EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1686-20210415

Consolidated text: Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1686 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2016, για την επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων κατά του ISIL (Da'esh) και της Αλ Κάιντα και κατά φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που συνδέονται μαζί τους

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1686/2021-04-15

02016R1686 — EL — 15.04.2021 — 009.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1686 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Σεπτεμβρίου 2016

για την επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων κατά του ISIL (Da'esh) και της Αλ Κάιντα και κατά φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που συνδέονται μαζί τους

(ΕΕ L 255 της 21.9.2016, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1686 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Σεπτεμβρίου 2016

  L 54I

1

26.2.2018

►M2

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουλίου 2018

  L 178I

1

16.7.2018

►M3

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1539 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 2018

  L 257I

1

15.10.2018

►M4

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/270 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Φεβρουαρίου 2019

  L 46I

1

18.2.2019

►M5

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1163 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M6

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1717 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Οκτωβρίου 2019

  L 262

11

15.10.2019

►M7

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1943 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Νοεμβρίου 2019

  L 303I

1

25.11.2019

►M8

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1124 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουλίου 2020

  L 246

1

30.7.2020

►M9

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/612 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Απριλίου 2021

  L 129I

1

15.4.2021
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1686 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Σεπτεμβρίου 2016

για την επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων κατά του ISIL (Da'esh) και της Αλ Κάιντα και κατά φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που συνδέονται μαζί τουςΆρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«κεφάλαια» : τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα οικονομικά οφέλη κάθε είδους, μεταξύ άλλων, μετρητά, επιταγές, χρηματικές αξιώσεις, συναλλαγματικές, εντολές πληρωμής και άλλα μέσα πληρωμών· καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, υπόλοιπα λογαριασμών, χρέη και δανειακά ομόλογα· δημοσίως και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και μέσα δανεισμού, καθώς και μετοχές και μερίδια, πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν χρεώγραφα, ομολογίες, γραμμάτια, πιστοποιητικά δικαιώματος ανάληψης μετοχών (warrants), ομολογίες χρέους και συμβάσεις παραγώγων· τόκοι, μερίσματα ή άλλα έσοδα ή υπεραξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία· πιστώσεις, δικαιώματα συμψηφισμού απαιτήσεων, εγγυήσεις, εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις· πιστωτικές επιστολές, φορτωτικές, πωλητήρια συμβόλαια· έγγραφα που αποδεικνύουν δικαιώματα σε κεφάλαια ή χρηματοοικονομικούς πόρους και κάθε άλλο μέσο χρηματοδότησης εξαγωγών·

β)

«οικονομικοί πόροι» : τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, εμπορευμάτων ή υπηρεσιών·

γ)

«δέσμευση κεφαλαίων» : η παρεμπόδιση οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης κεφαλαίων, πρόσβασης σε κεφάλαια ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων δυνάμενης να οδηγήσει σε μεταβολή του όγκου, του ποσού, του τόπου διατήρησης, της ιδιοκτησίας, της κατοχής, του χαρακτήρα ή του προορισμού τους ή σε άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χαρτοφυλακίων·

δ)

«δέσμευση χρηματοοικονομικών πόρων» : η παρεμπόδιση της χρήσης τους για την άντληση κεφαλαίων, εμπορευμάτων ή υπηρεσιών καθ' οιονδήποτε τρόπο, όπως μεταξύ άλλων με την πώληση, την εκμίσθωση ή την υποθήκευσή τους·

ε)

«αρμόδιες αρχές» : οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως προσδιορίζονται στους δικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα II·

στ)

«αξίωση» :

κάθε αξίωση διεκδικούμενη δικαστικώς ή εξωδίκως, πριν ή μετά την ημερομηνία κατά την οποία πρόσωπο, οντότητα ή φορέας κατονομάστηκε στο παράρτημα Ι, βασιζόμενη ή συνδεόμενη με την εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγής και περιλαμβάνει ιδίως:

i) 

αξίωση για την εκτέλεση υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση ή συναλλαγή ή συνδέεται με σύμβαση ή συναλλαγή·

ii) 

αξίωση παράτασης της ισχύος ή της καταβολής ομολόγου, χρηματοοικονομικής εγγύησης ή αποζημίωσης οιασδήποτε μορφής·

iii) 

αξίωση αποζημίωσης σχετική με σύμβαση ή συναλλαγή·

iv) 

ανταγωγή·

v) 

αξίωση αναγνώρισης ή εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εκτελέσεως, δικαστικής, διαιτητικής ή άλλης ισοδύναμης απόφασης, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο εκδόθηκε.

