EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016D0849-20160806

Consolidated text: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 του Συμβουλίου της 27ης Μαΐου 2016 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και για την κατάργηση της απόφασης 2013/183/ΚΕΠΠΑ

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/849/2016-08-06

2016D0849 — EL — 06.08.2016 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Μαΐου 2016

για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και για την κατάργηση της απόφασης 2013/183/ΚΕΠΠΑ

(ΕΕ L 141 της 28.5.2016, σ. 79)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2016/1341 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 4ης Αυγούστου 2016

  L 212

116

5.8.2016
▼B

ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Μαΐου 2016

για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και για την κατάργηση της απόφασης 2013/183/ΚΕΠΠΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Άρθρο 1

1.  Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των ακόλουθων ειδών και τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, στη ΛΔΚ από υπηκόους των κρατών μελών ή μέσω του εδάφους τους ή από το έδαφός τους ή με σκάφη ή αεροσκάφη που φέρουν τη σημαία τους, ανεξαρτήτως αν τα ανωτέρω προέρχονται ή όχι από τα εδάφη των κρατών μελών:

α) οπλισμού και συναφούς άψυχου υλικού παντός είδους, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών των ανωτέρω, εξαιρουμένων των μη πολεμικών οχημάτων τα οποία κατασκευάσθηκαν ή συναρμολογήθηκαν με υλικά προκειμένου να παρέχουν προστασία κατά βλημάτων και τα οποία χρησιμεύουν μόνο για την προστασία του προσωπικού της Ένωσης και των κρατών μελών της στη ΛΔΚ,

▼M1

β) όλων των ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας, όπως καθορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει της παραγράφου 12 της ΑΣΑΗΕ 1718 (2006) («επιτροπή κυρώσεων») σύμφωνα με την παράγραφο 8 στοιχείο α) σημείο ii) της ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), την παράγραφο 5 στοιχείο β) της ΑΣΑΗΕ 2087 (2013), την παράγραφο 20 της ΑΣΑΗΕ 2094 (2013) και την παράγραφο 25 της ΑΣΑΗΕ 2270 (2016), που θα μπορούσαν να συμβάλουν στα πυρηνικά προγράμματα, στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή στα προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ,

▼B

γ) ορισμένων άλλων ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογιών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα πυρηνικά προγράμματα, στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή στα προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ ή που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στις στρατιωτικές της δραστηριότητες, περιλαμβανομένων όλων των αγαθών και της τεχνολογίας διπλής χρήσης που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου ( 1 ),

δ) οποιωνδήποτε περαιτέρω ειδών, υλικών και εξοπλισμού που συνδέονται με τα αγαθά και τις τεχνολογίες διπλής χρήσης· η Ένωση λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να καθορισθούν τα σχετικά είδη που καλύπτονται από το παρόν στοιχείο,

ε) ορισμένων βασικών συστατικών στον τομέα των βαλλιστικών πυραύλων, όπως ορισμένοι τύποι αλουμινίου που χρησιμοποιούνται σε συστήματα βαλλιστικών πυραύλων· η Ένωση λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να καθορισθούν τα σχετικά είδη που καλύπτονται από το παρόν στοιχείο,

στ) κάθε άλλου είδους που θα μπορούσε να συμβάλει στα πυρηνικά προγράμματα, στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή στα προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ, σε δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016) ή από την παρούσα απόφαση ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβάλλουν οι εν λόγω ΑΣΑΗΕ ή η παρούσα απόφαση· η Ένωση λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να καθορισθούν τα είδη που καλύπτονται από το παρόν στοιχείο,

ζ) κάθε άλλου είδους, εκτός τροφίμων ή φαρμάκων, εάν το κράτος μέλος κρίνει ότι θα μπορούσε να συμβάλει άμεσα στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών ικανοτήτων των ένοπλων δυνάμεων της ΛΔΚ ή στις εξαγωγές που στηρίζουν ή ενισχύουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ένοπλων δυνάμεων άλλου κράτους εκτός της ΛΔΚ.

2.  Απαγορεύονται επίσης:

α) η παροχή τεχνικής κατάρτισης, συμβουλών, υπηρεσιών, βοήθειας ή υπηρεσιών μεσιτείας ή άλλων υπηρεσιών διαμεσολάβησης που σχετίζονται με είδη ή τεχνολογία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση ή χρήση των ειδών αυτών, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη ΛΔΚ ή προς χρήση στη ΛΔΚ,

β) η χρηματοδότηση ή η παροχή χρηματοοικονομικής συνδρομής που σχετίζεται με τα είδη ή την τεχνολογία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των επιχορηγήσεων, των δανείων και της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς και της ασφάλισης και της αντασφάλισης, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή των εν λόγω ειδών και της εν λόγω τεχνολογίας ή για την παροχή συναφούς τεχνικής κατάρτισης, συμβουλών, υπηρεσιών, βοήθειας ή υπηρεσιών μεσιτείας, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη ΛΔΚ ή προς χρήση στη ΛΔΚ,

γ) η εν γνώσει ή εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

3.  Απαγορεύεται επίσης η προμήθεια από τη ΛΔΚ των ειδών ή της τεχνολογίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, από υπηκόους των κρατών μελών ή με τη χρήση σκαφών ή αεροσκαφών που φέρουν τη σημαία των κρατών μελών, καθώς και η παροχή από τη ΛΔΚ σε υπηκόους των κρατών μελών τεχνικής κατάρτισης, συμβουλών, υπηρεσιών, συνδρομής, χρηματοδότησης και χρηματοοικονομικής συνδρομής που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ανεξαρτήτως αν τα ανωτέρω προέρχονται ή όχι από το έδαφος της ΛΔΚ.

Άρθρο 2

Τα μέτρα που επιβάλλονται από το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) δεν εφαρμόζονται στην προμήθεια, πώληση ή μεταφορά ενός είδους ή στην απόκτησή του, εφόσον:

α) το κράτος μέλος κρίνει ότι η δραστηριότητα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή αποκλειστικά για σκοπούς επιβίωσης και δεν θα αποφέρει εισόδημα σε πρόσωπα ή οντότητες της ΛΔΚ και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016) ή από την παρούσα απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος κοινοποιεί εκ των προτέρων στην επιτροπή κυρώσεων την εν λόγω κρίση για τον χαρακτήρα της δραστηριότητας και ενημερώνει την επιτροπή κυρώσεων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη της εκτροπής του είδους για αυτούς τους άλλους σκοπούς, ή

β) η επιτροπή κυρώσεων έχει κρίνει κατά περίπτωση ότι μια συγκεκριμένη προμήθεια, πώληση ή μεταφορά δεν είναι αντίθετη προς τους στόχους των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016).

Άρθρο 3

1.  Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση πώληση, αγορά, μεταφορά ή μεσιτεία χρυσού και πολύτιμων μετάλλων, καθώς και διαμαντιών προς, από ή προς όφελος της κυβέρνησης της ΛΔΚ, των δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων και οργανισμών της ή της Κεντρικής Τράπεζας της ΛΔΚ, καθώς και προσώπων ή οντοτήτων που ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την καθοδήγησή τους ή οντοτήτων που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο αυτών.

2.  Η Ένωση λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να καθορισθούν τα είδη που καλύπτονται από το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4

1.  Απαγορεύεται σε υπηκόους κρατών μελών να προμηθεύονται από τη ΛΔΚ ή με τη χρήση σκαφών ή αεροσκαφών που φέρουν τη σημαία κρατών μελών χρυσό, μεταλλεύματα τιτανίου, μεταλλεύματα βαναδίου και σπάνιες ορυκτές γαίες, ανεξαρτήτως αν τα ανωτέρω προέρχονται ή όχι από το έδαφος της ΛΔΚ.

2.  Η Ένωση λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να καθορισθούν τα είδη που καλύπτονται από το παρόν άρθρο.

Άρθρο 5

Απαγορεύεται η παράδοση στην Κεντρική Τράπεζα της ΛΔΚ ή προς όφελός της βορειοκορεατικών τραπεζογραμματίων και κερμάτων νέας εκτύπωσης ή κοπής ή μη εκδοθέντων.

Άρθρο 6

1.  Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά ειδών πολυτελείας στη ΛΔΚ από υπηκόους των κρατών μελών ή μέσω του εδάφους ή από το έδαφος κρατών μελών ή με τη χρήση σκαφών ή αεροσκαφών που φέρουν τη σημαία κρατών μελών, ανεξαρτήτως αν τα ανωτέρω προέρχονται από το έδαφος κρατών μελών.

2.  Απαγορεύεται η εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά πολυτελών αγαθών από τη ΛΔΚ.

3.  Η Ένωση λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να καθορισθούν τα είδη που καλύπτονται από τις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 7

1.  Απαγορεύεται σε υπηκόους κρατών μελών να προμηθεύονται από τη ΛΔΚ ή με τη χρήση σκαφών ή αεροσκαφών που φέρουν τη σημαία κρατών μελών άνθρακα, σίδηρο και σιδηρομετάλλευμα, ανεξαρτήτως αν τα ανωτέρω προέρχονται ή όχι από το έδαφος της ΛΔΚ. Η Ένωση λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να καθορισθούν τα είδη που καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο.

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στον άνθρακα ο οποίος το κράτος μέλος που τον προμηθεύεται βεβαιώνει, με βάση αξιόπιστες πληροφορίες, ότι δεν προέρχεται από τη ΛΔΚ και μεταφέρθηκε μέσω της ΛΔΚ αποκλειστικά για εξαγωγή από το λιμάνι Rajin (Rason), υπό τον όρο ότι το κράτος μέλος ενημερώνει την επιτροπή κυρώσεων εκ των προτέρων και εφόσον αυτές οι συναλλαγές δεν σχετίζονται με τη δημιουργία εσόδων για τα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της ΛΔΚ ή για άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016) ή από την παρούσα απόφαση.

3.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε συναλλαγές που κρίνονται ότι προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς επιβίωσης και δεν σχετίζονται με τη δημιουργία εσόδων για τα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της ΛΔΚ ή για άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016) ή από την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 8

1.  Απαγορεύεται η πώληση ή προμήθεια αεροπορικών καυσίμων, μεταξύ άλλων βενζίνης αεροπλάνων, καυσίμου αεριωθούμενων τύπου νάφθας, καυσίμου αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης και καυσίμου πυραύλων τύπου κηροζίνης, στη ΛΔΚ από υπηκόους κρατών μελών ή από το έδαφος κρατών μελών ή με σκάφη ή αεροσκάφη που φέρουν τη σημαία κρατών μελών, ανεξαρτήτως εάν τα ανωτέρω προέρχονται ή όχι από τα εδάφη κρατών μελών.

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εάν η επιτροπή κυρώσεων έχει εγκρίνει εκ των προτέρων κατ' εξαίρεση και κατά περίπτωση τη μεταφορά στη ΛΔΚ τέτοιων προϊόντων για επαληθευμένες ουσιώδεις ανθρωπιστικές ανάγκες και με την επιφύλαξη συγκεκριμένων ρυθμίσεων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της παράδοσης και της χρήσης.

3.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε σχέση με την πώληση ή την προμήθεια αεροπορικών καυσίμων σε πολιτικά αεροσκάφη μεταφοράς επιβατών εκτός της ΛΔΚ αποκλειστικά για κατανάλωση κατά την πτήση προς τη ΛΔΚ και την πτήση επιστροφής.

Άρθρο 9

Απαγορεύεται η εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά από τη ΛΔΚ προϊόντων πετρελαίου που δεν καλύπτονται από την απόφαση ΣΑΗΕ 2270 (2016). Η Ένωση λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να καθορισθούν τα είδη που καλύπτονται από το παρόν άρθρο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 10

1.  Τα κράτη μέλη δεν παρέχουν δημόσια χρηματοοικονομική στήριξη για το εμπόριο με τη ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης εξαγωγικών πιστώσεων, εγγυήσεων ή ασφάλισης, σε υπηκόους τους ή σε οντότητές τους που μετέχουν σε αυτό το εμπόριο. Αυτό δεν θίγει τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η χρηματοοικονομική στήριξη δεν συμβάλλει σε προγράμματα ή δραστηριότητες της ΛΔΚ που έχουν σχέση με πυρηνικά όπλα, βαλλιστικούς πυραύλους ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή σε άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016) ή από την παρούσα απόφαση.

2.  Απαγορεύεται η ιδιωτική χρηματοοικονομική στήριξη για το εμπόριο με τη ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης εξαγωγικών πιστώσεων, εγγυήσεων ή ασφάλισης, σε υπηκόους ή οντότητες κρατών μελών που εμπλέκονται σε αυτό το εμπόριο, εάν αυτή η χρηματοοικονομική στήριξη θα μπορούσε να συμβάλει σε προγράμματα ή δραστηριότητες της ΛΔΚ που έχουν σχέση με πυρηνικά όπλα ή βαλλιστικούς πυραύλους ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή σε άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270(2016) ή από την παρούσα απόφαση ή στην αποφυγή μέτρων που επιβάλλονται από τις εν λόγω ΑΣΑΗΕ ή από την παρούσα απόφαση.

3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν αφορούν το εμπόριο για επισιτιστικούς, γεωργικούς, ιατρικούς ή άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 11

1.  Απαγορεύονται οι επενδύσεις σε έδαφος υπό την δικαιοδοσία των κρατών μελών εκ μέρους της ΛΔΚ, των υπηκόων της ή οντοτήτων που έχουν συσταθεί στη ΛΔΚ ή που υπάγονται στη δικαιοδοσία της ή εκ μέρους προσώπων ή οντοτήτων που ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την εποπτεία τους ή οντοτήτων που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους.

2.  Απαγορεύονται τα εξής:

α) η απόκτηση ή η διεύρυνση συμμετοχής σε οντότητες στη ΛΔΚ ή σε οντότητες της ΛΔΚ ή οντότητες που τελούν υπό την κυριότητα οντοτήτων της ΛΔΚ εκτός της ΛΔΚ που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συνδέονται με δραστηριότητες ή προγράμματα της ΛΔΚ που έχουν σχέση με πυρηνικά όπλα, βαλλιστικούς πυραύλους ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή σε δραστηριότητες στους τομείς της εξόρυξης, της διύλισης και των χημικών βιομηχανιών, περιλαμβανομένης της πλήρους απόκτησης των οντοτήτων αυτών και την απόκτησης μετοχών ή άλλων αξιογράφων συμμετοχικής φύσης,

β) η χορήγηση οποιασδήποτε χρηματοδότησης ή οικονομικής συνδρομής σε οντότητες στη ΛΔΚ ή σε οντότητες της ΛΔΚ ή οντότητες που τελούν υπό την κυριότητα οντοτήτων της ΛΔΚ εκτός της ΛΔΚ που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή με αποδεδειγμένο σκοπό την χρηματοδότηση τέτοιων οντοτήτων στη ΛΔΚ,

γ) η σύσταση κοινοπραξίας με οντότητες στην ΛΔΚ που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή με οποιαδήποτε θυγατρική ή συνδεόμενη εταιρεία υπό τον έλεγχό τους,

δ) η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως γ).ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Άρθρο 12

Τα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν νέες δεσμεύσεις για την παροχή επιχορηγήσεων, οικονομικής συνδρομής ή δανείων υπό ευνοϊκούς όρους προς τη ΛΔΚ, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή χρηματοοικονομικά ιδρύματα, παρά μόνο για ανθρωπιστικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που αφορούν άμεσα τις ανάγκες του άμαχου πληθυσμού ή την προώθηση της αποπυρηνικοποίησης. Τα κράτη μέλη επαγρυπνούν επίσης προκειμένου να μειώσουν τις υφιστάμενες δεσμεύσεις και, ει δυνατόν, να θέσουν τέρμα σε αυτές.

