EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0148-20171101

Consolidated text: Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 148/2013 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/148/2017-11-01

02013R0148 — EL — 01.11.2017 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2012

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 052 της 23.2.2013, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/104 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 19 Οκτωβρίου 2016

  L 17

1

21.1.2017
▼B

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2012

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Άρθρο 1

Λεπτομέρειες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αναφορές σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

1.  Οι αναφορές σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνουν:

α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους αντισυμβαλλόμενους μιας σύμβασης·

β) τις πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος ο οποίος περιλαμβάνει λεπτομέρειες συναφείς με τη σύμβαση παραγώγων που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο αντισυμβαλλομένων.

▼M1

2.  Οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται σε μία ενιαία αναφορά.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται σε χωριστές αναφορές, όταν υφίστανται οι ακόλουθες συνθήκες:

α) η σύμβαση παραγώγων συντίθεται από συνδυασμό συμβάσεων παραγώγων·

β) τα πεδία των πινάκων του παραρτήματος δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική αναφορά των λεπτομερειών και στοιχείων της σύμβασης παραγώγων που αναφέρεται στο στοιχείο α) ανωτέρω.

Οι αντισυμβαλλόμενοι σε μια σύμβαση παραγώγων που συντίθεται από έναν συνδυασμό συμβάσεων παραγώγων συμφωνούν, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αναφοράς, ως προς τον αριθμό των χωριστών αναφορών που πρέπει να αποσταλούν σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών σε σχέση με την εν λόγω σύμβαση παραγώγων.

Ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος συνδέει τις χωριστές αναφορές με έναν αναγνωριστικό κωδικό, ο οποίος είναι μοναδικός στο επίπεδο του αντισυμβαλλομένου στην ομάδα αναφορών συναλλαγών, σύμφωνα με το πεδίο 14 του πίνακα 2 του παραρτήματος.

▼B

3.  Σε περίπτωση που υποβάλλεται μία αναφορά εξ ονόματος αμφότερων των αντισυμβαλλομένων, περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος σε σχέση με έκαστο των αντισυμβαλλομένων. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος υποβάλλονται άπαξ.

4.  Σε περίπτωση που υποβάλλεται μία αναφορά εξ ονόματος αμφότερων των αντισυμβαλλομένων, αυτό το γεγονός επισημαίνεται, όπως αναφέρεται στο πεδίο 9 του πίνακα 1 του παραρτήματος.

5.  Σε περίπτωση που ένας αντισυμβαλλόμενος αναφέρει τις λεπτομέρειες σύμβασης σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών εξ ονόματος του άλλου αντισυμβαλλομένου, ή τρίτη οντότητα αναφέρει σύμβαση σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών εξ ονόματος ενός ή αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων, οι αναφερόμενες λεπτομέρειες περιλαμβάνουν την πλήρη σειρά λεπτομερειών που θα ανέφεραν οι συμβάσεις εάν είχαν αναφερθεί στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών ξεχωριστά από κάθε αντισυμβαλλόμενο.

6.  Σε περίπτωση που σύμβαση παραγώγων περιλαμβάνει χαρακτηριστικά τυπικά περισσότερων του ενός υποκείμενων στοιχείων όπως προσδιορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος, η αναφορά επισημαίνει την κατηγορία στοιχείων ενεργητικού για την οποία οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι ομοιάζει περισσότερο με τη σύμβαση προτού η αναφορά αποσταλεί σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών.

▼M1

Άρθρο 2

Εκκαθαρισμένες συναλλαγές

1.  Όταν μια σύμβαση παραγώγων, της οποίας τα λεπτομερή στοιχεία έχουν ήδη αναφερθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, πρόκειται στη συνέχεια να εκκαθαριστεί από κάποιον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, η εν λόγω σύμβαση δηλώνεται ως καταγγελθείσα με την επιλογή του τύπου ενέργειας «πρόωρη λήξη» στο πεδίο 93 του πίνακα 2 του παραρτήματος, και υποβάλλεται αναφορά για τις νέες συμβάσεις που προκύπτουν από την εκκαθάριση.

2.  Αν μια σύμβαση έχει συναφθεί σε τόπο διαπραγμάτευσης και έχει εκκαθαριστεί την ίδια ημέρα, τότε αναφέρονται μόνον οι συμβάσεις που προκύπτουν από την εκκαθάριση.

Άρθρο 3

Αναφορά ανοιγμάτων

1.  Τα στοιχεία για την ασφάλεια, που απαιτούνται σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος, περιλαμβάνουν όλες τις παρεχόμενες και λαμβανόμενες ασφάλειες, σύμφωνα με τα πεδία 21 έως 35 του πίνακα 1 του παραρτήματος.

2.  Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν παρέχει ασφάλεια σε βάση επιπέδου συναλλαγής, οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών τις ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί και ληφθεί σε βάση χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τα πεδία 21 έως 35 του πίνακα 1 του παραρτήματος.

3.  Σε περίπτωση που η ασφάλεια που σχετίζεται με μια σύμβαση αναφέρεται σε βάση χαρτοφυλακίου, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος αναφέρει στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών έναν κωδικό που προσδιορίζει το χαρτοφυλάκιο που σχετίζεται με την αναφερόμενη σύμβαση, σύμφωνα με το πεδίο 23 του πίνακα 1 του παραρτήματος.