Άρθρο 2

1.  
Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκουν, βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή την κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο, είτε απευθείας είτε έμμεσα, φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I, καθώς και τρίτου που ενεργεί εξ ονόματός τους ή υπό την καθοδήγησή τους.
2.  
Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, απευθείας ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I, ούτε διατίθεται προς όφελός τους.

Άρθρο 3

1.  

Το παράρτημα I περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς τα οποία έχουν προσδιοριστεί από το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/1693, ότι

α) 

συνδέονται με το ISIL (Da'esh) και την Αλ Κάιντα ή πυρήνα, σύνδεσμο, υποομάδα ή παραφυάδα αυτών, ακόμη και με

i) 

τη συμμετοχή τους στη χρηματοδότηση του ISIL (Da'esh) και της Αλ Κάιντα ή πυρήνα, συνδέσμου, υποομάδας ή παραφυάδας τους, ή στη χρηματοδότηση πράξεων ή ενεργειών ή σε σύνδεσή τους με τις εν λόγω οργανώσεις, με το ίδιο όνομα, για λογαριασμό τους, ή προς υποστήριξή τους·

ii) 

τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό, τη διευκόλυνση, την προετοιμασία ή την εκτέλεση πράξεων ή ενεργειών ή την εκπαίδευση σε τρομοκρατικές ενέργειες είτε ως εκπαιδευτής είτε ως εκπαιδευόμενος από, όπως εκπαίδευση που αφορά όπλα, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες μεθόδους ή τεχνολογίες με στόχο τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων, σε συνδυασμό με, εξ ονόματος, για λογαριασμό, ή προς στήριξη του ISIL (Da'esh) ή της Αλ Κάιντα, ή πυρήνα, φορέα, υποομάδας ή παραφυάδας αυτών·

iii) 

την πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών με το ISIL (Da'esh), την Αλ Κάιντα ή κάθε πυρήνα, φορέα, υποομάδα ή παραφυάδα αυτών, ιδίως όσον αφορά πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου, αρθρωτά διυλιστήρια και σχετικά υλικά, καθώς και λοιπούς φυσικούς πόρους και πολιτιστικά αγαθά·

iv) 

την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά όπλων και συναφούς υλικού στο ISIL (Da'esh), την Αλ Κάιντα ή κάθε πυρήνα, φορέα, υποομάδα ή παραφυάδα αυτών·

β) 

ταξιδεύουν ή επιδιώκουν να ταξιδέψουν εκτός της Ένωσης με σκοπό:

i) 

τη διάπραξη, τον σχεδιασμό, την προπαρασκευή τρομοκρατικών ενεργειών, ή τη συμμετοχή σε αυτές, για λογαριασμό ή προς υποστήριξη των οργανώσεων ISIL (Da'esh), Αλ Κάιντα ή κάθε πυρήνα, φορέα, υποομάδας ή παραφυάδας αυτών· ή

ii) 

την παροχή ή παρακολούθηση εκπαίδευσης στην τρομοκρατία, για λογαριασμό ή προς υποστήριξη των οργανώσεων ISIL (Da'esh), Αλ Κάιντα ή κάθε πυρήνα, φορέα, υποομάδας ή παραφυάδας αυτών· ή

iii) 

την υποστήριξη με οποιονδήποτε τρόπο των οργανώσεων ISIL (Da'esh), Αλ Κάιντα ή κάθε πυρήνα, φορέα, υποομάδας ή παραφυάδας αυτών·

γ) 

επιδιώκουν να ταξιδέψουν εντός της Ένωσης για τον ίδιο σκοπό με αυτόν που αναφέρεται στο στοιχείο β) ή τη συμμετοχή σε πράξεις ή ενέργειες από, σε συνδυασμό με, εξ ονόματος, για λογαριασμό, ή προς στήριξη του ISIL (Da'esh) ή της Αλ Κάιντα, ή πυρήνα, φορέα, υποομάδας ή παραφυάδας αυτών·

δ) 