Άρθρο 13

Προκειμένου να αποφευχθεί η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή η μεταβίβαση προς, μέσω ή από το έδαφος κρατών μελών ή προς ή από υπηκόους κρατών μελών ή οντότητες οργανωμένες βάσει του δικαίου τους ή πρόσωπα ή χρηματοοικονομικά ιδρύματα υπό τη δικαιοδοσία τους οποιωνδήποτε οικονομικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή πόρων, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής μεταφοράς μετρητών, που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε προγράμματα ή δραστηριότητες της ΛΔΚ που έχουν σχέση με πυρηνικά όπλα ή βαλλιστικούς πυραύλους ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή σε άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016) ή από την παρούσα απόφαση ή στην αποφυγή μέτρων που επιβάλλονται από τις εν λόγω ΑΣΑΗΕ ή από την παρούσα απόφαση, ισχύουν τα εξής:

1) Καμία μεταφορά κεφαλαίων προς ή από τη ΛΔΚ δεν λαμβάνει χώρα, εκτός από συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 3) και έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το σημείο 4).

2) Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα υπό τη δικαιοδοσία των κρατών μελών δεν αναλαμβάνουν ούτε συνεχίζουν να συμμετέχουν σε συναλλαγές με:

α) τράπεζες που εδρεύουν στη ΛΔΚ, περιλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας της ΛΔΚ,

β) υποκαταστήματα ή θυγατρικές, υπό τη δικαιοδοσία των κρατών μελών, τραπεζών που εδρεύουν στη ΛΔΚ,

γ) υποκαταστήματα ή θυγατρικές, εκτός της δικαιοδοσίας των κρατών μελών, τραπεζών που εδρεύουν στη ΛΔΚ ή

δ) χρηματοοικονομικές οντότητες που ούτε εδρεύουν στη ΛΔΚ ούτε υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, ελέγχονται όμως από πρόσωπα ή οντότητες που εδρεύουν στη ΛΔΚ,

εκτός αν οι συναλλαγές αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 3) και έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το σημείο 4).

3) Μπορούν να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες συναλλαγές, με την επιφύλαξη της προηγούμενης έγκρισης που αναφέρεται στο σημείο 4):

α) συναλλαγές που αφορούν τρόφιμα, υγειονομική περίθαλψη ή ιατρικό εξοπλισμό ή εξυπηρετούν γεωργικούς ή ανθρωπιστικούς σκοπούς,

β) συναλλαγές που αφορούν προσωπικά εμβάσματα,

γ) συναλλαγές που αφορούν την εκτέλεση των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση,

δ) συναλλαγές που σχετίζονται με συγκεκριμένη εμπορική σύμβαση, μη απαγορευμένη από την παρούσα απόφαση,

ε) συναλλαγές που αφορούν διπλωματική ή προξενική αποστολή ή διεθνή οργανισμό που χαίρει ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, στον βαθμό που οι συναλλαγές αυτές προορίζονται να εξυπηρετήσουν επίσημους σκοπούς της διπλωματικής ή προξενικής αποστολής ή του διεθνούς οργανισμού,

στ) συναλλαγές που απαιτούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση έργων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση ή τα κράτη μέλη της για αναπτυξιακούς σκοπούς και τα οποία αφορούν άμεσα τις ανάγκες του άμαχου πληθυσμού ή την προώθηση της αποπυρηνικοποίησης,

ζ) συναλλαγές που αφορούν πληρωμές για την ικανοποίηση απαιτήσεων κατά της ΛΔΚ ή προσώπων ή οντοτήτων της ΛΔΚ, κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη κοινοποίησης 10 ημέρες πριν από την έγκριση και συναλλαγές παρόμοιας φύσης που δεν συμβάλλουν σε δραστηριότητες απαγορευμένες από την παρούσα απόφαση.

4) Οποιαδήποτε μεταφορά κεφαλαίων προς ή από τη ΛΔΚ για τις συναλλαγές που αναφέρονται στο σημείο 3) απαιτεί προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους εάν είναι πάνω από 15 000 EUR. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με κάθε χορηγούμενη έγκριση.

5) Η προηγούμενη έγκριση που αναφέρεται στο σημείο 4) δεν απαιτείται για τυχόν μεταφορά κεφαλαίων ή συναλλαγή που είναι αναγκαία για τους επίσημους σκοπούς διπλωματικής ή προξενικής αποστολής κράτους μέλους στη ΛΔΚ.

6) Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους με τις τράπεζες και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα του σημείου 2), οφείλουν:

α) να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση όσον αφορά την κίνηση των λογαριασμών, μεταξύ άλλων μέσω των προγραμμάτων τους για τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

β) να απαιτούν τη συμπλήρωση όλων των πεδίων πληροφοριών, στις εντολές πληρωμής, που αφορούν τον εντολέα και τον δικαιούχο της εκάστοτε συναλλαγής και, εφόσον δεν έχουν παρασχεθεί οι σχετικές πληροφορίες, να αρνούνται τη συναλλαγή,

γ) να τηρούν όλα τα αρχεία των συναλλαγών για περίοδο πέντε ετών και να τα διαθέτουν στις εθνικές αρχές κατόπιν αιτήματός τους,

δ) να αναφέρουν αμέσως τις υποψίες τους στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών («ΜΧΠ») ή σε άλλη αρμόδια αρχή που έχει ορίσει το οικείο κράτος μέλος, αν υποπτεύονται ή έχουν εύλογους λόγους να υποπτεύονται ότι τα κεφάλαια συμβάλλουν σε προγράμματα ή δραστηριότητες της ΛΔΚ που έχουν σχέση με πυρηνικά όπλα ή βαλλιστικούς πυραύλους ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής· η ΜΧΠ ή άλλη αρμόδια αρχή έχει, εγκαίρως, άμεση ή έμμεση πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές, διοικητικές και δικαστικές πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται προκειμένου να επιτελέσει σωστά τα εν λόγω καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των αναφορών περί ύποπτων συναλλαγών.

Άρθρο 14

1.  Απαγορεύεται το άνοιγμα υποκαταστημάτων, θυγατρικών ή γραφείων αντιπροσώπευσης τραπεζών της ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένων της Κεντρικής Τράπεζας της ΛΔΚ, των υποκαταστημάτων και θυγατρικών της, και άλλων χρηματοοικονομικών οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 13 σημείο 2) στο έδαφος των κρατών μελών.

2.  Τα υφιστάμενα υποκαταστήματα, θυγατρικές και γραφεία αντιπροσώπευσης κλείνουν εντός 90 ημερών από την έκδοση της ΑΣΑΗΕ 2270 (2016).

3.  Εκτός αν έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την επιτροπή κυρώσεων, απαγορεύονται στις τράπεζες της ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένων της Κεντρικής Τράπεζας της ΛΔΚ, των υποκαταστημάτων και θυγατρικών της, και στις άλλες χρηματοοικονομικές οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 13 σημείο 2):

α) η σύσταση νέων κοινοπραξιών με τράπεζες υπό τη δικαιοδοσία κρατών μελών,

β) η ανάληψη ιδιοκτησιακού συμφέροντος σε τράπεζες υπό τη δικαιοδοσία κρατών μελών,

γ) η καθιέρωση ή διατήρηση σχέσεων τραπεζικής ανταπόκρισης με τράπεζες υπό τη δικαιοδοσία κρατών μελών.

4.  Οι υφιστάμενες κοινοπραξίες, ιδιοκτησιακά συμφέροντα και σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης με τράπεζες της ΛΔΚ τερματίζονται εντός 90 ημερών από την έκδοση της ΑΣΑΗΕ 2270 (2016).

5.  Απαγορεύεται σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα εντός του εδάφους ή υπό τη δικαιοδοσία των κρατών μελών να ανοίγουν γραφεία αντιπροσώπευσης, θυγατρικές, παραρτήματα ή τραπεζικούς λογαριασμούς στη ΛΔΚ.

6.  Τα υφιστάμενα γραφεία αντιπροσώπευσης, θυγατρικές ή τραπεζικοί λογαριασμοί στη ΛΔΚ κλείνουν εντός 90 ημερών από την έκδοση της ΑΣΑΗΕ 2270 (2016), εάν το οικείο κράτος μέλος διαθέτει αξιόπιστες πληροφορίες βάσει των οποίων τεκμαίρεται ευλόγως ότι τέτοιες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στα πυρηνικά προγράμματα ή στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή σε άλλες δραστηριότητες της ΛΔΚ που απαγορεύονται από τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016).

7.  Η παράγραφος 6 δεν εφαρμόζεται εφόσον η επιτροπή κυρώσεων κρίνει κατά περίπτωση ότι τα εν λόγω γραφεία, οι θυγατρικές ή οι λογαριασμοί απαιτούνται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ή για τις δραστηριότητες των διπλωματικών αποστολών στη ΛΔΚ δυνάμει των συμβάσεων της Βιέννης περί διπλωματικών και προξενικών σχέσεων, για τις δραστηριότητες του ΟΗΕ ή των ειδικευμένων υπηρεσιών του ή συναφών οργανισμών ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς σύμφωνους με τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016).

8.  Τα υφιστάμενα γραφεία αντιπροσώπευσης, θυγατρικές ή τραπεζικοί λογαριασμοί στη ΛΔΚ κλείνουν, εάν το οικείο κράτος μέλος διαθέτει αξιόπιστες πληροφορίες βάσει των οποίων τεκμαίρεται ευλόγως ότι τέτοιες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στα πυρηνικά προγράμματα ή στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή σε άλλες δραστηριότητες της ΛΔΚ που απαγορεύονται από την παρούσα απόφαση.

9.  Κράτος μέλος μπορεί να χορηγεί εξαιρέσεις από την παράγραφο 8 κρίνει κατά περίπτωση ότι τα εν λόγω γραφεία, οι θυγατρικές ή οι λογαριασμοί απαιτούνται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ή για τις δραστηριότητες των διπλωματικών αποστολών στη ΛΔΚ δυνάμει των συμβάσεων της Βιέννης περί διπλωματικών και προξενικών σχέσεων, για τις δραστηριότητες του ΟΗΕ ή των ειδικευμένων υπηρεσιών του ή συναφών οργανισμών ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς σύμφωνους με την παρούσα απόφαση. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει εκ των προτέρων τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με την πρόθεσή του να χορηγήσει εξαίρεση.

Άρθρο 15

Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση πώληση ή αγορά ή η διαμεσολάβηση ή βοήθεια για την έκδοση κρατικών ομολόγων ή ομολόγων εγγυημένων από το κράτος της ΛΔΚ τα οποία εκδόθηκαν μετά τη 18η Φεβρουαρίου 2013 προς ή από την κυβέρνηση της ΛΔΚ, τους δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμούς της, την Κεντρική Τράπεζα της ΛΔΚ ή τράπεζες που εδρεύουν στη ΛΔΚ ή υποκαταστήματα και θυγατρικές τους εντός ή εκτός της δικαιοδοσίας των κρατών μελών ή χρηματοοικονομικές οντότητες που ούτε εδρεύουν στη ΛΔΚ ούτε τελούν υπό τη δικαιοδοσία των κρατών μελών, ελέγχονται όμως από πρόσωπα ή οντότητες που εδρεύουν στη ΛΔΚ, καθώς και προς ή από πρόσωπα ή οντότητες που ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την καθοδήγησή τους ή οντότητες που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 16

1.  Τα κράτη μέλη επιθεωρούν, σύμφωνα με τις εθνικές τους αρχές και νομοθεσίες και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βιέννης περί διπλωματικών και προξενικών σχέσεων, όλα τα φορτία προς ή από τη ΛΔΚ που ευρίσκονται στο έδαφός τους ή που διέρχονται από το έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένων των αερολιμένων, λιμένων και ζωνών ελεύθερων συναλλαγών τους, ή τα φορτία που αποτελούν αντικείμενο μεσιτείας ή διευκόλυνσης από τη ΛΔΚ ή από υπηκόους της ΛΔΚ ή από πρόσωπα ή οντότητες που ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την καθοδήγησή τους ή από οντότητες που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους ή από πρόσωπα ή οντότητες που έχουν καταχωριστεί στο παράρτημα I ή τα φορτία που μεταφέρονται από αεροσκάφη ή θαλάσσια σκάφη με σημαία ΛΔΚ, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι δεν μεταφέρονται είδη κατά παράβαση των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016).

2.  Τα κράτη μέλη επιθεωρούν, σύμφωνα με τις εθνικές τους αρχές και νομοθεσίες και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βιέννης περί διπλωματικών και προξενικών σχέσεων, όλα τα φορτία προς ή από τη ΛΔΚ που ευρίσκονται στο έδαφός τους ή που διέρχονται από το έδαφός τους ή τα φορτία που αποτελούν αντικείμενο μεσιτείας ή διευκόλυνσης από τη ΛΔΚ ή από υπηκόους της ΛΔΚ ή από πρόσωπα ή οντότητες που ενεργούν εξ ονόματος τους, συμπεριλαμβανομένων των αερολιμένων και των θαλάσσιων λιμένων, εάν διαθέτουν πληροφορίες από τις οποίες τεκμαίρεται ευλόγως ότι το φορτίο περιέχει είδη των οποίων η προμήθεια, η πώληση, η μεταφορά ή η εξαγωγή απαγορεύεται δυνάμει της παρούσας απόφασης.

3.  Τα κράτη μέλη επιθεωρούν σκάφη στην ανοικτή θάλασσα, με τη συγκατάθεση του κράτους της σημαίας, εφόσον διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να εικάζεται ότι το φορτίο των σκαφών περιέχει είδη των οποίων η προμήθεια, η πώληση, η μεταφορά ή η εξαγωγή απαγορεύονται δυνάμει της παρούσας απόφασης.

4.  Τα κράτη μέλη συνεργάζονται, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων που διενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3.

5.  Τα αεροσκάφη και τα σκάφη που μεταφέρουν φορτίο από και προς τη ΛΔΚ υπόκεινται στην υποχρέωση παροχής πρόσθετων πληροφοριών προ της άφιξης ή προ της αναχώρησης για όλα τα αγαθά που μεταφέρουν προς ή από κράτος μέλος.

6.  Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 3, τα κράτη μέλη κατάσχουν και διαθέτουν τα είδη των οποίων η προμήθεια, η πώληση, η μεταφορά ή η εξαγωγή απαγορεύονται δυνάμει της παρούσας απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 14 της ΑΣΑΗΕ 1874 (2009) και την παράγραφο 8 της ΑΣΑΗΕ 2087 (2013).

7.  Τα κράτη μέλη αρνούνται την είσοδο στους λιμένες τους σε κάθε σκάφος που δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή επιθεώρησης κατόπιν έγκρισης της εν λόγω επιθεώρησης από το κράτος της σημαίας του σκάφους ή αν σκάφος με σημαία της ΛΔΚ αρνήθηκε να υποβληθεί σε επιθεώρηση δυνάμει της παραγράφου 12 της ΑΣΑΗΕ 1874 (2009).

8.  Η παράγραφος 7 δεν ισχύει σε περίπτωση που η είσοδος απαιτείται με σκοπό την επιθεώρηση ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή επιστροφής στον λιμένα προέλευσης του σκάφους.

