EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0850-20111217

Consolidated text: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ όσον αφορά την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και την υποβολή εκθέσεων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9068] (2011/850/ΕΕ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/850/2011-12-17

02011D0850 — EL — 17.12.2011 — 000.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ όσον αφορά την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και την υποβολή εκθέσεων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9068]

(2011/850/ΕΕ)

(ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 86)


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 156, 20.6.2017, σ.  36 (2011/850/ΕΕ)
▼B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ όσον αφορά την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και την υποβολή εκθέσεων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9068]

(2011/850/ΕΕ)ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση καθορίζει κανόνες για την εφαρμογή των οδηγιών 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ όσον αφορά:

α) τις υποχρεώσεις των κρατών μελών να υποβάλλουν εκθέσεις για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος·

β) την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών από τα κράτη μέλη σχετικά με δίκτυα και σταθμούς, και τις μετρήσεις της ποιότητας του αέρα που λαμβάνονται από τους σταθμούς που επιλέγονται από τα κράτη μέλη για το σκοπό της αμοιβαίας ανταλλαγής μεταξύ των υφιστάμενων σταθμών.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και επιπροσθέτως των ορισμών του άρθρου 2 της οδηγίας 2004/107/ΕΚ, του άρθρου 3 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ και του άρθρου 2 και του παραρτήματος VII της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«σταθμός» : τοποθεσία στην οποία πραγματοποιούνται μετρήσεις ή λαμβάνονται δείγματα σε ένα ή περισσότερα σημεία δειγματοληψίας στον ίδιο χώρο εντός έκτασης περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων·

2)

«δίκτυο» : οργανωτική δομή που πραγματοποιεί εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα μέσω μετρήσεων σε έναν ή περισσότερους σταθμούς·

3)

«τεχνικές μέτρησης» : οι τεχνικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση ενός ρύπου ή μιας εκ των ενώσεών του σε ορισμένο σταθμό·

4)

«δεδομένα μέτρησης» : στοιχεία σχετικά με το επίπεδο συγκέντρωσης ή απόθεσης συγκεκριμένου ρύπου που λαμβάνονται μέσω μετρήσεων·

5)

«δεδομένα προσομοίωσης» : στοιχεία σχετικά με το επίπεδο συγκέντρωσης ή απόθεσης συγκεκριμένου ρύπου που λαμβάνονται μέσω αριθμητικής προσομοίωσης της φυσικής πραγματικότητας·

6)

«αντικειμενικά δεδομένα εκτίμησης» : στοιχεία για το επίπεδο συγκέντρωσης ή απόθεσης συγκεκριμένου ρύπου που λαμβάνονται μέσω πραγματογνωμοσύνης και δύναται να περιλαμβάνουν τη χρήση στατιστικών εργαλείων·

7)

«πρωτογενή δεδομένα» : στοιχεία για το επίπεδο συγκέντρωσης ή απόθεσης συγκεκριμένου ρύπου με τη μέγιστη χρονική κατανομή που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση·

8)

«πρωτογενή επίκαιρα δεδομένα εκτίμησης» : πρωτογενή δεδομένα που συλλέγονται με τη συχνότητα που απαιτείται για κάθε μέθοδο εκτίμησης ρύπων και διατίθενται άμεσα στο κοινό·

9)

«πύλη για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα» : ιστότοπος υπό τη διαχείριση της Επιτροπής με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, μέσω του οποίου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένου του αποθετηρίου δεδομένων·

10)

«αποθετήριο δεδομένων» : σύστημα ενημέρωσης, το οποίο συνδέεται με την πύλη για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και το οποίο περιέχει πληροφορίες και δεδομένα για την ποιότητα του αέρα που κοινοποιούνται μέσω των εθνικών κόμβων αναφοράς και ανταλλαγής δεδομένων υπό τον έλεγχο των κρατών μελών·

11)

«τύπος δεδομένων» : περιγραφική παράμετρος μέσω της οποίας κατηγοριοποιούνται παρόμοια δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς, όπως ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης·

12)

«περιβαλλοντικός στόχος» : στόχος για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που πρέπει να επιτευχθεί εντός δεδομένης περιόδου ή, κατά περίπτωση, κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου αντιστοίχως ή μακροπρόθεσμα, όπως ορίζεται στις οδηγίες 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 3

Πύλη για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και αποθετήριο δεδομένων

1.  Η Επιτροπή, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, δημιουργεί αποθετήριο δεδομένων και εξασφαλίζει την πρόσβαση σε αυτό μέσω της πύλης για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (εφεξής αποκαλούμενη «πύλη»).

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την υποβολή εκθέσεων και την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών στο αποθετήριο δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 5.

3.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος διαχειρίζεται το αποθετήριο δεδομένων.

4.  Το κοινό έχει δωρεάν πρόσβαση στο αποθετήριο δεδομένων.

5.  Κάθε κράτος μέλος διορίζει πρόσωπο ή πρόσωπα υπεύθυνα για την παροχή εκ μέρους του στο αποθετήριο δεδομένων των στοιχείων για τα οποία υποβάλλονται εκθέσεις και τα οποία ανταλλάσσονται. Μόνο τα διορισμένα πρόσωπα κοινοποιούν τα στοιχεία τα οποία αφορά η υποβολή εκθέσεων ή η ανταλλαγή.

6.  Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή το όνομα του προσώπου ή των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Άρθρο 4

Κωδικοποίηση πληροφοριών

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, κοινοποιεί στα κράτη μέλη αναρτώντας στην πύλη την τυποποιημένη, μηχανικώς αναγνώσιμη περιγραφή του τρόπου κωδικοποίησης των στοιχείων που απαιτούνται βάσει της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Διαδικασία κοινοποίησης των στοιχείων

1.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στο αποθετήριο δεδομένων τα στοιχεία που απαιτούνται από την παρούσα απόφαση σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεδομένων που ορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος I. Τα στοιχεία αυτά επεξεργάζεται αυτομάτως ηλεκτρονικό εργαλείο.

2.  Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 εργαλείο χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών:

α) έλεγχο συνέπειας των στοιχείων που πρόκειται να κοινοποιηθούν·

β) έλεγχο των πρωτογενών δεδομένων σχετικά με τους ειδικούς στόχους ποιότητας δεδομένων του παραρτήματος IV της οδηγίας 2004/107/ΕΚ και του παραρτήματος I της οδηγίας 2008/50/ΕΚ·

γ) συγκέντρωση πρωτογενών δεδομένων σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης και τα παραρτήματα VII και ΧΙ της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

3.  Στην περίπτωση που πρόκειται να κοινοποιηθούν συγκεντρωτικά δεδομένα σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 14, αυτά παράγονται από το εργαλείο που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4.  Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη λήψη των στοιχείων.

5.  Στην περίπτωση που κράτος μέλος επιθυμεί να ενημερώσει στοιχεία, περιγράφει τις διαφορές μεταξύ των ενημερωμένων και των αρχικών στοιχείων και τους λόγους της ενημέρωσης όταν καθιστά τα ενημερωμένα στοιχεία διαθέσιμα στο αποθετήριο δεδομένων.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την παραλαβή των ενημερωμένων στοιχείων. Μετά την εν λόγω αναγνώριση, τα ενημερωμένα στοιχεία θεωρούνται επίσημα στοιχεία.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

Άρθρο 6

Ζώνες και οικισμοί

1.  Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα στοιχεία που ορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης σχετικά με τον καθορισμό και τον τύπο των ζωνών και των οικισμών που δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2004/107/ΕΚ και το άρθρο 4 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, όπου πρόκειται να διενεργηθεί τα επόμενη έτη η εκτίμηση και η διαχείριση της ποιότητας του αέρα.

Τα κοινοποιούμενα στοιχεία περιλαμβάνουν ένδειξη των ζωνών και των οικισμών για τους οποίους εφαρμόζεται εξαίρεση ή αναβολή σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην Επιτροπή το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Τα κράτη μέλη δύναται να δηλώνουν ότι δεν έχει υπάρξει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν κοινοποιηθεί στο παρελθόν.

3.  Στην περίπτωση που έχουν υπάρξει μεταβολές στον καθορισμό και τον τύπο των ζωνών και των οικισμών, τα κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή εντός εννέα μηνών από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου έλαβαν χώρα οι μεταβολές.

Άρθρο 7

Καθεστώς εκτίμησης

1.  Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα στοιχεία που ορίζονται στο μέρος Γ του παραρτήματος II για το καθεστώς εκτίμησης που θα εφαρμοστεί κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος για κάθε ρύπο εντός των επιμέρους ζωνών και οικισμών σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2004/107/ΕΚ και τα άρθρα 5 και 9 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην Επιτροπή το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Τα κράτη μέλη δύναται να δηλώνουν ότι δεν έχει υπάρξει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν κοινοποιηθεί στο παρελθόν.

