EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R1375-20201104

Consolidated text: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1375 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2015, για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella (τριχίνης) στο κρέας (Κωδικοποίηση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1375/2020-11-04

02015R1375 — EL — 04.11.2020 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1375 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Αυγούστου 2015

για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella (τριχίνης) στο κρέας

(Κωδικοποίηση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 212 της 11.8.2015, σ. 7)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1478 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Οκτωβρίου 2020

  L 338

7

15.10.2020
▼B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1375 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Αυγούστου 2015

για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella (τριχίνης) στο κρέας

(Κωδικοποίηση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

1)

«Trichinella» : κάθε νηματώδες που ανήκει στα είδη του γένους Trichinella (τριχίνη)·

2)

«ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού» : το είδος εκτροφής ζώων στα πλαίσια του οποίου οι χοίροι εκτρέφονται υπό συνθήκες που ελέγχονται συνεχώς από τον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων όσον αφορά τη διατροφή και τον σταβλισμό τους·

3)

«διαμέρισμα» : μία ομάδα εκμεταλλεύσεων που εφαρμόζουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού. Όλες οι εκμεταλλεύσεις στις οποίες ισχύουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού σε ένα κράτος μέλος μπορούν να θεωρηθούν ένα διαμέρισμα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 2

Δειγματοληψία σφαγίων

1.  

Στο πλαίσιο της εξέτασης μετά τη σφαγή λαμβάνονται δείγματα από σφάγια κατοικίδιων χοίρων στα σφαγεία ως εξής:

α) 

εξετάζονται για Trichinella όλα τα σφάγια των θηλυκών χοίρων και των κάπρων αναπαραγωγής ή τουλάχιστον το 10 % των σφαγίων των ζώων που εστάλησαν για σφαγή κάθε έτος από κάθε εκμετάλλευση η οποία είναι επισήμως αναγνωρισμένη ως εκμετάλλευση όπου ισχύουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού·

β) 

εξετάζονται συστηματικά για Trichinella όλα τα σφάγια από εκμεταλλεύσεις που δεν είναι επισήμως αναγνωρισμένες ως εκμεταλλεύσεις όπου ισχύουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού.

Λαμβάνεται δείγμα από κάθε σφάγιο και το δείγμα αυτό εξετάζεται για ανίχνευση Trichinella σε εργαστήριο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή, με χρήση μιας από τις ακόλουθες μεθόδους ανίχνευσης:

α) 

της μεθόδου ανίχνευσης αναφοράς, που καθορίζεται στο κεφάλαιο I του παραρτήματος I· ή

β) 

ισοδύναμης μεθόδου ανίχνευσης, από τις περιγραφόμενες στο κεφάλαιο II του παραρτήματος I.

2.  
Στο πλαίσιο της εξέτασης μετά τη σφαγή λαμβάνονται σε συστηματική βάση, στα σφαγεία ή σε εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων, δείγματα από σφάγια αλόγων, αγριόχοιρων και άλλων εκτρεφόμενων και άγριων ζωικών ειδών που είναι ευπρόσβλητα στη μόλυνση από Trichinella.

Λαμβάνεται δείγμα από κάθε σφάγιο και το δείγμα αυτό εξετάζεται σύμφωνα με τα παραρτήματα I και ΙΙΙ σε εργαστήριο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

3.  
Έως ότου εξαχθούν τα αποτελέσματα της εξέτασης για Trichinella και υπό τον όρο ότι ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων εγγυάται την πλήρη ιχνηλασιμότητα, τα σφάγια των κατοικίδιων χοίρων και των αλόγων μπορούν να τεμαχιστούν σε έξι το πολύ τεμάχια σε σφαγείο ή σε εργαστήριο τεμαχισμού στην ίδια εγκατάσταση με το σφαγείο.

▼M1 —————

▼B

Άρθρο 3

Παρεκκλίσεις

1.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1, το κρέας κατοικίδιων χοίρων που έχει υποβληθεί σε επεξεργασία κατάψυξης σύμφωνα με το παράρτημα II υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής απαλλάσσεται από την εξέταση για ανίχνευση Trichinella.
2.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1, τα σφάγια και το κρέας μη απογαλακτισμένων κατοικίδιων χοίρων ηλικίας κάτω των 5 εβδομάδων απαλλάσσονται από την εξέταση για ανίχνευση Trichinella.
3.  

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1, τα σφάγια και το κρέας κατοικίδιων χοίρων μπορεί να απαλλάσσονται από την εξέταση για Trichinella στην περίπτωση που τα ζώα προέρχονται από εκμετάλλευση ή διαμέρισμα που είναι επίσημα αναγνωρισμένα ως εκμετάλλευση ή διαμέρισμα όπου ισχύουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού σύμφωνα με το παράρτημα IV εάν:

α) 

στη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών κατά τα οποία πραγματοποιούνταν συνεχείς δοκιμές σύμφωνα με το άρθρο 2 δεν έχει εντοπιστεί στο κράτος μέλος καμία αυτόχθων προσβολή από Trichinella σε κατοικίδιους χοίρους που εκτρέφονται σε εκμεταλλεύσεις επίσημα αναγνωρισμένες ως εκμεταλλεύσεις όπου ισχύουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού· ή

β) 

τα ιστορικά στοιχεία για τις συνεχείς δοκιμές που διεξήχθησαν σε σφαγέντα πληθυσμό χοίρων παρέχουν τουλάχιστον 95 % βεβαιότητα ότι ο επιπολασμός της Trichinella δεν υπερβαίνει το 1 ανά εκατ. στον εν λόγω πληθυσμό· ή

γ) 

οι εκμεταλλεύσεις όπου ισχύουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού βρίσκονται στο Βέλγιο και τη Δανία.

4.  
Όταν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει την παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 3, το σχετικό κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών και υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση που περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο II του παραρτήματος IV. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των κρατών μελών που εφαρμόζουν την παρέκκλιση στην ιστοσελίδα της.

Αν ένα κράτος μέλος δεν υποβάλει αυτή την ετήσια έκθεση ή αν η ετήσια έκθεση δεν είναι ικανοποιητική για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η παρέκκλιση παύει να ισχύει για το εν λόγω κράτος μέλος.

▼M1

5.  

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 3 και κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια αρχή:

α) 

τα σφάγια μπορούν να τεμαχιστούν σε εργαστήριο τεμαχισμού προσαρτημένο στο σφαγείο ή άσχετο με αυτό υπό τους ακόλουθους όρους:

i) 

η διαδικασία έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή·

ii) 

το σφάγιο ή τα τμήματά του δεν έχουν ως προορισμό περισσότερα από ένα εργαστήρια τεμαχισμού·

iii) 

το εργαστήριο τεμαχισμού βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους· και

iv) 

σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, όλα τα τμήματα των σφαγίων χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

β) 

τα σφάγια που προέρχονται από κατοικίδιους χοίρους μπορούν να τεμαχιστούν σε περισσότερα τεμάχια σε εργαστήριο τεμαχισμού στην ίδια εγκατάσταση ή το οποίο είναι προσαρτημένο στο σφαγείο υπό τους ακόλουθους όρους:

i) 

η διαδικασία έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή·

ii) 

ο τεμαχισμός εν θερμώ είναι αναγκαίος για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων·

iii) 

σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, όλα τα τεμάχια των σφαγίων χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

▼B

Άρθρο 4

Εξέταση για ανίχνευση Trichinella και υγειονομικό σήμα καταλληλότητας

1.  
►M1  Τα σφάγια που αναφέρονται στο άρθρο 2 ή τα τεμάχιά τους, εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 5, δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από την εγκατάσταση, προτού διαπιστωθεί ότι το αποτέλεσμα της εξέτασης για την ανίχνευση του παρασίτου Trichinella είναι αρνητικό. ◄

Ομοίως, άλλα τμήματα ζώου προοριζόμενα για ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση τα οποία περιέχουν ιστό γραμμωτών μυών δεν μπορούν να εξέλθουν από την εγκατάσταση προτού διαπιστωθεί ότι το αποτέλεσμα της εξέτασης για ανίχνευση Trichinella είναι αρνητικό.

2.  
Τα ζωικά απόβλητα και τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα οποία δεν περιέχουν γραμμωτούς μυς μπορούν να εξέλθουν από την εγκατάσταση πριν να είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της εξέτασης για ανίχνευση Trichinella.

Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει τη διενέργεια εξέτασης για ανίχνευση Trichinella ή την υποβολή των ζωικών υποπροϊόντων σε προεπεξεργασία πριν επιτρέψει την έξοδό τους από την εγκατάσταση.

▼M1

3.  
Όταν στο σφαγείο εφαρμόζεται διαδικασία που εξασφαλίζει ότι κανένα τμήμα των σφαγίων που εξετάζονται δεν εξέρχεται από την εγκατάσταση, έως ότου διαπιστωθεί ότι το αποτέλεσμα της εξέτασης για την ανίχνευση του παρασίτου Trichinella είναι αρνητικό, και η διαδικασία αυτή εγκρίνεται επίσημα από την αρμόδια αρχή ή ισχύει η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, επιτρέπεται να τοποθετηθεί το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται από το άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 πριν γίνουν διαθέσιμα τα αποτελέσματα της εξέτασης για την ανίχνευση του παρασίτου Τrichinella.

▼B

Άρθρο 5

Κατάρτιση

Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στην εξέταση των δειγμάτων για την ανίχνευση Trichinella εκπαιδεύεται κατάλληλα και συμμετέχει σε:

α) 

πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου των δοκιμών που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση Trichinella· και

β) 

τακτική αξιολόγηση των διαδικασιών δοκιμής, καταγραφής και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο.

Άρθρο 6

Μέθοδοι ανίχνευσης

1.  
Για την εξέταση των δειγμάτων χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι ανίχνευσης που περιγράφονται στα κεφάλαια Ι και ΙΙ του παραρτήματος I, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 όταν υπάρχουν υπόνοιες για μόλυνσή τους από Trichinella.
2.  
Όλα τα θετικά δείγματα διαβιβάζονται στο εθνικό εργαστήριο αναφοράς ή στο εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για τον προσδιορισμό των εμπλεκόμενων ειδών Trichinella.

