Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0236-20140101

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για τον καθορισμό κοινών κανόνων και διαδικασιών για την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/236/2014-01-01

2014R0236 — EL — 01.01.2014 — 000.002


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 236/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Μαρτίου 2014

για τον καθορισμό κοινών κανόνων και διαδικασιών για την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης

(ΕΕ L 077 της 15.3.2014, σ. 95)


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 319, 4.12.2015, σ.  21 (236/2014)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 236/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Μαρτίου 2014

για τον καθορισμό κοινών κανόνων και διαδικασιών για την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της ΈνωσηςΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 209 παράγραφος 1 και το άρθρο 212 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών ( 1 ),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ( 2 ),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει κοινούς κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή ενός πλήρους συνόλου μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης που θα καλύπτει ένα φάσμα πολιτικών σχετικά με αυτήν τη δράση. Οι εν λόγω μηχανισμοί χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης για την περίοδο 2014-2020 είναι: ο Μηχανισμός για την αναπτυξιακή συνεργασία (ΜΑΣ), όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ), το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 235/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4 ), ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ), όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 5 ), ο Μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 6 ), ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 7 ), και το Μέσο Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 234/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 8 ) (εφεξής καλούμενοι από κοινού «Μηχανισμοί» και μεμονωμένα «Μηχανισμός»).

(2)

Οι κοινοί κανόνες και διαδικασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 9 ), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων κανόνων που έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή ( 10 ) για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Οι Μηχανισμοί προβλέπουν ότι γενικά οι δράσεις που θα χρηματοδοτούνται βάσει αυτών θα πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο πολυετούς ενδεικτικού προγραμματισμού, με πρόβλεψη του πλαισίου εντός του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται οι χρηματοδοτικές αποφάσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και με τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 11 ).

(4)

Οι χρηματοδοτικές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή ετήσιων ή πολυετών προγραμμάτων δράσης και μεμονωμένων μέτρων όταν τηρείται ο σχεδιασμός που προβλέπεται από τον πολυετή ενδεικτικό προγραμματισμό, ειδικών μέτρων, όταν απαιτείται λόγω απρόβλεπτων και δεόντως αιτιολογημένων αναγκών ή περιστάσεων, και μέτρων στήριξης. Μέτρα στήριξης μπορούν να λαμβάνονται είτε στο πλαίσιο ετήσιου ή πολυετούς προγράμματος δράσης ή εκτός του πεδίου εφαρμογής των εγγράφων ενδεικτικού προγραμματισμού.

(5)

Οι χρηματοδοτικές αποφάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε παράρτημα περιγραφή κάθε δράσης, που καθορίζει τους στόχους της, τις κύριες δραστηριότητες, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τις μεθόδους εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, τυχόν συνδεόμενα μέτρα στήριξης και ρυθμίσεις για τον έλεγχο των επιδόσεων, και θα πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(6)

Λόγω του προγραμματισμού πολιτικών ή της φύσης της δημοσιονομικής εκτέλεσης των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, ειδικότερα των δημοσιονομικών επιπτώσεών τους, η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έγκρισή τους, εκτός των μεμονωμένων και ειδικών μέτρων με προκαθορισμένα κατώτατα όρια. Εντούτοις, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις οι οποίες σχετίζονται με την ανάγκη έγκαιρης αντίδρασης εκ μέρους της Ένωσης, το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται δεόντως εν προκειμένω, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(7)

Για την εφαρμογή των Μηχανισμών, όταν η διαχείριση της λειτουργίας ανατίθεται σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς, η απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει να καλύπτει ειδικότερα διατάξεις για τον καταμερισμό του κινδύνου, τη διαφάνεια, τις αποδοχές του ενδιάμεσου φορέα που είναι αρμόδιος για την εφαρμογή, τη χρήση και επαναχρησιμοποίηση κονδυλίων και των πιθανών κερδών και τις υποχρεώσεις για υποβολή εκθέσεων και τους μηχανισμούς ελέγχου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

(8)

Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει την αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της. Αυτό θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω της συνοχής και συμπληρωματικότητας των μηχανισμών εξωτερικής δράσης της Ένωσης, καθώς και με τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των Μηχανισμών και άλλων πολιτικών της Ένωσης. Θα πρέπει δε τούτο περαιτέρω να συνεπάγεται αμοιβαία ενίσχυση των προγραμμάτων που καταρτίζονται στο πλαίσιο των Μηχανισμών και, κατά περίπτωση, τη χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών μηχανισμών με μόχλευση.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή πρέπει να διέπεται από τις αρχές που ενέπνευσαν τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διεύρυνσή της και τις οποίες επιδιώκει να προαγάγει στον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τον οικουμενικό και αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την αρχή της ισότητας και την αλληλεγγύη και τον σεβασμό των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.

(10)

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης στο 3ο και το 4ο Φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας (Άκκρα 2008 και Μπουσάν 2011) και με τη σύσταση της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης («ΟΟΣΑ-ΕΑΒ») σχετικά με την αποδέσμευση της παροχής δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας (ΔΑΒ) στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στις φτωχές υπερχρεωμένες χώρες, η Επιτροπή θα πρέπει να αποδεσμεύσει την παροχή βοήθειας της Ένωσης στον μέγιστο βαθμό, μεταξύ άλλων για καινοτόμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, και να προωθήσει τη συμμετοχή οντοτήτων από χώρες εταίρους στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

(11)

Προκειμένου να διασφαλισθεί η προβολή στους πολίτες των δικαιούχων χωρών και στους πολίτες της Ένωσης της βοήθειας της Ένωσης, θα πρέπει, όπου αυτό ενδείκνυται, να υπάρχουν στοχευμένη επικοινωνία και ενημέρωση με τα κατάλληλα μέσα.

(12)

Η εξωτερική δράση της Ένωσης στο πλαίσιο των Μηχανισμών θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη σαφών αποτελεσμάτων (που καλύπτουν τις αποδόσεις, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο) σε χώρες που επωφελούνται από την εξωτερική χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης. Όταν ενδείκνυται και είναι δυνατόν, τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και η αποτελεσματικότητα ενός Μηχανισμού θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται βάσει προκαθορισμένων, σαφών, διαφανών και, εάν χρειάζεται, ειδικών ανά χώρα και μετρήσιμων δεικτών, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και τους στόχους του οικείου Μηχανισμού.

(13)

Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου δαπανών, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού και της διερεύνησης παρατυπιών, της ανάκτησης διαφυγόντων κονδυλίων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή καταχρηστικώς χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων και, κατά περίπτωση, με την επιβολή χρηματικών ποινών. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες.

(14)

Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για τις μεθόδους χρηματοδότησης, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τους κανόνες ιθαγένειας και καταγωγής, την αξιολόγηση των δράσεων, την υποβολή εκθέσεων και την επανεξέταση και αξιολόγηση των Μηχανισμών.

(15)

Με την επιφύλαξη των μηχανισμών συνεργασίας που αναπτύσσονται με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με το άρθρο 11 ΣΕΕ, οι ενδιαφερόμενοι φορείς δικαιούχων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, έχουν εξέχοντα ρόλο όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Κατά τη διαδικασία εφαρμογής, ιδίως κατά την προετοιμασία, εκτέλεση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, είναι σημαντικό να ζητείται δεόντως η γνώμη τους ώστε να διασφαλίζεται ότι έχουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία και να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους.