Άρθρο 8

Μέθοδοι για την απόδειξη και τον μη συνυπολογισμό των υπερβάσεων που οφείλονται σε φυσικές πηγές ή στο διασκορπισμό άμμου ή αλατιού στους δρόμους το χειμώνα

1.  Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα στοιχεία που ορίζονται στο μέρος Δ του παραρτήματος II σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την απόδειξη και τον μη συνυπολογισμό των υπερβάσεων που οφείλονται σε φυσικές πηγές ή στο διασκορπισμό άμμου ή αλατιού στους δρόμους το χειμώνα εντός επιμέρους ζωνών και οικισμών σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος, εντός εννέα μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 9

Μέθοδοι εκτίμησης

1.  Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο μέρος Δ του παραρτήματος II σχετικά με την ποιότητα και την ιχνηλασιμότητα των εφαρμοζόμενων μεθόδων εκτίμησης.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος εντός εννέα μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

3.  Στην περίπτωση που απαιτείται σταθερή μέτρηση σε μια συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2004/107/ΕΚ και τα άρθρα 6, 9 και 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, στα στοιχεία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

α) οι τεχνικές μέτρησης·

β) η απόδειξη της ισοδυναμίας, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μέθοδος που δεν είναι μέθοδος αναφοράς·

γ) η τοποθεσία του σημείου δειγματοληψίας, η περιγραφή και η ταξινόμησή της·

δ) η τεκμηρίωση της ποιότητας των δεδομένων.

4.  Στην περίπτωση που πραγματοποιείται ενδεικτική μέτρηση σε μια συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2004/107/ΕΚ και τα άρθρα 6, 9 και 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, στα στοιχεία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

α) η χρησιμοποιηθείσα μέθοδος μέτρησης·

β) τα σημεία δειγματοληψίας και η περιοχή που καλύπτεται·

γ) η μέθοδος επικύρωσης·

δ) η τεκμηρίωση της ποιότητας των δεδομένων.

5.  Στην περίπτωση που εφαρμόζονται τεχνικές προσομοίωσης σε μια συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2004/107/ΕΚ και τα άρθρα 6 και 9 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, στα στοιχεία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

α) η περιγραφή του συστήματος προσομοίωσης και των στοιχείων που εισάγονται σε αυτό·

β) η επικύρωση του μοντέλου μέσω μετρήσεων·

γ) η περιοχή που καλύπτεται·

δ) η τεκμηρίωση της ποιότητας των δεδομένων.

6.  Στην περίπτωση που εφαρμόζεται αντικειμενική εκτίμηση σε μια συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2004/107/ΕΚ και τα άρθρα 6 και 9 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, στα στοιχεία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

α) η περιγραφή της μεθόδου εκτίμησης·

β) η τεκμηρίωση της ποιότητας των δεδομένων.

7.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης τα στοιχεία που ορίζονται στο μέρος Δ του παραρτήματος II σχετικά με την ποιότητα και την ιχνηλασιμότητα των εφαρμοζόμενων μεθόδων εκτίμησης, για τα δίκτυα και τους σταθμούς που επιλέγονται από τα κράτη μέλη για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β) του άρθρου 1 για τους ρύπους που αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος I και, κατά περίπτωση, για τους επιπρόσθετους ρύπους που αναφέρονται στο μέρος Γ του παραρτήματος I, καθώς και για τους επιπρόσθετους ρύπους που αναφέρονται στην πύλη για το σκοπό αυτό. Οι παράγραφοι 1 έως 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα στοιχεία που ανταλλάσσονται.

Άρθρο 10

Πρωτογενή επικυρωμένα δεδομένα εκτίμησης και πρωτογενή επίκαιρα δεδομένα εκτίμησης

1.  Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα στοιχεία που ορίζονται στο μέρος Ε του παραρτήματος II σχετικά με τα πρωτογενή επικυρωμένα δεδομένα εκτίμησης για όλα τα σημεία δειγματοληψίας στα οποία συλλέγονται δεδομένα μέτρησης για το σκοπό της εκτίμησης, όπως αυτά δηλώνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 9 για τους ρύπους που αναφέρονται στα μέρη Β και Γ του παραρτήματος I.

Στην περίπτωση που εφαρμόζονται τεχνικές προσομοίωσης σε μια συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο μέρος Ε του παραρτήματος II με τη μέγιστη διαθέσιμη χρονική κατανομή.

2.  Τα πρωτογενή επικυρωμένα δεδομένα εκτίμησης κοινοποιούνται στην Επιτροπή για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος ως πλήρη χρονοσειρά εντός εννέα μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

3.  Στην περίπτωση που κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στοιχεία για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συμβολής φυσικών πηγών σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ ή του διασκορπισμού άμμου ή αλατιού στους δρόμους το χειμώνα σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

Τα στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνουν:

α) τη χωρική έκταση του μη συνυπολογισμού·

β) την ποσότητα πρωτογενών επικυρωμένων δεδομένων εκτίμησης που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τα οποία δύναται να οφείλονται σε φυσικές πηγές ή στο διασκορπισμό άμμου ή αλατιού στους δρόμους το χειμώνα·

γ) τα αποτελέσματα της εφαρμογής των αναφερόμενων μεθόδων σύμφωνα με το άρθρο 8.

4.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης τα στοιχεία που αναφέρονται στο μέρος Ε του παραρτήματος II σχετικά με τα πρωτογενή επίκαιρα δεδομένα εκτίμησης για τα δίκτυα και τους σταθμούς που επιλέγονται από τα κράτη μέλη συγκεκριμένα για την κοινοποίηση επίκαιρων στοιχείων μεταξύ των δικτύων και των σταθμών που επιλέγονται από τα κράτη μέλη για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, όπως προβλέπεται στο στοιχείο β) του άρθρου 1 για τους ρύπους που αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος I και, κατά περίπτωση, για τους επιπρόσθετους ρύπους που αναφέρονται στο μέρος Γ του παραρτήματος I και για τους επιπρόσθετους ρύπους που αναφέρονται στην πύλη για το σκοπό αυτό.

5.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης τα στοιχεία που αναφέρονται στο μέρος Ε του παραρτήματος II σχετικά με τα πρωτογενή επικυρωμένα δεδομένα εκτίμησης για τα δίκτυα και τους σταθμούς που επιλέγονται από τα κράτη μέλη για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, όπως προβλέπεται στο στοιχείο β) του άρθρου 1 για τους ρύπους που αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος I και, κατά περίπτωση, για τους επιπρόσθετους ρύπους που αναφέρονται στο μέρος Γ του παραρτήματος I και για τους επιπρόσθετους ρύπους που αναφέρονται στην πύλη για το σκοπό αυτό. Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα στοιχεία που ανταλλάσσονται.

6.  Τα πρωτογενή επίκαιρα δεδομένα εκτίμησης σύμφωνα με την παράγραφο 4 κοινοποιούνται στην Επιτροπή προσωρινά με τη συχνότητα που απαιτείται για κάθε μέθοδο εκτίμησης ρύπων και εντός εύλογης προθεσμίας από τη γνωστοποίηση στο κοινό των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 26 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, για τους ρύπους που προσδιορίζονται για το σκοπό αυτό στο μέρος Β του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης.

Τα στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνουν:

α) τα εκτιμώμενα επίπεδα συγκέντρωσης·

β) ένδειξη της κατάστασης του ελέγχου ποιότητας.

7.  Τα πρωτογενή επίκαιρα στοιχεία που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 4 πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που κοινοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 9.

8.  Τα κράτη μέλη δύναται να ενημερώνουν τα πρωτογενή επίκαιρα δεδομένα εκτίμησης που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 4 κατόπιν περαιτέρω ελέγχου ποιότητας. Τα ενημερωμένα στοιχεία αντικαθιστούν τα αρχικά στοιχεία και η κατάστασή τους αναφέρεται με σαφήνεια.

Άρθρο 11

Συγκεντρωτικά επικυρωμένα δεδομένα εκτίμησης

1.  Το εργαλείο που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 παράγει τις πληροφορίες που ορίζονται στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος II σχετικά με συγκεντρωτικά επικυρωμένα δεδομένα εκτίμησης βάσει των στοιχείων που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σχετικά με τα πρωτογενή επικυρωμένα δεδομένα εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 10.

