EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0891-20180101

Consolidated text: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/891 της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στους εν λόγω τομείς, καθώς και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 543/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/2018-01-01

02017R0891 — EL — 01.01.2018 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/891 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Μαρτίου 2017

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στους εν λόγω τομείς, καθώς και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 543/2011

(ΕΕ L 138 της 25.5.2017, σ. 4)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1145 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 7ης Ιουνίου 2018

  L 208

1

17.8.2018
▼B

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/891 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Μαρτίου 2017

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στους εν λόγω τομείς, καθώς και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 543/2011ΤΙΤΛΟΣ I

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία θ) και ι) του εν λόγω κανονισμού, με την εξαίρεση των προτύπων εμπορίας και συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στους εν λόγω τομείς.

Ωστόσο, ο τίτλος II του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα του τομέα των οπωροκηπευτικών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στα προϊόντα που προορίζονται για μεταποίηση.TIΤΛΟΣ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Απαιτήσεις και αναγνώρισηΤμήμα 1

Ορισμοί

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«παραγωγός» : ο γεωργός κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) ο οποίος παράγει οπωροκηπευτικά όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και προϊόντα αυτού του είδους τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση·

β)

«παραγωγός-μέλος» : ο παραγωγός ή η νομική οντότητα που αποτελείται από παραγωγούς και είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων παραγωγών·

γ)

«θυγατρική» : επιχείρηση στην οποία κατέχουν μερίδια μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, και η οποία συμβάλλει στους στόχους των εν λόγω οργανώσεων ή ενώσεων·

δ)

«διεθνική οργάνωση παραγωγών» : κάθε οργάνωση στην οποία μία τουλάχιστον εκμετάλλευση των παραγωγών βρίσκεται σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η έδρα της οργάνωσης παραγωγών·

▼M1

ε)

«διεθνική οργάνωση παραγωγών» : κάθε ένωση οργανώσεων παραγωγών στην οποία μία τουλάχιστον από τις οργανώσεις-μέλη ή τις ενώσεις έχει την έδρα της σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η έδρα της ένωσης·

▼B

στ)

«μέτρο» :

ένα από τα εξής:

i) δράσεις με στόχο τον προγραμματισμό της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε υλικά στοιχεία ενεργητικού·

ii) δράσεις με στόχο τη βελτίωση ή τη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πάγιων στοιχείων ενεργητικού·

iii) δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της εμπορικής αξίας των προϊόντων και τη βελτίωση της εμπορίας, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, καθώς και την προώθηση των προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων, καθώς και δραστηριότητες προώθησης και επικοινωνίας, πλην των δραστηριοτήτων προώθησης και επικοινωνίας του σημείου vi)·

iv) έρευνα και πειραματικές ενέργειες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε υλικά στοιχεία ενεργητικού·

v) δράσεις κατάρτισης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, πλην της κατάρτισης που εμπίπτει στο σημείο vi), και δράσεις με στόχο την προώθηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών και της τεχνικής στήριξης·

vi) οποιαδήποτε από τις δράσεις πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

vii) περιβαλλοντικές δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε υλικά στοιχεία ενεργητικού·

viii) άλλες δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε υλικά στοιχεία ενεργητικού πλην εκείνων που εμπίπτουν στα σημεία i) έως vii) τα οποία πληρούν έναν ή περισσότερους από τους στόχους που αναφέρονται ή ορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

ζ)

«δράση» : ειδική δραστηριότητα ή ειδικό μέσο που συμβάλλει σε έναν ή περισσότερους από τους στόχους που αναφέρονται ή ορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

η)

«επένδυση σε υλικά στοιχεία ενεργητικού» : απόκτηση πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συμβάλλει σε έναν ή περισσότερους από τους στόχους που αναφέρονται ή ορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

θ)

«υποπροϊόν» : προϊόν το οποίο λαμβάνεται από την παρασκευή προϊόντος του τομέα των οπωροκηπευτικών, το οποίο έχει οικονομική αξία αλλά δεν αποτελεί το βασικό τελικό προϊόν·

ι)

«προετοιμασία» : προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως καθαρισμός, κοπή, αποφλοίωση, αφαίρεση άχρηστων τμημάτων και αποξήρανση οπωροκηπευτικών, χωρίς τη μετατροπή τους σε μεταποιημένα οπωροκηπευτικά·

ια)

«διεπαγγελματική βάση» : όπως αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, είναι οι δραστηριότητες που επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους στόχους που απαριθμούνται στο άρθρο 157 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού, που έχουν εγκριθεί από το κράτος μέλος και αποτελούν αντικείμενο από κοινού διαχείρισης από οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών και τουλάχιστον έναν άλλο φορέα του τομέα της μεταποίησης των ειδών διατροφής ή της αλυσίδας διανομής·

ιβ)

«δείκτης εκκίνησης» :

οποιοσδήποτε δείκτης αντικατοπτρίζει μια κατάσταση ή τάση η οποία υπάρχει στην αρχή περιόδου προγραμματισμού και η οποία μπορεί να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες:

i) για την ανάλυση της αρχικής κατάστασης, με σκοπό την εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα ή την κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος·

ii) ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων μιας εθνικής στρατηγικής ή ενός επιχειρησιακού προγράμματος· ή

iii) για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων μιας εθνικής στρατηγικής ή ενός επιχειρησιακού προγράμματος·

ιγ)

«ειδικά έξοδα» : τα πρόσθετα έξοδα, τα οποία υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ των συμβατικών εξόδων και των πραγματικών εξόδων και το διαφυγόν εισόδημα που προκύπτει από μια δράση, πλην των πρόσθετων εσόδων και της εξοικονόμησης κόστους.Τμήμα 2

Κριτήρια αναγνώρισης και άλλες απαιτήσεις

Άρθρο 3

Νομικό καθεστώς των οργανώσεων παραγωγών

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις νομικές οντότητες που δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για αναγνώριση δυνάμει του άρθρου 154 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, σύμφωνα με τις εθνικές τους νομικές και διοικητικές δομές. Κατά περίπτωση, θεσπίζουν επίσης διατάξεις για σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων που δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για αναγνώριση σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν συμπληρωματικούς κανόνες για την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών και των νομικών οντοτήτων που δύνανται να υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισής τους ως οργανώσεων παραγωγών.

Άρθρο 4

Καλυπτόμενα προϊόντα

1.  Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν οργανώσεις παραγωγών όσον αφορά το προϊόν ή την ομάδα προϊόντων που περιλαμβάνονται στην αίτηση αναγνώρισης.

2.  Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις οργανώσεις παραγωγών όσον αφορά το προϊόν ή την ομάδα προϊόντων που προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση όταν οι οργανώσεις παραγωγών είναι σε θέση να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα αυτά παραδίδονται πράγματι για μεταποίηση, είτε μέσω συστήματος συμβάσεων προμηθειών είτε με άλλον τρόπο.

Άρθρο 5

Ελάχιστος αριθμός μελών

Για τους σκοπούς του άρθρου 154 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη ορίζουν έναν ελάχιστο αριθμό μελών.

Κατά τον καθορισμό του ελάχιστου αριθμού μελών οργάνωσης παραγωγών, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι στην περίπτωση που ο αιτών αναγνώριση αποτελείται, στο σύνολό του ή εν μέρει, από μέλη τα οποία, με τη σειρά τους, είναι νομικές οντότητες ή σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων αποτελούμενων από παραγωγούς, ο ελάχιστος αριθμός παραγωγών μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον αριθμό παραγωγών που συνδέονται με καθεμία από τις νομικές οντότητες ή καθένα από τα σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων.

Άρθρο 6

Ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής με την ιδιότητα του μέλους

1.  Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής ενός παραγωγού ως μέλους δεν δύναται να είναι κατώτερη του ενός έτους.

2.  Η αποποίηση της ιδιότητας του μέλους κοινοποιείται γραπτώς στην οργάνωση παραγωγών. Τα κράτη μέλη καθορίζουν την προθεσμία ειδοποίησης, ανώτατης διάρκειας έξι μηνών, και την ημερομηνία στην οποία παράγει αποτελέσματα η παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους.

Άρθρο 7

Διαρθρώσεις και δραστηριότητες της οργάνωσης παραγωγών

Τα κράτη μέλη επαληθεύουν ότι οι οργανώσεις παραγωγών διαθέτουν το προσωπικό, την υποδομή και τον εξοπλισμό που είναι αναγκαία για την τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 152, 154 και 160 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και για τη διασφάλιση των ουσιωδών καθηκόντων τους, και ιδίως:

α) την εκ μέρους τους γνώση της παραγωγής των μελών τους·

β) τα τεχνικά μέσα για τη συλλογή, τη διαλογή, την αποθήκευση και τη συσκευασία της παραγωγής των μελών τους·

γ) την εμπορία της παραγωγής των μελών τους·

δ) την εμπορική διαχείριση και τη διαχείριση του προϋπολογισμού τους· και

ε) κεντρική λογιστική βασιζόμενη στο κόστος και σύστημα τιμολόγησης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 8

Αξία ή όγκος της εμπορεύσιμης παραγωγής

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 154 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η αξία ή ο όγκος της εμπορεύσιμης παραγωγής υπολογίζεται επί της ίδιας βάσης, όπως η αξία της παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο η οποία αναφέρεται στα άρθρα 22 και 23 του παρόντος κανονισμού.

2.  Στις περιπτώσεις που τα χρονολογικά δεδομένα σχετικά με την εμπορεύσιμη παραγωγή ενός μέλους για την εφαρμογή της παραγράφου 1 δεν επαρκούν, η αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής ισούται με την πραγματική αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής κατά τη διάρκεια περιόδου 12 διαδοχικών μηνών. Οι εν λόγω 12 μήνες θα πρέπει να εμπίπτουν στα τρία έτη που προηγούνται του έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση αναγνώρισης.

Άρθρο 9

Ελάχιστη αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο

Για τους σκοπούς του άρθρου 154 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη, εκτός από τον ελάχιστο αριθμό μελών, καθορίζουν ελάχιστη τιμή της εμπορεύσιμης παραγωγής για τις οργανώσεις παραγωγών που εφαρμόζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Άρθρο 10

Παροχή τεχνικών μέσων

Για τους σκοπούς του άρθρου 154 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του άρθρου 7 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, θεωρείται ότι μια οργάνωση παραγωγών που είναι αναγνωρισμένη για προϊόν για το οποίο είναι αναγκαία η παροχή τεχνικών μέσων, πληροί τις υποχρεώσεις της προς τον σκοπό αυτό, εφόσον παρέχει τεχνικά μέσα κατάλληλου επιπέδου, είτε η ίδια ή μέσω των μελών της είτε μέσω θυγατρικών είτε μέσω μιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών της οποίας είναι μέλος ή με εξωτερική ανάθεση.

Άρθρο 11

Κύριες δραστηριότητες των οργανώσεων παραγωγών

1.  Η κύρια δραστηριότητα οργάνωσης παραγωγών αφορά τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων των μελών της, για τα οποία έχει αναγνωριστεί.

Η διάθεση στην αγορά που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο πραγματοποιείται από την οργάνωση παραγωγών ή υπό τον έλεγχο της οργάνωσης παραγωγών σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 13. Η διάθεση στην αγορά περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την απόφαση σχετικά με το προϊόν προς πώληση, τον τρόπο πώλησης πλην της περίπτωσης πώλησης μέσω δημοπρασίας, τη διαπραγμάτευση της ποσότητας και της τιμής του.

Οι οργανώσεις παραγωγών φυλάσσουν τα αρχεία, που περιλαμβάνουν και λογιστικά έγγραφα, τουλάχιστον επί πέντε έτη, τα οποία αποδεικνύουν ότι η οργάνωση παραγωγών συγκέντρωσε την προσφορά και διέθεσε στην αγορά τα προϊόντα των μελών της, για τα οποία έχει αναγνωριστεί.

2.  Μια οργάνωση παραγωγών μπορεί να πωλεί προϊόντα παραγωγών οι οποίοι δεν είναι μέλη της οργάνωσης παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων παραγωγών, εφόσον είναι αναγνωρισμένη για τα εν λόγω προϊόντα και υπό τον όρο ότι η οικονομική αξία της δραστηριότητας αυτής είναι χαμηλότερη από την αξία της παραγωγής της που διατίθεται στο εμπόριο, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22.

3.  Η εμπορία οπωροκηπευτικών τα οποία αγοράζονται απευθείας από άλλη οργάνωση παραγωγών και προϊόντων για τα οποία δεν είναι αναγνωρισμένη η οργάνωση παραγωγών δεν θεωρείται ότι αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων της οργάνωσης παραγωγών.

4.  Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 22 παράγραφος 8, οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στις σχετικές θυγατρικές.

▼M1

Άρθρο 12

Διάθεση της παραγωγής στην αγορά εκτός του πλαισίου της οργάνωσης παραγωγών

1.  Εάν το επιτρέπει η οργάνωση παραγωγών στο καταστατικό της και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχει καθορίσει το κράτος μέλος και η οργάνωση παραγωγών, οι παραγωγοί που είναι μέλη της μπορούν:

(α) να διαθέτουν προϊόντα προς πώληση απευθείας στους καταναλωτές για την κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών, στις εγκαταστάσεις της εκμετάλλευσης ή εκτός αυτής·

(β) να διαθέτουν στην αγορά, οι ίδιοι ή μέσω άλλης οργάνωσης παραγωγών που ορίζεται από την οργάνωση παραγωγών τους, ποσότητες προϊόντων οι οποίες, όσον αφορά τον όγκο ή την αξία τους, είναι αμελητέες σε σύγκριση με τον όγκο ή την αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής των σχετικών προϊόντων της οργάνωσής τους·

(γ) να διαθέτουν στην αγορά, οι ίδιοι ή μέσω άλλης οργάνωσης παραγωγών που ορίζεται από την οργάνωσή τους, προϊόντα τα οποία, λόγω των χαρακτηριστικών τους ή λόγω της περιορισμένης σε όγκο ή αξία παραγωγής των παραγωγών-μελών, δεν εμπίπτουν κανονικά στις εμπορικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης οργάνωσης παραγωγών.

2.  Το ποσοστό της παραγωγής που διαθέτουν οι παραγωγοί-μέλη στο εμπόριο εκτός της οργάνωσης παραγωγών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν υπερβαίνει σε όγκο ή σε αξία το 25 % της εμπορεύσιμης παραγωγής κάθε παραγωγού-μέλους.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν ένα χαμηλότερο ποσοστό της παραγωγής που οι παραγωγοί-μέλη μπορούν να διαθέτουν στο εμπόριο εκτός της οργάνωσης παραγωγών, από εκείνο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο. Τα κράτη μέλη δύνανται να αυξήσουν αυτό το ποσοστό έως και στο 40 % στην περίπτωση των προϊόντων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου ( 2 ) ή στην περίπτωση που οι παραγωγοί-μέλη διαθέτουν την παραγωγή τους στο εμπόριο μέσω άλλης οργάνωσης παραγωγών που ορίζεται από τη δική τους οργάνωση.

▼B

Άρθρο 13

Εξωτερική ανάθεση

1.  Οι δραστηριότητες για τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εξωτερική ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 155 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 συνδέονται με τους στόχους, όπως ορίζονται στο άρθρο 152 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συλλογή, την αποθήκευση, τη συσκευασία και την εμπορία των προϊόντων των μελών της οργάνωσης παραγωγών.

2.  Η εξωτερική ανάθεση δραστηριότητας από μια οργάνωση παραγωγών συνεπάγεται τη σύναψη από την οργάνωση παραγωγών γραπτής εμπορικής συμφωνίας, υπό μορφή σύμβασης, συμφωνίας ή πρωτοκόλλου, με άλλη οντότητα, μεταξύ άλλων με ένα ή περισσότερα μέλη της ή με θυγατρική, για την εκτέλεση της σχετικής δραστηριότητας. Η οργάνωση παραγωγών παραμένει υπεύθυνη για την εξασφάλιση της εκτέλεσης της δραστηριότητας αυτής, καθώς και για τον γενικό έλεγχο της διαχείρισης και την εποπτεία της εμπορικής συμφωνίας για την εκτέλεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η δραστηριότητα εκτελείται από την οργάνωση παραγωγών εάν εκτελείται από ένωση οργανώσεων παραγωγών ή συνεταιρισμό του οποίου τα μέλη αποτελούν τα ίδια συνεταιρισμούς των οποίων η οργάνωση παραγωγών αποτελεί μέλος ή θυγατρική που συμμορφώνεται με την απαίτηση για το 90 %, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 8.

3.  Ο συνολικός διαχειριστικός έλεγχος και η εποπτεία στα οποία γίνεται αναφορά στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 είναι αποτελεσματικά και απαιτούν η σύμβαση, η συμφωνία ή το πρωτόκολλο εξωτερικής ανάθεσης να:

α) παρέχει στην οργάνωση παραγωγών τη δυνατότητα να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες και περιλαμβάνει διατάξεις που επιτρέπουν στην οργάνωση παραγωγών να καταγγείλει τη σύμβαση, τη συμφωνία ή το πρωτόκολλο εάν ο πάροχος υπηρεσιών δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης·

β) προβλέπει λεπτομερείς όρους και προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και την υποχρεωτική τακτική υποβολή εκθέσεων, καθώς και προθεσμίες που επιτρέπουν στην οργάνωση παραγωγών να ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο επί των δραστηριοτήτων που αποτελούν αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης.

Οι συμβάσεις, οι συμφωνίες και τα πρωτόκολλα εξωτερικής ανάθεσης, καθώς και οι εκθέσεις στις οποίες γίνεται αναφορά στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου διατηρούνται από την οργάνωση παραγωγών για τουλάχιστον 5 έτη για λόγους εκ των υστέρων ελέγχων και είναι προσβάσιμες σε όλα τα μέλη κατόπιν αίτησης.

Άρθρο 14

Διεθνική οργάνωση παραγωγών

1.  Η έδρα της ένωσης μιας διεθνικής οργάνωσης παραγωγών βρίσκεται στο κράτος μέλος στο οποίο η οργάνωση διαθέτει τη μεγαλύτερη αξία εμπορεύσιμης παραγωγής που υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23.

Εναλλακτικά, η έδρα της ένωσης μπορεί να οριστεί στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται η πλειονότητα των παραγωγών-μελών, εφόσον συμφωνούν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

2.  Στην περίπτωση που μια διεθνική οργάνωση παραγωγών εφαρμόζει ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα και που, κατά την εφαρμογή ενός νέου επιχειρησιακού προγράμματος, η μεγαλύτερη αξία εμπορεύσιμης παραγωγής επιτυγχάνεται σε ένα άλλο κράτος μέλος ή που η πλειονότητα των παραγωγών-μελών βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος πλην αυτού στο οποίο βρίσκεται η έδρα της ένωσης της διεθνικής οργάνωσης παραγωγών, η έδρα διατηρείται στο τρέχον κράτος μέλος έως τη λήξη της εφαρμογής του νέου επιχειρησιακού προγράμματος.

Ωστόσο, εάν κατά την ολοκλήρωση της εφαρμογής αυτού του νέου επιχειρησιακού προγράμματος, επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο μέρος της αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής ή η πλειονότητα των μελών των οργανώσεων εξακολουθεί να βρίσκεται σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται επί του παρόντος η έδρα, η έδρα μεταφέρεται σε αυτό το άλλο κράτος μέλος, εκτός εάν τα οικεία κράτη μέλη συμφωνήσουν ότι ο τόπος της έδρας δεν θα αλλάξει.

3.  Το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η διεθνική οργάνωση παραγωγών είναι αρμόδιο για:

α) την αναγνώριση της διεθνικής οργάνωσης παραγωγών·

β) την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος της διεθνικής οργάνωσης παραγωγών·

γ) την καθιέρωση της αναγκαίας διοικητικής συνεργασίας με τα άλλα κράτη μέλη, στα οποία βρίσκονται τα μέλη, όσον αφορά την τήρηση των όρων αναγνώρισης, όπως και το σύστημα ελέγχων και διοικητικών κυρώσεων. Τα εν λόγω άλλα κράτη μέλη παρέχουν όλη την αναγκαία συνδρομή στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα εγκαίρως· και

δ) την παροχή, κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα μέλη, όλης της σχετικής τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισχύουσας διαθέσιμης νομοθεσίας, μεταφρασμένης στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους.

Άρθρο 15

Συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών

1.  Όταν οργανώσεις παραγωγών συγχωνεύονται, η οργάνωση παραγωγών που προκύπτει από τη συγχώνευση αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιμέρους οργανώσεων παραγωγών που συγχωνεύτηκαν. Το κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η νέα οργάνωση παραγωγών συμμορφώνεται με όλα τα κριτήρια αναγνώρισης και της εκχωρεί νέο αριθμό για τους σκοπούς του ενιαίου συστήματος ταυτοποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892.