στρατολογούν ή με οποιονδήποτε τρόπο υποστηρίζουν πράξεις ή ενέργειες του ISIL (Da'esh), της Αλ Κάιντα ή κάθε πυρήνα, φορέα, υποομάδας ή παραφυάδας αυτών, μεταξύ άλλων με:

i) 

την παροχή ή συγκέντρωση, με οποιονδήποτε τρόπο, απευθείας ή έμμεσα, κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των ταξιδίων ατόμων, για τον σκοπό που αναφέρεται στα στοιχεία β) και γ)· την οργάνωση των ταξιδιών ατόμων για τον σκοπό που αναφέρεται στα στοιχεία β) και γ), ή τη διευκόλυνση με άλλον τρόπο των μετακινήσεων τους για τον σκοπό αυτό·

ii) 

την υποκίνηση άλλου προσώπου να συμμετάσχει σε πράξεις ή ενέργειες που τελούνται από ή σε συνεργασία με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα ή κάθε πυρήνα, φορέα, υποομάδας ή παραφυάδας αυτών ή εξ ονόματος, για λογαριασμό ή προς υποστήριξή τους·

ε) 

υποκινούν ή προκαλούν δημόσια πράξεις ή ενέργειες εξ ονόματος, εκ μέρους ή προς υποστήριξη των ISIL (Da'esh), Αλ Κάιντα ή σε συνεργασία με αυτές και κάθε πυρήνα, φορέα, υποομάδα ή παραφυάδας αυτών που υποκινεί ή προκαλεί δημοσίως, μεταξύ άλλων με την εξύμνηση συμπεριφοράς που ενέχει τον κίνδυνο να διαπραχθούν τρομοκρατικές πράξεις·

στ) 

εμπλέκονται ή συμπράττουν στην εντολή ή στη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως απαγωγών, βιασμών, άσκησης σεξουαλικής βίας, εξαναγκασμού σε γάμο και υποδούλωσης προσώπων, εκτός του εδάφους της Ένωσης, για λογαριασμό ή εξ ονόματος του ISIL (Da'esh), της Αλ Κάιντα ή κάθε πυρήνα, φορέα, υποομάδας ή παραφυάδας αυτών.

2.  
Το παράρτημα I περιλαμβάνει, εφόσον είναι διαθέσιμα, τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση των σχετικών φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των ψευδωνύμων, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την εθνικότητα, τους αριθμούς ταυτότητας και διαβατηρίου, το φύλο, τη διεύθυνση, αν είναι γνωστή, και την ιδιότητα ή το επάγγελμα. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς, οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν την ονομασία, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, τον αριθμό μητρώου και τον τόπο εγκατάστασης.

Άρθρο 4

1.  
Όποτε το Συμβούλιο αποφασίζει να υπαγάγει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 9 τροποποιεί αναλόγως το παράρτημα I.
2.  
Το Συμβούλιο κοινοποιεί στο φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, την οντότητα ή τον φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, την απόφασή του, καθώς και την αιτιολόγηση της καταχώρισης στον κατάλογο, είτε απευθείας, αν είναι γνωστή η διεύθυνση, είτε μέσω δημοσίευσης ανακοίνωσης παρέχοντας στο εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.
3.  
Εφόσον υποβληθούν παρατηρήσεις ή προσκομιστούν ουσιαστικά νέα στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και κοινοποιεί την απόφαση του στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα αντίστοιχα.
4.  
Ο κατάλογος του παραρτήματος I επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ανά 12 μήνες.

Άρθρο 5

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να εξουσιοδοτήσουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι:

α) 

είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των βασικών αναγκών των περιλαμβανόμενων στο παράρτημα I φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων και των εξαρτώμενων μελών της οικογενείας τους, καθώς και για την πληρωμή ειδών διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φαρμάκων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, φόρων, ασφαλίστρων και οφειλών σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας·

β) 

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών ή την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών·

γ) 

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες συνήθους τήρησης ή φύλαξης δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων· ή

δ) 

απαιτούνται για την κάλυψη έκτακτων δαπανών.