4.  Οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, δεν υποχρεούνται να αναφέρουν αποτιμήσεις βάσει ασφάλειας, βάσει τρεχουσών τιμών της αγοράς (mark to market) ή βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών (mark-to-model) για τις συμβάσεις που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

5.  Για τις συμβάσεις που εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ο αντισυμβαλλόμενος αναφέρει την αποτίμηση της σύμβασης που παρέχεται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με τα πεδία 17 έως 20 του πίνακα 1 του παραρτήματος.

6.  Για τις συμβάσεις που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ο αντισυμβαλλόμενος αναφέρει, σύμφωνα με τα πεδία 17 έως 20 του πίνακα 1 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, την αποτίμηση της σύμβασης που εκτελέστηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 13, «Επιμέτρηση εύλογης αξίας», όπως εγκρίθηκε από την Ένωση και αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 ( 1 ).

▼M1

Άρθρο 3α

Ονομαστικό ποσό

1.  Το ονομαστικό ποσό μιας σύμβασης παραγώγων που αναφέρεται στο πεδίο 20 του πίνακα 2 του παραρτήματος καθορίζεται ως εξής:

α) στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακών συμβάσεων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε νομισματικές μονάδες, είναι το ποσό αναφοράς από το οποίο καθορίζονται οι συμβατικές πληρωμές στις αγορές παραγώγων·

β) στην περίπτωση δικαιωμάτων προαίρεσης, υπολογίζεται με βάση την τιμή άσκησης·

γ) στην περίπτωση χρηματοοικονομικών συμβάσεων επί διαφορών και συμβάσεων παραγώγων που αφορούν βασικά εμπορεύματα, χαρακτηρισμένα σε μονάδες όπως βαρέλια ή τόνους, είναι το ποσό που προκύπτει από την ποσότητα στην αντίστοιχη τιμή που καθορίζεται στη σύμβαση·

δ) στην περίπτωση συμβάσεων παραγώγων όπου το ονομαστικό ποσό υπολογίζεται με βάση την τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και η τιμή αυτή είναι διαθέσιμη μόνον κατά τη στιγμή του διακανονισμού, είναι η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της ημέρας κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

2.  Η αρχική αναφορά μιας σύμβασης παραγώγων της οποίας το ονομαστικό ποσό μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, προσδιορίζει το ονομαστικό ποσό που ισχύει κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παραγώγων.

▼M1

Άρθρο 4

Ημερολόγιο αναφορών

Οι τροποποιήσεις των δεδομένων που καταχωρίζονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών τηρούνται σε ημερολόγιο που προσδιορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ζήτησαν την τροποποίηση, περιλαμβανομένου του αρχείου καταγραφής συναλλαγών καθαυτού, εφόσον έχει εφαρμογή, τον λόγο ή τους λόγους της τροποποίησης, ημερομηνία και χρονοσφραγίδα και σαφή περιγραφή των αλλαγών, περιλαμβανομένων του παλαιού και του νέου περιεχομένου των σχετικών δεδομένων, όπως αναφέρεται στο πεδίο 93 του πίνακα 2 του παραρτήματος.

▼B

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγώνΠίνακας 1

Δεδομένα αντισυμβαλλομένου

 

Πεδίο

Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται

 

Μέρη της σύμβασης

 

1

Χρονοσφραγίδα αναφοράς

Ημερομηνία και ώρα της αναφοράς στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.

2

Αναγνωριστικός κωδικός (ID) αναφέροντος αντισυμβαλλομένου

Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο της σύμβασης.

3

Τύπος ID του άλλου αντισυμβαλλομένου

Τύπος κωδικού που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του άλλου αντισυμβαλλομένου.

4

ID του άλλου αντισυμβαλλομένου

Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει τον άλλον αντισυμβαλλόμενο της σύμβασης.

Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται από τη σκοπιά του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου. Σε περίπτωση ιδιώτη, χρησιμοποιείται σταθερά ένας κωδικός πελάτη.

5

Χώρα του άλλου αντισυμβαλλομένου

Ο κωδικός της χώρας όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα του άλλου αντισυμβαλλομένου ή της χώρας κατοικίας, σε περίπτωση που ο άλλος αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό πρόσωπο.

6

Εταιρικός τομέας του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου

Φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου.

Εάν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, το πεδίο αυτό περιέχει όλους τους αναγκαίους κωδικούς που περιλαμβάνονται στην ταξινόμηση για χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και ισχύουν για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο.

Εάν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, το πεδίο αυτό περιέχει όλους τους αναγκαίους κωδικούς που περιλαμβάνονται στην ταξινόμηση για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και ισχύουν για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο.

