EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011O0023-20140601

Consolidated text: Κατευθυντηρία γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 9ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2011/23) (2012/120/ΕΕ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/120/2014-06-01

2011O0023 — EL — 01.06.2014 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΊΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα

(αναδιατύπωση)

(ΕΚΤ/2011/23)

(2012/120/ΕΕ)

(ΕΕ L 065, 3.3.2012, p.1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30ής Ιουλίου 2013

  L 247

38

18.9.2013
▼B

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΊΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα

(αναδιατύπωση)

(ΕΚΤ/2011/23)

(2012/120/ΕΕ)ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 3.1, 3.3, 5.1, 12.1, 14.3 και 16,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( 1 ), και ιδίως τα άρθρα 4 και 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2004/15, της 16ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για παροχή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης και το πρότυπο διεθνών διαθεσίμων ( 2 ) έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς. Δεδομένου ότι θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις, η εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή θα πρέπει να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας.

(2)

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) απαιτεί για την εκπλήρωση των καθηκόντων του πλήρη και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα, αποτελούμενα από στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης, καθώς και το πρότυπο διεθνών διαθεσίμων, τα οποία να αποτυπώνουν τα κύρια στοιχεία που επηρεάζουν τις νομισματικές συνθήκες και τις αγορές συναλλάγματος στη ζώνη του ευρώ. Απαιτεί επίσης στατιστικά στοιχεία για τις διασυνοριακές αποστολές τραπεζογραμματίων ευρώ.

(3)

Η πρώτη πρόταση του άρθρου 5.1 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «το καταστατικό του ΕΣΚΤ») υπαγορεύει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα πρέπει, επικουρούμενη από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ), να συλλέγει, είτε από τις αρμόδιες αρχές, πλην των ΕθνΚΤ, είτε απευθείας από οικονομικούς παράγοντες, τις στατιστικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ. Η δεύτερη πρόταση του άρθρου 5.1 προβλέπει ότι για το σκοπό αυτόν θα συνεργάζεται με θεσμικά και άλλα όργανα τις Ένωσης και με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή τρίτων χωρών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς. Το άρθρο 5.2 ορίζει ότι οι ΕθνΚΤ θα εκτελούν, στο βαθμό που είναι δυνατόν, τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5.1.

(4)

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που θεσπίζει η ΕΚΤ όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα μπορούν να συλλέγονται ή/και να καταρτίζονται από αρμόδιες αρχές πλην των ΕθνΚΤ. Συνεπώς, ορισμένα από τα καθήκοντα που θεσπίζει η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή προϋποθέτουν τη συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ ή των ΕθνΚΤ με τις εν λόγω αρμόδιες αρχές. Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 απαιτεί από τα κράτη μέλη να αναλάβουν μόνα τους την οργάνωση στον τομέα της στατιστικής και να συνεργάζονται πλήρως με το ΕΣΚΤ προκειμένου να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ.

(5)

Μέρος των αναγκαίων στατιστικών πληροφοριών αφορά το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών, το συναφές εισόδημα και τη διεθνή επενδυτική θέση, ως προς τα οποία την ευθύνη έχει, πρωτευόντως, το Ευρωσύστημα. Για να είναι σε θέση να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να συνδράμουν την ΕΚΤ στον τομέα αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι ΕθνΚΤ είναι εφοδιασμένες με τις απαιτούμενες γνώσεις στον τομέα της στατιστικής, ιδίως όσον αφορά τις έννοιες και τη μεθοδολογία, καθώς και τη συλλογή, κατάρτιση, ανάλυση και διαβίβαση των στοιχείων.

(6)

Μετά την έκδοση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2004/15, τα διεθνή στατιστικά πρότυπα, τα οποία αποτελούν αναφορά για την κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης, έχουν αναθεωρηθεί. Συγκεκριμένα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) έχει δημοσιεύσει την έκτη έκδοση του Εγχειριδίου Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης (εφεξής το «BPM6»), ενώ στην τελευταία της έκδοση του Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών (2008) η Στατιστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών αναθεώρησε τα διεθνή στατιστικά πρότυπα για τους εθνικούς λογαριασμούς. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΛ 2010) ( 3 ).

(7)

Δεδομένου ότι η κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων για τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου ενέχει δυσκολίες, κρίθηκε απαραίτητος ο καθορισμός κοινών μεθόδων για τη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Τα συστήματα συλλογής στοιχείων για τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου στη ζώνη του ευρώ θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε ένα κοινό πρότυπο, δηλαδή σε ένα από τα τέσσερα μοντέλα που συνεπάγονται, κατ’ ελάχιστο, τη συλλογή τριμηνιαίων υπολοίπων ανά τίτλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα VI.

(8)

Η παροχή στοιχείων σχετικά με τις συναλλαγές και θέσεις επί απαιτήσεων ή/και υποχρεώσεων των κατοίκων της ζώνης του ευρώ έναντι κατοίκων άλλων κρατών μελών της ζώνης του ευρώ είναι απαραίτητο να συνάδει με τις στατιστικές απαιτήσεις της ΕΚΤ στον τομέα των επενδύσεων χαρτοφυλακίου (και του συναφούς εισοδήματος). Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των συγκεντρωτικών συναλλαγών και θέσεων επί των υποχρεώσεων από επενδύσεις χαρτοφυλακίου και οφειλών από εισόδημα επενδύσεων χαρτοφυλακίου στη ζώνη του ευρώ. Η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες σε εθνικό επίπεδο απαιτήσεις ή τις καθιερωμένες πρακτικές.

(9)

Τα τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία της ζώνης του ευρώ για το ισοζύγιο πληρωμών και τη διεθνή επενδυτική θέση συμβάλλουν στην κατάρτιση του λογαριασμού για τον υπόλοιπο κόσμο, στο πλαίσιο των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ζώνης του ευρώ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή, για τους ίδιους σκοπούς, απαιτείται και η συλλογή και κατάρτιση στατιστικών στοιχείων για συναλλαγές και θέσεις έναντι κατοίκων άλλων κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

(10)

Η κεντρική βάση δεδομένων για τους τίτλους (Centralised Securities Database, εφεξής «CSDB») καθίσταται διαθέσιμη στις ΕθνΚΤ και σε άλλες αρμόδιες αρχές, υπό την προϋπόθεση της παροχής άδειας και με την επιφύλαξη λοιπών σχετικών περιορισμών. Η CSDB θα αποτελέσει την κύρια πηγή στοιχείων αναφοράς για τους τίτλους, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των απαιτούμενων δεδομένων για την κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων της ζώνης του ευρώ για τις συναλλαγές και τις θέσεις όσον αφορά τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα, με το συνδυασμό πληροφοριών από την CSDB και τα στοιχεία που συλλέγονται ανά τίτλο, θα υπάρχει η δυνατότητα να καταρτίζονται με ακρίβεια τα στατιστικά στοιχεία συναλλαγών και θέσεων σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε τίτλους που έχουν εκδοθεί από κατοίκους της ζώνης του ευρώ και διακρατούνται από κατοίκους άλλων κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί τελικά δυνατή η κατάρτιση στοιχείων για τις υποχρεώσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου της ζώνης του ευρώ με ανάλυση κατά τομέα.

(11)

Για τους σκοπούς της ετήσιας εξέτασης του διεθνούς ρόλου του ευρώ και της αξιολόγησής του ως νομίσματος επενδύσεων απαιτείται η παροχή στατιστικών στοιχείων για τις συναλλαγές και θέσεις σε χρεόγραφα με ανάλυση κατά νόμισμα.

(12)

Το ΕΣΚΤ θα πρέπει να διαθέτει πλήρη στατιστικά στοιχεία προκειμένου να είναι σε θέση να υπολογίζει τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που διακρατούν οντότητες εκτός της ζώνης του ευρώ. Για το σκοπό αυτόν, έχουν ιδιαίτερη σημασία οι στατιστικές πληροφορίες για τις διασυνοριακές αποστολές τραπεζογραμματίων ευρώ μεταξύ κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ και χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ. Τα ως άνω στατιστικά στοιχεία είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων για την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ, και ειδικότερα σχετικά με το πρόγραμμα παραγωγής τους, τη διαχείριση των αποθεμάτων και το συντονισμό της έκδοσης και μεταβίβασης από τις ΕθνΚΤ και την ΕΚΤ με βάση τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις αποστολές τραπεζογραμματίων ευρώ συντελούν στην εκτίμηση των νομισματικών και συναλλαγματικών εξελίξεων και απαιτούνται για την αξιολόγηση του ρόλου που διαδραματίζει το ευρώ ως επενδυτικό νόμισμα εκτός της ζώνης του ευρώ.

(13)

Όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ, η αξιολόγηση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωμών και τη διεθνή επενδυτική θέση, καθώς και του προτύπου διεθνών διαθεσίμων, θα πρέπει να βασίζεται στο Πλαίσιο Ποιότητας Στατιστικών Στοιχείων της ΕΚΤ («ECB Statistics Quality Framework»). Οι ΕθνΚΤ, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες αρχές, όπου κρίνεται απαραίτητο, θα πρέπει να αξιολογούν την ποιότητα των στοιχείων τα οποία παρέχουν.

(14)

Σύμφωνα με το άρθρο 3α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 και τη δημόσια δέσμευση του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών σχετικά με την κατάρτιση ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων, η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών από το ΕΣΚΤ διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, του στατιστικού απορρήτου, της ελαχιστοποίησης του φόρτου εργασίας όσον αφορά την παροχή στοιχείων και της υψηλής ποιότητας των αποτελεσμάτων.

(15)

Η διαβίβαση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών από τις ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ λαμβάνει χώρα στον αναγκαίο βαθμό και με τις προσήκουσες λεπτομέρειες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ. Στατιστικές πληροφορίες που χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές και προέρχονται από αρμόδιες αρχές πλην των ΕθνΚΤ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από την ΕΚΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

(16)

Είναι απαραίτητη η θέσπιση διαδικασίας για την αποτελεσματική διενέργεια τεχνικών τροποποιήσεων στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιφέρουν αλλαγές στο βασικό εννοιολογικό πλαίσιο, ούτε θα επηρεάζουν το φόρτο εργασίας των μονάδων παροχής στοιχείων στα κράτη μέλη. Κατά την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας θα λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις της επιτροπής στατιστικής του ΕΣΚΤ. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να προτείνουν τεχνικές τροποποιήσεις μέσω της εν λόγω επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής νοούνται ως:

1)

«στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα» : τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης, το πρότυπο διεθνών διαθεσίμων και τα στατιστικά στοιχεία για τη διασυνοριακή αποστολή τραπεζογραμματίων ευρώ·

2)

«ισοζύγιο πληρωμών» : η στατιστική κατάσταση στην οποία απεικονίζονται, δεόντως αναλυόμενες, οι διεθνείς συναλλαγές στη διάρκεια της εκάστοτε εξεταζόμενης περιόδου·

3)

«διεθνής επενδυτική θέση» : η λογιστική κατάσταση στην οποία απεικονίζονται, δεόντως αναλυόμενα, τα υπόλοιπα των διεθνών χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς·

4)

«πρότυπο διεθνών διαθεσίμων» : η στατιστική κατάσταση στην οποία απεικονίζονται, δεόντως αναλυόμενα, τα υπόλοιπα των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των λοιπών στοιχείων ενεργητικού σε ξένο νόμισμα και των υποχρεώσεων που σχετίζονται με συναλλαγματικά διαθέσιμα του Ευρωσυστήματος σε συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς·

5)

«διασυνοριακή αποστολή τραπεζογραμματίων ευρώ» : η εξαγωγή ή/και εισαγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ·

6)

«εξαγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ» : η παράδοση τραπεζογραμματίων ευρώ από ΕθνΚΤ ή άλλο νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (ΝΧΙ) κάτοικο της ζώνης του ευρώ σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο εκτός ζώνης ευρώ·

7)

«εισαγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ» : παράδοση τραπεζογραμματίων ευρώ από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο εκτός ζώνης ευρώ σε ΕθνΚΤ ή άλλο ΝΧΙ κάτοικο της ζώνης του ευρώ·

8)

«κάτοικος» και «έχων κατοικία» : οι εν λόγω όροι έχουν την ίδια έννοια με αυτή που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2533/98·

9)

«υπόλοιπος κόσμος» : όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και οι κάτοικοι εδαφών που δεν ανήκουν στην επικράτεια συγκεκριμένου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ, οι οποίοι ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι κατοίκων του συγκεκριμένου κράτους μέλους·

10)

«διεθνής συναλλαγή» : κάθε συναλλαγή με την οποία δημιουργούνται ή εξοφλούνται, ολικά ή μερικά, απαιτήσεις ή οφειλές, ή κάθε συναλλαγή που συνεπάγεται μεταβίβαση δικαιώματος επί πράγματος μεταξύ κατοίκων συγκεκριμένου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ και μη κατοίκων του εν λόγω κράτους μέλους·

11)

«διεθνείς θέσεις» : το υπόλοιπο των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων έναντι μη κατοίκων ενός κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ. Οι διεθνείς θέσεις περιλαμβάνουν επίσης: α) γη, λοιπά ενσώματα μη παραχθέντα στοιχεία του ενεργητικού και λοιπά ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εκτός ενός κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ και ανήκουν σε κατοίκους του συγκεκριμένου μέλους της ζώνης του ευρώ ή/και βρίσκονται εντός κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ και ανήκουν σε μη κατοίκους, και β) το νομισματικό χρυσό και τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (ΕΤΔ) που ανήκουν σε κατοίκους·

12)

«αναπροσαρμογές αξίας» : κέρδη και ζημιές από εξωτερικές θέσεις που οφείλονται σε μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή/και άλλων τιμών·

13)

«συναλλαγματικά διαθέσιμα» : οι υψηλής ρευστότητας, εμπορεύσιμες και υψηλής φερεγγυότητας απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος έναντι μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ, οι οποίες εκφράζονται σε νομίσματα εκτός του ευρώ, καθώς και ο χρυσός, οι αποθεματικές θέσεις στο ΔΝΤ και τα ΕΤΔ·

14)

«λοιπά στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόμισμα» : α) οι απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος έναντι κατοίκων της ζώνης του ευρώ, οι οποίες εκφράζονται σε νομίσματα εκτός του ευρώ, και β) οι απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος έναντι μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ, οι οποίες εκφράζονται σε νομίσματα εκτός του ευρώ και δεν πληρούν τα κριτήρια ρευστότητας, εμπορευσιμότητας και φερεγγυότητας των συναλλαγματικών διαθεσίμων·

15)

«υποχρεώσεις που σχετίζονται με συναλλαγματικά διαθέσιμα» : η προκαθορισμένη και ενδεχόμενη βραχυπρόθεσμη καθαρή διαρροή από το Ευρωσύστημα στοιχείων παρόμοιων με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα και λοιπών στοιχείων ενεργητικού σε ξένο νόμισμα του Ευρωσυστήματος·

16)

συλλογή στοιχείων «ανά τίτλο» : η συλλογή στοιχείων με ανάλυση στους επιμέρους τίτλους.

Άρθρο 2

Στατιστικές υποχρεώσεις των ΕθνΚΤ

1.  Οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν στην ΕΚΤ τα απαραίτητα στοιχεία για τις διεθνείς συναλλαγές, θέσεις και αναπροσαρμογές αξίας, καθώς και για τα υπόλοιπα των συναλλαγματικών διαθεσίμων, τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόμισμα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με συναλλαγματικά διαθέσιμα, έτσι ώστε να μπορεί η ΕΚΤ να καταρτίζει τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης, καθώς και το πρότυπο διεθνών διαθεσίμων, της ζώνης του ευρώ. Τα στοιχεία καθίσταται διαθέσιμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στους πίνακες 1 έως 5 του παραρτήματος II και υποβάλλονται εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 3.

2.  Επίσης, οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν στην ΕΚΤ στοιχεία για τις διασυνοριακές αποστολές τραπεζογραμματίων ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα 6 του παραρτήματος II. Οι ΕθνΚΤ παρέχουν τα εν λόγω στοιχεία όταν η ακριβέστερη δυνατή εκτίμηση του συνολικού ποσού όλων των διασυνοριακών αποστολών εντός του προηγούμενου έτους ξεπερνά τα 1 000 εκατ. ευρώ.

3.  Τα στοιχεία συνοδεύονται από άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα γεγονότα μείζονος σημασίας και τα αίτια τυχόν αναθεωρήσεων, όταν εξαιτίας των γεγονότων ή των αναθεωρήσεων αυτών υφίστανται σημαντικές μεταβολές, ή εφόσον το ζητήσει η ΕΚΤ. Θα γίνεται επίσης ανταλλαγή διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένα γεγονότα μείζονος σημασίας με άλλες ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων, λόγου χάρη στο πλαίσιο των άμεσων ξένων επενδύσεων.

4.  Όσον αφορά τις μηνιαίες και τριμηνιαίες συναλλαγές και τις τριμηνιαίες θέσεις, τα απαιτούμενα στοιχεία υποβάλλονται στην ΕΚΤ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραρτήματα I, II και III, τα οποία συνάδουν με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, ιδίως με το BPM6. Όσον αφορά το μηνιαίο πρότυπο διεθνών διαθεσίμων, τα απαιτούμενα στοιχεία υποβάλλονται στην ΕΚΤ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραρτήματα I, II και III, τα οποία ευθυγραμμίζονται με τις οδηγίες του ΔΝΤ για το πρότυπο παροχής στοιχείων όσον αφορά τα διεθνή διαθέσιμα και τη ρευστότητα σε ξένο νόμισμα (εγχειρίδιο με τίτλο: «International Reserves and Foreign Currency Liquidity: Guidelines for a Data Template»).

5.  Τα απαιτούμενα στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωμών υποβάλλονται σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση. Τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία του προτύπου διεθνών διαθεσίμων υποβάλλονται όπως διαμορφώνονται στο τέλος του μήνα, στον οποίο αναφέρονται. Τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία της διεθνούς επενδυτικής θέσης υποβάλλονται σε τριμηνιαία βάση. Τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία των διασυνοριακών αποστολών τραπεζογραμματίων ευρώ υποβάλλονται σε μηναία βάση.

6.  Τα συστήματα συλλογής στοιχείων των επενδύσεων χαρτοφυλακίου ακολουθούν ένα από τα μοντέλα του πίνακα του παραρτήματος VI.

7.  Σε περίπτωση διεύρυνσης της ζώνης του ευρώ, τόσο η ΕθνΚΤ του εισερχόμενου κράτους μέλους, όσο και οι ΕθνΚΤ των υπόλοιπων κρατών που είναι μέλη της ζώνης του ευρώ κατά τη στιγμή που το συγκεκριμένο κράτος μέλος υιοθετεί το ευρώ, παρέχουν στην ΕΚΤ αναδρομικά στοιχεία προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάρτιση συγκεντρωτικών μεγεθών που να καλύπτουν τη ζώνη του ευρώ υπό τη νέα της σύνθεση. Οι εν λόγω ΕθνΚΤ παρέχουν αναδρομικά στοιχεία από το 2008 με βάση τις ακριβέστερες δυνατές εκτιμήσεις. Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ αποφασίζει κατά περίπτωση σχετικά με τις παρεχόμενες κατηγορίες στοιχείων και τις σχετικές αναλύσεις, κατόπιν πρότασης της επιτροπής στατιστικής του ΕΣΚΤ.

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος που υιοθετεί το ευρώ προσχώρησε στην Ένωση μετά το 2007, τα αναδρομικά στοιχεία καλύπτουν, κατ’ ελάχιστο, την περίοδο από την ημερομηνία κατά την οποία το κράτος μέλος προσχώρησε.

8.  Σε περίπτωση διεύρυνσης της ζώνης του ευρώ, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, τα οποία για μια περίοδο προγενέστερη της εισαγωγής του ευρώ σε φυσική μορφή ανήκαν σε νομισματική ένωση παρέχουν, για τη συγκεκριμένη περίοδο, αναδρομικά στοιχεία για τη νομισματική ένωση ως σύνολο.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 7, δεν απαιτείται από την Banque centrale du Luxembourg η διαβίβαση αναδρομικών στοιχείων για την περίοδο που λήγει τον Δεκέμβριο του 2001. Η Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique διαβιβάζει κοινά αναδρομικά στοιχεία για το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο για την περίοδο που λήγει τον Δεκέμβριο του 2001. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε περίπτωση που αναδρομικά στοιχεία που αφορούν περίοδο προγενέστερη της εισαγωγής του ευρώ σε φυσική μορφή απαιτούνται λόγω αλλαγών στη μεθοδολογία ή άλλων τυχόν τροποποιήσεων των απαιτήσεων.

Άρθρο 3

Προθεσμίες

1.  Τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση του μηνιαίου ισοζυγίου πληρωμών της ζώνης του ευρώ, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τις αναπροσαρμογές αξίας των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ζώνης του ευρώ, υποβάλλονται στην ΕΚΤ έως τις 2:00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) ( 4 ) της 44ης ημερολογιακής ημέρας μετά το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται.

2.  Τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση του τριμηνιαίου ισοζυγίου πληρωμών και της τριμηνιαίας διεθνούς επενδυτικής θέσης της ζώνης του ευρώ υποβάλλονται στην ΕΚΤ έως τις 2:00 μ.μ.:

α) της 85ης ημερολογιακής ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται, από το 2014 έως το 2016·

β) της 82ης ημερολογιακής ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται, το 2017 και το 2018·

γ) της 80ής ημερολογιακής ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται, από το 2019.

3.  Τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση του προτύπου διεθνών διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος υποβάλλονται στην ΕΚΤ έως τις 2:00 μ.μ. της δέκατης ημερολογιακής ημέρας μετά το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται.

4.  Τα στοιχεία που απαιτούνται όσον αφορά τις διασυνοριακές αποστολές τραπεζογραμματίων ευρώ, σύμφωνα με τον πίνακα 6 του παραρτήματος II, υποβάλλονται στην ΕΚΤ έως τις 2:00 μ.μ. της 35ης ημερολογιακής ημέρας μετά το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται.

5.  Σε περίπτωση που κάποια από τις καταληκτικές ημερομηνίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 συμπίπτει με ημέρα αργίας του TARGET2, η προθεσμία παρατείνεται έως την επόμενη ημέρα λειτουργίας του ( 5 ).

6.  Η εθνική συλλογή των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 5 οργανώνεται με σκοπό την τήρηση των ως άνω προθεσμιών.

Άρθρο 4

Συνεργασία με αρμόδιες αρχές πλην των ΕθνΚΤ

1.  Στις περιπτώσεις που μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που περιγράφονται στο άρθρο 2 προέρχονται από αρμόδιες αρχές πλην των ΕθνΚΤ, οι ΕθνΚΤ θεσπίζουν τους κατάλληλους όρους συνεργασίας με αυτές, ώστε να διασφαλιστεί ένα μόνιμο πλαίσιο διαβίβασης στοιχείων ανταποκρινόμενο στα πρότυπα της ΕΚΤ, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων και άλλες απαιτήσεις που ενδεχομένως προβλέπονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή, εκτός εάν το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται ήδη βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

2.  Όσον αφορά το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών, το συναφές εισόδημα και τη διεθνή επενδυτική θέση, οι ΕθνΚΤ είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της τήρησης και ανάπτυξης των προτύπων όσον αφορά τις έννοιες και τη μεθοδολογία, όπως επίσης και τη συλλογή, κατάρτιση, ανάλυση και διαβίβαση των στοιχείων στους τομείς αυτούς.

