EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0305-20210716

Consolidated text: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/2021-07-16

02011R0305 — EL — 16.07.2021 — 002.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 9ης Μαρτίου 2011

για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας ►C1  δομικών προϊόντων ◄ και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 088 της 4.4.2011, σ. 5)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 568/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Φεβρουαρίου 2014

  L 157

76

27.5.2014

►M2

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 574/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2014

  L 159

41

28.5.2014

►M3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1020 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019

  L 169

1

25.6.2019


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 103, 12.4.2013, σ.  10 (305/2011)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 9ης Μαρτίου 2011

για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας ►C1  δομικών προϊόντων ◄ και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

►C1  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει όρους για τη διάθεση ή τη διαθεσιμότητα στην αγορά ◄ ►C1  δομικών προϊόντων ◄ με την κατάρτιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την έκφραση της ►C1  επίδοσης ◄ των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα εν λόγω προϊόντα.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

« ►C1  δομικό προϊόν ◄ » : κάθε προϊόν ή συνδυασμός προϊόντων που παράγεται και διατίθεται στην αγορά για μόνιμη ενσωμάτωση σε ►C1  δομικά έργα ◄ ή μέρη αυτών και του οποίου η ►C1  επίδοση ◄ επηρεάζει την ►C1  επίδοση ◄ των ►C1  δομικών έργων ◄ σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις ►C1  δομικών έργων ◄ ·

2.

«συνδυασμός προϊόντων» : ►C1  δομικό προϊόν ◄ που διατίθεται στην αγορά από μεμονωμένο κατασκευαστή ως σύνολο που αποτελείται από δύο τουλάχιστον χωριστά εξαρτήματα τα οποία πρέπει να συνδυαστούν για να ενσωματωθούν ►C1  στα δομικά έργα ◄ ·

3.

« ►C1  δομικά έργα ◄ » : κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού·

4.

«ουσιώδη χαρακτηριστικά» : τα χαρακτηριστικά του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ που σχετίζονται με τις βασικές απαιτήσεις ►C1  δομικών έργων ◄ ·

5.

« ►C1  δομικού προϊόντος ◄ » : η ►C1  επίδοση ◄ σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, εκφραζόμενη σε επίπεδα ή ►C1  κατηγορίες ◄ ή περιγραφικά·

6.

«επίπεδο» : το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της ►C1  επίδοσης ◄ ►C1  δομικού προϊόντος ◄ σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, εκφραζόμενο σε αριθμητική τιμή·

7.

« ►C1  κατηγορία ◄ » : φάσμα επιπέδων ►C1  επίδοσης ◄ ►C1  δομικού προϊόντος ◄ , που οριοθετείται από κατώτατη και ανώτατη τιμή·

8.

«οριακό επίπεδο» : ελάχιστο ή μέγιστο επίπεδο ►C1  επίδοσης ◄ ουσιώδους χαρακτηριστικού ►C1  δομικού προϊόντος ◄ ·

9.

«τύπος προϊόντος» : το σύνολο αντιπροσωπευτικών επιπέδων ή κατηγοριών επιδόσεων ◄ ►C1  δομικού προϊόντος ◄ , σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, όταν χρησιμοποιείται συγκεκριμένος συνδυασμός πρώτων υλών ή άλλων στοιχείων σε συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής·

10.

«εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές» : εναρμονισμένα πρότυπα και ►C1  έγγραφα ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ ·

11.

«εναρμονισμένο πρότυπο» : το πρότυπο που θεσπίζει ένας από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης που παρατίθενται στο παράρτημα I της οδηγίας 98/34/ΕΚ, βάσει αιτήματος που εκδίδει η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας·

12.

« ►C1  έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ » : έγγραφο που εκδίδεται από τον οργανισμό των ΟΤΑ για το σκοπό της έκδοσης ευρωπαϊκών τεχνικών αξιολογήσεων·

13.

«ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση» : η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της ►C1  επίδοσης ◄ ►C1  δομικού προϊόντος ◄ , σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με το αντίστοιχο ►C1  έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ ·

14.

« ►C1  προοριζόμενη χρήση ◄ » : η ►C1  προοριζόμενη χρήση ◄ του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ όπως ορίζεται στην ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή·

15.

«ειδική τεχνική τεκμηρίωση» : τεκμηρίωση που καταδεικνύει ότι οι μέθοδοι στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου συστήματος αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ έχουν αντικατασταθεί από άλλες μεθόδους, υπό τον όρο ότι τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με αυτές τις άλλες μεθόδους είναι ισοδύναμα με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τις μεθόδους δοκιμής του αντίστοιχου εναρμονισμένου προτύπου·

16.

«διαθεσιμότητα στην αγορά» : κάθε προσφορά ►C1  δομικού προϊόντος ◄ για διανομή ή χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

17.

«διάθεση στην αγορά» : η πρώτη φορά κατά την οποία ένα ►C1  δομικό προϊόν ◄ καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά της Ένωσης·

18.

«οικονομικός φορέας» : ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας, ο διανομέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος·

19.

«κατασκευαστής» : κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ►C1  δομικό προϊόν ◄ ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή τέτοιου προϊόντος και διαθέτει στην αγορά το προϊόν αυτό υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του·

20.

«διανομέας» : κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, εκτός από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο ►C1  δομικό προϊόν ◄ στην αγορά·

21.

«εισαγωγέας» : κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει ►C1  δομικό προϊόν ◄ τρίτης χώρας στην ενωσιακή αγορά·

22.

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» : κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που έχει λάβει γραπτή εντολή από κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων·

23.

«απόσυρση» : κάθε μέτρο που έχει ως σκοπό να αποτρέψει τη διαθεσιμότητα στην αγορά ►C1  δομικού προϊόντος ◄ που βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού·

24.

«ανάκληση» : κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή ►C1  δομικού προϊόντος ◄ που έχει ήδη καταστεί διαθέσιμο στον τελικό χρήστη·

25.

«διαπίστευση» : έχει την έννοια που του αποδίδεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

26.

«έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο» : ο τεκμηριωμένος, μόνιμος και εσωτερικός έλεγχος παραγωγής σε εργοστάσιο, σύμφωνα με τις σχετικές εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές·

27.

«πολύ μικρή επιχείρηση» : πολύ μικρή επιχείρηση όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων ( 1

28.

«κύκλος ζωής» : τα διαδοχικά και αλληλοσυνδεόμενα στάδια της ζωής ενός ►C1  δομικού προϊόντος ◄ , από την αγορά των πρώτων υλών ή τη δημιουργία από φυσικούς πόρους έως την τελική διάθεση.

Άρθρο 3

Βασικές απαιτήσεις ►C1  δομικών έργων ◄ και ουσιώδη χαρακτηριστικά ►C1  δομικών προϊόντων ◄

1.  
Οι βασικές απαιτήσεις ►C1  δομικών έργων ◄ που παρατίθενται στο παράρτημα I αποτελούν τη βάση για την προετοιμασία των εντολών τυποποίησης και των εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών.
2.  
Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ καθορίζονται σε εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις ►C1  δομικών έργων ◄ .
3.  
Για συγκεκριμένες οικογένειες ►C1  δομικών προϊόντων ◄ που καλύπτονται από εναρμονισμένα πρότυπα, η Επιτροπή, εφόσον είναι σκόπιμο και σε σχέση με τις προτεινόμενες χρήσεις τους όπως καθορίζονται σε εναρμονισμένα πρότυπα, καθορίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 60, εκείνα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά για τα οποία ο κατασκευαστής δηλώνει την ►C1  επίδοση ◄ του προϊόντος όταν διατίθεται στην αγορά.

Εφόσον είναι σκόπιμο, η Επιτροπή καθορίζει επίσης με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 60 τα οριακά επίπεδα για την ►C1  επίδοση ◄ σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που πρέπει να δηλωθούν.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

►C1  ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ◄ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Άρθρο 4

►C1  Δήλωση επιδόσεων ◄

1.  
Όταν ►C1  δομικό προϊόν ◄ καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή ανταποκρίνεται προς ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί για αυτό, ο κατασκευαστής καταρτίζει ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ όταν το εν λόγω προϊόν διατίθεται στην αγορά.
2.  
Όταν ►C1  δομικό προϊόν ◄ καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή ανταποκρίνεται προς ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί για αυτό, οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο πληροφορίες που αφορούν την ►C1  επίδοσή ◄ του σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, όπως καθορίζονται στην ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, μπορεί να παρέχονται μόνο εφόσον περιλαμβάνονται και προσδιορίζονται στη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ , εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου, σύμφωνα με το άρθρο 5, δεν έχει καταρτιστεί ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ .
3.  
Με την κατάρτιση της ►C1  δήλωσης επιδόσεων ◄ , ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμφωνία του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ με την εν λόγω δηλωθείσα ►C1  επίδοση ◄ . Ελλείψει αντικειμενικών ενδείξεων περί του αντιθέτου, τα κράτη μέλη τεκμαίρουν ότι η ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ που καταρτίζεται από τον κατασκευαστή είναι ακριβής και αξιόπιστη.

Άρθρο 5

Παρεκκλίσεις από την κατάρτιση ►C1  δήλωσης επιδόσεων ◄

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 και εφόσον δεν υφίστανται ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις που απαιτούν δήλωση των ουσιωδών χαρακτηριστικών όπου τα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ προορίζονται για χρήση, ο κατασκευαστής μπορεί να μην καταρτίσει ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ όταν διαθέτει στην αγορά ►C1  δομικό προϊόν ◄ που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο σε περίπτωση όπου:

α) 

το ►C1  δομικό προϊόν ◄ κατασκευάζεται μεμονωμένα ή επί παραγγελία σε εκτός σειράς διαδικασία κατόπιν ειδικής παραγγελίας και εγκαθίσταται σε ►C1  εννιαίο αυτοματοποιημένο δομικό έργο ◄ , από κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για την ασφαλή ενσωμάτωση του προϊόντος ►C1  στο δομικό έργο ◄ , σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες και υπ’ ευθύνη αυτών που είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή εκτέλεση ►C1  του δομικού έργου ◄ , οι οποίοι καθορίζονται από τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες·

β) 

το ►C1  δομικό προϊόν ◄ κατασκευάζεται στο εργοτάξιο για την ενσωμάτωσή του ►C1  στα αντίστοιχα δομικά έργα ◄ σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες και με ευθύνη των υπευθύνων για την ασφαλή εκτέλεση των ►C1  δομικών έργων ◄ , οι οποίοι καθορίζονται από τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες· ή

γ) 

το ►C1  δομικό προϊόν ◄ κατασκευάζεται κατά τρόπο παραδοσιακό ή κατά τρόπο κατάλληλο για τη διατήρηση των μνημείων και με μη βιομηχανική διαδικασία, ιδιαίτερα για την κατάλληλη αποκατάσταση ►C1  δομικών έργων ◄ που τυγχάνουν επίσημης προστασίας ως τμήμα συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες.

Άρθρο 6

Περιεχόμενο της ►C1  δήλωσης επδόσεων ◄

1.  
Η ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ εκφράζει την ►C1  επίδοση  ◄ των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με τις σχετικές εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές.
2.  

Η ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ περιλαμβάνει, ιδίως, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

τα στοιχεία του τύπου του προϊόντος για τον οποίο έχει καταρτιστεί η ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ ·

β) 

το σύστημα ή τα συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ , όπως καθορίζει το παράρτημα V·

γ) 

τον αριθμό αναφοράς και την ημερομηνία έκδοσης του εναρμονισμένου προτύπου ή της ειδικής τεχνικής τεκμηρίωσης που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση κάθε ουσιώδους χαρακτηριστικού·

δ) 

ενδεχομένως, τον αριθμό αναφοράς της χρησιμοποιούμενης ειδικής τεχνικής τεκμηρίωσης και τις απαιτήσεις με τις οποίες ισχυρίζεται ο κατασκευαστής ότι συμμορφώνεται το προϊόν.

3.  

Η ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ περιλαμβάνει επιπλέον:

α) 

την ►C1  προοριζόμενη χρήση ◄ ή χρήσεις του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ , σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή·

β) 

τον κατάλογο των ουσιωδών χαρακτηριστικών, όπως καθορίζεται στην εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή για τη δηλωθείσα ►C1  προοριζόμενη χρήση ◄ ή χρήσεις·

γ) 

την ►C1  επίδοση ◄ τουλάχιστον ενός από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ , που σχετίζονται με τη δηλωθείσα ►C1  προοριζόμενη χρήση ◄ ή χρήσεις·

δ) 

όπου έχει εφαρμογή, την ►C1  επίδοση ◄ του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ , κατά επίπεδα ή ►C1  κατηγορίες ◄ ή περιγραφικά, εάν χρειάζεται βάσει υπολογισμού σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3·

ε) 

την ►C1  επίδοση ◄ εκείνων των ουσιωδών χαρακτηριστικών του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ που σχετίζονται με την ►C1  προοριζόμενη χρήση ◄ ή χρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που αφορούν την ►C1  προοριζόμενη χρήση ◄ ή χρήσεις ►C1  όπου ο κατασκευαστής προτίθεται να καταστήσει διαθέσιμο το προϊόν στην αγορά· ◄

στ) 

για τα απαριθμούμενα ουσιώδη χαρακτηριστικά για τα οποία δεν δηλώνεται ►C1  επίδοση ◄ , τα γράμματα «NPD» (μη καθορισμένη ►C1  επίδοση ◄

ζ) 

όταν έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση για το προϊόν αυτό, την ►C1  επίδοση ◄ , κατά επίπεδα ή ►C1  κατηγορίες ◄ ή περιγραφικά, του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ σε σχέση με όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που περιέχονται στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση.

4.  
Η ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ καταρτίζεται με τη χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα III.
5.  
Οι πληροφορίες στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 31 ή, ανάλογα με την περίπτωση, το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 παρέχονται από κοινού με τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ .

Άρθρο 7

Παροχή της ►C1  δήλωσης επιδόσεων ◄

1.  
Κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο της ►C1  δήλωσης επιδόσεών του ◄ , το οποίο παρέχεται είτε υπό έντυπη μορφή είτε από ηλεκτρονικό μέσο.

Εντούτοις, όταν παρτίδα του ίδιου προϊόντος παρέχεται σε μεμονωμένο χρήστη, μπορεί να συνοδεύεται από ένα μόνο αντίγραφο της ►C1  δήλωσης επιδόσεων ◄ είτε υπό έντυπη μορφή είτε από ηλεκτρονικό μέσο.

2.  
Αντίγραφο της ►C1  δήλωσης επιδόσεων ◄ υπό έντυπη μορφή παρέχεται εάν το ζητήσει ο παραλήπτης.
3.  
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, το αντίγραφο της ►C1  δήλωσης επιδόσεων ◄ μπορεί να καθίσταται διαθέσιμο σε δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους όρους που θα θεσπίσει η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 60. Αυτοί οι όροι, μεταξύ άλλων, διασφαλίζουν ότι η ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ παραμένει διαθέσιμη τουλάχιστον για το διάστημα στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 11 παράγραφος 2.
4.  
Η ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ παρέχεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στο οποίο είναι διαθέσιμο το προϊόν.

Άρθρο 8

Γενικές αρχές και χρήση της σήμανσης CE

1.  
Οι γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζονται στη σήμανση CE.
2.  
Η σήμανση CE τοποθετείται στα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ για τα οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6.

Εάν δεν έχει καταρτισθεί ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6, δεν τοποθετείται η σήμανση CE.

►C1  Τοποθετώντας τη σήμανση CE ή αναθέτοντας την τοποθέτησή της, οι κατασκευαστές υποδηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συμφωνία του ◄ ►C1  δομικού προϊόντος ◄ προς τη δηλωθείσα ►C1  επίδοση ◄ , καθώς και για τη συμμόρφωση προς όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και της υπόλοιπης σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτησή της.

Οι κανόνες για την τοποθέτηση της σήμανσης CE που προβλέπεται σε άλλες σχετικές ενωσιακές νομοθετικές πράξεις εναρμόνισης ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

3.  
Για κάθε ►C1  δομικό προϊόν ◄ που διέπεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, η σήμανση CE είναι η μόνη σήμανση που βεβαιώνει τη συμφωνία του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ με τη δηλωθείσα ►C1  επίδοση ◄ σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, που διέπονται από το εν λόγω εναρμονισμένο πρότυπο ή από την ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση.