Άρθρο 7

Σχέδια έκτακτης ανάγκης

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προβλέπουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης στο οποίο περιγράφονται όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται όταν τα δείγματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 βρεθούν θετικά σε Trichinella. Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τα ακόλουθα:

α) 

ιχνηλασιμότητα των μολυσμένων σφαγίων και των τμημάτων του που περιέχουν μυϊκό ιστό·

β) 

μέτρα για το χειρισμό των μολυσμένων σφαγίων και των τμημάτων του·

γ) 

έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης και για τον προσδιορισμό της τυχόν εξάπλωσής της στην άγρια πανίδα·

δ) 

μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδο λιανικής πώλησης ή καταναλωτή·

ε) 

μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, αν τα μολυσμένα σφάγια δεν μπορούν να προσδιοριστούν στο σφαγείο·

στ) 

προσδιορισμός των εμπλεκομένων ειδών Trichinella.

Άρθρο 8

Επίσημη αναγνώριση των εκμεταλλεύσεων που εφαρμόζουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού

1.  
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή μπορεί να αναγνωρίσει επίσημα μία εκμετάλλευση ή ένα διαμέρισμα ως εκμετάλλευση ή διαμέρισμα που εφαρμόζουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού όταν εκπληρώνονται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IV.
2.  
Οι εκμεταλλεύσεις ή τα διαμέρισμα που εφαρμόζουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού στο Βέλγιο ή στη Δανία σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο γ) την 1η Ιουνίου 2014 θεωρούνται ότι αναγνωρίζονται επίσημα ως εκμεταλλεύσεις ή διαμερίσματα που εφαρμόζουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 9

Υποχρέωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων να ενημερώνουν

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων των εκμεταλλεύσεων που αναγνωρίζονται ως εκμεταλλεύσεις όπου ισχύουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού ενημερώνουν την αρμόδια αρχή αν οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV δεν πληρούται πλέον ή αν έχει επέλθει οποιαδήποτε άλλη μεταβολή που θα μπορούσε να επηρεάσει το καθεστώς των εκμεταλλεύσεων όσον αφορά την Trichinella.

Άρθρο 10

Έλεγχοι σε εκμεταλλεύσεις που είναι επίσημα αναγνωρισμένες ως εκμεταλλεύσεις όπου ισχύουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού

Η αρμόδια αρχή μεριμνά για τη διενέργεια περιοδικών ελέγχων στις εκμεταλλεύσεις που αναγνωρίζονται επίσημα ως εκμεταλλεύσεις όπου ισχύουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού.

Η συχνότητα των ελέγχων γίνεται με βάση τον υπάρχοντα κίνδυνο, λαμβανομένου υπόψη του ιστορικού και της επίπτωσης της νόσου, των προηγούμενων πορισμάτων, της γεωγραφικής περιοχής, της ευαίσθητης τοπικής άγριας πανίδας, των πρακτικών κτηνοτροφικής παραγωγής, της κτηνιατρικής επίβλεψης και της συμμόρφωσης των κτηνοτρόφων.

Η αρμόδια αρχή επαληθεύει ότι οι κατοικίδιοι χοίροι που προέρχονται από τις εν λόγω εκμεταλλεύσεις εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1.

Άρθρο 11

Προγράμματα παρακολούθησης

Η αρμόδια αρχή μπορεί να εφαρμόσει πρόγραμμα παρακολούθησης που καλύπτει τον πληθυσμό των κατοικίδιων χοίρων που προέρχονται από εκμετάλλευση ή διαμέρισμα επίσημα αναγνωρισμένα ως εκμετάλλευση ή διαμέρισμα όπου ισχύουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού, για να επαληθευθεί ότι πράγματι η Trichinella απουσιάζει από τον συγκεκριμένο πληθυσμό.

Η συχνότητα των δοκιμών, ο αριθμός των προς εξέταση ζώων και το σχέδιο δειγματοληψίας καθορίζονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης. Για τον σκοπό αυτό, συλλέγονται δείγματα κρέατος, τα οποία εξετάζονται για την παρουσία παρασίτων Trichinella, σύμφωνα με τα κεφάλαια Ι ή ΙΙ του παραρτήματος I.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης μπορεί να περιλαμβάνει ορολογικές μεθόδους ως πρόσθετο μέσο, όταν το εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ επικυρώσει κατάλληλη σχετική δοκιμή.

Άρθρο 12

Ανάκληση της επίσημης αναγνώρισης των εκμεταλλεύσεων ως εκμεταλλεύσεων που εφαρμόζουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού

1.  
Όταν τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 10 δείχνουν ότι οι απαιτήσεις του παραρτήματος IV δεν πληρούνται πλέον, η αρμόδια αρχή ανακαλεί την επίσημη αναγνώριση των εκμεταλλεύσεων χωρίς καθυστέρηση.
2.  

Όταν τα αποτελέσματα δοκιμής σε κατοικίδιους χοίρους προερχόμενους από εκμετάλλευση η οποία είναι αναγνωρισμένη επίσημα ως εκμετάλλευση όπου ισχύουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού είναι θετικά για Trichinella, η αρμόδια αρχή αμελλητί:

α) 

ανακαλεί την επίσημη αναγνώριση της εκμετάλλευσης·

β) 

εξετάζει όλους τους κατοικίδιους χοίρους της εκμετάλλευσης αυτής κατά τον χρόνο της σφαγής·

γ) 

ανιχνεύει και υποβάλλει σε δοκιμή όλα τα ζώα αναπαραγωγής που εισήλθαν στην εκμετάλλευση και, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα ζώα που εξήλθαν από την εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά τους έξι μήνες που προηγούνται του θετικού ευρήματος· για τον σκοπό αυτό, συλλέγονται δείγματα κρέατος τα οποία εξετάζονται για την παρουσία παρασίτων Trichinella, σύμφωνα με τις μεθόδους ανίχνευσης που καθορίζονται στα κεφάλαια Ι ή ΙΙ του παραρτήματος I·

δ) 

κατά περίπτωση και στο μέτρο του δυνατού, διερευνά την εξάπλωση της παρασιτικής προσβολής που οφείλεται στην κυκλοφορία κρέατος κατοικίδιων χοίρων οι οποίοι εσφάγησαν κατά την περίοδο που προηγείται του θετικού ευρήματος·

ε) 

ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη·

στ) 

κατά περίπτωση, διεξάγει επιδημιολογική έρευνα για τη διαλεύκανση της αιτίας της μόλυνσης·

ζ) 

αν κάποιο μολυσμένο σφάγιο δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο σφαγείο, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

i) 

αύξηση του μεγέθους κάθε δείγματος κρέατος που συλλέγεται για τη διενέργεια δοκιμής στα ύποπτα σφάγια, ή

ii) 

χαρακτηρισμός των σφαγίων ως ακατάλληλων για κατανάλωση από τον άνθρωπο,

iii) 

λήψη κατάλληλων μέτρων για τη διάθεση των ύποπτων σφαγίων ή των τμημάτων τους, καθώς και εκείνων που βρίσκονται θετικά στη σχετική δοκιμή.

3.  
Μετά την ανάκληση της αναγνώρισης, οι εκμεταλλεύσεις μπορούν να αναγνωριστούν και πάλι επίσημα μόλις επιλυθούν τα προβλήματα που επισημάνθηκαν και εκπληρωθούν οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV κατά τρόπο που να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή.
4.  
Εάν από την επιθεώρηση διαπιστώθηκε έλλειψη συμμόρφωσης με το άρθρο 9 ή θετικά αποτελέσματα δοκιμών σε εκμετάλλευση ενός διαμερίσματος, η εν λόγω εκμετάλλευση αφαιρείται από το διαμέρισμα έως ότου αποκατασταθεί η συμμόρφωση.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Άρθρο 13

Υγειονομικές απαιτήσεις για τις εισαγωγές

1.  
Κρέας προερχόμενο από ζωικά είδη που ενδέχεται να είναι φορείς Trichinella, το οποίο περιέχει γραμμωτούς μυς, μπορεί να εισαχθεί στην Ένωση μόνο αν έχει εξεταστεί για ανίχνευση Trichinella σύμφωνα με όρους ισοδύναμους με εκείνους του άρθρου 2 ή 3 στην τρίτη χώρα στην οποία εσφάγησαν τα ζώα.
2.  

Μια τρίτη χώρα μπορεί να εφαρμόσει τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 μόνο εάν έχει ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω παρεκκλίσεων και εάν έχει καταχωριστεί για τον σκοπό αυτό:

i) 

στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 για τις εισαγωγές ζώντων κατοικίδιων χοίρων·

ii) 

στο μέρος 1 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 για τις εισαγωγές νωπού κρέατος κατοικίδιων χοίρων· ή

iii) 

στο μέρος 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ για τις εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας που παράγονται αποκλειστικά από κρέας ή προϊόντων με βάση το κρέας κατοικίδιων χοίρων.

Άρθρο 14

Έγγραφα

1.  
Στο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για το ενδοενωσιακό εμπόριο ζώντων κατοικίδιων χοίρων, που παρατίθεται στο παράρτημα ΣΤ υπόδειγμα 2 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, ο επίσημος κτηνίατρος σημειώνει τις πληροφορίες σχετικά με την επίσημη αναγνώριση της εκμετάλλευσης καταγωγής ως εκμετάλλευσης όπου ισχύουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.
2.  
Στο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τις εισαγωγές στην Ένωση κατοικίδιων χοίρων που παρατίθεται στο παράρτημα I μέρος 2 υποδείγματα «POR-X» και «POR-Y», του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010, ο επίσημος κτηνίατρος σημειώνει τις πληροφορίες σχετικά με την επίσημη αναγνώριση, από την αρμόδια αρχή τρίτης χώρας, της εκμετάλλευσης καταγωγής ως εκμετάλλευσης όπου ισχύουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.
3.  
Στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνα με τα υποδείγματα «POR», τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα II μέρος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010, που συνοδεύει τις αποστολές κρέατος που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση από τρίτες χώρες, ο επίσημος κτηνίατρος περιλαμβάνει το πιστοποιητικό δημόσιας υγείας της εξέτασης για Trichinella που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού στην τρίτη χώρα καταγωγής του κρέατος.
4.  
Στο πιστοποιητικό υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας, το υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα II της απόφασης 2000/572/ΕΚ που συνοδεύει τις αποστολές παρασκευασμάτων κρέατος που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση από τρίτες χώρες, ο επίσημος κτηνίατρος περιλαμβάνει το πιστοποιητικό δημόσιας υγείας της εξέτασης για Trichinella που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού στην τρίτη χώρα καταγωγής του κρέατος.
5.  
Στο πιστοποιητικό υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας, το υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα III της απόφασης 2007/777/ΕΚ, που συνοδεύει τις αποστολές προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση από τρίτες χώρες, ο επίσημος κτηνίατρος περιλαμβάνει το πιστοποιητικό δημόσιας υγείας της εξέτασης για Trichinella που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού στην τρίτη χώρα καταγωγής του κρέατος.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2075/2005 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μέθοδοι ανίχνευσης

▼M1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η μέθοδος ανίχνευσης αναφοράς για την εξέταση δειγμάτων όσον αφορά το παράσιτο Trichinella είναι το πρότυπο ISO 18743:2015.