Άρθρο 17

1.  Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν άδεια για προσγείωση, απογείωση ή πτήση υπεράνω του εδάφους τους σε αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται από αερομεταφορείς της ΛΔΚ ή προέρχονται από τη ΛΔΚ σύμφωνα με τις εθνικές τους αρχές και νομοθεσίες και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ιδίως τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες πολιτικής αεροπορίας.

2.  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει σε περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης ή στην περίπτωση προσγείωσης για επιθεώρηση.

3.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που το οικείο κράτος μέλος κρίνει εκ των προτέρων ότι η είσοδος αυτή είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή για άλλους λόγους σύμφωνους με τους στόχους της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 18

▼M1

1.  Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την είσοδο στους λιμένες τους σε κάθε σκάφος που ανήκει στη ΛΔΚ ή χρησιμοποιείται ή επανδρώνεται από αυτήν ή φέρει τη σημαία της.

▼B

2.  Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την είσοδο στους λιμένες τους σε σκάφη, εάν διαθέτουν πληροφορίες από τις οποίες τεκμαίρεται ευλόγως ότι το σκάφος ανήκει ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από πρόσωπο ή οντότητα που απαριθμείται στο παράρτημα I, ΙΙ ή ΙΙΙ ή περιέχει φορτίο του οποίου η προμήθεια, η πώληση, η μεταφορά ή η εξαγωγή απαγορεύεται από τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016) ή από την παρούσα απόφαση.

3.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση επιστροφής στον λιμένα προέλευσης του σκάφους, σε περίπτωση που η είσοδος απαιτείται με σκοπό την επιθεώρηση ή εάν το οικείο κράτος μέλος κρίνει εκ των προτέρων ότι η είσοδος αυτή είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή για άλλους σκοπούς που συνάδουν με τους στόχους της παρούσας απόφασης.

4.  Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση επιστροφής στον λιμένα προέλευσης του σκάφους, σε περίπτωση που η είσοδος απαιτείται με σκοπό την επιθεώρηση ή εάν η επιτροπή κυρώσεων κρίνει εκ των προτέρων ότι η είσοδος αυτή είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή για άλλους σκοπούς που συνάδουν με τους στόχους της ΑΣΑΗΕ 2270 (2016) ή εάν το οικείο κράτος μέλος κρίνει εκ των προτέρων ότι η είσοδος αυτή είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή για άλλους σκοπούς που συνάδουν με τους στόχους της παρούσας απόφασης. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με τυχόν είσοδο που έχει επιτρέψει.

Άρθρο 19

Απαγορεύεται η παροχή από υπηκόους των κρατών μελών ή από το έδαφος των κρατών μελών υπηρεσιών προμήθειας καυσίμων ή εφοδιασμού ή παροχής άλλων υπηρεσιών σε σκάφη της ΛΔΚ, εάν διαθέτουν πληροφορίες από τις οποίες τεκμαίρεται ευλόγως ότι τα σκάφη μεταφέρουν είδη των οποίων η προμήθεια, η πώληση, η μεταφορά ή η εξαγωγή απαγορεύονται δυνάμει της παρούσας απόφασης, εκτός αν η παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή έως ότου το φορτίο επιθεωρηθεί και, εφ' όσον χρειάζεται, κατασχεθεί και διατεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 1, 2,3 και 6.

Άρθρο 20

1.  Απαγορεύεται η ενοικίαση ή ναύλωση σκαφών ή αεροσκαφών που φέρουν σημαία κρατών μελών ή η παροχή υπηρεσιών πληρώματος στη ΛΔΚ, σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή οντότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα I, ΙΙ ή ΙΙΙ, σε οποιεσδήποτε άλλες οντότητες της ΛΔΚ, σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή οντότητες τα οποία το κράτος μέλος έχει αποφασίσει ότι έχουν συνδράμει στην αποφυγή κυρώσεων ή στην παράβαση των διατάξεων των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016) ή της παρούσας απόφασης, σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή οντότητες που ενεργούν εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω ή σε οποιεσδήποτε οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται από οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω.

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στη μίσθωση, ναύλωση ή παροχή υπηρεσιών πληρώματος, υπό τον όρο ότι το σχετικό κράτος μέλος έχει ενημερώσει εκ των προτέρων την επιτροπή κυρώσεων κατά περίπτωση και της έχει υποβάλει τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εν λόγω δραστηριότητες παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς επιβίωσης και δεν θα χρησιμοποιηθούν από πρόσωπα ή οντότητες της ΛΔΚ για την παραγωγή εσόδων, καθώς και τα στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου οι δραστηριότητες αυτές να μη συμβάλουν σε παράβαση των διατάξεων των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016).

3.  Κράτος μέλος δύναται να χορηγήσει εξαίρεση από την παράγραφο 1 εάν κρίνει κατά περίπτωση ότι αυτές οι δραστηριότητες παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς επιβίωσης και δεν θα χρησιμοποιηθούν από πρόσωπα ή οντότητες της ΛΔΚ για την παραγωγή εσόδων και υπό την προϋπόθεση ότι έχει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να αποτραπεί η συμβολή αυτών των δραστηριοτήτων στην παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει εκ των προτέρων τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με την πρόθεσή του να χορηγήσει την εξαίρεση.

Άρθρο 21

Τα κράτη μέλη διαγράφουν από τα νηολόγια τα σκάφη τα οποία ανήκουν στη ΛΔΚ ή τα οποία εκμεταλλεύεται ή επανδρώνει η ΛΔΚ και δεν εγγράφουν πλοία τα οποία έχουν διαγραφεί από άλλο κράτος μέλος δυνάμει της παραγράφου 19 της ΑΣΑΗΕ 2270 (2016).

Άρθρο 22

1.  Απαγορεύεται η νηολόγηση σκαφών στη ΛΔΚ, η λήψη άδειας για χρήση της σημαίας της ΛΔΚ ή η κατοχή, μίσθωση, εκμετάλλευση ή παροχή ταξινόμησης ή πιστοποίησης σκάφους ή σχετικής υπηρεσίας σκάφους ή η ασφάλιση σκάφους με σημαία ΛΔΚ.

2.  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για δραστηριότητες που έχουν κοινοποιηθεί εκ των προτέρων στην επιτροπή κυρώσεων κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο κράτος μέλος έχει υποβάλει στην επιτροπή κυρώσεων λεπτομερή στοιχεία για τις δραστηριότητες, μεταξύ αυτών τα ονόματα των προσώπων και οντοτήτων που συμμετέχουν σε αυτές, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εν λόγω δραστηριότητες παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς επιβίωσης και δεν θα χρησιμοποιηθούν από πρόσωπα ή οντότητες της ΛΔΚ για την παραγωγή εσόδων και στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου οι δραστηριότητες αυτές να μη συμβάλουν σε παραβάσεις των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) και 2270 (2016).ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Άρθρο 23

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο στο έδαφός τους ή τη διέλευση μέσω του εδάφους τους:

α) των προσώπων που κατονομάζονται από την επιτροπή κυρώσεων του ΟΗΕ ή από το Συμβούλιο Ασφαλείας ως υπεύθυνα, μεταξύ άλλων λόγω στήριξης ή προώθησης, των πολιτικών της ΛΔΚ σε σχέση με τα πυρηνικά προγράμματά της και τα προγράμματά της βαλλιστικών πυραύλων και άλλων όπλων μαζικής καταστροφής, μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους, ή των ατόμων που ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την καθοδήγησή τους, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα Ι,

β) των προσώπων που δεν καλύπτονται από το παράρτημα I, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα II, τα οποία:

i) είναι υπεύθυνα, μεταξύ άλλων λόγω στήριξης ή προώθησης, για τα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ, ή των πρόσωπων που ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την καθοδήγησή τους,

ii) παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή συμβάλλουν στη μεταβίβαση προς, μέσω ή από το έδαφος των κρατών μελών ή με την εμπλοκή υπηκόων κρατών μελών ή οντοτήτων οργανωμένων βάσει του δικαίου τους ή προσώπων ή χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων που ευρίσκονται στο έδαφός τους οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή πόρων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ,

iii) εμπλέκονται, μεταξύ άλλων μέσω παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στην προμήθεια προς ή από τη ΛΔΚ όπλων και συναφούς άψυχου υλικού κάθε τύπου ή στην προμήθεια στη ΛΔΚ ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα πυρηνικά προγράμματα, τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ,

γ) των προσώπων που δεν καλύπτονται από το παράρτημα I ή II και εργάζονται εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση προσώπου ή οντότητας που απαριθμείται στο παράρτημα I ή II ή προσώπων που συμβάλλουν στην αποφυγή κυρώσεων ή παραβιάζουν τις διατάξεις των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016) ή της παρούσας απόφασης, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα III της παρούσας απόφασης.

2.  Η παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν ισχύει όταν η επιτροπή κυρώσεων κρίνει, κατά περίπτωση, ότι το ταξίδι αυτό δικαιολογείται από ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων, ή όταν η επιτροπή κυρώσεων συμπεραίνει ότι η εξαίρεση θα προωθούσε με άλλο τρόπο τους στόχους των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016).

3.  Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει κανένα κράτος μέλος να αρνείται σε υπηκόους του την είσοδο στο έδαφός του.

4.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος δεσμεύεται από υποχρέωση του διεθνούς δικαίου, ιδίως:

α) ως χώρα η οποία φιλοξενεί διεθνή διακυβερνητική οργάνωση,

β) ως χώρα η οποία φιλοξενεί διεθνή διάσκεψη που συγκαλείται από τον ΟΗΕ ή διεξάγεται υπό την αιγίδα του,

γ) βάσει πολυμερούς συμφωνίας περί παροχής προνομίων και ασυλιών,

δ) δυνάμει της Συνθήκης Συμφιλίωσης του 1929 (Σύμφωνο του Λατερανού) μεταξύ της Αγίας Έδρας (Κράτος του Βατικανού) και της Ιταλίας.

5.  Η παράγραφος 4 θεωρείται ότι ισχύει και στις περιπτώσεις όπου κράτος μέλος είναι η χώρα υποδοχής του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

6.  Το Συμβούλιο ενημερώνεται δεόντως σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος χορηγεί εξαίρεση σύμφωνα με την παράγραφο 4 ή 5.

7.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν εξαιρέσεις από τα μέτρα που επιβάλλει η παράγραφος 1 στοιχείο β), όταν το ταξίδι δικαιολογείται για επείγοντες ανθρωπιστικούς λόγους ή για συμμετοχή σε διακυβερνητικές συνόδους σε εκείνες που προωθούνται ή φιλοξενούνται από την Ένωση ή φιλοξενούνται από κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία του ΟΑΣΕ, κατά τις οποίες διεξάγεται πολιτικός διάλογος για την άμεση προαγωγή των πολιτικών στόχων των περιοριστικών μέτρων, περιλαμβανομένων της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στη ΛΔΚ.

8.  Το κράτος μέλος που επιθυμεί να χορηγήσει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 7 εξαιρέσεις απευθύνει γραπτή κοινοποίηση στο Συμβούλιο. Η εξαίρεση θεωρείται χορηγηθείσα, εκτός αν ένα ή περισσότερα από τα μέλη του Συμβουλίου διατυπώσουν αντίρρηση γραπτώς και εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της προτεινόμενης εξαίρεσης. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη του Συμβουλίου διατυπώσουν αντίρρηση, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει την προτεινόμενη εξαίρεση.

9.  Η παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεν ισχύει σε περίπτωση διέλευσης αντιπροσώπων της κυβέρνησης της ΛΔΚ προς την έδρα του ΟΗΕ, στο πλαίσιο εργασιών του ΟΗΕ.

10.  Σε περιπτώσεις που, δυνάμει των παραγράφων 4, 5, 7 και 9, ένα κράτος μέλος επιτρέπει την είσοδο ή τη διέλευση από το έδαφός του των απαριθμούμενων στα παραρτήματα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ προσώπων, η άδεια ισχύει αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο χορηγείται και για τα πρόσωπα τα οποία αφορά.

11.  Τα κράτη μέλη επαγρυπνούν και επιβάλλουν περιορισμούς όσον αφορά την είσοδο ή τη διέλευση από το έδαφός τους προσώπων που εργάζονται εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση καταδεικνυόμενου προσώπου ή οντότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

Άρθρο 24

1.  Τα κράτη μέλη απελαύνουν από το έδαφός τους υπηκόους της ΛΔΚ για τους οποίους διαπιστώνουν πως εργάζονται εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση προσώπου ή οντότητας που απαριθμείται στο παράρτημα I ή II ή για τους οποίους διαπιστώνουν ότι συμβάλλουν στην αποφυγή των κυρώσεων ή παραβιάζουν τις διατάξεις των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016) ή της παρούσας απόφασης, με σκοπό των επαναπατρισμό τους στη ΛΔΚ, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και διεθνές δίκαιο.

2.  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η παρουσία ενός προσώπου απαιτείται για τη διεξαγωγή δικαστικής διαδικασίας ή αποκλειστικά για ιατρικούς λόγους, για λόγους ασφάλειας ή για άλλους ανθρωπιστικούς λόγους.

Άρθρο 25

1.  Τα κράτη μέλη απελαύνουν από το έδαφός τους διπλωμάτες της ΛΔΚ, εκπροσώπους της κυβέρνησής της ή άλλους υπηκόους της ΛΔΚ που ενεργούν υπό κυβερνητική ιδιότητα οι οποίοι κρίνουν ότι εργάζονται εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση προσώπου ή οντότητας που έχει καταχωριστεί στο παράρτημα I, ΙΙ ή ΙΙΙ ή προσώπου ή οντότητας που συμβάλλει στην αποφυγή των κυρώσεων ή παραβιάζει τις διατάξεις των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016) ή της παρούσας απόφασης, με σκοπό τον επαναπατρισμό τους στη ΛΔΚ, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και διεθνές δίκαιο.

2.  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει σε περίπτωση διέλευσης αντιπροσώπων της κυβέρνησης της ΛΔΚ προς την έδρα του ΟΗΕ ή άλλες εγκαταστάσεις του ΟΗΕ, στο πλαίσιο εργασιών του ΟΗΕ.

3.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η παρουσία ενός προσώπου είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή δικαστικής διαδικασίας ή αποκλειστικά για ιατρικούς λόγους, για λόγους ασφάλειας ή για άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς ή όταν η επιτροπή κυρώσεων έχει αποφασίσει, κατά περίπτωση, ότι η απέλαση ενός προσώπου θα ήταν αντίθετη με τους στόχους των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) και 2270 (2016) ή όταν το οικείο κράτος μέλος έχει αποφασίσει, κατά περίπτωση, ότι η απέλαση ενός προσώπου θα ήταν αντίθετη με τους στόχους της παρούσας απόφασης. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με τυχόν απόφαση να μην απελάσει πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 26

1.  Τα κράτη μέλη απελαύνουν από το έδαφός τους κάθε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος κρίνουν ότι εργάζεται εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση προσώπου ή οντότητας που έχει καταχωριστεί στο παράρτημα I ή ΙΙ ή ότι συμβάλλει στην αποφυγή των κυρώσεων ή παραβιάζει τις διατάξεις των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016) ή της παρούσας απόφασης, με σκοπό τον επαναπατρισμό του στη χώρα της υπηκοότητάς του, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και διεθνές δίκαιο.

