της και τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της.

2.  

Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης αναστέλλει διαπίστευση ή περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) 

ο ελεγκτής διέπραξε σοβαρή παράβαση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού·

β) 

συστηματικά και επανειλημμένα, ο ελεγκτής δεν συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

γ) 

ο ελεγκτής παραβίασε άλλους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης.

3.  

Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης ανακαλεί τη διαπίστευση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) 

ο ελεγκτής δεν διόρθωσε την κατάσταση εξαιτίας της οποίας ελήφθη απόφαση αναστολής του πιστοποιητικού διαπίστευσης·

β) 

ανώτερο διοικητικό στέλεχος του ελεγκτή ή μέλος του προσωπικού του που συμμετέχει σε επαληθευτικές δραστηριότητες βάσει του παρόντος κανονισμού έχει κριθεί ένοχο για απάτη·

γ) 

ο ελεγκτής έχει παράσχει εσκεμμένα ανακριβείς πληροφορίες ή έχει αποκρύψει πληροφορίες.

4.  
Η απόφαση εθνικού οργανισμού διαπίστευσης για αναστολή ή ανάκληση της διαπίστευσης ή περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, υπόκειται σε προσφυγή.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διαδικασίες για την εξέταση των προσφυγών αυτών.

5.  
Η απόφαση εθνικού οργανισμού διαπίστευσης για αναστολή ή ανάκληση της διαπίστευσης ή περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της παράγει αποτελέσματα από τη στιγμή της κοινοποίησής της στον ελεγκτή.

Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης παύει την αναστολή πιστοποιητικού διαπίστευσης εφόσον λάβει ικανοποιητικές πληροφορίες και πειστεί για τη συμμόρφωση του ελεγκτή με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕΔΕ

Άρθρο 55

Εθνικός οργανισμός διαπίστευσης

1.  
Τα καθήκοντα που αφορούν τη διαπίστευση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εκτελούνται από τους εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
2.  
Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να επιτρέψει την πιστοποίηση ελεγκτών που είναι φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα καθήκοντα που αφορούν την πιστοποίηση των εν λόγω ελεγκτών ανατίθενται σε εθνική αρχή διαφορετική από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
3.  
Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 2, εξασφαλίζει ότι η οικεία εθνική αρχή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του άρθρου 71 του παρόντος κανονισμού, και παρέχει τα αναγκαία έγγραφα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
4.  
Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης συμμετέχει ως μέλος στον φορέα που αναγνωρίζεται βάσει του άρθρου 14 του εν λόγω κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
5.  
Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης επιφορτίζεται με τη διαπίστευση ως δραστηριότητα δημόσιας αρχής και αναγνωρίζεται επίσημα από το κράτος μέλος, εάν η διαπίστευση δεν πραγματοποιείται απευθείας από δημόσιες αρχές.
6.  
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου που αναφέρεται στο παράρτημα III.

Άρθρο 56

Διασυνοριακή διαπίστευση

Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι δεν είναι σκόπιμο ή βιώσιμο από οικονομικής πλευράς να ορίσει εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ή να παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης κατά την έννοια του άρθρου 15 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, το εν λόγω κράτος μέλος προσφεύγει στις υπηρεσίες του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 57

Ανεξαρτησία και αμεροληψία

1.  
Η οργάνωση του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία του από τους ελεγκτές που αξιολογεί και την αμεροληψία του κατά την εκτέλεση των οικείων δραστηριοτήτων διαπίστευσης.
2.  
Προς τούτο, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης δεν προσφέρει ούτε παρέχει δραστηριότητες ή υπηρεσίες που παρέχει ελεγκτής ή υπηρεσίες συμβουλευτικής ούτε έχει μετοχές ή άλλου είδους οικονομικό ή διαχειριστικό συμφέρον σε ελεγκτή.
3.  
Με την επιφύλαξη του άρθρου 55 παράγραφος 2, η δομή, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης διακρίνονται σαφώς από εκείνα της αρμόδιας αρχής και των άλλων εθνικών αρχών.
4.  
Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης λαμβάνει όλες τις τελικές αποφάσεις που αφορούν τη διαπίστευση των ελεγκτών.

Ωστόσο, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης μπορεί να αναθέτει υπεργολαβικά ορισμένες δραστηριότητες, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του εναρμονισμένου προτύπου που αναφέρεται στο παράρτημα III.

Άρθρο 58

Ομάδα αξιολόγησης

1.  
Για κάθε συγκεκριμένη αξιολόγηση, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης ορίζει ομάδα αξιολόγησης.
2.  
Η ομάδα αξιολόγησης απαρτίζεται από έναν επικεφαλής αξιολογητή και, όταν είναι αναγκαίο, από κατάλληλο αριθμό αξιολογητών ή τεχνικών εμπειρογνωμόνων για συγκεκριμένο πεδίο διαπίστευσης.