Όταν αναφέρονται περισσότερες από μία δραστηριότητες, οι κωδικοί συμπληρώνονται κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τη σχετική σπουδαιότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

7

Φύση του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου

Να επισημανθεί αν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι κεντρικός αντισυμβαλλόμενος (CCP), χρηματοοικονομικός ή μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ή άλλο είδος αντισυμβαλλομένου, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 ή το άρθρο 2 σημεία 1), 8) και 9) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

8

ID χρηματομεσίτη

Σε περίπτωση που χρηματομεσίτης ενεργεί ως ενδιάμεσος για τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο, χωρίς ο ίδιος να καταστεί αντισυμβαλλόμενος, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος προσδιορίζει τον συγκεκριμένο χρηματομεσίτη με μοναδικό κωδικό.

9

ID οντότητας που υποβάλλει την αναφορά

Σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος έχει αναθέσει την υποβολή της αναφοράς σε τρίτο μέρος ή στον άλλον αντισυμβαλλόμενο, η συγκεκριμένη οντότητα πρέπει να προσδιορίζεται στο πεδίο αυτό με μοναδικό κωδικό.

Άλλως το πεδίο παραμένει κενό.

10

ID εκκαθαριστικού μέλους

Σε περίπτωση που η σύμβαση παραγώγων βρίσκεται σε εκκαθάριση και ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος δεν είναι ο ίδιος εκκαθαριστικό μέλος, το εκκαθαριστικό μέλος, μέσω του οποίου εκκαθαρίζεται η σύμβαση παραγώγων, προσδιορίζεται στο πεδίο αυτό με μοναδικό κωδικό.

11

Τύπος ID του δικαιούχου

Τύπος κωδικού που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του δικαιούχου.

12

ID δικαιούχου

Το μέρος που υπόκειται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή εκτελείται μέσω δομής, όπως καταπίστευμα ή ταμείο, που αντιπροσωπεύει ορισμένους δικαιούχους, ο δικαιούχος θα πρέπει να προσδιορίζεται ως η συγκεκριμένη δομή.

Εάν ο δικαιούχος της σύμβασης δεν είναι αντισυμβαλλόμενος στη συγκεκριμένη σύμβαση, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος πρέπει να προσδιορίζει τον εν λόγω δικαιούχο με μοναδικό κωδικό ή, σε περίπτωση ιδιώτη, σταθερά με έναν κωδικό πελάτη, όπως αποδίδεται από τη νομική οντότητα που χρησιμοποιείται από τον εν λόγω ιδιώτη.

13

Συναλλακτική ικανότητα

Προσδιορίζεται αν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος έχει συνάψει τη σύμβαση ως κύριος υπόχρεος για ίδιο λογαριασμό (εξ ονόματός του ή εξ ονόματος πελάτη) ή ως εντολοδόχος για τον λογαριασμό και εξ ονόματος πελάτη.

14

Πλευρά αντισυμβαλλομένου

Προσδιορίζεται αν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι αγοραστής ή πωλητής.

15

Άμεσα συνδεδεμένη με εμπορική δραστηριότητα ή με δραστηριότητα χρηματοδότησης ταμειακών διαθεσίμων

Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση είναι αντικειμενικά μετρήσιμη ως άμεσα συνδεδεμένη με την εμπορική δραστηριότητα ή με τη δραστηριότητα χρηματοδότησης ταμειακών διαθεσίμων του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Το πεδίο παραμένει κενό σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 8) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

16

Κατώφλι εκκαθάρισης

Πληροφορίες σχετικά με το αν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος υπερβαίνει το κατώφλι εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Το πεδίο παραμένει κενό σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 8) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

17

Αξία της σύμβασης

Αποτίμηση της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει υποδείγματος τιμών (mark to model), όπου έχει εφαρμογή βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Η αποτίμηση του CCP πρόκειται να χρησιμοποιείται για εκκαθαρισμένη συναλλαγή.

18

Νόμισμα της αξίας

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της αξίας της σύμβασης.

19

Χρονοσφραγίδα αποτίμησης

Ημερομηνία και ώρα της τελευταίας αποτίμησης. Για την αποτίμηση βάσει τρεχουσών τιμών της αγοράς, αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα δημοσίευσης των τιμών αναφοράς.

20

Τύπος αποτίμησης

Να επισημανθεί κατά πόσον η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε βάσει τρεχουσών τιμών της αγοράς ή βάσει υποδείγματος τιμών ή έχει παρασχεθεί από τον CCP.

21

Παροχή ασφάλειας

Να επισημανθεί αν υπάρχει συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

22

Χαρτοφυλάκιο ασφάλειας

Αν η ασφάλεια παρέχεται σε βάση χαρτοφυλακίου.

Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλεια υπολογίζεται στη βάση καθαρών θέσεων που προκύπτουν από σειρά συμβάσεων, παρά ανά συναλλαγή.

23

Κωδικός χαρτοφυλακίου ασφάλειας

Εάν η ασφάλεια αναφέρεται σε βάση χαρτοφυλακίου, το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με μοναδικό κωδικό που καθορίζεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο.

24

Παρεχόμενο αρχικό περιθώριο

Αξία του αρχικού περιθωρίου που παρέχεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο στον άλλον αντισυμβαλλόμενο.

Σε περίπτωση που το αρχικό περιθώριο παρέχεται σε βάση χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του αρχικού περιθωρίου που παρέχεται για το χαρτοφυλάκιο.

25

Νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου

Να προσδιοριστεί το νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου.