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η παρουσία ενός προσώπου είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή δικαστικής διαδικασίας ή αποκλειστικά για ιατρικούς λόγους, για λόγους ασφάλειας ή για άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς ή όταν η επιτροπή κυρώσεων έχει αποφασίσει, κατά περίπτωση, ότι η απέλαση ενός προσώπου θα ήταν αντίθετη με τους στόχους των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) και 2270 (2016) ή όταν το οικείο κράτος μέλος έχει αποφασίσει, κατά περίπτωση, ότι η απέλαση ενός προσώπου θα ήταν αντίθετη με τους στόχους της παρούσας απόφασης. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με τυχόν απόφαση να μην απελάσει πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει σε περίπτωση διέλευσης αντιπροσώπων της κυβέρνησης της ΛΔΚ προς την έδρα του ΟΗΕ ή άλλες εγκαταστάσεις του ΟΗΕ, στο πλαίσιο εργασιών του ΟΗΕ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Άρθρο 27

1.  Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκουν ή κατέχονται, διατηρούνται ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα ακόλουθα πρόσωπα ή οντότητες:

α) τα πρόσωπα και τις οντότητες που έχουν προσδιορισθεί από την επιτροπή κυρώσεων ή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως εμπλεκόμενα ή παρέχοντα στήριξη, μεταξύ άλλων με παράνομα μέσα, στα πυρηνικά προγράμματα ή στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ ή τα πρόσωπα ή τις οντότητες που ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την καθοδήγησή τους ή τις οντότητες που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους, μεταξύ άλλων με παράνομα μέσα, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα Ι,

β) τα πρόσωπα και τις οντότητες που δεν καλύπτονται από το παράρτημα I, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, τα οποία:

i) είναι υπεύθυνα, μεταξύ άλλων μέσω στήριξης ή προώθησης, για τα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ ή τα πρόσωπα ή τις οντότητες που ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την καθοδήγησή τους ή τις οντότητες που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους, μεταξύ άλλων με παράνομα μέσα,

ii) παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή συμβάλλουν στη μεταβίβαση προς, μέσω ή από το έδαφος των κρατών μελών ή με την εμπλοκή υπηκόων κρατών μελών ή οντοτήτων οργανωμένων βάσει του δικαίου τους ή προσώπων ή χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων που ευρίσκονται στο έδαφός τους οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή πόρων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ ή τα πρόσωπα ή τις οντότητες που ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την καθοδήγησή τους ή τις οντότητες που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους,

iii) εμπλέκονται, μεταξύ άλλων μέσω παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στην παροχή προς ή από τη ΛΔΚ όπλων και συναφούς άψυχου υλικού κάθε τύπου ή στην προμήθεια προς τη ΛΔΚ ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα πυρηνικά προγράμματα, στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή στα προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ,

γ) τα πρόσωπα και τις οντότητες που δεν καλύπτονται από το παράρτημα I ή II και εργάζονται εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση προσώπου ή οντότητας που απαριθμείται στο παράρτημα I ή II ή προσώπων που συμβάλλουν στη αποφυγή κυρώσεων ή παραβιάζουν τις διατάξεις των ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016) ή της παρούσας απόφασης, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα III της παρούσας απόφασης,

δ) τις οντότητες της κυβέρνησης της ΛΔΚ ή του Κόμματος των Εργαζομένων της Κορέας ή τα πρόσωπα ή τις οντότητες που ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την καθοδήγησή τους ή τις οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτά τα οποία το κράτος μέλος κρίνει ότι συνδέονται με τα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή άλλες δραστηριότητες της ΛΔΚ που απαγορεύονται με τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016).

2.  Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, στα πρόσωπα ή τις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή προς όφελος αυτών.

3.  Επιτρέπονται εξαιρέσεις όσον αφορά κεφάλαια και οικονομικούς πόρους που:

α) απαιτούνται για την ικανοποίηση βασικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και τέλη προς επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,

β) προορίζονται αποκλειστικά για την καταβολή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών ή την εξόφληση δαπανών που προκύπτουν από την παροχή νομικών υπηρεσιών ή

γ) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, για υπηρεσίες που αφορούν την τυπική τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων και οικονομικών πόρων,

αφού το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιήσει, όποτε ενδείκνυται, στην επιτροπή κυρώσεων, την πρόθεσή του να επιτρέψει την πρόσβαση στα εν λόγω κεφάλαια και τους εν λόγω οικονομικούς πόρους και εφόσον η επιτροπή δεν έχει λάβει αρνητική απόφαση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση αυτή.

4.  Επιτρέπονται εξαιρέσεις επίσης όσον αφορά κεφάλαια και οικονομικούς πόρους που:

α) απαιτούνται για την κάλυψη έκτακτων δαπανών. Όποτε ενδείκνυται, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ειδοποιεί πρώτα και λαμβάνει την έγκριση της επιτροπής κυρώσεων, ή

β) αποτελούν αντικείμενο δικαστικής ή διοικητικής απόφασης ή διαιτητικής διαταγής ή απόφασης, στην οποία περίπτωση τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εν λόγω διαταγής ή απόφασης, εφόσον η διαταγή ή η απόφαση εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο ή η οντότητα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταχωρίστηκε από την επιτροπή κυρώσεων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή το Συμβούλιο και εφόσον δεν είναι προς όφελος προσώπου ή οντότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Όποτε ενδείκνυται, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος απευθύνει κοινοποίηση κατ' αρχάς στην επιτροπή κυρώσεων.

5.  Η παράγραφος 2 δεν ισχύει στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών με:

α) τόκους ή λοιπά έσοδα σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς ή

β) πληρωμές οφειλόμενες στο πλαίσιο συμβάσεων, συμφωνίες ή υποχρεώσεις οι οποίες συνήφθησαν ή ανέκυψαν πριν από την ημερομηνία που οι εν λόγω λογαριασμοί τέθηκαν υπό περιοριστικά μέτρα,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά έσοδα και οι πληρωμές εξακολουθούν να εμπίπτουν στην παράγραφο 1.

6.  Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει κατονομαζόμενο πρόσωπο ή οντότητα που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙ να πραγματοποιεί πληρωμή οφειλόμενη δυνάμει συμβάσεως η οποία είχε συναφθεί προτού συμπεριληφθεί σε κατάλογο το εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα, εφόσον το οικείο κράτος μέλος έχει κρίνει ότι:

α) η σύμβαση δεν αφορά κανένα από τα είδη, υλικά, εξοπλισμούς, αγαθά, τεχνολογίες, συνδρομή, κατάρτιση, χρηματοδοτική βοήθεια, επενδύσεις, διαμεσολάβηση ή υπηρεσίες που έχουν απαγορευθεί και που αναφέρονται στο άρθρο 1,

β) η πληρωμή δεν καταβάλλεται άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1,

και αφού το οικείο κράτος μέλος κοινοποιήσει, δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την εν λόγω έγκριση, την πρόθεσή του να πραγματοποιεί ή να εισπράττει τέτοιες πληρωμές ή να εγκρίνει, κατά περίπτωση, την αποδέσμευση κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων για τον σκοπό αυτόν.

7.  Σε ό,τι αφορά την Korea National Insurance Corporation (KNIC):

α) Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε πρόσωπα και οντότητες της Ένωσης να λαμβάνουν πληρωμές προερχόμενες από την KNIC, υπό την προϋπόθεση ότι:

i) η πληρωμή οφείλεται:

α) σύμφωνα με τις διατάξεις σύμβασης παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών εκ μέρους της KNIC που είναι αναγκαίες για τις δραστηριότητες προσώπου ή οντότητας της Ένωσης στη ΛΔΚ ή

β) σύμφωνα με τις διατάξεις σύμβασης παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών εκ μέρους της KNIC για ζημίες που προκαλούνται στο έδαφος της Ένωσης από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση αυτή,

ii) η πληρωμή δεν καταβάλλεται άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και

iii) η πληρωμή δεν συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με δραστηριότητες που απαγορεύονται βάσει της παρούσας απόφασης.

β) Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει σε πρόσωπα και οντότητες της Ένωσης να προβαίνουν σε πληρωμές υπέρ της KNIC με αποκλειστικό σκοπό να έχουν πρόσβαση σε ασφαλιστικές υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τις δραστηριότητες των εν λόγω προσώπων ή οντοτήτων στη ΛΔΚ, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δραστηριότητες δεν απαγορεύονται βάσει της παρούσας απόφασης.

γ) Δεν θα απαιτείται τέτοια άδεια για πληρωμές από ή προς την KNIC που είναι αναγκαίες για τους επίσημους σκοπούς διπλωματικής ή προξενικής αποστολής κράτους μέλους στη ΛΔΚ.

δ) Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει την KNIC να προβαίνει σε πληρωμή που απορρέει από σύμβαση η οποία συνήφθη προτού καταχωρισθεί στον κατάλογο, υπό την προϋπόθεση ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κρίνει ότι:

i) η σύμβαση δεν αφορά είδη, υλικά, εξοπλισμούς, αγαθά, τεχνολογίες, συνδρομή, κατάρτιση, χρηματοδοτική βοήθεια, επενδύσεις, διαμεσολάβηση ή υπηρεσίες που έχουν απαγορευθεί και που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση,

ii) η πληρωμή δεν καταβάλλεται άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα υπόλοιπα κράτη μέλη για κάθε άδεια που χορηγούν δυνάμει της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 28

Το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο δ) δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τα κεφάλαια, τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων των αποστολών της ΛΔΚ στον ΟΗΕ και τις ειδικευμένες υπηρεσίες και συναφείς οργανισμούς του ή άλλων διπλωματικών και προξενικών αποστολών της ΛΔΚ ή τυχόν κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους που η επιτροπή κυρώσεων κρίνει εκ των προτέρων, κατά περίπτωση, ότι απαιτούνται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, την αποπυρηνικοποίηση ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό συνεπή με τους στόχους της ΑΣΑΗΕ 2270 (2016).

Άρθρο 29

1.  Τα γραφεία αντιπροσώπευσης οντοτήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα I κλείνουν.

2.  Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε κοινές επιχειρήσεις ή τυχόν άλλες επιχειρηματικές διευθετήσεις οντοτήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα I, καθώς και προσώπων ή οντοτήτων που ενεργούν για λογαριασμό ή εξ ονόματός τους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 30

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να επαγρυπνούν και να αποτρέπουν την εξειδικευμένη διδασκαλία ή κατάρτιση υπηκόων της ΛΔΚ, εντός του εδάφους τους ή από υπηκόους τους, σε τομείς που θα συνέβαλλαν σε πυρηνικές δραστηριότητες της ΛΔΚ που αφορούν τη διάδοση των πυρηνικών όπλων και στην ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων διδασκαλία ή εκπαίδευση σε ανώτερη φυσική, προηγμένη προσομοίωση με ηλεκτρονικό υπολογιστή και συναφείς επιστήμες της πληροφορικής, γεωδιαστημική πλοήγηση, πυρηνική μηχανική, αεροδιαστημική μηχανική, αεροναυτική μηχανική και τους σχετικούς κλάδους.

Άρθρο 31

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, επαγρυπνούν ιδιαιτέρως όσον αφορά το διπλωματικό προσωπικό της ΛΔΚ, προκειμένου να αποτρέψουν τη συμβολή των εν λόγω προσώπων στα πυρηνικά προγράμματα ή στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή σε άλλες δραστηριότητες της ΛΔΚ που απαγορεύονται από τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016) ή από την παρούσα απόφαση ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβάλλουν οι εν λόγω ΑΣΑΗΕ ή η παρούσα απόφαση.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Δεν ικανοποιούνται αξιώσεις σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή η εκτέλεση της οποίας έχει επηρεαστεί, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που επιβλήθηκαν σύμφωνα με τις ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή 2270 (2016), συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που έλαβε η Ένωση ή κράτος μέλος τα οποία είναι σύμφωνα με την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προβλέπονται από τις αποφάσεις αυτές ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτές ή των μέτρων που εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων για ζημία ή οποιασδήποτε άλλης αξίωσης τέτοιου είδους, όπως αξίωση αποζημίωσης ή αξίωση βάσει εγγύησης, ιδίως αξίωση παράτασης ή πληρωμής ομολόγου, εγγύησης ή ασφάλειας, ειδικότερα οικονομικής εγγύησης ή οικονομικής ασφάλειας, οποιουδήποτε είδους, εάν προβάλλονται από:

α) τα οριζόμενα πρόσωπα ή οντότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ,

β) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα στη ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένων της κυβέρνησης της ΛΔΚ, των δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων και οργανισμών της, ή

γ) οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που ενεργεί μέσω ή προς όφελος ενός από τα πρόσωπα ή τις οντότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α) ή β).

Άρθρο 33

1.  Το Συμβούλιο εκδίδει τροποποιήσεις του παραρτήματος Ι βάσει των διαπιστώσεων στις οποίες προβαίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή η επιτροπή κυρώσεων.

2.  Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα βάσει προτάσεως κρατών μελών ή του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καταρτίζει τους καταλόγους στο παράρτημα ΙΙ ή ΙΙΙ και εκδίδει τις τροποποιήσεις τους.

Άρθρο 34

1.  Όποτε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή η επιτροπή κυρώσεων καταχωρίζει πρόσωπο ή οντότητα στον κατάλογο, το Συμβούλιο συμπεριλαμβάνει το εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα στο παράρτημα Ι.

2.  Όποτε το Συμβούλιο αποφασίσει να υπαγάγει πρόσωπο ή οντότητα στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή γ) στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β), τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ ή ΙΙΙ αναλόγως.

3.  Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του στο πρόσωπο ή την οντότητα των παραγράφων 1 και 2, μαζί με τους λόγους για την καταχώρισή του στον κατάλογο, είτε απ' ευθείας, εάν είναι γνωστή η διεύθυνσή του, είτε μέσω δημοσίευση ανακοίνωσης, παρέχοντας στο εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις.

4.  Εφόσον υποβάλλονται παρατηρήσεις ή παρουσιάζονται νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα αναλόγως.

Άρθρο 35

1.  Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ περιλαμβάνουν τους λόγους καταχώρισης των οριζόμενων προσώπων και οντοτήτων, κατά τα οριζόμενα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή την επιτροπή κυρώσεων όσον αφορά το παράρτημα Ι.

2.  Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ περιλαμβάνουν επίσης, εφόσον υπάρχουν, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των ενδιαφερόμενων προσώπων ή οντοτήτων, κατά τα οριζόμενα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή την επιτροπή κυρώσεων όσον αφορά το παράρτημα Ι. Όσον αφορά πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των προσωνυμίων, ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, εθνικότητα, αριθμούς διαβατηρίου και ταυτότητας, γένος, διεύθυνση, αν είναι γνωστή, και αρμοδιότητα ή επάγγελμα. Όσον αφορά οντότητες, στις πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται η επωνυμία, ο τόπος και η ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, ο αριθμός μητρώου και ο τόπος εγκατάστασης. Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει επίσης την ημερομηνία καταχώρισής τους από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή από την επιτροπή κυρώσεων.

Άρθρο 36

1.  Η παρούσα απόφαση επανεξετάζεται και, κατά περίπτωση, τροποποιείται, ιδίως σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες των προσώπων, των οντοτήτων ή των ειδών ή πρόσθετων προσώπων, οντοτήτων ή ειδών που πρέπει να υπαχθούν στα περιοριστικά μέτρα ή σύμφωνα με σχετικές ΑΣΑΗΕ.

