EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011A1217(01)-20190329

Consolidated text: Νομισματική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκηπάτου της Ανδόρας

02011A1217(01) — EL — 29.03.2019 — 003.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκηπάτου της Ανδόρας

(ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

 M1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαρτίου 2014 2014/C 73/04

  C 73

7

12.3.2014

 M2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2015 2015/C 115/03

  C 115

4

10.4.2015

 M3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιανουαρίου 2016 2016/C 31/06

  C 31

5

28.1.2016

 M4

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/123 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιανουαρίου 2017

  L 19

42

25.1.2017

 M5

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/493 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2018

  L 81

45

23.3.2018

►M6

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/527 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2019

  L 86

97

28.3.2019
▼B

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκηπάτου της Ανδόρας

2011/C 369/01Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

και

ΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΝΔΟΡΑΣ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Την 1η Ιανουαρίου 1999, το ευρώ αντικατέστησε το νόμισμα κάθε κράτους μέλους που συμμετείχε στο τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, μεταξύ των οποίων και της Ισπανίας και της Γαλλίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1998.

(2)

Πριν από τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας, το Πριγκηπάτο της Ανδόρας δεν είχε κανένα επίσημο νόμισμα, και δεν είχε συνάψει νομισματική συμφωνία με κράτος μέλος ή τρίτη χώρα. Τα Ισπανικά και Γαλλικά τραπεζογραμμάτια και κέρματα ήταν εκ των πραγμάτων επίσημο νόμισμα στην Ανδόρα και αντικαταστάθηκαν από τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2002. Η Ανδόρα έχει επίσης εκδώσει ορισμένα συλλεκτικά κέρματα σε diner.

(3)

Σύμφωνα με την παρούσα νομισματική συμφωνία, το ευρώ είναι το επίσημο νόμισμα του Πριγκηπάτου της Ανδόρας. Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας έχει συνεπώς το δικαίωμα να εκδίδει κέρματα σε ευρώ και την υποχρέωση να χορηγεί την ιδιότητα του νόμιμου υποχρεωτικού μέσου πληρωμής στα τραπεζογραμμάτια και στα κέρματα σε ευρώ που εκδίδονται από το Ευρωσύστημα και από τα κράτη μέλη τα οποία έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας πρέπει να μεριμνά ώστε στην επικράτειά του να εφαρμόζονται οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα σε ευρώ, περιλαμβανομένων των κανόνων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη.

(4)

Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας διαθέτει έναν σημαντικό τραπεζικό τομέα που συνεργάζεται στενά με τον αντίστοιχο τομέα της ζώνης του ευρώ. Ως εκ τούτου, προκειμένου να κατοχυρωθεί ίση μεταχείριση, θα πρέπει να καταστούν σταδιακά εφαρμοστέες στο Πριγκηπάτο της Ανδόρας οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, ιδίως αυτές που αφορούν την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την πρόληψη της απάτης και της παραχάραξης μη ρευστών μέσων πληρωμής και την υποχρέωση της γνωστοποίησης στατιστικών στοιχείων.

(5)

Η παρούσα συμφωνία δεν επιβάλλει στην ΕΚΤ και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες καμία υποχρέωση ένταξης των χρηματοπιστωτικών μέσων του Πριγκηπάτου της Ανδόρας στον κατάλογο ή τους καταλόγους των τίτλων που είναι επιλέξιμοι για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.

(6)

Θα πρέπει να συσταθεί μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του Πριγκηπάτου της Ανδόρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξετάζει την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, να αποφασίζει το ετήσιο ανώτατο επίπεδο έκδοσης κερμάτων, να εξετάζει την καταλληλότητα του ελάχιστου ποσοστού κερμάτων που μπορούν να τεθούν σε κυκλοφορία στην ονομαστική τους αξία και να αξιολογεί τα μέτρα που λαμβάνει το Πριγκηπάτο της Ανδόρας για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας της EE. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ πρέπει να απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

(7)

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιλέγεται ως το αρμόδιο όργανο για την επίλυση των διαφορών που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:Άρθρο 1

Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το ευρώ ως επίσημο νόμισμά του, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1103/97 και (ΕΚ) αριθ. 974/98. Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας αναγνωρίζει στα τραπεζογραμμάτια και στα κέρματα σε ευρώ την ιδιότητα του νομίμου υποχρεωτικού μέσου πληρωμής.

Άρθρο 2

1.  Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας δεν εκδίδει τραπεζογραμμάτια. Οι προϋποθέσεις για την έκδοση κερμάτων ευρώ από 1ης Ιουλίου 2013 καθορίζονται στα ακόλουθα άρθρα.