2.  Για ρύπους που υπόκεινται σε απαιτήσεις υποχρεωτικής παρακολούθησης, τα στοιχεία που παράγονται από το εργαλείο περιλαμβάνουν συγκεντρωτικά επίπεδα μετρημένης συγκέντρωσης για όλα τα σημεία δειγματοληψίας για τα οποία τα κράτη μέλη κοινοποιούν στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο γ).

3.  Για ρύπους που υπόκεινται σε καθορισμένους περιβαλλοντικούς στόχους, τα στοιχεία που παράγονται από το εργαλείο αφορούν τα επίπεδα συγκέντρωσης, εκφραζόμενα σε μονάδες του μετρικού συστήματος που συνδέεται με τον καθορισμένο περιβαλλοντικό στόχο που ορίζεται στο μέρος Β του παραρτήματος I και περιλαμβάνουν:

α) τον ετήσιο μέσο όρο, στην περίπτωση που καθορίζεται στόχος ή οριακή τιμή ετήσιου μέσου όρου·

β) το σύνολο ωρών υπέρβασης, στην περίπτωση που καθορίζεται ωριαία οριακή τιμή·

γ) το σύνολο ημερών υπέρβασης στην περίπτωση που καθορίζεται ημερήσια οριακή τιμή ή το εκατοστημόριο 90,4 για τα ΑΣ10 στην περίπτωση που πραγματοποιούνται τυχαίες μετρήσεις αντί συνεχών μετρήσεων·

δ) το σύνολο ημερών υπέρβασης στην περίπτωση που καθορίζεται στόχος ή οριακή τιμή μέγιστου ημερήσιου μέσου όρου οκτώ ωρών·

ε) το AOT40 όπως ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος VII της οδηγίας 2008/50/ΕΚ στην περίπτωση τιμής στόχου του όζοντος για την προστασία της βλάστησης·

στ) το δείκτη μέσης έκθεσης στην περίπτωση του στόχου μείωσης της έκθεσης στα ΑΣ2,5 και της υποχρέωσης όσον αφορά τη συγκέντρωση της έκθεσης.

Άρθρο 12

Επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων

1.  Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα στοιχεία που ορίζονται στο μέρος Ζ του παραρτήματος II για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που ορίζονται στις οδηγίες 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ.

2.  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοιχεία κοινοποιούνται στην Επιτροπή για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος εντός εννέα μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

Στα στοιχεία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

α) δήλωση επίτευξης του συνόλου των περιβαλλοντικών στόχων σε κάθε συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για την υπέρβαση οποιουδήποτε ισχύοντος περιθωρίου ανοχής·

β) κατά περίπτωση, δήλωση ότι η υπέρβαση στη ζώνη οφείλεται σε φυσικές πηγές·

γ) κατά περίπτωση, δήλωση ότι η υπέρβαση του στόχου ποιότητας αέρα όσον αφορά τα ΑΣ10 στη ζώνη ή τον οικισμό οφείλεται στην εκ νέου αιώρηση σωματιδίων μετά το διασκορπισμό άμμου ή αλατιού στους δρόμους το χειμώνα·

δ) στοιχεία για την επίτευξη της υποχρέωσης όσον αφορά τη συγκέντρωση της έκθεσης σε ΑΣ2,5.

3.  Στην περίπτωση που έχει υπάρξει υπέρβαση, τα κοινοποιούμενα στοιχεία περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες για την περιοχή της υπέρβασης και για τον αριθμό των εκτεθειμένων ατόμων.

4.  Τα κοινοποιούμενα στοιχεία συμφωνούν με τον καθορισμό ζωνών που κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 για το ίδιο ημερολογιακό έτος και τα συγκεντρωτικά επικυρωμένα δεδομένα εκτίμησης που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 11.

Άρθρο 13

Σχέδια για την ποιότητα του αέρα

1.  Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα στοιχεία που ορίζονται στα μέρη Η, Θ, Ι και ΙΑ του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης σχετικά με τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 23 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

α) των υποχρεωτικών στοιχείων του σχεδίου για την ποιότητα του αέρα που παρατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ στο μέρος Α του παραρτήματος XV της οδηγίας 2008/50/ΕΚ·

β) παραπομπές στα σημεία όπου το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση σε τακτικά επικαιροποιούμενες πληροφορίες για την υλοποίηση των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα.

2.  Τα στοιχεία κοινοποιούνται αμελλητί στην Επιτροπή, εντός δύο ετών από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά υπέρβαση.

Άρθρο 14

Μέτρα για τη συμμόρφωση με τις τιμές στόχους της οδηγίας 2004/107/ΕΚ

1.  Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα στοιχεία που ορίζονται στο μέρος ΙΑ του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για σκοπούς συμμόρφωσης με τις τιμές στόχους, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.

2.  Τα στοιχεία κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός δύο ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο παρατηρήθηκε η υπέρβαση για την οποία ελήφθη το μέτρο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Κατάργηση

Οι αποφάσεις 2004/224/ΕΚ και 2004/461/ΕΚ καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 16

Εφαρμογή

1.  Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 για πρώτη φορά έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Άρθρο 17

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Α)    Απαιτήσεις δεδομένων

1.    Αναφορά χρόνου

Κάθε χρονική αναφορά πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8601:2004(E) με τη χρήση της εκτεταμένης μορφής (YYYY-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm) που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαφορά από τη διεθνή ώρα UTC.

Η χρονοσφραγίδα αφορά το τέλος της περιόδου μέτρησης.

2.    Αριθμός ψηφίων και στρογγυλοποίηση

Τα δεδομένα πρέπει να κοινοποιούνται με τον ίδιο αριθμό ψηφίων που χρησιμοποιείται στο δίκτυο παρακολούθησης.

Η στρογγυλοποίηση πρέπει να είναι το τελευταίο βήμα οποιουδήποτε υπολογισμού, ήτοι αμέσως πριν από τη σύγκριση του αποτελέσματος με τον περιβαλλοντικό στόχο, και πρέπει να γίνεται μόνο μία φορά. Εξ ορισμού, το σύστημα διενεργεί κατά περίπτωση στρογγυλοποίηση των κοινοποιούμενων δεδομένων, ακολουθώντας τους κανόνες εμπορικής στρογγυλοποίησης.

3.    Ισοδυναμία

Όταν χρησιμοποιούνται περισσότερες της μιας μέθοδοι εκτίμησης σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, τα δεδομένα πρέπει να παρέχονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο εκτίμησης που παρουσιάζει το μικρότερο βαθμό αβεβαιότητας στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

4.    Τυποποίηση

Οι διατάξεις του μέρους IV του παραρτήματος IV της οδηγίας 2004/107/ΕΚ και του μέρους Γ του παραρτήματος VI της οδηγίας 2008/50/ΕΚ πρέπει να εφαρμόζονται για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών.

5.    Διατάξεις για τα ΑΣ2,5

Οριακές τιμές συν περιθώριο ανοχής

Για τα ΑΣ2,5, σύμφωνα με το μέρος Ε του παραρτήματος XIV της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, εφαρμόζεται το ακόλουθο άθροισμα οριακής τιμής (ΟΤ) και περιθωρίου ανοχής (ΠΑ) κατά τα αντίστοιχα έτη που παρατίθενται κατωτέρω:Έτος

ΟΤ + ΠΑ

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26

2015

25

Υπολογισμός του δείκτη μέσης έκθεσης (ΔΜΕ) σύμφωνα με το μέρος Α του παραρτήματος XIV της οδηγίας 2008/50/ΕΚ

Πραγματοποιείται υπολογισμός για κάθε επιμέρους έτος, υπολογίζοντας τους ετήσιους μέσους όρους ΑΣ2,5 για καθένα από τα επιλεγμένα σημεία δειγματοληψίας. Η επιλογή των σημείων δειγματοληψίας πρέπει να είναι εμφανής μέσω των κατάλληλων κοινοποιούμενων στοιχείων.

Λαμβάνεται ο μέσος όρος των έγκυρων ετήσιων μέσων όρων που συμμορφώνονται με τους στόχους ποιότητας δεδομένων σε όλες τις καθορισμένες τοποθεσίες ΔΜΕ του κράτους μέλους για να υπολογιστεί ο ετήσιος μέσος όρος.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για καθένα από τα τρία έτη και λαμβάνεται ο μέσος όρος των εν λόγω τριών ετήσιων μέσων όρων για να υπολογιστεί ο ΔΜΕ.

Ο ΔΜΕ κοινοποιείται ετησίως ως τριετής τρέχων μέσος. Στην περίπτωση που απαιτείται ενημέρωση οποιουδήποτε από τα δεδομένα που ενδεχομένως να επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα (μέσω της επιλογής σημείου δειγματοληψίας) το ΔΜΕ, απαιτείται πλήρης ενημέρωση όλων των επηρεαζόμενων στοιχείων.