Η οργάνωση παραγωγών που προκύπτει από τη συγχώνευση μπορεί είτε να εφαρμόσει τα προγράμματα παράλληλα και χωριστά έως την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της συγχώνευσης είτε να συγχωνεύσει τα επιχειρησιακά προγράμματα από τη στιγμή της συγχώνευσης.

Το άρθρο 34 του παρόντος κανονισμού ισχύει για τα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχωνεύονται.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης, τη συνέχιση της παράλληλης εφαρμογής επιχειρησιακών προγραμμάτων έως την ολοκλήρωσή τους.

Άρθρο 16

Μέλη μη παραγωγοί

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι παραγωγός μπορεί να γίνει αποδεκτό ως μέλος μιας οργάνωσης παραγωγών.

2.  Κατά τον καθορισμό των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδίως τη συμμόρφωση με το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 159 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

3.  Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α) δεν λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση των κριτηρίων αναγνώρισης·

β) δεν αποτελούν τον άμεσο αποδέκτη μέτρων χρηματοδοτούμενων από την Ένωση.

Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν ή να απαγορεύουν το δικαίωμα ψήφου των φυσικών ή νομικών προσώπων για τη λήψη αποφάσεων αναφερομένων σε επιχειρησιακά ταμεία, τηρουμένων των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 17

Δημοκρατική λογοδοσία των οργανώσεων παραγωγών

1.  Όταν μια οργάνωση παραγωγών έχει νομική δομή που απαιτεί δημοκρατική λογοδοσία βάσει της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας, θεωρείται ότι ικανοποιεί αυτήν την απαίτηση για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν το κράτος μέλος αποφασίσει διαφορετικά.

2.  Για οργανώσεις παραγωγών εκτός από εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη ορίζουν ένα μέγιστο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου και μεριδίων ή κεφαλαίου το οποίο μπορεί να κατέχει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε μια οργάνωση παραγωγών. Το μέγιστο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου και μεριδίων ή κεφαλαίου είναι μικρότερο από το 50 % του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μικρότερο από το 50 % των μετοχών ή του κεφαλαίου.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν υψηλότερο μέγιστο ποσοστό μεριδίων ή κεφαλαίου το οποίο ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να κατέχει σε μια οργάνωση παραγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι θεσπίζονται μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση αποτρέπεται η κατάχρηση εξουσίας από αυτό το νομικό πρόσωπο.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, στην περίπτωση οργανώσεων παραγωγών που εφαρμόζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα στις 17 Μαΐου 2014, το μέγιστο ποσοστό μεριδίων ή κεφαλαίου που καθορίζει το κράτος μέλος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο μετά το τέλος του συγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.

3.  Οι αρχές των κρατών μελών διενεργούν ελέγχους, με βάση ανάλυση κινδύνου, για τα δικαιώματα ψήφου και τα μερίδια. Στην περίπτωση που τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών είναι νομικά πρόσωπα, αυτοί οι έλεγχοι περιλαμβάνουν τις ταυτότητες των φυσικών ή νομικών προσώπων που κατέχουν τα μερίδια ή το κεφάλαιο των μελών.

4.  Όταν μια οργάνωση παραγωγών είναι σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής οντότητας, τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα περιοριστικού ή απαγορευτικού χαρακτήρα όσον αφορά τα δικαιώματα μιας νομικής οντότητας να τροποποιεί, να εγκρίνει ή να απορρίπτει αποφάσεις της οργάνωσης παραγωγών.Τμήμα 3

Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών

Άρθρο 18

Κανόνες για τις οργανώσεις παραγωγών που εφαρμόζονται στις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών

Στις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 3, του άρθρου 6, του άρθρου 11 παράγραφος 3, του άρθρου 13, του άρθρου 15 και του άρθρου 17. Όταν η ένωση οργανώσεων παραγωγών πωλεί τα προϊόντα των οργανώσεων παραγωγών-μελών της, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 19

Αναγνώριση ενώσεων οργανώσεων παραγωγών

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αναγνωρίζουν τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών δυνάμει του άρθρου 156 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τη δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες σχετικά με το προϊόν ή την ομάδα προϊόντων που περιλαμβάνονται στην αίτηση αναγνώρισης όταν η ένωση οργανώσεων παραγωγών μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά αυτές τις δραστηριότητες.

2.  Μια ένωση οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζεται δυνάμει του άρθρου 156 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες ή τις λειτουργίες μιας οργάνωσης παραγωγών, ακόμη και όταν η εμπορία των σχετικών προϊόντων εξακολουθεί να εξασφαλίζεται από τα μέλη της.

3.  Για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή ομάδα προϊόντων και δραστηριότητα, μια οργάνωση παραγωγών είναι μέλος μόνο μιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών που εφαρμόζει ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα.

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν συμπληρωματικούς κανόνες για την αναγνώριση των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών.

Άρθρο 20

Μέλη ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που δεν είναι οργανώσεις παραγωγών

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών μπορούν να γίνουν μέλη μιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών.

2.  Τα μέλη μιας αναγνωρισμένης ένωσης οργανώσεων παραγωγών τα οποία δεν είναι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών:

α) δεν λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση των κριτηρίων αναγνώρισης·

β) δεν αποτελούν τον άμεσο αποδέκτη μέτρων χρηματοδοτούμενων από την Ένωση.

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν, να περιορίζουν ή να απαγορεύουν το δικαίωμα ψήφου των εν λόγω μελών για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα.

Άρθρο 21

Διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών

1.  Η έδρα της διεθνικής ένωσης οργανώσεων παραγωγών βρίσκεται στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της διάθεσης στο εμπόριο της παραγωγής των οργανώσεων παραγωγών-μελών.

Εναλλακτικά, η έδρα μπορεί να ορίζεται στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η πλειονότητα των οργανώσεων παραγωγών-μελών, εάν τα οικεία κράτη μέλη συμφωνούν.

2.  Όταν η διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών εφαρμόζει ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα και όταν, κατά τον χρόνο της υποβολής αίτησης για νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα, το μεγαλύτερο μέρος της αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής επιτυγχάνεται σε άλλο κράτος μέλος ή όταν η πλειονότητα των οργανώσεων παραγωγών-μελών βρίσκονται σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της συγκεκριμένης διεθνικής ένωσης, η έδρα διατηρείται στο τρέχον κράτος μέλος μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου επιχειρησιακού προγράμματος.

Ωστόσο, εάν κατά την ολοκλήρωση της εφαρμογής αυτού του νέου επιχειρησιακού προγράμματος, επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο μέρος της αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής ή η πλειονότητα των οργανώσεων παραγωγών-μελών εξακολουθεί να βρίσκεται σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται επί του παρόντος η έδρα, η έδρα μεταφέρεται σε αυτό το άλλο κράτος μέλος, εκτός εάν τα οικεία κράτη μέλη συμφωνήσουν ότι ο τόπος της έδρας δεν θα αλλάξει.

3.  Το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών είναι αρμόδιο για:

α) την αναγνώριση της ένωσης·

β) την έγκριση, κατά περίπτωση, του επιχειρησιακού προγράμματος της διεθνικής ένωσης·

γ) την καθιέρωση της αναγκαίας διοικητικής συνεργασίας με τα άλλα κράτη μέλη, στα οποία βρίσκονται οι συνδεδεμένες οργανώσεις, όσον αφορά την τήρηση των όρων αναγνώρισης, την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος από τις οργανώσεις παραγωγών-μελών, όπως και το καθεστώς των ελέγχων και κυρώσεων. Τα εν λόγω άλλα κράτη μέλη παρέχουν όλη την αναγκαία συνδρομή στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα· και

δ) την παροχή, κατόπιν αιτήματος κράτος μέλους στο οποίο βρίσκονται τα μέλη, όλων των σχετικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν διαθέσιμης ισχύουσας νομοθεσίας, μεταφρασμένων στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του συγκεκριμένου κράτους μέλους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Επιχειρησιακά ταμεία και επιχειρησιακά προγράμματαΤμήμα 1

Αξία παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο

Άρθρο 22

Βάση υπολογισμού

1.  Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση παραγωγών υπολογίζεται με βάση την παραγωγή της ίδιας της οργάνωσης παραγωγών και των παραγωγών-μελών της, και περιλαμβάνει μόνον την παραγωγή των οπωροκηπευτικών για τα οποία είναι αναγνωρισμένη η οργάνωση παραγωγών. Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο μπορεί να περιλαμβάνει οπωροκηπευτικά τα οποία δεν υπόκεινται στην απαίτηση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές εμπορίας, όταν οι εν λόγω προδιαγραφές δεν εφαρμόζονται.

Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια ένωση οργανώσεων παραγωγών υπολογίζεται με βάση την παραγωγή που διαθέτει στο εμπόριο η ίδια η ένωση οργανώσεων παραγωγών και οι οργανώσεις παραγωγών-μελών της και περιλαμβάνει μόνον την παραγωγή των οπωροκηπευτικών για τα οποία είναι αναγνωρισμένη η ένωση οργανώσεων παραγωγών. Στο πλαίσιο αυτού του υπολογισμού αποφεύγεται η διπλή καταμέτρηση.

2.  Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο δεν περιλαμβάνει την αξία των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος το οποίο δεν είναι προϊόν του τομέα των οπωροκηπευτικών.

Ωστόσο, η αξία των οπωροκηπευτικών που διατίθενται στο εμπόριο και προορίζονται για μεταποίηση και έχουν μετατραπεί σε ένα από τα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά που απαριθμούνται στο παράρτημα I μέρος X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή σε οποιοδήποτε άλλο μεταποιημένο προϊόν που αναφέρεται στο παρόν άρθρο και περιγράφεται περαιτέρω στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, από οργάνωση παραγωγών, ένωση οργανώσεων παραγωγών ή παραγωγούς-μέλη τους, ή θυγατρικές που συμμορφώνονται με την απαίτηση για το 90 % που αναφέρεται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, είτε από τους ίδιους είτε μέσω εξωτερικής ανάθεσης, υπολογίζεται με την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστού στη τιμολογηθείσα αξία των εν λόγω μεταποιημένων προϊόντων. Το κατ' αποκοπή ποσοστό αυτό καθορίζεται ως εξής:

α) 53 % για χυμούς φρούτων·

β) 73 % για συμπυκνωμένους χυμούς·

γ) 77 % για συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας·

δ) 62 % για κατεψυγμένα οπωροκηπευτικά·

ε) 48 % για κονσερβοποιημένα οπωροκηπευτικά·

στ) 70 % για κονσερβοποιημένα μανιτάρια του γένους Agaricus·

ζ) 81 % για φρούτα που διατηρούνται προσωρινά σε άλμη·

η) 81 % για αποξηραμένα φρούτα·

θ) 27 % για τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, με εξαίρεση εκείνα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως η)·

ι) 12 % για μεταποιημένα αρωματικά φυτά·

ια) 41 % για σκόνη πάπρικας.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στις οργανώσεις παραγωγών να συμπεριλάβουν την αξία των υποπροϊόντων στην αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο.

4.  Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο περιλαμβάνει την αξία των αποσύρσεων από την αγορά που διατίθενται όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Η αξία υπολογίζεται με βάση τη μέση τιμή των προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο η οργάνωση παραγωγών κατά τη σχετική περίοδο.

5.  Μόνον η παραγωγή της οργάνωσης παραγωγών και των παραγωγών-μελών της που διατίθεται στο εμπόριο από την ίδια την οργάνωση παραγωγών συνυπολογίζεται στην αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο. Η παραγωγή των παραγωγών-μελών της οργάνωσης παραγωγών που διατίθεται στο εμπόριο από άλλη οργάνωση παραγωγών, η οποία έχει οριστεί από την οργάνωσή τους, συνυπολογίζεται στην αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από τη δεύτερη οργάνωση παραγωγών. Η διπλή καταμέτρηση αποφεύγεται.

6.  Εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες εφαρμόζεται η παράγραφος 8, η παραγωγή οπωροκηπευτικών που διατίθεται στο εμπόριο τιμολογείται στο στάδιο της «εξόδου από την οργάνωση παραγωγών» ως προϊόν που απαριθμείται στο παράρτημα I μέρος IX του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 το οποίο είναι προπαρασκευασμένο και συσκευασμένο, εκτός:

α) από τον ΦΠΑ·

β) από το κόστος εσωτερικής μεταφοράς στην οργάνωση παραγωγών, στην περίπτωση που η απόσταση μεταξύ των κέντρων συλλογής ή συσκευασίας της οργάνωσης παραγωγών και του σημείου διανομής της οργάνωσης παραγωγών υπερβαίνει τα 300 km.

7.  Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο μπορεί επίσης να υπολογιστεί στο στάδιο της «εξόδου από την ένωση οργανώσεων παραγωγών» επί της ίδιας βάσης, όπως αυτή που προβλέπεται στην παράγραφο 6.

8.  Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο μπορεί επίσης να υπολογιστεί στο στάδιο της «εξόδου από τη θυγατρική», επί της ίδιας βάσης, όπως αυτή που προβλέπεται στην παράγραφο 6, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 90 % των μεριδίων ή του κεφαλαίου της θυγατρικής κατέχεται:

α) από μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών ή από ενώσεις οργανώσεων παραγωγών· ή

β) με την επιφύλαξη της έγκρισης του κράτους μέλους, από παραγωγούς-μέλη των οργανώσεων παραγωγών ή από ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, εάν το γεγονός αυτό συμβάλλει στους στόχους που απαριθμούνται στο άρθρο 152 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

9.  Σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης, η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο υπολογίζεται στο στάδιο της «εξόδου από την οργάνωση παραγωγών» και περιλαμβάνει την προστιθέμενη οικονομική αξία της δραστηριότητας που αποτέλεσε αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης από την οργάνωση παραγωγών στα μέλη της, σε τρίτα μέρη ή σε θυγατρική άλλη από εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο 8.

▼M1

10.  Σε περίπτωση μείωσης της παραγωγής που προκαλείται από φυσική καταστροφή, κλιματικό φαινόμενο, ασθένειες ζώων ή φυτών, ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς, η αποζημίωση από ασφάλεια που λαμβάνεται για τις αιτίες αυτές στο πλαίσιο των δράσεων ασφάλισης συγκομιδής που προβλέπονται στο κεφάλαιο III τμήμα 7, ή ισοδύναμων δράσεων τις οποίες διαχειρίζεται η οργάνωση παραγωγών ή οι παραγωγοί-μέλη της, μπορεί να συμπεριληφθεί στην αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο.

▼B

Άρθρο 23

Περίοδος αναφοράς και ανώτατο όριο της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν για κάθε οργάνωση παραγωγών μια δωδεκάμηνη περίοδο αναφοράς, η οποία αρχίζει μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους, δηλαδή τρία έτη πριν από το έτος για το οποίο ζητείται η ενίσχυση και λήγει πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους για το οποίο ζητείται η ενίσχυση·

Η δωδεκάμηνη περίοδος αναφοράς αποτελεί τη λογιστική περίοδο της σχετικής οργάνωσης παραγωγών.

Η μεθοδολογία για τον καθορισμό της περιόδου αναφοράς δεν ποικίλλει κατά τη διάρκεια του επιχειρησιακού προγράμματος, πλην δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων.

2.  Το ανώτατο όριο της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 υπολογίζεται σε ετήσια βάση βάσει της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς των παραγωγών που είναι μέλη της οργάνωσης παραγωγής ή ένωσης οργανώσεων παραγωγών την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο ζητείται η ενίσχυση.

3.  Ως εναλλακτική λύση στη μέθοδο που προβλέπεται στην παράγραφο 2, για τις μη διεθνικές οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να χρησιμοποιούν την πραγματική αξία της παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο κατά τη σχετική περίοδο αναφοράς της σχετικής οργάνωσης παραγωγής ή ένωσης οργανώσεων παραγωγών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κανόνας ισχύει για όλες τις μη διεθνικές οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

4.  Σε περίπτωση που προκύπτει μείωση της αξίας ενός προϊόντος κατά τουλάχιστον 35 %, για λόγους που δεν εμπίπτουν στην ευθύνη και στον έλεγχο της οργάνωσης παραγωγών, η αξία της παραγωγής του σχετικού προϊόντος που διατίθεται στο εμπόριο θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το 65 % της αξίας της κατά την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Η οργάνωση παραγωγών δικαιολογεί στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους τους λόγους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Αυτή η παράγραφος εφαρμόζεται επίσης για τον σκοπό της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης με την ελάχιστη αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9.

5.  Στην περίπτωση που τα χρονολογικά δεδομένα για πρόσφατα αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών σχετικά με την παραγωγή που διατίθεται στο εμπόριο είναι ανεπαρκή για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 1, η αξία της εν λόγω παραγωγής είναι η αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής που αναφέρεται από την οργάνωση παραγωγών για τον σκοπό της αναγνώρισης.

Άρθρο 24

Λογιστική

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οργανώσεις παραγωγών συμμορφώνονται με τα εθνικά πρότυπα λογιστικής βάσει κόστους, τα οποία επιτρέπουν στους ανεξάρτητους ελεγκτές να προσδιορίζουν, να ελέγχουν και να πιστοποιούν άμεσα τις δαπάνες και τα έσοδα.Τμήμα 2

Επιχειρησιακά ταμεία

Άρθρο 25

Χρηματοδότηση των επιχειρησιακών ταμείων

1.  Οι χρηματοδοτικές εισφορές στο επιχειρησιακό ταμείο που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 καθορίζονται από την οργάνωση παραγωγών ή την ένωση οργανώσεων παραγωγών.

2.  Όλοι οι παραγωγοί-μέλη ή οι οργανώσεις-μέλη έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται από το επιχειρησιακό ταμείο και να συμμετέχουν στις αποφάσεις σχετικά με τη χρήση του επιχειρησιακού ταμείου της οργάνωσης παραγωγών ή της ένωσης οργανώσεων παραγωγών και των χρηματικών εισφορών στο επιχειρησιακό ταμείο.

3.  Το καταστατικό μιας οργάνωσης παραγωγών ή η ιδρυτική πράξη μιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών απαιτούν από τους παραγωγούς-μέλη ή τις οργανώσεις-μέλη της να καταβάλλουν τις χρηματοδοτικές συνδρομές σύμφωνα με το καταστατικό ή την ιδρυτική πράξη της ένωσης για τη δημιουργία και την τροφοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου που προβλέπεται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 26

Κοινοποίηση εκτιμώμενου ποσού

1.  Οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών κοινοποιούν στο κράτος μέλος που έχει χορηγήσει την αναγνώριση, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, τα εκτιμώμενα ποσά της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής, καθώς και της εισφοράς των μελών τους και των ίδιων των οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων οργανώσεων παραγωγών στα επιχειρησιακά ταμεία για το επόμενο έτος, συνοδευόμενα από τα επιχειρησιακά προγράμματα ή οποιαδήποτε αίτηση για έγκριση τροποποιήσεων σε υφιστάμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν ημερομηνία μεταγενέστερη της 15ης Σεπτεμβρίου.

2.  Ο υπολογισμός του εκτιμώμενου ποσού των επιχειρησιακών ταμείων πραγματοποιείται με βάση τα επιχειρησιακά προγράμματα και την αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο. Ο υπολογισμός κατανέμεται μεταξύ των δαπανών για τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων και των δαπανών για τα λοιπά μέτρα.Τμήμα 3

Επιχειρησιακά προγράμματα

Άρθρο 27

Εθνική στρατηγική

1.  Η εθνική στρατηγική που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού πλαισίου που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού θεσπίζεται πριν από την ετήσια υποβολή των σχεδίων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Το εθνικό πλαίσιο ενσωματώνεται στην εθνική στρατηγική μετά την υποβολή του στην Επιτροπή και, κατά περίπτωση, την τροποποίησή του, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Η εθνική στρατηγική μπορεί να υποδιαιρείται σε περιφερειακά στοιχεία.

2.  Εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η εθνική στρατηγική περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται και τις διατάξεις που θεσπίζονται από το κράτος μέλος για τους σκοπούς των άρθρων 152 έως 165 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

3.  Η ανάλυση της αρχικής κατάστασης αποτελεί μέρος της διαδικασίας εκπόνησης της εθνικής στρατηγικής και διενεργείται υπό την ευθύνη του κράτους μέλους.

Προσδιορίζει και αξιολογεί τις ανάγκες προτεραιότητας, τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τους ποσοτικοποιημένους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε σχέση με την αρχική κατάσταση.

Καθορίζει επίσης τα μέσα και τις δράσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων.

4.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την εθνική στρατηγική, καθώς και την εφαρμογή της μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Η εθνική στρατηγική μπορεί να τροποποιηθεί πριν από την ετήσια υποβολή των σχεδίων επιχειρησιακών προγραμμάτων.

5.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής τα ανώτατα ποσοστά του επιχειρησιακού ταμείου τα οποία μπορούν να δαπανηθούν για κάθε επιμέρους μέτρο ή είδος δράσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ των διαφόρων μέτρων.