Σχετικά με αυτό, τα κράτη μέλη δεν εισάγουν μνεία ή αφαιρούν κάθε μνεία εθνικών μέτρων σε σήμανση που βεβαιώνει τη συμφωνία με τη δηλωθείσα ►C1  επίδοση ◄ σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που καλύπτονται από εναρμονισμένο πρότυπο διαφορετικό από τη σήμανση CE.

4.  
Κράτος μέλος δεν μπορεί να απαγορεύει ούτε να εμποδίζει, εντός της επικράτειάς του ή υπό την ευθύνη του, τη διαθεσιμότητα στην αγορά ή τη χρήση των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ που φέρουν τη σήμανση CE, όταν οι δηλωθείσες ►C1  επιδόσεις ◄ αντιστοιχούν στις απαιτήσεις για τη χρήση αυτή στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.
5.  
Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η χρήση των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ που φέρουν τη σήμανση CE δεν εμποδίζεται από κανόνες ή όρους οι οποίοι επιβάλλονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς που ενεργούν ως δημόσιες επιχειρήσεις ή ως δημόσιοι οργανισμοί βάσει μονοπωλιακής θέσης ή με δημόσια εντολή, όταν οι δηλωθείσες ►C1  επιδόσεις ◄ αντιστοιχούν στις απαιτήσεις για τη χρήση αυτή στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.
6.  
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη στις απαιτήσεις τους για ►C1  τα δομικά έργα ◄ , καθώς και άλλοι εθνικοί κανόνες σχετικά με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ , πρέπει να συνάδουν με τα εναρμονισμένα πρότυπα.

Άρθρο 9

Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CE

1.  
Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο ►C1  δομικό προϊόν ◄ ή σε στερεωμένη στο προϊόν ετικέτα. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν διασφαλίζεται λόγω της φύσης του προϊόντος, τοποθετείται στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα.
2.  
Η σήμανση CE ακολουθείται από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο τοποθετήθηκε για πρώτη φορά, το όνομα και την καταχωρισμένη διεύθυνση του κατασκευαστή ή το σήμα ταυτοποίησης που επιτρέπει την ταυτοποίηση του ονόματος και της διεύθυνσης του κατασκευαστή εύκολα και με σαφήνεια, τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος, τον αριθμό της ►C1  δήλωσης επιδόσεων ◄ , το επίπεδο ή την ►C1  κατηγορία ◄ της δηλωθείσας ►C1  επίδοσης ◄ , το στοιχείο αναφοράς της σχετικής εναρμονισμένης τεχνικής προδιαγραφής, τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, κατά περίπτωση, και την ►C1  προοριζόμενη χρήση ◄ όπως καθορίζεται στη σχετική εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή.
3.  
Η σήμανση CE τοποθετείται προτού διατεθεί το ►C1  δομικό προϊόν ◄ στην αγορά. Μπορεί να συνοδεύεται από εικονόγραμμα ή άλλο τυχόν σήμα που υποδεικνύει κυρίως ειδικό κίνδυνο ή χρήση.

Άρθρο 10

Σημεία επαφής για τα ►C1  δομικά προϊόντα ◄

1.  
Τα κράτη μέλη ορίζουν σημεία επαφής για τα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008.
2.  
Τα άρθρα 10 και 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 εφαρμόζονται στα σημεία επαφής για τα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ .
3.  
Όσον αφορά τα καθήκοντα που καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα σημεία επαφής για τα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ παρέχουν, χρησιμοποιώντας σαφείς και εύληπτους όρους, πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις στην επικράτειά του που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων ►C1  δομικών έργων ◄ που ισχύουν για την ►C1  προοριζόμενη χρήση ◄ κάθε ►C1  δομικού προϊόντος ◄ , όπως ορίζει το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του παρόντος κανονισμού.
4.  
Τα σημεία επαφής για τα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ πρέπει να μπορούν να επιτελούν το έργο τους κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαδικασίες για την απόκτηση της σήμανσης CE.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1.  
Οι κατασκευαστές καταρτίζουν ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6 και τοποθετούν τη σήμανση CE σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9.

Οι κατασκευαστές, ως βάση για τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ , καταρτίζουν την τεχνική τεκμηρίωση περιγράφοντας όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το απαραίτητο σύστημα αξιολόγησης και την επαλήθευση της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ .

2.  
Οι κατασκευαστές φυλάσσουν την τεχνική τεκμηρίωση και τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ επί 10 έτη από τη διάθεση του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ στην αγορά.

Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή δύναται, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 60, να τροποποιήσει αυτό το χρονικό διάστημα για οικογένειες ►C1  δομικών προϊόντων ◄ με βάση την αναμενόμενη ζωή ή το ρόλο που διαδραματίζει το ►C1  δομικό προϊόν ◄ ►C1  στα δομικά έργα ◄ .

3.  
Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν την ύπαρξη διαδικασιών έτσι ώστε η παραγωγή σειράς να διατηρεί τη δηλωθείσα ►C1  επίδοση ◄ . Οι αλλαγές στον τύπο του προϊόντος και στις εφαρμοζόμενες εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

Οι κατασκευαστές, όταν κρίνεται σκόπιμο όσον αφορά την εξασφάλιση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της σταθερότητας της δηλωθείσας ►C1  επίδοσης ◄ ►C1  δομικού προϊόντος ◄ , διενεργούν δοκιμές με δειγματοληψία στα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ ►C1  που έχουν διατεθεί ή καταστεί διαθέσιμα στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες ◄ και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις αποσύρσεις προϊόντων και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τέτοιες τυχόν έρευνες.

4.  
Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα ►C1  δομικά τους προϊόντα ◄ φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίησή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος, διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το ►C1  δομικό προϊόν ◄ .
5.  
Οι κατασκευαστές σημειώνουν στο ►C1  δομικό προϊόν ◄ ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που το συνοδεύει, το όνομά τους, την εμπορική τους επωνυμία ή το κατατεθέν σήμα τους και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα και μόνο σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή.
6.  
Όταν διαθέτουν ►C1  δομικό προϊόν ◄ στην αγορά, οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα που έχει καθορίσει το σχετικό κράτος μέλος, ευκόλως κατανοητή από τους χρήστες.
7.  
Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ►C1  δομικό προϊόν ◄ που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμφωνεί με τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ ή δεν συμμορφώνεται προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση αυτού του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ ή, κατά περίπτωση, το αποσύρουν ή το ανακαλούν. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το ►C1  δομικό προϊόν ◄ και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
8.  
Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της αρχής αυτής, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμφωνία του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ με τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ και η συμμόρφωση προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με την εν λόγω αρχή, κατόπιν αιτήματός της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 12

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι

1.  
Ο κατασκευαστής μπορεί να διορίζει, με γραπτή εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

H κατάρτιση της τεχνικής τεκμηρίωσης δεν αποτελεί μέρος της εντολής του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

2.  

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή. Η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής:

α) 

να τηρεί τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ και την τεχνική τεκμηρίωση στη διάθεση των εθνικών εποπτικών αρχών για το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 11 παράγραφος 2·

β) 

να παρέχει στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμφωνία του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ με τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ και η συμμόρφωση προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

γ) 

να συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, για τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή των κινδύνων που ενέχουν τα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ που καλύπτει η εντολή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων

1.  
Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην ενωσιακή αγορά μόνο ►C1  δομικά προϊόντα ◄ που συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
2.  
Πριν από τη διάθεση ►C1  δομικού προϊόντος ◄ στην αγορά, οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι έχουν διενεργηθεί από τον κατασκευαστή η αξιολόγηση και η επαλήθευση της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ . Διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει την τεχνική τεκμηρίωση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6. Διασφαλίζουν επίσης ότι το προϊόν, όταν απαιτείται, φέρει τη σήμανση CE, ότι το προϊόν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 11 παράγραφοι 4 και 5.

Όταν εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι το ►C1  δομικό προϊόν ◄ δεν συμφωνεί με τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ ή δεν συμμορφώνεται προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ο εισαγωγέας δεν διαθέτει το εν λόγω προϊόν στην αγορά έως ότου αυτό συμφωνήσει με τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ που το συνοδεύει και συμμορφωθεί προς τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή έως ότου η ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ διορθωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή, καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το ►C1  δομικό προϊόν ◄ παρουσιάζει κίνδυνο.

►C1

 

3.  
Οι εισαγωγείς σημειώνουν ◄ στο ►C1  δομικό προϊόν ◄ ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που το συνοδεύει το όνομά τους, την εμπορική τους επωνυμία, το κατατεθέν σήμα τους και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους.
4.  
Οι εισαγωγείς, όταν διαθέτουν ►C1  δομικό προϊόν ◄ στην αγορά, διασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα που έχει καθορίσει το σχετικό κράτος μέλος, ευκόλως κατανοητή από τους χρήστες.
5.  
Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, όταν ►C1  δομικό προϊόν ◄ είναι υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ και τη συμμόρφωση προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
6.  
Οι εισαγωγείς, όταν κρίνεται σκόπιμο όσον αφορά την εξασφάλιση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της σταθερότητας της δηλωθείσας ►C1  επίδοσης ◄ ►C1  δομικού προϊόντος ◄ , διενεργούν δοκιμές με δειγματοληψία στα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ ►C1  διατεθεί ή καταστεί διαθέσιμα στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες ◄ και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις αποσύρσεις προϊόντων και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τις έρευνές τους.
7.  
Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ►C1  δομικό προϊόν ◄ που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμφωνεί με τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ ή δεν συμμορφώνεται προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση αυτού του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ ή, κατά περίπτωση, το αποσύρουν ή το ανακαλούν. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το ►C1  δομικό προϊόν ◄ , παραθέτοντας λεπτομέρειες, ιδίως, για τη μη συμμόρφωση και τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
8.  
Οι εισαγωγείς τηρούν, για το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 11 παράγραφος 2, αντίγραφο της ►C1  δήλωσης επιδόσεων ◄ στη διάθεση των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι η τεχνική τεκμηρίωση καθίσταται διαθέσιμη στις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματός τους.
9.  
Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμφωνία του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ με τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ και η συμμόρφωση προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με την εν λόγω αρχή, κατόπιν αιτήματός της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις των διανομέων

1.  
Όταν οι διανομείς καθιστούν ►C1  δομικό προϊόν ◄ διαθέσιμο στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
2.  
Πριν οι διανομείς καταστήσουν ►C1  δομικό προϊόν ◄ διαθέσιμο στην αγορά, εξασφαλίζουν ότι το προϊόν, εφόσον απαιτείται, φέρει την απαιτούμενη σήμανση CE και συνοδεύεται από τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού και από τις οδηγίες και τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, σε γλώσσα που καθορίζεται από το σχετικό κράτος μέλος και ευκόλως κατανοητή από τους χρήστες. Οι διανομείς εξασφαλίζουν επίσης ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 4 και 5 και στο άρθρο 13 παράγραφος 3 αντίστοιχα.

Όταν διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ►C1  δομικό προϊόν ◄ δεν συμφωνεί με τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ ή δεν συμμορφώνεται προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ο διανομέας δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά έως ότου αυτό συμμορφωθεί με τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ που το συνοδεύει και συμμορφωθεί προς τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή έως ότου η ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ διορθωθεί. Πέραν τούτων, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο ο διανομέας ενημερώνει τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

3.  
Ο διανομέας διασφαλίζει ότι, όταν ►C1  δομικό προϊόν ◄ είναι υπό την ευθύνη του, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμφωνία του με τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ και τη συμμόρφωσή του προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
4.  
Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ►C1  δομικό προϊόν ◄ που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμφωνεί με τη ►C1  επιδόσεων ◄ ή δεν συμμορφώνεται προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση αυτού του προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
5.  
Οι διανομείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμφωνία του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ με τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ και η συμμόρφωση προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με την αρχή αυτήν, κατόπιν αιτήματός της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 15

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς

Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 11, όταν διαθέτει ►C1  δομικό προϊόν ◄ στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση προς τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ .

Άρθρο 16

Γνωστοποίηση των οικονομικών φορέων

Για το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 11 παράγραφος 2, οι οικονομικοί φορείς, έπειτα από αίτηση, γνωστοποιούν σε αρχές εποπτείας της αγοράς τα εξής:

α) 

κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει προϊόν·

β) 

κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει προϊόν.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 17

Εναρμονισμένα πρότυπα

1.  
Τα εναρμονισμένα πρότυπα θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης που παρατίθενται στο παράρτημα I της οδηγίας 98/34/ΕΚ βάσει αιτημάτων (αποκαλούμενων στο εξής «εντολές») που εκδίδονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας μετά από διαβούλευση με τη μόνιμη επιτροπή δομικών κατασκευών που προβλέπει το άρθρο 64 του παρόντος κανονισμού (αποκαλούμενη στο εξής «μόνιμη επιτροπή δομικών κατασκευών»).
2.  
Οσάκις οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στη διεργασία ανάπτυξης εναρμονισμένων προτύπων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης διασφαλίζουν ότι οι διάφορες κατηγορίες ενδιαφερομένων εκπροσωπούνται σε όλες τις περιπτώσεις με τρόπο δίκαιο και επί ίσοις όροις.
3.  
Τα εναρμονισμένα πρότυπα καθορίζουν τις μεθόδους και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της ►C1  επίδοσης ◄ των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους.

Όταν προβλέπεται από τη σχετική εντολή, το εναρμονισμένο πρότυπο αναφέρεται στην ►C1  προοριζόμενη χρήση ◄ των προϊόντων τα οποία καλύπτει.

Τα εναρμονισμένα πρότυπα, κατά περίπτωση και χωρίς να διακυβεύεται η ακρίβεια, η αξιοπιστία ή η σταθερότητα των αποτελεσμάτων, θεσπίζουν μεθόδους λιγότερο επαχθείς από τη διενέργεια δοκιμών για την αξιολόγηση της ►C1  επίδοσης ◄ των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους.

4.  
Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης καθορίζουν στα εναρμονισμένα πρότυπα τον εφαρμοστέο έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο, κατά τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι ειδικοί όροι της διαδικασίας κατασκευής των σχετικών ►C1  δομικών προϊόντων ◄ .

Το εναρμονισμένο πρότυπο περιλαμβάνει τεχνικές λεπτομέρειες απαραίτητες για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ .

5.  
Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμμόρφωση των εναρμονισμένων προτύπων που θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης με τη σχετική εντολή.

Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον κατάλογο των αναφορών των εναρμονισμένων προτύπων που συμμορφώνονται με τις σχετικές εντολές.

Για κάθε εναρμονισμένο πρότυπο του καταλόγου επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α) 

αναφορές των εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών που έχουν αντικατασταθεί, εφόσον υπάρχουν·

β) 

ημερομηνία έναρξης της περιόδου συνύπαρξης·

γ) 

ημερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τυχόν ενημερώσεις του εν λόγω καταλόγου.

Από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου συνύπαρξης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί εναρμονισμένο πρότυπο προκειμένου να καταρτισθεί ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ για ►C1  δομικό προϊόν ◄ το οποίο καλύπτει. ►C1  Οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης υποχρεούνται να μεταφέρουν τα εναρμονισμένα πρότυπα σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ. ◄

Με την επιφύλαξη των άρθρων 36 έως 38, από την ημερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης το εναρμονισμένο πρότυπο είναι ο μόνος τρόπος που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση ►C1  δήλωσης επιδόσεων ◄ για ►C1  δομικό προϊόν ◄ το οποίο καλύπτει.

Στο τέλος της περιόδου συνύπαρξης, τα αντικρουόμενα εθνικά πρότυπα αποσύρονται και τα κράτη μέλη τερματίζουν την ισχύ όλων των αντικρουόμενων εθνικών διατάξεων.

Άρθρο 18

Επίσημη ένσταση κατά εναρμονισμένων προτύπων

1.  
Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα εναρμονισμένο πρότυπο δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις που προβλέπονται στη σχετική εντολή, το εν λόγω κράτος μέλος ή η Επιτροπή, έπειτα από διαβουλεύσεις με τη μόνιμη επιτροπή δομικών κατασκευών, παραπέμπει το θέμα στην επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, αναπτύσσοντας τα επιχειρήματά του. Η εν λόγω επιτροπή προβαίνει σε διαβούλευση με τους σχετικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και διατυπώνει τη γνώμη της χωρίς καθυστέρηση.
2.  
Με βάση τη γνωμοδότηση της επιτροπής που συστάθηκε με το άρθρο 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, η Επιτροπή αποφασίζει να δημοσιεύσει, να μη δημοσιεύσει, να δημοσιεύσει υπό περιορισμούς, να διατηρήσει, να διατηρήσει υπό περιορισμούς ή να αποσύρει τα στοιχεία αναφοράς του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.  
Η Επιτροπή ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης για την απόφασή της και, εάν χρειαστεί, ζητεί την αναθεώρηση των οικείων εναρμονισμένων προτύπων.

