EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2403-20170726

Consolidated text: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2403 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τα πρότυπα και τις τεχνικές απενεργοποίησης, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα καθίστανται αμετάκλητα ακατάλληλα για χρήση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2403/2017-07-26

02015R2403 — EL — 26.07.2017 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2403 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2015

σχετικά με τη θέσπιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τα πρότυπα και τις τεχνικές απενεργοποίησης, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα καθίστανται αμετάκλητα ακατάλληλα για χρήση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 333 της 19.12.2015, σ. 62)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

 M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1204 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 5ης Ιουλίου 2017

  L 173

12

6.7.2017
▼B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2403 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2015

σχετικά με τη θέσπιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τα πρότυπα και τις τεχνικές απενεργοποίησης, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα καθίστανται αμετάκλητα ακατάλληλα για χρήση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για πυροβόλα όπλα των κατηγοριών Α, Β, Γ ή Δ, όπως ορίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για πυροβόλα όπλα που έχουν απενεργοποιηθεί πριν την ημερομηνία εφαρμογής του, εκτός εάν τα εν λόγω πυροβόλα όπλα μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος ή διατίθενται στην αγορά.

Άρθρο 2

Άτομα και οντότητες εξουσιοδοτημένες να απενεργοποιούν πυροβόλα όπλα

Η απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων διενεργείται από δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες ή από άτομα εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 3

Επαλήθευση και πιστοποίηση της απενεργοποίησης πυροβόλων όπλων

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν μια αρμόδια αρχή η οποία επαληθεύει ότι η απενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου διενεργήθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράτημα Ι («η οντότητα επαλήθευσης»).

2.  Όταν η οντότητα επαλήθευσης είναι επίσης εξουσιοδοτημένη να απενεργοποιεί πυροβόλα όπλα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον σαφή διαχωρισμό των εν λόγω εργασιών και των προσώπων που τις εκτελούν εντός την εν λόγω οντότητας.

3.  Η Επιτροπή δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της κατάλογο των οντοτήτων επαλήθευσης που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με αυτές και το σύμβολο που χρησιμοποιούν, και στοιχεία επικοινωνίας.

4.  Όταν η απενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα I, η οντότητα επαλήθευσης χορηγεί στον κάτοχο του πυροβόλου όπλου πιστοποίηση απενεργοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό απενεργοποίησης παρέχονται στη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό απενεργοποίησης και στην αγγλική γλώσσα.

5.  Ο κάτοχος του απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου φυλάσσει το πιστοποιητικό απενεργοποίησης ανά πάσα στιγμή. Αν το απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο διατεθεί στην αγορά, συνοδεύεται από το πιστοποιητικό απενεργοποίησης.

6.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τηρείται αρχείο των πιστοποιητικών που εκδίδονται για απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα, μέσω ένδειξης της ημερομηνίας απενεργοποίησης και του αριθμού του πιστοποιητικού, για περίοδο τουλάχιστον 20 ετών.

Άρθρο 4

Αιτήματα συνδρομής

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των οντοτήτων που είναι εξουσιοδοτημένες να απενεργοποιούν πυροβόλα όπλα ή έχουν οριστεί ως οντότητες επαλήθευσης από άλλο κράτος μέλος, προκειμένου να διενεργήσουν ή να επαληθεύσουν την απενεργοποίηση ενός πυροβόλου όπλου, αντίστοιχα. Στο πλαίσιο της αποδοχής του αιτήματος, όταν το εν λόγω αίτημα αφορά την επαλήθευση της απενεργοποίησης πυροβόλου όπλου, η αρχή επαλήθευσης που παρέχει συνδρομή εκδίδει πιστοποιητικό απενεργοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4.

Άρθρο 5

Σήμανση των απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων

Τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα επισημαίνονται με ένα κοινό μοναδικό σήμα σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα II, το οποίο υποδηλώνει ότι έχουν απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα I. Το σήμα τοποθετείται από την οντότητα επαλήθευσης σε όλα τα εξαρτήματα που τροποποιήθηκαν για τους σκοπούς της απενεργοποίησης του πυροβόλου όπλου και πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α) είναι ευκρινές και δεν μπορεί να αφαιρεθεί·

β) φέρει πληροφορίες για το κράτος μέλος στο οποίο διενεργήθηκε η απενεργοποίηση και την οντότητα επαλήθευσης που πιστοποίησε την απενεργοποίηση·

γ) ο (οι) αρχικός(-οί) αριθμός(-οί) σειράς του πυροβόλου όπλου διατηρείται(-ούνται).

Άρθρο 6

Πρόσθετα μέτρα απενεργοποίησης

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν πρόσθετα μέτρα για την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων στο έδαφός τους, τα οποία υπερβαίνουν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα I.