Άρθρο 6

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να εξουσιοδοτήσουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) 

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι υπόκεινται σε διαιτητική απόφαση που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας καταχωρίστηκε στο παράρτημα I, ή υπόκεινται σε δικαστική ή διοικητική απόφαση που εκδόθηκε στην Ένωση, ή σε δικαστική απόφαση εκτελεστή στο αντίστοιχο κράτος μέλος πριν, κατά ή μετά από την ημερομηνία αυτή·

β) 

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν αξιώσεις που έχουν κατοχυρωθεί βάσει τέτοιας απόφασης ή έχουν αναγνωριστεί ως έγκυρες με τέτοια απόφαση, εντός των ορίων που θέτουν οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων τα οποία δικαιούνται να εγείρουν αξιώσεις αυτού του είδους·

γ) 

η απόφαση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα περιλαμβανόμενου στο παράρτημα I·

δ) 

η αναγνώριση της απόφασης δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη του οικείου κράτους μέλους.

Άρθρο 7

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 και με την προϋπόθεση ότι υφίσταται οφειλή εκ μέρους φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα περιλαμβανόμενου στο παράρτημα I βάσει σύμβασης ή συμφωνίας που είχε συνάψει ή βάσει υποχρέωσης που προέκυψε για το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας περιελήφθη στο παράρτημα I, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να εξουσιοδοτήσουν, υπό ορισμένους όρους που κρίνουν κατάλληλους, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, με την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει ότι:

α) 

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν για πληρωμή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα περιλαμβανόμενο στο παράρτημα I· και

β) 

η πληρωμή δεν γίνεται κατά παράβαση του άρθρου 2 παράγραφος 2.

Άρθρο 8

Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών από χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι θα δεσμεύονται και τυχόν πρόσθετα ποσά στους λογαριασμούς αυτούς. Το χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για τις συναλλαγές αυτές.

Άρθρο 9

Απαγορεύεται:

α) 

η παροχή τεχνικής συνδρομής, υπηρεσιών διαμεσολάβησης και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες και η παροχή, η κατασκευή, η συντήρηση και η χρήση εμπορευμάτων και τεχνολογίας που περιλαμβάνονται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο ( 1 ), καθώς και όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και των ανταλλακτικών τους, απευθείας ή εμμέσως σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του παραρτήματος I·

β) 

η χρηματοδότηση ή η παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής για στρατιωτικές δραστηριότητες, και ιδίως οι επιχορηγήσεις, τα δάνεια και η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων και η αντασφάλιση για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή οπλισμού και σχετικού υλικού, ή η παροχή σχετικής τεχνικής συνδρομής, υπηρεσιών διαμεσολάβησης, και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται απευθείας ή εμμέσως με οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του παραρτήματος I.

Άρθρο 10

1.  

Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή αναφορών, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, και των διατάξεων του άρθρου 337 της Συνθήκης, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι φορείς:

α) 

παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως πληροφορίες σχετικές με κεφάλαια και οικονομικούς πόρους στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο ενόσω ενεργεί εξ ονόματός του, κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας, ή φορέα του παραρτήματος I, ή σχετικά με τους λογαριασμούς και τα ποσά που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με το άρθρο 2, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία κατοικούν ή βρίσκονται και, είτε απευθείας είτε μέσω των αρμόδιων αυτών αρχών, στην Επιτροπή·

β) 

συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές σε κάθε εξακρίβωση των εν λόγω πληροφοριών.

2.  
Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.
3.  
Κάθε πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνεται απευθείας από την Επιτροπή τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

Άρθρο 11

1.  
Απαγορεύεται η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που περιέχει ο παρών κανονισμός.
2.  
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και, είτε απευθείας είτε μέσω αυτών των αρμόδιων αρχών, στην Επιτροπή.

Άρθρο 12

1.  
Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων δυνάμει του άρθρου 2, που πραγματοποιείται καλή την πίστει και επί τη βάσει ότι μέτρο του είδους αυτού συνάδει με τον παρόντα κανονισμό, δεν θεμελιώνει καμία ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου, της οντότητας ή του φορέα που προέβη στο μέτρο αυτό ή των διευθυντών ή των υπαλλήλων του, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν ή κρατούνται λόγω αμέλειας.
2.  
Οι ενέργειες φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων δεν εγείρουν κανενός είδους ευθύνη αυτών, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευτούν ότι με τις ενέργειές τους θα παραβίαζαν τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός.