(16)

Σύμφωνα με τα άρθρα 208, το άρθρο 209 παράγραφος 3 και το άρθρο 212 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυνάμει των όρων του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της απόφασης αριθ. 1080/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 12 ), η ΕΤΕπ συμβάλλει στην εφαρμογή των μέτρων που είναι αναγκαία για την προώθηση των σκοπών των πολιτικών για την ανάπτυξη και άλλων εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, και παρεμβαίνει συμπληρωματικά προς τους μηχανισμούς εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Θα πρέπει να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες να συνδυάζεται η χρηματοδότησή της ΕΤΕπ με δημοσιονομικούς πόρους της Ένωσης. Γίνεται διαβούλευση με την ΕΤΕπ κατά τη διαδικασία προγραμματισμού της Ένωσης, εάν είναι σκόπιμο.

(17)

Οι διεθνείς οργανισμοί και οι οργανισμοί για την ανάπτυξη συνεργάζονται συστηματικά με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ως εταίρους υλοποίησης και χρειάζεται ενδεχομένως να τους αναθέτουν καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, θα πρέπει να προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό να επιτραπεί η ανάθεση αυτών των καθηκόντων σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, υπό όρους ισοδύναμους με τους ισχύοντες για την Επιτροπή.

(18)

Προκειμένου να ενισχυθούν η αυτεξούσια χάραξη των αναπτυξιακών διαδικασιών των χωρών εταίρων και η βιωσιμότητα της εξωτερικής βοήθειας και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις για την αποτελεσματικότητα της διεθνούς βοήθειας τις οποίες έχουν αναλάβει η Ένωση και οι χώρες εταίροι, η Ένωση θα πρέπει να προωθεί, κατά περίπτωση ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε δράσης, την αξιοποίηση των θεσμών, συστημάτων και διαδικασιών των χωρών εταίρων.

(19)

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη και το διεθνές πρόγραμμα για την αποτελεσματικότητα της διεθνούς βοήθειας και όπως υπογραμμίζεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με το μέλλον της δημοσιονομικής στήριξης της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες, την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 με τίτλο «Η μελλοντική προσέγγιση για τη δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ στις τρίτες χώρες», η δημοσιονομική στήριξη οφείλει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά προκειμένου να προωθήσει τη μείωση της φτώχειας και τη χρήση των συστημάτων των χωρών, να καταστήσει τη βοήθεια περισσότερο προβλέψιμη και να τονώσει την οικειοποίηση των αναπτυξιακών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων. Η εκταμίευση των προβλεπόμενων δημοσιονομικών δόσεων θα πρέπει να εξαρτάται από την ικανοποιητική πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί με τις χώρες εταίρους. Στις χώρες που επωφελούνται από το είδος αυτό χρηματοδοτικής βοήθειας της Ένωσης, η Ένωση στηρίζει την ανάπτυξη του κοινοβουλευτικού και λογιστικού ελέγχου, της διαφάνειας και της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες.

(20)

Η δράση της Ένωσης για την προώθηση των αρχών της δημοκρατίας και την ενίσχυση του εκδημοκρατισμού μπορεί να εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, με την παροχή στήριξης σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητα όργανα που δρουν στο χώρο αυτό, όπως το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία.

(21)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων αυτών.

(22)

Είναι σκόπιμο να ευθυγραμμισθεί η περίοδος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με εκείνη του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου ( 13 ). Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και αρχές

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τους όρους παροχής της χρηματοδοτικής βοήθειας της Ένωσης σε δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων δράσης και άλλων μέτρων, βάσει των ακόλουθων μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης για την περίοδο 2014-2020: του Μηχανισμού για την αναπτυξιακή συνεργασία (ΜΑΣ), του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ), του Μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) και του Μέσου Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (εφεξής καλούμενοι από κοινού «Μηχανισμοί» και μεμονωμένα «Μηχανισμός»).

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «χώρες» περιλαμβάνει εδάφη και περιφέρειες, κατά περίπτωση.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούν το πρόγραμμα Erasmus+ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 233/2014, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 232/2014, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2014 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 234/2014. Οι εν λόγω δράσεις αυτές υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 14 ), βάσει των εγγράφων ενδεικτικού προγραμματισμού που αναφέρονται στον εφαρμοστέο Μηχανισμό, εξασφαλίζοντας και τη συμμόρφωση με τους εν λόγω κανονισμούς.

3.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τους στόχους του εφαρμοστέου Μηχανισμού και σε συμμόρφωση με αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η ενωσιακή χρηματοδοτική βοήθεια που παρέχεται βάσει των Μηχανισμών είναι σύμφωνη με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ο οποίος παρέχει το βασικό δημοσιονομικό και νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή τους.

4.  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές μεθόδους εφαρμογής. Όταν είναι εφικτό και ενδεδειγμένο δεδομένης της φύσης της δράσης, η Επιτροπή ευνοεί επίσης τη χρήση των απλούστερων διαδικασιών.

5.  Λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 4, κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή ευνοεί την αξιοποίηση των συστημάτων των χωρών εταίρων όταν είναι εφικτό και ενδεδειγμένο δεδομένης της φύσης της δράσης.

6.  Η Ένωση επιδιώκει την προώθηση, ανάπτυξη και εδραίωση των αρχών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, που αποτελούν τα θεμέλιά της, με βάση το διάλογο και τη συνεργασία με τις χώρες και περιφέρειες εταίρους, όπου ενδείκνυται. Η Ένωση ενσωματώνει τις εν λόγω αρχές στην εφαρμογή των Μηχανισμών.

Άρθρο 2

Υιοθέτηση προγραμμάτων δράσης, μεμονωμένων μέτρων και ειδικών μέτρων

1.  Η Επιτροπή υιοθετεί ετήσια προγράμματα δράσης, βάσει των εγγράφων του ενδεικτικού προγραμματισμού που αναφέρονται στο σχετικό Μηχανισμό, όπου ενδείκνυται. Η Επιτροπή μπορεί να υιοθετεί επίσης πολυετή προγράμματα δράσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3.

Στα προγράμματα δράσης προσδιορίζονται για κάθε δράση οι επιδιωκόμενοι στόχοι, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι κύριες δραστηριότητες, οι μέθοδοι εφαρμογής, ο προϋπολογισμός και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, τυχόν συνδεόμενα μέτρα στήριξης και ρυθμίσεις για τον έλεγχο των επιδόσεων.

Όταν απαιτείται, μια δράση μπορεί να υιοθετηθεί ως μεμονωμένο μέτρο πριν ή μετά την έγκριση ετήσιων ή πολυετών προγραμμάτων δράσης.

Σε περίπτωση απρόβλεπτων και δεόντως αιτιολογημένων αναγκών ή συνθηκών και όταν δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση από καταλληλότερες πηγές, η Επιτροπή μπορεί να υιοθετεί ειδικά μέτρα τα οποία δεν προβλέπονται στα έγγραφα ενδεικτικού προγραμματισμού, μεταξύ άλλων μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης από την επείγουσα βοήθεια σε μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές ενέργειες ή μέτρα για την καλύτερη προετοιμασία των ατόμων που διαχειρίζονται επαναλαμβανόμενες κρίσεις.

2.  Τα προγράμματα δράσης, τα μεμονωμένα μέτρα και τα ειδικά μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υιοθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3.