▼B

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

A.    Μέθοδος της μηχανικά υποβοηθούμενης πέψης ομάδας δειγμάτων/τεχνική της απομόνωσης με καθίζηση

1.    Συσκευές, όργανα και αντιδραστήρια

α) 

Μαχαίρι ή ψαλίδι για τη λήψη των δειγμάτων.

β) 

Δίσκοι στον καθένα εκ των οποίων έχουν χαραχτεί 50 τετράγωνα, που το καθένα μπορεί να φέρει δείγματα 2 g κρέατος περίπου, ή άλλα εργαλεία που παρέχουν ανάλογες εγγυήσεις σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των δειγμάτων.

γ) 

Κρεατομηχανή ή ηλεκτρικός αναμείκτης.

δ) 

Ένας ομογενοποιητής Stomacher lab-blender τύπου 3 500 thermo.

ε) 

Πλαστικές σακούλες κατάλληλες για τον ομογενοποιητή Stomacher lab-blender.

στ) 

Κωνικά χωνιά διαχωρισμού, χωρητικότητας 2 λίτρων, κατά προτίμηση εφοδιασμένα με πώματα ασφαλείας από Τεφλόν.

ζ) 

Στηρίγματα, δακτύλιοι και σφιγκτήρες.

η) 

Κόσκινα μεγέθους βροχίδων 180 μικρών και εξωτερικής διαμέτρου 11 cm, με δικτυωτό από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο.

θ) 

Χωνιά εσωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 12 cm, για τη στήριξη των κόσκινων.

ι) 

Γυάλινοι ογκομετρικοί κύλινδροι χωρητικότητας 100 ml.

ια) 

Θερμόμετρο ακριβείας 0,5 °C στην περιοχή θερμοκρασίας 1 έως 100 °C.

ιβ) 

Δονητής, π.χ. ηλεκτρική ξυριστική μηχανή της οποίας έχει αφαιρεθεί η κεφαλή.

ιγ) 

Ηλεκτρονόμος που ανοίγει και κλείνει ανά διαστήματα ενός λεπτού.

ιδ) 

Τριχινοσκόπιο με οριζόντια τράπεζα ή στερεοσκοπικό μικροσκόπιο, με υποκείμενη πηγή φωτισμού ρυθμιζόμενης έντασης.

ιε) 

Λεκάνη για την καταμέτρηση των προνυμφών και μερικά τρυβλία petri διαμέτρου 9 cm, όπως στο κεφάλαιο I σημείο 1 στοιχεία ιβ) και ιγ).

ιστ) 

Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 17,5 %.

ιζ) 

Πεψίνη πυκνότητας: 1:10 000 NF (US National Formulary), που αντιστοιχεί σε 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) και σε 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), ή σταθεροποιημένη υγρή πεψίνη με, κατ' ελάχιστον, 660 μονάδες European Pharmacopoeia/ml.

ιη) 

Μερικά δοχεία απορριμμάτων των 10 λίτρων που θα χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση των συσκευών, π.χ. με φορμόλη, και για το υγρό πέψης που εναπομένει, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος.

ιθ) 

Ζυγός ακριβείας 0,1 g.

2.    Συλλογή των δειγμάτων και ποσότητα προς πέψη

Όπως ορίζεται στο κεφάλαιο I σημείο 2.

3.    Διαδικασία

I.   Άλεση

Η προηγούμενη άλεση των δειγμάτων κρέατος σε κρεατομηχανή βελτιώνει την ποιότητα της πέψης. Αν χρησιμοποιηθεί ηλεκτρικός αναμείκτης, η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί τρεις έως τέσσερις φορές για περίπου ένα δευτερόλεπτο κάθε φορά.

II.   Διαδικασία πέψης

Η διαδικασία αυτή μπορεί να αφορά είτε πλήρεις ομάδες (100 g δειγμάτων συγχρόνως) είτε ομάδες μικρότερες των 100 g.

α) 

Πλήρεις ομάδες δειγμάτων (100 δείγματα συγχρόνως):

i) 

Στον ομογενοποιητή Stomacher lab-blender 3 500 τοποθετείται διπλή πλαστική σακούλα και η θερμοκρασία ελέγχου ρυθμίζεται στους 40 έως 41 °C.

ii) 

Στην εσωτερική πλαστική σακούλα χύνεται 1,5 λίτρο νερού, το οποίο έχει προθερμανθεί στους 40 έως 41 °C.

iii) 

Στο νερό του ομογενοποιητή Stomacher προστίθενται 25 ml υδροχλωρικού οξέος 17,5 %.

iv) 

Ακολούθως προστίθενται 100 δείγματα βάρους περίπου 1 g το καθένα (στους 25 έως 30 °C), τα οποία έχουν ληφθεί από καθένα από τα ατομικά δείγματα, σύμφωνα με το σημείο 2.

v) 

Τέλος, προστίθενται 6 g πεψίνης ή 18 ml υγρής πεψίνης. Αυτή η σειρά πρέπει να τηρηθεί αυστηρά, προκειμένου να αποφευχθεί η αποσύνθεση της πεψίνης.

vi) 

Στη συνέχεια, ο ομογενοποιητής Stomacher τίθεται σε λειτουργία επί 25 λεπτά προκειμένου να συνθλίψει το περιεχόμενο της σακούλας.

vii) 

Η πλαστική σακούλα αφαιρείται από τον ομογενοποιητή Stomacher και το υγρό πέψης διηθείται μέσω κόσκινου σε ποτήρι 3 λίτρων.

viii) 

Η πλαστική σακούλα πλένεται με περίπου 100 ml νερού, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την έκπλυση του κόσκινου και τελικά προστίθεται στο διήθημα του ποτηριού.

ix) 

Σε σύνολο 100 δειγμάτων μπορούν να προστεθούν μέχρι 15 μεμονωμένα δείγματα και να εξεταστούν μαζί.

β) 

Μικρότερες ομάδες (με λιγότερα από 100 δείγματα):

i) 

Στον ομογενοποιητή Stomacher lab-blender 3 500 τοποθετείται διπλή πλαστική σακούλα και η θερμοκρασία ελέγχου ρυθμίζεται στους 40 έως 41 °C.

ii) 

Παρασκευάζεται υγρό πέψης με την ανάμειξη περίπου 1,5 λίτρου νερού με 25 ml υδροχλωρικού οξέος 17,5 %. Προστίθενται 6 g πεψίνης και το μείγμα αναδεύεται σε θερμοκρασία 40 έως 41 °C. Αυτή η σειρά πρέπει να τηρηθεί αυστηρά, προκειμένου να αποφευχθεί η αποσύνθεση της πεψίνης.

iii) 

Από το υγρό πέψης λαμβάνεται ποσότητα που αντιστοιχεί σε 15 ml ανά γραμμάριο δείγματος (π.χ. για 30 δείγματα η απαιτούμενη ποσότητα είναι 30 × 15 = 450 ml) και μεταφέρεται στην εσωτερική πλαστική σακούλα, όπου προστίθενται και τα δείγματα κρέατος του 1 g περίπου (στους 25 έως 30 °C), τα οποία έχουν ληφθεί από καθένα από τα ατομικά δείγματα σύμφωνα με το σημείο 2.

iv) 

Στην εξωτερική σακούλα προστίθεται νερό θερμοκρασίας 41 °C μέχρις ότου ο συνολικός όγκος στις δύο σακούλες ανέλθει σε 1,5 λίτρο. Στη συνέχεια, ο ομογενοποιητής Stomacher τίθεται σε λειτουργία επί 25 λεπτά προκειμένου να συνθλίψει το περιεχόμενο της σακούλας.

v) 

Η πλαστική σακούλα αφαιρείται από τον ομογενοποιητή Stomacher και το υγρό πέψης διηθείται μέσω κόσκινου σε ποτήρι 3 λίτρων.

vi) 

Η πλαστική σακούλα πλένεται με περίπου 100 ml νερού (στους 25 έως 30 °C), το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την έκπλυση του κόσκινου και τελικά προστίθεται στο διήθημα του ποτηριού.