Άρθρο 28

Εθνικό πλαίσιο για τις περιβαλλοντικές δράσεις

Επιπλέον της υποβολής του προτεινόμενου πλαισίου που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν τροποποιήσεις του εθνικού πλαισίου, οι οποίες υπόκεινται στη διαδικασία που περιγράφεται στο εν λόγω εδάφιο.

Η Επιτροπή θέτει το εθνικό πλαίσιο στη διάθεση των άλλων κρατών μελών με τον τρόπο που θεωρεί ενδεδειγμένο.

Άρθρο 29

Συμπληρωματικοί κανόνες του κράτους μέλους

Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν κανόνες για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, του παρόντος κανονισμού και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892 όσον αφορά την επιλεξιμότητα των μέτρων, των δράσεων ή των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Άρθρο 30

Σχέση με προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις και την προώθηση

1.  Όταν χορηγείται στήριξη στο πλαίσιο του ή των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης του κράτους μέλους για ενέργειες οι οποίες είναι ταυτόσημες με δράσεις που θα μπορούσαν δυνητικά να είναι επιλέξιμες βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, αυτό το κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι μπορούν να λαμβάνουν στήριξη για μια συγκεκριμένη δράση στο πλαίσιο ενός μόνο καθεστώτος.

Όταν ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει τέτοιες ενέργειες στο ή στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξής του, διασφαλίζει ότι η εθνική στρατηγική υποδεικνύει τις διασφαλίσεις, τις διατάξεις και τους ελέγχους που έχουν θεσπιστεί για την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δράσης ή ενέργειας.

▼M1

2.  Οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών στις οποίες έχει χορηγηθεί η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής ( 3 ) μπορούν να εφαρμόσουν επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν στήριξη για κάθε συγκεκριμένη δράση στο πλαίσιο ενός μόνο καθεστώτος.

▼B

3.  Κατά περίπτωση και με την επιφύλαξη του άρθρου 34 παράγραφοι 1 και 3 και του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το επίπεδο στήριξης για τα μέτρα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό δεν υπερβαίνει το επίπεδο που εφαρμόζεται για τα μέτρα που υπάγονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

4.  Η στήριξη για περιβαλλοντικές δράσεις που είναι πανομοιότυπες με γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές ή βιολογικής γεωργίας δεσμεύσεις όπως αναφέρεται στα άρθρα 28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αντίστοιχα, περιορίζεται στα μέγιστα ποσά που προβλέπονται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού για τις γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές ενισχύσεις και τις ενισχύσεις για τη βιολογική γεωργία. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξηθούν σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, λαμβανομένων υπόψη ειδικών περιστάσεων που πρέπει να αιτιολογούνται στην εθνική στρατηγική και στα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων παραγωγών.

5.  Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται σε περιβαλλοντικές δράσεις οι οποίες δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με συγκεκριμένο αγροτεμάχιο.

6.  Όταν οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικές οργανώσεις επωφελούνται από προγράμματα προώθησης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4 ), τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι μπορούν να λαμβάνουν στήριξη για μια συγκεκριμένη δράση στο πλαίσιο ενός μόνο καθεστώτος.

Άρθρο 31

Επιλεξιμότητα των δράσεων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων

1.  Τα επιχειρησιακά προγράμματα δεν περιλαμβάνουν δράσεις ή δαπάνες που αναφέρονται στο παράρτημα II. Το παράρτημα III περιλαμβάνει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο των επιλέξιμων δράσεων.

2.  Οι επιλέξιμες για τη χορήγηση ενίσχυσης δαπάνες στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων περιορίζονται στις πραγματικές δαπάνες. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν τυπικές κατ' αποκοπή τιμές ή κλίμακες κόστους ανά μονάδα στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) όταν οι τυπικές κατ' αποκοπή τιμές ή κλίμακες κόστους ανά μονάδα αναφέρονται στο παράρτημα III·

β) για τα πρόσθετα ανά χιλιόμετρο έξοδα εξωτερικής μεταφοράς, σε σύγκριση με τα έξοδα συγκρίσιμης οδικής μεταφοράς, όταν επιλέγεται η σιδηροδρομική ή θαλάσσια μεταφορά στο πλαίσιο ενός μέτρου προστασίας του περιβάλλοντος·

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να χρησιμοποιούν διαφοροποιημένες κλίμακες κόστους ανά μονάδα, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ή τοπικές ιδιαιτερότητες.

Τα κράτη μέλη αναθεωρούν τις τυπικές κατ' αποκοπή τιμές ή τις κλίμακες κόστους ανά μονάδα τουλάχιστον κάθε πέντε έτη.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι σχετικοί υπολογισμοί είναι επαρκείς και ακριβείς και πραγματοποιούνται εκ των προτέρων βάσει σωστού, δίκαιου και επαληθεύσιμου υπολογισμού. Προς αυτόν τον σκοπό, τα κράτη μέλη:

(α) εξασφαλίζουν ότι ένας φορέας λειτουργικά ανεξάρτητος από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του προγράμματος και διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία εκτελεί τους υπολογισμούς ή επιβεβαιώνει την ορθότητα και την ακρίβεια των υπολογισμών.

(β) διατηρούν όλα τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τον καθορισμό τυπικών κατ' αποκοπή τιμών ή κλιμάκων κόστους ανά μονάδα και την αναθεώρησή τους.

4.  Για να είναι επιλέξιμη μια δράση, τα προϊόντα για τα οποία η οργάνωση παραγωγών είναι αναγνωρισμένη πρέπει να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50 % της αξίας των προϊόντων που καλύπτει η συγκεκριμένη δράση. Επιπλέον, τα σχετικά προϊόντα πρέπει να προέρχονται από μέλη της οργάνωσης παραγωγών ή από παραγωγούς-μέλη άλλης οργάνωσης παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων παραγωγών. Τα άρθρα 22 και 23 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών για τον υπολογισμό της αξίας.

5.  Οι επενδύσεις σε υλικά στοιχεία συνεπάγονται τις παρακάτω δεσμεύσεις:

α) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, τα υλικά στοιχεία που αποκτώνται χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους, όπως περιγράφεται στο εγκεκριμένο σχετικό επιχειρησιακό πρόγραμμα·

β) με την επιφύλαξη του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 6, τα υλικά στοιχεία που αποκτώνται παραμένουν τόσο στην ιδιοκτησία όσο και στην κατοχή του δικαιούχου είτε μέχρι το τέλος της περιόδου φορολογικής απόσβεσης των υλικών στοιχείων είτε για 10 έτη, ανάλογα με το ποια από τις δύο χρονικές περιόδους είναι βραχύτερη. Ο δικαιούχος εξασφαλίζει επίσης τη συντήρηση των υλικών στοιχείων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ωστόσο, όταν η επένδυση πραγματοποιείται σε έδαφος που ενοικιάζεται σύμφωνα με συγκεκριμένους εθνικούς κανόνες περί ιδιοκτησίας, η απαίτηση τα υλικά στοιχεία να βρίσκονται στην ιδιοκτησία του δικαιούχου ενδέχεται να μην ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις είναι στην κατοχή του δικαιούχου τουλάχιστον για την περίοδο που απαιτείται στην πρώτη πρόταση του παρόντος σημείου·

γ) όταν η οργάνωση παραγωγών έχει την κυριότητα και το μέλος της οργάνωσης παραγωγών είναι ο κάτοχος του υλικού στοιχείου με το οποίο σχετίζεται η επένδυση, η οργάνωση παραγωγών έχει δικαιώματα πρόσβασης στο συγκεκριμένο στοιχείο κατά τη διάρκεια της περιόδου φορολογικής απόσβεσης.

Ωστόσο, για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι ισχύει περίοδος διαφορετική από την περίοδο φορολογικής απόσβεσης. Αυτή η περίοδος αναφέρεται και αιτιολογείται δεόντως στην εθνική τους στρατηγική και καλύπτει τουλάχιστον την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 5 ).

6.   ►M1  Οι επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω του επιχειρησιακού ταμείου με εφάπαξ ποσό ή σε δόσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. ◄ Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν τροποποιήσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα οι οποίες προβλέπουν νέα κατανομή των δόσεων.

Εάν η περίοδος φορολογικής απόσβεσης μιας επένδυσης υπερβαίνει τη διάρκεια του επιχειρησιακού προγράμματος, μπορεί να μετατεθεί σε επόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Σε περίπτωση αντικατάστασης επενδύσεων, η απομένουσα αξία των επενδύσεων που αντικαθίστανται:

α) προστίθεται στο επιχειρησιακό ταμείο της οργάνωσης παραγωγών· ή

β) αφαιρείται από το κόστος της αντικατάστασης.

Σε περίπτωση πώλησης αλλά όχι αντικατάστασης της επένδυσης πριν από το τέλος της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 5, η ενωσιακή ενίσχυση που έχει καταβληθεί για τη χρηματοδότηση της επένδυσης ανακτάται και επιστρέφεται στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) κατ' αναλογία του αριθμού πλήρων ετών που απομένουν μέχρι το τέλος της περιόδου απόσβεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο β).

7.  Οι δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, μπορούν να εφαρμοστούν σε μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις ή εγκαταστάσεις παραγωγών-μελών της οργάνωσης παραγωγών, της ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή των θυγατρικών τους που συμμορφώνονται με την απαίτηση για το 90 %, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 8, ακόμη και σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης των δράσεων σε μέλη οργάνωσης παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων παραγωγών, υπό τον όρο ότι συμβάλλουν στους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος.

Σε περίπτωση αποχώρησης του παραγωγού-μέλους από την οργάνωση παραγωγών, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ανάκτηση της επένδυσης ή της απομένουσας αξίας της από την οργάνωση παραγωγών και, στη δεύτερη περίπτωση, την προσθήκη της στο επιχειρησιακό ταμείο.

Εντούτοις, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι δεν απαιτείται από την οργάνωση παραγωγών να ανακτήσει την επένδυση ή την απομένουσα αξία της.

8.  Οι δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, που σχετίζονται με τη μετατροπή οπωροκηπευτικών σε μεταποιημένα οπωροκηπευτικά μπορεί να είναι επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω δράσεις και επενδύσεις επιδιώκουν τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 160 του εν λόγω κανονισμού, και με την προϋπόθεση ότι προσδιορίζονται στην εθνική στρατηγική που αναφέρεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

9.  Οι επενδύσεις σε άυλα στοιχεία μπορεί να είναι επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω επενδύσεις επιδιώκουν τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 160 του εν λόγω κανονισμού, και με την προϋπόθεση ότι προσδιορίζονται στην εθνική στρατηγική που αναφέρεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 32

Επιχειρησιακά προγράμματα ενώσεων οργανώσεων παραγωγών

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους παραγωγούς-μέλη ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που δεν είναι οργανώσεις παραγωγών, αλλά είναι μέλη τέτοιων ενώσεων σύμφωνα με το άρθρο 20, να χρηματοδοτούν τα μέτρα που εφαρμόζονται από την ένωση οργανώσεων παραγωγών κατ' αναλογία της εισφοράς των οργανώσεων παραγωγών-μελών.

2.  Τα άρθρα 30, 31, 33 και 34 του παρόντος κανονισμού και τα άρθρα 4 έως 7 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών. Ωστόσο, δεν απαιτείται ισορροπία μεταξύ των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892 όσον αφορά τα μερικά επιχειρησιακά προγράμματα ενώσεων οργανώσεων παραγωγών.

3.  Το ανώτατο όριο για τις δαπάνες διαχείρισης και πρόληψης κρίσεων, που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών υπολογίζεται στο επίπεδο κάθε οργάνωσης παραγωγών που είναι μέλος τους.

Άρθρο 33

Απόφαση

1.  Τα κράτη μέλη:

α) εγκρίνουν τα ποσά των επιχειρησιακών ταμείων και τα επιχειρησιακά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του παρόντος κεφαλαίου·

β) εγκρίνουν τα επιχειρησιακά προγράμματα, υπό τον όρο της αποδοχής από την οργάνωση παραγωγών ορισμένων τροποποιήσεων· ή

γ) απορρίπτουν τα επιχειρησιακά προγράμματα ή μέρη αυτών.

2.  Τα κράτη μέλη αποφασίζουν, όσον αφορά τα επιχειρησιακά προγράμματα και τα επιχειρησιακά ταμεία, το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο γίνεται η υποβολή.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στις οργανώσεις παραγωγών τις αποφάσεις αυτές μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, αυτές οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται μετά την εν λόγω ημερομηνία, αλλά όχι αργότερα από τις 20 Ιανουαρίου μετά την ημερομηνία υποβολής. Στην απόφαση έγκρισης μπορεί να προβλέπεται ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της υποβολής.

Άρθρο 34

Τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων

1.  Οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να ζητούν τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειάς τους, για τα επόμενα έτη. Τα κράτη μέλη ορίζουν προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση αυτών των αιτήσεων, ώστε οι τροποποιήσεις που εγκρίνονται να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, αυτές οι αιτήσεις μπορούν να εγκρίνονται μετά την παρέλευση των προθεσμιών που ορίζουν τα κράτη μέλη, αλλά όχι αργότερα από τις 20 Ιανουαρίου που έπεται του έτους υποβολής της αίτησης. Στην απόφαση έγκρισης μπορεί να προβλέπεται ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου που έπεται του έτους αίτησης.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια του έτους, υπό όρους που καθορίζουν τα ίδια. Οι αποφάσεις για αυτές τις τροποποιήσεις λαμβάνονται μέχρι τις 20 Ιανουαρίου του έτους που έπεται του έτους υποβολής της αίτησης για τις τροποποιήσεις.

Κατά τη διάρκεια του έτους, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στις οργανώσεις παραγωγών:

α) να υλοποιήσουν εν μέρει μόνο τα επιχειρησιακά τους προγράμματα·

β) να αλλάξουν το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

γ) να αυξήσουν το ποσό του επιχειρησιακού ταμείου κατά το πολύ 25 % του ποσού που είχε εγκριθεί αρχικά και να το μειώσουν κατά ποσοστό που καθορίζεται από τα κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι διατηρούνται οι γενικοί στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος·

δ) να προσθέσουν εθνική χρηματοδοτική συνδρομή στο επιχειρησιακό ταμείο σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 53.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους είναι δυνατόν να τροποποιηθούν τα επιχειρησιακά προγράμματα κατά τη διάρκεια του έτους χωρίς προγενέστερη έγκριση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι επιλέξιμες για ενίσχυση μόνον εφόσον κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση από την οργάνωση παραγωγών στην αρμόδια αρχή.

Τα κράτη μέλη δύνανται να τροποποιήσουν τα ποσοστά που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του δεύτερου εδαφίου σε περίπτωση συγχώνευσης οργανώσεων παραγωγών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1.

3.  Οι αιτήσεις τροποποίησης συνοδεύονται από δικαιολογητικά τα οποία αναφέρουν τον λόγο, τη φύση και τις επιπτώσεις των αλλαγών.Τμήμα 4

Ενίσχυση

Άρθρο 35

Προκαταβολές

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέψουν στις οργανώσεις παραγωγών να υποβάλουν αίτηση για προκαταβολή του τμήματος της ενίσχυσης. Αυτή η προκαταβολή αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη δαπάνη η οποία προκύπτει από το επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά την τρίμηνη ή τετράμηνη περίοδο που αρχίζει τον μήνα κατά τον οποίο υπεβλήθη η αίτηση για προκαταβολή.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν όρους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι έχουν καταβληθεί οι χρηματικές εισφορές στο επιχειρησιακό ταμείο σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 και ότι οι προηγούμενες προκαταβολές και η αντίστοιχη εισφορά της οργάνωσης παραγωγών έχουν πράγματι δαπανηθεί.

2.  Οι αιτήσεις αποδέσμευσης των εγγυήσεων μπορούν να υποβληθούν κατά τη διάρκεια του έτους του υπό εξέλιξη προγράμματος, συνοδευόμενες από τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως τιμολόγια και έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η πληρωμή.

Οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται έως το 80 % του ποσού των προκαταβολών.

3.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα επιχειρησιακά προγράμματα ή σοβαρών παρατυπιών όσον αφορά τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 στοιχεία β) και γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892, η εγγύηση καταπίπτει, με την επιφύλαξη επιβολής άλλων διοικητικών κυρώσεων οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με το τμήμα 3 του κεφαλαίου V του παρόντος τίτλου.

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης άλλων απαιτήσεων, η εγγύηση καταπίπτει κατ' αναλογία της σοβαρότητας της διαπραχθείσας παρατυπίας.

Άρθρο 36

Παύση επιχειρησιακού προγράμματος και διακοπή της αναγνώρισης

1.  Εάν μια οργάνωση παραγωγής ή ένωση οργανώσεων παραγωγών παύσει την εφαρμογή του επιχειρησιακού της προγράμματος πριν από τη λήξη της προγραμματισμένης διάρκειάς τους, δεν χορηγούνται άλλες ενισχύσεις στη συγκεκριμένη οργάνωση ή ένωση για δράσεις που υλοποιούνται μετά την ημερομηνία παύσης.

2.  Οι ενισχύσεις για επιλέξιμες δράσεις που υλοποιήθηκαν πριν από την παύση του επιχειρησιακού προγράμματος δεν ανακτώνται υπό την προϋπόθεση ότι:

α) η οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών συμμορφώθηκε με τα κριτήρια αναγνώρισης και οι στόχοι των δράσεων που καθορίζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα έχουν επιτευχθεί κατά τον χρόνο της παύσης· και

β) οι επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν με στήριξη από το επιχειρησιακό ταμείο παραμένουν στην κατοχή και χρησιμοποιούνται από την οργάνωση παραγωγών, την ένωση οργανώσεων παραγωγών ή τις θυγατρικές τους που συμμορφώνονται με την απαίτηση για το 90 %, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 8, ή τα μέλη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος της περιόδου απόσβεσής τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 5. Διαφορετικά, η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή που καταβλήθηκε για τη χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων ανακτάται και επιστρέφεται στο ΕΓΤΕ.

3.  Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή για πολυετείς δεσμεύσεις, όπως περιβαλλοντικές δράσεις, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των οποίων δεν μπορούν να επιτευχθούν λόγω της διακοπής του μέτρου ανακτάται και επιστρέφεται στο ΕΓΤΕ.

4.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών σε περίπτωση εθελοντικής διακοπής της αναγνώρισης, απόσυρση της αναγνώρισης ή διάλυσης της οργάνωσης παραγωγών ή της ένωσης οργανώσεων παραγωγών.

5.  Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ενίσχυσης ανακτώνται σύμφωνα με το άρθρο 67.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεωνΤμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 37

Επιλογή μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που απαριθμούνται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 δεν εφαρμόζονται στην επικράτειά τους.

Άρθρο 38

Δάνεια για τη χρηματοδότηση των μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων

Δάνεια που συνάπτονται για τη χρηματοδότηση των μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 πέμπτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, των οποίων η διάρκεια αποπληρωμής υπερβαίνει τη διάρκεια του επιχειρησιακού προγράμματος, μπορούν, για οικονομικούς λόγους δεόντως αιτιολογημένους, να μετατεθούν σε ένα επόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα.Τμήμα 2

Επενδύσεις που επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση των όγκων που διατίθενται στην αγορά

Άρθρο 39

Επενδύσεις σχετικά με τη διαχείριση των όγκων

1.  Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στην εθνική τους στρατηγική τον κατάλογο των επιλέξιμων επενδύσεων που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των όγκων που διατίθενται στο εμπόριο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

2.  Πριν από την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν δράσεις σχετικά με τις επενδύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη απαιτούν αιτιολόγηση όσον αφορά την καταλληλότητα της προτεινόμενης επένδυσης για την αποτελεσματική πρόληψη ή την καλύτερη αντιμετώπιση κρίσεων.

▼M1Τμήμα 3

Στήριξή που συνδέεται με τα ταμεία αλληλοβοήθειας

Άρθρο 40

Στήριξη που συνδέεται με τα ταμεία αλληλοβοήθειας

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις όσον αφορά τη στήριξη για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών σύστασης ταμείων αλληλοβοήθειας και ανατροφοδότησης των ταμείων αλληλοβοήθειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

2.  Η στήριξη για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών σύστασης ταμείων αλληλοβοήθειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τόσο την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή όσο και την εισφορά της οργάνωσης παραγωγών. Το συνολικό ποσό αυτής της στήριξης δεν υπερβαίνει το 5 %, το 4 % ή το 2 % αντίστοιχα της εισφοράς της οργάνωσης παραγωγών στο ταμείο αλληλοβοήθειας κατά το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο έτος λειτουργίας.