3.  Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 διαδικασία δεν απαιτείται για:

α) μεμονωμένα μέτρα για τα οποία η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια EUR,

β) ειδικά μέτρα για τα οποία η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια EUR,

γ) τεχνικές τροποποιήσεις προγραμμάτων δράσης, μεμονωμένων μέτρων και ειδικών μέτρων. Οι τεχνικές τροποποιήσεις είναι προσαρμογές, όπως:

i) παρατάσεις της προθεσμίας εφαρμογής,

ii) επαναδεσμευμένα κεφάλαια μεταξύ δράσεων που περιέχονται σε ετήσιο ή πολυετές πρόγραμμα δράσης ή

iii) αυξήσεις ή μειώσεις του προϋπολογισμού των ετήσιων ή πολυετών προγραμμάτων δράσης ή των μεμονωμένων ή ειδικών μέτρων, κατά ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 20 % του αρχικού προϋπολογισμού και ποσό που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια EUR,

υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τους στόχους του σχετικού μέτρου.

Τα μέτρα που υιοθετούνται δυνάμει της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη μέσω της αρμόδιας επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 16 εντός μηνός από την έγκρισή τους.

4.  Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 σχετικά με τα προγράμματα δράσης και τα μεμονωμένα μέτρα δεν εφαρμόζονται στη διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΜΓ.

5.  Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος, όπως καταστάσεις κρίσεων ή άμεσης απειλής της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή των θεμελιωδών ελευθεριών, η Επιτροπή δύναται να υιοθετεί μεμονωμένα ή ειδικά μέτρα ή τροποποιήσεις σε υφιστάμενα προγράμματα δράσης και μέτρα, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4.

6.  Διενεργείται κατάλληλος περιβαλλοντικός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην αλλαγή του κλίματος και τη βιοποικιλότητα, σε επίπεδο σχεδίου, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 15 ) και της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 16 ), και, ενδεχομένως, εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για τα περιβαλλοντικώς ευαίσθητα σχέδια, ιδίως όσον αφορά σημαντικές νέες υποδομές. Εφόσον απαιτείται, κατά την εφαρμογή τομεακών προγραμμάτων χρησιμοποιούνται στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις. Εξασφαλίζονται η συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων στις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και η πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματά των εν λόγω εκτιμήσεων.

7.  Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και σχεδίων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα κριτήρια που αφορούν τη δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με αναπηρία.

Άρθρο 3

Μέτρα στήριξης

1.  Η χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί να καλύπτει δαπάνες για την εφαρμογή των Μηχανισμών και για την επίτευξη των στόχων τους, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής στήριξης που συνδέεται με τις δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, εποπτείας, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης που είναι άμεσα αναγκαίες για την εφαρμογή αυτή, ενώ καλύπτει επίσης τις δαπάνες των αντιπροσωπειών της Ένωσης για τη διοικητική στήριξη που απαιτείται για τη διαχείριση ενεργειών χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο των Μηχανισμών.

2.  Υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του εφαρμοστέου Μηχανισμού που υλοποιείται μέσω δράσεων, η χρηματοδότηση της Ένωσης δύναται να καλύπτει:

α) μελέτες, συνεδριάσεις, δραστηριότητες πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης, κατάρτισης, προετοιμασίας και ανταλλαγής διδαγμάτων και βέλτιστων πρακτικών, δημοσίευσης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη διοικητικής ή τεχνικής βοήθειας που απαιτείται για τη διαχείριση δράσεων,

β) ερευνητικές δραστηριότητες και μελέτες για σχετικά θέματα και τη διάδοση αυτών,

γ) δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή πληροφοριών και δράσεις επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης επικοινωνιακών στρατηγικών και εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης.

3.  Τα μέτρα στήριξης δύνανται να χρηματοδοτούνται εκτός του πεδίου των εγγράφων ενδεικτικού προγραμματισμού. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, η Επιτροπή υιοθετεί τα μέτρα στήριξης σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3.

Η διαδικασία εξέτασης δεν εφαρμόζεται στην υιοθέτηση μέτρων στήριξης για τα οποία η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια EUR.

Τα μέτρα στήριξης για τα οποία η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια EUR κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη μέσω της αρμόδιας επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 16 εντός μηνός από την υιοθέτησή τους.ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 4

Γενικές διατάξεις χρηματοδότησης

1.  Η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης δύναται να παρέχεται μέσω των μορφών χρηματοδότησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και ειδικότερα:

α) επιχορηγήσεις,

β) δημόσιες συμβάσεις για υπηρεσίες, προμήθειες ή εργασίες,

γ) γενική ή τομεακή δημοσιονομική στήριξη,

δ) συνεισφορές στα καταπιστευματικά ταμεία που συστήνει η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 187 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012,

ε) χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί όπως δάνεια, εγγυήσεις, μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, επενδύσεις ή συμμετοχές και μέσα καταμερισμού των κινδύνων, ει δυνατόν υπό την καθοδήγηση της ΕΤΕπ σύμφωνα με την εξωτερική της εντολή δυνάμει της απόφασης αριθ. 1080/2011/ΕΕ, πολυμερούς ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ή διμερούς ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, όπως οι διμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, ενδεχομένως συνδυασμένα με πρόσθετες επιχορηγήσεις από άλλες πηγές.

2.  Η γενική ή τομεακή δημοσιονομική στήριξη όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) βασίζεται στην αμοιβαία ευθύνη και την κοινή δέσμευση σε καθολικές αξίες και αποσκοπεί στην ενίσχυση συμβατικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και χωρών εταίρων, προκειμένου να προαχθούν η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, να στηριχθεί η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και να εξαλειφθεί η φτώχεια.

Όλες οι αποφάσεις για την παροχή γενικής ή τομεακής δημοσιονομικής στήριξης βασίζονται στις πολιτικές για τη δημοσιονομική στήριξη που έχουν συμφωνηθεί από την Ένωση, σε σαφή δέσμη κριτηρίων επιλεξιμότητας και σε προσεκτική εκτίμηση των κινδύνων και των οφελών.

Ένας από τους κύριους καθοριστικούς παράγοντες για την εν λόγω απόφαση είναι η αξιολόγηση της δέσμευσης, των επιδόσεων και της προόδου των χωρών εταίρων όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Η γενική ή τομεακή δημοσιονομική στήριξη διαφοροποιείται κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας εταίρου, λαμβανομένων υπόψη καταστάσεων αστάθειας.

Όταν παρέχει τη γενική ή τομεακή δημοσιονομική στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 186 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, η Επιτροπή προσδιορίζει σαφώς και παρακολουθεί τις προϋποθέσεις για την παροχή βοήθειας και στηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων κοινοβουλευτικού και λογιστικού ελέγχου και αυξάνει τη διαφάνεια και την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες. Η εκταμίευση της γενικής ή τομεακής δημοσιονομικής στήριξης εξαρτάται από την ικανοποιητική πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί με τη χώρα εταίρο.

3.  Κάθε οντότητα στην οποία ανατίθεται η εφαρμογή των χρηματοοικονομικών μηχανισμών όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και συμμορφώνεται προς τους στόχους, τα πρότυπα και τις πολιτικές της Ένωσης, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη χρήση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα κονδύλια της Ένωσης.

Οι εν λόγω χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί μπορούν να ομαδοποιούνται σε διευκολύνσεις για σκοπούς εφαρμογής και υποβολής εκθέσεων.

Η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης δύναται επίσης να παρέχεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, μέσω συνεισφορών σε διεθνή, περιφερειακά ή εθνικά ταμεία, όπως αυτά που συστήνουν ή διαχειρίζονται η ΕΤΕπ, τα κράτη μέλη ή χώρες εταίροι και περιφέρειες ή διεθνείς οργανισμοί, με σκοπό την προσέλκυση κοινής χρηματοδότησης από ορισμένους χορηγούς, ή σε ταμεία που συστήνουν ένας ή περισσότεροι χορηγοί με σκοπό την κοινή υλοποίηση σχεδίων.