III.   Απομόνωση των προνυμφών με καθίζηση

— 
Στο υγρό πέψης προστίθεται πάγος (300 έως 400 g λεπτοθρυμματισμένου πάγου) μέχρι συνολικού όγκου 2 λίτρων περίπου. Το υγρό πέψης αναδεύεται μέχρι να λιώσει ο πάγος. Αν οι ομάδες είναι μικρότερες [βλέπε τμήμα ΙΙ στοιχείο β)], η ποσότητα του πάγου μειώνεται αντίστοιχα.
— 
Το υγρό πέψης που έχει ψυχθεί κατά τον τρόπο αυτό μεταφέρεται σε χωνί διαχωρισμού χωρητικότητας 2 λίτρων, το οποίο είναι εφοδιασμένο με δονητή στερεωμένο με χωριστό σφιγκτήρα.
— 
Το υγρό αφήνεται να κατακαθίσει επί 30 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων το χωνί υποβάλλεται σε επανειλημμένες διακοπτόμενες δονήσεις, δηλαδή δόνηση διαρκείας ενός λεπτού ακολουθείται από παύση ενός λεπτού.
— 
Μετά την πάροδο 30 λεπτών, 60 ml ιζήματος μεταγγίζονται ταχύτατα σε ογκομετρικό κύλινδρο των 100 ml. (Το χωνί εκπλύνεται με απορρυπαντικό διάλυμα μετά τη χρήση.)
— 
Το δείγμα των 60 ml αφήνεται σε ηρεμία επί 10 λεπτά τουλάχιστον και στη συνέχεια η υπερκείμενη στιβάδα απομακρύνεται με αναρρόφηση, ούτως ώστε να παραμείνει όγκος μόνο 15 ml για τον έλεγχο της τυχόν παρουσίας προνυμφών.
— 
Για την αναρρόφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύριγγα μιας χρήσης με πλαστικό σωλήνα. Το μήκος του σωλήνα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε στον ογκομετρικό κύλινδρο να παραμένουν 15 ml υγρού, όταν η στεφάνη της σύριγγας στηρίζεται στο χείλος του κυλίνδρου.
— 
Τα εναπομένοντα 15 ml χύνονται στη λεκάνη καταμέτρησης των προνυμφών ή σε δύο τρυβλία petri και εξετάζονται με τη βοήθεια τριχινοσκοπίου ή στεροσκοπικού μικροσκοπίου.
— 
Ο ογκομετρικός κύλινδρος εκπλύνεται με 5 έως 10 ml νερού της βρύσης, και τα εκπλύματα προστίθενται στο δείγμα.
— 
Τα προϊόντα της πέψης πρέπει να εξετάζονται αμέσως μόλις είναι έτοιμα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναβάλλεται η εξέτασή τους για την επόμενη ημέρα.

Αν τα προϊόντα της πέψης είναι θολά ή δεν εξεταστούν εντός 30 λεπτών από την ώρα της παρασκευής τους, πρέπει να διαυγαστούν με τον ακόλουθο τρόπο:

— 
το τελικό δείγμα των 60 ml χύνεται σε ογκομετρικό κύλινδρο και αφήνεται σε ηρεμία επί 10 λεπτά. Στη συνέχεια, αναρροφούνται 45 ml υπερκείμενου υγρού και στα 15 ml που απομένουν προστίθεται νερό της βρύσης μέχρι να προκύψει όγκος 45 ml,
— 
έπειτα από μια περαιτέρω περίοδο καθίζησης 10 λεπτών, απομακρύνονται με αναρρόφηση 30 ml υπερκείμενου υγρού και τα 15 ml που απομένουν χύνονται σε τρυβλίο petri ή σε λεκάνη καταμέτρησης των προνυμφών για εξέταση,
— 
ο ογκομετρικός κύλινδρος εκπλύνεται με 10 ml νερού της βρύσης, και τα εκπλύματα αυτά προστίθενται για εξέταση στο δείγμα του τρυβλίου petri ή στη λεκάνη καταμέτρησης των προνυμφών.

IV.   Θετικά ή αβέβαια αποτελέσματα

Όταν το αποτέλεσμα είναι θετικό ή αβέβαιο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου I σημείο 3 III.

B.    Μέθοδος της μηχανικά υποβοηθούμενης πέψης ομάδας δειγμάτων/τεχνική της «απομόνωσης σε ηθμό»

1.    Συσκευές, όργανα και αντιδραστήρια

Όπως ορίζεται στο τμήμα A(1).

Πρόσθετος εξοπλισμός:

α) 

χωνί Gelman του 1 λίτρου με υποδοχή (στήριγμα) ηθμού (διάμετρος 45 mm)·

β) 

διηθητικοί δίσκοι, αποτελούμενοι από ένα κυκλικό δικτυωτό πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα ανοίγματος 35 μικρών (διάμετρος του δίσκου 45 mm) και δύο ελαστικούς δακτυλίους πάχους 1 mm (εξωτερική διάμετρος 45 mm, εσωτερική διάμετρος 38 mm). Το κυκλικό δικτυωτό πλέγμα τοποθετείται μεταξύ των δύο ελαστικών δακτυλίων και συγκολλάται με κόλλα δύο συστατικών κατάλληλη και για τα δύο υλικά·

γ) 

φιάλη Erlenmeyer χωρητικότητας 3 λίτρων, με προσαρμοσμένο πλάγιο σωλήνα για αναρρόφηση·

δ) 

υδραντλία κενού·

ε) 

πλαστικές σακούλες χωρητικότητας τουλάχιστον 80 ml·

στ) 

κατάλληλος εξοπλισμός για τη σφράγιση των πλαστικών σάκων·

ζ) 

rennilase πυκνότητας 1:150 000 μονάδων Soxhlet ανά γραμμάριο.

2.    Συλλογή των δειγμάτων

Όπως ορίζεται στο κεφάλαιο I σημείο 2.

3.    Διαδικασία

I.   Άλεση

Η προηγούμενη άλεση των δειγμάτων κρέατος σε κρεατομηχανή βελτιώνει την ποιότητα της πέψης. Αν χρησιμοποιηθεί ηλεκτρικός αναμείκτης, η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί τρεις έως τέσσερις φορές για περίπου ένα δευτερόλεπτο κάθε φορά.

II.   Διαδικασία πέψης

Η διαδικασία αυτή μπορεί να αφορά είτε πλήρεις ομάδες (100 g δειγμάτων συγχρόνως) είτε ομάδες μικρότερες των 100 g.

α) 

Πλήρεις ομάδες δειγμάτων (100 δείγματα συγχρόνως)

Βλέπε τμήμα II A(3)(II) στοιχείο α).

β) 

Μικρότερες ομάδες (με λιγότερα από 100 δείγματα)

Βλέπε τμήμα II A(3)(II) στοιχείο β).

III.   Απομόνωση των προνυμφών με διήθηση

α) 

Στο υγρό πέψης προστίθεται πάγος (300 έως 400 g λεπτοθρυμματισμένου πάγου) μέχρι συνολικού όγκου 2 λίτρων περίπου. Αν οι ομάδες είναι μικρότερες, η ποσότητα του πάγου μειώνεται αντίστοιχα.

β) 

Το υγρό πέψης αναδεύεται μέχρι να λιώσει ο πάγος. Κατόπιν το υγρό πέψης που έχει ψυχθεί κατά τον τρόπο αυτό αφήνεται σε ηρεμία επί 3 τουλάχιστον λεπτά, ούτως ώστε να συσπειρωθούν οι προνύμφες.

γ) 

Το χωνί Gelman, το οποίο φέρει την υποδοχή ηθμού και τον διηθητικό δίσκο, προσαρμόζεται στη φιάλη Erlenmeyer η οποία είναι συνδεδεμένη με υδραντλία κενού.

δ) 

Το υγρό πέψης χύνεται στο χωνί Gelman και διηθείται. Προς το τέλος της διήθησης η διέλευση του υγρού πέψης από τον ηθμό είναι δυνατόν να υποβοηθηθεί μέσω αναρροφήσεως με την υδραντλία κενού. Η αναρρόφηση πρέπει να σταματήσει προτού ξηρανθεί ο ηθμός, δηλαδή όταν απομένουν ακόμη 2 έως 5 ml υγρού στο χωνί.

ε) 

Μετά τη διήθηση ολόκληρου του υγρού πέψης, ο διηθητικός δίσκος αφαιρείται από το χωνί και τοποθετείται μέσα σε πλαστική σακούλα χωρητικότητας 80 ml μαζί με 15 έως 20 ml διαλύματος rennilase. Το διάλυμα της rennilase παρασκευάζεται διαλύοντας 2 g rennilase σε 100 ml νερού της βρύσης.

στ) 

Η πλαστική σακούλα σφραγίζεται δύο φορές και τοποθετείται στον ομογενοποιητή Stomacher μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής σακούλας.

ζ) 

Ο ομογενοποιητής Stomacher τίθεται σε λειτουργία επί 3 λεπτά, π.χ. όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για μια πλήρη ή μη πλήρη ομάδα δειγμάτων.

η) 

Μετά την πάροδο των 3 λεπτών, η πλαστική σακούλα που περιέχει το διηθητικό δίσκο και το διάλυμα της rennilase αφαιρείται από τον ομογενοποιητή Stomacher και ανοίγεται με ψαλίδι. Το υγρό περιεχόμενο χύνεται σε λεκάνη καταμέτρησης των προνυμφών ή σε τρυβλίο petri. Η σακκούλα εκπλύνεται με 5 έως 10 ml νερού και το υγρό εκπλύσεως προστίθεται στη λεκάνη καταμέτρησης των προνυμφών για την εξέταση με το τριχινοσκόπιο ή σε τρυβλίο petri για την εξέταση με το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο.

θ) 

Τα προϊόντα της πέψης πρέπει να εξετάζονται αμέσως μόλις είναι έτοιμα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναβάλλεται η εξέτασή τους για την επόμενη ημέρα.

Σημείωση: Οι διηθητικοί δίσκοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν δεν είναι τελείως καθαροί. Οι ακάθαρτοι δίσκοι δεν πρέπει να αφήνονται να ξηρανθούν. Μπορούν να καθαριστούν αν αφεθούν επί μία νύκτα μέσα σε διάλυμα rennilase. Προτού χρησιμοποιηθούν πρέπει να πλυθούν με νέο διάλυμα rennilase μέσα στον ομογενοποιητή Stomacher.

IV.   Θετικά ή αβέβαια αποτελέσματα

Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό ή αβέβαιο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου I σημείο 3 III.

Γ.    Μέθοδος της αυτόματης πέψης για ομαδικά δείγματα μέχρι 35 g

1.    Συσκευές, όργανα και αντιδραστήρια

α) 

Μαχαίρι ή ψαλίδι για τη λήψη των δειγμάτων.

β) 

Δίσκοι στον καθένα εκ των οποίων έχουν χαραχτεί 50 τετράγωνα, που το καθένα μπορεί να φέρει δείγματα 2 g κρέατος περίπου, ή άλλα εργαλεία που παρέχουν ανάλογες εγγυήσεις σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των δειγμάτων.

γ) 

Αναμείκτης Trichomatic 35® με ένθετη διάταξη διηθήσεως.

δ) 

Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 8,5 ± 0,5 % κατά βάρος.

ε) 

Διαφανείς διηθητικές μεμβράνες πολυανθρακικών πολυμερών διαμέτρου 50 mm και μεγέθους πόρου 14 μικρών.

στ) 

πεψίνη, περιεκτικότητα 1:10 000 NF (US National Formulary), που αντιστοιχεί σε 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) και σε 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), ή σταθεροποιημένη υγρή πεψίνη με τουλάχιστον 660 μονάδες European Pharmacopoeia/ml.