Άρθρο 19

►C1

 

Έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης

 ◄

1.  

Ύστερα από αίτημα κατασκευαστή για ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, καταρτίζεται και εκδίδεται από τον οργανισμό των ΟΤΑ ►C1  έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ για κάθε ►C1  δομικό προϊόν ◄ που δεν καλύπτεται ή που δεν καλύπτεται πλήρως από εναρμονισμένο πρότυπο, για το οποίο η ►C1  επίδοση ◄ σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί εξ ολοκλήρου σύμφωνα με υπάρχον εναρμονισμένο πρότυπο, επειδή μεταξύ άλλων:

α) 

το προϊόν δεν εμπίπτει στο πεδίο κανενός υπάρχοντος εναρμονισμένου προτύπου·

β) 

για τουλάχιστον ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό του εν λόγω προϊόντος, η μέθοδος αξιολόγησης που προβλέπεται από το εναρμονισμένο πρότυπο δεν είναι κατάλληλη· ή

γ) 

το εναρμονισμένο πρότυπο δεν προβλέπει καμία μέθοδο αξιολόγησης σε σχέση με τουλάχιστον ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό του εν λόγω προϊόντος.

2.  
Η διαδικασία έκδοσης του ►C1  εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ τηρεί τις αρχές του άρθρου 20 και ακολουθεί τους κανόνες του άρθρου 21 και του παραρτήματος II.
3.  
Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 60 για την τροποποίηση του παραρτήματος II και να καθορίζει συμπληρωματικούς διαδικαστικούς κανόνες για την ανάπτυξη και την έκδοση ►C1  εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ .
4.  
Κατά περίπτωση και αφού έχει προβεί σε διαβούλευση με τη μόνιμη επιτροπή δομικών κατασκευών, η Επιτροπή λαμβάνει τα υφιστάμενα ►C1  έγγραφα ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ ως βάση για τις εντολές που θα εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1, με σκοπό την ανάπτυξη εναρμονισμένων προτύπων όσον αφορά τα προϊόντα που εμφαίνονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 20

Αρχές για την ανάπτυξη και την έκδοση των ►C1  εγγράφων ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄

1.  

Η διαδικασία για την ανάπτυξη και την έκδοση ►C1  εγγράφων ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ :

α) 

είναι διαφανής για τον ενδιαφερόμενο κατασκευαστή·

β) 

καθορίζει κατάλληλες υποχρεωτικές προθεσμίες, ώστε να αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις·

γ) 

λαμβάνει δεόντως υπόψη την προστασία του εμπορικού απορρήτου και της εμπιστευτικότητας·

δ) 

επιτρέπει επαρκή συμμετοχή της Επιτροπής·

ε) 

είναι αποδοτική ως προς το κόστος για τον κατασκευαστή· και

στ) 

διασφαλίζει ικανοποιητική συλλογικότητα και συντονισμό μεταξύ των ΟΤΑ που ορίζονται για το εν λόγω προϊόν.

2.  
Οι ΟΤΑ, μαζί με τον οργανισμό των ΟΤΑ, βαρύνονται με το σύνολο των δαπανών της ανάπτυξης και της έκδοσης ►C1  εγγράφων ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ .

Άρθρο 21

Υποχρεώσεις του ΟΤΑ που λαμβάνει αίτημα για ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση

1.  

Ο ΟΤΑ που λαμβάνει αίτημα για ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση ενημερώνει τον κατασκευαστή εάν το ►C1  δομικό προϊόν ◄ καλύπτεται, πλήρως ή εν μέρει, από εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ως ακολούθως:

α) 

όταν το προϊόν καλύπτεται πλήρως από εναρμονισμένο πρότυπο, ο ΟΤΑ ενημερώνει τον κατασκευαστή ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1, δεν μπορεί να εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση·

β) 

όταν το προϊόν καλύπτεται πλήρως από ►C1  έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ , ο ΟΤΑ ενημερώνει τον κατασκευαστή ότι το εν λόγω έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που θα εκδοθεί·

γ) 

όταν το προϊόν δεν καλύπτεται, ή δεν καλύπτεται πλήρως, από εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, ο ΟΤΑ εφαρμόζει τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτημα II ή αυτές που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3.

2.  
Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ), ο ΟΤΑ ενημερώνει τον οργανισμό των ΟΤΑ και την Επιτροπή σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης και τη μνεία σε σχετική απόφαση της Επιτροπής για αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ , την οποία ο ΟΤΑ προτίθεται να εφαρμόσει για το συγκεκριμένο προϊόν, ή την απουσία τέτοιας απόφασης της Επιτροπής.
3.  
Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχει για το ►C1  δομικό προϊόν ◄ κατάλληλη απόφαση σχετικά με την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ , εφαρμόζεται το άρθρο 28.

Άρθρο 22

Δημοσίευση

Τα ►C1  έγγραφα ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ τα οποία εκδίδονται από τον οργανισμό των ΟΤΑ διαβιβάζονται στην Επιτροπή, η οποία δημοσιεύει κατάλογο των στοιχείων των τελικών ►C1  εγγράφων ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τυχόν ενημερώσεις του εν λόγω καταλόγου.

Άρθρο 23

Επίλυση διαφορών σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ ΟΤΑ

Εάν οι ΟΤΑ δεν συμφωνούν σχετικά με το ►C1  έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, ο οργανισμός των ΟΤΑ υποβάλλει το θέμα στην Επιτροπή για τη δέουσα επίλυσή του.

Άρθρο 24

Περιεχόμενο του ►C1  εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄

1.  
Το ►C1  έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ περιέχει, τουλάχιστον, γενική περιγραφή του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ , τον κατάλογο των ουσιωδών χαρακτηριστικών, που είναι σημαντικά για την ►C1  προοριζόμενη χρήση ◄ του προϊόντος όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή και έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του κατασκευαστή και του οργανισμού των ΟΤΑ, καθώς και τις μεθόδους και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της ►C1  επίδοσης ◄ του προϊόντος σε σχέση με εκείνα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά.
2.  
Οι αρχές του εφαρμοστέου ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο καθορίζονται στο ►C1  έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ , λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της διαδικασίας κατασκευής των σχετικών ►C1  δομικών προϊόντων ◄ .
3.  
Όταν η ►C1  επίδοση ◄ μερικών από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αξιολογηθεί δεόντως με τις μεθόδους και τα κριτήρια που έχουν ήδη καθορισθεί σε άλλες εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή τις κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 66 παράγραφος 3 ή που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ πριν από την 1η Ιουλίου 2013 στο πλαίσιο της έκδοσης ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων, αυτές οι ήδη υπάρχουσες μέθοδοι και κριτήρια ενσωματώνονται ως μέρη του ►C1  εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ .

Άρθρο 25

Επίσημες ενστάσεις κατά ►C1  εγγράφων ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄

1.  
Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα ►C1  έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες απαιτήσεις σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις δομικών ►C1  έργων ◄ που καθορίζονται στο παράρτημα I, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή η Επιτροπή παραπέμπει το θέμα στη μόνιμη επιτροπή δομικών κατασκευών, αναπτύσσοντας τα επιχειρήματά του. Η μόνιμη επιτροπή δομικών κατασκευών, έπειτα από διαβούλευση με τον οργανισμό των ΟΤΑ, διατυπώνει τη γνώμη της χωρίς καθυστέρηση.
2.  
Με βάση τη γνωμοδότηση της μόνιμης επιτροπής δομικών κατασκευών, η Επιτροπή αποφασίζει να δημοσιεύσει, να μη δημοσιεύσει, να δημοσιεύσει υπό περιορισμούς, να διατηρήσει, να διατηρήσει υπό περιορισμούς ή να αποσύρει τα στοιχεία αναφοράς των σχετικών ►C1  εγγράφων ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.  
Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τον οργανισμό των ΟΤΑ και, εφόσον απαιτείται, ζητεί την αναθεώρηση του σχετικού ►C1  εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ .

Άρθρο 26

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση

1.  
Η ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση εκδίδεται από ΟΤΑ, έπειτα από αίτηση κατασκευαστή βάσει ►C1  εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 21 και στο παράρτημα II.

Εφόσον υπάρχει ►C1  έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ , μπορεί να εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση ακόμα και στην περίπτωση που έχει εκδοθεί εντολή σχετικά με εναρμονισμένο πρότυπο. Η έκδοση αυτή είναι δυνατή μέχρι την έναρξη της περιόδου συνύπαρξης όπως καθορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5.

2.  
Η ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση περιλαμβάνει τη δηλωτέα ►C1  επίδοση ◄ , κατά επίπεδα ή ►C1  κατηγορίες ◄ ή περιγραφικά, των ουσιωδών εκείνων χαρακτηριστικών που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του κατασκευαστή και του ΟΤΑ που λαμβάνει το αίτημα για την ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση για τη δηλωθείσα ►C1  προοριζόμενη χρήση ◄ , καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες απαραίτητες για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ .
3.  
Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να καθορίσει τον μορφότυπο της ευρωπαϊκής τεχνικής αξιολόγησης σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2.

Άρθρο 27

Επίπεδα ή ►C1  κατηγορίες επιδόσεων ◄

1.  
Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 60 για να καθορίζει ►C1  κατηγορίες επιδόσεων ◄ σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ .
2.  
Εάν η Επιτροπή έχει θεσπίσει ►C1  κατηγορίες επιδόσεων ◄ σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ , οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης χρησιμοποιούν τις εν λόγω ►C1  κατηγορίες ◄ στα εναρμονισμένα πρότυπα. Ο οργανισμός των ΟΤΑ χρησιμοποιεί, ανάλογα με την περίπτωση, τις εν λόγω ►C1  κατηγορίες ◄ στα ►C1  έγγραφα ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ .

Όταν δεν θεσπίζονται από την Επιτροπή ►C1  κατηγορίες επιδόσεων ◄ σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ , αυτές μπορούν να θεσπιστούν από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης στα εναρμονισμένα πρότυπα, με βάση αναθεωρημένη εντολή.

3.  
Αν προβλέπεται από τις σχετικές εντολές, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης καθορίζουν, σε εναρμονισμένα πρότυπα, οριακά επίπεδα σε σχέση με ουσιώδη χαρακτηριστικά και, κατά περίπτωση, για ►C1  προοριζόμενες χρήσεις ◄ , τα οποία πρέπει να πληρούν τα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ στα κράτη μέλη.
4.  
Εάν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης έχουν θεσπίσει ►C1  κατηγορίες επιδόσεων ◄ σε εναρμονισμένο πρότυπο, ο οργανισμός των ΟΤΑ χρησιμοποιεί αυτές τις ►C1  κατηγορίες ◄ στα ►C1  έγγραφα ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ εφόσον είναι σχετικές με το ►C1  δομικό προϊόν ◄ .

Εφόσον ενδείκνυται, ο οργανισμός των ΟΤΑ δύναται, με τη συμφωνία της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με τη μόνιμη επιτροπή δομικών κατασκευών, να καθορίζει στο ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης τις ►C1  κατηγορίες επιδόσεων ◄ και τα οριακά επίπεδα σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ στο πλαίσιο της ►C1  προοριζόμενης χρήσης ◄ του όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

5.  
Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 60 για να καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ►C1  δομικό προϊόν ◄ μπορεί να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται σε ορισμένο επίπεδο ή ►C1  κατηγορία επιδόσεων ◄ χωρίς δοκιμή ή χωρίς περαιτέρω δοκιμή.

Στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν έχει καθορίσει τέτοιες προϋποθέσεις, μπορούν να τις καθορίζουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης σε εναρμονισμένα πρότυπα, με βάση αναθεωρημένη εντολή.

6.  
Όταν η Επιτροπή έχει θεσπίσει συστήματα ταξινόμησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν τα επίπεδα ή τις ►C1  κατηγορίες επιδόσεων ◄ στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται τα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους μόνο σύμφωνα με τα συγκεκριμένα συστήματα ταξινόμησης.
7.  
Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης και ο οργανισμός των ΟΤΑ τηρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις των κρατών μελών κατά τον καθορισμό οριακών επιπέδων ή ►C1  κατηγοριών επιδόσεων ◄ .

Άρθρο 28

Αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄

1.  
Η αξιολόγηση και η επαλήθευση της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους διενεργείται σύμφωνα με ένα από τα συστήματα που καθορίζονται στο παράρτημα V.
2.  
Μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 60, η Επιτροπή καθορίζει και μπορεί να αναθεωρεί, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις επιπτώσεις στην υγεία και στην ασφάλεια των ανθρώπων και στο περιβάλλον, ποιο ή ποια συστήματα εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο ►C1  δομικό προϊόν ◄ ή οικογένεια ►C1  δομικών προϊόντων ◄ ή συγκεκριμένο ουσιώδες χαρακτηριστικό. Με αυτές τις πράξεις, η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη τις τεκμηριωμένες εμπειρίες από την εποπτεία της αγοράς που έχουν αναφερθεί από εθνικές αρχές.

Η Επιτροπή επιλέγει το λιγότερο επαχθές σύστημα ή συστήματα που συνάδουν με την εκπλήρωση όλων των βασικών απαιτήσεων ►C1  δομικών έργων ◄ .

3.  
Το σύστημα ή τα συστήματα που καθορίζονται με τον τρόπο αυτόν αναγράφονται στις εντολές για τα εναρμονισμένα πρότυπα και στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άρθρο 29

Καθορισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση των ΟΤΑ

1.  
Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ΟΤΑ στις επικράτειές τους, ιδίως για έναν ή περισσότερους τομείς προϊόντων που απαριθμούνται στον πίνακα 1 του παραρτήματος IV.

Τα κράτη μέλη που έχουν ορίσει ΟΤΑ ανακοινώνουν στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή το όνομά του και τη διεύθυνσή του και τους τομείς προϊόντων για τους οποίους έχει οριστεί ο εν λόγω ΟΤΑ.

2.  
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα τον κατάλογο των ΟΤΑ, σημειώνοντας τους τομείς προϊόντων για τα οποία έχουν οριστεί, καταβάλλοντας προσπάθεια να επιτύχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τυχόν ενημερώσεις του εν λόγω καταλόγου.

3.  
Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τις δραστηριότητες και τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ που έχουν ορίσει και τους αξιολογούν σε σχέση με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος IV.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις εθνικές διαδικασίες τους για τον ορισμό των ΟΤΑ, την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των αρμοδιοτήτων τους και τυχόν αλλαγές σχετικά με αυτές τις πληροφορίες.

4.  
Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διενέργεια της αξιολόγησης των ΟΤΑ, μετά από διαβούλευση με τη μόνιμη επιτροπή δομικών κατασκευών.

Άρθρο 30

Απαιτήσεις για τους ΟΤΑ

1.  
Κάθε ΟΤΑ διενεργεί την αξιολόγηση και εκδίδει την ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση στον τομέα προϊόντος για τον οποίο έχει οριστεί.

Ο ΟΤΑ συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος IV στον τομέα για τον οποίο έχει οριστεί.

2.  
Ο ΟΤΑ δημοσιοποιεί το οργανόγραμμά του και τα ονόματα των μελών των εσωτερικών του οργάνων λήψης αποφάσεων.
3.  
Όταν ΟΤΑ δεν συμμορφώνεται πλέον με τις κατά την παράγραφο 1 απαιτήσεις, το κράτος μέλος αποσύρει τον ορισμό του εν λόγω ΟΤΑ για τον σχετικό τομέα προϊόντος και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 31

Συντονισμός των ΟΤΑ

1.  
Οι ΟΤΑ δημιουργούν οργανισμό για τεχνική αξιολόγηση.
2.  
Ο οργανισμός των ΟΤΑ θεωρείται οργανισμός που επιδιώκει σκοπούς γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 162 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( 2 ).
3.  
Οι κοινοί στόχοι της συνεργασίας και οι διοικητικοί και χρηματοδοτικοί όροι σχετικά με τις επιδοτήσεις που χορηγούνται στον οργανισμό των ΟΤΑ μπορούν να καθορίζονται με συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης η οποία υπογράφεται μεταξύ της Επιτροπής και του εν λόγω οργανισμού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( 3 ) (τον δημοσιονομικό κανονισμό) και τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται σχετικά με τη σύναψη τέτοιας συμφωνίας.
4.  