Η ομάδα αξιολόγησης περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα πρόσωπο το οποίο διαθέτει τις γνώσεις όσον αφορά την παρακολούθηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την υποβολή σχετικών εκθέσεων σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/2066 που είναι συναφείς με το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης και διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα και αντίληψη για την αξιολόγηση των επαληθευτικών δραστηριοτήτων που αφορούν τον φορέα εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή αεροσκαφών ως προς το συγκεκριμένο πεδίο, και τουλάχιστον ένα πρόσωπο το οποίο γνωρίζει τη σχετική εθνική νομοθεσία και τις σχετικές εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Όταν ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης αξιολογεί την ικανότητα και τις επιδόσεις του ελεγκτή για το πεδίο διαπίστευσης αριθ. 98 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού, η ομάδα αξιολόγησης περιλαμβάνει επιπλέον τουλάχιστον ένα πρόσωπο με γνώσεις όσον αφορά τη συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων που αφορούν τη δωρεάν κατανομή, και την υποβολή σχετικών εκθέσεων σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) ►M1  2019/331 ◄ καθώς και με την απαιτούμενη ικανότητα και αντίληψη για την αξιολόγηση των επαληθευτικών δραστηριοτήτων ως προς το συγκεκριμένο πεδίο.

Άρθρο 59

Απαιτήσεις για την ικανότητα των αξιολογητών

1.  

Οι αξιολογητές διαθέτουν την ικανότητα να εκτελούν τις δραστηριότητες που απαιτούνται βάσει του κεφαλαίου IV όταν αξιολογούν τους ελεγκτές. Προς τούτο, οι αξιολογητές:

α) 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αναφερόμενου στο παράρτημα III εναρμονισμένου προτύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

▼M1

β) 

έχουν γνώση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1842 όταν ο αξιολογητής αξιολογεί την ικανότητα και τις επιδόσεις του ελεγκτή για το πεδίο αριθ. 98 που αναφέρεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, καθώς και γνώση του παρόντος κανονισμού, των σχετικών προτύπων και άλλης συναφούς νομοθεσίας, καθώς και των εφαρμοστέων κατευθυντήριων γραμμών·

▼B

γ) 

διαθέτουν γνώσεις σχετικά με τον έλεγχο δεδομένων και πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, τις οποίες έχουν αποκτήσει με κατάρτιση ή μέσω πρόσβασης σε πρόσωπο με γνώσεις και πείρα όσον αφορά τέτοιου είδους δεδομένα και πληροφορίες.

2.  
Οι επικεφαλής αξιολογητές πληρούν τις απαιτήσεις για την ικανότητα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, διαθέτουν αποδεδειγμένα την ικανότητα να ηγούνται ομάδων αξιολόγησης και είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
3.  
Οι εσωτερικοί εξεταστές και τα πρόσωπα που αποφασίζουν σχετικά με τη διαπίστευση και την επέκταση ή ανανέωση των διαπιστεύσεων διαθέτουν, επιπλέον των απαιτήσεων για την ικανότητα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, επαρκείς γνώσεις και πείρα για την αξιολόγηση της διαπίστευσης.

Άρθρο 60

Τεχνικοί εμπειρογνώμονες

1.  
Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης μπορεί να συμπεριλαμβάνει στη σύνθεση της ομάδας αξιολόγησης τεχνικούς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να προσφέρουν λεπτομερείς και ειδικές γνώσεις σε συγκεκριμένο, απαραίτητες για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που αναλαμβάνει ο επικεφαλής αξιολογητής ή ο αξιολογητής.
2.  

Ο τεχνικός εμπειρογνώμονας διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα για την αποτελεσματική στήριξη του επικεφαλής αξιολογητή και του αξιολογητή σχετικά με το θέμα για το οποίο ζητούνται οι γνώσεις και η ειδίκευση του εμπειρογνώμονα. Επιπλέον, ο τεχνικός εμπειρογνώμονας:

▼M1

α) 

έχει γνώση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1842, όταν ο τεχνικός εμπειρογνώμονας αξιολογεί την ικανότητα και τις επιδόσεις του ελεγκτή για το πεδίο αριθ. 98 που αναφέρεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, καθώς και γνώση του παρόντος κανονισμού, των σχετικών προτύπων και άλλης συναφούς νομοθεσίας, καθώς και των εφαρμοστέων κατευθυντήριων γραμμών·

▼B

β) 

κατανοεί επαρκώς τις επαληθευτικές δραστηριότητες.