ζ) 

Ζυγός ακριβείας 0,1 g.

η) 

Λαβίδες με πλατύ άκρο.

θ) 

Μερικές αντικειμενοφόρες πλάκες μικροσκοπίου με μήκος πλευράς τουλάχιστον 5 cm ή μερικά τρυβλία petri διαμέτρου τουλάχιστον 6 cm ο πυθμένας των οποίων έχει χωριστεί σε ζώνες 10 x 10 mm με τη βοήθεια αιχμηρού οργάνου.

ι) 

Ένα (στερεοσκοπικό) μικροσκόπιο με μεταδιδόμενο φως (μεγέθυνση 15 έως 60 φορές) ή ένα τριχινοσκόπιο με οριζόντια τράπεζα.

ια) 

Ένα δοχείο απορριμμάτων για τη συλλογή των λυμάτων.

ιβ) 

Μερικά δοχεία απορριμμάτων των 10 λίτρων που θα χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση των συσκευών, π.χ. με φορμόλη, και για το υγρό πέψης που εναπομένει, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος.

ιγ) 

Θερμόμετρο ακριβείας 0,5 °C στην περιοχή θερμοκρασίας 1 έως 100 °C.

2.    Συλλογή των δειγμάτων

Όπως ορίζεται στο κεφάλαιο I σημείο 2.

3.    Διαδικασία

I.   Διαδικασία πέψης

α) 

Τοποθετείται ο αναμείκτης με την ένθετη διάταξη διηθήσεως και συνδέεται ο σωλήνας αποχέτευσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήγει στο δοχείο απορριμμάτων.

β) 

Όταν τεθεί σε λειτουργία ο αναμείκτης, αρχίζει η θέρμανση.

γ) 

Πριν γίνει αυτό, πρέπει να ανοιχτεί και να κλειστεί η βαλβίδα του πυθμένα, που βρίσκεται κάτω από τον θάλαμο αντιδράσεως.

δ) 

Ακολούθως προστίθενται μέχρι 35 δείγματα, βάρους 1 g περίπου το καθένα (στους 25 έως 30 °C), τα οποία έχουν ληφθεί από καθένα από τα ατομικά δείγματα, σύμφωνα με το σημείο 2. Εξασφαλίζεται η αφαίρεση των τυχόν μεγαλύτερων τεμαχίων τενόντων, δεδομένου ότι η παρουσία τους μπορεί να προκαλέσει απόφραξη της διηθητικής μεμβράνης.

ε) 

Προστίθεται νερό έως το χείλος του θαλάμου υγρών που συνδέεται με τον αναμείκτη (περίπου 400 ml).

στ) 

Προστίθενται περίπου 30 ml υδροχλωρικού οξέος (8,5 %) στο μικρότερο, συνδεδεμένο θάλαμο υγρών.

ζ) 

Τοποθετείται διηθητική μεμβράνη κάτω από τον τραχύ ηθμό στο στήριγμα του ηθμού της ένθετης διάταξης διηθήσεως.

η) 

Τέλος, προστίθενται 7 g πεψίνης ή 21 ml υγρής πεψίνης. Αυτή η σειρά πρέπει να τηρηθεί αυστηρά, προκειμένου να αποφευχθεί η αποσύνθεση της πεψίνης.

θ) 

Κλείνονται τα καλύμματα του θαλάμου αντιδράσεως και του θαλάμου υγρών.

ι) 

Επιλέγεται το χρονικό διάστημα πέψης: μικρό χρονικό διάστημα πέψης (5 λεπτά) για τους χοίρους που βρίσκονται σε κανονική ηλικία σφαγής και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πέψης (8 λεπτά) για τα άλλα δείγματα.

ια) 

Όταν ενεργοποιηθεί το πλήκτρο εκκινήσεως του αναμείκτη, αρχίζει αυτόματα η διαδικασία πλήρωσης και πέψης, ακολουθούμενη από τη διήθηση. Έπειτα από 10 έως 13 λεπτά, η διαδικασία περατώνεται και σταματά αυτομάτως.

ιβ) 

Ανοίγεται το κάλυμμα του θαλάμου αντιδράσεως, αφού ελεγχθεί ότι ο θάλαμος έχει κενωθεί. Αν στο θάλαμο υπάρχει αφρός ή κατάλοιπα υγρού πέψης, επαναλαμβάνεται η διαδικασία σύμφωνα με το τμήμα V.

II.   Απομόνωση των προνυμφών

α) 

Αφαιρείται το στήριγμα του ηθμού και μεταφέρεται η διηθητική μεμβράνη σε αντικειμενοφόρο πλάκα ή τρυβλίο petri.

β) 

Η διηθητική μεμβράνη εξετάζεται με τη βοήθεια (στερεοσκοπικού) μικροσκοπίου ή τριχινοσκοπίου.

III.   Καθαρισμός των οργάνων

α) 

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, γεμίζεται ο θάλαμος αντιδράσεως στον αναμείκτη κατά τα 2/3 με βραστό νερό. Προστίθεται συνηθισμένο νερό της βρύσης στο συνδεόμενο θάλαμο υγρών, μέχρις ότου καλυφθεί η αισθητήρια διάταξη του κάτω επιπέδου. Τίθεται τότε σε λειτουργία το πρόγραμμα αυτόματου καθαρισμού. Το στήριγμα του ηθμού και όλα τα άλλα όργανα απολυμαίνονται, π.χ. με χρήση φορμόλης.

β) 

Αφού περατωθεί η εργασία της ημέρας, γεμίζεται με νερό ο θάλαμος υγρών στον αναμείκτη και ακολουθείται ένα κανονικό πρόγραμμα.

IV.   Χρήση των διηθητικών μεμβρανών

Κάθε διηθητική μεμβράνη πολυανθρακικών πολυμερών μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πολύ πέντε φορές. Ο ηθμός πρέπει να αναστρέφεται μεταξύ κάθε χρήσης. Επιπλέον, ο ηθμός πρέπει να ελέγχεται μετά από κάθε χρήση για οποιαδήποτε φθορά που θα τον καθιστούσε ακατάλληλο για περαιτέρω χρήση.

V.   Μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η πέψη είναι ατελής και, ως εκ τούτου, η διήθηση δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί.

Όταν ολοκληρωθεί το αυτόματο πρόγραμμα στον αναμείκτη σύμφωνα με το τμήμα I, ανοίγεται το κάλυμμα του θαλάμου αντιδράσεως και ελέγχεται η ύπαρξη καταλοίπων αφρού ή υγρού στο θάλαμο. Αν υπάρχουν κατάλοιπα, ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

α) 

κλείνεται η βαλβίδα του πυθμένα κάτω από το θάλαμο αντιδράσεως·

β) 

αφαιρείται το στήριγμα του ηθμού και μεταφέρεται η διηθητική μεμβράνη σε αντικειμενοφόρο πλάκα ή τρυβλίο petri

γ) 

τοποθετείται νέα διηθητική μεμβράνη στο στήριγμα του ηθμού και συνδέεται το στήριγμα του ηθμού·

δ) 

γεμίζεται με νερό ο θάλαμος υγρών του αναμείκτη μέχρις ότου καλυφθεί η αισθητήρια διάταξη του κάτω επιπέδου·

ε) 

τίθεται σε λειτουργία το πρόγραμμα αυτόματου καθαρισμού·

στ) 

μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος καθαρισμού ανοίγεται το κάλυμμα του θαλάμου αντιδράσεως και εξετάζεται η ύπαρξη υγρών καταλοίπων·

ζ) 

αν ο θάλαμος είναι κενός, αποσυνδέεται το στήριγμα του ηθμού και η διηθητική μεμβράνη μεταφέρεται με λαβίδα σε αντικειμενοφόρο πλάκα ή τρυβλίο petri·

η) 

εξετάζονται οι δύο διηθητικές μεμβράνες σύμφωνα με το τμήμα ΙΙ. Αν δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν οι ηθμοί, επαναλαμβάνεται η όλη διαδικασία πέψης με μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πέψης σύμφωνα με το τμήμα I.

VI.   Θετικά ή αβέβαια αποτελέσματα

Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό ή αβέβαιο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου I σημείο 3 III.

Δ    Πέψη συγχνωνευμένων (ή συνενωμένων) δειγμάτων με τη μέθοδο μαγνητικού αναδευτήρα/«απομόνωση σε ηθμό» και ανίχνευση προνυμφών με δοκιμασία συγκόλλησης του λατέξ

Αυτή η μέθοδος θεωρείται ισοδύναμη μόνο για τη διενέργεια δοκιμών σε κρέας οικόσιτων χοίρων.

1.    Συσκευές και αντιδραστήρια

α) 

Μαχαίρι ή ψαλίδι και τσιμπίδες για τη λήψη των δειγμάτων.

β) 

Δίσκοι στον καθένα εκ των οποίων έχουν χαραχτεί 50 τετράγωνα, που το καθένα μπορεί να φέρει δείγματα 2 g κρέατος περίπου, ή άλλα εργαλεία που παρέχουν ισοδύναμες εγγυήσεις όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα των δειγμάτων.

γ) 

Αναμείκτης (μπλέντερ) με κοφτερή λεπίδα. Αν τα δείγματα ζυγίζουν πάνω από 3 g, πρέπει να χρησιμοποιείται κρεατομηχανή με ανοίγματα 2 έως 4 mm ή ψαλίδι. Σε περίπτωση κατεψυγμένου κρέατος ή γλώσσας (μετά την αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος της επιφανειακής στιβάδας, η πέψη του οποίου είναι αδύνατη), είναι απαραίτητη η χρήση κρεατομηχανής, ενώ το μέγεθος των δειγμάτων πρέπει να αυξηθεί σημαντικά.

δ) 

Μαγνητικοί αναδευτήρες, θερμαινόμενη πλάκα με θερμοστάτη, και ράβδοι ανάδευσης επενδυμένες με Τεφλόν, μήκους 5 cm περίπου.

ε) 

Γυάλινα ποτήρια ζέσεως χωρητικότητας 3 λίτρων.

στ) 

Κόσκινα μεγέθους οπών 180 μm και εξωτερικής διαμέτρου 11 cm, με δικτυωτό πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα.