3.  Στις περιπτώσεις που στατιστικές πληροφορίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές, προέρχονται από αρμόδιες αρχές πλην των ΕθνΚΤ, η ΕΚΤ τις χρησιμοποιεί τηρώντας της διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

Άρθρο 5

Πρότυπο διαβίβασης στοιχείων

Οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες υποβάλλονται στην ΕΚΤ υπό μορφή που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος IV.

Άρθρο 6

Ποιότητα των στατιστικών πληροφοριών

1.  Με την επιφύλαξη των καθηκόντων παρακολούθησης της ΕΚΤ κατά τους όρους του παραρτήματος V, οι ΕθνΚΤ, όπου κρίνεται σκόπιμο σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, διασφαλίζουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας των στατιστικών πληροφοριών που υποβάλλονται στην ΕΚΤ. Η ΕΚΤ αξιολογεί με παρόμοιο τρόπο τα εν λόγω στοιχεία. Η αξιολόγηση διεκπεραιώνεται έγκαιρα. Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ υποβάλλει σε ετήσια βάση αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων.

2.  Η αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων για τις συναλλαγές και θέσεις των επενδύσεων χαρτοφυλακίου και για το συναφές εισόδημα εξαρτάται από την επαρκή κάλυψη και ποιότητα των πληροφοριών της CSDB όσον αφορά τους τίτλους.

3.  Σε περίπτωση που τα δεδομένα για μια κατηγορία στοιχείων των πινάκων 1 έως 5 του παραρτήματος II είναι αμελητέου ή ασήμαντου μεγέθους για τη ζώνη του ευρώ και τις εθνικές στατιστικές, ή τα δεδομένα για την εν λόγω κατηγορία στοιχείων δεν μπορούν να συλλεχθούν με εύλογο κόστος, επιτρέπεται η χρήση των ακριβέστερων δυνατών εκτιμήσεων που βασίζονται σε ασφαλείς στατιστικές μεθοδολογίες, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η αναλυτική αξία των στατιστικών. Επίσης, επιτρέπεται η χρήση των ακριβέστερων δυνατών εκτιμήσεων για τις ακόλουθες αναλύσεις των πινάκων 1 και 2 του παραρτήματος II:

α) υποκατηγορίες του πρωτογενούς εισοδήματος όσον αφορά τις λοιπές επενδύσεις·

β) υποκατηγορίες λοιπού πρωτογενούς εισοδήματος και δευτερογενούς εισοδήματος·

γ) υποκατηγορίες των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων στο λογαριασμό κίνησης κεφαλαίων·

δ) γεωγραφική ανάλυση των υποχρεώσεων από χρηματοοικονομικά παράγωγα·

ε) πιστώσεις από επανεπενδυθέντα κέρδη σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που δεν διαθέτουν κωδικό ISΙΝ·

στ) ανάλυση διασυνοριακών αποστολών τραπεζογραμματίων κατά ονομαστική αξία.

4.  Η παρακολούθηση από την ΕΚΤ της ποιότητας των στατιστικών πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνει και εξέταση τυχόν αναθεωρήσεών τους με σκοπό, κατά πρώτον, να λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη αξιολόγηση των στατιστικών πληροφοριών και, επομένως, να επιτυγχάνεται βελτίωση της ποιότητας, και κατά δεύτερον, να διασφαλίζεται όσο το δυνατό περισσότερο η συμφωνία μεταξύ των αντίστοιχων μεγεθών του ισοζυγίου πληρωμών για καθεμία από τις διαφορετικές συχνότητες.

Άρθρο 7

Απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης

Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της επιτροπής στατιστικής του ΕΣΚΤ, η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να επιφέρει τεχνικές τροποποιήσεις στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν μεταβάλλουν το βασικό εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν το φόρτο εργασίας των μονάδων παροχής στοιχείων στα κράτη μέλη.

Άρθρο 8

Πρώτη διαβίβαση στοιχείων στην ΕΚΤ

1.  Η πρώτη διαβίβαση που αφορά στατιστικά στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωμών και τη διεθνή επενδυτική θέση, καθώς και το πρότυπο διεθνών διαθεσίμων, λαμβάνει χώρα τον Ιούνιο του 2014.

2.  Η πρώτη διαβίβαση που αφορά στατιστικά στοιχεία για τις διασυνοριακές αποστολές τραπεζογραμματίων ευρώ λαμβάνει χώρα τον Μάρτιο του 2013.

Άρθρο 9

Κατάργηση

1.  Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2004/15 καταργείται από την 1η Ιουνίου 2014.

2.  Οι παραπομπές στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2004/15 νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

1.  Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει την 1η Μαρτίου 2012.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 2, η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2014.

Άρθρο 11

Αποδέκτες

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1.    Στατιστικά στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) απαιτεί την παροχή των στατιστικών στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών με δύο συχνότητες, μηνιαίως και τριμηνιαίως, για τις αντίστοιχες ημερολογιακές περιόδους αναφοράς. Η κατάρτιση των ετήσιων στοιχείων γίνεται με πρόσθεση των τριμηνιαίων στοιχείων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη για το αντίστοιχο έτος. Τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών θα πρέπει να συμφωνούν όσο το δυνατό περισσότερο με τα υπόλοιπα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής.

1.1.    Στατιστικά στοιχεία μηνιαίου ισοζυγίου πληρωμών

Σκοπός

Σκοπός του μηνιαίου ισοζυγίου πληρωμών της ζώνης του ευρώ είναι η απεικόνιση των κύριων μεγεθών που επιδρούν στις νομισματικές συνθήκες και τις αγορές συναλλάγματος (βλέπε παράρτημα II πίνακας 1).

Απαιτήσεις

Η καταλληλότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του ισοζυγίου πληρωμών της ζώνης του ευρώ αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σύντομη προθεσμία παροχής των στοιχείων του μηνιαίου ισοζυγίου πληρωμών, τον ιδιαίτερα συγκεντρωτικό τους χαρακτήρα και τη χρήση τους για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής και των πράξεων συναλλάγματος, η ΕΚΤ επιτρέπει, σε ορισμένο βαθμό και όπου αυτό είναι αναπόφευκτο, την παρέκκλιση από τα διεθνή πρότυπα (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 4 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής). Δεν απαιτείται καταγραφή των στοιχείων αποκλειστικά σε δεδουλευμένη βάση ή με βάση τις συναλλαγές. Η ΕΚΤ θα δέχεται την υποβολή εκτιμήσεων ή προσωρινών στοιχείων, όπου αυτό απαιτείται για την τήρηση της προθεσμίας.

Για κάθε γενική κατηγορία συναλλαγών απαιτείται ο διαχωρισμός των απαιτήσεων από τις υποχρεώσεις (ή, προκειμένου για τα μεγέθη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, των πιστώσεων από τις χρεώσεις). Για το λόγο αυτό απαιτείται εν γένει από τις ΕθνΚΤ, όσον αφορά τις εξωτερικές συναλλαγές, να διαχωρίζουν τις συναλλαγές με κατοίκους άλλων κρατών μελών της ζώνης του ευρώ από τις συναλλαγές εκτός της ζώνης του ευρώ. Οι ΕθνΚΤ ανταποκρίνονται στην υποχρέωση αυτή με συνέπεια.

Κάθε φορά που η σύνθεση της ζώνης του ευρώ μεταβάλλεται οι ΕθνΚΤ υποχρεούνται να αντικατοπτρίζουν τη μεταβολή αυτή στον ορισμό της σύνθεσης της ζώνης του ευρώ από την ημερομηνία της θέσης της σε εφαρμογή. Οι ΕθνΚΤ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ πριν από τη μεταβολή της σύνθεσής της, καθώς και εκείνες των νέων κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, απαιτείται να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις σχετικά με τα ιστορικά στοιχεία που καλύπτουν τη διευρυμένη ζώνη του ευρώ.

Προκειμένου να καθίσταται δυνατή στον τομέα των επενδύσεων χαρτοφυλακίου η κατάρτιση έγκυρων συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά με τη ζώνη του ευρώ σε μηνιαία βάση, απαιτείται ο διαχωρισμός μεταξύ των συναλλαγών επί τίτλων που έχουν εκδοθεί από κατοίκους της ζώνης του ευρώ και των συναλλαγών επί τίτλων που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ. Τα στατιστικά στοιχεία για την καθαρή κίνηση των συναλλαγών επί απαιτήσεων από επενδύσεις χαρτοφυλακίου της ζώνης του ευρώ καταρτίζονται με συγκέντρωση των υποβληθέντων στοιχείων για την καθαρή κίνηση των συναλλαγών επί τίτλων που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ. Τα στατιστικά στοιχεία για την καθαρή κίνηση των συναλλαγών επί υποχρεώσεων από επενδύσεις χαρτοφυλακίου της ζώνης του ευρώ καταρτίζονται με ενοποίηση της καθαρής κίνησης των συναλλαγών επί των συνολικών εθνικών υποχρεώσεων και της καθαρής κίνησης των συναλλαγών επί των τίτλων που έχουν εκδοθεί και αγοραστεί από κατοίκους της ζώνης του ευρώ.

Ανάλογη απαίτηση παροχής στοιχείων και μέθοδος κατάρτισης των συγκεντρωτικών στοιχείων ισχύουν για το εισόδημα από επενδύσεις χαρτοφυλακίου.

Για τους σκοπούς της νομισματικής απεικόνισης του ισοζυγίου πληρωμών οι ΕθνΚΤ απαιτείται να υποβάλλουν στοιχεία αναλυόμενα κατά θεσμικό τομέα. Η ανάλυση κατά τομέα όσον αφορά το μηνιαίο ισοζύγιο πληρωμών έχει ως ακολούθως:

 για τις άμεσες επενδύσεις: α) εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα, β) αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, γ) γενική κυβέρνηση, δ) λοιποί τομείς,

 για τις απαιτήσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου και λοιπές επενδύσεις: α) η κεντρική τράπεζα, β) εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα, γ) αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, δ) γενική κυβέρνηση, ε) λοιποί τομείς.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης του ισοζυγίου πληρωμών με ανάλυση κατά τομέα, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η παραγωγή της νομισματικής απεικόνισης, θα απαιτείται από τις ΕθνΚΤ να παρέχουν στοιχεία για την καθαρή κίνηση συναλλαγών επί τίτλων επενδύσεων χαρτοφυλακίου που έχουν εκδοθεί από κατοίκους της ζώνης του ευρώ, αναλυόμενα κατά θεσμικό τομέα του εκδότη. Επίσης, οι υποχρεώσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου θα περιλαμβάνουν ανάλυση κατά θεσμικό τομέα του εγχώριου εκδότη.

Στη συνέχεια, τα στατιστικά στοιχεία της καθαρής κίνησης των συναλλαγών επί υποχρεώσεων από επενδύσεις χαρτοφυλακίου της ζώνης του ευρώ, αναλυόμενα κατά τομέα, καταρτίζονται με ενοποίηση των καθαρών συνολικών εθνικών υποχρεώσεων των αντίστοιχων τομέων και της αντίστοιχης καθαρής κίνησης συναλλαγών επί τίτλων που έχουν εκδοθεί και αγοραστεί από κατοίκους της ζώνης του ευρώ.

Οι ΕθνΚΤ (και, ανάλογα με την περίπτωση, άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές) συλλέγουν στοιχεία για τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου με βάση ένα από τα μοντέλα του πίνακα του παραρτήματος VI.

1.2.    Στατιστικά στοιχεία τριμηνιαίου ισοζυγίου πληρωμών

Σκοπός

Σκοπός του τριμηνιαίου ισοζυγίου πληρωμών της ζώνης του ευρώ είναι η παροχή λεπτομερέστερων στοιχείων, τα οποία επιτρέπουν την περαιτέρω ανάλυση των εξωτερικών συναλλαγών.

Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται, κυρίως, στην κατάρτιση των τομεακών λογαριασμών και του ισοζυγίου χρηματοοικονομικών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ και στην από κοινού δημοσίευση του ισοζυγίου πληρωμών της Ένωσης/ζώνης του ευρώ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat).

Απαιτήσεις

Τα στατιστικά στοιχεία του τριμηνιαίου ισοζυγίου πληρωμών συμφωνούν όσο το δυνατό περισσότερο με τα διεθνή πρότυπα (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 4 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής). Η απαιτούμενη ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του τριμηνιαίου ισοζυγίου πληρωμών παρουσιάζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος II. Το παράρτημα III περιλαμβάνει εναρμονισμένες έννοιες και ορισμούς του λογαριασμού κίνησης κεφαλαίων και του ισοζυγίου χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Η ανάλυση του τριμηνιαίου ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι παρόμοια με εκείνη που απαιτείται για τα μηνιαία στοιχεία. Ωστόσο, για το εισόδημα απαιτείται λεπτομερέστερη ανάλυση σε τριμηνιαία βάση.

Όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής στοιχείων για τις λοιπές επενδύσεις του ισοζυγίου χρηματοοικονομικών συναλλαγών, η ΕΚΤ ακολουθεί το Εγχειρίδιο Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) (έκτη έκδοση, εφεξής «BPM6»). Η παρουσίαση της ανάλυσης διαφοροποιείται (δηλαδή, δίνεται προτεραιότητα στον τομέα). Η νέα, κατά τομέα ανάλυση είναι, πάντως, συμβατή με εκείνη του BPM6, όπου δίδεται προτεραιότητα στην ανάλυση κατά χρηματοδοτικό μέσο. Μετρητά και καταθέσεις διαχωρίζονται από δάνεια και λοιπές επενδύσεις, όπως και στην παρουσίαση του BPM6.

Οι ΕθνΚΤ απαιτείται να κάνουν διάκριση μεταξύ των συναλλαγών με κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και όλων των άλλων εξωτερικών συναλλαγών. Τα στατιστικά στοιχεία για την καθαρή κίνηση των συναλλαγών επί απαιτήσεων από επενδύσεις χαρτοφυλακίου της ζώνης του ευρώ καταρτίζονται με συγκέντρωση των υποβληθέντων στοιχείων για την καθαρή κίνηση των συναλλαγών επί τίτλων που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ. Τα στατιστικά στοιχεία για την καθαρή κίνηση των συναλλαγών επί υποχρεώσεων από επενδύσεις χαρτοφυλακίου της ζώνης του ευρώ καταρτίζονται με ενοποίηση της καθαρής κίνησης των συναλλαγών επί των συνολικών εθνικών υποχρεώσεων και της καθαρής κίνησης των συναλλαγών επί των τίτλων που έχουν εκδοθεί και αγοραστεί από κατοίκους της ζώνης του ευρώ.

Ανάλογη απαίτηση παροχής στοιχείων και μέθοδος κατάρτισης των συγκεντρωτικών στοιχείων ισχύουν για το εισόδημα από επενδύσεις χαρτοφυλακίου.

Όσον αφορά τις άμεσες επενδύσεις απαιτείται από τις ΕθνΚΤ να υποβάλλουν την ακόλουθη τριμηνιαία ανάλυση κατά τομέα: α) εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα, β) γενική κυβέρνηση, γ) λοιπές χρηματοδοτικές εταιρείες, δ) μη χρηματοδοτικές εταιρείες, νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά. Όσον αφορά τις απαιτήσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου και τις λοιπές επενδύσεις, η ανάλυση των παρεχόμενων στοιχείων με κριτήριο τους θεσμικούς τομείς ακολουθεί τα τυποποιημένα στοιχεία του ΔΝΤ και περιλαμβάνει: α) την κεντρική τράπεζα, β) εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα, γ) αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, δ) γενική κυβέρνηση, ε) λοιπές χρηματοδοτικές εταιρείες, στ) μη χρηματοδοτικές εταιρείες, νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά.

Όσον αφορά την κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων για την καθαρή κίνηση των συναλλαγών επί υποχρεώσεων από επενδύσεις χαρτοφυλακίου της ζώνης του ευρώ, κατά τομέα-εκδότη που είναι κάτοικος ζώνης του ευρώ, οι απαιτήσεις για την παροχή μηνιαίων στοιχείων είναι παρόμοιες με εκείνες που ισχύουν για το μηνιαίο ισοζύγιο πληρωμών.

Σύμφωνα και με το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών, το BPM6 συνιστά την καταγραφή των τόκων σε δεδουλευμένη βάση. Η απαίτηση αυτή επηρεάζει τόσο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (εισόδημα από επενδύσεις), όσο και το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

2.    Πρότυπο διεθνών διαθεσίμων

Σκοπός

Το πρότυπο διεθνών διαθεσίμων είναι μία μηνιαία κατάσταση των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των λοιπών στοιχείων ενεργητικού σε ξένο νόμισμα και των υποχρεώσεων που σχετίζονται με συναλλαγματικά διαθέσιμα, που βρίσκονται στην κατοχή των ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ, το οποίο ευθυγραμμίζεται με το πρότυπο παροχής στοιχείων του ΔΝΤ όσον αφορά τα διεθνή διαθέσιμα και τη ρευστότητα σε ξένο νόμισμα και καθορίζεται στο εγχειρίδιο με τίτλο «International Reserves and Foreign Currency Liquidity: Guidelines for a Data Template». Οι πληροφορίες αυτές συμπληρώνουν τα δεδομένα για τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που περιλαμβάνονται στα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών.

Απαιτήσεις

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ζώνης του ευρώ περιλαμβάνουν υψηλής ρευστότητας, εμπορεύσιμες και υψηλής φερεγγυότητας απαιτήσεις της ΕΚΤ («συγκεντρωμένα συναλλαγματικά διαθέσιμα») και των ΕθνΚΤ («μη συγκεντρωμένα συναλλαγματικά διαθέσιμα») έναντι μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ, οι οποίες εκφράζονται και διακανονίζονται σε μετατρέψιμο ξένο νόμισμα (δηλαδή σε νομίσματα εκτός του ευρώ), καθώς και χρυσό, συναλλαγματικές θέσεις στο ΔΝΤ και ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (ΕΤΔ). Είναι επίσης δυνατό να περιλαμβάνουν καθαρές θέσεις σε χρηματοοικονομικά παράγωγα. Κατά γενικό κανόνα, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα καταρτίζονται σε ακαθάριστη βάση, χωρίς συμψηφισμό των υποχρεώσεων που σχετίζονται με συναλλαγματικά διαθέσιμα. Κατ’ εξαίρεση, οι θέσεις σε χρηματοοικονομικά παράγωγα θα πρέπει να καταγράφονται σε καθαρή βάση. Η ανάλυση των στοιχείων που απαιτείται να παρέχουν οι ΕθνΚΤ παρουσιάζεται στο παράρτημα II πίνακας 3 τμήμα I.Α.

Τα εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα στοιχεία ενεργητικού του Ευρωσυστήματος που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό, δηλαδή οι απαιτήσεις έναντι κατοίκων της ζώνης του ευρώ και τα στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται για σκοπούς άσκησης νομισματικής πολιτικής ή άλλους σκοπούς, οι οποίοι δεν σχετίζονται με το ισοζύγιο πληρωμών ή τις συναλλαγματικές πολιτικές, περιλαμβάνονται στα «λοιπά στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόμισμα» του προτύπου διεθνών διαθεσίμων (παράρτημα II πίνακας 3 τμήμα I.Β).

Οι απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων και τα υπόλοιπα σε ξένο νόμισμα των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ δεν θεωρούνται συναλλαγματικά διαθέσιμα. Τα εν λόγω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρότυπο συναλλαγματικών διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος και καταγράφονται ως «λοιπές επενδύσεις» στη διεθνή επενδυτική θέση, εάν αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ.

Επιπλέον, τα στοιχεία σχετικά με την προκαθορισμένη και ενδεχόμενη βραχυπρόθεσμη καθαρή διαρροή από το Ευρωσύστημα συναλλαγματικών διαθεσίμων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού σε ξένο νόμισμα του Ευρωσυστήματος, τα οποία αποκαλούνται «υποχρεώσεις που σχετίζονται με συναλλαγματικά διαθέσιμα», πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 3 τμήματα II έως ΙV.

3.    Στατιστικά στοιχεία διεθνούς επενδυτικής θέσης

Σκοπός

Η διεθνής επενδυτική θέση είναι μία κατάσταση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού, που αφορούν το σύνολο της ζώνης του ευρώ, η οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς της ανάλυσης της νομισματικής πολιτικής και της αγοράς συναλλάγματος. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της εξωτερικής ευπάθειας των κρατών μελών και στην παρακολούθηση των εξελίξεων όσον αφορά τα ρευστά διαθέσιμα των τομέων που κατέχουν το χρήμα. Οι αντλούμενες στατιστικές πληροφορίες είναι καθοριστικής σημασίας για την κατάρτιση του λογαριασμού «υπόλοιπος κόσμος» του τριμηνιαίου ισοζυγίου χρηματοοικονομικών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ, ενώ μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται υποβοηθητικά στην κατάρτιση των ροών του ισοζυγίου πληρωμών.

Απαιτήσεις

Οι ΕθνΚΤ πρέπει να διαβιβάζουν στατιστικά στοιχεία για τη διεθνή επενδυτική θέση σε τριμηνιαία βάση όσον αφορά τα υπόλοιπα του τέλους περιόδου και τις αναπροσαρμογές αξίας λόγω μεταβολών στις ισοτιμίες ή σε άλλες τιμές.

Τα στοιχεία της διεθνούς επενδυτικής θέσης συμφωνούν όσο το δυνατό περισσότερο με τα διεθνή πρότυπα (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 4 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής). Η ΕΚΤ καταρτίζει τη διεθνή επενδυτική θέση για το σύνολο της ζώνης του ευρώ. Η ανάλυση της διεθνούς επενδυτικής θέσης για τη ζώνη του ευρώ παρουσιάζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος II.

Η διεθνής επενδυτική θέση απεικονίζει τα χρηματοοικονομικά υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου αναφοράς, αποτιμώμενα σε τιμές τέλους περιόδου. Μεταβολές στην αξία των υπολοίπων είναι δυνατό να οφείλονται στους ακόλουθους παράγοντες. Πρώτον, μέρος των μεταβολών της αξίας στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς οφείλεται σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν καταγραφεί στο ισοζύγιο πληρωμών. Δεύτερον, μέρος των μεταβολών των θέσεων στην αρχή και στο τέλος δεδομένης περιόδου οφείλεται σε μεταβολές των τιμών των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων που καταγράφονται. Τρίτον, στην περίπτωση που τα υπόλοιπα εκφράζονται σε νομίσματα διαφορετικά από τη λογιστική μονάδα που χρησιμοποιείται στην κατάρτιση της διεθνούς επενδυτικής θέσης, οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι άλλων νομισμάτων θα επηρεάσουν επίσης τις αξίες. Τέλος, όποιες άλλες μεταβολές δεν οφείλονται στους προαναφερθέντες παράγοντες θα θεωρείται ότι οφείλονται σε λοιπές μεταβολές του όγκου κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Για να επιτυγχάνεται πλήρης συμφωνία των χρηματοοικονομικών ροών και υπολοίπων της ζώνης του ευρώ απαιτείται να καταγράφονται χωριστά οι μεταβολές αξίας που οφείλονται σε μεταβολές τιμών, συναλλαγματικών ισοτιμιών και σε λοιπές μεταβολές του όγκου.