3.  
Ο τεχνικός εμπειρογνώμονας αναλαμβάνει καθορισμένα καθήκοντα, υπό τη διεύθυνση και την πλήρη ευθύνη του επικεφαλής αξιολογητή της οικείας ομάδας αξιολόγησης.

Άρθρο 61

Διαδικασίες

Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Άρθρο 62

Καταγγελίες

Σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας σχετικά με τον ελεγκτή στον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης από την αρμόδια αρχή, τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών ή από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αλλά το αργότερο τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας:

α) 

αποφαίνεται σχετικά με την εγκυρότητα της καταγγελίας·

β) 

εξασφαλίζει ότι παρέχεται στον ενδιαφερόμενο ελεγκτή η δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του·

γ) 

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εξέταση της καταγγελίας·

δ) 

καταγράφει την καταγγελία και τα μέτρα που έλαβε· και

ε) 

απαντά στον καταγγέλλοντα.

Άρθρο 63

Τήρηση αρχείων και τεκμηρίωση

1.  
Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης τηρεί αρχεία για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στη διαδικασία διαπίστευσης. Τα εν λόγω αρχεία περιλαμβάνουν αρχεία για τα σχετικά προσόντα, την κατάρτιση, την πείρα, την αμεροληψία και την ικανότητα που είναι αναγκαία για να αποδεικνύεται η τήρηση του παρόντος κανονισμού.
2.  
Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης τηρεί αρχεία για τον ελεγκτή σύμφωνα με το αναφερόμενο στο παράρτημα III εναρμονισμένο πρότυπο βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Άρθρο 64

Πρόσβαση σε πληροφορίες και εμπιστευτικότητα

1.  
Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης δημοσιοποιεί και επικαιροποιεί τακτικά πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο και τις δραστηριότητες διαπίστευσης που εκτελεί.
2.  
Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 8 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, σε επαρκείς ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται, κατά περίπτωση, το απόρρητο των αποκτώμενων πληροφοριών.

Άρθρο 65

Αξιολόγηση από ομοτίμους

1.  
Οι εθνικοί οργανισμοί διαπίστευσης υποβάλλονται σε τακτική αξιολόγηση από ομοτίμους.

Η αξιολόγηση από ομοτίμους οργανώνεται από τον αναγνωρισμένο βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 φορέα.

2.  

Ο αναγνωρισμένος βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 φορέας εφαρμόζει κατάλληλα κριτήρια, καθώς και αποτελεσματική και ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους, προκειμένου να εκτιμήσει αν:

α) 

ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης που αποτελεί το αντικείμενο της αξιολόγησης από ομοτίμους ασκεί τις δραστηριότητες διαπίστευσης σύμφωνα με το κεφάλαιο IV·

β) 

ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης που αποτελεί το αντικείμενο της αξιολόγησης από ομοτίμους ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου.

Τα κριτήρια περιλαμβάνουν απαιτήσεις για την ικανότητα των ομότιμων αξιολογητών και ομάδων αξιολόγησης, οι οποίες είναι ειδικές για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που έχει θεσπιστεί με την οδηγία 2003/87/ΕΚ.

3.  
Ο αναγνωρισμένος βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 φορέας δημοσιεύει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εθνικού οργανισμού διαπίστευσης από ομοτίμους και το κοινοποιεί στην Επιτροπή, στις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τους εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης στα κράτη μέλη, καθώς και στην αρμόδια αρχή των κρατών μελών ή στην αναφερόμενη στο άρθρο 70 παράγραφος 2 συντονιστική αρχή.
4.  
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εφόσον ένας εθνικός οργανισμός διαπίστευσης έχει ήδη υποβληθεί με επιτυχία σε αξιολόγηση από ομοτίμους, την οποία οργάνωσε ο αναγνωρισμένος βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 φορέας πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής σε νέα αξιολόγηση από ομοτίμους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού εάν μπορεί να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τον παρόντα κανονισμό.

Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος εθνικός οργανισμός διαπίστευσης υποβάλλει αίτημα και την απαραίτητη τεκμηρίωση στον αναγνωρισμένο βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 φορέα.

Ο αναγνωρισμένος βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 φορέας αποφαίνεται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής.

Η απαλλαγή ισχύει για μέγιστη περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης.

5.  
Η εθνική αρχή στην οποία ανατίθενται, σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2, τα καθήκοντα πιστοποίησης των ελεγκτών που είναι φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ανταποκρίνεται σε βαθμό αξιοπιστίας ανάλογο με εκείνον των εθνικών οργανισμών διαπίστευσης που έχουν υποβληθεί με επιτυχία σε αξιολόγηση από ομοτίμους.