Β)    Περιβαλλοντικοί στόχοι και μονάδες μέτρησης αναφοράςΤύπος

Στόχος προστασίας

Τύπος περιβαλλοντικού στόχου (κωδικός (1))

Περίοδος υπολογισμού μέσου όρου των εκτιμήσεων

Μονάδα μέτρησης αναφοράς του περιβαλλοντικού στόχου

Αριθμητικές τιμές του περιβαλλοντικού στόχου

(επιτρεπόμενος αριθμός υπερβάσεων)

Ρύποι για τους οποίους πρέπει να αναφέρονται επίκαιρα και επικυρωμένα δεδομένα

NO2

Υγεία

ΟΤ

Μία ώρα

Ώρες υπέρβασης σε ένα ημερολογιακό έτος

200 μg/m3 (18)

ΟΤΠΑ

ΟΤ

Ένα ημερολογιακό έτος

Ετήσιος μέσος όρος

40 μg/m3

ΟΤΠΑ

ΟΣ

Μία ώρα

Τρεις διαδοχικές ώρες υπέρβασης (σε τοποθεσίες αντιπροσωπευτικές της ποιότητας του αέρα που καλύπτουν τουλάχιστον 100 km2 ή μια ολόκληρη ζώνη ή οικισμό, ανάλογα με το ποιο έχει μικρότερη έκταση)

400 μg/m3

NOx

Βλάστηση

ΚΕ

Ένα ημερολογιακό έτος

Ετήσιος μέσος όρος

30 μg/m3

ΑΣ10

Υγεία

ΟΤ

Μία ημέρα

Ημέρες υπέρβασης σε ένα ημερολογιακό έτος

50 μg/m3 (35)

Εκατοστημόριο του 90,4

ΟΤ

Ένα ημερολογιακό έτος

Ετήσιος μέσος όρος

40 μg/m3

ΕΔΑΑ (2)

Μία ημέρα

Αφαιρούμενες ημέρες υπέρβασης σε ένα ημερολογιακό έτος

δ.υ.

Ένα ημερολογιακό έτος

Αφαίρεση ετήσιου μέσου όρου

δ.υ.

ΣΦΠ (2)

Μία ημέρα

Αφαιρούμενες ημέρες υπέρβασης σε ένα ημερολογιακό έτος

δ.υ.

Ένα ημερολογιακό έτος

Αφαίρεση του ετήσιου μέσου όρου

δ.υ.

ΑΣ2,5

Υγεία

ΥΣΕ

Τρία διαδοχικά ημερολογιακά έτη

Δείκτης μέσης έκθεσης: (για τον υπολογισμό του βλέπε οδηγία 2008/50/ΕΚ)

20 μg/m3

ΣΜΕ

σύμφωνα με το παράρτημα XVI μέρος Β της οδηγίας 2008/50/ΕΚ

ΤΣ

Ένα ημερολογιακό έτος

Ετήσιος μέσος όρος

25 μg/m3

ΟΤ

ΟΤΠΑ

SO2

Υγεία

ΟΤ

Μία ώρα

Ώρες υπέρβασης σε ένα ημερολογιακό έτος

350 μg/m3 (24)

Μία ημέρα

Ημέρες υπέρβασης σε ένα ημερολογιακό έτος

125 μg/m3 (3)

ΟΣ

Μία ώρα

Τρεις διαδοχικές ώρες υπέρβασης (σε τοποθεσίες αντιπροσωπευτικές της ποιότητας του αέρα που καλύπτουν τουλάχιστον 100km2 ή μια ολόκληρη ζώνη ή οικισμό, ανάλογα με το ποιο έχει μικρότερη έκταση)

500 μg/m3

ΣΦΠ (2)

Μία ώρα

Αφαιρούμενες ώρες υπέρβασης σε ένα ημερολογιακό έτος

δ.υ.

Μία ημέρα

Αφαιρούμενες ημέρες υπέρβασης σε ένα ημερολογιακό έτος

δ.υ.

Βλάστηση

ΚΕ

Ένα ημερολογιακό έτος

Ετήσιος μέσος όρος

20 μg/m3

Χειμώνας

Μέση τιμή κατά τους χειμερινούς μήνες, ήτοι από την 1η Οκτωβρίου του έτους x-1 έως την 31η Μαρτίου του έτους x

20 μg/m3

O3

Υγεία

ΤΣ

Μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών

Ημέρες κατά τις οποίες ο μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών υπερέβη τον τριετή μέσο όρο της τιμής στόχου

120 μg/m3 (25)

ΜΠΣ

Μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών

Ημέρες κατά τις οποίες ο μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών υπερέβη το μακροπρόθεσμο στόχο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους

120 μg/m3

ΟΕ

Μία ώρα

Ώρες υπέρβασης σε ένα ημερολογιακό έτος

180 μg/m3

ΟΣ

Μία ώρα

Ώρες υπέρβασης σε ένα ημερολογιακό έτος

240 μg/m3

Βλάστηση

ΤΣ

1η Μαΐου έως 31η Ιουλίου

AOT40 (γα τον υπολογισμό του βλέπε παράρτημα VII της οδηγίας 2008/50/ΕΚ)

18 000 μg/m3·h

ΜΠΣ

1η Μαΐου έως 31η Ιουλίου

AOT40 (γα τον υπολογισμό του βλέπε παράρτημα VII της οδηγίας 2008/50/ΕΚ)

6 000 μg/m3 ·h

CO

Υγεία

ΟΤ

Μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών

Ημέρες κατά τις οποίες ο μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών υπερέβη την οριακή τιμή

10 mg/m3

Ρύποι για τους οποίους πρέπει να αναφέρονται μόνο επικυρωμένα δεδομένα

Βενζόλιο

Υγεία

ΟΤ

Ένα ημερολογιακό έτος

Ετήσιος μέσος όρος

5 μg/m3

Μόλυβδος

Υγεία

ΟΤ

Ένα ημερολογιακό έτος

Ετήσιος μέσος όρος

0,5 μg/m3

Κάδμιο

Υγεία

ΤΣ

Ένα ημερολογιακό έτος

Ετήσιος μέσος όρος

5 ng/m3

Αρσενικό

Υγεία

ΤΣ

Ένα ημερολογιακό έτος

Ετήσιος μέσος όρος

6 ng/m3

▼C1

Νικέλιο

Υγεία

ΤΣ

Ένα ημερολογιακό έτος

Ετήσιος μέσος όρος

20 ng/m3

▼B

B(a)P

Υγεία

ΤΣ

Ένα ημερολογιακό έτος

Ετήσιος μέσος όρος

1 ng/m3

(1)   ΟΤ: οριακή τιμή, ΟΤΠΑ: Οριακή τιμή συν περιθώριο ανοχής, ΤΣ: τιμή στόχος, ΜΠΣ: μακροπρόθεσμος στόχος:, ΟΕ: όριο ενημέρωσης, ΟΣ: όριο συναγερμού, ΚΕ: κρίσιμο επίπεδο, ΣΦΠ: εκτίμηση της συμβολής φυσικής πηγής, ΕΔΑΑ: εκτίμηση διασκορπισμού άμμου και αλατιού στους δρόμους το χειμώνα, ΣΜΕ: στόχος μείωσης έκθεσης, ΥΣΕ: υποχρέωση όσον αφορά τη συγκέντρωση της έκθεσης

(2)   Δεν κοινοποιούνται επίκαιρα δεδομένα.