26

Παρεχόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης

Αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που παρέχεται, μεταξύ άλλων τοις μετρητοίς, από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο στον άλλον αντισυμβαλλόμενο.

Σε περίπτωση που το περιθώριο διαφορών αποτίμησης παρέχεται σε βάση χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που παρέχεται για το χαρτοφυλάκιο.

27

Νόμισμα των παρεχόμενων περιθωρίων διαφορών αποτίμησης

Να προσδιοριστεί το νόμισμα του παρεχόμενου περιθωρίου διαφορών αποτίμησης.

28

Λαμβανόμενο αρχικό περιθώριο

Αξία του αρχικού περιθωρίου που λαμβάνει ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος από τον άλλον αντισυμβαλλόμενο.

Σε περίπτωση που το αρχικό περιθώριο λαμβάνεται σε βάση χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του αρχικού περιθωρίου που λαμβάνεται για το χαρτοφυλάκιο.

29

Νόμισμα του λαμβανόμενου αρχικού περιθωρίου

Να προσδιοριστεί το νόμισμα του λαμβανόμενου αρχικού περιθωρίου.

30

Λαμβανόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης

Αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που λαμβάνει, μεταξύ άλλων τοις μετρητοίς, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος από τον άλλον αντισυμβαλλόμενο.

Σε περίπτωση που το περιθώριο διαφορών αποτίμησης λαμβάνεται σε βάση χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που λαμβάνεται για το χαρτοφυλάκιο.

31

Νόμισμα των λαμβανόμενων περιθωρίων διαφορών αποτίμησης

Να προσδιοριστεί το νόμισμα του λαμβανόμενου περιθωρίου διαφορών αποτίμησης.

32

Παρεχόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια

Αξία της ασφάλειας που παρέχεται καθ' υπέρβαση της απαιτούμενης ασφάλειας.

33

Νόμισμα της παρεχόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας

Να προσδιοριστεί το νόμισμα της παρεχόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας.

34

Λαμβανόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια

Αξία της ασφάλειας που λαμβάνεται καθ' υπέρβαση της απαιτούμενης ασφάλειας.

35

Νόμισμα της λαμβανόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας

Να προσδιοριστεί το νόμισμα της λαμβανόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας.

(1)   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).Πίνακας 2

Κοινά δεδομένα

 

Πεδίο

Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται

Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων

 

Τμήμα 2α — Τύπος σύμβασης

 

Όλες οι συμβάσεις

1

Τύπος σύμβασης

Κάθε αναφερόμενη σύμβαση ταξινομείται σύμφωνα με τον τύπο της.

 

2

Κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων

Κάθε αναφερόμενη σύμβαση ταξινομείται σύμφωνα με την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων στην οποία βασίζεται.

 

 

Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης

 

Όλες οι συμβάσεις

3

Τύπος ταξινόμησης προϊόντος

Ο τύπος της ταξινόμησης του σχετικού προϊόντος.

 

4

Ταξινόμηση προϊόντος

Για τα προϊόντα που προσδιορίζονται μέσω Διεθνούς Αριθμού Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) ή Εναλλακτικού Αναγνωριστικού Κωδικού του Μέσου (ΑΙΙ), προσδιορίζεται ο Κωδικός Ταξινόμησης Χρηματοπιστωτικών Μέσων (CFI).

Για τα προϊόντα για τα οποία δεν διατίθενται κωδικοί ISIN ή AII, προσδιορίζεται ο Μοναδικός Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος (UPI). Έως ότου εγκριθεί ο κωδικός UPI, τα εν λόγω προϊόντα ταξινομούνται με κωδικό CFI.

 

5

Τύπος αναγνώρισης προϊόντος

Ο τύπος της αναγνώρισης του σχετικού προϊόντος.

 

6

Αναγνώριση προϊόντος

Το προϊόν προσδιορίζεται μέσω του κωδικού ISIN ή ΑΙΙ. Ο κωδικός ΑΙΙ χρησιμοποιείται όταν ένα προϊόν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης που ταξινομείται ως ΑΙΙ, στο μητρώο που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ και δημιουργείται με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής (1).

Ο κωδικός ΑΙΙ χρησιμοποιείται μόνον έως την ημερομηνία εφαρμογής της κατ' εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

 

7

Τύπος αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου

Ο τύπος αναγνωριστικού κωδικού του σχετικού υποκείμενου στοιχείου.

 

8

Αναγνώριση υποκείμενου στοιχείου

Το άμεσα υποκείμενο στοιχείο προσδιορίζεται μέσω ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού για το εν λόγω υποκείμενο στοιχείο με βάση τον τύπο του.

Ο κωδικός ΑΙΙ χρησιμοποιείται μόνον έως την ημερομηνία εφαρμογής της κατ' εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

Για τα συμβόλαια ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, θα πρέπει να παρέχεται ο κωδικός ISIN της υποχρέωσης αναφοράς.

Σε περίπτωση καλαθιών που συντίθενται, μεταξύ άλλων, από χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, προσδιορίζονται μόνον τα χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης.

 

9

Ονομαστικό νόμισμα 1

Το νόμισμα του ονομαστικού ποσού.