Το πεδίο της διεθνούς επενδυτικής θέσης θα πρέπει να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο εκείνο των ροών του τριμηνιαίου ισοζυγίου πληρωμών. Οι έννοιες, οι ορισμοί και οι αναλύσεις ευθυγραμμίζονται με τις χρησιμοποιούμενες στην κατάρτιση των ροών του τριμηνιαίου ισοζυγίου πληρωμών.

Στο βαθμό που είναι δυνατό, τα στοιχεία της διεθνούς επενδυτικής θέσης θα πρέπει να συμφωνούν με άλλα στατιστικά στοιχεία, όπως τα στοιχεία της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής, τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς και τους εθνικούς λογαριασμούς.

Όσον αφορά το μηνιαίο και τριμηνιαίο ισοζύγιο πληρωμών και προκειμένου για τα στατιστικά στοιχεία της διεθνούς επενδυτικής τους θέσης, απαιτείται από τις ΕθνΚΤ να διαχωρίζουν τα διαθέσιμα έναντι κρατών μελών της ζώνης του ευρώ από όλες τις υπόλοιπες εξωτερικές θέσεις. Στους λογαριασμούς επενδύσεων χαρτοφυλακίου απαιτείται διαχωρισμός των διακρατούμενων τίτλων που έχουν εκδοθεί από κατοίκους της ζώνης του ευρώ από τους τίτλους που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ. Τα στατιστικά στοιχεία για τις καθαρές απαιτήσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου της ζώνης του ευρώ καταρτίζονται με συγκέντρωση των υποβληθέντων στοιχείων για τις καθαρές απαιτήσεις από τίτλους που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ. Τα στατιστικά στοιχεία για τις καθαρές υποχρεώσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου της ζώνης του ευρώ καταρτίζονται με ενοποίηση των καθαρών συνολικών εθνικών υποχρεώσεων και του καθαρού υπολοίπου των διακρατούμενων τίτλων που έχουν εκδοθεί και αγοραστεί από κατοίκους της ζώνης του ευρώ.

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο της διεθνούς επενδυτικής θέσης καταρτίζονται αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία υπολοίπων.

Οι ΕθνΚΤ (και, ανάλογα με την περίπτωση, άλλες αρμόδιες στατιστικές αρχές) συλλέγουν, ανά τίτλο, στοιχεία τουλάχιστον για τα τριμηνιαία υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από επενδύσεις χαρτοφυλακίου με βάση ένα από τα μοντέλα του πίνακα του παραρτήματος VI.

4.    Μηνιαία αναπροσαρμογή αξίας των συναλλαγματικών διαθεσίμων λόγω μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και άλλες τιμές

Σκοπός

Οι μηνιαίες αναπροσαρμογές αξίας των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ζώνης του ευρώ συμβάλλουν στην αξιολόγηση της εξωτερικής ευπάθειας της ζώνης του ευρώ.

Απαιτήσεις

Οι ΕθνΚΤ πρέπει να διαβιβάζουν σε μηνιαία βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αναπροσαρμογές αξίας των συναλλαγματικών διαθεσίμων που οφείλονται σε μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και άλλες τιμές. Τα εν λόγω στοιχεία ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 4 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής).

Η απαιτούμενη ανάλυση των ως άνω διαβιβαζόμενων στοιχείων παρουσιάζεται στο πίνακα 5 του παραρτήματος II.

Οι αναπροσαρμογές της αξίας των συναλλαγματικών διαθεσίμων απεικονίζουν τα κέρδη ή τις ζημίες, δηλαδή τις αυξομειώσεις στη νομισματική αξία των συναλλαγματικών διαθεσίμων που οφείλονται στις μεταβολές του επιπέδου και της διάρθρωσης των τιμών τους.

5.    Μηνιαίες διασυνοριακές αποστολές τραπεζογραμματίων ευρώ κατά ονομαστική αξία

Σκοπός

Το ΕΣΚΤ θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ολοκληρωμένα στατιστικά στοιχεία προκειμένου να υπολογίζει τη διακράτηση τραπεζογραμματίων ευρώ από οντότητες εκτός της ζώνης του ευρώ. Για το σκοπό αυτόν, οι στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές αποστολές τραπεζογραμματίων ευρώ μεταξύ της ζώνης του ευρώ και χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ έχουν ιδιαίτερη σημασία. Τα ως άνω στατιστικά στοιχεία είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων για την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ, και ειδικότερα σχετικά με το πρόγραμμα παραγωγής τους, τη διαχείριση των αποθεμάτων και το συντονισμό της έκδοσης και μεταβίβασης από τις ΕθνΚΤ και την ΕΚΤ με βάση τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις αποστολές τραπεζογραμματίων ευρώ συντελούν στην εκτίμηση των νομισματικών και συναλλαγματικών εξελίξεων και απαιτούνται για την αξιολόγηση του ρόλου που διαδραματίζει το ευρώ ως επενδυτικό νόμισμα εκτός της ζώνης του ευρώ.

Απαιτήσεις

Οι ΕθνΚΤ πρέπει να διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με τις μηνιαίες εξαγωγές και εισαγωγές τραπεζογραμματίων ευρώ από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ προς και από χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα 6 του παραρτήματος II. Απαιτείται ανάλυση κατά ονομαστική αξία με βάση τις ακριβέστερες δυνατές εκτιμήσεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣΠίνακας 1

Μηνιαίο ισοζύγιο πληρωμών

 

Πίστωση

Χρέωση

 

1.  Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (1)

Αγαθά (2)

Γεω 3 (3)

Γεω 3

 

Υπηρεσίες

Γεω 3

Γεω 3

 

Πρωτογενές εισόδημα

Εισόδημα από εξαρτημένη εργασία

Γεω 3

Γεω 3

 

Εισόδημα από επενδύσεις

Άμεσες επενδύσεις

Μετοχικοί τίτλοι

Γεω 3

Γεω 3

 

Εκ των οποίων: επανεπενδυθέντα κέρδη κατά τομέα κάτοικο (Τομ 1) (4)

Γεω 2

Γεω 2

 

Χρεωστικά μέσα

Γεω 3

Γεω 3

 

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου

Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Γεω 3

Γεω 1

 

Χρεόγραφα

Γεω 3

Γεω 1

 

Λοιπές επενδύσεις

Γεω 3

Γεω 3

 

Εκ των οποίων: τόκοι

Γεω 2

Γεω 2

 

Συναλλαγματικά διαθέσιμα

Γεω 3

Γεω 3

 

Εκ των οποίων: τόκοι

Γεω 2

Γεω 2

 

Λοιπό πρωτογενές εισόδημα

Γεω 3

Γεω 3

 

Δευτερογενές εισόδημα

Γεω 3

Γεω 3

 

2.  Λογαριασμός κίνησης κεφαλαίων

Γεω 3

Γεω 3

 
 

Καθαρή απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού

Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων

Καθαρό

3.  Ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών

Άμεσες επενδύσεις

Μετοχικοί τίτλοι κατά τομέα κάτοικο (Τομ 1)

Γεω 2

Γεω 2

 

Χρεωστικά μέσα κατά τομέα κάτοικο (Τομ 1)

Γεω 2

Γεω 2

 

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου

Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 1)

Γεω 2

Γεω 1

 

Κατά τομέα εκδότη αντισυμβαλλομένου (Τομ 1)

Γεω 2

 
 

Χρεόγραφα

Βραχυπρόθεσμα

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 1)

Γεω 2

Γεω 1

 

Κατά τομέα εκδότη αντισυμβαλλομένου (Τομ 1)

Γεω 2

 
 

Μακροπρόθεσμα

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 1)

Γεω 2

Γεω 1

 

Κατά τομέα εκδότη αντισυμβαλλομένου (Τομ 1)

Γεω 2

 
 

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (εκτός των συναλλαγματικών διαθεσίμων) και δικαιώματα υπαλλήλων προς απόκτηση μετοχών

 
 

Γεω 2

Λοιπές επενδύσεις

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 1)

Γεω 2

Γεω 2

 

Εκ των οποίων: μετρητά και καταθέσεις

Γεω 2

Γεω 2

 

Συναλλαγματικά διαθέσιμα

Νομισματικός χρυσός

Χρυσός σε ράβδους

Γεω 1

 
 

Λογαριασμοί χρυσού σε λογιστική μορφή

Γεω 1

 
 

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (ΕΤΔ)

Γεω 1

 
 

Αποθεματική θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)

Γεω 1

 
 

Λοιπά συναλλαγματικά διαθέσιμα

Μετρητά και καταθέσεις

Απαιτήσεις έναντι νομισματικών αρχών, του ΔΝΤ και της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ)

Γεω 1

 
 

Απαιτήσεις έναντι λοιπών θεσμικών μονάδων (τραπεζών)

Γεω 1

 
 

Τίτλοι

Χρεόγραφα

Βραχυπρόθεσμα

Γεω 1

 
 

Μακροπρόθεσμα

Γεω 1

 
 

Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Γεω 1

 
 

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (καθαρά)

Γεω 1

 
 

Λοιπές απαιτήσεις

Γεω 1

 
 

(1)   Οι έννοιες και οι ορισμοί των επιλεχθέντων στοιχείων καθορίζονται στο παράρτημα III.

(2)   Περιλαμβάνει τις προσαρμογές λόγω συναλλαγών οιονεί διαμετακομιστικού εμπορίου («branding»).

(3)   Οι λεπτομέρειες των απαιτούμενων γεωγραφικών αναλύσεων καθορίζονται στον πίνακα 7.

(4)   Οι λεπτομέρειες των απαιτούμενων αναλύσεων κατά θεσμικό τομέα καθορίζονται στον πίνακα 8.Πίνακας 2

Τριμηνιαίο ισοζύγιο πληρωμών

 

Πίστωση

Χρέωση

1.  Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (1)

Αγαθά

Γεω 4 (2)

Γεω 4

Γενικά εμπορεύματα για σκοπούς ισοζυγίου πληρωμών

Γεω 3

Γεω 3

Καθαρές εξαγωγές αγαθών στο πλαίσιο τριγωνικών συναλλαγών

Γεω 3

 

Αγαθά αποκτηθέντα στο πλαίσιο τριγωνικών συναλλαγών (αρνητική πίστωση)

Γεω 3

 

Αγαθά πωληθέντα στο πλαίσιο τριγωνικών συναλλαγών

Γεω 3

 

Μη νομισματικός χρυσός

Γεω 3

Γεω 3

Προσαρμογές λόγω συναλλαγών οιονεί διαμετακομιστικού εμπορίου («branding»)

Γεω 4

Γεω 4

Υπηρεσίες

Γεω 4

Γεω 4

Υπηρεσίες επεξεργασίας αγαθών με χρήση υλών που ανήκουν σε τρίτους τρίτων

Γεω 4

Γεω 4

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κατηγορία (μ.σ.α.)

Γεω 4

Γεω 4

Μεταφορές

Γεω 4

Γεω 4

Ταξιδιωτικές υπηρεσίες

Γεω 4

Γεω 4

Κατασκευές

Γεω 4

Γεω 4

Υπηρεσίες ασφάλισης και συνταξιοδότησης

Γεω 4

Γεω 4

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Γεω 4

Γεω 4

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με ρητές χρεώσεις και λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Γεω 3

Γεω 3

Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (ΥΧΔΜΕ)

Γεω 3

Γεω 3

Δαπάνες για τη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κατηγορία (μ.σ.α.)

Γεω 4

Γεω 4

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης

Γεω 4

Γεω 4

Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες

Γεω 4

Γεω 4

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης

Γεω 3

Γεω 3

Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης

Γεω 3

Γεω 3

Τεχνικές, συναφείς προς το εμπόριο και λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες

Γεω 3

Γεω 3

Προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Γεω 4

Γεω 4

Αγαθά και υπηρεσίες προς και από φορείς του δημοσίου που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κατηγορία μ.σ.α.

Γεω 4

Γεω 4

Πρωτογενές εισόδημα

Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας

Γεω 4

Γεω 4

Εισόδημα από επενδύσεις

Άμεσες επενδύσεις

Μετοχικοί τίτλοι

Γεω 4

Γεω 4

Μερίσματα και αναλήψεις από το εισόδημα οιονεί εταιρειών

Σε εταιρείες άμεσων επενδύσεων

Γεω 3

Γεω 3

Σε άμεσους επενδυτές (αντίστροφη επένδυση)

Γεω 3

Γεω 3

Μεταξύ αδελφών εταιρειών

Γεω 3

Γεω 3

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2) (3)

Γεω 2

Γεω 2

Επανεπενδυθέντα κέρδη

Γεω 4

Γεω 4

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 2

Γεω 2

Χρεωστικά μέσα

Γεω 4

Γεω 4

Σε εταιρείες άμεσων επενδύσεων

Γεω 3

Γεω 3

Σε άμεσους επενδυτές (αντίστροφη επένδυση)

Γεω 3

Γεω 3

Μεταξύ αδελφών εταιρειών

Γεω 3

Γεω 3

Εκ των οποίων: τόκοι

 
 

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 2

Γεω 2

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου

Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Γεω 4

Γεω 1

Μετοχικοί τίτλοι

Μερίσματα

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 3

Γεω 1

Κατά τομέα εκδότη αντισυμβαλλομένου (Τομ 2)

Γεω 2

 

Μετοχές/μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Μερίσματα

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 3

Γεω 1

Κατά τομέα εκδότη αντισυμβαλλομένου (Τομ 2)

Γεω 2

 

Επανεπενδυθέντα κέρδη

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 3

Γεω 1

Κατά τομέα εκδότη αντισυμβαλλομένου (Τομ 2)

Γεω 2

 

Χρεόγραφα

Βραχυπρόθεσμα

Γεω 4

Γεω 1

Τόκοι

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 3

Γεω 1

Κατά τομέα εκδότη αντισυμβαλλομένου (Τομ 2)

Γεω 2

 

Μακροπρόθεσμα

Γεω 4

Γεω 1

Τόκοι

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 3

Γεω 1

Κατά τομέα εκδότη αντισυμβαλλομένου (Τομ 2)

Γεω 2

 

Λοιπές επενδύσεις

Γεω 4

Γεω 4

Αναλήψεις από το εισόδημα οιονεί εταιρειών

Γεω 3

Γεω 3

Τόκοι

Γεω 3

Γεω 3

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 2

Γεω 2

Εκ των οποίων: τόκοι επί ΕΤΔ

 

Γεω 1

Εκ των οποίων: τόκοι επί υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα

Γεω 3

Γεω 3

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 2

Γεω 2

Εισόδημα από επενδύσεις που αναλογεί σε κατόχους συμβολαίων ασφαλιστικών προγραμμάτων, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων τυποποιημένων εγγυήσεων

Γεω 3

Γεω 3

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 2

Γεω 2

Συναλλαγματικά διαθέσιμα

Γεω 3

 

Εκ των οποίων: τόκοι

Γεω 3

 

Λοιπό πρωτογενές εισόδημα

Γεω 4

Γεω 4

Γενική κυβέρνηση

Γεω 3

Γεω 3

Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών

Όργανα της Ένωσης

Όργανα της Ένωσης

Φόροι επί των προϊόντων

Όργανα της Ένωσης

Όργανα της Ένωσης

Λοιποί φόροι επί της παραγωγής

Όργανα της Ένωσης

Όργανα της Ένωσης

Επιδοτήσεις

Όργανα της Ένωσης

Όργανα της Ένωσης

Επιδοτήσεις σε προϊόντα

Όργανα της Ένωσης

Όργανα της Ένωσης

Λοιπές επιδοτήσεις στην παραγωγή

Όργανα της Ένωσης

Όργανα της Ένωσης

Μισθώματα από εκμετάλλευση φυσικών πόρων

Γεω 3

Γεω 3

Λοιποί τομείς

Γεω 3

Γεω 3

Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών

Όργανα της Ένωσης

Όργανα της Ένωσης

Φόροι επί των προϊόντων

Όργανα της Ένωσης

Όργανα της Ένωσης

Λοιποί φόροι επί της παραγωγής

Όργανα της Ένωσης

Όργανα της Ένωσης

Επιδοτήσεις

Όργανα της Ένωσης

Όργανα της Ένωσης

Επιδοτήσεις σε προϊόντα

Όργανα της Ένωσης

Όργανα της Ένωσης

Λοιπές επιδοτήσεις στην παραγωγή

Όργανα της Ένωσης

Όργανα της Ένωσης

Μισθώματα από την εκμετάλλευση φυσικών πόρων

Γεω 3

Γεω 3

Δευτερογενές εισόδημα

Γεω 4

Γεω 4

Γενική κυβέρνηση

Γεω 3

Γεω 3

Τρέχοντες φόροι επί του εισοδήματος, της περιουσίας κ.λπ.

Γεω 3

Γεω 3

Κοινωνικές εισφορές

Γεω 3

Γεω 3

Κοινωνικές παροχές

Γεω 3

Γεω 3

Τρέχουσα διεθνής συνεργασία

Γεω 3

Γεω 3

Εκ της οποίας: έναντι των οργάνων της Ένωσης (εκτός της ΕΚΤ)

Όργανα της Ένωσης

Όργανα της Ένωσης

Διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις

Γεω 3

Γεω 3

Ίδιοι πόροι της Ένωσης που βασίζονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας και στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα

Όργανα της Ένωσης

Όργανα της Ένωσης

Λοιποί τομείς

Γεω 3

Γεω 3

Τρέχοντες φόροι επί του εισοδήματος, της περιουσίας κ.λπ.

Γεω 3

Γεω 3

Κοινωνικές εισφορές

Γεω 3

Γεω 3

Κοινωνικές παροχές

Γεω 3

Γεω 3

Καθαρά ασφάλιστρα για ασφάλειες εκτός των ασφαλειών ζωής

Γεω 3

Γεω 3

Απαιτήσεις από ασφάλειες εκτός των ασφαλειών ζωής

Γεω 3

Γεω 3

Διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις

Γεω 3

Γεω 3

Εκ των οποίων: Προσωπικές μεταβιβάσεις (μεταξύ νοικοκυριών κατοίκων και μη κατοίκων

Γεω 3

Γεω 3

Εκ των οποίων: εμβάσματα εργαζομένων

Γεω 4

Γεω 4

Προσαρμογή για μεταβολή στα δικαιώματα συνταξιοδότησης

Γεω 3

Γεω 3

2.  Λογαριασμός κίνησης κεφαλαίων

Γεω 4

Γεω 4

Ακαθάριστες αποκτήσεις/διαθέσεις μη παραχθέντων μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού

Γεω 3

Γεω 3

Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις

Γεω 3

Γεω 3

Γενική κυβέρνηση

Γεω 3

Γεω 3

Φόροι κεφαλαίου

Γεω 3

Γεω 3

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

Γεω 3

Γεω 3

Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις

Γεω 3

Γεω 3

Εκ των οποίων: άφεση χρέους

Γεω 3

Γεω 3

Λοιποί τομείς

Γεω 3

Γεω 3

Φόροι κεφαλαίου

Γεω 3

Γεω 3

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

Γεω 3

Γεω 3

Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις

Γεω 3

Γεω 3

Εκ των οποίων: άφεση χρέους

Γεω 3

Γεω 3

 

Καθαρή απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού

Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων

Καθαρό

3.  Ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών

Γεω 1

Γεω 1

 

Άμεσες επενδύσεις

Γεω 4

Γεω 4

 

Μετοχικοί τίτλοι

Γεω 4

Γεω 4

 

Μετοχικοί τίτλοι εκτός των επανεπενδυθέντων κερδών

 
 
 

Σε εταιρείες άμεσων επενδύσεων

Γεω 3

Γεω 3

 

Σε άμεσους επενδυτές (αντίστροφη επένδυση)

Γεω 3

Γεω 3

 

Μεταξύ αδελφών εταιρειών

Γεω 3

Γεω 3

 

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 2

Γεω 2

 

Εισηγμένοι

Γεω 2

Γεω 2

 

Μη εισηγμένοι

Γεω 2

Γεω 2

 

Λοιποί (π.χ. ακίνητα)

Γεω 2

Γεω 2

 

Επανεπενδυθέντα κέρδη

Γεω 4

Γεω 4

 

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 2

Γεω 2

 

Χρεωστικά μέσα

Γεω 4

Γεω 4

 

Σε εταιρείες άμεσων επενδύσεων

Γεω 3

Γεω 3

 

Σε άμεσους επενδυτές (αντίστροφη επένδυση)

Γεω 3

Γεω 3

 

Μεταξύ αδελφών εταιρειών

Γεω 3

Γεω 3

 

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 2

Γεω 2

 

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου

Γεω 4

Γεω 1

 

Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Γεω 4

Γεω 1

 

Μετοχικοί τίτλοι

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 3

Γεω 1

 

Εισηγμένοι

Γεω 2

Γεω 1

 

Μη εισηγμένοι

Γεω 2

Γεω 1

 

Κατά τομέα εκδότη αντισυμβαλλομένου (Τομ 2)

Εισηγμένοι

Γεω 2

 
 

Μη εισηγμένοι

Γεω 2

 
 

Μετοχές/μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 3

Γεω 1

 

Εκ των οποίων: επανεπενδυθέντα κέρδη

Γεω 3

Γεω 1

 

Κατά τομέα εκδότη αντισυμβαλλομένου (Τομ 2)

Γεω 2

 
 

Εκ των οποίων: επανεπενδυθέντα κέρδη

Γεω 2

 
 

Χρεόγραφα

Βραχυπρόθεσμα

Γεω 4

Γεω 1

 

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 3

Γεω 1

 

Κατά τομέα εκδότη αντισυμβαλλομένου (Τομ 2)

Γεω 2

 
 

Μακροπρόθεσμα

Γεω 4

Γεω 1

 

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 3

Γεω 1

 

Κατά τομέα εκδότη αντισυμβαλλομένου (Τομ 2)

Γεω 2

 
 

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (εκτός των συναλλαγματικών διαθεσίμων) και δικαιώματα υπαλλήλων προς απόκτηση μετοχών

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

 
 

Γεω 3

Λοιπές επενδύσεις

Γεω 4

Γεω 4

 

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 1)

Γεω 4

Γεω 4

 

Λοιποί μετοχικοί τίτλοι

Γεω 3

Γεω 3

 

Μετρητά και καταθέσεις

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Βραχυπρόθεσμα

Γεω 3

Γεω 3

 

Μακροπρόθεσμα

Γεω 3

Γεω 3

 

Δάνεια

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Βραχυπρόθεσμα

Γεω 3, ΔΝΤ

Γεω 3, ΔΝΤ

 

Μακροπρόθεσμα

Γεω 3, ΔΝΤ

Γεω 3, ΔΝΤ

 

Ασφαλιστικά προγράμματα, συνταξιοδοτικά προγράμματα και προγράμματα τυποποιημένων εγγυήσεων

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 3

Γεω 3

 

Εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Βραχυπρόθεσμα

Γεω 3

Γεω 3

 

Μακροπρόθεσμα

Γεω 3

Γεω 3

 

Λοιποί εισπρακτέοι/πληρωτέοι λογαριασμοί

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Βραχυπρόθεσμα

Γεω 3

Γεω 3

 

Μακροπρόθεσμα

Γεω 3

Γεω 3

 

ΕΤΔ

 

Γεω 1

 

Συναλλαγματικά διαθέσιμα

Γεω 3

 
 

4.  Εξισωτικά μεγέθη

Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών

 
 

Γεω 4

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

 
 

Γεω 1

Καθαρή χορήγηση δανείων (+)/Καθαρή λήψη δανείων (–) (υπόλοιπο από το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τον λογαριασμό κίνησης κεφαλαίων)

 
 

Γεω 1

Καθαρή χορήγηση δανείων (+)/Καθαρή λήψη δανείων (–) (από το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών)

 
 

Γεω 1

Καθαρά σφάλματα και παραλείψεις

 
 

Γεω 1

(1)   Οι έννοιες και οι ορισμοί των επιλεχθέντων στοιχείων καθορίζονται στο παράρτημα III.