Γ)    Ρύποι με απαιτήσεις παρακολούθησης

Ο κατάλογος περιλαμβάνει όλους τους ρύπους που υπόκεινται σε απαιτήσεις παρακολούθησης που ορίζονται στις οδηγίες 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ. Κατάλογος με επιπλέον ρύπους για τους οποίους τα κράτη μέλη πραγματοποιούν αμοιβαία ανταλλαγή δεδομένων, κατά περίπτωση, τηρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και είναι αναρτημένος στην πύλη.Κωδικός AIRBASE

Τύπος ρύπου

Όνομα ρύπου

Μονάδα μέτρησης

Αέριοι ανόργανοι ρύποι

1

SO2

Διοξείδιο του θείου

μg/m3

8

NO2

Διοξείδιο του αζώτου

μg/m3

9

NOx (1)

Οξείδια του αζώτου

μg/m3

7

O3

Όζον

μg/m3

10

CO

Μονοξείδιο του άνθρακα

mg/m3

Αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ)

5

ΑΣ10

ΑΣ10

μg/m3

6001

ΑΣ2,5

ΑΣ2,5

μg/m3

Ειδογένεση ΑΣ2,5

▼C1

1047

SO4 2– σε ΑΣ2,5

Θειικές ενώσεις σε ΑΣ2,5

μg/m3

▼B

1046

NO3 - σε ΑΣ2,5

Νιτρικές ενώσεις σε ΑΣ2,5

μg/m3

1045

NH4 + σε ΑΣ2,5

Αμμώνιο σε ΑΣ2,5

μg/m3

1771

στοιχ. C σε ΑΣ2,5

Στοιχειακός άνθρακας σε ΑΣ2,5

μg/m3

1772

οργ. C σε ΑΣ2,5

Οργανικός άνθρακας σε ΑΣ2,5

μg/m3

1629

Ca2 + σε ΑΣ2,5

Ασβέστιο σε ΑΣ2,5

μg/m3

1659

Mg2 + σε ΑΣ2,5

Μαγνήσιο σε ΑΣ2,5

μg/m3

1657

K + σε ΑΣ2,5

Κάλιο σε ΑΣ2,5

μg/m3

1668

Na + σε ΑΣ2,5

Νάτριο σε ΑΣ2,5

μg/m3

1631

Cl- σε ΑΣ2,5

Χλώριο σε ΑΣ2,5

μg/m3

Βαρέα μέταλλα

▼C1

5012

Pb σε ΑΣ10

Μόλυβδος σε ΑΣ10

μg/m3

5014

Cd σε ΑΣ10

Κάδμιο σε ΑΣ10

ng/m3

5018

As σε ΑΣ10

Αρσενικό σε ΑΣ10

ng/m3

5015

Ni σε ΑΣ10

Νικέλιο σε ΑΣ10

ng/m3

▼B

Απόθεση βαρέων μετάλλων

▼C1

7012

Απόθεση Pb

Απόθεση υγρού/ολικού μολύβδου

μg/m2.ημέρα

7014

Απόθεση Cd

Απόθεση υγρού/ολικού καδμίου

μg/m2.ημέρα

7018

Απόθεση As

Απόθεση υγρού/ολικού αρσενικού

μg/m2.ημέρα

7015

Απόθεση Ni

Απόθεση υγρού/ολικού νικελίου

μg/m2.ημέρα

▼B

7013

Απόθεση Hg

Απόθεση υγρού/ολικού υδραργύρου

μg/m2.ημέρα

Υδράργυρος

4013

Μεταλλικός αέριος Hg

Στοιχειακός αέριος υδράργυρος

ng/m3

4813

Συνολικός αέριος Hg

Συνολικός αέριος υδράργυρος

ng/m3

653

Ενεργός αέριος Hg

Ενεργός αέριος υδράργυρος

ng/m3

▼C1

5013

Hg σε ΑΣ10

Υδράργυρος σε ΑΣ10

ng/m3

▼B

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες

5029

B(a)P

Βενζο(a)πυρένιο σε ΑΣ10

ng/m3

5610

Βενζο(a)ανθρακένιο

Βενζο(a)ανθρακένιο σε ΑΣ10

ng/m3

5617

Βενζο(b)φθορανθένιο

Βενζο(b)φθορανθένιο σε ΑΣ10

ng/m3

5759

Βενζο(j)φθορανθένιο

Βενζο(j)φθορανθένιο σε ΑΣ10

ng/m3

5626

Βενζο(k)φθορανθένιο

Βενζο(k)φθορανθένιο σε ΑΣ10

ng/m3

5655

Ινδενο(1,2,3,-cd)πυρένιο

Ινδενο(1,2,3,-cd)πυρένιο σε ΑΣ10

ng/m3

5763

Διβενζο(a, h)ανθρακένιο

Διβενζο(a, h)ανθρακένιο σε ΑΣ10

ng/m3

Απόθεση πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων

7029

B(a)P

Απόθεση βενζο(a)πυρενίου

μg/m2.ημέρα

611

Βενζο(a)ανθρακένιο

Απόθεση βενζο(a)ανθρακενίου

μg/m2.ημέρα

618

Βενζο(b)φθορανθένιο

Απόθεση βενζο(b)φθορανθενίου

μg/m2.ημέρα

760

Βενζο(j)φθορανθένιο

Απόθεση βενζο(j)φθορανθενίου

μg/m2.ημέρα

627

Βενζο(k)φθορανθένιο

Απόθεση βενζο(k)φθορανθενίου

μg/m2.ημέρα

656

Ινδενο(1,2,3,-cd)πυρένιο

Απόθεση ινδενο(1,2,3,-cd)πυρενίου

μg/m2.ημέρα

7419

Διβενζο(a, h)ανθρακένιο

Απόθεση διβενζο(a, h)ανθρακενίου

μg/m2.ημέρα

Πτητικές οργανικές ενώσεις.

20

C6H6

Βενζόλιο

μg/m3

428

C2H6

Αιθανόλη

μg/m3

430

C2H4

Αιθάνιο (αιθυλένιο)

μg/m3

432

HC≡CH

Αιθίνιο (ακετυλένιο)

μg/m3

503

H3C-CH2-CH3

Προπάνιο

μg/m3

505

CH2 = CH-CH3

Προπένιο

μg/m3

394

H3C-CH2-CH2-CH3

n-βουτάνιο

μg/m3

447

H3C-CH(CH3)2

2-μεθυλοπροπάνιο (i-βουτάνιο)

μg/m3

6005

H2C = CH-CH2-CH3

1-βουτένιο

μg/m3

6006

H3C-CH = CH-CH3

trans-2-βουτένιο

μg/m3

6007

H3C-CH = CH-CH3

cis-2-βουτένιο

μg/m3

24

CH2 = CH-CH = CH2

1,3-βουταδιένιο

μg/m3

486

H3C-(CH2)3-CH3

n-πεντάνιο

μg/m3

▼C1

450

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-μεθυλοβουτάνιο (i-πεντάνιο)

μg/m3

▼B

6008

H2C = CH-CH2-CH2-CH3

1-πεντένιο

μg/m3

6009

H3C-HC = CH-CH2-CH3

2-πεντένιο

μg/m3

451

CH2 = CH-C(CH3) = CH2

2-μεθυλο-1,3-βουταδιένιο (ισοπρένιο)

μg/m3

443

C6H14

n-εξάνιο

μg/m3

316

(CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3

2-μεθυλοπεντάνιο (i-εξάνιο)

μg/m3

441

C7H16

n-επτάνιο

μg/m3

475

C8H18

n-οκτάνιο

μg/m3

449

(CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2

2,2,4-τριμεθυλοπεντάνιο (i-οκτάνιο)

μg/m3

▼C1

21

C6H5-CH3

Τολουόλιο

μg/m3

431

C6H5-C2H5

Αιθυλοβενζόλιο

μg/m3

464

m,p-C6H4(CH3)2

m,p-ξυλόλιο

μg/m3

482

o-C6H4(CH3)2

ο-ξυλόλιο

μg/m3

▼B

6011

C6H3(CH3)3

1,2,4-τριμεθυλοβενζόλιο

μg/m3

6012

C6H3(CH3)3

1,2,3-τριμεθυλοβενζόλιο

μg/m3

6013

C6H3(CH3)3

1,3,5-τριμεθυλοβενζόλιο

μg/m3

32

THC(NM)

Ολικοί μη μεθανιούχοι υδρογονάνθρακες

μg/m3

25

HCHO

Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη)

μg/m3

(1)   Δύναται να αναφέρονται τα NOx ή το άθροισμα μετρήσεων NO και NO2 στο ίδιο σημείο. Να αναφέρονται ως μg NO2/m3.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Α)    Κοινοί τύποι δεδομένων

Στην περίπτωση που πρόκειται να κοινοποιηθεί συγκεκριμένος τύπος δεδομένων σύμφωνα με τα μέρη Β έως ΙΑ του παρόντος παραρτήματος, πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που παρατίθενται κάτω από το σχετικό τύπο δεδομένων που προσδιορίζεται κατωτέρω.