2.  Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε δώδεκα μήνες. Παύουν να εφαρμόζονται σε σχέση με τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και οντότητες, εφόσον το Συμβούλιο κρίνει, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 33 παράγραφος 2 διαδικασία, ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι για την εφαρμογή τους.

Άρθρο 37

Η απόφαση 2013/183/ΚΕΠΠΑ καταργείται.

Άρθρο 38

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο α) και των προσώπων και οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α)

A.   Πρόσωπα 

Όνομα

Άλλως

Ημερομηνία γέννησης

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ

Αιτιολογία

1.

Yun Ho-jin

άλλως Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Διευθυντής της Namchongang Trading Corporation· επιβλέπει την εισαγωγή ειδών αναγκαίων για το πρόγραμμα εμπλουτισμού του ουρανίου.

2.

Re Je-Son

στα κορεατικά:

image·

στα κινεζικά:

image

άλλως Ri Che Son

1938

16.7.2009

Υπουργός Βιομηχανίας Ατομικής Ενέργειας από τον Απρίλιο του 2014. Πρώην διευθυντής του General Bureau of Atomic Energy (Γενικός Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας — GBAE), δηλαδή του κυριότερου φορέα που διευθύνει το πυρηνικό πρόγραμμα της ΛΔΚ· διευκόλυνε διάφορες πυρηνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών του Yongbyon και της Namchongang Trading Corporation από το GBAE.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Διευθυντής του General Bureau of Atomic Energy (GBAE)· συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας· ως επικεφαλής του Γραφείου Επιστημονικής Καθοδήγησης του GBAE υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κοινού Ινστιτούτου Πυρηνικών Ερευνών.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Πρώην διευθυντής του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών του Yongbyon· επέβλεψε τρεις βασικές εγκαταστάσεις που συμβάλλουν στην παραγωγή οπλικού πλουτώνιου, και συγκεκριμένα τη μονάδα παρασκευής καυσίμου, τον πυρηνικό αντιδραστήρα και την εγκατάσταση επανακατεργασίας

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Διευθυντής της Korea Ryongaksan General Trading Corporation· συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho·

Paek Ch'ang-Ho

Αριθ. διαβατηρίου: 381420754

Ημερομηνία έκδοσης διαβατηρίου: 7.12.2011

Ημερομηνία λήξης διαβατηρίου: 7.12.2016

Ημερομηνία γέννησης: 18.6.1964· Τόπος γέννησης Kaesong, ΛΔΚ

22.1.2013

Ανώτερος αξιωματούχος και επικεφαλής του κέντρου ελέγχου δορυφόρων της Επιτροπής Διαστημικής Τεχνολογίας της ΛΔΚ.

7.

Chang Myong- Chin

Jang Myong-Jin

19.2.1968·

Εναλλακτικές ημερομηνίες γέννησης: 1965 ή 1966

22.1.2013

Γενικός διευθυντής του σταθμού εκτόξευσης δορυφόρων Sohae και επικεφαλής του κέντρου εκτόξευσης από όπου πραγματοποιήθηκαν οι εκτοξεύσεις της 13ης Απριλίου και 12ης Δεκεμβρίου 2012.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

4.6.1954·

Αριθ. διαβατηρίου: 645120196

22.1.2013

Ο Ra Ky'ong-Su είναι στέλεχος της τράπεζας Tanchon Commercial Bank (TCB). Υπό την ιδιότητα αυτή έχει διευκολύνει συναλλαγές για λογαριασμό της TCB. Η Tanchon καταχωρήθηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009 ως η κυριότερη χρηματοοικονομική οντότητα της ΛΔΚ, αρμόδια για τις πωλήσεις συμβατικών όπλων, βαλλιστικών πυραύλων και υλικών που σχετίζονται με τη συναρμολόγηση και την κατασκευή των όπλων αυτών.

9.

Kim Kwang-il

 

1.9.1969·

Αριθ. διαβατηρίου: PS381420397

22.1.2013

Ο Kim Kwang-il είναι στέλεχος της Tanchon Commercial Bank (TCB). Υπό την ιδιότητα αυτή έχει διευκολύνει συναλλαγές για λογαριασμό της TCB και της Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Η Tanchon καταχωρήθηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009 ως η κυριότερη χρηματοοικονομική οντότητα της ΛΔΚ αρμόδια για τις πωλήσεις συμβατικών όπλων, βαλλιστικών πυραύλων και υλικών που σχετίζονται με τη συναρμολόγηση και την κατασκευή των όπλων αυτών. Η KOMID κατονομάστηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009 και αποτελεί την κυριότερη οντότητα της ΛΔΚ που δραστηριοποιείται πρωτίστως στο εμπόριο όπλων και την εξαγωγή υλικών και εξοπλισμού που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013

Επικεφαλής εκπρόσωπος της Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Η KOMID καταχωρήθηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009 και αποτελεί την κυριότερη οντότητα της ΛΔΚ που δραστηριοποιείται πρωτίστως στο εμπόριο όπλων και την εξαγωγή υλικών και εξοπλισμού που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013

Αναπληρωτής επικεφαλής εκπρόσωπος της Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Η KOMID καταχωρήθηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009 και αποτελεί την κυριότερη οντότητα της ΛΔΚ που δραστηριοποιείται πρωτίστως στο εμπόριο όπλων και την εξαγωγή υλικών και εξοπλισμού που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα.

12.

Mun Cho'ng- Ch'o'l

 

 

7.3.2013

Ο Mun Cho'ng-Ch'o'l είναι στέλεχος της TCB. Υπό την ιδιότητα αυτή έχει διευκολύνει συναλλαγές για λογαριασμό της TCB. Η Tanchon καταχωρήθηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009 και αποτελεί την κύρια χρηματοοικονομική οντότητα της ΛΔΚ για τις πωλήσεις συμβατικών όπλων, βαλλιστικών πυραύλων και υλικών που σχετίζονται με τη συναρμολόγηση και την κατασκευή των όπλων αυτών.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik·

Ch'oe Ch'un Sik

Ημερομηνία γέννησης: 12.10.1954·

Ιθαγένεια: ΛΔΚ

2.3.2016

Ο Choe Chun-sik υπήρξε διευθυντής της Δεύτερης Ακαδημίας Φυσικών Επιστημών (SANS) και επικεφαλής του προγράμματος πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς της ΛΔΚ.

14.

Choe Song Il

 

Αριθ. διαβατηρίου: 472320665

Ημερομηνία λήξης: 26.9.2017·

Αριθ. διαβατηρίου: 563120356

Ιθαγένεια: ΛΔΚ

2.3.2016

Αντιπρόσωπος της Tanchon Commercial Bank στο Βιετνάμ.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

Ημερομηνία γέννησης: 27.5.1961·

Ιθαγένεια: ΛΔΚ

2.3.2016

Ο Hyon Kwang II είναι διευθυντής του τμήματος επιστημονικής ανάπτυξης της Εθνικής Υπηρεσίας για την Ανάπτυξη της Αεροδιαστημικής.

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su

Ημερομηνία γέννησης: 15.4.1957·

Ιθαγένεια: ΛΔΚ

2.3.2016

Αντιπρόσωπος της Tanchon Commercial Bank στη Συρία.

17.

Jang Yong Son

 

Ημερομηνία γέννησης: 20.2.1957·

Ιθαγένεια: ΛΔΚ

2.3.2016

Αντιπρόσωπος της Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) στο Ιράν.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk

Αριθ. διαβατηρίου: 4721202031·

Ημερομηνία λήξης διαβατηρίου: 21.2. 2017·

Ιθαγένεια: ΛΔΚ·

Ημερομηνία γέννησης: 18.10.1976

2.3.2016

Αντιπρόσωπος της Tanchon Commercial Bank στη Συρία.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Αριθ. διαβατηρίου: PS472330208·

ημερομηνία λήξης διαβατηρίου: 4.7.2017·

Ιθαγένεια: ΛΔΚ·

2.3.2016

Ο Kang Mun Kil έχει ασκήσει δραστηριότητες που αφορούν προμήθειες στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας ως αντιπρόσωπος της Namchongang, γνωστής και ως Namhung.

20.

Kang Ryong

 

Ημερομηνία γέννησης: 21.8.1969·

Ιθαγένεια: ΛΔΚ

2.3.2016

Αντιπρόσωπος της Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) στη Συρία.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Αριθ. διαβατηρίου: 199421147 Ημερομηνία λήξης διαβατηρίου: 29.12.2014,

Αριθ. διαβατηρίου: 381110042, Ημερομηνία λήξης διαβατηρίου: 25.1.2016,

Αριθ. διαβατηρίου: 563210184, Ημερομηνία λήξης διαβατηρίου: 18.6.2018,

Ημερομηνία γέννησης: 7.11.1966,

Ιθαγένεια: ΛΔΚ

2.3.2016

Αντιπρόσωπος της Tanchon Commercial Bank στο Βιετνάμ.

22.

Kim Kyu

 

Ημερομηνία γέννησης: 30.7.1968,

Ιθαγένεια: ΛΔΚ

2.3.2016

Υπεύθυνος εξωτερικών υποθέσεων της Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k· Kim Tong-Myong· Kim Jin-Sok· Kim, Hyok-Chol

Ημερομηνία γέννησης: 1964·

Ιθαγένεια: ΛΔΚ

2.3.2016

Ο Kim Tong My'ong είναι πρόεδρος της τράπεζας Tanchon Commercial Bank και κατείχε διάφορες θέσεις στην Tanchon Commercial Bank τουλάχιστον από το 2002. Έχει επίσης διοικητικό ρόλο στις υποθέσεις της Amroggang.

24.

Kim Yong Chol

 

Ημερομηνία γέννησης: 18.2.1962·

Ιθαγένεια: ΛΔΚ

2.3.2016

Αντιπρόσωπος της KOMID στο Ιράν.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Αριθ. διαβατηρίου: 563120630,

Ημερομηνία λήξης διαβατηρίου: 20.3.2018·

Ημερομηνία γέννησης: 25.5.1972·

Ιθαγένεια: ΛΔΚ

2.3.2016

Αντιπρόσωπος της Tanchon Commercial Bank.

26.

Ri Man Gon

 

Ημερομηνία γέννησης: 29.10.1945·

Αριθ. διαβατηρίου: P0381230469·

Ημερομηνία λήξης διαβατηρίου: 6.4.2016·

Ιθαγένεια: ΛΔΚ

2.3.2016

Ο Ri Man Gon είναι υπουργός Βιομηχανίας Πυρομαχικών.

27.

Ryu Jin

 

Ημερομηνία γέννησης: 7.8.1965·

Αριθμός διαβατηρίου: 563410081

Ιθαγένεια: ΛΔΚ

2.3.2016

Αντιπρόσωπος της KOMID στη Συρία.

28.

Yu Chol U

 

Ιθαγένεια: ΛΔΚ

 

Ο Yu Chol U είναι διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας για την Ανάπτυξη της Αεροδιαστημικής.

B.   Οντότητες 

Name

Άλλως

Τόπος εγκατάστασης

Ημερομηνία καταχώρισης του ΟΗΕ

Λοιπές πληροφορίες

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

άλλως CHANGGWANG SINYONG CORPORATION· άλλως EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION· άλλως DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION· άλλως «KOMID»

Central District, Pyongyang, ΛΔΚ

24.4.2009

Βασικός έμπορος όπλων και εξαγωγέας υλικών και εξοπλισμού που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικό οπλισμό.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

άλλως KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;

γνωστή προηγουμένως ως LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pyongyang, ΛΔΚ· Rakwon- dong,

Pothonggang District, Pyongyang, ΛΔΚ

24.4.2009

Όμιλος αμυντικών δραστηριοτήτων που ειδικεύεται στην απόκτηση αμυντικών βιομηχανιών για τη ΛΔΚ και στην υποστήριξη της πώλησης στρατιωτικών υλικών της χώρας.

3.

Tanchon Commercial Bank

γνωστή προηγουμένως ως CHANGGWANG CREDIT ΒΑΝΚ· ή KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

Pyongchon District, Pyongyang, ΛΔΚ

24.4.2009

Κύρια χρηματοπιστωτική οντότητα της ΛΔΚ για τις πωλήσεις συμβατικών όπλων, βαλλιστικών πυραύλων και υλικών συνδεόμενων με τη συναρμολόγηση και την κατασκευή τέτοιων όπλων.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG· NAMCHONGANG TRADING· NAM CHON GANG CORPORATION· NOMCHONGANG TRADING CO.· NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION· Namhung Trading Corporation

Pyongyang, ΛΔΚ

16.7.2009

Η Namchongang είναι μια εμπορική εταιρία της ΛΔΚ υπαγόμενη στο Γενικό Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (GBAE). Η Namchongang είχε συμμετάσχει στην αγορά ιαπωνικών αντλιών κενού που εντοπίστηκαν σε πυρηνική εγκατάσταση της ΛΔΚ, καθώς και στην προμήθεια υλικών συνδεόμενων με την πυρηνική ενέργεια σε συνεργασία με γερμανό πολίτη. Επιπλέον, από τα τέλη της δεκαετίας του '90, ενέχεται στην αγορά σωλήνων αλουμινίου και άλλου εξοπλισμού κατάλληλου για πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου. Ο εκπρόσωπός της είναι ένας πρώην διπλωμάτης που είχε υπηρετήσει ως εκπρόσωπος της ΛΔΚ κατά την επιθεώρηση της πυρηνικής εγκατάστασης του Yongbyon από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) το 2007. Οι δραστηριότητες διάδοσης της Namchongang εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία λόγω των παλαιότερων δραστηριοτήτων διάδοσης της ΛΔΚ.

5.

Hong Kong Electronics

άλλως HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Ιράν.

16.7.2009

Ανήκει ή ελέγχεται, ή ενεργεί ή εμφανίζεται να ενεργεί για ή εξ ονόματος της Tanchon Commercial Bank και της KOMID. Από το 2007, η Hong Kong Electronics έχει μεταφέρει εκατομμύρια δολάρια που σχετίζονται με δραστηριότητες διάδοσης εξ ονόματος της Tanchon Commercial Bank και της KOMID (οι οποίες ορίστηκαν, αμφότερες, από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009). Η Hong Kong Electronics έχει διευκολύνει τη μεταφορά χρημάτων από το Ιράν προς τη ΛΔΚ για λογαριασμό της KOMID.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

άλλως KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, ΛΔΚ.

16.7.2009

Εταιρεία της ΛΔΚ με έδρα την Pyongyang, υπαγόμενη στην Korea Ryonbong General Corporation (που ορίστηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009)· συμμετέχει στην ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

άλλως General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, ΛΔΚ.

16.7.2009

Ο οργανισμός GBAE είναι υπεύθυνος για το πυρηνικό πρόγραμμα της ΛΔΚ, το οποίο περιλαμβάνει το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών του Yongbyon και τον οικείο ερευνητικό αντιδραστήρα παρασκευής πλουτωνίου, ισχύος 5 MWe (25 MWt), καθώς και τις σχετικές μονάδες παρασκευής και επανακατεργασίας πυρηνικού καυσίμου.

Ο GBAE έχει πραγματοποιήσει συνεδριάσεις και συζητήσεις με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας σχετικά με τις πυρηνικές δραστηριότητες. Ο GBAE είναι ο κύριος κρατικός φορέας της ΛΔΚ που επιβλέπει τα πυρηνικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών του Yongbyon.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pyongyang, ΛΔΚ

16.7.2009

Η Korea Tangun Trading Corporation υπάγεται στη Δεύτερη Ακαδημία Φυσικών Επιστημών της ΛΔΚ και είναι κυρίως υπεύθυνη για την προμήθεια υλικών και τεχνολογιών που υποστηρίζουν τα αμυντικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης της ΛΔΚ, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προγράμματα και προμήθειες όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους, συμπεριλαμβανομένων υλικών που ελέγχονται ή απαγορεύονται δυνάμει των σχετικών πολυμερών συστημάτων ελέγχου.