4.  Η αμοιβαία πρόσβαση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ένωσης σε χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς που συστήνουν άλλοι οργανισμοί προωθείται, όπως αρμόζει.

5.  Όταν παρέχει χρηματοδοτική ενωσιακή βοήθεια κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, η Επιτροπή, εάν ενδείκνυται, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την προβολή της χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται μέτρα που επιβάλλουν απαιτήσεις προβολής σε δικαιούχους κονδυλίων της Ένωσης, εκτός δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη παρακολούθησης της συμμόρφωσης των δικαιούχων προς τις εν λόγω απαιτήσεις.

6.  Όλα τα έσοδα που προέρχονται από ένα χρηματοοικονομικό μηχανισμό διατίθενται στον αντίστοιχο Μηχανισμό ως εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό. Ανά πενταετία η Επιτροπή εξετάζει τη συμβολή των υφιστάμενων χρηματοοικονομικών μηχανισμών στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης καθώς και την αποτελεσματικότητά τους.

7.  Η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης εκτελείται από την Επιτροπή, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, άμεσα από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, τις αντιπροσωπείες της Ένωσης και τους εκτελεστικούς οργανισμούς, με επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη, ή έμμεσα μέσω της ανάθεσης καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού στις οντότητες που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Οι εν λόγω οντότητες διασφαλίζουν τη συνοχή με την εξωτερική πολιτική της Ένωσης και μπορούν να αναθέτουν καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε άλλες οντότητες υπό όρους ισοδύναμους με τους ισχύοντες για την Επιτροπή.

Τηρούν ετησίως την υποχρέωσή τους δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Η ελεγκτική γνώμη, εφόσον απαιτείται, υποβάλλεται εντός μηνός από την υποβολή της έκθεσης και της διαχειριστικής δήλωσης και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη δήλωση αξιοπιστίας της Επιτροπής.

Οι διεθνείς οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και οι οργανισμοί των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία v) και vi) του εν λόγω κανονισμού στους οποίους αναθέτει καθήκοντα η Επιτροπή δύνανται επίσης να αναθέτουν καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που διαθέτουν την κατάλληλη λειτουργική και χρηματοοικονομική ικανότητα, υπό όρους ισοδύναμους με τους ισχύοντες για την Επιτροπή.

Οι οντότητες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 60 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο άρθρο 139 του εν λόγω κανονισμού.

8.  Οι μορφές χρηματοδότησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και οι μέθοδοι εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, επιλέγονται βάσει της ικανότητάς τους για επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και για επίτευξη αποτελεσμάτων, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, συνυπολογίζεται η χρήση κατ' αποκοπήν ποσών, ενιαίων ποσοστών και κλιμάκων κόστους ανά μονάδα.

9.  Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Μηχανισμών δύνανται να υλοποιηθούν με παράλληλη ή από κοινού συγχρηματοδότηση.

Στην περίπτωση παράλληλης συγχρηματοδότησης, μια δράση υποδιαιρείται σε αριθμό σαφώς αναγνωρίσιμων στοιχείων, καθένα από τα οποία χρηματοδοτείται από τους διάφορους εταίρους που εξασφαλίζουν συγχρηματοδότηση κατά τρόπο ώστε να μπορεί να προσδιορίζεται πάντα ο τελικός προορισμός της χρηματοδότησης.

Στην περίπτωση από κοινού συγχρηματοδότησης, το συνολικό κόστος μιας δράσης κατανέμεται μεταξύ των εταίρων που εξασφαλίζουν τη συγχρηματοδότηση και οι πόροι συγκεντρώνονται κατά τρόπο που δεν επιτρέπει πλέον τον προσδιορισμό της πηγής χρηματοδότησης για μια δεδομένη δραστηριότητα που πραγματοποιείται ως μέρος της δράσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εκ των υστέρων δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με επιχορηγήσεις και δημόσιες συμβάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, συμμορφώνεται προς τυχόν κανόνες που διέπουν την επιφορτισμένη οντότητα.

10.  Σε περίπτωση προσφυγής σε έναν τύπο χρηματοδότησης από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή στο άρθρο 6 παράγραφος 1, η συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των εταίρων της μπορεί να συνίσταται, μεταξύ άλλων, στα εξής:

α) τριγωνική διευθέτηση κατά την οποία η Ένωση συντονίζει με τρίτες χώρες τη βοήθειά της προς μια χώρα εταίρο ή περιφέρεια,

β) μέτρα διοικητικής συνεργασίας, όπως σύνδεση μεταξύ δημόσιων φορέων, τοπικών αρχών, εθνικών δημόσιων φορέων ή οντοτήτων ιδιωτικού δικαίου, που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα δημόσιας υπηρεσίας ενός κράτους μέλους και μιας χώρας εταίρου ή περιφέρειας, καθώς και μέτρα συνεργασίας όπου μετέχουν εμπειρογνώμονες του δημόσιου τομέα οι οποίοι έχουν αποσταλεί από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές τους,

γ) συνεισφορά στις δαπάνες που απαιτούνται για τη σύσταση και διαχείριση μιας σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα,

δ) προγράμματα στήριξης τομεακών πολιτικών μέσω των οποίων η Ένωση παρέχει στήριξη στο τομεακό πρόγραμμα μιας χώρας εταίρου,

ε) στην περίπτωση του ΕΜΓ και του ΜΠΒ ΙΙ, συνεισφορές στο κόστος συμμετοχής των χωρών σε προγράμματα και οργανισμούς της Ένωσης,

στ) επιδοτήσεις επιτοκίου,

ζ) χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων σε οργανισμούς της Ένωσης.

11.  Όταν συνεργάζεται με ενδιαφερόμενους φορείς δικαιούχων χωρών, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και του γενικού πλαισίου, όταν καθορίζει τους τρόπους χρηματοδότησης, το είδος της συνεισφοράς, τις ρυθμίσεις ανάθεσης και τις διοικητικές διατάξεις για τη διαχείριση επιχορηγήσεων, με σκοπό να προσεγγίζει και να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στο ευρύτερο δυνατό φάσμα αυτών των ενδιαφερομένων φορέων. Ενθαρρύνονται οι ειδικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, όπως συμφωνίες εταιρικής σχέσης, εξουσιοδοτήσεις επιχορηγήσεων με παραχώρηση, άμεση ανάθεση ή προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με περιορισμένη επιλεξιμότητα ή κατ' αποκοπήν ποσά.

12.  Η Ένωση, όταν υλοποιεί την παροχή στήριξης στη μετάβαση και μεταρρύθμιση σε χώρες εταίρους, αντλεί, εφόσον ενδείκνυται, από τις εμπειρίες των κρατών μελών και τα διδάγματα και τα χρησιμοποιεί από κοινού.

Άρθρο 5

Φόροι, δασμοί και επιβαρύνσεις

Η βοήθεια της Ένωσης δεν δημιουργεί ούτε ενεργοποιεί την είσπραξη ειδικών φόρων, δασμών ή επιβαρύνσεων.