2.  Το δικαίωμα έκδοσης κερμάτων ευρώ από 1ης Ιουλίου 2013 υπόκειται στους εξής όρους:

α) την προηγούμενη έγκριση, από το Πριγκηπάτο της Ανδόρας, όλων των νομικών πράξεων και κανόνων της ΕΕ που απαριθμούνται στο παράρτημα της παρούσας συμφωνίας για τις οποίες υπάρχει ήδη προθεσμία 12 ή 18 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο·

β) την υπογραφή, από το Πριγκηπάτο της Ανδόρας, το αργότερο σε 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, του πολυμερούς μνημονίου συμφωνίας του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κινητών Αξιών σχετικά με τη διαβούλευση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Άρθρο 3

Το ετήσιο ανώτατο όριο (κατ’ αξίαν) για την έκδοση κερμάτων ευρώ από το Πριγκηπάτο της Ανδόρας υπολογίζεται από τη μεικτή επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της παρούσας συμβάσεως ως το άθροισμα των εξής στοιχείων:

 ενός σταθερού τμήματος, το αρχικό ποσό του οποίου για το 2013 καθορίζεται σε 2 342 000  EUR. Η μεικτή επιτροπή δύναται να αναθεωρεί ετησίως το σταθερό τμήμα ώστε να λαμβάνονται υπόψη τόσο ο πληθωρισμός — βάσει του πληθωρισμού ΕνΔΤΚ στην Ευροζώνη κατά τους δώδεκα προηγούμενους μήνες — όσο και οι πιθανές σημαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν την αγορά συλλεκτικών νομισμάτων ευρώ·

 ενός μεταβλητού τμήματος, το οποίο αντιστοιχεί στη μέση (κατ’ αξίαν) κοπή νομισμάτων ανά κάτοικο της Ευροζώνης κατά τους 12 προηγούμενους μήνες πολλαπλασιαζόμενη επί τον αριθμό των κατοίκων του Πριγκηπάτου της Ανδόρας.

Άρθρο 4

1.  Τα κέρματα ευρώ που εκδίδει το Πριγκηπάτο της Ανδόρας είναι πανομοιότυπα με τα κέρματα που εκδίδουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν υιοθετήσει το ευρώ, όσον αφορά την ονομαστική αξία, την κυκλοφορία ως νόμιμο μέσο πληρωμής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά της κοινής όψης και τα κοινά καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά της εθνικής όψης.

2.  Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας γνωστοποιεί εκ των προτέρων τα σχέδια των εθνικών όψεων των κερμάτων ευρώ που εκδίδει στην Επιτροπή, η οποία και ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες της EE.

Άρθρο 5

1.  Η κοπή των κερμάτων ευρώ που εκδίδει το Πριγκηπάτο της Ανδόρας πραγματοποιείται από το νομισματοκοπείο της ΕΕ της επιλογής του, το οποίο πάντως πρέπει να έχει πείρα στην παραγωγή κερμάτων ευρώ. Η μεικτή επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται για κάθε αλλαγή του αναδόχου.

2.  Τουλάχιστον το 80 % των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία τίθενται σε κυκλοφορία στην ονομαστική τους αξία. Η μεικτή επιτροπή δύναται να αποφασίσει την αύξηση του εν λόγω ποσοστού.

3.  Η έκδοση συλλεκτικών νομισμάτων ευρώ από το Πριγκηπάτο της Ανδόρας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση συλλεκτικών νομισμάτων ευρώ, οι οποίες προβλέπουν συγκεκριμένα τον προσδιορισμό τεχνικών χαρακτηριστικών, καλλιτεχνικών χαρακτηριστικών και ονομαστικών αξιών που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση των κερμάτων αυτών από τα κέρματα τρέχουσας κυκλοφορίας.

Άρθρο 6

1.  Για τους σκοπούς της έγκρισης, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, του συνολικού όγκου χρήματος που εκδίδεται από το Βασίλειο της Ισπανίας και τη Γαλλική Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ήμισυ του όγκου των κερμάτων ευρώ που εκδίδοται από το Πριγκηπάτο της Ανδόρας προστίθεται στον όγκο των κερμάτων που εκδίδονται από το Βασίλειο της Ισπανίας, ενώ το άλλο ήμισυ προστίθεται στον όγκο των κερμάτων που εκδίδονται από τη Γαλλική Δημοκρατία.

2.  Το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, το Πριγκηπάτο της Ανδόρας γνωστοποιεί κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Βασίλειο της Ισπανίας και στη Γαλλική Δημοκρατία τη συνολική ονομαστική αξία των κερμάτων ευρώ τα οποία προβλέπει να εκδώσει κατά το επόμενο έτος. Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας γνωστοποιεί επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προβλεπόμενες συνθήκες έκδοσης των εν λόγω κερμάτων, και ιδίως το ποσοστό των συλλεκτικών κερμάτων καθώς και τις λεπτομερείς ρυθμίσεις που αφορούν την εισαγωγή των κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία.

Άρθρο 7

1.  Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει το δικαίωμα του Πριγκηπάτου της Ανδόρας να συνεχίσει να εκδίδει συλλεκτικά κέρματα σε diner.