Προς τούτο, το οικείο κράτος μέλος, αμέσως μετά τη λήψη των αποφάσεών του με τις οποίες εξουσιοδοτεί την εθνική αρχή να διενεργεί πιστοποιήσεις, παρέχει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη όλα τα σχετικά έγγραφα στοιχεία. Καμία εθνική αρχή δεν πιστοποιεί ελεγκτές για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού πριν από την παροχή των σχετικών έγγραφων στοιχείων από το οικείο κράτος μέλος.

Το οικείο κράτος μέλος επανεξετάζει περιοδικά τη λειτουργία της εθνικής αρχής για να εξασφαλίσει ότι εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στον προαναφερόμενο βαθμό αξιοπιστίας και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Άρθρο 66

Διορθωτικά μέτρα

1.  
Τα κράτη μέλη παρακολουθούν σε τακτά διαστήματα τους οικείους εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης για να εξασφαλίσουν ότι πληρούν αδιάλειπτα τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από ομοτίμους που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 65.
2.  
Όταν ένας εθνικός οργανισμός διαπίστευσης δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει αυτού, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ή εξασφαλίζει τη λήψη των εν λόγω διορθωτικών μέτρων και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Άρθρο 67

Αμοιβαία αναγνώριση ελεγκτών

1.  
Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την ισοδυναμία των υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν οι εθνικοί οργανισμοί διαπίστευσης που έχουν υποβληθεί με επιτυχία σε αξιολόγηση από ομοτίμους. Αποδέχονται τα πιστοποιητικά διαπίστευσης των ελεγκτών που έχουν διαπιστευτεί από τους εν λόγω εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης και σέβονται το δικαίωμα των ελεγκτών να διενεργούν επαληθεύσεις εντός του πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσής τους.
2.  
Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους δεν έχει ολοκληρωθεί για έναν εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, τα κράτη μέλη αποδέχονται τα πιστοποιητικά διαπίστευσης των ελεγκτών που έχουν διαπιστευτεί από τον εν λόγω εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, υπό τον όρο ότι ο αναγνωρισμένος βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 φορέας έχει αρχίσει την αξιολόγησή του εν λόγω εθνικού οργανισμού διαπίστευσης από ομοτίμους και δεν έχει διαπιστώσει μη συμμόρφωση του τελευταίου με τον παρόντα κανονισμό.
3.  
Σε περίπτωση που οι ελεγκτές έχουν πιστοποιηθεί από εθνική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη αποδέχονται το πιστοποιητικό που εκδίδει η εν λόγω αρχή και σέβονται το δικαίωμα των πιστοποιημένων ελεγκτών να διενεργούν επαληθεύσεις εντός του πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσής τους.

Άρθρο 68

Παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης την οποία διενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 4 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, ότι ένας ελεγκτής δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή ή ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης του εν λόγω κράτους μέλους ενημερώνει τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης που έχει διαπιστεύσει τον ελεγκτή.

Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης που έχει διαπιστεύσει τον ελεγκτή θεωρεί την κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων καταγγελία κατά την έννοια του άρθρου 62, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και απαντά στην αρμόδια αρχή ή στον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 69

Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και χρήση αυτόματων συστημάτων

1.  
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν στους ελεγκτές την υποχρέωση να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά υποδείγματα ή ειδικούς μορφότυπους αρχείων για τις εκθέσεις επαλήθευσης, σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 ή σύμφωνα με το άρθρο 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) ►M1  2019/331 ◄ .
2.  
Τυποποιημένα ηλεκτρονικά υποδείγματα ή προδιαγραφές μορφότυπου αρχείων είναι δυνατόν να διατεθούν και για άλλα είδη επικοινωνίας μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης, του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, του ελεγκτή, της αρμόδιας αρχής και του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης, σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 70

Ανταλλαγή πληροφοριών και συντονιστικές αρχές

1.  
Το κράτος μέλος θεσμοθετεί αποτελεσματική ανταλλαγή κατάλληλων πληροφοριών και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του οικείου εθνικού οργανισμού διαπίστευσης ή, κατά περίπτωση, της εθνικής αρχής στην οποία έχει ανατεθεί η πιστοποίηση των ελεγκτών, και της αρμόδιας αρχής.
2.  
Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει ορίσει περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, μία από τις εν λόγω αρμόδιες αρχές εξουσιοδοτείται από το κράτος μέλος να λειτουργεί ως συντονιστική αρχή για την ανταλλαγή πληροφοριών, τον συντονισμό της συνεργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 71

Πρόγραμμα εργασιών διαπίστευσης και διαχειριστική έκθεση

1.  

Έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης καταθέτει στην αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους πρόγραμμα εργασιών διαπίστευσης, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο των ελεγκτών που έχουν διαπιστευτεί από τον εν λόγω εθνικό οργανισμό διαπίστευσης και οι οποίοι του έχουν κοινοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 77, την πρόθεσή τους να διενεργήσουν επαληθεύσεις στα εν λόγω κράτη μέλη. Το πρόγραμμα εργασιών διαπίστευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με κάθε ελεγκτή:

α) 

τον προβλεπόμενο χρόνο και τόπο επαλήθευσης·

β) 

πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που έχει προγραμματίσει ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης ως προς τον συγκεκριμένο ελεγκτή, ιδίως τις δραστηριότητες εποπτείας και επαναξιολόγησης·

γ) 

τις ημερομηνίες των προβλεπόμενων αυτοψιών που θα διενεργήσει ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης για να αξιολογήσει τον ελεγκτή κατά την εργασία του, καθώς και τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας των φορέων εκμετάλλευσης ή φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών των οποίων τις εγκαταστάσεις θα επισκεφθεί ο οργανισμός στο πλαίσιο των αυτοψιών·

δ) 

πληροφορίες σχετικά με το αν ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης έχει ζητήσει από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης του κράτους μέλους όπου διενεργείται η επαλήθευση από τον ελεγκτή να αναλάβει δραστηριότητες εποπτείας.

Εφόσον επέλθουν μεταβολές στις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης υποβάλλει στην αρμόδια αρχή επικαιροποιημένο πρόγραμμα εργασιών έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

2.  
Μετά την υποβολή του προγράμματος εργασιών διαπίστευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή παρέχει στον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης κάθε σχετική πληροφορία, συμπεριλαμβανομένης κάθε σχετικής εθνικής νομοθεσίας ή κατευθυντήριας γραμμής.
3.  

Έως την 1η Ιουνίου κάθε έτους, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης καταθέτει διαχειριστική έκθεση στην αρμόδια αρχή. Η διαχειριστική έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με κάθε ελεγκτή που έχει διαπιστευτεί από τον εν λόγω εθνικό οργανισμό διαπίστευσης:

α) 

τα στοιχεία της διαπίστευσης των ελεγκτών που διαπιστεύτηκαν πρόσφατα από τον εν λόγω εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης των συγκεκριμένων ελεγκτών·

β) 

τυχόν μεταβολές του πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης των εν λόγω ελεγκτών·

γ) 

σύνοψη των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων εποπτείας και επαναξιολόγησης από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης·

δ) 

σύνοψη των αποτελεσμάτων των έκτακτων αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των λόγων που υπαγόρευσαν τη διενέργειά τους·

ε) 

καταγγελίες εις βάρος του ελεγκτή που ενδεχομένως υποβλήθηκαν μετά την τελευταία διαχειριστική έκθεση και τα μέτρα που έλαβε ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης·

στ) 

λεπτομέρειες των μέτρων που έλαβε ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης κατόπιν των πληροφοριών που του κοινοποίησε η αρμόδια αρχή, εκτός εάν ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης θεώρησε ότι οι πληροφορίες συνιστούν καταγγελία κατά την έννοια του άρθρου 62.

Άρθρο 72

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα διοικητικά μέτρα

Εάν ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης επιβάλει σε ελεγκτή διοικητικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 54 ή εάν παύσει η αναστολή διαπίστευσης ή μια απόφαση επί προσφυγής ανατρέψει την απόφαση εθνικού οργανισμού διαπίστευσης να επιβάλει διοικητικά μέτρα αναφερόμενα στο άρθρο 54, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης ενημερώνει τα ακόλουθα μέρη:

α) 

την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι διαπιστευμένος ο ελεγκτής·

β) 

την αρμόδια αρχή και τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης κάθε κράτους μέλους στο οποίο ο ελεγκτής διενεργεί επαληθεύσεις.

Άρθρο 73

Ανταλλαγή πληροφοριών από την αρμόδια αρχή

1.  

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διενεργείται η επαλήθευση από τον ελεγκτή κοινοποιεί ετησίως στον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης που έχει διαπιστεύσει τον συγκεκριμένο ελεγκτή τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

τα σχετικά αποτελέσματα του ελέγχου της έκθεσης του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και των εκθέσεων επαλήθευσης, ιδίως τυχόν διαπιστωθείσα έλλειψη συμμόρφωσης του ελεγκτή με τον παρόντα κανονισμό·

β) 

τα αποτελέσματα της επιθεώρησης του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, εφόσον αυτά έχουν σημασία για τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, σε σχέση με τη διαπίστευση και την εποπτεία του ελεγκτή, ή περιλαμβάνουν τυχόν διαπιστωθείσα έλλειψη συμμόρφωσης του ελεγκτή με τον παρόντα κανονισμό·

γ) 

τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση της εσωτερικής τεκμηρίωσης της επαλήθευσης του συγκεκριμένου ελεγκτή, εφόσον η αρμόδια αρχή έχει αξιολογήσει την εν λόγω τεκμηρίωση σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 3·

δ) 

τις καταγγελίες εις βάρος του εν λόγω ελεγκτή που υποβλήθηκαν στην αρμόδια αρχή.