9.

Korean Committee for Space Technology

DPRK Committee for Space Technology·

Department of Space Technology of the DPRK· Committee for Space Technology· KCST

Pyongyang, ΛΔΚ

22.1.2013

Η Επιτροπή Διαστημικής Τεχνολογίας της Κορέας (KCST) οργάνωσε τις εκτοξεύσεις της ΛΔΚ στις 13 Απριλίου και 12 Δεκεμβρίου 2012 μέσω του κέντρου ελέγχου δορυφόρων και του σταθμού εκτόξευσης Sohae.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank·

Tongbang U'Nhaeng·

Tongbang Bank

P.O.32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, ΛΔΚ.

22.1.2013

Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Bank of East Land της ΛΔΚ διευκολύνει τις συναλλαγές όπλων για λογαριασμό και προς όφελος του κατασκευαστή και εξαγωγέα όπλων Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Η Bank of East Land έχει συνεργαστεί στενά με την Green Pine για τη μεταφορά κεφαλαίων κατά τρόπο που παρακάμπτει τις κυρώσεις. Το 2007 και το 2008, η Bank of East Land διευκόλυνε τις συναλλαγές στις οποίες ενέχεται η Green Pine και ιρανικοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί, μεταξύ άλλων οι Bank Melli και Bank Sepah. Με την απόφαση 1747 (2007) το Συμβούλιο Ασφαλείας καταχώρισε την Bank Sepah ως οντότητα που παρέχει στήριξη στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Η Green Pine καταχωρήθηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2012.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα από την Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων προμηθειών. Η KOMID καταχωρήθηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009 και αποτελεί την κυριότερη οντότητα της ΛΔΚ που δραστηριοποιείται πρωτίστως στο εμπόριο όπλων και την εξαγωγή υλικών και εξοπλισμού που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pyongyang, ΛΔΚ

22.1.2013

Η Korea Mining Development Corporation (KOMID) είναι η μητρική εταιρεία της Tosong Technology Trading Corporation. Η KOMID καταχωρήθηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009 και αποτελεί την κυριότερη οντότητα της ΛΔΚ που δραστηριοποιείται πρωτίστως στο εμπόριο όπλων και την εξαγωγή υλικών και εξοπλισμού που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company· Korea Ryenha Machinery J/V Corporation· Ryonha Machinery Joint Venture Corporation· Ryonha Machinery Corporation· Ryonha Machinery·

Ryonha Machine Tool· Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp· Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation· Ryonhwa Machinery JV· Huichon Ryonha Machinery General Plant· Unsan· Unsan Solid Tools· και Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, Pyongyang, ΛΔΚ· Mangungdae- gu, Pyongyang, ΛΔΚ· Mangyongdae District, Pyongyang, DPRK.Διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου: ryonha@sili-bank.com· sjc-117@hotmail.com· και millim@sili-bank.comΑριθ. τηλεφώνου: 8502-18111· 8502-18111-8642· και 850 2 181113818642Αριθ. φαξ: 8502-381-4410

22.1.2013

Η Korea Ryonbong General Corporation είναι η μητρική εταιρεία της Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Η Korea Ryonbong General Corporation καταχωρήθηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009 και αποτελεί κοινοπραξία στον αμυντικό τομέα, που ειδικεύεται στις προμήθειες εξοπλισμού των αμυντικών βιομηχανιών της ΛΔΚ και την υποστήριξη των πωλήσεων στρατιωτικών υλικών από τη χώρα αυτή.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited· Leader (Hong Kong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Κίνα.

22.1.2013

Η Leader International (αριθμός μητρώου εταιρείας στο Hong Kong: 1177053) διευκολύνει μεταφορές για λογαριασμό της Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Η KOMID κατονομάστηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009 και αποτελεί την κυριότερη οντότητα της ΛΔΚ που δραστηριοποιείται πρωτίστως στο εμπόριο όπλων και την εξαγωγή υλικών και εξοπλισμού που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company· Chongsong Yonhap· Ch'o'ngsong Yo'nhap· Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae· Ku'm- haeryong Company LTD· Natural Resources Development and Investment Corporation· Saeingp'il Company

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pyongyang, ΛΔΚ·

Nungrado, Pyongyang, ΛΔΚ

2.5.2015

Η Green Pine Associated Corporation («Green Pine») έχει αναλάβει πολλές από τις δραστηριότητες της Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)

Corporation (KOMID). Η KOMID καταχωρήθηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009 και αποτελεί την κυριότερη οντότητα της ΛΔΚ που δραστηριοποιείται πρωτίστως στο εμπόριο όπλων και την εξαγωγή υλικών και εξοπλισμού που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα.

Η Green Pine είναι επίσης υπεύθυνη για τις μισές περίπου εξαγωγές όπλων και συναφούς άψυχου υλικού από τη ΛΔΚ.

Η Green Pine έχει υπαχθεί στο καθεστώς επιβολής κυρώσεων λόγω εξαγωγής όπλων ή συναφούς άψυχου υλικού από τη Βόρεια Κορέα. Η Green Pine ειδικεύεται στην κατασκευή στρατιωτικών θαλάσσιων σκαφών και εξοπλισμών, όπως υποβρύχια, στρατιωτικά σκάφη και πυραυλικά συστήματα, και έχει εξαγάγει τορπίλες και παράσχει τεχνική βοήθεια σε ιρανικές εταιρείες του αμυντικού τομέα.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank·

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pyongyang, ΛΔΚ

2.5.2012

Η Amroggang, που ιδρύθηκε το 2006, αποτελεί εταιρεία που συνδέεται με την Tanchon Commercial Bank και διοικείται από στελέχη της Tanchon. Η Tanchon συμμετέχει στη χρηματοδότηση των πωλήσεων βαλλιστικών πυραύλων της KOMID και επίσης ενέχεται στις σχετικές με βαλλιστικούς πυραύλους συναλλαγές της KOMID με το βιομηχανικό όμιλο Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) του Ιράν. Η Tanchon Commercial Bank καταχωρήθηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009 και αποτελεί την κύρια χρηματοοικονομική οντότητα της ΛΔΚ για τις πωλήσεις συμβατικών όπλων, βαλλιστικών πυραύλων και υλικών που σχετίζονται με τη συναρμολόγηση και την κατασκευή των όπλων αυτών. Η KOMID καταχωρήθηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009 και αποτελεί την κυριότερη οντότητα της ΛΔΚ που δραστηριοποιείται πρωτίστως στο εμπόριο όπλων και την εξαγωγή υλικών και εξοπλισμού που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα. Στην απόφαση 1737 (2006) το Συμβούλιο Ασφαλείας καταχώρισε την SHIG ως οντότητα που ενέχεται στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.· Korea Henjin Trading Co.· Korea Hengjin Trading Company

Pyongyang, ΛΔΚ.

2.5.2012

Η Korea Heungjin Trading Company χρησιμοποιείται από την KOMID για εμπορικούς σκοπούς. Υπάρχουν υπόνοιες ότι ενέχεται στην προμήθεια υλικών που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους στο βιομηχανικό όμιλο Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) του Ιράν. Η Heungjin αποτελεί συνεταίρο της KOMID και πιο συγκεκριμένα της υπηρεσίας συμβάσεων προμηθειών της KOMID. Η Heungjin χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση προηγμένης μονάδας ψηφιακού ελέγχου που βρίσκει εφαρμογές στο σχεδιασμό πυραύλων. Η KOMID καταχωρήθηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009 και αποτελεί την κυριότερη οντότητα της ΛΔΚ που δραστηριοποιείται πρωτίστως στο εμπόριο όπλων και την εξαγωγή υλικών και εξοπλισμού που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα. Στην απόφαση 1737 (2006) το Συμβούλιο Ασφαλείας καταχώρισε την SHIG ως οντότητα που ενέχεται στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

18.

Second Academy of Natural Sciences

2nd Academy of Natural Sciences· Che 2 Chayon Kwahakwon· Academy of Natural Sciences· Chayon Kwahak-Won· National Defense Academy·

Kukpang Kwahak-Won· Ερευνητικό Ίδρυμα της Δεύτερης Ακαδημίας Φυσικών Επιστημών· Sansri

Pyongyang, ΛΔΚ

7.3.2013

Η Δεύτερη Ακαδημία Φυσικών Επιστημών αποτελεί εθνικό οργανισμό υπεύθυνο για την έρευνα και την ανάπτυξη των προηγμένων οπλικών συστημάτων της ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων και ενδεχομένως των πυρηνικών όπλων. Η Δεύτερη Ακαδημία Φυσικών Επιστημών χρησιμοποιεί υπαγόμενους σε αυτή οργανισμούς για να αποκτήσει τεχνολογία, εξοπλισμό και πληροφορίες από το εξωτερικό, όπως μεταξύ άλλων την Tangun Trading Corporation, με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους στο πυραυλικό πρόγραμμα και ενδεχομένως στα προγράμματα πυρηνικών όπλων της ΛΔΚ. Η Tangun Trading Corporation καταχωρήθηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Ιούλιο του 2009 και είναι πρωτίστως υπεύθυνη για την προμήθεια πρώτων υλών και τεχνολογιών που υποστηρίζουν τα αμυντικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης της ΛΔΚ, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προγράμματα και προμήθειες όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους, συμπεριλαμβανομένων υλικών που ελέγχονται ή απαγορεύονται δυνάμει των σχετικών πολυμερών συστημάτων ελέγχου.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, ΛΔΚ.

7.3.2013

Η Korea Ryonbong General Corporation είναι η μητρική εταιρεία της Korea Complex Equipment Import Corporation. Η Korea Ryonbong General Corporation καταχωρήθηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009 και αποτελεί κοινοπραξία του αμυντικού τομέα, που ειδικεύεται στις προμήθειες εξοπλισμού των αμυντικών βιομηχανιών της ΛΔΚ και την υποστήριξη των πωλήσεων στρατιωτικών υλικών από τη χώρα αυτή.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

 

Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pyongyang, ΛΔΚ·

Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang.

28.7.2014

Η Ocean Maritime Management Company, Limited (αριθ. ΔΝΟ: 1790183) είναι η εταιρεία εκμετάλλευσης/διαχείρισης του σκάφους Chong Chon Gang. Είχε βασικό ρόλο στην οργάνωση της μεταφοράς παράνομου φορτίου όπλων και συναφούς άψυχου υλικού από την Κούβα στη ΛΔΚ τον Ιούλιο του 2013. Υπό αυτή την ιδιότητα, η εταιρεία Ocean Maritime Management Company, Limited συνέβαλε σε δραστηριότητες που απαγορεύονται δυνάμει των αποφάσεων, συγκεκριμένα της απαγόρευσης εξαγωγών όπλων που επιβλήθηκε με την απόφαση 1718 (2006), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 1874 (2009), και συνέβαλε στην καταστρατήγηση των μέτρων που επιβάλλονται από τις ως άνω αποφάσεις.

Σκάφη με αριθμό ΔΝΟ:

 

 

 

 

α)  Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

 

 

2.3.2016

 

β)  Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

 

 

2.3.2016

 

γ)  Chong Rim 2

8916293

 

 

2.3.2016

 

δ)  Dawnlight

9110236

 

 

2.3.2016

 

ε)  Ever Bright 88 (J Star)

8914934

 

 

2.3.2016

 

στ)  Gold Star 3 (benevolence)

8405402

 

 

2.3.2016

 

ζ)  Hoe Ryong

9041552

 

 

2.3.2016

 

η)  Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

 

 

2.3.2016

 

θ)  Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

 

 

2.3.2016

 

ι)  Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

 

 

2.3.2016

 

ια)  Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

 

 

2.3.2016

 

ιβ)  Mi Rim

8713471

 

 

2.3.2016

 

ιγ)  Mi Rim 2

9361407

 

 

2.3.2016

 

ιδ)  O Rang (Po Thong Gang)

8829555

 

 

2.3.2016

 

ιε)  Orion Star (Richocean)

9333589

 

 

2.3.2016

 

ιστ)  Ra Nam 2

8625545

 

 

2.3.2016

 

ιζ)  RaNam 3

9314650

 

 

2.3.2016

 

ιη)  Ryo Myong

8987333

 

 

2.3.2016

 

ιθ)  Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

 

 

2.3.2016

 

κ)  Se Pho (Rak Won 2)

8819017

 

 

2.3.2016

 

κα)  Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

 

 

2.3.2016

 

κβ)  South Hill 2

8412467

 

 

2.3.2016

 

κγ)  South Hill 5

9138680

 

 

2.3.2016

 

κδ)  Tan Chon (Ryon Gang 2)

7640378

 

 

2.3.2016

 

κε)  Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

 

 

2.3.2016

 

κστ)  Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

 

 

2.3.2016

 

κζ)  Tong Hung 1

8661575

 

 

2.3.2016

 

21.

Ακαδημία Επιστήμης Εθνικής Άμυνας (Academy of National Defense Science)

 

Pyongyang, ΛΔΚ

2.3.2016

Η Ακαδημία Επιστήμης Εθνικής Άμυνας ενέχεται στις προσπάθειες της ΛΔΚ να προωθήσει την ανάπτυξη των οικείων προγραμμάτων στα πεδία των βαλλιστικών πυραύλων και των πυρηνικών όπλων.

22.

Chongchongang Shipping Company

Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

Διεύθυνση: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, ΛΔΚ· Άλλη διεύθυνση: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, ΛΔΚ· αριθμός ΔΝΟ: 5342883

2.3.2016

Η Chongchongang Shipping Company, μέσω του σκάφους της με την ονομασία Chong Chon Gang, επιχείρησε τον Ιούλιο του 2013 να εισαγάγει απευθείας στη ΛΔΚ παράνομο φορτίο συμβατικών όπλων.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

DCB· Taedong Credit Bank

Διεύθυνση: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, PyongchonDistrict, Pyongyang, DPRK· Άλλη διεύθυνση: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, ΛΔΚ· SWIFT: DCBK KKPY

2.3.2016

Η Daedong Credit Bank έχει παράσχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) και στην Tanchon Commercial Bank. Από το 2007 τουλάχιστον, έχει διευκολύνει εκατοντάδες χρηματοοικονομικές συναλλαγές αξίας εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό της KOMID και της Tanchon Commercial Bank. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η DCB έχει διευκολύνει εν γνώσει της συναλλαγές με τη χρήση αθέμιτων χρηματοπιστωτικών πρακτικών.

24.

Hesong Trading Company

 

Pyongyang, ΛΔΚ

2.3.2016

Η Korea Mining Development Corporation (KOMID) είναι η μητρική εταιρεία της Hesong Trading Corporation.

25.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)

KKBC

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, ΛΔΚ

2.3.2016

Η KKBC παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες προς στήριξη της Tanchon Commercial Bank και της Korea Hyoksin Trading Corporation, η οποία ανήκει στην Korea Ryonbong General Corporation. Η Tanchon Commercial Bank έχει χρησιμοποιήσει την KKBC για τη διευκόλυνση μεταφορών κεφαλαίων που ανέρχονται πιθανώς σε εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων και μεταφορών οι οποίες αφορούσαν κεφάλαια που συνδέονταν με την Korea Mining Development Corporation.

26.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, ΛΔΚ

2.3.2016

Η Korea Ryongbong General Corporation είναι η μητρική εταιρεία της Korea Kwangsong Trading Corporation.

27.