Ο οργανισμός των ΟΤΑ αναλαμβάνει την εκτέλεση τουλάχιστον των ακόλουθων καθηκόντων:

α) 

οργάνωση του συντονισμού των ΟΤΑ και, εάν χρειάζεται, εξασφάλιση συνεργασίας και διαβούλευσης με άλλους ενδιαφερομένους·

β) 

εξασφάλιση ότι οι ΟΤΑ μοιράζονται τα παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής για να προωθήσουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα και να παράσχουν καλύτερη υπηρεσία στη βιομηχανία·

γ) 

συντονισμός της εφαρμογής των διαδικασιών που καθορίζονται στο άρθρο 21 και στο παράρτημα II, καθώς και παροχή της στήριξης που απαιτείται γι’ αυτόν το σκοπό·

δ) 

ανάπτυξη και έκδοση των ►C1  εγγράφων ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ ·

ε) 

ενημέρωση της Επιτροπής για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την κατάρτιση των ►C1  εγγράφων ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ και για οιεσδήποτε πτυχές σχετίζονται με την ερμηνεία των διαδικασιών που καθορίζονται στο άρθρο 21 και στο παράρτημα II και εισήγηση βελτιώσεων στην Επιτροπή βάσει της κεκτημένης εμπειρίας·

στ) 

διαβίβαση τυχόν παρατηρήσεων σχετικά με ΟΤΑ που δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 21 και στο παράρτημα II στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος που όρισε τον ΟΤΑ·

ζ) 

μέριμνα ώστε τα εκδοθέντα ►C1  έγγραφα ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ και οι αναφορές στις ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις να παραμένουν στη διάθεση του κοινού.

Ο οργανισμός των ΟΤΑ εξυπηρετείται από γραμματεία προκειμένου να εκτελέσει αυτά τα καθήκοντα.

5.  
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΟΤΑ συμβάλλουν με οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους στον οργανισμό των ΟΤΑ.

Άρθρο 32

Ενωσιακή χρηματοδότηση

1.  
Ενωσιακή χρηματοδότηση μπορεί να χορηγηθεί στον οργανισμό των ΟΤΑ για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 4.
2.  
Οι πιστώσεις που διατίθενται για τα καθήκοντα στα οποία αναφέρεται το άρθρο 31 παράγραφος 4 καθορίζονται ετησίως από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου.

Άρθρο 33

Κανόνες χρηματοδότησης

1.  
Ενωσιακή χρηματοδότηση παρέχεται, χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων, στον οργανισμό των ΟΤΑ για την υλοποίηση των καθηκόντων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 31 παράγραφος 4 για τα οποία μπορούν να χορηγηθούν επιδοτήσεις σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.
2.  
Οι δραστηριότητες της γραμματείας του οργανισμού των ΟΤΑ, στα οποία αναφέρεται το άρθρο 31 παράγραφος 4, μπορούν να χρηματοδοτούνται βάσει επιδοτήσεων λειτουργίας. Σε περίπτωση ανανέωσης, οι επιδοτήσεις λειτουργίας δεν μειώνονται αυτομάτως.
3.  
Οι συμφωνίες επιδότησης μπορεί να επιτρέπουν την κατ’ αποκοπήν κάλυψη των γενικών εξόδων του δικαιούχου έως 10 % κατ’ ανώτατο όριο των συνολικών επιλέξιμων άμεσων δαπανών για ενέργειες, εκτός εάν οι έμμεσες δαπάνες του δικαιούχου καλύπτονται με επιδότηση λειτουργίας χρηματοδοτούμενη από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Άρθρο 34

Διαχείριση και παρακολούθηση

1.  
Οι πιστώσεις που καθορίζει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, για τη χρηματοδότηση των καθηκόντων που καθορίζονται με το άρθρο 31 παράγραφος 4, μπορούν επίσης να καλύπτουν τις διοικητικές δαπάνες που αφορούν την προπαρασκευή, παρακολούθηση, επιθεώρηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση, οι οποίοι είναι άμεσα αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, και ιδίως μελέτες, συνεδριάσεις, ενέργειες πληροφόρησης και δημοσίευσης, δαπάνες συνδεόμενες με δίκτυα πληροφορικής για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη διοικητικής και τεχνικής βοήθειας στην οποία μπορεί να προσφύγει η Επιτροπή για τις δραστηριότητες σχετικά με τη σύνταξη και την έκδοση ►C1  εγγράφων ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ και την έκδοση ευρωπαϊκών τεχνικών αξιολογήσεων.
2.  
Η Επιτροπή αξιολογεί την καταλληλότητα των καθηκόντων που καθορίζονται στο άρθρο 31 παράγραφος 4 και που αποτελούν αντικείμενο ενωσιακής χρηματοδότησης, με γνώμονα τις απαιτήσεις των ενωσιακών πολιτικών και νομοθεσίας, και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής έως την 1η Ιανουαρίου 2017 και, στη συνέχεια, ανά τέσσερα έτη.

Άρθρο 35

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.  
Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μεριμνά ώστε να προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και, σε περίπτωση που διαπιστώνονται παρατυπίες, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( 4 ), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες ( 5 ) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ( 6 ).
2.  
Για τις ενωσιακές δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η έννοια της παρατυπίας κατά το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 σημαίνει κάθε παράβαση διάταξης του ενωσιακού δικαίου ή κάθε παράβαση συμβατικής υποχρέωσης που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης ή προϋπολογισμοί διαχειριζόμενοι από αυτή, λόγω αδικαιολόγητης δαπάνης.
3.  
Οι συμφωνίες και οι συμβάσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό προβλέπουν την παρακολούθηση και το δημοσιονομικό έλεγχο από την Επιτροπή ή από οιονδήποτε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της, καθώς και ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι οποίοι, εάν απαιτείται, μπορούν να είναι επιτόπιοι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 36

Χρήση κατάλληλης τεχνικής τεκμηρίωσης

1.  

Κατά τον καθορισμό του τύπου του προϊόντος, ο κατασκευαστής μπορεί να αντικαταστήσει τη δοκιμή ή τον υπολογισμό του τύπου με κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση η οποία αποδεικνύει ότι:

α) 

για ένα ή περισσότερα ουσιώδη χαρακτηριστικά του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ , που διαθέτει στην αγορά ο κατασκευαστής, το εν λόγω προϊόν έχει επιτύχει ορισμένο επίπεδο ή ►C1  κατηγορία επιδόσεων ◄ χωρίς δοκιμή ή υπολογισμό, ή χωρίς περαιτέρω δοκιμή ή υπολογισμό, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη σχετική εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή σε απόφαση της Επιτροπής·

β) 

το ►C1  δομικό προϊόν ◄ που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο και το οποίο ο κατασκευαστής διαθέτει στην αγορά αντιστοιχεί στον τύπο προϊόντος άλλου ►C1  δομικού προϊόντος ◄ , το οποίο κατασκευάζεται από άλλον κατασκευαστή και έχει ήδη υποβληθεί σε δοκιμή σύμφωνα με το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο. Όταν πληρούνται αυτοί οι όροι, ο κατασκευαστής δικαιούται να δηλώσει την ►C1  επίδοση ◄ που αντιστοιχεί σε όλα ή σε μέρος των αποτελεσμάτων της δοκιμής αυτού του άλλου προϊόντος. Ο κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της δοκιμής που έλαβε από άλλο κατασκευαστή μόνο έπειτα από άδεια του εν λόγω κατασκευαστή, ο οποίος παραμένει υπεύθυνος για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και τη σταθερότητα των εν λόγω αποτελεσμάτων της δοκιμής· ή

γ) 

το ►C1  δομικό προϊόν ◄ που καλύπτεται από εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή και το οποίο ο κατασκευαστής διαθέτει στην αγορά αποτελεί σύστημα από συστατικά μέρη, τα οποία συναρμολογεί ο κατασκευαστής ακολουθώντας ακριβείς οδηγίες που παρέχει ο πάροχος τέτοιου συστήματος ή συστατικού μέρους αυτού, ο οποίος έχει ήδη ελέγξει αυτό το σύστημα ή συστατικό μέρος ως προς ένα ή μερικά από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με τη σχετική εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή. Όταν πληρούνται αυτοί οι όροι, ο κατασκευαστής δικαιούται να δηλώσει την ►C1  επίδοση ◄ που αντιστοιχεί σε όλα ή σε μέρος των αποτελεσμάτων της δοκιμής για το σύστημα ή το συστατικό μέρος που του παρέχεται. Ο κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της δοκιμής που έλαβε από άλλον κατασκευαστή ή πάροχο συστήματος μόνο έπειτα από άδεια του εν λόγω κατασκευαστή ή παρόχου συστήματος, ο οποίος παραμένει υπεύθυνος για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και τη σταθερότητα των εν λόγω αποτελεσμάτων της δοκιμής.

2.  
Αν το ►C1  δομικό προϊόν ◄ στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1 ανήκει σε οικογένεια ►C1  δομικών προϊόντων ◄ για τα οποία το εφαρμοστέο σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ είναι το σύστημα 1 + ή 1, όπως καθορίζεται στο παράρτημα V, η κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση στην οποία παραπέμπει η παράγραφος 1 επαληθεύεται από κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης προϊόντων, κατά το παράρτημα V.

Άρθρο 37

Χρήση απλουστευμένων διαδικασιών από πολύ μικρές επιχειρήσεις

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ►C1  δομικά προϊόντα ◄ τα οποία καλύπτονται από εναρμονισμένο πρότυπο μπορούν να αντικαταστήσουν τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου για τα εφαρμοστέα συστήματα 3 και 4, όπως καθορίζονται στο παράρτημα V, με τη χρήση μεθόδων που διαφέρουν από τις μεθόδους που περιλαμβάνει το εφαρμοστέο εναρμονισμένο πρότυπο. Οι κατασκευαστές αυτοί μπορούν επίσης να επεξεργάζονται ►C1  δομικά προϊόντα ◄ στα οποία εφαρμόζεται το σύστημα 3 σύμφωνα με τις διατάξεις για το σύστημα 4. Όταν κατασκευαστής χρησιμοποιεί αυτές τις απλουστευμένες διαδικασίες, αποδεικνύει τη συμμόρφωση του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις μέσω ειδικής τεχνικής τεκμηρίωσης και αποδεικνύει την ισοδυναμία των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται προς τις διαδικασίες που καθορίζονται στα εναρμονισμένα πρότυπα.

Άρθρο 38

Άλλες απλουστευμένες διαδικασίες

1.  
Σχετικά με ►C1  δομικά προϊόντα ◄ που καλύπτονται από εναρμονισμένο πρότυπο και τα οποία κατασκευάζονται μεμονωμένα ή επί παραγγελία σε εκτός σειράς διαδικασία κατόπιν ειδικής παραγγελίας, και τα οποία εγκαθίστανται σε ενιαία ►C1  ταυτοποιημένο δομικό έργο ◄ , η αξιολόγηση της ►C1  επίδοσης ◄ που αποτελεί μέρος του εφαρμοστέου συστήματος, όπως προβλέπεται από το παράρτημα V, μπορεί να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή με ειδική τεχνική τεκμηρίωση, που να αποδεικνύει τη συμμόρφωση του συγκεκριμένου προϊόντος με τις ισχύουσες απαιτήσεις και την ισοδυναμία των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται προς τις διαδικασίες που καθορίζονται στα εναρμονισμένα πρότυπα.
2.  
Αν το ►C1  δομικό προϊόν ◄ στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1 ανήκει σε οικογένεια ►C1  δομικών προϊόντων ◄ για τα οποία το εφαρμοστέο σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης είναι το σύστημα 1 + ή 1, όπως καθορίζεται στο παράρτημα V, η ειδική τεχνική τεκμηρίωση επαληθεύεται από κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης προϊόντων, κατά το παράρτημα V.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 39

Κοινοποίηση

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχουν την άδεια να εκτελούν καθήκοντα τρίτων μερών στη διαδικασία αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ βάσει του παρόντος κανονισμού (στο εξής «κοινοποιημένοι οργανισμοί»).

Άρθρο 40

Κοινοποιούσες αρχές

1.  
Τα κράτη μέλη ορίζουν την κοινοποιούσα αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και τη διενέργεια των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση και την κοινοποίηση των οργανισμών οι οποίοι έχουν την άδεια να εκτελούν καθήκοντα τρίτων μερών στη διαδικασία αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας ►C1  επίδοσης ◄ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, καθώς και για την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσής τους με το άρθρο 43.
2.  
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η αξιολόγηση και η παρακολούθηση κατά την παράγραφο 1 διεξάγονται από τους δικούς τους εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν.
3.  
Εφόσον η κοινοποιούσα αρχή εκχωρήσει ή αναθέσει με άλλο τρόπο την αξιολόγηση, την κοινοποίηση ή την παρακολούθηση κατά την παράγραφο 1 σε οργανισμό που δεν είναι κρατική υπηρεσία, ο οργανισμός στον οποίο εκχωρήθηκαν ή ανατέθηκαν με άλλο τρόπο τα εν λόγω καθήκοντα πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο και να συμμορφώνεται, τηρουμένων των αναλογιών, προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 41. Επιπλέον, προβαίνει σε διευθετήσεις ώστε να καλύπτει τις ευθύνες που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του.
4.  
Η κοινοποιούσα αρχή αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελεί ο οργανισμός στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος 3.

Άρθρο 41

Απαιτήσεις σχετικές με τις κοινοποιούσες αρχές

1.  
Η κοινοποιούσα αρχή συγκροτείται κατά τρόπο που δεν συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων με τους κοινοποιημένους οργανισμούς.
2.  
Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των δραστηριοτήτων της.
3.  
Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται κατά τρόπον ώστε κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση οργανισμού για τη λήψη άδειας να εκτελεί καθήκοντα τρίτων μερών στη διαδικασία αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας ►C1  επίδοσης ◄ να λαμβάνεται από αρμόδια πρόσωπα που είναι διαφορετικά από τα πρόσωπα που διενήργησαν την αξιολόγηση.
4.  
Η κοινοποιούσα αρχή δεν προσφέρει ούτε παρέχει δραστηριότητες τις οποίες εκτελούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, ούτε υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση.
5.  
Η κοινοποιούσα αρχή διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει.
6.  
Η κοινοποιούσα αρχή διαθέτει επαρκές προσωπικό, το οποίο διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της.

Άρθρο 42

Υποχρέωση ενημέρωσης για τα κράτη μέλη

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις εθνικές διαδικασίες τους για την αξιολόγηση και την κοινοποίηση οργανισμών για τη λήψη άδειας να εκτελούν καθήκοντα τρίτων μερών στη διαδικασία αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας ►C1  επίδοσης ◄ και στην παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών, καθώς και σχετικά με κάθε αλλαγή εν προκειμένω.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές.

Άρθρο 43

Απαιτήσεις για τους κοινοποιημένους οργανισμούς

1.  
Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, ο κοινοποιημένος οργανισμός πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 11.
2.  
Ο κοινοποιημένος οργανισμός συγκροτείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας και διαθέτει νομική προσωπικότητα.
3.  
Ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι τρίτος οργανισμός, ανεξάρτητος από τον οργανισμό ή το ►C1  δομικό προϊόν ◄ που αξιολογεί.

Οργανισμός που ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή σε επαγγελματική ομοσπονδία η οποία αντιπροσωπεύει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την παροχή, τη συναρμολόγηση, τη χρήση ή τη συντήρηση ►C1  δομικών προϊόντων ◄ τα οποία αξιολογεί μπορεί να θεωρηθεί τέτοιος, εφόσον αποδείξει την ανεξαρτησία του και την απουσία οιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων.