2.  Τα συλλεκτικά νομίσματα που εκδίδει το Πριγκηπάτο της Ανδόρας δεν αποτελούν νόμιμο μέσο πληρωμής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 8

1.  Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας δεσμεύεται να θεσπίσει όλα τα κατάλληλα μέτρα, είτε με άμεση μεταφορά της νομοθεσίας είτε ενδεχομένως με τη θέσπιση ισοδύναμων μέτρων, με σκοπό την εφαρμογή των νομικών πράξεων και κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαριθμούνται στο παράρτημα της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά τους εξής τομείς:

α) τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ·

β) τη νομοθεσία για τον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες και την εποπτεία των σχετικών ιδρυμάτων·

γ) την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και την πρόληψη της απάτης και της παραχάραξης ρευστών και μη ρευστών μέσων πληρωμής (θέματα για τα οποία πρέπει να υπογραφεί συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπόλ), τους κανόνες που αφορούν τα μετάλλια και τις μάρκες και τις υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων. Όσον αφορά τη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής και οι τεχνικές προσαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των παρεκκλίσεων που είναι αναγκαίες προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση της Ανδόρας) πρέπει να καθοριστούν σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το αργότερο 18 μήνες πριν από την πραγματική συλλογή των στατιστικών στοιχείων·

δ) τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη χρησιμοποίηση του ευρώ ως ενιαίου νομίσματος, που έχουν θεσπισθεί βάσει του άρθρου 133 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.  Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας εφαρμόζει τις νομικές πράξεις και τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα με τις προθεσμίες που καθορίζονται στο παράρτημα.

3.  Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας μπορεί να ζητήσει τεχνική βοήθεια από φορείς που αποτελούν μέρος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων.

4.  Η Επιτροπή τροποποιεί το παράρτημα μια φορά το χρόνο, ή πιο συχνά εάν χρειαστεί, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες σχετικές νομικές πράξεις και κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι τροποποιήσεις των υφισταμένων πράξεων. Η μεικτή επιτροπή καθορίζει στο εξής τις κατάλληλες και εύλογες ημερομηνίες για την εφαρμογή από το Πριγκηπάτο της Ανδόρας των νέων νομικών πράξεων και κανόνων που προστίθενται στο παράρτημα.

5.  Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η μεικτή επιτροπή δύναται να αναθεωρήσει μια υφιστάμενη προθεσμία που ορίζεται στο παράρτημα.

6.  Το επικαιροποιημένο παράρτημα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 9

Τα πιστωτικά ιδρύματα και, κατά περίπτωση, τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν άδεια άσκησης δραστηριοτήτων στο έδαφος του Πριγκιπάτου της Ανδόρας μπορούν να έχουν πρόσβαση στα συστήματα διατραπεζικών διακανονισμών των συναλλαγών και πληρωμών, καθώς και διακανονισμών για πράξεις επί τίτλων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν προς τούτο καθορισθεί από τις αρμόδιες αρχές της Ισπανίας ή της Γαλλίας, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Άρθρο 10

1.  Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα διευθέτησης κάθε διαφοράς μεταξύ των μερών η οποία ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και δεν θα ήταν δυνατόν να επιλυθεί εντός της μεικτής επιτροπής

2.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενεργώντας κατόπιν εισηγήσεως της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη μεικτή επιτροπή, ή το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο εάν θεωρήσει ότι το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν εκπλήρωσε υποχρέωση που υπέχει δυνάμει της παρούσας συμφωνίας,. Η απόφαση του Δικαστηρίου, κατά της οποίας δεν μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με την απόφαση εντός προθεσμίας που ορίζει στην απόφασή του το Δικαστήριο.

3.  Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Πριγκιπάτο της Ανδόρας δεν λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την απόφαση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση κατόπιν τρίμηνης προειδοποίησης.

Άρθρο 11

1.  Συγκροτείται μεικτή επιτροπή. Αυτή απαρτίζεται από εκπροσώπους του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (η οποία προεδρεύει), του Βασιλείου της Ισπανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, καθώς και από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

2.  Η μεικτή επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η προεδρία ασκείται εκ περιτροπής σε ετήσια βάση από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εκπρόσωπο του Πριγκιπάτου της Ανδόρας. Η μεικτή επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της με ομοφωνία.

3.  Η μεικτή επιτροπή προβαίνει σε ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών και λαμβάνει τις αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 8. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημερώνει το Πριγκιπάτο της Ανδόρας σχετικά με τα νομοσχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπό συζήτηση στους τομείς που καλύπτονται από το άρθρο 8. Εξάλλου, η μεικτή επιτροπή εξετάζει τα μέτρα που λαμβάνει το Πριγκιπάτο της Ανδόρας και καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών που απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

4.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει πρώτη την προεδρία της μεικτής επιτροπής μόλις τεθεί σε ισχύ η παρούσα συμφωνία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13.