1.    Τύπος δεδομένων «Στοιχεία επικοινωνίας»

1. Όνομα υπεύθυνης αρχής, οργανισμού ή φορέα

2. Όνομα υπεύθυνου προσώπου

3. Διεύθυνση στο διαδίκτυο

4. Διεύθυνση

5. Τηλέφωνο

6. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

2.    Τύπος δεδομένων «Κατάσταση υπέρβασης»

1. Αναγνωριστικό κατάστασης υπέρβασης

2. Περιβαλλοντικός στόχος τον οποίο αφορά η υπέρβαση

3. Περιοχή της κατάστασης υπέρβασης (Τύπος δεδομένων «Χωρική έκταση»)

4. Ταξινόμηση περιοχής

5. Διοικητικές μονάδες

6. Εκτίμηση της επιφάνειας στην οποία το επίπεδο ήταν ανώτερο του περιβαλλοντικού στόχου

7. Εκτίμηση του μήκους του δρόμου στον οποίο το επίπεδο ήταν ανώτερο του περιβαλλοντικού στόχου

8. Σταθμοί παρακολούθησης στην περιοχή υπέρβασης (Σύνδεση με το Δ)

9. Προσομοίωση υπέρβασης (Σύνδεση με το Δ)

10. Εκτίμηση του συνολικού μόνιμου πληθυσμού στην περιοχή υπέρβασης

11. Εκτίμηση του οικοσυστήματος/της περιοχής βλάστησης που εκτέθηκε σε επίπεδο ανώτερο του περιβαλλοντικού στόχου

12. Έτος αναφοράς

3.    Τύπος δεδομένων «Περιβαλλοντικός στόχος»

1. Τύπος στόχου

2. Περίοδος υπολογισμού μέσου όρου της εκτίμησης

3. Στόχος προστασίας

4.    Τύπος δεδομένων «Χωρική έκταση»

1. Πληροφορίες από το σύστημα GIS υπό τύπο συντεταγμένων

5.    Τύπος δεδομένων «Χωρική παρατήρηση»

1. Δεδομένα χωρικής εκτίμησης

6.    Τύπος δεδομένων «Δημοσίευση»

1. Δημοσίευση

2. Τίτλος

3. Συντάκτης (συντάκτες)

4. Ημερομηνία δημοσίευσης

5. Εκδότης

6. Διαδικτυακός σύνδεσμος

7.    Τύπος δεδομένων «Τεκμηρίωση μεταβολής»

1. Μεταβολή

2. Περιγραφή της μεταβολής

Β)    Στοιχεία για ζώνες και οικισμούς (άρθρο 6)

1. Πάροχος (Τύπος δεδομένων «Στοιχεία επικοινωνίας»)

2. Τεκμηρίωση μεταβολής (Τύπος δεδομένων «Τεκμηρίωση μεταβολής»)

3. Κωδικός ζώνης

4. Όνομα ζώνης

5. Τύπος ζώνης

6. Καθορισμός ζώνης (Τύπος δεδομένων «Χωρική έκταση»)

7. Ιστορικό ζώνης: Ημερομηνία έναρξης και λήξης της εφαρμογής

8. Προκάτοχοι (Σύνδεση με το Β)

9. Μόνιμος πληθυσμός

10. Έτος αναφοράς μόνιμου πληθυσμού

11. Κωδικός προσδιορισμένου ρύπου

12. Στόχος προστασίας

13. Εξαίρεση ή αναβολή σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ

Γ)    Στοιχεία για το καθεστώς εκτίμησης (άρθρο 7)

1. Πάροχος (Τύπος δεδομένων «Στοιχεία επικοινωνίας»)

2. Τεκμηρίωση μεταβολής (Τύπος δεδομένων «Τεκμηρίωση μεταβολής»)

3. Στοιχεία για τη ζώνη (Σύνδεση με το Β)

4. Ρύπος

5. Περιβαλλοντικός στόχος (Τύπος δεδομένων «Περιβαλλοντικός στόχος»)

6. Επίτευξη του ορίου εκτίμησης

7. Έτος ταξινόμησης του ορίου εκτίμησης

8. Τεκμηρίωση της ταξινόμησης (διαδικτυακός σύνδεσμος)

9. Τύπος εκτίμησης

10. Τύπος εκτίμησης: Περιγραφή

11. Επιμέρους μεταδεδομένα εκτίμησης, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού του σταθμού, στοιχείων τοποθεσίας (Σύνδεση με το Δ)

12. Αρχή υπεύθυνη για την εκτίμηση της ποιότητας του αέρα (Τύπος δεδομένων «Στοιχεία επικοινωνίας»)

13. Αρχή υπεύθυνη για την έγκριση των συστημάτων μέτρησης (Τύπος δεδομένων «Στοιχεία επικοινωνίας»)

14. Αρχή υπεύθυνη για την εξασφάλιση της ακρίβειας των μετρήσεων (Τύπος δεδομένων «Στοιχεία επικοινωνίας»)

15. Αρχή υπεύθυνη για την ανάλυση της μεθόδου εκτίμησης (Τύπος δεδομένων «Στοιχεία επικοινωνίας»)

16. Αρχή υπεύθυνη για το συντονισμό της διασφάλισης της ποιότητας σε εθνικό επίπεδο (Τύπος δεδομένων «Στοιχεία επικοινωνίας»)

17. Αρχή υπεύθυνη για τη συνεργασία με άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή (Τύπος δεδομένων «Στοιχεία επικοινωνίας»)

Δ)    Στοιχεία για τις μεθόδους εκτίμησης (άρθρα 8 και 9)

i)    Γενικά Στοιχεία για όλες τις μεθόδους εκτίμησης

1. Πάροχος (Τύπος δεδομένων «Στοιχεία επικοινωνίας»)

2. Τεκμηρίωση μεταβολής (Τύπος δεδομένων «Τεκμηρίωση μεταβολής»)

3. Τύπος εκτίμησης

4. Στοιχεία για τη ζώνη (Σύνδεση με το Β)

5. Ρύπος

ii)    Στοιχεία σταθερής μέτρησης

1. Αναγνωριστικό τεχνικών μέτρησης

2. Αναγνωριστικό ευρωπαϊκού σταθμού

3. Αναγνωριστικό δικτύου

4. Κωδικός εθνικού σταθμού

5. Όνομα σταθμού παρακολούθησης

6. Όνομα δήμου

7. Ημερομηνία έναρξης και λήξης της μέτρησης

8. Τύπος μέτρησης

9. Μέθοδος μέτρησης/δειγματοληψίας/ανάλυσης

10. Εξοπλισμός μέτρησης/δειγματοληψίας (κατά περίπτωση)

11. Όριο ανίχνευσης (κατά περίπτωση)

12. Απόδειξη ισοδυναμίας

13. Απόδειξη ισοδυναμίας: Τεκμηρίωση (διαδικτυακός σύνδεσμος)

14. Χρόνος δειγματοληψίας

15. Διάστημα δειγματοληψίας

16. Χωρική έκταση της αντιπροσωπευτικής περιοχής (Τύπος δεδομένων «Χωρική έκταση») (κατά περίπτωση)

17. Αξιολόγηση αντιπροσωπευτικότητας (κατά περίπτωση)

18. Τεκμηρίωση αντιπροσωπευτικότητας (διαδικτυακός σύνδεσμος) (κατά περίπτωση)

19. Τοποθεσία σημείου δειγματοληψίας: ύψος του στομίου εισαγωγής αέρα από το έδαφος

20. Τοποθεσία σημείου δειγματοληψίας: οριζόντια απόσταση του στομίου εισαγωγής αέρα από το επόμενο κτίριο (για σταθμούς με κυκλοφορία οχημάτων)

21. Τοποθεσία σημείου δειγματοληψίας: απόσταση του στομίου εισαγωγής αέρα από την πλησιέστερη λωρίδα (για σταθμούς με κυκλοφορία οχημάτων)

22. Ταξινόμηση του σταθμού σε σχέση με τις κύριες πηγές εκπομπών που αφορούν τις τεχνικές μέτρησης για κάθε ρύπο

23. Βασικές πηγές (κυκλοφορία οχημάτων, οικιακή θέρμανση, βιομηχανικές πηγές ή περιοχή πηγής κ.λπ.) (κατά περίπτωση)

24. Απόσταση από την κύρια βιομηχανική πηγή ή την περιοχή πηγής (για βιομηχανικούς σταθμούς)

25. Στοιχεία χρονικής αναφοράς σταθμού: ημερομηνία έναρξης και λήξης

26. Γεωγραφικές συντεταγμένες: γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο του σταθμού παρακολούθησης

27. Τεκμηρίωση των στοιχείων του σταθμού συμπεριλαμβανομένων χαρτών και φωτογραφιών (διαδικτυακός σύνδεσμος) (κατά περίπτωση)

28. Ταξινόμηση περιοχής

29. Απόσταση από κύριο κόμβο (για σταθμούς με κυκλοφορία οχημάτων)

30. Εκτιμώμενος όγκος κυκλοφορίας οχημάτων (για σταθμούς με κυκλοφορία οχημάτων)

31. Ποσοστό κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων σε σχέση με τη συνολική κυκλοφορία (για σταθμούς με κυκλοφορία οχημάτων, κατά περίπτωση)