3.  Μια οργάνωση παραγωγών μπορεί να λάβει τη στήριξη για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών σύστασης ταμείων αλληλοβοήθειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών λειτουργίας του ταμείου αλληλοβοήθειας. Σε περίπτωση που η οργάνωση παραγωγών ζητεί στήριξη μόνο κατά το δεύτερο ή το τρίτο έτος λειτουργίας του ταμείου αλληλοβοήθειας, η στήριξη ανέρχεται στο 4 % ή το 2 % αντίστοιχα της εισφοράς της οργάνωσης παραγωγών στα ταμεία αλληλοβοήθειας κατά το δεύτερο και το τρίτο έτος λειτουργίας του.

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ανώτατα όρια όσον αφορά τα ποσά τα οποία είναι δυνατόν να λάβει μια οργάνωση παραγωγών ως στήριξη η οποία σχετίζεται με τα ταμεία αλληλοβοήθειας.

▼BΤμήμα 4

Αναφύτευση οπωρώνων έπειτα από υποχρεωτική εκρίζωση

Άρθρο 41

Αναφύτευση οπωρώνων

1.  Όταν τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στην εθνική στρατηγική τους την αναφύτευση οπωρώνων κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα μέτρα που λαμβάνονται είναι σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου ( 6 ).

2.  Η αναφύτευση οπωρώνων δεν καλύπτει πάνω από το 20 % των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να καθορίσουν χαμηλότερο ποσοστό.Τμήμα 5

Αποσύρσεις από την αγορά

Άρθρο 42

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις αποσύρσεις από την αγορά και τη δωρεάν διανομή, όπως αναφέρονται αντίστοιχα στο άρθρο 33 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο στ) και στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 43

Μέσος όρος τριετούς περιόδου για τις αποσύρσεις από την αγορά για δωρεάν διανομή

1.  Το όριο του 5 % του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 υπολογίζεται με βάση τον αριθμητικό μέσο όρο του συνολικού όγκου προϊόντων για τα οποία είναι αναγνωρισμένη η οργάνωση παραγωγών και τα οποία έχουν διατεθεί στο εμπόριο από την οργάνωση παραγωγών κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών ετών.

2.  Για τις πρόσφατα αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών, τα στοιχεία για τις περιόδους εμπορίας πριν από την αναγνώριση είναι τα ακόλουθα:

α) σε περίπτωση που η οργάνωση ήταν ομάδα παραγωγών, τα ισοδύναμα στοιχεία για την εν λόγω ομάδα παραγωγών, κατά περίπτωση· ή

β) η ποσότητα που λαμβάνεται υπόψη για την αίτηση αναγνώρισης.

Άρθρο 44

Προηγούμενη κοινοποίηση των ενεργειών απόσυρσης

1.  Οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών κοινοποιούν εκ των προτέρων στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικά μέσα, την πρόθεσή τους να αποσύρουν προϊόντα.

Η κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνει, ιδίως, κατάλογο των προϊόντων προς απόσυρση και τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους όσον αφορά τις σχετικές προδιαγραφές εμπορίας, την εκτίμηση της ποσότητας για κάθε σχετικό προϊόν, τον προβλεπόμενο προορισμό καθώς και τον τόπο στον οποίο τα αποσυρθέντα προϊόντα μπορούν να υποβληθούν στους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 29 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892.

Η κοινοποίηση περιλαμβάνει γραπτή δήλωση η οποία πιστοποιεί τη συμμόρφωση των προϊόντων προς απόσυρση με τις ισχύουσες προδιαγραφές ή με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 15 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892.

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για τις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών σχετικά με τις κοινοποιήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ιδίως όσον αφορά τις προθεσμίες.

Άρθρο 45

Στήριξη

1.  Η στήριξη για αποσύρσεις από την αγορά, που αποτελείται από την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή και την εισφορά της οργάνωσης παραγωγών, δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

Για τα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV, τα κράτη μέλη καθορίζουν ανώτατα ποσοστά στήριξης, τα οποία αποτελούνται από την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή και την εισφορά της οργάνωσης παραγωγών, σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το 40 % των μέσων τιμών της αγοράς για τα προηγούμενα πέντε έτη σε περίπτωση δωρεάν διανομής και σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το 30 % των μέσων τιμών της αγοράς για τα προηγούμενα πέντε έτη για προορισμούς άλλους από τη δωρεάν διανομή.

Όταν η οργάνωση παραγωγών έχει λάβει αποζημίωση από τρίτα μέρη για τα αποσυρθέντα προϊόντα, η στήριξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μειώνεται κατά ποσό που αντιστοιχεί στην αποζημίωση που ελήφθη. Για να είναι επιλέξιμα για ενίσχυση, τα σχετικά προϊόντα δεν εισέρχονται εκ νέου στην εμπορική αγορά οπωροκηπευτικών.

2.  Οι αποσύρσεις από την αγορά δεν υπερβαίνουν το 5 % του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για κάθε δεδομένο προϊόν από κάθε δεδομένη οργάνωση παραγωγών. Ωστόσο, στο ποσοστό αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες που διατίθενται με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που έχει εγκριθεί από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 46 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Ο όγκος της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, ο οποίος αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, αντιστοιχεί στον όγκο της παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο κατά τα προηγούμενα τρία έτη. Εάν τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα, χρησιμοποιείται η ποσότητα της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για την οποία είναι αναγνωρισμένη η οργάνωση παραγωγών.

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αποτελεί ετήσιους μέσους όρους τριετούς περιόδου, περιλαμβανομένων του συγκεκριμένου έτους και των δύο προηγούμενων ετών, με 5 % ετήσιο περιθώριο υπέρβασης.

3.  Σε περίπτωση αποσύρσεων οπωροκηπευτικών από την αγορά τα οποία διατέθηκαν με δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή καλύπτει μόνον την πληρωμή των προϊόντων τα οποία διατέθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και τα έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 και στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892.

Άρθρο 46

Προορισμοί των προϊόντων που αποσύρονται

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τους επιτρεπόμενους προορισμούς για τα προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά. Θεσπίζουν διατάξεις ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον ούτε αρνητικές φυτοϋγειονομικές συνέπειες από την απόσυρση ή τον προορισμό τους.

2.  Στους προορισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνεται η δωρεάν διανομή, κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, και κάθε άλλος προορισμός ισοδύναμου χαρακτήρα που εγκρίνεται από τα κράτη μέλη.

Μετά από αίτηση, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στις φιλανθρωπικές οργανώσεις και στα ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 να ζητούν συνεισφορά από τους τελικούς αποδέκτες προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά.

Εφόσον οι σχετικές φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα λάβουν την άδεια, τηρούν χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς για τη συγκεκριμένη εργασία, επιπλέον των υποχρεώσεων δυνάμει του άρθρου 47 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Η πληρωμή σε είδος από τους δικαιούχους δωρεάν διανομής στους μεταποιητές οπωροκηπευτικών μπορεί να επιτραπεί, όταν η λόγω πληρωμή αντισταθμίζει μόνο το κόστος μεταποίησης και όταν το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η πληρωμή έχει θεσπίσει κανόνες ώστε να διασφαλίζεται ότι τα μεταποιημένα προϊόντα προορίζονται για κατανάλωση από τους τελικούς αποδέκτες που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολυνθούν οι επαφές και η συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων παραγωγών και των φιλανθρωπικών οργανώσεων και των ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και τους οποίους έχουν εγκρίνει.

3.  Η διάθεση προϊόντων στη μεταποιητική βιομηχανία είναι δυνατή. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις για να διασφαλιστεί ότι δεν προκαλείται στρέβλωση του ανταγωνισμού για τους σχετικούς κλάδους στην Ένωση ή για τα εισαγόμενα προϊόντα και ότι τα αποσυρθέντα προϊόντα δεν εισέρχονται εκ νέου στην εμπορική αγορά. Η αλκοόλη που παράγεται από την απόσταξη χρησιμοποιείται αποκλειστικά για βιομηχανικούς ή ενεργειακούς σκοπούς.

Άρθρο 47

Όροι για τους αποδέκτες των αποσυρθέντων προϊόντων

1.  Οι αποδέκτες των αποσυρθέντων προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 αναλαμβάνουν τη δέσμευση:

α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και έχουν θεσπιστεί βάσει αυτού·

β) να τηρούν χωριστά λογιστικά βιβλία αποθήκης για τις σχετικές εργασίες·

γ) να υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία· και

δ) να υποβάλουν τα δικαιολογητικά έγγραφα για τον τελικό προορισμό για κάθε ένα από τα σχετικά προϊόντα, τα οποία συνίστανται σε πιστοποιητικό παραλαβής ή ισοδύναμο έγγραφο των αποσυρθέντων προϊόντων από τρίτους, με σκοπό τη δωρεάν διανομή τους.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι οι αποδέκτες δεν υποχρεούνται να τηρούν τα διάφορα βιβλία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) εάν λαμβάνουν ποσότητες μικρότερες από ανώτατο όριο που προσδιορίζουν βάσει τεκμηριωμένης ανάλυσης κινδύνου.

2.  Οι αποδέκτες αποσυρθέντων προϊόντων για άλλους προορισμούς αναλαμβάνουν τη δέσμευση:

α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και έχουν θεσπιστεί βάσει αυτού·

β) να τηρούν χωριστά λογιστικά βιβλία αποθήκης και λογιστικά χρηματοοικονομικά βιβλία για τις εν λόγω εργασίες, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από το κράτος μέλος παρά το γεγονός ότι το προϊόν έχει μετουσιωθεί πριν από την παράδοση·

γ) να υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία· και

δ) να μη ζητήσουν συμπληρωματική ενίσχυση για την αλκοόλη που παράγεται από τα εν λόγω προϊόντα στην περίπτωση αποσυρθέντων προϊόντων που προορίζονται για απόσταξη.Τμήμα 6

Πρώιμη συγκομιδή και μη συγκομιδή

Άρθρο 48

Όροι για την εφαρμογή της πρώιμης συγκομιδής και της μη συγκομιδής

1.  Η πρώιμη συγκομιδή και η μη συγκομιδή, όπως αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, πρέπει να είναι συμπληρωματικές προς τις συνήθεις καλλιεργητικές πρακτικές και διαφορετικές από αυτές.

2.  Τα φυτά οπωροκηπευτικών που έχουν υποστεί συγκομιδή ή μη συγκομιδή δεν χρησιμοποιούνται για επιπλέον παραγωγικούς σκοπούς κατά την ίδια περίοδο καλλιέργειας μετά την πραγματοποίηση της εργασίας.

3.  Τα μέτρα πρώιμης συγκομιδής δεν λαμβάνονται για τα οπωροκηπευτικά για τα οποία έχει ήδη αρχίσει η κανονική συγκομιδή και τα μέτρα μη συγκομιδής δεν λαμβάνονται όταν η εμπορική παραγωγή έχει ληφθεί από τη συγκεκριμένη περιοχή κατά τον συνήθη κύκλο παραγωγής.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν τα φυτά οπωροκηπευτικών έχουν περίοδο συγκομιδής που υπερβαίνει τον ένα μήνα. Στις περιπτώσεις αυτές, τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 αντισταθμίζουν μόνο την παραγωγή που πρόκειται να συγκομιστεί σε έξι εβδομάδες μετά την πρώιμη συγκομιδή και τη μη συγκομιδή. Αυτά τα φυτά οπωροκηπευτικών δεν χρησιμοποιούνται για επιπλέον παραγωγικούς σκοπούς κατά την ίδια περίοδο καλλιέργειας μετά την πραγματοποίηση της εργασίας.

Για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύσουν την εφαρμογή των μέτρων πρώιμης συγκομιδής και μη συγκομιδής, εάν στην περίπτωση της πρώιμης συγκομιδής, έχει πραγματοποιηθεί σημαντικό μέρος της κανονικής συγκομιδής και στην περίπτωση της μη συγκομιδής, έχει ήδη ληφθεί σημαντικό μέρος της εμπορικής παραγωγής. Το κράτος μέλος που σκοπεύει να εφαρμόσει τη διάταξη αυτή αναφέρει στην εθνική στρατηγική του το μέρος που θεωρεί σημαντικό.

Η πρώιμη συγκομιδή και η μη συγκομιδή δεν εφαρμόζονται συγχρόνως για το ίδιο προϊόν και την ίδια συγκεκριμένη περιοχή για ένα δεδομένο έτος, παρά μόνο για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου, όταν οι δύο εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα.

4.  Η στήριξη για την πρώιμη συγκομιδή καλύπτει αποκλειστικά τα προϊόντα που βρίσκονται στους αγρούς και τα οποία πράγματι συγκομίζονται πρώιμα. Για την πρώιμη συγκομιδή και τη μη συγκομιδή, τα ποσά αποζημιώσεων, τα οποία αποτελούνται από την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή και την εισφορά της οργάνωσης παραγωγών, καταβάλλονται ως στρεμματικές ενισχύσεις που καθορίζονται από το κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 49 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), σε επίπεδο το οποίο καλύπτει το πολύ το 90 % του ανώτατου επιπέδου στήριξης για τις αποσύρσεις από την αγορά, το οποίο ισχύει για προορισμούς άλλους από τη δωρεάν διανομή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

5.  Οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών κοινοποιούν εκ των προτέρων στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικά μέσα, την πρόθεσή τους να προβούν σε πρώιμη συγκομιδή ή μη συγκομιδή.

Άρθρο 49

Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν:

α) λεπτομερείς διατάξεις για την εφαρμογή των μέτρων πρώιμης συγκομιδής ή μη συγκομιδής, ιδίως όσον αφορά την προηγούμενη κοινοποίηση των ενεργειών πρώιμης συγκομιδής και μη συγκομιδής, το περιεχόμενο της κοινοποίησης και τις προθεσμίες, το ποσό της αποζημίωσης προς καταβολή και την εφαρμογή των μέτρων, καθώς και τον κατάλογο των προϊόντων που είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο των μέτρων·

β) διατάξεις ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον ούτε αρνητικές φυτοϋγειονομικές συνέπειες από την εφαρμογή των μέτρων.

Τα κράτη μέλη ελέγχουν ότι τα μέτρα εκτελούνται ορθά, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β). Εάν τα κράτη μέλη διαπιστώσουν ότι τα μέτρα δεν έχουν εκτελεστεί ορθά, δεν εγκρίνουν την εφαρμογή των μέτρων.Τμήμα 7

Ασφάλιση συγκομιδής

Άρθρο 50

Στόχος των δράσεων ασφάλισης της συγκομιδής

Οι δράσεις που σχετίζονται με την ασφάλιση της συγκομιδής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 συμβάλλουν στην προστασία των εισοδημάτων των παραγωγών και στην κάλυψη των απωλειών αγοράς που υπέστη η οργάνωση παραγωγών ή τα μέλη της σε περίπτωση που πλήττονται από θεομηνίες, κλιματικά φαινόμενα και, κατά περίπτωση, ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.

Άρθρο 51

Υλοποίηση των δράσεων ασφάλισης της συγκομιδής

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις για την υλοποίηση των δράσεων ασφάλισης της συγκομιδής, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις ασφάλισης της συγκομιδής δεν προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά ασφάλισης.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση για τη στήριξη των δράσεων ασφάλισης της συγκομιδής για τις οποίες χορηγείται ενίσχυση από το επιχειρησιακό ταμείο. Ωστόσο, η συνολική δημόσια στήριξη για την ασφάλιση της συγκομιδής δεν υπερβαίνει:

α) το 80 % του κόστους των ασφαλίστρων, που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση έναντι των απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα τα οποία μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνίες·

β) το 50 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση έναντι:

i) απωλειών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και άλλων απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα· και

ii) απωλειών που προκαλούνται από ασθένειες ζώων ή φυτών ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.

Το όριο που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) εφαρμόζεται ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες το επιχειρησιακό ταμείο είναι επιλέξιμο μέχρι ποσοστό 60 % της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής δυνάμει του άρθρου 34 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

3.  Οι δράσεις ασφάλισης της συγκομιδής δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους παραγωγούς για περισσότερο από το 100 % της απώλειας εισοδήματος, λαμβανομένων υπόψη τυχόν αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι παραγωγοί από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης σε σχέση με τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.

▼M1Τμήμα 8

Στήριξή που συνδέεται με την καθοδήγησή

Άρθρο 51α

Εφαρμογή μέτρων καθοδήγησης

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφος 3 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα ακόλουθα μέτρα καθοδήγησης είναι επιλέξιμα για στήριξη:

α) η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για την παροχή βοήθειας σε αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών, ομάδες παραγωγών ή μεμονωμένους παραγωγούς, ώστε να αξιοποιείται η εμπειρία στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων·

β) η προώθηση της σύστασης νέων οργανώσεων παραγωγών, η συγχώνευση υφιστάμενων οργανώσεων ή η παροχή δυνατότητας σε μεμονωμένους παραγωγούς να προσχωρήσουν σε υφιστάμενη οργάνωση παραγωγών·

γ) η δημιουργία ευκαιριών δικτύωσης για τους παρόχους και τους αποδέκτες καθοδήγησης, προκειμένου να ενισχυθούν ιδίως οι δίαυλοι εμπορίας ως μέσο πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων.

2.  Ο πάροχος καθοδήγησης είναι η ένωση οργανώσεων παραγωγών ή η οργάνωση παραγωγών. Ο πάροχος καθοδήγησης είναι ο δικαιούχος της στήριξης για τη λήψη μέτρων καθοδήγησης.

3.  Ο αποδέκτης καθοδήγησης είναι αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών ή ομάδα παραγωγών που βρίσκεται σε περιφέρειες με ποσοστό οργάνωσης χαμηλότερο από 20 %, επί τρία συναπτά έτη πριν από την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

Οι μεμονωμένοι παραγωγοί, τα μη μέλη μιας οργάνωσης παραγωγών ή των ενώσεών τους, μπορούν να είναι αποδέκτες καθοδήγησης, ακόμη κι αν βρίσκονται σε περιφέρειες με ποσοστό οργάνωσης άνω του 20 %.

4.  Οι δαπάνες που σχετίζονται με την καθοδήγηση αποτελούν μέρος των μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων του επιχειρησιακού προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Τα επιλέξιμα έξοδα που σχετίζονται με την καθοδήγηση παρατίθενται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Όλα τα έξοδα που προσδιορίζονται στο παράρτημα III καταβάλλονται στον πάροχο καθοδήγησης.

5.  Τα μέτρα καθοδήγησης δεν ανατίθενται σε εξωτερικούς φορείς.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Εθνική χρηματοδοτική συνδρομή

Άρθρο 52

Βαθμός οργάνωσης των παραγωγών και ορισμός μιας περιφέρειας

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών σε μια περιφέρεια κράτους μέλους υπολογίζεται με βάση την αξία των οπωροκηπευτικών που παράγονται στη συγκεκριμένη περιφέρεια και διατίθενται στο εμπόριο από:

α) αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών· και

β) ομάδες παραγωγών που έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 125ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και οργανώσεις παραγωγών και ομάδες παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Η αξία των οπωροκηπευτικών που παράγονται διαιρείται διά της συνολικής αξίας της παραγωγής οπωροκηπευτικών της εν λόγω περιφέρειας.

Η αξία των οπωροκηπευτικών που παράγονται στη συγκεκριμένη περιφέρεια και διατίθενται στο εμπόριο από τις οργανώσεις, ενώσεις και ομάδες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) περιλαμβάνει μόνο τα προϊόντα για τα οποία είναι αναγνωρισμένες οι συγκεκριμένες οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις και ομάδες. Το άρθρο 22 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.

Μόνο τα οπωροκηπευτικά που παράγονται στη συγκεκριμένη περιφέρεια και διατίθενται στο εμπόριο από οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και ομάδες παραγωγών και τα μέλη τους περιλαμβάνονται στον υπολογισμό αυτής της αξίας.

Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των οπωροκηπευτικών που παράγονται στη συγκεκριμένη περιφέρεια, η μεθοδολογία που αναφέρεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 138/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 7 ) εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.

2.  Ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών σε μια περιφέρεια κράτους μέλους θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλός όταν ο μέσος όρος των βαθμών οργάνωσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, κατά τα τρία τελευταία έτη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία είναι κάτω από 20 %.

3.  Μόνο για τα οπωροκηπευτικά που παράγονται στην περιφέρεια που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 μπορεί να χορηγηθεί εθνική χρηματοδοτική συνδρομή.

4.  Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, τα κράτη μέλη ορίζουν τις περιφέρειες ως διακριτό μέρος της επικράτειάς τους, σύμφωνα με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, όπως τα γεωπονικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους και το περιφερειακό γεωργικό δυναμικό και δυναμικό παραγωγής οπωροκηπευτικών ή τη θεσμική ή διοικητική δομή τους για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό του βαθμού οργάνωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Οι περιφέρειες που ορίζονται από ένα κράτος μέλος για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου δεν τροποποιούνται για τουλάχιστον πέντε έτη, εκτός εάν η τροποποίηση αυτή δικαιολογείται αντικειμενικά από ουσιαστικούς λόγους που δεν συνδέονται με τον υπολογισμό του βαθμού οργάνωσης παραγωγών στη σχετική περιοχή ή περιοχές.