Άρθρο 12

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 3, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με προειδοποίηση ενός έτους.

Άρθρο 13

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία το κάθε μέρος κοινοποιεί την ολοκλήρωση των οικείων διαδικασιών κύρωσης.

Άρθρο 14

Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται και υπογράφεται σε τέσσερις γλώσσες (καταλανικά, γαλλικά, αγγλικά και ισπανικά), και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2011.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Olli REHN

Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας

Antoni MARTÍ PETIT

Αρχηγός της κυβέρνησης

▼M6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

1

Απόφαση-πλαίσιο 2005/212/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, για τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος (ΕΕ L 68 της 15.3.2005, σ. 49)

31 Μαρτίου 2015 (1)

2

Απόφαση 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση ρυθμίσεων για τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών (ΕΕ L 271 της 24.10.2000, σ. 4)

 

3

Απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001, για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος (ΕΕ L 182 της 5.7.2001, σ. 1)

 

4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 9)

 

5

Απόφαση 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη συνεργασία των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη προς ανίχνευση και εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων (ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 103)

 

6

Οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 39)

1 Νοεμβρίου 2016 (2)

7

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 1)

1 Οκτωβρίου 2017 (3)

8

Οδηγία 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73)

1 Οκτωβρίου 2017 (3)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

9

Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 43)

31 Δεκεμβρίου 2020 (6)

 

Συμπληρώθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

10

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (ΕΕ L 254 της 20.9.2016, σ. 1).

1 Δεκεμβρίου 2017 (5)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

11

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/105 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675, όσον αφορά την προσθήκη της Αιθιοπίας στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου στον πίνακα στο σημείο I του παραρτήματος (ΕΕ L 19 της 24.1.2018, σ. 1)

31 Μαρτίου 2019 (6)

12

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/212 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσθήκη της Σρι Λάνκα, του Τρινιδάδ και Τομπάγκο και της Τυνησίας στον πίνακα του σημείου I του παραρτήματος (ΕΕ L 41 της 14.2.2018, σ. 4)

31 Μαρτίου 2019 (6)

Πρόληψη της απάτης και της παραχάραξης και κιβδηλείας

13

Απόφαση-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών (ΕΕ L 149 της 2.6.2001, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2013

14

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6)

30 Σεπτεμβρίου 2013

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

15

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 17 της 22.1.2009, σ. 1)

 

16

Απόφαση 2001/887/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 329 της 14.12.2001, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2013

17

Απόφαση 2003/861/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρματα ευρώ (ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 44)

30 Σεπτεμβρίου 2013

18

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2013

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

19

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 46/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (ΕΕ L 17 της 22.1.2009, σ. 5)

 

20

Οδηγία 2014/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 151 της 21.5.2014, σ. 1)

30 Ιουνίου 2016 (2)

Κανόνες για τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα σε ευρώ

21

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 4)

30 Σεπτεμβρίου 2014 (1)

22

Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 1999 για το σύστημα ελέγχου της ποιότητας των κερμάτων σε ευρώ

31 Μαρτίου 2013

23

Ανακοίνωση 2001/C 318/03 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2001, σχετικά με την προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά την παράσταση της κοινής όψης των κερμάτων ευρώ [CΟΜ(2001) 600 τελικό] (ΕΕ C 318 της 13.11.2001, σ. 3)

31 Μαρτίου 2013

24

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/5 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Μαρτίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΕ L 78 της 25.3.2003, σ. 20)

31 Μαρτίου 2013

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

25

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/11 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Απριλίου 2013, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/5 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΕ L 118 της 30.4.2013, σ. 43)

30 Σεπτεμβρίου 2014 (1)

26

Σύσταση 2009/23/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τις εθνικές όψεις και την έκδοση των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία [C(2008) 8625] (ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 52)

31 Μαρτίου 2013

27

Απόφαση ΕΚΤ/2010/14 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΕ L 267 της 9.10.2010, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2013

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

28

Απόφαση ΕΚΤ/2012/19 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Σεπτεμβρίου 2012, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΕ L 253 της 20.9.2012, σ. 19)

30 Σεπτεμβρίου 2014 (1)

29

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία (ΕΕ L 339 της 22.12.2010, σ. 1)

31 Μαρτίου 2013

30

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1214/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (ΕΕ L 316 της 29.11.2011, σ. 1)

31 Μαρτίου 2015 (1)

31

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την έκδοση κερμάτων ευρώ (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 135)

30 Σεπτεμβρίου 2014 (1)

32

Απόφαση ΕΚΤ/2013/10 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΕ L 118 της 30.4.2013, σ. 37)

30 Σεπτεμβρίου 2014 (1)

33

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2014, για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία (Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 194 της 2.7.2014, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2014 (2)

Νομοθεσία για τον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα

34

Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1)