2.  Η Επιτροπή αναλύει τακτικά με την επιτροπή που συστάθηκε βάσει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ κάθε πρόσθετο μέτρο που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και εξετάζει το ενδεχόμενο αναθεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο παράρτημα I σε εύθετο χρόνο.

Άρθρο 7

Μεταφορά των απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων εντός της Ένωσης

1.  Τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον φέρουν το κοινό ενιαίο σήμα και συνοδεύονται από πιστοποιητικό απενεργοποίησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά απενεργοποίησης που εκδίδει άλλο κράτος μέλος, εφόσον το πιστοποιητικό πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει πρόσθετα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 6, δύνανται να ζητήσουν αποδείξεις σχετικά με το εάν το απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο που πρόκειται να μεταφερθεί στο έδαφός τους συμμορφώνεται με τα εν λόγω πρόσθετα μέτρα.

Άρθρο 8

Απαιτήσεις κοινοποίησης

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν μέτρα που θεσπίζουν σχετικά με το πεδίο που καλύπτει ο παρών κανονισμός, καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διαδικασίες κοινοποίησης που προβλέπονται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/1535.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ισχύει από τις 8 Απριλίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων

I. Οι ενέργειες απενεργοποίησης που πρέπει να εκτελούνται προκειμένου τα πυροβόλα όπλα να καταστούν αμετάκλητα ακατάλληλα για χρήση καθορίζονται βάσει τριών πινάκων:

 στον πίνακα I παρατίθενται τα διάφορα είδη πυροβόλων όπλων,

 στον πίνακα II περιγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να εκτελούνται προκειμένου να καταστεί κάθε ουσιώδες εξάρτημα των πυροβόλων όπλων αμετάκλητα ακατάλληλο για χρήση,

 στον πίνακα ΙΙΙ καθορίζονται οι ενέργειες απενεργοποίησης που πρέπει να εκτελεστούν για τα διάφορα είδη πυροβόλων όπλων.

II. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις που συντελούνται στα πυροβόλα όπλα και οι εργασίες απενεργοποίησης που διενεργούνται κατά καιρούς, οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές θα αναθεωρούνται και θα επικαιροποιούνται σε τακτική βάση, τουλάχιστον κάθε 2 έτη.

III. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και ενιαία εφαρμογή των εργασιών απενεργοποίησης των πυροβόλων όπλων, η Επιτροπή θα συντάξει ορισμούς σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.ΠΙΝΑΚΑΣ I: Κατάλογος ειδών πυροβόλων όλων

ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ

1

Πιστόλια (μονής βολής, ημιαυτόματα)

2

Περίστροφα (συμπεριλαμβανομένων των περιστρόφων που οπλίζονται εκ νέου μέσω κυλίνδρου)

3

Μακρύκαννα πυροβόλα όπλα (μη αρθρωτά)

4

Αρθρωτά πυροβόλα όπλα (π.χ. λειόκαννα, με αυλακωτή κάννη, συνδυαστικά, ασφαλιζόμενου/περιστρεφόμενου κλείστρου, βραχέα και μακρύκαννα πυροβόλα όπλα)

5

Μακρύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα (λειόκαννα, με αυλακωτή κάννη)

6

Ημιαυτόματα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα (λειόκαννα, με αυλακωτή κάννη)

7

(Πλήρως) αυτόματα πυροβόλα όπλα: π.χ. επιλεγμένα όπλα εφόδου, (υπο) πολυβόλα, (πλήρως) αυτόματα πιστόλια

8

Πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να οπλισθούν παρά μόνο από την κάννηΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Ειδικές ενέργειες ανά εξάρτημα

ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.  ΚΑΝΝΗ

1.1.  Αν η κάννη είναι στερεωμένη στον σκελετόfn (1), ασφαλίστε τη σε ανοικτή θέση με έναν πείρο από σκληρυμένο χάλυβα (διάμετρος > 50 % της θαλάμης, τουλάχιστον 4,5 χιλ.), ο οποίος θα περνάει μέσω της θαλάμης και του σκελετού. Ο πείρος πρέπει να είναι συγκολλημένος (2).

1.2.  Αν η κάννη είναι ελεύθερη (όχι στερεωμένη), ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή στο πλήρες μήκος του τοιχώματος της θαλάμης (πλάτος >

image

διαμετρήματος και μέγιστο 8 χιλ.) και συγκολλήστε καλά ένα πώμα ή μια ράβδο στην κάννη από την αρχή της θαλάμης (μήκος ≥ 2/3 του μήκους της κάννης).