Όταν ένα κράτος μέλος ζητεί μερική επιστροφή της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 20 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892, αυτή η αίτηση αφορά τον ίδιο ορισμό των περιφερειών, όπως προσδιορίζεται στην αίτηση αδειοδότησης.

Άρθρο 53

Τροποποιήσεις του επιχειρησιακού προγράμματος

Η οργάνωση παραγωγών η οποία επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για εθνική χρηματοδοτική συνδρομή τροποποιεί, εφόσον είναι αναγκαίο, το επιχειρησιακό της πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 34.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Γενικές διατάξειςΤμήμα 1

Κοινοποιήσεις και εκθέσεις

Άρθρο 54

Κοινοποιήσεις των κρατών μελών σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και τις ομάδες παραγωγών

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

α) μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, το συνολικό ποσό των επιχειρησιακών ταμείων που εγκρίθηκε όσον αφορά το σχετικό έτος για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα. Στην κοινοποίηση αυτή αναφέρεται το συνολικό ποσό των επιχειρησιακών ταμείων, καθώς και το συνολικό ποσό της ενωσιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε και περιελήφθη στα εν λόγω ταμεία. Τα αριθμητικά αυτά στοιχεία κατανέμονται στη συνέχεια μεταξύ ποσών για τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων και ποσών για τα λοιπά μέτρα·

β) μέχρι τις 15 Νοεμβρίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, καθώς και σχετικά με τις ομάδες παραγωγών που συστήνονται δυνάμει του άρθρου 125ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και τα επιχειρησιακά ταμεία, τα επιχειρησιακά προγράμματα και τα σχέδια αναγνώρισης που τέθηκαν σε εφαρμογή κατά το προηγούμενο έτος. Αυτή η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού·

γ) μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε επόμενη ετήσια περίοδο υλοποίησης των σχεδίων αναγνώρισης ομάδων παραγωγών που συστήνονται δυνάμει του άρθρου 125ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους υλοποίησης. Διαβιβάζονται εγκεκριμένα ή εκτιμώμενα ποσά. Σε αυτήν την κοινοποίηση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ομάδα παραγωγών και κάθε επόμενη ετήσια περίοδο υλοποίησης του σχεδίου:

i) το συνολικό ποσό για την ετήσια περίοδο υλοποίησης του σχεδίου αναγνώρισης, η ενωσιακή χρηματοδοτική ενίσχυση και οι συνεισφορές των κρατών μελών, των ομάδων παραγωγών και των μελών των ομάδων παραγωγών·

ii) η κατανομή μεταξύ της ενίσχυσης που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 103α παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) αντίστοιχα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Άρθρο 55

Κοινοποιήσεις των κρατών μελών σχετικά με τις τιμές παραγωγού των οπωροκηπευτικών στην εσωτερική αγορά

1.  Όταν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε Τετάρτη, μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), τις σταθμισμένες μέσες τιμές που διαπιστώθηκαν για τα οπωροκηπευτικά που παρατίθενται στο παράρτημα VI κατά την προηγούμενη εβδομάδα.

Για τα οπωροκηπευτικά που καλύπτονται από τις γενικές προδιαγραφές εμπορίας που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος Α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, κοινοποιούνται μόνον οι τιμές των προϊόντων τα οποία πληρούν τις εν λόγω προδιαγραφές, ενώ οι τιμές των προϊόντων που καλύπτονται από ειδικές προδιαγραφές εμπορίας που προβλέπονται στο μέρος Β του εν λόγω παραρτήματος αφορούν μόνον προϊόντα της κατηγορίας Ι.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν μια ενιαία σταθμισμένη μέση τιμή που αντιστοιχεί στους τύπους και στις ποικιλίες των προϊόντων, στα μεγέθη και στις παρουσιάσεις που εμφαίνονται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού. Όταν οι διαπιστούμενες τιμές αφορούν άλλους τύπους, ποικιλίες, μεγέθη ή παρουσιάσεις από εκείνα που εμφαίνονται στο εν λόγω παράρτημα, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους τύπους, τις ποικιλίες, τα μεγέθη και τις παρουσιάσεις των προϊόντων στα ποία αντιστοιχούν οι τιμές.

Οι κοινοποιούμενες τιμές είναι οι τιμές στον σταθμό συσκευασίας, προϊόντων τα οποία έχουν υποστεί διαλογή, έχουν συσκευαστεί και, ενδεχομένως, έχουν τοποθετηθεί σε παλέτες, εκφρασμένες σε ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους.

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις αντιπροσωπευτικές αγορές της περιοχής παραγωγής των σχετικών οπωροκηπευτικών. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις αντιπροσωπευτικές αγορές και τη βαρύτητά τους στον μέσο όρο με την πρώτη κοινοποίηση ή κατά την τροποποίησή τους. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν άλλες τιμές σε εθελοντική βάση.Τμήμα 2

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των εθνικών στρατηγικών

Άρθρο 56

Κοινοί δείκτες απόδοσης

1.  Τα επιχειρησιακά προγράμματα και οι εθνικές στρατηγικές αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης και αξιολόγησης με σκοπό την εκτίμηση της συντελούμενης προόδου προς την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί για τα επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας σε σχέση με τους εν λόγω στόχους.

2.  Η πρόοδος, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα εκτιμώνται με τη βοήθεια κοινών δεικτών απόδοσης, που παρατίθενται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892, αναφορικά με την κατάσταση εκκίνησης καθώς και τις εισροές (δημοσιονομική εκτέλεση), τις επιδόσεις, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υλοποιούνται.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζουν πρόσθετους δείκτες στο πλαίσιο της εθνικής τους στρατηγικής.

Άρθρο 57

Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα

1.  Οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών θεσπίζουν σύστημα για τη συλλογή, την καταγραφή και τη διατήρηση πληροφοριών με σκοπό την κατάρτιση των δεικτών που ισχύουν για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

2.  Η διαδικασία παρακολούθησης διεξάγεται έτσι ώστε τα αποτελέσματά της:

α) να επαληθεύουν την ποιότητα της υλοποίησης του προγράμματος·

β) να προσδιορίζουν ενδεχόμενη ανάγκη αναπροσαρμογής ή αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος·

γ) να παρέχουν πληροφορίες για τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων. Οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892.

3.  Η αξιολόγηση έχει τη μορφή έκθεσης κατά το προτελευταίο έτος της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης εξετάζεται η πρόοδος που συντελείται προς την επίτευξη των γενικών στόχων του προγράμματος. Οι κοινοί δείκτες απόδοσης που αφορούν την κατάσταση εκκίνησης, τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται γι' αυτόν τον σκοπό.

Κατά περίπτωση, η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει ποιοτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των περιβαλλοντικών δράσεων με στόχο:

α) την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους·

β) τη μείωση της χρήσης ή την καλύτερη διαχείριση των προϊόντων φυτοπροστασίας·

γ) την προστασία των ενδιαιτημάτων και της βιοποικιλότητας· και

δ) τη διατήρηση του τοπίου.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς:

α) βελτίωση της ποιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος·

β) προσδιορισμός ενδεχόμενης ανάγκης ουσιαστικής τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος· και

γ) άντληση διδαγμάτων χρήσιμων για τη βελτίωση των μελλοντικών επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Η έκθεση αξιολόγησης προσαρτάται στην αντίστοιχη ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892.

Άρθρο 58

Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης σχετικά με την εθνική στρατηγική

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα για τη συλλογή, την καταγραφή και τη διατήρηση πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, οι οποίες είναι κατάλληλες για την κατάρτιση των δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 56. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που διαβιβάζουν οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.

2.  Η παρακολούθηση είναι συνεχής και αποσκοπεί στην αξιολόγηση της προόδου που συντελείται προς την επίτευξη των στόχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Προς αυτόν τον σκοπό, χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις τις οποίες διαβιβάζουν οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών. Η διαδικασία παρακολούθησης διεξάγεται έτσι ώστε τα αποτελέσματά της:

α) να επαληθεύουν την ποιότητα της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

β) να προσδιορίζουν ενδεχόμενη ανάγκη αναπροσαρμογής ή αναθεώρησης της εθνικής στρατηγικής με σκοπό την επίτευξη των στόχων που καθορίστηκαν για τη στρατηγική ή τη βελτίωση της διαχείρισης της εφαρμογής της στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

3.  Η αξιολόγηση αποσκοπεί στην εκτίμηση της προόδου που συντελέστηκε προς την επίτευξη των γενικών στόχων της στρατηγικής. Προς αυτόν τον σκοπό, χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στην ετήσια και στην προτελευταία ετήσια έκθεση που διαβιβάζουν οι οργανώσεις παραγωγών. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς:

α) βελτίωση της ποιότητας της στρατηγικής·

β) προσδιορισμός ενδεχόμενης ανάγκης ουσιαστικής τροποποίησης της στρατηγικής.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει μια διαδικασία αξιολόγησης που θα διενεργηθεί το 2020. Τα αποτελέσματά της αποτελούν μέρος της ετήσιας εθνικής έκθεσης του ίδιου έτους που αναφέρεται στο άρθρο 54 στοιχείο β). Η έκθεση εξετάζει τον βαθμό χρησιμοποίησης των χρηματοδοτικών πόρων, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των υλοποιούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων, και αξιολογεί τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των εν λόγω προγραμμάτων, σε σχέση με τους γενικούς και ειδικούς στόχους και τα μέτρα που καθόρισε η στρατηγική και, κατά περίπτωση, άλλους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.Τμήμα 3

Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 59

Μη τήρηση των κριτηρίων αναγνώρισης

1.  Εάν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι μια οργάνωση παραγωγών δεν τηρεί κάποιο από τα κριτήρια αναγνώρισης που συνδέονται με τις απαιτήσεις των άρθρων 5, 7, 11 παράγραφοι 1 και 2, και του άρθρου 17, αποστέλλει στην εν λόγω οργάνωση παραγωγών, το αργότερο εντός δύο μηνών από τη διαπίστωση της αδυναμίας, συστημένη προειδοποιητική επιστολή στην οποία αναφέρονται η διαπιστωθείσα αδυναμία, τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα και οι προθεσμίες για τη λήψη των εν λόγω μέτρων, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους τέσσερις μήνες. Από τη στιγμή που διαπιστώνεται κάποια αδυναμία, τα κράτη μέλη αναστέλλουν την καταβολή της ενίσχυσης μέχρις ότου ληφθούν διορθωτικά μέτρα που να τα ικανοποιούν.

2.  Η αδυναμία λήψης των διορθωτικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός της προθεσμίας που καθορίζει το κράτος μέλος οδηγεί στην αναστολή της αναγνώρισης της οργάνωσης παραγωγών. Το κράτος μέλος κοινοποιεί στην οργάνωση παραγωγών την περίοδο αναστολής, η οποία αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου που καθορίζεται για τη λήψη αυτών των διορθωτικών μέτρων και δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής προειδοποίησης από την οργάνωση παραγωγών, με την επιφύλαξη της εφαρμογής οριζόντιας εθνικής νομοθεσίας, η οποία ενδεχομένως προβλέπει την αναστολή της εν λόγω δράσης μετά την κίνηση νομικής διαδικασίας σχετικά με το αυτό το θέμα.

Κατά την περίοδο αναστολής της αναγνώρισης, η οργάνωση παραγωγών μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητές της, αλλά οι πληρωμές της ενίσχυσης παρακρατούνται έως ότου αρθεί η αναστολή της αναγνώρισης. Το ετήσιο ποσό της ενίσχυσης μειώνεται κατά 2 % για κάθε ημερολογιακό μήνα ή τμήματος αυτού κατά τη διάρκεια του οποίου η αναγνώριση αναστέλλεται.

Η αναστολή λήγει την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβεβαιώνεται ότι πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια αναγνώρισης.

3.  Εάν έως το τέλος της περιόδου αναστολής που ορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους δεν πληρούνται τα σχετικά κριτήρια, το κράτος μέλος ανακαλεί την αναγνώριση, με ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισαν να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης ή, εάν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η εν λόγω ημερομηνία, από την ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώθηκε η αδυναμία, με την επιφύλαξη της εφαρμογής οριζόντιας εθνικής νομοθεσίας, η οποία ενδεχομένως προβλέπει την αναστολή της αναγνώρισης μετά την κίνηση νομικής διαδικασίας σχετικά με το αυτό το θέμα. Το υπόλοιπο ποσό της ενίσχυσης που αφορά την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε η αδυναμία δεν καταβάλλεται και ανακτάται η αχρεωστήτως καταβληθείσα ενίσχυση.

4.  Εάν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι μια οργάνωση παραγωγών δεν τηρεί οποιοδήποτε εκ των κριτηρίων αναγνώρισης που προβλέπονται στο άρθρο 154 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, πλην εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αποστέλλει στην εν λόγω οργάνωση παραγωγών, το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της διαπίστωσης, συστημένη προειδοποιητική επιστολή στην οποία αναφέρει τη διαπιστωθείσα αδυναμία, τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα και τις προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να ληφθούν τα εν λόγω μέτρα, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους τέσσερις μήνες.

5.  Η παράλειψη λήψης των διορθωτικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 εντός της προθεσμίας που καθορίζει το κράτος μέλος έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή των πληρωμών και τη μείωση του ετήσιου ποσού της ενίσχυσης κατά 1 % για κάθε ημερολογιακό μήνα ή τμήμα αυτού μετά τη λήξη της εν λόγω χρονικής περιόδου, με την επιφύλαξη της εφαρμογής οριζόντιας εθνικής νομοθεσίας, η οποία ενδεχομένως προβλέπει την αναστολή της εν λόγω δράσης μετά την κίνηση νομικής διαδικασίας σχετικά με αυτό το θέμα.

6.  Τα κράτη μέλη ανακαλούν την αναγνώριση εάν η οργάνωση παραγωγών δεν αποδεικνύει τη συμμόρφωσή της με τα κριτήρια για τον ελάχιστο όγκο ή αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, όπως απαιτείται από το άρθρο 154 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του δεύτερου έτους που έπεται του έτους μη συμμόρφωσης με τα κριτήρια. Η ανάκληση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία κατά την οποία δεν πληρούνται οι όροι της αναγνώρισης ή, εάν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η εν λόγω ημερομηνία, από την ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώθηκε η αδυναμία. Το υπόλοιπο ποσό της ενίσχυσης που αφορά την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε η αδυναμία δεν καταβάλλεται και ανακτάται η αχρεωστήτως καταβληθείσα ενίσχυση.

Ωστόσο, όταν μία οργάνωση παραγωγών παρέχει στο κράτος μέλος στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, λόγω φυσικών καταστροφών, δυσμενών καιρικών φαινομένων, ασθενειών ή προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς, παρόλο που έλαβε τα μέτρα για την πρόληψη των κινδύνων, δεν είναι σε θέση να τηρήσει τα κριτήρια αναγνώρισης που προβλέπονται στο άρθρο 154 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά την ελάχιστη ποσότητα ή αξία εμπορεύσιμης παραγωγής που καθορίζεται από τα κράτη μέλη, το κράτος μέλος μπορεί, για το εν λόγω έτος, να παρεκκλίνει από την ελάχιστη ποσότητα ή αξία εμπορεύσιμης παραγωγής για την εν λόγω οργάνωση παραγωγών.

7.  Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5, τα κράτη μέλη μπορούν να διενεργούν πληρωμές μετά την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892. Ωστόσο, οι πληρωμές αυτές δεν διενεργούνται μετά τις 15 Οκτωβρίου του δεύτερου έτους που έπεται του έτους εφαρμογής του προγράμματος.

8.  Οι παράγραφοι 1 έως 5 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών σε περιπτώσεις παράλειψης από μια οργάνωση παραγωγών να παράσχει στο κράτος μέλος τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 21 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892.

Άρθρο 60

Απάτη

1.  Τα κράτη μέλη αναστέλλουν την καταβολή της ενίσχυσης και την αναγνώριση μιας οργάνωσης παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων παραγωγών, για την οποία διεξάγεται έρευνα από εθνική αρχή σε σχέση με κατηγορία για διάπραξη απάτης όσον αφορά την ενίσχυση που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, μέχρι να εξακριβωθεί η κατηγορία.

2.  Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων κυρώσεων δυνάμει της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας, εάν οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών έχει διαπράξει απάτη όσον αφορά ενίσχυση στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη:

α) ανακαλούν την αναγνώριση της συγκεκριμένης οργάνωσης ή ένωσης·

β) αποκλείουν τις σχετικές δράσεις από τη στήριξη στο πλαίσιο του συγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος και ανακτούν την ενίσχυση που ενδεχομένως έχει καταβληθεί για τις εν λόγω δράσεις· και

γ) αποκλείουν τη συγκεκριμένη οργάνωση ή ένωση από την αναγνώριση κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.

Άρθρο 61

Κυρώσεις για μη επιλέξιμα ποσά

1.  Οι πληρωμές υπολογίζονται με βάση τις επιλέξιμες δράσεις.

2.  Το κράτος μέλος εξετάζει την αίτηση για ενίσχυση και καθορίζει τα ποσά που είναι επιλέξιμα για στήριξη. Καθορίζει το ποσό που:

α) πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο με βάση μόνον την αίτηση·

β) πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο αφού εξεταστεί η επιλεξιμότητα της αίτησης.

3.  Εάν το ποσό που καθορίζεται βάσει της παραγράφου 2 στοιχείο α) υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται βάσει της παραγράφου 2 στοιχείο β) κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 3 %, επιβάλλεται ποινή. Το ποσό της ποινής προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ των ποσών που υπολογίστηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία α) και β). Ωστόσο, δεν εφαρμόζεται ποινή εάν η οργάνωση παραγωγών είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την ένταξη του μη επιλέξιμου ποσού.

4.  Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στις μη επιλέξιμες δαπάνες που εντοπίζονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους ή τους μεταγενέστερους ελέγχους.

5.  Εάν η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο δηλώνεται και ελέγχεται πριν από την αίτηση ενίσχυσης, για τον καθορισμό των ποσών σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) αντίστοιχα χρησιμοποιούνται οι αξίες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν.

6.  Όταν κατά το τέλος του επιχειρησιακού προγράμματος οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 δεν πληρούνται, το συνολικό ποσό στήριξης για το τελευταίο έτος του επιχειρησιακού προγράμματος μειώνεται κατ' αναλογία του ποσού των δαπανών που δεν πραγματοποιήθηκαν για περιβαλλοντικές δράσεις.

Άρθρο 62

Διοικητικές κυρώσεις όσον αφορά ενέργειες απόσυρσης κατόπιν πρωτοβάθμιων ελέγχων

1.  Εάν, έπειτα από τον έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 29 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892, διαπιστώνεται απουσία συμμόρφωσης όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας ή τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892, με υπέρβαση των καθορισμένων ορίων ανοχής, απαιτείται από τη σχετική οργάνωση παραγωγών να πληρώσει ποινή η οποία υπολογίζεται ανάλογα με το ποσοστό των αποσυρθέντων προϊόντων που δεν συμμορφώνονται:

α) στην περίπτωση που οι εν λόγω ποσότητες είναι μικρότερες από το 10 % των ποσοτήτων που πράγματι αποσύρθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 44 του παρόντος κανονισμού, η ποινή είναι ίση με την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή και υπολογίζεται με βάση τις ποσότητες των αποσυρθέντων προϊόντων που δεν συμμορφώνονται·

β) στην περίπτωση που οι εν λόγω ποσότητες κυμαίνονται μεταξύ 10 % και 25 % των ποσοτήτων που πράγματι αποσύρθηκαν, η ποινή είναι το διπλάσιο ποσό της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής και υπολογίζεται με βάση τις ποσότητες των αποσυρθέντων προϊόντων που δεν συμμορφώνονται· ή

γ) στην περίπτωση που οι εν λόγω ποσότητες υπερβαίνουν το 25 % της ποσότητας που πράγματι αποσύρθηκε, η ποινή είναι ίση με το ποσό της ενωσιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης για ολόκληρη την ποσότητα που κοινοποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 44 του παρόντος κανονισμού.

2.  Οι ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης ποινής που επιβάλλεται δυνάμει του άρθρου 61.

Άρθρο 63

Διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε οργανώσεις παραγωγών όσον αφορά ενέργειες απόσυρσης

Οι δαπάνες των ενεργειών απόσυρσης δεν είναι επιλέξιμες εάν τα προϊόντα δεν έχουν διατεθεί όπως προβλέπεται από το κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 46 παράγραφος 1 ή εάν η ενέργεια είχε αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον ή αρνητικές φυτοϋγειονομικές συνέπειες, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης ποινής που επιβάλλεται δυνάμει του άρθρου 61.