31 Μαρτίου 2016

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

35

Οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ όσον αφορά τους κανόνες αποτίμησης για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών καθώς και τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 283της 27.10.2001, σ. 28)

 

36

Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16)

 

37

Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών, της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς, της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΕΕ L 224 της 16.8.2006, σ. 1)

 

38

Οδηγία 89/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 1989, όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των λογιστικών εγγράφων των εγκατεστημένων σε ένα κράτος μέλος υποκαταστημάτων των πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εκτός του κράτους μέλους αυτού (ΕΕ L 44 της 16.2.1989, σ. 40)

31 Μαρτίου 2018

39

Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997, σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών (ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22)

31 Μαρτίου 2018

40

Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45)

31 Μαρτίου 2018

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

41

Οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς και της οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 37)

 

42

Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 120)

 

43

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1)

 

44

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1)

31 Μαρτίου 2018 με εξαίρεση το άρθρο 3 παράγραφος 1: 1η Φεβρουαρίου 2023 και από 1η Φεβρουαρίου 2025 (3)

45

Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 125 της 5.5.2001, σ. 15)

31 Μαρτίου 2018

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

46

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190)

 

47

Οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43)

31 Μαρτίου 2018

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

48

Οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς και της οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 37)

 

49

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190)

 

50

Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ (ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1)

31 Μαρτίου 2018

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

51

Οδηγία 2005/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2005, για τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 85/611/ΕΟΚ, 91/675/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου καθώς επίσης των οδηγιών 94/19/ΕΚ, 98/78/ΕΚ, 2000/12/ΕΚ, 2001/34/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ και 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη θέσπιση νέας οργανωτικής διάρθρωσης των αρμόδιων επιτροπών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ΕΕ L 79 της 24.3.2005, σ. 9)

 

52

Οδηγία 2008/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 40)

 

53

Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 120)

 

54

Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 113)

 

55

Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338)

30 Σεπτεμβρίου 2017

 

Συμπληρώθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

56

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των ορισμών και τον συντονισμό της συμπληρωματικής εποπτείας της συγκέντρωσης κινδύνων και των συναλλαγών εντός ομίλου (ΕΕ L 326 της 11.12.2015, σ. 34)

31 Μαρτίου 2018 (4)

57

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 (ΕΕ L 266 της 9.10.2009, σ. 11)

31 Μαρτίου 2018

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

58

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 22)

 

59

Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7)

31 Μαρτίου 2016

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

60

Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (3)

61

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35)

30 Σεπτεμβρίου 2018 (4)

62

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12)

31 Μαρτίου 2016

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

63

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1022/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) όσον αφορά την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 5)

 

64

Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 34)

 

65

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190)

 

66

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1)

 

67

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35)

 

68

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84)

31 Μαρτίου 2016

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

69

Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1)

 

70

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 258/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020, και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ (ΕΕ L 105 της 8.4.2014, σ. 1)

 

71

Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 1)

 

72

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

30 Σεπτεμβρίου 2019 (1)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

73

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1)

 

74

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1002/2013 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων φορέων (ΕΕ L 279 της 19.10.2013, σ. 2)

 

75

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190)

 

76

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84)

 

77

Οδηγία 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73)

 

78

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1515 της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παράταση των μεταβατικών περιόδων σε σχέση με μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων (ΕΕ L 239 της 15.9.2015, σ. 63)

30 Σεπτεμβρίου 2019 (4)

79

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2019 (4)

 

Συμπληρώθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

80

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών συναλλαγών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 352 της 21.12.2012, σ. 20)

 

81

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1248/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο αιτήσεων για καταχώριση αρχείων καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 352 της 21.12.2012, σ. 30)

 

82

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1249/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο των αρχείων που πρέπει να διατηρούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 352 της 21.12.2012, σ. 32)

 

83

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 148/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 1)

 

84

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 149/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης, την υποχρέωση εκκαθάρισης, το δημόσιο μητρώο, την πρόσβαση σε τόπο διαπραγμάτευσης, τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, τις τεχνικές μετριασμού του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 11)

 

85

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 25)

 

86

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 151/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που θα προσδιορίζουν τα δεδομένα που θα πρέπει να δημοσιεύονται και να διατίθενται από αρχεία καταγραφής συναλλαγών και τα λειτουργικά πρότυπα για τη συγκέντρωση, σύγκριση και αξιολόγηση των δεδομένων (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 33)

 

87

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 152/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κεντρικού αντισυμβαλλομένου (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 37)

 

88

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 153/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 41)

 

89

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 876/2013 της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2013, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα σώματα για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (ΕΕ L 244 της 13.9.2013, σ. 19)

30 Σεπτεμβρίου 2019 (2)

90

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 285/2014 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα όσον αφορά τον άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο των συμβάσεων εντός της Ένωσης και την αποφυγή της παράκαμψης κανόνων και υποχρεώσεων (ΕΕ L 352 της 21.3.2014, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2019 (2)

91

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 484/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2014, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το υποθετικό κεφάλαιο κεντρικού αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 138 της 13.5.2014, σ. 57)

30 Σεπτεμβρίου 2019 (2)

92

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2205 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης (ΕΕ L 314 της 1.12.2015, σ. 13)

30 Σεπτεμβρίου 2019 (4)

93

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/592 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης (ΕΕ L 103 της 19.4.2016, σ. 5)

30 Σεπτεμβρίου 2019 (4)

94

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση.