32. Ταχύτητα κυκλοφορίας οχημάτων (για σταθμούς με κυκλοφορία οχημάτων, κατά περίπτωση)

33. Στενός δρόμος με ψηλά κτίρια τύπου φαραγγιού – πλάτος δρόμου (για σταθμούς με κυκλοφορία οχημάτων, κατά περίπτωση)

34. Στενός δρόμος με ψηλά κτίρια τύπου φαραγγιού – μέσο ύψος προσόψεων κτιρίων (για σταθμούς με κυκλοφορία οχημάτων, κατά περίπτωση)

35. Όνομα δικτύου

36. Δίκτυο: Ημερομηνία έναρξης και λήψης της λειτουργίας

37. Φορέας υπεύθυνος για τη διαχείριση του δικτύου (Τύπος δεδομένων «Στοιχεία επικοινωνίας»)

38. Μέθοδος εκτίμησης για το διασκορπισμό άμμου και αλατιού στους δρόμους το χειμώνα (στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 21 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ)

39. Μέθοδος εκτίμησης για τη συμβολή των φυσικών πηγών (στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 20 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ)

40. Στόχοι ποιότητας δεδομένων: Χρονική κάλυψη

41. Στόχοι ποιότητας δεδομένων: Συλλογή δεδομένων

42. Στόχοι ποιότητας δεδομένων: Εκτίμηση του βαθμού αβεβαιότητας

43. Στόχοι ποιότητας δεδομένων: Τεκμηρίωση της ιχνηλασιμότητας και της εκτίμησης του βαθμού αβεβαιότητας

44. Στόχοι ποιότητας δεδομένων: Τεκμηρίωση της διασφάλισης ποιότητας/του ελέγχου ποιότητας (διαδικτυακός σύνδεσμος)

iii)    Στοιχεία ενδεικτικής μέτρησης

1. Αναγνωριστικό ενδεικτικής μέτρησης

2. Περιγραφή της μεθόδου μέτρησης

3. Τύπος μέτρησης

4. Μέθοδος μέτρησης

5. Εξοπλισμός μέτρησης/δειγματοληψίας (κατά περίπτωση)

6. Όριο ανίχνευσης (κατά περίπτωση)

7. Χρόνος δειγματοληψίας

8. Διάστημα δειγματοληψίας

9. Γεωγραφικές συντεταγμένες: γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο

10. Μέθοδος εκτίμησης για τον διασκορπισμό άμμου και αλατιού στους δρόμους το χειμώνα (στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 21 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ)

11. Μέθοδος εκτίμησης για τη συμβολή των φυσικών πηγών (στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 20 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ)

12. Στόχοι ποιότητας δεδομένων: Χρονική κάλυψη

13. Στόχοι ποιότητας δεδομένων: Συλλογή δεδομένων

14. Στόχοι ποιότητας δεδομένων: Εκτίμηση του βαθμού αβεβαιότητας

15. Στόχοι ποιότητας δεδομένων: Τεκμηρίωση της ιχνηλασιμότητας και της εκτίμησης του βαθμού αβεβαιότητας

16. Στόχοι ποιότητας δεδομένων: Τεκμηρίωση της διασφάλισης της ποιότητας/του ελέγχου ποιότητας (διαδικτυακός σύνδεσμος)

iv)    Στοιχεία προσομοίωσης

1. Αναγνωριστικό προσομοίωσης

2. Τύπος περιβαλλοντικού στόχου (Τύπος δεδομένων «Περιβαλλοντικός στόχος»)

3. Μέθοδος προσομοίωσης: Όνομα

4. Μέθοδος προσομοίωσης: Περιγραφή

5. Μέθοδος προσομοίωσης: Τεκμηρίωση (διαδικτυακός σύνδεσμος)

6. Μέθοδος προσομοίωσης: Επικύρωση μέσω μέτρησης

7. Μέθοδος προσομοίωσης: Επικύρωση μέσω μέτρησης στα σημεία που δεν αναφέρονται βάσει της οδηγίας για την ποιότητα του αέρα

8. Περίοδος προσομοίωσης

9. Περιοχή προσομοίωσης (Τύπος δεδομένων «Χωρική έκταση»)

10. Χωρική κατανομή

11. Μέθοδος εκτίμησης για τον διασκορπισμό άμμου και αλατιού στους δρόμους το χειμώνα (στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 21 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ)

12. Μέθοδος εκτίμησης για τη συμβολή των φυσικών πηγών (στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 20 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ)

13. Στόχοι ποιότητας δεδομένων: Εκτίμηση του βαθμού αβεβαιότητας

14. Στόχοι ποιότητας δεδομένων: Τεκμηρίωση της διασφάλισης της ποιότητας/του ελέγχου ποιότητας (διαδικτυακός σύνδεσμος)

v)    Στοιχεία για την αντικειμενική εκτίμηση

1. Αναγνωριστικό αντικειμενικής εκτίμησης

2. Περιγραφή

3. Περιοχή αντικειμενικής εκτίμησης (Τύπος δεδομένων «Χωρική έκταση»)

4. Στόχος ποιότητας δεδομένων: Εκτίμηση του βαθμού αβεβαιότητας

5. Στόχοι ποιότητας δεδομένων: Τεκμηρίωση της ιχνηλασιμότητας και της εκτίμησης του βαθμού αβεβαιότητας

6. Στόχοι ποιότητας δεδομένων: Τεκμηρίωση της διασφάλισης της ποιότητας/του ελέγχου ποιότητας (διαδικτυακός σύνδεσμος)

Ε)    Στοιχεία για τα πρωτογενή επικυρωμένα δεδομένα εκτίμησης και τα πρωτογενή επίκαιρα δεδομένα εκτίμησης (άρθρο 10)

1. Πάροχος (Τύπος δεδομένων «Στοιχεία επικοινωνίας»)

2. Τεκμηρίωση μεταβολής (Τύπος δεδομένων «Τεκμηρίωση μεταβολής»)

3. Αριθμός έκδοσης

4. Ρύπος

5. Μονάδα ρύπου

6. Τύπος εκτίμησης

7. Μέθοδος εκτίμησης (Σύνδεση με το Δ)

8. Ημερομηνία έναρξης και λήψης της δειγματοληψίας

9. Χρονικές μονάδες και αριθμός μονάδων δειγματοληψίας

10. Τιμή μέτρησης (συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας επιπέδων συγκέντρωσης ρύπων που οφείλονται σε φυσικές πηγές και σε διασκορπισμό άμμου και αλατιού στους δρόμους το χειμώνα [στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται τα άρθρα 20 και 21 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ])

11. Τιμή προσομοίωσης (Τύπος δεδομένων «Χωρική παρατήρηση») (συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας επιπέδων συγκέντρωσης ρύπων που οφείλονται σε φυσικές πηγές και σε διασκορπισμό άμμου και αλατιού στους δρόμους το χειμώνα [στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται τα άρθρα 20 και 21 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ])

12. Περίοδος ισχύος

13. Κατάσταση επιβεβαίωσης

ΣΤ)    Στοιχεία για παραγόμενα συγκεντρωτικά δεδομένα (άρθρο 11)

1. Αναγνωριστικό εκτίμησης

2. Στοιχεία για τη ζώνη (Σύνδεση με το Β)

3. Ρύπος

4. Μονάδα ρύπου

5. Περιβαλλοντικός στόχος (Τύπος δεδομένων «Περιβαλλοντικός στόχος»)

6. Τύπος εκτίμησης

7. Μέθοδος εκτίμησης (Σύνδεση με το Δ)

8. Χρονική αναφορά: Ημερομηνία έναρξης και λήψης της περιόδου συγκέντρωσης

9. Συγκεντρωτική τιμή μέτρησης

10. Συγκεντρωτική τιμή προσομοίωσης (Τύπος δεδομένων «Χωρική παρατήρηση»)

11. Στόχος ποιότητας δεδομένων: Χρονική κάλυψη

12. Στόχος ποιότητας δεδομένων: Συλλογή δεδομένων

13. Στόχος ποιότητας δεδομένων: Εκτίμηση του βαθμού αβεβαιότητας

14. Περίοδος ισχύος

15. Κατάσταση επιβεβαίωσης

Ζ)    Στοιχεία για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων (άρθρο 12)

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες τις ζώνες και τους οικισμούς και να συμφωνούν πλήρως με τα παραγόμενα στοιχεία βάσει του μέρους ΣΤ του παρόντος παραρτήματος για τα συγκεντρωτικά επικυρωμένα δεδομένα εκτίμησης που αφορούν ρύπους με καθορισμένους περιβαλλοντικούς στόχους.