Άρθρο 64

Διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε αποδέκτες προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά

Όταν κατά τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892, διαπιστώνονται παρατυπίες οι οποίες είναι καταλογιστέες στους αποδέκτες προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά, από τους εν λόγω αποδέκτες:

α) αφαιρείται το δικαίωμα να λαμβάνουν προϊόντα που έχουν αποσυρθεί από την αγορά· και

β) απαιτείται να καταβάλουν την αξία των προϊόντων που έλαβαν, προσαυξημένη κατά τα έξοδα διαλογής, συσκευασίας και μεταφοράς σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζουν τα κράτη μέλη.

Η αφαίρεση δικαιώματος που προβλέπεται στο στοιχείο α) της πρώτης παραγράφου παράγει αποτελέσματα αμέσως και διαρκεί τουλάχιστον ένα έτος με δυνατότητα παράτασης.

Άρθρο 65

Διοικητικές κυρώσεις σε σχέση με την πρώιμη συγκομιδή και τη μη συγκομιδή

1.  Εάν η οργάνωση παραγωγών δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την πρώιμη συγκομιδή, επιβάλλεται ποινή ποσού ίσου με την αποζημίωση σχετικά με τις εκτάσεις για τις οποίες δεν τηρήθηκε η υποχρέωση. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων περιλαμβάνει τις περιπτώσεις στις οποίες:

α) η έκταση που κοινοποιήθηκε για πρώιμη συγκομιδή δεν είναι επιλέξιμη για πρώιμη συγκομιδή·

β) δεν πραγματοποιήθηκε πλήρης συγκομιδή της έκτασης ή η παραγωγή δεν έχει μετουσιωθεί·

γ) προέκυψαν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον ή αρνητικές φυτοϋγειονομικές συνέπειες για τις οποίες ευθύνεται η οργάνωση παραγωγών.

2.  Εάν η οργάνωση παραγωγών δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τη μη συγκομιδή, επιβάλλεται ποινή ποσού ίσου με την αποζημίωση σχετικά με τις εκτάσεις για τις οποίες δεν τηρήθηκε η υποχρέωση. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων περιλαμβάνει τις περιπτώσεις στις οποίες:

α) η έκταση που κοινοποιήθηκε για μη συγκομιδή δεν είναι επιλέξιμη για μη συγκομιδή·

β) πραγματοποιήθηκε όμως συγκομιδή ή μερική συγκομιδή·

γ) προέκυψαν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον ή αρνητικές φυτοϋγειονομικές συνέπειες για τις οποίες ευθύνεται η οργάνωση παραγωγών.

Το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο.

3.  Οι ποινές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται επιπλέον της ενδεχόμενης ποινής που επιβάλλεται δυνάμει του άρθρου 61.

Άρθρο 66

Παρεμπόδιση της διενέργειας επιτόπιου ελέγχου

Αίτηση για αναγνώριση ή έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος ή έγκριση για ενίσχυση απορρίπτεται όσον αφορά το στοιχείο ή το μέρος των σχετικών δαπανών εάν η οργάνωση παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των μελών ή των αρμόδιων αντιπροσώπων της, παρεμποδίζει τη διενέργεια επιτόπιου έλεγχου.

Άρθρο 67

Καταβολή των ανακτηθεισών ενισχύσεων και των ποινών

1.  Οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή άλλες ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις επιστρέφουν την αχρεωστήτως καταβληθείσα ενίσχυση προσαυξημένη με τόκους και καταβάλλουν τις ποινές που προβλέπονται στο παρόν τμήμα.

Οι τόκοι υπολογίζονται:

α) με βάση την περίοδο μεταξύ της λήψης της αχρεωστήτως καταβληθείσας πληρωμής και της επιστροφής της από τον δικαιούχο·

β) με το επιτόκιο που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κυριότερες πράξεις αναχρηματοδότησης, όπως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, το οποίο ίσχυε κατά την ημερομηνία της αχρεωστήτως καταβληθείσας πληρωμής, προσαυξημένο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

2.  Οι ανακτηθείσες ενισχύσεις, οι τόκοι και οι επιβληθείσες ποινές καταβάλλονται στο ΕΓΤΕ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Επέκταση κανόνων

Άρθρο 68

Όροι για την επέκταση κανόνων

1.  Το άρθρο 164 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ισχύει για τα προϊόντα των τομέων των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου:

α) εφαρμόζονται ήδη από ενός έτους τουλάχιστον·

β) καθίστανται υποχρεωτικοί για περίοδο τριών ετών το πολύ.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από τον όρο που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο πρώτο εδάφιο στοιχείο α), όταν ο στόχος των κανόνων προς επέκταση είναι ένας από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 164 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), ε), στ), η), θ), ι), ιγ) και ιδ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

2.  Οι κανόνες που καθίστανται δεσμευτικοί για όλους τους παραγωγούς σε μια συγκεκριμένη οικονομική περιφέρεια δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που παραδίδονται προς μεταποίηση στο πλαίσιο σύμβασης που έχει υπογραφεί πριν από την έναρξη της συγκομιδής, εκτός εάν η επέκταση των κανόνων καλύπτει ρητώς τα εν λόγω προϊόντα, με εξαίρεση τους κανόνες για την παροχή πληροφοριών όσον αφορά την αγορά που αναφέρονται στο άρθρο 164 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

3.  Οι κανόνες των οργανώσεων παραγωγών ή των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν μπορούν να καθίστανται δεσμευτικοί για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, εκτός εάν έχουν συμφωνηθεί από το 50 % τουλάχιστον των παραγωγών που καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό στην οικονομική περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιείται η οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών και η οργάνωση ή η ένωση καλύπτει τουλάχιστον το 60 % της συγκεκριμένης παραγωγής σε αυτήν την περιφέρεια.

4.  Οι κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 164 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που παρήχθησαν εκτός της συγκεκριμένης οικονομικής περιφέρειας που αναφέρεται στο άρθρο 164 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 69

Εθνικοί κανόνες

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 164 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η οικονομική περιφέρεια που λαμβάνεται υπόψη στην περίπτωση της επέκτασης των κανόνων μιας διεπαγγελματικής οργάνωσης είναι η περιφέρεια ή ολόκληρη η εθνική επικράτεια στην οποία οι συνθήκες παραγωγής και εμπορίας είναι ομοιογενείς.

2.  Για τον σκοπό της αντιπροσωπευτικότητας των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών κατά την έννοια του άρθρου 164 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες με τους οποίους αποκλείονται:

α) οι παραγωγοί των οποίων η παραγωγή προορίζεται κυρίως για απευθείας πώληση στον καταναλωτή στην εκμετάλλευσή τους ή στην περιοχή παραγωγής·

β) οι απευθείας πωλήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ) τα προϊόντα που παραδίδονται προς μεταποίηση στο πλαίσιο σύμβασης που έχει υπογραφεί πριν από την έναρξη της συγκομιδής, εκτός εάν οι κανόνες που επεκτείνονται καλύπτουν ρητώς τα εν λόγω προϊόντα·

δ) οι παραγωγοί ή η παραγωγή βιολογικών προϊόντων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Άρθρο 70

Κοινοποίηση της επέκτασης κανόνων και των οικονομικών περιφερειών

1.  Όταν κράτος μέλος, δυνάμει του άρθρου 164 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, κοινοποιεί τους κανόνες που έχει καταστήσει δεσμευτικούς για ένα συγκεκριμένο προϊόν και μία συγκεκριμένη οικονομική περιοχή, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά με:

α) την οικονομική περιφέρεια στην οποία εφαρμόζονται οι εν λόγω κανόνες·

β) την οργάνωση παραγωγών, την ένωση οργανώσεων παραγωγών ή τη διεπαγγελματική οργάνωση η οποία ζήτησε την επέκταση των κανόνων και τα στοιχεία που καταδεικνύουν τη συμμόρφωση με το άρθρο 164 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

γ) όταν η επέκταση κανόνων ζητείται από οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών, τον αριθμό των παραγωγών που είναι μέλη της εν λόγω οργάνωσης ή ένωσης, καθώς και τον συνολικό αριθμό των παραγωγών στην εν λόγω οικονομική περιφέρεια· τα στοιχεία αυτά πρέπει να αφορούν την κατάσταση κατά τη στιγμή της αίτησης επέκτασης·

δ) όταν η επέκταση κανόνων ζητείται από οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών, τη συνολική παραγωγή της οικονομικής περιφέρειας και την παραγωγή που έχει διατεθεί στο εμπόριο από τη συγκεκριμένη οργάνωση ή ένωση κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία·

ε) την ημερομηνία από την οποία οι κανόνες που πρέπει να επεκταθούν εφαρμόστηκαν από την εν λόγω οργάνωση παραγωγών, ένωση οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματική οργάνωση· και

στ) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της επέκτασης και τη διάρκειά της.

2.  Όταν ένα κράτος μέλος έχει θεσπίσει εθνικούς κανόνες σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα σε περίπτωση επέκτασης κανόνων διεπαγγελματικών οργανώσεων σύμφωνα με το άρθρο 164 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, κοινοποιεί αυτούς τους κανόνες στην Επιτροπή, καθώς και την αιτιολόγησή τους, μαζί με την κοινοποίηση της επέκτασης κανόνων.

3.  Πριν καταστούν δημόσια διαθέσιμοι οι κανόνες που επεκτείνονται, η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για αυτούς τους κανόνες με οποιοδήποτε μέσο θεωρεί κατάλληλο.

Άρθρο 71

Ανάκληση της επέκτασης κανόνων

Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 175 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και η οποία απαιτεί από ένα κράτος μέλος να ανακαλέσει την επέκταση κανόνων που αποφασίστηκε από το συγκεκριμένο κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 164 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι:

α) με την απόφαση του κράτους μέλους αποκλείεται ο ανταγωνισμός σε σημαντικό τμήμα της εσωτερικής αγοράς ή τίθεται σε κίνδυνο η ελευθερία των συναλλαγών ή οι στόχοι του άρθρου 39 της Συνθήκης·

β) το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης εφαρμόζεται στους κανόνες που επεκτείνονται σε άλλους παραγωγούς·

γ) οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν έχουν τηρηθεί.

Η απόφαση της Επιτροπής όσον αφορά αυτούς τους κανόνες εφαρμόζεται από την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής της διαπίστωσης στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Άρθρο 72

Αγοραστές προϊόντων επί του δένδρου

1.  Σε περίπτωση πώλησης των προϊόντων επί του δένδρου από παραγωγό ο οποίος δεν είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών, ο αγοραστής θεωρείται ως παραγωγός των εν λόγω προϊόντων για την τήρηση των κανόνων σχετικά με την παροχή πληροφοριών όσον αφορά την παραγωγή και την εμπορία.

2.  Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι οι κανόνες, εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορούν να καταστούν δεσμευτικοί για τον αγοραστή όταν είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της εν λόγω παραγωγής.ΤΙΤΛΟΣ III

ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ — ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Άρθρο 73

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου:

α)

«παρτίδα» : το εμπόρευμα που παρουσιάζεται υπό την κάλυψη μιας διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία καλύπτει μόνον εμπορεύματα της ίδιας καταγωγής τα οποία υπάγονται σε έναν μόνον κωδικό ΣΟ· και

β)

«εισαγωγέας» : ο διασαφιστής κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 8 ).

Άρθρο 74

Κοινοποίηση των τιμών και των ποσοτήτων εισαγόμενων προϊόντων

1.  Για κάθε προϊόν και για τις περιόδους που καθορίζονται στο παράρτημα VII μέρος Α, για κάθε ημέρα αγοράς και καταγωγή, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) την επόμενη εργάσιμη ημέρα:

α) τις μέσες αντιπροσωπευτικές τιμές των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες και πωλούνται σε εισαγωγικές αγορές κρατών μελών· και

β) τις συνολικές ποσότητες σχετικά με τις τιμές που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο α), τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εισαγωγικές αγορές που θεωρούν αντιπροσωπευτικές και οι οποίες περιλαμβάνουν το Λονδίνο, το Μιλάνο, το Perpignan και το Rungis.

Σε περίπτωση που οι συνολικές ποσότητες οι οποίες αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) είναι κάτω των δέκα τόνων, οι αντίστοιχες τιμές δεν κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

2.  Οι τιμές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) καταγράφονται:

α) για κάθε προϊόν που περιλαμβάνεται στο παράρτημα VII μέρος Α·

β) για όλες τις διαθέσιμες ποικιλίες και όλα τα διαθέσιμα μεγέθη· και

γ) στο στάδιο του εισαγωγέα/χονδρεμπόρου ή στο στάδιο του χονδρεμπόρου/εμπόρου λιανικής σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες οι τιμές στο στάδιο του εισαγωγέα/χονδρεμπόρου.

Οι τιμές αυτές μειώνονται κατά τα ακόλουθα ποσά:

α) ένα εμπορικό περιθώριο που ανέρχεται σε 15 % για τα κέντρα εμπορίας του Λονδίνου, Μιλάνου και Rungis και σε 8 % για τα άλλα κέντρα εμπορίας· και

β) τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης στο εσωτερικό του ενωσιακού τελωνειακού εδάφους.

Για τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης που πρέπει να αφαιρεθούν σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν κατ' αποκοπή ποσά. Τα ποσά αυτά, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού τους, κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή.

3.  Οι τιμές που καταγράφονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφόσον καθορίζονται στο στάδιο του χονδρεμπόρου/εμπόρου λιανικής, μειώνονται κατά:

α) ποσό ίσο με 9 % ώστε να ληφθεί υπόψη το περιθώριο κέρδους του χονδρεμπόρου, και

β) ποσό ίσο με 0,7245 EUR ανά 100 kg ώστε να ληφθούν υπόψη τα έξοδα φορτοεκφόρτωσης και οι φόροι και τα τέλη αγοράς.

4.  Για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VII μέρος Α τα οποία καλύπτονται από ειδικές προδιαγραφές εμπορίας, αντιπροσωπευτικές τιμές θεωρούνται οι ακόλουθες:

α) οι τιμές των προϊόντων κατηγορίας I, στην περίπτωση που οι ποσότητες της κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50 % των συνολικών ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά·

β) οι τιμές των προϊόντων κατηγορίας I και κατηγορίας II, στην περίπτωση που οι ποσότητες αυτών των κατηγοριών αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50 % των συνολικών ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά·

γ) οι τιμές των προϊόντων της κατηγορίας ΙΙ, όταν δεν είναι διαθέσιμα προϊόντα της κατηγορίας Ι, εκτός εάν αποφασιστεί η εφαρμογή συντελεστή προσαρμογής εάν, λόγω των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, τα εν λόγω προϊόντα κατά συνήθεια δεν διατίθενται στο εμπόριο ως προϊόντα της κατηγορίας Ι.

Ο συντελεστής προσαρμογής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) εφαρμόζεται μετά την αφαίρεση των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VII μέρος Α τα οποία δεν καλύπτονται από ειδικές προδιαγραφές εμπορίας, αντιπροσωπευτικές θεωρούνται οι τιμές των προϊόντων που συμμορφώνονται προς τις γενικές προδιαγραφές εμπορίας

Άρθρο 75

Βάση της τιμής εισόδου

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 181 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα προϊόντα των τομέων των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο είναι εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού.

2.  Όταν η δασμολογητέα αξία των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα VII μέρος Α προσδιορίζεται με τη συναλλακτική αξία που αναφέρεται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και η εν λόγω δασμολογητέα αξία υπερβαίνει κατά περισσότερο από 8 % το κατ' αποκοπή ποσό που υπολογίστηκε από την Επιτροπή ως κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής τη στιγμή της υποβολής της διασάφησης για τη θέση των προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο εισαγωγέας οφείλει να παράσχει την εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 148 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής ( 9 ). Προς αυτόν τον σκοπό, το ποσό του εισαγωγικού δασμού, στον οποίο ενδέχεται να υπόκεινται τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VII μέρος Α του παρόντος κανονισμού, είναι το ποσό του δασμού το οποίο θα οφειλόταν εάν το συγκεκριμένο προϊόν είχε καταταχθεί με βάση τη σχετική κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής είναι υψηλότερη από τις τιμές εισόδου που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 μέρος III τμήμα I, παράρτημα 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 ( 10 ) του Συμβουλίου, ή εφόσον ο διασαφιστής ζητεί την άμεση βεβαίωση του ποσού των δασμών στους οποίους είναι δυνατό να υπόκεινται τελικά τα εμπορεύματα, αντί να παράσχει την εγγύηση.

3.  Όταν η δασμολογητέα αξία των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα VII μέρος Α υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, ο δασμός αφαιρείται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892. Στην περίπτωση αυτή, ο εισαγωγέας παρέχει εγγύηση ίση με το ποσό του δασμού που θα πλήρωνε εάν η κατάταξη των προϊόντων είχε πραγματοποιηθεί με βάση την εφαρμοζόμενη κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή.

4.  Η δασμολογητέα αξία των αγαθών που εισάγονται επί παρακαταθήκη καθορίζεται απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και, γι' αυτόν τον σκοπό, η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892 εφαρμόζεται κατά τις περιόδους ισχύος.

5.  Ο εισαγωγέας οφείλει εντός ενός μηνός από την πώληση των εν λόγω προϊόντων, και το πολύ εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, να αποδείξει ότι η παρτίδα διατέθηκε υπό συνθήκες που επιβεβαιώνουν την ορθότητα των τιμών που αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, ή να προσδιορίσει τη δασμολογητέα αξία που αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

Η μη τήρηση μιας από τις ανωτέρω προθεσμίες έχει ως συνέπεια την απώλεια της παρεχόμενης εγγύησης, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 6.

Η παρεχόμενη εγγύηση αποδεσμεύεται εφόσον τα δικαιολογητικά στοιχεία σχετικά με τους όρους διάθεσης υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές. Διαφορετικά, η εγγύηση καταπίπτει, για να πληρωθούν οι εισαγωγικοί δασμοί.

Προκειμένου να αποδειχθεί ότι η παρτίδα διατέθηκε σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, ο εισαγωγέας οφείλει να υποβάλει, πέραν του τιμολογίου, όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων τελωνειακών ελέγχων σχετικά με την πώληση και τη διάθεση κάθε προϊόντος της παρτίδας, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που αφορούν τη μεταφορά, την ασφάλιση, τον χειρισμό και την αποθήκευση της παρτίδας.

Σε περίπτωση που, βάσει των προδιαγραφών εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, απαιτείται να αναφέρεται στη συσκευασία η ποικιλία προϊόντος ή ο τύπος των οπωροκηπευτικών, η ποικιλία προϊόντος ή ο τύπος των οπωροκηπευτικών που αποτελούν τμήμα της παρτίδας αναφέρεται στα έγγραφα που αφορούν τη μεταφορά, στα τιμολόγια και στο δελτίο παράδοσης.

6.  Η προθεσμία των τεσσάρων μηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 5 πρώτο εδάφιο δύναται να παραταθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, κατά τρεις μήνες το πολύ, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης του εισαγωγέα.

Εάν, στο πλαίσιο ελέγχου, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαπιστώσουν ότι δεν έχουν τηρηθεί οι όροι του παρόντος άρθρου, προβαίνουν στην είσπραξη των οφειλόμενων δασμών σύμφωνα με το άρθρο 105 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Για τον καθορισμό του ποσού των προς είσπραξη δασμών ή του προς είσπραξη υπολοίπου, λαμβάνεται υπόψη το τρέχον επιτόκιο αρχής γενομένης από την ημερομηνία θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία του εμπορεύματος έως εκείνην της είσπραξης. Το εφαρμοζόμενο επιτόκιο, είναι εκείνο το οποίο ισχύει κατά τις συναλλαγές ανάκτησης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.ΤΙΤΛΟΣ IV

ΓΕΝΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 76

Εθνικές κυρώσεις

Με την επιφύλαξη τυχόν κυρώσεων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, στον παρόντα κανονισμό ή στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892, τα κράτη μέλη επιβάλλουν κυρώσεις σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά παρατυπίες σχετικά με τις απαιτήσεις που ορίζονται στους εν λόγω κανονισμούς, μεταξύ άλλων για τις οργανώσεις παραγωγών που δεν υλοποιούν επιχειρησιακό πρόγραμμα. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, ώστε να εξασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Άρθρο 77

Κοινοποιήσεις

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν μία μόνο αρμόδια αρχή ή έναν μόνο φορέα ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις κοινοποίησης όσον αφορά καθένα από τα ακόλουθα θέματα:

α) τις ομάδες παραγωγών, τις οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 54·

β) τις τιμές παραγωγού των οπωροκηπευτικών στην εσωτερική αγορά, που προβλέπονται στο άρθρο 55·

γ) τις τιμές και τις ποσότητες των εισαγόμενων προϊόντων από τρίτες χώρες τα οποία πωλούνται στις αντιπροσωπευτικές εισαγωγικές αγορές, που αναφέρονται στο άρθρο 74·

δ) τις ποσότητες των εισαγωγών που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία, που προβλέπονται στο άρθρο 39 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον ορισμό της εν λόγω αρχής ή του εν λόγω φορέα και τα λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και κάθε μεταβολή που επέρχεται στα ανωτέρω στοιχεία.