30 Σεπτεμβρίου 2017 (1)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

95

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/62 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης (ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 37)

 

96

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2395 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια και για τις επιπτώσεις της αντιμετώπισης μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ορισμένων ανοιγμάτων του δημοσίου τομέα εκπεφρασμένων στο εθνικό νόμισμα οποιουδήποτε κράτους μέλους (ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 27)

30 Ιουνίου 2019 (6)

97

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2401 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 1).

31 Μαρτίου 2020 (6)

 

Συμπληρώθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

98

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1423/2013 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης ιδίων κεφαλαίων για ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 355 της 31.12.2013, σ. 60)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

99

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 183/2014 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2013, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων, όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού των ειδικών και γενικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου (ΕΕ L 57 της 27.2.2014, σ. 3)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

100

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 241/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ιδρύματα (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 8)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

101

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/488 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 όσον αφορά τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις βάσει των παγίων εξόδων (ΕΕ L 78 της 24.3.2015, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (3)

102

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/850 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2015, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ιδρύματα (ΕΕ L 135 της 2.6.2015, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (3)

103

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/923 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ιδρύματα (ΕΕ L 150 της 17.6.2015, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (3)

104

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 342/2014 της Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2014, που συμπληρώνει την οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την εφαρμογή των μεθόδων υπολογισμού των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας για τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 100 της 3.4.2014, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

105

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 523/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2014, για συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό τού τι συνιστά στενή αντιστοιχία μεταξύ της αξίας των καλυμμένων ομολόγων και της αξίας των στοιχείων ενεργητικού ενός πιστωτικού ιδρύματος (ΕΕ L 148 της 20.5.2014, σ. 4)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

106

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον ορισμό της αγοράς (ΕΕ L 148 της 20.5.2014, σ. 15)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

107

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 526/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό προσεγγιστικού περιθωρίου και περιορισμένου αριθμού μικρότερων χαρτοφυλακίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης (ΕΕ L 148 της 20.5.2014, σ. 17)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

108

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον κίνδυνο δικαιωμάτων προαίρεσης που δεν υπάγεται στον συντελεστή δέλτα στο πλαίσιο της τυποποιημένης προσέγγισης των κινδύνων της αγοράς (ΕΕ L 148 της 20.5.2014, σ. 29)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

109

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 529/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2014, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αξιολόγηση της σπουδαιότητας των επεκτάσεων και μεταβολών στην προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων και στην εξελιγμένη προσέγγιση μέτρησης (ΕΕ L 148 της 20.5.2014, σ. 36)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

110

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/942 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 529/2014, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αξιολόγηση της σπουδαιότητας των επεκτάσεων και μεταβολών των εσωτερικών προσεγγίσεων κατά τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς (ΕΕ L 154 της 19.6.2015, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (4)

111

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 625/2014 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζουν τις απαιτήσεις για επενδυτές, ανάδοχες οντότητες, αρχικούς δανειοδότες και μεταβιβάζοντα ιδρύματα σε σχέση με ανοίγματα σε μεταφερόμενο πιστωτικό κίνδυνο (ΕΕ L 174 της 13.6.2014, σ. 16)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

112

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 28.6.2014, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

113

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 602/2014 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τη διευκόλυνση της σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή των πρόσθετων συντελεστών στάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 166 της 5.6.2014, σ. 22)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

114

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 945/2014 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2014, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά συναφείς κατάλληλα διαφοροποιημένους δείκτες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 265 της 5.9.2014, σ. 3)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (3)

115

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1030/2014 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τον ενιαίο τύπο και την ημερομηνία δημοσιοποίησης των τιμών που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό παγκόσμιων συστηματικά σημαντικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 30.9.2014, σ. 14)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (3)

116

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1187/2014 της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό του συνολικού ανοίγματος έναντι πελάτη ή ομάδας συνδεδεμένων πελατών όσον αφορά τις συναλλαγές με υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού (ΕΕ L 324 της 7.11.2014, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (3)

117

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (3)

118

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/79 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη σύσταση βαρών, το ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων και τους κανόνες επικύρωσης (ΕΕ L 14 της 21.1.2015, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (3)

119

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/585 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό περιόδων κινδύνου περιθωρίου (ΕΕ L 98 της 15.4.2015, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (3)

120

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/227 της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2015, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 48 της 20.2.2015, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (3)