(2)   Οι λεπτομέρειες των απαιτούμενων γεωγραφικών αναλύσεων καθορίζονται στον πίνακα 7.

(3)   Οι λεπτομέρειες των απαιτούμενων αναλύσεων κατά θεσμικό τομέα καθορίζονται στον πίνακα 8.

Πίνακας 3

Μηνιαίο πρότυπο διεθνών διαθεσίμωνI.  Επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμα και λοιπά στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόμισμα (κατά προσέγγιση αγοραία τιμή)

 

Όλα τα ληξιπρόθεσμα

A.  Συναλλαγματικά διαθέσιμα (1)

Νομισματικός χρυσός (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων σε χρυσό και των πράξεων ανταλλαγής χρυσού)

Εκ του οποίου: νομισματικός χρυσός σε πράξη ανταλλαγής για την παροχή ασφάλειας σε χρήμα

Γεω 0

Χρυσός σε ράβδους

Γεω 1 (2)

Υπόμνηση: όγκος σε εκατ. ουγγιές καθαρού χρυσού

Γεω 1

Λογαριασμοί χρυσού σε λογιστική μορφή

Γεω 1

Σημείωση: όγκος σε εκατ. ουγγιές καθαρού χρυσού

Γεω 1

ΕΤΔ

Γεω 1

Αποθεματική θέση στο ΔΝΤ

Γεω 1

Λοιπά συναλλαγματικά διαθέσιμα

Μετρητά και καταθέσεις

Απαιτήσεις έναντι λοιπών κεντρικών τραπεζών εκτός ζώνης ευρώ, του ΔΝΤ και της ΤΔΔ

Γεω 1

Απαιτήσεις έναντι οντοτήτων (τραπεζών)

Με έδρα σε κράτη μέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ

Γεω 1

Με έδρα εκτός κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ

Γεω 1

Τίτλοι

Εκ των οποίων: τίτλοι σε συμφωνίες επαναγοράς για την παροχή ασφάλειας σε χρήμα

Γεω 0

Εκ των οποίων: εκδότης με έδρα και τόπο εγκατάστασης σε κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ

Γεω 1

Χρεόγραφα

Βραχυπρόθεσμα

Γεω 1

Μακροπρόθεσμα

Γεω 1

Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Γεω 1

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (καθαρά)

Γεω 1

Λοιπές απαιτήσεις

Δάνεια σε μη τραπεζικά ιδρύματα

Γεω 1

Λοιπά

Γεω 1

B.  Λοιπά στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόμισμα (που δεν περιλαμβάνονται στα συναλλαγματικά διαθέσιμα)

Τίτλοι

Γεω 0

Καταθέσεις

Με έδρα σε κράτη μέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ

Γεω 0

Με έδρα εκτός κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ

Γεω 0

Δάνεια

Γεω 0

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (καθαρά)

Γεω 0

Χρυσός

Γεω 0

Λοιπά

Γεω 0

▼M1II.  Προκαθορισμένη βραχυπρόθεσμη καθαρή διαρροή στοιχείων ενεργητικού σε ξένο νόμισμα (ονομαστική αξία)

 

Εναπομένουσα διάρκεια

 

Έως έναν μήνα

Άνω του ενός μηνός και έως τρεις μήνες

Άνω των τριών μηνών και έως ένα έτος

Όλες οι διάρκειες

Δάνεια σε ξένο νόμισμα, τίτλοι και καταθέσεις

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Εκροές (–)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Αρχικό κεφάλαιο

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Τόκοι

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Εισροές (+)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Αρχικό κεφάλαιο

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Τόκοι

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Συγκεντρωτικές ελλειμματικές και πλεονασματικές θέσεις επί προθεσμιακών συμβάσεων και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε ξένα νομίσματα έναντι του εγχώριου νομίσματος (συμπεριλαμβανομένου του προθεσμιακού σκέλους των πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Ελλειμματικές θέσεις (–)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Πλεονασματικές θέσεις (+)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Λοιπά

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Εκροές που σχετίζονται με συμφωνίες επαναγοράς (–)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Εισροές που σχετίζονται με συμφωνίες επαναπώλησης (+)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Εμπορικές πιστώσεις (–)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Εμπορικές πιστώσεις (+)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί (–)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί (+)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

III.  Ενδεχόμενη βραχυπρόθεσμη καθαρή διαρροή στοιχείων ενεργητικού σε ξένο νόμισμα

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Εγγυήσεις υπό μορφή ενεχύρου που καλύπτουν χρέος πληρωτέο εντός ενός έτους

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Τίτλοι σε ξένο νόμισμα εκδοθέντες με ενσωματωμένα δικαιώματα προαίρεσης (ομόλογα με δικαίωμα πώλησης)

 
 
 

Γεω 0

Αχρησιμοποίητα, χωρίς περιορισμούς πιστωτικά όρια που παρέχονται από:

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Λοιπές εθνικές νομισματικές αρχές, ΤΔΔ, ΔΝΤ και λοιπούς διεθνείς οργανισμούς

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Λοιπές εθνικές νομισματικές αρχές (+)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

ΤΔΔ (+)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

ΔΝΤ (+)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Λοιποί διεθνείς οργανισμοί (+)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Τράπεζες και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα στη χώρα που υποβάλλει στοιχεία (+)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Τράπεζες και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα εκτός της χώρας που υποβάλλει στοιχεία (+)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Αχρησιμοποίητα, χωρίς περιορισμούς πιστωτικά όρια που παρέχονται σε:

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Λοιπές εθνικές νομισματικές αρχές, ΤΔΔ, ΔΝΤ και λοιπούς διεθνείς οργανισμούς

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Λοιπές εθνικές νομισματικές αρχές (–)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

ΤΔΔ (–)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

ΔΝΤ (–)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Λοιποί διεθνείς οργανισμοί (–)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Τράπεζες και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα στη χώρα που υποβάλλει στοιχεία (–)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Τράπεζες και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα εκτός της χώρας που υποβάλλει στοιχεία (–)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Συγκεντρωτικές ελλειμματικές και πλεονασματικές θέσεις επί δικαιωμάτων προαίρεσης σε ξένα νομίσματα έναντι του εγχώριου νομίσματος

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Ελλειμματικές θέσεις

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Αγορασθέντα δικαιώματα πώλησης

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Πωληθέντα δικαιώματα αγοράς

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Πλεονασματικές θέσεις

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Αγορασθέντα δικαιώματα αγοράς

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Πωληθέντα δικαιώματα πώλησης

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

ΠΡΟΣ ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Δικαιώματα προαίρεσης με εσωτερική αξία «in-the-money»

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Σε τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Ελλειμματική θέση

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Πλεονασματική θέση

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

+ 5 % (υποτίμηση κατά 5 %)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Ελλειμματική θέση

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Πλεονασματική θέση

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

– 5 % (ανατίμηση κατά 5 %)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Ελλειμματική θέση

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Πλεονασματική θέση

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

+ 10 % (υποτίμηση κατά 10 %)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Ελλειμματική θέση

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Πλεονασματική θέση

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

– 10 % (ανατίμηση κατά 10 %)

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Ελλειμματική θέση

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Πλεονασματική θέση

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Λοιπά

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Ελλειμματική θέση

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

Πλεονασματική θέση

Γεω 0

Γεω 0

Γεω 0

 

▼BIV.  Στοιχεία προς υπόμνηση

 

Εναπομένουσα διάρκεια

 

Έως ένα έτος

Άνω του ενός έτους

Όλες οι διάρκειες

Βραχυπρόθεσμο χρέος σε εγχώριο νόμισμα σε συνάρτηση με τη συναλλαγματική ισοτιμία (ονομαστική αξία)

Γεω 0

 
 

Χρηματοδοτικά μέσα που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και διακανονίζονται με άλλους τρόπους (π.χ. σε εγχώριο νόμισμα) (ονομαστική αξία)

 
 

Γεω 0

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (προθεσμιακές συμβάσεις, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης)

 
 

Γεω 0

Ελλειμματικές θέσεις

 
 

Γεω 0

Πλεονασματικές θέσεις

 
 

Γεω 0

Λοιπά μέσα

 
 

Γεω 0

Ενεχυριασμένα στοιχεία ενεργητικού

 
 

Γεω 0

Περιλαμβανόμενα στα συναλλαγματικά διαθέσιμα

 
 

Γεω 0

Περιλαμβανόμενα στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόμισμα

 
 

Γεω 0

Τίτλοι που έχουν χορηγηθεί ως δάνειο και που αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας επαναγοράς (αγοραία αξία)

 
 

Γεω 0

Τίτλοι που έχουν χορηγηθεί ως δάνειο ή αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας επαναγοράς και περιλαμβάνονται στο τμήμα I (–)

 
 

Γεω 0

Τίτλοι που έχουν χορηγηθεί ως δάνειο ή αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας επαναγοράς, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο τμήμα I (–)

 
 

Γεω 0

Τίτλοι που έχουν ληφθεί ως δάνειο ή έχουν αποκτηθεί και περιλαμβάνονται στο τμήμα I (+)

 
 

Γεω 0

Τίτλοι που έχουν ληφθεί ως δάνειο ή έχουν αποκτηθεί, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο τμήμα I (+)

 
 

Γεω 0

Απαιτήσεις από χρηματοοικονομικά παράγωγα (καθαρή θέση, με τις τιμές της αγοράς)

 
 

Γεω 0

Προθεσμιακές συμβάσεις

 
 

Γεω 0

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

 
 

Γεω 0

Πράξεις ανταλλαγής

 
 

Γεω 0

Δικαιώματα προαίρεσης

 
 

Γεω 0

Λοιπά

 
 

Γεω 0

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (προθεσμιακές συμβάσεις, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης) με εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους (αγοραία αξία)

 

Γεω 0

 

Συγκεντρωτικές ελλειμματικές και πλεονασματικές θέσεις επί προθεσμιακών συμβάσεων και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε ξένα νομίσματα έναντι του εγχώριου νομίσματος (συμπεριλαμβανομένου του προθεσμιακού σκέλους των πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων)

 

Γεω 0

 

Ελλειμματικές θέσεις (–)

 

Γεω 0

 

Πλεονασματικές θέσεις (+)

 

Γεω 0

 

Συγκεντρωτικές ελλειμματικές και πλεονασματικές θέσεις επί δικαιωμάτων προαίρεσης σε ξένα νομίσματα έναντι του εγχώριου νομίσματος

 

Γεω 0

 

Ελλειμματικές θέσεις (–)

 

Γεω 0

 

Αγορασθέντα δικαιώματα πώλησης

 

Γεω 0

 

Πωληθέντα δικαιώματα αγοράς

 

Γεω 0

 

Πλεονασματικές θέσεις (+)

 

Γεω 0

 

Αγορασθέντα δικαιώματα αγοράς

 

Γεω 0

 

Πωληθέντα δικαιώματα πώλησης

 

Γεω 0

 

Νομισματική σύνθεση των συναλλαγματικών διαθεσίμων (κατά ομάδα νομισμάτων)

 
 

Γεω 1

Νομίσματα που περιλαμβάνονται στο καλάθι των ΕΤΔ

 
 

Γεω 1

Νομίσματα που δεν περιλαμβάνονται στο καλάθι των ΕΤΔ

 
 

Γεω 1

(1)   Έννοιες που καθορίζονται στο παράρτημα III της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής

(2)   Οι λεπτομέρειες των απαιτούμενων γεωγραφικών αναλύσεων καθορίζονται στον πίνακα 7.Πίνακας 4

Τριμηνιαία διεθνής επενδυτική θέση

 

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

 

Απαιτήσεις

Αναπροσαρμογή αξίας λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών

Αναπροσαρμογή αξίας λόγω λοιπών μεταβολών των τιμών

Υποχρεώσεις

Αναπροσαρμογή αξίας λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών

Αναπροσαρμογή αξίας λόγω λοιπών μεταβολών των τιμών

Ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1)

Γεω 1 (2)

 
 

Γεω 1

 
 

Άμεσες επενδύσεις

Γεω 4

 
 

Γεω 4

 
 

Μετοχικοί τίτλοι

Γεω 4

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 4

Γεω 2

Γεω 2

Σε εταιρείες άμεσων επενδύσεων

Γεω 2

 
 

Γεω 2

 
 

Σε άμεσους επενδυτές (αντίστροφη επένδυση)

Γεω 2

 
 

Γεω 2

 
 

Μεταξύ αδελφών εταιρειών

Γεω 2

 
 

Γεω 2

 
 

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2) (3)

Γεω 2

 
 

Γεω 2

 
 

Εισηγμένοι

Γεω 2

 
 

Γεω 2

 
 

Μη εισηγμένοι

Γεω 2

 
 

Γεω 2

 
 

Λοιποί (π.χ. ακίνητα)

Γεω 2

 
 

Γεω 2

 
 

Χρεωστικά μέσα

Γεω 4

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 4

Γεω 2

Γεω 2

Σε εταιρείες άμεσων επενδύσεων

Γεω 2

 
 

Γεω 2

 
 

Σε άμεσους επενδυτές (αντίτροφη επένδυση)

Γεω 2

 
 

Γεω 2

 
 

Μεταξύ αδελφών εταιρειών

Γεω 2

 
 

Γεω 2

 
 

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 2

 
 

Γεω 2

 
 

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου

Γεω 4

 
 

Γεω 1

 
 

Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Γεω 4

 
 

Γεω 1

 
 

Μετοχικοί τίτλοι

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 3

 
 

Γεω 1

 
 

Εισηγμένοι

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 1

Γεω 1

Γεω 1

Μη εισηγμένοι

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 1

Γεω 1

Γεω 1

Κατά τομέα εκδότη αντισυμβαλλομένου (Τομ 2)

Εισηγμένοι

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 2

 
 
 

Μη εισηγμένοι

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 2

 
 
 

Μετοχές/μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 1

Γεω 1

Γεω 1

Κατά τομέα εκδότη αντισυμβαλλομένου (Τομ 2)

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 2

 
 
 

Χρεόγραφα

Βραχυπρόθεσμα

Γεω 4

 
 

Γεω 1

 
 

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 3

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 1

Γεω 1

Γεω 1

Κατά τομέα εκδότη αντισυμβαλλομένου (Τομ 2)

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 2

 
 
 

Κατά νόμισμα:

ευρώ

Γεω 2

 
 

Γεω 1

 
 

Δολάριο ΗΠΑ

Γεω 2

 
 

Γεω 1

 
 

Λοιπά νομίσματα

Γεω 2

 
 

Γεω 1

 
 

Μακροπρόθεσμα

Γεω 4

 
 

Γεω 1

 
 

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 3

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 1

Γεω 1

Γεω 1

Με εξόφληση σε ένα έτος ή λιγότερο

 
 
 

Γεω 1

 
 

Με εξόφληση σε περισσότερα από ένα έτη

 
 
 

Γεω 1

 
 

Κατά τομέα εκδότη αντισυμβαλλομένου (Τομ 2)

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 2

 
 
 

Με εξόφληση σε ένα έτος ή λιγότερο

Γεω 2

 
 
 
 
 

Με εξόφληση σε περισσότερα από ένα έτη

Γεω 2

 
 
 
 
 

Κατά νόμισμα:

ευρώ

Γεω 2

 
 

Γεω 1

 
 

Δολάριο ΗΠΑ

Γεω 2

 
 

Γεω 1

 
 

Λοιπά νομίσματα

Γεω 2

 
 

Γεω 1

 
 

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (εκτός των συναλλαγματικών διαθεσίμων) και δικαιώματα υπαλλήλων προς απόκτηση μετοχών

Γεω 4

 
 

Γεω 4

 
 

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 2

 

Γεω 2

Γεω 2

 

Γεω 2

Λοιπές επενδύσεις

Γεω 4

 
 

Γεω 4

 
 

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 1)

Γεω 4

 
 

Γεω 4

 
 

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

 

Γεω 2

Γεω 2

 

Γεω 2

Γεω 2

Λοιποί μετοχικοί τίτλοι

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 2

Γεω 2

Μετρητά και καταθέσεις

Γεω 4

Γεω 2

 

Γεω 4

Γεω 2

 

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Βραχυπρόθεσμα

Γεω 3

 
 

Γεω 3

 
 

Μακροπρόθεσμα

Γεω 3

 
 

Γεω 3

 
 

Δάνεια

Γεω 4

Γεω 2

 

Γεω 4

Γεω 2

 

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Βραχυπρόθεσμα

Γεω 3, ΔΝΤ

 
 

Γεω 3, ΔΝΤ

 
 

Μακροπρόθεσμα

Γεω 3, ΔΝΤ

 
 

Γεω 3, ΔΝΤ

 
 

Ασφαλιστικά προγράμματα, συνταξιοδοτικά προγράμματα και προγράμματα τυποποιημένων εγγυήσεων

 

Γεω 2

Γεω 2

 

Γεω 2

Γεω 2

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Γεω 3

 
 

Γεω 3

 
 

Εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές

Γεω 4

Γεω 2

 

Γεω 4

Γεω 2

 

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Βραχυπρόθεσμα

Γεω 3

 
 

Γεω 3

 
 

Μακροπρόθεσμα

Γεω 3

 
 

Γεω 3

 
 

Λοιποί εισπρακτέοι/πληρωτέοι λογαριασμοί

 

Γεω 2

 
 

Γεω 2

 

Κατά τομέα κάτοικο (Τομ 2)

Βραχυπρόθεσμα

Γεω 3

 
 

Γεω 3

 
 

Μακροπρόθεσμα

Γεω 3

 
 

Γεω 3

 
 

ΕΤΔ

 
 
 

Γεω 1

Γεω 1

 

(1)   Οι έννοιες και οι ορισμοί των επιλεχθέντων στοιχείων καθορίζονται στο παράρτημα III.

(2)   Οι λεπτομέρειες των απαιτούμενων γεωγραφικών αναλύσεων καθορίζονται στον πίνακα 7.

(3)   Οι λεπτομέρειες των απαιτούμενων αναλύσεων κατά θεσμικό τομέα καθορίζονται στον πίνακα 8.Πίνακας 5

Μηνιαίες αναπροσαρμογές αξίας των συναλλαγματικών διαθεσίμων

 

Αναπροσαρμογή αξίας λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών

Αναπροσαρμογή αξίας λόγω λοιπών μεταβολών των τιμών

Συναλλαγματικά διαθέσιμα (1)

Νομισματικός χρυσός

Χρυσός σε ράβδος

 

Γεω 1 (2)

Λογαριασμοί χρυσού σε λογιστική μορφή

 

Γεω 1

ΕΤΔ

Γεω 1

 

Αποθεματική θέση στο ΔΝΤ

Γεω 1

 

Λοιπά συναλλαγματικά διαθέσιμα

Μετρητά και καταθέσεις

Γεω 1

 

Τίτλοι

Χρεόγραφα

Βραχυπρόθεσμα

Γεω 1

Γεω 1

Μακροπρόθεσμα

Γεω 1

Γεω 1

Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Γεω 1

Γεω 1

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (καθαρά)

 

Γεω 1

Λοιπές απαιτήσεις

Γεω 1

Γεω 1

(1)   Οι έννοιες και οι ορισμοί των επιλεχθέντων στοιχείων καθορίζονται στο παράρτημα III.

(2)   Οι λεπτομέρειες των απαιτούμενων γεωγραφικών αναλύσεων καθορίζονται στον πίνακα 7.Πίνακας 6

Μηνιαίες διασυνοριακές αποστολές τραπεζογραμματίων ευρώ

Εξαγωγές (σύνολο)

Εκτός της ζώνης του ευρώ

Κατά ονομαστική αξία:

5 ευρώ

Εκτός της ζώνης του ευρώ

10 ευρώ

Εκτός της ζώνης του ευρώ

20 ευρώ

Εκτός της ζώνης του ευρώ

50 ευρώ

Εκτός της ζώνης του ευρώ

100 ευρώ

Εκτός της ζώνης του ευρώ

200 ευρώ

Εκτός της ζώνης του ευρώ

500 ευρώ

Εκτός της ζώνης του ευρώ

Εισαγωγές (σύνολο)

Εκτός της ζώνης του ευρώ

Κατά ονομαστική αξία:

5 ευρώ

Εκτός της ζώνης του ευρώ

10 ευρώ

Εκτός της ζώνης του ευρώ

20 ευρώ

Εκτός της ζώνης του ευρώ

50 ευρώ

Εκτός της ζώνης του ευρώ

100 ευρώ

Εκτός της ζώνης του ευρώ

200 ευρώ

Εκτός της ζώνης του ευρώ

500 ευρώ

Εκτός της ζώνης του ευρώΠίνακας 7

Γεωγραφικές αναλύσεις

Γεω 0

Γεω 1

Γεω 2

Γεω 3

Γεω 4

Εγχώρια και για τον υπόλοιπο κόσμο

Για τον υπόλοιπο κόσμο

Για τον υπόλοιπο κόσμο

Για τον υπόλοιπο κόσμο

Για τον υπόλοιπο κόσμο

 
 

Εντός της ζώνης του ευρώ

Εντός της ζώνης του ευρώ

Εντός της ζώνης του ευρώ

 
 

Εκτός της ζώνης του ευρώ

Εκτός της ζώνης του ευρώ

Εκτός της ζώνης του ευρώ

 
 
 

Εντός της Ένωσης

Εντός της Ένωσης

 
 
 

Εκτός της Ένωσης

Εκτός της Ένωσης

Κράτη μέλη της Ένωσης εκτός της ζώνης του ευρώ (1)

Βραζιλία

Καναδάς

Κίνα

Χονγκ Κονγκ

Ινδία

Ιαπωνία

Ρωσική Ομοσπονδία

Ελβετία

Ηνωμένες Πολιτείες

Όργανα της Ένωσης (εκτός της ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα

Διεθνείς οργανισμοί (εκτός των οργάνων της Ένωσης)

ΔΝΤ

(1)   Απαιτείται επιμέρους ανάλυση κατά χώρα.Πίνακας 8

Αναλύσεις κατά τομέα

Τομ 1

Τομ 2

Κεντρική τράπεζα

Κεντρική τράπεζα

Λοιπά ΝΧΙ

Λοιπά ΝΧΙ

Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός της κεντρικής τράπεζας

Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός της κεντρικής τράπεζας

Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς

Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς

Γενική κυβέρνηση

Γενική κυβέρνηση

Λοιποί τομείς

Λοιποί τομείς

Λοιπές χρηματοδοτικές εταιρείες

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες, νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που εξυπηρετούν νοικοκυριά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Για την κατάρτιση έγκυρων συγκεντρωτικών εξωτερικών στατιστικών στοιχείων για τη ζώνη του ευρώ έχουν καθορισθεί έννοιες και ορισμοί όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών, της διεθνούς επενδυτικής θέσης και το πρότυπο διεθνών διαθεσίμων. Τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, όπως το Εγχειρίδιο Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) (έκτη έκδοση, εφεξής «BPM6»), οι οδηγίες του ΔΝΤ για το πρότυπο παροχής στοιχείων όσον αφορά τα διεθνή διαθέσιμα και τη ρευστότητα σε ξένο νόμισμα (Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity), καθώς και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκδοση νέου κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΛ 2010) ( 8 ) αποτελούν αναφορές για τις ως άνω έννοιες και ορισμούς.