Στην περίπτωση σύμβασης παραγώγων επί επιτοκίων ή νομισμάτων, αυτό θα είναι το ονομαστικό νόμισμα του σκέλους 1.

 

10

Ονομαστικό νόμισμα 2

Το άλλο νόμισμα του ονομαστικού ποσού.

Στην περίπτωση σύμβασης παραγώγων επί επιτοκίων ή νομισμάτων, αυτό θα είναι το ονομαστικό νόμισμα του σκέλους 2.

 

11

Παραδοτέο νόμισμα

Το νόμισμα που πρόκειται να παραδοθεί.

 

 

Τμήμα 2γ — Λεπτομέρειες της συναλλαγής

 

Όλες οι συμβάσεις

12

ID συναλλαγής

Μέχρι να καταστεί διαθέσιμος ο παγκόσμιος κωδικός UTI, ένας μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής που έχει συμφωνηθεί με τον άλλο αντισυμβαλλόμενο.

 

13

Αριθμός παρακολούθησης αναφοράς

Ένας μοναδικός αριθμός για την ομάδα αναφορών που αφορούν την ίδια εκτέλεση μιας σύμβασης παραγώγων.

 

14

ID συνιστώσας πολύπλοκης συναλλαγής

Αναγνωριστικός κωδικός, εσωτερικός στην αναφέρουσα επιχείρηση, για την ταυτοποίηση και σύνδεση όλων των αναφορών που σχετίζονται με την ίδια σύμβαση παραγώγων, που συντίθεται από έναν συνδυασμό συμβάσεων παραγώγων. Ο κωδικός πρέπει να είναι μοναδικός στο επίπεδο του αντισυμβαλλομένου για την ομάδα των αναφορών συναλλαγών που προκύπτουν από τη σύμβαση παραγώγων.

Το πεδίο αυτό εφαρμόζεται μόνον εάν μια επιχείρηση εκτελεί μια σύμβαση παραγώγων που συντίθεται από δύο ή περισσότερες συμβάσεις παραγώγων, και εφόσον η σύμβαση αυτή δεν δύναται να αναφέρεται καταλλήλως σε μία ενιαία αναφορά.

 

15

Τόπος εκτέλεσης

Ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης παραγώγων προσδιορίζεται από μοναδικό κωδικό για τον συγκεκριμένο τόπο.

Όταν η σύμβαση έχει συναφθεί εξωχρηματιστηριακά και το αντίστοιχο μέσο έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC «XOFF».

Όταν η σύμβαση έχει συναφθεί εξωχρηματιστηριακά και το αντίστοιχο μέσο δεν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ούτε έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC «XXXX».

 

16

Συμπίεση

Να προσδιοριστεί αν η σύμβαση προκύπτει από πράξη συμπίεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 47) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

 

17

Τιμή/ισοτιμία

Η τιμή ανά παράγωγο εξαιρουμένων, κατά περίπτωση, προμήθειας και δεδουλευμένων τόκων.

 

18

Συμβολισμός τιμής

Ο τρόπος με τον οποίον εκφράζεται η τιμή.

 

19

Νόμισμα της τιμής

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή/ισοτιμία.

 

20

Ονομαστικό ποσό

Το ποσό αναφοράς από το οποίο καθορίζονται οι συμβατικές πληρωμές. Σε περίπτωση μερικής καταγγελίας και απόσβεσης, καθώς και στην περίπτωση συμβάσεων όπου το ονομαστικό ποσό, λόγω των χαρακτηριστικών της σύμβασης, μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, αυτό αντικατοπτρίζει το ονομαστικό ποσό που απομένει μετά τη μεταβολή.

 

21

Πολλαπλασιαστής τιμής

Ο αριθμός μονάδων του χρηματοπιστωτικού μέσου που περιλαμβάνονται σε μονάδα διαπραγμάτευσης· για παράδειγμα, ο αριθμός των παραγώγων που αντιπροσωπεύονται από μια σύμβαση.

 

22

Ποσότητα

Αριθμός συμβάσεων που περιλαμβάνονται στην αναφορά.

Στην περίπτωση τοποθετήσεων επί χρηματοπιστωτικών διαφορών (spread bets), η ποσότητα είναι η χρηματική αξία που στοιχηματίζεται ανά μοναδιαία διακύμανση του άμεσα υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου.

 

23

Προκαταβολική πληρωμή

Ποσό οποιασδήποτε προκαταβολικής πληρωμής πραγματοποίησε ή έλαβε ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος.

 

24

Τύπος παράδοσης

Να επισημανθεί αν η σύμβαση διακανονίζεται είτε με φυσική παράδοση είτε χρηματικά.

 

25

Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης

Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η σύμβαση.

 

26

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε ισχύ οι συμβατικές υποχρεώσεις.

 

27

Ημερομηνία ληκτότητας

Αρχική ημερομηνία λήξης της αναφερόμενης σύμβασης.

Η πρόωρη λήξη δεν αναφέρεται στο πεδίο αυτό.

 

28

Ημερομηνία καταγγελίας

Ημερομηνία καταγγελίας στην περίπτωση πρόωρης λήξης της αναφερόμενης σύμβασης.

 

29

Ημερομηνία διακανονισμού

Ημερομηνία διακανονισμού του υποκείμενου στοιχείου.

Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα πεδία.

 

30

Τύπος βασικής συμφωνίας

Αναφορά σε οποιαδήποτε βασική συμφωνία, εάν υπάρχει (π.χ. βασική συμφωνία ISDA· βασική συμφωνία αγοραστικής δύναμης και πώλησης· διεθνής βασική συμφωνία ForEx· Ευρωπαϊκή Βασική συμφωνία ή οποιεσδήποτε τοπικές βασικές συμφωνίες).

 

31

Έκδοση βασικής συμφωνίας

Αναφορά στο έτος της έκδοσης της βασικής συμφωνίας που χρησιμοποιείται για την αναφερόμενη συναλλαγή, εάν έχει εφαρμογή (π.χ. 1992, 2002 κ.λπ.).

 

 

Τμήμα 2δ — Μετριασμός του κινδύνου/Υποβολή αναφοράς

 

Όλες οι συμβάσεις

32

Χρονοσφραγίδα επιβεβαίωσης

Ημερομηνία και ώρα της επιβεβαίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 149/2013 (3).

 

33

Μέσα επιβεβαίωσης

Κατά πόσον η σύμβαση επιβεβαιώθηκε ηλεκτρονικά, επιβεβαιώθηκε μη ηλεκτρονικά ή παραμένει μη επιβεβαιωθείσα.

 

 

Τμήμα 2ε — Εκκαθάριση

 

Όλες οι συμβάσεις

34

Υποχρέωση εκκαθάρισης

Να επισημανθεί κατά πόσον η αναφερόμενη σύμβαση ανήκει σε κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει κηρυχθεί υποκείμενη στην υποχρέωση εκκαθάρισης, και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι στη σύμβαση υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, από τη στιγμή της εκτέλεσης της σύμβασης.

 

35

Εκκαθαρισμένη

Να επισημανθεί αν έλαβε χώρα η εκκαθάριση.

 

36

Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης

Ώρα και ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η εκκαθάριση.

 

37

Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος (CCP)

Σε περίπτωση σύμβασης που έχει εκκαθαριστεί, ο μοναδικός κωδικός για τον CCP που έχει εκκαθαρίσει τη σύμβαση.

 

38

Ενδοομιλική

Να επισημανθεί αν η σύμβαση έχει συναφθεί ως συναλλαγή εντός ομίλου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

 

 

Τμήμα 2στ — Επιτόκια

 

Παράγωγα επιτοκίων

39

Σταθερό επιτόκιο σκέλους 1

Επισήμανση του χρησιμοποιούμενου σταθερού επιτοκίου του σκέλους 1, κατά περίπτωση.

 

40

Σταθερό επιτόκιο σκέλους 2

Επισήμανση του χρησιμοποιούμενου σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2, κατά περίπτωση.

 

41

Υπολογισμός ημερών σταθερού επιτοκίου σκέλους 1

Ο πραγματικός αριθμός ημερών στην περίοδο υπολογισμού του πληρωτή του σχετικού σταθερού επιτοκίου σκέλους 1, κατά περίπτωση.

 

42

Υπολογισμός ημερών σταθερού επιτοκίου σκέλους 2

Ο πραγματικός αριθμός ημερών στην περίοδο υπολογισμού του πληρωτή του σχετικού σταθερού επιτοκίου σκέλους 2, κατά περίπτωση.

 

43

Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 1 — χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το σταθερό επιτόκιο σκέλους 1, κατά περίπτωση.

 

44

Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 1 — πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το σταθερό επιτόκιο σκέλους 1, κατά περίπτωση.

 

45

Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 2 — χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το σταθερό επιτόκιο σκέλους 2, κατά περίπτωση.

 

46

Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 2 — πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το σταθερό επιτόκιο σκέλους 2, κατά περίπτωση.

 

47

Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 — χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 1, κατά περίπτωση.

 

48

Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 — πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 1, κατά περίπτωση.

 

49

Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 — χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 2, κατά περίπτωση.

 

50

Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 — πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 2, κατά περίπτωση.

 

51

Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 — χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1, κατά περίπτωση.

 

52

Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 — πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1, κατά περίπτωση.

 

53

Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 — χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος τη συχνότητας επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2, κατά περίπτωση.

 

54

Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 — πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2, κατά περίπτωση.

 

55

Κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 1

Επισήμανση των χρησιμοποιούμενων επιτοκίων που επαναπροσδιορίζονται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, με αναφορά σε επιτόκιο αναφοράς της αγοράς, κατά περίπτωση.

 

56

Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1— χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 1.

 

57

Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 — πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 1.

 

58

Κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 2

Επισήμανση των χρησιμοποιούμενων επιτοκίων που επαναπροσδιορίζονται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, με αναφορά σε επιτόκιο αναφοράς της αγοράς, κατά περίπτωση.

 

59

Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2— χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 2.

 

60

Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 — πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 2.

 

 

Τμήμα 2ζ — Συνάλλαγμα

 

Παράγωγα συναλλάγματος

61

Νόμισμα παράδοσης 2

Το διαφορετικό νόμισμα, εάν διαφέρει από το νόμισμα παράδοσης.