Εφόσον συντρέχει περίπτωση, διεξάγεται διαπραγμάτευση με τρίτες χώρες ως προς τις κατάλληλες διατάξεις προκειμένου να εξαιρεθούν οι δράσεις εφαρμογής της χρηματοδοτικής βοήθειας της Ένωσης από τους φόρους, τους δασμούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις. Διαφορετικά, αυτοί οι φόροι, οι δασμοί και οι επιβαρύνσεις έχουν επιλέξιμο χαρακτήρα βάσει των όρων του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Άρθρο 6

Ειδικές διατάξεις χρηματοδότησης

1.  Εκτός των μορφών χρηματοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης βάσει των ακόλουθων Μηχανισμών δύναται να παρέχεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τις ακόλουθες μορφές χρηματοδότησης:

α) στο πλαίσιο του ΜΑΣ και του ΕΜΓ, ελάφρυνση του χρέους, στο πλαίσιο διεθνώς συμφωνημένων προγραμμάτων ελάφρυνσης του χρέους,

β) στο πλαίσιο του ΜΑΣ και του Μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τομεακά και γενικά προγράμματα στήριξης των εισαγωγών, τα οποία μπορούν να λάβουν τη μορφή:

i) τομεακών προγραμμάτων εισαγωγών σε είδος,

ii) τομεακών προγραμμάτων εισαγωγών προς προσπορισμό συναλλάγματος για τη χρηματοδότηση των εισαγωγών για τον εν λόγω τομέα, ή

iii) γενικών προγραμμάτων εισαγωγών προς προσπορισμό συναλλάγματος για τη χρηματοδότηση των γενικών εισαγωγών που αφορούν ευρύ φάσμα προϊόντων,

γ) στο πλαίσιο του ΕΜΔΔΑ, με άμεση ανάθεση:

i) επιχορηγήσεων μικρής αξίας σε υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου για τη χρηματοδότηση επειγουσών δράσεων προστασίας, ενδεχομένως χωρίς να απαιτείται συγχρηματοδότηση,

ii) επιχορηγήσεων, ενδεχομένως χωρίς να απαιτείται συγχρηματοδότηση, για τη χρηματοδότηση δράσεων στις πλέον δύσκολες συνθήκες ή σε καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 235/2014, όπου η δημοσίευση μιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων δεν θα ήταν ενδεδειγμένη. Οι επιχορηγήσεις αυτές δεν υπερβαίνουν το 1 000 000 EUR και έχουν διάρκεια έως 18 μήνες, η οποία δύναται να παραταθεί κατά 12 μήνες σε περίπτωση αντικειμενικών και απρόβλεπτων εμποδίων κατά την εφαρμογή τους,

iii) επιχορηγήσεων προς την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και προς το Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό, παρέχοντας ένα ευρωπαϊκό μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού και ένα πρόγραμμα υποτροφιών ΕΕ-ΗΝ και στο συνδεδεμένο με αυτό δίκτυο πανεπιστημίων που απονέμουν μεταπτυχιακά διπλώματα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των υποτροφιών για σπουδαστές και για υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τρίτες χώρες.

2.  Στο πλαίσιο του ΕΜΓ και του ΜΠΒ ΙΙ, τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας υλοποιούνται, ειδικότερα, με επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη ή με έμμεση διαχείριση με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Οι λεπτομερείς κανόνες καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 232/2014 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2014.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να υιοθετεί πολυετή προγράμματα δράσης:

α) για περίοδο έως και τριών ετών όταν πρόκειται για επαναλαμβανόμενες δράσεις,

β) για περίοδο έως και επτά ετών στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ.

Όταν αναλαμβάνονται πολυετείς δεσμεύσεις, προβλέπονται διατάξεις που ορίζουν ότι, για τα έτη πέραν του αρχικού έτους ανάληψης υποχρεώσεων, οι δεσμεύσεις είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τους μελλοντικούς ετήσιους προϋπολογισμούς της Ένωσης.

4.  Για δράσεις στο πλαίσιο του ΕΜΓ και του ΜΠΒ ΙΙ οι οποίες εκτείνονται πέραν του ενός έτους, οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις δύνανται να κατανέμονται σε πολλά έτη σε ετήσιες δόσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από τους εφαρμοστέους κανόνες, η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτομάτως κάθε τμήμα των αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού για πρόγραμμα το οποίο, έως τις 31 Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους μετά το έτος της ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισμού, δεν χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή των πληρωμών προχρηματοδότησης ή των ενδιάμεσων πληρωμών ή για το οποίο η επιφορτισμένη οντότητα δεν υπέβαλε καμία πιστοποιημένη δήλωση δαπανών ή αίτηση πληρωμής.

5.  Οι κανόνες για τη διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ η οποία πραγματοποιείται με επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη είναι σύμφωνοι με τους κανόνες του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 17 ) και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 18 ).

Άρθρο 7

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.  Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει ότι, κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται με προληπτικά μέτρα κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και, σε περίπτωση που εντοπίζονται παρατυπίες, με την ανάκτηση, εάν είναι σκόπιμο, την επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και, ανάλογα με την περίπτωση, με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.

2.  Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της, καθώς και το Ελεγκτικό Συνέδριο, έχουν την εξουσία να διενεργούν ελέγχους ή, στην περίπτωση διεθνών οργανισμών, την εξουσία να διενεργούν επαλήθευση σύμφωνα με συμφωνίες που έχουν συνάψει με αυτούς, βάσει εγγράφων αλλά και επιτόπου, σε όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους αναδόχους και τους υπεργολάβους που έχουν λάβει ενωσιακά κονδύλια δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

3.  Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) δύναται να διεξάγει έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 19 ) και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου ( 20 ), με σκοπό τη διαπίστωση της ύπαρξης απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε σχέση με συμφωνία ή απόφαση επιχορήγησης ή σύμβαση χρηματοδοτούμενη δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

4.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες και αποφάσεις επιχορήγησης, που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού περιέχουν διατάξεις που αναθέτουν ρητώς στην Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF την εξουσία διενέργειας αυτών των λογιστικών ελέγχων, των επιτόπιων ελέγχων και των επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.ΤΙΤΛΟΣ III

ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Άρθρο 8

Κοινοί κανόνες

1.  Η συμμετοχή στην ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και σε επιχορηγήσεις και άλλες διαδικασίες ανάθεσης για δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού προς όφελος τρίτων χωρών είναι ανοικτή σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι επιλέξιμης χώρας και τα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε αυτήν, όπως ορίζεται για τον εφαρμοστέο Μηχανισμό στα πλαίσια του παρόντος τίτλου, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς.

Στα νομικά πρόσωπα μπορεί να περιλαμβάνονται οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και ανεξάρτητα πολιτικά ιδρύματα, οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές κοινότητες και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδρύματα και οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα και δίκτυα αυτών σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

2.  Στην περίπτωση δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από κοινού με εταίρο ή άλλο δωρητή ή υλοποιούνται μέσω κράτους μέλους με επιμερισμένη διαχείριση, ή μέσω καταπιστευματικού ταμείου το οποίο έχει συστήσει η ΕΕ, οι χώρες που είναι επιλέξιμες βάσει των κανόνων αυτού του εταίρου, άλλου δωρητή ή κράτους μέλους ή που καθορίζονται στην ιδρυτική πράξη του καταπιστευματικού ταμείουτης Ένωσης είναι επίσης επιλέξιμες.

Στην περίπτωση δράσεων που υλοποιούνται μέσω ενός εκ των επιφορτισμένων οργάνων με έμμεση διαχείριση εντός κατηγορίας που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία ii) έως viii) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, είναι επίσης επιλέξιμες οι χώρες που είναι επιλέξιμες βάσει των κανόνων του οικείου οργάνου.