121

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/233 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2015, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με νομίσματα για τα οποία ισχύει εξαιρετικά στενός ορισμός της επιλεξιμότητας κεντρικής τράπεζας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 39 της 14.2.2015, σ. 11)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (3)

122

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/923 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ιδρύματα (ΕΕ L 150 της 17.6.2015, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (3)

123

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1555 της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σε σχέση με τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με την απαίτηση τήρησης αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 440 (ΕΕ L 244 της 19.9.2015, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (4)

124

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1556 της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη μεταβατική αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε μετοχές δυνάμει της προσέγγισης IRB (ΕΕ L 244 της 19.9.2015, σ. 9)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (4)

125

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1798 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2015, για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 625/2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζουν τις απαιτήσεις για επενδυτές, ανάδοχες οντότητες, αρχικούς δανειοδότες και μεταβιβάζοντα ιδρύματα σε σχέση με ανοίγματα σε μεταφερόμενο πιστωτικό κίνδυνο (ΕΕ L 263 της 8.10.2015, σ. 12)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (4)

126

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1278 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2015, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σχετικά με τις οδηγίες, τα υποδείγματα και τους ορισμούς (ΕΕ L 205 της 31.7.2015, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (4)

127

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/100 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εξειδίκευση της διαδικασίας κοινής απόφασης όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ορισμένων αδειών προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 21 της 28.1.2016, σ. 45)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (4)

128

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/101 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συνετή αποτίμηση βάσει του άρθρου 105 παράγραφος 14 (ΕΕ L 21 της 28.1.2016, σ. 54)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (4)

129

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2197 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα στενά συσχετιζόμενα νομίσματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 313 της 28.11.2015, σ. 30)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (4)

130

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2344 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα νομίσματα με περιορισμούς στη διαθεσιμότητα των ρευστών στοιχείων ενεργητικού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 330 της 16.12.2015, σ. 26)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (4)

131

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/322 της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 2016, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σχετικά με την απαίτηση για την κάλυψη κινδύνου ρευστότητας (ΕΕ L 64 της 10.3.2016, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (4)

132

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/200 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2016, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τη γνωστοποίηση του δείκτη μόχλευσης των ιδρυμάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 39 της 16.2.2016, σ. 5)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (4)

133

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/313 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 όσον αφορά τα πρόσθετα μέτρα παρακολούθησης της ρευστότητας για την υποβολή αναφορών σχετικά με τη ρευστότητα (ΕΕ L 60 της 5.3.2016, σ. 5)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (4)

134

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/428 της Επιτροπής, της 23ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σχετικά με την υποβολή αναφορών για τον δείκτη μόχλευσης (ΕΕ L 83 της 31.3.2016, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (4)

135

Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (1)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

136

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190)

 

 

Συμπληρώθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

137

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2014 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2014, που συμπληρώνει την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα ποιοτικά και τα κατάλληλα ποσοτικά κριτήρια εντοπισμού κατηγοριών υπαλλήλων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου ενός ιδρύματος (ΕΕ L 167 της 6.6.2014, σ. 30)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

138

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία προσδιορίζουν τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προέλευσης και υποδοχής (ΕΕ L 148 της 20.5.2014, σ. 6)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

139

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 527/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις κατηγορίες μέσων που αντανακλούν δεόντως την πιστωτική ικανότητα ενός ιδρύματος σε συνθήκες δρώσας οικονομικής κατάστασης και είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των μεταβλητών αποδοχών (ΕΕ L 148 της 20.5.2014, σ. 21)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

140

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 530/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2014, που συμπληρώνει την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των σημαντικών εκθέσεων και των ορίων για τις εσωτερικές προσεγγίσεις του ειδικού κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (ΕΕ L 148 της 20.5.2014, σ. 50)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

141

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1152/2014 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής θέσης των οικείων πιστωτικών ανοιγμάτων για τον υπολογισμό των ποσοστών αντικυκλικών κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυμα (ΕΕ L 309 της 30.10.2014, σ. 5)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (3)

142

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 620/2014 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2014, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών προέλευσης και υποδοχής, σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 172 της 12.6.2014, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

143

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2014 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο, τη δομή, τον κατάλογο των περιεχομένων και την ημερομηνία ετήσιας δημοσίευσης των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 185 της 25.6.2014, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

144

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 710/2014 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2014, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις συνθήκες εφαρμογής της διαδικασίας κοινής απόφασης για τις εποπτικές απαιτήσεις ανά ίδρυμα, σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 188 της 27.6.2014, σ. 19)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (2)

145

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1222/2014 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό της μεθοδολογίας προσδιορισμού παγκόσμιων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων και τον καθορισμό υποκατηγοριών παγκόσμιων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 27)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (3)

146

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/98 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2015, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των γενικών όρων λειτουργίας των σωμάτων εποπτών (ΕΕ L 21 της 28.1.2016, σ. 2)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (4)

147

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/99 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον προσδιορισμό της επιχειρησιακής λειτουργίας των σωμάτων εποπτών σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 21 της 28.1.2016, σ. 21)

30 Σεπτεμβρίου 2017 (4)

148

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση.