 

62

Συναλλαγματική ισοτιμία 1

Η συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία και ώρα σύναψης της σύμβασης. Εκφράζεται ως τιμή του βασικού νομίσματος στο νόμισμα που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

 

63

Προθεσμιακή ισοτιμία

Προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία, όπως συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων στη συμβατική συμφωνία. Εκφράζεται ως τιμή του βασικού νομίσματος στο νόμισμα που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

 

64

Βάση ισοτιμίας

Επίσημη βάση ισοτιμίας.

 

 

Τμήμα 2η — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής

 

Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής

 

Γενικά

 

 

65

Βάση του βασικού εμπορεύματος

Επισημαίνει τον τύπο υποκείμενου βασικού εμπορεύματος της σύμβασης.

 

66

Λεπτομερή στοιχεία για το βασικό εμπόρευμα

Λεπτομερή στοιχεία για το συγκεκριμένο βασικό εμπόρευμα πέραν του πεδίου 65.

 

 

Ενέργεια

Τα πεδία 67-77 εφαρμόζονται μόνον σε συμβάσεις παραγώγων που συνδέονται με φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια που παραδίδονται στην Ένωση.

 

67

Σημείο ή ζώνη παράδοσης

Σημεία παράδοσης των περιοχών αγοράς.

 

68

Σημείο διασύνδεσης

Προσδιορισμός των συνόρων ή των συνοριακών σημείων της σύμβασης μεταφοράς.

 

69

Τύπος φορτίου

Προσδιορισμός του προφίλ παράδοσης.

 

 

Επαναλαμβανόμενο τμήμα πεδίων 70-77

 

 

70

Διαστήματα παράδοσης φορτίου

Το χρονικό διάστημα που καλύπτει κάθε σύνολο ωρών (block) ή σχήμα (shape).

 

71

Ημερομηνία και ώρα έναρξης της παράδοσης

Η ημερομηνία και ώρα έναρξης της παράδοσης.

 

72

Ημερομηνία και ώρα λήξης της παράδοσης

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της παράδοσης.

 

73

Διάρκεια

Η διάρκεια της περιόδου παράδοσης.

 

74

Ημέρες της εβδομάδας

Οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες γίνεται η παράδοση.

 

75

Δυναμικότητα παράδοσης

Η δυναμικότητα παράδοσης για κάθε διάστημα παράδοσης που προσδιορίζεται στο πεδίο 70.

 

76

Ποσοτική μονάδα

Ημερήσια ή ωριαία ποσότητα σε MWh ή kWh/d που αντιστοιχεί στο υποκείμενο βασικό εμπόρευμα.

 

77

Τιμή/ποσότητες ανά χρονικό διάστημα

Κατά περίπτωση, η τιμή ανά ποσότητα ανά χρονικό διάστημα παράδοσης.

 

 

Τμήμα 2θ — Δικαιώματα προαίρεσης

 

Συμβάσεις που περιλαμβάνουν δικαίωμα προαίρεσης

78

Τύπος δικαιώματος προαίρεσης

Επισήμανση του κατά πόσον η σύμβαση παραγώγων είναι δικαίωμα προαίρεσης με θέση αγοράς (δικαίωμα αγοράς ενός συγκεκριμένου υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου) ή δικαίωμα προαίρεσης με θέση πώλησης (δικαίωμα πώλησης ενός συγκεκριμένου υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου) ή κατά πόσον δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν πρόκειται για θέση αγοράς ή θέση πώλησης, κατά τη στιγμή της εκτέλεσης της σύμβασης παραγώγων.

— Στην περίπτωση των δικαιωμάτων προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής, πρόκειται για:

— «Θέση πώλησης», σε περίπτωση δικαιώματος προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής παραλήπτη, όπου ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία ανταλλαγής ως παραλήπτης με σταθερό επιτόκιο·

— «Θέση αγοράς», σε περίπτωση δικαιώματος προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής αγοραστή, όπου ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία ανταλλαγής ως αγοραστής με σταθερό επιτόκιο.

— Στην περίπτωση ανώτατων και κατώτατων ορίων, πρόκειται για:

— «Θέση πώλησης», σε περίπτωση κατώτατου ορίου·

— «Θέση αγοράς», σε περίπτωση ανώτατου ορίου.

 

79

Τύπος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης

Να επισημανθεί κατά πόσον το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί μόνον σε καθορισμένη ημερομηνία (ευρωπαϊκός και ασιατικός τύπος), σε σειρά προκαθορισμένων ημερομηνιών (Βερμούδων) ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της σύμβασης (αμερικανικός τύπος).

 

80

Τιμή άσκησης (ανώτατο/κατώτατο όριο)

Η τιμή άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης.

 

81

Συμβολισμός τιμής άσκησης

Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η τιμή άσκησης.

 

82

Ημερομηνία ληκτότητας του υποκείμενου στοιχείου

Στην περίπτωση δικαιωμάτων προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής, ημερομηνία ληκτότητας της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής.

 

 

Τμήμα 2ι — Πιστωτικά παράγωγα

 

 

83

Εξοφλητική προτεραιότητα

Πληροφορίες σχετικά με την εξοφλητική προτεραιότητα σε περίπτωση συμβάσεων επί δείκτη ή επί μεμονωμένου πιστούχου.