2.  
Σε περίπτωση που από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες προκύπτει ότι η αρμόδια αρχή διαπίστωσε έλλειψη συμμόρφωσης του ελεγκτή με τον παρόντα κανονισμό, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης θεωρεί την κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών καταγγελία της αρμόδιας αρχής εις βάρος του συγκεκριμένου ελεγκτή κατά την έννοια του άρθρου 62.

Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης προχωρά στις κατάλληλες ενέργειες για να εξετάσει τις ανωτέρω πληροφορίες και να απαντήσει στην αρμόδια αρχή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αλλά το αργότερο τρεις μήνες από την ημερομηνία λήψης των πληροφοριών. Στην απάντησή του προς την αρμόδια αρχή, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης την ενημερώνει σχετικά με τις ενέργειές του και, κατά περίπτωση, τα διοικητικά μέτρα που επιβλήθηκαν στον ελεγκτή.

Άρθρο 74

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εποπτεία

1.  
Όταν ζητείται από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης του κράτους μέλους στο οποίο ο ελεγκτής διενεργεί επαλήθευση να αναλάβει δραστηριότητες εποπτείας, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 5, ο εν λόγω εθνικός οργανισμός διαπίστευσης αναφέρει τις διαπιστώσεις του στον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης που έχει διαπιστεύσει τον ελεγκτή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των δύο εθνικών οργανισμών διαπίστευσης.
2.  
Όταν ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης που έχει διαπιστεύσει τον ελεγκτή εξετάζει κατά πόσον ο τελευταίος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, λαμβάνει υπόψη τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 διαπιστώσεις.
3.  

Σε περίπτωση που από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 διαπιστώσεις προκύπτει ότι ο ελεγκτής δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης που τον έχει διαπιστεύσει λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και ενημερώνει τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης που άσκησε δραστηριότητες εποπτείας σχετικά με:

α) 

τα μέτρα που έλαβε·

β) 

τον τρόπο με τον οποίο ο ελεγκτής επέλυσε τα προβλήματα που αφορούσαν οι διαπιστώσεις, κατά περίπτωση·

γ) 

τα διοικητικά μέτρα που επιβλήθηκαν στον ελεγκτή, κατά περίπτωση.

Άρθρο 75

Ανταλλαγή πληροφοριών με το κράτος μέλος εγκατάστασης του ελεγκτή

Στην περίπτωση της διαπίστευσης ελεγκτή από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης κράτους μέλους διαφορετικού από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένος, το πρόγραμμα εργασιών διαπίστευσης και η διαχειριστική έκθεση που αναφέρονται στο άρθρο 71 καθώς και οι αναφερόμενες στο άρθρο 72 πληροφορίες υποβάλλονται και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης του ελεγκτή.

Άρθρο 76

Βάσεις δεδομένων για τους διαπιστευμένους ελεγκτές

1.  
Οι εθνικοί οργανισμοί διαπίστευσης ή, κατά περίπτωση, οι εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 2 δημιουργούν και διαχειρίζονται βάση δεδομένων και επιτρέπουν σε άλλους εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης, εθνικές αρχές, ελεγκτές, φορείς εκμετάλλευσης, φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών και αρμόδιες αρχές να έχουν πρόσβαση σε αυτή.

Ο αναγνωρισμένος βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 φορέας διευκολύνει και εναρμονίζει την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική επικοινωνία μεταξύ εθνικών οργανισμών διαπίστευσης, εθνικών αρχών, ελεγκτών, φορέων εκμετάλλευσης, φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών και αρμόδιων αρχών, και μπορεί να συνοψίσει το περιεχόμενό τους σε μια ενιαία, κεντρική βάση δεδομένων.

2.  

Η βάση δεδομένων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) 

ονόματα και διευθύνσεις όλων των ελεγκτών που έχει διαπιστεύσει ο συγκεκριμένος εθνικός οργανισμός διαπίστευσης·

β) 

τα κράτη μέλη στα οποία οι ελεγκτές διενεργούν επαληθεύσεις·

γ) 

το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης κάθε ελεγκτή·

δ) 

την ημερομηνία χορήγησης και την ημερομηνία λήξης της διαπίστευσης·

ε) 

πληροφορίες σχετικά με τυχόν διοικητικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στον ελεγκτή.

Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται.