Στην περίπτωση της ζώνης του ευρώ, η οικονομική επικράτεια περιλαμβάνει: i) την οικονομική επικράτεια των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ, και ii) την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) η οποία λογίζεται ως μονάδα κάτοικος της ζώνης του ευρώ.

Ο υπόλοιπος κόσμος περιλαμβάνει όλες τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εντός της ζώνης του ευρώ. Εκτός από την ΕΚΤ, τα όργανα της Ένωσης θεωρούνται κάτοικοι εκτός της ζώνης του ευρώ. Συνεπώς, όλες οι συναλλαγές των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ με τα όργανα της Ένωσης, πλην της ΕΚΤ, καταγράφονται και ταξινομούνται ως συναλλαγές εκτός της ζώνης του ευρώ στα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης της ζώνης του ευρώ.

Στις κατωτέρω περιπτώσεις, η κατοικία ορίζεται ως εξής:

α) στις διεθνείς συναλλαγές που αφορούν γη ή/και κτίρια (π.χ. εξοχικές κατοικίες), οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αντιμετωπίζονται σαν να έχουν μεταβιβάσει την κυριότητά τους σε μία πλασματική θεσμική μονάδα που είναι πράγματι κάτοικος της χώρας όπου βρίσκεται το ακίνητο. Η οιονεί μονάδα αντιμετωπίζεται ως ανήκουσα και ελεγχόμενη από τον ιδιοκτήτη μη κάτοικο·

β) σε περίπτωση που δεν υπάρχει σημαντική φυσική διάσταση της νομικής οντότητας, π.χ. εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (που διακρίνονται από τους διαχειριστές τους), μέσα τιτλοποίησης, και κάποιοι οργανισμοί ειδικού σκοπού, η κατοικία της προσδιορίζεται από την οικονομική επικράτεια με βάση το δίκαιο της οποίας συστάθηκε η εν λόγω οντότητα. Εάν η οντότητα δεν έχει εταιρική μορφή, θεωρείται κάτοικος της χώρας της οποίας το σύστημα δικαίου διέπει τη δημιουργία και τη συνέχεια της ύπαρξης της οντότητας.

1.    Έννοιες και ορισμοί επιλεγμένων μεγεθών

A.    Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών απεικονίζει ροές αγαθών, υπηρεσιών, πρωτογενούς και δευτερογενούς εισοδήματος μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων.

1.    ΑΓΑΘΑ

Το στοιχείο αυτό καλύπτει κινητά αγαθά, των οποίων η κυριότητα μεταβιβάζεται από κατοίκους σε μη κατοίκους και αντιστρόφως.

1.1.   Γενικά εμπορεύματα για τους σκοπούς του ισοζυγίου πληρωμών

Τα γενικά εμπορεύματα για τους σκοπούς του ισοζυγίου πληρωμών καλύπτουν αγαθά των οποίων η οικονομική κυριότητα μεταβιβάζεται από κάτοικο σε μη κάτοικο, και αντιστρόφως, τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε άλλες συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως στις αγοραπωλησίες αγαθών στο πλαίσιο τριγωνικών συναλλαγών (βλέπε 1.2) και το μη νομισματικό χρυσό (βλέπε 1.3), ή ως μέρος μιας υπηρεσίας. Τα γενικά εμπορεύματα θα πρέπει να υπολογίζονται στην αγοραία τους αξία σε τιμές fob (Free on Board). Στα στοιχεία που συνεισφέρουν οι χώρες στην κατάρτιση των συγκεντρωτικών μεγεθών της Ένωσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών οιονεί διαμετακομιστικού εμπορίου και, όσον αφορά το εμπόριο εντός της Ένωσης, η χώρα-εταίρος θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με την αρχή της αποστολής.

1.2.   Καθαρές εξαγωγές αγαθών στο πλαίσιο τριγωνικών συναλλαγών

Ως τριγωνική συναλλαγή ορίζεται ως η αγορά αγαθών που αποκτά κάτοικος (της οικονομίας που υποβάλλει στοιχεία) από μη κάτοικο, η οποία συνδυάζεται με τη μετέπειτα μεταπώληση των ίδιων αγαθών σε άλλον μη κάτοικο χωρίς αυτά να βρίσκονται στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία. Οι καθαρές εξαγωγές αγαθών στο πλαίσιο τριγωνικών συναλλαγών αποτελούν τη διαφορά μεταξύ πωλήσεων και αγορών αγαθών στην περίπτωση των τριγωνικών συναλλαγών. Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει τα περιθώρια των εμπόρων, κέρδη και ζημίες, καθώς και μεταβολές στα αποθέματα των αγαθών στην περίπτωση των τριγωνικών συναλλαγών.

1.2.1.   ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Τα αγαθά που αποκτώνται στο πλαίσιο τριγωνικών συναλλαγών απεικονίζονται ως αρνητική εξαγωγή/πίστωση της οικονομίας του εμπόρου.

1.2.2.   ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η αγορά των αγαθών ανήκει στην κατηγορία «αγαθά που πωλούνται στο πλαίσιο τριγωνικών συναλλαγών» και εμφανίζονται ως θετική εξαγωγή/πίστωση της οικονομίας του εμπόρου.

1.3.   Μη νομισματικός χρυσός

Ο μη νομισματικός χρυσός καλύπτει συνολικά το χρυσό, πλην του νομισματικού χρυσού. Ο νομισματικός χρυσός είναι ιδιοκτησία των νομισματικών αρχών και τηρείται ως συναλλαγματικό διαθέσιμο (βλέπε 6.5.1). Ο μη νομισματικός χρυσός είναι δυνατό να περιλαμβάνει χρυσό σε ράβδους (ή και νόμισμα, τεμάχιο ή πλάκα καθαρότητας τουλάχιστον 995/1000, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού που τηρείται σε λογαριασμούς χρυσού σε φυσική μορφή), ρινίσματα χρυσού, καθώς και χρυσό σε άλλες ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες μορφές.

1.4.   Προσαρμογές λόγω συναλλαγών οιονεί διαμετακομιστικού εμπορίου («branding»)

Το «οιονεί διαμετακομιστικό εμπόριο» είναι όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει αγαθά που εισάγονται σε ορισμένο κράτος μέλος από οντότητα που δεν θεωρείται θεσμική μονάδα κάτοικος, εκτελωνίζονται για την ελεύθερη κυκλοφορία τους εντός της Ένωσης (και επιβαρύνονται με εισαγωγικούς δεσμούς), στη συνέχεια δε αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος.

Το οιονεί διαμετακομιστικό εμπόριο («branding») πρέπει να καταγράφεται από τα κράτη μέλη που επηρεάζονται από αυτό, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η παροχή στοιχείων για τη διαφορά μεταξύ της αξίας των δηλωμένων γενικών εμπορευμάτων κατά την αρχική εισαγωγή των αγαθών από μια τρίτη χώρα και την αξία των αγαθών όταν απεστάλησαν σε άλλο κράτος μέλος. Η γεωγραφική ανάλυση θα πρέπει να καταρτίζεται με βάση τη χώρα κατοικίας της μητρικής επιχείρησης η οποία ελέγχει την εταιρεία που διαχειρίζεται την τελωνειακή διαδικασία που αφορά τα εν λόγω αγαθά στην οικονομία που υποβάλλει στοιχεία.

2.    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες είναι το αποτέλεσμα μιας παραγωγικής δραστηριότητας που μεταβάλλει την κατάσταση των καταναλωτικών μονάδων ή διευκολύνει την ανταλλαγή προϊόντων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. Οι υπηρεσίες δεν αποτελούν γενικά διακριτά στοιχεία επί των οποίων μπορούν να συσταθούν δικαιώματα ιδιοκτησίας και δεν μπορούν εν γένει να διαχωριστούν από την παραγωγή τους.

2.1.   Υπηρεσίες επεξεργασίας αγαθών με χρήση υλών που ανήκουν σε τρίτους

Οι υπηρεσίες επεξεργασίας αγαθών με χρήση υλών που ανήκουν σε τρίτους καλύπτουν την επεξεργασία, τη συναρμολόγηση, τη σήμανση, τη συσκευασία κ.λπ., τις οποίες αναλαμβάνουν επιχειρήσεις που δεν έχουν στην ιδιοκτησία τους τα εν λόγω αγαθά. Την επεξεργασία αναλαμβάνει οντότητα που αμείβεται από τον ιδιοκτήτη. Δεδομένου ότι η κυριότητα των αγαθών δεν μεταβιβάζεται, δεν καταγράφεται συναλλαγή εμπορευμάτων μεταξύ του επεξεργαστή και του ιδιοκτήτη. Η αξία της αμοιβής για την επεξεργασία αγαθών με χρήση υλών που ανήκουν σε τρίτους δεν συμπίπτει απαραίτητα με τη διαφορά μεταξύ της αξίας των εμπορευμάτων που αποστέλλονται για επεξεργασία και την αξία των εμπορευμάτων μετά την επεξεργασία. Εξαιρούνται η συναρμολόγηση προκατασκευασμένων κατασκευών (συμπεριλαμβανομένου του τομέα των κατασκευών), καθώς και η σήμανση και η συσκευασία που απαιτούνται για τη μεταφορά (συμπεριλαμβανομένου του τομέα των μεταφορών).

2.2.   Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κατηγορία

Οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κατηγορία καλύπτουν τις εργασίες συντήρησης και επισκευής που πραγματοποιούνται από κατοίκους σε αγαθά που ανήκουν σε μη κατοίκους (και αντίστροφα). Οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του επισκευαστή ή σε άλλο χώρο. Η αξία της συντήρησης και των επισκευών περιλαμβάνει τυχόν εξαρτήματα ή υλικά που παρέχει ο επισκευαστής και που συμπεριλαμβάνονται στις χρεώσεις. Εξαρτήματα και υλικά που χρεώνονται ξεχωριστά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα γενικά εμπορεύματα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις πλοίων, αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού μεταφορικών μέσων περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή. Ο καθαρισμός του εξοπλισμού μεταφορικών μέσων εξαιρείται, καθώς περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες μεταφορών. Η συντήρηση και η επισκευή κατασκευών εξαιρούνται, διότι εμπίπτουν στις κατασκευές. Η συντήρηση και η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών επίσης εξαιρούνται, δεδομένου ότι περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης.

2.3.   Υπηρεσίες μεταφοράς

Η υπηρεσία μεταφοράς είναι η διαδικασία της μεταφοράς ανθρώπων και αντικειμένων από έναν τόπο σε έναν άλλο, καθώς και οι συναφείς υποστηρικτικές και επικουρικές υπηρεσίες. Στις μεταφορές περιλαμβάνονται και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς. Οι υπηρεσίες μεταφοράς καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών, όταν παρέχονται από κατοίκους μιας οικονομίας προς όφελος των κατοίκων άλλης οικονομίας.

2.4.   Ταξιδιωτικές υπηρεσίες

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για μια οικονομία καλύπτουν την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών από μη κατοίκους, για ιδία χρήση ή περαιτέρω διάθεση, κατά τη διάρκεια επισκέψεων ταξιδιωτών στην εν λόγω οικονομία. Οι ταξιδιωτικές δαπάνες καλύπτουν αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται για ιδία χρήση ή περαιτέρω διάθεση σε κατοίκους κατά τη διάρκεια επισκέψεων των τελευταίων σε άλλες οικονομίες. Στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι τοπικές μετακινήσεις (π.χ. μεταφορές εντός της οικονομίας που επισκέπτονται οι ταξιδιώτες και παρέχονται από κάτοικο της εν λόγω οικονομίας), αλλά εξαιρούνται οι διεθνείς μεταφορές (οι οποίες περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες μεταφοράς). Εξαιρούνται επίσης αγαθά που αγοράζονται από ταξιδιώτη με σκοπό τη μεταπώλησή τους στη δική του οικονομία ή σε οποιαδήποτε άλλη οικονομία.

2.5.   Κατασκευές

Οι κατασκευές καλύπτουν τη δημιουργία, την ανακαίνιση, την επισκευή ή την επέκταση των παγίων περιουσιακών στοιχείων, υπό τη μορφή των κτιρίων, εγγείων βελτιώσεων μηχανικού χαρακτήρα και άλλων κατασκευών του χαρακτήρα αυτού (συμπεριλαμβανομένων δρόμων, γεφυρών, φραγμάτων κ.λπ.). Περιλαμβάνουν σχετικές εργασίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης, την αξιοποίηση του χώρου και γενικά κατασκευές, εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ελαιοχρωματισμοί, υδραυλικές εργασίες και κατεδαφίσεις, καθώς και τη διαχείριση των κατασκευαστικών έργων. Οι συμβάσεις κατασκευής έργων που καλύπτονται από το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών έχουν γενικά βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα. Μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικά έργα που συνάπτονται από επιχείρηση μη κάτοικο και για την αποπεράτωσή τους απαιτούνται ένα ή περισσότερα έτη, συνήθως έχουν σαν αποτέλεσμα η εν λόγω επιχείρηση να θεωρείται κάτοικος.

2.6.   Υπηρεσίες ασφάλισης και συνταξιοδότησης

Στις εν λόγω υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται η άμεση ασφάλιση, η αντασφάλιση, επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, συντάξεις και τυποποιημένες υπηρεσίες εγγύησης. Οι εν λόγω υπηρεσίες εκτιμώνται ή αποτιμώνται κυρίως με βάση τις επιβαρύνσεις που περιλαμβάνονται στα συνολικά ασφάλιστρα και όχι τη συνολική αξία των ασφαλίστρων.

2.7.   Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες καλύπτουν διαμεσολαβητικές και επικουρικές υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες ασφάλισης και συνταξιοδοτικών ταμείων, συνήθως δε παρέχονται από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

2.7.1.   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΡΗΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες χρεώνονται με ρητές επιβαρύνσεις στην περίπτωση πολλαπλών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και δεν χρήζουν ιδιαίτερου υπολογισμού. Περιλαμβάνουν αμοιβές για αποδοχή καταθέσεων και δανεισμό, τέλη για εφάπαξ εγγυήσεις, έξοδα ή κυρώσεις προεξόφλησης ή καθυστερημένης εξόφλησης, έξοδα λογαριασμού, έξοδα που σχετίζονται με πιστωτικές επιστολές, υπηρεσίες πιστωτικών καρτών, προμήθειες και επιβαρύνσεις που σχετίζονται με χρηματοδοτική μίσθωση, την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, αναδοχή, και την εκκαθάριση των πληρωμών. Επίσης περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών, η φύλαξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή πολύτιμων μετάλλων, η χρηματοοικονομική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, οι υπηρεσίες ελέγχου, οι υπηρεσίες παροχής ρευστότητας, οι υπηρεσίες ανάληψης κινδύνου (εκτός της ασφάλισης), υπηρεσίες συγχωνεύσεων και εξαγορών, υπηρεσίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες καταπιστευτικής διαχείρισης «trust». Οι διαπραγματευτές χρηματοπιστωτικών μέσων μπορούν να χρεώνουν για τις υπηρεσίες τους, εν όλω ή εν μέρει, δημιουργώντας ένα περιθώριο μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης. Τα περιθώρια στις συναλλαγές αγοράς και πώλησης περιλαμβάνονται στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με ρητές χρεώσεις και τις λοιπές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

2.7.2.   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΟΥ ΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΕΜΜΕΣΑ (ΥΧΔΜΕ)

Ο πραγματικός τόκος μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει ένα στοιχείο του εισοδήματος και μια χρέωση για μια υπηρεσία. Οι δανειστές και λήπτες των καταθέσεων λειτουργούν με την παροχή επιτοκίων στους καταθέτες τους, τα οποία είναι χαμηλότερα από τα επιτόκια που χρεώνουν στους δανειολήπτες τους. Τα περιθώρια επιτοκίου που προκύπτουν χρησιμοποιούνται από τις χρηματοδοτικές εταιρείες για την κάλυψη των εξόδων τους και την παροχή λειτουργικού πλεονάσματος. Κατά συνθήκη, οι έμμεσες αυτές χρεώσεις όσον αφορά τον τόκο ισχύουν μόνο για τα δάνεια και τις καταθέσεις, και μόνο όταν τα εν λόγω δάνεια παρέχονται από χρηματοδοτικές εταιρείες και οι καταθέσεις πραγματοποιούνται στις τελευταίες.

2.8.   Δαπάνες για τη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν περιλαμβάνεται σε άλλη κατηγορία

Οι δαπάνες για τη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κατηγορία περιλαμβάνουν:

α) δαπάνες για τη χρήση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, βιομηχανικές διαδικασίες και σχέδια συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών και των δικαιωμάτων δικαιόχρησης). Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να προκύψουν από την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και από το μάρκετινγκ και

β) δαπάνες για την απόκτηση αδειών αναπαραγωγής ή διανομής έργων πνευματικής ιδιοκτησίας από παραχθέντα πρωτότυπα ή αρχέτυπα (π.χ. πνευματικά δικαιώματα για βιβλία και χειρόγραφα, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινηματογραφικά έργα και ηχογραφήσεις) και συγγενικών δικαιωμάτων (π.χ. για ζωντανές εμφανίσεις, καθώς και τηλεοπτική, καλωδιακή ή δορυφορική μετάδοση).

2.9.   Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης

Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη μετάδοση ήχου, εικόνας ή άλλων πληροφοριών μέσω τηλεφώνου, τηλετυπίας, τηλεγραφήματος, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και αναμεταδόσεων, δορυφόρου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επιχειρηματικών δικτύων, τηλεδιασκέψεων και υποστήριξης. Δεν περιλαμβάνουν την αξία των μεταδιδόμενων πληροφοριών. Περιλαμβάνουν ωστόσο τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, τις βασικές υπηρεσίες διαδικτύου και τις υπηρεσίες on-line πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Εξαιρούνται οι υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεφωνικού δικτύου, καθώς περιλαμβάνονται στον τομέα των κατασκευών.

Οι υπηρεσίες πληροφορικής καλύπτουν τις σχετικές με το υλικό και το λογισμικό υπηρεσίες, καθώς και τις υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων. Περιλαμβάνουν επίσης υπηρεσίες παροχής συμβουλών και εφαρμογής για το «υλικό» (hardware) και «λογισμικό» (software), υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, υπηρεσίες αποκατάστασης ύστερα από καταστροφή, υπηρεσίες παροχής συμβουλών και βοήθειας σχετικά με θέματα που αφορούν τη διαχείριση των μέσων πληροφορικής, ανάλυση, σχεδιασμό και προγραμματισμό συστημάτων έτοιμων προς χρήση (συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και του σχεδιασμού ιστοσελίδων) και παροχή τεχνικών συμβουλών σχετικά με το λογισμικό, ανάπτυξη, παραγωγή, παροχή και τεκμηρίωση εξατομικευμένου λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών συστημάτων που δημιουργούνται κατά παραγγελία για συγκεκριμένους χρήστες, συντήρηση συστημάτων και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης, όπως ενέργειες κατάρτισης στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών, καθώς και υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, όπως εισαγωγή δεδομένων, πινακοποίηση και επεξεργασία σε χρονομεριστική βάση, υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων (δηλαδή, παροχή χώρου του «εξυπηρετητή» (server) στο διαδίκτυο με σκοπό τη φιλοξενία ιστοσελίδων των πελατών) και διαχείριση εγκαταστάσεων ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εξαιρούνται οι δαπάνες απόκτησης αδειών για την αναπαραγωγή ή/και διανομή λογισμικού, οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτές για τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας μ.σ.α. Χρηματοδοτική μίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς χειριστή, συνυπολογίζονται στα τεχνικές, εμπορικές και άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών περιλαμβάνουν υπηρεσίες πρακτορείου τύπου, υπηρεσίες βάσης δεδομένων (σύλληψη της βάσης δεδομένων, αποθήκευση δεδομένων και διάδοση δεδομένων και βάσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών καταλόγων και καταλόγων ταχυδρομικών διευθύνσεων), τόσο σε απευθείας σύνδεση όσο και με μαγνητικά, οπτικά ή έντυπα μέσα. Περιλαμβάνουν επίσης πύλες αναζήτησης στο διαδίκτυο (υπηρεσίες μηχανών αναζήτησης που βρίσκουν διαδικτυακές διευθύνσεις για πελάτες που υποβάλλουν ερωτήσεις βάσει λέξεων-κλειδιά). Τέλος, περιλαμβάνονται οι απευθείας και μη μαζικές συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά, είτε ταχυδρομικώς, είτε με ηλεκτρονική αποστολή ή με άλλο μέσο, καθώς και άλλες online υπηρεσίες παροχής περιεχομένου και υπηρεσίες βιβλιοθήκης και αρχείου. Η μαζική αποστολή εφημερίδων και περιοδικών περιλαμβάνονται στα γενικά εμπορεύματα.

2.10.   Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες

Εδώ περιλαμβάνονται: υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, συμβουλευτικές υπηρεσίες στον επαγγελματικό τομέα και τη διαχείριση, τεχνικές, εμπορικές, και λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες.

2.10.1.   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης αποτελούνται από υπηρεσίες που συνδέονται με τη βασική έρευνα, την εφαρμοσμένη έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών. Κατ’ αρχήν, οι δραστηριότητες αυτές που ανήκουν στον τομέα των φυσικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης λειτουργικών συστημάτων που συνιστούν τεχνολογική πρόοδο. Επίσης, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η εμπορική έρευνα που σχετίζεται με ηλεκτρονικά είδη, φαρμακευτικά προϊόντα και τη βιοτεχνολογία.

2.10.2.   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οι υπηρεσίες παροχής επαγγελματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης περιλαμβάνουν: α) παροχή νομικών και λογιστικών υπηρεσιών, συμβουλές σε θέματα διαχείρισης, διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, και β) υπηρεσίες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων.

2.10.3.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι ως άνω υπηρεσίες περιλαμβάνουν: α) υπηρεσίες αρχιτεκτόνων, μηχανικών και επιστημόνων, καθώς και άλλες τεχνικές υπηρεσίες, β) επεξεργασία αποβλήτων και απορρύπανση, γεωργικές και μεταλλευτικές υπηρεσίες, γ) υπηρεσίες λειτουργικής μίσθωσης, δ) υπηρεσίες συναφείς προς το εμπόριο, και (ε) άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες μ.σ.α.

2.11.   Προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Οι ως άνω υπηρεσίες περιλαμβάνουν οπτικοακουστικές και συναφείς υπηρεσίες και λοιπές προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες.

Οπτικοακουστικές και συναφείς υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που αφορούν αμοιβές για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών (σε φιλμ ή σε βιντεοκασέτα), ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ζωντανών ή μαγνητοσκοπημένων) και μουσικών ηχογραφήσεων. Περιλαμβάνονται οι ενοικιάσεις οπτικοακουστικών και συναφών προϊόντων, καθώς και πρόσβαση σε κρυπτογραφημένους τηλεοπτικούς διαύλους (π.χ. υπηρεσίες καλωδιακής τηλεόρασης), καθώς και η είσπραξη αμοιβής από καλλιτέχνες (ηθοποιούς, μουσικούς, χορευτές), συγγραφείς, συνθέτες κ.λπ. Εξαιρούνται δαπάνες ή άδειες για την αναπαραγωγή ή/και διανομή οπτικοακουστικών προϊόντων, καθώς αυτά περιλαμβάνονται στις δαπάνες για τη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας μ.σ.α. Εξαιρούνται οι συναλλαγές που σχετίζονται με την πώληση αποκλειστικών δικαιωμάτων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο λογαριασμό κίνησης κεφαλαίων, στα μη παραχθέντα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού.