4.  
Ο κοινοποιημένος οργανισμός, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη του και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τρίτων μερών στη διαδικασία αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας ►C1  επίδοσης ◄ δεν μπορούν να είναι ο σχεδιαστής, ο κατασκευαστής, ο προμηθευτής, ο εγκαταστάτης, ο αγοραστής, ο ιδιοκτήτης, ο χρήστης ή ο συντηρητής των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ τα οποία αξιολογούν, ούτε ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ουδενός από τα μέρη αυτά. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση των αξιολογηθέντων προϊόντων που είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες του κοινοποιημένου οργανισμού ή τη χρήση προϊόντων για προσωπικούς σκοπούς.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη του και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τρίτων μερών στη διαδικασία αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας ►C1  επίδοσης ◄ δεν εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό, την παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση των εν λόγω ►C1  δομικών προϊόντων ◄ , ούτε εκπροσωπούν τα μέρη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν καμία δραστηριότητα η οποία αντιτίθεται στην ανεξαρτησία της κρίσης και την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δραστηριότητες για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί. Τούτο ισχύει, ιδίως, για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργοληπτών του δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των δραστηριοτήτων του αξιολόγησης ή/και επαλήθευσης.

5.  
Ο κοινοποιημένος οργανισμός και το προσωπικό του εκτελούν τα καθήκοντα τρίτων μερών στη διαδικασία αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στον συγκεκριμένο τομέα και οφείλουν να είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονομικής φύσης, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους αξιολόγησης ή/και επαλήθευσης, ιδιαίτερα από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των εν λόγω δραστηριοτήτων.
6.  
Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τρίτων μερών στη διαδικασία αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ , τα οποία του ανατίθενται σύμφωνα με το παράρτημα V και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, ανεξάρτητα από το εάν τα εν λόγω καθήκοντα εκτελούνται από τον ίδιο τον κοινοποιημένο οργανισμό ή εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός, ανά πάσα στιγμή και για κάθε σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ και για κάθε είδος ή κατηγορία ►C1  δομικών προϊόντων ◄ , ουσιωδών χαρακτηριστικών και καθηκόντων για τα οποία κοινοποιήθηκε, έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα:

α) 

το απαιτούμενο προσωπικό με τεχνικές γνώσεις και επαρκή και κατάλληλη πείρα για να εκτελέσει τα καθήκοντα τρίτων μερών στη διαδικασία αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ ·

β) 

την απαιτούμενη περιγραφή των διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση της ►C1  επίδοσης ◄ , εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ικανότητα αναπαραγωγής των εν λόγω διαδικασιών· διαθέτει τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες που κάνουν διάκριση μεταξύ των καθηκόντων τα οποία εκτελεί ως κοινοποιημένος οργανισμός και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας·

γ) 

τις απαιτούμενες διαδικασίες για να ασκεί τις δραστηριότητές του λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, τον βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του προϊόντος και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με τις δραστηριότητες για τις οποίες είναι κοινοποιημένος με κατάλληλο τρόπο και έχει πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

7.  

Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει κοινοποιηθεί ο οργανισμός διαθέτει τα ακόλουθα:

α) 

επαρκή τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, που καλύπτει όλα τα καθήκοντα τρίτων μερών στη διαδικασία αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ στο σχετικό πεδίο για το οποίο έχει κοινοποιηθεί ο οργανισμός·

β) 

επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων και επαληθεύσεων που διενεργεί και επαρκές κύρος για την εκτέλεση των λειτουργιών αυτών·

γ) 

κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των εφαρμοστέων εναρμονισμένων προτύπων και των σχετικών διατάξεων του κανονισμού·

δ) 

την απαιτούμενη ικανότητα να καταρτίζει τα πιστοποιητικά, τα πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων και των επαληθεύσεων.

8.  
Πρέπει να διασφαλίζεται η αμεροληψία του κοινοποιημένου οργανισμού, των διευθυντικών στελεχών του και του προσωπικού αξιολόγησης.

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών του κοινοποιημένου οργανισμού και του προσωπικού αξιολόγησης δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.

9.  
Ο κοινοποιημένος οργανισμός συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, εάν η ευθύνη αυτή δεν καλύπτεται από το κράτος μέλος βάσει του εθνικού δικαίου ή εάν η διενεργούμενη αξιολόγηση ή/και επαλήθευση δεν πραγματοποιείται υπό την άμεση ευθύνη του κράτους μέλους.
10.  
Το προσωπικό του κοινοποιημένου οργανισμού δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με το παράρτημα V, εξαιρουμένης της σχέσης με τις αρμόδιες διοικητικές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητές του. Τα δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται.
11.  
Ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης και στις δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ή εξασφαλίζει ότι το προσωπικό αξιολόγησης ενημερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές και εφαρμόζει ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της εν λόγω ομάδας.

Άρθρο 44

Τεκμήριο συμμόρφωσης

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός που έχει άδεια να εκτελεί καθήκοντα τρίτων μερών στη διαδικασία αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας ►C1  επίδοσης ◄ , ο οποίος αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του με τα κριτήρια που καθορίζονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή σε μέρη αυτών, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 43, στο βαθμό που τα εφαρμοστέα εναρμονισμένα πρότυπα καλύπτουν τις εν λόγω απαιτήσεις.

Άρθρο 45

Θυγατρικές και υπεργολήπτες των κοινοποιημένων οργανισμών

1.  
Όταν κοινοποιημένος οργανισμός αναθέτει σε υπεργολήπτες συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με τα καθήκοντα τρίτων μερών στη διαδικασία αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ ή προστρέχει σε θυγατρική, διασφαλίζει ότι ο υπεργολήπτης ή η θυγατρική πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 43 και ενημερώνει αναλόγως την κοινοποιούσα αρχή.
2.  
Ο κοινοποιημένος οργανισμός αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολήπτες ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστημένοι.
3.  
Οι δραστηριότητες μπορούν να ανατίθενται σε υπεργολήπτη ή να εκτελούνται από θυγατρική μόνο εάν συμφωνεί ο πελάτης.

►C1

 

4.  
Ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής τα έγγραφα τα σχετικά με την αξιολόγηση των προσόντων οποιουδήποτε υπεργολήπτη ή της θυγατρικής ◄ και σχετικά με τις εργασίες που διεξήγαγαν τα εν λόγω μέρη βάσει του παραρτήματος V.

Άρθρο 46

Χρήση εγκαταστάσεων που βρίσκονται εκτός εργαστηρίου δοκιμών του κοινοποιημένου οργανισμού

1.  
Κατόπιν αιτήσεως του κατασκευαστή και εφόσον δικαιολογείται από τεχνικούς, οικονομικούς ή οργανωτικούς λόγους, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να αποφασίσουν να διενεργήσουν τις δοκιμές κατά το παράρτημα V, για τα συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ 1+, 1 και 3, ή να μεριμνήσουν ώστε οι εν λόγω δοκιμές να διενεργηθούν υπό την εποπτεία τους, είτε στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό δοκιμών του εσωτερικού εργαστηρίου του κατασκευαστή είτε, αφού προηγουμένως συναινέσει ο κατασκευαστής, σε εξωτερικό εργαστήριο, χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό δοκιμών του εν λόγω εργαστηρίου.

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που διενεργούν αυτές τις δοκιμές πρέπει να ορίζονται ειδικά ως ικανοί να εργαστούν έξω από τις δικές τους διαπιστευμένες εγκαταστάσεις δοκιμών.

2.  

Πριν από τη διενέργεια των εν λόγω δοκιμών, ο κοινοποιημένος οργανισμός επαληθεύει εάν πληρούνται οι απαιτήσεις της μεθόδου της δοκιμής και αξιολογεί εάν:

α) 

ο εξοπλισμός δοκιμών διαθέτει κατάλληλο σύστημα βαθμονόμησης και είναι εγγυημένη η ανιχνευσιμότητα των μετρήσεων·

β) 

διασφαλίζεται η ποιότητα των αποτελεσμάτων των δοκιμών.

Άρθρο 47

Αίτηση κοινοποίησης

1.  
Για να δοθεί σε οργανισμό άδεια να εκτελεί καθήκοντα τρίτων μερών στη διαδικασία αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ , ο εν λόγω οργανισμός υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης στην κοινοποιούσα αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος.
2.  
Η αίτηση συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων που πρέπει να εκτελεστούν, των διαδικασιών αξιολόγησης ή/και επαλήθευσης για τις οποίες ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι είναι αρμόδιος, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης, όταν υπάρχει, το οποίο εκδόθηκε από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ο οποίος βεβαιώνει ότι ο οργανισμός πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 43.
3.  
Αν ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν μπορεί να προσκομίσει πιστοποιητικό διαπίστευσης, προσκομίζει στην κοινοποιούσα αρχή όλη την τεκμηρίωση που είναι αναγκαία για την επαλήθευση, την αναγνώριση και την τακτική παρακολούθηση της συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις του άρθρου 43.

Άρθρο 48

Διαδικασία κοινοποίησης

1.  
Οι κοινοποιούσες αρχές μπορούν να κοινοποιούν μόνο τους οργανισμούς που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 43.
2.  
Τους κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, κυρίως με τη χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή.

Κατ’ εξαίρεση, για τις περιπτώσεις του σημείου 3 του παραρτήματος V, για τις οποίες δεν είναι διαθέσιμο το κατάλληλο ηλεκτρονικό μέσο, γίνεται δεκτή η κοινοποίηση σε χαρτί.

3.  
Η κοινοποίηση περιλαμβάνει πλήρεις λεπτομέρειες των λειτουργιών που πρέπει να εκτελεστούν, αναφορά στη σχετική εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή και, για τους σκοπούς του συστήματος που καθορίζεται στο παράρτημα V, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά για τα οποία είναι αρμόδιος ο οργανισμός.

Εντούτοις, δεν απαιτείται αναφορά στη σχετική εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή στις περιπτώσεις του σημείου 3 του παραρτήματος V.

4.  
Όταν η κοινοποίηση δεν βασίζεται στο πιστοποιητικό διαπίστευσης στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 47 παράγραφος 2, η κοινοποιούσα αρχή παρέχει στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη όλη την τεκμηρίωση που πιστοποιεί την επάρκεια του κοινοποιημένου οργανισμού και τις υφιστάμενες ρυθμίσεις, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι αυτός ο οργανισμός ελέγχεται τακτικά και συνεχίζει να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 43.
5.  
Ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί τις δραστηριότητες κοινοποιημένου οργανισμού μόνο εφόσον δεν έχουν διατυπωθεί ενστάσεις από την Επιτροπή ή τα άλλα κράτη μέλη εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση, εάν χρησιμοποιείται πιστοποιητικό διαπίστευσης, ή εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση, εάν δεν χρησιμοποιείται πιστοποιητικό διαπίστευσης.

Μόνο ένας τέτοιος οργανισμός θεωρείται κοινοποιημένος οργανισμός για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

6.  
Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ενημερώνονται για τυχόν επακόλουθες αλλαγές στην κοινοποίηση.

Άρθρο 49

Αριθμοί μητρώου και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών

1.  
Η Επιτροπή χορηγεί αριθμό μητρώου σε κάθε κοινοποιημένο οργανισμό.

Χορηγεί ένα μόνο αριθμό μητρώου, ακόμη και αν ο οργανισμός είναι κοινοποιημένος βάσει διάφορων ενωσιακών πράξεων.

2.  
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των οργανισμών που κοινοποιούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών μητρώου που τους έχουν χορηγηθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί, κυρίως με τη χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή.

Η Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση του εν λόγω καταλόγου.

Άρθρο 50

Αλλαγές στην κοινοποίηση

1.  
Όταν η κοινοποιούσα αρχή έχει διαπιστώσει ή έχει πληροφορηθεί ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 43 ή ότι δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, η κοινοποιούσα αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη σοβαρότητα της μη τήρησης των εν λόγω απαιτήσεων ή της μη εκπλήρωσης των εν λόγω υποχρεώσεων. Ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη αναλόγως, κυρίως με τη χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή.
2.  
Στην περίπτωση ανάκλησης, περιορισμού ή αναστολής της κοινοποίησης ή όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός παύσει τη δραστηριότητά του, το ενδιαφερόμενο κοινοποιούν κράτος μέλος προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να διασφαλίσει ότι τα αρχεία του οργανισμού αυτού τα χειρίζεται άλλος κοινοποιημένος οργανισμός ή τα καθιστά διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές κοινοποίησης και εποπτείας της αγοράς, εφόσον το ζητήσουν.

Άρθρο 51

Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών

1.  
Η Επιτροπή ερευνά όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει αμφιβολίες ή έχει περιέλθει σε γνώση της αμφιβολία όσον αφορά την επάρκεια κοινοποιημένου οργανισμού ή την ικανότητα συνεχούς εκπλήρωσης από κοινοποιημένο οργανισμό των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που υπέχει.
2.  
Το κοινοποιούν κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή της επάρκειας του εν λόγω οργανισμού.
3.  
Η Επιτροπή διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των ευαίσθητων πληροφοριών που έλαβε από τις έρευνες αυτές.
4.  
Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί ή παύει να πληροί τις απαιτήσεις κοινοποίησής του, ενημερώνει το κοινοποιούν κράτος μέλος αναλόγως και του ζητά να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της άρσης της κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο.

Άρθρο 52

Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών

1.  
Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί εκτελούν καθήκοντα τρίτων μερών, σύμφωνα με τα συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ που προβλέπονται στο παράρτημα V.
2.  
Οι αξιολογήσεις και οι επαληθεύσεις της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ διενεργούνται με διαφάνεια όσον αφορά τον κατασκευαστή και κατά αναλογικό τρόπο, αποφεύγοντας τον περιττό φόρτο για τους οικονομικούς φορείς. ►C1  Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ασκούν τις δραστηριότητές τους λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, τη δομή της, τον βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του προϊόντος και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής. ◄

Κατά την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί τηρούν εντούτοις τον βαθμό αυστηρότητας που απαιτείται για το προϊόν από τον παρόντα κανονισμό και λαμβάνουν υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζει το προϊόν στην εκπλήρωση όλων των βασικών απαιτήσεων ►C1  δομικών έργων ◄ .

3.  
Εάν, κατά τη διάρκεια της αρχικής επιθεώρησης της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο, κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι ο κατασκευαστής δεν έχει εξασφαλίσει τη σταθερότητα της ►C1  επίδοσης ◄ του κατασκευαζόμενου προϊόντος, απαιτεί από τον κατασκευαστή να λάβει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό.
4.  
Εάν, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας παρακολούθησης που έχει ως στόχο την επαλήθευση της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ του κατασκευαζόμενου προϊόντος, κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι ►C1  δομικό προϊόν ◄ δεν έχει πλέον την ίδια ►C1  επίδοση ◄ με εκείνη του τύπου του προϊόντος, απαιτεί από τον κατασκευαστή να λάβει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό του, εφόσον απαιτείται.
5.  
Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή αυτά δεν έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα, ο κοινοποιημένος οργανισμός περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τυχόν πιστοποιητικό, κατά περίπτωση.

Άρθρο 53

Υποχρεώσεις ενημέρωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς

1.  

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν την κοινοποιούσα αρχή για τα ακόλουθα:

α) 

τυχόν άρνηση, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση των πιστοποιητικών·

β) 

τυχόν καταστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής και τους όρους κοινοποίησης·

γ) 

τυχόν αίτηση για πληροφόρηση σχετικά με εκτελούμενες δραστηριότητες αξιολόγησης ή/και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ , την οποία έλαβαν από τις αρχές εποπτείας της αγοράς·

δ) 

εφόσον τους ζητηθεί, τα καθήκοντα τρίτων μερών, σύμφωνα με τα συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ , τα οποία εκτελούν εντός του πεδίου της κοινοποίησής τους, και τυχόν άλλες εκτελούμενες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και των υπεργοληπτικών αναθέσεων.

2.  
Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν στους άλλους οργανισμούς που κοινοποιούνται βάσει του παρόντος κανονισμού και οι οποίοι εκτελούν παρόμοια καθήκοντα τρίτων μερών σύμφωνα με τα συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ και για ►C1  δομικά προϊόντα ◄ που καλύπτονται από την ίδια εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή τις σχετικές πληροφορίες για θέματα που αφορούν τα αρνητικά και, εφόσον τους ζητηθεί, τα θετικά αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων ή/και επαληθεύσεων.

Άρθρο 54

Ανταλλαγή εμπειριών

Η Επιτροπή μεριμνά για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την πολιτική κοινοποίησης.