ζ) 

Χαλύβδινη συσκευή διήθησης για ηθμούς μεγέθους οπών 20 μm, με χαλύβδινο χωνί.

η) 

Αντλία κενού.

θ) 

Μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία χωρητικότητας 10 έως 15 λίτρων, για τη συλλογή του υγρού πέψης.

ι) 

Τρισδιάστατο περιστροφικό τάρακτρο.

ια) 

Αλουμινόχαρτο.

ιβ) 

Υδροχλωρικό οξύ 25 %.

ιγ) 

Πεψίνη, περιεκτιότητα 1:10 000 NF (US National Formulary), που αντιστοιχεί σε 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) και σε 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), ή σταθεροποιημένη υγρή πεψίνη με τουλάχιστον 660 μονάδες European Pharmacopoeia/ml.

ιδ) 

Νερό βρύσης το οποίο έχει θερμανθεί στους 46 έως 48 °C.

ιε) 

Ζυγός ακριβείας 0,1 g.

ιστ) 

Σιφώνια διαφόρων μεγεθών (1, 10 και 25 ml), μικροσιφώνια, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη δοκιμασία συγκόλλησης του λατέξ, και στηρίγματα σιφωνίων.

ιζ) 

Ηθμοί από νάιλον με μέγεθος οπών 20 μm και με διάμετρο που να είναι κατάλληλη για το σύστημα διήθησης.

ιη) 

Πλαστικές ή χαλύβδινες λαβίδες μήκους 10έως 15 cm.

ιθ) 

Κωνικές φιάλες 15 ml.

κ) 

Ύπερος (γουδοχέρι) με κωνική άκρη από Τεφλόν ή από χάλυβα, που να ταιριάζει με τις κωνικές φιάλες.

κα) 

Θερμόμετρο ακριβείας 0,5 °C στην περιοχή θερμοκρασιών 1 έως 100 °C.

κβ) 

Κάρτες συγκόλλησης του λατέξ του «Trichin-L antigen test kit» που έχει επικυρωθεί με τον κωδικό EURLP_D_001/2011.

κγ) 

Ρυθμιστικό διάλυμα με συντηρητικό (αραιωτικό δείγματος) του «Trichin-L antigen test kit» που έχει επικυρωθεί με τον κωδικό EURLP_D_001/2011.

κδ) 

Ρυθμιστικό διάλυμα συνοδευόμενο από συντηρητικό (αρνητικός μάρτυρας) του «Trichin-L antigen test kit» που έχει επικυρωθεί με τον κωδικό EURLP_D_001/2011.

κε) 

Ρυθμιστικό διάλυμα συνοδευόμενο από αντιγόνα της Trichinella spiralis και από συντηρητικό (θετικός μάρτυρας) του «Trichin-L antigen test kit» που έχει επικυρωθεί με τον κωδικό EURLP_D_001/2011.

κστ) 

Ρυθμιστικό διάλυμα με σωματίδια πολυστυρολίου επενδυμένα με αντισώματα, συνοδευόμενο από συντηρητικό (σφαιρίδια λατέξ) του «Trichin-L antigen test kit» που έχει επικυρωθεί με τον κωδικό EURLP_D_001/2011.

κζ) 

Ραβδία μιας χρήσης.

2.    Συλλογή των δειγμάτων

Όπως ορίζεται στο κεφάλαιο I σημείο 2.

3.    Διαδικασία

I.   Για πλήρεις ομάδες δειγμάτων (100 g δειγμάτων συγχρόνως)

α) 

16 ± 0,5 ml υδροχλωρικού οξέος 25 % (0,2 % τελικό) προστίθενται σε ποτήρι ζέσεως χωρητικότητας 3 λίτρων, το οποίο περιέχει 2,0 λίτρα ± 200 ml νερού της βρύσης, προθερμασμένο στους 46 έως 48 °C· μια ράβδος ανάδευσης τοποθετείται στο ποτήρι, το ποτήρι τοποθετείται πάνω στην πλάκα η οποία έχει προθερμανθεί και ξεκινά η διαδικασία ανάδευσης.

β) 

Προστίθενται 10 ± 1 g σκόνης πεψίνης (ή 30 ± 3 ml υγρής πεψίνης).

γ) 

100-115 g από τα δείγματα που συνελέγησαν σύμφωνα με το σημείο 2 είναι τεμαχισμένα στον αναμείκτη, με 150 ml ± 15 ml προθερμασμένου διαλύματος πέψης.

δ) 

Το τεμαχισμένο κρέας μεταφέρεται στο ποτήρι ζέσεως των 3 λίτρων που περιέχει το νερό, την πεψίνη και το υδροχλωρικό οξύ.

ε) 

Το εξάρτημα του αναμείκτη το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τον τεμαχισμό του κρέατος εμβαπτίζεται πολλές φορές μέσα στο ποτήρι ζέσεως με το υγρό πέψης, ενώ το δοχείο του αναμείκτη ξεπλένεται με μικρή ποσότητα υγρού πέψης προκειμένου να απομακρυνθούν όλα τα επικολλημένα σ' αυτό τεμαχίδια κρέατος.

στ) 

Το ποτήρι ζέσεως καλύπτεται με φύλλο αλουμινίου.

ζ) 

Ο μαγνητικός αναδευτήρας πρέπει να έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, η θερμοκρασία να διατηρείται σταθερή στους 44 έως 46 °C. Κατά τη διάρκεια της ανάδευσης, η ταχύτητα περιστροφής του υγρού πέψης πρέπει να είναι αρκετά υψηλή, ώστε να σχηματίζεται περιδίνηση σε βάθος, χωρίς να πέφτει νερό έξω από το ποτήρι.

η) 

Το υγρό πέψης αναδεύεται έως ότου εξαφανιστούν τα μόρια κρέατος (περίπου 30 λεπτά). Κατόπιν η λειτουργία του αναδευτήρα διακόπτεται και το υγρό πέψης μεταφέρεται στο χωνί καθίζησης μέσω του κόσκινου. Για την επεξεργασία ορισμένων ειδών κρέατος (γλώσσα, κρέας θηραμάτων κ.λπ.) ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερος χρόνος πέψης (χωρίς πάντως να υπερβαίνει τα 60 λεπτά).

θ) 

Η διαδικασία πέψης θεωρείται ικανοποιητική, αν η ποσότητα που παραμένει στο κόσκινο δεν υπερβαίνει το 5 % του αρχικού βάρους του δείγματος.

ι) 

Ο ηθμός από νάιλον με μέγεθος οπών 20 μm τοποθετείται στο στήριγμα διήθησης. Το κωνικό χαλύβδινο χωνί διήθησης στερεώνεται στο στήριγμα με το σύστημα στερέωσης, και το χαλύβδινο κόσκινο οπών μεγέθους 180 μm τοποθετείται στο χωνί. Η αντλία κενού συνδέεται στο στήριγμα διήθησης και στο μεταλλικό ή πλαστικό δοχείο για τη συλλογή του υγρού πέψης.

ια) 

Σταματά η ανάδευση και το υγρό πέψης χύνεται στο χωνί διήθησης μέσω του κόσκινου. Το ποτήρι ζέσεως εκπλένεται με περίπου 250 ml ζεστού νερού. Μετά την επιτυχή διήθηση του υγρού πέψης, το υγρό έκπλυσης χύνεται στο έδρανο διήθησης.

ιβ) 

Η μεμβράνη διήθησης λαμβάνεται με τις λαβίδες, κρατώντας την από ένα άκρο. Η μεμβράνη διήθησης διπλώνεται τουλάχιστον στα τέσσερα και τοποθετείται στην κωνική φιάλη των 15 ml. Η επιλογή του κωνικού σωλήνα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον ύπερο.

ιγ) 

Η μεμβράνη διήθησης ωθείται στον πυθμένα της κωνικής φιάλης των 15 ml με τη βοήθεια του υπέρου και πιέζεται έντονα με περίπου 20 διαδοχικές παλινδρομικές κινήσεις του υπέρου, ο οποίος πρέπει να έχει τοποθετηθεί μέσα στη διπλωμένη μεμβράνη διήθησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ιδ) 

Με σιφώνιο προστίθεται, στην κωνική φιάλη των 15 ml, 0,5 ml ± 0,01 ml αραιωτικό του δείγματος, και η μεμβράνη διήθησης ομογενοποιείται με τη βοήθεια του υπέρου με διαδοχικές παλινδρομικές κινήσεις μικρού εύρους για περίπου 30 δευτερόλεπτα, χωρίς απότομες κινήσεις, ώστε να περιορίζονται οι εκτινάξεις υγρού (πιτσιλίσματα), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ιε) 

Κάθε δείγμα, ο αρνητικός μάρτυρας και ο θετικός μάρτυρας τοποθετούνται στα διάφορα πεδία της κάρτας συγκόλλησης με σιφώνια, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ιστ) 

Σε κάθε πεδίο της κάρτας συγκόλλησης προστίθενται με σιφώνιο τα σφαιρίδια λατέξ, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χωρίς να έρθουν σε επαφή με το δείγμα και τους μάρτυρες. Στη συνέχεια, με ένα ραβδίο μιας χρήσης, αναμειγνύονται προσεκτικά σε κάθε πεδίο τα σφαιρίδια λατέξ μέχρις ότου το ομοιογενές υγρό καλύψει ολόκληρο το πεδίο.

ιζ) 

Η κάρτα συγκόλλησης τοποθετείται στο τρισδιάστατο τάρακτρο και σείεται για 10 ± 1 λεπτά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ιη) 

Μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στις οδηγίες του κατασκευαστή, σταματά η ανατάραξη, και η κάρτα συγκόλλησης τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια και διαβάζονται τα αποτελέσματα της αντίδρασης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε περίπτωση θετικού δείγματος, πρέπει να εμφανιστούν τα συσσωματώματα σφαιριδίων. Σε περίπτωση αρνητικού δείγματος, το εναιώρημα παραμένει ομοιογενές χωρίς συσσωματώματα σφαιριδίων.

II.   Συνενωμένα δείγματα βάρους κάτω των 100 g, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο I σημείο 3 υποσημείο II

Για τα συνενωμένα δείγματα βάρους κάτω των 100 g, πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο I σημείο 3 υποσημείο II.