Άρθρο 77

Κοινοποίηση από τους ελεγκτές

1.  

Για να είναι σε θέση ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης να συντάσσει το πρόγραμμα εργασιών διαπίστευσης και τη διαχειριστική έκθεση που αναφέρονται στο άρθρο 71, ο ελεγκτής κοινοποιεί, έως τις 15 Νοεμβρίου κάθε έτους, στον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης που τον έχει διαπιστεύσει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

τον προγραμματισμένο χρόνο και τόπο διεξαγωγής των επαληθεύσεων που πρόκειται να διενεργηθούν από τον ελεγκτή·

▼M1

β) 

τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας των φορέων εκμετάλλευσης ή φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών των οποίων οι εκθέσεις σχετικά με τις εκπομπές ή τα τονοχιλιόμετρα, οι εκθέσεις δεδομένων βάσης, οι εκθέσεις δεδομένων νεοεισερχομένου ή οι ετήσιες εκθέσεις για το επίπεδο δραστηριότητας πρόκειται να επαληθευτούν από τον ελεγκτή·

▼B

γ) 

τα ονόματα των μελών της ομάδας επαλήθευσης και το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης στο οποίο εμπίπτουν οι δραστηριότητες του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

2.  
Σε περίπτωση μεταβολής των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 πληροφοριών, ο ελεγκτής γνωστοποιεί τις αλλαγές στον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης εντός προθεσμίας που συμφωνείται μεταξύ τους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 78

Κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2012 και μεταβατικές διατάξεις

1.  
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2012 καταργείται από την1η Ιανουαρίου 2019ή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος IV.

2.  
Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2012 συνεχίζουν να εφαρμόζονται για την επαλήθευση εκπομπών και, κατά περίπτωση, δεδομένων δραστηριοτήτων που πραγματοποιείται πριν από την1η Ιανουαρίου 2019.

Άρθρο 79

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στηνΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την1η Ιανουαρίου 2019ή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης των ελεγκτών

Το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης των ελεγκτών αναγράφεται στο πιστοποιητικό διαπίστευσης με χρήση των ακόλουθων ομάδων δραστηριοτήτων του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και άλλων δραστηριοτήτων που υπάγονται στα άρθρα 10α και 24 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται επίσης για τους ελεγκτές που έχουν πιστοποιηθεί από εθνική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.Αριθμός ομάδας δραστηριοτήτων

Πεδία διαπίστευσης

Καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις, όταν χρησιμοποιούνται μόνο τυπικά καύσιμα του εμπορίου, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/2066, ή όταν χρησιμοποιείται φυσικό αέριο σε εγκαταστάσεις κατηγορίας Α ή Β.

Καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις, χωρίς περιορισμούς

2

Διύλιση ορυκτελαίων

3

— Παραγωγή οπτάνθρακα

— Φρύξη ή πυροσυσσωμάτωση μεταλλευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των θειούχων ενώσεων), συμπεριλαμβανομένης της σφαιροσυσσωμάτωσης

— Παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενής ή δευτερογενής τήξη), συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς χύτευσης

4

— Παραγωγή ή επεξεργασία σιδηρούχων μετάλλων (συμπεριλαμβανομένων των σιδηροκραμάτων)

— Παραγωγή δευτερογενούς αλουμινίου

— Παραγωγή ή επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων, όπου συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή κραμάτων

5

Παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου (εκπομπές CO2και υπερφθορανθράκων)

6

— Παραγωγή κλίνκερ τσιμέντου

— Παραγωγή ασβέστου ή πύρωση δολομίτη ή μαγνησίτη

— Παραγωγή γυαλιού, συμπεριλαμβανομένων των ινών υάλου

— Παραγωγή κεραμικών προϊόντων με ψήσιμο

— Παραγωγή ορυκτοβάμβακα

— Ξήρανση ή πύρωση γύψου ή παραγωγή γυψοσανίδων και άλλων προϊόντων γύψου

7

— Παραγωγή χαρτοπολτού από ξυλεία ή άλλα ινώδη υλικά

— Παραγωγή χαρτιού ή χαρτονιού

8

— Παραγωγή αιθάλης

— Παραγωγή αμμωνίας

— Παραγωγή χύδην οργανικών χημικών προϊόντων με πυρόλυση, αναμόρφωση, μερική ή πλήρη οξείδωση ή με παρόμοιες διεργασίες

— Παραγωγή υδρογόνου (H2) και αερίου σύνθεσης με αναμόρφωση ή μερική οξείδωση

— Παραγωγή ανθρακικού νατρίου (Na2CO3) και διττανθρακικού νατρίου (NaHCO3)

9

— Παραγωγή νιτρικού οξέος (εκπομπές CO2και N2O)