1.3.  Στο πρώτο ένα τρίτο της κάννης από τη θαλάμη, είτε διανοίξτε οπές (πρέπει να έχουν διάμετρο τουλάχιστον τα 2/3 της διαμέτρου της κάννης για τα λειόκαννα όπλα και την πλήρη διάμετρο της κάννης για όλα τα υπόλοιπα όπλα· τη μία πίσω από την άλλη, 3 για τα βραχέα όπλα, 6 για τα μακρύκαννα) ή ανοίξτε, μετά τη θαλάμη, μια σχισμή σχήματος V (γωνία 60 ± 5°) ανοίγοντας τοπικά την κάννη, ή ανοίξτε, μετά τη θαλάμη, μια διαμήκη σχισμή (πλάτος 8-10 χιλ. ± 0,5 χιλ., μήκος ≥ 52 χιλ.) στην ίδια θέση με τις οπές, ή ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή (πλάτος 4 - 6 χιλ. ± 5 χιλ. από τον θάλαμο έως το στόμιο της κάννης, αφήνοντας 5 χιλ. στο στόμιο της κάννης.

1.4.  Για κάννες με ράμπα προώθησης του φυσιγγίου, αφαιρέστε τη ράμπα.

1.5.  Αποτρέψτε την αφαίρεση της κάννης από τον σκελετό με τη βοήθεια ενός πείρου από σκληρυμένο χάλυβα ή με συγκόλληση.

2.  ΚΛΕΙΣΤΡΟ, ΠΕΡΟΝΗ

2.1.  Αφαιρέστε ή κοντύνετε τον επικρουστήρα.

2.2.  Λειάνετε την πρόσοψη της περόνης με γωνία τουλάχιστον 45 μοιρών και σε επιφάνεια μεγαλύτερη από 50 % της πρόσοψης του κλείστρου.

2.3.  Συγκολλήστε την οπή του επικρουστήρα.

3.  ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

3.1.  Αφαιρέστε όλα τα εσωτερικά τοιχώματα από τον κύλινδρο για τουλάχιστον τα 2/3 του μήκους του χαράζοντας έναν κυκλικό δακτύλιο ≥ διαμέτρου του κάλυκα.

3.2.  Όπου είναι δυνατό, πραγματοποιήστε συγκόλληση για να αποτρέψετε την αφαίρεση του κυλίνδρου από τον σκελετό ή, εφόσον είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα μέτρα που καθιστούν αδύνατη την αφαίρεση.

4.  ΟΛΚΟΣ

4.1.  Λειάνετε ή αφαιρέστε πάνω από το 50 % της πρόσοψης του κλείστρου με γωνία από 45 έως 90 μοίρες.

4.2.  Αφαιρέστε ή κοντύνετε τον επικρουστήρα.

4.3.  Λειάνετε και συγκολλήστε την οπή του επικρουστήρα.

4.4.  Λειάνετε τις υποδοχές ασφαλείας στο ολκό.

4.5.  Όπου είναι δυνατό, λειάνετε το εσωτερικό του άνω μπροστινού άκρου της θυρίδας απόρριψης στον ολκό σε γωνία 45 μοιρών.

5.  ΣΚΕΛΕΤΟΣ (ΠΙΣΤΟΛΙΑ)

5.1.  Αφαιρέστε τη ράμπα προώθησης του φυσιγγίου.

5.2.  Λειάνετε τουλάχιστον τα 2/3 των κλείστρων ολίσθησης και στις δύο πλευρές του σκελετού.

5.3.  Συγκολλήστε τον αναστολέα του κλείστρου.

5.4.  Αποτρέψτε την αποσυναρμολόγηση πιστολιών με σκελετό πολυμερούς με συγκόλληση. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, η διαδικασία αυτή μπορεί να εκτελεστεί μετά τον έλεγχο από την εθνική αρχή.

6.  ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

6.1.  Καταστρέψτε το έμβολο και το σύστημα αερίων με κοπή ή συγκόλληση.

6.2.  Αφαιρέστε το κλείστρο, αντικαταστήστε το με ένα κομμάτι χάλυβα και συγκολλήστε το. Εναλλακτικά, μειώστε το κλείστρο κατά 50 %, συγκολλήστε το και αποκόψτε τις υποδοχές ασφαλείας από την περόνη.

6.3.  Συγκολλήστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και, εάν είναι δυνατό, και πάνω στον σκελετό. Αν δεν είναι δυνατή η συγκόλληση στον σκελετό: αφαιρέστε τον μηχανισμό πυροδότησης και πληρώστε το κενό καταλλήλως (π.χ. κολλώντας ένα τεμάχιο εφαρμογής ή γεμίζοντας με εποξική ρητίνη).

6.4.  Αποτρέψτε την αποσυναρμολόγηση του συστήματος της λαβής στον σκελετό με συγκόλληση ή χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα μέτρα που καθιστούν αδύνατη την αφαίρεση. Συγκολλήστε καλά τον μηχανισμό τροφοδοσίας των όπλων με ιμάντα τροφοδοσίας φυσιγγίων.