Υπουργείο Βιομηχανίας Ατομικής Ενέργειας (Ministry of Atomic Energy Industry)

MAEI

Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, ΛΔΚ

2.3.2016

Το υπουργείο Βιομηχανίας Ατομικής Ενέργειας ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας ατομικής ενέργειας της ΔΛΚ, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή πυρηνικών υλικών, να βελτιωθεί η ποιότητά τους και να μπορέσει η ΛΔΚ να αναπτύξει περαιτέρω μια ανεξάρτητη πυρηνική βιομηχανία. Λόγω του ρόλου του αυτού, το υπουργείο Βιομηχανίας Ατομικής Ενέργειας είναι γνωστό ότι αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από τη ΛΔΚ και ότι είναι υπεύθυνο για την καθημερινή λειτουργία του προγράμματος της χώρας στον τομέα των πυρηνικών όπλων. Στο υπουργείο Βιομηχανίας Ατομικής Ενέργειας υπάγονται άλλοι οργανισμοί με αντικείμενο τα πυρηνικά. Στο υπουργείο υπάγεται σειρά οργανισμών και ερευνητικών κέντρων που ασχολούνται με τα πυρηνικά, καθώς και δυο επιτροπές: η Επιτροπή Εφαρμογών Ισοτόπων (Isotope Application Committee) και η Επιτροπή Πυρηνικής Ενέργειας (Nuclear Energy Committee). Το υπουργείο Βιομηχανίας Ατομικής Ενέργειας διευθύνει επίσης το Κέντρο πυρηνικών ερευνών στο Yongbyun, όπου βρίσκονται οι γνωστές εγκαταστάσεις πλουτωνίου της ΛΔΚ. Επιπλέον, στην έκθεση που εκπόνησε το 2015, η ομάδα εμπειρογνωμόνων ανέφερε ότι στις 9 Απριλίου 2014 διορίστηκε επικεφαλής του υπουργείου Βιομηχανίας Ατομικής Ενέργειας ο Ri Je-son, πρώην διευθυντής του GBAE και καταχωρισμένος από την επιτροπή που συστάθηκε το 2009 δυνάμει της απόφασης αριθ. 1718 (2006) για συμμετοχή σε προγράμματα ή στήριξη προγραμμάτων που σχετίζονται με τα πυρηνικά.

28.

Υπουργείο Βιομηχανίας Πυρομαχικών (Munitions Industry Department)

Υπουργείο Βιομηχανίας Στρατιωτικών Προμηθειών (Military Supplies Industry Department)

Pyongyang, ΛΔΚ

2.3.2016

Το υπουργείο Βιομηχανίας Πυρομαχικών ενέχεται σε βασικές πτυχές του πυραυλικού προγράμματος της ΛΔΚ. Το υπουργείο Βιομηχανίας Πυρομαχικών είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της ανάπτυξης των βαλλιστικών πυραύλων της ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένου του Taepo Dong-2.Το υπουργείο Βιομηχανίας Πυρομαχικών επιβλέπει τα προγράμματα παραγωγής και Ε&Α όπλων της ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων της χώρας. Στο υπουργείο Βιομηχανίας Πυρομαχικών υπάγονται η Δεύτερη Οικονομική Επιτροπή και η Δεύτερη Ακαδημία Φυσικών Επιστημών, οι οποίες καταχωρήθηκαν επίσης τον Αύγουστο του 2010. Τα τελευταία χρόνια, το υπουργείο Βιομηχανίας Πυρομαχικών έχει δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη του κινητού διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου KN08.

29.

Εθνική Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της Αεροδιαστημικής (National Aerospace Development Administration)

NADA

ΛΔΚ

2.3.2016

Η NADA ενέχεται στην ανάπτυξη της διαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας από τη ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένων των εκτοξευτήρων δορυφόρων και των οχημάτων μεταφοράς πυραύλων.

30.

Γραφείο 39 (Office 39)

Office #39· Office No. 39· Bureau 39· Central Committee Bureau 39· Third Floor (τρίτος όροφος)· Division 39 (Τμήμα 39)

ΛΔΚ

2.3.2016

Κρατικός φορέας της ΛΔΚ.

31.

Γενική Υπηρεσία Αναγνώρισης (Reconnaissance General Bureau)

Chongch'al Ch'ongguk· KPA Unit 586· RGB

Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, DPRK· Άλλη διεύθυνση: Nungrado, Pyongyang, ΛΔΚ

2.3.2016

Η Γενική Υπηρεσία Αναγνώρισης αποτελεί την κυριότερη υπηρεσία πληροφοριών της ΛΔΚ, η οποία ιδρύθηκε στις αρχές του 2009 με τη συγχώνευση των υφιστάμενων υπηρεσιών πληροφοριών του Κορεατικού Εργατικού Κόμματος, του Τμήματος Επιχειρήσεων (Operations Department) και του Γραφείου 35 (Office 35), καθώς και της Υπηρεσίας Αναγνώρισης του Λαϊκού Στρατού της Κορέας. Η Γενική Υπηρεσία Αναγνώρισης εμπορεύεται συμβατικά όπλα και ελέγχει την εταιρεία συμβατικών όπλων Green Pine Associated Corporation της ΛΔΚ.

32.

Δεύτερη Οικονομική Επιτροπή

 

Kangdong, ΛΔΚ

2.3.2016

Η Δεύτερη Οικονομική Επιτροπή ενέχεται σε βασικές πτυχές του πυραυλικού προγράμματος της ΔΛΚ. Η Δεύτερη Οικονομική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της παραγωγής των βαλλιστικών πυραύλων της ΔΛΚ και διευθύνει τις δραστηριότητες της KOMID.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β) και των προσώπων και οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β)

I. Πρόσωπα και οντότητες τα οποία είναι υπεύθυνα για τα πυρηνικά προγράμματα, τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή τα προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ ή πρόσωπα ή οντότητες που ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την καθοδήγησή τους ή οντότητες υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους.

A.   Πρόσωπα 

Όνομα

Άλλως

Ημερομηνία γέννησης

Ημερομηνία καταχώρισης

Αιτιολογία

1.

CHON Chi Bu

 

 

22.12.2009

Μέλος του Γενικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, πρώην τεχνικός διευθυντής του Yongbyon.

2.

CHU Kyu-Chang

JU Kyu-Chang

Ημ. γεννήσεως: 25.11.1928

Ημ. γεννήσεως: South Hamgyo'ng Province

22.12.2009

Μέλος της Εθνικής επιτροπής άμυνας, που είναι βασικός φορέας εθνικής αμύνης της ΛΔΚ. Πρώην διευθυντής του τμήματος πυρομαχικών της Κεντρικής επιτροπής του Εργατικού κόμματος της Κορέας. Υπεύθυνος για να στηρίζει ή να προωθεί τα πυρηνικά προγράμματα, τα προγράμματα βαλλιστικών βλημάτων ή τα προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

3.

HYON Chol-hae

 

1934 (Μαντσουρία, Κίνα)

22.12.2009

Υποδιευθυντής του τμήματος της γενικής πολιτικής των λαϊκών ένοπλων δυνάμεων (στρατιωτικός σύμβουλος του θανόντος Kim Jong-Il)

4.

KIM Yong-chun

Young-chun

4.3.1935

Αριθ. διαβατηρίου: 554410660

22.12.2009

Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Άμυνας, υπουργός των λαϊκών ένοπλων δυνάμεων, ειδικός σύμβουλος του θανόντος Kim Jong-Il για την πυρηνική στρατηγική.

5.

O Kuk-Ryol

 

1931

(Επαρχία Jilin, Κίνα)

22.12.2009

Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Άμυνας, εποπτεύων την απόκτηση από το εξωτερικό τεχνολογίας αιχμής για τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα.

6.

PAEK Se-bong

 

Έτος γεννήσεως: 1946

22.12.2009

Πρώην πρόεδρος της δεύτερης οικονομικής επιτροπής (υπεύθυνος για το βαλλιστικό πρόγραμμα) της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος των Εργαζομένων της Κορέας. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Άμυνας.

7.

PAK Jae-gyong

Chae-Kyong

1933

Αριθ. διαβατηρίου: 554410661

22.12.2009

Υποδιευθυντής του τμήματος γενικής πολιτικής των λαϊκών ενόπλων δυνάμεων και υποδιευθυντής του γραφείου υλικοτεχνικής υποστήριξης των λαϊκών ενόπλων δυνάμεων (στρατιωτικός σύμβουλος του θανόντος Kim Jong-Il).

8.

PYON Yong Rip

Yong-Nip

20.9.1929

Αριθ. διαβατηρίου: 645310121

(ημερομ. έκδοσης: 13.09.2005)

22.12.2009

Πρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών, η οποία ενέχεται στη βιολογική έρευνα που σχετίζεται με τα όπλα μαζικής καταστροφής.

9.

RYOM Yong

 

 

22.12.2009

Διευθυντής του Γενικής Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (οντότητα που έχει καταχωρισθεί από τα Ηνωμένα Έθνη), επιφορτισμένος με τις διεθνείς σχέσεις.

10.

SO Sang-kuk

 

από 1932 έως 1938

22.12.2009

Επικεφαλής του τμήματος πυρηνικής φυσικής, Πανεπιστήμιο Kim Il Sung.

11.

Αντιστράτηγος KIM Yong Chol

KIM Yong-Chol· KIM Young-Chol· KIM Young-Cheol· KIM Young-Chul

1946 (Pyongan-Pukto, ΛΔΚ)

19.12.2011

Ο Kim Yong Chol είναι διοικητής της Γενικής Υπηρεσίας Αναγνώρισης (Reconnaissance General Bureau — RGB).

12.

PAK To-Chun

 

9.3.1944 (Jagang, Rangrim)

19.12.2011

Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας. Επιφορτισμένος με τη βιομηχανία όπλων. Αναφέρεται ως ο διοικητής του οργανισμού πυρηνικής ενέργειας. Ο οργανισμός αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα της ΛΔΚ.

13.

CHOE Kyong-song

 

 

20.5.2016

Στρατηγός του στρατού της ΛΔΚ. Πρώην μέλος της κεντρικής στρατιωτικής επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, η οποία αποτελεί ένα κεντρικό όργανο για ζητήματα εθνικής άμυνας στη ΛΔΚ. Υπεύθυνος για τη στήριξη ή την προώθηση του πυρηνικού προγράμματος, του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

14.

CHOE Yong-ho

 

 

20.5.2016

Στρατηγός του στρατού της ΛΔΚ. Πρώην μέλος της κεντρικής στρατιωτικής επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, η οποία αποτελεί κεντρικό όργανο για ζητήματα εθνικής άμυνας στη ΛΔΚ. Διοικητής των αεροπορικών δυνάμεων. Υπεύθυνος για τη στήριξη ή την προώθηση του πυρηνικού προγράμματος, του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

15.

HONG Sung-Mu

HUNG Sung Mu

Ημ. γεννήσεως: 1.1.1942

20.5.2016

Υποδιευθυντής του υπουργείου πυρομαχικών (MBID). Αρμόδιος για την ανάπτυξη των προγραμμάτων σχετικά με τα συμβατικά όπλα και πυραύλους, περιλαμβανομένων των βαλλιστικών πυραύλων. Θεωρείται ένας από τους κύριους ιθύνοντες του προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης για τα πυρηνικά όπλα. Υπεύθυνος για προγράμματα συναφή με τα πυρηνικά όπλα και βαλλιστικούς πυραύλους και άλλα προγράμματα όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

16.

JO Chun Ryong

CHO Chun Ryo'ng, JO Chun-Ryong, JO Cho Ryong

Ημ. γεννήσεως: 4.4.1960

20.5.2016

Πρόεδρος της δεύτερης οικονομικής επιτροπής από το 2014 και υπεύθυνος για τη διαχείριση των εργοστασίων και χώρων παραγωγής πυρομαχικών. Η επιτροπή αυτή έχει τεθεί στον κατάλογο με την απόφαση 2270 (2016) ΣΑΗΕ για τη συμμετοχή της σε βασικά σημεία του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων της ΛΔΚ, για την αρμοδιότητά της ή την επίβλεψη της παραγωγής τέτοιων πυραύλων και για την καθοδήγηση των δραστηριοτήτων της KOMID, που είναι ο βασικός φορέας εμπορίας όπλων της ΛΔΚ. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Άμυνας. Συμμετείχε σε διάφορα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων.Είναι εκ των βασικών προσώπων της βιομηχανίας όπλων της ΛΔΚ. Είναι υπεύθυνος για την στήριξη ή προώθηση των προγραμμάτων της ΛΔΚ για τους πυρηνικούς βαλλιστικούς πυραύλους ή για άλλα όπλα μαζικής καταστροφής.

17.

JO Kyongchol

 

 

20.5.2016

Υποστράτηγος του στρατού της ΛΔΚ. Πρώην μέλος της κεντρικής στρατιωτικής επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, η οποία αποτελεί κεντρικό όργανο για ζητήματα εθνικής άμυνας στη ΛΔΚ. Διευθυντής της διοίκησης στρατιωτικής ασφάλειας.. Υπεύθυνος για τη στήριξη ή την προώθηση του πυρηνικού προγράμματος, του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

18.

KIM Chun-sam

 

 

20.5.2016

Αντιστράτηγος, πρώην μέλος της κεντρικής στρατιωτικής επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, η οποία αποτελεί κεντρικό όργανο για την εθνική άμυνα. Διευθυντής του επιχειρησιακού γραφείου του εθνικού στρατού και πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής του Επιτελείου Στρατού, υπεύθυνος για τη στήριξη ή την προώθηση του πυρηνικού προγράμματος, του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

19.

KIM Chun-sop

 

 

20.5.2016

Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Άμυνας, η οποία αποτελεί βασικό όργανο για την εθνική άμυνα. Υπεύθυνος για τη στήριξη ή την προώθηση του πυρηνικού προγράμματος, του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

20.

KIM Jong-gak

 

Ημ. γεννήσεως: 20.7.1941

Τόπος γεννήσεως: Pyongyang

20.5.2016

Αρχιστράτηγος Β του στρατού της ΛΔΚ, πρώην μέλος της κεντρικής στρατιωτικής επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, η οποία αποτελεί κεντρικό όργανο για την εθνική άμυνα. Υπεύθυνος για τη στήριξη ή την προώθηση του πυρηνικού προγράμματος, του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

21.

KIM Rak Kyom

KIM Rak-gyom

 

20.5.2016

Στρατηγός τεσσάρων αστέρων, διοικητής των στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων που λέγεται ότι διοικεί τέσσερις μονάδες τακτικών και στρατηγικών πυραύλων, περιλαμβανομένης της ταξιαρχίας ΚΝ-08 (ICBM) .Οι ΗΠΑ έθεσαν τις ανωτέρω δυνάμεις στον κατάλογο διότι αναπτύσσουν δραστηριότητες που συμβάλλουν σημαντικά στη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής ή των μέσων εκτόξευσής τους. Πρώην μέλος της κεντρικής στρατιωτικής επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, η οποία αποτελεί κεντρικό όργανο για την εθνική άμυνα. Συμμετείχε, σύμφωνα με δημοσιεύσεις στον τύπο, τον Απρίλιο του 2016 στις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων με τον KIM Jung Un. Είναι υπεύθυνος για τη στήριξη ή την προώθηση του πυρηνικού προγράμματος, του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

22.