Στον κατάλογο των οριζόμενων αρχών ή οργανισμών που περιλαμβάνει τις ονομασίες και τις διευθύνσεις τους έχουν πρόσβαση τα κράτη μέλη και το ευρύ κοινό με κάθε κατάλληλο μέσο, μέσω των πληροφορικών συστημάτων που έχει εγκαταστήσει η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης στο διαδίκτυο.

3.  Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892 πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής ( 11 ).

4.  Εάν κράτος μέλος παραλείψει να προβεί σε κοινοποίηση η οποία προβλέπεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, του παρόντος κανονισμού ή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892 ή εάν η κοινοποίηση εμφανίζεται εσφαλμένη με βάση τα αντικειμενικά στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, η Επιτροπή δύναται να αναστείλει μέρος ή το σύνολο των μηνιαίων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, για τον τομέα των οπωροκηπευτικών μέχρι την ορθή πραγματοποίηση της κοινοποίησης.

Άρθρο 78

Κοινοποίηση σε περίπτωση ανωτέρας βίας

Για τους σκοπούς του άρθρου 59 παράγραφος 7 και του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, οποιαδήποτε περίπτωση ανωτέρας βίας κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται ικανοποιητικά από την εν λόγω αρχή, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που προέκυψε η περίπτωση ανωτέρας βίας.

Άρθρο 79

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 2 απαλείφεται·

2) τα άρθρα 19 έως 35 απαλείφονται·

3) τα άρθρα 50 έως 148 απαλείφονται·

4) Τα παραρτήματα VI έως XVIII απαλείφονται.

Άρθρο 80

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 34, κατόπιν αιτήματος οργάνωσης παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων παραγωγών, ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίνεται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 μπορεί:

α) να συνεχίσει να υλοποιείται μέχρι το τέλος του υπό τους όρους που ισχύουν βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011·

β) να τροποποιηθεί ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, του παρόντος κανονισμού και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892· ή

γ) να αντικατασταθεί από νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τον παρόντα κανονισμό και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892.

2.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23, το ανώτατο όριο της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής για το 2017 υπολογίζεται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011.

3.  Όσον αφορά τις ομάδες παραγωγών που συστήνονται δυνάμει του άρθρου 125ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι απαλειφόμενες διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, όπως αναφέρονται στο άρθρο 79 του παρόντος κανονισμού, συνεχίζουν να εφαρμόζονται μέχρι οι εν λόγω ομάδες παραγωγών να αναγνωριστούν ως οργανώσεις παραγωγών ή το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να ανακτήσει την ενίσχυση που έχει καταβληθεί δυνάμει του άρθρου 116 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011.

Άρθρο 81

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μεταποιημένα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2Κατηγορία

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Χυμοί φρούτων

ex  20 09

Χυμοί φρούτων, με εξαίρεση τον χυμό σταφυλιών και τον μούστο σταφυλιών των διακρίσεων 2009 61 και 2009 69 , χυμός μπανάνας της διάκρισης ex 2009 80 και συμπυκνωμένοι χυμοί που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς την προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς την προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.

Οι συμπυκνωμένοι χυμοί φρούτων είναι χυμοί που υπάγονται στην κλάση ex  20 09 , οι οποίοι αποκτώνται με τη φυσική αφαίρεση του 50 % τουλάχιστον του νερού που περιέχουν, σε συσκευασίες με καθαρό βάρος τουλάχιστον 200 kg.

Συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας

ex 2002 90 31

ex 2002 90 91

Συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας με περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία τουλάχιστον 28 % σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό βάρος τουλάχιστον 200 kg.

Κατεψυγμένα οπωροκηπευτικά

ex  07 10

Λαχανικά (άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό) κατεψυγμένα, με εξαίρεση το γλυκό καλαμπόκι της διάκρισης 0710 40 00 , ελιές της διάκρισης 0710 80 10 και καρπούς του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta της διάκρισης 0710 80 59 .

ex  08 11

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, με εξαίρεση τις κατεψυγμένες μπανάνες που υπάγονται στη διάκριση ex 0811 90 95 .

ex  20 04

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 , με εξαίρεση το γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata) της διάκρισης ex 2004 90 10 , τις ελιές της διάκρισης ex 2004 90 30 και τις πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων της διάκρισης 2004 10 91 .

Κονσερβοποιημένα οπωροκηπευτικά

ex  20 01

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση:

— καρπούς του γένους Capsicum, άλλους από τις γλυκοπιπεριές της διάκρισης 2001 90 20

— γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata) της διάκρισης 2001 90 30

— ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 % της διάκρισης 2001 90 40

— καρδιές φοινίκων της διάκρισης 2001 90 60

— ελιές της διάκρισης 2001 90 65

— αμπελόφυλλα, βλαστούς λυκίσκου και άλλα παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών που υπάγονται στη διάκριση ex 2001 90 97 .

ex  20 02

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τον συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας των διακρίσεων ex 2002 90 31 και ex 2002 90 91 που περιγράφονται ανωτέρω.

ex  20 05

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, μη κατεψυγμένα, εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 2006 , με εξαίρεση τις ελιές της διάκρισης 2005 70 , το γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata) της διάκρισης 2005 80 00 και τους καρπούς του γένους Capsicum, εκτός από τις γλυκοπιπεριές ή τις καυτερές πιπεριές της διάκρισης 2005 99 10 και τις πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων της διάκρισης 2005 20 10 .

ex  20 08

Φρούτα, καρποί και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με διαφορετικό τρόπο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση:

— βούτυρο αράπικων φιστικιών της διάκρισης 2008 11 10

— άλλους καρπούς, παρασκευασμένους ή διατηρημένους κατά διαφορετικό τρόπο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, της διάκρισης ex 2008 19

— καρδιές φοινίκων της διάκρισης 2008 91 00

— καλαμπόκι της διάκρισης 2008 99 85

— ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 % της διάκρισης 2008 99 91

— αμπελόφυλλα, βλαστούς λυκίσκου και άλλα παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών που υπάγονται στη διάκριση ex 2008 99 99

— μείγματα μπανάνας αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα που υπάγονται στις διακρίσεις ex 2008 92 59 , ex 2008 92 78 , ex 2008 92 93 και ex 2008 92 98

— μπανάνες αλλιώς παρασκευασμένες ή διατηρημένες που υπάγονται στις διακρίσεις ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 και ex 2008 99 99 .

Κονσερβοποιημένα μανιτάρια

2003 10

Μανιτάρια του γένους Agaricus παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ.

Φρούτα τα οποία διατηρούνται προσωρινά σε άλμη

ex  08 12

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα σε άλμη, ακατάλληλα όμως για άμεση κατανάλωση ως έχουν, με εξαίρεση τις μπανάνες που διατηρούνται προσωρινά και υπάγονται στη διάκριση ex 0812 90 98 .

Αποξηραμένα φρούτα

ex  08 13

0804 20 90

0806 20

ex 2008 19

Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 έως 0806 .

Ξερά σύκα.

Σταφίδες.

Άλλοι καρποί, παρασκευασμένοι ή διατηρημένοι κατά διαφορετικό τρόπο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση τροπικούς καρπούς και τα μείγματά τους.

Άλλα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά

 

Μεταποιημένα οπωροκηπευτικά που απαριθμούνται στο παράρτημα I μέρος X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, εκτός των προϊόντων που υπάγονται στις ως άνω κατηγορίες.

Μεταποιημένα αρωματικά φυτά

ex  09 10

ex  12 11

Αποξηραμένο θυμάρι.

Βασιλικός, μελισσόχορτο, δυόσμος, origanum vulgare (ρίγανη/μαντζουράνα η κοινή), δενδρολίβανο, φασκόμηλο, ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη.

Σκόνη πάπρικας

ex  09 04

Πιπέρι του γένους Piper· πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη, με εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές που υπάγονται στη διάκριση 0904 20 10 .
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των μη επιλέξιμων δράσεων και δαπανών στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 1

1. Γενικά έξοδα παραγωγής και, ιδίως, έξοδα για (έστω και πιστοποιημένο) μυκήλιο, σπόρους για σπορά και μονοετή φυτά προς φύτευση· προϊόντα φυτοπροστασίας (συμπεριλαμβανομένων υλικών ολοκληρωμένης καταπολέμησης), λιπάσματα και άλλες εισροές· έξοδα συλλογής ή μεταφοράς (εσωτερικής ή εξωτερικής)· έξοδα αποθήκευσης· έξοδα συσκευασίας (συμπεριλαμβανομένου του κόστους που απορρέει από τη χρήση και διαχείριση των συσκευασιών), ακόμα και στο πλαίσιο νέων διαδικασιών· λειτουργικά έξοδα (ιδίως ηλεκτρικού ρεύματος, καυσίμων και συντήρησης).

2. Διοικητικά έξοδα και έξοδα προσωπικού με εξαίρεση τα έξοδα σχετικά με την εφαρμογή επιχειρησιακών ταμείων και επιχειρησιακών προγραμμάτων.

3. Συμπληρώματα εισοδημάτων ή τιμών, εκτός από την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων.

4. Έξοδα ασφάλισης, εκτός από τα μέτρα ασφάλισης της συγκομιδής που αναφέρονται στον τίτλο II κεφάλαιο III τμήμα 7.

5. Αποπληρωμή δανείων που έχουν συνομολογηθεί για ενέργεια η οποία πραγματοποιείται πριν από την έναρξη του επιχειρησιακού προγράμματος πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 38.

6. Αγορά οικοπέδων χωρίς κτίσματα για ποσό υψηλότερο από το 10 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της συγκεκριμένης ενέργειας.

7. Έξοδα συνεδριάσεων και προγραμμάτων κατάρτισης που δεν συνδέονται με το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

8. Ενέργειες ή έξοδα που αφορούν ποσότητες οι οποίες έχουν παραχθεί από τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών εκτός της Ένωσης.

9. Ενέργειες που μπορούν να επιφέρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στις άλλες οικονομικές δραστηριότητες της οργάνωσης παραγωγών.

10. Επενδύσεις σε μεταφορικά μέσα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από την οργάνωση παραγωγών για εμπορία ή διανομή.

11. Έξοδα λειτουργίας του μισθωμένου αγαθού.

12. Δαπάνες που συνδέονται με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (φόροι, τόκοι, ασφάλιστρα κ.λπ.) και έξοδα λειτουργίας.

13. Συμβάσεις υπεργολαβίας ή εξωτερικής ανάθεσης που αφορούν ενέργειες ή δαπάνες οι οποίες κατονομάζονται στον παρόντα κατάλογο ως μη επιλέξιμες.

14. Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), με εξαίρεση την περίπτωση όπου ο φόρος είναι μη ανακτήσιμος δυνάμει εθνικής νομοθεσίας περί ΦΠΑ.

15. Οποιοιδήποτε εθνικοί ή περιφερειακοί φόροι ή φορολογικές επιβαρύνσεις.

16. Τόκος επί χρεών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες η συνδρομή λαμβάνει μορφή άλλη από τη μη επιστρεπτέα άμεση ενίσχυση.

17. Επενδύσεις σε μετοχές ή κεφάλαιο εταιρειών εφόσον η επένδυση αποτελεί επένδυση χρηματοοικονομικού χαρακτήρα.

18. Έξοδα στα οποία υποβάλλονται μέρη άλλα από την οργάνωση παραγωγών ή τα μέλη της και από ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή παραγωγούς-μέλη τους ή από θυγατρικές για τις οποίες συντρέχει η κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 8.

19. Επενδύσεις ή παρόμοια είδη δράσεων που δεν πραγματοποιούνται σε εκμετάλλευση και/ή σε εγκαταστάσεις οργάνωσης παραγωγών, ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή παραγωγών-μελών τους, ή θυγατρικής για την οποία συντρέχει η κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 8.

▼M1

20. Μέτρα τα οποία ανέθεσε υπεργολαβικά η οργάνωση παραγωγών ή οι ενώσεις τους στο εξωτερικό της Ένωσης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου εφαρμόζεται προώθησή τους στο εξωτερικό της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 14 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892.

▼M1

21. Εξαγωγικές πιστώσεις που συνδέονται με δράσεις και δραστηριότητες οι οποίες αποσκοπούν στη διαφοροποίηση και την εδραίωση στις αγορές οπωροκηπευτικών προϊόντων, είτε για λόγους πρόληψης κρίσης είτε σε περίοδο κρίσης.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μη εξαντλητικός κατάλογος των επιλέξιμων δράσεων και δαπανών στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 1

1. Ειδικό κόστος για:

 μέτρα βελτίωσης της ποιότητας,

 βιολογικά προϊόντα φυτοπροστασίας (όπως φερορμόνη και αρπακτικά), ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούνται για βιολογική, ολοκληρωμένη ή συμβατική παραγωγή,

 περιβαλλοντικές ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

 βιολογική, ολοκληρωμένη ή πειραματική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού κόστους βιολογικών σπόρων για σπορά και σπορόφυτων,

 παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον τίτλο II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, με τους κανόνες φυτοπροστασίας και το ανώτατο όριο υπολειμμάτων.

Ως ειδικές δαπάνες νοούνται οι πρόσθετες δαπάνες, οι οποίες υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ των συμβατικών δαπανών και των πραγματικών δαπανών, καθώς και το διαφυγόν εισόδημα που συνεπάγεται μια δράση με εξαίρεση τις πρόσθετες δαπάνες και την εξοικονόμηση κόστους.

Για κάθε κατηγορία επιλέξιμων ειδικών εξόδων που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, προκειμένου να υπολογιστούν τα πρόσθετα έξοδα σε σύγκριση με τα συμβατικά έξοδα, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν, με δεόντως αιτιολογημένο τρόπο, τυπικές κατ' αποκοπή τιμές ή κλίμακες μοναδιαίου κόστους.

2. Διοικητικά έξοδα και έξοδα προσωπικού σχετικά με την εφαρμογή επιχειρησιακών ταμείων και επιχειρησιακών προγραμμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

α) γενικά έξοδα που αφορούν ειδικότερα το επιχειρησιακό ταμείο ή το επιχειρησιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών εξόδων και των εξόδων προσωπικού, των εκθέσεων και μελετών αξιολόγησης και των εξόδων τήρησης των λογαριασμών καθώς και διαχείρισης των λογαριασμών, μέσω πληρωμής κατ' αποκοπή ποσού που αντιστοιχεί στο 2 % του επιχειρησιακού ταμείου, που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 33, και μέχρις ανωτάτου ορίου 180 000 EUR, συμπεριλαμβανομένης τόσο της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης όσο και της συνεισφοράς της οργάνωσης παραγωγών.

Στην περίπτωση επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποβάλλονται από αναγνωρισμένες ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, τα γενικά έξοδα υπολογίζονται ως το άθροισμα των γενικών εξόδων κάθε οργάνωσης παραγωγών, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, με όριο ανώτατο ποσό 1 250 000 EUR ανά ένωση οργανώσεων παραγωγών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τη χρηματοδότηση στα πραγματικά έξοδα· στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ορίζουν τα επιλέξιμα έξοδα·

β) έξοδα προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών εκ του νόμου επιβαρύνσεων για μισθούς και ημερομίσθια, εφόσον βαρύνουν άμεσα την οργάνωση παραγωγών, την ένωση οργανώσεων παραγωγών ή θυγατρικές για τις οποίες συντρέχει η κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 8, με την επιφύλαξη της έγκρισης των κρατών μελών, από συνεταιρισμούς-μέλη της οργάνωσης παραγωγών, όταν προκύπτουν από μέτρα που αποσκοπούν:

i) στη βελτίωση ή διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας ή προστασίας του περιβάλλοντος·

ii) στη βελτίωση του επιπέδου εμπορίας.

Η υλοποίηση των μέτρων αυτών απαιτεί ουσιαστικά τη χρήση εξειδικευμένου προσωπικού. Αν, στις περιπτώσεις αυτές, η οργάνωση παραγωγών προσφεύγει στους εργαζομένους της ή στους παραγωγούς-μέλη της, ο χρόνος εργασίας πρέπει να καταγράφεται.

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος επιθυμεί να εξασφαλίσει εναλλακτική λύση αντί του περιορισμού της χρηματοδότησης στα πραγματικά έξοδα, για όλα τα επιλέξιμα έξοδα προσωπικού που αναφέρονται στο σημείο αυτό, καθορίζει εκ των προτέρων και κατά δεόντως αιτιολογημένο τρόπο κατ' αποκοπή ποσά ή κλίμακες μοναδιαίου κόστους μέχρι το πολύ το 20 % του εγκεκριμένου επιχειρησιακού ταμείου. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί στις δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Όταν ζητούν τα εν λόγω κατ' αποκοπή ποσά, οι οργανώσεις παραγωγών προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία για την υλοποίηση της δράσης με ικανοποιητικό για το κράτος μέλος τρόπο·

γ) νομικά και διοικητικά έξοδα για συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών, καθώς και νομικά και διοικητικά έξοδα που αφορούν τη δημιουργία διεθνικών οργανώσεων παραγωγών ή διεθνικών ενώσεων οργανώσεων παραγωγών· μελέτες σκοπιμότητας και προτάσεις που ανατίθενται από τις οργανώσεις παραγωγών σχετικά με αυτό το θέμα.

3. Έξοδα συνεδριάσεων και προγραμμάτων κατάρτισης εάν αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των ημερήσιων αποζημιώσεων των συμμετεχόντων, των εξόδων μεταφοράς και στέγης, ενδεχομένως, με βάση κατ' αποκοπή ποσό ή κλίμακες μοναδιαίου κόστους.

4. Προώθηση:

 εμπορικές επωνυμίες/εμπορικά σήματα οργάνωσης παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και θυγατρικών για τις οποίες συντρέχει η κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 8,

 γενική προώθηση και προώθηση σημάτων ποιότητας,

 έξοδα διαφημιστικής εκτύπωσης στη συσκευασία ή σε ετικέτες σε μία από τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, υπό τον όρο ότι προβλέπεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Οι γεωγραφικές ονομασίες επιτρέπονται μόνο εφόσον:

α) αποτελούν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 12 )· ή

β) οι γεωγραφικές ονομασίες αυτές είναι δευτερεύουσες σε σχέση με το κύριο μήνυμα, σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύει το στοιχείο α).

Το διαφημιστικό υλικό για γενική προβολή και προβολή σημάτων ποιότητας φέρει το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μόνο στην περίπτωση οπτικών μέσων) και περιλαμβάνει την ακόλουθη μνεία: «Διαφημιστική εκστρατεία συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Οι οργανώσεις παραγωγών, οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και οι θυγατρικές για τις οποίες συντρέχει η κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 8 του παρόντος κανονισμού δεν χρησιμοποιούν το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προβολή των οικείων εμπορικών επωνυμιών ή εμπορικών σημάτων τους.

5. Έξοδα μεταφοράς, διαλογής και συσκευασίας σχετικά με τη δωρεάν διανομή που αναφέρεται στα άρθρα 16 και 17 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892.

6. Αγορά οικοπέδων χωρίς κτίσματα, η αγορά των οποίων είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση επένδυσης η οποία περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση ότι κοστίζει λιγότερο από το 10 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της συγκεκριμένης ενέργειας· σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να καθορίζεται υψηλότερο ποσοστό για ενέργειες σχετικές με τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

7. Αγορά εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του μεταχειρισμένου, υπό τον όρο ότι δεν έχει αγοραστεί με ενωσιακή ή εθνική ενίσχυση κατά τη διάρκεια επτά ετών πριν από την αγορά.

8. Επενδύσεις σε μεταφορικά μέσα, όταν η οργάνωση παραγωγών αιτιολογεί δεόντως στο σχετικό κράτος μέλος ότι τα μεταφορικά μέσα χρησιμοποιούνται μόνο για εσωτερικές μεταφορές στην οργάνωση παραγωγών· και επενδύσεις σε πρόσθετες εγκαταστάσεις επί του οχήματος, για ψυκτικό εξοπλισμό ή μεταφορά υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα.

9. Χρηματοδοτική μίσθωση, περιλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταχειρισμένου εξοπλισμού για τον οποίο δεν έχει χορηγηθεί ενωσιακή ή εθνική στήριξη κατά τη διάρκεια επτά ετών πριν από τη χρηματοδοτική μίσθωση, εντός των ορίων της καθαρής αγοραστικής αξίας του αγαθού.

10. Μίσθωση εξοπλισμού ή άλλων αγαθών, εφόσον δικαιολογείται για οικονομικούς λόγους, τους οποίους εγκρίνει το κράτος μέλος.

11. Επενδύσεις σε μετοχές ή κεφάλαιο εταιρειών που συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος.

▼M1

12. Έξοδα που σχετίζονται με την καθοδήγηση στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων του επιχειρησιακού προγράμματος.

Επιλέξιμα έξοδα στο πλαίσιο αυτού του μέτρου είναι τα εξής:

α) έξοδα διοργάνωσης και παροχής καθοδήγησης, και

β) έξοδα ταξιδιού και διαμονής και οι ημερήσιες δαπάνες των παρόχων καθοδήγησης.