3.  Στην περίπτωση δράσεων που χρηματοδοτούνται από έναν από τους Μηχανισμούς και, επιπροσθέτως, από άλλο μηχανισμό εξωτερικής δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, οι χώρες που προσδιορίζονται βάσει ενός από τους μηχανισμούς αυτούς θεωρούνται επιλέξιμες για το σκοπό των δράσεων αυτών.

Στην περίπτωση δράσεων παγκόσμιου, περιφερειακού ή διασυνοριακού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από έναν από τους Μηχανισμούς, οι χώρες, τα εδάφη και οι περιφέρειες που καλύπτονται από τη δράση μπορούν να θεωρούνται επιλέξιμες για το σκοπό της εκάστοτε δράσης.

4.  Όλες οι προμήθειες και τα αγαθά που αγοράζονται βάσει δημόσιας σύμβασης, ή σύμφωνα με συμφωνία επιχορήγησης, με χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, προέρχονται από επιλέξιμη χώρα. Εντούτοις, δύνανται να προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα όταν το ποσό των προμηθειών που πρέπει να αγοραστούν είναι μικρότερο από το κατώτατο όριο για τη χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση ανταγωνιστικού χαρακτήρα. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «καταγωγή» ορίζεται στα άρθρα 23 και 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου ( 21 ) και σε άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που διέπουν τη μη προτιμησιακή καταγωγή.

5.  Οι κανόνες του τίτλου αυτού δεν ισχύουν και δεν δημιουργούν περιορισμούς ως προς την ιθαγένεια για φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται ή έχουν συνάψει νόμιμη σύμβαση με επιλέξιμο ανάδοχο, ή εφόσον συντρέχει περίπτωση, υπεργολάβο.

6.  Για να ενισχυθούν οι τοπικές ικανότητες, αγορές και αγοραστικές δραστηριότητες, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε τοπικούς και περιφερειακούς αναδόχους όταν από το κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 προβλέπεται η ανάθεση βάσει μιας μόνο προσφοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αναδόχων προωθείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

7.  Η επιλεξιμότητα, όπως καθορίζεται στον παρόντα τίτλο, μπορεί να περιορίζεται ως προς την ιθαγένεια, τον τόπο εγκατάστασης ή τη φύση των αιτούντων, όπου απαιτούνται τέτοιοι περιορισμοί από τη συγκεκριμένη φύση και τους στόχους της δράσης και, εφόσον είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική εφαρμογή της. Οι περιορισμοί αυτοί δύνανται να ισχύουν ειδικότερα όσον αφορά τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης στην περίπτωση δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας.

8.  Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί συμβάσεις τηρούν την εφαρμοστέα νομοθεσία στον τομέα του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένων των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, καθώς και των διεθνώς συμφωνηθέντων θεμελιωδών κανόνων εργασίας ( 22 ).

Άρθρο 9

Επιλεξιμότητα στο πλαίσιο του ΜΑΣ, του ΕΜΓ και του Μέσου Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες

1.  Είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΜΑΣ, του ΕΜΓ και του Μέσου Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες υποβάλλοντες προσφορά, αιτούντες και υποψήφιοι από τις ακόλουθες χώρες:

α) κράτη μέλη, δικαιούχους που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2014 και τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

▼C1

β) όσον αφορά τον ΕΜΓ, χώρες εταίρους που καλύπτονται από τον ΕΜΓ και τη Ρωσική Ομοσπονδία, όταν η σχετική διαδικασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων που αφορούν πολλά κράτη και των διασυνοριακών προγραμμάτων συνεργασίας στα οποία συμμετέχει,

▼B

γ) αναπτυσσόμενες χώρες και εδάφη, όπως περιλαμβάνονται στον κατάλογο δικαιούχων ΔΑΒ που δημοσιεύεται από την ΟΟΣΑ-ΕΑΒ («κατάλογος δικαιούχων ΔΑΒ»), οι οποίες δεν είναι μέλη της ομάδας G-20, καθώς και υπερπόντιες χώρες και εδάφη που καλύπτονται από την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου ( 23 ),

δ) αναπτυσσόμενες χώρες, όπως περιλαμβάνονται στον κατάλογο δικαιούχων ΔΑΒ, οι οποίες είναι μέλη της ομάδας των G-20, καθώς και άλλες χώρες και εδάφη, όταν είναι δικαιούχοι της δράσης που χρηματοδοτείται από την Ένωση βάσει των Μηχανισμών που καλύπτονται από το παρόν άρθρο,

ε) χώρες για τις οποίες καθιερώνεται από την Επιτροπή αμοιβαία πρόσβαση στην εξωτερική βοήθεια. Η αμοιβαία πρόσβαση μπορεί να χορηγηθεί, για περιορισμένη περίοδο τουλάχιστον ενός έτους, όταν η χώρα παρέχει επιλεξιμότητα με ίσους όρους σε οντότητες από την Ένωση και από χώρες επιλέξιμες στο πλαίσιο των Μηχανισμών που καλύπτονται από το παρόν άρθρο. Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την αμοιβαία πρόσβαση και τη διάρκειά της σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και κατόπιν διαβούλευσης με τη δικαιούχο χώρα ή τις εν λόγω χώρες, και

στ) κράτη μέλη του ΟΟΣΑ, στην περίπτωση συμβάσεων που υλοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα ή σε φτωχή υπερχρεωμένη χώρα, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο δικαιούχων ΔΑΒ.

2.  Υποβάλλοντες προσφορά, αιτούντες και υποψήφιοι από μη επιλέξιμες χώρες ή προμήθειες μη επιλέξιμης καταγωγής δύνανται να γίνονται αποδεκτοί ως επιλέξιμοι από την Επιτροπή στις εξής περιπτώσεις:

α) χώρες με παραδοσιακούς οικονομικούς, εμπορικούς ή γεωγραφικούς δεσμούς με γειτονικές χώρες δικαιούχους ή

β) επείγουσα ανάγκη ή μη διαθεσιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές των εν λόγω χωρών ή σε άλλες δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις όπου η εφαρμογή των κανόνων επιλεξιμότητας θα καθιστούσε την πραγματοποίηση ενός σχεδίου, προγράμματος ή δράσης αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη.

3.  Όσον αφορά δράσεις που υλοποιούνται με επιμερισμένη διαχείριση, το κράτος μέλος στο οποίο έχει αναθέσει η Επιτροπή εκτελεστικά καθήκοντα έχει το δικαίωμα να αποδέχεται ως επιλέξιμους, εκ μέρους της Επιτροπής, τους υποβάλλοντες προσφορές, τους αιτούντες και τους υποψήφιους από μη επιλέξιμες χώρες κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ή αγαθά μη επιλέξιμης καταγωγής κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 4.

Άρθρο 10

Επιλεξιμότητα στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ

1.  Είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ υποβάλλοντες προσφορά, αιτούντες και υποψήφιοι από τις ακόλουθες χώρες:

α) κράτη μέλη, δικαιούχους που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2014, τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και χώρες εταίρους που καλύπτονται από τον ΕΜΓ και

β) χώρες για τις οποίες καθιερώνεται από την Επιτροπή αμοιβαία πρόσβαση στην εξωτερική βοήθεια βάσει των όρων του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε).

2.  Υποβάλλοντες προσφορά, αιτούντες και υποψήφιοι από μη επιλέξιμες χώρες ή αγαθά μη επιλέξιμης καταγωγής δύνανται να γίνονται αποδεκτοί ως επιλέξιμοι από την Επιτροπή σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ή μη διαθεσιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές των εν λόγω χωρών ή άλλες δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις όπου η εφαρμογή των κανόνων επιλεξιμότητας θα καθιστούσε την πραγματοποίηση ενός σχεδίου, προγράμματος ή δράσης αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη.