KIM Won-hong

 

Ημ. γεννήσεως: 7.1.1945

Τόπος γεννήσεως: Pyongyang

Αρ. διαβατηρίου: 745310010

20.5.2016

Στρατηγός, διευθυντής του Τμήματος Κρατικής Ασφάλειας. Υπουργός Κρατικής Ασφάλειας. Μέλος της κεντρικής στρατιωτικής επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Κορέας και της Εθνικής Επιτροπής Άμυνας, βασικών οργάνων για την εθνική άμυνα. Υπεύθυνος για τη στήριξη ή την προώθηση του πυρηνικού προγράμματος, του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

23.

PAK Jong-chon

 

 

20.5.2016

Στρατηγός του στρατού της ΛΔΚ, Αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του λαού της Κορέας, Βοηθός επιτελάρχης και διευθυντής του κλάδου διοίκησης δύναμης πυρός. Αρχηγός του Στρατιωτικού αρχηγείου και διευθυντής του Πυροβολικού. Πρώην μέλος της κεντρικής στρατιωτικής επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, η οποία αποτελεί κεντρικό όργανο για την εθνική άμυνα. Υπεύθυνος για τη στήριξη ή την προώθηση του πυρηνικού προγράμματος, του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

24.

RI Jong-su

 

 

20.5.2016

Αντιναύαρχος. Πρώην μέλος της κεντρικής στρατιωτικής επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Κορέας,βασικού οργάνου για την εθνική άμυνα. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού της Κορέας που ασχολείται με την κατάρτιση των προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων και την ανάπτυξη πυρηνικών ικανοτήτων των ναυτικών δυνάμεων της ΛΔΚ. Υπεύθυνος για τη στήριξη ή την προώθηση του πυρηνικού προγράμματος, του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

25.

SON Chol-ju

 

 

20.5.2016

Στρατηγός των ενόπλων δυνάμεων του λαού της Κορέας και πολιτικός διευθυντής των αεροπορικών και αντιαεροπορικών δυνάμεων που επιβλέπει την ανάπτυξη συγχρόνων αντιαεροπορικών πυραύλων. Υπεύθυνος για τη στήριξη ή την προώθηση του πυρηνικού προγράμματος, του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

26.

YUN Jong-rin

 

 

20.5.2016

Στρατηγός, πρώην μέλος της κεντρικής στρατιωτικής επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Κορέας και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Άμυνας, βασικών οργάνων για ζητήματα εθνικής άμυνας στη ΛΔΚ. Υπεύθυνος για τη στήριξη ή την προώθηση του πυρηνικού προγράμματος, του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

27.

PAK Yong-sik

 

 

20.5.2016

Στρατηγός τεσσάρων αστέρων, μέλος του Τμήματος Κρατικής Ασφάλειας, Υπουργός Άμυνας. Μέλος της κεντρικής στρατιωτικής επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Κορέας και της Εθνικής Επιτροπής Άμυνας, βασικών οργάνων για ζητήματα εθνικής άμυνας στη ΛΔΚ. Ήταν παρών στη δοκιμή βαλλιστικών πυραύλων του Μαρτίου του 2016. Υπεύθυνος για τη στήριξη ή την προώθηση του πυρηνικού προγράμματος, του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

28.

HONG Yong Chil

 

 

20.5.2016

Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Βιομηχανίας Πυρομαχικών.Το τμήμα αυτό ετέθη στον κατάλογο από το ΣΑΗΕ στις 2 Μαρτίου 2016 και εμπλέκεται σε βασικά σημεία του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων της χώρας. Το τμήμα αυτό επιβλέπει την ανάπτυξη των βαλλιστικών πυραύλων της χώρας, περιλαμβανομένων του Taepo Dong-2, της παραγωγής όπλων και της έρευνας και ανάπτυξης.. Η Δεύτερη οικονομική επιτροπή και η Δεύτερη ακαδημία φυσικών επιστημών-που επίσης ετέθησαν στον κατάλογο τον Αύγουστο 2010, υπάγονται στο Τμήμα Βιομηχανίας Πυρομαχικών το οποίο τα τελευταία χρόνια εργάστηκε στην ανάπτυξη του οδικώς μεταφερομένου βαλλιστικού πυραύλου KN08. Ο HONG συνόδευσε τον KIM Jong Un σε ορισμένες εκδηλώσεις σχετικές με την ανάπτυξη των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων της ΛΔΚ και πιστεύεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πυρηνική δοκιμή της ΛΔΚ στις 6.1.2016.Υποδιευθυντής της Κεντρικής επιτροπής του Εργατικού κόμματος της ΛΔΚ. Υπεύθυνος για την στήριξη και προώθηση των προγραμμάτων της χώρας για πυρηνικά όπλα, βαλλιστικούς πυραύλους, ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής.

29.

RI Hak Chol

RI Hak Chul, RI Hak Cheol

Ημ.γεννήσεως 19.1.1963 ή 8.5.1966

Αριθμοί διαβατηρίων.: 381320634, PS- 563410163

20.5.2016

Πρόεδρος της Green Pine Associated Corporation. («Green Pine»). Κατά την επιτροπή κυρώσεων των ΗΕ, η Green Pine ανέλαβε πολλές από τις δραστηριότητες της Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Η KOMID ετέθη στον κατάλογο από την επιτροπή τον Απρίλιο 2009 και είναι ο βασικός έμπορος όπλων της ΛΔΚ και ο βασικός εξαγωγέας όπλων και εξοπλισμού σχετικού με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα. Η Green Pine ευθύνεται περίπου για τα μισά όπλα και σχετικά υλικά που εξήχθησαν από την ΛΔΚ. Η Green Pine πρόκειται να υποστεί κυρώσεις για εξαγωγές όπλων ή σχετικού άψυχου υλικού από την ΛΔΚ. Η Green Pine ειδικεύεται στην παραγωγή ναυτικών στρατιωτικών οχημάτων και όπλων, πχ υποβρύχια, στρατιωτικά σκάφη και πυραυλικά συστήματα, και έχει εξάγει τορπίλες και τεχνική βοήθεια σε ιρανικές αμυντικές επιχειρήσεις. Η Green Pine έχει τεθεί στον κατάλογο από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ.

30.

YUN Chang Hyok

 

Ημ. γεννήσεως: 9.8.1965

20.5.2016

Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Δορυφορικού Ελέγχου της National Aerospace Development Administration (NADA). Η NADA υπόκειται σε κυρώσεις με την απόφαση UNSCR 2270 για συμμετοχή στην ανάπτυξη διαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας της ΛΔΚ, περιλαμβανομένης της εκτόξευσης δορυφόρων και πυραύλων-φορέων. Η UNSCR 2270 καταδίκασε την εκτόξευση δορυφόρου της ΛΔΚ στις 7.2. 2016 διότι χρησιμοποίησε τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων και παραβιάζει σοβαρά τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), και 2094 (2013). Υπεύθυνος για τη στήριξη ή προώθηση των προγραμμάτων της ΛΔΚ για πυρηνικά όπλα, βαλλιστικούς πυραύλους ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής.

B.   Οντότητες 

Όνομα

Άλλως

Τόπος εγκατάστασης

Ημερομηνία καταχώρισης

Λοιπές πληροφορίες

1.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

 

22.12.2009

Θυγατρική της Korea Ryongbong General Corporation (οντότητας που έχει καταχωρισθεί από τα Ηνωμένα Έθνη στις 24.4.2009)· διαχειρίζεται εγκαταστάσεις παρασκευής σκόνης αλουμινίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πυραύλους.

2.

Korea Taesong Trading Company

 

Pyongyang

22.12.2009

Οντότητα με έδρα την Pyongyang που χρησιμοποιείται από την Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) για εμπορικούς σκοπούς (η KOMID έχει καταχωρισθεί από τα Ηνωμένα Έθνη στις 24.4.2009). Η Korea Taesong Trading Company έχει ενεργήσει για λογαριασμό της KOMID σε συναλλαγές με τη Συρία.

3.

Korea Ryengwang Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, ΛΔΚ

22.12.2009

Θυγατρική της Korea Ryongbong General Corporation (οντότητας που έχει καταχωριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη στις 24.4.2009).

4.

Sobaeku United Corp

Sobaeksu United Corp.

 

22.12.2009

Κρατική εταιρεία που ενέχεται στην έρευνα και απόκτηση ευαίσθητων προϊόντων και εξοπλισμού. Έχει στην κατοχή της πολλά κοιτάσματα φυσικού γραφίτη τα οποία τροφοδοτούν με πρώτη ύλη δύο εργοστάσια μεταποίησης που παράγουν, μεταξύ άλλων, συμπαγείς όγκους γραφίτη οι οποίοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πυραύλους.

5.

Yongbyon Nuclear Research Centre

 

 

22.12.2009

Κέντρο έρευνας που έχει συμμετάσχει στην παραγωγή πλουτώνιου στρατιωτικής ποιότητας. Κέντρο που εξαρτάται από τον Γενικό Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (οντότητας που έχει καταχωρισθεί από τα Ηνωμένα Έθνη στις 16.7.2009).

6.

Korea International Chemical Joint Venture Company

Choson International Chemicals Joint Operation Company· Chosun International Chemicals Joint Operation Company· International Chemical Joint Venture Corporation

Hamhung, South Hamgyong Province, ΛΔΚ·

Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, ΛΔΚ·

Mangyungdae-gu, Pyongyang, ΛΔΚ

19.12.2011

Ελέγχεται από την Korea Ryonbong General Corporation (έχει καταχωρισθεί από την επιτροπή κυρώσεων της απόφασης 1718 ΣΑΗΕ τον Απρίλιο 2009) και αποτελεί κοινοπραξία του αμυντικού τομέα, που ειδικεύεται στις προμήθειες εξοπλισμού των αμυντικών βιομηχανιών της ΛΔΚ και την υποστήριξη των πωλήσεων στρατιωτικών υλικών από τη χώρα αυτή.

7.

Στρατηγικές πυραυλικές δυνάμεις

 

 

20.5.2016

Στους κόλπους των εθνικών ενόπλων δυνάμεων της ΛΔΚ, η εν λόγω οντότητα ασχολείται με την ανάπτυξη και επιχειρησιακή υλοποίηση του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής.

II. Πρόσωπα και οντότητες που παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα πυρηνικά προγράμματα, στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή στα προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ

A.   Πρόσωπα 

Όνομα

Άλλως

Ημερομηνία γέννησης

Ημερομηνία καταχώρισης

Αιτιολογία

1.

Jon Il-chun

 

24.8.1941

22.12.2010

Τον Φεβρουάριο του 2010, ο KIM Tong-un απομακρύνθηκε από τη θέση του διευθυντή του Γραφείου 39 το οποίο είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για την αγορά αγαθών από διπλωματικές αρχές της ΛΔΚ, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις. Αντικαταστάθηκε από τον JON Il-chun ο οποίος θεωρείται ένας εκ των ιθυνόντων της Κρατικής Τράπεζας Ανάπτυξης.

2.

Kim Tong-un

 

 

22.12.2009

Πρώην διευθυντής του «Γραφείου 39» της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος των Εργαζομένων που ενέχεται στη χρηματοδότηση της διάδοσης.

3.

KIM Il-Su

 

2.9.1965 (Pyongyang, ΛΔΚ)

3.7.2015

Διευθυντικό στέλεχος του τμήματος αντασφάλισης της Korea National Insurance Corporation (KNIC) που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία στην Pyongyang και πρώην εξουσιοδοτημένος επικεφαλής αντιπρόσωπος της KNIC στο Αμβούργο, ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της KNIC ή σύμφωνα με τις εντολές της.

4.

KANG Song-Sam

 

5.7.1972 (Pyongyang, ΛΔΚ)

3.7.2015

Πρώην εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Korea National Insurance Corporation (KNIC) στο Αμβούργο, ο οποίος συνεχίζει να ενεργεί εξ ονόματος της KNIC ή σύμφωνα με τις εντολές της.

5.

CHOE Chun-Sik

 

23.12.1963 (Pyongyang, ΛΔΚ)

Αριθ. διαβατηρίου: 745132109

Ισχύει έως: 12.2.2020

3.7.2015

Διευθυντής του τμήματος αντασφάλισης της Korea National Insurance Corporation (KNIC) που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία στην Pyongyang, ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της KNIC ή σύμφωνα με τις εντολές της.

6.

SIN Kyu-Nam

 

12.9.1972 (Pyongyang, ΛΔΚ)

Αριθ. διαβατηρίου: PO472132950

3.7.2015

Διευθυντής του τμήματος αντασφάλισης της Korea National Insurance Corporation (KNIC) που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία στην Pyongyang και πρώην εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της KNIC στο Αμβούργο, ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της KNIC ή σύμφωνα με τις εντολές της.

7.

PAK Chun-San

 

18.12.1953 (Pyongyang, ΛΔΚ)

Αριθ. διαβατηρίου: PS472220097

3.7.2015

Διευθυντής του τμήματος αντασφάλισης της Korea National Insurance Corporation (KNIC) που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία στην Pyongyang τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 και πρώην εξουσιοδοτημένος επικεφαλής αντιπρόσωπος της KNIC στο Αμβούργο, ο οποίος συνεχίζει να ενεργεί εξ ονόματος της KNIC ή σύμφωνα με τις εντολές της.

8.

SO Tong Myong

 

10.9.1956

3.7.2015

Πρόεδρος της Korea National Insurance Corporation (KNIC), ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της KNIC ή σύμφωνα με τις εντολές της.

B.   Οντότητες 

Όνομα

Άλλως

Τόπος εγκατάστασης

Ημερομηνία καταχώρισης

Λοιπές πληροφορίες

1.

Korea Daesong Bank

Choson Taesong Unhaeng· Taesong Bank

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, PyongyangΤηλ: 850 2 381 8221Τηλ: 850 2 18111 εσωτ. 8221Φαξ: 850 2 381 4576

22.12.2010

Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ΛΔΚ, το οποίο υπάγεται άμεσα στο Γραφείο 39 και διευκολύνει τα χρηματοδοτικά προγράμματα διάδοσης της χώρας.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

Daesong Trading· Daesong Trading Company· Korea Daesong Trading Company· Korea Daesong Trading Corporation

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, PyongyangΤηλ: 850 2 18111 εσωτ. 8204/8208Τηλ: 850 2 381 8208/ 4188Φαξ: 850 2 381 4431/4432

22.12.2010

Εταιρεία που υπάγεται στο Γραφείο 39 και χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση ξένων συναλλαγών για λογαριασμό του εν λόγω Γραφείου.

Ο διευθυντής του Γραφείου 39, Kim Tong-un, είναι καταχωρισμένος στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 329/2007 του Συμβουλίου.

3.

Korea National Insurance Corporation (KNIC) και τα υποκαταστήματά της

Korea Foreign Insurance Company

Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, DPRK

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburg.

Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath,London SE30LW

3.7.2015

Η Korea National Insurance Corporation (KNIC), που βρίσκεται υπό την κυριότητα και τον έλεγχο του κράτους, δημιουργεί σημαντικά έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο πυρηνικό πρόγραμμα, στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων ή σε άλλα προγράμματα όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

Επιπλέον, τα κεντρικά γραφεία της KNIC στην Pyongyang συνδέονται με το Γραφείο 39 (Office 39) του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, μιας οντότητας που έχει καταχωρισθεί στον σχετικό κατάλογο.

III. Πρόσωπα και οντότητες που ενέχονται στην προμήθεια στη ΛΔΚ ή από τη ΛΔΚ όπλων και συναφούς άψυχου υλικού κάθε είδους ή ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα πυρηνικά προγράμματα, στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή στα προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ

A.

Πρόσωπα

B.

Οντότητες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Κατάλογος των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο γ)( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1)

Top