13. Έξοδα που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση, καθώς και την εφαρμογή και τη διαχείριση φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων τρίτων χωρών στο έδαφος της Ένωσης εφόσον βαρύνουν την οργάνωση παραγωγών ή την ένωση οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, εκτός από την επιστροφή εξόδων τρίτων χωρών.

14. Έξοδα που σχετίζονται με τα μέτρα προώθησης και επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 14 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892. Σύμφωνα με τα μέτρα αυτά, επιλέξιμα έξοδα είναι τα έξοδα που συνδέονται με τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις προώθησης και ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων και των εκστρατειών προώθησης και ενημέρωσης, και μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή συμμετοχής σε εκδηλώσεις, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς σημασίας. Τα έξοδα που συνδέονται με υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών είναι επιλέξιμα εφόσον είναι αναγκαία για τη διοργάνωση ή τη συμμετοχή στις εν λόγω εκδηλώσεις ή για εκστρατείες προώθησης και ενημέρωσης.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ανώτατα ποσά στήριξης για τις αποσύρσεις από την αγορά που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1Προϊόν

Ανώτατο όριο στήριξης (EUR/100 kg)

Δωρεάν διανομή

Άλλοι προορισμοί

Κουνουπίδια

21,05

15,79

Ντομάτες (1η Ιουνίου — 31 Οκτωβρίου)

7,25

7,25

Ντομάτες (1η Νοεμβρίου — 31 Μαΐου)

33,96

25,48

Μήλα

24,16

18,11

Σταφύλια

53,52

40,14

Βερίκοκα

64,18

48,14

Νεκταρίνια

37,82

28,37

Ροδάκινα

37,32

27,99

Αχλάδια

33,96

25,47

Μελιτζάνες

31,2

23,41

Πεπόνια

48,1

36,07

Καρπούζια

9,76

7,31

Πορτοκάλια

21,00

21,00

Μανταρίνια

25,82

19,50

Κλημεντίνες

32,38

24,28

Satsumas

25,56

19,50

Λεμόνια

29,98

22,48
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση των κρατών μελών που αναφέρεται στο άρθρο 54 στοιχείο β)

Όλες οι πληροφορίες αφορούν στοιχεία σχετικά με το έτος για το οποίο υποβάλλεται έκθεση. Περιλαμβάνουν επίσης στοιχεία για τις δαπάνες που καταβλήθηκαν μετά το τέλος του έτους για το οποίο υποβάλλεται έκθεση. Καλύπτουν στοιχεία για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν και τις διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν όσον αφορά το συγκεκριμένο έτος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διενεργήθηκαν ή επιβλήθηκαν μετά το εν λόγω έτος. Όσον αφορά τις πληροφορίες που ποικίλλουν κατά τη διάρκεια του έτους, η ετήσια έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει επισκόπηση των αποκλίσεων αυτών των πληροφοριών, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο υποβάλλεται έκθεση, καθώς και περιγραφή της κατάστασης που επικρατούσε στις 31 Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο υποβάλλεται έκθεση.

ΜΕΡΟΣ Α — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

1.   Διοικητικές πληροφορίες

α) Εθνική νομοθεσία που θεσπίστηκε για την εφαρμογή των άρθρων 32 έως 38, 152 έως 160, 164 και 165 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, συμπεριλαμβανόμενης της εθνικής στρατηγικής για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα, η οποία εφαρμόζεται στα επιχειρησιακά προγράμματα που υλοποιούνται κατά το έτος για το οποίο υποβάλλεται έκθεση.

β) Πληροφορίες για τις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και ομάδων παραγωγών:

 κωδικός αριθμός,

 ονομασία και στοιχεία επικοινωνίας,

 ημερομηνία αναγνώρισης (προαναγνώρισης στην περίπτωση ομάδων παραγωγών),

 όλες οι νομικές οντότητες ή όλα τα σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων που εμπλέκονται και όλες οι θυγατρικές που εμπλέκονται,

 αριθμός μελών (κατανεμημένος μεταξύ παραγωγών και μη παραγωγών) καθώς και μεταβολές όσον αφορά τη συμμετοχή μελών κατά τη διάρκεια του έτους,

 έκταση παραγωγής οπωροκηπευτικών (συνολική και κατανεμημένη μεταξύ κύριων καλλιεργειών), καλυπτόμενα προϊόντα και περιγραφή των τελικών προϊόντων που πωλούνται (με αναφορά της αξίας τους και του όγκου τους σύμφωνα με τις κύριες πηγές), και κύριοι προορισμοί των προϊόντων, με βάση την αξία (με λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα που διατέθηκαν στο εμπόριο για την αγορά νωπών προϊόντων, τα προϊόντα που πωλήθηκαν για μεταποίηση και τα προϊόντα που αποσύρθηκαν από την αγορά),

 μεταβολές στις δομές κατά τη διάρκεια του έτους, ιδίως: πρόσφατα αναγνωρισμένες ή νεοσυσταθείσες οργανώσεις, ανακλήσεις και αναστολές αναγνωρίσεων, συγχωνεύσεις, καθώς και ημερομηνία των εν λόγω γεγονότων.

γ) Πληροφορίες σχετικά με τις διεπαγγελματικές οργανώσεις:

 ονομασία της οργάνωσης και στοιχεία επικοινωνίας,

 ημερομηνία αναγνώρισης,

 καλυπτόμενα προϊόντα,

 μεταβολές κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

2.   Πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες

α) Οργανώσεις παραγωγών. Χρηματοοικονομικά δεδομένα ανά δικαιούχο (οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών):

 επιχειρησιακό ταμείο: συνολικό ποσό, χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, του κράτους μέλους (εθνική συνδρομή), συνεισφορές των οργανώσεων παραγωγών και των μελών,

 περιγραφή του επιπέδου της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής δυνάμει του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

 χρηματοοικονομικά δεδομένα του επιχειρησιακού προγράμματος, κατανεμημένα μεταξύ των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών,

 αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο: συνολική αξία και αξία κατανεμημένη μεταξύ των διαφόρων νομικών οντοτήτων που απαρτίζουν την οργάνωση παραγωγών ή την ένωση οργανώσεων παραγωγών,

 δαπάνες του επιχειρησιακού προγράμματος, κατανεμημένες κατά μέτρα και είδη δράσεων που έχουν επιλεγεί ως επιλέξιμα για στήριξη,

 πληροφορίες για τον όγκο των προϊόντων που αποσύρθηκαν, εκφρασμένο σε τόνους, με ανάλυση κατά προϊόν και κατά μήνα και με κατανομή μεταξύ συνολικών όγκων που αποσύρθηκαν από την αγορά και όγκων που διατέθηκαν με δωρεάν διανομή,

 κατάλογος των εγκεκριμένων οργανισμών για τους σκοπούς του άρθρου 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

β) Για ομάδες παραγωγών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 125ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Χρηματοοικονομικά δεδομένα ανά δικαιούχο:

 συνολικό ποσό, συνδρομή της Ένωσης, του κράτους μέλους και συνεισφορές της ομάδας παραγωγών και των μελών,

 συνδρομή του κράτους μέλους, που εμφανίζει μερικά σύνολα για τις ομάδες παραγωγών κατά το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο έτος της μεταβατικής περιόδου,

 δαπάνες για επενδύσεις που απαιτούνται για την επίτευξη της αναγνώρισης δυνάμει του άρθρου 103α παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, με ανάλυση της συνδρομής της Ένωσης και του κράτους μέλους και της συνεισφοράς της ομάδας παραγωγών,

 αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, με τα μερικά σύνολα για τις ομάδες παραγωγών κατά το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο έτος της μεταβατικής περιόδου.

γ) Για τις οργανώσεις παραγωγών και τις ομάδες παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013:

 αξία και όγκος της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο και αριθμός των μελών.

3.   Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής:

 συνοπτική περιγραφή της προόδου που συντελέστηκε στην υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, με ανάλυση ανά τύπο μέτρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ). Η περιγραφή βασίζεται στους οικονομικούς δείκτες και στους κοινούς δείκτες επιδόσεων και αποτελεσμάτων και συνοψίζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου τις οποίες διαβιβάζουν οι οργανώσεις παραγωγών σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα,

 περίληψη των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως διαβιβάστηκαν από τις οργανώσεις παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών εκτιμήσεων των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των περιβαλλοντικών δράσεων,

 συνοπτική περιγραφή των κύριων προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής και για τη διαχείριση αυτής, καθώς και τυχόν μέτρων που ελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς για τυχόν επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής και του λόγου της επικαιροποίησης αυτής. Αντίγραφο της επικαιροποιημένης στρατηγικής επισυνάπτεται στην ετήσια έκθεση.

ΜΕΡΟΣ Β — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους και τις διοικητικές κυρώσεις:

 έλεγχοι τους οποίους διενεργεί το κράτος μέλος: στοιχεία των οργανισμών που αποτέλεσαν αντικείμενο επίσκεψης και ημερομηνίες αυτών,

 ποσοστά ελέγχου,

 αποτελέσματα των ελέγχων,

 διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κοινοποίηση τιμών που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1Προϊόν

Τύπος/ποικιλία

Παρουσίαση/μέγεθος

Αντιπροσωπευτικές αγορές

Ντομάτες

Στρογγυλές

Μεγέθους 57-100 mm, χύμα σε συσκευασίες των 5-6 kg περίπου

Βέλγιο

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Ουγγαρία

Κάτω Χώρες

Πολωνία

Πορτογαλία

Ρουμανία

Σε στέλεχος

χύμα σε συσκευασίες των 3-6 kg περίπου

Ντομάτες «cerises»

Σκαφίδια των 250-500 g περίπου

Βερίκοκα

Όλοι οι τύποι και ποικιλίες

Μέγεθος 45-50 mm

Τελάρα ή συσκευασίες των 6-10 kg περίπου

Βουλγαρία

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Ουγγαρία

Νεκταρίνια

Λευκόσαρκα

Μέγεθος A/B

Τελάρα ή συσκευασίες των 6-10 kg περίπου

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Κιτρινόσαρκα

Μέγεθος A/B

Τελάρα ή συσκευασίες των 6-10 kg περίπου

Ροδάκινα

Λευκόσαρκα

Μέγεθος A/B

Τελάρα ή συσκευασίες των 6-10 kg περίπου

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Ουγγαρία

Πορτογαλία

Κιτρινόσαρκα

Μέγεθος A/B

Τελάρα ή συσκευασίες των 6-10 kg περίπου

Επιτραπέζια σταφύλια

Όλοι οι τύποι και ποικιλίες με γίγαρτα

Τελάρα ή συσκευασίες του 1 kg

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Ουγγαρία

Πορτογαλία

Τελάρα ή συσκευασίες του 1 kg

Όλοι οι τύποι και ποικιλίες

Αχλάδια

Blanquilla

Μέγεθος 55/60, συσκευασίες των 5-10 kg περίπου

Βέλγιο

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Ουγγαρία

Κάτω Χώρες

Πολωνία

Πορτογαλία

Conference

Μέγεθος 60/65+, συσκευασίες των 5-10 kg περίπου

Williams

Μέγεθος 65+/75+, συσκευασίες των 5-10 kg περίπου

Rocha

Abbé Fétel

Μέγεθος 70/75, συσκευασίες των 5-10 kg περίπου

Kaiser

Doyenné du Comice

Μέγεθος 75/90, συσκευασίες των 5-10 kg περίπου

Μήλα

Golden delicious

Μέγεθος 70/80, συσκευασίες των 5-20 kg περίπου

Βέλγιο

Τσεχική Δημοκρατία

Γερμανία

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Αυστρία

Braeburn

Jonagold (ή Jonagored)

Idared

Fuji

Shampion

Granny smith

Red delicious και άλλες ερυθρές ποικιλίες

Boskoop

Gala

Μέγεθος 70/80, συσκευασίες των 5-20 kg περίπου

Γαλλία

Ιταλία

Ουγγαρία

Κάτω Χώρες

Πολωνία

Πορτογαλία

Ρουμανία

Elstar

Cox orange

Satsumas

Όλες οι ποικιλίες

Μεγέθη 1-X - 3, συσκευασίες των 10-20 kg περίπου

Ισπανία

Λεμόνια

Όλες οι ποικιλίες

Μέγεθος 3 - 4, συσκευασίες των 10-20 kg περίπου

Ελλάδα

Ισπανία

Ιταλία

Κλημεντίνες

Όλες οι ποικιλίες

Μεγέθη 1-X -3, συσκευασίες των 10-20 kg περίπου

Ελλάδα

Ισπανία

Ιταλία

Μανταρίνια

Όλες οι ποικιλίες

Μεγέθη 1 - 2, συσκευασίες των 10-20 kg περίπου

Ελλάδα

Ισπανία

Ιταλία

Πορτογαλία

Πορτοκάλια

Salustiana

Μέγεθος 3-6, συσκευασίες των 10-20 kg περίπου

Ελλάδα

Ισπανία

Ιταλία

Πορτογαλία

Navelinas

Navelate

Lanelate

Valencia late

Tarocco

Navel

Κολοκυθάκια

Όλες οι ποικιλίες

Μέγεθος 14-21, χύμα στη συσκευασία

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Κάτω Χώρες

Κεράσια

Όλες οι γλυκές ποικιλίες

Μεγέθη 22 και άνω, χύμα στη συσκευασία

Βουλγαρία

Τσεχική Δημοκρατία

Γερμανία

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Ουγγαρία

Πολωνία

Πορτογαλία

Ρουμανία

Αγγούρια

Λείες ποικιλίες

Μεγέθη 350-500 g, τακτοποιημένα στη συσκευασία

Βουλγαρία

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Ουγγαρία

Κάτω Χώρες

Πολωνία

Σκόρδο

Λευκό

Μέγεθος 50-60 mm, συσκευασίες των 2-5 kg περίπου

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Ουγγαρία

Ιώδες

Μέγεθος 45-55 mm, συσκευασίες των 2-5 kg περίπου

Εαρινό

Μέγεθος 50-60 mm, συσκευασίες των 2-5 kg περίπου

Δαμάσκηνα

Όλοι οι τύποι και ποικιλίες

Μέγεθος 35 mm και άνω

Βουλγαρία

Γερμανία

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Ουγγαρία

Πολωνία

Ρουμανία

Μέγεθος 35 mm και άνω

Μέγεθος 40 mm και άνω

Μέγεθος 40 mm και άνω

Γλυκοπιπεριές

Όλοι οι τύποι και ποικιλίες

Μέγεθος 70 mm και άνω

Βουλγαρία

Ελλάδα

Ισπανία

Ιταλία

Ουγγαρία

Κάτω Χώρες

Πορτογαλία

Μέγεθος 50 mm και άνω

Μέγεθος 40 mm και άνω

Μαρούλια

Όλοι οι τύποι και ποικιλίες

Μέγεθος 400 g και άνω, συσκευασίες των 8 - 12 τεμαχίων

Γερμανία

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Κάτω Χώρες

Πορτογαλία

Ηνωμένο Βασίλειο

Μέγεθος 400 g και άνω, συσκευασίες των 8 - 12 τεμαχίων

Φράουλες

Όλες οι ποικιλίες

Συσκευασίες των 250/500 g

Βέλγιο

Γερμανία

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Κάτω Χώρες

Πολωνία

Πορτογαλία

Ηνωμένο Βασίλειο

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

Κλειστά

Μέσο μέγεθος (30-65 mm)

Ιρλανδία

Ισπανία

Γαλλία

Ουγγαρία

Κάτω Χώρες

Πολωνία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ακτινίδια

Hayward

Μεγέθη 105-125 g, συσκευασίες των 3-10 kg περίπου

Ελλάδα

Γαλλία

Ιταλία

Πορτογαλία

Κουνουπίδια

Όλοι οι τύποι και ποικιλίες

Μέγεθος 16-20 mm

Γερμανία

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Πολωνία

Σπαράγγια

Όλοι οι τύποι και ποικιλίες

Μέγεθος 10 -16/16+

Γερμανία

Ισπανία

Γαλλία

Κάτω Χώρες

Πολωνία

Μελιτζάνες

Όλοι οι τύποι και ποικιλίες

Μέγεθος 40+/70+

Ισπανία

Ιταλία

Ρουμανία

Καρότα

Όλοι οι τύποι και ποικιλίες

συνήθεις προδιαγραφές στην αντιπροσωπευτική αγορά

Γερμανία

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Κάτω Χώρες

Πολωνία

Ηνωμένο Βασίλειο

Κρεμμύδια

Όλοι οι τύποι και ποικιλίες

Μέγεθος 40-80

Γερμανία

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Κάτω Χώρες

Πολωνία

Ηνωμένο Βασίλειο

Φασόλια

Όλοι οι τύποι και ποικιλίες

συνήθεις προδιαγραφές στην αντιπροσωπευτική αγορά

Βέλγιο

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Πολωνία

Πράσα

Όλοι οι τύποι και ποικιλίες

συνήθεις προδιαγραφές στην αντιπροσωπευτική αγορά

Βέλγιο

Γερμανία

Ισπανία

Γαλλία

Κάτω Χώρες

Πολωνία

Καρπούζια

Όλοι οι τύποι και ποικιλίες

συνήθεις προδιαγραφές στην αντιπροσωπευτική αγορά

Ελλάδα

Ισπανία

Ιταλία

Ουγγαρία

Ρουμανία

Πεπόνια

Όλοι οι τύποι και ποικιλίες

συνήθεις προδιαγραφές στην αντιπροσωπευτική αγορά

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Λάχανα

Όλοι οι τύποι και ποικιλίες

συνήθεις προδιαγραφές στην αντιπροσωπευτική αγορά

Γερμανία

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Πολωνία

Ρουμανία

Ηνωμένο Βασίλειο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Κατάλογος προϊόντων για τους σκοπούς του συστήματος τιμής εισόδου που αναφέρονται στον τίτλο III

Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η περιγραφή των εμπορευμάτων έχει μόνο ενδεικτική αξία. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, το πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων που προβλέπονται στον τίτλο III καθορίζεται από την εμβέλεια των κωδικών ΣΟ όπως υφίστανται κατά την έκδοση του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση που, πριν από τον κωδικό ΣΟ υπάρχει «ex», το πεδίο εφαρμογής των πρόσθετων δασμών προσδιορίζεται τόσο από την εμβέλεια του κωδικού ΣΟ και της περιγραφής των προϊόντων, όσο και από την αντίστοιχη περίοδο εφαρμογής.

ΜΕΡΟΣ AΚωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Περίοδος εφαρμογής

ex 0702 00 00

Ντομάτες

Από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

ex 0707 00 05

Αγγούρια (1)

Από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

ex 0709 90 80

Αγκινάρες

Από 1ης Νοεμβρίου έως 30 Ιουνίου

0709 90 70

Κολοκυθάκια

Από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

ex 0805 10 20

Πορτοκάλια γλυκά, νωπά

Από 1ης Δεκεμβρίου έως 31 Μαΐου

ex 0805 20 10

Κλημεντίνες

Από 1ης Νοεμβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90

Μανταρίνια (συμπεριλαμβανομένων των tangerines και satsumas)· wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών

Από 1ης Νοεμβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

ex 0805 50 10

Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum)

Από 1ης Ιουνίου έως 31 Μαΐου

ex 0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια

Από 21ης Ιουλίου έως 20 Νοεμβρίου

ex 0808 10 80

Μήλα

Από 1ης Ιουλίου έως 30 Ιουνίου

ex 0808 20 50

Αχλάδια

Από 1ης Ιουλίου έως 30 Απριλίου

ex 0809 10 00

Βερίκοκα

Από 1ης Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

ex 0809 20 95

Κεράσια, εκτός από τα βύσσινα

Από 21ης Μαΐου έως 10 Αυγούστου

ex 0809 30 10 ex 0809 30 90

Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα νεκταρίνια

Από 11ης Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

ex 0809 40 05

Δαμάσκηνα

Από 11ης Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

ΜΕΡΟΣ ΒΚωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Περίοδος εφαρμογής

ex 0707 00 05

Αγγούρια προς μεταποίηση

Από 1ης Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου

ex 0809 20 05

Βύσσινα (Prunus cerasus)

Από 21ης Μαΐου έως 10 Αυγούστου( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).

( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).

( 3 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 193 της 1.7.2014, σ. 1).

( 4 ) Κανονισμός (EE) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 56).

( 5 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

( 6 ) Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1).

( 7 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 138/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, για τους οικονομικούς λογαριασμούς της γεωργίας στην Κοινότητα (ΕΕ L 33 της 5.2.2004, σ. 1).

( 8 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

( 9 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).

( 10 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

( 11 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2009, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά την κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των πληροφοριών και των εγγράφων σε εφαρμογή της κοινής οργάνωσης των αγορών, του καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων, της προώθησης των γεωργικών προϊόντων και των καθεστώτων που εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου (ΕΕ L 228 της 1.9.2009, σ. 3).

( 12 ) Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1).

Top