 

84

Οντότητα αναφοράς

Αναγνωριστικό της υποκείμενης οντότητας αναφοράς.

 

85

Συχνότητα πληρωμής

Η συχνότητα πληρωμής του επιτοκίου/τοκομεριδίου.

 

86

Βάση υπολογισμού

Η βάση υπολογισμού του επιτοκίου.

 

87

Σειρά

Ο αριθμός σειράς της σύνθεσης του δείκτη, κατά περίπτωση.

 

88

Έκδοση

Νέα έκδοση της σειράς εκδίδεται εάν ένα από τα στοιχεία παρουσιάσει αθέτηση και ο δείκτης πρέπει να σταθμιστεί εκ νέου, ώστε να αντιστοιχεί στον νέο αριθμό του συνόλου των στοιχείων που συνθέτουν τον δείκτη.

 

89

Συντελεστής δείκτη

Ο συντελεστής που εφαρμόζεται στο ονομαστικό ποσό (πεδίο 20) για να το προσαρμόσει σε όλα τα προηγούμενα πιστωτικά γεγονότα της σειράς του εν λόγω δείκτη.

Η τιμή κυμαίνεται μεταξύ 0 και 100.

 

90

Τμήμα

Ένδειξη του αν μια σύμβαση παραγώγων τμηματοποιείται.

 

91

Σημείο σύνδεσης (attachment point)

Το σημείο στο οποίο οι ζημίες στη δέσμη θα επηρεάσουν ένα συγκεκριμένο τμήμα.

 

92

Σημείο αποσύνδεσης (detachment point)

Το σημείο πέραν του οποίου οι ζημίες δεν επηρεάζουν το συγκεκριμένο τμήμα.

 

 

Τμήμα 2ια — Τροποποιήσεις στη σύμβαση

 

 

93

Τύπος ενέργειας

Αν η αναφορά περιλαμβάνει:

— σύμβαση παραγώγων για πρώτη φορά, στην οποία περίπτωση προσδιορίζεται ως «νέα»·

— τροποποίηση των όρων ή λεπτομερειών προηγουμένως αναφερθείσας σύμβασης παραγώγων, αλλά όχι διόρθωση αναφοράς, στην οποία περίπτωση προσδιορίζεται ως «τροποποίηση». Αυτό περιλαμβάνει μια επικαιροποίηση προηγούμενης αναφοράς που παρουσιάζει μια θέση, ούτως ώστε να αποτυπώνονται οι νέες συναλλαγές που περιλαμβάνονται στη θέση αυτή·

— ακύρωση μιας εσφαλμένα υποβληθείσας αναφοράς στο σύνολό της, σε περίπτωση που η σύμβαση δεν υπήρξε ποτέ ή δεν υπόκειτο στις απαιτήσεις υποβολής αναφορών του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, αλλά αναφέρθηκε κατά λάθος σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών, στην οποία περίπτωση χαρακτηρίζεται ως «σφάλμα»·

— πρόωρη λήξη υφιστάμενης σύμβασης, στην οποία περίπτωση προσδιορίζεται ως «πρόωρη λήξη»·

— αναφορά που έχει υποβληθεί στο παρελθόν περιέχει εσφαλμένα πεδία δεδομένων, στην οποία περίπτωση η αναφορά που διορθώνει τα εσφαλμένα πεδία δεδομένων της προηγούμενης αναφοράς προσδιορίζεται ως «διόρθωση»·

— συμπίεση της αναφερόμενης σύμβασης, στην οποία περίπτωση προσδιορίζεται ως «συμπίεση»·

— επικαιροποίηση της αποτίμησης ή της ασφάλειας της σύμβασης, στην οποία περίπτωση προσδιορίζεται ως «επικαιροποίηση αποτίμησης»·

— μια σύμβαση παραγώγων που πρόκειται να αναφερθεί ως νέα συναλλαγή και, επίσης, περιλαμβάνεται σε χωριστή αναφορά θέσης κατά την ίδια ημέρα, στην οποία περίπτωση προσδιορίζεται ως «στοιχείο θέσης». Η τιμή αυτή θα ισοδυναμεί με την αναφορά μιας νέας συναλλαγής η οποία ακολουθείται από επικαιροποίηση της εν λόγω αναφοράς, ώστε να παρουσιάζεται ως συμπιεσμένη.

 

94

Επίπεδο

Ένδειξη του κατά πόσον η αναφορά διενεργείται σε επίπεδο συναλλαγής ή θέσης.

Η αναφορά σε επίπεδο θέσης μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον ως συμπλήρωμα στην αναφορά σε επίπεδο συναλλαγής, με σκοπό την αναφορά μετασυναλλακτικών γεγονότων και μόνον εφόσον οι επιμέρους συναλλαγές ανταλλάξιμων προϊόντων έχουν αντικατασταθεί από τη θέση.

 

(1)   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006, για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της αγοράς, την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της οδηγίας αυτής (ΕΕ L 241 της 2.9.2006, σ. 1).

(2)   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

(3)   Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 149/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης, την υποχρέωση εκκαθάρισης, το δημόσιο μητρώο, την πρόσβαση σε τόπο διαπραγμάτευσης, τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, τις τεχνικές μετριασμού του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 11).( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 1).

Top