1. Πάροχος (Τύπος δεδομένων «Στοιχεία επικοινωνίας»)

2. Έτος υποβολής στοιχείων

3. Τεκμηρίωση μεταβολής (Τύπος δεδομένων «Τεκμηρίωση μεταβολής»)

4. Στοιχεία για τη ζώνη (Σύνδεση με το Β)

5. Κατάσταση υπέρβασης (Τύπος δεδομένων «Κατάσταση υπέρβασης»)

6. Ρύπος

7. Πληροφορίες εκτίμησης (Σύνδεση με το Δ)

8. Υπέρβαση του περιβαλλοντικού στόχου

9. Υπέρβαση του περιβαλλοντικού στόχου συν του περιθωρίου ανοχής

10. Υπέρβαση συνεκτιμώντας τις φυσικές πηγές

11. Υπέρβαση λαμβάνοντας υπόψη το διασκορπισμό άμμου ή αλατιού στους δρόμους το χειμώνα

12. Κατάσταση υπέρβασης αφού ληφθεί υπόψη η συμβολή των φυσικών πηγών και του διασκορπισμού άμμου ή αλατιού στους δρόμους το χειμώνα (Τύπος δεδομένων «Κατάσταση υπέρβασης»).

13. Συνολικός αριθμός υπερβάσεων (σύμφωνα με τα σημεία 8 έως 11)

Η)    Στοιχεία για τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα (άρθρο 13)

1. Πάροχος (Τύπος δεδομένων «Στοιχεία επικοινωνίας»)

2. Τεκμηρίωση μεταβολής (Τύπος δεδομένων «Τεκμηρίωση μεταβολής»)

3. Σχέδιο για την ποιότητα του αέρα: Κωδικός

4. Σχέδιο για την ποιότητα του αέρα: Όνομα

5. Σχέδιο για την ποιότητα του αέρα: Έτος αναφοράς της πρώτης υπέρβασης

6. Αρμόδια αρχή (Τύπος δεδομένων «Στοιχεία επικοινωνίας»)

7. Σχέδιο για την ποιότητα του αέρα: Κατάσταση

8. Σχέδιο για την ποιότητα του αέρα: Καλυπτόμενοι ρύποι

9. Σχέδιο για την ποιότητα του αέρα: Ημερομηνία επίσημης έγκρισης

10. Σχέδιο για την ποιότητα του αέρα: Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

11. Παραπομπή στο σχέδιο για την ποιότητα του αέρα (διαδικτυακός σύνδεσμος)

12. Παραπομπή στην υλοποίηση (διαδικτυακός σύνδεσμος)

13. Σχετική δημοσίευση (Τύπος δεδομένων «Δημοσίευση»)

14. Κωδικός της (των) κατάστασης(-εων) υπέρβασης την (τις) οποία(-ες) αφορά (Σύνδεση με το ΙΑ)

Θ)    Στοιχεία για την κατανομή πηγών (άρθρο 13)

1. Κωδικός(-οί) κατάστασης υπέρβασης (Σύνδεση με το ΙΑ)

2. Έτος αναφοράς

3. Περιφερειακό περιβάλλον υπό μη εκτεθειμένες συνθήκες: Συνολικές

4. Περιφερειακό περιβάλλον υπό μη εκτεθειμένες συνθήκες: Από το κράτος μέλος

5. Περιφερειακό περιβάλλον υπό μη εκτεθειμένες συνθήκες: Διασυνοριακές

6. Περιφερειακό περιβάλλον υπό μη εκτεθειμένες συνθήκες: Φυσικές

7. Αύξηση αστικού περιβάλλοντος υπό μη εκτεθειμένες συνθήκες: Συνολικές

8. Αύξηση αστικού περιβάλλοντος υπό μη εκτεθειμένες συνθήκες: Κυκλοφορία οχημάτων

9. Αύξηση αστικού περιβάλλοντος υπό μη εκτεθειμένες συνθήκες: Βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού

10. Αύξηση αστικού περιβάλλοντος υπό μη εκτεθειμένες συνθήκες: Γεωργία

11. Αύξηση αστικού περιβάλλοντος υπό μη εκτεθειμένες συνθήκες: Εμπόριο και οικιστική ανάπτυξη

12. Αύξηση αστικού περιβάλλοντος υπό μη εκτεθειμένες συνθήκες: Ναυτιλία

13. Αύξηση αστικού περιβάλλοντος υπό μη εκτεθειμένες συνθήκες: Μηχανήματα κινούμενα εκτός δρόμου

14. Αύξηση αστικού περιβάλλοντος υπό μη εκτεθειμένες συνθήκες: Φυσικές

15. Αύξηση αστικού περιβάλλοντος υπό μη εκτεθειμένες συνθήκες: Διασυνοριακές

16. Τοπική αύξηση: Συνολικές

17. Τοπική αύξηση: Κυκλοφορία οχημάτων

18. Τοπική αύξηση: Βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού

19. Τοπική αύξηση: Γεωργία

20. Τοπική αύξηση: Εμπόριο και οικιστική ανάπτυξη

21. Τοπική αύξηση: Ναυτιλία

22. Τοπική αύξηση: Μηχανήματα κινούμενα εκτός δρόμου

23. Τοπική αύξηση: Φυσικές

24. Τοπική αύξηση: Διασυνοριακές

Ι)    Στοιχεία για το σενάριο για το έτος επίτευξης (άρθρο 13)

1. Κωδικός κατάστασης υπέρβασης (Σύνδεση με το ΙΑ)

2. Κωδικός σεναρίου

3. Κωδικός σχεδίου για την ποιότητα του αέρα (Σύνδεση με το Ζ)

4. Έτος αναφοράς για το οποίο αναπτύσσονται προβλέψεις

5. Έτος αναφοράς από το οποίο ξεκινούν οι προβλέψεις

6. Κατανομή πηγών (Σύνδεση με το Η)

7. Σχετική δημοσίευση (Τύπος δεδομένων «Δημοσίευση»)

8. Βάση: Περιγραφή του σεναρίου εκπομπών

9. Βάση: Συνολικές εκπομπές στην οικεία χωρική μονάδα

10. Βάση: Συμπεριλαμβανόμενα μέτρα (Σύνδεση με το Ι)

11. Βάση: Αναμενόμενα επίπεδα συγκέντρωσης στο έτος πρόβλεψης

12. Βάση: Αναμενόμενος αριθμός υπερβάσεων στο έτος πρόβλεψης

13. Πρόβλεψη: Περιγραφή του σεναρίου εκπομπών

14. Πρόβλεψη: Συνολικές εκπομπές στην οικεία χωρική μονάδα

15. Πρόβλεψη: Συμπεριλαμβανόμενα μέτρα (Σύνδεση με το Ι)

16. Πρόβλεψη: Αναμενόμενα επίπεδα συγκέντρωσης στο έτος πρόβλεψης

17. Πρόβλεψη: Αναμενόμενος αριθμός υπερβάσεων στο έτος πρόβλεψης

ΙΑ)    Στοιχεία για μέτρα (άρθρα 13 και 14)

1. Κωδικός(-οί) κατάστασης υπέρβασης (Σύνδεση με το ΙΑ)

2. Κωδικός σχεδίου για την ποιότητα του αέρα (Σύνδεση με το Ζ)

3. Κωδικός σεναρίου αξιολόγησης (Σύνδεση με το Θ)

4. Μέτρο: Κωδικός

5. Μέτρο: Όνομα

6. Μέτρο: Περιγραφή

7. Μέτρο: Κατηγορία

8. Μέτρο: Τύπος

9. Μέτρο: Διοικητικό επίπεδο

10. Μέτρο: Χρονοδιάγραμμα

11. Μέτρο: Τομέας επηρεαζόμενης πηγής

12. Μέτρο: Χωρική κλίμακα

13. Εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης (κατά περίπτωση)

14. Σχεδιαζόμενη υλοποίηση: ημερομηνία έναρξης και λήξης

15. Ημερομηνία κατά την οποία το μέτρο σχεδιάζεται να τεθεί πλήρως σε ισχύ

16. Άλλες βασικές ημερομηνίες υλοποίησης

17. Δείκτης για την παρακολούθηση της προόδου

18. Μείωση ετήσιων εκπομπών λόγω του εφαρμοζόμενου μέτρου

19. Αναμενόμενος αντίκτυπος στο επίπεδο συγκεντρώσεων κατά το έτος πρόβλεψης (κατά περίπτωση)

20. Αναμενόμενος αντίκτυπος στον αριθμό των υπερβάσεων κατά το έτος πρόβλεψης (κατά περίπτωση)

Top