Άρθρο 55

Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι θεσμοθετείται κατάλληλος συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει του άρθρου 39 και ότι αυτοί λειτουργούν σωστά υπό τη μορφή ομάδας κοινοποιημένων οργανισμών.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κοινοποιημένοι από αυτά οργανισμοί συμμετέχουν στις εργασίες της εν λόγω ομάδας, απευθείας ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, ή διασφαλίζουν ότι ενημερώνονται οι αντιπρόσωποι των κοινοποιημένων οργανισμών.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 56

Διαδικασία αντιμετώπισης σε εθνικό επίπεδο των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ που παρουσιάζουν κίνδυνο

▼M3

1.  
Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση δεν επιτυγχάνει τις δηλωθείσες αποδόσεις και παρουσιάζει κίνδυνο για την εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων δομικών κατασκευών που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, διενεργούν αξιολόγηση για το εν λόγω προϊόν που καλύπτει τις αντίστοιχες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς συνεργάζονται καθ' οιονδήποτε αναγκαίο τρόπο με τις αρχές επιτήρησης της αγοράς.

▼B

Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές ►C1  εποπτείας της αγοράς ◄ διαπιστώσουν ότι το ►C1  δομικό προϊόν ◄ δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ζητούν αμέσως από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα για να θέσει το προϊόν σε συμμόρφωση προς τις εν λόγω απαιτήσεις, κυρίως προς τη δηλωθείσα ►C1  επίδοση ◄ , ή να αποσύρει το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο ορίζουν αυτές, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου.

Οι αρχές ►C1  εποπτείας της αγοράς ◄ ενημερώνουν σχετικά τον κοινοποιημένο οργανισμό, εφόσον εμπλέκεται κοινοποιημένος οργανισμός.

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ισχύει για τα προαναφερθέντα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μέτρα.

2.  
Εάν οι αρχές ►C1  εποπτείας της αγοράς ◄ θεωρούν ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική τους επικράτεια, ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησαν να λάβει ο οικονομικός φορέας.
3.  
Ο οικονομικός φορέας διασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για όλα τα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ που ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά σε ολόκληρη την Ένωση.
4.  
Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, δεν λάβει επαρκή διορθωτικά μέτρα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα στην εθνική αγορά του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ ή να αποσύρουν το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσουν.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.

5.  

Στις κατά την παράγραφο 4 πληροφορίες περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου ►C1  δομικού προϊόντος ◄ , την καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και οι απόψεις που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Ειδικότερα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν εάν η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:

α) 

το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στη δηλωθείσα ►C1  επίδοση ◄ και/ή δεν πληροί τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων ►C1  δομικών έργων ◄ που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό·

β) 

ελλείψεις στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή στην ειδική τεχνική τεκμηρίωση.

6.  
Τα κράτη μέλη, πλην του κράτους μέλους που κίνησε τη διαδικασία, ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του εν λόγω ►C1  δομικού προϊόντος ◄ και, σε περίπτωση διαφωνίας με κοινοποιηθέν εθνικό μέτρο, για τις τυχόν αντιρρήσεις τους.
7.  
Εάν, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη των πληροφοριών κατά την παράγραφο 4, δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από κράτος μέλος ή από την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει ένα κράτος μέλος για το συγκεκριμένο ►C1  δομικό προϊόν ◄ , το μέτρο αυτό θεωρείται δικαιολογημένο.
8.  
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη λήψη χωρίς καθυστέρηση των κατάλληλων περιοριστικών μέτρων για το συγκεκριμένο ►C1  δομικό προϊόν ◄ , όπως απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

Άρθρο 57

Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης

1.  
Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 56 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν αντιρρήσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι εθνικό μέτρο είναι αντίθετο προς την ενωσιακή νομοθεσία, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον ή τους σχετικούς οικονομικούς φορείς και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει εάν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι.

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον ή τους σχετικούς οικονομικούς φορείς.

2.  
Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το μη συμμορφούμενο ►C1  δομικό προϊόν ◄ αποσύρεται από τις αγορές τους και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Εάν το εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, το οικείο κράτος μέλος ανακαλεί το μέτρο.
3.  
Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ αποδοθεί σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων, κατά το άρθρο 56 παράγραφος 5 στοιχείο β), η Επιτροπή ενημερώνει τον ή τους σχετικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και υποβάλλει το μέτρο στην επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ. Η εν λόγω επιτροπή προβαίνει σε διαβούλευση με τον ή τους σχετικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και διατυπώνει τη γνώμη της χωρίς καθυστέρηση.

Όταν το εθνικό μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ αποδίδεται σε ελλείψεις του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης ή της ειδικής τεχνικής τεκμηρίωσης, κατά το άρθρο 56 παράγραφος 5 στοιχείο β), η Επιτροπή παραπέμπει το θέμα στη μόνιμη επιτροπή δομικών κατασκευών και στη συνέχεια θεσπίζει τα κατάλληλα μέτρα.

Άρθρο 58

Συμμορφούμενα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ που, παρά τη συμμόρφωση, παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια

1.  
Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει, αφού έχει διενεργήσει αξιολόγηση βάσει του άρθρου 56 παράγραφος 1, ότι ►C1  δομικό προϊόν ◄ , μολονότι συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, παρουσιάζει κίνδυνο για την εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων ►C1  δομικών έργων ◄ , για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλες πτυχές προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το συγκεκριμένο ►C1  δομικό προϊόν ◄ , ►C1  όταν διατεθεί στην αγορά, δεν παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο, να αποσύρει ◄ το ►C1  δομικό προϊόν ◄ από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που αυτό ορίζει, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου.
2.  
Ο οικονομικός φορέας διασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα για όλα τα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ που ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά σε ολόκληρη την Ένωση.
3.  
Το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. ►C1  Στην πληροφόρηση που παρέχει περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση του ◄ εν λόγω ►C1  δομικού προϊόντος ◄ , την καταγωγή του και την αλυσίδα εφοδιασμού του προϊόντος, τη φύση του σχετικού κινδύνου, καθώς και τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν.
4.  
Η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον ή τους σχετικούς οικονομικούς φορείς και διενεργεί αξιολόγηση των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει αν το μέτρο είναι δικαιολογημένο και, εφόσον απαιτείται, προτείνει τα δέοντα μέτρα.
5.  
Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον ή τους σχετικούς οικονομικούς φορείς.

Άρθρο 59

Τυπική μη συμμόρφωση

1.  

Με την επιφύλαξη του άρθρου 56, όταν ένα κράτος μέλος προβεί σε μία από τις ακόλουθες διαπιστώσεις, απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στην προκείμενη μη συμμόρφωση:

α) 

η σήμανση CE έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση του άρθρου 8 ή του άρθρου 9·

β) 

η σήμανση CE δεν έχει τοποθετηθεί, όταν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2·

γ) 

με την επιφύλαξη του άρθρου 5, η ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ δεν έχει καταρτιστεί, όταν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 4·

δ) 

η ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6 και 7·

ε) 

η τεχνική τεκμηρίωση είτε δεν είναι διαθέσιμη είτε δεν είναι πλήρης.

2.  
Εάν η μη συμμόρφωση της παραγράφου 1 εξακολουθεί να υφίσταται, το κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διαθεσιμότητα στην αγορά του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ ή να εξασφαλίσει την ανάκληση ή την απόσυρσή του από την αγορά.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 60

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Για τους σκοπούς της επίτευξης των στόχων του παρόντος κανονισμού, ειδικότερα για να αρθούν και να αποφευχθούν περιορισμοί όταν ►C1  δομικό προϊόν ◄ καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά, ανατίθενται στην Επιτροπή τα εξής θέματα σύμφωνα με το άρθρο 61 και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 62 και 63:

α) 

ο καθορισμός, εφόσον είναι σκόπιμο, των ουσιωδών χαρακτηριστικών ή των οριακών επιπέδων στο πλαίσιο συγκεκριμένων οικογενειών ►C1  δομικών προϊόντων ◄ , σε συνάρτηση με τα οποία, βάσει των άρθρων 3 ως 6, ο κατασκευαστής δηλώνει, σχετικά με την ►C1  προοριζόμενη χρήση ◄ τους, ανά επίπεδα ή ►C1  κατηγορίες ◄ ή περιγραφικά, την ►C1  επίδοση ◄ του προϊόντος του κατασκευαστή όταν το διαθέτει στην αγορά·

β) 

οι προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής επεξεργασίας της ►C1  δήλωσης επιδόσεων ◄ , ώστε να είναι διαθέσιμη σε δικτυακό τόπο σύμφωνα με το άρθρο 7·

γ) 

η τροποποίηση του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου ο κατασκευαστής διατηρεί την τεχνική τεκμηρίωση και τη ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ αφότου το ►C1  δομικό προϊόν ◄ διατέθηκε στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 11, με βάση την αναμενόμενη ζωή ή τον ρόλο που διαδραματίζει το ►C1  δομικό προϊόν ◄ ►C1  στα δομικά έργα ◄ ·

δ) 

η τροποποίηση του παραρτήματος II και, αν είναι αναγκαίο, η έγκριση συμπληρωματικών διαδικαστικών κανόνων σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις γενικές αρχές του άρθρου 20, ή η πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών του άρθρου 21·

ε) 

η προσαρμογή του παραρτήματος III, του πίνακα 1 του παραρτήματος IV και του παραρτήματος V σε αντιστοιχία με την τεχνική πρόοδο·

στ) 

ο καθορισμός και η προσαρμογή ►C1  κατηγοριών επδόσεων ◄ σε αντιστοιχία με την τεχνική πρόοδο σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1·

ζ) 

οι όροι υπό τους οποίους ►C1  δομικό προϊόν ◄ θεωρείται ότι ικανοποιεί ορισμένο επίπεδο ή ►C1  κατηγορία επιδόσεων ◄ χωρίς δοκιμή ή χωρίς περαιτέρω δοκιμή σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των βασικών απαιτήσεων ►C1  δομικών έργων ◄ ·

η) 

η προσαρμογή, ο καθορισμός και η αναθεώρηση των συστημάτων αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ σύμφωνα με το άρθρο 28, σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν, μια συγκεκριμένη οικογένεια προϊόντων ή ένα συγκεκριμένο ουσιώδες χαρακτηριστικό, και σύμφωνα με:

i) 

τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζει το προϊόν ή εκείνα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά όσον αφορά τις βασικές απαιτήσεις ►C1  δομικών έργων ◄ ,

ii) 

τη φύση του προϊόντος,

iii) 

τις συνέπειες της διακύμανσης των ουσιωδών χαρακτηριστικών του ►C1  δομικού προϊόντος ◄ κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος, και

iv) 

την ευπάθεια για ελαττώματα στην κατασκευή του προϊόντος.

Άρθρο 61

Εκτέλεση της εξουσιοδότησης

1.  
Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπεται στο άρθρο 60 ανατίθεται στην Επιτροπή επί πέντε έτη από τις 24 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με την εξουσία που της ανατέθηκε το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 62.
2.  
Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
3.  
Η εξουσία για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθεται στην Επιτροπή υπόκειται στις προϋποθέσεις των άρθρων 62 και 63.

Άρθρο 62

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1.  
Η κατ’ άρθρο 60 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2.  
Το θεσμικό όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει εάν πρόκειται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση επιδιώκει να ενημερώσει εντός εύλογου διαστήματος το άλλο όργανο και την Επιτροπή, πριν τη λήψη τελικής απόφασης, αναφέροντας την εξουσιοδότηση που ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο ανάκλησης, καθώς και τους πιθανούς λόγους της ανάκλησης.
3.  
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσίας που προσδιορίζεται στην απόφαση. Τίθεται αμέσως σε ισχύ ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την ισχύ των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 63

Ενστάσεις σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

1.  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να προβάλλουν ενστάσεις κατά κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες.

►C1

 

2.  
Αν, κατά τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο ◄ έχει προβάλει ένσταση κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μην προβάλουν ενστάσεις.

3.  
Αν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο εκφράσουν αντιρρήσεις σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που προβάλλει ένταση δηλώνει τους λόγους για την ένστασή του σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Άρθρο 64

Επιτροπή

1.  
Η Επιτροπή επικουρείται από μόνιμη επιτροπή δομικών κατασκευών.
2.  
Σε περίπτωση παραπομπής στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
3.  
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέλη της μόνιμης επιτροπής δομικών κατασκευών μπορούν να επιτελούν το έργο τους κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαδικασίες για την απόκτηση της σήμανσης CE.

Άρθρο 65

Κατάργηση

1.  
Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ καταργείται.
2.  
Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 66

Μεταβατικές διατάξεις

1.  
Τα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ τα οποία διατέθηκαν στην αγορά σύμφωνα με την οδηγία 89/106/ΕΟΚ πριν από την 1η Ιουλίου 2013 θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.
2.  
Οι κατασκευαστές μπορούν να καταρτίσουν ►C1  δήλωση επιδόσεων ◄ βάσει πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή δήλωσης συμμόρφωσης, που εκδόθηκε πριν από την 1η Ιουλίου 2013 σύμφωνα με την οδηγία 89/106/ΕΟΚ.
3.  
Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση που δημοσιεύθηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 2013 σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ►C1  έγγραφα ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ .
4.  
Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς μπορούν να χρησιμοποιούν τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ πριν από την 1η Ιουλίου 2013 ως ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου ισχύος των εν λόγω εγκρίσεων.

Άρθρο 67

Έκθεση Επιτροπής

1.  
Έως τις 25 Απριλίου 2014, η Επιτροπή εκτιμά την ειδική ανάγκη για ενημέρωση όσον αφορά την περιεκτικότητα των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ σε επικίνδυνες ουσίες και εξετάζει την πιθανή επέκταση και σε άλλες ουσίες της υποχρέωσης ενημέρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή στην εκτίμησή της λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, την ανάγκη να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων που χρησιμοποιούν ►C1  δομικά προϊόντα ◄ και των χρηστών ►C1  δομικών έργων ◄ , περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων όσον αφορά τις απαιτήσεις ανακύκλωσης και/ή επαναχρησιμοποίησης τμημάτων ή υλικών.

Εάν κρίνεται σκόπιμο, η έκθεση, εντός δύο ετών από την υποβολή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ακολουθείται από τις κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.

2.  
Μέχρι τις 25 Απριλίου 2016, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 19, 20, 21, 23, 24 και 37, βάσει εκθέσεων που παρέχονται από τα κράτη μέλη και από άλλους ενδιαφερομένους, συνοδευόμενη, εάν χρειάζεται, από κατάλληλες προτάσεις.

Άρθρο 68

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εντούτοις, τα άρθρα 3 έως 28, τα άρθρα 36 έως 38, τα άρθρα 56 έως 63 και τα άρθρα 65 και 66, καθώς και τα παραρτήματα I, II, III και V, εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ►C1  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ◄

►C1  Τα δομικά έργα ◄ στο σύνολό τους και στα ξεχωριστά τους μέρη πρέπει να είναι ►C1  κατάλληλα ◄ για τη χρήση για την οποία προορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων που εμπλέκονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των κατασκευών. Με την προϋπόθεση ότι ►C1  τα δομικά έργα ◄ συντηρούνται κανονικά, πρέπει να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις ►C1  δομικών έργων ◄ που τις αφορούν για οικονομικά εύλογο χρόνο ζωής.

1.   Μηχανική αντοχή και ευστάθεια

►C1  Τα δομικά έργα ◄ πρέπει να σχεδιάζονται και να κτίζονται κατά τρόπον ώστε οι μηχανικές φορτίσεις που ενδέχεται να ασκηθούν κατά την κατασκευή και τη χρήση τους να μην προκαλούν κανένα από τα ακόλουθα περιστατικά:

▼C1

α) 

κατάρρευση του όλου έργου ή μέρους του·

▼B

β) 

μείζονες παραμορφώσεις σε απαράδεκτο βαθμό·

γ) 

φθορά σε άλλα μέρη των ►C1  δομικών έργων ◄ ή σε εξαρτήματα ή σε εγκατεστημένο εξοπλισμό ως αποτέλεσμα σημαντικής παραμόρφωσης της φέρουσας κατασκευής·

δ) 

φθορά, λόγω κάποιου γεγονότος, η οποία είναι δυσανάλογη σε σχέση με το γενεσιουργό αίτιο.

2.   Πυρασφάλεια

►C1  Τα δομικά έργα ◄ πρέπει να σχεδιάζονται και να κτίζονται κατά τρόπον ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς:

α) 

να θεωρείται ότι διατηρείται, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η στατική αντοχή του κτίσματος·

β) 

η γένεση και η εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού στο εσωτερικό ►C1  του δομικού έργου ◄ να είναι περιορισμένες·

▼C1

γ) 

η εξάπλωση της φωτιάς σε γειτονικά δομικά έργα να είναι περιορισμένη·

▼B

δ) 

οι χρήστες να μπορούν να φύγουν από ►C1  τα δομικά έργα ◄ ή να διασωθούν με άλλα μέσα·

ε) 

να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια των ομάδων διάσωσης.