3.  Όσον αφορά δράσεις που υλοποιούνται με επιμερισμένη διαχείριση, το κράτος μέλος στο οποίο έχει αναθέσει η Επιτροπή εκτελεστικά καθήκοντα έχει το δικαίωμα να αποδέχεται ως επιλέξιμους, εκ μέρους της Επιτροπής, τους υποβάλλοντες προσφορές, τους αιτούντες και τους υποψήφιους από μη επιλέξιμες χώρες κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ή αγαθά μη επιλέξιμης καταγωγής κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 4.

Άρθρο 11

Επιλεξιμότητα στο πλαίσιο του ΕΜΔΔΑ και του Μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη

1.  Με την επιφύλαξη των περιορισμών που είναι εγγενείς προς τον χαρακτήρα και τους στόχους της δράσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 7, η συμμετοχή στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ή επιχορηγήσεων καθώς και η πρόσληψη εμπειρογνωμόνων είναι ανοικτές χωρίς περιορισμούς στο πλαίσιο του ΕΜΔΔΑ και του Μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη.

2.  Στο πλαίσιο του ΕΜΔΔΑ, είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) τα ακόλουθα όργανα και φορείς:

α) οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων μη κυβερνητικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και ανεξάρτητα πολιτικά ιδρύματα, οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές κοινότητες και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδρύματα και οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα και δίκτυα αυτών σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο,

β) μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδρύματα και οργανώσεις του δημόσιου τομέα και δίκτυα αυτών σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο,

γ) εθνικά, περιφερειακά και διεθνή κοινοβουλευτικά σώματα, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων του ΕΜΔΔΑ και το προτεινόμενο μέτρο δεν δύναται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο άλλου Μηχανισμού,

δ) διεθνείς και περιφερειακές διακυβερνητικές οργανώσεις,

ε) φυσικά πρόσωπα, οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα και, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, άλλα όργανα ή φορείς που δεν προσδιορίζονται στην παρούσα παράγραφο, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων του ΕΜΔΔΑ.

Άρθρο 12

Παρακολούθηση και αξιολόγηση δράσεων

1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά τις δράσεις της και εξετάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, καλύπτοντας τις αποδόσεις και τα αποτελέσματα. Η Επιτροπή διενεργεί επίσης αξιολόγηση του αντικτύπου και της αποτελεσματικότητας των τομεακών πολιτικών και δράσεών της και της αποτελεσματικότητας του προγραμματισμού, εφόσον συντρέχει περίπτωση μέσω ανεξάρτητων εξωτερικών αξιολογήσεων. Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου για τη διενέργεια ανεξάρτητων εξωτερικών αξιολογήσεων λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Οι αξιολογήσεις πρέπει να βασίζονται στις αρχές ορθής πρακτικής της ΟΟΣΑ-ΕΑΒ, προκειμένου να ελέγχεται η επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, λαμβανομένης υπόψη της ισότητας των φύλων εάν είναι σκόπιμο, και να διατυπώνονται συστάσεις με στόχο τη βελτίωση των μελλοντικών ενεργειών. Οι αξιολογήσεις αυτές διεξάγονται βάσει προκαθορισμένων, σαφών, διαφανών και, εάν χρειάζεται, ειδικών ανά χώρα και μετρήσιμων δεικτών.

2.  Η Επιτροπή αποστέλλει τις εκθέσεις αξιολόγησής της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη μέσω της αρμόδιας επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 16. Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών μπορούν να συζητηθούν συγκεκριμένες αξιολογήσεις στην εν λόγω επιτροπή. Τα αποτελέσματα ανατροφοδοτούν τον σχεδιασμό προγραμμάτων και τη διάθεση πόρων.

3.  Η Επιτροπή μεριμνά, σε κατάλληλο βαθμό, ώστε να συμμετέχουν όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη στη φάση της αξιολόγησης της βοήθειας που παρέχει η Ένωση δυνάμει του παρόντος κανονισμού και δύναται, εάν είναι σκόπιμο, να επιδιώκει τη διενέργεια κοινών αξιολογήσεων με τα κράτη μέλη και τους αναπτυξιακούς εταίρους.

4.  Η αναφερόμενη στο άρθρο 13 έκθεση αποτυπώνει τα κύρια διδάγματα και τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα έτη.ΤΙΤΛΟΣ IV

ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

Ετήσια έκθεση

1.  Η Επιτροπή εξετάζει την πρόοδο που συντελείται κατά την υλοποίηση των μέτρων της ενωσιακής εξωτερικής χρηματοδοτικής βοήθειας και, αρχής γενομένης από το 2015, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με την επίτευξη των στόχων καθενός από τους κανονισμούς με τη βοήθεια δεικτών, για τη μέτρηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και της αποτελεσματικότητας του σχετικού Μηχανισμού. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται επίσης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

2.  Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο έτος για τα χρηματοδοτούμενα μέτρα, τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης, τη συμμετοχή των σχετικών εταίρων και την εκτέλεση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων πληρωμών κατανεμημένων ανά χώρα, περιφέρεια και τομέα συνεργασίας. Αξιολογεί τα αποτελέσματα της χρηματοδοτικής βοήθειας της Ένωσης, χρησιμοποιώντας, κατά το δυνατόν, συγκεκριμένους και μετρήσιμους δείκτες του ρόλου της στην επίτευξη των στόχων των Μηχανισμών. Όταν πρόκειται για συνεργασία για την ανάπτυξη, στην έκθεση αξιολογείται επίσης, εάν είναι εφικτό και ενδεδειγμένο, η τήρηση των αρχών της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, μεταξύ άλλων για καινοτόμους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς.

3.  Η ετήσια έκθεση που εκπονείται το 2021 περιέχει ενοποιημένες πληροφορίες από τις ετήσιες εκθέσεις για την περίοδο 2014-2020 για κάθε χρηματοδότηση που διέπεται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από εξωτερικές πηγές για ειδικό προορισμό και των συνεισφορών στα καταπιστευματικά ταμεία, με ανάλυση των δαπανών κατά δικαιούχο χώρα, χρήση χρηματοοικονομικών μηχανισμών, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές.

Άρθρο 14

Δαπάνες της δράσης για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα

Βάσει των εγκεκριμένων εγγράφων του ενδεικτικού προγραμματισμού πραγματοποιείται ετήσια εκτίμηση των συνολικών δαπανών που σχετίζονται με τη δράση για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Η χρηματοδότηση που διατίθεται στο πλαίσιο των Μηχανισμών υπόκειται σε σύστημα ετήσιας παρακολούθησης το οποίο βασίζεται στη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ («δείκτες του Ρίο»), χωρίς να αποκλείεται η αξιοποίηση ακριβέστερων μεθοδολογιών εφόσον υπάρχουν, εντάσσεται στην υπάρχουσα μεθοδολογία για τη διαχείριση των επιδόσεων των προγραμμάτων της Ένωσης, με σκοπό την ποσοτικοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με τη δράση για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα στο επίπεδο των προγραμμάτων δράσης και των μεμονωμένων και ειδικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, και καταγράφεται στις αξιολογήσεις και την ετήσια έκθεση.