Λοιπές προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες είναι οι εξής: α) εκπαιδευτικές υπηρεσίες, β) υπηρεσίες υγείας, γ) ψυχαγωγικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς, και δ) λοιπές προσωπικές υπηρεσίες.

2.12.   Αγαθά και υπηρεσίες προς και από φορείς του δημοσίου που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κατηγορία

Αυτή είναι μια υπολειμματική κατηγορία, η οποία καλύπτει τις συναλλαγές της κυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των διεθνών οργανισμών) σε αγαθά και υπηρεσίες που δεν είναι δυνατόν να ταξινομηθούν σε άλλες κατηγορίες. Περιλαμβάνονται όλες οι συναλλαγές (σε αγαθά και υπηρεσίες) μεταξύ θυλάκων, όπως πρεσβείες, προξενεία, στρατιωτικές βάσεις και διεθνείς οργανισμούς, με τους κατοίκους των οικονομιών στις οποίες βρίσκονται οι θύλακες. Εξαιρούνται οι συναλλαγές με κατοίκους των χωρών που εκπροσωπούνται από τους θύλακες.

3.    ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Το πρωτογενές εισόδημα αντιπροσωπεύει την επιστροφή που περιέρχεται σε θεσμικές μονάδες για τη συμβολή τους στην παραγωγική διαδικασία, ή για την παροχή των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή από την ενοικίαση φυσικών πόρων σε άλλες θεσμικές μονάδες. Αποτελείται από εισόδημα εξαρτημένης εργασίας, εισόδημα από επενδύσεις και λοιπά πρωτογενή εισοδήματα.

3.1.   Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας

Οι αμοιβές των εργαζομένων καταγράφονται όταν ο εργοδότης (η παραγωγική μονάδα) και ο εργαζόμενος κατοικούν σε διαφορετικές οικονομίες. Για την οικονομία, όπου οι μονάδες παραγωγής έχουν την κατοικία τους, η αμοιβή των εργαζομένων αποτελεί τη συνολική αμοιβή (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών που καταβάλλονται από τους εργοδότες στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ή σε ιδιωτικά ασφαλιστικά ή συνταξιοδοτικά ταμεία), σε χρήμα ή σε είδος, που καταβάλλονται από επιχειρήσεις κατοίκους σε μη κατοίκους εργαζόμενους σε αντάλλαγμα για την εργασία που προσέφεραν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Για την οικονομία στην οποία τα άτομα έχουν την κατοικία τους, η αμοιβή αποτελεί τη συνολική αμοιβή, σε χρήμα ή σε είδος, που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από επιχειρήσεις μη κατοίκους σε αντάλλαγμα της εργασίας τους κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη σχέσης εργοδότη-εργαζομένου. Εάν δεν υπάρχει τέτοια σχέση, η πληρωμή αποτελεί αγορά υπηρεσιών.

3.2.   Εισόδημα από επενδύσεις

Το εισόδημα από επενδύσεις προέρχεται από την ιδιοκτησία εξωτερικού χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ενός κατοίκου (πίστωση) και αντίστοιχα, το εισόδημα που προέρχεται από την ιδιοκτησία ενός εγχώριου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (χρεωστικές) από μη κάτοικο. Το εισόδημα από επενδύσεις περιλαμβάνει το εισόδημα από συμμετοχές (μερίσματα, αναλήψεις από το εισόδημα οιονεί εταιρειών, τα επανεπενδυθέντα κέρδη) και από τόκους δανείων (τόκοι), και τα έσοδα από επενδύσεις που αναλογούν σε κατόχους συμβολαίων ασφαλιστικών προγραμμάτων, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων τυποποιημένων εγγυήσεων.

Στο ισοζύγιο πληρωμών, τα εισοδήματα από επενδύσεις κατατάσσονται επίσης ανάλογα με τη λειτουργία των σχετικών επενδύσεων, ως άμεσες επενδύσεις, επενδύσεις χαρτοφυλακίου, λοιπές επενδύσεις ή συναλλαγματικά διαθέσιμα, με περαιτέρω ανάλυση με βάση το είδος της επένδυσης. Οι ορισμοί των επενδύσεων βάσει της λειτουργίας τους διαλαμβάνονται στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Στις περιπτώσεις που μπορούν να προσδιοριστούν χωριστά, τα (κεφαλαιακά) κέρδη και οι ζημίες δεν ταξινομούνται ως εισόδημα από επενδύσεις, αλλά ως μεταβολές στην αξία των επενδύσεων, οφειλόμενες στις εξελίξεις των τιμών της αγοράς. Οι καθαρές ροές που συνδέονται με τα παράγωγα επιτοκίων καταγράφονται αποκλειστικά στα χρηματοοικονομικά παράγωγα του ισοζυγίου χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

3.2.1.   ΤΟΚΟΙ

Οι τόκοι είναι μια μορφή εισοδήματος από επενδύσεις, το οποίο εισπράττουν όσοι έχουν στην κυριότητά τους ορισμένες μορφές χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, δηλαδή καταθέσεις, χρεόγραφα, δάνεια και λοιπούς εισπρακτέους λογαριασμούς, για να θέσουν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού στη διάθεση άλλης θεσμικής μονάδας. Στους τόκους περιλαμβάνεται και το εισόδημα από τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (ΕΤΔ), καθώς και η κατανομή ΕΤΔ.

Στο λογαριασμό πρωτογενούς εισοδήματος καταγράφονται οι «καθαροί τόκοι», με την εξάλειψη του στοιχείου των ΥΧΔΜΕ από τους «πραγματικούς τόκους». Το εισόδημα από τόκους καταγράφεται σε δεδουλευμένη βάση.

3.2.2.   ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

3.2.2.1.    ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Τα μερίσματα είναι κέρδη που διανέμονται σε πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους μετοχές, επειδή έθεσαν κεφάλαια στη διάθεση των εταιρειών. Τα μερίσματα καταγράφονται από τη στιγμή που καταβάλλονται.

3.2.2.2.    ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΟΝΕΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι αναλήψεις από το εισόδημα οιονεί εταιρειών (επιχειρήσεις που δεν έχουν συσταθεί ως εταιρείες, αλλά συμπεριφέρονται ως τέτοιες, π.χ. υποκαταστήματα, πλασματικές μονάδες κάτοικοι για την κτήση γης και άλλων φυσικών πόρων που ανήκουν σε μη κατοίκους, κοινοπραξίες, εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης (trusts) κ.λπ.) είναι τα ποσά που αποσύρουν οι ιδιοκτήτες των οιονεί εταιρειών για δική τους χρήση από τα κέρδη των οιονεί εταιρειών που τους ανήκουν. Οι αναλήψεις από το εισόδημα οιονεί εταιρειών καταγράφονται κατά το χρόνο που συμβαίνουν.

3.2.3.   ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Τα επανεπενδυθέντα κέρδη είναι το ποσοστό των κερδών, κατ’ αναλογία προς το μετοχικό κεφάλαιο, που οι ξένες θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες και τα υποκαταστήματα δεν διανέμουν υπό τη μορφή μερίσματος. Αποτελούν το μερίδιο του άμεσου επενδυτή στα συνολικά ενοποιημένα κέρδη της επιχείρησης άμεσων επενδύσεων κατά την περίοδο αναφοράς (μετά την αφαίρεση φόρων, τόκων και αποσβέσεων), μείον τα μερίσματα που πρέπει να καταβληθούν εντός της περιόδου αναφοράς, ακόμη και στην περίπτωση που αυτά αφορούν κέρδη προηγούμενων περιόδων. Τα επανεπενδυθέντα κέρδη καταγράφονται στην περίοδο κατά την οποία εισπράττονται.

3.2.4.   ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ/ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Το εισόδημα από επενδύσεις που αναλογεί στους μετόχους εταιρειών συλλογικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων και επενδυτικών εταιρειών (unit trusts), αποτελείται από δύο ξεχωριστά στοιχεία:

3.2.4.1.    ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (ΒΛΕΠΕ 3.2.2.1), και

3.2.4.2.    ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ

Τα κέρδη από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου μπορούν να θεωρηθούν ως μετακυλιόμενα στους μετόχους (ή μεριδιούχους) τους, καθώς αποτελούν κέρδη υπό τη μορφή εισοδήματος από επενδύσεις κεφαλαίων τους. Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισπράττουν έσοδα από την επένδυση των χρημάτων που λαμβάνουν από τους μετόχους τους. Το εισόδημα των μετόχων από τις εν λόγω εταιρείες ορίζεται ως το εισόδημα από τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων. Τα καθαρά κέρδη των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου μετά την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων ανήκουν στους μετόχους. Σε περίπτωση που μόνο ένα μέρος των καθαρών κερδών διανέμεται στους μετόχους υπό τη μορφή μερίσματος, τα υπόλοιπα θεωρείται ότι είχαν διανεμηθεί στους μετόχους και στη συνέχεια επανεπενδύθηκαν.

3.2.5.   ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Το εισόδημα από επενδύσεις που αναλογούν στους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων αντιστοιχεί στο συνολικό πρωτογενές εισόδημα που εισπράττεται από την επένδυση των τεχνικών ασφαλιστικών αποθεματικών. Τα εν λόγω αποθεματικά είναι αυτά για τα οποία η ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρίζει μια αντίστοιχη υποχρέωση προς τον ασφαλισμένους.

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα προκύπτουν είτε από προγράμματα καθορισμένων εισφορών είτε από προγράμματα καθορισμένων παροχών.

3.3.   Λοιπό πρωτογενές εισόδημα

Ταξινομείται με βάση το θεσμικό τομέα της οικονομίας κατάρτισης των στοιχείων (γενική κυβέρνηση ή άλλοι τομείς) και περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών, επιδοτήσεις, ενοίκια.

3.3.1.   ΦΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

3.3.1.1.    ΦΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι φόροι επί των προϊόντων καταβάλλονται ανά μονάδα παραγομένου αγαθού ή υπηρεσίας ή ανά μονάδα αγαθού ή υπηρεσίας που αποτελεί αντικείμενο διασυνοριακού εμπορίου. Παραδείγματα αποτελούν ο ΦΠΑ, οι εισαγωγικοί δασμοί, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και οι φόροι κατανάλωσης.

3.3.1.2.    ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι λοιποί φόροι επί της παραγωγής αποτελούνται από όλους τους φόρους που βαρύνουν τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή και περιλαμβάνουν φόρους που καταβάλλονται για επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες.

3.3.2.   ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

3.3.2.1.    ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι επιδοτήσεις προϊόντων καταβάλλονται ανά μονάδα αγαθού ή υπηρεσίας.

3.3.2.2.    ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Οι λοιπές επιδοτήσεις στην παραγωγή συνίστανται στις επιδοτήσεις, πλην των επιδοτήσεων σε προϊόντα που παραγωγικές μονάδες-κάτοικοι μπορεί να λάβουν λόγω της ενασχόλησής τους με την παραγωγή.

3.3.3.   ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Τα μισθώματα από εκμετάλλευση φυσικών πόρων καλύπτουν το εισόδημα που εισπράττεται όταν φυσικοί πόροι τίθενται στη διάθεση μιας μη κατοίκου θεσμικής μονάδας. Παραδείγματα αποτελούν ποσά που καταβάλλονται για τη χρήση γης για εξόρυξη ορυκτών κοιτασμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων του υπεδάφους, καθώς και για την αλιεία, τη δασοκομία και τα δικαιώματα βοσκής. Οι τακτικές πληρωμές που πραγματοποιούν οι μισθωτές των φυσικών πόρων, π.χ. των περιουσιακών στοιχείων του υπεδάφους, συχνά περιγράφονται ως δικαιώματα, αλλά έχουν ταξινομηθεί ως μισθώματα από την εκμετάλλευση φυσικών πόρων.

4.    ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Ο λογαριασμός δευτερογενούς εισοδήματος απεικονίζει τις τρέχουσες μεταβιβάσεις μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων. Η μεταβίβαση είναι μια καταχώρηση που αντιστοιχεί στην παροχή ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας, ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού ή άλλου μη παραχθέντος χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού από μια θεσμική μονάδα σε άλλη θεσμική μονάδα, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη επιστροφή στοιχείου οικονομικής αξίας. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αποτελούνται από όλες τις μεταβιβάσεις που δεν αποτελούν κεφαλαιακές μεταβιβάσεις. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις ταξινομούνται ανάλογα με τον θεσμικό τομέα από ή προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση στην οικονομία κατάρτισης των στοιχείων (γενική κυβέρνηση ή λοιποί τομείς).

Οι μεταβιβάσεις της γενική κυβέρνησης περιλαμβάνουν τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ., κοινωνικές εισφορές, κοινωνικές παροχές, την τρέχουσα διεθνή συνεργασία, διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις, ΦΠΑ και ΑΕΕ των ιδίων πόρων της Ένωσης.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις λοιπών τομέων περιλαμβάνουν τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ., κοινωνικές εισφορές, κοινωνικές παροχές, διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις, τα καθαρά ασφάλιστρα για ασφάλειες εκτός των ασφαλειών ζωής, ασφαλιστικές απαιτήσεων και προσαρμογές για τις μεταβολές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Οι διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις περιλαμβάνουν προσωπική μεταβίβαση μεταξύ νοικοκυριών κατοίκων και μη κατοίκων (εκ των οποίων εμβάσματα εργαζομένων).

4.1.   Τρέχοντες φόροι εισοδήματος και περιουσίας κ.λπ.

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος και περιουσίας κ.λπ. στους διεθνείς λογαριασμούς προέρχονται κυρίως από τους φόρους που επιβάλλονται για τα έσοδα από μη κατοίκους από την παροχή εργασίας ή χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού τους. Περιλαμβάνονται και οι φόροι επί των υπεραξιών που προκύπτουν από στοιχεία του ενεργητικού των μη κατοίκων. Φόροι εισοδήματος και υπεραξιών που προκύπτουν από χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού γενικά καταβάλλονται από «λοιπούς τομείς» (ιδιώτες, εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) και εισπράττονται από τη «γενική κυβέρνηση».

4.2.   Κοινωνικές εισφορές

Κοινωνικές εισφορές είναι οι πραγματικές ή τεκμαρτές εισφορές που πραγματοποιούνται από νοικοκυριά σε προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης με την προοπτική καταβολής κοινωνικών παροχών.

4.3.   Κοινωνικές παροχές

Οι κοινωνικές παροχές περιλαμβάνουν παροχές που καταβάλλονται στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης. Περιλαμβάνουν συνταξιοδοτικές και μη συνταξιοδοτικές παροχές για διάφορα γεγονότα ή καταστάσεις, όπως ασθένειες, ανεργία, στέγαση και εκπαίδευση, μπορούν δε να καταβάλλονται σε χρήμα ή σε είδος.

4.4.   Καθαρά ασφάλιστρα για ασφάλειες εκτός των ασφαλειών ζωής

Τα ασφάλιστρα για ασφάλειες εκτός των ασφαλειών ζωής περιλαμβάνουν τόσο τα ακαθάριστα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από ασφαλισμένους κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου (δεδουλευμένα ασφάλιστρα), καθώς και τα συμπληρωματικά ασφάλιστρα που καταβάλλονται από το εισόδημα από επενδύσεις που αναλογεί στους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων, μετά την αφαίρεση των εξόδων λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που διαχειρίζονται την ασφάλιση. Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών αποτελούν αγορές υπηρεσιών από τους κατόχους των ασφαλιστήριων συμβολαίων και καταγράφονται ως ασφαλιστικές υπηρεσίες. Τα καθαρά ασφάλιστρα για τα προγράμματα τυποποιημένης εγγύησης περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή.

4.5.   Απαιτήσεις από ασφάλειες εκτός των ασφαλειών ζωής

Οι απαιτήσεις από ασφάλειες εκτός των ασφαλειών ζωής είναι τα ποσά που καταβάλλονται για το διακανονισμό των απαιτήσεων που καθίστανται ληξιπρόθεσμες κατά την τρέχουσα λογιστική περίοδο. Οι απαιτήσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμες κατά τη στιγμή που συμβαίνει το γεγονός που δίνει αφορμή για μια έγκυρη απαίτηση. Οι απαιτήσεις που ικανοποιούνται στο πλαίσιο των τυποποιημένων εγγυήσεων καταγράφονται στην κατηγορία αυτή.

4.6.   Τρέχουσα διεθνής συνεργασία

Η τρέχουσα διεθνής συνεργασία αποτελείται από τρέχουσες μεταβιβάσεις σε χρήμα ή σε είδος μεταξύ των κυβερνήσεων των διαφόρων χωρών ή μεταξύ κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών. Μέρος της τρέχουσας διεθνούς συνεργασίας αφορά τη συνεργασία με όργανα της Ένωσης.

4.7.   Διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις

Οι διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις, σε χρήμα ή σε είδος, περιλαμβάνουν τρέχουσες μεταβιβάσεις σε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, τρέχουσες μεταβιβάσεις μεταξύ νοικοκυριών, και διάφορες άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις, συμπεριλαμβανομένων προστίμων και ποινών, μέρος των πληρωμών για λαχεία και τυχερά παιχνίδια, καταβολή αποζημιώσεων κ.λπ.

4.7.1.   ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Προσωπικές μεταβιβάσεις μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων νοικοκυριών είναι όλες οι τρέχουσες μεταβιβάσεις σε χρήμα ή σε είδος που πραγματοποιούνται από νοικοκυριά κατοίκους προς νοικοκυριά μη μονίμους και το αντίστροφο. Στις προσωπικές μεταβιβάσεις περιλαμβάνονται τα εμβάσματα εργαζομένων.

4.7.1.1.    ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Τα εμβάσματα των εργαζομένων συνιστούν προσωπικές μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από μετανάστες που διαμένουν και απασχολούνται σε νέες οικονομίες προς νοικοκυριά μη κατοίκους. Τα άτομα που εργάζονται και διαμένουν στις νέες οικονομίες για λιγότερο από ένα χρόνο θεωρούνται μη κάτοικοι και οι αποδοχές τους καταγράφονται στο εισόδημα από εξαρτημένη εργασία.

4.8.   Ίδιοι πόροι της Ένωσης που βασίζονται στο ΦΠΑ και στο ΑΕΕ

Ο τρίτος και ο τέταρτος ίδιος πόρος της Ένωσης που βασίζονται στο ΦΠΑ και στο ΑΕΕ αποτελούν τρέχουσες μεταβιβάσεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα κάθε κράτους μέλους προς τα όργανα της Ένωσης.

4.9.   Προσαρμογή για μεταβολή στα δικαιώματα συνταξιοδότησης

Η προσαρμογή για μεταβολή στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα είναι απαραίτητο να συνδυαστεί με την αντιμετώπιση των συντάξεων ως τρεχουσών μεταβιβάσεων και την αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων ως χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. Μετά την προσαρμογή, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει το ίδιο, δηλαδή όπως θα ήταν αν οι κοινωνικές εισφορές και οι εισπραττόμενες συντάξεις δεν είχαν καταγραφεί ως τρέχουσες μεταβιβάσεις.

B.    Λογαριασμός κίνησης κεφαλαίων

Ο λογαριασμός κίνησης κεφαλαίων καλύπτει τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις και την απόκτηση/διάθεση μη παραχθέντων μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις καταγράφονται στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις αποτελούνται από: α) τις μεταβιβάσεις κυριότητας πάγιων στοιχείων του ενεργητικού, β) τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις που συνδέονται με ή τελούν υπό την αίρεση της απόκτησης ή διάθεσης πάγιων στοιχείων του ενεργητικού και γ) την άνευ είσπραξης οποιουδήποτε ανταλλάγματος διαγραφή υποχρεώσεων από πιστωτές. Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις μπορεί να πραγματοποιούνται σε χρήμα ή σε είδος (π.χ. άφεση χρέους). Η διάκριση μεταξύ τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων στηρίζεται, στην πράξη, στον τρόπο χρήσης των μεταβιβαζόμενων κεφαλαίων από την αποκτώσα χώρα. Η απόκτηση/διάθεση μη παραχθέντων μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού καλύπτει κυρίως άυλα στοιχεία, όπως δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, μισθώσεις ή άλλες μεταβιβάσιμες συμβάσεις. Στο μέγεθος αυτό του λογαριασμού κίνησης κεφαλαίων καταγράφεται μόνο η πώληση/αγορά, και όχι η χρήση, των εν λόγω στοιχείων του ενεργητικού.

5.1.   Ακαθάριστη απόκτηση και διάθεση μη παραχθέντων μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού

Τα μη παραχθέντα, μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτελούνται από: α) φυσικούς πόρους, β) συμβάσεις, μισθώσεις και άδειες, και γ) στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν το μάρκετινγκ (επωνυμίες, εμπορικά σήματα), φήμη και πελατεία. Η απόκτηση και διάθεση μη παραχθέντων, μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού καταγράφονται ξεχωριστά σε ακαθάριστη βάση και δεν συμψηφίζονται. Μόνο η αγορά/πώληση των εν λόγω, και όχι η χρήση τους, πρέπει να καταγράφονται σε αυτό το μέγεθος του λογαριασμού κίνησης κεφαλαίων.

5.2.   Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις

Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις αποτελούνται από: i) τις μεταβιβάσεις κυριότητας πάγιων στοιχείων του ενεργητικού, ii) τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις που συνδέονται με ή τελούν υπό την αίρεση της απόκτησης ή διάθεσης πάγιων στοιχείων του ενεργητικού και iii) την άνευ είσπραξης οποιουδήποτε ανταλλάγματος διαγραφή υποχρεώσεων από πιστωτές. Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις μπορεί να πραγματοποιούνται σε χρήμα ή σε είδος (π.χ. άφεση χρέους). Η διάκριση μεταξύ τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων στηρίζεται, στην πράξη, στον τρόπο χρήσης των μεταβιβαζόμενων κεφαλαίων από την αποκτώσα χώρα.

Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις ταξινομούνται σύμφωνα με το θεσμικό τομέα πραγματοποιεί τη μεταβίβαση ή είναι αποδέκτης των μεταβιβαζόμενων κεφαλαίων στην οικονομία κατάρτισης των στοιχείων (γενική κυβέρνηση ή λοιποί τομείς). Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις περιλαμβάνουν: φόρους κεφαλαίου, επιχορηγήσεις επενδύσεων και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις.

5.2.1.   ΦΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι φόροι κεφαλαίου είναι φόροι που επιβάλλονται σε μη τακτά και όχι συχνά διαστήματα στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων ή στην καθαρή αξία που ανήκει στις θεσμικές μονάδες, ή στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται μεταξύ θεσμικών μονάδων. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι φόροι κληρονομιάς και δωρεών μεταξύ προσώπων και επιβάλλονται στο κεφάλαιο των δικαιούχων.

5.2.2.   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις αποτελούν κεφαλαιακές μεταβιβάσεις σε χρήμα ή σε είδος, με τη χρηματοδότηση του συνόλου ή μέρους, του κόστους της απόκτησης παγίων στοιχείων ενεργητικού. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις επιδοτήσεις επενδύσεων που χορηγήθηκαν σε μετρητά για τους σκοπούς των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, ενώ οι επιδοτήσεις συχνά συνδέονται με συγκεκριμένα επενδυτικά προγράμματα, όπως μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

5.2.3.   ΛΟΙΠΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Αυτές περιλαμβάνουν σημαντικές μη επαναλαμβανόμενες πληρωμές για αποζημίωση εκτεταμένων ζημιών ή σοβαρών τραυματισμών που δεν καλύπτονται από ασφαλιστήρια συμβόλαια, μεγάλα δώρα, κληροδοτήματα και δωρεές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απευθύνονται σε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η άφεση του χρέους.