Άρθρο 13

Στα κατονομαζόμενα πρόσωπα ή οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που εγείρει αξιώσεις μέσω ή προς όφελος εν λόγω προσώπου ή οντότητας δεν αναγνωρίζονται αξιώσεις, ούτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη σχετική αξίωση όπως δικαίωμα συμψηφισμού αξιώσεων ή εγγύησης, συνδεόμενο με σύμβαση ή άλλη συναλλαγή, η εκτέλεση της οποίας επηρεάστηκε, απευθείας ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που καλύπτει ο παρών κανονισμός.

Άρθρο 14

1.  

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς και για άλλες συναφείς με τον παρόντα κανονισμό πληροφορίες που διαθέτουν, και ιδίως πληροφορίες σχετικές με:

α) 

δεσμευμένα κεφάλαια δυνάμει του άρθρου 2 και εξουσιοδοτήσεις που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7·

β) 

θέματα που σχετίζονται με την παραβίαση και την επιβολή του παρόντος κανονισμού και τις αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων.

2.  
Τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται και ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε άλλη σημαντική πληροφορία έχουν στη διάθεσή τους, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15

1.  
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις εφαρμοστέες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
2.  
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην Επιτροπή αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 16

1.  
Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και τις αναγράφουν στους δικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα II. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν αλλαγές στις διευθύνσεις των δικτυακών τους τόπων που παρατίθενται στο παράρτημα II.
2.  
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές τους, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της κοινοποιούν τυχόν μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
3.  
Εφόσον ο παρών κανονισμός επιβάλλει απαίτηση κοινοποίησης, ενημέρωσης ή με άλλο τρόπο επικοινωνίας με την Επιτροπή, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω επικοινωνία είναι αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 17

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να τροποποιεί το παράρτημα II βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 18

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α) 

εντός του εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της·

β) 

σε οποιοδήποτε αεροσκάφος ή σκάφος υπαγόμενο στη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

γ) 

σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης που είναι υπήκοος κράτους μέλους·

δ) 

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης, που έχει συσταθεί ή ιδρυθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους·

ε) 

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται εν όλω ή εν μέρει εντός της Ένωσης.

Άρθρο 19

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που ορίζονται στο άρθρο 3

▼M1

Α.    Πρόσωπα

▼M6 —————

▼M2

2. Rabah TAHARI (άλλως Abu Musab), ημερομηνία γέννησης: 28 Αυγούστου 1971, τόπος γέννησης: Oran (Αλγερία), Υπηκοότητα: αλγερινή.

▼M3

3. Hocine BOUGUETOF, Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιουλίου 1959, Τόπος γέννησης: Tebessa (Αλγερία), Ιθαγένεια: αλγερινή.

▼M4

4. Brahim el KHAYARI, ημερομηνία γέννησης: 7 Μαΐου 1992, τόπος γέννησης: Νιμ (Γαλλία), ιθαγένεια: γαλλική.

▼M7

5. Guillaume PIROTΤΕ· ημερομηνία γέννησης: 7 Ιουνίου 1994· τόπος γέννησης: Γκρας (Grasse) Γαλλίας· υπηκοότητα: γαλλική.

▼M8

6. Bryan D’ANCONA, ημερομηνία γέννησης: 26 Ιανουαρίου 1997, τόπος γέννησης: Νίκαια (Γαλλία), ιθαγένεια: γαλλική.

▼M9

7. Mesut SEKERCI, ημερομηνία γέννησης: 22 Ιουλίου 1995, τόπος γέννησης: Evreux (Γαλλία), ιθαγένεια: γαλλική, τουρκική.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δικτυακοί τόποι που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές και διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

▼M5

ΒΕΛΓΙΟ

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

https://www.mfa.bg/en/101

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

ΔΑΝΙΑ

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ΕΣΘΟΝΙΑ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ΕΛΛΑΔΑ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ΙΣΠΑΝΙΑ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

ΓΑΛΛΙΑ

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

ΚΡΟΑΤΙΑ

http://www.mvep.hr/sankcije

ΙΤΑΛΙΑ

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

ΚΥΠΡΟΣ

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

ΛΕΤΟΝΙΑ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

http://www.urm.lt/sanctions

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

ΜΑΛΤΑ

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ΑΥΣΤΡΙΑ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ΠΟΛΩΝΙΑ

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

http://www.mae.ro/node/1548

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ΣΟΥΗΔΙΑ

http://www.ud.se/sanktioner

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) Η τελευταία έκδοση δημοσιεύτηκε στην ΕΕ C 122 της 6.4.2016, σ. 1.

Top