7.  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

7.1.  Λειάνετε ένα κωνικό τμήμα με γωνία 60 μοιρών τουλάχιστον (γωνία κορυφής), ώστε να αποκτήσετε διάμετρο βάσης 1 εκ. τουλάχιστον ή ίση με τη διάμετρο της πρόσοψης του κλείστρου.

7.2.  Αφαιρέστε τον επικρουστήρα, μεγεθύνετε την οπή του επικρουστήρα σε διάμετρο τουλάχιστον 5 χιλ. και συγκολλήστε την.

8.  ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (όπου ισχύει)

8.1.  Συγκολλήστε τον γεμιστήρα δημιουργώντας κηλίδες συγκόλλησης πάνω στον σκελετό ή τη λαβή, ανάλογα με τον τύπο όπλου, για να αποτρέψετε την αφαίρεση του γεμιστήρα.

8.2.  Αν ο γεμιστήρας λείπει, τοποθετήστε κηλίδες από το υλικό συγκόλλησης στη θέση του γεμιστήρα ή τοποθετήστε ένα σύστημα ασφάλισης για να αποτρέψετε μόνιμα την εισαγωγή του γεμιστήρα.

8.3.  Προωθήστε έναν πείρο από σκληρυμένο χάλυβα μέσα στον γεμιστήρα, τη θαλάμη και τον σκελετό. Ασφαλίστε με συγκόλληση.

9.  ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΝΝΗΣ

9.1.  Αφαιρέστε ή συγκολλήστε την (τις) προστομίδα(-ες), συγκολλήστε την (τις) οπή(-ές).

10.  ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΗΣ ΗΧΟΥ

10.1.  Αποτρέψτε την αφαίρεση του επιβραδυντή ήχου από την κάννη με τη βοήθεια ενός πείρου από σκληρυμένο χάλυβα ή με συγκόλληση, εάν ο επιβραδυντής ήχου αποτελεί τμήμα του όπλου.

10.2.  Αφαιρέστε όλα τα εσωτερικά μέρη του επιβραδυντή, καθώς και τα σημεία προσάρτησής τους, ώστε να παραμείνει μόνο ο σωλήνας. Διανοίξτε οπές διαμέτρου 5 εκ. έκαστη στον εξωτερικό σωλήνα που απομένει.

Σκληρότητα των παρεμβλημάτων

Σκληρότητα πείρου/πώματος/ράβδου = 58 — 0· + 6 HRC

Συγκόλληση με TIG ανοξείδωτου χάλυβα τύπου ER 316 L

(1)   Κάννη στερεωμένη στον σκελετό με βίδες ή αρπάγες ή άλλη διαδικασία.

(2)   Η συγκόλληση είναι μια διαδικασία κατασκευής ή διαμόρφωσης με την οποία ενώνονται υλικά, συνήθως μέταλλα ή θερμοπλαστικά, προκαλώντας σύντηξη.ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: Ειδικές ενέργειες ανά βασικό εξάρτημα κάθε είδους πυροβόλου όπλου

ΕΙΔΟΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πιστόλια (εκτός των αυτόματων)

Περίστροφα

Μακρύκαννα πυροβόλα όπλα (μη αρθρωτά)

Αρθρωτά πυροβόλα όπλα (λειόκαννα, με αυλακωτή κάννη, συνδυαστικά)

Μακρύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα (λειόκαννα, με αυλακωτή κάννη)

Ημιαυτόματα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα (λειόκαννα, με αυλακωτή κάννη)

Αυτόματα πυροβόλα όπλα: όπλα εφόδου, (υπο)πολυβόλα

Πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να οπλισθούν παρά μόνο από την κάννη

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 και 1.3

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

Χ (για αυτόματα πιστόλια)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

Χ (για αυτόματα πιστόλια)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

Χ (για αυτόματα πιστόλια)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

Χ (για αυτόματα πιστόλια)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

Χ (για αυτόματα πιστόλια)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

Χ (για αυτόματα πιστόλια)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

Χ (για αυτόματα πιστόλια)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

Χ (για αυτόματα πιστόλια)

 

5.4

Χ (σκελετός από πολυμερές)

 

 

 

 

 

Χ (για αυτόματα πιστόλια)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 ή 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

Χ (σωλήνας γεμιστήρα)

Χ (σωλήνας γεμιστήρα)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υπόδειγμα σήμανσης των απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων

image

1)  Σήμα απενεργοποίησης

2)  Χώρα απενεργοποίησης — επίσημος διεθνής κωδικός

3)  Σύμβολο της οντότητας που πιστοποίησε την απενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου

4)  Έτος απενεργοποίησης

Το πλήρες σήμα τοποθετείται μόνο στον σκελετό του πυροβόλου όπλου, ενώ το σήμα απενεργοποίησης (1) και η χώρα απενεργοποίησης (2) τοποθετούνται σε όλα τα υπόλοιπα βασικά εξαρτήματα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

image

Top