5.2.3.1.    ΑΦΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Άφεση χρέους είναι η εθελοντική ακύρωση ολόκληρης ή μέρους της υποχρέωσης αποπληρωμής χρέους στο πλαίσιο μιας συμβατικής συμφωνίας μεταξύ του πιστωτή και του οφειλέτη.

Γ.    Ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών και διεθνής επενδυτική θέση

Σε γενικές γραμμές, το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών καταγράφει τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού και πραγματοποιούνται μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων. Το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών απεικονίζει τις συναλλαγές σε καθαρή βάση: οι καθαρές αγορές των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού αντιστοιχούν σε απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού μείον τη μείωση των στοιχείων του ενεργητικού.

Η διεθνής επενδυτική θέση εμφανίζει, στο τέλος κάθε τριμήνου, την αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού των κατοίκων μιας οικονομίας που έχουν απαιτήσεις έναντι μη κατοίκων, καθώς και τις υποχρεώσεις των κατοίκων μιας οικονομίας προς μη κατοίκους, συν το χρυσό σε ράβδους που διακρατείται υπό τη μορφή συναλλαγματικών διαθεσίμων. Η διαφορά μεταξύ του ενεργητικού και παθητικού είναι η καθαρή θέση της διεθνούς επενδυτικής θέσης, και αντιπροσωπεύει είτε μια καθαρή απαίτηση ή μια καθαρή υποχρέωση προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Η αξία της διεθνούς επενδυτικής θέσης στο τέλος μιας περιόδου προέρχεται από θέσεις στο τέλος της προηγούμενης περιόδου, συναλλαγές κατά την τρέχουσα περίοδο, και λοιπές μεταβολές που προκύπτουν από άλλους λόγους πλην των συναλλαγών μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων, οι οποίες μπορεί να μην οφείλονται σε λοιπές μεταβολές του όγκου και αναπροσαρμογές της αξίας λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή των τιμών.

Σύμφωνα με τη λειτουργική υποδιαίρεση, οι διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές και θέσεις ταξινομούνται ως άμεσες επενδύσεις, επενδύσεις χαρτοφυλακίου, χρηματοοικονομικά παράγωγα (εκτός από αποθεματικά) και δικαιώματα απόκτησης μετοχών, λοιπές επενδύσεις, καθώς και ως συναλλαγματικά διαθέσιμα. Οι διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές και θέσεις ταξινομούνται περαιτέρω με βάση το είδος του μέσου και το θεσμικό τομέα.

Οι τιμές της αγοράς αποτελούν τη βάση για την αποτίμηση των συναλλαγών και θέσεων. Η ονομαστική αξία χρησιμοποιείται για θέσεις σε μη διαπραγματεύσιμους τίτλους, δηλαδή δάνεια, καταθέσεις και άλλους εισπρακτέους/πληρωτέους λογαριασμούς. Ωστόσο, οι οποιεσδήποτε συναλλαγές στα μέσα αυτά αποτιμώνται σε τιμές της αγοράς. Για να ληφθεί υπόψη η ασυνέπεια μεταξύ της αποτίμησης σε τιμές αγοράς των συναλλαγών και την αποτίμηση στην ονομαστική αξία των θέσεων, ο πωλητής καταγράφει άλλες μεταβολές των τιμών κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία η πώληση λαμβάνει χώρα, η οποία ισούται με τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής και της συναλλακτικής αξία, ενώ ο αγοραστής καταγράφει ένα αντίθετο ποσό ως αναπροσαρμογές αξίας που οφείλονται σε άλλες μεταβολές των τιμών. Μια παρόμοια καταγραφή συμβαίνει για τις συναλλαγές και θέσεις σε άμεσες επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, όπου οι θέσεις που εκφράζουν τα ίδια κεφάλαια στη λογιστική τους αξία (βλέπε επόμενη ενότητα).

Το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών και η διεθνής επενδυτική θέση περιλαμβάνουν αντιλογιστικές εγγραφές για το δεδουλευμένο εισόδημα σχετικά με τα μέσα που ταξινομούνται στις αντίστοιχες λειτουργικές κατηγορίες.

▼M1

6.1.   Άμεσες επενδύσεις

Οι άμεσες επενδύσεις συνδέονται με έναν κάτοικο σε μια οικονομία που έχει τον έλεγχο ή σημαντικό βαθμό επιρροής σχετικά με τη διαχείριση μιας επιχείρησης που είναι κάτοικος άλλης οικονομίας. Ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα (BPM6), η άμεση ή έμμεση κατοχή του 10 % ή περισσότερου των δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχείρησης κατοίκου σε μια οικονομία από επενδυτή κάτοικο σε μια άλλη οικονομία αποτελεί απόδειξη μιας τέτοιας σχέσης. Με βάση το κριτήριο αυτό, μια σχέση άμεσης επένδυσης μπορεί να υφίσταται μεταξύ περισσότερων συναφών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αν ο δεσμός περιλαμβάνει μία ή περισσότερες αλυσίδες. Μπορεί να εκτείνεται σε θυγατρικές επιχειρήσεων άμεσων επενδύσεων, σε θυγατρικές θυγατρικών και συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Μόλις δημιουργηθεί η άμεση επένδυση, όλες οι παρεπόμενες χρηματοοικονομικές ροές/διαθέσιμα μεταξύ των συναφών επιχειρήσεων καταγράφονται ως άμεσες επενδυτικές συναλλαγές/θέσεις.

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει το κεφάλαιο των υποκαταστημάτων, όπως επίσης και μετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τα επανεπενδυθέντα κέρδη αποτελούνται από την αντιλογιστική εγγραφή που αντιστοιχεί στο μερίδιο του άμεσου επενδυτή στα κέρδη των θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων που δεν διανεμήθηκαν ως μερίσματα και στα κέρδη υποκαταστημάτων που δεν εμβάστηκαν στον άμεσο επενδυτή και τα οποία καταγράφονται στο «εισόδημα από επενδύσεις» (βλέπε 3.2.3).

Οι άμεσες επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων και χρέους αναλύονται περαιτέρω ανάλογα με το είδος της σχέσης μεταξύ των φορέων και ανάλογα με την κατεύθυνση της επένδυσης. Μπορούν να διακριθούν τρεις τύποι σχέσεων άμεσης επένδυσης:

α) Επένδυση των άμεσων επενδυτών σε επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις ροές των επενδύσεων (και των αποθεμάτων), από τον άμεσο επενδυτή προς τις επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεών του (ανεξάρτητα από το αν άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται ή επηρεάζονται).

β) Αντίστροφη επένδυση. Αυτό το είδος της σχέσης καλύπτει επενδυτικές ροές (και αποθέματα) από τις επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων στον άμεσο επενδυτή.

γ) Μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων. Αυτό καλύπτει τις ροές (και αποθέματα) μεταξύ των επιχειρήσεων που δεν ελέγχουν ή επηρεάζουν η μία την άλλη, αλλά βρίσκονται υπό τον έλεγχο ή την επιρροή του ίδιου άμεσου επενδυτή.

Όσον αφορά την αποτίμηση των θέσεων άμεσων επενδύσεων, οι εισηγμένες μετοχές αποτιμώνται σε τιμές της αγοράς. Αντίθετα, στην περίπτωση μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών άμεσων επενδύσεων, οι μετοχές αποτιμώνται με βάση τις λογιστικές αξίες και έναν κοινό ορισμό που περιλαμβάνει τα ακόλουθα λογιστικά στοιχεία:

α) το καταβεβλημένο κεφάλαιο (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων και μετοχών υπέρ το άρτιο)·

β) όλα τα είδη αποθεματικών (περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις, όταν σύμφωνα με τις λογιστικές οδηγίες θεωρούνται αποθεματικά της εταιρείας)·

γ) μη διανεμηθέντα κέρδη, μείον τις ζημίες (περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους).

Για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών, οι συναλλαγές που καταγράφονται στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών ενδέχεται να διαφέρουν από τα ίδια κεφάλαια στη λογιστική αξία που καταγράφονται στη διεθνή επενδυτική θέση. Οι διαφορές αυτές καταγράφονται ως αναπροσαρμογές που οφείλονται σε άλλες μεταβολές των τιμών.

Προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός συνοχής στην αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, οι μετοχές σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες άμεσων επενδύσεων μπορούν εναλλακτικά να αποτιμηθούν σύμφωνα με μία από τις λοιπές μεθόδους αποτίμησης που αναφέρονται στην παράγραφο 7.16 του BPM6, αν συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) μία τουλάχιστον εταιρεία σε μια άμεση επενδυτική αλυσίδα είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, ενώ τουλάχιστον μία δεν είναι και αυτό οδηγεί σε σημαντικές στρεβλώσεις στη διεθνή επενδυτική θέση μιας εταιρείας στην αλυσίδα· στην περίπτωση αυτή η τιμή αγοράς της εισηγμένης εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τιμή αναφοράς για την αποτίμηση των συναφών μη εισηγμένων εταιρειών· ή

β) αν ανακύψουν διαφορές κατά την καταγραφή της αποκτηθείσας φήμης και πελατείας μιας αλυσίδας επιχειρήσεων άμεσων επενδύσεων, που οδηγούν σε σημαντικές στρεβλώσεις στη διεθνή επενδυτική θέση μιας εταιρείας της χώρας στην οποία είναι κάτοικος η εταιρεία που βρίσκεται στο μέσον της αλυσίδας· ή

γ) αν οι λογαριασμοί των εταιρειών σε μια άμεση επενδυτική αλυσίδα εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών οδηγούν σε σημαντικές στρεβλώσεις στη διεθνή επενδυτική θέση της χώρας στην οποία είναι κάτοικος η εταιρεία που βρίσκεται στο μέσον της αλυσίδας.

Εάν εφαρμοστεί εναλλακτική μέθοδος για την αποτίμηση των μετοχών σε μη εισηγμένες εταιρείες άμεσων επενδύσεων, ο φορέας κατάρτισης στοιχείων σχετικά με τη διεθνή επενδυτική θέση ενθαρρύνεται να ενημερώσει τον φορέα κατάρτισης στοιχείων στην αντισυμβαλλόμενη χώρα σχετικά με την εναλλακτική μέθοδο και να συνεργαστεί με αυτόν, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ασύμμετρης καταγραφής εκ μέρους των ως άνω φορέων κατάρτισης στοιχείων. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζονται εντός του ΕΣΚΤ στο πλαίσιο των υφισταμένων ρυθμίσεων, καθώς και να δημοσιεύονται στην έκδοση της ΕΚΤ με τίτλο «European Union balance of payments/international investment position statistical methods», που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των εννοιών, των ορισμών και των μεθόδων κατάρτισης που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ (όπως περιγράφονται στο παράρτημα V).

Συνιστάται ως βέλτιστη πρακτική όλα τα κράτη μέλη να καταρτίσουν στοιχεία σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους και επανεπενδυθέντα κέρδη με βάση τα αποτελέσματα των άμεσων ξένων επενδύσεων βάσει ερευνών που πρέπει να συλλέγονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση ( 9 ).

▼B

6.2.   Επενδύσεις χαρτοφυλακίου

Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου περιλαμβάνουν τις συναλλαγές και θέσεις που αφορούν χρεόγραφα ή μετοχές, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στις άμεσες επενδύσεις ή στα συναλλαγματικά διαθέσιμα. Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου περιλαμβάνουν μετοχές, μετοχές εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και χρεόγραφα, εκτός εάν εμπίπτουν στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων ή των συναλλαγματικών διαθεσίμων. Οι συναλλαγές και οι συμφωνίες επαναγοράς και ο δανεισμός τίτλων εξαιρούνται από τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Οι συναλλαγές επί επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι θέσεις αποτιμώνται σε τιμές της αγοράς. Στην περίπτωση των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σε μη εισηγμένους τίτλους, ωστόσο, οι διαφορές στην αποτίμηση των συναλλαγών και των θέσεων μπορεί να συμβεί, όπως στην περίπτωση των άμεσων επενδύσεων σε μη εισηγμένες μετοχές. Και στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές αυτές θα πρέπει να καταγράφονται ως αναπροσαρμογές που οφείλονται σε άλλες μεταβολές των τιμών.

Μια κοινή προσέγγιση για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, ορίζεται στο παράρτημα VI.

6.2.1.   ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Οι μετοχικοί τίτλοι αποτελούνται από όλα τα μέσα που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις επί της υπολειμματικής αξίας μιας εταιρείας ή οιονεί εταιρείας, μετά τις απαιτήσεις όλων των πιστωτών. Σε αντίθεση με το χρέος, οι μετοχές δεν παρέχουν συνήθως στον ιδιοκτήτη το δικαίωμα σε ένα προκαθορισμένο ποσό ή ένα ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με έναν προκαθορισμένο τύπο. Οι μετοχικοί τίτλοι αποτελούνται από μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο και μη εισηγμένες μετοχές.

Εισηγμένες είναι οι μετοχές που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο ή άλλη μορφή δευτερογενούς αγοράς. Μη εισηγμένες είναι εκείνες που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο.

6.2.2.   ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Οι μετοχές εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου εκδίδονται από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Είναι γνωστές ως «μερίδια», αν οι εταιρεία έχει τη μορφή «trust». Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου είναι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, μέσω των οποίων οι επενδυτές συγκεντρώνουν κεφάλαια για επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά ή/και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού. Οι μετοχές εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου διαδραματίζουν συγκεκριμένο ρόλο στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως ένα είδος συλλογικής επένδυσης σε άλλα περιουσιακά στοιχεία διακρινόμενα από τις λοιπές μορφές συμμετοχής σε κεφάλαιο. Επιπλέον, η αντιμετώπιση των εσόδων τους διαφέρει, διότι τα επανεπενδυθέντα κέρδη πρέπει να καταλογιστούν.

6.2.3.   ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Τα χρεόγραφα είναι διαπραγματεύσιμοι τίτλοι αποδεικτικοί της ύπαρξης χρέους. Περιλαμβάνουν γραμμάτια, ομολογίες, ομόλογα, διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων, εμπορικά χρεόγραφα, τίτλους που προέρχονται από τιτλοποίηση, μέσα χρηματαγοράς, και παρόμοια μέσα που αποτελούν συνήθως αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι συναλλαγές και θέσεις σε χρεόγραφα διαχωρίζονται ανάλογα με την αρχική διάρκειά τους σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.

6.2.3.1.    ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση ή εκδίδονται με αρχική διάρκεια έως ενός έτους. Δίνουν γενικώς στον κάτοχο το απεριόριστο δικαίωμα λήψης ορισμένου, σταθερού χρηματικού ποσού σε καθορισμένη ημερομηνία. Τα μέσα αυτά αποτελούν συνήθως αντικείμενο διαπραγμάτευσης, υπό το άρτιο, σε οργανωμένες αγορές. Η έκπτωση εξαρτάται από το επιτόκιο και το χρόνο που απομένει μέχρι τη λήξη.

6.2.3.2.    ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Τα μακροπρόθεσμα χρεόγραφα εκδίδονται με αρχική διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους ή χωρίς καθορισμένη λήξη (δεν είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση, καθώς περιλαμβάνονται στα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα). Δίνουν γενικώς στον κάτοχο α) το απεριόριστο δικαίωμα επί σταθερού χρηματικού εισοδήματος ή συμβατικά καθοριζόμενου μεταβλητού χρηματικού εισοδήματος (η καταβολή των τόκων είναι ανεξάρτητη από τα κέρδη του οφειλέτη), και β) το απεριόριστο δικαίωμα επί σταθερού ποσού από την αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου σε καθορισμένη ημερομηνία ή ημερομηνίες.

Η καταγραφή των συναλλαγών στο ισοζύγιο πληρωμών πραγματοποιείται όταν οι πιστωτές ή οι οφειλέτες εγγράφουν την απαίτηση ή την υποχρέωση στα βιβλία τους. Οι συναλλαγές καταγράφονται στην πραγματική τιμή που εισπράττεται ή καταβάλλεται, μείον προμήθειες και έξοδα. Έτσι, στην περίπτωση τίτλων με τοκομερίδια περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι από την τελευταία πληρωμή του τόκου και, στην περίπτωση των τίτλων που εκδόθηκαν υπό το άρτιο, οι τόκοι που συσσωρεύτηκαν από την έκδοσή τους. Η συμπερίληψη των δεδουλευμένων τόκων είναι απαραίτητη και για το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών και για τη διεθνή επενδυτική θέση. Οι εν λόγω καταγραφές θα πρέπει να έχουν αντιλογιστικές εγγραφές στους αντίστοιχους λογαριασμούς εσόδων τους.

6.3.   Χρηματοοικονομικά παράγωγα (πλην των αποθεματικών) και δικαιώματα υπαλλήλων προς απόκτηση μετοχών

Ένα χρηματοοικονομικό παράγωγο συμβόλαιο είναι ένα χρηματοοικονομικό μέσο που συνδέεται με άλλο ειδικό χρηματοπιστωτικό μέσο ή δείκτη ή εμπόρευμα και μέσω του οποίου ειδικοί χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι (όπως κίνδυνοι επιτοκίου, συναλλαγματικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι από τις μεταβολές των τιμών αγαθών και εμπορευμάτων, στον πιστωτικοί κίνδυνοι κ.λπ.) μπορούν να αποτελούν αυτοτελώς αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτή η κατηγορία διακρίνεται από τις άλλες, διότι αναφέρεται στη μεταφορά του κινδύνου και όχι στην παροχή κεφαλαίων ή άλλων πόρων. Σε αντίθεση με άλλες λειτουργικές κατηγορίες, δεν δημιουργείται πρωτογενές εισόδημα σε χρηματοοικονομικά παράγωγα. Οι καθαρές ροές που συνδέονται με τα παράγωγα επιτοκίων καταγράφονται ως χρηματοοικονομικά παράγωγα και όχι ως εισόδημα από επενδύσεις. Οι συναλλαγές και θέσεις επί χρηματοοικονομικών παραγώγων αντιμετωπίζονται χωριστά από τις αξίες των υποκείμενων στοιχείων με τα οποία συνδέονται. Στην περίπτωση των δικαιωμάτων προαίρεσης καταγράφεται το πλήρες τίμημα του δικαιώματος (δηλαδή η τιμή αγοράς/πώλησης του δικαιώματος προαίρεσης και η σχετική προμήθεια). Οι εξοφλητέες πληρωμές περιθωρίων αποτελούνται από μετρητά ή άλλα εχέγγυα που έχουν κατατεθεί για την προστασία του αντισυμβαλλόμενου κατά του κινδύνου αθέτησης. Ταξινομούνται ως καταθέσεις από άλλες επενδύσεις (εάν οι υποχρεώσεις του οφειλέτη περιλαμβάνονται στο «ευρύ χρήμα») ή σε άλλους εισπρακτέους/πληρωτέους λογαριασμούς. Μη εξοφλητέες πληρωμές περιθωρίων (γνωστές και ως περιθώριο διακύμανσης) μειώνουν την οικονομική ευθύνη που δημιουργείται μέσω ενός παραγώγου. Για το λόγο αυτό ταξινομούνται ως συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων.

Η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών παραγώγων θα πρέπει να γίνεται με βάση τις τιμές της αγοράς. Οι μεταβολές στις τιμές των παραγώγων καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες κτήσης (αναπροσαρμογές που οφείλονται σε μεταβολές των τιμών). Η καταγραφή των συναλλαγών επί χρηματοοικονομικών παραγώγων γίνεται όταν ο πιστωτής και ο οφειλέτης εγγράφουν την απαίτηση ή την υποχρέωση στα βιβλία τους. Λόγω των πρακτικών προβλημάτων που συνεπάγεται ο διαχωρισμός των ροών των απαιτήσεων και υποχρεώσεων επί ορισμένων παραγώγων μέσων, όλες οι συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών παραγώγων στο ισοζύγιο πληρωμών της ζώνης του ευρώ καταγράφονται σε καθαρή βάση. Θέσεις χρηματοοικονομικών παραγώγων ενεργητικού και παθητικού για τα χρηματοοικονομικά στατιστικά στοιχεία καταγράφονται σε ακαθάριστη βάση, με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά παράγωγα που εμπίπτουν στην κατηγορία των συναλλαγματικών διαθεσίμων, τα οποία καταγράφονται σε καθαρή βάση. Για πρακτικούς λόγους, τα ενσωματωμένα παράγωγα δεν διαχωρίζονται από το υποκείμενο μέσο με το οποίο συνδέονται.

Τα δικαιώματα απόκτησης μετοχών αποτελούν την επιλογή που προσφέρει μια εταιρεία στους εργαζομένους της, ως μια μορφή αμοιβής, να αγοράσουν μετοχικό κεφάλαιο. Αν ένα δικαίωμα απόκτησης μετοχών που χορηγείται σε εργαζομένους μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές, χωρίς περιορισμό, ταξινομείται ως χρηματοοικονομικό παράγωγο.

6.4.   Λοιπές επενδύσεις

Οι λοιπές επενδύσεις είναι μια υπολειμματική κατηγορία που περιλαμβάνει θέσεις και συναλλαγές πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς άμεσων επενδύσεων, επενδύσεων χαρτοφυλακίου, χρηματοοικονομικών παραγώγων και των δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών ή συναλλαγματικών διαθεσίμων. Στο μέτρο που οι ακόλουθες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού δεν περιλαμβάνονται στις άμεσες επενδύσεις ή τα συναλλαγματικά διαθέσιμα, οι λοιπές επενδύσεις περιλαμβάνουν: α) λοιπές συμμετοχές σε κεφάλαιο, β) μετρητά και καταθέσεις, γ) δάνεια (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πιστώσεων του ΔΝΤ και δάνεια από το ΔΝΤ), δ) ασφάλιση, σύνταξη και προγράμματα τυποποιημένων εγγυήσεων, ε) οι πιστώσεις του εμπορίου και προκαταβολές, στ) άλλους εισπρακτέους/πληρωτέους λογαριασμούς, και ζ) κατανομή ΕΤΔ (τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα περιλαμβάνονται στα συναλλαγματικά διαθέσιμα).

Για τα δάνεια, τις καταθέσεις και τους λοιπούς εισπρακτέους/πληρωτέους λογαριασμούς που πωλούνται υπό το άρτιο, η αξία των συναλλαγών που καταγράφονται στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών ενδέχεται να διαφέρει από τις ονομαστικές τιμές που καταγράφονται στα διεθνή επενδυτική θέση. Οι διαφορές αυτές καταγράφονται ως μεταβολές αποτίμησης στις λοιπές μεταβολές των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού.

6.4.1.   ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οι λοιπές συμμετοχές σε κεφάλαιο περιλαμβάνουν μετοχές υπό τη μορφή κινητών αξιών, ως εκ τούτου δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο ορισμένων διεθνών οργανισμών δεν έχει τη μορφή τίτλων και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται ως λοιπές συμμετοχές.

6.4.2.   ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Η κατηγορία «μετρητά και καταθέσεις» περιλαμβάνει το νόμισμα σε κυκλοφορία και τις καταθέσεις. Οι καταθέσεις είναι τυποποιημένες, μη διαπραγματεύσιμες συμβάσεις που συνήθως προσφέρονται από εταιρείες που δέχονται καταθέσεις και επιτρέπουν την τοποθέτηση και τη μετέπειτα ανάληψη ενός μεταβλητού χρηματικού ποσού από τον πιστωτή. Οι καταθέσεις περιλαμβάνουν συνήθως εγγύηση του οφειλέτη για επιστροφή του βασικού ποσού στον επενδυτή.