— Παραγωγή αδιπικού οξέος (εκπομπές CO2και N2O)

— Παραγωγή γλυοξάλης και γλυοξυλικού οξέος (εκπομπές CO2και N2O)

10

— Δέσμευση αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ με σκοπό τη μεταφορά και αποθήκευση σε γεωλογικό σχηματισμό δυνάμει της οδηγίας 2009/31/ΕΚ

— Μεταφορά αερίων θερμοκηπίου με αγωγούς για αποθήκευση σε γεωλογικό σχηματισμό δυνάμει της οδηγίας 2009/31/ΕΚ

11

Αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου σε γεωλογικό σχηματισμό δυνάμει της οδηγίας 2009/31/ΕΚ

12

Δραστηριότητες αεροπορικών μεταφορών (εκπομπές και τονοχιλιομετρικά δεδομένα)

98

Άλλες δραστηριότητες κατ' εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

99

Άλλες δραστηριότητες, τις οποίες έχει εντάξει κράτος μέλος κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και οι οποίες εξειδικεύονται στο πιστοποιητικό διαπίστευσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Απαιτήσεις για τους ελεγκτές

Όσον αφορά τις απαιτήσεις για τους ελεγκτές, εφαρμόζεται το εναρμονισμένο πρότυπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ως προς τις απαιτήσεις για τους φορείς επικύρωσης και επαλήθευσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προς χρήση στη διαπίστευση ή σε άλλες μορφές αναγνώρισης. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες και ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1:

α) 

διαδικασία και πολιτική επικοινωνίας με τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και άλλα σχετικά μέρη·

β) 

κατάλληλες ρυθμίσεις για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των αποκτώμενων πληροφοριών·

γ) 

διαδικασία αντιμετώπισης προσφυγών·

δ) 

διαδικασία αντιμετώπισης καταγγελιών (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος)·

ε) 

διαδικασία για την έκδοση αναθεωρημένης έκθεσης επαλήθευσης, στις περιπτώσεις που εντοπίζεται σφάλμα στην έκθεση επαλήθευσης ή στην έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών μετά την παράδοση της έκθεσης επαλήθευσης από τον ελεγκτή στον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών για μετέπειτα υποβολή στην αρμόδια αρχή·

στ) 

διαδικασία για την ανάθεση επαληθευτικών δραστηριοτήτων σε τρίτους οργανισμούς·

▼M1

ζ) 

διαδικασία ή διεργασία που εξασφαλίζει ότι ο ελεγκτής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τις επαληθευτικές δραστηριότητες που εκτελούνται από πρόσωπα επί συμβάσει·

η) 

διεργασίες που διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης όπως αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2, στις οποίες περιλαμβάνονται:

i. 

διεργασίες για την επανεξέταση του συστήματος διαχείρισης τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, με συχνότητα που δεν υπερβαίνει τους 15 μήνες μεταξύ δύο επανεξετάσεων του συστήματος διαχείρισης·

ii. 

διεργασίες για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, με συχνότητα που δεν υπερβαίνει τους 15 μήνες μεταξύ δύο εσωτερικών ελέγχων·

iii. 

διεργασίες για τον εντοπισμό και τη διαχείριση περιπτώσεων έλλειψης συμμόρφωσης στις δραστηριότητες του ελεγκτή και για την εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση των εν λόγω περιπτώσεων έλλειψης συμμόρφωσης·

iv. 

διεργασίες για τον εντοπισμό κινδύνων και ευκαιριών στις δραστηριότητες του ελεγκτή και για την ανάληψη προληπτικής δράσης με στόχο τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων·

v. 

διεργασίες για τον έλεγχο τεκμηριωμένων πληροφοριών.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ελάχιστες απαιτήσεις για τη διαδικασία διαπίστευσης και απαιτήσεις για τους οργανισμούς διαπίστευσης

Όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη διαπίστευση και τις απαιτήσεις για τους οργανισμούς διαπίστευσης, εφαρμόζεται το εναρμονισμένο πρότυπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ως προς τις γενικές απαιτήσεις για τους οργανισμούς διαπίστευσης που διαπιστεύουν οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Πίνακας αντιστοιχίαςΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2012 της Επιτροπής

Παρών κανονισμός

Άρθρα 1 έως 31

Άρθρα 1 έως 31

Άρθρο 32

Άρθρα 32 έως 78

Άρθρα 33 έως 79

Παραρτήματα I έως III

Παραρτήματα I έως III

Παράρτημα IV( 1 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1842 της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά περαιτέρω ρυθμίσεις για τις προσαρμογές της δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής λόγω μεταβολών του επιπέδου δραστηριότητας (ΕΕ L 282 της 4.11.2019, σ. 20).

Top