30 Σεπτεμβρίου 2018 (4)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

149

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1)

1 Μαρτίου 2020 (6)

150

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2018 (5)

 

Συμπληρώθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

151

Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2015/2392 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 332 της 18.12.2015, σ. 126)

30 Σεπτεμβρίου 2018 (4)

152

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/522 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων δημόσιων φορέων και κεντρικών τραπεζών τρίτων χωρών, τις ενδείξεις χειραγώγησης της αγοράς, τα όρια δημοσιοποίησης, την αρμόδια αρχή για τις γνωστοποιήσεις των καθυστερήσεων, την άδεια για τη διενέργεια συναλλαγών κατά τη διάρκεια κλειστών περιόδων και τα είδη των κοινοποιήσιμων συναλλαγών διευθυντικών στελεχών (ΕΕ L 88 της 5.4.2016, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2018 (4)

153

Οδηγία 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (οδηγία για την κατάχρηση αγοράς) (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 179)

30 Σεπτεμβρίου 2018 (4)

154

Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 149)

31 Μαρτίου 2016 (2)

155

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

31 Μαρτίου 2018 (2)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

156

Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία (ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 96)

31 Οκτωβρίου 2019 (6)

 

Συμπληρώθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

157

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/63 της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκ των προτέρων συνεισφορές σε χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης (ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 44)

31 Μαρτίου 2018 (3)

158

Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

31 Δεκεμβρίου 2020 (3)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

159

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1)

31 Δεκεμβρίου 2020 (4)

160

Οδηγία (ΕΕ) 2016/1034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 8)

31 Δεκεμβρίου 2021 (5)

161

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση.

31 Δεκεμβρίου 2020 (3)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

162

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 1)

31 Δεκεμβρίου 2020 (5)

163

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1)

31 Δεκεμβρίου 2020 (4)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

164

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 1)

31 Δεκεμβρίου 2020 (6)

165

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1)

30 Σεπτεμβρίου 2019 (4)

166

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

30 Σεπτεμβρίου 2018 (4)

167

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1)

1 Μαρτίου 2020 (6)

Νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων (*1)

168

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 25ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΕΕ L 2 της 7.1.2014, σ. 34)

31 Μαρτίου 2016 (2)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

169

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/66 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Νοεμβρίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΕΚΤ/2015/40) (ΕΕ L 14 της 21.1.2016, σ. 36)

31 Μαρτίου 2017 (4)

170

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1)

31 Μαρτίου 2016 (2)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

171

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1375/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 10ης Δεκεμβρίου 2014, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33) σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2014/51) (ΕΕ L 366 της 20.12.2014, σ. 77)

 

172

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/34) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 51)

31 Μαρτίου 2016 (2)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

173

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 756/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 8ης Ιουλίου 2014, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 (ΕΚΤ/2013/34) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2014/30) (ΕΕ L 205 της 12.7.2014, σ. 14)

 

174

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 340 της 26.11.2014, σ. 1)

31 Μαρτίου 2016 (2)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

175

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/571 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 6ης Νοεμβρίου 2014, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2014/43) (ΕΕ L 93 της 9.4.2015, σ. 82)

 

176

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/450 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2015/44) (ΕΕ L 86 της 1.4.2016, σ. 42)

31 Μαρτίου 2017 (4)

177

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/148 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Δεκεμβρίου 2016, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2016/45) (ΕΕ L 26 της 31.1.2017, σ. 1)

1 Δεκεμβρίου 2017 (5)

178

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/877 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης Ιουνίου 2018, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2018/17) (ΕΕ L 154 της 18.6.2018, σ. 22).

1 Οκτωβρίου 2019 (6)

(*1)   Όπως συμφωνήθηκε στο υπόδειγμα για την απλοποιημένη παροχή στατιστικών στοιχείων.

(1)   Η Μεικτή Επιτροπή του 2013 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 της νομισματικής συμφωνίας της 30ής Ιουνίου 2011 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

(2)   Η Μεικτή Επιτροπή του 2014 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 της νομισματικής συμφωνίας της 30ής Ιουνίου 2011 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

(3)   Η Μεικτή Επιτροπή του 2015 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 της νομισματικής συμφωνίας της 30ής Ιουνίου 2011 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

(4)   Η Μεικτή Επιτροπή του 2016 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 της νομισματικής συμφωνίας της 30ής Ιουνίου 2011 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

(5)   Η Μεικτή Επιτροπή του 2017 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 της νομισματικής συμφωνίας της 30ής Ιουνίου 2011 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

(6)   Η Μεικτή Επιτροπή του 2018 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 της νομισματικής συμφωνίας της 30ής Ιουνίου 2011 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

Top