III.   Θετικά ή αβέβαια αποτελέσματα

Αν από την εξέταση ομαδικού δείγματος προκύψει θετικό ή αβέβαιο αποτέλεσμα συγκόλλησης του λατέξ, πρέπει να ληφθεί από κάθε χοίρο πρόσθετο δείγμα 20 g, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο I σημείο 2 στοιχείο α). Τα δείγματα των 20 g από πέντε χοίρους συνενώνονται και εξετάζονται με τη μέθοδο που περιγράφεται στο τμήμα I. Με τον τρόπο αυτόν πρέπει να εξεταστούν δείγματα από 20 ομάδες πέντε χοίρων.

Αν προκύψει θετικό αποτέλεσμα συγκόλλησης του λατέξ από ομάδα πέντε χοίρων, πρέπει να συλλέγονται επιπλέον ατομικά δείγματα 20 g από κάθε χοίρο της ομάδας και κάθε δείγμα να εξετάζεται χωριστά, με τη μέθοδο που περιγράφεται στο τμήμα I.

Αν προκύψει θετικό ή αβέβαιο αποτέλεσμα συγκόλλησης του λατέξ, πρέπει να αποστέλλονται στο εθνικό εργαστήριο αναφοράς τουλάχιστον 20 g μυϊκού ιστού χοιροειδών για επιβεβαίωση με χρήση μιας από τις μεθόδους που περιγράφονται στο κεφάλαιο I.

Τα δείγματα παρασίτων πρέπει να φυλάσσονται σε διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης 90 % για συντήρηση και προσδιορισμό σε επίπεδο είδους στο ενωσιακό ή εθνικό εργαστήριο αναφοράς.

Μετά τη συλλογή των παρασίτων, τα θετικά υγρά πρέπει να απολυμανθούν με θέρμανση σε θερμοκρασία τουλάχιστον 60 °C.

IV.   Διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης μετά από θετικό ή αμφίβολο αποτέλεσμα

Αν από την εξέταση ομαδικού ή ατομικού δείγματος προκύψει θετικό ή αμφίβολο αποτέλεσμα συγκόλλησης με λατέξ, όλα τα υλικά που έρχονται σε επαφή με κρέας (κάδος αναμείκτη και λεπίδα, γουδοχέρι, ποτήρι ζέσεως, ράβδος ανάδευσης, αισθητήρας θερμοκρασίας, κωνικό χωνί διήθησης, κόσκινο και λαβίδες) πρέπει να απολυμαίνονται προσεκτικά για λίγα δευτερόλεπτα σε ζεστό νερό (65 °C έως 90 °C). Τα υπολείμματα κρέατος ή οι αδρανοποιημένες προνύμφες που ενδέχεται να παραμείνουν στην επιφάνειά τους μπορούν να απομακρύνονται με καθαρό σφουγγάρι και με νερό της βρύσης. Εφόσον απαιτείται, μπορεί να προστεθούν μερικές σταγόνες απορρυπαντικού για την απολίπανση του εξοπλισμού. Στη συνέχεια συστήνεται να εκπλυθεί επιμελώς κάθε τεμάχιο, ώστε να απομακρυνθεί κάθε ίχνος απορρυπαντικού.

Ε.    Δοκιμή τεχνητής πέψης για in vitro ανίχνευση προνυμφών Trichinella spp σε δείγματα κρέατος, PrioCHECK® Trichinella AAD Kit

Αυτή η μέθοδος θεωρείται ισοδύναμη μόνο για τη διενέργεια δοκιμών σε κρέας κατοικίδιων χοίρων.

Το κιτ PrioCHECK® Trichinella AAD Kit χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με αυτό, με διαχωριστικές χοάνες (Lenz NS 29/32) και γυάλινο δοκιμαστικό σωλήνα 80 ml.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Επεξεργασίες κατάψυξης

A.    Μέθοδος κατάψυξης 1

α) 

Το κρέας που εισέρχεται ήδη κατεψυγμένο πρέπει να διατηρείται σ' αυτήν την κατάσταση.

β) 

Ο τεχνικός εξοπλισμός και το σύστημα παροχής ενέργειας του ψυκτικού θαλάμου πρέπει να εξασφαλίζουν την ταχύτατη επίτευξη της απαιτούμενης θερμοκρασίας και τη διατήρησή της σε όλα τα μέρη της αίθουσας και του κρέατος.

γ) 

H μονωτική συσκευασία πρέπει να αφαιρείται πριν από την κατάψυξη, εκτός αν κατά την είσοδο στον ψυκτικό θάλαμο όλα τα μέρη του κρέατος βρίσκονται ήδη στην απαιτούμενη θερμοκρασία ή αν το κρέας είναι συσκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η συσκευασία δεν πρόκειται να το εμποδίσει να φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία μέσα στον καθορισμένο χρόνο.

δ) 

Τα φορτία στον ψυκτικό θάλαμο πρέπει να διατηρούνται χωριστά και να κλειδώνονται.

ε) 

Η ημερομηνία και ο χρόνος κατά τον οποίο κάθε φορτίο εισέρχεται στον ψυκτικό θάλαμο πρέπει να καταγράφονται.

στ) 

Η θερμοκρασία στον ψυκτικό θάλαμο πρέπει να είναι – 25 °C το πολύ. Η μέτρηση πρέπει να πραγματοποιείται με βαθμονομημένα θερμοηλεκτρικά όργανα και να καταγράφεται συνεχώς. Η μέτρηση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε άμεση επαφή με ρεύμα ψυχρού αέρος. Τα όργανα πρέπει να είναι κλειδωμένα. Τα διαγράμματα καταγραφής της θερμοκρασίας πρέπει να περιλαμβάνουν τα σχετικά στοιχεία από το μητρώο επιθεώρησης του κρέατος κατά την εισαγωγή, καθώς και την ημερομηνία και το χρόνο έναρξης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάψυξης, και πρέπει να φυλάσσονται επί ένα έτος από την κατάρτισή τους.

ζ) 

Το κρέας διαμέτρου ή πάχους έως 25 cm πρέπει να έχει καταψυχθεί τουλάχιστον επί 240 συνεχείς ώρες, ενώ το κρέας διαμέτρου ή πάχους από 25 έως 50 cm πρέπει να έχει καταψυχθεί τουλάχιστον επί 480 συνεχείς ώρες. Αυτή η διαδικασία κατάψυξης δεν πρέπει να εφαρμόζεται για κρέας μεγαλύτερης διαμέτρου ή πάχους. Ο χρόνος κατάψυξης υπολογίζεται από τη στιγμή κατά την οποία επιτυγχάνεται στον ψυκτικό θάλαμο η θερμοκρασία που αναφέρεται στο στοιχείο στ).

B.    Μέθοδος κατάψυξης 2

Πρέπει να τηρούνται οι γενικές διατάξεις των στοιχείων α) έως ε) του τμήματος Α (μέθοδος 1), καθώς και οι ακόλουθοι συνδυασμοί χρόνου-θερμοκρασίας:

α) 

τα κομμάτια κρέατος διαμέτρου ή πάχους έως 15 cm πρέπει να καταψυχθούν σύμφωνα με έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς χρόνου-θερμοκρασίας:

— 
20 ημέρες σε – 15 °C,
— 
10 ημέρες σε – 23 °C,
— 
6 ημέρες σε – 29 °C·
β) 

τα κομμάτια κρέατος διαμέτρου ή πάχους από 15 έως 50 cm πρέπει να καταψυχθούν σύμφωνα με έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς χρόνου-θερμοκρασίας:

— 
30 ημέρες σε – 15 °C,
— 
20 ημέρες σε – 25 °C,
— 
12 ημέρες σε – 29 °C.

Η θερμοκρασία στον ψυκτικό θάλαμο πρέπει να μην είναι υψηλότερη από το επίπεδο της επιλεγείσας θερμοκρασίας αδρανοποίησης. Η μέτρηση πρέπει να πραγματοποιείται με βαθμονομημένα θερμοηλεκτρικά όργανα και να καταγράφεται συνεχώς. Η μέτρηση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε άμεση επαφή με ρεύμα ψυχρού αέρος. Τα όργανα πρέπει να είναι κλειδωμένα. Τα διαγράμματα καταγραφής της θερμοκρασίας πρέπει να περιλαμβάνουν τα σχετικά στοιχεία από το μητρώο επιθεώρησης του κρέατος κατά την εισαγωγή, καθώς και την ημερομηνία και το χρόνο έναρξης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάψυξης, και πρέπει να φυλάσσονται επί ένα έτος από την κατάρτισή τους.

Όταν χρησιμοποιούνται σήραγγες κατάψυξης και οι διαδικασίες που περιγράφονται στα τμήματα Α και Β δεν ακολουθούνται αυστηρά, ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι η εναλλακτική μέθοδος είναι αποτελεσματική όσον αφορά την εξόντωση των παρασίτων Trichinella στο χοιρινό κρέας.

Γ.    Μέθοδος κατάψυξης 3

Η επεξεργασία συνίσταται στην εμπορική λυοφιλίωση ή την κατάψυξη του κρέατος υπό καθορισμένους συνδυασμούς χρόνου-θερμοκρασίας, με έλεγχο της θερμοκρασίας στο κέντρο κάθε τεμαχίου.