Η διάκριση μεταξύ των κατηγοριών «δάνεια» και «μετρητά και καταθέσεις» εξαρτάται από τη φύση του δανειολήπτη. Αυτό σημαίνει ότι, στο σκέλος του ενεργητικού, τα χρήματα που χορηγούνται από τον κάτοικο τομέα που διακρατεί το χρήμα σε μη κατοίκους τράπεζες πρέπει να χαρακτηριστούν ως «καταθέσεις», ενώ τα χρήματα που χορηγούνται από κάτοικο τομέα που διακρατεί το χρήμα σε μη κατοίκους μη τράπεζες (δηλαδή θεσμικές μονάδες πλην των τραπεζών) πρέπει να χαρακτηριστούν ως «δάνεια». Στο σκέλος του παθητικού, τα χρήματα που λαμβάνονται από κάτοικο μη τράπεζα, δηλαδή τα μη νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (ΝΧΙ) πάντα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως «δάνεια». Τέλος, η διάκριση αυτή συνεπάγεται ότι όλες οι συναλλαγές που αφορούν τα ΝΧΙ κατοίκους και μη κατοίκους τράπεζες πρέπει να κατατάσσονται στις «καταθέσεις».

6.4.3.   ΔΑΝΕΙΑ

Τα δάνεια είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που α) δημιουργούνται όταν ο δανειστής δανείζει κεφάλαια απευθείας σε έναν οφειλέτη, και β) τεκμηριώνονται με έγγραφα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλα τα δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των υποθηκών, των χρηματοδοτικών μισθώσεων και πράξεων τύπου repos. Όλες οι πράξεις τύπου repos, δηλαδή οι συμφωνίες επαναγοράς, οι πράξεις πώλησης/επαναγοράς και ο δανεισμός τίτλων (που περιλαμβάνουν ανταλλαγή μετρητών ως ασφάλεια), αντιμετωπίζονται ως εξασφαλισμένα δάνεια, όχι ως άμεσες αγορές/πωλήσεις τίτλων, και καταγράφονται στις «λοιπές επενδύσεις», στον τομέα κάτοικο που διενεργεί την πράξη. Αυτή η αντιμετώπιση, η οποία είναι και σύμφωνη με τη λογιστική πρακτική των τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών εταιρειών, έχει ως στόχο να αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την οικονομική λογική των εν λόγω χρηματοδοτικών μέσων.

6.4.4.   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) τεχνικά αποθεματικά ασφαλειών, εκτός των ασφαλειών ζωής β) ασφάλεια ζωής και δικαιώματα ετήσιας προσόδου, γ) συνταξιοδοτικά δικαιώματα, απαιτήσεις των συνταξιοδοτικών ταμείων από τους διαχειριστές των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και δικαιώματα σε μη συνταξιοδοτικά ταμεία, και δ) διατάξεις για κλήσεις υπό τυποποιημένες εγγυήσεις.

6.4.5.   ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Οι εμπορικές πιστώσεις και οι προκαταβολές χρηματοοικονομικών απαιτήσεων που προκύπτουν από την άμεση χορήγηση πίστωσης από τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες τους, καθώς και προκαταβολές για εργασίες που είναι σε εξέλιξη ή που πρόκειται να αναληφθούν, υπό τη μορφή προκαταβολής από τους πελάτες για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμη παρασχεθεί. Εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές προκύπτουν όταν η πληρωμή για αγαθά ή υπηρεσίες δεν γίνεται ταυτόχρονα με τη μεταβολή στην ιδιοκτησία ενός αγαθού ή παροχή υπηρεσίας.

6.4.6.   ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ/ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αυτή η κατηγορία αποτελείται από τους εισπρακτέους ή πληρωτέους λογαριασμούς, εκτός εκείνων που αναφέρονται στις εμπορικές πιστώσεις και τις προκαταβολές ή άλλα μέσα. Αποτελείται από χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που αντιστοιχούν σε συναλλαγές όπου υπάρχει χρονική διαφορά μεταξύ αυτών των συναλλαγών και των αντίστοιχων πληρωμών. Περιλαμβάνει υποχρεώσεις για φόρους, αγορά και πώληση τίτλων, έξοδα δανεισμού τίτλων, έξοδα δανείων σε χρυσό, μισθούς και ημερομίσθια, μερίσματα και κοινωνικές εισφορές που έχουν προκύψει αλλά δεν έχουν ακόμη καταβληθεί.

6.4.7.   ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΔ

Η κατανομή των ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ στα μέλη του εμφανίζεται ως υποχρέωση του δικαιούχου των ΕΤΔ σε άλλες επενδύσεις, με αντίστοιχη εγγραφή των ΕΤΔ στα συναλλαγματικά διαθέσιμα.

6.5.   Συναλλαγματικά διαθέσιμα

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα είναι τα εξωτερικά στοιχεία του ενεργητικού που είναι άμεσα διαθέσιμα στις νομισματικές αρχές και ελέγχονται από αυτές για την κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης του ισοζυγίου πληρωμών, για την παρέμβαση στις αγορές συναλλάγματος για τη διαχείριση της συναλλαγματικής ισοτιμίας νομίσματος, καθώς και για άλλους συναφείς σκοπούς (όπως η διατήρηση της εμπιστοσύνης στο νόμισμα και την οικονομία, ή για τη χρήση τους ως βάση για τον εξωτερικό δανεισμό). Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα θα πρέπει να συνίστανται σε στοιχεία του ενεργητικού σε ξένο νόμισμα, απαιτήσεις έναντι μη κατοίκων και στοιχεία του ενεργητικού που πράγματι υπάρχουν. Εξαιρούνται τα δυνητικά διαθέσιμα στοιχεία του ενεργητικού. στη βάση της έννοιας των συναλλαγματικών διαθεσίμων βρίσκονται οι έννοιες του «ελέγχου» και της «διάθεσης προς χρήση» από τις νομισματικές αρχές.

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ζώνης του ευρώ αποτελούνται από τα συναλλαγματικά διαθέσιμα του Ευρωσυστήματος, δηλαδή τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ και τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που έχουν στην κατοχή τους οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ.

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα θα πρέπει i) να τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο νομισματικής αρχής του Ευρωσυστήματος, δηλαδή είτε της ΕΚΤ ή μιας ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ, και ii) να είναι υψηλής ρευστότητας, εμπορεύσιμες και υψηλής φερεγγυότητας απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος έναντι μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ εκφρασμένες σε μετατρέψιμα νομίσματα εκτός του ευρώ. Περιλαμβάνεται και ο νομισματικός χρυσός, οι αποθεματικές θέσεις στο ΔΝΤ και τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (ΕΤΔ).

Με βάση τον ορισμό αυτόν αποκλείεται ρητά απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα έναντι κατοίκων της ζώνης του ευρώ και απαιτήσεις σε ευρώ να θεωρούνται συναλλαγματικά διαθέσιμα είτε σε εθνικό είτε σε επίπεδο της ζώνης του ευρώ. Παρομοίως, οι θέσεις σε συνάλλαγμα της γενικής κυβέρνησης ή/και των υπουργείων οικονομικών δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των συναλλαγματικών διαθεσίμων για τη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με τις θεσμικές διατάξεις της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ συγκεντρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και συνεπώς θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό τον άμεσο και ουσιαστικό έλεγχο της ΕΚΤ. Εφόσον δεν λαμβάνει χώρα περαιτέρω μεταβίβαση κυριότητάς τους, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που παραμένουν στις ΕθνΚΤ βρίσκονται υπό τον άμεσο και ουσιαστικό έλεγχό τους και αντιμετωπίζονται ως συναλλαγματικά διαθέσιμα κάθε μιας από αυτές.

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα του Ευρωσυστήματος καταρτίζονται σε ακαθάριστη βάση, χωρίς συμψηφισμό των σχετικών υποχρεώσεων, με εξαίρεση τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που περιλαμβάνονται στην υποκατηγορία «χρηματοοικονομικά παράγωγα», τα οποία καταγράφονται σε καθαρή βάση.

Η αποτίμηση βασίζεται στις αγοραίες τιμές, και α) για τις συναλλαγές, χρησιμοποιούνται οι επικρατούσες τιμές της αγοράς κατά το χρόνο της συναλλαγής και β) για τις διακρατήσεις χρησιμοποιούνται οι μέσες αγοραίες τιμές κλεισίματος κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες της αγοράς κατά το χρόνο της συναλλαγής και οι μέσες αγοραίες συναλλαγματικές ισοτιμίες κλεισίματος κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς χρησιμοποιούνται αντίστοιχα για τη μετατροπή των συναλλαγών και των διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα σε ευρώ.

Η άποψη ότι τυχόν ρευστότητα σε ξένο νόμισμα που δεν εμπίπτει στο στοιχείο των συναλλαγματικών διαθεσίμων του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει σημαντικό δείκτη της ικανότητας μιας χώρας να ανταποκριθεί στις συναλλαγματικές υποχρεώσεις έχει γίνει πιο διαδεδομένη και έχει υιοθετηθεί στο ειδικό πρότυπο του ΔΝΤ για τη διάδοση στοιχείων («Special Data Dissemination Standard»). Για τον υπολογισμό της ρευστότητας σε ξένο νόμισμα, τα στοιχεία για τα ακαθάριστα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτείται να συνοδεύονται από συμπληρωματικές πληροφορίες για άλλα στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόμισμα και υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα. Αντίστοιχα, τα μηνιαία στοιχεία για τα (ακαθάριστα) συναλλαγματικά διαθέσιμα του Ευρωσυστήματος συνοδεύονται από συμπληρωματικές πληροφορίες για άλλα στοιχεία του ενεργητικού σε ξένο νόμισμα και για την προκαθορισμένη και ενδεχόμενη βραχυπρόθεσμη καθαρή διαρροή ακαθάριστων συναλλαγματικών διαθεσίμων, που ταξινομούνται ανάλογα με την εναπομένουσα διάρκεια. Επιπλέον, απαιτείται κατά νόμισμα διαχωρισμός μεταξύ των ακαθάριστων συναλλαγματικών διαθεσίμων που εκφράζονται σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (συνολικά) και άλλα νομίσματα (συνολικά) με τριμηνιαία χρονική υστέρηση.

6.5.1.   ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Νομισματικός χρυσός είναι ο χρυσός για τον οποίο οι νομισματικές αρχές (ή άλλες αρχές που υπόκεινται στον ουσιαστικό έλεγχο των νομισματικών αρχών) έχουν τίτλο ιδιοκτησίας και τον έχουν στην κατοχή τους υπό τη μορφή συναλλαγματικών διαθεσίμων. Περιλαμβάνει ράβδους χρυσού και λογαριασμούς χρυσού σε λογιστική μορφή έναντι μη κατοίκων που δίνουν το δικαίωμα απαίτησης για την παράδοση του χρυσού.

Τα διαθέσιμα σε νομισματικό χρυσό θα πρέπει να παραμένουν αμετάβλητα σε όλες τις αντιστρέψιμες συναλλαγές σε χρυσό (πράξεις ανταλλαγής χρυσού, repos, δάνεια και καταθέσεις).

6.5.1.1.

Ο χρυσός σε ράβδους περιλαμβάνει και νομίσματα, τεμάχια ή πλάκες καθαρότητας τουλάχιστον 995/1000, καθώς και ράβδους χρυσού που τηρούνται σε λογαριασμούς χρυσού σε φυσική μορφή.

6.5.1.2.

Οι λογαριασμοί χρυσού σε λογιστική μορφή αντιπροσωπεύουν αξίωση κατά του διαχειριστή του λογαριασμού να παραδώσει το χρυσό. Γι’ αυτούς τους λογαριασμούς ο πάροχος του λογαριασμού διατηρεί δικαιώματα επί ομάδας περιουσιακών στοιχείων χρυσού σε φυσική μορφή και εκδίδει πιστοποιητικά αξιώσεων για τους δικαιούχους του λογαριασμού εκφρασμένα σε χρυσό. Οι λογαριασμοί χρυσού σε λογιστική μορφή που δεν κατατάσσονται στα νομισματικά αποθέματα χρυσού περιλαμβάνονται ως «μετρητά και καταθέσεις» στις λοιπές επενδύσεις.

6.5.2.   ΕΤΔ

Τα ΕΤΔ είναι διεθνή συναλλαγματικά διαθέσιμα που δημιουργούνται από το ΔΝΤ και διατίθεται στα μέλη του για να συμπληρωθούν τα υφιστάμενα επίσημα αποθεματικά. Τα ΕΤΔ κατανέμονται αποκλειστικά από τις νομισματικές αρχές των μελών του ΔΝΤ και από έναν περιορισμένο αριθμό διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια κατόχου.

6.5.3.   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΝΤ

Αυτό είναι το άθροισμα: α) του «αποθεματικού δόσης» που είναι ποσό σε ξένο νόμισμα, συμπεριλαμβανομένων των ΕΤΔ, το οποίο μια χώρα μέλος μπορεί να λάβει από το ΔΝΤ σε σύντομο χρονικό διάστημα, και β) κάθε χρέους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πλαίσιο μιας συμφωνίας δανείου στο λογαριασμό γενικών πόρων (General Resources Account) που είναι άμεσα διαθέσιμο στη χώρα μέλος.

6.5.4.   ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Περιλαμβάνουν μετρητά και καταθέσεις, τίτλους, χρηματοοικονομικά παράγωγα και λοιπές απαιτήσεις. Ως καταθέσεις νοούνται αυτές που είναι διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Οι τίτλοι περιλαμβάνουν ρευστές και εμπορεύσιμες μετοχές και χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών ή μεριδίων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα καταγράφονται στα συναλλαγματικά διαθέσιμα μόνο εάν τα παράγωγα που αφορούν τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων είναι απαραίτητα για την αποτίμηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν δάνεια προς μη κατοίκους μη τράπεζες, μακροπρόθεσμα δάνεια σε λογαριασμό αρωγής του ΔΝΤ και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που δεν περιλαμβάνονταν στο παρελθόν, αλλά πληρούν τον ορισμό των συναλλαγματικών διαθεσίμων.

2.    Μηνιαίο ισοζύγιο πληρωμών

Η κατάρτιση των μηνιαίων στατιστικών στοιχείων για αρκετά μεγέθη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του λογαριασμού κίνησης κεφαλαίων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα συστήματα συλλογής στοιχείων που στηρίζονται πρωτίστως σε έρευνες και άμεση παροχή στοιχείων. Ειδικότερα, όσον αφορά τις υπηρεσίες, τις αμοιβές και τους μισθούς, τα επανεπενδυθέντα κέρδη ( 10 ), τα λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, τα δευτερογενή εισοδήματα και το λογαριασμό κίνησης κεφαλαίων, το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων που χρησιμοποιούνται συνήθως για την κατάρτιση του τριμηνιαίου ισοζυγίου πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από διοικητικές πηγές, μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε μηνιαία βάση ή να είναι ελλιπή.

Αντίθετα, τα μηνιαία στοιχεία για τα αγαθά είναι διαθέσιμα με βάση τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου, π.χ. υπό τη μορφή σύντομων εκτιμήσεων. Παρ’ όλα αυτά, και για τα εμπορεύματα, τα μηνιαία στοιχεία, μπορεί να μην είναι πάντα διαθέσιμα εγκαίρως ή οι σύντομες εκτιμήσεις ενδέχεται να είναι ελλιπείς.

Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος της συλλογής στοιχείων και την επιβάρυνση των ερωτώμενων, αποτελεί κοινή και καθιερωμένη πρακτική η χρήση μοντέλων χρονολογικών σειρών ή έμμεσων μεθόδων εκτίμησης προκειμένου να βελτιωθούν τα στοιχεία που συλλέγονται μηνιαία για τα εν λόγω μεγέθη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του λογαριασμού κίνησης κεφαλαίων.

3.    Ταξινόμηση κατά θεσμικό τομέα

Η κατά τομέα ανάλυση των συγκεντρωτικών μεγεθών της ζώνης του ευρώ περιλαμβάνει κεντρικές τράπεζες, λοιπά ΝΧΙ — εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός από τις κεντρικές τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς — γενική κυβέρνηση και λοιπούς τομείς — λοιπές χρηματοδοτικές και μη χρηματοδοτικές εταιρείες, νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά. Οι ως άνω θεσμικοί τομείς συνάδουν με τους ορισμούς του ΕΣΛ 2010. Ο τομέας «κεντρικές τράπεζες» των στατιστικών στοιχείων της ζώνης του ευρώ αποτελείται από το Ευρωσύστημα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Για την ηλεκτρονική διαβίβαση των απαιτούμενων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στατιστικών πληροφοριών, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) χρησιμοποιούν τη διευκόλυνση που τους παρέχει το ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ), η οποία έχει ως βάση το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο «ESCB-Net». Οι ανταλλαγές δεδομένων εντός του ΕΣΚΤ πρέπει να βασίζονται στον μορφότυπο «Statistical Data and Metadata eXchange». Η ρύθμιση αυτή δεν εμποδίζει τη χρήση άλλου μέσου διαβίβασης στατιστικών πληροφοριών στην ΕΚΤ που έχει συμφωνηθεί ως εφεδρική λύση.

Προκειμένου να εξασφαλίζουν την ικανοποιητική λειτουργία της διαβίβασης των στοιχείων, οι ΕθνΚΤ συμμορφώνονται με τις ακόλουθες συστάσεις.

 Πληρότητα: οι ΕθνΚΤ ανακοινώνουν όλες τις απαιτούμενες κλείδες σειράς. Η μη ανακοίνωση κλειδών σειράς ή η ανακοίνωση μη καταχωρισμένων κλειδών σειράς θεωρείται ατελής παροχή στοιχείων. Σε περίπτωση παράλειψης ορισμένης παρατήρησης, η παράλειψη καταγράφεται με χρήση του αντίστοιχου κωδικού καθεστώτος παρατήρησης.

 Λογιστικές ταυτότητες των στοιχείων και κανόνες χρήσης προσήμου: πριν από τη διαβίβαση των στοιχείων στην ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ οφείλουν να εφαρμόζουν τους κανόνες επαλήθευσης.

Όταν γίνονται αναθεωρήσεις σε ένα μόνο υποσύνολο κλειδών σειράς, οι κανόνες επαλήθευσης εφαρμόζονται στο σύνολο των παρεχόμενων στοιχείων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρακολουθεί τις έννοιες, τους ορισμούς και τις μεθόδους κατάρτισης στατιστικών στοιχείων που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Η έκδοσή της με τίτλο «European Union balance of payments/international investment position statistical methods» (εφεξής το «BOP book») παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις πρακτικές και τις εξελίξεις στα κράτη μέλη όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης.

Το BOP book περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των μεθόδων κατάρτισης στοιχείων, των εφαρμοζόμενων εννοιών και ορισμών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αποκλίσεις κάθε κράτους μέλους από την τήρηση των συμφωνηθέντων μεθοδολογιών όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης.

Το BOP book ενημερώνεται τακτικά, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Λόγω των εγγενών δυσχερειών της κατάρτισης των στατιστικών στοιχείων για τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου κρίθηκε αναγκαίος ο καθορισμός κοινών μεθόδων συλλογής των εν λόγω στοιχείων στο σύνολο της ζώνης του ευρώ.

Η ύπαρξη μιας ποιοτικής κεντρικής βάσης δεδομένων για τους τίτλους (Centralised Securities Database, εφεξής «CSDB») κρίνεται ουσιώδης για τη λειτουργικότητα των συστημάτων συλλογής στατιστικών στοιχείων.

Το πεδίο που επιδιώκεται να καλυφθεί ορίζεται ως ακολούθως: τα υπόλοιπα τίτλων που υποβάλλονται στους εθνικούς φορείς κατάρτισης στοιχείων σε συγκεντρωτική βάση, δηλαδή χωρίς τη χρήση τυποποιημένων κωδικών (ISIN ή παρόμοιου τύπου), δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 15 % του συνόλου των υπολοίπων των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων των επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Το όριο αυτό θα πρέπει να αποτελεί οδηγό στην αξιολόγηση του πεδίου που καλύπτουν τα συστήματα των κρατών μελών. Η CSDB θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τους τίτλους επενδύσεων χαρτοφυλακίου παγκοσμίως, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση στατιστικών με βάση τα στοιχεία ανά τίτλο.

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των επενδύσεων χαρτοφυλακίου εντός της διεθνούς επενδυτικής θέσης καταρτίζονται αμιγώς με βάση τα στοιχεία υπολοίπων.

Τα συστήματα συλλογής στοιχείων των επενδύσεων χαρτοφυλακίου της ζώνης του ευρώ ακολουθούν ένα από τα μοντέλα του πίνακα που ακολουθεί:

Αποδεκτά μοντέλα συλλογής στοιχείων επενδύσεων χαρτοφυλακίου

 Μηνιαία υπόλοιπα [s-b-s] + μηνιαίες ροές [s-b-s]

 Τριμηνιαία υπόλοιπα [s-b-s] + μηνιαίες ροές [s-b-s]

 Μηνιαία υπόλοιπα [s-b-s] + προκύψασες μηνιαίες ροές [s-b-s]

 Τριμηνιαία υπόλοιπα [s-b-s] + μηνιαίες ροές [συγκεντρωτικά στοιχεία]

Σημειώσεις:

«s-b-s» = ανά τίτλο συλλογή στοιχείων (security-by-security)

«προκύψασες ροές» = διαφορά υπολοίπων (διορθωμένη για μεταβολές ισοτιμιών, τιμών και για λοιπές διαπιστωμένες μεταβολές του όγκου)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2004/15 (ΕΕ L 354 της 30.11.2004, σ. 34).

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/3 (ΕΕ L 159 της 20.6.2007, σ. 48).( 1 ) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

( 2 ) ΕΕ L 354 της 30.11.2004, σ. 34.

( 3 ) COM(2010) 774 τελικό.

( 4 ) Στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή, κάθε αναφορά στην ώρα σημαίνει ώρα Κεντρικής Ευρώπης, η οποία λαμβάνει υπόψη και την αλλαγή στη θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

( 5 ) Οι ημέρες αργίας και λειτουργίας του TARGET2 ανακοινώνονται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu) και στους δικτυακούς τόπους του Ευρωσυστήματος.

( 6 ) Έννοιες που καθορίζονται στο παράρτημα III της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής

( 7 ) Οι λεπτομέρειες των απαιτούμενων γεωγραφικών αναλύσεων καθορίζονται στον πίνακα 7.

( 8 ) COM(2010) 774 final.

( 9 ) Οι ακόλουθες απαράδεκτες πρακτικές θα πρέπει να εγκαταλειφθούν: i) η ανάθεση της επιλογής του κριτηρίου αποτίμησης (αγοραίες τιμές ή λογιστικές αξίες) στις μονάδες παροχής των στοιχείων· ii) η εφαρμογή μιας μεθόδου διαρκούς απογραφής/της συσσώρευσης των ροών του ισοζυγίου πληρωμών στην κατάρτιση των υπολοίπων.

( 10 ) Όταν τα επανεπενδυθέντα κέρδη υπολογίζονται με βάση τις ετήσιες έρευνες, τα υποκείμενα στοιχεία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε τριμηνιαία βάση, οπότε απαιτείται η εκπόνηση εκτίμησης.

Top