3.   Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον

►C1  Τα δομικά έργα ◄ πρέπει να σχεδιάζονται και να κτίζονται κατά τρόπον ώστε να μην αποτελούν, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, απειλή για την υγιεινή ή την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των ενοίκων ή των γειτόνων, ούτε να έχουν υπερβολικά μεγάλο αντίκτυπο, κατά τη συνολική διάρκεια του κύκλου ζωής τους, στην ποιότητα του περιβάλλοντος ή στο κλίμα κατά τη διάρκεια της κατασκευής, της χρήσης και της κατεδάφισής τους, ιδίως λόγω των ακόλουθων:

α) 

έκλυση τοξικού αερίου·

β) 

εκπομπή επικίνδυνων ουσιών, πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ), αερίων του θερμοκηπίου ή επικίνδυνων σωματιδίων στον αέρα εντός ή εκτός του κτιρίου·

γ) 

εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών·

δ) 

απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών στα υπόγεια ύδατα, στα θαλάσσια ύδατα, στα επιφανειακά ύδατα ή στο έδαφος·

ε) 

απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών σε πόσιμο νερό ή ουσιών που έχουν διαφορετικά αρνητικές επιπτώσεις στο πόσιμο νερό·

στ) 

πλημμελής διάθεση των λυμάτων, των καυσαερίων και των στερεών ή υγρών αποβλήτων·

ζ) 

υγρασία σε μέρη των ►C1  δομικών έργων ◄ ή σε επιφάνειες στο εσωτερικό των ►C1  δομικών έργων ◄ .

4.   Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης

►C1  Τα δομικά έργα ◄ πρέπει να σχεδιάζονται και να κτίζονται κατά τρόπον ώστε η χρήση τους να μη συνεπάγεται απαράδεκτους κινδύνους ατυχημάτων ή ζημιών κατά τον χειρισμό ή τη λειτουργία τους, όπως γλίστρημα, πτώση, σύγκρουση, έγκαυμα, ηλεκτροπληξία, τραυματισμός από έκρηξη και διαρρήξεις. Ειδικότερα, κατά τον σχεδιασμό και την οικοδόμηση των ►C1  δομικών έργων ◄ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προσβασιμότητα και χρήση από ανάπηρα πρόσωπα.

5.   Προστασία κατά του θορύβου

►C1  Τα δομικά έργα ◄ πρέπει να σχεδιάζονται και να κτίζονται κατά τρόπον ώστε ο θόρυβος που γίνεται αισθητός από τους ενοίκους ή τους γείτονες να διατηρείται σε επίπεδο που να μη θέτει σε κίνδυνο την υγεία και που να επιτρέπει τον ύπνο, την ανάπαυση και την εργασία των προσώπων αυτών υπό ικανοποιητικές συνθήκες.

6.   Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της θερμότητας

►C1  Τα δομικά έργα ◄ και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού και αερισμού, πρέπει να σχεδιάζονται και να οικοδομούνται κατά τρόπον ώστε η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρησιμοποίηση του έργου να είναι χαμηλή, λαμβανομένων υπόψη των ενοίκων και των κλιματικών δεδομένων του τόπου. ►C1  Τα δομικά έργα ◄ θα πρέπει επίσης να έχουν καλή ενεργειακή συμπεριφορά, να καταναλώνουν, δηλαδή, όσο το δυνατό λιγότερη ενέργεια κατά την κατασκευή και αφαίρεσή τους.

7.   Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων

►C1  Τα δομικά έργα ◄ πρέπει να σχεδιάζονται, να κτίζονται και να κατεδαφίζονται κατά τρόπον ώστε να είναι βιώσιμη η χρήση των φυσικών πόρων και ιδίως να διασφαλίζονται τα εξής:

α) 

η επαναχρησιμοποίηση ή η δυνατότητα ανακύκλωσης των ►C1  δομικών έργων ◄ , των υλικών και των μερών τους μετά την κατεδάφιση·

β) 

η ανθεκτικότητα των ►C1  δομικών έργων ◄ ·

γ) 

η χρήση περιβαλλοντικά συμβατών πρώτων υλών και δευτερογενών υλικών ►C1  στα δομικά έργα ◄ .
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ►C1  ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ◄

►C1

 

1.   Αίτηση για ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση

Όταν ένας κατασκευαστής υποβάλλει αίτημα για ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση σε οποιονδήποτε ΟΤΑ ◄ για ►C1  δομικό προϊόν ◄ και αφού ο κατασκευαστής και ο ΟΤΑ (αποκαλούμενος στο εξής «αρμόδιος ΟΤΑ») έχουν υπογράψει συμφωνία εμπορικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, εκτός εάν ο κατασκευαστής αποφασίσει διαφορετικά, ο κατασκευαστής υποβάλλει στον αρμόδιο ΟΤΑ τεχνικό φάκελο που περιγράφει το προϊόν, την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή χρήση του και στοιχεία του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο που ο κατασκευαστής προτίθεται να εφαρμόσει.

2.   Σύμβαση

Για τα ►C1  δομικά προϊόντα ◄ στα οποία αναφέρεται το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο γ), εντός μηνός από την παραλαβή του τεχνικού φακέλου, συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του κατασκευαστή και του αρμόδιου ΟΤΑ για την κατάρτιση της ευρωπαϊκής τεχνικής αξιολόγησης, η οποία καθορίζει το πρόγραμμα εργασίας για την κατάρτιση του ►C1  εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ , περιλαμβάνοντας:

— 
την οργάνωση των εργασιών στο πλαίσιο του οργανισμού των ΟΤΑ·
— 
τη σύνθεση της ομάδας εργασίας που θα συσταθεί στο πλαίσιο του οργανισμού των ΟΤΑ, ειδικά για τον εν λόγω τομέα προϊόντων·
— 
τον συντονισμό των ΟΤΑ.

3.   Πρόγραμμα εργασιών

Μετά τη σύναψη της σύμβασης με τον κατασκευαστή, ο οργανισμός των ΟΤΑ ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών για την κατάρτιση του ►C1  εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ , το χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεσή του και την υπόδειξη προγράμματος αξιολόγησης. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται εντός τριών μηνών από την παραλαβή του αιτήματος για ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση.

4.   Το σχέδιο ►C1  εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄

Ο οργανισμός των ΟΤΑ καταρτίζει την οριστική μορφή σχεδίου ►C1  εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ μέσω ομάδας εργασίας συντονιζόμενης από τον αρμόδιο ΟΤΑ και κοινοποιεί το εν λόγω σχέδιο στα ενδιαφερόμενα μέρη εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή ενημερώθηκε για το πρόγραμμα εργασιών.

5.   Συμμετοχή της Επιτροπής

Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής μπορεί να συμμετέχει, ως παρατηρητής, σε όλα τα μέρη της εκτέλεσης του προγράμματος εργασιών.

6.   Παράταση και καθυστέρηση

Κάθε καθυστέρηση σε σχέση με τις προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος παραρτήματος αναφέρεται από την ομάδα εργασίας στον οργανισμό των ΟΤΑ και στην Επιτροπή.

Εάν δικαιολογείται παράταση των προθεσμιών για την κατάρτιση ►C1  εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ , ιδίως εξαιτίας της απουσίας απόφασης της Επιτροπής σχετικά με το εφαρμοστέο σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της ►C1  επίδοσης ◄ για το ►C1  δομικό προϊόν ◄ ή λόγω της ανάγκης εκπόνησης νέας μεθόδου δοκιμών, η Επιτροπή χορηγεί χρονική παράταση.

7.   Τροποποιήσεις και θέσπιση ►C1  εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄

Ο αρμόδιος ΟΤΑ διαβιβάζει το σχέδιο ►C1  εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ στον κατασκευαστή, ο οποίος διαθέτει δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες για την αντίδρασή του. Εν συνεχεία, ο οργανισμός των ΟΤΑ:

α) 

εφόσον ενδείκνυται, ενημερώνει τον κατασκευαστή σχετικά με το πώς ελήφθησαν υπόψη οι αντιδράσεις του·

β) 

εγκρίνει το σχέδιο ►C1  εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ · και

γ) 

διαβιβάζει αντίγραφο στην Επιτροπή.

Εάν η Επιτροπή ανακοινώσει, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του, στον οργανισμό των ΟΤΑ τις παρατηρήσεις της σχετικά με το σχέδιο ►C1  εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ , ο οργανισμός των ΟΤΑ, αφού του δοθεί η ευκαιρία να υποβάλει τα σχόλιά του, τροποποιεί αναλόγως το σχέδιο και αποστέλλει αντίγραφο του εγκεκριμένου ►C1  εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ στον κατασκευαστή και στην Επιτροπή.

8.   Τελικό ►C1  έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ προς δημοσίευση

Μόλις εκδοθεί η πρώτη ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση από τον αρμόδιο ΟΤΑ βάσει του εγκεκριμένου ►C1  εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ , το εν λόγω ►C1  έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ αναπροσαρμόζεται, εφόσον συντρέχει λόγος, βάσει της κεκτημένης εμπειρίας. Ο οργανισμός των ΟΤΑ εγκρίνει το τελικό ►C1  έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ και αποστέλλει αντίγραφο τούτου στην Επιτροπή, μαζί με μετάφραση του τίτλου του σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, για δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς του. Ο οργανισμός των ΟΤΑ κρατά το ►C1  έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης ◄ διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, μόλις τοποθετηθεί στο προϊόν σήμανση CE.

▼M2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ.

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

3. Κατασκευαστής:

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

[όνομα]
[τόπος] την/στις [ημερομηνία έκδοσης]
[υπογραφή]

Οδηγίες για την κατάρτιση της δήλωσης επιδόσεων

1.   ΓΕΝΙΚΑ

Οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν στην καθοδήγηση των κατασκευαστών κατά την κατάρτιση της δήλωσης επιδόσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του παρόντος παραρτήματος (στο εξής «υπόδειγμα»).

Οι οδηγίες αυτές δεν αποτελούν μέρος των δηλώσεων επιδόσεων που εκδίδονται από τους κατασκευαστές και δεν θα πρέπει να περικλείονται στις εν λόγω δηλώσεις επιδόσεων.

Κατά την κατάρτιση της δήλωσης επιδόσεων, ο κατασκευαστής πρέπει:

1) 

να αναπαραγάγει τα κείμενα και τους τίτλους του υποδείγματος που δεν αναφέρονται σε αγκύλες·

2) 

να αντικαταστήσει τα κενά διαστήματα και τις αγκύλες με την εισαγωγή των αναγκαίων πληροφοριών.

Οι κατασκευαστές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν στη δήλωση επιδόσεων την παραπομπή στον δικτυακό τόπο όπου διατίθεται το αντίγραφο της δήλωσης επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται μετά το σημείο 8 ή αλλού εφόσον δεν επηρεάζεται η ανάγνωση και η σαφήνεια των υποχρεωτικών πληροφοριών.

2.   ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Με την προϋπόθεση ότι οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 παρέχονται με σαφή, ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο, κατά την κατάρτιση σύνταξη της δήλωσης επιδόσεων, είναι δυνατόν:

1) 

να χρησιμοποιηθεί διαφορετική διάταξη από το υπόδειγμα·

2) 

να συνδυαστούν τα σημεία του υποδείγματος παρουσιάζοντας ορισμένα από αυτά μαζί·

3) 

να παρουσιαστούν τα σημεία του υποδείγματος με διαφορετική σειρά, ή με έναν ή περισσότερους πίνακες·

4) 

να παραλειφθούν ορισμένα σημεία του υποδείγματος που δεν αφορούν το προϊόν για το οποίο καταρτίζεται η δήλωση επιδόσεων. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει επειδή η δήλωση επιδόσεων μπορεί να βασίζεται είτε σε ένα εναρμονισμένο πρότυπο ή σε ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που εκδίδεται για το προϊόν, γεγονός που καθιστά τις άλλες λύσεις άνευ αντικειμένου. Οι παραλείψεις αυτές θα μπορούσαν να αφορούν επίσης τα σημεία για τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή για τη χρήση κατάλληλης τεχνικής τεκμηρίωσης και ειδικής τεχνικής τεκμηρίωσης·

5) 

να παρουσιαστούν τα σημεία, χωρίς την αρίθμησή τους.

Αν ο κατασκευαστής επιθυμεί να υποβάλει μία μοναδική δήλωση επιδόσεων που να καλύπτει διάφορες παραλλαγές ενός τύπου προϊόντος, τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία χρειάζεται να παρατεθούν ξεχωριστά και με σαφήνεια για κάθε παραλλαγή προϊόντος: ο αριθμός της δήλωσης επιδόσεων, ο κωδικός ταυτοποίησης στο σημείο 1 και η (οι) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) στο σημείο 7.

3.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥΣημείο του υποδείγματος

Οδηγία

Αριθμός της δήλωσης επιδόσεων

Αυτός είναι ο αριθμός αναφοράς της δήλωσης επιδόσεων που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Εναπόκειται στον κατασκευαστή να επιλέξει τον αριθμό.

Ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι ο ίδιος με τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος, όπως αναφέρεται στο σημείο 1 του υποδείγματος.

Σημείο 1

Να αναφέρετε τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης που καθορίστηκε από τον κατασκευαστή για να ακολουθήσει τη σήμανση CE συνδέεται με τον τύπο του προϊόντος και, ως εκ τούτου, με το επίπεδο ή την κατηγορία της επίδοσης του δομικού προϊόντος, όπως παρουσιάστηκε στη δήλωση επιδόσεων που καταρτίστηκε για το προϊόν. Επιπλέον, για τους παραλήπτες των δομικών προϊόντων, ιδίως για τους τελικούς χρήστες, είναι αναγκαίο να μπορεί αδιαμφισβήτητα να ταυτοποιηθεί το επίπεδο ή η κατηγορία της επίδοσης για κάθε δεδομένο προϊόν. Ως εκ τούτου, κάθε δομικό προϊόν για το οποίο έχει καταρτιστεί δήλωση επιδόσεων, θα πρέπει να συνδεθεί από τον κατασκευαστή του με τον αντίστοιχο τύπο του προϊόντος και ένα δεδομένο επίπεδο ή κατηγορία επιδόσεων από τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, που λειτουργεί και ως αναφορά όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Σημείο 2

Να αναφέρετε την προβλεπόμενη χρήση ή τις προβλεπόμενες χρήσεις, ανάλογα με την περίπτωση, του δομικού προϊόντος όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή.

Σημείο 3

Να αναφέρετε το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το κατατεθέν εμπορικό σήμα και τη διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Σημείο 4

Το σημείο αυτό θα πρέπει να περιληφθεί και συμπληρωθεί μόνο σε περίπτωση που έχει οριστεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Στην περίπτωση αυτή, να αναφέρετε την ονομασία και τη διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Σημείο 5

Να αναφέρετε τον αριθμό του εφαρμοστέου συστήματος ή συστημάτων αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας των επιδόσεων (AVCP) για το δομικό προϊόν όπως καθορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Εάν υπάρχουν πολλαπλά συστήματα, καθένα από αυτά πρέπει να δηλωθεί.

Σημεία 6α και 6β

Δεδομένου ότι ένας παραγωγός μπορεί να συντάξει δήλωση επιδόσεων βάσει εναρμονισμένου προτύπου ή της ευρωπαϊκής τεχνικής αξιολόγησης που εκδίδεται για το προϊόν, αυτές οι δύο διαφορετικές καταστάσεις που παρουσιάζονται στα σημεία 6α και 6β θα πρέπει να θεωρούνται εναλλακτική λύση, ενώ μόνο μία από αυτές θα εφαρμόζεται και θα αναφέρεται στη δήλωση επιδόσεων.

Στην περίπτωση του σημείου 6α, δηλαδή όταν μια δήλωση επιδόσεων βασίζεται σε ένα εναρμονισμένο πρότυπο, να αναφέρετε τα ακόλουθα:

α)  τον αριθμό αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου και την ημερομηνία έκδοσής του (ημερομηνία αναφοράς)· και

β)  τον αριθμό ταυτοποίησης του (των) κοινοποιημένου(-ων) φορέα(-ων).