Άρθρο 15

Συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων των δικαιούχων χωρών

Η Επιτροπή, όποτε είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο, διασφαλίζει ότι, κατά τη διαδικασία εφαρμογής, ζητείται ή έχει ζητηθεί με προσήκοντα τρόπο η γνώμη των ενδιαφερόμενων φορέων δικαιούχων χωρών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τοπικών αρχών, και ότι αυτοί έχουν εγκαίρως πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες που τους επιτρέπουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας.ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από τις επιτροπές οι οποίες συστήνονται από τους Μηχανισμούς. Πρόκειται για επιτροπές κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω γραπτής διαδικασίας, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, εντός της προθεσμίας έκδοσης της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με απλή πλειοψηφία.

3.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω γραπτής διαδικασίας, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, εντός της προθεσμίας έκδοσης της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με απλή πλειοψηφία.

4.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5.

Η εγκεκριμένη απόφαση παραμένει σε ισχύ κατά τη διάρκεια του εγκεκριμένου ή τροποποιημένου εγγράφου, προγράμματος δράσης ή μέτρου.

5.  Στις διαδικασίες της επιτροπής για θέματα που αφορούν την ΕΤΕπ συμμετέχει παρατηρητής της ΕΤΕπ.

Άρθρο 17

Ενδιάμεση επανεξέταση και αξιολόγηση των Μηχανισμών

1.  Το αργότερο ως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 υποβάλλεται έκθεση ενδιάμεσης επανεξέτασης από την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή καθενός από τους Μηχανισμούς και του παρόντος κανονισμού. Καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 ως τις 30 Ιουνίου 2017 και εστιάζει στην επίτευξη των στόχων καθενός από τους Μηχανισμούς με τη βοήθεια δεικτών για τη μέτρηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και της αποτελεσματικότητας των Μηχανισμών.

Ενόψει της επίτευξης των στόχων καθενός από τους Μηχανισμούς, στην εν λόγω έκθεση εξετάζεται, επιπλέον, η προστιθέμενη αξία κάθε Μηχανισμού, το περιθώριο απλούστευσης, η εσωτερική και εξωτερική συνοχή, συμπεριλαμβανομένων της συμπληρωματικότητας και των συνεργειών μεταξύ των Μηχανισμών, η συνεχής συνάφεια όλων των στόχων, και η συνεισφορά των μέτρων σε μια συνεκτική εξωτερική δράση της Ένωσης και, όπου ενδείκνυται, στις προτεραιότητες της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τυχόν πορίσματα και συμπεράσματα σχετικά με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των Μηχανισμών. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση που επιτυγχάνεται από τα ταμεία κάθε χρηματοοικονομικού μηχανισμού.

Η έκθεση πραγματοποιείται με τον συγκεκριμένο σκοπό να βελτιωθεί η υλοποίηση της ενωσιακής βοήθειας. Έχει αντίκτυπο σε αποφάσεις σχετικά με την ανανέωση, την τροποποίηση ή την κατάργηση των μορφών δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Μηχανισμών.

Η έκθεση επίσης περιέχει ενοποιημένες πληροφορίες από τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις για κάθε χρηματοδότηση που διέπεται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό και των συνεισφορών στα καταπιστευματικά ταμεία, με ανάλυση των δαπανών κατά δικαιούχο χώρα, χρήση χρηματοοικονομικών μηχανισμών, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές.

Τελική έκθεση αξιολόγησης για την περίοδο 2014-2020 καταρτίζεται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης της επόμενης δημοσιονομικής περιόδου.

2.  Η έκθεση ενδιάμεσης επανεξέτασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και συνοδεύεται, εφόσον ενδείκνυται, από νομοθετικές προτάσεις που εισάγουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις στους Μηχανισμούς και στον παρόντα κανονισμό.

3.  Οι τιμές των δεικτών την 1η Ιανουαρίου 2014 χρησιμοποιούνται ως βάση για την αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων.

4.  Η Επιτροπή απαιτεί από τις χώρες εταίρους να παρέχουν όλα τα αναγκαία δεδομένα και πληροφορίες, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των σχετικών μέτρων.

5.  Τα πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος και η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των Μηχανισμών αξιολογούνται σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων που ισχύουν κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χρήση εκτελεστικών πράξεων για τη θέσπιση διατάξεων όσον αφορά την εφαρμογή ορισμένων κανόνων του κανονισμού αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι κανόνες για την εφαρμογή των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό κοινών κανόνων και διαδικασιών για την εφαρμογή των μηχανισμών εξωτερικής δράσης της Ένωσης και άλλοι ειδικοί, λεπτομερέστεροι εκτελεστικοί κανόνες στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II), αποσκοπούν στη συμπλήρωση της βασικής πράξης και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αποτελέσουν κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες θα εκδοθούν βάσει του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα φέρει αντίρρηση στην έκδοση του κειμένου στο οποίο συμφώνησαν οι συννομοθέτες. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το θέμα της οριοθέτησης μεταξύ του άρθρου 290 και του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ είναι προς το παρόν υπό εξέταση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση των «βιοκτόνων».
Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις «επανεισροές»

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμπεριλάβει στο σχέδιο προϋπολογισμού μια γραμμή για την εγγραφή εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό και, εφόσον είναι δυνατόν, θα αναφέρει το ποσό των εν λόγω εσόδων.

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα ενημερώνεται για το ποσό των συσσωρευμένων πόρων σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού του προϋπολογισμού. Τα εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό θα συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού μόνον στον βαθμό που το ποσό των εν λόγω εσόδων είναι βέβαιο.
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναστολή της συνδρομής που χορηγείται στο πλαίσιο των μηχανισμών χρηματοδότησης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας για την περίοδο 2014-2020, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 234/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση Μέσου Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II) δεν περιλαμβάνουν καμία ρητή αναφορά στη δυνατότητα αναστολής της συνδρομής σε περιπτώσεις όπου μια δικαιούχος χώρα δεν τηρεί τις βασικές αρχές που διατυπώνονται στις αντίστοιχες πράξεις, και ιδίως τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι τυχόν αναστολή της συνδρομής που χορηγείται δυνάμει των εν λόγω μηχανισμών θα μπορούσε να επιφέρει μεταβολή του συνολικού χρηματοδοτικού καθεστώτος που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης και ως ένα από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, έχει ως εκ τούτου το δικαίωμα να κάνει πλήρη χρήση των προνομίων του εν προκειμένω, εάν πρόκειται να ληφθεί τέτοια απόφαση.( 1 ) ΕΕ C 391 της 18.12.2012, σ. 110.

( 2 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 (δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014.

( 3 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020 (βλ. σελίδα 44 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

( 4 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 235/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως (βλ. σελίδα 85 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

( 5 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (βλ. σελίδα 27 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

( 6 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (βλ. σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

( 7 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) (βλ. σελίδα 11 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

( 8 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 234/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση Μέσου Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (βλ. σελίδα 77 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

( 9 ) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 298, 31.12.2012, σ.1).

( 10 ) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362, 31.12.2012, σ. 1).

( 11 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

( 12 ) Απόφαση αριθ. 1080/2011/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για τη χορήγηση εγγύησης της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων για έργα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 633/2009/ΕΚ (ΕΕ L 280 της 27.10.2011, σ. 1).

( 13 ) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

( 14 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την καθιέρωση του ενωσιακού προγράμματος «Erasmus+» για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).

( 15 ) Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1).

( 16 ) Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40).

( 17 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

( 18 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τις ειδικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259).

( 19 ) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

( 20 ) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

( 21 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.12.1992, σ. 1).

( 22 ) Οι θεμελιώδεις κανόνες εργασίας της ΔΟΕ, οι συμβάσεις για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης, η κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας, η κατάργηση των διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση και η κατάργηση της εργασίας των παιδιών.

( 23 ) Απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση «Overseas association») (ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1).

Top