α) 

Πρέπει να τηρούνται οι γενικές διατάξεις των στοιχείων α) έως ε) του τμήματος Α (μέθοδος 1), καθώς και οι ακόλουθοι συνδυασμοί χρόνου-θερμοκρασίας:

— 
106 ώρες σε – 18 °C,
— 
82 ώρες σε – 21 °C,
— 
63 ώρες σε – 23,5 °C,
— 
48 ώρες σε – 26 °C,
— 
35 ώρες σε – 29 °C,
— 
22 ώρες σε – 32 °C,
— 
8 ώρες σε – 35 °C,
— 
1/2 ώρα σε – 37 °C.
β) 

Η μέτρηση της θερμοκρασίας πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια βαθμονομημένων θερμοηλεκτρικών οργάνων και να καταγράφεται συνεχώς. Ο καθετήρας του θερμομέτρου πρέπει να τοποθετείται στο κέντρο τεμαχίου κρέατος μεγέθους όχι μικρότερου από αυτό του παχύτερου τεμαχίου κρέατος που πρόκειται να καταψυχθεί. Αυτό το τεμάχιο κρέατος πρέπει να τοποθετείται στο λιγότερο ευνοϊκό σημείο του ψυκτικού θαλάμου, σε απόσταση από τον ψυκτικό εξοπλισμό ή από ψυχρά ρεύματα αέρος. Τα όργανα πρέπει να είναι κλειδωμένα. Τα διαγράμματα καταγραφής της θερμοκρασίας πρέπει να περιλαμβάνουν τα σχετικά στοιχεία από το μητρώο επιθεώρησης του κρέατος κατά την εισαγωγή, καθώς και την ημερομηνία και το χρόνο έναρξης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάψυξης, και πρέπει να φυλάσσονται επί ένα έτος από την κατάρτισή τους.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Εξέταση άλλων ζώων πλην των χοίρων

Το κρέας αλόγων, άγριων θηραμάτων και άλλων ζώων το οποίο θα μπορούσε να περιέχει παράσιτα Trichinella πρέπει να εξετάζεται σύμφωνα με μια από τις μεθόδους πέψης που περιγράφονται στα κεφάλαια Ι ή ΙΙ του παραρτήματος I, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) 

λαμβάνονται δείγματα βάρους τουλάχιστον 10 g από το μυ της γλώσσας ή της γνάθου των αλόγων και από το πρόσθιο άκρο, τη γλώσσα ή το διάφραγμα των αγριόχοιρων·

β) 

στην περίπτωση των αλόγων, αν δεν υπάρχουν οι εν λόγω μύες, πρέπει να λαμβάνεται δείγμα μεγαλύτερου μεγέθους από ένα στύλο του διαφράγματος, στο σημείο μεταξύ μυώδους και τενοντώδους μοίρας. Ο μυς πρέπει να μην περιέχει συνδετικό ιστό και λίπος·

γ) 

τουλάχιστον 5 g του δείγματος υποβάλλονται σε πέψη με τη μέθοδο ανίχνευσης αναφοράς που περιγράφεται στο κεφάλαιο I ή με μια από τις ισοδύναμες μεθόδους που περιγράφονται στο κεφάλαιο II. Για κάθε πέψη, το συνολικό βάρος του μυός που εξετάζεται δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 g στην περίπτωση της μεθόδου που περιγράφεται στο κεφάλαιο I και των μεθόδων Α και Β που περιγράφονται στο κεφάλαιο II και τα 35 g στην περίπτωση της μεθόδου Γ που περιγράφεται στο κεφάλαιο II·

δ) 

αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, λαμβάνεται ένα επιπλέον δείγμα 50 g για επόμενη ανεξάρτητη εξέταση·

ε) 

με την επιφύλαξη των κανόνων περί προστασίας των ζωικών ειδών, το κρέας όλων των άγριων ζώων πλην των αγριόχοιρων, π.χ. το κρέας αρκούδων, σαρκοφάγων θηλαστικών (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων θηλαστικών) και ερπετών, πρέπει να εξετάζεται με δειγματοληψία 10 g μυός από τα σημεία προτίμησης ή μεγαλύτερων ποσοτήτων μυός, αν τα εν λόγω σημεία δεν είναι διαθέσιμα. Τα σημεία προτίμησης είναι:

i) 

στην αρκούδα: διάφραγμα, μασητήρας μυς και γλώσσα·

ii) 

στο θαλάσσιο ίππο: γλώσσα·

iii) 

στους κροκοδείλους: μασητήρες, πτερυγοειδείς και μεσοπλεύριοι μύες·

iv) 

στα πτηνά: μύες του κεφαλιού (π.χ. μασητήρες μύες και μύες του λαιμού)·

στ) 

ο χρόνος πέψης πρέπει να είναι αρκετός για εξασφαλιστεί η κατάλληλη πέψη του ιστού αυτών των ζώων, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 λεπτά.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Α. Για να επιτευχθεί η επίσημη αναγνώριση των εκμεταλλεύσεων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

ο υπεύθυνος πρέπει να έχει λάβει όλα τα αναγκαία πρακτικά μέτρα προφύλαξης όσον αφορά την κατασκευή και τη συντήρηση του κτιρίου, ούτως ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση τρωκτικών, κάθε άλλου είδους θηλαστικών και σαρκοφάγων πτηνών στα κτίρια στα οποία φυλάσσονται τα ζώα·

β) 

ο υπεύθυνος πρέπει να εφαρμόζει αποτελεσματικό πρόγραμμα ελέγχου των παρασίτων, ιδίως για τα τρωκτικά, ώστε να αποφεύγεται η προσβολή των χοίρων. Ο υπεύθυνος πρέπει να τηρεί μητρώο σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος κατά τρόπο που να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή·

γ) 

ο υπεύθυνος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλες οι ζωοτροφές προέρχονται από εγκατάσταση που παράγει ζωοτροφές σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1

δ) 

ο υπεύθυνος πρέπει να αποθηκεύει τις ζωοτροφές που προορίζονται για είδη ευπρόσβλητα από την Trichinella σε κλειστούς σιρούς ή άλλους περιέκτες στους οποίους δεν υπάρχει δυνατότητα εισχώρησης τρωκτικών. Όλες οι άλλες προμήθειες ζωοτροφών πρέπει να υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία ή να παράγονται και να αποθηκεύονται κατά τρόπο που να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή·

ε) 

ο υπεύθυνος πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα νεκρά ζώα συλλέγονται, ταυτοποιούνται και μεταφέρονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, καθώς και με το παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011·

στ) 

αν υπάρχει χωματερή κοντά στην εκμετάλλευση, ο υπεύθυνος πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή. Στη συνέχεια, η αρμόδια αρχή πρέπει να αξιολογήσει τους σχετικούς κινδύνους και να αποφασίσει αν η εκμετάλλευση θα αναγνωριστεί ως εκμετάλλευση όπου ισχύουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού·

ζ) 

ο υπεύθυνος πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι κατοικίδιοι χοίροι προσδιορίζονται με σύστημα αναγνώρισης που καθιστά δυνατή την εξακρίβωση της προέλευσης κάθε ζώου από τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση·

η) 

ο υπεύθυνος πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι κατοικίδιοι χοίροι εισάγονται στην εκμετάλλευση μόνο εάν κατάγονται και προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που είναι επίσημα αναγνωρισμένες ως εκμεταλλεύσεις όπου ισχύουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού·

θ) 

κανένα ζώο από τους κατοικίδιους χοίρους δεν έχει πρόσβαση σε εξωτερικές εγκαταστάσεις εκτός και αν ο υπεύθυνος μπορεί να αποδείξει με ανάλυση κινδύνου προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής ότι η χρονική περίοδος, οι εγκαταστάσεις και οι περιστάσεις της εξωτερικής πρόσβασης δεν αποτελούν κίνδυνο εισαγωγής της Trichinella στην εκμετάλλευση·

ι) 

κανένας χοίρος αναπαραγωγής και παραγωγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, δεν έχει εκφορτωθεί μετά την αναχώρησή του από την εκμετάλλευση καταγωγής, σε κέντρο συγκέντρωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιε) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, εκτός αν το κέντρο συγκέντρωσης πληροί τις απαιτήσεις των στοιχείων α) έως θ) και όλοι οι κατοικίδιοι χοίροι που είναι συγκεντρωμένοι στο κέντρο συγκέντρωσης για τα φορτία κατάγονται και προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που είναι επίσημα αναγνωρισμένες ως εκμεταλλεύσεις όπου ισχύουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού ή από επισήμως αναγνωρισμένα συστήματα.

Β. Οι υπεύθυνοι παραγωγής τροφίμων των εκμεταλλεύσεων οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως εκμεταλλεύσεις όπου ισχύουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού πρέπει να ενημερώνουν την αρμόδια αρχή όταν οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο Α δεν πληρούται πλέον ή όταν έχει επέλθει μεταβολή που ενδέχεται να επηρεάζει το καθεστώς της εκμετάλλευσης.

Γ. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να αναγνωρίζουν μόνον εκμετάλλευση ή μια κατηγορία εκμεταλλεύσεων υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επαληθεύσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ TRICHINELLA

α) Σύμφωνα με την απόφαση 2000/96/ΕΚ, πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός κρουσμάτων (εισαγόμενων και αυτόχθονων) Trichinella στον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων και επιδημιολογικών στοιχείων.

β) Σύμφωνα με το παράρτημα IV της οδηγίας 2003/99/ΕΚ, υποβάλλεται ο αριθμός των δοκιμών και τα αποτελέσματα των δοκιμών ανίχνευσης Trichinella σε κατοικίδιους χοίρους, αγριόχοιρους, άλογα, θηράματα και οποιαδήποτε άλλα ευπαθή ζώα. Τα στοιχεία για τους κατοικίδιους χοίρους παρέχουν τουλάχιστον συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

i) 

δοκιμές στα ζώα που έχουν εκτραφεί υπό ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού·

ii) 

δοκιμές σε θηλυκούς χοίρους αναπαραγωγής, αγριόχοιρους και χοίρους προς πάχυνση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών τουΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2075/2005 της Επιτροπής

(ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 60)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1665/2006 της Επιτροπής

(ΕΕ L 320 της 18.11.2006, σ. 46)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1245/2007 της Επιτροπής

(ΕΕ L 281 της 25.10.2007, σ. 19)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1109/2011 της Επιτροπής

(ΕΕ L 287 της 4.11.2011, σ. 23)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 216/2014 της Επιτροπής

(ΕΕ L 69 της 8.3.2014, σ. 85)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1114/2014 της Επιτροπής

(ΕΕ L 302 της 22.10.2014, σ. 46)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΠίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2075/2005

Παρών κανονισμός

Άρθρα 1 έως 5

Άρθρα 1 έως 5

Άρθρο 6 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο β)

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρα 7 έως 13

Άρθρα 7 έως 13

Άρθρο 15

Άρθρο 14

Άρθρο 16

Άρθρο 15

Άρθρο 17, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 16

Άρθρο 17, δεύτερο εδάφιο

Παράρτημα I, κεφάλαιο I

Παράρτημα I, κεφάλαιο I

Παράρτημα I, κεφάλαιο II

Παράρτημα I, κεφάλαιο II

Παράρτημα I, κεφάλαιο III

Παραρτήματα II, ΙΙΙ και IV

Παραρτήματα II, ΙΙΙ και IV

Παράρτημα V

Παράρτημα VI( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιανουαρίου 2005 περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών (ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 1).

Top