Όταν αναφέρεται το όνομα του (των) κοινοποιημένου(-ων) φορέα(-ων), είναι σημαντικό το όνομα να αναφέρεται στην πρωτότυπη γλώσσα, χωρίς μετάφραση σε άλλες γλώσσες.

Στην περίπτωση του σημείου 6β, δηλαδή όταν μια δήλωση επιδόσεων βασίζεται στην ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που εκδίδεται για το προϊόν, να αναφέρονται τα ακόλουθα:

α)  ο αριθμός του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης και η ημερομηνία έκδοσής του·

β)  ο αριθμός της ευρωπαϊκής τεχνικής αξιολόγησης και η ημερομηνία έκδοσής της·

γ)  το όνομα του οργανισμού τεχνικής αξιολόγησης· και

δ)  ο αριθμός ταυτοποίησης του (των) κοινοποιημένου(-ων) φορέα(-ων).

Σημείο 7

Στο σημείο αυτό, η δήλωση επιδόσεων θα αναφέρει τα εξής:

α)  τον κατάλογο των ουσιωδών χαρακτηριστικών, όπως καθορίζεται στην εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή για την προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις που αναφέρεται στο σημείο 2· και

β)  για κάθε ουσιώδες χαρακτηριστικό, τη δηλωθείσα επίδοση, ανά επίπεδο ή κατηγορία, ή περιγραφικά, όσον αφορά το εν λόγω χαρακτηριστικό ή, για τα χαρακτηριστικά για τα οποία δεν δηλώνεται επίδοση, τα γράμματα «NPD» (μη καθορισμένη επίδοση).

Το σημείο αυτό μπορεί να συμπληρώνεται με τη χρήση ενός πίνακα που να προβάλλει τη σύνδεση μεταξύ των εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών και των συστημάτων αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης που εφαρμόζονται αντίστοιχα σε κάθε βασικό χαρακτηριστικό του προϊόντος, καθώς και στην επίδοση σε σχέση με κάθε ουσιώδες χαρακτηριστικό.

Η επίδοση πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια και ρητά. Επομένως, η επίδοση δεν μπορεί να περιγράφεται στη δήλωση επιδόσεων αποκλειστικά με την προσθήκη ενός τύπου υπολογισμού που εφαρμόζεται από τους παραλήπτες. Επιπλέον, τα επίπεδα ή οι κατηγορίες της επίδοσης που παρουσιάζονται στο έγγραφα αναφοράς πρέπει να επαναλαμβάνονται στη δήλωση επιδόσεων και, επομένως, δεν μπορούν να εκφραστούν αποκλειστικά με την προσθήκη παραπομπών στα εν λόγω έγγραφα στη δήλωση επιδόσεων.

Ωστόσο, η επίδοση ιδίως της δομοστατικής συμπεριφοράς ενός δομικού προϊόντος μπορεί να εκφράζεται με παραπομπή στην αντίστοιχη τεκμηρίωση παραγωγής ή στα υπολογιστικά έγγραφα δομοστατικού σχεδιασμού. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει να επισυνάπτονται στη δήλωση επιδόσεων.

Σημείο 8

Αυτό το σημείο θα περιληφθεί μόνο και θα συμπληρωθεί σε δήλωση επιδόσεων εάν έχει χρησιμοποιηθεί κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με τα άρθρα 36 έως 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, έτσι ώστε να περιλαμβάνει τις απαιτήσεις με τις οποίες συμμορφώνεται το προϊόν.

Σε αυτή την περίπτωση, στο ίδιο σημείο, η δήλωση επιδόσεων θα αναφέρει τα εξής:

α)  τον αριθμό αναφοράς της ειδικής και/ή κατάλληλης τεχνικής τεκμηρίωσης που χρησιμοποιήθηκε, και

β)  τις απαιτήσεις με τις οποίες συμμορφώνεται το προϊόν.

Υπογραφή

Αντικατάσταση των διαστημάτων σε αγκύλες από τις πληροφορίες και υπογραφή.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑΠίνακας 1 —  Τομείς προϊόντων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

▼C1

1

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΣ/ΕΛΑΦΡΥ/ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΑΥΤΟΚΛΕΙΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.

2

ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΑ, ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.

3

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ/Ή ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ).

4

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ/ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ.

▼B

5

ΕΦΕΔΡΑΝΑ.

ΠΕΡΟΝΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ.

6

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ, ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

▼C1

7

ΓΥΨΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

▼B

8

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

▼C1

9

ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ/ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ.

10

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ).

▼B

11

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.

▼C1

12

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

▼B

13

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

▼C1

14

ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ.

15

ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΣΒΕΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.

16

ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ), ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ.

▼B

17

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.

▼C1

18

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

19

ΔΑΠΕΔΑ.

▼B

20

ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.

▼C1

21

ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ.

22

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ, ΦΕΓΓΙΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΕΣ.

▼B

23

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

24

ΑΔΡΑΝΗ.

▼C1

25

ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ.

▼B

26

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΕΜΑΤΑ.

27

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ.

28

ΣΩΛΗΝΕΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

29

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

▼C1

30

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΗ ΥΑΛΟ, ΥΑΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ ΔΟΜΗΣΗΣ.

▼B

31

ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

▼C1

32

ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ.

33

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ.

34

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

▼B

35

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΥ, ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.Πίνακας 2 —  Απαιτήσεις για τους ΟΤΑ

Αρμοδιότητα

Περιγραφή αρμοδιότητας

Απαίτηση

1.  Ανάλυση κινδύνων

Προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων και οφελών για τη χρήση καινοτόμων ►C1  δομικών προϊόντων ◄ , αν δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες/ενοποιημένες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την ►C1  επίδοσή ◄ τους όταν εγκαθίστανται σε ►C1  δομικά έργα ◄ .

Ο ΟΤΑ ιδρύεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας και διαθέτει νομική προσωπικότητα. Είναι ανεξάρτητος από τους ενδιαφερομένους και από τυχόν ιδιαίτερα συμφέροντα.

Επιπλέον, ο ΟΤΑ διαθέτει προσωπικό με:

α)  αντικειμενικότητα και ορθή τεχνική κρίση·

β)  λεπτομερή γνώση των κανονιστικών διατάξεων και άλλων απαιτήσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος όπου έχει ορισθεί, όσον αφορά τους τομείς προϊόντων για τους οποίους ορίζεται·

γ)  γενική κατανόηση της δομικής πρακτικής και λεπτομερείς τεχνικές γνώσεις σχετικά με τους τομείς προϊόντων για τους οποίους ορίζεται·

δ)  λεπτομερείς γνώσεις των υφιστάμενων ειδικών κινδύνων και των τεχνικών πτυχών της διαδικασίας δόμησης·

ε)  λεπτομερείς γνώσεις των υφιστάμενων εναρμονισμένων προτύπων και μεθόδων δοκιμής στους τομείς προϊόντων για τους οποίους ορίζεται·

στ)  κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες.

Οι αμοιβές του προσωπικού του ΟΤΑ δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ούτε από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.

2.  Καθορισμός τεχνικών κριτηρίων

Μετατροπή του αποτελέσματος της ανάλυσης κινδύνου σε τεχνικά κριτήρια για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της ►C1  επίδοσης ◄ των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ όσον αφορά την ικανοποίηση των εφαρμοστέων εθνικών απαιτήσεων·

παροχή τεχνικών πληροφοριών που απαιτούνται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία δόμησης ως δυνητικούς χρήστες των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ ►C1  (κατασκευαστές, σχεδιαστές, εργολήπτες, εγκαταστάτες). ◄

3.  Καθορισμός μεθόδων αξιολόγησης

Σχεδιασμός και επικύρωση κατάλληλων μεθόδων (δοκιμών ή υπολογισμών) αξιολόγησης της ►C1  επίδοσης ◄ για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ , λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας κατάστασης της τεχνολογίας.

4.  Καθορισμός του ειδικού ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο

Κατανόηση και αξιολόγηση της κατασκευαστικής διαδικασίας του συγκεκριμένου προϊόντος, προκειμένου να προσδιοριστούν κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της σταθερότητας του προϊόντος μέσω της δεδομένης κατασκευαστικής διαδικασίας.

Ο ΟΤΑ διαθέτει προσωπικό με κατάλληλες γνώσεις όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των κατασκευαστικών διαδικασιών και των χαρακτηριστικών του προϊόντος που σχετίζονται με τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο.

5.  Αξιολόγηση του προϊόντος

Αξιολόγηση της ►C1  επίδοσης ◄ για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ βάσει εναρμονισμένων μεθόδων έναντι εναρμονισμένων κριτηρίων.

Πέραν των απαιτήσεων που απαριθμούνται στα σημεία 1, 2 και 3, ο ΟΤΑ έχει πρόσβαση στα απαραίτητα μέσα και τον εξοπλισμό για την αξιολόγηση της ►C1  επίδοσης ◄ για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των ►C1  δομικών προϊόντων ◄ στους τομείς προϊόντων για τους οποίους ορίζεται.

6.  Γενική διαχείριση

Εξασφάλιση της συνεκτικότητας, της αξιοπιστίας, της αντικειμενικότητας και της ανιχνευσιμότητας, μέσω της συνεχούς εφαρμογής κατάλληλων διαχειριστικών μεθόδων.

Ο ΟΤΑ διαθέτει:

α)  αποδεδειγμένο ιστορικό ορθής διοικητικής συμπεριφοράς·

β)  πολιτική και σχετικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις ευαίσθητες πληροφορίες στους κόλπους του ΟΤΑ και όλων των εταίρων του·

γ)  σύστημα ελέγχου των εγγράφων, για την εξασφάλιση της καταχώρισης, της ανιχνευσιμότητας, της διατήρησης και της αρχειοθέτησης όλων των σχετικών εγγράφων·

δ)  μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου και επανεξέτασης της διαχείρισης, για να διασφαλίσει την τακτική παρακολούθηση της συμμόρφωσης με κατάλληλες διαχειριστικές μεθόδους·

ε)  διαδικασία αντικειμενικού χειρισμού των προσφυγών και των καταγγελιών.

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

1.   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Ο κατασκευαστής συντάσσει τη δήλωση επίδοσης και προσδιορίζει τον τύπο του προϊόντος με βάση τις αξιολογήσεις και τις επαληθεύσεις της σταθερότητας της επίδοσης, που πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογή των ακόλουθων συστημάτων:

1.1.    Σύστημα 1+

α) 

Ο κατασκευαστής διενεργεί:

i) 

έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο·

ii) 

περαιτέρω δοκιμές δειγμάτων που λαμβάνονται στη μονάδα παραγωγής από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα δοκιμών.

β) 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων αποφασίζει σχετικά με την έκδοση, τον περιορισμό, την αναστολή ή την ανάκληση του πιστοποιητικού της σταθερότητας της επίδοσης του δομικού προϊόντος με βάση το αποτέλεσμα των ακόλουθων αξιολογήσεων και επαληθεύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο εν λόγω οργανισμός:

i) 

της αξιολόγησης της επίδοσης του δομικού προϊόντος βάσει της δοκιμής (συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας), του υπολογισμού, των πινακοποιημένων τιμών ή της περιγραφικής τεκμηρίωσης του προϊόντος·

ii) 

της αρχικής επιθεώρησης της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο·

iii) 

της συνεχούς εποπτείας, της εξέτασης και της αξιολόγησης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο·

iv) 

του ελέγχου/της δοκιμής δειγμάτων που λαμβάνονται από τους κοινοποιημένους οργανισμούς πιστοποίησης προϊόντων στη μονάδα παραγωγής ή στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης του κατασκευαστή.

1.2.    Σύστημα 1

α) 

Ο κατασκευαστής διενεργεί:

i) 

έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο·

ii) 

περαιτέρω δοκιμές δειγμάτων που λαμβάνονται στη μονάδα παραγωγής από τον κατασκευαστή σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα δοκιμών.

β) 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων αποφασίζει σχετικά με την έκδοση, τον περιορισμό, την αναστολή ή την απόσυρση του πιστοποιητικού της σταθερότητας της επίδοσης του δομικού προϊόντος με βάση το αποτέλεσμα των ακόλουθων αξιολογήσεων και επαληθεύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο εν λόγω οργανισμός:

i) 

της αξιολόγησης της επίδοσης του δομικού προϊόντος βάσει της δοκιμής (συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας), του υπολογισμού, των πινακοποιημένων τιμών ή της περιγραφικής τεκμηρίωσης του προϊόντος·

ii) 

της αρχικής επιθεώρησης της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο·

iii) 

της συνεχούς εποπτείας, της εξέτασης και της αξιολόγησης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο.

1.3.    Σύστημα 2+

α) 

Ο κατασκευαστής διενεργεί:

i) 

αξιολόγηση της επίδοσης του δομικού προϊόντος βάσει της δοκιμής (συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας), του υπολογισμού, των πινακοποιημένων τιμών ή της περιγραφικής τεκμηρίωσης του προϊόντος·

ii) 

έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο·

iii) 

δοκιμές των δειγμάτων που λαμβάνονται στη μονάδα παραγωγής από τον κατασκευαστή σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα δοκιμών.

β) 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός πιστοποίησης του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο αποφασίζει σχετικά με την έκδοση, τον περιορισμό, την αναστολή ή την απόσυρση του πιστοποιητικού συμβατότητας του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με βάση το αποτέλεσμα των ακόλουθων αξιολογήσεων και επαληθεύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο εν λόγω οργανισμός:

i) 

της αρχικής επιθεώρησης της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο·

ii) 

της συνεχούς εποπτείας, της εξέτασης και της αξιολόγησης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο.

1.4.    Σύστημα 3

α) 

Ο κατασκευαστής διενεργεί έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο.

β) 

Το κοινοποιημένο εργαστήριο διενεργεί την αξιολόγηση με βάση τη δοκιμή (βάσει δειγματοληψίας που πραγματοποίησε ο κατασκευαστής), τον υπολογισμό, τις πινακοποιημένες τιμές ή την περιγραφική τεκμηρίωση του προϊόντος.

1.5.    Σύστημα 4

α) 

Ο κατασκευαστής διενεργεί:

i) 

αξιολόγηση της επίδοσης του δομικού προϊόντος βάσει της δοκιμής, του υπολογισμού, των πινακοποιημένων τιμών ή της περιγραφικής τεκμηρίωσης του προϊόντος·

ii) 

έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο.

β) 

Δεν υπάρχουν ενέργειες που να απαιτούν την παρέμβαση των κοινοποιημένων οργανισμών.

1.6.    Δομικά προϊόντα για τα οποία έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση

Κοινοποιημένοι οργανισμοί επιφορτισμένοι με τα καθήκοντα στο πλαίσιο των συστημάτων 1+, 1 και 3, όπως και κατασκευαστές επιφορτισμένοι με καθήκοντα στο πλαίσιο των συστημάτων 2+ και 4 εξετάζουν την ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί για το υπό εξέταση δομικό προϊόν, με βάση την αξιολόγηση της επίδοσης του εν λόγω προϊόντος. Επομένως, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί και οι κατασκευαστές δεν αναλαμβάνουν τα καθήκοντα που αναφέρονται στα σημεία 1.1 β) i), 1.2 β) i), 1.3. α) i), 1.4 β) και 1.5 α) i), αντίστοιχα.

2.   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Όσον αφορά τη λειτουργία κοινοποιημένων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης δομικών προϊόντων, γίνεται διάκριση ανάμεσα στους ακόλουθους:

1) 

οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων: οργανισμός κοινοποιημένος σύμφωνα με το κεφάλαιο VII, για την πιστοποίηση της σταθερότητας της επίδοσης·

2) 

οργανισμός πιστοποίησης του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο: οργανισμός κοινοποιημένος σύμφωνα με το κεφάλαιο VII, για την πιστοποίηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο·

3) 

εργαστήριο: οργανισμός κοινοποιημένος σύμφωνα με το κεφάλαιο VII, για τη μέτρηση, την εξέταση, τη δοκιμή, τον υπολογισμό ή τη με άλλο τρόπο αξιολόγηση της επίδοσης δομικών προϊόντων.

3.   ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1. 

Αντίδραση στη φωτιά

2. 

Αντοχή στη φωτιά

3. 

Επίδοση σε περίπτωση έκθεσης σε εξωτερική φωτιά

4. 

Ακουστικές επιδόσεις

5. 

Εκπομπές επικίνδυνων ουσιών( 1 ) ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

( 2 ) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.

( 3 ) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

( 4 ) ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.

( 5 ) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

( 6 ) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

Top